DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGLIG BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed med omhu, før apparatet tages i brug. Transportboltene skal fjernes, før maskinen tages i brug. Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes. PRODUKTBESKRIVELSE APPARAT Topplade 2. Sæbeskuffe 3. Betjeningspanel 4. Lågegreb 5. Låge 6. Vandfilter/ nødafløbsslange (hvis tilgængelig) - bag fodpanel - 7. Fodpanel (aftageligt) 8. Justerbare fødder (4) BETJENINGSPANEL MAX 1. Tænd/sluk-knap (nulstilling/tømning ved tryk og holdt nede) 2. Programknap 3. Colours 15 -knap 4. Frisk pleje-knap 5. Doseringshjælp-knap 6. Drejeknap (drej for at vælge/tryk for at bekræfte) 7. Udskudt start-knap 8. Temperatur-knap 9. Centrifugeringshastighed-knap 10. Valgmulighedsknap (Tastlås ved tryk og holdt nede) 11. Start / Pause-tast 12. Display 13. Område med programmer

2 SÆBESKUFFE 1. Hovedvaskrum Vaskemiddel til hovedvasken Pletfjerningsmiddel Blødgøringsmiddel 2. Forvaskrum Vaskemiddel til forvasken. 3. Rum til skyllemiddel Skyllemiddel Flydende blegemiddel Fyld kun skyllemiddel eller blegemiddel i op til mærket "max". 4. Udløserknap (Tryk for at fjerne sæbeskuffen pga. rengøring). VASKEMIDDELANBEFALINGER TIL FORSKELLIGE TYPER AF VASKETØJ Hvidt robust vasketøj (koldt-95 C) Kraftige vaskemidler Hvidt sart vasketøj (koldt-) Milde vaskemidler, der indeholder blegemiddel og/eller optiske blegemidler Lyse farver/pastelfarver (koldt-) Vaskemidler, der indeholder blegemiddel og/eller optiske blegemidler Kraftige farver (koldt-) Farvevaskemidler uden blegemiddel/optiske blegemidler Sorte/mørke farver (koldt-) Specielle vaskemidler til sort/mørkt vasketøj FØRSTE IBRUGTAGNING Se afsnittet om DAGLIG BRUG for oplysninger om, hvordan du vælger og starter et program. FØRSTE VASK Hvis du sætter stikket i vaskemaskinen, tænder den automatisk. Du vil blive bedt om at indstille det ønskede displaysprog. Drej drejeknappen for at vælge sproget, og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte. Bagefter kan du tilpasse din vaskemaskines vandhårdhedsindstilling til din regionale vandhårdhed. Dette anbefales for at optimere funktionen Doseringshjælp. Drej drejeknappen for at vælge mellem blød/medium/hård og bekræft ved at trykke på drejeknappen. For at fjerne eventuelle rester fra fremstillingsprocessen: Vælg programmet bomuld med en temperatur på 95 C Tilføj en lille mængde kraftigt vaskemiddel i hovedvaskrummet i sæbeskuffen (højst 1/3 af den mængde, der anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj) Start programmet uden at fylde vasketøj i. DAGLIG BRUG Se Brugs- og vedligeholdelsesvejledning for flere oplysninger om funktioner/se sidste side for oplysninger om, hvordan du får fat i Brugsog vedligeholdelsesvejledningen. 1. FYLD VASKETØJ I MASKINEN Klargør dit vasketøj i henhold til anbefalingerne i afsnittet GODE RÅD OG TIPS. Sørg for, at lynlåse er lukkede og bånd er bundet sammen. Åbn lågen, og fyld vaskemaskinen. Overhold de imale vægtangivelser, der findes i programoversigten 2. LUK LÅGEN Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder fast mellem lågen og gummitætningen. Luk lågen, så du kan høre den klikker lukket. 3. ÅBN FOR VANDHANEN Sørg for, at vaskemaskinen er tilsluttet lysnettet. Åbn for vandhanen 2

3 4. TÆND VASKEMASKINEN Tryk på tænd/sluk-knappen, indtil programknappen lyser. Der vises en animation, og der kommer en lyd. Bagefter er vaskemaskinen klar til at blive betjent. 5. INDSTIL DET ØNSKEDE PROGRAM GUIDET TILSTAND - knaplyset guider dig gennem indstillingen af dit program i følgende rækkefølge: valg af program/temperatur/ centrifugeringshastighed/valgmuligheder. Så snart du bekræfter et valg ved at trykke på drejeknappen, vil knaplyset springe til det næste trin. Vælg program: Kontrollér, at programknappen lyser. Vælg det ønskede program ved at dreje på drejeknappen. Programnavn og varighed vises på displayet. Bekræft det ønskede program ved at trykke på knappen. Den imalt mulige vasketøjsfyldning for det valgte program vises efter et par sekunder. Skift temperatur, hvis det er nødvendigt Hvis du ønsker at ændre temperaturen, der er angivet over temperaturknappen, skal du kontrollere, at temperaturknappen lyser. Drej drejeknappen for at vælge den ønskede temperatur, og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte. Skift centrifugeringshastighed, hvis det er nødvendigt Hvis du ønsker at ændre centrifugeringshastigheden, der er angivet over centrifugeringsknappen, skal du kontrollere, at centrifugeringsknappen lyser. Drej drejeknappen for at vælge den ønskede centrifugeringshastighed eller skyllestop, og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte. Vælg valgmuligheder, hvis det er nødvendigt Kontrollér, at valgmulighedsknappen lyser. De valgmuligheder, der kan vælges for dit program, er angivet med lysende pile. Drej drejeknappen for at vælge de ønskede valgmuligheder. Symbolet for den valgte valgmulighed blinker. Tryk på drejeknappen for at bekræfte det. Nogle valgmuligheder/funktioner kan vælges ved at trykke direkte på knappen: 6. TILSÆT VASKEMIDDEL Hvis du ikke bruger Doseringshjælp-funktionen, så træk sæbeskuffen ud og tilsæt vaskemiddel (og tilsætningsmidler/skyllemiddel) nu, som nævnt i afsnittet SÆBESKUFFE. Følg doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Hvis du har valgt FORVASK eller SLUTTID, skal du følge anbefalingerne i afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER. Luk altid sæbeskuffen ordentligt bagefter. Hvis du bruger funktionen Doseringshjælp, skal du tilføje vaskemiddel senere, efter du har startet programmet. Se afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER. Efter at have tilføjet vaskemiddel/tilsætningsmidler, må du ikke åbne sæbeskuffen længere, for at undgå overløb. 7. START PROGRAM Tryk på og hold Start/Pause inde, indtil knappen lyser stabilt; programmet starter. Hvis du har valgt Doseringshjælp, viser vaskemaskinen dig den anbefalede mængde af vaskemiddel til din vasketøjsmængde efter programstart. Følg instruktionerne, der er angivet i afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER/Doseringshjælp. 8. SKIFT ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET ER NØDVENDIGT Du kan stadig ændre indstillingerne, mens et program kører. Ændringerne vil blive anvendt, forudsat at den pågældende programfase ikke er færdig endnu. Tryk på den pågældende knap (for eksempel "Centrifugeringshastighed" for at ændre centrifugeringshastigheden). Værdien blinker i et par sekunder. Mens den blinker, kan du justere indstillingen ved at dreje drejeknappen. Hvis værdien stoppede med at blinke, skal du trykke på knappen igen. Tryk på drejeknappen for at bekræfte ændringen. Hvis du ikke bekræfter, bekræftes ændringen automatisk - den ændrede indstilling stopper med at blinke Programmet fortsætter automatisk. For at ændre indstillingerne for et kørende program kan du også Tryk på Start/Pause for at sætte det kørende program på pause Skift dine indstillinger Tryk på Start/Pause igen for at fortsætte programmet. 9. SÆT ET KØRENDE PROGRAM PÅ PAUSE OG ÅBN LÅGEN, HVIS DET ER NØDVENDIGT Tryk på og hold Start/Pause inde for at sætte et kørende program på pause. Forudsat at vandstanden ikke er for høj, eller vasketøjet ikke er for varmt, lyser lågeindikatoren. Du kan åbne lågen, for eksempel for at tilføje/fjerne vasketøj. Luk lågen igen og tryk på Start/Pause for at fortsætte med programmet. DA Se afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER for mere information. INDIVIDUEL TILSTAND Når du har tændt vaskemaskinen, er du ikke tvunget til at følge den GUIDEDE TILSTAND. Du bestemmer selv, i hvilken rækkefølge du vælger at indstille dit program. For at foretage en indstilling skal du først trykke på den pågældende knap, derefter dreje drejeknappen for at vælge, og til sidst trykke på drejeknappen for at bekræfte. Temperaturområderne, centrifugeringshastighederne og indstillingerne afhænger af det valgte program. Det anbefales derfor at starte din indstilling med at vælge programmet. 10. NULSTIL ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET ER NØDVENDIGT Tryk på og hold tænd/sluk -knappen inde, indtil displayet angiver, at programmet er annulleret. Vandet løber ud, programmet slutter, og lågen låses op. 11. SLUK VASKEMASKINEN, NÅR PROGRAMMET ER FÆRDIGT Displayet viser, at vaskeprogrammet er afsluttet, og indikatoren "Låge åben" lyser - du kan tage vasketøjet ud Tryk på tænd/sluk for at slukke vaskemaskinen. Hvis du ikke slukker den, slukkes vaskemaskinen automatisk ca. 15 minutter efter programmet er færdigt for at spare på strømmen. Lad lågen stå på klem, så vaskemaskinen kan tørre indvendigt. 3

4 INDSTILLINGER Følgende indstillinger kan ændres/vælges: Displaysprog/tastetoner/alarm for sluk på vaskeprogram/ displaykontrast/vandhårdhed/doseringshjælp (juster doseringsmængden for de vaskemidler, du bruger)/øko-tilstand (automatisk slukningsfunktion efter programslut)/returnering til fabriksindstillingerne. Tryk på og hold programknappen inde i mindst 3 sekunder. Drej drejeknappen for at vælge den indstilling, du vil ændre. Bekræft det ved at trykke på knappen. Drej derefter knappen til den ønskede indstilling. Bekræft ved at trykke på knappen. For at gå ud af Indstillinger skal du enten dreje drejeknappen, indtil displayet viser, at du kan afslutte - bekræft derefter ved at trykke på drejeknappen. Eller du kan trykke programknappen. GODE RÅD OG TIPS SORTÉR DIT VASKETØJ EFTER Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj til håndvask) Farve (adskil farvet og hvidt tøj, vask nye farvede varer separat) Størrelse (vask tøj med forskellig størrelse sammen for at forbedre vaskeeffektiviteten og for bedre at fordele tøjet i tromlen) Skånevask (vask småt tøj - såsom nylonstrømper - og tøj med kroge - såsom bh'er - i en stofpose eller pudebetræk med lynlås. TØM ALLE LOMMER Genstande som mønter eller sikkerhedsnåle kan beskadige vasketøjet samt tromlen. VASKEMÆRKER Temperaturen i vaskebaljesymbol angiver den højest mulige temperatur til at vaske tøjet. Normal mekanisk virkning Reduceret mekanisk virkning RENGØR VANDFILTERET REGELMÆSSIGT Hjælper til at undgå, at det kan blive tilstoppet, og at afløbsvandet ikke længere kan pumpes ud. Se afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE/ Rengøring af vandfilter i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen. BESPARELSER OG MILJØ Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, imale mængde for programmet, som angivet i programoversigten. Overskrid ikke vaskemiddeldoseringerne, der er angivet på vaskemidlets emballage. Brug af Doseringshjælp-funktionen. Spar energi ved at bruge et i stedet for et 95 C-vaskeprogram eller et i stedet for et -vaskeprogram. For bomuld anbefales programmet Øko Bomuld ved eller. Spar energi og tid ved at centrifugere ved en høj centrifugeringshastighed for at mindske tøjets vandindhold før tørring i tørretumbler. Meget reduceret mekanisk virkning Må kun håndvaskes PROGRAM Må ikke vaskes FORBRUGSDATA Disse data kan afvige i dit hjem på grund af ændrede forhold i temperatur for indløbsvand, vandtryk, osv. TEMPERATUR ( C) MÆNGDE (KG) VAND (L) ENERGI (KWH) OMTRENTLIG PROGRAMVARIGHED (T:MIN) UDEN HURTIGVASK MED HURTIGVASK OMTRENTLIG RESTERENDE FUGTINDHOLD (%) Blandet 40 7,0 67 0,50 01:00 00:55 55 Bomuld 95 12,0 (.) 126 3,50 03: Bomuld 60 12,0 (.) 120 2,00 02:35 01:55 52 Bomuld 40 12,0 (.) 94 1,70 03:30 02:10 52 Syntetisk 60 4,0 58 1,20 02:20 01:20 35 Syntetisk 40 4,0 55 0,80 02:20 01:20 35 ØKO BOMULD 60 12,0 (.) 63 0,84 06:00 04:00 44 ØKO BOMULD 60 6,0 43 0,72 04:00 * 44 ØKO BOMULD 40 6,0 43 0,65 04:00 * 44 Værdier målt under normale forhold i henhold til IEC/EN Vand, energi og restfugtighed refererer til standardindstillingen for programmerne, uden valgmuligheder.. = vaskemaskinens imale fyldningskapacitet De akustiske værdier på mærkeskiltet henviser til apparatet efter fuldført installation, med lydisolering af vaskemaskinens bund, i henhold til de separate anvisninger herom. * Varighed angivet efter registrering af mængde Øko Bomuld er standardprogrammet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til kombineret vand- og energiforbrug. Af hensyn til energibesparelse kan den reelle vandtemperatur afvige fra den angivne programtemperatur. Strømforbrug i slukket tilstand: 0,25 W/i standbytilstand: 0,25 W. 4

5 DA PROGRAMTABEL 7,0 SYNTETISK 4,0 SKÅNEVASK 3,0 ULD 2,0 FARVET 7,0 30 C 3,0 SKYL&CENTRIFUGERING CENTRIFUGERING TØMNING SKJORTER 3,0 DYNE 3,5 SENGETØJ 3,5 CASHMERE 30 C 2,0 SPORT 4,0 JEANS 6,0 BABYTØJ 6,0 MINIVASK 1,0 Temperatur Program Skyllemiddel BLANDET Hovedvask Forvask 95 C Vaskemiddel og tilsætningsmidler Skyllestop BOMULD Maks. centrifugeringshastighed (o/ min) Sluttid Doseringshjælp Opfrisk Colours 15 Hurtigvask Meget snavset Kraftigt skyl Bioplet 15 ØKO BOMULD Vaskemærker Varm afslutning Centrifugering Forvask Kan vælges direkte Maks. fyldning (kg) Kan vælges ved hjælp af valgmulighedsknappen HURTIGVASK Valgbar/valgfri Kan ikke vælges/anvendes 400 Dosering påkrævet Dosering valgfri 5

6 PROGRAMMER Overhold anvisningerne på vaskemærket på dit vasketøj. ØKO BOMULD Normalt snavset bomuldsvasketøj. Standardbomuldsprogram og bedste program ved 40 C og 60 C med hensyn til kombineret vand- og energiforbrug til vask af bomuldstøj. Værdierne på energimærket er baseret på dette program BOMULD Normalt til meget snavset og robust bomuld og linned, såsom håndklæder, undertøj, duge, osv. BLANDET Let til almindeligt snavset tøj af kraftig bomuld, lærred, kunstfibre og blandinger med disse. 1-times program. SYNTETISK Almindeligt snavset vasketøj af kunstfibre (som f.eks. polyester, polyacryl, viskose osv.) eller blandinger af disse med bomuld. SKÅNEVASK Fint vasketøj lavet af sarte stoffer, som kræver skånsom behandling. ULD Uldtøj forsynet med Woolmark- og maskinvasksymbol, samt stoffer af silke, hør, uld og viskose mærket med håndvaskesymbol. HURTIGVASK 30 Let snavset vasketøj af bomuld, syntetisk og blandinger med disse. Opfriskningsprogram til vasketøj uden pletter. 30 FARVET Let til almindeligt snavset vasketøj af bomuld, syntetisk og blandinger med disse; også skånevask. Hjælper til at bevare farver. SKYL/CENTRIF. Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj. CENTRIFUGE Separat program med intensiv centrifugering. For robust vasketøj. UDTØMNING Separat program til at udtømme vandet, uden centrifugering. SPECIALPROGRAMMER For at indstille et af de følgende programmer, skal du vælge og bekræfte specialprogrampositionen. Drej derefter drejeknappen for at vælge et af de følgende otte programmer; displayet viser programnavnet. Bekræft det ønskede program ved at trykke på knappen. SKJORTER Skjorter, bluser og fint forretningstøj lavet af bomuld, syntetisk og blandinger med disse. DYNE Store genstande såsom soveposer, vaskbare tæpper, bademåtter, puder og dyner, som er fyldt med fjer eller syntetisk materiale. SENGETØJ Hvidt og kulørt sengetøj af bomuld og syntetiske fibre eller blandinger af begge. CASHMERE Cashmeretøj af høj kvalitet, som kan maskinvaskes eller håndvaskes. SPORT Normalt snavset og svedig sportstøj lavet af bomuldsjersey eller mikrofibre. Inkluderer en forvask - du kan også tilføje vaskemiddel i forvaskkammeret. Brug ikke skyllemiddel. JEANS Normalt snavset cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker. BABYTØJ Normalt snavset babytøj lavet af bomuld og/eller lærred. Sæbeskum skylles endnu mere grundigt ud, hvilket hjælper med at beskytte den følsomme babyhud. MINIVASK Bomuld og/eller syntetisk vasketøj fremstillet af temperaturbestandige stoffer. Ideelt program til at vaske lidt på en økonomisk måde. VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER Se Programtabellen for at kontrollere, om valgmulighederne er tilgængelige for det valgte program VALGMULIGHEDER, som kan vælges direkte ved at trykke på den pågældende knap Colours 15 Hjælper med at bevare farverne på dit vasketøj ved at vaske det med koldt vand (15 C). Sparer energi, der anvendes til opvarmning af vand, og sikrer samtidig et godt vaskeresultat. Egnet til let snavset farvet vasketøj uden pletter. Kontrollér, at vaskemidlet er velegnet til lave vasketemperaturer (15 eller 20 C). Kan ikke vælges til Bomuld 95. Opfrisk Hjælper med at holde din vasketøj frisk, hvis du ikke kan tage det ud kort efter programslut. Vaskemaskinen begynder at rotere vasketøjet regelmæssigt i kort tid efter programslut. Denne rotation vil vare op til ca. 6 timer efter afslutningen af dit vaskeprogram. Du kan stoppe det når som helst ved at trykke på en vilkårlig knap; lågen låses op, og du kan tage vasketøjet ud. 6 Doseringshjælp Hjælper med at dosere den rette mængde vaskemiddel til mængden af vasketøj. Klargør valgmuligheden, som beskrevet i DOSERINGSHJÆLP/FØRSTE IBRUGTAGNING i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen. Når du har fyldt vasketøjet i maskinen, lukket døren og valgt program og valgmuligheder, skal du trykke på Doseringshjælpknappen. Knappen lyser. Start programmet ved at trykke på Start/Pause. Tromlen roterer for at detektere vasketøjsmængden; displayet viser mængderegistreringsfasen. På betjeningspanelet vises en animation. Bagefter vises den anbefalede mængde af vaskemiddel for hovedvaskrummet i ml på displayet. Hvis du har valgt "Forvask", viser displayet skiftevis mængden for rummene til forvask (I) og hovedvask (II). Træk sæbeskuffen ud, og hæld den anbefalede mængde af vaskemiddel i hovedvask (II) og, hvis Forvask er valgt, også i forvaskrummet (I) i sæbeskuffen. Luk sæbeskuffen (eller lågen) og tryk på Start/Pause for at fortsætte med programmet.

7 DA VALGMULIGHEDER, som kan vælges ved at trykke på valgmulighedsknappen Forvask Hjælper med at rense meget snavset vasketøj ved at tilføje en forvask til det valgte vaskeprogram. Forlænger programmet med cirka 20 minutter. Tilsæt vaskemiddel i forvaskrummet i sæbeskuffen, eller direkte i tromlen. Brug vaskemiddelpulver til hovedvasken, for at sikre, at vaskemidlet bliver i sæbeskuffen, indtil hovedvasken starter. Varm afslutning Programmet slutter med en varm skylningsfase. Det afslapper fibrene i dit vasketøj, og vasketøjet føles behageligt varmt, når du tager det ud kort tid efter programslut. Biopletter 15 Hjælper til at fjerne alle slags pletter, undtagen fedt/ olie. Programmet begynder med en vaskefase med koldt vask. Forlænger programmet med cirka 10 minutter. Forbehandling anbefales til genstridige pletter. Kan ikke vælges til Bomuld 95 C. Meget snavset Hjælper med at rense meget snavset, plettet vasketøj ved at optimere effektiviteten af tilsætningsmidler til pletfjerning. Kom en passende mængde tilsætningsmiddel til pletfjerning (i pulverform) i hovedvaskrummet sammen med vaskemidlet (kun i pulverform). Kan forlænge programmet med op til 15 minutter. Egnet til brug med oxygenbaserede pletfjernere og blegemidler. Anvend aldrig klor- eller perboratholdige blegemidler! Kraftigt skyl Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge skyllefasen. Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, for mennesker, der lider af allergi og for områder med blødt vand. Hurtigvask Muliggør hurtigere vask. Anbefales til kun let snavset vasketøj. Kan ikke vælges til Bomuld 95 C. FUNKTIONER Skyllestop Undgår automatisk centrifugering af vasketøjet ved afslutningen af programmet. Vasketøjet forbliver i det sidste skyllevand, displayet viser skyllestop og programmet fortsætter ikke. Velegnet til sart vasketøj, som ikke er egnet til centrifugering, eller som bør centrifugeres med en lav centrifugeringshastighed. Ikke egnet til silke. For at afslutte "Skyllestop"-funktionen, skal du vælge mellem: udtøm vandet, ingen centrifugering: Drej drejeknappen for at vælge centrifugeringshastighed 0 og tryk på Start/Pause: Vandet udtømmes, når programmet er færdigt centrifuger vasketøjet: standard centrifugeringshastigheden blinker - start centrifugeringen ved at trykke på Start/Pause. Eller vælg en anden centrifugeringshastighed ved at dreje knappen. Tryk på den for at bekræfte, og tryk på Start/Pause. Sluttid Gør det muligt at have vasketøjet klart på et bestemt tidspunkt ved at indstille en forsinkelse, indtil afslutningen af programmet. Vælg en forsinkelse på op til 23 timer. Brug ikke flydende vaskemiddel med denne funktion. Vælg program, temperatur og ekstrafunktioner. Tryk på knappen "Sluttid" - symbolet over knappen lyser. Drej knappen for at vælge en forsinkelse på op til 23 timer. Bekræft den ønskede forsinkelse ved at trykke på drejeknappen. Når du er færdig dine indstillinger, skal du trykke på "Start/Pause" - nedtællingen af forsinkelsen starter. Displayet viser, at Sluttid er aktiv, og at vaskemaskinen er i ventetilstand. Programmet starter automatisk, i tide til at være færdig i slutningen af forsinkelsesperioden. Ved programstart erstattes forsinkelsen på displayet af den resterende programvarighed. For at annullere forsinkelsen skal du enten trykke på Start/Pause for at annullere forsinkelsen; for at starte det valgte program med det samme, skal du trykke igen på "Start/Pause" eller trykke på og holde "tænd/sluk" inde for at annullere hele programindstillingen. Tastelås For at låse knapperne og drejeknappen på betjeningspanelet mod uønsket betjening. For at låse: Vaskemaskinen skal være tændt. Tryk på og hold valgmulighedstasten inde, indtil nøglesymbolet på betjeningspanelet lyser. Drejeknap og taster er nu låst. Kun tænd/sluk virker. Hvis du slukker vaskemaskinen og tænder den igen, vil tastelåsen forblive aktiv, indtil du låser den op. For at låse op: Tryk på og hold valgmulighedstasten inde i mindst 3 sekunder, indtil nøglesymbolet slukker. INDIKATORER Lågen kan åbnes Fejl: Hold øje med displaymeddelelsen. For eventuelle fejl, se afsnittet Fejlfinding i "Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen". Energi-/ Vand-monitor Giver feedback om energi- og vandforbrug for din programindstilling. Jo færre indikatorer der lyser, jo mere økonomisk er din programindstilling. Kan stadig tilpasse efter registreringsfase af vasketøjsmængde. Afkalkning En displaymeddelelse vil minde dig regelmæssigt om at afkalke vaskemaskinen. Find passende afkalkningsmiddel til vaskemaskinen på For at annullere displaypåmindelsen, skal du trykke på drejeknappen. 7

8 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING OG FEJLFINDING Se Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen for vedligeholdelse og rengøring, samt for fejlfinding. Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen kan fås på følgende måde: Serviceafdeling; ved brug af telefonnummeret i garantihæftet Download fra Whirlpool-hjemmesiden KONTAKT SERVICEAFDELINGEN Oplys begge numre på servicemærkaten inde i lågen ved henvendelse til serviceafdelingen. Telefonnummeret findes i garantihæftet. DK Whirlpool er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool, USA n

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Registrér venligst dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance Læs omhyggeligt, før

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på http://www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning.

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning. Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER Dansk WIDXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 50-51 Udpakning, 50 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 50 Planstilling, 50 Tilslutning til

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt

Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt Miele W1 med TwinDos - unikt doseringssystem med 2-komponent vaskemiddel. Køb en Miele W1-vaskemaskine med TwinDos i perioden 1. september

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon:

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon: Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2012 Bosch Hvidevarer, BSH Hvidevarer A/S R15 300 432 Vaske- og tørreeksperten. En

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten,

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963 Brugervejledning VASKEMASKINE Indholdsfortegnelse Dansk Installation, 26-27 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Første vaskecyklus Tekniske oplysninger Vedligeholdelse, 28 Afbrydelse

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

Brugsvejledning

Brugsvejledning Brugsvejledning www.whirlpool.eu/register BRUGSVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine.

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. UKR NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Læs mere

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26)

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) WHT1114LSIN Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

Vaskemaskine ASKO W6751

Vaskemaskine ASKO W6751 Vaskemaskine Kære ASKO-kunde! Tak, fordi du har valgt dette skandinaviske kvalitetsprodukt, som er fremstillet i Vara i Sverige. Vi vil gerne overbevise dig om, at din nye maskine er lige så god på indersiden

Læs mere

Vaskemaskinetørretumbler

Vaskemaskinetørretumbler Vaskemaskinetørretumbler Brugervejledning WDA 96143 H Dokumentnummer 2820524540_DA / 23-02-15.(15:00) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold. 1 Vigtige sikkerheds-

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Dokumentnummer 2820524132_DA/ 01-10-14.(15:00)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Dokumentnummer 2820524132_DA/ 01-10-14.(15:00) VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 58672 58470 WB DA Dokumentnummer 2820524132_DA/ 01-10-14.(15:00) Læs venligst denne brugervejledning først! Kære kunde. Tak for at vælge et Grungig produkt. Vi håber, at

Læs mere

(:) +': '$ 9$6.(0$6.,1( %58*6$19,61,1* (:) +': 12 9$6.(0$6.,1 %58.6$19,61,1*

(:) +': '$ 9$6.(0$6.,1( %58*6$19,61,1* (:) +': 12 9$6.(0$6.,1 %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED......................................................... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE..................................................

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Bruger- Vejledning PYROJET 1408 C

Brugervejledning VASKEMASKINE. Bruger- Vejledning PYROJET 1408 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning PYROJET 1408 C 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 Generelle advarsler 8 Sikkerhedsadvarsler 12 Emballage

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten,

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning NWM 1650/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning BWG486W0 Kære kunde. Læs denne brugervejledning først! Tak, fordi du valgte et Blomberg produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater produktet, der er fremstillet af materialer

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning BWD384W0 Læs venligst denne brugervejledning først! Kære kunde. Tak, fordi du valgte et Blomberg-produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater fra dit produkt,

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle maskiner bliver omhyggeligt

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLESVASKERIET. FSBafdelingl-35. Brugervejledning. AAB afdeling 40 AKB afdeling 1030 FÆLLESVASKERIET. er pengeløst men videoovervåget

BELLAHØJ FÆLLESVASKERIET. FSBafdelingl-35. Brugervejledning. AAB afdeling 40 AKB afdeling 1030 FÆLLESVASKERIET. er pengeløst men videoovervåget FÆLLESVASKERIET BELLAHØJ Brugervejledning For beboere i AAB afdeling 40 AKB afdeling 1030 FSBafdelingl-35 FÆLLESVASKERIET er pengeløst men videoovervåget 2008 Fæl lesvaskeriet Bel lahøj, Svenskelej ren

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

Brugsanvisning for vaskemaskine

Brugsanvisning for vaskemaskine Brugsanvisning for vaskemaskine Tillykke med Deres valg af en vaskemaskine fra Gorenje. Deres nye vaskemaskine lever op til alle krav, der stilles til miljørigtig vask, som er meget økonomisk med hensyn

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaskemaskine WM 16Y890DN

Vaskemaskine WM 16Y890DN hvid 13895 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Kapacitet: 8 kg k Energiklasse: A+++ k Årligt energiforbrug 189 kwh, baseret på 220 standardvaske ved 60 C- og 40 C-normalprogrammerne

Læs mere

05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 H160I NE

05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 H160I NE 05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 Washing machine Instructions for use H160I NE 05651302Danish.qxd 07-04-03 20:25 Page 135 Indhold Side Indledning 136 Generelle leveringsmeddelelser 137 Sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring Tøjpleje Her vil vi gerne dele vores viden om tøjpleje med dig. Hvad de forskellige vaskesymboler betyder, tips til, hvordan man fjerner forskellige typer pletter samt lidt generelle råd om, hvordan man

Læs mere