FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005"

Transkript

1 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen Chef for Ledelsessekretariatet Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Stationsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Forsyningsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf Selv om FLYVEFISKEN er henlagt, kan den stadig bruges til noget fornuftigt. Tag med på alarmeringsøvelse om bord på FLYVEFISKEN. Læs mere på side 8 WEB-master/redaktionsmedarbejder: Installationskoordinator Steen K. Jensen Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør Tlf Redaktionsmedarbejder: Kaptajnløjtnant Morten Terp-Madsen Chef for Operationssektionen, 2. Eskadre Tlf Overassistent Vibeke L. Olsen Lønningskontoret, Flådestation Korsør (Tillige stedfortræder for fotograf) Tlf Overværkmester Niels Chr. Nielsen Chef for Motorsektionen Tlf Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Ledelsessekretariatet, Flådestation Korsør Tlf Telefax: Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR FLÅDESTATION KORSØR FORSYNINGSDEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Der blev også plads til en "rygerkupé" i det nye ildlederværksted. Læs om det nye værksted på side 20 Indhold Ny mobilkran til Korsør side 3 Brev fra en orlogskutter side 4 Elektronisk fakturering i forsvaret side 7 Alarmeringsøvelse på FLYVEFISKEN side 8 Sports nyt side 10 Kort nyt side 11 En imponerende arbejdsplads side 12 Motorsektionen med i pilotprojekt side 14 ABSALON ved Teknisk Afdeling side 16 Livgarden sejrede i Korsør side 17 HDMS NIELS JUELs deltagelse i øvelse POLISH PASSEX 05 side 18 Nyt ildlederværksted på Flådestation Korsør side 20 Mellemledere klædes på til fremtiden side 22 Forside: Bagside: Orlogskutteren BARSØ til kaj i Korsør. Foto: Frank Jacobsen "Oh, hvilken morgenstund." Foto: Lars Skytte FLÅD ÅDEN i Kor orsør ør Se bladet i farver på internet

3 3 Ny mobilkran til Korsør Torsdag den 16. december 2004 overdrog Liebherr Kraner officielt Flådestation Korsør en ny mobilkran. Dette skete ved en lille ceremoni i containerhallen for indbudte og interesserede. Overdragelsen skete ved Liebherr s danske repræsentant Lars M. Jensen under overværelse af salgschefen for den militære afdeling i Liebherr, Michael Goll, og chefen for det skandinaviske område, Georg von Helldorff. Af orlogskaptajn Henrik Wranér, Chef for Søværnets Motorkøretøjstjeneste Foto: Lars Skytte Moden til udskiftning De fleste brugere og kunder af flådens kraner har nok gennem den senere tid kunnet se, at tiden var ved at være moden til udskiftning. Den gamle Coles 830 supertruck fra 1983 har været slidt ned længe. Det meste af 2004 har den haft kørselsforbud udenfor flådens område, da den ikke kunne opfylde bremsekravene, og man ikke kunne skaffe reservedele. Samme status var også gældende for Coles Husky 615, kaldet Huskyen, også fra Erstatningen blev Liebherr , som vandt et EU-udbud fra Hærens Materielkommando i sommeren Der blev indkøbt 1 stk. til Flådestation Korsør med option på 1 til Flådestation Frederikshavn. Denne option bliver udnyttet, således at nummer 2 kran er bestilt, når dette blad udkommer. Liebherr , som vandt et EU-udbud fra Hærens Materielkommando i Kranførere på skolebænken At det blev Liebherr, der fik kontrakten, faldt ud til alle kranføreres tilfredshed, idet dette mærke er kendt for dets høje standard og gennemførte produkter. Et besøg på fabrikken i december 2004 sammen med et ugelangt kursus for de 2 flådestationers kranførere kunne fuldt ud bekræfte dette. Endvidere opdagede vores kranførere, at selv om de mente, de er verdensmestre i mobilkraner og disses betjening, kunne de godt lære noget. Rent faktisk blev de bænket i skoleklassen og gennemhejlet - på tysk naturligvis - i kranens opbygning og betjening. Kun afbrudt af praktik på kranen i isnende kulde samt det tyske frokostbord. Mobilkran fuldt operativ Mobilkranen blev synet den 10. februar 2005, og diverse tilladelser er på plads, så den nu er fuldt operativ pr. 28. februar Tilsvarende betyder dette, at de 2 gamle Coles ikke anvendes mere fra denne dato at regne. Det betyder ikke de store ændringer for Flådestation Korsør. Vestkajen kan fortsat ikke betjenes, førend der bliver lavet en speciel kranplads. Midterpieren vil ligeledes ikke kunne anvendes til kranarbejde. I februar 2005 trådte et nyt direktiv om særtransport i kraft. Det betyder, at begge Flådestation Korsør Liebherr mobilkraner fremover må køre med 60 km/t. Til sidst lidt data: Maks. løftekapacitet 55 T, maks. lastmoment på 189 tm, løftekapacitet 1,4 t 30 meter ude og 40 meter oppe, maks løftehøjde 50 m, længde 11,8 m, bredde 2,54 m, højde 3,7 m, vægt 36 T. pris 3,3 mio kr.

4 4 Brev fra en orlogskutter Orlogskutteren BARSØ er den første af kutterne i Ø- klassen. Ø-klassen består af 6 kuttere af BARSØ-klassen og 3 kuttere af FARØ-klassen, og bygningen af dem påbegyndtes i Forskellen på dem er ubetydelig og består hovedsagelig i, at man i FARØ-klassen har udvidet broen lidt, hvilket medfører, at man har halveret de åbne brovinger. Den eneste, som adskiller sig derudover, er LÆSØ, som er ombygget til dykkerskib. Af premierløjtnant Christian Greulich Meinertz, Chef for orlogskutteren BARSØ Fotos: BARSØ De seks af kutterne deltager primært i farvandsovervågningen af danske farvande og hører administrativt under Division 29 i 2. Eskadre. ROMSØ og VEJRØ er tilknyttet 3. Eskadre, idet disse primært bruges til skolesejlads om sommeren, når de nye SG SØ (kadetaspiranter) skal Orlogskutteren BARSØ på Flådestation Korsør inden afgang. prøve kræfter med deres nyligt erhvervede færdigheder i navigation. I vinterperioder deltager ROMSØ og VEJRØ dog også i nogen grad i farvandsovervågningen, primært som afløsere for kuttere, som skal på værft. Kutterne har mange opgaver Kutternes opgaver består hovedsagelig i farvandsovervågning, suverænitetshåndhævelse, afvisning af krænkelser af dansk søterritorium, samarbejde med andre lande og andre myndigheder (herunder politi og toldvæsen), søredning (SAR), miljøovervågning samt uddannelse af tilkommanderet personel. Mindst to kuttere på søen dagligt Søværnets Operative Kommando disponerer enhederne operativt, men har delegeret den daglige kontrol med Division 29 til de to marinedistrikter, Kattegat og Bornholm. Dagligt er minimum to kuttere på søen, idet de deltager som Maritim Indsats Enhed (MIE) 1 (Kattegat) og 2 (Bornholm). Dertil kommer en MIE 4, som sejler på alle hverdage samt i visse ferieperioder, hvor Marinehjemmeværnet ikke har mulighed for at afløse. Ellers afløser disse normalt i weekenderne. Juleaften fejres om bord på BARSØ.

5 5 Et stærkt sammenhold om bord Dette bevirker, at kutterne typisk har omkring sejldage om året, hvilket er en forholdsvis stor byrde for privatlivet. Samtidig er dette - samt den forholdsvis sparsomme plads - dog også med til at skabe et sammenhold om bord, som nok ellers kun fandtes i de hedengangne ubåde. Sammenholdet forstærkes også af, at kutterne med de mange sejldage ofte er på søen eller uden for basehavn i højtiderne, og personellet om bord således fejrer jul og påske sammen. BARSØ lå i julen 2004 i Rønne på en MIE 2, hvor enkelte medlemmer enten kunne besøge familie på Bornholm eller få besøg af pårørende om bord. Besætning på 9 mand Besætningen om bord består af 9 mand: 1 officer (chef), 2 senior- eller oversergenter (næstkommanderende og mester), 3-4 faste menige besætningsmedlemmer samt 2-3 værnepligtige menige. De værnepligtige menige skifter to gange om året i januar og juli. Her trænes mand over bord. Det er en kold fornøjelse i januar måned, men dragten holdt tæt. Havnemanøvrer og taktiske anløb på Christiansø trænes, når der er tid, da orlogskutterne på Bornholm er en del af beredskabet i tilfælde af patientevakuering fra øen. Samtidig kan man jo benytte lejligheden til at gå en tur på den smukke ø og købe Christiansøsild. Hver mand kender sin opgave til fulde Når man har nye besætningsmedlemmer om bord, prioriterer man selvfølgelig det sikkerhedsmæssige aspekt meget højt. Nye besætningsmedlemmer har fået udleveret redningsveste som skal kontrolleres, skal have en brandorientering, skal sættes grundigt ind i hvor de skal møde, hvad de skal medbringe, og hvad deres opgaver er i tilfælde af eksempelvis brand, kollision, grundstødning, mand over bord, assistance til andet skib osv. Alle disse ruller skal øves mange gange, så hver mand kender sin opgave til fulde. Folk kender orlogskutterne Den kystnære sejlads, de taktiske anløb (med det formål at købe ind eller at træne havnemanøvrer) og havneopholdene i de ofte meget små havne er med til at skabe et lokalt tilhørsforhold. Man har det indtryk, at folk kender orlogskutterne, og man møder stort set altid positive miner ude omkring. Inspektion om bord Torsdag den 13. januar 2005 var BARSØ på en MIE 2 sejlads i Bornholmsk område. Denne sejlads var lidt anderledes end sædvanlig, idet to nye værnepligtige besætningsmedlemmer mødte om bord samme dag, og fordi BARSØ allerede ugen efter ville få besøg af et inspektionshold fra Søværnets Specialetjeneste Inspektør (SVN SPI). Dette svarer til det tidligere TVI (Taktik- og Våben Inspektøren). SVN SPI skal primært kontrollere, hvordan skibet opererer taktisk, kommunikationsmæssigt, våbenmæssigt og ikke mindst sikkerhedsmæssigt. Man afgår som regel kl. 1200, og starter forlægningen til operationsområdet. Forinden har kokken købt ind, og den resterende del af besætningen har gjort klar til sejlads. BARSØ på farvandsovervågning Undervejs til operationsområdet og de næste 14 dage bruges en del tid på farvandsovervågning, hvilket primært består i at navigere så tæt på andre skibe, at disse kan identificeres. Således opnår marinedistrikterne sammen med kystudkigsstationernes rapporteringer og de informationer, man får via det nye AIS (en transponder, som moderne skibe udstyres med, så andre radarer modtager information om navn, type, klasse m.m.) - et billede af, hvilke skibe, som befinder sig på dansk søterritorium. Disse informationer er vigtige ikke mindst i forebyggelsen og opklaringen af miljøforurening.

6 6 Vejret har stor indflydelse på en orlogskutters evne til at operere, og marinedistrikterne tager så vidt muligt hensyn til dette. I hårdt vejr foretages den daglige overvågning således om muligt i læ farvande. Dog må man altid være klar til at skulle rykke ud, hvis situationen tilsiger det i form af en SAR eller andre vigtige og prioriterede opgaver. Havneophold hver 4. dag Sejladsmønstret på en MIE-sejlads er typisk sejlads fra 0700 til 2200, hvorefter man ligger for anker. Hver 4. dag har skibet et havneophold på 24 timer, hvor man dog er på 1 times varsel til at kunne rykke ud. Opholdet bliver brugt til skibsvedligeholdelse, motion, indkøb m.m. BARSØ havde således havneophold i Rønne, Nexø og derefter Rønne igen. Øvelser med andre enheder Når muligheden opstår, og det kan indpasses i programmet, arrangeres øvelser med andre enheder. Det kan eksempelvis være andre søværnsenheder, marinehjemmeværnskuttere eller redningsfartøjer. Her trænes så assistance til andet skib (brand eller lækstop), slæbning eller at gå på siden af andet skib. Dette har primært et uddannelsesmæssigt formål, men er også med til at skabe et bedre samarbejde myndighederne og værnene imellem. Især i forbindelse med SAR-operationer er det vigtigt at have en forståelse for de deltagende enheders kultur og uddannelsesmæssige baggrund. En attraktiv tjeneste Livet om bord på en kutter er således anderledes end om bord på de fleste af søværnets andre enheder, men stiller på grund af størrelsen krav til en højere grad af selvstændighed. Samtidig optjener besætningen mange fridage på grund af de mange sejldage og vagterne indimellem. Dette betyder, at man i perioder mellem MIEsejladser har meget fri. Der er ingen tvivl om, at tjenesten om bord på en orlogskutter er attraktiv, og de fleste vil ikke bytte. Kutteren ruller og hugger utroligt meget, og det kan være svært at vænne sig til, især for nye besætningsmedlemmer. Besætning på vinterferie BARSØ returnerede til Flådestation Korsør torsdag den 27. januar, hvor besætningen gik på en velfortjent vinterferie. Her trænes assistance til andet skib, herunder at gå på siden og slæbning, med Nexøs redningsfartøj LEOPOLD ROSENFELDT. Anløb ved Rønne. Byen var dækket med sne.

7 7 Elektronisk fakturering Det er et lovkrav, at alle offentlige institutioner pr. 1. februar 2005 skal kunne modtage og afsende fakturaer elektronisk i et såkaldt OIOXML-format. Fakturaer til og fra udlandet, herunder også medregnet Grønland og Færøerne, er ikke omfattet af lovkravet. i Forsvaret Af Steen K. Jensen, Projektkoordinator EAN-lokationsnummer Forsvaret gør opmærksom på en række forhold, som leverandører fremover skal være opmærksom på, når de sender en faktura til Forsvaret. Forsvaret omfatter i denne forbindelse samtlige institutioner under Forsvarsministeriets myndighedsområde, undtagen Beredskabsstyrelsen og Lodsreguleringsfonden. Alle fakturaer skal være påført korrekt EAN-lokationsnummer (13 cifre). Flådestation Korsør: Eskadre: Flådestationens EAN-nummer kan også altid findes på hjemmesiden Hvad er så et EAN-lokationsnummer? Det er en entydig postadresse, der sikrer, at fakturaen modtages hos den korrekte regnskabsmyndighed i Forsvaret. Leverandøren skal derfor altid sikre sig, at korrekt EAN-lokationsnummer er påført fakturaen. Hvad skal en faktura have påført? - Indkøbsordrenummer - Nøjagtig personreference og evt. stabsnr. (FLSKOR-XXXXX) Læs Ind -bureauer. Leverandører, der ikke selv er i stand til at afsende en elektronisk faktura, kan benytte et såkaldt Læs Ind - bureau, der kan konvertere en papirfaktura til en elektronisk faktura i OIOXML-format. Der er p.t. udpeget to certificerede Læs Ind -bureauer: JWN Data og Data Scanning, som små og mellemstore virksomheder vil kunne benytte gratis. Hertil vil leverandøren kunne sende sin papirfaktura (påført korrekt EAN-nummer). Læs Ind -bureauerne vil så indenfor maksimalt 5 dage have sendt den elektroniske faktura til f.eks. Flådestation Korsør, som modtager den elektroniske faktura i en såkaldt SAP-postkasse i Økonomisektionen. Elektronisk transport Den elektroniske transport af fakturaer mellem leverandører og kunder varetages af såkaldte VANS-leverandører. Forsvaret har valgt DanNet som sin VANS-leverandør. Leverandører eller Læs Ind -bureauer behøver ikke at anvende samme VANS-leverandør som kunden, idet VANS-leverandørerne via en fælles database over aktive EANlokationsnumre vil kunne videresende fakturaen til kundens VANSleverandør. Hvis du som leverandør til Forsvaret eller andre statsmyndigheder vil vide mere om elektronisk fakturering, kan du få flere oplysninger på eller Økonomistyrelsens hjemmeside Klik ind på for sidste nyt om Flådestation Korsør

8 8 Alarmeringsøvelse på FLYVEFISKEN Korsør Redningsberedskab - det tidligere Brandvæsen og Civilforsvar - har en styrke p.t. på 42 personer, som har indgået kontrakt med kommunen om frivillig ulønnet tjeneste. Redningsberedskabet skal, foruden de almindeligt forekomne opgaver i hverdagen, tillige kunne løse mere specifikke opgaver under krise m.v. Blandt andet er kommunen forpligtiget til at kunne modtage, indkvartere og forpleje et antal personer svarende til 5 % af kommunens indbyggerantal, svarende til ca personer. Tekst og foto: Viceberedskabsinspektør Per Ejlersen, Korsør Brand- og Redningsskole Planlagt og akut beredskab De frivillige er opdelt i to beredskaber, som omfatter: - Planlagt beredskab, der har tjenestegrenene indkvartering, forplejning og kommunikation. - Akut beredskab, der har tjenestegrenene brand og redning. De frivillige i akut beredskabet er uddannet på lige fod med øvrige brandfolk fra brandvæsenerne. Tilkaldevagt Efter gennemgået fornøden uddannelse har de frivillige i akut beredskabet mulighed for at indgå i en vagtordning på tilkald med blandt andet I 2004 var prøvealarmeringen henlagt til Flådestation Korsør, her om bord på FLYVEFISKEN. en supplerende vandtankvogn, belysning af skadesteder, oprettelse af personelrensepunkt m.v. Som udgangspunkt har de frivillige forpligtet sig til at kunne stille med min. 2 personer indenfor 15 minutter efter alarmering. Alarmeringsøvelse på flådestationen Mindst en gang årligt foretages en prøvealarmering af det frivillige beredskab for bl.a. at afprøve deres færdigheder samt at måle de kriterier, der er stillet op for beredskabet. I 2004 var prøvealarmeringen henlagt til Flådestation Korsør, hvor man velvilligt havde fået stillet FLYVE- FISKEN til rådighed. I forbindelse med øvelsen ønskede man at afprøve de frivilliges færdigheder i brand. Klargøring til øvelse Så en tidlig søndag morgen i november, nærmere betegnet den 21. november kl. 0400, samledes en lille flok mennesker ved Flådestation Korsør for at klargøre til øvelsen. Foruden ansatte ved Beredskabsafdelingen deltog Vagn Jensen fra flådestationens brandtjeneste i forberedelserne samt som øvelsesdommer. Efter at dukker var placeret forskel-

9 9 lige steder på skibet, blev der lagt røg ud i skibet, ligesom strømmen om bord blev afbrudt. Adgangsvejene er noget anderledes i et skib end ved almindelig bygningsbrand.. De frivillige møder Kl blev de frivillige alarmeret. I tidsrummet mellem kl og kl møder 9 personer, som bliver fordelt på henholdsvis automobilsprøjte og vandtankvogn. Ved ankomst til flådestationen bliver de modtaget af Militærpolitiet, som sørger for vejlodsning frem til uheldet. Røgdykkere sættes ind Fremme ved uheldet bliver styrkerne modtaget af indsatslederen fra redningsberedskabet, som giver en indsatsordre til holdlederen, hvorefter holdlederen iværksætter udlægning af slanger og efterfølgende indsættelse af 2 røgdykkerhold til eftersøgning af savnede personer samt slukning af branden. Ca. 1 time efter alarmeringen er den sidste dukke fundet og bragt udenfor. En god indsats udøvet Øvelsen gav de frivillige et godt indblik i de problemstillinger, der er ved brand om bord på skib, ligesom adgangsvejene kunne konstateres noget anderledes end ved almindelig bygningsbrand. At alle arbejdede hårdt, var der ingen tvivl om, så efter evaluering og morgenmad på CF-gården, var det nogle trætte fri- Røgdykkerhold sættes ind for eftersøgning af savnede personer. villige, som kunne køre hjem til et velfortjent bad. En tak til Flådestation Korsør Beredskabsafdelingen i Korsør skal hermed rette en tak til Flådestation Korsør for den velvilje, som flådestationen har udvist i forbindelse med muligheden for at kunne bruge skibet til øvelsesobjekt. En særlig tak skal ligeledes lyde til Vagn Jensen, som stillede op en kold morgen og var behjælpelig med øvelsen. Flåden i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner på Flådestation Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab, Marinedistriktselement Korsør og divisioner på flådestationen. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i søværnet samt til Korsør Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 17. maj Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

10 10 Sidste nyt fra idrætsbefalingsmanden, inden han afgår fra flådestationen Spinningcyklerne er ankommet, og det har fra starten været en succes! De 2 lektioner, som jeg havde afsat om ugen, blev hurtigt fyldt op, og flere måtte ringe forgæves. Det er jeg ked af, men jeg vil opfordre til, at interesserede melder sig som spinninginstruktører. Det vil være til glæde for mange. Nyt motionsrum? Ellers har der været afholdt møde i Sund Flåde udvalget, og der er flere initiativer i gang, så hold jer orienteret om de tiltag, der dukker op. Som det sikkert er flere bekendt, så skal kælderen med motionsrummet bruges til andre ting. Det betyder, at der skal findes egnede lokaler til at dyrke vægttræning i. Jeg er af Chefen for Etablissementsforvaltningen blevet bedt om at fremkomme med et forslag til indretning og opdeling af bygning 105. Dette har jeg gjort, og der er nu forhandling i gang, om bygningen skal bruges til motionscenter, og om der skal være plads til andre. Der kommer forhåbentlig en afklaring inden 2006, hvor motionsrummet i kælderen bliver nedlagt. Husk: Støvsugning er også fedtsugning! Tak for denne gang Ellers vil jeg sige tak for denne gang med håb om, at jeg trods alt har været med til at sætte mit præg på idrætten ved Flådestation Korsør. I skrivende stund er der ikke udpeget en afløser, så idrætten må foregå på eget initiativ. Afvikling af de forskellige tests er uafklaret. Jim er i gang med de sidste instrukser inden afgang. Forhåbentlig vil der fortsat være instruktører til spinning. Broløbet Tilmeldingerne til broløbet 2005 har været fine. Der er ca. 25, der har meldt sig til løbet den 28. maj, og det må siges at være et flot antal. Skitur Mit initiativ med en fælles skitur viste sig desværre ikke at være interessant nok! Der var 12, der meldte sig, så jeg har trukket mig ud af det igen. Flemming og nogle stykker tager af sted alligevel, og de må have en god tur! Spinningcyklerne er ankommet, og det har fra starten været en succes!

11 11 KORT NYT Nyanskaffelser til Motorsektionen I forbindelse med budgetrevideringer i 2004 mellem Søværnets Materielkommando og Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør fik Motorsektionen indfriet en række ønsker om opgradering af forskelligt værktøj og produktionsudstyr. Turbinetekniker Peter Christensen inspicerer LM 500 turbine med nyt boroskobudstyr. Tekst og foto: Overværkmester Niels Christian Nielsen, Chef for Motorsektionen Nyt boroskob-udstyr Motorsektionen fik til stor glæde og gavn et nyt boroskob udstyr for anvendelse i forbindelse med bl.a. tur- bine- og motoreftersyn samt ved øvrige inspektioner af materiel, hvor en adskillelse ikke umiddelbart kan foretages. Udstyret er amerikansk og består af en processor/lyskilde, en bærbar 5 LCD monitor med betjeningspanel samt en 3,9 mm optik probe. Øvrige anskaffelser Herudover blev sektionen tilgodeset med et nyt ultralydsanlæg, et sandblæseanlæg for anvendelse i Renseriafdelingen samt et nyt dysseprøveapparat til Brændstofafdelingen. Tak for hjælpen Som afslutning på min kontoruddannelse skulle jeg i forbindelse med min fagprøve skrive en rapport. Jeg valgte at skrive om det psykiske arbejdsmiljø på Flådestation Korsør. Af assistent Charlotte Erlandsen, Handelssektionen Foto: Lars Skytte Spørgeskema udsendt Den bedste måde at undersøge dette var at spørge medarbejderne. Derfor udarbejdede jeg et spørgeskema, som jeg sendte ud til 150 tilfældigt udvalgte medarbejdere i forskellige afdelinger og på forskellige niveauer. Jeg satte 2 flasker vin på spil. Det eneste, man skulle gøre, var at besvare spørgeskemaet og udfylde en lille kupon med navn og afdeling, og så var man med i lodtrækningen. Jeg fik 75 besvarelser, og næsten alle valgte at deltage i lodtrækningen om de 2 flasker vin. Det vil sige, at svarprocenten var på 50%, hvilket jeg synes var godt. Vinder af lodtrækningen For at der ikke skulle være snyd med i lodtrækningen, fik jeg Trine Salmony til at trække vinderen blandt de indsendte kuponer. Den heldige vinder blev Henrik Olsen fra Motorkøretøjstjenesten. Han fik overrakt præmien hurtigst muligt og var meget glad for den. Tak til alle Jeg vil gerne takke alle, der hjalp mig med opgaven ved at besvare mit spørgeskema. Uden dem kunne jeg ikke have lavet min opgave. Charlotte og den heldige vinder Henrik Olsen.

12 12 En imponerende arbejdsplads Fredag den 28. januar 2005 blev jeg virkelig imponeret to gange. For det første, fordi det kære familiemedlem Benny Mortensen havde fået en flok på 16 familiemedlemmer og venner fra vidt forskellige samfundslag, varierende i alder, men også med plads til os gamle, til at troppe op på Flådestation Korsør en ganske almindelig arbejdsdag. Det var imponerende! Af Kjeld P. Witzner Fotos: Stig Witzner Og det skal bemærkes, at vi kom fra fjern og nær, helt fra det sønderjyske, fynske og fra hovedstaden, men som sagt vi troppede alle op i glad forventning om at se en stor, men også lidt hemmelig arbejdsplads som Flådestation Korsør. Og vi blev så sandelig ikke skuffede. Det skulle nemlig blive anden gang den dag, jeg blev virkelig imponeret, og det varede hele dagen. Motorværkstedet - en helt ny verden Vi startede på Depot Noret allerede kl. 0750, hvor vi kom ind at se Motorværkstedet m.m. Vi fik en glimrende orientering af Jan T. Andersen. Som privatperson, hvor kendskabet til motorer begrænser sig til, at når man drejer nøglen i bilen, så skal den starte, så er det en helt ny verden at se de store motorer og bare få et lille indblik i, hvor omfattende en proces det er at få sådanne Broen er et imponerende bygningsværk, hvilket vi kunne konstatere, da vi sejlede under broen. monstrumer ind på værkstedet, skilt ad - repareret - samlet - afprøvet o.s.v. Vi havde da også kyndige personer med i vort selskab, der stillede relevante spørgsmål, medens vi andre bare gik rundt og måbede. Imponerende STANDARD FLEX koncept Herefter var der afgang til flådestationen, hvor seniorsergent Lars Skytte ventede i Blå Sal og bød Benny og hans kumpaner velkommen og i øvrigt øste ud af sin meget store viden om flådestationen, skibstyperne og meget meget mere. Personligt blev jeg meget imponeret (igen) over STANDARD FLEX skibene, der på meget kort tid kunne ændres fra et barskt krigsskib til et ganske fredeligt fartøj anvendeligt til helt andre formål. En genial ide, som vi fik at se på VIBEN, hvor f.eks. kanonen kunne fjernes i ét løft lige- som en anden byggeklods, og en anden byggeklods (container) kunne isættes, hvorefter fartøjet pludseligt havde ændret status. Så vidt jeg husker (vi fik jo meget at vide), var der 6-8 forskellige muligheder for at ændre skibet til forskellige formål. I øvrigt er jeg glad for, at jeg ikke er maskinmester på VIBEN, for der er sandelig trange forhold nede i underetagen, og når man er 185 cm, Artiklens forfatter Kjeld P. Witzner.

13 13 foregår maskinbesigtigelse nærmest lidt kravlende. Ros til cafeteriet Så skal der lyde ros til cafeteriet, hvor vi indtog vores frokost. En virkelig velassorteret og velsmagende buffet til en meget fornuftig pris og med et smilende og venligt personale. Også her en stor forretning, idet byssen jo sender masser af mad ud af huset. Ud på de store oceaner Efter frokostindtagelsen var der arrangeret endnu et særdeles interessant besøg, nemlig hos hovedkvarteret for bevogtningen af Storebælt, hvortil alle skibene, der går igennem bæltet, skal melde sig og oplyse om kurs m.v. Skibene kan fra kontrolrummet følges på edb-skærmene og fra en gigantisk kikkert. Også her fik vi en interessant og grundig orientering om, hvad der foregår i sådant et operationsrum i løbet af en vagt, om hvilke farer der kan opstå, og hvad der kan træffes af modforholdsregler. Såfremt der er skibe, der er på kollisionskurs mod broen, vil broen blive lukket for bil- og togtrafikken - både mod øst og vest - og det er da betryggende at vide som trafikant. I det hele taget er broen jo et imponerende (igen) bygningsværk, hvilket vi virkelig fik konstateret, idet vi blev sejlet ud til - og under broen. En oplevelse for os almindelige, der ikke så tit kommer ud på de store oceaner. MARIE MILJØ passer på miljøet En oplevelse var også MARIE MILJØ, hvor vi igen fik en kyndig orientering om, hvilke operationer MARIE deltager i. Vi besigtigede de flydespærringer, der bliver benyttet, blev oplyst om de forskellige olietyper og om, hvordan olien efter at den er samlet ind bliver overført til MARIE MILJØ og meget mere. Vi så billeder af, hvordan MARIE ser ud efter en operation. Jamen, det var sort det hele (må man arbejde sort i Flåden?). Det var en meget interessant orientering og absolut realistisk, da der jo ligger et skib i bæltzonen og lækker olie. Billard i Fællesklubben En meget spændende dag var ved at nærme sig sin afslutning. Jeg ved ikke engang, om jeg har fået det hele med. Det kan være svært at absorbere så mange indtryk på én gang - eller også er det korttidshukommelsen - men hele banden tog i Fællesklubben til et parti billard og en lille læskedrik hos den altid veloplagte bartender Svend Toft. En stor tak fra alle kumpanerne En dejlig dag var forbi, men jeg tror, jeg taler på vegne af alle Bennys kumpaner, når jeg siger en stor tak til Benny og hele flådestationen, herunder Klaus Surrow, Niels Jansson, John Mortensen m.fl., for en imponerende dag vi kommer gerne igen en anden gang. Benny Mortensen (forrest t.v.) og alle hans "kumpaner".

14 14 Flådestation Korsør har udgivet en del ordrer, de såkaldte Flådestation Korsør Ordrer, hvor procedurer, bestemmelser og politikker for virksomheden er beskrevet. En af disse ordrer, Nr. 445, beskæftiger sig med Systematisk Kompetenceudvikling. I bestræbelserne på at vedligeholde og justere flådestationens samlede kompetencer er der under Kompetenceudvalget opstartet et pilotprojekt, hvor medarbejdere fra Motorsektionen og Søværnets Publikationsforvaltning frivilligt deltager som forsøgspersoner. Motorsektionen med i pilotprojekt Tekst og fotos: overværkmester N.C. Nielsen, Chef for Motorsektionen Internet-baseret kompetencespil Pilotprojektet består af et Internetbaseret kompetencespil udviklet af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) og deltagerne fra flådestationen, hvor der i spillet skal gennemspilles 5 spillerunder. Kompetencespillet kan anvendes i et arbejdsfællesskab til at iværksætte en dialog og udvikling omkring kompetencer. 5 spillerunder Fredag den 28. januar mødte 32 medarbejdere fra Motorsektionen op til deltagelse i pilotprojektet, som blev afviklet i Konferencecentret på Depot Noret. Chefen for Stationsafdelingen, kommandørkaptajn Steen Kobberø-Hansen, fungerede som spilleleder og introducerede de 5 spillerunder: Dialog og information v/ kommandørkaptajn Steen Kobberø-Hansen, Chef for Stationsafdelingen runde: Udfærdig en liste over fremtidige arbejdsopgaver, som du tror vil give dig nye udfordringer inden for 2 år runde: Kortlægning af nødvendige faglige og personlige kompetencer for at løse arbejdsopgaverne runde: Prioritering af behov for udvikling af hver enkelt kompetence runde: Vurdering af personlige udviklingsbehov runde: Fra spil til handling, hvor der udarbejdes et idékatalog over mulige former for kompetenceudvikling af egne prioriterede, fælles kompetencebehov. Afsluttende evaluering Som afslutning blev dagen evalueret, og det blev bl.a. udtrykt, at der sagtens kunne have været brugt mere tid til debat og dialog efter de enkelte spillerunder, samt at der minimum skal være tid til at udfærdige et fælles produkt (idékatalog) for fælles fokusområder hjemme i sektionen eller på værkstederne. Fokus på udvalgte områder Efterfølgende har vi i Motorsektionen i.f.m. et fælles morgenbord udpeget 3 fokusområder, omhandlende: - uddannelse (sprog - edb), - fælles værdigrundlag samt - ledelse. Områder, som medarbejderne skal arbejde videre med. Arbejdet fortsættes i sektionens interne samar-

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september LM ude 2015 i fodbold Program Senior og old i Farsø den 5. - 6. september 2015 www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011

INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 INVITATION TIL HOLD-DM SKOLESKAK KIRKEBAKKESKOLEN DEN 25. - 27. MARTS 2011 Arrangør: Kirkebakkeskolens Forældreforening med stor hjælp fra Skakklubben Evans og Dansk Skoleskak Vejle KIRKEBAKKESKOLEN Kirkebakken

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

D.O.E. J.T.F. 2008. TELEFON INTERNET Mail 50 56 15 14 www.denoperativeenhed.dk icc-coach@live.dk

D.O.E. J.T.F. 2008. TELEFON INTERNET Mail 50 56 15 14 www.denoperativeenhed.dk icc-coach@live.dk JTF er en styrke bestående af frivillig personel der på gruppebasis, effektivt engagerer sig i de opgaver de bliver stillet. JTF udgør typisk den afgørende rolle for succes eller nederlag og netop af denne

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge 09. januar 2014, Ebeltoft VUMB 2014 VUMB L BSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2014@gmail.com WEB www.vumb.dk Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

DMI Badminton MARTS 2017

DMI Badminton MARTS 2017 PROGRAM FORBUNDSMESTERSKABER I BADMINTON 29-30 MARTS 2017 ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Kære badmintonspiller. På Varde Garnisons og Idrætsforeningen Varde Garnisons vegne,

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning 2016

Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning 2016 Børne- og Ungeudvalgsformandens beretning 2016 I forbindelse med generalforsamlingen i 2015 blev Ungdomsudvalget og Børne- og Ungeudvalget nedlagt, og erstattet af et nyt Børne- og Ungeudvalg. Det første

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere