Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Marts 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009"

Transkript

1 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Marts 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE DANSKE MYNDIGHEDER Version 1.2

2 INDHOLD 1. Ændringer i forhold til version Rettelser og funktionalitetsændringer Rettede og nye elementer Ændringer i forhold til version Introduktion Installation af hotfix en Ændringer til brugergrænsefladen Guidelines Hvad er ikke med Validering af OIOXML elektroniske regninger Felt mapping Forbehold Side 2 af 18

3 1. Ændringer i forhold til version Rettelser og funktionalitetsændringer - Korrekt konvertering af ASCII tegn til UTF-8 - Understøttelse af linjeskift samt flere mellemrum i notater - SellerParty sektionen udvidet med kontaktoplysninger, bl.a. firmaets - Alle adressesektioner udvidet med Adresse2 hvis denne findes - EAN lokationsnumre checkes for korrekt kontrolciffer inden fildannelsen - Husnummer sektionen fjernet fra alle adresser, husnumre indgår nu i Adresse1 eller Street sektion sammen med gadenavnet - Manglende/blank debitor CVR-nummer erstattes med fakturerings EAN nummer - Ordredato erstattes med fakturadato hvis ordren/projekt er slettet - Fortegnsfejl på linjer i projekt kredit-notaer er rettet - Understøttelse af samlefakturering - BuyersOrderID og SellersOrderID udfyldes med ordre/projekt/rekvisitionsnumre ved almindelige faktuarer, ved samlefaktuarer angives som Linjespecificeret - Betalingsmåder udvidet med INDBETALINGSKORT (se beskrivelse på side 10) - Kode/skærmdesign brush up 1.2 Rettede og nye elementer Elementer som er rettet ifht. ver er markeret med * - MAC* XMLF - MAC XMLF_APPL - FRM* OIOXMLParametre - QTX* OrdFaktura - FNC.EANMod10CheckDigit - FNC*.XMLFAddXMLExtContent - FNC*.XMLFUTF8Convert - FNC*.XMLFUTF8Start - FNC*.XMLFWriteXMLFile - FNC DebKart.OIOXMLPaymentMeans Side 3 af 18

4 - FNC* DebJournal.MakeOIOXMLFile - FNC DebJournal.OIOXMLInvAddresses - FNC* DebJournal.OIOXMLParametre Side 4 af 18

5 2. Ændringer i forhold til version mellemrum indsat i strengen schemalocation i Namespace sektionen - beløbsfortegn vendt på kreditnotaer - kasserabatdato fjernet på kreditnotaer - fakturanotater implementeret (uden linieskift) - værdien Deliverydate rettet - landekode funktionalitet rettet under BuyerParty - fejl på fakturalinier ved delleveringer rettet Side 5 af 18

6 3. Introduktion De danske myndigheder har bestemt at fakturaer stilet til dem fra den 1.februar 2005 kun kan fremsendes elektronisk i OIOXML format. Microsoft Business Solutions har derfor udviklet en hot fix, som giver mulighed for at danne en sådan fil ud fra en faktura. Løsningen laver OIOXML filen. Selve afsendelsen skal foretages efterfølgende. For information omkring muligheder for jeres kunder henvises til Partnerguiden. Søgeord:OIOXML. I forbindelse med rettelse af en fejlrapport til Microsoft C5 version 3.0 SP2 blev der desværre introduceret en fejl som bevirkede at der ikke på ydelser beregnedes vareforbrug når man kiggede på journalen og i debitor statistik. Fejlen er rettet Da integrationen mellem løn og projekt blev udviklet til Microsoft C5 version 3.0 SP3 blev der introduceret en fejl som bevirkede at man ikke kunne angive medarbejder med mindre man havde lønmodulet. Fejlen er rettet. Bemærk! Såfremt der indlæst Løn årsafslutning 2004/2005 (DIS-lag) vil dette bevirke at service pack oversigten ikke bliver opdateret i forbindelse med denne hot fix. Ydermere vil multi oversættelsen ikke starte automatisk men skal igangsættes manuelt. Side 6 af 18

7 4. Installation af hotfix en Hotfix en installeres ved at overskrive kundens eksisterende c5util.syp fil med den c5util.syp som følger med hotfix en. Det er et krav at kunden i forvejen kører på Microsoft C5 version 3.0 SP3. Nedenfor er nævnt alle elementer som i forbindelse med denne hot fix er blevet dannet, eller ændret. Såfremt der hos kunden er lavet rettelser i de elementer som er ændret, skal hotfix en portes ind i disse elementer. Følgende NYE elementer er oprettet I forbindelse med OIOXML i denne hotfix: MAC XMLF Generelle makroer brugt i løsningen MAC XMLF_APPL Generelle appikationsrelaterede makroer FNC.XMLFUTF8Start Bruges i forb. med konvertering af ASCII strenge til UTF-8 tegnsæt FNC.XMLFInitXml Initiering af fil-katalog FNC.XMLFUTF8Convert Konvertering af ASCII strenge til UTF-8 tegnsæt FNC.XMLFADDXML Tilføjelser til XML-filen FNC.XMLFAddXMlAttribute Tilføjelse af attributter til den sidst gemte XML-tag FNC.XMLFAddXMLExtContent Tilføjelse af notat attributter til den sidst gemte XML-tag FNC.XMLFWriteXMLFile Tømmer XML-data ud i XML-filen FNC.EANMod10CheckDigit Beregner kontrolciffer for EAN-numre FNC DebKart.OIOXMLPaymentMeans Kaldes fra hovedfunktionen, danner indbetalingsmådelinier i OIOXML filen FNC DebJournal.OIOXMLParametre Opsætning af OIOXML parametre FNC DebJournal.MakeOIOXMLFile Hovedfunktion, som danner og skriver OIOXML filen FNC DebJournal.OIOXMLInvAddresses Kaldes fra hovedfunktionen, danner faktura- og leveringsadresselinier i filen XAL XMLFOIOXMLParametre Kørsel til aktivering af setup formen FRM OIOXMLParameters OIOXML tabel/felt setup Følgende elementer er ÆNDRET i forbindelse med OIOXML i denne hot fix: MAC.LMC ORDREINDKØB_OPSAML. Prompt om OIOXML fil skal dannes. Side 7 af 18

8 OrdFakPrompt Gemt i variabel til senere brug QTX ProFaktura Init: Variabel ; LMC.FakturaOpdatering Kald til OIOXML QTX OrdFaktura Init: Variabel ; LMC.FakturaOpdatering Kald til OIOXML FRM DebJournal Menupunkt i lokalmenu. Pre- Menu:kald til OIOXML MNU DebTilPar Tilføjelse af kald til OIOXML setup menupunkt Følgende element er ÆNDRET i forbindelse med rettelse af hot fix omkring manglende vareforbrug: MAC.LagØkoBevægelse Indkapsling af ny funktionalitet til kun at omhandle indkøb Følgende element er ÆNDRET i forbindelse med rettelse af hotfix omkring problemer med indtastning af medarbejder i projektkladde hvis man ikke havde licens til lønmodulet: QTX.ProKladdeCheck Der checkes nu kun om medarbejder er tilknyttet løn hvis lønart er angivet. Derudover er der til denne hotfix kun rettet i elementer der berører opdatering af versionsinformation hos kunden. Disse vil ikke blive beskrevet her. Side 8 af 18

9 5. Ændringer til brugergrænsefladen OIO-XML funktionaliteten resulterer I følgende ændringer til brugergrænsefladen. Under debitor/tilpasning/parametre er oprettet et nyt menupunkt, som aktiverer opsætningen af OIOXML Her opsættes den folder hvori alle OIOXML filer skal gemmes. Folderen skal være oprettet, og der skal være de nødvendige rettigheder til at oprette og rette filer for alle brugere som skal kunne danne OIOXML filer. Side 9 af 18

10 Ved tryk på OK fremkommer følgende form Skærmbilledet er opdelt i 3 afsnit: Ordre, Projekt og Betaling Under Ordre og Projekt bestemmes hvorfra i respektive moduler OIOXML udlæsningen skal tage EAN-lokationsnummer samt eventuel Konto dimensionsstreng Tabel for EAN-nummer: Tabel indeholdende EAN-lok.nr. for ordrefakturaer/projektfakturaer (DebKart eller OrdKartArkiv/ProKartArkiv). EAN-nummer felt: Alt+H fås liste. Felt i den valgte tabel som indeholder værdien. Ved tryk på Tabel for kontodimension: Tabel indeholdende Kontodimension for ordrefakturaer/projektfakturaer (DebKart eller OrdKartArkiv/ProKartArkiv). Kontodimension felt: Felt i den valgte tabel som indeholder værdien. Ved tryk på Alt+H fås liste. Under Betaling opsættes betalingskortartstyper, som skal kunne bruges som betalingsmåder ved elektroniske fakturaer. Det er muligt at vælge én kortart for hver kortartstype (FIK og GIRO). De understøttede kortarter: FIK 71, 73, 75 og GIRO 01, 04, 15. Anvendelse af en bestemt kortartstype ved generering af XML-filen afhænger af værdien af feltet Indbetalmåde på debitorens (Fakturakonto) stamkort. En GIRO kortart anvendes hvis der er valgt GIROBANK som debitorens standardindbetatingsmåde; en FIK kortart anvendes hvis der er valgt FIK som debitorens standardindbetalingsmåde. Kræver den valgte kortart et BetalingsId vil Id et bliver dannet udfra opsætningen på den aktuelle indbetalingsmåde (under Debitor/Tilpasning/Indbetalingsmåder). Kreditoroplysninger på indbetalingskort hentes fra Firmakartotekets felter Giro for GIRO kortarter og FIK nr. for FIK kortarter. Ved andre indbetalingsmåder, herunder blank værdi, anvendes KONTOOVERFØRSEL. Under opdatering af fakturaer i ordre og projekt. Ordre faktura (Debitor/dagligt/Faktura/Lokalmenu Fakturering samt Ordre/Kartotek/Ordre/Lokalmenu - Fakturering) Side 10 af 18

11 Projekt faktura (Projekt/Kartotek/Projekt/Lokalmenu Fakturering) I de prompt-boxe som fremkommer ved aktivering af de nævnte menupunkter er der lavet en ny check box OIOXML. Såfremt dette markeres, vil der i forbindelse med dannelse af fakturaen også blive dannet en OIOXML fil. Selve OIOXML afviklingen kan fremkomme med følgende promptbokse / informationer: - Hvis EAN nummeret for faktureringsadressen mangler eller har forkert længde Side 11 af 18

12 - Hvis et eventuelt EAN nummer for leveringsadressen har forkert længde - Hvis et EAN-nummer har et forkert kontrolciffer - Hvis en eller flere af nedenstående informationer ikke kunne findes, fremkommer følgende prompt-boks i forbindelse med udlæsningen af filen: - Fakturakontoens EAN-lokationsnummer er obligatorisk, da det er denne adresse OIOXML filen skal sendes til. - Hvis leveringskontoen er forskellig fra faktureringskontoen og dennes EANlokationsnummer ikke er det samme som fakturakontoens EAN-lokationsnummer, skal denne angives. Ellers kan denne efterlades blank eller med det samme EANlokationsnummer som fakturakontoens EAN-lokationsnummer. - Konto dimensionsstreng er krævet såfremt det er opgivet af myndigheden ved rekvirering af den ydelse/det produkt man fakturerer. Ellers skal dette felt efterlades blankt. Denne boks vises, såfremt filen af den ene eller den anden årsag (for eksempel manglende fakturakonto EAN-lokationsnummer) ikke kunne dannes. Side 12 af 18

13 Debitor journalen (Debitor/Kartotek/Debitor/Lokalmenu - Journal Her er der mulighed for at danne en OIOXML fil ud fra en tidligere opdateret faktura. For yderligere information omkring OIOXML henvises til websiden For de to øvrige fixes som er behandlet i denne hotfix er der ikke nogen ændringer i den eksisterende brugergrænseflade, Side 13 af 18

14 6. Guidelines Løsningen supporter kun kontooverførsel og indbetalingskort som betalingsmåder. Feltet Landekode i momsnummer skal for Danmark være udfyldt med DK (hvilket det sandsynligvis allerede er). Kunder der skal have dannet OIOXML filer skal have landefeltet på adresser udfyldt.. Feltet bank konto under firmaoplysninger skal udfyldes som følger : [BankRegNo] [BankAccountNo] CVR nr som :[CVR-nr] OIOXML feltet BuyerContact, som er et obligatorisk felt udfyldes fra feltet DeresRef i hhv. OrdKartArkiv og ProKartArkiv. Det skal derfor udfyldes OIOXML feltet Buyers(Order)Id bliver udfyldt med feltet Ordre fra hhv.ordkartarkiv og ProKartArkiv. OIOXML standarden opererer med to typer moms. Den almindelige 25 % and ZERORATED (momsfri). Disse kan kombineres om fornødent på en faktura Filnavnet navngives som [Fakturanr]_[Leveringskonto].XML Vær opmærksom på at alle ordre-/projektspecifikke oplysninger (som f.eks. ordre/rekvisitionsnumre, leveringsadresser, kundekontaktoplysniger m.m.) vil ikke kunne genskabes ved gentagen generering af OIOXML fil, hvis ordre-/projektarkivet bliver slettet efter fakturering Side 14 af 18

15 7. Hvad er ikke med Denne version af OIOXML supporterer ikke: - andre momssatser udover 25% og 0% - delvist momspligtige liniebeløb - slutrabatter, beregnet på faktura med både momspligtige og momsfritagede beløb - andre betalinger end Kontooverførsel og Indbetalingskort - flere leveringsdatoer på samme fakturalinie (skrives som en levering med fakturadato) Side 15 af 18

16 8. Validering af OIOXML elektroniske regninger På Videnskabsministeriets webside findes et Online efaktura Validering værktøj, hvor filer med elektroniske fakturaer kan blive valideret mht. overholdelse af OIOXML formatet samt integritetskravene. Beskrivelsen af valideringsværktøjet findes på Online efaktura Validator findes på Fremgangsmåde ved validering af en OIOXML elektronisk regning: 1) Åbn XML-filen med elektronisk regning i Notepad eller andet tekstredigeringsprogram: højreklik på XML-filen og vælg et tekstredigeringsprogram fra Åbn med menuen. 2) Kopiér indholdet af XML-filen 3) Indsæt det kopierede indhold i tekstfeltet på Validator siden. 4) Tryk på Valider knappen. Vi anbefaler Srtict (stærk) validering. Filen valideres og evt. fejlrapport vises på skærmen. Bemærk at valideringsværktøjet checker filens struktur/format alene og ikke den forretningsmæssige integritet, dvs. fakturaens økonomiske og øvrige data, denne check foretages først af slutmodtagerens økonomisystem. 5) Tryk på Transformer knappen for at få vist filen i HTML format (det kan være nødvendigt at genindsætte indholdet af XML filen i Validatorens tekstfelt før transformering). HTML visningen foretager ingen validering af XML-filen (jfr. pt 4), men viser fakturaen i en overskuelig form i en Internet browser. Her kan fakturaens økonomiske og øvrige data gennemgås før afsendelsen. Bemærk at ikke alle felter fra XML filen vises i HTML formatet på denne hjemmeside. Online efaktura Validering værktøj opdateres løbende, hvorfor der kan komme ændringer i funktionaliteten, som ikke er omfattet af denne vejledning. Vi henviser derfor til for yderligere oplysninger. Side 16 af 18

17 9. Felt mapping I det følgende beskrives de felter, hvis fortolkning kan være flertydig. Tabellen viser fortolkningen af disse felter. OIOXML sektion Fakturaniveau Invoice ReferencedOrder: BuyersOrderID Invoice ReferencedOrder: SellersOrderID Invoice ReferencedOrder: IssueDate Invoice BuyerParty:ID Invoice BuyerParty BuyerContact: ID Invoice DestinationParty Invoice SellerParty OrderContact: ID Linieniveau Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine: BuyersID Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine: SellersID Invoice InvoiceLine ReferencedOrderLine DestinationParty C5 feltnavn/værdi Linjespecificeret ved samlefakturaer eller Ordre fra Ordre/Projekt ved almindelige fakturaer Linjespecificeret ved samlefakturaer eller Nummer fra Ordre/Projekt (Nummer fra Journal) ved almindelige fakturaer Oprettet fra Ordre/Projekt eller Dato fra Journal Fakturakundens Momsnummer eller fakturakundens EAN-nummer (se OIOXML opsætning) Deres ref fra Ordre/Projekt Levering: navn og adresseoplysninger fra Ordre/Projekt Vor ref fra Ordre/Projekt Ordre fra Ordre/Projekt Nummer fra Ordre/Projekt eller Nummer fra Journal Levering: navn og adresseoplysninger fra Ordre/Projekt Beskrivelse/kommentar Køberens ordreidentifikation Sælgerens ordreidentifikation Sælgerens ordredato Kontakt hos køberen For almindelige fakturaer: skrives kun hvis leveringsadressen er angivet på ordren/projektet For samlefakturaer: skrives kun hvis leveringsadressen er angivet på ordren/projektet og hvis adressen/konto er den samme for alle underordrer/projekter ellers angives leveringsadressen først på linieniveau Kontakt hos sælgeren Køberens ordreidentifikation. Evt. rekvisition Sælgerens ordreidentifikation For almindelige fakturaer: skrives i stedet på fakturaniveau For samlefakturaer: skrives kun hvis underordrer/ projekter har forskellige leveringsadresser/kontooplysninger Side 17 af 18

18 10. Forbehold Da elektroniske OIOXML fakturaer er et nyt krav, findes der på nuværende tidspunkt ingen praksis på området. Derfor er denne Hot fix baseret på en fortolkning og herved behæftet med risici for fejlfortolkning. Side 18 af 18

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere