Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra"

Transkript

1 Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning der på tekst TV trak overskriften Kontingentet skal ned. Det var nu ikke det hovedbudskab som vi fra 3 F Roskildeegnen hørte. Hovedbudskabet var Meget mere fagforening hvor der blev taget vare på de ældre såvel som de yngre medlemmers faglige interesser. Et anden budskab var at udarbejde et servicekatalog, så medlemmerne over det ganske land kunne få samme gode service på kerneydelserne. Der er 44 på talerlisten fra mødets start, hvilket dog hurtigt bliver flere. Formandens beretning var også stor og lang næsten 2 timer, med et kort tilbageblik på de forgangne 3 år og en stor del med perspektivisering af pejlemærker på fremtiden. En stor del af beretningen var også tilegnet den ulighed der fortsat er en stor del af verden til del. Og hvordan der nu var med den sociale arv manglende uddannelse ringere job og kortere liv. Vi må i de kommende år afdække de færdigheder kompetencer medlemmerne har og hvordan vi sammen med interesse kan udvikle disse til gavn for både medlem dennes familie og samfundet som helhed. Uddrag af debatten: Udlicitering af rengøringsopgaverne var første emne på dagens debat og den for hurtige nedslidning disse besparelsesøvelser fører med sig. Det er jo den virkelige verden og ikke den ønskelige verden, der er medlemmernes hverdag. Jobformidling og genvordighederne med at se det fornuftige i et system og EDB systemer der ikke kan håndtere de jobformidlinger der også er en central kerneydelse vi skal fortsat være gode til at finde en kontakt mellem de jobs der er og de ledige. De medlemmer vi kalder en ressource kalder andre en reserve hvilket teknokratisk menneskesyn som beskæftigelsesministeren ligger for dagen. Flexsibillitet på det danske arbejdsmarked flere hænder i arbejde, og hvad der ellers kommer ud af krav. Pligter, pligter og pligter hvor er rettighederne kunne debatten passende dreje sig om. Velfærd for alle det er der råd til kunne vores enkle budskab være. Hvad er så virkeligheden. Arbejdstilsynet og BST prioriteret ned. Fortsat besparelser på sikkerheds og velfærdsforhold. Arbejdsmiljøområdet nedprioriteret og en fortsat produktion af nedslidningsskader stressrelaterede nedbrud af arbejdskraften. Jo det er da, med nogen tilfredshed at skadede medlemmer modtager erstatninger men langt de fleste ville hellere have et godt arbejdsmiljø, et langt arbejdsliv og t godt otium.

2 Vores opgave er at finde løftestænger til et godt og sundt arbejdsmiljø sammen med medlemmerne. Virkeligheden derude er også mere end 1000 vikarbureauer i Danmark hvilken interesse har de m.h.t. arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed eller er det interesse i at tjene hurtige penge, der trækker læsset. International solidaritet arbejdere i alle verdens lande, foren jer er blevet højaktuel, med arbejdskraftens frie bevægelighed. Vi skal rejse prioriterede krav og vi skal mobilisere medlemmerne i den forbindelse det giver sammenhængskraft. Vi skal være en kamporganisation og alle skal længere frem i skoene. 3 F kan sætte dagsordenen på borgen hvis ledelsen vil stå sammen med medlemmernes og deres interesser. Mangfoldighed er en styrke og dermed er oplægget til ensartethed ikke vejen frem vi vil have et fællesskab af mangfoldige aktive afdelinger. 3 F kan vælte statsministeren underforstået Helle kan ikke alene og uden hjælp. Vi skal ud på arbejdspladserne og vi skal kunne servicere medlemmerne der kommer i afdelingerne. Vi skal kunne hjælpe med en lang række af ydelser i åbningstiden og telefonen skal tages når den ringer ude i de suveræne afdelinger. Det direkte demokrati, og kontant hjælp og afregning er mangfoldighedens styrke. Det er indholdet i de lokale fagforeninger der er kernen i 3 F og ikke en centralt styret kontingentkasse. Magten skal ligge ude i afdelingerne tæt på medlemmerne. Hvordan får vi mobiliseret faglige kræfter blandt de etniske minoriteter medlemmer har anden etnisk baggrund end dansk men forholdsmæssigt mangler der tillidsmænd fra denne store gruppe medlemmer. Ud over at få nye unge kræfter i fagbevægelsen er dette også en udfordring. Vi har ingen afdelinger der hedder 3 F Discount og det er vel ikke et mål i sig selv, at lave kopier af de alternativer der er i dag uden reelt indhold, f.eks. m.h.t. udvikling og vedligeholdelse af overenskomster. Selvom vi sætter kontingentet ned med 50 kr. om måneden, vil der fortsat være medlemmer der synes det er for højt til gengæld har vi anvendt tid og kræfter på at afmontere en sund og stærk fagforening. Skal vi være en moderne serviceorganisation eller en kamporganisation. Skal vi fravige de solidariske principper og gå til frit valgs modeller efter konsulenternes anvisning spurgt en havnearbejder fra Esbjerg. Skal vi lave samarbejdsaftaler eller skal vi lave overenskomster spurgte han videre.?? Han var ikke enig i beretningens visionsdel. Vi er i en politisk defensiv stilling, når vi som fagforening er ude blandt medlemmerne og det har vi været i for lang tid. Klassekampen er død erklærede statsministeren i Vi oplever hver dag i afdelingerne, at klassekampen eksistere og skærpes dag for dag. Regeringen er i gang med at afmontere vores velfærdssamfund med brugerbetaling, nedskæringer, kvalitetsreform o.s.v. Forhandlerne på de kommende forhandlinger på det offentlige område står overfor en meget svær opgave.

3 Kongressens 4 møde. Frokosten vel overstået, var det lige på og hårdt med en delegeret fra klippeøen kønsopdelt lønstatistik, forlangte hun syn for sagen, ligeløn her og nu, var kravet. Anbefalede også, at vi skulle læse bogen Solgt til sex der jo var en slags tak fra kvinden til den kampagne som 3 F har gennemført i perioden med underskriftsindsamling imod kvindehandel underskrifter blev det til. Vi har fået en gæst som vi håber vil tage vores politik på arbejdsmiljøområdet til sig og gøre til sin egen. En gæst der også gerne skulle gøre folkeskolen til en bedre skole for alle som vil mindske uligheden og som vi gerne ser som den kommende regeringsleder. Med de ord bød Poul Erik Skov Christensen Helle Thorning-Smidt velkommen til kongressen. Der er forskel på partierne i dansk politik. Det er ikke en usynlig forskel. Politik handler om valg og prioriteringer og vi vælger velfærd og fællesskab frem for andet det betyder med råderummet, at det ikke skal bruges til mere privat forbrug og skattelettelser. Mår der er noget der halter f.eks. sygehuse så må vi prioritere det. Man kan ikke få mere for færre midler. Vi kan ikke både bedre og billigere. Regeringens og DF har nu valgt at lette 10 mia. om året og der er ikke tale om en social omlægning af skatterne. Det er ikke en økonomisk ansvarlig omlægning en soleklar konservativ omlægning. Da vi lavede Made in Denmark vores skattepolitik var der et socialt og grønt sigte det er der ikke i denne regerings skattemodel. Der er tale om en svær cocktail som gør uligheden større for de ældre, 16 kr. mere om måneden. Regeringens plan til 2015 vil ikke forbedre velfærden det vil betyde stramninger af velfærden. Det viser regeringens egne tal. Vi vil fortsætte den historisk lave vækst i den offentlige sektor med det udspil. Vi vælger velfærd fordi vi har fået et velfærdssamfund med en stor offentlig sektor. Det går galt når danskerne mister tilliden til velfærdssamfundet. Den tvivl der opstår ved svigt skaber en konflikt blandt danskerne. Der skal være moderne service med rettigheder. Moderne mennesker skal behandles med værdighed og respekt. Vores fælles historie viser det når vi har forlangt flere rettigheder så er det mødt med afvisning om overbud, men vores historie viser, at nå vi får flere rettigheder så udvikler samfundet sig. Selvom man bliver ældre, så må det være sådan at man kan blive i sit eget lig med hvad dertil hører det er det der ligger i vores rettigheder. Vores unge, børn må have nogle rettigheder velfærdsrettigheder. Vi har opstillet 29 rettigheder og ingen har endnu sagt at det skulle der ikke være plads til. Vi skal ikke lade os nøje og acceptere en voksende ulighed som er til skade for den enkelte og dermed Danmark.

4 Det virker underligt at gruppe af fattige er vokset med i den periode vier inde i de sidste 6 år. Vi skal aldrig acceptere børn der lever et fattigt liv og når der er kommet flere til er uligheden vokset. Vi i Danmark klare sig bedst når lighed er fundamentet. Det handler ikke kun om økonomisk ulighed men også sundhed.. Det handler om geografisk ulighed. Uddannelsesulighed. Hvis sundhedstilstanden var ens ville der være mere på arbejdsmarkedet. Det har vide perspektiver for vort samfund. Sammenhængskraft mangler siger statsministeren men hvad gøres?. Globalisering har fortsat en stor udfordring Der mangel et bud på hvordan vi løfter folkeskolen det er først prioritet hvis uligheden skal mindskes hvor børnene og fagligheden er i centrum udfra de forudsætninger børnene har. De børn der ikke kan læse efter 1 klasse skal der gives særlig hjælp. så den sociale arv ikke går i arv i negativ betydning. Ungdomsuddannelserne må opprioriteres med udvidet undervisningspligt, med særlige tilbud til de skoletrætte. Der må et kasseeftersyn på efteruddannelserne så flere gennem uddannelse kan komme på arbejdsmarkedet.- og matche globaliseringens krav. Det er nødvendigt at vi i disse år får indsatsens på plads. Arbejdsmarkeds og beskæftigelsespolitikken er en ommer Claus Hjort. De ledige skal have skræddersyede tilbud. Jobcentrene skal have ordentlige rammer og parterne skal igen have indflydelse på de prioriteringer der foretages på arbejdsmarkedet. Den Danske Model bliver rost af regeringen i udlandet mens de hjemme river søjler ned i samme model., Lige nu er der flere sygemeldte end der er ledige tankevækkende. Det hårde arbejdsmarked viser nu sine resultater. Sygefraværet udgør et problem siger regeringen men hvad gøres?. Arbejdsgiverne skal have flere incitamenter til at gøre det bedre. Et sundere arbejdsmarked og måske skal de hjælpes på vej. Udenlands arbejdskraft det skal være på lige vilkår de gældende regler og overenskomster må overholdes. Det kan ikke nytte at vi igen og igen skal se overtrædelser underbetaling 12 timers arbejdsdage og kummerlig indkvartering. Vi bliver nødt til at sikre at alle arbejder på sunde og sikre arbejdspladser. AT må have mere focus på det som relevant myndighed på området.

5 Mange østarbejdere betaler typisk alene arbejdsmarkedsbidrag også der skal der være lige forhold, for at sikre den danske model. Vi vil i den kommende tid levere et nyt udspil fra Frank Jensen, der har været formand for et udvalg, der har arbejdet med globaliseringen. Vi skal tænke os grundigt om. Vi vil insistere på at levere en forskel, for de krav som i stiller i dette lokale. Der findes kun et socialdemokrati i Danmark som vil kæmpe for det, I kæmper for. Der er et valg, når uligheden skal bekæmpes når der skal tages hånd om globaliseringens problemer når der skal leveres uddannelse når klimaet skal forbedres. Vi har alle mulighederne vi er et rigt samfund vi brænder for at gøre en forskel og tage ansvar. Tak for ordet. Med stående bifald og en invitation fra formanden om at komme til kaffe efter kongrestiden kunne Helle med sin flotte røde kjole igen gå ud i samfundet igen for at mobilisere de nødvendige stemmer. Og så vendte vi tilbage til kongressens arbejde. Den første på talerstolen undrede sig over, at en vognmand der nylig var skyld til 97 grises død under en transport nu havde fået en fængselsdom hvilket endnu ikke var sket, når en arbejdsgiver var ansvarlig for en arbejdsulykke. Næste taler efterlyste ordene den politiske kamporganisation i beretningen lad os få dem i repliceringen. Skal vi afmontere fagforeningen når du ønsker meget mere fagforening? Hvad mener du?. At trække den centrale støtte til partierne er fuldstændig vanvittig og tidspunktet er da også helt vanvittigt. Hovedbestyrelsen burde skamme sig. Vi er ikke et parti, der sidder i Folketinget det gør Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Ligestillingen skal tænkes ind i alt hvad vi beskæftiger os med og ikke bare henlægges i et aqvarium i et lille hjørne af forbundet. Vi skal tænke på medlemmernes hele liv siger du i beretningen Poul Erik. Du er bekymret for medlemsflugten og ønsker forbedringer på området. Det var rart med klare politiske budskaber og drømme. Den enstrengede model med ens kontingent, kan ikke lade sig gøre med suveræne selvstændige afdelinger. Filmen Frit valg frit fald bringer klare advarsler og kunne man ikke få den genudsendt. Heler vores bevægelse bygger på solidaritetsprincipper og ikke centralisme. Nærhedsprincippet, lokale overenskomster lokale diskussioner det enkelte medlem så tæt på beslutningerne må vi fastholde. Og så må vi inspirere hinanden på tværs. Meget mere fagforening for en billiger penge det får vi ikke. Som Helle sagde for et øjeblik siden vi får ikke mere offentlig service og velfærd for skattelettelser.

6 Hovedbestyrelsen vil indsnævre vores virkefelt til det der relatere til arbejdslivet men, ulighed er ikke alene opstået af arbejdslivet. Hvordan hænger det sammen med din ellers gode anden halvdel af beretningen?. Så fik vi en tak fra en tidligere tjener for modtagelsen i 3 F og de holdninger der har været til at tage mærkesager op og gøre den til focuspunkter trods det kontroversielle i problemstillingerne, er der sat rygning på dagsordenen og støtte til at undgå passiv rygning. Vi skal vise at vi er en fagforening med hjerte og fornuft. Vi skal vise at der er en forskal på et forsikringsselskab og en fagforening. Vi skal ikke diskutere minimumsydelser i 3 F. Kønsopdelte lønstatistikker brug den lovgivning. Der ligger overraskelser og venter. Når vi går i gang med kompetenceafklaring af vores medlemmer skal der være kvalitet i arbejdet. Spørgsmålet er derfor om vi kan nå det på 3 år. Lad os minde hinanden om, at dette er en forening ikke en forretning. Familiepolitiske tiltag, der kan lette og forbedre vilkårene må fortsat prioriteres, herunder vilkår der giver gode kvalitative pasningsmuligheder og støtter familien ved sygdom. Væk med lukkedage og afkortede åbningstider. Hvad er det for en hjemmeside vi har hvorfor den ikke aktuel, når der er en demonstration for velfærdssamfundet 17 maj er ikke nævnt i beretningen og nu står 2 oktober for døren. 3 F er medlemmernes forbund og ikke det omvendte, med en topstyret pyramideorganisation. Nogle har hævdet, at der er lang vej til ledelsen, men der er med eksempler vist, at medlemmerne også er velkomne på formandens kontor. Tak for de eksempler Poul Erik. Hvad tænker manden, når en kvinde smider tøjet? Så for satan der er sex i luften. Hvad tænker en kvinde, når manden smider tøjet?så for satan der er mere vasketøj!!! Der er fortsat lang vej med ligestillingen. Kunsten er balancen imellem en synlig ledelse, der kan markere 3 F og medlemmernes problemer og de selvstændige suveræne afdelinger. Ensartet kontingent nej tak. Tilvalgs og fravalgsordninger nej tak. Vi lever på et kvalificeret veloplyst grundlag, og viger ikke en millimeter i forhold til, til enhver tid, at sige eller meddele vores uforbeholdne mening, i enhver sag. Hvis der stilles krav centralt fra til afdelingerne, vil det selvfølgelig også være sådan, at der stilles krav til forbundet. 3 F Logoet, skal borge for kvalitet uanset hvor man befinder sig. Det skal ikke være statens takster for kørselsgodtgørelse, der forhindre os i at lave opsøgende arbejde. For os er udenlandsk arbejdskraft en naturlig del af hverdagen af arbejdsdagen. I dag er det således, at importen er for at holde lønningerne i ro.

7 Vi har haft ledige murere og murerarbejdsmænd kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsgiverne har ikke ønsket dem. Den grønne gruppe er tilført en væsentligt bidrag til arbejdskraften på området. På byggearbejdspladserne er det set, at de selv har materialerne med de sover på pladsen, og er med andre ord billig underbetalt arbejdskraft, der ikke kan nås. Vi bliver ikke som 7 eleven der jo har alt, undtagen lukket. Spørgsmålet er, hvordan man bliver spurgt vil du have et mindre kontingent ja, er svaret. Vil du have et køkken til halv pris ja, bliver der straks svaret. Der bliver ikke spurgt på hvilke vilkår. Vi kræver et tempo på rengøringsområdet, så vi ikke bliver nedslidt. Vi vil ikke et topstyret centralistisk forbund.vi må vise også de yngre mennesker, at vi er et demokratisk forbund. Er kapitalen global skal fagbevægelsen også være det. Ungdomsarbejdet har ikke meget plads i beretningen men det gør det j ikke mindre vigtigt. Indflydelse og faglig aktivitet vil vi ha. Samarbejdet omkring løntjek er et udmærket eksempel på en samarbejdsform. Et klart budskab fra forbundet, der gav meget fagligt arbejde i afdelingerne. Sikkerhedsrepræsentanterne må have mere opmærksomhed med de visioner der ligger i beretningen om at skader og skadelige påvirkninger skal undgås og mistede arbejdsår skal undgås er det et kommende focusområde. Vi skal være gode ved vores tillidsvalgte og ikke være bange for at give ros. Der er forskel på medlemmer og medlemmernes forudsætninger og der er også geografiske og historiske forskelle det kan ikke ensrettes. Mangfoldigheden er vores styrke. Skal vi ligge under for de centripitale kræfter som forskerne peger på i undersøgelsen af fusionen, eller kan vi ikke bare kalde det kassekampen. Der er sikkert mange spændende ting der kunne undersøges i dette fusionsprojekt og de første år der nu er gået. Overenskomstforhandlinger og fornyelser af krav til udviklingen, skal vi arbejde med hele tiden mente samme taler. Det går ikke så godt med ungdomsarbejdet som vi unge i 3 F ungdom kunne ønske og som forbundet kunne ønske. Sparerunder har betydet ommøblering igen igen. Taburetterne trænger til et ungdomsoprør. Fagligt arbejde starter ikke altid lige som vi altid har gjort og for eksempel trænger lærlingelønningerne til et ordentligt spark i røven. Vi ønsker et forbund der vil tage os seriøst. Vi er simpelthen for få fagligt aktive unge. Der er ingen grund til panik nu men på sigt. Det skal tilføjes, at vi ikke er Goliat.

8 Vi skal have rustet nye unge faglige tillidsfolk. Kvindehandel er en daglig del af arbejdsmarkedet på rengøringsområdet. Normalt vælger vi lønmodtagere selv arbejdsgiver men ikke på dette område. Talrige udbud og nye kontraktforløb, betyder et stadigt skift af arbejdsgivere man ved aldrig om man er købt eller solgt. Talrige udbudsrunder kan betyde det, til trods for, at man har haft det samme arbejde på den samme skole i 20 år at man fortsat er på startløn det vil vi ikke finde os i. Man kan ikke få Irmavarer til Nettopriser men det er der nogle der tror på dette område. Loven om virksomhedsoverdragelse må indskrives i enhver udbudskontrakt Debatten om formandens beretning sluttede kl efter omkring 60 indlæg fra talerstolen. 3 F Roskildeegnen var på landets største talerstol 2 gange. Laila Jensen fik stillet spørgsmål til valgproceduren ved valg af tillidsvalgte til forbundets grupper Og Anne Gregersen fik stillet spørgsmål til kontingentets størrelse i forhold til de kvaliteter vi ønsker at give medlemmerne vi er ikke som de gule, og derfor er kontingentet større. Og så fik hun omtalt de kompetenceudviklingsprojekter både medlemmer, valgte og ansatte har været en del af i perioden. Sluttelig ønskede hun et bredere funderet IT udvalg på forbundsplan, der også har forstand på A- kasseadministration. Ventetiden på systemerne kræver mandetimer det er uholdbart. Det ville klæde den nye hovedbestyrelse at tage en bedre beslutning end den gamle. Set over dagens debat, var der generelt stor tilfredshed med formen for beretningen, dens fremlæggelse om tanker og drømme for fremtiden, med den undtagelse, at tanker og ideer der berører afdelingernes egen mulighed for at udvikle ideer og tage egne lokale initiativer op, ikke vil nyde fremme. Der vil ikke være et flertal for en central kontingentenhed. Der vil ikke være et flertal for at centralisere magten eller andet der begrænser afdelingerne suverænitet. Det var der mange der ikke kunne identificere sig med i deres indlæg. Vores telefonsystem fik mange knubbede ord og der ligger i det en fælles utilfredshed over, ikke at kunne betjene medlemmerne optimalt på det punkt. Den forestående store opgave med kompetenceudvikling af medlemmerne forventer mange sig store resultater af og måske kan vi af den vej afdække de miljøpåvirkninger medlemmernes hverdag også er en del af og som i værste fald kan blive en for tidlig ende på deres arbejdsliv. Der var ligeledes stor tilfredshed med at beretningen havde været mere fremadskuende frem for at tage historiske kendsgerninger frem i lyset igen. Den meget lange dag, med indlæg over 10 timer, kan naturligvis ikke være på disse få sider og vil kun sporadisk dække over dagens indhold men senere læsning af kongressens skriftlige referat vil give et godt afsæt til udvikling af tanker og ideer til det fremtidige arbejde og afdækker også hvilke forhindringer, der skal passeres på vores fremtidige vej.

9 3 F skal arbejde for, at medlemmerne får det bedst mulige arbejdsliv. Ref.: Poul Christensen.

10

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Elektronisk reprint fra www.3f.dk. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. 1. maj tale Arne Grevsen Formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Der er kommet en Ny ledelse i Socialdemokratiet dens dagsorden er at vinde næste gang Efterlønnen er sat til debat. Vi må sikre at vores medlemmer

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Sådan skal det helst ikke gå. Fagbevægelsen skal ikke blive til en museumsgenstand.

Sådan skal det helst ikke gå. Fagbevægelsen skal ikke blive til en museumsgenstand. Forbundsformandens replik Jeg vil starte med en fortalelse, som stammer fra dirigenten. Han blev nok forvirret, fordi der var telefon. Men han sagde i hvert fald, at de delegerede, der ikke deltager på

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Vores ideologiske rod

Vores ideologiske rod FOLKESOCIALISME Hvad er jeres bud? Historisk rids! Midten af 1800-tallet: Industrialisering! Ekstrem ulighed i samfundet! 1871: Socialdemokratiet udspringer af datidens LO! 1920: DKP stiftes! De to slås

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere