Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra"

Transkript

1 Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning der på tekst TV trak overskriften Kontingentet skal ned. Det var nu ikke det hovedbudskab som vi fra 3 F Roskildeegnen hørte. Hovedbudskabet var Meget mere fagforening hvor der blev taget vare på de ældre såvel som de yngre medlemmers faglige interesser. Et anden budskab var at udarbejde et servicekatalog, så medlemmerne over det ganske land kunne få samme gode service på kerneydelserne. Der er 44 på talerlisten fra mødets start, hvilket dog hurtigt bliver flere. Formandens beretning var også stor og lang næsten 2 timer, med et kort tilbageblik på de forgangne 3 år og en stor del med perspektivisering af pejlemærker på fremtiden. En stor del af beretningen var også tilegnet den ulighed der fortsat er en stor del af verden til del. Og hvordan der nu var med den sociale arv manglende uddannelse ringere job og kortere liv. Vi må i de kommende år afdække de færdigheder kompetencer medlemmerne har og hvordan vi sammen med interesse kan udvikle disse til gavn for både medlem dennes familie og samfundet som helhed. Uddrag af debatten: Udlicitering af rengøringsopgaverne var første emne på dagens debat og den for hurtige nedslidning disse besparelsesøvelser fører med sig. Det er jo den virkelige verden og ikke den ønskelige verden, der er medlemmernes hverdag. Jobformidling og genvordighederne med at se det fornuftige i et system og EDB systemer der ikke kan håndtere de jobformidlinger der også er en central kerneydelse vi skal fortsat være gode til at finde en kontakt mellem de jobs der er og de ledige. De medlemmer vi kalder en ressource kalder andre en reserve hvilket teknokratisk menneskesyn som beskæftigelsesministeren ligger for dagen. Flexsibillitet på det danske arbejdsmarked flere hænder i arbejde, og hvad der ellers kommer ud af krav. Pligter, pligter og pligter hvor er rettighederne kunne debatten passende dreje sig om. Velfærd for alle det er der råd til kunne vores enkle budskab være. Hvad er så virkeligheden. Arbejdstilsynet og BST prioriteret ned. Fortsat besparelser på sikkerheds og velfærdsforhold. Arbejdsmiljøområdet nedprioriteret og en fortsat produktion af nedslidningsskader stressrelaterede nedbrud af arbejdskraften. Jo det er da, med nogen tilfredshed at skadede medlemmer modtager erstatninger men langt de fleste ville hellere have et godt arbejdsmiljø, et langt arbejdsliv og t godt otium.

2 Vores opgave er at finde løftestænger til et godt og sundt arbejdsmiljø sammen med medlemmerne. Virkeligheden derude er også mere end 1000 vikarbureauer i Danmark hvilken interesse har de m.h.t. arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed eller er det interesse i at tjene hurtige penge, der trækker læsset. International solidaritet arbejdere i alle verdens lande, foren jer er blevet højaktuel, med arbejdskraftens frie bevægelighed. Vi skal rejse prioriterede krav og vi skal mobilisere medlemmerne i den forbindelse det giver sammenhængskraft. Vi skal være en kamporganisation og alle skal længere frem i skoene. 3 F kan sætte dagsordenen på borgen hvis ledelsen vil stå sammen med medlemmernes og deres interesser. Mangfoldighed er en styrke og dermed er oplægget til ensartethed ikke vejen frem vi vil have et fællesskab af mangfoldige aktive afdelinger. 3 F kan vælte statsministeren underforstået Helle kan ikke alene og uden hjælp. Vi skal ud på arbejdspladserne og vi skal kunne servicere medlemmerne der kommer i afdelingerne. Vi skal kunne hjælpe med en lang række af ydelser i åbningstiden og telefonen skal tages når den ringer ude i de suveræne afdelinger. Det direkte demokrati, og kontant hjælp og afregning er mangfoldighedens styrke. Det er indholdet i de lokale fagforeninger der er kernen i 3 F og ikke en centralt styret kontingentkasse. Magten skal ligge ude i afdelingerne tæt på medlemmerne. Hvordan får vi mobiliseret faglige kræfter blandt de etniske minoriteter medlemmer har anden etnisk baggrund end dansk men forholdsmæssigt mangler der tillidsmænd fra denne store gruppe medlemmer. Ud over at få nye unge kræfter i fagbevægelsen er dette også en udfordring. Vi har ingen afdelinger der hedder 3 F Discount og det er vel ikke et mål i sig selv, at lave kopier af de alternativer der er i dag uden reelt indhold, f.eks. m.h.t. udvikling og vedligeholdelse af overenskomster. Selvom vi sætter kontingentet ned med 50 kr. om måneden, vil der fortsat være medlemmer der synes det er for højt til gengæld har vi anvendt tid og kræfter på at afmontere en sund og stærk fagforening. Skal vi være en moderne serviceorganisation eller en kamporganisation. Skal vi fravige de solidariske principper og gå til frit valgs modeller efter konsulenternes anvisning spurgt en havnearbejder fra Esbjerg. Skal vi lave samarbejdsaftaler eller skal vi lave overenskomster spurgte han videre.?? Han var ikke enig i beretningens visionsdel. Vi er i en politisk defensiv stilling, når vi som fagforening er ude blandt medlemmerne og det har vi været i for lang tid. Klassekampen er død erklærede statsministeren i Vi oplever hver dag i afdelingerne, at klassekampen eksistere og skærpes dag for dag. Regeringen er i gang med at afmontere vores velfærdssamfund med brugerbetaling, nedskæringer, kvalitetsreform o.s.v. Forhandlerne på de kommende forhandlinger på det offentlige område står overfor en meget svær opgave.

3 Kongressens 4 møde. Frokosten vel overstået, var det lige på og hårdt med en delegeret fra klippeøen kønsopdelt lønstatistik, forlangte hun syn for sagen, ligeløn her og nu, var kravet. Anbefalede også, at vi skulle læse bogen Solgt til sex der jo var en slags tak fra kvinden til den kampagne som 3 F har gennemført i perioden med underskriftsindsamling imod kvindehandel underskrifter blev det til. Vi har fået en gæst som vi håber vil tage vores politik på arbejdsmiljøområdet til sig og gøre til sin egen. En gæst der også gerne skulle gøre folkeskolen til en bedre skole for alle som vil mindske uligheden og som vi gerne ser som den kommende regeringsleder. Med de ord bød Poul Erik Skov Christensen Helle Thorning-Smidt velkommen til kongressen. Der er forskel på partierne i dansk politik. Det er ikke en usynlig forskel. Politik handler om valg og prioriteringer og vi vælger velfærd og fællesskab frem for andet det betyder med råderummet, at det ikke skal bruges til mere privat forbrug og skattelettelser. Mår der er noget der halter f.eks. sygehuse så må vi prioritere det. Man kan ikke få mere for færre midler. Vi kan ikke både bedre og billigere. Regeringens og DF har nu valgt at lette 10 mia. om året og der er ikke tale om en social omlægning af skatterne. Det er ikke en økonomisk ansvarlig omlægning en soleklar konservativ omlægning. Da vi lavede Made in Denmark vores skattepolitik var der et socialt og grønt sigte det er der ikke i denne regerings skattemodel. Der er tale om en svær cocktail som gør uligheden større for de ældre, 16 kr. mere om måneden. Regeringens plan til 2015 vil ikke forbedre velfærden det vil betyde stramninger af velfærden. Det viser regeringens egne tal. Vi vil fortsætte den historisk lave vækst i den offentlige sektor med det udspil. Vi vælger velfærd fordi vi har fået et velfærdssamfund med en stor offentlig sektor. Det går galt når danskerne mister tilliden til velfærdssamfundet. Den tvivl der opstår ved svigt skaber en konflikt blandt danskerne. Der skal være moderne service med rettigheder. Moderne mennesker skal behandles med værdighed og respekt. Vores fælles historie viser det når vi har forlangt flere rettigheder så er det mødt med afvisning om overbud, men vores historie viser, at nå vi får flere rettigheder så udvikler samfundet sig. Selvom man bliver ældre, så må det være sådan at man kan blive i sit eget lig med hvad dertil hører det er det der ligger i vores rettigheder. Vores unge, børn må have nogle rettigheder velfærdsrettigheder. Vi har opstillet 29 rettigheder og ingen har endnu sagt at det skulle der ikke være plads til. Vi skal ikke lade os nøje og acceptere en voksende ulighed som er til skade for den enkelte og dermed Danmark.

4 Det virker underligt at gruppe af fattige er vokset med i den periode vier inde i de sidste 6 år. Vi skal aldrig acceptere børn der lever et fattigt liv og når der er kommet flere til er uligheden vokset. Vi i Danmark klare sig bedst når lighed er fundamentet. Det handler ikke kun om økonomisk ulighed men også sundhed.. Det handler om geografisk ulighed. Uddannelsesulighed. Hvis sundhedstilstanden var ens ville der være mere på arbejdsmarkedet. Det har vide perspektiver for vort samfund. Sammenhængskraft mangler siger statsministeren men hvad gøres?. Globalisering har fortsat en stor udfordring Der mangel et bud på hvordan vi løfter folkeskolen det er først prioritet hvis uligheden skal mindskes hvor børnene og fagligheden er i centrum udfra de forudsætninger børnene har. De børn der ikke kan læse efter 1 klasse skal der gives særlig hjælp. så den sociale arv ikke går i arv i negativ betydning. Ungdomsuddannelserne må opprioriteres med udvidet undervisningspligt, med særlige tilbud til de skoletrætte. Der må et kasseeftersyn på efteruddannelserne så flere gennem uddannelse kan komme på arbejdsmarkedet.- og matche globaliseringens krav. Det er nødvendigt at vi i disse år får indsatsens på plads. Arbejdsmarkeds og beskæftigelsespolitikken er en ommer Claus Hjort. De ledige skal have skræddersyede tilbud. Jobcentrene skal have ordentlige rammer og parterne skal igen have indflydelse på de prioriteringer der foretages på arbejdsmarkedet. Den Danske Model bliver rost af regeringen i udlandet mens de hjemme river søjler ned i samme model., Lige nu er der flere sygemeldte end der er ledige tankevækkende. Det hårde arbejdsmarked viser nu sine resultater. Sygefraværet udgør et problem siger regeringen men hvad gøres?. Arbejdsgiverne skal have flere incitamenter til at gøre det bedre. Et sundere arbejdsmarked og måske skal de hjælpes på vej. Udenlands arbejdskraft det skal være på lige vilkår de gældende regler og overenskomster må overholdes. Det kan ikke nytte at vi igen og igen skal se overtrædelser underbetaling 12 timers arbejdsdage og kummerlig indkvartering. Vi bliver nødt til at sikre at alle arbejder på sunde og sikre arbejdspladser. AT må have mere focus på det som relevant myndighed på området.

5 Mange østarbejdere betaler typisk alene arbejdsmarkedsbidrag også der skal der være lige forhold, for at sikre den danske model. Vi vil i den kommende tid levere et nyt udspil fra Frank Jensen, der har været formand for et udvalg, der har arbejdet med globaliseringen. Vi skal tænke os grundigt om. Vi vil insistere på at levere en forskel, for de krav som i stiller i dette lokale. Der findes kun et socialdemokrati i Danmark som vil kæmpe for det, I kæmper for. Der er et valg, når uligheden skal bekæmpes når der skal tages hånd om globaliseringens problemer når der skal leveres uddannelse når klimaet skal forbedres. Vi har alle mulighederne vi er et rigt samfund vi brænder for at gøre en forskel og tage ansvar. Tak for ordet. Med stående bifald og en invitation fra formanden om at komme til kaffe efter kongrestiden kunne Helle med sin flotte røde kjole igen gå ud i samfundet igen for at mobilisere de nødvendige stemmer. Og så vendte vi tilbage til kongressens arbejde. Den første på talerstolen undrede sig over, at en vognmand der nylig var skyld til 97 grises død under en transport nu havde fået en fængselsdom hvilket endnu ikke var sket, når en arbejdsgiver var ansvarlig for en arbejdsulykke. Næste taler efterlyste ordene den politiske kamporganisation i beretningen lad os få dem i repliceringen. Skal vi afmontere fagforeningen når du ønsker meget mere fagforening? Hvad mener du?. At trække den centrale støtte til partierne er fuldstændig vanvittig og tidspunktet er da også helt vanvittigt. Hovedbestyrelsen burde skamme sig. Vi er ikke et parti, der sidder i Folketinget det gør Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Ligestillingen skal tænkes ind i alt hvad vi beskæftiger os med og ikke bare henlægges i et aqvarium i et lille hjørne af forbundet. Vi skal tænke på medlemmernes hele liv siger du i beretningen Poul Erik. Du er bekymret for medlemsflugten og ønsker forbedringer på området. Det var rart med klare politiske budskaber og drømme. Den enstrengede model med ens kontingent, kan ikke lade sig gøre med suveræne selvstændige afdelinger. Filmen Frit valg frit fald bringer klare advarsler og kunne man ikke få den genudsendt. Heler vores bevægelse bygger på solidaritetsprincipper og ikke centralisme. Nærhedsprincippet, lokale overenskomster lokale diskussioner det enkelte medlem så tæt på beslutningerne må vi fastholde. Og så må vi inspirere hinanden på tværs. Meget mere fagforening for en billiger penge det får vi ikke. Som Helle sagde for et øjeblik siden vi får ikke mere offentlig service og velfærd for skattelettelser.

6 Hovedbestyrelsen vil indsnævre vores virkefelt til det der relatere til arbejdslivet men, ulighed er ikke alene opstået af arbejdslivet. Hvordan hænger det sammen med din ellers gode anden halvdel af beretningen?. Så fik vi en tak fra en tidligere tjener for modtagelsen i 3 F og de holdninger der har været til at tage mærkesager op og gøre den til focuspunkter trods det kontroversielle i problemstillingerne, er der sat rygning på dagsordenen og støtte til at undgå passiv rygning. Vi skal vise at vi er en fagforening med hjerte og fornuft. Vi skal vise at der er en forskal på et forsikringsselskab og en fagforening. Vi skal ikke diskutere minimumsydelser i 3 F. Kønsopdelte lønstatistikker brug den lovgivning. Der ligger overraskelser og venter. Når vi går i gang med kompetenceafklaring af vores medlemmer skal der være kvalitet i arbejdet. Spørgsmålet er derfor om vi kan nå det på 3 år. Lad os minde hinanden om, at dette er en forening ikke en forretning. Familiepolitiske tiltag, der kan lette og forbedre vilkårene må fortsat prioriteres, herunder vilkår der giver gode kvalitative pasningsmuligheder og støtter familien ved sygdom. Væk med lukkedage og afkortede åbningstider. Hvad er det for en hjemmeside vi har hvorfor den ikke aktuel, når der er en demonstration for velfærdssamfundet 17 maj er ikke nævnt i beretningen og nu står 2 oktober for døren. 3 F er medlemmernes forbund og ikke det omvendte, med en topstyret pyramideorganisation. Nogle har hævdet, at der er lang vej til ledelsen, men der er med eksempler vist, at medlemmerne også er velkomne på formandens kontor. Tak for de eksempler Poul Erik. Hvad tænker manden, når en kvinde smider tøjet? Så for satan der er sex i luften. Hvad tænker en kvinde, når manden smider tøjet?så for satan der er mere vasketøj!!! Der er fortsat lang vej med ligestillingen. Kunsten er balancen imellem en synlig ledelse, der kan markere 3 F og medlemmernes problemer og de selvstændige suveræne afdelinger. Ensartet kontingent nej tak. Tilvalgs og fravalgsordninger nej tak. Vi lever på et kvalificeret veloplyst grundlag, og viger ikke en millimeter i forhold til, til enhver tid, at sige eller meddele vores uforbeholdne mening, i enhver sag. Hvis der stilles krav centralt fra til afdelingerne, vil det selvfølgelig også være sådan, at der stilles krav til forbundet. 3 F Logoet, skal borge for kvalitet uanset hvor man befinder sig. Det skal ikke være statens takster for kørselsgodtgørelse, der forhindre os i at lave opsøgende arbejde. For os er udenlandsk arbejdskraft en naturlig del af hverdagen af arbejdsdagen. I dag er det således, at importen er for at holde lønningerne i ro.

7 Vi har haft ledige murere og murerarbejdsmænd kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsgiverne har ikke ønsket dem. Den grønne gruppe er tilført en væsentligt bidrag til arbejdskraften på området. På byggearbejdspladserne er det set, at de selv har materialerne med de sover på pladsen, og er med andre ord billig underbetalt arbejdskraft, der ikke kan nås. Vi bliver ikke som 7 eleven der jo har alt, undtagen lukket. Spørgsmålet er, hvordan man bliver spurgt vil du have et mindre kontingent ja, er svaret. Vil du have et køkken til halv pris ja, bliver der straks svaret. Der bliver ikke spurgt på hvilke vilkår. Vi kræver et tempo på rengøringsområdet, så vi ikke bliver nedslidt. Vi vil ikke et topstyret centralistisk forbund.vi må vise også de yngre mennesker, at vi er et demokratisk forbund. Er kapitalen global skal fagbevægelsen også være det. Ungdomsarbejdet har ikke meget plads i beretningen men det gør det j ikke mindre vigtigt. Indflydelse og faglig aktivitet vil vi ha. Samarbejdet omkring løntjek er et udmærket eksempel på en samarbejdsform. Et klart budskab fra forbundet, der gav meget fagligt arbejde i afdelingerne. Sikkerhedsrepræsentanterne må have mere opmærksomhed med de visioner der ligger i beretningen om at skader og skadelige påvirkninger skal undgås og mistede arbejdsår skal undgås er det et kommende focusområde. Vi skal være gode ved vores tillidsvalgte og ikke være bange for at give ros. Der er forskel på medlemmer og medlemmernes forudsætninger og der er også geografiske og historiske forskelle det kan ikke ensrettes. Mangfoldigheden er vores styrke. Skal vi ligge under for de centripitale kræfter som forskerne peger på i undersøgelsen af fusionen, eller kan vi ikke bare kalde det kassekampen. Der er sikkert mange spændende ting der kunne undersøges i dette fusionsprojekt og de første år der nu er gået. Overenskomstforhandlinger og fornyelser af krav til udviklingen, skal vi arbejde med hele tiden mente samme taler. Det går ikke så godt med ungdomsarbejdet som vi unge i 3 F ungdom kunne ønske og som forbundet kunne ønske. Sparerunder har betydet ommøblering igen igen. Taburetterne trænger til et ungdomsoprør. Fagligt arbejde starter ikke altid lige som vi altid har gjort og for eksempel trænger lærlingelønningerne til et ordentligt spark i røven. Vi ønsker et forbund der vil tage os seriøst. Vi er simpelthen for få fagligt aktive unge. Der er ingen grund til panik nu men på sigt. Det skal tilføjes, at vi ikke er Goliat.

8 Vi skal have rustet nye unge faglige tillidsfolk. Kvindehandel er en daglig del af arbejdsmarkedet på rengøringsområdet. Normalt vælger vi lønmodtagere selv arbejdsgiver men ikke på dette område. Talrige udbud og nye kontraktforløb, betyder et stadigt skift af arbejdsgivere man ved aldrig om man er købt eller solgt. Talrige udbudsrunder kan betyde det, til trods for, at man har haft det samme arbejde på den samme skole i 20 år at man fortsat er på startløn det vil vi ikke finde os i. Man kan ikke få Irmavarer til Nettopriser men det er der nogle der tror på dette område. Loven om virksomhedsoverdragelse må indskrives i enhver udbudskontrakt Debatten om formandens beretning sluttede kl efter omkring 60 indlæg fra talerstolen. 3 F Roskildeegnen var på landets største talerstol 2 gange. Laila Jensen fik stillet spørgsmål til valgproceduren ved valg af tillidsvalgte til forbundets grupper Og Anne Gregersen fik stillet spørgsmål til kontingentets størrelse i forhold til de kvaliteter vi ønsker at give medlemmerne vi er ikke som de gule, og derfor er kontingentet større. Og så fik hun omtalt de kompetenceudviklingsprojekter både medlemmer, valgte og ansatte har været en del af i perioden. Sluttelig ønskede hun et bredere funderet IT udvalg på forbundsplan, der også har forstand på A- kasseadministration. Ventetiden på systemerne kræver mandetimer det er uholdbart. Det ville klæde den nye hovedbestyrelse at tage en bedre beslutning end den gamle. Set over dagens debat, var der generelt stor tilfredshed med formen for beretningen, dens fremlæggelse om tanker og drømme for fremtiden, med den undtagelse, at tanker og ideer der berører afdelingernes egen mulighed for at udvikle ideer og tage egne lokale initiativer op, ikke vil nyde fremme. Der vil ikke være et flertal for en central kontingentenhed. Der vil ikke være et flertal for at centralisere magten eller andet der begrænser afdelingerne suverænitet. Det var der mange der ikke kunne identificere sig med i deres indlæg. Vores telefonsystem fik mange knubbede ord og der ligger i det en fælles utilfredshed over, ikke at kunne betjene medlemmerne optimalt på det punkt. Den forestående store opgave med kompetenceudvikling af medlemmerne forventer mange sig store resultater af og måske kan vi af den vej afdække de miljøpåvirkninger medlemmernes hverdag også er en del af og som i værste fald kan blive en for tidlig ende på deres arbejdsliv. Der var ligeledes stor tilfredshed med at beretningen havde været mere fremadskuende frem for at tage historiske kendsgerninger frem i lyset igen. Den meget lange dag, med indlæg over 10 timer, kan naturligvis ikke være på disse få sider og vil kun sporadisk dække over dagens indhold men senere læsning af kongressens skriftlige referat vil give et godt afsæt til udvikling af tanker og ideer til det fremtidige arbejde og afdækker også hvilke forhindringer, der skal passeres på vores fremtidige vej.

9 3 F skal arbejde for, at medlemmerne får det bedst mulige arbejdsliv. Ref.: Poul Christensen.

10

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Endnu engang velkommen til a-kassens delegeretmøde. Jeg vil nu aflægge den mundtlige beretning om a-kassen. Og jeg vil særligt fokusere på

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Indledning... 3 En historisk kongres... 4 Regeringen angriber lønmodtagerne... 5 Forfejlet beskæftigelsespolitik...

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere