SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering."

Transkript

1 SVERIGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad - andre større byer Stockholm Gøteborg, Malmø, Uppsala Areal km2 Sprog Svensk (sami og finsk minoritet) Valuta SEK (svenske kroner) Landekode +46 Helligdage , 6. jan.; 21., mar.; 1., 11. maj; 6., jun.; 1. nov.; , 31. dec. Bankernes åbningstider 8:00-17:00 (man-fre)/9:30-16:00 (man-fre) 9:30-18:00 (tors) Fondsbørs Stockholm Stock Exchange, en del af NASDAQ OMX-gruppen Toneangivende aktieindeks OMXS30 (Stockholm 30 indeks), OMXN40 (nordisk 40 indeks) Overordnet aktieindeks OMXS (Stockholm All-Share), OMXNORDIC (nordisk All-Share) Internetdomæne.se Økonomiske nøgletal Valutakurs SEK/EUR 1 9,1436 9,1319 9,1204 9,2987 9,2526 9,2481 Valutakurs SEK/EUR 9,7160 8,0908 7,3456 7,4771 7,3769 6,7607 Pengemarkedsrente (1 md. Stibor) (%) 4,2159 3,2754 2,2998 1,8572 2,4338 3,7418 Forbrugerinflation (%) 2 1,9 2,3 1,0 0,8 1,6 1,8 Arbejdsløshed (%) 3 4,9 5,6 6,3 7,5 7,1 4,3 BNP-vækstrate (%) 2 2,0 1,7 3,7 2,7 4,0 2,2 BNP (SEK mia.) , , , , , ,5 BNP (USD mia.) 5 244,1 304,0 350,3 357,5 382,9 405,3 Indbyggere (mio.) 6 8,93 8,97 9,0 9,039 9,078 9,116 BNP per capita (USD) Betalingsbalance (% af BNP) 7 5,1 7,3 6,8 6,0 5,8 5,6 1: Middelkurs Kilder: IMF, ECB 2: Årlig procentvis ændring 3: Harmoniseret definition ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation) 4: BNP i markedspriser. Produktionsbaseret tilgang 5: Pr. valutakurs 6: Ultimo, nyere tal kan være IMF-prognoser 7: Handelsbalance for varer og tjenester + nettoindkomst + nettooverførsler Regeringen» Styreform: Forfatningsmæssigt monarki med etkammerparlament, Riksdagen.» 349 parlamentsmedlemmer, der vælges for en fireårs periode ved proportionel repræsentation.» Statsoverhoved: Kong Carl XVI Gustaf, siden 1973.» Regeringsleder: Statsminister Fredrik Reinfeldt, siden den 6. oktober 2005, formand for Moderaterne. Statsministeren leder en koalitionsregering bestående af de fire centrum-højre partier i Sverige, kendt som Sveriges Alliance (Allians för Sverige): Moderaterne (liberal konservativ), Centrepartiet (centrist), Liberalt Folkeparti (social liberal) og Kristendemokraterne.» Medlem af EU siden Sverige stemte nej til euroen ved en folkeafstemning i Juridiske og lovgivningsmæssige aspekter Dette afsnit indeholder oplysninger om landets juridiske og lovgivningsmæssige aspekter, herunder lovgivning, status som valutaindlænding og valutaudlænding, kontohaverforhold, bestemmelser om cash pooling, kontotyper og gebyrer, Landeprofil: Sverige 1 Sidst opdateret: Marts 2008

2 kontrol med fremmed valuta, krav om indberetning til centralbanken, bekæmpelse af hvidvaskning og elektroniske transaktioner. Oversigt» I forbindelse med Det Indre Markeds målsætning om kapitalens frie bevægelighed er det svenske finansmiljø og bestemmelserne omkring det blevet harmoniseret med resten af EU, f.eks. inden for hvidvaskning af penge.» Markedet for finansielle tjenesteydelser er således frit. I ndberetning til centralbanken» Der er ingen krav om indberetning til centralbanken i forbindelse med transaktioner mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge.» Riksbanken (centralbanken) kan imidlertid anmode om, at bankerne indberetter valutaindlændinges transaktioner med valutaudlændinge, hvis indberetningen er nødvendig for, at Riksbanken kan følge udviklingen på markedet for fremmed valuta og for at stabilisere betalingsbalancen.» Ikke desto mindre har det svenske skattevæsen (Skatteverket) overtaget indberetningen af alle internationale betalinger over SEK » Banker skal indberette alle transaktioner, der overstiger dette beløb, og bankens kunder skal informere skattevæsenet (via banken) om formålet med transaktionen.» Det er ikke bankens ansvar at undersøge gyldigheden af de oplysninger, de modtager.» Indberetning sker årligt. Status som valutaindlænding og valutaudlænding» For at blive betragtet som en juridisk valutaindlænding skal virksomheden være registreret i Bolagsverket (det svenske selskabsregister). K ontohaverforhold» Enhver type konto kan ejes af både valutaindlændinge og valutaudlændinge. Bestemmelser om cash pooling» Cash concentration (likviditetsoptimering) er tilladt både indenlandsk og på tværs af grænserne.» Notional pooling (renteoptimering) er tilladt indenlandsk og på tværs af grænserne.» De svenske banker må ikke modregne kredit- og debetsaldi for at beregne kapitaldækningsgraden. Derfor er der en renteforskel mellem debet- og kreditrenten i en cash pool løsning.» Cash pooling på tværs af juridiske enheder, men inden for samme koncern, er tilladt. Alligevel fastsætter den svenske virksomhedslov særlige restriktioner.» Valutaindlændinge og valutaudlændinge kan deltage i den samme cash pool, hvis det er godkendt af Riksbanken. Det er almindelig praksis, at der vil blive givet tilladelse, hvis virksomhederne er registreret indenfor Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).» Den svenske lovgivning tillader multi-currency cash pooling. Kontotyper og gebyrer» Løbende konti kan åbnes i alle valutaer, der kan handles frit, og tilbydes med eller uden overtræksfaciliteter.» Konti i SEK kan konverteres til fremmed valuta.» Rentesatsen fastsættes som bankens basisrente eller baseres på en markedsrente f.eks. interbankrenten, STIBOR med fradrag af en marginal. Større selskaber benytter sig for det meste af den sidstnævnte mulighed.» Der opkræves kontogebyr (eller lign.).» Der opkræves normalt ikke overførselsgebyr (promille af overført beløb).» Der betales transaktionsgebyrer på ud- og indbetalinger.» I overensstemmelse med EU-reglerne (Forordning 2560/2001) om grænseoverskridende betalinger i EUR, koster betalinger/overførsler til EU-lande og visse EFTA-lande det samme som indenlandske betalinger/overførsler i EUR. EU-standardoverførsler kan kun foretages i EUR. Maksimumbeløbet på EUR må ikke overskrides. Betalingen skal krediteres en konto i et EU-land (eller visse EFTA-lande). Der skal oplyses korrekt IBAN og BIC på modtager. Gebyr for overførslen deles mellem afsender og modtager (de betaler hver især det gebyr, der påløber i deres respektive lande). Landeprofil: Sverige 2 Sidst opdateret: Marts 2008

3 Bemærk: Ordrer, der ikke opfylder disse krav, vil blive udført som udenlandske overførsler og pålagt gebyr tilsvarende. Kontrol med fremmed valuta» Den svenske krone flyder frit.» Riksbanken kan intervenere eller koordinere en intervention med andre europæiske centralbanker med henblik på at stabilisere valutakursen.» Der er ingen valutakontrol. Bekæmpelse af hvidvaskning» Sverige har implementeret EF-direktivet om hvidvaskning af penge (Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991, ændret ved direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001). Lovgivningen er generelt baseret på de 40 anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force on money laundering).» Hovedpunkterne i lovgivningen om hvidvaskning af penge er: Bankerne skal indføre passende interne sikkerheds- og kontrolsystemer for at undgå hvidvaskning af penge. Overholdelse af legitimationsprocedurer. Enhver skal kunne fremvise tilfredsstillende legitimation ved indgåelse af forretningsaftale med en bank eller ved engangstransaktioner, der overstiger EUR Sikre at banken kender den økonomiske baggrund for det aktuelle forretnings- og kontoforhold med kunderne Procedurer for opbevaring af dokumenter. Dokumenter, herunder en kopi af legitimation og oplysninger omkring alle udførte transaktioner, skal opbevares i 5 hele år.» Det "Tredje direktiv" erstatter eksisterende EU-lovgivning og inkorporerer de fyrre anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), som blev ændret i juni 2003, i EU-lovgivningen. Den nationale kommission for spørgsmål vedr. hvidvaskning og finansiering af terrorisme, nedsat af den svenske regering, har udarbejdet en rapport, der kommer med konklusioner på, hvordan det "Tredje direktiv" bør implementeres. Interessenter har givet deres kommentarer til kommissionens konklusioner som et led i behandlingen af den lovgivningsmæssige procedure for hjemvisning. Disse kommentarer og kommissionens konklusioner behandles i øjeblikket af den svenske regering, og herefter vil der blive udfærdiget et lovforslag. Ifølge den nuværende tidsplan vil et lovforslag være klar til gennemsyn af det svenske lovgivningsråd i løbet af sommeren 2008, og regeringen vil fremsætte et lovforslag i det svenske parlament først på efteråret i Elektroniske transaktioner» Elektroniske fakturaer og digitale signaturer er tilladte. Sverige har implementeret EU s direktiv angående digitale signaturer i deres nationale lovgivning. Banker Dette afsnit indeholder en oversigt over bankmarkedet, markedsdominerende banker og baggrundsoplysninger vedrørende centralbanken og dens opgaver. Oversigt» Der findes fire typer banker på det svenske marked: Indenlandske banker (bankaktieselskaber), udenlandske banker, sparekasser og andelskasser.» Antallet af indenlandske og udenlandske banker er steget hastigt fra 15 til 54 på bare 10 år. Det skyldes hovedsageligt tilgangen af nye nichebanker (oftest rent internetbaserede), og samtidig har nogle sparekasser ændret status til banker. Swedbank (tidligere FöreningsSparbanken) har været mellemled i denne proces. Banken ejer nu aktier i en række tidligere sparekasser. Sparekasserne har oprindeligt brugt Swedbank som underleverandør af produkter og tekniske løsninger.» Ultimo 2006 var der 126 banker i Sverige: 27 svenske banker, 4 udenlandske banker, 25 afdelinger af udenlandske banker, 68 sparekasser og 2 andelskasser.» Størstedelen af de udenlandske banker fokuserer på erhvervsmarkedet og det institutionelle marked.» Overordnet set er den svenske bankindustri konsolideret til en vis grad. Ved at være en del af et større nordisk bankmarked, der kun har oplevet få store fusioner på tværs af grænserne, kan der dog spekuleres i, hvorvidt en videre nordisk konsolidering vil påvirke det svenske marked.» Basel II-aftalen (kapitaldækningsregler), der er baseret på EU-direktiverne vedtaget i juni 2006 og adskillige fortolkningsretningslinjer udstedt af det Europæiske Bankudvalg, trådte i kraft i starten af Aftalen Landeprofil: Sverige 3 Sidst opdateret: Marts 2008

4 implementeres dog ikke i alle banker på samme tid, da det er op til de enkelte banker, om de vil vente med at indføre de nye regler til begyndelsen af Markedsdominerende banker» Sektoren er domineret af de fire store svenske banker: Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank (tidligere FöreningsSparbanken). Under indflydelse af tendensen i andre europæiske lande har de fire største banker igennem det sidste årti udvidet deres forretning med aktiviteter, der ligger uden for kernevirksomheden, som f.eks. realkredit og livsforsikringer, og er blevet til finansielle konglomerater.» Andre nordiske finansielle koncerner med en stærk position i Sverige er Danske Bank og Skandia, det førende livsforsikringsselskab på markedet.» Målt på balancen dækker de fire store" banker og Danske Bank mere end 80 % af markedet. Centralbanken» Centralbanken, Sveriges Riksbank eller Riksbanken, hører under det svenske parlament. Riksbanken blev grundlagt i 1668 og anses for at være verdens ældste centralbank, og den opnåede først sin politiske uafhængighed den 1. januar 1999.» Riksbanken er eneansvarlig for pengepolitikken og skal foretage egne uafhængige vurderinger uden anvisninger fra andre.» Dens hovedopgaver er at fastholde prisstabiliteten og at fremme et sikkert og effektivt betalingssystem. Riksbanken tolker prisstabilitet som en lav og stabil inflation i takt med, at forbrugerprisindekset (CPI) fastholdes ved omkring 2 procent pr. år med en specificeret tolerancemargin på plus/minus et procentpoint. Repo-renten er bankens vigtigste værktøj til at påvirke inflationen.» Banken forvalter også guld- og udenlandske valutareserver og har eneret på forsyning af pengesedler. Samtidig fører banken tilsyn med Stockholms fondsbørs rolle som central modpart og clearing-organisation foruden at overvåge clearing og afvikling af værdipapirer gennem VPC (værdipapircentral). Derudover fører den tilsyn med funktionaliteten og risici ved Bankgirot-systemet (clearing af low value betalinger). Centralbanken tager del i Continuous Link Settlement ved at tilbyde afviklingskonti i svenske kroner og ved at tage del i overvågning af CLS.» Ligesom enhver anden EU-medlemsstat er Sverige medlem af Det Europæiske System for Centralbanker (ESCB), men er ikke en del af ERM2-systemet. Finansielle myndigheder Dette afsnit indeholder oplysninger om de vigtigste finansielle myndigheder og landets bankforening. Finansministeriet» Finansministeriet har det endelige ansvar for overvågning og lovgivning af bankvæsenet, værdipapirer og forsikring.» Det er ministeriets mål at fremme et effektivt og stabilt finansielt system og sørge for at beskytte forbrugernes rettigheder. Ved at gøre det, bør udviklingen og konkurrencen i den finansielle sektor kunne opretholdes.» Det svenske finanstilsyn hører under ministeriet. Finanstilsynet» Finanstilsynets (Finansinspektionen, FI) mål er generelt "at fremme stabilitet og effektivitet i det finansielle system samt sikre effektiv beskyttelse af forbrugerne".» Det svenske finanstilsyns opgaver omfatter: tilsyn med omkring banker og andre kreditinstitutioner, forsikringsselskaber, autoriserede markeder og organisationer på værdipapirmarkedet, f.eks. revision og analyser udstedelse af licenser og tilladelser lovgivning og retningslinjer overvågning af insiderhandel.» Tilsynets vision er at: undgå finansielle kriser på markedet sikre forbrugere og virksomheder adgang til et bredt udsnit af tjenester på et velfungerende marked. Bankforeningen» Den svenske bankforening (Svenska Bankföreningen) har 32 medlemmer: 22 banker (hvoraf 11 er udenlandske), 5 finansieringsselskaber og 5 kreditinstitutioner. Landeprofil: Sverige 4 Sidst opdateret: Marts 2008

5 » Foreningen varetager banksektorens offentlige interesser og udgiver oplysninger om bankerne og deres positioner i Sverige.» Andre opgaver omfatter forhandling med myndighederne og regeringen og repræsentere sektoren internationalt - hovedsageligt i Den Europæiske Bankforening.» Større svenske banker er repræsenteret i ledelsen ("Styrelsen"), som bliver valgt for en 3-årig periode. Sparekasseforeningen» Sparekasseforeningen (Sparbankers Riksförbund) repræsenterer de 66 sparekasser og 8 banker (dvs. indenlandske), som engang var sparekasser. Clearingsystemer Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige clearingsystemer, der er i drift, herunder oplysninger om hvert system så som transaktionstyper, driftstider og nærmere oplysninger om clearingforløb. Oversigt» Riksbanken spiller en central rolle i afvikling af betalinger. Størstedelen af alle betalinger foretages gennem bankernes konti i Riksbanken. High value betalinger i svenske kroner afregnes gennem Riksbankens eget realtidsbruttoafviklingssystem (Real Time Gross Settlement, RTGS) RIX. Low value betalinger afvikles i Bankgirot-systemet (administreres af Bankgirocentralen, BGC, på vegne af den svenske bankforening), mens interbankbetalinger sker via RIX.» Siden optagelsen af den svenske krone i Continuous Link Settlement (CLS) i 2003, afvikles størstedelen af al handel i fremmed valuta mod SEK via bankernes konti i Riksbanken.» Der anvendes en særlig afviklingsmetode for værdipapirer. VPC (værdipapircentralen) kan foretage transaktioner direkte på særlige betalingskonti i RIX, hvorimod medlemmerne af RIX kan overføre likviditet mellem deres normale RIX-konti og disse betalingskonti.» Riksbankens ansvar er også at overvåge og bedømme clearing-systemerne i forhold til forskellige, gældende internationale standarder. H igh Value Clearing RIX» Riksbankens high value betalingsystem RIX kan betegnes som det centrale betalingssystem, idet det afvikler alle betalinger i svenske kroner mellem banker og andre aktører.» RIX er Riksbankens RTGS-system til afvikling af betalinger i svenske kroner - hovedsageligt mellem banker.» Derudover er det parallelle system, E-RIX, koblet til EU s afviklingssystem for grænseoverskridende high value betalinger, TARGET, som også giver mulighed for realtidsafvikling af udenlandske betalinger i euro.» Realtidsafvikling betyder, at betalingerne afvikles individuelt og øjeblikkeligt, og at det overførte beløb straks er tilgængeligt på modtagerens konto.» Riksbankens egne transaktioner med deltagerne, f.eks. fra handel med værdipapirer og tilførslen af pengesedler, sker også gennem RIX.» Deltagere: 22 direkte deltagere, inklusive Riksbanken. Andre banker (indirekte deltagere) clearer gennem de direkte deltagere. Deltagelseskrav: For at deltage i E-RIX skal kreditinstitutionerne have domicil eller en afdeling i EEA. For at deltage i RIX behøver institutionen ikke at have domicil eller afdeling i Sverige. Derudover skal deltagere kunne opfylde krav til teknik og kapitaldækning.» Transaktionstyper: Indenlandske enkelt-, haste og valør-samme-dag-betalinger i svenske kroner og euro og tilsvarende udenlandske transaktionstyper i euro.» Priser: Gebyrerne for at anvende RIX-systemet fastsættes ud fra det princip, at alle omkostninger bør dækkes. Gebyrer består af et transaktionsgebyr (5 SEK, 0.55 EUR), som er det samme for alle deltagere/banker, og et månedligt gebyr, hvor man skelner mellem fire kategorier fra SEK (4.425 EUR) til SEK ( EUR) afhængigt af antallet af betalinger sendt i løbet af det foregående år. Nye medlemmer placeres automatisk i kategori 2 ( SEK). Transaktionsgebyret er det samme uanset antallet af betalinger.» Driftstider: SEK: Fra kl til cut-off EUR: De samme som for TARGET: kl. 7:00 til 18:00 CET. I den sidste time kan der dog kun udføres interbankbetalinger.» Clearingforløb: Clearingen finder sted med omgående endelig effektuering af hver enkelt betalingsinstruktion 1. Betalingsinstrukser gives via SWIFT. Bankerne skal have tilstrækkelig kapital på deres konti i Riksbanken. Hvis ikke, kan banken bevillige både intradag- og dag-til-dag-kredit, forudsat der stilles tilstrækkelig sikkerhed i form af godkendte værdipapirer. 1 Betalingsinstruktioner under SEK afvikles ikke straks, men i batcher i løbet af dagen. Landeprofil: Sverige 5 Sidst opdateret: Marts 2008

6 » Skandinavisk Cash Pool (SCP): I 2003 blev der indgået en skandinavisk aftale om at danske eller norske bankers afdelinger eller datterselskaber i Sverige kan anvende saldi (i DKK eller NOK) på konti i Danmarks Nationalbank eller Norges Bank som sikkerhed for clearing i Sverige.» I 2005 leverede og implementerede SIA S.p.A of Italy et nyt andengenerations RTGS-system kaldet Perago:rtgs, som er udviklet af Perago Financial Systems Enablers (Pty) Ltd of South Africa. Implementeringen begyndte i august 2005 og forventes tilendebragt i (Norge har for nyligt også valgt det samme Perago:rtgs-system). TARGET2» Det nuværende paneuropæiske RTGS-system, TARGET, migrerede til en fælles platform (SSP) kaldet TARGET2, hvilket vil gøre RTGS-systemerne i de individuelle Eurosystemlande forældede.» Migreringen til det nye TARGET2-system skete over tre omgange med start i november 2007 og slut i maj 2008.» Centralbankerne i Sverige og i Storbritannien migrerer ikke til TARGET2. L ow Value Clearing - BGC» Bankgirocentralen (BGC), der ejes af 8 af de førende banker i Sverige, er clearingcentret for low value betalinger gennem systemet Bankgirot.» Bankgirot er baseret på bankgironumre, der er unikke numre for bankkonti. Systemet behandler i gennemsnit 3,6 millioner betalingsinstruktioner om dagen.» Indtil for nylig var Bankgirot en direkte konkurrent til PlusGirot. PlusGirot blev imidlertid opkøbt af Nordea i december 2001 og fungerer nu som internt system for overførsler mellem konti i Nordea. Eftersom Nordea er en del af Bankgirot, kan bankgironumrene tilknyttes en PlusGirot konto. Derfor kan der udveksles betalingsinstruktioner mellem de to systemer.» 19 banker deltager direkte og 78 indirekte. Bankgiro-systemet kan benyttes af alle banker.» Deltagelseskrav: Deltagerne skal have en RIX-konto i Riksbanken og en egenkapital på mindst 50 millioner SEK.» Transaktionstyper: Bankgirot 2 behandler elektroniske low value kreditoverførsler, som ikke haster, girobetalinger, direct debits (autogiro), checkbetalinger og kortbetalinger i SEK. Papirbaserede girobetalinger i svenske kroner forbehandles af PrivatGiro (en separat virksomhed), inden de overføres til BGC. Siden 1999 har det også været muligt at håndtere transaktioner i EUR.» Priser: Bankerne skal betale et gebyr til BGC for at anvende Bankgirot-systemet. Bankgirots prismodel er baseret på håndteringen af transaktioner og inkluderer både udviklingen af betalingsprodukter og kundeservice. Niveauet for disse gebyrer fastlægges årligt. Nye deltagere i Bankgirot betaler et indtrædelsesgebyr, der er baseret på de faktiske omkostninger for at blive tilkoblet Bankgirot-systemet. Andre produkter og systemer, der drives af BGC, har forskellige prismodeller, og disse er opgivet i aftaler, der specifikt vedrører produkter og systemer.» Driftstider: Bankgirot har åbent 24 timer i døgnet.» Clearingforløb: Størstedelen af betalingsinstruktionerne bliver udlignet og afviklet via deltagernes konti i Riksbanken gennem RIX. Nogle få instruktioner (kontante udbetalinger og kortbetalinger) bliver clearet og afviklet multilateralt. Afviklingen sker med valør samme dag på faste tidspunkter for hver transaktionstype (nogle transaktioner har flere afviklinger). Sidste cut-off for afvikling samme dag er kl. 14:25. Betalingsinstruktioner, hvor afvikling skal ske næste dag, kan udføres senere. Her er cut-off kl. 19:00. Betalinger og betalingsmåder Dette afsnit indeholder en oversigt over de betalingsmetoder, der anvendes i landet, herunder statistikker og mere detaljerede oplysninger om disse metoder. Oversigt» Kontanter bruges hovedsageligt ved transaktioner i detailhandelen. Kontante betalinger tegner sig stadig for en stor del af transaktionerne i svensk økonomi, selvom den del er faldet i de senere år til fordel for brug af kort.» I 2005 udgjorde kreditoverførsler og direct debits 88 procent af transaktionsmængden og 95 procent af transaktionsværdien. 2 Nogle af betalingsinstruktioner håndteres i et undersystem ved navn Data Clearing. BGC driver systemet på vegne af de banker, som ejer systemet. Landeprofil: Sverige 6 Sidst opdateret: Marts 2008

7 » Målt på værdi er kreditoverførsler forøget igennem 1990'erne. Målt på mængde var der imidlertid en nedgang i procentdelen af samlede transaktioner i denne periode. Dette skyldes en seksdobling af antallet af korttransaktioner, hvoraf kreditkort er steget over 400 procent målt på mængde. Transaktionsmængder, mio. Transaktionsværdier, SEK mia % ændring % ændring Hævekort * ,00 295,6 335,3 359,1 7,10 Kreditkort ** ,72 36,13 25,74 37,27 44,79 Kreditoverførsler , ,60 Direct debits , ,50 Checks ,00 59,4 54,9 54,1-1,46 I alt ,729 1,961 13, , , ,7 11,41 * Herunder kortbetalinger med debitering og/eller forsinket debitering. * Herunder kortbetalinger med kreditering og/eller forsinket debitering. Bemærk: Tallene er afrundede. Ændring i procent udregnet fra Kilder: ECB Statistical Data Warehouse Kortbetalinger» I løbet af de seneste 10 år er antallet af korttransaktioner i Sverige seksdoblet. Målt på mængde udgjorde korttransaktioner næsten 58% af alle kontantløse transaktioner i Sverige dog kun 4% målt på værdi.» Ultimo 2006 var der udstedt 13,89 mio. kort i Sverige - 8,6 mio. debetkort, ca. 3 mio. kreditkort og resten en blanding af kort med forsinket debitering eller kredit.» Debetkort står for den største stigning. Hævekort tilknyttet bankkonti indeholder i reglen forskellige funktioner: 1) som hævekort og til papirbaserede transaktioner 2) kontante hævninger i pengeautomater 3) som et kreditkort, hvis kortet er tilknyttet en konto med trækningsmulighed. Derudover er disse kort som regel tilknyttet internationale kortsystemer, som f.eks. Visa eller MasterCard, som er en fordel i forbindelse med udlandsrejser.» Der findes ca pengeautomater og kasseterminaler rundt om i landet. Kreditoverførsler» Kreditoverførsler gennem Bankgirot (eller PlusGirot hos Nordea), der ikke haster, bruges i stor udstrækning til consumer-to-business og business-to-business betalinger. Bankgironummer og ikke bankkontonummer benyttes for at modtager kan få information om betalingen. Struktureret betalingsreference/ocr benyttes i stor udstrækning.» Betalingsinstruktionerne kan gives via indbetalingsbilag eller ved at benytte bankgironummeret direkte. For afsender tag er en standardoverførsel 1 dag (debitering dag 0, kreditering dag 1). Modtageren kan dog forhandle med modtagerbanken om, at det sker valør samme dag (dag 0).» Hasteoverførsler (betalinger samme dag), benyttes oftest til high value betalinger mellem banker og i mindre grad af større selskaber. Sådanne betalinger kan foretages via et elektronisk banksystem og behandles via RIX. Direct debits» Direct debits (kaldes Autogiro i Sverige) er en populær måde at afvikle gentagne indbetalinger på, såsom elektricitets- eller telefonregninger, og mængden stiger støt.» Der findes to typer autogiro: Autogiro privat, der anvendes til consumer-to-business opkrævninger (bankgironummer er ikke nødvendigt). Autogiro virksomhed, der anvendes til business-to-business opkrævninger (bankgironummer er nødvendigt).» En standardoverførsel tager 1 dag (debitering dag 0, kreditering dag 1). Modtageren kan dog forhandle med modtagerbanken om, at det sker valør samme dag (dag 0).» Direct debits udgør stadig en relativt begrænset del ca. 9 % af de samlede overførsler. Grunden til at direct debits ikke tegner sig for en større del kan være, at det er nemt og billigt at betale på anden måde. Checks» Betalinger med check spiller en stadig mindre rolle som betalingsmiddel i Sverige. Elektroniske bankydelser Dette afsnit indeholder en oversigt over elektroniske bankydelser i landet og oplysninger om EDIFACT, e-betalinger og e- fakturering. Landeprofil: Sverige 7 Sidst opdateret: Marts 2008

8 Oversigt» Ligesom i resten af den nordiske region er elektroniske bankydelser højt udviklet i Sverige, og de bliver stadig mere og mere populære. Nu tilbydes næsten alle former for bankydelser, der kan udføres elektronisk, via internettet.» Banker udvikler typisk elektroniske banksystemer i egne formater.» Der findes ca. 7,21 mio. netbankaftaler i Sverige, 6,5 mio. privat e og erhvervsmæssige. Funktionalitet e-banking systemer» Når der betales via Bankgirot, genererer en virksomhed betalingsinstruktioner i sit eget ERP-system og leder dem derefter direkte videre til BGC. BGC tilbyder en række muligheder for direkte kommunikation (EDIFACT, proprietære formater og kommunikation via internettet). Virksomhederne modtager betalingsadvis via samme kanal.» Mange banker har ændret fra PC-baserede, elektroniske banksystemer til webbaserede platforme, heriblandt direkte kommunikation med BGC.» De tjenesteydelser, der tilbydes over internettet, består som regel af konto- og betalingsoplysninger, nettingløsninger mellem virksomheder, valutahandler og -oplysninger osv.» Webbaserede løsninger bliver stadigt mere avancerede, og inden for kort tid vil PC-baserede værktøjer kun spille en mindre rolle. EDIFACT/host-to-host-løsninger» En række svenske banker støtter virksomhedernes stigende indsats for at strømline behandlingen af betalinger i betalingsfabrikker.» Der leveres host-to-host-løsninger til indenlandske såvel som internationale betalinger.» Normalt accepterer de store cash management banker betalingsinstruktioner i deres egne proprietære formater og i EDIFACT format.» De mest almindelige EDIFACT meddelelser understøttes, og banken følger normalt 96a EDIFACT kataloget. E -betaling» Mikrobetalinger tilbydes generelt af regionale og globale markedsaktører. To vigtige forudsætninger for disse løsninger er normalt: (1) forudbetaling og (2) betaling via hæve- eller kreditkort.» Mikrobetalinger er ikke særligt udbredt i Sverige. E -faktura/ebpp» De svenske banker tilbyder endnu ikke proprietære EBPP-løsninger (Electronic Bill Presentment and Payment). I stedet tilbydes indenlandske EBPP tjenesteydelser af et joint-venture selskab som en consumer-to-business (C2B) løsning. E-giro løsningen er udviklet af SEB, Skandiabanken, Handelsbanken, Danske Bank, Sparbanken Finn i samarbejde med BGC. Nordea og Swedbank har udviklet en lignende tjeneste kaldet e-faktura.» Bankerne tilbyder nu en fælles løsning: En virksomhed sender elektroniske betalingsoplysninger via BGC til dens kunder. Den elektroniske faktura kan ses i kundens netbank, og kunden kan så betale den på en effektiv måde. Ca. 5 millioner svenskere har for øjeblikket adgang til denne tjeneste gennem deres netbank. De resterende banker vil sandsynligvis følge efter i den nærmeste fremtid.» Derudover vil BGC i samarbejde med Danske Bank, SEB og Handelsbanken indføre en business-to-business (B2B) løsning.» Med hensyn til digitale signaturer markedsfører Swedbank, Handelsbanken, Ikanobanken, Danske Bank, Länsförsäkringar Bank, SkandiaBanken, Sparbanken Finn og Sparbanken Gripen tilsammen et produkt kaldet BankID. Den elektroniske identifikation er baseret på den tekniske standard PKI (Public Key Infrastructure). Med BankID kan man identificere sig over for statslige myndigheder, virksomheder og organisationer og samtidig underskrive dokumenter elektronisk. Cash Pooling-løsninger Dette afsnit indeholder oplysninger om cash pooling-løsninger, som f.eks. notional pooling (renteoptimering), cash concentration (likviditetsoptimering) samt multi-currency og grænseoverskridende pooling. Landeprofil: Sverige 8 Sidst opdateret: Marts 2008

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2012 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler Resume Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler anbefalede i en rapport fra januar

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere