Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6"

Transkript

1 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode

2 JOURNALEN 2 NYHED Ferier er farlige for patienterne Ferietiden kan være farlig for patienter, der er blevet opereret. Det viser en helt ny undersøgelse, som paradoksalt nok er foretaget på en afdeling kendt for forbedret behandling efter hurtig-rask-metoden. I ferierne gik man bare fra en øget til normal bemanding. Hospitalet øger nu feriebemandingen. AF HANNE STETTING DUVÅ Risikoen for at dø efter en operation er fire gange så høj i ferier som på hverdage. Det er resultatet af en opsigtsvækkende undersøgelse fra Hvidovre Hospital, som netop er blevet offentliggjort i et af de førende lægefaglige tidsskrifter om narkose British Journal of Anaesthesia. Undersøgelsen er foretaget over en knap toårig periode på Hvidovre Hospitals Hoftefrakturenhed og omfatter 600 forløb for patienter opereret for akut hoftebrud. Den viser, at fem dage efter operationen var risikoen for at dø fire gange så høj i ferietiden som til hverdag. De aktuelle resultater har kun været mulige at påvise, fordi vi har et strømlinet behandlingsforløb med mange patienter af samme type. Det havde ikke været muligt at fortolke de data, hvis patienterne havde været spredt ud, som de er på en traditionel ortopædkirurgisk afdeling, hvor ældre mennesker med hoftebrud ligger sammen med en unge mænd med brækkede arme, siger narkoselæge Nicolai Bang Foss fra Hvidovre Hospital, Fire ud af ti opereres nu efter hurtig-rask-metoden på Hvidovre Hospital Antallet af operationer med hurtig-rask-metoden, der blandt fagfolk hedder accelererede forløb, svarer årligt til 2500 ud af de i alt ca operationer på hospitalet. Operationstyper: Tyktarmsoperationer: Colonoperationer Akutte hoftebrud: Hoftefrakturer Ny hofte eller knæ på grund af slidgigt: Hofte- og knæalloplastikker Livmoderen bliver fjernet: Hysterektomier Galdeoperationer med kikkertkirurgi Kejsersnit Planlagt og akut: Accelererede forløb bruges primært til planlagte operationer på Hvidovre Hospital. Siden 2002 er metoden også blevet udviklet til at omfatte patienter med akut hoftebrud den mest komplicerede patientgruppe overhovedet. I fremtiden vil den blive udviklet til andre akutte indgreb. Kehlet-principperne har påvirket hele det kirurgiske område på hospitalet. (Hurtig-rask-metoden egner sig ikke til små ambulante indgreb.) der har skrevet artiklen sammen med professor dr. med. Henrik Kehlet fra Rigshospitalet. Øget bemanding På Hvidovre Hospital har undersøgelsen fået hospitalsdirektionen til med det samme at øge bemandingen på Hoftefrakturenheden i ferierne, fordi resultaterne er så markante. På afdelingen bliver der nu også foretaget en grundig analyse for at sikre, at også feriebemandingen er ligeså højt specialiseret som det personale, der til daglig passer patienterne. Vi skal have gennemanalyseret, hvad det er, der går galt i ferierne, siger Henrik Kehlet, der er professor i den behandling, man giver patienterne før, under og efter en operation og som kaldes perioperativ terapi. Det er i høj grad relevant for en stor del af befolkningen, at forskerne får løst dette problem. Fx kan hver tredje danske kvinde se frem til at få et akut hoftebrud, når hun bliver ældre. Andre forbedringer er på vej på Hoftefrakturenheden. Det tyder fx på, at flere med akut hoftebrud overlever, når man lader narkoselæger, der er eksperter i intensivbehandling, overvåge patienterne. Det er en ny og utraditionel løsning, som har vist gode resultater i et pilotprojekt beskrevet i sidste udgave af Journalen. Vi må se i øjnene at patienter med akut hoftebrud er mere komplekse, end vi har troet i sundhedsvæsenet, siger hospitalsdirektør Torben Stentoft. En ny artikel fra Japan viser helt samme tendens for en afdeling for patienter med akut hjerneblødning, apopleksi. De har også ligget på blandede afdelinger før, men når man laver specialenheder, bliver tallene tydelige, og man kan se, at patienterne har brug for intensiv pleje, fortæller Nicolai Bang Foss,

3 JOURNALEN 3 NYHED Tydelige tal. "Når man laver specialenheder, bliver tallene tydelige, og man kan se, at de sårbare patienter har brug for intensiv pleje. Det gælder både her og i Japan," siger Hvidovre-forskeren, narkoselæge Nicolai Bang Foss, der taler med en ældre patient opereret for hoftebrud. som arbejder sammen med Henrik Kehlet på flere af disse forskningsprojekter. Super-afdeling afslører generelt problem Det paradoksale er, at patienterne på Hvidovres Hoftefrakturenhed til daglig har haft en bedre bemanding og flere specialuddannede end på de traditionelle kirurgiske afdelinger, der tager sig af patienter med akut hoftebrud. Afdelingen har en række gode resultater, der viser, at patienterne bliver hurtigere raske end med den almindelige behandling. Men i ferierne gik bemandingen på Hoftefrakturenheden bare ned til et almindeligt niveau, og flere døde. Derfor kan undersøgelsen få konsekvenser for resten af sygehusvæsenet. Det er nemlig en kendt og udbredt problemstilling, at ferier er svære at bemande, og at antallet af medarbejdere pr. patient går ned på mange afdelinger. Man har ikke tidligere kunnet se, at dette gav en øget risiko for komplikationer. Vi har først fået

4 JOURNALEN 4 NYHED overblikket efter at have gjort tallet op for en større gruppe patienter over flere år. Men denne problemstilling med ferierne har altid eksisteret, der er intet nyt i det. Det nye er, at vi har kunnet analysere det og identificere problemet, fortæller Henrik Kehlet, der i februar tiltrådte som professor i perioperativ terapi på Rigshospitalet efter i mange år at have ledet forskningen med at forbedre behandlingen for kirurgiske patienter på Hvidovre Hospital en forskningsindsats, som har gjort hans navn kendt verden over. Han er stadig aktiv i en række projekter på Hvidovre Hospital. Ca danskere får hvert år et akut hoftebrud, ofte ved et fald. Det drejer sig om patienter med en gennemsnitsalder på 83 år, som i forvejen er skrøbelige. Mellem fem og ti procent dør inden for en måned efter operationen, viser tal fra hele landet. Patienter med hoftebrud er den mest sårbare patientgruppe overhovedet, og de blev stedmoderligt behandlet før i tiden. Med denne her forskning forsøger vi at finde nye løsninger og forbedre behandlingen, siger Nicolai Bang Foss. Fra planlagte til akutte operationer. "Ved at indføre metoden til patienter med akut hoftebrud for fire år siden, tog man fat på den mest komplicerede patientgruppe overhovedet," siger professor Henrik Kehlet. Kehlet-metoden breder sig Ferie-undersøgelsen er en del af det store forskningsarbejde, som hospitalet er kendt for, og hvor målet er at nå frem til den risiko- og smertefri operation ved hjælp af metoden, der kaldes fast track surgery eller accelererede forløb. Metoden går ud på at løse alle de problemer, der opstår ved en operation, og som udsætter kroppen for livsfarligt kirurgisk stress. For at arbejde sig frem til målet har forskerne med professor Henrik Kehlet i spidsen i årevis udviklet nye typer af behandling for kirurgiske patienter. Det drejer sig om en række områder. Lige fra at følge patienten tæt fra indlæggelse til udskrivning, operere tidligere, give bedre smertelindring, bedre information, bedre bedøvelse, bedre ernæring, bedre væskebehandling og bedre genoptræning. Alt sammen med det mål at få kroppen hurtigt rask efter det voldsomme indgreb, som enhver operation er. Ved at forbedre metoderne har forskerne vist, at kroppen kan blive sig selv igen få dage efter operationer, hvor det før varede uger, inden patienterne blev smertefri og fik et normalt energiniveau. (Læs om metoden side 6-11). I de første år koncentrerede forskerne sig om planlagte operationer, der er nemmere at styre. Ved at indføre metoden på patienter med hoftebrud tog man fat på et nyt område. Det er den mest komplicerede patientgruppe overhovedet, som man indførte en strømlinet og velplanlagt behandling for, forklarer Henrik Kehlet. Hoftefrakturenheden på Hvidovre Hospital har eksisteret i fire år, og de strømlinede forløb giver gode resultater. Her får patienterne det fysisk bedre hurtigere på en række områder end ved det traditionelle forløb. Langt flere af de ældre mennesker kan fx vende direkte hjem efter hospitalsopholdet og genoptage det liv, de havde før operationen. Hvidovres metode til at behandle patienter med hoftebrud er indført flere steder i landet, bl.a. på Bispebjerg Hospital og Vejle Sygehus. Desuden er modellen ved at blive indført på Herlev Amtssygehus, Gentofte Amtssygehus, Holbæk Sygehus og på flere andre sygehuse både i Danmark og i udlandet. Men metoden skal hele tiden forbedres, og nye svære spørgsmål skal besvares, fx nu problemet med bemandingen i ferierne: Forskningen i perioperativ terapi og accelererede forløb handler om at stille sig selv de svære spørgsmål, identificere problemerne og løse dem et for et, siger Henrik Kehlet.

5 JOURNALEN 5 NYHED FOTOS: JOACHIM RODE 40 procent af alle hospitalets operationer sker ved hurtig-rask-metoden. På billedet får en patient 6. marts skiftet begge knæ ud ved en planlagt operation. Planen for i år er at 575 patienter får nyt knæ eller ny hofte. På bare fem år har Hvidovre nedbragt liggetiden fra 13,3 dage til 3,8 dage. "Det betyder, at patienten er mindst ligeså rask som før på knap fire dage," siger overlæge Henrik Husted (forsidefotoet), der er leder af sektionen og opererer knæpatienten. Forrest på fotoet taler narkoselægen med patienten. Det lille foto viser det kunstige knæ.

6 JOURNALEN 6 Stjerneforskeren tør stille de helt naive spørgsmål AF HANNE STETTING DUVÅ Henrik Kehlet har haft mod til at spørge dumt. Det har gjort ham verdensberømt på sit felt. Han er gået på tværs af både faggrænser og konventioner for at skabe bedre vilkår for kirurgiske patienter med metoden accelererede forløb.

7 Hvidovre Hospital er kendt ude i verden på grund af ham og hans metode, der giver operationspatienter en rask krop hurtigt efter indgrebet. Han har turdet stille naive spørgsmål og tænke helt på tværs. Og målet er stadig det samme i dag, som da han startede: At nå frem til den smerte- og risikofri operation. Henrik Kehlet, 64 år, tiltrådte i februar som professor på Rigshospitalet efter årtiers forskning og udvikling på Hvidovre. Men historien begyndte for mange år siden. "Det startede med min første galdestensoperation. Indgrebet er ret enkelt, men kvinden døde nogle dage efter af en blodprop i lungen. Hvad er det nu for noget? tænkte jeg. Vi vidste alle sammen, at nogle patienter skred i svinget, som vi kaldte det. Det kunne man læse i alle lærebøgerne. Men hvorfor? Hvorfor skal man blive syg, hvis man får repareret noget i kroppen, og selve operationen har været teknisk tilfredsstillende?". Det spørgsmål besvarede den unge læges speciale, mavetarmkirurgien, ikke. Her var man optaget af det primære formål, nemlig at få komplicerede operationer til at lykkes. Men Henrik Kehlet gav sig til at spekulere på alt det andet, det mindre prestigefyldte, det uden om operationerne: Hvad sker der med kroppen, lige fra patienten bliver indlagt? Hvad betyder det, når man faster længe inden en operation? Er de mange sonder, dræn og katetre nødvendige? Og de stærke smerter? Kan man bedøve på en bedre måde? Kan kroppen bygges op hurtigere? "Det startede med min første galdestensoperation. Indgrebet er ret enkelt, men kvinden døde nogle dage efter. Hvad er det nu for noget? tænkte jeg. Vi vidste alle sammen, at nogle patienter skred i svinget, som vi kaldte det. Men hvorfor? Professor Henrik Kehlet Hvad betyder mad, væskebehandling og bedre genoptræning? Dyr løber jo rundt, lige efter dyrlægen har skåret i dem, hvorfor gør mennesker så ikke? Måske skal vi tage det her langt mere alvorligt, end vi gør? "Det drejer sig om at stille de helt naive spørgsmål for at få dialogen i gang. Bare at spørge hvorfor? De fleste gange viser det sig nemlig, at der ikke er nogen gode svar. Men det er selvfølgelig nemmere at spille lidt dum, når man er blevet ældre og har fået et navn. Det er svært, når man er ung og nederst i hierarkiet," medgiver han. Begavet og lynhurtig "Henrik er nok det mest begavede menneske, jeg nogensinde har mødt," fortæller Hvidovre Hospitals lægelige direktør Torben Mogensen. "Han er lynhurtig, enormt dygtig, og så han er god til at argumentere og få andre med på sine ideer." Torben Mogensen er narkoselæge, og han var blandt de første, der gik ind i et samarbejde for at se, hvordan man kunne smertelindre og bedøve patienterne bedre. Siden er en række forskere inden for mavetarmkirurgien, gynækologien, obstetrikken og ortopædkirurgien begyndt at interessere sig for området. Det gælder både læger, sygeplejersker og terapeuter. I dag er omkring fire ud af ti operationer på Hvidovre Hospital foretaget ud fra principperne om accelererede forløb. Metoden har bredt sig til hospitaler i hele verden. "Internationalt kører det for fuldt knald. Især i USA og Tyskland," fortæller Henrik Kehlet. Han lærer selv af at besøge kirurgiske afdelinger i udlandet. "Jeg går med på stuegange, hver gang jeg besøger hospitaler ude i verden, selv om jeg kommer for at undervise dem. Man lærer noget af andre fagfolks problemer. Der er altid noget godt, man kan få med hjem. Det vigtige er at syntetisere det til noget nyt. Jeg føler mig privilegeret, at jeg har haft de muligheder." "Det hedder fast track surgery på engelsk, men det gik lidt for stærkt dengang, vi skulle finde på et dansk navn. Vi oversatte det bare til accelererede forløb," Professor Henrik Kehlet Legekammerater og åben dialog Udviklingen af metoden har fået sygeplejerskernes og terapeuternes arbejde integreret med lægefaget på en ny måde. Accelererede forløb handler i høj grad om organisering og tværfagligt samarbejde. Noget som Henrik Kehlet begyndte med, inden det blev moderne i resten af sygehussektoren. "Alt det her har fået sygeplejen ind i et nyt lys. Før handlede det om omsorg og psykologi. Ikke fordi psykologien ikke er vigtig, men det gælder i første omgang om at gøre kroppen rask. Når sygeplejerskerne og terapeuterne arbejder med de her forløb, opdager de, at pleje og genoptræning er vigtig for at gøre patienterne raske. De har taget metoden til sig, fordi de kan se, at de har stor indflydelse. Der er umiddelbare resultater. Man kan se forskellen hurtigt." Metodens navn, accelererede forløb, er ind i mellem blevet misforstået, fordi nogle har troet, at det handlede om at få patienten ud af sengen hurtigt for at spare penge. Men formålet er, at kroppen skal være rask hurtigt og det at komme i gang med at træne er bare en del af metoden. "Det hedder fast track surgery på engelsk, men det gik lidt for stærkt, dengang vi skulle finde et dansk navn. Vi oversatte det bare til accelererede forløb," fortæller han. Ordet "sjov" dukker op mange gange, når Henrik Kehlet fortæller om sit arbejde med at udvikle metoden: "Vi kendte hinanden rigtig godt på Hvidovre. Vi kunne stille de lidt dumme spørgsmål til de andre fagkirurger, og vi er aldrig kørt fast i det her kan man ikke-holdningen. Alle har været optændt af at være med til at udvikle metoden." Han sætter pris på en åben dialog med de forskere, han arbejder sammen med. Legekammerater, som han kalder dem. Og så skal de selvfølgelig synes, at problemstillinger med operationspatienter er interessante: "Jeg kan lide at arbejde sammen med folk, hvor man kan snakke lige ud om tingene. I princippet er der ikke nogen, der er klogere end andre." JOURNALEN 7

8 JOURNALEN 8 Hurtig-rask-metoden Læger, sygeplejersker og forskere på Hvidovre Hospital stræber efter at udvikle smerte- og risikofri operationer. Accelereret kirurgi breder sig i hele verden. AF CHARLOTTE FRENDVED Der er ingen grund til at have ondt og ligge i sengen efter en operation. Patienter, der kommer op og gå og spiser normalt med det samme, bliver meget hurtigere raske. Det er erfaringerne efter mange års forskning på Hvidovre Hospital. Kirurger, narkoselæger og sygeplejersker har siden 1980 erne arbejdet på et fælles projekt, nemlig at skabe "den smerte- og risikofri operation". Ideen har bredt sig til resten af landet. Hvidovre Hospital er også blevet verdenskendt for det accelererede operationsforløb, der betyder, at patienterne hurtigt genvinder deres normale funktion selv efter store kirurgiske indgreb. Det gælder om at dæmpe den stress-reaktion, der opstår i kroppen ved bedøvelse og operation, siger professor Henrik Kehlet, der er ophavsmand til ideen om accelererede patientforløb. Som mavetarmkirurg på Hvidovre Hospital i 1980 erne og 1990 erne begyndte han i tæt samarbejde med plejepersonale og narkoselæger at organisere operationer på en ny måde.

9 Accelereret succes: Overlæge Henrik Husted er sammen med sygeplejerske Anne Kristensen ved at skifte et knæ ud. Hurtig-rask-metoden blev først udviklet til operationer for kræft i tyktarmen i 1997, hvor indlæggelsestiden faldt fra otte-ti dage til to-tre dage. Underlivsoperationer, planlagte kejsersnit, galdeoperationer og akutte hoftebrud er i dag også accelererede på Hvidovre. JOURNALEN 9 til patienter, der skal have udskiftet deres hofte- eller knæled på grund af slidgigt. Hvor det før har været normalt med dages indlæggelse, kan patienterne nu udskrives efter i gennemsnit 3,8 dage. Og patienterne er glade for den nye ordning, viser afdelingens tilfredshedsundersøgelser. Også på Gynækologisk/Obstretrisk Afdeling bruges accelererede patientforløb i vidt omfang, blandt andet til kvinder, der skal have fjernet livmoderen og ved planlagte kejsersnit. virker Hvis man ser dyr, der er kommet til skade eller er blevet opereret, så løber de rundt med det samme. Vævet heler hurtigere, når det bliver brugt. Profesor Henrik Kehlet Han ville gerne undgå alle de problemer, som ellers kan opstå efter en operation, fx blodpropper, dårlig vejrtrækning, tarmslyng og tab af muskelmasse og kondition. Ved accelererede patientforløb behandles patienten så skånsomt som muligt under bedøvelsen og operationen, og når de vågner, har de fået en så effektiv smertelindring, at de hurtigt er i stand til at komme ud af sengen. Fysisk aktivitet er nemlig med til at fremme processen, der gør patienterne raske igen. Og det er en myte, at sår skal have ro for at hele. Hvis man ser dyr, der er kommet til skade eller er blevet opereret, så løber de rundt med det samme. Vævet heler hurtigere, når det bliver brugt, siger Henrik Kehlet. Accelererede operationsforløb er indført for mange forskellige operationstyper på Hvidovre Hospital. Fx En hel dags introduktion De første accelererede operationsforløb blev startet på Hvidovre Hospital i 1997 for patienter, der skulle opereres for kræft i tyktarmen. Indlæggelsestiden faldt fra 8-10 dage til to-tre dage. Siden er accelererede forløb blevet rutine i tyktarmskirurgien. I løbet af de seneste ni år har over 500 patienter været igennem proceduren. "Vores patienter får færre hjerteog lungesygdomme sammenlignet med patienter, der behandles traditionelt," siger overlæge Jens Andersen, Gastroenheden. Han har samlet data på alle patienterne og arbejder løbende på at finpudse forløbet for patienterne. Grundig information af patienterne inden operationen er en meget vigtig forudsætning for, at det lykkes: "Vi forklarer patienterne, hvad accelererede operationsforløb går ud på. Hvis de har prøvet at blive opereret før, fortæller vi dem, at denne gang kommer det til at foregå lidt anderledes. I god tid inden indlæggelsen har patienten sammen med sine pårørende en samtale med den læge, der skal operere. Kort inden operationen kommer patienten til en hel dags indlæggelsessamtale på sengeafdelingen. De bliver vist rundt i afdelingen. De får at vide, hvordan de selv skal gå ned

10 JOURNALEN 10OFTER i spisestuen. Der er ikke servering på sengestuerne. Og hvis de vil se fjernsyn, må de gå hen i opholdsstuen," siger Jens Andersen. International interesse. Overlæge Jens Andersen oplever stor interesse fra kolleger fra hele verden for de accelererede tarmoperationer. Afdelingen arrangerer hvert år symposier, hvor læger og sygeplejersker fra andre lande kan komme på besøg et par dage. Kirurgen skærer på tværs Ved indlæggelsen møder patienten enten aftenen før eller samme morgen, som operationen skal foregå. De får lagt en rygbedøvelse, og under selve indgrebet suppleres med fuld bedøvelse. Det kirurgiske indgreb foregår så skånsomt som muligt. "Vi åbner altid maven med et tværsnit i stedet for et længdesnit. Tværsnit giver nemlig færre smerter og gør det nemmere at trække vejret bagefter," forklarer Jens Andersen. Traditionelt har det været almindeligt, at patienterne efter en stor tarmoperation fik lagt en sonde gennem spiserøret ned i mavesækken. Men ved accelererede operationsforløb vil man helst undgå sonder, dræn, katetre og andre slanger, der forhindrer, at patienten kan bevæge sig frit ud af sengen. Så snart patienten er færdig med operationen og kommer tilbage på sengeafdelingen, begynder plejepersonalet at opfordre patienten til at komme ud af sengen. Der er et helt fast skema for, hvordan patienten skal komme i gang med de dagligdags gøremål i de første dage efter operationen. Plejepersonalet støtter og motiverer hele tiden patienten til at komme videre i programmet. Hjem efter tre dage Et andet vigtigt element i det accelererede operationsforløb er, at der skal gang i patientens tarmfunktion så hurtigt som muligt. Ved kirurgiske indgreb er der tendens til, at maven går i stå. Problemet forværres, hvis patienten får morfin, som virker hæmmende på tarmfunktionen. Rygbedøvelse modvirker ikke tarmfunktionen. Tarmfunktionen stimuleres af, at patienten spiser almindelig mad fra første måltid efter operationen, og den fysiske aktivitet, når patienten kommer ud af sengen, virker også i den rigtige retning. "Vi giver også patienterne afføringsmiddel for at få gang i maven. Men vi er i øjeblikket ved at undersøge, om det egentlig er nødvendigt. Hvis maven kan komme i gang uden, er der jo ingen grund til at bruge det," siger Jens Andersen. På anden-dagen efter operationen får patienten fjernet rygbedøvelsen og starter på behandling med smertestillende tabletter. På tredje-dagen udskrives patienten, hvis han eller hun er klar til det. "Vores udskrivningskriterier er de samme som på andre afdelinger, hvor patienterne behandles traditionelt, dvs. patienterne skal være smertefri, de skal være mobile, og deres tarmfunktion skal være i orden," siger Jens Andersen. Smertefri mødre ammer bedre Nybagte mødre kommer hurtigere på benene efter kejsersnit ved hurtig-raskmetoden. Det gavner det tidlige forhold mellem mor og barn. AF CHARLOTTE FRENDVED Accelererede forløb er en særlig fordel for gravide kvinder, der skal have kejsersnit. Når de hurtigt kan komme ud af sengen og får en effektiv smertebehandling, har de også lettere ved at passe deres nyfødte barn, og det er en fordel for det tidlige mor-barn-forhold. "Kvinderne kan selv være med til at passe den nyfødte allerede hurtigt efter operationen, og fordi de ikke har smerter, er det nemmere for dem at amme," siger ledende oversygeplejerske Annette Gyldengren, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Afdelingen begyndte i 2003 at tilbyde accelererede forløb ved kejsersnit. Hvor kvinderne tidligere har ligget i sengen i fleredage, betyder det accelererede forløb, at de kan komme op og i gang allerede samme dag, og ligesom ved almindelig fødsler er de klar til at tage hjem efter to døgns indlæggelse. "Meget tyder også på, at jo tidligere mor og barn kommer hjem fra hospitalet, jo bedre går amningen," siger Annette Gyldengren. De accelererede forløb tilbydes kvinder, hvor kejsersnit er planlagt. De kommende mødre og deres mænd får en formiddags grundig information om forløbet og møder derefter på et forud aftalt tidspunkt for at få foretaget kejsersnittet. Inden operationen får kvinden lagt en rygbedøvelse som smertelindring. Bagefter følges mor, far og barn til opvågningsstuen, hvor kvinden hviler sig et par timer. Rygbedøvelsen fjernes igen, og kvinderne kan derefter oftest klare sig med mild smertestillende håndkøbsmedicin.

11 JOURNALEN 11

12 JOURNALEN 12 Lokalbedøvelse skåner patienten Rygbedøvelse sparer på narkose og morfinbehandling. Og det skåner patienterne for eftervirkninger. AF CHARLOTTE FRENDVED Smertebehandling med indsprøjtning af lokalbedøvelse omkring rygmarven er en ideel metode, når kirurgiske patienter skal være hurtigt raske. Rygbedøvelse ophæver smertesansen i underkroppen og kan derfor bruges ved operationer på fx hofter, knæ og tarme. Når rygbedøvelsen lægges inden operationen, mindsker den behovet for fuld bedøvelse, og så kan patienten undgå mange af de eftervirkninger, som narkosen ellers har. Også i dagene efter operationen bruges rygbedøvelse til smertebehandling. "Udvikling af rygbedøvelse har været en vigtig forudsætning for accelererede operationsforløb," siger Claus Lund, der er ledende

13 Skånsomt: Narkoselæge Kim Ekelund taler med patienten om den skånsomme rygbedøvelse, som Hvidovres narkoselæger har udviklet og forfinet siden midten af 1980 erne. overlæge ved Anæstesiafdelingen på Hvidovre Hospital. I gamle dage var rygbedøvelse en grov metode, der nærmest lammede benene. Men siden midten af 1980'erne har narkoselægerne på Hvidovre Hospital arbejdet på at forfine teknikken, sådan at rygbedøvelse nu kan fjerne smerterne, men uden at påvirke muskelfunktionen. Det betyder, at rygbedøvelse kan bruges både under operationen og i dagene efter. Vågen efter syv minutter "Ved nogle store operationer er det nødvendigt med fuld narkose. Men patienten får alligevel rygbedøvelse, for så behøver vi ikke at give så meget bedøvelsesmiddel," siger Claus Lund. Også de bedøvelsesmidler, der bruges til fuld narkose, er dog blevet moderniseret i de senere år, så de giver patienterne mindre ubehag efter opvågningen. Det nyeste middel til fuld narkose, er så hurtigt ude af kroppen, at patienten er vågen og bevidst syv minutter efter, at bedøvelsen er stoppet. Ved accelererede operationsforløb er det ikke hensigtsmæssigt, at patienten får morfin til at dæmpe smerterne efter operationen. Morfin har nemlig mange bivirkninger, som forhindrer, at patienten bliver hurtigt rask. Det giver kvalme og opkastninger, sætter tarmfunktionen i stå og kan hæmme vejrtrækningen. Efter store operationer, hvor der er behov for kraftig smertebehandling, kan rygbedøvelsen bibeholdes i nogle dage. Patienten forsynes med en lille bærbar pumpe, der hele tiden supplerer med ny lokalbedøvelse gennem den lille slange i ryggen. Hvis der er brug for yderligere smertebehandling, kan patienten som regel klare sig med håndkøbspræparater, fx panodil og milde gigtmidler. Det er smart at kombinere forskellige typer af smertebehandling, fordi de forskellige virkninger supplerer hinanden. JOURNALEN 13 T Patienterne får mere energi Hvordan går det patienterne, når de kommer hjem få dage efter en stor operation? Bl.a. er de mindre trætte. En forsker fra Hvidovre Hospital har interviewet patienterne i deres hjem. AF CHARLOTTE FRENDVED Patienterne er mindre trætte, og de har ikke mere brug for hjemmehjælp, når de kommer hjem fra hospitalet efter et accelereret operationsforløb. Sygeplejerske Dorthe Hjort Jakobsen har interviewet 160 patienter, der er udskrevet efter store tarmoperationer. "I ugerne efter operationen kommer de accelererede patienter hurtigere i gang med daglige gøremål og fritidsaktiviteter, og de føler sig mindre trætte og har ikke så meget brug for ekstra søvn, sammenlignet med patienter, der er behandlet traditionelt," siger Dorthe Hjort Jakobsen. Hun har arbejdet med accelererede patientforløb på Hvidovre Hospital i mange år, og hun har interviewet 160 patienter i deres hjem to og fire uger efter en tyktarmsoperation. Halvdelen af patienterne havde været indlagt på Hvidovre Hospital og gennemgået et accelereret forløb. De blev i gennemsnit udskrevet efter to dage. Resten af patienterne var behandlet på traditionel vis på en anden kirurgisk afdeling. De havde ligget på hospitalet i gennemsnit syv dage. Dorthe Hjort Jakobsen har også sammenlignet behovet for hjemmehjælp og hjemmesygepleje i de to grupper. De accelererede patienter havde brug for flere besøg af hjemmesygeplejersken for at få skiftet deres sår. Men når det gjaldt behovet for hjemmehjælp, var der ingen forskel i de to grupper. På et andet punkt er der til gengæld stor forskel på de accelererede og de traditionelt behandlede patienter, nemlig når det gælder patienternes tilfredshed med den information de får om sygdommen og behandlingen. Undervisning og information "En af grundstenene i accelererede operationsforløb er den undervisning og information, som vi giver patienterne og de pårørende inden operationen. Ved accelererede forløb er det nemlig en forudsætning, at patienterne er velinformerede og aktive og selv tager medansvar for forløbet," siger Dorthe Hjorth Jakobsen. Hendes interviewserie viser, at næsten alle patienterne er tilfredse med både den mundtlige og den skriftlige information, de får Patienternes fordele ved accelererede forløb Kan hurtigere komme hjem fra hospitalet Føler sig mere velinformerede om sygdommen og behandlingen Genvinder hurtigere balance og kondition Har bedre lungefunktion efter operationen Har mindre risiko for blodpropper Føler sig mindre trætte i ugerne efter operationen Kan hurtigere genoptage fritidsaktiviteter ved det accelererede patientforløb på Hvidovre Hospital. I den traditionelt behandlede patientgruppe, var kun ca. halvdelen tilfredse med informationen. Dorthe Hjort Jakobsen er nu tilknyttet Enhed for perioperativ sygepleje, der er finansieret af Sundhedsministeriet og fysisk er placeret på Rigshospitalet. Enheden beskæftiger sig med sygepleje i forbindelse med accelererede operationsforløb.

14 JOURNALEN 14 Medarbejderne arbejder sammen på en ny måde om indlæggelsestiden med accelererede forløb er blevet kortere. Det betyder med andre ord, at patienterne har det lige så godt på kort tid, som de før havde efter mange flere dages indlæggelse. At nå frem til det resultat har krævet en særlig god koordinering og en helt ny form for samarbejde mellem læger, plejepersonale og terapeuter. "Man skal være hurtig på aftrækkeren i accelererede forløb. Man skal handle, så snart problemerne opstår, og det kræver samarbejde. Alle faggrupper skal have samme indsigt og forståelse for hele forløbet. Det kræver bred viden på tværs af faggrupperne," fortæller projektsygeplejerske Mette Sørensen. Mad som medicin. Plejen udgør en stor del af et accelereret forløb. Social- og sundhedsassistent Charlotte Rasmussen giver patient Else Madsen mad og drikke, så hendes krop hurtigt bliver sig selv igen efter operationen. Organisering og samarbejde betyder mindst lige så meget som lægefaglig nytænkning, hvis man vil give patienterne en bedre behandling. Det viser udviklingen af accelererede forløb på Hvidovre Hospital. AF MARIE SMED Udskrivningskriterierne for patienterne har ikke ændret sig, selv- Til ansættelsessamtale med overlægen Når der skal ansættes plejepersonale på Ortopædkirurgiske Afdeling er overlæge Henrik Husted ofte med til ansættelsessamtale. Budskabet er tydeligt. Samarbejde er altafgørende for et godt patientforløb. Med accelererede patientforløb er der blevet sat fokus på samarbejdet mellem faggrupperne. På Ortopædkirurgisk Afdeling kommer betydningen af samarbejde på afdelingen allerede til udtryk ved ansættelsessamtalen af nyt personale. Overlæge Henrik Husted er gerne tilstede ved ansættelse af plejepersonale. Det kommer ofte som en overraskelse for nye ansatte. "Jeg tror, der er nogen der studser over, hvorfor jeg sidder der. Men det gør jeg for at signalere, at det handler om gruppen. Vi skal være enige om, at det skal være en, der kan indgå i vores samarbejde," fortæller overlæge Henrik Husted. Det er ikke normalt, at læger er med til at ansætte plejepersonale. Ofte vil det være afdelingssygeplejersken, der sammen med et ansættelsesudvalg står for samtalen med nyt plejepersonale. Henrik Husteds tilstedeværelse ved ansættelsessamtaler er derfor speciel og sætter fokus på det samarbejde mellem faggrupperne, der er så vigtigt i det accelererede patientforløb. smed Faggrænser flytter sig Det tætte samarbejde har medført, at personalet er blevet mere specialiseret. De har fået en bedre indsigt i hele patientforløbet og derfor plads til at udvikle deres del af det. "Sygeplejen skiller sig ikke ud som enkelt disciplin. Sygeplejen er en del af det her. Det er ikke så opdelt og traditionelt, som det var før," fortæller Gitte Holm, der er afdelingssygeplejerske i Alloplastikenheden, hvor man skifter hofter og knæ ud på patienterne ved planlagte operationer efter metoden accelererede forløb. For at få et godt samarbejde på tværs af faggrupperne kræver det, at hele personalet er indstillet på det. "Vi har stor respekt faggrupperne imellem. Her er ingen vigtigere end andre. Respekten kommer ved, at man ikke har nogen fordomme, når man arbejder med accelererede forløb," fortæller Gitte Holm om samarbejdet på Ortopædkirurgisk Afdeling, hvor flere afdelinger arbejder med metoden. Samarbejde giver bedre patientinformation Et større samarbejde mellem de faggrupper, der er om patienten, giver personalet samme viden og udgangspunkt, når de skal informere patienten. For at sikre at alle, der er i berøring med patienten, har samme indsigt i forløbet holder man på Hvidovre Hospital regelmæssigt konferencer om patientforløbet. Her bliver personalet undervist i baggrunden for at bruge metoden accelererede forløb. "Hvis ikke alle, der har med patienterne at gøre, har samme holdning til og viden om forløbet, får patienterne ikke det optimale ud af konceptet," fortæller Forskningsfysioterapeut Morten Tange Kristensen fra Hoftefrakturenheden, specialenheden hvor patienter med akut hoftebrud bliver indlagt og behandlet med metoden accelererede forløb.

15 JOURNALEN 15 Hurtigt på benene. "Uden fysioterapi udnytter man ikke de muligheder, det accelererede forløb er designet til at give," fortæller fysioterapeut Morten Tange Kristensen. Han træner Else Madsen, som er patient på afdelingen. Fysioterapien bliver mere synlig For at få patienten hurtigt på benene igen, starter træningen med fysioterapi i Hoftefrakturenheden allerede på operationsdagen. AF MARIE SMED På Ortopædkirurgisk Afdeling sikrer man et godt træningsforløb efter operation med fast tilknyttede fysioterapeuter på afdelingen. Fysioterapeuterne er fortsat ansat i den Centrale Fysioterapi, men efter indførelsen af det accelererede forløb har de som tidligere ikke andre opgaver. "Hvis det tværfagligt skal fungere optimalt, nytter det ikke noget, hvis vi har andre opgaver. Vi skal arbejde koncentreret med de patienter, der er på afdelingen," fortæller Forskningsfysioterapeut Morten Tange Kristensen. Fysioterapi har altid haft ortopædkirurgien som et kerneområde. Men med accelererede forløb er der kommet øget fokus på faget, og terapeuternes samarbejde med de andre faggrupper. Med en fast arbejdsgang i afdelingen kan fysioterapeuterne bedre indgå i samarbejdet om patientforløbet. "Det gør at man kan udnytte hinandens ressourcer meget bedre," mener Morten Tange Kristensen. "I træningen kan der komme et godt samspil mellem os og plejegruppen."

16 Patienterne skal kunne se det geniale i det her I accelererede forløb er samarbejdet med patienten noget af det vigtigste. Derfor bliver patienterne undervist, inden de kommer op på operationslejet. AF MARIE SMED Patienterne skal være indstillede på at blive hurtigt raske efter operationen. Det er en vigtig del af de accelererede forløb: "Det nytter jo ikke noget vi vil have dem hurtigt mobiliseret, hvis vi ikke forklarer dem baggrunden: At de bliver hurtigere raske og får færre følgesygdomme. Patienten skal kunne se det geniale i det her. Hvis vi ikke fanger patienterne, men de bare tænker, hvorfor skal jeg ud af sengen så hurtigt, de vil bare af med mig? Så har vi tabt på forhånd," siger Henrik Husted, der er overlæge og leder af Alloplastikenheden og ekspert i at skifte hofter og knæ ved accelererede forløb. På Ortopædkirurgisk Afdeling motiverer man patienterne ved at lave patientseminar, og personalet informerer dem grundigt under hele indlæggelsen. Patienternes mening inddrages også som en aktiv del af forløbet. Holdningen er nemlig den, at det er et patientbaseret forløb: Patienterne er brugerne, og de skal være tilfredse. "Efter forløbet har vi patienter der kommer med gode forslag til ting, vi kan gøre endnu bedre. Det tager vi selvfølgelig til efterretning. Patienten er en absolut ligeværdig part," mener Henrik Husted. Medspiller. Afdelingssygeplejerske Gitte Holm fra Ortopædkirurgisk Afdeling informerer patienterne om hele forløbet på et patientseminar. Her kan patienterne blandt andet høre, hvad der forventes af dem, mens de er på hospitalet. Vi følte os trygge To patienter fortæller, hvorfor de var særligt tilfredse med hurtig-rask-metoden. Irene Dunker blev sidste år opereret og fungerer i dag normalt med to nye og raske knæ: "Jeg er vokset op med en lægeskræk, men jeg har kun gode oplevelser fra Hvidovre. Alt er foregået i en venskabelig tone, og der er ingen distance til personalet. Man kan forberede sig på en god oplevelse ved fysisk og psykisk at være indstillet på operationen og forløbet før og efter. Kommende knæ-patienter skal glæde sig. Der er intet at frygte." Poul Henning Larsen er i år blevet opereret i begge knæ. Han var i alt indlagt i fem dage: "Det jeg især var tilfreds med var den gode information før og efter operationen. Jeg har før været på hospitalet, og man fik aldrig rigtig noget at vide. Inden operationen snakkede jeg både med en læge, fysioterapeut og plejepersonale og det gjorde mig mere tryg og rolig. Der var ingenting, der kom bag på en. Optakten til operationen var især god. Jeg var på sådan et patientseminar. Her kom der en patient gående ind, der var blevet opereret for to dage siden. Det virkede meget stærkt og betryggende inden man selv skulle opereres." Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Hospital, Tlf.: , Fax: , Redaktion: Ansvarshavende redaktør, hospitalsdirektør Torben Stentoft. Journalistisk redaktør Hanne Stetting Duvå. Journalist Charlotte Frendved. JKommunikationspraktikant Marie Smed. Klinisk fotograf Per Rasmussen. Klinisk fotograf Susanne Østergaard. Pressefotograf Joachim Rode. Layout: Jens Otto Emmich, zentens. Tryk: Green Graphic. Oplag: JOURNALENS kontor: Afsnit 133, tlf

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Hvidovres forskning hjælper de mest sårbare. Fødsler koster det halve på Hvidovre Side 3. Derfor er vi Danmarks mest røgfri hospital Side 8

Hvidovres forskning hjælper de mest sårbare. Fødsler koster det halve på Hvidovre Side 3. Derfor er vi Danmarks mest røgfri hospital Side 8 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL JANUAR-FEBRUAR 2006 Livsfarligt syge undgår køretur Side 2 Fødsler koster det halve på Hvidovre Side 3 Derfor er vi Danmarks mest røgfri hospital Side 8 Hvidovres forskning hjælper

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

- STABILISERENDE RYGOPERATION

- STABILISERENDE RYGOPERATION Rygklinikken - STABILISERENDE RYGOPERATION Rygsøjlen Rygsøjlen består af 24 hvirvler samt korsbenet og halebenet. Ryghvirvlerne er bagtil forbundet ved små led (bueleddene). Fortil er de forbundet med

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

STABILISERENDE RYGOPERATION

STABILISERENDE RYGOPERATION STABILISERENDE RYGOPERATION Du er blevet tilbudt en operation i din ryg og har i den forbindelse sikkert en del spørgsmål, som vi vil prøve at besvare i denne folder. I de første 3 måneder er der en række

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for diskusprolaps i nakken Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres på Center for Rygkirurgi. Her kan du og dine pårørende

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst

Patientvejledning. Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Patientvejledning Pectus Excavatum (PE) Tragtbryst Pectus excavatum er en medfødt defekt, som får brystvægen til at se indsunken ud. Tilstanden kaldes også tragtbryst og kan i mange tilfælde rettes op

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient

Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for forsnævret rygmarvskanal i lænden (Spinalstenose lumbal dekompression) Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Side 16 Marts 2015 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet,

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Hofteprotese. Patientinformation

Hofteprotese. Patientinformation Hofteprotese Patientinformation PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem inden din

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Knæartroskopi. INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet

Knæartroskopi. INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet Knæartroskopi INFORMATION OM KNÆOPERATION Kikkertoperation i knæet PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser,

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere