Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra"

Transkript

1 Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning der på tekst TV trak overskriften Kontingentet skal ned. Det var nu ikke det hovedbudskab som vi fra 3 F Roskildeegnen hørte. Hovedbudskabet var Meget mere fagforening hvor der blev taget vare på de ældre såvel som de yngre medlemmers faglige interesser. Et anden budskab var at udarbejde et servicekatalog, så medlemmerne over det ganske land kunne få samme gode service på kerneydelserne. Der er 44 på talerlisten fra mødets start, hvilket dog hurtigt bliver flere. Formandens beretning var også stor og lang næsten 2 timer, med et kort tilbageblik på de forgangne 3 år og en stor del med perspektivisering af pejlemærker på fremtiden. En stor del af beretningen var også tilegnet den ulighed der fortsat er en stor del af verden til del. Og hvordan der nu var med den sociale arv manglende uddannelse ringere job og kortere liv. Vi må i de kommende år afdække de færdigheder kompetencer medlemmerne har og hvordan vi sammen med interesse kan udvikle disse til gavn for både medlem dennes familie og samfundet som helhed. Uddrag af debatten: Udlicitering af rengøringsopgaverne var første emne på dagens debat og den for hurtige nedslidning disse besparelsesøvelser fører med sig. Det er jo den virkelige verden og ikke den ønskelige verden, der er medlemmernes hverdag. Jobformidling og genvordighederne med at se det fornuftige i et system og EDB systemer der ikke kan håndtere de jobformidlinger der også er en central kerneydelse vi skal fortsat være gode til at finde en kontakt mellem de jobs der er og de ledige. De medlemmer vi kalder en ressource kalder andre en reserve hvilket teknokratisk menneskesyn som beskæftigelsesministeren ligger for dagen. Flexsibillitet på det danske arbejdsmarked flere hænder i arbejde, og hvad der ellers kommer ud af krav. Pligter, pligter og pligter hvor er rettighederne kunne debatten passende dreje sig om. Velfærd for alle det er der råd til kunne vores enkle budskab være. Hvad er så virkeligheden. Arbejdstilsynet og BST prioriteret ned. Fortsat besparelser på sikkerheds og velfærdsforhold. Arbejdsmiljøområdet nedprioriteret og en fortsat produktion af nedslidningsskader stressrelaterede nedbrud af arbejdskraften. Jo det er da, med nogen tilfredshed at skadede medlemmer modtager erstatninger men langt de fleste ville hellere have et godt arbejdsmiljø, et langt arbejdsliv og t godt otium.

2 Vores opgave er at finde løftestænger til et godt og sundt arbejdsmiljø sammen med medlemmerne. Virkeligheden derude er også mere end 1000 vikarbureauer i Danmark hvilken interesse har de m.h.t. arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed eller er det interesse i at tjene hurtige penge, der trækker læsset. International solidaritet arbejdere i alle verdens lande, foren jer er blevet højaktuel, med arbejdskraftens frie bevægelighed. Vi skal rejse prioriterede krav og vi skal mobilisere medlemmerne i den forbindelse det giver sammenhængskraft. Vi skal være en kamporganisation og alle skal længere frem i skoene. 3 F kan sætte dagsordenen på borgen hvis ledelsen vil stå sammen med medlemmernes og deres interesser. Mangfoldighed er en styrke og dermed er oplægget til ensartethed ikke vejen frem vi vil have et fællesskab af mangfoldige aktive afdelinger. 3 F kan vælte statsministeren underforstået Helle kan ikke alene og uden hjælp. Vi skal ud på arbejdspladserne og vi skal kunne servicere medlemmerne der kommer i afdelingerne. Vi skal kunne hjælpe med en lang række af ydelser i åbningstiden og telefonen skal tages når den ringer ude i de suveræne afdelinger. Det direkte demokrati, og kontant hjælp og afregning er mangfoldighedens styrke. Det er indholdet i de lokale fagforeninger der er kernen i 3 F og ikke en centralt styret kontingentkasse. Magten skal ligge ude i afdelingerne tæt på medlemmerne. Hvordan får vi mobiliseret faglige kræfter blandt de etniske minoriteter medlemmer har anden etnisk baggrund end dansk men forholdsmæssigt mangler der tillidsmænd fra denne store gruppe medlemmer. Ud over at få nye unge kræfter i fagbevægelsen er dette også en udfordring. Vi har ingen afdelinger der hedder 3 F Discount og det er vel ikke et mål i sig selv, at lave kopier af de alternativer der er i dag uden reelt indhold, f.eks. m.h.t. udvikling og vedligeholdelse af overenskomster. Selvom vi sætter kontingentet ned med 50 kr. om måneden, vil der fortsat være medlemmer der synes det er for højt til gengæld har vi anvendt tid og kræfter på at afmontere en sund og stærk fagforening. Skal vi være en moderne serviceorganisation eller en kamporganisation. Skal vi fravige de solidariske principper og gå til frit valgs modeller efter konsulenternes anvisning spurgt en havnearbejder fra Esbjerg. Skal vi lave samarbejdsaftaler eller skal vi lave overenskomster spurgte han videre.?? Han var ikke enig i beretningens visionsdel. Vi er i en politisk defensiv stilling, når vi som fagforening er ude blandt medlemmerne og det har vi været i for lang tid. Klassekampen er død erklærede statsministeren i Vi oplever hver dag i afdelingerne, at klassekampen eksistere og skærpes dag for dag. Regeringen er i gang med at afmontere vores velfærdssamfund med brugerbetaling, nedskæringer, kvalitetsreform o.s.v. Forhandlerne på de kommende forhandlinger på det offentlige område står overfor en meget svær opgave.

3 Kongressens 4 møde. Frokosten vel overstået, var det lige på og hårdt med en delegeret fra klippeøen kønsopdelt lønstatistik, forlangte hun syn for sagen, ligeløn her og nu, var kravet. Anbefalede også, at vi skulle læse bogen Solgt til sex der jo var en slags tak fra kvinden til den kampagne som 3 F har gennemført i perioden med underskriftsindsamling imod kvindehandel underskrifter blev det til. Vi har fået en gæst som vi håber vil tage vores politik på arbejdsmiljøområdet til sig og gøre til sin egen. En gæst der også gerne skulle gøre folkeskolen til en bedre skole for alle som vil mindske uligheden og som vi gerne ser som den kommende regeringsleder. Med de ord bød Poul Erik Skov Christensen Helle Thorning-Smidt velkommen til kongressen. Der er forskel på partierne i dansk politik. Det er ikke en usynlig forskel. Politik handler om valg og prioriteringer og vi vælger velfærd og fællesskab frem for andet det betyder med råderummet, at det ikke skal bruges til mere privat forbrug og skattelettelser. Mår der er noget der halter f.eks. sygehuse så må vi prioritere det. Man kan ikke få mere for færre midler. Vi kan ikke både bedre og billigere. Regeringens og DF har nu valgt at lette 10 mia. om året og der er ikke tale om en social omlægning af skatterne. Det er ikke en økonomisk ansvarlig omlægning en soleklar konservativ omlægning. Da vi lavede Made in Denmark vores skattepolitik var der et socialt og grønt sigte det er der ikke i denne regerings skattemodel. Der er tale om en svær cocktail som gør uligheden større for de ældre, 16 kr. mere om måneden. Regeringens plan til 2015 vil ikke forbedre velfærden det vil betyde stramninger af velfærden. Det viser regeringens egne tal. Vi vil fortsætte den historisk lave vækst i den offentlige sektor med det udspil. Vi vælger velfærd fordi vi har fået et velfærdssamfund med en stor offentlig sektor. Det går galt når danskerne mister tilliden til velfærdssamfundet. Den tvivl der opstår ved svigt skaber en konflikt blandt danskerne. Der skal være moderne service med rettigheder. Moderne mennesker skal behandles med værdighed og respekt. Vores fælles historie viser det når vi har forlangt flere rettigheder så er det mødt med afvisning om overbud, men vores historie viser, at nå vi får flere rettigheder så udvikler samfundet sig. Selvom man bliver ældre, så må det være sådan at man kan blive i sit eget lig med hvad dertil hører det er det der ligger i vores rettigheder. Vores unge, børn må have nogle rettigheder velfærdsrettigheder. Vi har opstillet 29 rettigheder og ingen har endnu sagt at det skulle der ikke være plads til. Vi skal ikke lade os nøje og acceptere en voksende ulighed som er til skade for den enkelte og dermed Danmark.

4 Det virker underligt at gruppe af fattige er vokset med i den periode vier inde i de sidste 6 år. Vi skal aldrig acceptere børn der lever et fattigt liv og når der er kommet flere til er uligheden vokset. Vi i Danmark klare sig bedst når lighed er fundamentet. Det handler ikke kun om økonomisk ulighed men også sundhed.. Det handler om geografisk ulighed. Uddannelsesulighed. Hvis sundhedstilstanden var ens ville der være mere på arbejdsmarkedet. Det har vide perspektiver for vort samfund. Sammenhængskraft mangler siger statsministeren men hvad gøres?. Globalisering har fortsat en stor udfordring Der mangel et bud på hvordan vi løfter folkeskolen det er først prioritet hvis uligheden skal mindskes hvor børnene og fagligheden er i centrum udfra de forudsætninger børnene har. De børn der ikke kan læse efter 1 klasse skal der gives særlig hjælp. så den sociale arv ikke går i arv i negativ betydning. Ungdomsuddannelserne må opprioriteres med udvidet undervisningspligt, med særlige tilbud til de skoletrætte. Der må et kasseeftersyn på efteruddannelserne så flere gennem uddannelse kan komme på arbejdsmarkedet.- og matche globaliseringens krav. Det er nødvendigt at vi i disse år får indsatsens på plads. Arbejdsmarkeds og beskæftigelsespolitikken er en ommer Claus Hjort. De ledige skal have skræddersyede tilbud. Jobcentrene skal have ordentlige rammer og parterne skal igen have indflydelse på de prioriteringer der foretages på arbejdsmarkedet. Den Danske Model bliver rost af regeringen i udlandet mens de hjemme river søjler ned i samme model., Lige nu er der flere sygemeldte end der er ledige tankevækkende. Det hårde arbejdsmarked viser nu sine resultater. Sygefraværet udgør et problem siger regeringen men hvad gøres?. Arbejdsgiverne skal have flere incitamenter til at gøre det bedre. Et sundere arbejdsmarked og måske skal de hjælpes på vej. Udenlands arbejdskraft det skal være på lige vilkår de gældende regler og overenskomster må overholdes. Det kan ikke nytte at vi igen og igen skal se overtrædelser underbetaling 12 timers arbejdsdage og kummerlig indkvartering. Vi bliver nødt til at sikre at alle arbejder på sunde og sikre arbejdspladser. AT må have mere focus på det som relevant myndighed på området.

5 Mange østarbejdere betaler typisk alene arbejdsmarkedsbidrag også der skal der være lige forhold, for at sikre den danske model. Vi vil i den kommende tid levere et nyt udspil fra Frank Jensen, der har været formand for et udvalg, der har arbejdet med globaliseringen. Vi skal tænke os grundigt om. Vi vil insistere på at levere en forskel, for de krav som i stiller i dette lokale. Der findes kun et socialdemokrati i Danmark som vil kæmpe for det, I kæmper for. Der er et valg, når uligheden skal bekæmpes når der skal tages hånd om globaliseringens problemer når der skal leveres uddannelse når klimaet skal forbedres. Vi har alle mulighederne vi er et rigt samfund vi brænder for at gøre en forskel og tage ansvar. Tak for ordet. Med stående bifald og en invitation fra formanden om at komme til kaffe efter kongrestiden kunne Helle med sin flotte røde kjole igen gå ud i samfundet igen for at mobilisere de nødvendige stemmer. Og så vendte vi tilbage til kongressens arbejde. Den første på talerstolen undrede sig over, at en vognmand der nylig var skyld til 97 grises død under en transport nu havde fået en fængselsdom hvilket endnu ikke var sket, når en arbejdsgiver var ansvarlig for en arbejdsulykke. Næste taler efterlyste ordene den politiske kamporganisation i beretningen lad os få dem i repliceringen. Skal vi afmontere fagforeningen når du ønsker meget mere fagforening? Hvad mener du?. At trække den centrale støtte til partierne er fuldstændig vanvittig og tidspunktet er da også helt vanvittigt. Hovedbestyrelsen burde skamme sig. Vi er ikke et parti, der sidder i Folketinget det gør Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Ligestillingen skal tænkes ind i alt hvad vi beskæftiger os med og ikke bare henlægges i et aqvarium i et lille hjørne af forbundet. Vi skal tænke på medlemmernes hele liv siger du i beretningen Poul Erik. Du er bekymret for medlemsflugten og ønsker forbedringer på området. Det var rart med klare politiske budskaber og drømme. Den enstrengede model med ens kontingent, kan ikke lade sig gøre med suveræne selvstændige afdelinger. Filmen Frit valg frit fald bringer klare advarsler og kunne man ikke få den genudsendt. Heler vores bevægelse bygger på solidaritetsprincipper og ikke centralisme. Nærhedsprincippet, lokale overenskomster lokale diskussioner det enkelte medlem så tæt på beslutningerne må vi fastholde. Og så må vi inspirere hinanden på tværs. Meget mere fagforening for en billiger penge det får vi ikke. Som Helle sagde for et øjeblik siden vi får ikke mere offentlig service og velfærd for skattelettelser.

6 Hovedbestyrelsen vil indsnævre vores virkefelt til det der relatere til arbejdslivet men, ulighed er ikke alene opstået af arbejdslivet. Hvordan hænger det sammen med din ellers gode anden halvdel af beretningen?. Så fik vi en tak fra en tidligere tjener for modtagelsen i 3 F og de holdninger der har været til at tage mærkesager op og gøre den til focuspunkter trods det kontroversielle i problemstillingerne, er der sat rygning på dagsordenen og støtte til at undgå passiv rygning. Vi skal vise at vi er en fagforening med hjerte og fornuft. Vi skal vise at der er en forskal på et forsikringsselskab og en fagforening. Vi skal ikke diskutere minimumsydelser i 3 F. Kønsopdelte lønstatistikker brug den lovgivning. Der ligger overraskelser og venter. Når vi går i gang med kompetenceafklaring af vores medlemmer skal der være kvalitet i arbejdet. Spørgsmålet er derfor om vi kan nå det på 3 år. Lad os minde hinanden om, at dette er en forening ikke en forretning. Familiepolitiske tiltag, der kan lette og forbedre vilkårene må fortsat prioriteres, herunder vilkår der giver gode kvalitative pasningsmuligheder og støtter familien ved sygdom. Væk med lukkedage og afkortede åbningstider. Hvad er det for en hjemmeside vi har hvorfor den ikke aktuel, når der er en demonstration for velfærdssamfundet 17 maj er ikke nævnt i beretningen og nu står 2 oktober for døren. 3 F er medlemmernes forbund og ikke det omvendte, med en topstyret pyramideorganisation. Nogle har hævdet, at der er lang vej til ledelsen, men der er med eksempler vist, at medlemmerne også er velkomne på formandens kontor. Tak for de eksempler Poul Erik. Hvad tænker manden, når en kvinde smider tøjet? Så for satan der er sex i luften. Hvad tænker en kvinde, når manden smider tøjet?så for satan der er mere vasketøj!!! Der er fortsat lang vej med ligestillingen. Kunsten er balancen imellem en synlig ledelse, der kan markere 3 F og medlemmernes problemer og de selvstændige suveræne afdelinger. Ensartet kontingent nej tak. Tilvalgs og fravalgsordninger nej tak. Vi lever på et kvalificeret veloplyst grundlag, og viger ikke en millimeter i forhold til, til enhver tid, at sige eller meddele vores uforbeholdne mening, i enhver sag. Hvis der stilles krav centralt fra til afdelingerne, vil det selvfølgelig også være sådan, at der stilles krav til forbundet. 3 F Logoet, skal borge for kvalitet uanset hvor man befinder sig. Det skal ikke være statens takster for kørselsgodtgørelse, der forhindre os i at lave opsøgende arbejde. For os er udenlandsk arbejdskraft en naturlig del af hverdagen af arbejdsdagen. I dag er det således, at importen er for at holde lønningerne i ro.

7 Vi har haft ledige murere og murerarbejdsmænd kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsgiverne har ikke ønsket dem. Den grønne gruppe er tilført en væsentligt bidrag til arbejdskraften på området. På byggearbejdspladserne er det set, at de selv har materialerne med de sover på pladsen, og er med andre ord billig underbetalt arbejdskraft, der ikke kan nås. Vi bliver ikke som 7 eleven der jo har alt, undtagen lukket. Spørgsmålet er, hvordan man bliver spurgt vil du have et mindre kontingent ja, er svaret. Vil du have et køkken til halv pris ja, bliver der straks svaret. Der bliver ikke spurgt på hvilke vilkår. Vi kræver et tempo på rengøringsområdet, så vi ikke bliver nedslidt. Vi vil ikke et topstyret centralistisk forbund.vi må vise også de yngre mennesker, at vi er et demokratisk forbund. Er kapitalen global skal fagbevægelsen også være det. Ungdomsarbejdet har ikke meget plads i beretningen men det gør det j ikke mindre vigtigt. Indflydelse og faglig aktivitet vil vi ha. Samarbejdet omkring løntjek er et udmærket eksempel på en samarbejdsform. Et klart budskab fra forbundet, der gav meget fagligt arbejde i afdelingerne. Sikkerhedsrepræsentanterne må have mere opmærksomhed med de visioner der ligger i beretningen om at skader og skadelige påvirkninger skal undgås og mistede arbejdsår skal undgås er det et kommende focusområde. Vi skal være gode ved vores tillidsvalgte og ikke være bange for at give ros. Der er forskel på medlemmer og medlemmernes forudsætninger og der er også geografiske og historiske forskelle det kan ikke ensrettes. Mangfoldigheden er vores styrke. Skal vi ligge under for de centripitale kræfter som forskerne peger på i undersøgelsen af fusionen, eller kan vi ikke bare kalde det kassekampen. Der er sikkert mange spændende ting der kunne undersøges i dette fusionsprojekt og de første år der nu er gået. Overenskomstforhandlinger og fornyelser af krav til udviklingen, skal vi arbejde med hele tiden mente samme taler. Det går ikke så godt med ungdomsarbejdet som vi unge i 3 F ungdom kunne ønske og som forbundet kunne ønske. Sparerunder har betydet ommøblering igen igen. Taburetterne trænger til et ungdomsoprør. Fagligt arbejde starter ikke altid lige som vi altid har gjort og for eksempel trænger lærlingelønningerne til et ordentligt spark i røven. Vi ønsker et forbund der vil tage os seriøst. Vi er simpelthen for få fagligt aktive unge. Der er ingen grund til panik nu men på sigt. Det skal tilføjes, at vi ikke er Goliat.

8 Vi skal have rustet nye unge faglige tillidsfolk. Kvindehandel er en daglig del af arbejdsmarkedet på rengøringsområdet. Normalt vælger vi lønmodtagere selv arbejdsgiver men ikke på dette område. Talrige udbud og nye kontraktforløb, betyder et stadigt skift af arbejdsgivere man ved aldrig om man er købt eller solgt. Talrige udbudsrunder kan betyde det, til trods for, at man har haft det samme arbejde på den samme skole i 20 år at man fortsat er på startløn det vil vi ikke finde os i. Man kan ikke få Irmavarer til Nettopriser men det er der nogle der tror på dette område. Loven om virksomhedsoverdragelse må indskrives i enhver udbudskontrakt Debatten om formandens beretning sluttede kl efter omkring 60 indlæg fra talerstolen. 3 F Roskildeegnen var på landets største talerstol 2 gange. Laila Jensen fik stillet spørgsmål til valgproceduren ved valg af tillidsvalgte til forbundets grupper Og Anne Gregersen fik stillet spørgsmål til kontingentets størrelse i forhold til de kvaliteter vi ønsker at give medlemmerne vi er ikke som de gule, og derfor er kontingentet større. Og så fik hun omtalt de kompetenceudviklingsprojekter både medlemmer, valgte og ansatte har været en del af i perioden. Sluttelig ønskede hun et bredere funderet IT udvalg på forbundsplan, der også har forstand på A- kasseadministration. Ventetiden på systemerne kræver mandetimer det er uholdbart. Det ville klæde den nye hovedbestyrelse at tage en bedre beslutning end den gamle. Set over dagens debat, var der generelt stor tilfredshed med formen for beretningen, dens fremlæggelse om tanker og drømme for fremtiden, med den undtagelse, at tanker og ideer der berører afdelingernes egen mulighed for at udvikle ideer og tage egne lokale initiativer op, ikke vil nyde fremme. Der vil ikke være et flertal for en central kontingentenhed. Der vil ikke være et flertal for at centralisere magten eller andet der begrænser afdelingerne suverænitet. Det var der mange der ikke kunne identificere sig med i deres indlæg. Vores telefonsystem fik mange knubbede ord og der ligger i det en fælles utilfredshed over, ikke at kunne betjene medlemmerne optimalt på det punkt. Den forestående store opgave med kompetenceudvikling af medlemmerne forventer mange sig store resultater af og måske kan vi af den vej afdække de miljøpåvirkninger medlemmernes hverdag også er en del af og som i værste fald kan blive en for tidlig ende på deres arbejdsliv. Der var ligeledes stor tilfredshed med at beretningen havde været mere fremadskuende frem for at tage historiske kendsgerninger frem i lyset igen. Den meget lange dag, med indlæg over 10 timer, kan naturligvis ikke være på disse få sider og vil kun sporadisk dække over dagens indhold men senere læsning af kongressens skriftlige referat vil give et godt afsæt til udvikling af tanker og ideer til det fremtidige arbejde og afdækker også hvilke forhindringer, der skal passeres på vores fremtidige vej.

9 3 F skal arbejde for, at medlemmerne får det bedst mulige arbejdsliv. Ref.: Poul Christensen.

10

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Generalforsamling i den konservative

Generalforsamling i den konservative 1 Generalforsamling i den konservative vælgerforening 26-1 2009 Indledning: Tak for velkomst tak for at måtte være her og tak for samværet i det forløbne år. Finanskrise. Vil jeg ikke sige meget om, men

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere