FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005"

Transkript

1 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen Chef for Ledelsessekretariatet Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Stationsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Forsyningsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf Selv om FLYVEFISKEN er henlagt, kan den stadig bruges til noget fornuftigt. Tag med på alarmeringsøvelse om bord på FLYVEFISKEN. Læs mere på side 8 WEB-master/redaktionsmedarbejder: Installationskoordinator Steen K. Jensen Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør Tlf Redaktionsmedarbejder: Kaptajnløjtnant Morten Terp-Madsen Chef for Operationssektionen, 2. Eskadre Tlf Overassistent Vibeke L. Olsen Lønningskontoret, Flådestation Korsør (Tillige stedfortræder for fotograf) Tlf Overværkmester Niels Chr. Nielsen Chef for Motorsektionen Tlf Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Ledelsessekretariatet, Flådestation Korsør Tlf Telefax: Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR FLÅDESTATION KORSØR FORSYNINGSDEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Der blev også plads til en "rygerkupé" i det nye ildlederværksted. Læs om det nye værksted på side 20 Indhold Ny mobilkran til Korsør side 3 Brev fra en orlogskutter side 4 Elektronisk fakturering i forsvaret side 7 Alarmeringsøvelse på FLYVEFISKEN side 8 Sports nyt side 10 Kort nyt side 11 En imponerende arbejdsplads side 12 Motorsektionen med i pilotprojekt side 14 ABSALON ved Teknisk Afdeling side 16 Livgarden sejrede i Korsør side 17 HDMS NIELS JUELs deltagelse i øvelse POLISH PASSEX 05 side 18 Nyt ildlederværksted på Flådestation Korsør side 20 Mellemledere klædes på til fremtiden side 22 Forside: Bagside: Orlogskutteren BARSØ til kaj i Korsør. Foto: Frank Jacobsen "Oh, hvilken morgenstund." Foto: Lars Skytte FLÅD ÅDEN i Kor orsør ør Se bladet i farver på internet

3 3 Ny mobilkran til Korsør Torsdag den 16. december 2004 overdrog Liebherr Kraner officielt Flådestation Korsør en ny mobilkran. Dette skete ved en lille ceremoni i containerhallen for indbudte og interesserede. Overdragelsen skete ved Liebherr s danske repræsentant Lars M. Jensen under overværelse af salgschefen for den militære afdeling i Liebherr, Michael Goll, og chefen for det skandinaviske område, Georg von Helldorff. Af orlogskaptajn Henrik Wranér, Chef for Søværnets Motorkøretøjstjeneste Foto: Lars Skytte Moden til udskiftning De fleste brugere og kunder af flådens kraner har nok gennem den senere tid kunnet se, at tiden var ved at være moden til udskiftning. Den gamle Coles 830 supertruck fra 1983 har været slidt ned længe. Det meste af 2004 har den haft kørselsforbud udenfor flådens område, da den ikke kunne opfylde bremsekravene, og man ikke kunne skaffe reservedele. Samme status var også gældende for Coles Husky 615, kaldet Huskyen, også fra Erstatningen blev Liebherr , som vandt et EU-udbud fra Hærens Materielkommando i sommeren Der blev indkøbt 1 stk. til Flådestation Korsør med option på 1 til Flådestation Frederikshavn. Denne option bliver udnyttet, således at nummer 2 kran er bestilt, når dette blad udkommer. Liebherr , som vandt et EU-udbud fra Hærens Materielkommando i Kranførere på skolebænken At det blev Liebherr, der fik kontrakten, faldt ud til alle kranføreres tilfredshed, idet dette mærke er kendt for dets høje standard og gennemførte produkter. Et besøg på fabrikken i december 2004 sammen med et ugelangt kursus for de 2 flådestationers kranførere kunne fuldt ud bekræfte dette. Endvidere opdagede vores kranførere, at selv om de mente, de er verdensmestre i mobilkraner og disses betjening, kunne de godt lære noget. Rent faktisk blev de bænket i skoleklassen og gennemhejlet - på tysk naturligvis - i kranens opbygning og betjening. Kun afbrudt af praktik på kranen i isnende kulde samt det tyske frokostbord. Mobilkran fuldt operativ Mobilkranen blev synet den 10. februar 2005, og diverse tilladelser er på plads, så den nu er fuldt operativ pr. 28. februar Tilsvarende betyder dette, at de 2 gamle Coles ikke anvendes mere fra denne dato at regne. Det betyder ikke de store ændringer for Flådestation Korsør. Vestkajen kan fortsat ikke betjenes, førend der bliver lavet en speciel kranplads. Midterpieren vil ligeledes ikke kunne anvendes til kranarbejde. I februar 2005 trådte et nyt direktiv om særtransport i kraft. Det betyder, at begge Flådestation Korsør Liebherr mobilkraner fremover må køre med 60 km/t. Til sidst lidt data: Maks. løftekapacitet 55 T, maks. lastmoment på 189 tm, løftekapacitet 1,4 t 30 meter ude og 40 meter oppe, maks løftehøjde 50 m, længde 11,8 m, bredde 2,54 m, højde 3,7 m, vægt 36 T. pris 3,3 mio kr.

4 4 Brev fra en orlogskutter Orlogskutteren BARSØ er den første af kutterne i Ø- klassen. Ø-klassen består af 6 kuttere af BARSØ-klassen og 3 kuttere af FARØ-klassen, og bygningen af dem påbegyndtes i Forskellen på dem er ubetydelig og består hovedsagelig i, at man i FARØ-klassen har udvidet broen lidt, hvilket medfører, at man har halveret de åbne brovinger. Den eneste, som adskiller sig derudover, er LÆSØ, som er ombygget til dykkerskib. Af premierløjtnant Christian Greulich Meinertz, Chef for orlogskutteren BARSØ Fotos: BARSØ De seks af kutterne deltager primært i farvandsovervågningen af danske farvande og hører administrativt under Division 29 i 2. Eskadre. ROMSØ og VEJRØ er tilknyttet 3. Eskadre, idet disse primært bruges til skolesejlads om sommeren, når de nye SG SØ (kadetaspiranter) skal Orlogskutteren BARSØ på Flådestation Korsør inden afgang. prøve kræfter med deres nyligt erhvervede færdigheder i navigation. I vinterperioder deltager ROMSØ og VEJRØ dog også i nogen grad i farvandsovervågningen, primært som afløsere for kuttere, som skal på værft. Kutterne har mange opgaver Kutternes opgaver består hovedsagelig i farvandsovervågning, suverænitetshåndhævelse, afvisning af krænkelser af dansk søterritorium, samarbejde med andre lande og andre myndigheder (herunder politi og toldvæsen), søredning (SAR), miljøovervågning samt uddannelse af tilkommanderet personel. Mindst to kuttere på søen dagligt Søværnets Operative Kommando disponerer enhederne operativt, men har delegeret den daglige kontrol med Division 29 til de to marinedistrikter, Kattegat og Bornholm. Dagligt er minimum to kuttere på søen, idet de deltager som Maritim Indsats Enhed (MIE) 1 (Kattegat) og 2 (Bornholm). Dertil kommer en MIE 4, som sejler på alle hverdage samt i visse ferieperioder, hvor Marinehjemmeværnet ikke har mulighed for at afløse. Ellers afløser disse normalt i weekenderne. Juleaften fejres om bord på BARSØ.

5 5 Et stærkt sammenhold om bord Dette bevirker, at kutterne typisk har omkring sejldage om året, hvilket er en forholdsvis stor byrde for privatlivet. Samtidig er dette - samt den forholdsvis sparsomme plads - dog også med til at skabe et sammenhold om bord, som nok ellers kun fandtes i de hedengangne ubåde. Sammenholdet forstærkes også af, at kutterne med de mange sejldage ofte er på søen eller uden for basehavn i højtiderne, og personellet om bord således fejrer jul og påske sammen. BARSØ lå i julen 2004 i Rønne på en MIE 2, hvor enkelte medlemmer enten kunne besøge familie på Bornholm eller få besøg af pårørende om bord. Besætning på 9 mand Besætningen om bord består af 9 mand: 1 officer (chef), 2 senior- eller oversergenter (næstkommanderende og mester), 3-4 faste menige besætningsmedlemmer samt 2-3 værnepligtige menige. De værnepligtige menige skifter to gange om året i januar og juli. Her trænes mand over bord. Det er en kold fornøjelse i januar måned, men dragten holdt tæt. Havnemanøvrer og taktiske anløb på Christiansø trænes, når der er tid, da orlogskutterne på Bornholm er en del af beredskabet i tilfælde af patientevakuering fra øen. Samtidig kan man jo benytte lejligheden til at gå en tur på den smukke ø og købe Christiansøsild. Hver mand kender sin opgave til fulde Når man har nye besætningsmedlemmer om bord, prioriterer man selvfølgelig det sikkerhedsmæssige aspekt meget højt. Nye besætningsmedlemmer har fået udleveret redningsveste som skal kontrolleres, skal have en brandorientering, skal sættes grundigt ind i hvor de skal møde, hvad de skal medbringe, og hvad deres opgaver er i tilfælde af eksempelvis brand, kollision, grundstødning, mand over bord, assistance til andet skib osv. Alle disse ruller skal øves mange gange, så hver mand kender sin opgave til fulde. Folk kender orlogskutterne Den kystnære sejlads, de taktiske anløb (med det formål at købe ind eller at træne havnemanøvrer) og havneopholdene i de ofte meget små havne er med til at skabe et lokalt tilhørsforhold. Man har det indtryk, at folk kender orlogskutterne, og man møder stort set altid positive miner ude omkring. Inspektion om bord Torsdag den 13. januar 2005 var BARSØ på en MIE 2 sejlads i Bornholmsk område. Denne sejlads var lidt anderledes end sædvanlig, idet to nye værnepligtige besætningsmedlemmer mødte om bord samme dag, og fordi BARSØ allerede ugen efter ville få besøg af et inspektionshold fra Søværnets Specialetjeneste Inspektør (SVN SPI). Dette svarer til det tidligere TVI (Taktik- og Våben Inspektøren). SVN SPI skal primært kontrollere, hvordan skibet opererer taktisk, kommunikationsmæssigt, våbenmæssigt og ikke mindst sikkerhedsmæssigt. Man afgår som regel kl. 1200, og starter forlægningen til operationsområdet. Forinden har kokken købt ind, og den resterende del af besætningen har gjort klar til sejlads. BARSØ på farvandsovervågning Undervejs til operationsområdet og de næste 14 dage bruges en del tid på farvandsovervågning, hvilket primært består i at navigere så tæt på andre skibe, at disse kan identificeres. Således opnår marinedistrikterne sammen med kystudkigsstationernes rapporteringer og de informationer, man får via det nye AIS (en transponder, som moderne skibe udstyres med, så andre radarer modtager information om navn, type, klasse m.m.) - et billede af, hvilke skibe, som befinder sig på dansk søterritorium. Disse informationer er vigtige ikke mindst i forebyggelsen og opklaringen af miljøforurening.

6 6 Vejret har stor indflydelse på en orlogskutters evne til at operere, og marinedistrikterne tager så vidt muligt hensyn til dette. I hårdt vejr foretages den daglige overvågning således om muligt i læ farvande. Dog må man altid være klar til at skulle rykke ud, hvis situationen tilsiger det i form af en SAR eller andre vigtige og prioriterede opgaver. Havneophold hver 4. dag Sejladsmønstret på en MIE-sejlads er typisk sejlads fra 0700 til 2200, hvorefter man ligger for anker. Hver 4. dag har skibet et havneophold på 24 timer, hvor man dog er på 1 times varsel til at kunne rykke ud. Opholdet bliver brugt til skibsvedligeholdelse, motion, indkøb m.m. BARSØ havde således havneophold i Rønne, Nexø og derefter Rønne igen. Øvelser med andre enheder Når muligheden opstår, og det kan indpasses i programmet, arrangeres øvelser med andre enheder. Det kan eksempelvis være andre søværnsenheder, marinehjemmeværnskuttere eller redningsfartøjer. Her trænes så assistance til andet skib (brand eller lækstop), slæbning eller at gå på siden af andet skib. Dette har primært et uddannelsesmæssigt formål, men er også med til at skabe et bedre samarbejde myndighederne og værnene imellem. Især i forbindelse med SAR-operationer er det vigtigt at have en forståelse for de deltagende enheders kultur og uddannelsesmæssige baggrund. En attraktiv tjeneste Livet om bord på en kutter er således anderledes end om bord på de fleste af søværnets andre enheder, men stiller på grund af størrelsen krav til en højere grad af selvstændighed. Samtidig optjener besætningen mange fridage på grund af de mange sejldage og vagterne indimellem. Dette betyder, at man i perioder mellem MIEsejladser har meget fri. Der er ingen tvivl om, at tjenesten om bord på en orlogskutter er attraktiv, og de fleste vil ikke bytte. Kutteren ruller og hugger utroligt meget, og det kan være svært at vænne sig til, især for nye besætningsmedlemmer. Besætning på vinterferie BARSØ returnerede til Flådestation Korsør torsdag den 27. januar, hvor besætningen gik på en velfortjent vinterferie. Her trænes assistance til andet skib, herunder at gå på siden og slæbning, med Nexøs redningsfartøj LEOPOLD ROSENFELDT. Anløb ved Rønne. Byen var dækket med sne.

7 7 Elektronisk fakturering Det er et lovkrav, at alle offentlige institutioner pr. 1. februar 2005 skal kunne modtage og afsende fakturaer elektronisk i et såkaldt OIOXML-format. Fakturaer til og fra udlandet, herunder også medregnet Grønland og Færøerne, er ikke omfattet af lovkravet. i Forsvaret Af Steen K. Jensen, Projektkoordinator EAN-lokationsnummer Forsvaret gør opmærksom på en række forhold, som leverandører fremover skal være opmærksom på, når de sender en faktura til Forsvaret. Forsvaret omfatter i denne forbindelse samtlige institutioner under Forsvarsministeriets myndighedsområde, undtagen Beredskabsstyrelsen og Lodsreguleringsfonden. Alle fakturaer skal være påført korrekt EAN-lokationsnummer (13 cifre). Flådestation Korsør: Eskadre: Flådestationens EAN-nummer kan også altid findes på hjemmesiden Hvad er så et EAN-lokationsnummer? Det er en entydig postadresse, der sikrer, at fakturaen modtages hos den korrekte regnskabsmyndighed i Forsvaret. Leverandøren skal derfor altid sikre sig, at korrekt EAN-lokationsnummer er påført fakturaen. Hvad skal en faktura have påført? - Indkøbsordrenummer - Nøjagtig personreference og evt. stabsnr. (FLSKOR-XXXXX) Læs Ind -bureauer. Leverandører, der ikke selv er i stand til at afsende en elektronisk faktura, kan benytte et såkaldt Læs Ind - bureau, der kan konvertere en papirfaktura til en elektronisk faktura i OIOXML-format. Der er p.t. udpeget to certificerede Læs Ind -bureauer: JWN Data og Data Scanning, som små og mellemstore virksomheder vil kunne benytte gratis. Hertil vil leverandøren kunne sende sin papirfaktura (påført korrekt EAN-nummer). Læs Ind -bureauerne vil så indenfor maksimalt 5 dage have sendt den elektroniske faktura til f.eks. Flådestation Korsør, som modtager den elektroniske faktura i en såkaldt SAP-postkasse i Økonomisektionen. Elektronisk transport Den elektroniske transport af fakturaer mellem leverandører og kunder varetages af såkaldte VANS-leverandører. Forsvaret har valgt DanNet som sin VANS-leverandør. Leverandører eller Læs Ind -bureauer behøver ikke at anvende samme VANS-leverandør som kunden, idet VANS-leverandørerne via en fælles database over aktive EANlokationsnumre vil kunne videresende fakturaen til kundens VANSleverandør. Hvis du som leverandør til Forsvaret eller andre statsmyndigheder vil vide mere om elektronisk fakturering, kan du få flere oplysninger på eller Økonomistyrelsens hjemmeside Klik ind på for sidste nyt om Flådestation Korsør

8 8 Alarmeringsøvelse på FLYVEFISKEN Korsør Redningsberedskab - det tidligere Brandvæsen og Civilforsvar - har en styrke p.t. på 42 personer, som har indgået kontrakt med kommunen om frivillig ulønnet tjeneste. Redningsberedskabet skal, foruden de almindeligt forekomne opgaver i hverdagen, tillige kunne løse mere specifikke opgaver under krise m.v. Blandt andet er kommunen forpligtiget til at kunne modtage, indkvartere og forpleje et antal personer svarende til 5 % af kommunens indbyggerantal, svarende til ca personer. Tekst og foto: Viceberedskabsinspektør Per Ejlersen, Korsør Brand- og Redningsskole Planlagt og akut beredskab De frivillige er opdelt i to beredskaber, som omfatter: - Planlagt beredskab, der har tjenestegrenene indkvartering, forplejning og kommunikation. - Akut beredskab, der har tjenestegrenene brand og redning. De frivillige i akut beredskabet er uddannet på lige fod med øvrige brandfolk fra brandvæsenerne. Tilkaldevagt Efter gennemgået fornøden uddannelse har de frivillige i akut beredskabet mulighed for at indgå i en vagtordning på tilkald med blandt andet I 2004 var prøvealarmeringen henlagt til Flådestation Korsør, her om bord på FLYVEFISKEN. en supplerende vandtankvogn, belysning af skadesteder, oprettelse af personelrensepunkt m.v. Som udgangspunkt har de frivillige forpligtet sig til at kunne stille med min. 2 personer indenfor 15 minutter efter alarmering. Alarmeringsøvelse på flådestationen Mindst en gang årligt foretages en prøvealarmering af det frivillige beredskab for bl.a. at afprøve deres færdigheder samt at måle de kriterier, der er stillet op for beredskabet. I 2004 var prøvealarmeringen henlagt til Flådestation Korsør, hvor man velvilligt havde fået stillet FLYVE- FISKEN til rådighed. I forbindelse med øvelsen ønskede man at afprøve de frivilliges færdigheder i brand. Klargøring til øvelse Så en tidlig søndag morgen i november, nærmere betegnet den 21. november kl. 0400, samledes en lille flok mennesker ved Flådestation Korsør for at klargøre til øvelsen. Foruden ansatte ved Beredskabsafdelingen deltog Vagn Jensen fra flådestationens brandtjeneste i forberedelserne samt som øvelsesdommer. Efter at dukker var placeret forskel-

9 9 lige steder på skibet, blev der lagt røg ud i skibet, ligesom strømmen om bord blev afbrudt. Adgangsvejene er noget anderledes i et skib end ved almindelig bygningsbrand.. De frivillige møder Kl blev de frivillige alarmeret. I tidsrummet mellem kl og kl møder 9 personer, som bliver fordelt på henholdsvis automobilsprøjte og vandtankvogn. Ved ankomst til flådestationen bliver de modtaget af Militærpolitiet, som sørger for vejlodsning frem til uheldet. Røgdykkere sættes ind Fremme ved uheldet bliver styrkerne modtaget af indsatslederen fra redningsberedskabet, som giver en indsatsordre til holdlederen, hvorefter holdlederen iværksætter udlægning af slanger og efterfølgende indsættelse af 2 røgdykkerhold til eftersøgning af savnede personer samt slukning af branden. Ca. 1 time efter alarmeringen er den sidste dukke fundet og bragt udenfor. En god indsats udøvet Øvelsen gav de frivillige et godt indblik i de problemstillinger, der er ved brand om bord på skib, ligesom adgangsvejene kunne konstateres noget anderledes end ved almindelig bygningsbrand. At alle arbejdede hårdt, var der ingen tvivl om, så efter evaluering og morgenmad på CF-gården, var det nogle trætte fri- Røgdykkerhold sættes ind for eftersøgning af savnede personer. villige, som kunne køre hjem til et velfortjent bad. En tak til Flådestation Korsør Beredskabsafdelingen i Korsør skal hermed rette en tak til Flådestation Korsør for den velvilje, som flådestationen har udvist i forbindelse med muligheden for at kunne bruge skibet til øvelsesobjekt. En særlig tak skal ligeledes lyde til Vagn Jensen, som stillede op en kold morgen og var behjælpelig med øvelsen. Flåden i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner på Flådestation Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab, Marinedistriktselement Korsør og divisioner på flådestationen. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i søværnet samt til Korsør Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 17. maj Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

10 10 Sidste nyt fra idrætsbefalingsmanden, inden han afgår fra flådestationen Spinningcyklerne er ankommet, og det har fra starten været en succes! De 2 lektioner, som jeg havde afsat om ugen, blev hurtigt fyldt op, og flere måtte ringe forgæves. Det er jeg ked af, men jeg vil opfordre til, at interesserede melder sig som spinninginstruktører. Det vil være til glæde for mange. Nyt motionsrum? Ellers har der været afholdt møde i Sund Flåde udvalget, og der er flere initiativer i gang, så hold jer orienteret om de tiltag, der dukker op. Som det sikkert er flere bekendt, så skal kælderen med motionsrummet bruges til andre ting. Det betyder, at der skal findes egnede lokaler til at dyrke vægttræning i. Jeg er af Chefen for Etablissementsforvaltningen blevet bedt om at fremkomme med et forslag til indretning og opdeling af bygning 105. Dette har jeg gjort, og der er nu forhandling i gang, om bygningen skal bruges til motionscenter, og om der skal være plads til andre. Der kommer forhåbentlig en afklaring inden 2006, hvor motionsrummet i kælderen bliver nedlagt. Husk: Støvsugning er også fedtsugning! Tak for denne gang Ellers vil jeg sige tak for denne gang med håb om, at jeg trods alt har været med til at sætte mit præg på idrætten ved Flådestation Korsør. I skrivende stund er der ikke udpeget en afløser, så idrætten må foregå på eget initiativ. Afvikling af de forskellige tests er uafklaret. Jim er i gang med de sidste instrukser inden afgang. Forhåbentlig vil der fortsat være instruktører til spinning. Broløbet Tilmeldingerne til broløbet 2005 har været fine. Der er ca. 25, der har meldt sig til løbet den 28. maj, og det må siges at være et flot antal. Skitur Mit initiativ med en fælles skitur viste sig desværre ikke at være interessant nok! Der var 12, der meldte sig, så jeg har trukket mig ud af det igen. Flemming og nogle stykker tager af sted alligevel, og de må have en god tur! Spinningcyklerne er ankommet, og det har fra starten været en succes!

11 11 KORT NYT Nyanskaffelser til Motorsektionen I forbindelse med budgetrevideringer i 2004 mellem Søværnets Materielkommando og Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør fik Motorsektionen indfriet en række ønsker om opgradering af forskelligt værktøj og produktionsudstyr. Turbinetekniker Peter Christensen inspicerer LM 500 turbine med nyt boroskobudstyr. Tekst og foto: Overværkmester Niels Christian Nielsen, Chef for Motorsektionen Nyt boroskob-udstyr Motorsektionen fik til stor glæde og gavn et nyt boroskob udstyr for anvendelse i forbindelse med bl.a. tur- bine- og motoreftersyn samt ved øvrige inspektioner af materiel, hvor en adskillelse ikke umiddelbart kan foretages. Udstyret er amerikansk og består af en processor/lyskilde, en bærbar 5 LCD monitor med betjeningspanel samt en 3,9 mm optik probe. Øvrige anskaffelser Herudover blev sektionen tilgodeset med et nyt ultralydsanlæg, et sandblæseanlæg for anvendelse i Renseriafdelingen samt et nyt dysseprøveapparat til Brændstofafdelingen. Tak for hjælpen Som afslutning på min kontoruddannelse skulle jeg i forbindelse med min fagprøve skrive en rapport. Jeg valgte at skrive om det psykiske arbejdsmiljø på Flådestation Korsør. Af assistent Charlotte Erlandsen, Handelssektionen Foto: Lars Skytte Spørgeskema udsendt Den bedste måde at undersøge dette var at spørge medarbejderne. Derfor udarbejdede jeg et spørgeskema, som jeg sendte ud til 150 tilfældigt udvalgte medarbejdere i forskellige afdelinger og på forskellige niveauer. Jeg satte 2 flasker vin på spil. Det eneste, man skulle gøre, var at besvare spørgeskemaet og udfylde en lille kupon med navn og afdeling, og så var man med i lodtrækningen. Jeg fik 75 besvarelser, og næsten alle valgte at deltage i lodtrækningen om de 2 flasker vin. Det vil sige, at svarprocenten var på 50%, hvilket jeg synes var godt. Vinder af lodtrækningen For at der ikke skulle være snyd med i lodtrækningen, fik jeg Trine Salmony til at trække vinderen blandt de indsendte kuponer. Den heldige vinder blev Henrik Olsen fra Motorkøretøjstjenesten. Han fik overrakt præmien hurtigst muligt og var meget glad for den. Tak til alle Jeg vil gerne takke alle, der hjalp mig med opgaven ved at besvare mit spørgeskema. Uden dem kunne jeg ikke have lavet min opgave. Charlotte og den heldige vinder Henrik Olsen.

12 12 En imponerende arbejdsplads Fredag den 28. januar 2005 blev jeg virkelig imponeret to gange. For det første, fordi det kære familiemedlem Benny Mortensen havde fået en flok på 16 familiemedlemmer og venner fra vidt forskellige samfundslag, varierende i alder, men også med plads til os gamle, til at troppe op på Flådestation Korsør en ganske almindelig arbejdsdag. Det var imponerende! Af Kjeld P. Witzner Fotos: Stig Witzner Og det skal bemærkes, at vi kom fra fjern og nær, helt fra det sønderjyske, fynske og fra hovedstaden, men som sagt vi troppede alle op i glad forventning om at se en stor, men også lidt hemmelig arbejdsplads som Flådestation Korsør. Og vi blev så sandelig ikke skuffede. Det skulle nemlig blive anden gang den dag, jeg blev virkelig imponeret, og det varede hele dagen. Motorværkstedet - en helt ny verden Vi startede på Depot Noret allerede kl. 0750, hvor vi kom ind at se Motorværkstedet m.m. Vi fik en glimrende orientering af Jan T. Andersen. Som privatperson, hvor kendskabet til motorer begrænser sig til, at når man drejer nøglen i bilen, så skal den starte, så er det en helt ny verden at se de store motorer og bare få et lille indblik i, hvor omfattende en proces det er at få sådanne Broen er et imponerende bygningsværk, hvilket vi kunne konstatere, da vi sejlede under broen. monstrumer ind på værkstedet, skilt ad - repareret - samlet - afprøvet o.s.v. Vi havde da også kyndige personer med i vort selskab, der stillede relevante spørgsmål, medens vi andre bare gik rundt og måbede. Imponerende STANDARD FLEX koncept Herefter var der afgang til flådestationen, hvor seniorsergent Lars Skytte ventede i Blå Sal og bød Benny og hans kumpaner velkommen og i øvrigt øste ud af sin meget store viden om flådestationen, skibstyperne og meget meget mere. Personligt blev jeg meget imponeret (igen) over STANDARD FLEX skibene, der på meget kort tid kunne ændres fra et barskt krigsskib til et ganske fredeligt fartøj anvendeligt til helt andre formål. En genial ide, som vi fik at se på VIBEN, hvor f.eks. kanonen kunne fjernes i ét løft lige- som en anden byggeklods, og en anden byggeklods (container) kunne isættes, hvorefter fartøjet pludseligt havde ændret status. Så vidt jeg husker (vi fik jo meget at vide), var der 6-8 forskellige muligheder for at ændre skibet til forskellige formål. I øvrigt er jeg glad for, at jeg ikke er maskinmester på VIBEN, for der er sandelig trange forhold nede i underetagen, og når man er 185 cm, Artiklens forfatter Kjeld P. Witzner.

13 13 foregår maskinbesigtigelse nærmest lidt kravlende. Ros til cafeteriet Så skal der lyde ros til cafeteriet, hvor vi indtog vores frokost. En virkelig velassorteret og velsmagende buffet til en meget fornuftig pris og med et smilende og venligt personale. Også her en stor forretning, idet byssen jo sender masser af mad ud af huset. Ud på de store oceaner Efter frokostindtagelsen var der arrangeret endnu et særdeles interessant besøg, nemlig hos hovedkvarteret for bevogtningen af Storebælt, hvortil alle skibene, der går igennem bæltet, skal melde sig og oplyse om kurs m.v. Skibene kan fra kontrolrummet følges på edb-skærmene og fra en gigantisk kikkert. Også her fik vi en interessant og grundig orientering om, hvad der foregår i sådant et operationsrum i løbet af en vagt, om hvilke farer der kan opstå, og hvad der kan træffes af modforholdsregler. Såfremt der er skibe, der er på kollisionskurs mod broen, vil broen blive lukket for bil- og togtrafikken - både mod øst og vest - og det er da betryggende at vide som trafikant. I det hele taget er broen jo et imponerende (igen) bygningsværk, hvilket vi virkelig fik konstateret, idet vi blev sejlet ud til - og under broen. En oplevelse for os almindelige, der ikke så tit kommer ud på de store oceaner. MARIE MILJØ passer på miljøet En oplevelse var også MARIE MILJØ, hvor vi igen fik en kyndig orientering om, hvilke operationer MARIE deltager i. Vi besigtigede de flydespærringer, der bliver benyttet, blev oplyst om de forskellige olietyper og om, hvordan olien efter at den er samlet ind bliver overført til MARIE MILJØ og meget mere. Vi så billeder af, hvordan MARIE ser ud efter en operation. Jamen, det var sort det hele (må man arbejde sort i Flåden?). Det var en meget interessant orientering og absolut realistisk, da der jo ligger et skib i bæltzonen og lækker olie. Billard i Fællesklubben En meget spændende dag var ved at nærme sig sin afslutning. Jeg ved ikke engang, om jeg har fået det hele med. Det kan være svært at absorbere så mange indtryk på én gang - eller også er det korttidshukommelsen - men hele banden tog i Fællesklubben til et parti billard og en lille læskedrik hos den altid veloplagte bartender Svend Toft. En stor tak fra alle kumpanerne En dejlig dag var forbi, men jeg tror, jeg taler på vegne af alle Bennys kumpaner, når jeg siger en stor tak til Benny og hele flådestationen, herunder Klaus Surrow, Niels Jansson, John Mortensen m.fl., for en imponerende dag vi kommer gerne igen en anden gang. Benny Mortensen (forrest t.v.) og alle hans "kumpaner".

14 14 Flådestation Korsør har udgivet en del ordrer, de såkaldte Flådestation Korsør Ordrer, hvor procedurer, bestemmelser og politikker for virksomheden er beskrevet. En af disse ordrer, Nr. 445, beskæftiger sig med Systematisk Kompetenceudvikling. I bestræbelserne på at vedligeholde og justere flådestationens samlede kompetencer er der under Kompetenceudvalget opstartet et pilotprojekt, hvor medarbejdere fra Motorsektionen og Søværnets Publikationsforvaltning frivilligt deltager som forsøgspersoner. Motorsektionen med i pilotprojekt Tekst og fotos: overværkmester N.C. Nielsen, Chef for Motorsektionen Internet-baseret kompetencespil Pilotprojektet består af et Internetbaseret kompetencespil udviklet af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) og deltagerne fra flådestationen, hvor der i spillet skal gennemspilles 5 spillerunder. Kompetencespillet kan anvendes i et arbejdsfællesskab til at iværksætte en dialog og udvikling omkring kompetencer. 5 spillerunder Fredag den 28. januar mødte 32 medarbejdere fra Motorsektionen op til deltagelse i pilotprojektet, som blev afviklet i Konferencecentret på Depot Noret. Chefen for Stationsafdelingen, kommandørkaptajn Steen Kobberø-Hansen, fungerede som spilleleder og introducerede de 5 spillerunder: Dialog og information v/ kommandørkaptajn Steen Kobberø-Hansen, Chef for Stationsafdelingen runde: Udfærdig en liste over fremtidige arbejdsopgaver, som du tror vil give dig nye udfordringer inden for 2 år runde: Kortlægning af nødvendige faglige og personlige kompetencer for at løse arbejdsopgaverne runde: Prioritering af behov for udvikling af hver enkelt kompetence runde: Vurdering af personlige udviklingsbehov runde: Fra spil til handling, hvor der udarbejdes et idékatalog over mulige former for kompetenceudvikling af egne prioriterede, fælles kompetencebehov. Afsluttende evaluering Som afslutning blev dagen evalueret, og det blev bl.a. udtrykt, at der sagtens kunne have været brugt mere tid til debat og dialog efter de enkelte spillerunder, samt at der minimum skal være tid til at udfærdige et fælles produkt (idékatalog) for fælles fokusområder hjemme i sektionen eller på værkstederne. Fokus på udvalgte områder Efterfølgende har vi i Motorsektionen i.f.m. et fælles morgenbord udpeget 3 fokusområder, omhandlende: - uddannelse (sprog - edb), - fælles værdigrundlag samt - ledelse. Områder, som medarbejderne skal arbejde videre med. Arbejdet fortsættes i sektionens interne samar-

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset)

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Deltagere: Per Bech Christensen, John Fritze Nielsen, Palle Thøgersen,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI De Danske Politimesterskaber i Maraton Søndag den 24. maj 2015 VELKOMMEN Kære idrætsfolk Så skal vi ud på en løbedistance, der kræver sin kvinde/mand. Med

Læs mere