Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for"

Transkript

1 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ Bekendtgørelse nr af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder I medfør af 7 i lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. og kongelig resolution af 8. oktober 2004, fastsættes: 1. Offentlige myndigheder skal kunne modtage regninger udarbejdet i OIOXML elektronisk regning, som er den fælles offentlige standard for modtagelse af elektroniske regninger. Stk. 2. Reglerne for udformningen af en elektronisk regning udarbejdet i OIOXML, der sendes direkte til en offentlig myndighed, fremgår af bilag 1. Stk. 3. Reglerne for udformningen af en elektronisk regning udarbejdet i OIOXML, der sendes gennem et Læs Ind -bureau, jf. bekendtgørelse nr. 992 af 7. oktober 2004 om Læs Ind - service, fremgår af bilag Bekendtgørelsen gælder for de offentlige myndigheder, selvejende institutioner m.v., institutioner foreninger, fonde m.v., som er omfattet af bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, jf. bekendtgørelsens 13, og bekendtgørelse om Læs Ind -service, jf. bekendtgørelsens 5, stk Bekendtgørelsen træder i kraft edag2 den 1. februar Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 11. november 2004 HELGE SANDER / Anne Skov Min. f. Videnskab, Teknologi og Udvikling, j.nr BD Schultz Grafisk

2 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ 2 Bilag 1 Udformning af en elektronisk regning (OIOXML elektronisk regning) til brug for afregning med offentlige myndigheder 1 Bilagets opbygning Bilaget viser indhold (herunder blandt andet syntaks og semantik) for en OIOXML elektronisk regning. Der skelnes i bilaget mellem 4 typer af OIOXML elektronisk regning: en elektronisk regning, en elektronisk kreditnota, en Læs Ind regning og en Læs Ind kreditnota. Hver af de 4 meddelelser opmærkes med extensible Markup Language, som defineret af World Wide Web konsortiet (W3C). En OIOXML elektronisk regning skal overholde specifikationerne i nærværende bilag og samtidig kunne valideres med et W3C XML Schema, som stilles til rådighed af IT & Telestyrelsen. I en OIOXML elektronisk regning til en offentlig myndighed skelnes der mellem obligatorisk, betinget, frivillig og aftalt information. Obligatorisk information skal være tilstede i en elektronisk regning, for at modtageren kan anvende meddelelsen. Betinget information skal - såfremt de betingelser, der betinger den er opfyldt - være tilstede i en meddelelse. Frivillig information kan være tilstede i en elektronisk regning - og modtageren har pligt til at checke om informationen er tilstede, samt til at lade informationer indgå i sagsbehandlingen. Aftalt information kan være tilstede i en meddelelse - men modtageren har kun pligt til at checke om informationen er tilstede, samt til at lade informationen indgå i sagsbehandlingen, såfremt modtageren på forhånd har erklæret sig indforstået hermed. Elektroniske "Læs Ind" meddelelser kan kun indeholde obligatorisk og betinget information. Beskrivelsen i nærværende bilag er mere restriktiv end kardinaliteten (antal forekomster af en klasse) i klassediagrammerne afspejler. Det er beskrivelsen der er gældende. Eksempler er ikke normative. Ved uoverensstemmelse mellem eksempler og beskrivelser er beskrivelsen gældende.

3 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ Namespace for meddelelser Hver meddelelsestype kan identificeres ved hjælp af en namespace-erklæring. Namespace-erklæringen benyttes til at identificere meddelelsestype og version. Der er er erklæret følgende namespaces. Det er frivilligt at implementere Test-namespaces. Meddelelse Namespace URI Note Elektronisk regning Elektronisk kreditnota En positiv fakturatotal mindsker saldo i fakturaudsteders favør. Læs Ind faktura Læs Ind kreditnota En positiv fakturatotal mindsker saldo i fakturaudsteders favør. Test elektronisk regning testpie Test meddelelse, som ikke må bogføres. Test elektronisk kreditnota testpcm Test meddelelse, som ikke må bogføres. Test Læs Ind regning testpip Test meddelelse, som ikke må bogføres. Test Læs Ind kreditnota testpcp Test meddelelse, som ikke må bogføres.

4 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ 4 2 Indholdsfortegnelse 1 Bilagets opbygning Namespace for meddelelser Indholdsfortegnelse OIOXML elektronisk»læs Ind«meddelelse OIOXML elektronisk regning/kreditnota Invoice opbygning Invoice Invoice ReferencedOrder Invoice BuyerParty Invoice BuyerParty PartyName Invoice BuyerParty Address Invoice BuyerParty Address Country Invoice BuyerParty BuyerContact Invoice BuyerParty ExtensibleContent Invoice DestinationParty Invoice DestinationParty PartyName Invoice DestinationParty Contact Invoice DestinationParty Language Invoice DestinationParty Address Invoice DestinationParty Address Country Invoice SellerParty Invoice SellerParty PartyName Invoice SellerParty Address Invoice SellerParty Address Country Invoice SellerParty PartyTaxScheme Invoice Sellerparty OrderContact Invoice SellerParty ExtensibleContent Invoice PaymentMeans Invoice PaymentMeans PayeeFinancialAccount Invoice PaymentMeans PayeeFinancialAccount FiBranch Invoice PaymentMeans PayeeFinancialAccount FiBranch FinancialInstitution Invoice PaymentMeans PaymentAdvice Invoice PaymentMeans PaymentAdvice AccountToAccount Invoice PaymentMeans ExtensibleContent Invoice PaymentTerms Invoice PaymentTerms SettlementPeriod Invoice PaymentTerms PenaltyPeriod Invoice AllowanceCharge Invoice TaxTotal Invoice TaxTotal TaxAmounts Invoice TaxTotal CategoryTotal Invoice TaxTotal CategoryTotal TaxAmounts Invoice LegalTotals Invoice InvoiceLine Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty... 69

5 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty PartyName Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Contact Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Language Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Address Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Address Country Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item BuyersItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item SellersItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item ManufacturersItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item StandardItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item CatalogueItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item ReferencedCatalogue Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item CommodityClassification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item Tax Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item BasePrice Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DeliveryRequirement Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DeliveryRequirement DeliverySchedule Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine AllowanceCharge Invoice InvoiceLine AllowanceCharge Invoice InvoiceLine Item Invoice InvoiceLine Item BuyersItemIdentification Invoice InvoiceLine Item SellersItemIdentification Invoice InvoiceLine Item ManufacturersItemIdentification Invoice InvoiceLine Item StandardItemIdentification Invoice InvoiceLine Item CatalogueItemIdentification Invoice InvoiceLine Item ReferencedCatalogue Invoice InvoiceLine Item CommodityClassification Invoice InvoiceLine Item Tax Invoice InvoiceLine Item BasePrice Invoice InvoiceLine BasePrice Invoice InvoiceLine ExtensibleContent Invoice ValidatedSignature Invoice ExtensibleContent

6 6 3 OIOXML elektronisk "Læs Ind" meddelelse De 2 Læs Ind meddelelser indeholder forskellige namespace-erklæringer, men er ellers strukturelt identiske. Nedenstående tabel illustrerer opbygningen af en Læs Ind regning. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pip/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pip/ rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pip/piplax.xsd"> eller <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcp/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcp/ rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcp/pcplax.xsd"> <com:id> </com:id> <com:issuedate> </com:issuedate> <com:typecode>pip</com:typecode> Namespace erklæringer skal inkluderes i en meddelelse for at modtageren kan identificere meddelelsestype og version. schemalocation er ikke obligatorisk og kan fjernes / ændres. FakturaNr FakturaDato FakturaType = PIP eller PCP <main:encodeddocument agency- FakturaTIFF ID="xxx">R0lGODlhBwADA</main:EncodedDocument> <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> </com:buyersreferenceid> RegningsModtagerID <com:referencedorder> <com:buyersorderid>m-147-b</com:buyersorderid> KøbsOrdreNummer <com:sellersorderid>null</com:sellersorderid> DEFAULT: null <com:issuedate> </com:issuedate> DEFAULT: </com:referencedorder> <com:buyerparty> <com:id schemeid="n/a">0</com:id> DEFAULT: 0 <com:accountcode> </com:accountcode> DimensionsKontoStreng <com:buyercontact> KundeReferenceID </com:buyercontact> </com:buyerparty> <com:sellerparty>

7 7 <com:id schemeid="cvr"> </com:id> FakturaUdstederIdentifikation <com:partytaxscheme> <com:companytaxid schemeid="cvr"> </com:companytaxid> <com:partytaxscheme> </com:sellerparty> <com:paymentmeans> <com:typecodeid>71</com:typecodeid> <com:paymentduedate> </com:paymentdue- Date> <com:paymentchannelcode>indbetalingskort</ com:paymentchannelcode> <com:paymentid> </com:paymentid> <com:jointpaymentid> </com:jointpaymentid> <com:payeefinancialaccount> <com:id> </com:id> <com:typecode>null</com:typecode> <com:fibranch> <com:id>null</com:id> <com:financialinstitution> <com:id>null</com:id> </com:financialinstitution> </com:fibranch> </com:payeefinancialaccount> </com:paymentmeans> <com:taxtotal> <com:taxtypecode>vat</com:taxtypecode> <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> <com:taxamount currencyid="dkk">250.00</ com:taxamount> </com:taxamounts> <com:categorytotal> <com:ratecategorycodeid>vat</com:ratecategorycodeid> <com:ratepercentnumeric>25</com:ratepercent- Numeric> FakturaUdstederCVR- Nummer KortArtsKode BetalingsDato BetalingsType BetalingsID Kreditornummer KontoNummer AfgiftsKategoriKode AfgiftsKategoriMoms- Grundlag AfgiftsKategoriMomsBeløb AfgiftsKategori AfgiftsKategoriProcent

8 8 <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> <com:taxamount currency- ID="DKK">250.00</com:TaxAmount> </com:taxamounts> </com:categorytotal> </com:taxtotal> <com:legaltotals> <com:lineextensiontotalamount currency- DEFAULT: 0 ID="DKK">0</com:LineExtensionTotalAmount> <com:tobepaidtotalamount currency- FakturaTotal ID="DKK">300.00</com:ToBePaidTotalAmount> </com:legaltotals> <com:invoiceline> <com:id>0</com:id> DEFAULT: 0 <com:invoicedquantity unitcode="pc">0</com:invoicedquantity> <com:lineextensionamount currencyid="dkk">0</ com:lineextensionamount> <com:item> <com:id>null</com:id> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">0</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:item> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">0</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:invoiceline> </Invoice> AfgiftsKategoriMoms- Grundlag AfgiftsKategoriMomsBeløb DEFAULT: 0 DEFAULT: 0 DEFAULT: null DEFAULT: 0 DEFAULT: 0

9 9 4 OIOXML elektronisk regning/kreditnota En OIOXML elektronisk regning og en OIOXML elektronisk kreditnota indeholder forskellige namespace-erklæringer, men er ellers strukturelt identiske. Nedenstående tabel illustrerer opbygningen af en elektronisk regning. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/ eller <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcm/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcm/ <com:id> </com:id> <com:issuedate> </com:issuedate> <com:typecode>pie</com:typecode> <main:invoicecurrencycode>dkk</main:invoicecurrency- Code> <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> </com:buyersreferenceid> <com:referencedorder> <com:buyersorderid>m-147-b</com:buyersorderid> <com:sellersorderid>765476</com:sellersorderid> <com:issuedate> </com:issuedate> </com:referencedorder> <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:accountcode> </com:accountcode> <com:partyname> <com:name>it- og Telestyrelsen</com:Name> </com:partyname> <com:address> <com:id>faktura</com:id> Namespace erklæringer skal inkluderes i en meddelelse for at modtageren kan identificere meddelelsestype og version. schemalocation er ikke obligatorisk og kan fjernes / ændres. FakturaNr FakturaDato FakturaType = "PIE" eller PCM FakturaValutaKode RegningsModtagerID KøbsOrdreNummer SalgsOrdreNummer OrdreDato KundeIdentifikation DimensionsKontoStreng KundeNavn

10 10 <com:street>holsteinsgade</com:street> <com:housenumber>63</com:housenumber> <com:cityname>københavn Ø</com:CityName> <com:postalzone>1260</com:postalzone> <com:country> <com:code listid="iso ">DK</ com:code> </com:country> </com:address> <com:buyercontact> </com:buyercontact> </com:buyerparty> <com:sellerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:partyname> <com:name>pj Unconstruction A/S</com:Name> </com:partyname> <com:address> <com:id>vareafsendelse</com:id> KundeFaktureringsVej- Navn KundeFaktureringsHusNr KundeFaktureringsBy- Navn KundeFaktureringsPostNr KundeFaktureringsLande- Kode KundeReferenceID FakturaUdstederNavn FakturaUdstederVejNavn FakturaUdstederHusNr FakturaUdstederByNavn FakturaUdstederPostNr FakturaUdstederIdentifikation FakturaUdstederAdresseID FakturaUdstederLandeKode <com:street>jernbanegade</com:street> <com:housenumber>875</com:housenumber> <com:cityname>roskilde</com:cityname> <com:postalzone>4000</com:postalzone> <com:country> <com:code listid="iso ">DK-025</ com:code> </com:country> </com:address> <com:partytaxscheme> <com:companytaxid schemeid="cvr"> </com:companytaxid> <com:partytaxscheme> </com:sellerparty> <com:paymentterms> <com:id>contract</com:id> FakturaUdstederCVR- Nummer BetalingsBetingelser

11 11 <com:rateamount currencyid="dkk">743.33</ com:rateamount> <com:settlementdiscountratenumeric>40</com:settlementdiscountratenumeric> <com:penaltysurchargeratenumeric>40</com:penaltysurchargeratenumeric> <com:settlementperiod> <com:enddatetimedate> </com:enddatetimedate> </com:settlementperiod> <com:penaltyperiod> <com:startdatetime> T12:13:14+01:00</com:StartDateTime> </com:penaltyperiod> </com:paymentterms> <com:allowancecharge> <com:id>afgift</com:id> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode>343</com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="stk" unitcode- ListAgencyID="n/a">40</com:MultiplierFactorQuantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">400.00</com:AllowanceChargeAmount> <com:buyersreferenceid> </com:buyersreferenceid> </com:allowancecharge> <com:allowancecharge> <com:id>gebyr</com:id> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode>343</com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="stk" unitcode- ListAgencyID="n/a">40</com:MultiplierFactorQuantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">400</com:AllowanceChargeAmount> </com:allowancecharge> <com:taxtotal> <com:taxtypecode>vat</com:taxtypecode> <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> Toldkurs Kontantrabatsats Strafrentesats KontantRabatDato StrafRenteDato GebyrKategori GebyrKategoriIndikering GebyrKategoriÅrsag GebyrKategoriKvantitet GebyrKategoriTotal GebyrKategoriFinansKonto GebyrKategori GebyrKategoriIndikering GebyrKategoriÅrsag GebyrKategoriKvantitet GebyrKategoriTotal AfgiftsKategoriKode AfgiftsKategoriMoms- Grundlag

12 12 AfgiftsKategoriMomsBeløb <com:taxamount currencyid="dkk">250.00</ com:taxamount> </com:taxamounts> <com:categorytotal> <com:ratecategorycodeid>vat</com:ratecategorycodeid> <com:ratepercentnumeric>25</com:ratepercent- Numeric> <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> <com:taxamount currency- ID="DKK">250.00</com:TaxAmount> </com:taxamounts> </com:categorytotal> </com:taxtotal> <com:legaltotals> <com:lineextensiontotalamount currency- ID="DKK">24000</com:LineExtensionTotalAmount> <com:tobepaidtotalamount currency- ID="DKK">30000</com:ToBePaidTotalAmount> </com:legaltotals> <com:invoiceline> <com:id>45</com:id> <com:invoicedquantity unitcode="stk" unitcodelistagencyid="n/a">1000</com:invoicedquantity> <com:lineextensionamount currency- ID="DKK">560.00</com:LineExtensionAmount> <com:referencedorderline> <com:buyersid>656544</com:buyersid> <com:sellersid> </com:sellersid> <com:item> <com:id>434333</com:id> <com:description>blyanter - kasse m. 10 stk</ com:description> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">100</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:item> <com:deliveryrequirement> AfgiftsKategori AfgiftsKategoriProcent AfgiftsKategoriMoms- Grundlag AfgiftsKategoriMomsBeløb FakturaLinjeTotal FakturaTotal FakturaLinjeNr AntalEnhederFaktureret LinjeBeløb KøbsOrdreNummer SalgsOrdreNummer KundeVareNummer KundeVareNavn EnhedsPris

13 13 <com:id>deliverydate</com:id> <com:deliveryschedule> <com:id>2</com:id> LeveringsDatoTypeIdentifikation <com:requesteddeliverydatetime> t13:24:55+01:00</com:requested- DeliveryDateTime> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> FakturaUdstederGebyrKategoriIndikering <com:multiplierreasoncode>456</com:multiplier- ReasonCode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcodelistagencyid="n/a">34</com:multiplier- FactorQuantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">300</com:AllowanceChargeAmount> <com:buyersreferenceid> </com:buyersreferenceid> </com:allowancecharge> <com:item> <com:id schemeid="n/a">434333</com:id> LeveranceKrav LeveringsDato KundeGebyrKategori </com:deliveryschedule> </com:deliveryrequirement> <com:allowancecharge> <com:id>afgift</com:id> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode>234</com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcodelistagencyid="n/a">5</ com:multiplierfactorquantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">300</com:Allowance- ChargeAmount> <com:buyersreferenceid> </ com:buyersreferenceid> </com:allowancecharge> </com:referencedorderline> <com:allowancecharge> <com:id>gebyr</com:id> KundeGebyrKategoriIndikering KundeGebyrKategoriÅrsag KundeGebyrKategoriKvantitet KundeGebyrKategoriBeløb KundeGebyrKategoriFinanskonto FakturaUdstederGebyrKategori FakturaUdstederGebyrKategoriÅrsag FakturaUdstederGebyrKategoriKvantitet FakturaUdstederGebyrKategoriBeløb FakturaudstederGebyrKategoriFinanskonto FakturaUdstederVareNr

14 14 <com:description>blyanter - kasse m. 10 stk</ com:description> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">100</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:item> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">100</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:invoiceline> </Invoice> FakturaUdstederVare- Navn EnhedsPris EnhedsPris

15 5 Invoice opbygning 5.1 Invoice 15

16 16 I kodeeksempler anvendes et foranstillet + til at indikere, at elementet er en kompleks type (klasse), som selv indeholder elementer. <Invoice {namespace-erklæringer her} <com:id> </com:id> <com:issuedate> </com:issuedate> <com:typecode>pip</com:typecode> <main:invoicecurrencycode>dkk</main:invoicecurrencycode> <com:note>i forbindelse med status på alle ordrer.</com:note> <main:encodeddocument agencyid="xxx">r0lgodlhbwada</main:encoded Document> <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> </com:buyersreferenceid> +<com:referencedorder> +<com:buyerparty> +<com:destinationparty> +<com:sellerparty> +<com:paymentmeans> +<com:paymentterms> +<com:allowancecharge> +<com:taxtotal> +<com:legaltotals> +<com:invoiceline> +<com:validatedsignature> +<com:extensiblecontent> </Invoice> Klasser i klassen Invoice ReferencedOrder BuyerParty DestinationParty SellerParty PaymentMeans PaymentTerms AllowanceChange TaxTotal LegalTotals InvoiceLine ValidatedSignature Extensible Content

17 17 Felter i klassen Invoice UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori ID FakturaNr Identifier Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk IssueDate FakturaDato Date DS/ ISO8601:2001 Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk TypeCode FakturaType Code Se udfaldsrum Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk InvoiceCurrency- FakturaValuta- Code DS/ Obligatorisk Code Kode ISO4217:2002 Note FakturaNote Text Se udfaldsrum Frivillig EncodedDocument FakturaTIFF base64 Se udfaldsrum Aftalt/Læs IndObligatorisk Binary BuyersReferenceID RegningsModtagerID Identifier EAN-lokationsnummer Obligatorisk/Læs Ind Obligatorisk

18 18 FakturaNr Fakturaudsteders faktura eller kreditnota nummer FakturaDato Fakturaudsteders datering af fakturaen. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: YYYY-MM-DD FakturaType "PIE" angiver en elektronisk regning (PI Elektronisk) PIE, PCM, PIP, PCP "PCM" angiver en elektronisk kreditnota. Når fakturatype = PCM, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør. "PIP" angiver en papirbaseret regning (PI Papirbaseret). PCP angiver en papirbaseret kreditnota. Når fakturatype = PCP, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør. I forbindelse med test, som IKKE må bogføres, kan følgende værdier anvendes: PIETEST, PCM- TEST, PIPTEST og PCPTEST Når fakturatype = PIP eller PCP er OIOXML-meddelelsen ikke en elektronisk regning, men en elektronisk meddelelse som, sammen med en TIFF-fil, beskriver en papirbaseret regning. En PIP eller en PCP meddelelse skal indeholde en fakturalinje med indholdet null eller 0 i henholdsvis alle obligatoriske tekst- og numeriske felter. FakturaValutaKode Angiver hvilken valuta fakturabeløb er angivet i. F.eks. DKK for danske kroner eller EUR for Euro. FakturaNote Fritekst felt fra leverandøren på fakturaniveau. For at bevare linjeskift og formatering bør CDATAkonstruktionen anvendes FakturaTIFF Base64 kodet TIFF-billede af den fysiske regning/ kreditnota. Attributten agencyid udfyldes med det ID som Læs Ind bureauet har fået tildelt. Base64Binary RegningsModtagerID EAN-lokationsnummer som entydigt identificerer købers faktureringsadresse. Den offentlige myndighed skal ved afgivelse af ordre eller rekvisition oplyse et EAN-lokationsnummer, som entydigt identificerer købers faktureringsadresse (RegningsModtagerIdentifikation). Jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse er køber berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste RegningsModtagerIdentifikation fremgår af fakturaen. 13 cifre. I DK er de tre første cifre "579".

19 Invoice ReferencedOrder Ved fakturering af en offentlig myndighed skal ReferencedOrder klassen forekomme netop én gang. <com:referencedorder> <com:buyersorderid>m-147-b</com:buyersorderid> <com:sellersorderid>765476</com:sellersorderid> <com:issuedate> </com:issuedate> </com:referencedorder> Klasser i klassen ReferencedOrder Ingen Felter i klassen ReferencedOrder UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori BuyersOrderID KøbsOrdreNummer Identifier Se udfaldsrum Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk SellersOrderID SalgsOrdreNummeer Identifi- Se udfaldsrum Frivillig IssueDate OrdreDato Date DS/ISO8601:2001 Obligatorisk

20 20 Købers ordre- eller rekvisitionsnummer. KøbsOrdreNummer Den offentlige myndighed skal, ved afgivelse af ordre eller rekvisition oplyse et ordre eller rekvisitionsnummer (Købs- OrdreNummer). Jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse, er køber berettiget til at tilbageholde betaling indtil det oplyste KøbsOrdreNummer fremgår af fakturaen. Håndtering af samlefaktura er frivillig, men kan aftales parterne imellem. Såfremt fakturaen opkræver betaling for flere rekvisitions- og/eller ordrenumre, skal dette ved "PIE" angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" eller "Linjespecificeret" eller "n/a" hvis værdien ikke eksisterer Evt. flere ordre- og/eller rekvisitionsnumre ved "PIP" samlefaktura. Fakturaudsteders ordre- eller ordrebekræftelsesnummer. SalgsOrdreNummer OrdreDato Håndtering af samlefaktura er frivillig, men kan aftales parter imellem. Såfremt fakturaen opkræver betaling for flere ordreog/eller ordrebekræftelsesnumre, skal dette ved "PIE" angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" Angiver efter aftale mellem parterne datering af enten købseller salgsordren. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: eller "Linjespecificeret". YYYY-MM- DD eller ved PIP eller PCP.

21 5.3 Invoice BuyerParty 21 Ved fakturering af en offentlig myndighed skal BuyerParty klassen forekomme 1 gang og kan maksimalt forekomme 2 gange. Formålet med at lade klassen forekomme 2 gange er at give mulighed for at angive en juridisk adresse og kontaktperson som supplement til faktureringsadressen. Om BuyerParty er juridisk eller fakturering styres med AdresseTypeID på adressen. <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:accountcode> </com:accountcode> +<com:partyname> +<com:address> +<com:buyercontact> +<com:extensiblecontent> </com:buyerparty>

22 22 Klasser i klassen BuyerParty PartyName Address BuyerContact ExtensibleContent Felter i klassen BuyerParty UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori ID KundeIdentifikation Identifier Se udfaldsrum Betinget AccountCode DimensionsKonto- Streng Identifier Se udfaldsrum Betinget KundeIdentifikation Dimensions- KontoStreng Entydig identifikation af kunden i form af CVR-nummer, SEnummer eller anden identifikation. Ved salg til et andet EU-land skal købers CVR-nummer angives. Attributten schemeid benyttes til at angive typen af indhold i elementet. Attributten skal antage værdierne henholdsvis CVR for et CVR-nummer og SE for et SE-nummer, P for P-nummer, EAN for EAN-lokationsnummer, DUNS for DUNS-nummer, Telefon for telefonnummer. Ved lokale (systemafhængige nøgler) kan ejeren af nøglen identificeres med et domænenavn (f.eks. itst.dk/xx) eller anden entydig identifikation. Ved Læs Ind meddelelser skal feltet indeholde 0 og schemeid attributten sættes til n/a. DimensionsKontoStreng Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Såfremt de enkelte fakturalinjer skal bogføres med forskellige DimensionsKontoStrenge, skal dette ved "PIE" angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" En entydig identifikation eller 0 ved PIP eller PCP.. eller "Linjespecificeret"

23 Invoice BuyerParty PartyName Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PartyName forekomme netop én gang. <com:partyname> <com:name>it- og Telestyrelsen</com:Name> </com:partyname> Klasser i klassen PartyName Ingen Felter i klassen PartyName UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori Name KundeNavn Name Obligatorisk KundeNavn Købers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister

24 5.5 Invoice BuyerParty Address Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Address forekomme netop én gang. 24 <com:address> <com:id>fakturering</com:id> <com:street>bredgade</com:street> <com:additionalstreet></com:additionalstreet> <com:housenumber>40</com:housenumber> <com:inhous >3. sal</com:inhous > <com:cityname>københavn K.</com:CityName> <com:postalzone>1260</com:postalzone> +<com:country> </com:address> Klasser i klassen Address Country Felter i klassen Address UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori ID KundeAdresseTypeID Identifier Obligatorisk Street KundeVejNavn Text Obligatorisk AdditionalStreet KundeEkstraVejNavn Text Aftales HouseNumber KundeHusNr Text Obligatorisk InHous KundeDueslag Name Aftales CityName KundeByNavn Name Obligatorisk PostalZone KundePostNr Text Se udfaldsrum Obligatorisk

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse Manual til regningsudskrivning for Indholdsfortegnelse FRUDSÆTNINGER FR REGNINGSUDSKRIVNING... 2 VA01 - PRET EN SIMPEL REGNING... 3 VF02 - UDSKRIV FAKTURA TIL SKÆRM/PRINT... 14 VA03 - VIS BILAGSSTRØM -

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere