Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010"

Transkript

1 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april marts Nr Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder I medfør af 7 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, og 1-2 i bekendtgørelse nr af 11. november 2004 om ændringer i ministeriernes forretningsområder fastsættes: 1. Når finansministeren i henhold til 7 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, som ændret ved lov nr af 19. december 2008, har fastsat regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder i OIOUBL-standarden, kan disse offentlige myndigheder vælge at sende og modtage regninger udarbejdet i OIOUBLstandarden, som er den fælles offentlige standard for elektroniske regninger. Stk. 2. OIOUBL er en teknisk videreudvikling af standarden OIOXML elektronisk regning. Stk. 3. Offentlige myndigheder, jf. stk. 1, skal fra og med 1. maj 2011 sende og modtage regninger udarbejdet i OIOUBLstandarden. Stk. 4. Reglerne for udformningen af en elektronisk regning udarbejdet i OIOUBL-standarden, jf. stk. 1 og 2, fremgår af bilag Indtil 1. maj 2011 kan offentlige myndigheder i stedet vælge at modtage regninger i OIOXML-standarden, som fremgår af bilag 2. Stk. 2. Indtil 1. maj 2011 skal offentlige myndigheder kunne modtage regninger udarbejdet i OIOXML-standarden, jf. stk Offentlige myndigheder skal sende og modtage elektroniske regninger, som opfylder kravene i OIOUBL-standarden, via en transportinfrastruktur, som opfylder kravene i OIO RASP-standarden. Kravene i OIO RASP-standarden fremgår af bilag 3. Stk. 2. Offentlige myndigheder skal på det tidspunkt, hvor OIOUBL-standarden tages i brug, jf. 1, stk. 1, være registreret i det fællesoffentlige webservicekatalog for e-handel; NemHandelsregistret, som drives af IT- og Telestyrelsen. 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de af finansministerens i henhold til 1, stk. 1 fastsatte regler, i det omfang dette tidspunkt ligger efter nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, jf. stk. 1. Stk. 3. Bekendtgørelse. nr af 11. november 2004 om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder ophæves på tidspunktet for nærværende bekendtgørelses ikrafttrædelse og virkning, jf. stk Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 26. marts 2010 CHARLOTTE SAHL-MADSEN / Mikkel Leihardt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, j.nr BD000544

2 26. marts Nr Bilag 1 Bilag 1: Udformning af en elektronisk regning (OIOUBL elektronisk regning) til brug for afregning med offentlige myndigheder Bilaget viser indhold (herunder blandt andet syntaks og semantik) for en OIOUBL elektronisk regning. Der skelnes i bilaget mellem fire forskellige typer af regningsdokumenter; en elektronisk faktura, en elektronisk kreditnota, en elektronisk rykker og en elektronisk forretningskvittering. Hver af de fire meddelelser opmærkes med extensible Markup Language, som defineret af World Wide Web konsortiet (W3C). En OIOUBL elektronisk regning skal overholde specifikationerne i nærværende bilag og samtidig kunne valideres med et UBL 2.0 XML schema, som stilles til rådighed af IT- og Telestyrelsen. De fire meddelelser kan sammensættes i en række profiler (forretningsprocesser). Det fremgår af IT- og Telestyrelsens hjemmeside hvilke profiler, der skal understøttes i henhold til bekendtgørelsen. I en OIOUBL elektronisk regning til en offentlig myndighed skelnes der mellem obligatorisk, betinget, frivillig og aftalt information. Obligatorisk information skal være til stede i en elektronisk regning, for at modtageren kan anvende meddelelsen. Betinget information skal såfremt de forudsætninger, der betinger den er opfyldt være til stede i en meddelelse. Frivillig information kan være til stede i en elektronisk regning, - og modtageren har pligt til at checke om informationen er til stede, samt til at lade informationer indgå i sagsbehandlingen. Aftalt information kan være til stede i en meddelelse men modtageren har kun pligt til at checke om informationen er til stede, samt til at lade informationen indgå i sagsbehandlingen, såfremt modtageren på forhånd har erklæret sig indforstået hermed. Beskrivelsen i bilaget er mere restriktiv end kardinaliteten (antal forekomster af en klasse) i klassediagrammer afspejler. Det er beskrivelsen, der er gældende. Såfremt der er mulighed for at angive mere end en værdi i et kode- eller ID-felt, skal der anvendes kodelister. De obligatoriske kodelister findes via IT- og Telestyrelsens hjemmeside. Eksempler er ikke normative. Ved uoverensstemmelser mellem eksempler og beskrivelser er beskrivelsen gældende. Der henvises til IT- og Telestyrelsens hjemmeside (FAQ) vedrørende præciseringer og fortolkninger af bilaget. Yderligere information, herunder uddybende guidelines og vejledning om OIOUBL elektronisk regning, kan findes via IT- og Telestyrelsens hjemmeside. Det anbefales aktører, som påtænker at implementere OIOUBL elektroniske regning i deres it-systemer, at tage udgangspunkt i materialet på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, da dettet materiale er mere detaljeret og informativt end specifikationerne i dette bilag.

3 26. marts Nr OIOUBL Faktura Version 1.2 Del 2 til bilag 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning 1.1 Dokumentets opbygning 1.2 Figurforklaring 1.3 Ordforklaringer 1.4 Referencer 2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter 3. Invoice 3.1. Invoice 3.2. Invoice.OrderReference Invoice.OrderReference.DocumentReference Invoice.OrderReference.DocumentReference.Attachment 3.3. Invoice.BillingReference Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment 3.4. Invoice.DespatchDocumentReference Invoice.DespatchDocumentReference.Attachment 3.5. Invoice.ReceiptDocumentReference Invoice.ReceiptDocumentReference.Attachment 3.6. Invoice.OriginatorDocumentReference Invoice.OriginatorDocumentReference.Attachment 3.7. Invoice.ContractDocumentReference Invoice.ContractDocumentReference.Attachment 3.8. Invoice.AccountingSupplierParty Invoice.AccountingSupplierParty.Party 3.9. Invoice.AccountingCustomerParty Invoice.AccountingCustomerParty.Party Invoice.AccountingCustomerParty.Party.Contact Invoice.PayeeParty Invoice.BuyerCustomerParty Invoice.BuyerCustomerParty.Party Invoice.SellerSupplierParty Invoice.SellerSupplierParty.Party Invoice.Delivery Invoice.DeliveryTerms

4 26. marts Nr Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation Invoice.TaxExchangeRate Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PricingExchangeRate Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PaymentExchangeRate Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocument- Reference Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.DocumentReference Invoice.InvoiceLine.DocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.Delivery Invoice.InvoiceLine.Item Invoice.InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.SellersItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.ManufacturersItemIdentification

5 26. marts Nr Invoice.InvoiceLine.Item.StandardItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.AdditionalItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueDocumentReference Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueDocumentReference.Attachment 1. Læsevejledning Denne guideline beskriver anvendelsen af en faktura i OIOUBL. Guidelinen skal læses i sammenhæng med de øvrige dokumenter, der indgår i OIOUBL pakken. 1.1 Dokumentets opbygning Dokumentet skal ses som den normative beskrivelse af en faktura. I tilfælde af konflikter er det altid den mest specifikke beskrivelse, der er den gældende. For eksempel overstyrer beskrivelsen på linjerne for et bestemt element, beskrivelsen på dokumentniveau. Det der står på dokumentniveau, kan altså regnes som default værdier for linjerne. Eksemplerne i dokumentet og de tilhørende tværgående guidelines skal ses som beskrivende. Teksten i guidelinen har forrang for figurerne. Dokumentet består af en læsevejledning, en beskrivelse af, hvorledes man udfylder instanser af dokumenter, samt selve klassespecifikationen. Selve specifikationen er opbygget af: En figur, der viser de elementer i klassen, der er medtaget i OIOUBL En tekstuel specifikation af klassen En liste over de felter, der indgår i klassen En liste over de underklassser, der indgår i klassen Tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for hver af klassens felter En tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forretningsregler for klassens underklasser En liste over de UBL elementer, som af forretningsmæssige årsager ikke giver mening i den konkrete kontekst. For hver af de underklasser, der anvendes anderledes end beskrevet i klassebiblioteket, OIOUBL_GUI- DE_BIBLIOTEK (G30), er der et underafsnit med en tilsvarende specifikation. De underklasser, der er medtaget i specifikationen, er altså ikke udvalgt ud fra, hvor væsentlige de er, men alene om de adskiller sig fra den generelle definition. 1.2 Figurforklaring I klassespecifikationerne er klassen vist som en skemadokumentation.

6 26. marts Nr Ordforklaringer I denne specifikation vil følgende termer blive anvendt i tabellerne: Term Forklaring UBL-Navn Det navn, man vil kunne finde i UBL 2.0 skemaerne DK-Navn Navnet på dansk Brug Beskriver kardinaliteten, altså reglen for hvor mange forekomster af forretningsinformationen, der er tilladt: [1] angiver, at der skal være en og kun en forekomst [0..1] betyder at forretningsinformationen er valgfri [0..n] betyder, at der kan være nul til uendelig mange forekomster [1..n] betyder, at der mindst er en, men at der kan være uendelig mange forekomster Alternativ term Beskriver en term, som forretningsinformationen også er kendt som. Afløftes Angiver om man kan forvente, at modtageren er i stand til at læse den beskrevne forretningsinformation. Information der ikke afløftes kan dog stadig anvendes efter bilateral aftale. Forretningsregel Beskriver de regler, der knytter sig til forretningsinformationen. Forretningsregler er normative og vil indgå i valideringen af det pågældende dokument. Anbefaling Angiver at det er god praksis at have den beskrevne forretningsinformation med. Det er en ikke-normativ vejledning om anvendelse af forretningsinformationen. Lovlige værdier: Beskrivelse af det udfaldsrum, som et forretningselement skal holde sig inden for. Kodeliste Refererer til den kodeliste, som udfaldsrummet skal findes inden for. Klasse En struktur af sammenhængende forretningsinformation. 1.4 Referencer Der refereres i dette dokument til følgende andre dokumenter i OIOUBL pakken. Filnavn Titel Ref OIOUBL_GUIDE_INTRO Introduktion til OIOUBL Guidelines G01

7 26. marts Nr Dokumentguidelines OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS OIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 G02 ApplicationResponse OIOUBL_GUIDE_KATALOG OIOUBL Kataloger - UBL 2.0 Catalogue G03 OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESP OIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequest G04 OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLET OIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletion G05 OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDAT- OIOUBL Opdatering af katalogelement - UBL G06 ELEMENT 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDAT- OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser G07 PRIS - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate OIOUBL_GUIDE_ORDRE OIOUBL Ordre - UBL 2.0 Order G08 OIOUBL_GUIDE_ORDERBEKRAFT OIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 Order- G09 Response OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBE- OIOUBL Simpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 G10 KRAFT OrdreResponseSimple OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRING OIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChange G11 OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULLER OIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 Ordercancellation G12 OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA OIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNote G13 OIOUBL_GUIDE_RYKKER OIOUBL Rykker - UBL 2.0 Reminder G14 OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOR OIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 Statement G15 OIOUBL_GUIDE_FAKTURA OIOUBL Faktura - UBL 2.0 Invoice G16 Generelle tværgående guidelines OIOUBL_GUIDE_RABAT OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL G AllowanceCharge OIOUBL_GUIDE_VALUTA OIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL G CurrencyExchangeRates OIOUBL_GUIDE_LEVERING OIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery G19 Party OIOUBL_GUIDE_LEVBETING OIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery G20 Terms OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF OIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document G21 Reference OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT OIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints G22 OIOUBL_GUIDE_PART OIOUBL Part - UBL 2.0 Party G23 OIOUBL _GUIDE _BETALING OIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL G Payment means og payment terms OIOUBL_GUIDE_PRISER OIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices G25 OIOUBL_GUIDE_PROFILER OIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles G26 OIOUBL_GUIDE_SKAT OIOUBL Skat - UBL 2.0 Tax G27 OIOUBL_GUIDE_TOTALER OIOUBL Totaler - UBL 2.0 Totals G28 OIOUBL_GUIDE_DATATYPER OIOUBL r - UBL 2.0 s G29

8 26. marts Nr OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK OIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 G30 CommonLibrary OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR OIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature G31 OIOUBL_GUIDE_UUID OIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID G32 OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension G33 OIOUBL_GUIDE_KONTAKT OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact G34 OIOUBL_GUIDE_RESPONS OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons G35 OIOUBL_GUIDE_ADRESSER OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress G36 OIOUBL_GUIDE_INSTANSER OIOUBL Instanser G41 Katalogspecifikke tværgående guidelines OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder G37 i kataloger OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBE- OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i G38 SKRIV kataloger OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER OIOUBL Parter i kataloger G39 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER OIOUBL Pris og mængde i kataloger G40 Scenarie pakker OIOUBL_SCENARIE_INTRO Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios S01 OIOUBL_SCENARIE_ADVORD OIOUBL ADVORD - Advanced Ordering S02 Proucrement Cycle OIOUBL_SCENARIE_BASPRO OIOUBL BASPRO - Basic procurement Cycle S03 OIOUBL_SCENARIE_CATEXE OIOUBL CATEXE - Catalogue Exchange S04 OIOUBL_SCENARIE_COMDEL OIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement S05 Cycle OIOUBL_SCENARIE_COMORG OIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement Cycle S06 Følgende OIOUBL dokumenttyper er med i bekendtgørelse: OIOUBL ApplicationResponse OIOUBL Invoice OIOUBL CreditNote OIOUBL Reminder Følgende OIOUBL dokumenttyper er udenfor bekendtgørelse: OIOUBL Orders OIOUBL OrderChange OIOUBL OrderCancellation OIOUBL OrderResponse OIOUBL OrderResponseSimple OIOUBL Catalogue OIOUBL CatalogueDeletion OIOUBL CatalogueRequest OIOUBL CatalogueItemSpecificationUpdate OIOUBL CataloguePriceUpdate 2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter Der henvises til den uddybende guideline (G41), som findes via IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

9 26. marts Nr Invoice 3.1. Invoice

10 26. marts Nr Invoice (Faktura) specifikation Navn Faktura Alternativ term OIOUBL Faktura er et dokument for udveksling af elektroniske fakturaer. Faktura kan anvendes både som en enkeltstående faktura eller som en faktura, der indgår i et sammenhængende ordre-til-faktura flow. Faktura sendes fra AccountingSupplierParty (Kreditor) til AccountingCustomerParty (Debitor).

11 26. marts Nr Fakturaen er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig faktura for anvendelse såvel i Danmark som i forhold til udlandet, herunder momsnummer, leveringstider, specifikationer o.lign. Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en faktura, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og normalt et ordre- eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline. EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danne grundlag for routning af meddelelsen. Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument. Ordre- eller rekvisitionsnummer anvendes i de tilfælde, hvor en faktura udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition. I visse særlige tilfælde, hvor der ikke foreligger en foregående ordre, kan nummeret udelades, hvis den elektroniske faktura fremsendes med et ProfilID, der ikke stiller krav om udfyldelse af ordre- eller rekvisitionsnummer. Vær opmærksom på, at en eventuel rabat anført på en OIOUBL faktura altid fratrækkes i momsgrundlaget, idet der altid vil være tale om ubetingede rabatter.

12 26. marts Nr Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug UBLVersionID UBLVersionID Ja 1 CustomizationID SpecialtilpasningsID Ja 1 ProfileID ProfilID Ja 1 ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1 UUID UniversaltUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 InvoiceTypeCode FakturaTypeKode Code Ja 0..1 Note Note Text Ja 0..n TaxPointDate AfgiftsDato Date Aftales 0..1 DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 1 TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1 PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1 PaymentCurrencyCode BetalingsValutaKode Code Ja 0..1

13 26. marts Nr PaymentAlternativeCurrencyCode AlternativBetalingsValuta- Code Ja 0..1 Kode AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1 AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1 LineCountNumeric LinjeAntal Numeric Aftales 0..1 Underklasser i klassen Invoice (Faktura) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1 G22 InvoicePeriod FakturaPeriode Ja 0..1 G OrderReference OrdreReference Ja BillingReference AfregningsReference Ja 0..n 3.3 DespatchDocumentReferencrence AfsendelsesDokumentRefe- Aftales 0..n 3.4 ReceiptDocumentReference ModtagelsesDokumentReference Aftales 0..n 3.5 OriginatorDocumentReferencrence InitierendeDokumentRefe- Aftales 0..n 3.6 ContractDocumentReferencce KontraktDokumentReferen- Ja AdditionalDocumentReferencference SupplerendeDokumentRe- Ja 0..n G Signature Signatur Ja 0..n G AccountingSupplierParty Kreditor Ja AccountingCustomerParty Debitor Ja PayeeParty Betalingsmodtager Ja BuyerCustomerParty Køber Ja SellerSupplierParty Sælger Ja Delivery Levering Ja 0..n 3.13 DeliveryTerms LeveringsBetingelser Ja PaymentMeans BetalingsMåde Ja 0..n G PaymentTerms BetalingsBetingelser Ja 0..n G PrepaidPayment ForudBetaling Ja 0..n G AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n G TaxExchangeRate AfgiftsVekselKurs Ja PricingExchangeRate PrisVekselKurs Ja PaymentExchangeRate BetalingsVekselKurs Ja PaymentAlternativeExchangeRate AlternativBetalingsVeksel- Ja Kurs TaxTotal AfgiftsTotal Ja 1..n G LegalMonetaryTotal Total Ja 1 G InvoiceLine FakturaLinje Ja 1..n 3.19 Felt specifikationer UBLVersionID Feltnavn UBLVersionID Alternativ term

14 26. marts Nr Brug 1 Afløftes Ja Versionen af UBL skemaet der er i brug. Lovlige værdier CustomizationID Feltnavn SpecialtilpasningsID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikationen for en specialtilpasset version af UBL. Lovlige værdier OIOUBL-2.01 eller OIOUBL-2.02 OIOUBL-2.02 ProfileID Feltnavn ProfilID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikationen for en profil i en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt. Id list urn:oioubl:id:profileid-1.2 Se i øvrigt OIOUBL_GU IDE_PROFILER ( G26 ) Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 ID Feltnavn ID Alternativ term FakturaNummer Brug 1 Afløftes Ja Identifikator for en faktura tildelt af kreditor. Forretningsregel Den vigtigste information skal være i slutningen af ID. Anbefaling Maksimum 35 tegn er anbefalet CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Fakturakopi Indicator Indikerer om et dokument er en kopi eller ej (true/false). Forretningsregel Standard værdien er "false", hvilket betyder, at fakturaen er original false UUID Feltnavn UniversaltUnikID Alternativ term DokumentInstansID En computer-genereret universally unique identifier (UUID) for en instans af en faktura.

15 26. marts Nr Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term FakturaDato Brug 1 Afløftes Ja Date Datoen tildelt af Kreditor for hvornår fakturaen er udstedt IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Tiden tildelt af Kreditor for hvornår fakturaen er udstedt. InvoiceTypeCode Feltnavn FakturaTypeKode Alternativ term Faktura type Code Kode der specificere typen af en faktura. Forretningsregel Hvis ingen kode angives er standard værdien "380" for en almindelig faktura Kodeliste urn:oioubl:codelist:invoicetypecode Note Feltnavn Note Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Fritekst tilføjet til fakturaen. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur. Forretningsregel Kun en note pr. sprog er tilladt. Afhængigheder Tak for en god handel TaxPointDate Feltnavn AfgiftsDato Alternativ term Date Fakturadatoen der er brugt til at angive fra hvornår afgiften skal anvendes. Forretningsregel Ikke brugt i Danmark DocumentCurrencyCode Feltnavn DokumentValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Valutaen som er brugt i dokumentet. Dette kan være den samme valuta som pris eller afgift. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001

16 26. marts Nr Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK TaxCurrencyCode Feltnavn AfgiftsValutaKode Alternativ term Code Valutaen som er brugt til afgiftsbeløb i fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK PricingCurrencyCode Feltnavn PrisValutaKode Alternativ term Code Valutaen brugt til priser i fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK PaymentCurrencyCode Feltnavn BetalingsValutaKode Alternativ term Code Valutaen brugt til betaling i fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK PaymentAlternativeCurrencyCode Feltnavn AlternativBetalingsValuta- Alternativ term Kode Code The alternative currency used for payment in the Invoice. Alternativ valuta som kan bruges til betaling af fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK AccountingCostCode Feltnavn FinansKontoNummerKode Alternativ term FinansKontoKode Code Kundens kontonummerkode anvendt i fakturaen. Afhængighed:../AccountingCost Forretningsregel Bilateral

17 26. marts Nr AccountingCost Feltnavn FinansKontoNummer Alternativ term FinansKontoStreng Forretningsregel Text Kundens kontonummer anvendt i fakturaen. Afhængighed:../Accounting- CostCode LineCountNumeric Feltnavn LinjeAntal Alternativ term Numeric Antallet af linier i dokumentet. Klasse specifikationer InvoicePeriod Klassenavn FakturaPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende perioden for en faktura. Se afsnit G OrderReference Klassenavn OrdreReference Alternativ term OrderReference Oplysninger vedrørende en Ordre. Forretningsregel Se afsnit 3.2 BillingReference Klassenavn AfregningsReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja BillingReference Oplysninger vedrørende andre Afregningsdokumenter. Se afsnit 3.3 DespatchDocumentReference Klassenavn AfsendelsesDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales DocumentReference Oplysninger vedrørende Afsendelsesdokumentet Se afsnit 3.4 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 )

18 26. marts Nr ReceiptDocumentReference Klassenavn ModtagelsesDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales DocumentReference Oplysninger vedrørende modtagelsesdokumentet Se afsnit 3.5 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) OriginatorDocumentReference Klassenavn InitierendeDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales DocumentReference Oplysninger vedrørende det initierende dokument. Se afsnit 3.6 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) ContractDocumentReference Klassenavn KontraktDokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende en rammeaftale eller kontrakt Se afsnit 3.7 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) AdditionalDocumentReference Klassenavn SupplerendeDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja DocumentReference Oplysninger vedrørende andre dokumenter Forretningsregel AdditionalDocumentReference kan anvendes til at angive, hvis dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger. Hvis DokumentTypeKode er "PersonalSecure" skal der i ID angives hvilket sikkerhedsniveau (1, 2 eller 3) der er gældende for dokumentet. Gruppe 1 niveau omfatter almindelige personoplysnininger som CVR-nummer, navn, adresse, civilstand etc. Gruppe 2 niveau omfatter følsomme oplysninger som race, religion, helbredsmæssige og seksuelle forhold etc.. Gruppe 3 niveau omfatter andre følsomme oplysninger som strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Signature Klassenavn Signatur Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja

19 26. marts Nr Signature En eller flere signaturer er tilføjet til fakturaen Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR ( G31 ) AccountingSupplierParty Klassenavn Kreditor Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja SupplierParty Oplysninger vedrørende Kreditor Se afsnit 3.8 AccountingCustomerParty Klassenavn Debitor Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja CustomerParty Oplysninger vedrørende Debitor Se afsnit 3.9 PayeeParty Klassenavn Betalingsmodtager Alternativ term Party Oplysninger vedrørende Betalingsmodtager Se afsnit 3.10 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) BuyerCustomerParty Klassenavn Køber Alternativ term CustomerParty Oplysninger vedrørende Køber Se afsnit 3.11 SellerSupplierParty Klassenavn Sælger Alternativ term SupplierParty Oplysninger vedrørende Sælger Se afsnit 3.12 Delivery Klassenavn Levering Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Delivery Oplysninger vedrørende levering Se afsnit 3.13

20 26. marts Nr Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_LEVERING ( G19 ) DeliveryTerms Klassenavn LeveringsBetingelser Alternativ term DeliveryTerms Oplysninger vedrørende leveringsbetingelser Se afsnit 3.14 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_LEVBETING ( G20 ) PaymentMeans Klassenavn BetalingsMåde Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PaymentMeans Oplysninger vedrørende betalingsmåde Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BETALING ( G24 ) PaymentTerms Klassenavn BetalingsBetingelser Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PaymentTerms Oplysninger vedrørende betalingsbetingelser Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BETALING ( G24 ) PrepaidPayment Klassenavn ForudBetaling Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Payment Oplysninger vedrørende forudbetaling(er) Se afsnit G AllowanceCharge Klassenavn RabatGebyr Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja AllowanceCharge Oplysninger vedrørende rabatter og gebyrer der tillægges fakturaen som helhed Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_RABAT ( G17 ) TaxExchangeRate Klassenavn AfgiftsVekselKurs Alternativ term ExchangeRate Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og valutaen for afgift

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kreditnota UBL 2.0 Creditnote G14 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordreannullering

OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Kontoopgørelse UBL 2.0 Statement G15 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

OIOUBL Dokumentoversigt

OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponse G09 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Opdatering af katalogpriser UBL 2.0 CataloguePricingUpdate G07 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop OIOUBL spor. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop OIOUBL spor Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Vision for NemHandel NemHandel skal være lige så let som at sende en email Agenda OIOUBL profiler Obligatoriske og andre profiler

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere