Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for"

Transkript

1 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ Bekendtgørelse nr af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder I medfør af 7 i lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. og kongelig resolution af 8. oktober 2004, fastsættes: 1. Offentlige myndigheder skal kunne modtage regninger udarbejdet i OIOXML elektronisk regning, som er den fælles offentlige standard for modtagelse af elektroniske regninger. Stk. 2. Reglerne for udformningen af en elektronisk regning udarbejdet i OIOXML, der sendes direkte til en offentlig myndighed, fremgår af bilag 1. Stk. 3. Reglerne for udformningen af en elektronisk regning udarbejdet i OIOXML, der sendes gennem et Læs Ind -bureau, jf. bekendtgørelse nr. 992 af 7. oktober 2004 om Læs Ind - service, fremgår af bilag Bekendtgørelsen gælder for de offentlige myndigheder, selvejende institutioner m.v., institutioner foreninger, fonde m.v., som er omfattet af bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, jf. bekendtgørelsens 13, og bekendtgørelse om Læs Ind -service, jf. bekendtgørelsens 5, stk Bekendtgørelsen træder i kraft edag2 den 1. februar Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 11. november 2004 HELGE SANDER / Anne Skov Min. f. Videnskab, Teknologi og Udvikling, j.nr BD Schultz Grafisk

2 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ 2 Bilag 1 Udformning af en elektronisk regning (OIOXML elektronisk regning) til brug for afregning med offentlige myndigheder 1 Bilagets opbygning Bilaget viser indhold (herunder blandt andet syntaks og semantik) for en OIOXML elektronisk regning. Der skelnes i bilaget mellem 4 typer af OIOXML elektronisk regning: en elektronisk regning, en elektronisk kreditnota, en Læs Ind regning og en Læs Ind kreditnota. Hver af de 4 meddelelser opmærkes med extensible Markup Language, som defineret af World Wide Web konsortiet (W3C). En OIOXML elektronisk regning skal overholde specifikationerne i nærværende bilag og samtidig kunne valideres med et W3C XML Schema, som stilles til rådighed af IT & Telestyrelsen. I en OIOXML elektronisk regning til en offentlig myndighed skelnes der mellem obligatorisk, betinget, frivillig og aftalt information. Obligatorisk information skal være tilstede i en elektronisk regning, for at modtageren kan anvende meddelelsen. Betinget information skal - såfremt de betingelser, der betinger den er opfyldt - være tilstede i en meddelelse. Frivillig information kan være tilstede i en elektronisk regning - og modtageren har pligt til at checke om informationen er tilstede, samt til at lade informationer indgå i sagsbehandlingen. Aftalt information kan være tilstede i en meddelelse - men modtageren har kun pligt til at checke om informationen er tilstede, samt til at lade informationen indgå i sagsbehandlingen, såfremt modtageren på forhånd har erklæret sig indforstået hermed. Elektroniske "Læs Ind" meddelelser kan kun indeholde obligatorisk og betinget information. Beskrivelsen i nærværende bilag er mere restriktiv end kardinaliteten (antal forekomster af en klasse) i klassediagrammerne afspejler. Det er beskrivelsen der er gældende. Eksempler er ikke normative. Ved uoverensstemmelse mellem eksempler og beskrivelser er beskrivelsen gældende.

3 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ Namespace for meddelelser Hver meddelelsestype kan identificeres ved hjælp af en namespace-erklæring. Namespace-erklæringen benyttes til at identificere meddelelsestype og version. Der er er erklæret følgende namespaces. Det er frivilligt at implementere Test-namespaces. Meddelelse Namespace URI Note Elektronisk regning Elektronisk kreditnota En positiv fakturatotal mindsker saldo i fakturaudsteders favør. Læs Ind faktura Læs Ind kreditnota En positiv fakturatotal mindsker saldo i fakturaudsteders favør. Test elektronisk regning testpie Test meddelelse, som ikke må bogføres. Test elektronisk kreditnota testpcm Test meddelelse, som ikke må bogføres. Test Læs Ind regning testpip Test meddelelse, som ikke må bogføres. Test Læs Ind kreditnota testpcp Test meddelelse, som ikke må bogføres.

4 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ 4 2 Indholdsfortegnelse 1 Bilagets opbygning Namespace for meddelelser Indholdsfortegnelse OIOXML elektronisk»læs Ind«meddelelse OIOXML elektronisk regning/kreditnota Invoice opbygning Invoice Invoice ReferencedOrder Invoice BuyerParty Invoice BuyerParty PartyName Invoice BuyerParty Address Invoice BuyerParty Address Country Invoice BuyerParty BuyerContact Invoice BuyerParty ExtensibleContent Invoice DestinationParty Invoice DestinationParty PartyName Invoice DestinationParty Contact Invoice DestinationParty Language Invoice DestinationParty Address Invoice DestinationParty Address Country Invoice SellerParty Invoice SellerParty PartyName Invoice SellerParty Address Invoice SellerParty Address Country Invoice SellerParty PartyTaxScheme Invoice Sellerparty OrderContact Invoice SellerParty ExtensibleContent Invoice PaymentMeans Invoice PaymentMeans PayeeFinancialAccount Invoice PaymentMeans PayeeFinancialAccount FiBranch Invoice PaymentMeans PayeeFinancialAccount FiBranch FinancialInstitution Invoice PaymentMeans PaymentAdvice Invoice PaymentMeans PaymentAdvice AccountToAccount Invoice PaymentMeans ExtensibleContent Invoice PaymentTerms Invoice PaymentTerms SettlementPeriod Invoice PaymentTerms PenaltyPeriod Invoice AllowanceCharge Invoice TaxTotal Invoice TaxTotal TaxAmounts Invoice TaxTotal CategoryTotal Invoice TaxTotal CategoryTotal TaxAmounts Invoice LegalTotals Invoice InvoiceLine Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty... 69

5 K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\ fm :45 k07 SJ Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty PartyName Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Contact Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Language Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Address Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty Address Country Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item BuyersItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item SellersItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item ManufacturersItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item StandardItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item CatalogueItemIdentification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item ReferencedCatalogue Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item CommodityClassification Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item Tax Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine Item BasePrice Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DeliveryRequirement Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DeliveryRequirement DeliverySchedule Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine AllowanceCharge Invoice InvoiceLine AllowanceCharge Invoice InvoiceLine Item Invoice InvoiceLine Item BuyersItemIdentification Invoice InvoiceLine Item SellersItemIdentification Invoice InvoiceLine Item ManufacturersItemIdentification Invoice InvoiceLine Item StandardItemIdentification Invoice InvoiceLine Item CatalogueItemIdentification Invoice InvoiceLine Item ReferencedCatalogue Invoice InvoiceLine Item CommodityClassification Invoice InvoiceLine Item Tax Invoice InvoiceLine Item BasePrice Invoice InvoiceLine BasePrice Invoice InvoiceLine ExtensibleContent Invoice ValidatedSignature Invoice ExtensibleContent

6 6 3 OIOXML elektronisk "Læs Ind" meddelelse De 2 Læs Ind meddelelser indeholder forskellige namespace-erklæringer, men er ellers strukturelt identiske. Nedenstående tabel illustrerer opbygningen af en Læs Ind regning. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pip/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pip/ rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pip/piplax.xsd"> eller <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcp/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcp/ rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcp/pcplax.xsd"> <com:id> </com:id> <com:issuedate> </com:issuedate> <com:typecode>pip</com:typecode> Namespace erklæringer skal inkluderes i en meddelelse for at modtageren kan identificere meddelelsestype og version. schemalocation er ikke obligatorisk og kan fjernes / ændres. FakturaNr FakturaDato FakturaType = PIP eller PCP <main:encodeddocument agency- FakturaTIFF ID="xxx">R0lGODlhBwADA</main:EncodedDocument> <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> </com:buyersreferenceid> RegningsModtagerID <com:referencedorder> <com:buyersorderid>m-147-b</com:buyersorderid> KøbsOrdreNummer <com:sellersorderid>null</com:sellersorderid> DEFAULT: null <com:issuedate> </com:issuedate> DEFAULT: </com:referencedorder> <com:buyerparty> <com:id schemeid="n/a">0</com:id> DEFAULT: 0 <com:accountcode> </com:accountcode> DimensionsKontoStreng <com:buyercontact> KundeReferenceID </com:buyercontact> </com:buyerparty> <com:sellerparty>

7 7 <com:id schemeid="cvr"> </com:id> FakturaUdstederIdentifikation <com:partytaxscheme> <com:companytaxid schemeid="cvr"> </com:companytaxid> <com:partytaxscheme> </com:sellerparty> <com:paymentmeans> <com:typecodeid>71</com:typecodeid> <com:paymentduedate> </com:paymentdue- Date> <com:paymentchannelcode>indbetalingskort</ com:paymentchannelcode> <com:paymentid> </com:paymentid> <com:jointpaymentid> </com:jointpaymentid> <com:payeefinancialaccount> <com:id> </com:id> <com:typecode>null</com:typecode> <com:fibranch> <com:id>null</com:id> <com:financialinstitution> <com:id>null</com:id> </com:financialinstitution> </com:fibranch> </com:payeefinancialaccount> </com:paymentmeans> <com:taxtotal> <com:taxtypecode>vat</com:taxtypecode> <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> <com:taxamount currencyid="dkk">250.00</ com:taxamount> </com:taxamounts> <com:categorytotal> <com:ratecategorycodeid>vat</com:ratecategorycodeid> <com:ratepercentnumeric>25</com:ratepercent- Numeric> FakturaUdstederCVR- Nummer KortArtsKode BetalingsDato BetalingsType BetalingsID Kreditornummer KontoNummer AfgiftsKategoriKode AfgiftsKategoriMoms- Grundlag AfgiftsKategoriMomsBeløb AfgiftsKategori AfgiftsKategoriProcent

8 8 <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> <com:taxamount currency- ID="DKK">250.00</com:TaxAmount> </com:taxamounts> </com:categorytotal> </com:taxtotal> <com:legaltotals> <com:lineextensiontotalamount currency- DEFAULT: 0 ID="DKK">0</com:LineExtensionTotalAmount> <com:tobepaidtotalamount currency- FakturaTotal ID="DKK">300.00</com:ToBePaidTotalAmount> </com:legaltotals> <com:invoiceline> <com:id>0</com:id> DEFAULT: 0 <com:invoicedquantity unitcode="pc">0</com:invoicedquantity> <com:lineextensionamount currencyid="dkk">0</ com:lineextensionamount> <com:item> <com:id>null</com:id> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">0</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:item> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">0</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:invoiceline> </Invoice> AfgiftsKategoriMoms- Grundlag AfgiftsKategoriMomsBeløb DEFAULT: 0 DEFAULT: 0 DEFAULT: null DEFAULT: 0 DEFAULT: 0

9 9 4 OIOXML elektronisk regning/kreditnota En OIOXML elektronisk regning og en OIOXML elektronisk kreditnota indeholder forskellige namespace-erklæringer, men er ellers strukturelt identiske. Nedenstående tabel illustrerer opbygningen af en elektronisk regning. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/ eller <Invoice xmlns="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcm/" xmlns:com="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/" xmlns:main="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/maindoc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pcm/ <com:id> </com:id> <com:issuedate> </com:issuedate> <com:typecode>pie</com:typecode> <main:invoicecurrencycode>dkk</main:invoicecurrency- Code> <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> </com:buyersreferenceid> <com:referencedorder> <com:buyersorderid>m-147-b</com:buyersorderid> <com:sellersorderid>765476</com:sellersorderid> <com:issuedate> </com:issuedate> </com:referencedorder> <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:accountcode> </com:accountcode> <com:partyname> <com:name>it- og Telestyrelsen</com:Name> </com:partyname> <com:address> <com:id>faktura</com:id> Namespace erklæringer skal inkluderes i en meddelelse for at modtageren kan identificere meddelelsestype og version. schemalocation er ikke obligatorisk og kan fjernes / ændres. FakturaNr FakturaDato FakturaType = "PIE" eller PCM FakturaValutaKode RegningsModtagerID KøbsOrdreNummer SalgsOrdreNummer OrdreDato KundeIdentifikation DimensionsKontoStreng KundeNavn

10 10 <com:street>holsteinsgade</com:street> <com:housenumber>63</com:housenumber> <com:cityname>københavn Ø</com:CityName> <com:postalzone>1260</com:postalzone> <com:country> <com:code listid="iso ">DK</ com:code> </com:country> </com:address> <com:buyercontact> </com:buyercontact> </com:buyerparty> <com:sellerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:partyname> <com:name>pj Unconstruction A/S</com:Name> </com:partyname> <com:address> <com:id>vareafsendelse</com:id> KundeFaktureringsVej- Navn KundeFaktureringsHusNr KundeFaktureringsBy- Navn KundeFaktureringsPostNr KundeFaktureringsLande- Kode KundeReferenceID FakturaUdstederNavn FakturaUdstederVejNavn FakturaUdstederHusNr FakturaUdstederByNavn FakturaUdstederPostNr FakturaUdstederIdentifikation FakturaUdstederAdresseID FakturaUdstederLandeKode <com:street>jernbanegade</com:street> <com:housenumber>875</com:housenumber> <com:cityname>roskilde</com:cityname> <com:postalzone>4000</com:postalzone> <com:country> <com:code listid="iso ">DK-025</ com:code> </com:country> </com:address> <com:partytaxscheme> <com:companytaxid schemeid="cvr"> </com:companytaxid> <com:partytaxscheme> </com:sellerparty> <com:paymentterms> <com:id>contract</com:id> FakturaUdstederCVR- Nummer BetalingsBetingelser

11 11 <com:rateamount currencyid="dkk">743.33</ com:rateamount> <com:settlementdiscountratenumeric>40</com:settlementdiscountratenumeric> <com:penaltysurchargeratenumeric>40</com:penaltysurchargeratenumeric> <com:settlementperiod> <com:enddatetimedate> </com:enddatetimedate> </com:settlementperiod> <com:penaltyperiod> <com:startdatetime> T12:13:14+01:00</com:StartDateTime> </com:penaltyperiod> </com:paymentterms> <com:allowancecharge> <com:id>afgift</com:id> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode>343</com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="stk" unitcode- ListAgencyID="n/a">40</com:MultiplierFactorQuantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">400.00</com:AllowanceChargeAmount> <com:buyersreferenceid> </com:buyersreferenceid> </com:allowancecharge> <com:allowancecharge> <com:id>gebyr</com:id> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode>343</com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="stk" unitcode- ListAgencyID="n/a">40</com:MultiplierFactorQuantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">400</com:AllowanceChargeAmount> </com:allowancecharge> <com:taxtotal> <com:taxtypecode>vat</com:taxtypecode> <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> Toldkurs Kontantrabatsats Strafrentesats KontantRabatDato StrafRenteDato GebyrKategori GebyrKategoriIndikering GebyrKategoriÅrsag GebyrKategoriKvantitet GebyrKategoriTotal GebyrKategoriFinansKonto GebyrKategori GebyrKategoriIndikering GebyrKategoriÅrsag GebyrKategoriKvantitet GebyrKategoriTotal AfgiftsKategoriKode AfgiftsKategoriMoms- Grundlag

12 12 AfgiftsKategoriMomsBeløb <com:taxamount currencyid="dkk">250.00</ com:taxamount> </com:taxamounts> <com:categorytotal> <com:ratecategorycodeid>vat</com:ratecategorycodeid> <com:ratepercentnumeric>25</com:ratepercent- Numeric> <com:taxamounts> <com:taxableamount currency- ID="DKK"> </com:TaxableAmount> <com:taxamount currency- ID="DKK">250.00</com:TaxAmount> </com:taxamounts> </com:categorytotal> </com:taxtotal> <com:legaltotals> <com:lineextensiontotalamount currency- ID="DKK">24000</com:LineExtensionTotalAmount> <com:tobepaidtotalamount currency- ID="DKK">30000</com:ToBePaidTotalAmount> </com:legaltotals> <com:invoiceline> <com:id>45</com:id> <com:invoicedquantity unitcode="stk" unitcodelistagencyid="n/a">1000</com:invoicedquantity> <com:lineextensionamount currency- ID="DKK">560.00</com:LineExtensionAmount> <com:referencedorderline> <com:buyersid>656544</com:buyersid> <com:sellersid> </com:sellersid> <com:item> <com:id>434333</com:id> <com:description>blyanter - kasse m. 10 stk</ com:description> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">100</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:item> <com:deliveryrequirement> AfgiftsKategori AfgiftsKategoriProcent AfgiftsKategoriMoms- Grundlag AfgiftsKategoriMomsBeløb FakturaLinjeTotal FakturaTotal FakturaLinjeNr AntalEnhederFaktureret LinjeBeløb KøbsOrdreNummer SalgsOrdreNummer KundeVareNummer KundeVareNavn EnhedsPris

13 13 <com:id>deliverydate</com:id> <com:deliveryschedule> <com:id>2</com:id> LeveringsDatoTypeIdentifikation <com:requesteddeliverydatetime> t13:24:55+01:00</com:requested- DeliveryDateTime> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> FakturaUdstederGebyrKategoriIndikering <com:multiplierreasoncode>456</com:multiplier- ReasonCode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcodelistagencyid="n/a">34</com:multiplier- FactorQuantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">300</com:AllowanceChargeAmount> <com:buyersreferenceid> </com:buyersreferenceid> </com:allowancecharge> <com:item> <com:id schemeid="n/a">434333</com:id> LeveranceKrav LeveringsDato KundeGebyrKategori </com:deliveryschedule> </com:deliveryrequirement> <com:allowancecharge> <com:id>afgift</com:id> <com:chargeindicator>true</com:chargeindicator> <com:multiplierreasoncode>234</com:multiplierreasoncode> <com:multiplierfactorquantity unitcode="promille" unitcodelistagencyid="n/a">5</ com:multiplierfactorquantity> <com:allowancechargeamount currency- ID="DKK">300</com:Allowance- ChargeAmount> <com:buyersreferenceid> </ com:buyersreferenceid> </com:allowancecharge> </com:referencedorderline> <com:allowancecharge> <com:id>gebyr</com:id> KundeGebyrKategoriIndikering KundeGebyrKategoriÅrsag KundeGebyrKategoriKvantitet KundeGebyrKategoriBeløb KundeGebyrKategoriFinanskonto FakturaUdstederGebyrKategori FakturaUdstederGebyrKategoriÅrsag FakturaUdstederGebyrKategoriKvantitet FakturaUdstederGebyrKategoriBeløb FakturaudstederGebyrKategoriFinanskonto FakturaUdstederVareNr

14 14 <com:description>blyanter - kasse m. 10 stk</ com:description> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">100</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:item> <com:baseprice> <com:priceamount currencyid="dkk">100</ com:priceamount> </com:baseprice> </com:invoiceline> </Invoice> FakturaUdstederVare- Navn EnhedsPris EnhedsPris

15 5 Invoice opbygning 5.1 Invoice 15

16 16 I kodeeksempler anvendes et foranstillet + til at indikere, at elementet er en kompleks type (klasse), som selv indeholder elementer. <Invoice {namespace-erklæringer her} <com:id> </com:id> <com:issuedate> </com:issuedate> <com:typecode>pip</com:typecode> <main:invoicecurrencycode>dkk</main:invoicecurrencycode> <com:note>i forbindelse med status på alle ordrer.</com:note> <main:encodeddocument agencyid="xxx">r0lgodlhbwada</main:encoded Document> <com:buyersreferenceid schemeid="ean"> </com:buyersreferenceid> +<com:referencedorder> +<com:buyerparty> +<com:destinationparty> +<com:sellerparty> +<com:paymentmeans> +<com:paymentterms> +<com:allowancecharge> +<com:taxtotal> +<com:legaltotals> +<com:invoiceline> +<com:validatedsignature> +<com:extensiblecontent> </Invoice> Klasser i klassen Invoice ReferencedOrder BuyerParty DestinationParty SellerParty PaymentMeans PaymentTerms AllowanceChange TaxTotal LegalTotals InvoiceLine ValidatedSignature Extensible Content

17 17 Felter i klassen Invoice UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori ID FakturaNr Identifier Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk IssueDate FakturaDato Date DS/ ISO8601:2001 Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk TypeCode FakturaType Code Se udfaldsrum Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk InvoiceCurrency- FakturaValuta- Code DS/ Obligatorisk Code Kode ISO4217:2002 Note FakturaNote Text Se udfaldsrum Frivillig EncodedDocument FakturaTIFF base64 Se udfaldsrum Aftalt/Læs IndObligatorisk Binary BuyersReferenceID RegningsModtagerID Identifier EAN-lokationsnummer Obligatorisk/Læs Ind Obligatorisk

18 18 FakturaNr Fakturaudsteders faktura eller kreditnota nummer FakturaDato Fakturaudsteders datering af fakturaen. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: YYYY-MM-DD FakturaType "PIE" angiver en elektronisk regning (PI Elektronisk) PIE, PCM, PIP, PCP "PCM" angiver en elektronisk kreditnota. Når fakturatype = PCM, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør. "PIP" angiver en papirbaseret regning (PI Papirbaseret). PCP angiver en papirbaseret kreditnota. Når fakturatype = PCP, vil en positiv fakturatotal mindske saldo i fakturaudsteders favør. I forbindelse med test, som IKKE må bogføres, kan følgende værdier anvendes: PIETEST, PCM- TEST, PIPTEST og PCPTEST Når fakturatype = PIP eller PCP er OIOXML-meddelelsen ikke en elektronisk regning, men en elektronisk meddelelse som, sammen med en TIFF-fil, beskriver en papirbaseret regning. En PIP eller en PCP meddelelse skal indeholde en fakturalinje med indholdet null eller 0 i henholdsvis alle obligatoriske tekst- og numeriske felter. FakturaValutaKode Angiver hvilken valuta fakturabeløb er angivet i. F.eks. DKK for danske kroner eller EUR for Euro. FakturaNote Fritekst felt fra leverandøren på fakturaniveau. For at bevare linjeskift og formatering bør CDATAkonstruktionen anvendes FakturaTIFF Base64 kodet TIFF-billede af den fysiske regning/ kreditnota. Attributten agencyid udfyldes med det ID som Læs Ind bureauet har fået tildelt. Base64Binary RegningsModtagerID EAN-lokationsnummer som entydigt identificerer købers faktureringsadresse. Den offentlige myndighed skal ved afgivelse af ordre eller rekvisition oplyse et EAN-lokationsnummer, som entydigt identificerer købers faktureringsadresse (RegningsModtagerIdentifikation). Jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse er køber berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste RegningsModtagerIdentifikation fremgår af fakturaen. 13 cifre. I DK er de tre første cifre "579".

19 Invoice ReferencedOrder Ved fakturering af en offentlig myndighed skal ReferencedOrder klassen forekomme netop én gang. <com:referencedorder> <com:buyersorderid>m-147-b</com:buyersorderid> <com:sellersorderid>765476</com:sellersorderid> <com:issuedate> </com:issuedate> </com:referencedorder> Klasser i klassen ReferencedOrder Ingen Felter i klassen ReferencedOrder UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori BuyersOrderID KøbsOrdreNummer Identifier Se udfaldsrum Obligatorisk/Læs Ind- Obligatorisk SellersOrderID SalgsOrdreNummeer Identifi- Se udfaldsrum Frivillig IssueDate OrdreDato Date DS/ISO8601:2001 Obligatorisk

20 20 Købers ordre- eller rekvisitionsnummer. KøbsOrdreNummer Den offentlige myndighed skal, ved afgivelse af ordre eller rekvisition oplyse et ordre eller rekvisitionsnummer (Købs- OrdreNummer). Jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse, er køber berettiget til at tilbageholde betaling indtil det oplyste KøbsOrdreNummer fremgår af fakturaen. Håndtering af samlefaktura er frivillig, men kan aftales parterne imellem. Såfremt fakturaen opkræver betaling for flere rekvisitions- og/eller ordrenumre, skal dette ved "PIE" angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" eller "Linjespecificeret" eller "n/a" hvis værdien ikke eksisterer Evt. flere ordre- og/eller rekvisitionsnumre ved "PIP" samlefaktura. Fakturaudsteders ordre- eller ordrebekræftelsesnummer. SalgsOrdreNummer OrdreDato Håndtering af samlefaktura er frivillig, men kan aftales parter imellem. Såfremt fakturaen opkræver betaling for flere ordreog/eller ordrebekræftelsesnumre, skal dette ved "PIE" angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" Angiver efter aftale mellem parterne datering af enten købseller salgsordren. F.eks. vil datoen: den 1. februar 2005 skrives: eller "Linjespecificeret". YYYY-MM- DD eller ved PIP eller PCP.

21 5.3 Invoice BuyerParty 21 Ved fakturering af en offentlig myndighed skal BuyerParty klassen forekomme 1 gang og kan maksimalt forekomme 2 gange. Formålet med at lade klassen forekomme 2 gange er at give mulighed for at angive en juridisk adresse og kontaktperson som supplement til faktureringsadressen. Om BuyerParty er juridisk eller fakturering styres med AdresseTypeID på adressen. <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr"> </com:id> <com:accountcode> </com:accountcode> +<com:partyname> +<com:address> +<com:buyercontact> +<com:extensiblecontent> </com:buyerparty>

22 22 Klasser i klassen BuyerParty PartyName Address BuyerContact ExtensibleContent Felter i klassen BuyerParty UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori ID KundeIdentifikation Identifier Se udfaldsrum Betinget AccountCode DimensionsKonto- Streng Identifier Se udfaldsrum Betinget KundeIdentifikation Dimensions- KontoStreng Entydig identifikation af kunden i form af CVR-nummer, SEnummer eller anden identifikation. Ved salg til et andet EU-land skal købers CVR-nummer angives. Attributten schemeid benyttes til at angive typen af indhold i elementet. Attributten skal antage værdierne henholdsvis CVR for et CVR-nummer og SE for et SE-nummer, P for P-nummer, EAN for EAN-lokationsnummer, DUNS for DUNS-nummer, Telefon for telefonnummer. Ved lokale (systemafhængige nøgler) kan ejeren af nøglen identificeres med et domænenavn (f.eks. itst.dk/xx) eller anden entydig identifikation. Ved Læs Ind meddelelser skal feltet indeholde 0 og schemeid attributten sættes til n/a. DimensionsKontoStreng Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jævnfør Lov om Offentlige Betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Såfremt de enkelte fakturalinjer skal bogføres med forskellige DimensionsKontoStrenge, skal dette ved "PIE" angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" En entydig identifikation eller 0 ved PIP eller PCP.. eller "Linjespecificeret"

23 Invoice BuyerParty PartyName Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen PartyName forekomme netop én gang. <com:partyname> <com:name>it- og Telestyrelsen</com:Name> </com:partyname> Klasser i klassen PartyName Ingen Felter i klassen PartyName UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori Name KundeNavn Name Obligatorisk KundeNavn Købers firmanavn i fakturaudsteders kunderegister

24 5.5 Invoice BuyerParty Address Ved fakturering af en offentlig myndighed kan klassen Address forekomme netop én gang. 24 <com:address> <com:id>fakturering</com:id> <com:street>bredgade</com:street> <com:additionalstreet></com:additionalstreet> <com:housenumber>40</com:housenumber> <com:inhous >3. sal</com:inhous > <com:cityname>københavn K.</com:CityName> <com:postalzone>1260</com:postalzone> +<com:country> </com:address> Klasser i klassen Address Country Felter i klassen Address UK-feltnavn DK-feltnavn Felttype Feltformat Kategori ID KundeAdresseTypeID Identifier Obligatorisk Street KundeVejNavn Text Obligatorisk AdditionalStreet KundeEkstraVejNavn Text Aftales HouseNumber KundeHusNr Text Obligatorisk InHous KundeDueslag Name Aftales CityName KundeByNavn Name Obligatorisk PostalZone KundePostNr Text Se udfaldsrum Obligatorisk

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1

OIOUBL-Faktura. DB OIOUBL 2.02 INVOICE Version 1 OIOUBL-Faktura Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at medsendt

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie.

Tillæg/fradrag kan ikke specificeres på kreditnotalinien, således at de indgår i beregningen af linietotalen, modsat en fakturalinie. OIOUBL-Kreditnota Kriteriet for at medtage i efterfølgende beskrivelse er følgende. Hvis et kræves afløftet ifølge vejledningen er det beskrevet her, da det vil være afsendes forventning at

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere