ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET"

Transkript

1 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden 15. juni 2005 til 31. december 2010 Marts 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Udviklingen i de administrative konsekvenser siden Udviklingen i de samlede løbende administrative konsekvenser i perioden 15. juni 2005 og frem til Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med 4.1 administrative konsekvenser 5 Økonomistyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Endeligt opgjorte ex-ante målinger 8 Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 12 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 14 Bilag C. Regler der falder for timers bagatelgrænse 16 Bilag D. afgrænsning til anden lovgivning 17 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

3 1. INDLEDNING Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, med assistance fra Rambøll Management Consulting, gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Finansministeriets område. Lovgivningen på Finansministeriets område er ikke direkte erhvervsrelevant og omfatter navnlig de årlige finanslove og tillægsbevillingslove (statens budget) samt de bevillingsansøgninger mv. (aktstykker), som i løbet af et finansår sendes til Folketingets Finansudvalg. Herudover omfatter Finansministeriets lovgivning bl.a. regler om statens regnskabsvæsen, statens låneoptagelse og statens personale. Finansministeriet indgår i regeringens målsætning om at reducere de løbende administrative byrder for virksomhederne med op til 25 pct. i perioden fra regeringens tiltræden 27. november 2001 til 31. december I følgende notat afrapporteres de løbende administrative byrder medført af Finansministeriets erhvervsregulering, der ved regeringens tiltræden i 2001 var 42,1 mio. kr. og ved slutmålingen 2010 er opgjort til 25,7 mio. kr. Samlet set er de løbende administrative byrder på Finansministeriets område således faldet med 16,4 mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på 39 pct. Notatet omfatter også afrapportering af AMVAB-målingen af de løbende administrative byrder medført af Finansministeriet erhvervsregulering i perioden fra den sidste gennemførte AMVABmåling fra juni 2005 og frem til slutmålingen Ved ministeriets sidste AMVAB-måling blev de administrative byrder opgjort til 63,7 mio. kr. og der er således sket et fald på 38,1 mio. kr. i perioden fra 15. juni 2005 til slutmålingen AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

4 2. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER SIDEN 2001 Tabel 2.1 nedenfor viser en oversigt over ændringen i de samlede løbende administrative byrder ved Finansministeriets lovgivning fra regeringens tiltræden i november 2001 til Som det fremgår af tabellen medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, et nettofald i de administrative byrder på 16,4 mio. kr. svarende til et fald på 39,0 pct. Tabel 2.1: Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra 27. november 2001 til 2010 Styrelse Administrative byrder Administrative byrder Procentvis ændring i i de administrative byrder siden 2001 Departmentet ,8 Økonomistyrelsen ,6 I alt for ministeriet ,0 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

5 3. UDVIKLINGEN I DE SAMLEDE LØBENDE ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I PERIODEN 15. JUNI 2005 OG FREM TIL 2010 Tabel 3.1 nedenfor viser en oversigt over ændringen i de samlede løbende administrative byrder ved Finansministeriets lovgivning i perioden 15. juni 2005 til Som det fremgår af tabellen, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført siden basismålingen, et nettofald i de administrative byrder på 38,1 mio. kr. Tabel 3.1: Oversigt over de samlede løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 15. juni 2005 til Styrelse Løbende byrder (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende byrder i alt (mio. kr.) Departmentet 0 0 Økonomistyrelsen -38,1-38,1 I alt for ministeriet -38,1-38,1 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

6 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. Som nævnt i indledningen er lovgivningen på Finansministeriets område ikke direkte erhvervsrelateret. Som følge heraf bidrager Finansministeriet derfor også først og fremmest til arbejdet med at reducere virksomhedernes administrative byrder ved at stille infrastruktur til rådighed, som letter de administrative omkostninger hos erhvervslivet. I opdateringsperioden fra basismålingen til og med denne opdatering er der derfor også kun sket to ændringer indenfor Økonomistyrelsens område, som begge er relateret til offentlig infrastruktur, som stilles til rådighed for de danske virksomheder. Den største ændring vedrører NemKonto. NemKonto giver administrative besparelser for virksomheder med masseudbetalinger til deres kunder såsom pensions- og forsikringsselskaber, der kan foretage udbetalinger til kunder ved reference til deres CPR-nummer uden at kende modtagers kontonummer. Lettelsen er samlet vurderet til 50,2 mio. kr., som deles ligeligt mellem Finanstilsynet under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Økonomistyrelsen med 25,1 mio. kr. til hver. Den næststørste ændring, der er registreret i opdateringsperioden, sker som følge af et digitalt initiativ under Økonomistyrelsen. Initiativet retter sig mod alle virksomheder, der sender fakturaer til offentlige myndigheder. Initiativet, der er kendt som NemHandel, omhandler to gratis løsninger (NemHandel-programmet samt NemHandel-fakturablanketten), til at generere elektroniske fakturaer, der kan sendes til det offentlige. NemHandel har medført en lettelse, idet de virksomheder, der anvender systemet, bruger mindre tid på at fakturere det offentlige. Initiativet medfører samlede administrative lettelser på ca. 25,9 mio. kr., som deles ligeligt mellem IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet, som har udviklet NemHandel-løsningen, og Økonomistyrelsen, som har udviklet NemHandel-fakturablanketten. I afsnit gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved NemHandel. Dernæst gennemgås i afsnit én endeligt opgjort ex-ante måling, som vedrører NemKonto-ordningen. I bilag B gennemgås korrektioner, som er blevet foretaget af ministeriets tidligere AMVAB-målinger. Bilag C indeholder regler, der falder for timers bagatelgrænsen, mens bilag D viser regler, der er afgrænset til lovgivning i andre ministerier. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

7 I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit og Tabel 4.1: Endeligt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/ område Lov/bekendtgørelse Løbende byrder (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende byrder i alt (mio. kr.) Økonomistyrelsen BEK nr. 991 af 27/11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder NemHandel -13,0-13,0 LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. -25,1-25,1 I alt -38,1-38,1 AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

8 4.1 Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen varetager låntagning og långivning af statens finanser. Derudover administrerer Økonomistyrelsen lovgivning omkring SU, digitalisering af økonomistyring, regnskab og øvrig finansforvaltning. I perioden fra juni 2005 til 2010 er to øvrige initiativer, henholdsvist NemHandel og NemKonto, blevet opdateret inden for Økonomistyrelsens område, hvilket har medført administrative lettelser på 67,7 mio. kr. I det følgende afsnit vil de enkelte regler blive beskrevet nærmere Endeligt opgjorte administrative konsekvenser I dette afsnit gennemgås de endeligt opgjorte regler på Økonomstyrelsens område BEK nr. 991 af 27/11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder NemHandel NemHandel er en elektronisk løsning til fakturering af det offentlige, som er udviklet af IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen i fællesskab. Økonomistyrelsen stod for udviklingen af NemHandel-fakturablanketten, mens IT- og Telestyrelsen udviklede NemHandel-programmet. NemHandel initiativet blev ex-post målt i forbindelse med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings opdatering for folketingsåret og resulterede i en samlet lettelse på 25,9 mio. kr., som blev ligeligt fordelt mellem de to styrelser. NemHandel består af NemHandel-programmet samt NemHandel-fakturablanketten. NemHandelprogrammet er et gratis softwareprogram, der kan installeres direkte på brugerens PC og integreres med det anvendte økonomisystem. Programmet kan generere elektroniske fakturaer, der herefter kan mailes til modtagerne. NemHandel-fakturablanketten er en gratis applikation på virksomhedsportalen Virk.dk, hvor elektroniske fakturaer automatisk kan genereres. Blanketten fungerer ved, at brugeren på hjemmesiden indtaster de oplysninger, der skal indgå i fakturaen, hvorefter den sendes til modtageren. Afsenderen modtager en kvittering, når dokumenterne er nået frem. Systemet benyttes i dets nuværende form af private virksomheder til at fakturere det offentlige. På sigt vil det også blive muligt at bruge NemHandel til at sende elektroniske fakturaer til andre private virksomheder og til at udveksle elektroniske tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, varekataloger, prislister samt kreditnotaer og derved yderligere nedsætte den tid, der anvendes på fakturering. Administrative konsekvenser Initiativet har betydet, at de virksomheder, der benytter enten NemHandel-programmet eller NemHandel-fakturablanketten, anvender mindre tid på at fakturere. Før initiativet brugte virksomhederne ca. én time per faktura. Til at generere selve den elektroniske faktura, benyttede virksomhederne typisk indlæsningsbureauer, der genererer og forsender elektroniske fakturaer til de offentlige kunder ud fra traditionelle papir-baserede fakturaer fra virksomhederne. Interviews med virksomheder, der benytter NemHandel har vist, at gennemsnitstiden per faktura er lavere, når en af de to beskrevne elektroniske muligheder anvendes. Frem for en time anvendes nu typisk omkring 30 minutter per faktura. Ved udgangen af 2008 havde mere end virksomheder benyttet NemHandel, og der var sendt over elektroniske dokumenter via NemHandel. Aktiviteten forbundet med fakturering består nu i, at indtaste og sende de relevante oplysninger til den offentlige kunde. Det er som oftest en bogholder, der udfører dette arbejde. Initiativet betyder, at virksomhederne ikke længere skal benytte indlæsningsbureauer til at danne elektroniske fakturaer. Initiativet medfører lettelser på Økonomistyrelsens område for ca. 13 mio. kr. Lettelsen består i, at den tid, virksomhederne bruger på at fakturere offentlige myndigheder, er blevet nedsat som følge af initiativet. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

9 Tabel 4.2 nedenfor viser lettelserne i de administrative byrder som følge af NemHandel. Tabel 4.2: BEK nr. 991 af 27/11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Informationsforpligtelse Løbende byrder Løbende byrder Årets ændring (2008) (2010) Fakturering I alt Endeligt opgjorte ex-ante målinger I dette afsnit gennemgås endeligt opgjorte regler, som tidligere er blevet ex-ante målt, på Økonomistyrelsens område LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. Som led i dette års opdatering er foretaget en endelig opmåling af de administrative konsekvenser som følge af 1 nr. 2 i LOV nr. 503 af 06/06/2007 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. (Private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret), hvorefter private udbetalere såsom forsikrings- og pensionsselskaber kan anvende NemKonto-systemet til formidling af udbetalinger til betalingsmodtagerens NemKonto. Ex-ante målingen af NemKonto NemKonto-ordningen for private udbetalere blev ex-ante målt i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsministeriets opdatering for folketingsåret Ex-ante målingen resulterede i samlede lettelser på 43,6 mio. kr., som blev ligeligt delt mellem Finanstilsynet og Økonomistyrelsen med 21,8 mio. kr. til hver. Lettelserne på Finanstilsynets område blev målt på BEK nr. 816 af 27/06/2007 om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen fastsatte, at for forsikrings- og pensionsselskaber er oplysning om kunders tilgodehavende beløb, herunder erstatningsbeløb og pensionsudbetaling, til brug for anvendelse af NemKonto-systemet ligeledes en sædvanlig kundeoplysning. I praksis betød dette, at virksomhederne kunne videregive oplysning om CPRnummer og tilgodehavende til en betalingsformidler, der herefter gennemførte en pengeoverførsel via NemKonto. Ex-ante målingen vedrørte udelukkende forsikrings- og pensionsbranchen brug af ordningen, idet virksomhederne indenfor disse brancher har flest masseudbetalinger og står for en stor del af udbetalingerne via NemKonto. Sidenhen er en række andre brancher, der jævnligt har masseudbetalinger, såsom energibranchen, forsyningsbranchen, teleselskaber, leasing selskaber og administratorer af fast ejendom begyndt at benytte sig af ordningen. Grunden til dette er, at disse brancher ofte har brug for at tilbageføre penge til deres kunder enten som følge af, at kunderne indbetaler dobbelt ved en fejl eller, at virksomhederne benytter sig af à conto opkrævning, hvor mange kunder en gang om året får penge tilbage, hvis de har indbetalt for meget. NemKonto NemKonto-ordningen har til formål at lette udbetalinger til borgere og virksomheder, der modtager betalinger fra offentlige myndigheder og private virksomheder. NemKonto er etableret i henhold til lov om offentlige betalinger m.v., der hører under Finansministeriets område. Alle personer over 18 år og virksomheder med CVR-nummer skal anvise en konto i et pengeinstitut ( NemKonto ), som offentlige myndigheder kan udbetale til med frigørende virkning. I NemKonto-registeret er hvert CPR-nummer på voksne personer dermed sammenknyttet med ét enkelt kontonummer. For offentlige myndigheder startede NemKonto-ordningen i 2005, mens det for private virksomheder blev muligt at anvende NemKonto til betaling i maj Lov nr. 503 af 6. juni 2007 ændrede lov om offentlige betalinger m.v. således, at private, herunder virksomheder, fik mulighed for at benytte NemKonto til at foretage udbetalinger. Alle brancher kan benytte NemKonto. Loven AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

10 giver dog ikke i sig selv virksomhederne ret til at benytte CPR-numre det skal virksomhederne have hjemmel til i anden lovgivning, eller også skal de indhente samtykke hertil fra de relevante borgere. Håndtering af udbetalinger uden NemKonto Før NemKonto blev indført skulle kunden oplyse sit kontonummer til virksomheden, som så skulle taste det ind i sit system. Kontonumret blev registreret, og hvis kunden ved en senere udbetaling skiftede bank, og virksomheden ikke blev oplyst om dette, betød det, at når kunden skulle have udbetalt penge, fik virksomheden en betalingsafvisning. Ved en afvisning måtte virksomheden skrive til kunden og indhente nyt kontonummer. Derefter måtte virksomheden afvente brev fra kunden, og efterfølgende indtaste kontonummeret og gennemføre en ny udbetaling. Alternativt kunne selskabet sende en check ud til kunden på beløbet. Håndtering af udbetalinger med NemKonto Efter indførslen af NemKonto foregår processen således, at når en kunde skal modtage en udbetaling fra den private udbetaler, så bliver der sendt en udbetaling med kundens IDoplysninger (enten CPR-/CVR-/SE-/P-nummer) fra virksomheden til betalingsformidleren fx PBS, som forespørger NemKonto om kontonummeret på følgende vis: Filen kompletteres dvs. NemKonto-systemet påfører NemKonto-numre på CPR-/CVR-/SE-/Pnumre. Filen sendes til den Private Betalingsformidler med oplysninger om, hvilke NemKonti, der knyttes til CPR-/CVR-/SE-/P-numrene, og hvilke betalingsmeddelelser, der evt. ikke kan kompletteres. De Private Betalingsformidlere gennemfører herefter udbetalingerne. Fordele ved NemKonto NemKonto giver de private udbetalere mulighed for at effektivisere betalingsformidlingen til deres kunder på flere måder. Før NemKonto brugte en normalt effektiv virksomhed omkring 10 minutter per transaktion på at oprette og indtaste kundens kontonummer samt løbende ændre kontonumre. Med indførelsen af NemKonto undgås dette, eftersom de bliver opdateret via NemKonto. Desuden sparer virksomhederne tid på at håndtere forkerte kontonumre eller udgåede konti, da dette er overladt til betalingsformidleren. Håndteringen af dette tog omkring 15 minutter per transaktion. Hertil kommer, at mange virksomheder tidligere valgte at sende checks ud, hvis de ikke fik indsamlet kontonummer eller fik oplyst et forkert kontonummer, hvilket kunne beløbe sig til 50 kr. per stk. NemKonto medfører dog også en mindre stigning i virksomhedernes administrative byrder, som følge af indførslen af et transaktionsgebyr på 0,73 øre per transaktion til betalingsformidleren. Gebyret skal blandt andet dække tilslutningsafgift til NemKonto-registeret, et mindre gebyr per transaktion og en årlig abonnementsafgift. Udbredelsen af privat brug af NemKonto Tabel 4.3 angiver det antal udbetalinger, som de private udbetalere har bedt deres betalingsformidler om at gennemføre fra maj 2008 til juni Som det fremgår, er der siden ordningen begyndte at virke i 2008 gennemført omkring 7,9 mio. kompletteringer/udbetalinger. Det antages, at 80 pct. af kompletteringerne er AMVAB-relevante, dvs. vedrører private virksomheder, mens de resterende 20 pct. kan henføres til fagforeninger, almennyttige foreninger mv., som ikke indgår i en AMVAB-måling. Det skønnes endvidere, at 70 pct. af de AMVAB-relevante kompletteringer kan tilskrives finansielle virksomheder, mens ikke-finansielle virksomheder står for de resterende 30 pct. af udbetalingerne. Til brug for beregningen af de løbende årlige administrative konsekvenser, jf. Tabel 4.3, er der taget udgangspunkt i de seneste tolv måneders kompletteringer fra juli 2009 til juni 2010 lig med udbetalinger på årsplan via NemKonto. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

11 Tabel 4.3: Antal NemKonto kompletteringer i perioden maj 2008 til juni 2010 År/måned Antal kompletteringer AMVAB-relevante kompletteringer Sum Sum Sum Total Kompletteringer fordelt på branche og udbetalingstype Tabel 4.4 angiver kompletteringer fordelt på finansiel/ikke-finansiel virksomhed og ad hoc/løbende udbetalinger. Som det fremgår af tabellen skønnes det, at størstedelen af de finansielle virksomheders udbetalinger er løbende i form af navnlig månedlige pensionsudbetalinger til den samme konto. Ikke-finansielle virksomheder har ligeledes en overvægt af løbende udbetalinger, hvilket hovedsageligt kan tilskrives lønkørsler. Fordelingen mellem løbende og ad hoc udbetalinger har betydning for beregningen af de administrative lettelser, idet besparelsen ved brug af NemKonto er mindre per løbende udbetaling end per ad hoc udbetaling, da besparelsen ved førstnævnte skal splittes ud på antal månedlige udbetalinger på årsplan. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

12 Tabel 4.4: Kompletteringer fordelt på branche og udbetalingstype Type Finansiel virksomhed Ikke-finansiel virksomhed Ad hoc udbetalinger 0,1 0,3 Løbende udbetalinger 0,9 0,7 Administrative konsekvenser Tabel 4.5 viser beregningsgrundlaget for virksomhedernes besparelse ved brug af NemKonto. Som det fremgår af tabellen, antages det, at der er en besparelse per ad hoc udbetaling på 10 min. ved at virksomhederne ikke længere skal indhente kontonumre samt en besparelse på 20 min. i forbindelse fejlhåndtering af udgåede eller ændrede kontonumre samt udstedelse af checks. Besparelsen i forbindelse med de løbende udbetalinger er sat til én tiendedel af ad hoc udbetalingerne, idet besparelsen er fordelt ud på en antagelse om 10 årlige udbetalinger. Endelig er det antaget, at fejlhåndtering i relation til udgåede eller ændrede kontonumre finder sted i forbindelse med 3 pct. af udbetalingerne. De finansielle virksomheder får en besparelse på omkring 27,4 mio. kr. som følge af brugen af NemKonto, mens besparelsen for de ikke-finansielle virksomheder er på ca. 22,8 mio. kr. på samfundsniveau. Grunden til, at besparelsen er størst for den finansielle branche skyldes, at den står for hovedparten af udbetalingerne. Tabel 4.5: Beregningsgrundlag for besparelsen ved brug af NemKonto Type lettelse pr. branche Population Lettelse i tidsforbrug Besparelse Finansiel virksomhed Ad hoc udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Ad hoc udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Løbende udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Løbende udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Sum Ikke-finansiel virksomhed Ad hoc udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Ad hoc udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Løbende udbetalinger (ingen opsamling af kontonumre) Løbende udbetalinger (ingen fejlhåndtering) Sum Total * Det antages, at fejlhåndtering i relation til udgåede eller ændrede kontonumre finder sted i forbindelse med 3 pct. af udbetalingerne. De administrative konsekvenser som følge af private udbetaleres mulighed for at anvende NemKonto-systemet er opsummeret i Tabel 4.6, som viser en lettelse i de administrative byrder på 25,1 mio. kr. på samfundsniveau, idet den samlede lettelse på 50,2 mio. kr. som nævnt deles ligeligt mellem Økonomistyrelsen og Finanstilsynet. Tabel 4.6: LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. Segment Informationsforpligtelse Lettelse Finansiel virksomhed Ikke-finansiel virksomhed Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto I alt AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

13 BILAG A. KORT OM AMVAB-METODEN AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder) og afgrænsningen af AMVAB-målingerne er beskrevet i AMVAB-manualen, som kan downloades på I opdateringen sondres mellem løbende administrative byrder og omstillingsomkostninger. De løbende administrative byrder er de omkostninger, der løbende opstår som følge af krav i love og bekendtgørelser. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som på samfundsplan sker løbende. Udover at opgøre de løbende administrative byrder for virksomhederne opgøres også omstillingsomkostningerne for virksomhederne. Omstillingsomkostninger er de engangsomkostninger, virksomhederne har i forbindelse med administrative tilpasninger mv. som følge af en ny/ændret regel, fx i forbindelse med tilpasninger af edb-systemer o.l. Det, at virksomhederne skal sætte sig ind i den nye regel, inkluderes som udgangspunkt ikke. Omstillingsomkostningerne indgår ikke i ministeriernes såkaldte AMVAB-tal, som er tallet for de løbende administrative byrder på et ministerieområde, der skal reduceres med op til 25 pct. frem til Populationer og timepriser holdes konstant Det er alene forhold, som ministerierne kan gøres ansvarlige for, der indgår i opdateringen. Hvis et lovgivningsinitiativ for eksempel fritager visse grupper af virksomheder fra en pligt, reduceres populationen for den pågældende pligt og de samlede administrative byrder reduceres. Ligeledes reduceres virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetning, hvis der er tale om, at en digital løsning som myndighederne stiller til rådighed for virksomhederne, gør det lettere at foretage den pågældende indberetning. Omvendt falder de administrative byrder ikke, hvis der på grund af den generelle strukturelle udvikling vil være færre virksomheder indenfor en branche. Ligeledes reduceres tidsforbruget i forbindelse med opfyldelsen af en konkret pligt heller ikke, hvis virksomhederne ad åre bliver mere effektive til at løse den pågældende opgave. Endvidere stiger/falder de administrative byrder ikke, selvom der sker ændringer i timelønninger for de personer, der udfører de administrative opgaver i virksomhederne. Sådanne ændringer er ikke noget, som ministerierne direkte kan gøres ansvarlige for, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor valgt at fastfryse baggrundsvariabler for at kunne isolere effekten af ministeriernes erhvervsrettede initiativer. En metodisk bemærkning om forskellen på endelige (ex-post målte) og foreløbige (exante målte) konsekvenser Denne opdatering indeholder såvel endeligt opgjorte (ex-post målte) og foreløbigt (ex-ante målte) opgørelser af de administrative byrder ved nye regler. De begreber forklares nedenfor. Ved endeligt opgjorte/ex-post målte konsekvenser menes: Love og bekendtgørelser, som har haft virkning i virksomhederne, og hvor der dermed er foretaget en ex-post måling samt administrative konsekvenser, som følger af andet end regelændringer (digitalisering, bedre vejledning m.v.), hvor det er muligt at måle ændringerne. Læs mere om ex-post målinger her: Ved foreløbigt opgjorte/ex-ante målte konsekvenser menes: Love og bekendtgørelser med væsentlige administrative konsekvenser, som er blevet ex-ante målt og som er vedtaget, men som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve. Derfor er det heller ikke muligt at opgøre endeligt. Læs mere om ex-ante målinger her: Både ex-post og ex-ante målinger er baseret på virksomhedsinterview. Men da ex-ante målingerne er gennemført på et tidspunkt, hvor loven/bekendtgørelsen endnu ikke er trådt i kraft eller endelig, er der større usikkerhed på virksomhedernes tidsmæssige vurderinger i disse målinger. Derfor genmåles virksomhedernes administrative konsekvenser ex-post ved de allerede ex-ante målte regler. Det sker, når virksomhederne har erfaring med at administrere reglerne. Det er først på dette tidspunkt, at målingerne indlæses i AMVAB-databasen og betragtes som endelige. Den større usikkerhed på ex-ante målingerne skyldes primært følgende tre forhold: Ex-ante målinger gennemføres på baggrund af et lovforslag/udkast til en bekendtgørelse. Jævnligt sker der ændringer i loven/bekendtgørelsen efterfølgende (herunder på baggrund af resultaterne fra ex-ante målingerne), inden forslaget vedtages/udstedes AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

14 Lovforslag ofte er ukonkrete, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at estimere det forventede ressourceforbrug ved at efterleve reguleringen. Dertil kommer, at den endelige implementeringsløsning kan adskille sig fra den, der er målt i ex-anten. Det kan være svært for virksomhederne at vurdere deres forventede tidsforbrug og administrative byrder ved at efterleve en regel, som de endnu ikke har erfaringer med. Det gælder især helt nye reguleringsområder. Ex-post målingen af de endelige konsekvenser kan derfor være væsentlig forskelligt fra resultatet af ex-ante målingen. Ved denne endelige opgørelse af 2010-målsætningen vil flere regler være ex-ante opgjort. Det skyldes at det ikke har været muligt tidsmæssigt at ex-post opgøre love og bekendtgørelser, som er vedtaget mellem 1. marts 2010 og 31. december For ex-ante opgørelser gælder det generelt at en lov eller bekendtgørelse kun opgøres hvis den vurderes at ligge over en bagatelgrænse på timer i nye byrder eller lettelser. Særligt omkring denne endelige opgørelse Regeringens regelforenklingsindsats opgøres endeligt ultimo Alle lovforslag og bekendtgørelser fra folketingsåret , som er vedtaget og trådt i kraft før 1. marts 2010 er målt gennem virksomhedsinterview. Lovforslag og bekendtgørelser, som vedtages efter 1. marts 2010, er enten blevet opgjort ved hjælp af ex-ante undersøgelser eller på baggrund af ekspertvurderinger. Love og bekendtgørelser, der er vedtaget/udstedt senest 31. december 2010, indgår i denne endelige opgørelse. Hvis loven eller bekendtgørelsen først træder i kraft efter 2010, er de administrative konsekvenser opgjort ved en foreløbig måling (ex-ante måling). Der er foretaget exante målinger i de tilfælde, hvor loven eller bekendtgørelsen på samfundsniveau medfører administrative lettelser eller byrder på mindst timer årligt for virksomhederne. Love og bekendtgørelser, der vedtages/udstedes efter den 31. december 2010, indgår ikke i denne endelige opgørelse. Vejledninger Nye vejledninger/ændringer i vejledninger, der medfører at virksomhederne løbende skal bruge mindre tid på at administrere eller efterleve konkrete forpligtigelser i de gældende regler, indgår ligeledes i denne måling. Digitale løsninger: Digitale løsninger, der er besluttet før 31. december 2010 og forventes implementeret (taget i brug af virksomhederne) senest 31. december 2012, indgår i denne endelige opgørelse. At en digital løsning er besluttet indebærer, at følgende er på plads senest d. 31. december 2010: Evt. lovhjemmel. Finansiering af den digitale løsning. Implementeringsplan og kravspecifikation, der gør det muligt at estimere de administrative lettelser ved den digitale løsning. Digitale løsninger, der besluttes efter den 31. december 2010, indgår ikke i denne endelige opgørelse. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

15 BILAG B. KORREKTIONER TIL EKSISTERENDE MÅLINGER Indimellem viser det sig, at målinger ved en fejl er opgjort på baggrund af for stor en population, større hyppighed af indberetningskravet eller lignende. Når fejl konstateres, foretages der efterfølgende en korrektion. Tabel B.1 viser, hvilke korrektioner der er foretaget i forbindelse med dette års opdatering af AMVAB-målingen. Korrektionerne vil blive beskrevet nærmere i det efterfølgende. Tabel B.1: Korrektion af Finansministeriets nulpunkts-, basis- og opdateringsmålinger Lov/Bekendtgørelse Nulpunktsmåling: Adm. byrder pr. nov (kr.) Basismåling: Adm. byrder pr. 1. januar 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Opdatering : Adm. byrder pr. juni 2005 (kr.) Måling som opgjort i LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v BEK nr. 991 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Korrigerede målinger AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

16 LOV nr af 27/12/2003 om offentlige betalinger m.v. Det øvrige initiativ som følge af private udbetaleres mulighed for at anvende NemKonto-systemet er indsat på nulpunktsmålingen, basismålingen og efterfølgende opdateringer som en administrativ omkostning på 25,1 mio. kr. på samfundsniveau. Målingen ophører per i forbindelse med årets opdatering, hvorved lettelsen opstår. Informationsforpligtelse Korrektion Byrder før Byrder efter Ændring korrektion korrektion Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Oprettelse af pseudokrav vedr. Nemkonto NemKonto på nulpunktsmåling og basismåling Samlet betydning BEK nr. 991 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder I forbindelse med opdatering blev det øvrige initiativ NemHandel lagt ind under nærværende pseudolov som en administrativ omkostning på kr. Loven blev sat til at ophøre per , så der opstod en lettelse på samme beløb i forbindelse med daværende opdatering. Informationsforpligtelse Korrektion Byrder før Byrder efter Ændring korrektion korrektion Fakturering Oprettelse af pseudolov på nulpunktsmåling Samlet betydning AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

17 BILAG C. REGLER DER FALDER FOR TIMERS BAGATELGRÆNSE På Finansministeriets område er der ingen love/bekendtgørelser, som ikke er medtaget i denne endelige opgørelse af regeringens 25 pct. målsætning, selvom de er vedtaget i folketingsåret 09/10 eller frem til 31. december 2010, fordi de er faldet for timers bagatelgrænsen. AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

18 BILAG D. AFGRÆNSNING TIL ANDEN LOVGIVNING Oversigt over love/bekendtgørelser fra ministerområdet, der er afgrænset i forhold til anden lovgivning. Tabel D: Liste over love/bekendtgørelser som er afgrænset til anden lovgivning Lov/bekendtgørelse Segment LOV nr af Finansiel 27/12/2003 om virksomhed offentlige betalinger m.v. Informationsforpligtelse Paragraf Ændring i omk. efter afgrænsning Afgrænsning i pct. Note Private udbetaleres 5 a Afgrænsning til besparelse ved anvendelse Finanstilsynet: af Nemkonto Informationsforpligtel sen, Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto, BEK nr. 816 af 27/06/2007 om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder Ændring i Henført i kr. omk. før afgrænsning Ikke-finansiel virksomhed Private udbetaleres besparelse ved anvendelse af Nemkonto 5 a Se ovenfor BEK nr. 991 af Fakturering Afgrænsning til IT- og /11/2001 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder Telestyrelsen BEK nr 7 om NemHandel (pseudolov) Total AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 15. JUNI 2005 TIL 31. DECEMBER

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Klima- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1. juni 2010 Endelig udgave Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative af erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet

Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Kapitel 4: Opdateringer i NemKonto-Systemet Sidst redigeret 5. december 2005 Version 2.0 Formål Afklaring af proceduren for indberetning, ændring og sletning af NemKonti og specifikke konti Dette kapitel

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi-

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Justitsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Justitsministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere.

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. 7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. Nationalbanken lægger vægt på, at prisstrukturen ikke er diskriminerende,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets område

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Undervisningsministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Undervisningsministeriets område Februar

Læs mere

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Fødevareministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Fødevareministeriets

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Udenrigsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Udenrigsministeriets område Oktober 2005 Rambøll

Læs mere