skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skolo Sct. Hans Skole HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole"

Transkript

1 Skibhusvej Odense C Tlf.: HANDLINGSPLAN i forbindelse med Krisesituationer Dødelig sygdom Dødsfald på Sct. Hans Skole Januar

2 Indledning Ofte skyder vi problemerne vedrørende sorg og død fra os i håb om, at noget sådant ikke vil indtræffe. Med en sådan holdning kan det ske, at vi, hvis ulykken virkelig sker, står usikre og forvirrede. Selvfølgelig håber vi aldrig at få brug for planen, men erfaringerne viser, at alle skoler før eller siden får brug for et kriseberedskab. Husk: To situationer er ikke ens Denne handlingsplan fungerer som vejledning for personalet, hvis en person tilknyttet skolen bliver udsat for en traumatisk begivenhed. Vejledningen indeholder følgende: 2

3 Indhold En elevs pludselige død... 4 Lige efter dødsfaldet... 4 Om begravelsen... 6 Opfølgning... 7 En elevs dødelige sygdom... 8 Dødsfald (personale)... 8 Lige efter dødsfaldet... 8 Om begravelsen... 9 Opfølgning Dødsfald (ægtefælle / barn til kollega) Dødsfald (tidligere ansatte) Dødsfald (i elevers familie) Tiden lige efter dødsfaldet Opfølgning Ulykker på skolen Forholdsregler på ulykkesstedet Underretning Opfølgning Aktuelle telefonnumre Bilag Bilag Bilag Sorgens fire faser LITTERATUR OM SORG OG TAB

4 En elevs pludselige død Lige efter dødsfaldet Den, der først hører om dødsfaldet, underretter skolens ledelse. Skolelederen indkalder til et møde med deltagelse af klasselæreren og det øvrige team omkring den berørte klasse, og, hvis ønsket, en psykolog fra PPR. Elevens klasse underrettes af klasselæreren, som beholder klassen resten af skoledagen. Det er vigtigt, at læreren ved, hvad der er sket, så informationerne er korrekte. Psykologen fra PPR eller præsten deltager i samtalen med klassen, hvis klasselæreren ønsker det. Det er vigtigt at tale om det, der er sket. Lad eleverne tale om det, de tænker og føler. Især for de yngre årgange er det vigtigt, at klasselæreren sørger for, at ingen elev er alene, når han/hun kommer hjem. ( Forældre kontaktes eller eleven går med kammerat hjem). Skolens øvrige klasser underrettes af deres lærere. Vær opmærksom på søskende og andre nære venner i disse klasser. Når samtlige klasser er underrettet, hejses flaget på halv stang. Skolens elever samles lagvis i rød bygning Der synges en salme Ingen er så tryg. se bilag Salme med noder er på kontoret. Psykologen fra PPR forestår den akutte krisehjælp, hvis der er behov for det. Skolelederen, klasselæreren og evt. en anden lærer, som har en nær kontakt til den døde elevs forældre, overvejer sammen med psykologen kontakten til forældrene. 4

5 Erfaringen viser, at langt de fleste forældre sætter stor pris på en personlig henvendelse. Skoleleder eller klasselærer kontakter forældrene i den afdøde elevs klasse og opfordrer dem til at tale om det skete derhjemme. Den afdøde elevs klasse får en kort skriftlig meddelelse med hjem for en sikkerheds skyld (Se bilag). Tal om dødsfaldet i elevens klasse. Klassen kan evt. sammen med klassens nære lærere skrive brev til pårørende, sætte en dødsannonce i avisen eller der kan skrives et mindeord (hjælp til sorgarbejde). Det er vigtigt at der skabes nogle ritualer i arbejdet med sorgbehandlingen i klassen. Man kan f.eks.: tænde et lys på vedkommendes plads fortælle historier om den døde huske mærkedage Der aftales et møde mellem skoleleder, klasseteamet, skolepsykolog og sognepræst samme dag eller senest næste dag. Her tilbydes teamet om klassen vejledning og rådgivning fra psykolog og præst. På mødet aftales også en plan for sorgbehandling og det fælles samarbejde for det næste år. Sognepræsten deltager i et møde næste dag i klassen og fortæller om begravelse og hvad der nu skal ske. 5

6 Om begravelsen Skolelederen / klasselæreren spørger de pårørende, om de ønsker at elever / lærere/ ledelse deltager i begravelsen. De pårørendes ønsker respekteres. Klasselæreren informerer derefter forældregruppen i den pågældende klasse om beslutningen. Når dagen for begravelsen er fastsat, får elevens klasse en kortfattet meddelelse med hjem om evt. deltagelse i begravelsen (forudsætter positivt svar fra de pårørende). Det bør i meddelelsen nævnes, at det er vigtigt, at yngre elever har voksne at være sammen med ved begravelsen. Denne voksne bør i dette tilfælde ikke være læreren. (Det vil være godt, at så mange af eleverne som muligt kan være med ved begravelsen, da det kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid. (NB: frivillighed, ikke pres). Forslag til orienteringstekst (de små klassetrin): Se bilag 2. Sognepræsten taler i klassen om, hvad der skal ske ved begravelsen. (Dette er vigtigt, hvad enten børnene skal deltage i begravelsen eller ej). På begravelsesdagen holder klasselæreren klassen samlet. Men børn, som har brug og mulighed for at være sammen med deres forældre, skal have lov til det. På begravelsesdagen holdes en kort højtidelighed for alle elever af den pågældende årgang. Flaget hejses på halv stang, og alle, der ønsker det, kan få fri til deltagelse i begravelsen. Det gør ikke noget at hjulene går i stå. Ledelsen sender en bårebuket / krans (fra skolen og dens personale). Ved dødsfald i andre trosretninger tages der kontakt til trosretningens repræsentanter. Præst og evt. imam kan komme besøg i klassen. 6

7 Opfølgning Det er vigtigt, at klassens lærere får meget støtte og hjælp af kollegerne. Vær opmærksom på elevernes forskellige sorgreaktioner. Nogle bearbejder hurtigt sorgen efter, at dødsfaldet er blevet kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget efter. Skyldfølelse er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge mennesker. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om det er tilladt for dem fortsat at lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med magisk tænkning : Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg sparkede ham engang? I denne sammenhæng er rådgivning og vejledning meget vigtig. Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning. Klassesamtalen kan struktureres på følgende måde: Introduktion. Fakta. anker. Reaktioner. Information. Afslutning. På de ældste klassetrin vil det være givende med sådanne samtaler i mindre grupper. Der findes en del skønlitteratur beregnet for forskellige alderstrin, som på en fin måde tager reaktioner, tanker og følelser op i forbindelse med sorg og død. Klassens team opfordres igen til at arbejde med ritualer. Lav en mindedag, når der er gået et halvt år og efter et år. Det er ikke sorgdyrkelse, men visning af respekt for livet. 7

8 Det kan have stor betydning for klassen, at den afdøde elevs stol og bord bliver stående tom i klasseværelset et stykke tid. Der kan også være andre konkrete ting, der minder om vedkommende, der kan tages vare på. Den afdøde elevs grav besøges af den samlede klasse ved bestemte lejligheder. At have et skolebillede af afdøde elev. At have tegninger hængende, som afdøde elev har lavet. Skolesundhedsplejerske, psykolog og præst kan være ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet. Sorgarbejde forventes at tage mindst et år. En elevs dødelige sygdom Så snart skolen får kendskab til at en elev lider af en dødelig sygdom, kontakter skolelederen elevens forældre og søger at indhente deres tilladelse til at skolen holder et møde med deltagelse af skolelederen, klassens vigtigste lærere og eventuelt en psykolog fra PPR. På dette møde lægges en handleplan for det videre forløb. Planen skal bygge på konkrete fakta. Det er vigtigt at der sker en konkretisering af sygdommens betydning og udvikling. Det er vigtigt at teamet om klassen også skaber rum til samtalen om sygdommen i klassen Dødsfald (personale) Lige efter dødsfaldet Skoleleder underretter personalet ved fælles information. Der skal være tid til, at de, der har ønske om/behov for at sunde sig, kan gøre det. 8

9 Klasserne informeres af klasselærerne. Hvor det er klasselæreren, der er død, må klassen informeres af en lærer, den kender. Denne bør derefter beholde klassen resten af skoledagen. Man bør endvidere sørge for, at ingen elever kommer hjem til et tomt hus. Når samtlige klasser har fået besked, samles alle ved flaget, der hejses på halv stang. Kort højtidelighed med 1 minuts stilhed og sang/salme. De berørte elever får en kortfattet skriftlig meddelelse med hjem. (Se bilag). På et kort møde i pædagogisk råd drøftes de konkrete opgaver i forbindelse med dødsfaldet, bl.a. kontakterne til de pårørende. Om begravelsen Skolelederen informerer personalet om de pårørendes ønsker vedr. elevers / læreres / ledelsens deltagelse i begravelsen. Den/de berørte klasser får en kortfattet meddelelse med hjem om klassens deltagelse i begravelsen. Det er vigtigt, at eleverne er sammen med voksne under begravelsen. (Forslag til informationstekst: Se bilag.) Tal indgående med den / de berørte klasser om alt det, som skal foregå ved begravelsen. Præsten kan, som her ved andre dødsfald, også komme og fortælle om begravelsen i klassen. På begravelsesdagen holdes klassen evt. samlet. Elever, der har behov for at være sammen med deres forældre, bør så vidt muligt have mulighed for det. Alle, der har ønske om at deltage i begravelsen, gives mulighed for dette. På begravelsesdagen hejses flaget på halv stang til begravelsen har fundet sted. Ledelsen sørger for en hilsen fra skolen. Tillidsrepræsentanten tager ved lærerdødsfald initiativ til mindeord i Folkeskolen. 9

10 Opfølgning Vigtigt med kollegial støtte og hjælp. Vær opmærksom på forskellig sorgreaktion hos eleverne.(se dødsfald - elever) Se sorgens fire stadier (bilag). Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.. Dødsfald (ægtefælle / barn til kollega) Ledelsen kontakter den pårørende. Alle informeres herefter efter aftale med denne. Der skal findes en i personalegruppen, som kan gå ind og tage over for vedkommende. Begravelse: Deltagelse skal være mulig, hvis den pårørende ønsker det. Skolen sender en hilsen. Dødsfald (tidligere ansatte) Skolens flag er på halv på dødsdagen. Lærerne informeres, og derefter informeres klasserne. Der informere ligeledes på skoleintra om hvorfor skolen flager på halv. Tillidsrepræsentanten tager initiativ til mindeord i Folkeskolen eller andre faglade.. Skolen sender en hilsen. Eventuel deltagelse aftales med kontoret. 10

11 Dødsfald (i elevers familie) Tiden lige efter dødsfaldet Når skolen får meddelelse om dødsfaldet, fortæller skolelederen familien, om at skolen vil orientere elevens klasse. Klasselæreren tager hånd om barnet, indtil familien tager over. Ledelsen sørger for information til resten af klassen. Det drøftes med hjemmet, om man må snakke om hændelsen i klassen. Tal åbent om det i klassen, mens eleven er til stede. Fortæl, om muligt, hvad der er sket. Forbered kammeraterne på, at eleven kan være mere sårbar end ellers, og at de derfor bør vise ekstra omtanke. Opfølgning Klasselæreren er ansvarlig for at være særlig opmærksom på eleven i den følgende tid. Vær opmærksom på elevens sorgreaktioner.(se dødsfald - elever) Skolesundhedsplejerske, psykolog og præst kan være ressourcepersoner i opfølgningsarbejdet. 11

12 Børn, der bliver forældreløse I første omgang arbejdes der med dødsfald hos barnets familie. Skoleleder og præst tager straks kontakt til hinanden for at aftale, hvordan der kan støttes og hjælpes. Der skal desuden ske en afklaring af hvem som har kontakt til institutioner, øvrig familie og andre i omgangskredsen. Skoleleder og præst orienterer teamet i barnets klasse om fakta og aftaler i fællesskab med teamet det fortsatte forløb om begravelse og sorgarbejde. Ulykker på skolen Forholdsregler på ulykkesstedet Den/de, der er først til stede, sørger for at skolelederen bliver underrettet og har forsøgt så godt som muligt at afværge yderligere ulykke, samt at holde eleverne væk fra ulykkesstedet. Skoleledelsen / kontoret tilkalder ambulance. Lærerne registrerer og tager sig specielt af dem, der har været vidner til ulykken. Hvis det er nødvendigt hentes klasselæreren, andre lærere eller skolesundheds plejersken. Der sørges for voksenkontakt til de elever, som ikke bør være alene efter skoletid. Underretning Skolelederen underretter elevens / elevernes hjem om ulykken, men ikke om følgerne. Ved ulykker med dødelig udgang underrettes familien af sygehus eller politi. Ledelsen varetager evt. kontakt til pressen. Skolelederen informerer personalet. 12

13 Ledelsen giver besked til skolens psykolog, som så eventuelt indfinder sig på skolen. Ledelsen underretter skolevæsenets ledelse. Der kan efter aftale med skolevæsenets ledelse evt. rettes henvendelse til kommunens krisepsykologiske beredskab. Klasselærerne overtager og informerer deres klasser og den videre bearbejdelse af situationen. Tal konkret om det, som er sket. Lad eleverne snakke om det, de tænker og føler. Klasselæreren sørger for, at ingen elev kommer hjem til et tomt hus. Opfølgning Registrér nøje eventuelt fravær efter ulykken. Find ud af, hvem der har været vidne til ulykken. Eleverne skal have ærlige oplysninger om, hvad der er sket. Reaktionsmønstrene efter en ulykke er ikke ens. Vær opmærksom på at mange, som ikke umiddelbart ser ud til at reagere, kan få reaktionerne senere. Elever, som har behov for det, skal tilbydes særlig efterbehandling. Ved skader, der fører til længere sygehusophold, holder klasselæreren kontakt med hjemmet og sygehuset. Hvis en elev får varige men efter ulykken, følges dette specielt op af klasselæreren med hensyn til genforeningen med klasse- og skolemiljøet. Klasselærerne taler med klassen om pressens rolle - opfordrer dem til ikke at deltage. Skolen deltager ikke med klassebilleder o.lign. - ej heller personlige interviews. 13

14 Aktuelle telefonnumre Alarmkald (Ambulance, politi, brand) 112 Falck Politi Beredskabsforvaltningen Skolechef Chefpsykolog PPR Præst Victoriaklubben 14

15 Bilag 1. Til Odense, den Klassen har i dag fået at vide, at er død. Dette er naturligvis noget, som vi alle på skolen, og især klassens elever, berøres stærkt af. I de nærmeste dage vil vi derfor bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler om det skete. Hvis der bliver brug for yderligere oplysninger eller hjælp er I velkomne til at kontakte os. Klasselærer Skoleleder 15

16 Bilag 2 Sct. Hans Skole Odense, den Til forældrene i Vi har i dag fået at vide, at.. begravelse finder sted dag den kl. familie vil sætte stor pris på jeres deltagelse i begravelsen. Deltagelsen er naturligvis frivillig, men det vil være godt, hvis så mange som muligt deltager. Dette kan være af stor betydning for bearbejdningen af sorgen i den nærmeste tid og noget, den afdødes familie vil sætte stor pris. på. Skoleleder, klasselærer og faglærere vil også deltage, men det er vigtigt, at børnene også har en anden voksen med sig. Klasselærer Skoleleder 16

17 Bilag 3. Odense, den Til Klassen har i dag fået at vide, at er afgået ved døden. Dette er naturligvis noget, som vi alle på skolen, og især klassens elever, berøres stærkt af. I de nærmeste dage kommer vi nok til at bruge megen tid på at tale om det, der er sket. Det vil være af stor betydning for børnene, at man også i hjemmet taler om det skete. Hvis der bliver brug for yderligere oplysninger eller hjælp er I velkomne til at kontakte os. Klasselærer Skoleleder 17

18 Sorgens fire faser Man skal betragte faserne som en cirkulær proces. Der er store variationer hos den enkelte. Chokfasen: Varer fra et øjeblik til nogle døgn. Reaktionsfasen: Kan vare i flere uger. Bearbejdningsfasen: Kan vare i over et år. Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Individet vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder. 1. Chokfasen Chokfasen kan vare fra et kort øjeblik til flere døgn. Under chokfasen holder personen af al kraft virkeligheden på afstand. Ofte kan den, der er blevet ramt, virke behersket på overfladen, men under den er alt kaos. Vedkommende kan bagefter have svært ved at huske, hvad der er blevet sagt eller sket. 2. Reaktionsfasen Reaktionsfasen kan siges at begynde, når den ramte tvinges til at erkende det skete. Der sker her en voldsom omstilling af hele det psykiske apparat, som har til opgave at integrere virkeligheden på en så funktionel måde som muligt. 18

19 3. Bearbejdningsfasen Denne fase indtræder måske et halvt til et helt år efter traumet. Nu begynder individet atter at vende sig mod fremtiden i stedet for som tidligere at være totalt optaget af traumet og det forgangne. Det er vigtigt i denne del fortsat at huske de pårørende. Send gerne tegninger fra klassen eller husk de pårørende med en blomst. 4. Nyorienteringsfasen Man finder en plads i sig til tabet, så det ikke fylder det hele og skygger for alt andet. Man kan begynde at rumme nye ting, nye interesser - og nye venner og relationer i det hele taget. Men tabet vil man altid bære med sig. 19

20 LITTERATUR OM SORG OG TAB Grundbøger: Dyregrov, Atle: Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk Psykologisk forlag, Davidsen-Nielsen, Marianne og Leick, Ninni: Den nødvendige smerte - om sorg, sorgterapi og kriseinterventioner. Socialpædagogisk Bibliotek, Munksgaard, 1989, samt Gyldendals Bogklub. Dyregrov, Atle: Katastrofe psykologi. Dansk Psykologisk Forlag, Bøger om børn: Jacobsen, Anne: Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Hans Reitzels forlag, Jacobsen, Anne: Der var engang vi ikke var her. En bog om døden for børn. Hans Reitzel, Jacobsen, Anne: Alting har sin tid. En bog om døden, begravelsesritualer og traditioner. Hans Reitzel, Dyregrov, Atle: At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet gennem sorgen. Hans Reitzels forlag, Bøger for små børn: Knudsen, Per Holm: Musen Malle. (Billedbog). Borgen, Velthuijs, Max: Liv og død. (Billedbog). Alma, Winding, Thomas: Bedstemor i himlen. (Billedbog). Høst, O`Toole, Donna: Marvi Myrebjørn fatter håb. Højtlæsningshistorie om at elske og miste, om venskab og håb. Med lærervejledning. Ørnens forlag, Wahl, Mats: Farfars Lajka. Carlsen, Ørum, Poul: Ravnen mod aften. (Tabet set indefra ). Gyldendal, Ørum, Poul: Sorgens følelser. Gyldendal,

21 At sige verden ret farvel. Tanker om døden. Af 33 danske forfattere, politikere, skuespillere m.m. Redigeret af O.W. Thomsen, og O. Knudsen. Leissner, Ellen: Når døden banker på. Hold ikke børnene uden for fællesskabet. Aros, cop., Dyregrov, A. og Raundalen, M.: Sorg og omsorg i skolen. Dansk Psykologisk Forlag, Kræftens bekæmpelse: Når forældre dør (Tlf ) Kræft og sorg Hvad fejler du, far Falck: Når ulykken pludselig rammer Biblioteket sørger for at der forefindes en kasse med materialer til brug I ulykkelige situationer. LINKS OM SORG OG TAB

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske.

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. SORG/KRISE At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole.

Omsorgsplan. ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 0 Omsorgsplan ved alvorlige ulykker eller dødsfald ved Vester Mariendal Skole. 1 Indledning...2 Omsorgsplanen findes:...2 Gruppens arbejde består i:...2 Omsorgsgruppen består af:...2 1. Alvorlig sygdom

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder

Handleplan. i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder Handleplan i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder 1 Handleplan i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder Indhold: Side: Handleplan i forbindelse med at organisationen

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

OmSorg Handleplan. Planen er blevet til på baggrund af et behov for praktisk og konkret hjælp i svære situationer.

OmSorg Handleplan. Planen er blevet til på baggrund af et behov for praktisk og konkret hjælp i svære situationer. vej 7, 9200 Aalborg SV November 2009 OmSorg Handleplan Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, når en ulykke, et dødsfald eller anden ulykkelig situation finder sted. Planen er blevet

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen

Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen Sorg- og kriseplan for Børnehaven Møllen. Der er mange situationer hvor personalet skal reagere med andet end det rent faglige. Vi har en særlig forpligtelse til

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Oversigt over principper på Vadehavsskolen Redigeret jan. 2007.

Oversigt over principper på Vadehavsskolen Redigeret jan. 2007. Oversigt over principper på Vadehavsskolen Redigeret jan. 2007. 1. Udarbejdelse af principper: Definition af principper: Et Princip er en handleplan for de væsentligste områder af skolens virksomhed. Principper

Læs mere

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium Beredskabsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium 1 November 2005 Indholdsfortegnelse: Ressourcegruppens sammensætning og opgaver

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OMSORGSPLAN. for børnehaven Kahytten revideret december 2005. Formål.

OMSORGSPLAN. for børnehaven Kahytten revideret december 2005. Formål. OMSORGSPLAN for børnehaven Kahytten revideret december 2005 At drage omsorg kræver ikke et overmenneske - kun et 'medmenneske. Det er legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

Læs mere

SORTEBAKKESKOLEN Løgstørvej 161, 9610 Nørager Tlf.: For dig og for fællesskabet

SORTEBAKKESKOLEN Løgstørvej 161, 9610 Nørager Tlf.: For dig og for fællesskabet OMSORGSPLAN Indhold: - Elevdødsfald - Lige efter dødsfaldet - Forslag til brev til klassens elever forældre - Begravelsen - Forslag til orienteringstekst (de små klasser) - Opfølgning - Sorgarbejdet -

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Handleplan. Skolen. Aabenraa Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Handleplan. Skolen. Aabenraa Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Handleplan For skoler og daginstitutioner - i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser Skolen Aabenraa Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Indhold:

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Handleplan. For fritidshjem og klubber - i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Handleplan. For fritidshjem og klubber - i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Handleplan For fritidshjem og klubber - i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 1 Indhold: Side: Forord 3 Handleplan i forbindelse med alvorlige

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN FOR HJØRRING PRIVATE REALSKOLE. 1.1 Forord v/skoleleder Benny Johannsen. Side 3

SORG- OG KRISEPLAN FOR HJØRRING PRIVATE REALSKOLE. 1.1 Forord v/skoleleder Benny Johannsen. Side 3 SORG- OG KRISEPLAN FOR HJØRRING PRIVATE REALSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.1 Forord v/skoleleder Benny Johannsen. Side 3 ELEVDØDSFALD 1.1 Første kontakt til hjemmet + orientering på skolen..... Side

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

OmSorgsplan for Hyldgård SFO

OmSorgsplan for Hyldgård SFO OmSorgsplan for Hyldgård SFO For at tage del, kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig en anden tager over 1 Indhold Definitioner på krise

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole Sorg & kriseplan Birkerød Skole 2012 Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Evalueres 2014

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Sorg og kriseplan i Hadsten By Området: Indledning: Vi ved, at børn som har mistet bærer på en sorg og nogle følelser, som vi ikke kan tage fra dem og som vi heller ikke skal tage fra dem, men som vi i

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere