Matematiklærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper 4. Efteruddannelse 5. Økonomi 6. lærerforeningens Bogsalg 7. konkurrencer 8. Sekretariatet og LMFK-samarbejdet 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner 10. Afslutning. 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den medlemmer. Af disse er ca. 58% også med lem af en af (eller begge) de andre LMFKforeninger. Styrelsen har i år bestået af: Marianne Kesselhahn, Stenløse Gymnasium og HF (formand, kursusudvalg, LMFK-udvalg, Fagligt Forum, Danmarks Undervisnings Kommission, Pædagogisk Samarbejdsudvalg) Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (næstformand, regionallederkontakt, Dansk Naturvidenskabelig Alliance) Dorte Stockfisch, VUC Århus (VESG-udvalg, kasserer, regnskabsansvarlig for kurser, kursusudvalg) Birgit Lund Henriksen, Skt. Knuds Gymnasium (formand for LMFK-udvalg, kursusudvalg, kontakt til Bogsalg) Morten Gjeddebæk, Svendborg Gymnasium og HF (kursusudvalg, fagligt forum for naturvidenskab) Charlotte Østergaard Linderoth, Odder Gymnasium (LMFK-bladet, årsmødeudvalget) Suppleanter: Jakob Holm, Viby Gymnasium og HF (referent) Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og HF (referent, kursusudvalg) Styrelsen har i år afholdt 5 styrelsesmøder og et fælles styrelsesmøde med de andre LMFKforeninger 2. i gymnasiet og hf Arbejdet i styrelsen har igen i år været præget af reformen af ungdomsuddannelserne. Vi har især koncentreret os om det flerfaglige samarbejde; almen studieforberedelse og studieretningsopgaven og -projektet. Desuden har vi sat nogle nye initiativer i gang med hensyn til studieretningssamarbejde inden for det naturvidenskabelige område (biologi, kemi og naturvidenskabeligt grundforløb). Det er vores indtryk, at især det flerfaglige arbejde fylder meget i lærernes bevidsthed, fordi det er nyt og kræver meget forberedelsesarbejde. Derfor denne prioritering. Sideløbende med dette har vi også sat andre ting i gang. Udarbejdelse af formelsamlinger til alle tre niveauer, diskussioner i regionalt regi om mundtlig og skriftlig eksamen i matematik B og udviklingsarbejde omkring eksperimentel matematik er bare nogle af dem. Et utal af mennesker har været aktive bidragydere i alle disse sammenhænge. En stor tak til alle dem. 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper i almen studieforberedelse Arbejdsgruppen om matematik i almen studieforberedelse afsluttede i januar 2007 arbejdet med udarbejdelsen af en rapport. Rapporten indeholder dels nogle generelle overvejelser over hvorledes matematik kan bidrage til at opfylde formålet med almen studieforberedelse og dels 11 undervisningsforløb. De 11 forløb er indplaceret i forhold til de faglige mål for almen studieforberedelse. Hele rapporten er tilgængelig på www. mat.dk. Der har været nogle tvivlsspørgsmål om ophavsrettighederne til noget af det anvendte materiale. Når disse tvivlsspørgsmål er løst vil hele rapporten blive udsendt i 1 eksemplar til hver skole. Tovholder er Marianne Kesselhahn. LMFK-bladet, nr. 5, årsmøde

2 Eksperimentel tilgang til matematik Det endelige produkt fra udviklingsprojektet om eksperimentel matematik, bliver en bog og en hjemmeside, Bogen udsendes til alle medlemmer i efteråret Udviklingsprojektet er afledt af de nye læreplaner i matematik på både HF og i gymnasiet på alle niveauer. I disse læreplaner er begrebet eksperimentel matematik indført under didaktisk metode. Eksperimentel matematik er et nyt begreb i gymnasiesammenhæng, så der er ved flere lejligheder stillet spørgsmål om, hvad eksperimentel matematik er, og hvordan det skal praktiseres i undervisningen. I dette projekt har en gruppe lærere sat sig for at belyse emnet eksperimentel matematik fra forskellige sider. Materialet i bogen repræsenterer enkeltpersoners bud på, hvorledes matematikundervisning også kan foregå og kan ses som et indlæg i debatten om, hvordan vi som lærere på gymnasiale uddannelser kan videreudvikle vort fag. Bogen er opdelt i to dele, hvor 1. del indkredser, hvad eksperimentel matematik kan være, og hvordan det kan praktiseres. 2. del består af en række forløbsbeskrivelser, der indeholder eksperimentel matematik. På hjemmesiden ligger bogens tekst og i mange tilfælde yderligere materiale til de enkelte forløbsbeskrivelser. Det kan dreje sig om lærermateriale, elevmateriale og -opgaver med videre. Tovholder er Olav Lyndrup. Helt overordnet er det gruppens vurdering, at faget matematik C er kommet godt i gang. Der tegner sig ikke nogle umiddelbare kriser for faget. Det skal dog understreges, at der naturligvis mangler meget i implementeringen af matematik C. Gruppen mener, at det er vigtigt, at der fra alle sider fortsat arbejdes aktivt med at få udviklet det nye matematik C og få omsat de nye læreplaner til en hensigtsmæssig praksis. Ellers kan der være stor risiko for, at matematik C mange steder blot vil blive en reduceret udgave af tidligere matematikniveauer, og det vil hverken lærere, elever eller samfund være tjent med, ligesom det ikke vil give et retvisende billede af potentialet i matematik C. Konferencer om studieretningsprojektet lærerforeningen afholdt to konferencer om studieretningsprojektet, en i vest og en i øst, i januar måned. På disse konferencer var der forskellige oplæg om, hvad et studieretningsprojekt kunne handle om og der blev givet eksempler på studieretningsprojekt opgaveformuleringer. Der blev nedsat arbejdsgrupper, som har indsamlet materiale fra de 2.g studieretningsprojekter som har været afholdt i løbet af skoleåret De indsendte opgaveformuleringer (ca. 70 stk.) med ledsagende materialer er i august blevet offentliggjort på EMU en. Tovholdere er Jes Sixtus og Jakob Holm. Samarbejde mellem matematik og fysik Samarbejde mellem matematik og fysik i samarbejde med Fysiklærerforeningen. Afsluttet i Dette udviklingsprojekt har resulteret i udbud af et skolebaseret kursus af en halv dags varighed, afviklet et par gange i foråret 2007 og fortsat udbudt i skoleåret 2007/8. Tovholder er Nils Fruensgaard. Evaluering af matematik C på stx og hhx I 2006 og 2007 deltog matematiklærerforeningen i evalueringen af matematik C på hhx og stx ved Olav Lyndrup. Projektet er gennemført i KU s regi. Foråret 2007 udkom evalueringsrapporten linket kan findes på Samarbejde mellem matematik og biologi lærerforeningen har i samarbejde med Foreningen af Danske Biologer fået et tilskud fra Undervisningsministeriet til et udviklingsprojekt om samarbejde i fagene biologi og matematik i gymnasiet. Meningen med dette projekt er, at der deltager to fra en skole, således at en biologilærer og en matematiklærer, der sammen har en klasse i skoleåret 2007/2008 konkret skal lave et undervisningsforløb, hvor netop matematik og biologi samarbejder Formålet med projektet er bl.a. at afklare, hvilke emner, forløb i biologi-matematik kan omhandle arbejde med studieretningsprojekter i biologi-matematik 20 LMFK-bladet, nr. 5, årsmøde 2007

3 samle erfaring, litteratur og viden om emnerne skabe et idekatalog til brug i gymnasiet tilrettelægge et efteruddannelsestilbud om emnet. Projektet begynder med en kursusdag fredag den 31. august Efter den indledende kursusdag vil lærerforeningen/fadb nedsætte en mindre gruppe på personer, der mødes til en konkretisering af ideerne fra kursusdagen. Arbejdsgruppen gør projektet færdigt ved at udarbejde et idekatalog og udbyde lokale kurser i emnet. Tovholder er Birgit Lund Henriksen. Samarbejde mellem matematik og kemi lærerforeningen har i samarbejde med Kemilærerforeningen fået et tilskud fra Undervisningsministeriet til et udviklingsprojekt om samarbejde i fagene kemi og matematik i gymnasiet. Formålet med projektet er bl.a. at afklare hvilke emner /forløb, der kan være relevante i matematik-kemi studieretninger arbejde med studieretningsprojekter i matematik-kemi samle erfaringer, litteratur og viden om emnerne skabe et idekatalog til brug i gymnasiet tilrettelægge et efteruddannelsestilbud om emnet. Der er nedsat en gruppe på 17 lærere, der arbejder med udvikling af projektet, som forventes afsluttet december Tovholder er Birgit Lund Henriksen. Samarbejde mellem matematik og naturvidenskabeligt grundforløb lærerforeningen har i samarbejde med Foreningen af Danske Biologer, Kemi lærer - foreningen, Fysiklærerforeningen og Naturgeografilærerforeningen fået et tilskud fra Undervisningsministeriet til et udviklingsprojekt om naturvidenskabeligt grundforløb i gymnasiet. Rammerne for projektet er, at nv-lærerne sammen med matematiklæreren fra fem forskellige gymnasier, udvikler idéer til centrale emner eller LMFK-bladet, nr. 5, årsmøde

4 eksperimentelle problemstillinger. To eller flere nv-fag medvirker i samarbejde med matematik til belysning af disse emner eller problemstillinger. I foråret 2007 har der været afholdt konferencer på Odense Katedralskole og Egå Gymnasium med 20 deltagere. I efteråret 2007 afprøver deltagerne deres forløb og evaluerer, således at de kan videregive erfaringerne. Materialet offentliggøres løbende på Arbejdsgruppen gør projektet færdigt i december 2007 ved at udarbejde et idékatalog og ved at udbyde lærerkurser i foråret Tovholdere er Morten Gjeddebæk og Jesper Mebus. 4. Efteruddannelse I år har der været afholdt følgende kurser: Årsmødet 2006 på Frederiksberg Gymnasium. i studieretningsprojektet ét i Horsens og ét i Høje Taastrup. lærerforeningens 75 års jubilæum. Kurset 4 matematiske emner blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Kurset udbydes igen i november Ligeledes har lærerforeningen udbudt efteruddannelseskurser, som kunne rekvireres til lokal afholdelse på en skole eller i en region: Statistik i matematikundervisningen. Samarbejde mellem matematik og fysik. Beretning fra arbejdet i regionerne skoleåret Reg i o n 1: Re g i o n a l l e d e r Pe t e r Væ v e r s t e d Pe d e r s e n, Ha s s e r i s Gy m n a s i u m I efteråret afholdtes udover regionalmødet to regionalkurser: og statistik og og samfundsfag. Til selve regionalmødet var der 28 deltagere. Der var ikke nogen foredragsholder udefra, derfor var der ekstra tid til Bjørn Grøns indlæg. Reg i o n 2: Re g i o n a l l e d e r Le n e Mø l l e r Pedersen Viborg Katedralskole Olav Geil fra Aalborg Universitet holdt et glimrende foredrag om Secret sharing, kryptering og fejlkorrigerende koder. Der var 35 fremmødte. Jens Ole Skovgaard Sørensen, Herning Gymnasium blev valgt til ny regionalleder efter Lene Møller Pedersen. Styrelsen takker Lene Møller Pedersen for hendes store arbejde i regionen. Re g i o n 3: Re g i o n a l l e d e r Lasse Br o b y Ri e k s Ho r s e n s Stat s s k o l e Regionalmødet blev afholdt på det nye Egå Gymnasium, og deltagerantallet var 45. Preben Blæsild fra Århus universitet holdt to foredrag baseret på to emnehefter. Det ene hefte har titlen Jokerstatistik og det andet Statistik i løb. Begge udgivet af lærerforeningens Bogsalg Re g i o n 4: Re g i o n a l l e d e r Ol e Mo rt e n Bo c k Es b j e r g Gy m n a s i u m I efteråret afholdtes udover regionalmødet to regionalkurser og statistik og og samfundsfag. Begge med 20 deltagere. Til selve regionalmødet kom der 40 personer. De hørte et meget inspirerende foredrag af Susanne Ditlevsen fra BioStat på KU om Modellering af fysiologiske processer. indholdet i modelleringen er bl.a. stokastiske differentialligninger, så emnet er klart over gymnasieundervisningen. Re g i o n 5: Re g i o n a l l e d e r Ki r s t e n No n n e m a n n Mu l e r n e s Le g at s k o l e Der var 20 deltagere til regionalmødet. Foredraget omhandlede formidling af flerfaglige projekter mellem matematik, fysik, kemi og biologi. Foredragsholderen var Stina Hørup. Foredraget var godt i relation til de flerfaglige projekter, som nu er en central del af gymnasiet og hf. Efter foredraget var der erfaringsudveksling med oplæg fra Helle Ågård. Desuden blev regionalkurset og statistik afholdt med mange deltagere. Region 6: Regionalleder Olav Lyndrup Ny k ø b i n g Kat e d r a l s k o l e Carsten Olesen fra Slagelse gymnasium afholdt i starten af efteråret et velbesøgt regionalkursus i og statistik. Årets regionalmøde på Næstved gymnasium var et fælles regionalmøde mellem historie og matematik. Deltagerantallet var 48 med en lige fordeling mellem historie og matematiklære- 22 LMFK-bladet, nr. 5, årsmøde 2007

5 re. En hel del deltagere kom fra andre regioner. Programmet startede med et matematik/historie foredrag af Bernhelm Boss Bavnbek fra RUC med titlen og krig. Det var et meget inspirerende foredrag, hvor der var en hel del relevante relationer mellem matematik og historie. Det andet foredrag var et historieforedrag om Videnskaben i Renæssancen ved Morten Fink- Jensen, KU. Her var relationerne mellem matematik og historie ikke så oplagte. Efterfølgende marts 07 har Brian Olesen fra Haslev Gymnasium meldt sig som ny regionalleder. Vi takker Olav Lyndrup for hans store arbejde som regionalleder. Region 7: Ulla Stampe Jakobsen He r l e v Gy m n a s i u m Regionalmødet havde 25 deltagere, som hørte et spændende foredrag af Kristian Brander om fejlrettende koder. Kristian Brander er phd. studerende på DTU. Fæ l l e s På alle regionalmøder var der debat om studieretningsprojekterne og hvor meget, der skal til en fyldestgørende besvarelse af nogle af statistikopgaverne. Der blev ligeledes efterlyst læreplaner i matematik fra C- til B-niveau. Bjørn Grøn fremlagde desuden statistik fra sommeren 06 s skriftlige eksamen med speciel vægt på HFC eksamen. Styrelsen fremlagde ideen med vejledende opgaver på nettet til diskussion. Stor enighed om, at det er en god ide og samtidig tilkendegivelser af, at det kun vil blive til eget brug hefterne vil stadig blive foretrukket til eleverne. Tak til alle regionallederne for deres arbejde. LMFK-bladet, nr. 5, årsmøde

6 5. Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens Bogsalg har i år et overskud på ca kr., hvilket primært skyldes, at der igen er kommet godt gang i salget. Specielt har hefterne Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik, hf C-niveau, hf B-niveau, STX B-niveau og STX A-niveau solgt godt. Bogsalg havde forrige regnskabsår et underskud på ca kr. pga. et mindre salg. Kursernes økonomi Kursusregnskabet udviser igen i år et underskud på ca kr. Dette skyldes primært en investering på ca kr. til udviklingsprojekter og udgifter til årsmødet og festligholdelsen af lærerforeningens 75 års jubilæum. Foreningens økonomi Foreningens indtægter er i år stort set som sidste år, mens foreningens omkostninger er en del mindre. Dette skyldes blandt andet, at foreningen i år ikke har haft udgifter til honorarer i forbindelse med reformen, har haft færre udgifter til kongresser samt et generelt mindre forbrug. I forhold til sidste år har LMFK et mindre overskud pga. indkøb af edb-udstyr og et nyt regnskabssystem, og derfor er lærerforeningens del af overskuddet (ca kr.) mindre end sidste år (ca kr.). Med kursernes, LMFKs og Bogsalgs resultater samt renter og skat har foreningen et overskud på ca kr. Foreningen havde sidste år et underskud på ca kr. 6. lærerforeningens Bogsalg Foreningen fortsætter med flere udgivelser i serien Matematiske emner, der specielt egner sig til de valgfrie emneforløb. Konceptet er hefter på 24 sider til 24 kr., (ved køb af mere end 9 stk.). Hefterne kan typisk anvendes til undervisningsforløb på timer. I serien er der i årets løb udkommet: JOKER statistik, Preben Blæsild og Lars Bo Kristensen. Statistik i løb, Preben Blæsild og Lars Bo Kristensen. Den retvinklede trekant, Erik Storm Rasmussen. Serien er dermed oppe på 12 hefter. To eksemplarer af hvert hefte er udsendt til hver skole. Derudover er der udgivet Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik, STX A-niveau og Vejledende eksempler på eksamensopgaver i matematik, STX B-niveau. Begge bøger er blevet udsendt til medlemmerne. Vejledende eksamensopgaver til hf C er blevet gen optrykt, og et eksamens opgavesæt er blevet tilføjet. 7. konkurrencer lærerforeningen støtter Georg Mohr Konkurrencen. Desuden støttes konkurrencerne af Undervisningsministeriet og Carlsbergs Mindelegat. En række andre sponsorer støtter med præmier, matematikforedrag, værtskab og ved at stille serverplads til rådighed. Styrelsen takker alle donorer for deres støtte. Styrelsen takker Georg Mohr Konkurrencens arbejdsgruppe Jens-Søren Kjær Andersen, Ulrik Buchholtz, Søren Galatius, Sven Toft Jensen, Thomas Kragh, Kai Neergård, Henrik Nørregaard, Max Petersen, Kirsten Rosenkilde, Anders Schack- Nielsen, Marianne Terp, Peter Trosborg og Rasmus Villemoes for deres store arbejde. Mere om Georg Mohr finder man på deres hjemmeside 8. Sekretariatet og LMFK-samarbejdet Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Birgit Henckel, Gurli Ekstrand og Helle Larsen og studentermedhjælperne: Marie Brøns og Hans Bugge Grathwohl for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår. Sekretariatets medarbejdere har alle ydet et stort arbejde med at besvare forskelligartede henvendelser, udsende bøger o.a., administrere kurser, indføre nyt regnskabssystem osv. Efter ønske fra LMFK-medlemmer er udvalgte artikler fra LMFK-bladet nu lagt på nettet på foreningens hjemmeside. Tak for godt samarbejde med redaktionsgruppen og en speciel tak til Knud Erik Sørensen, der omhyggeligt sørger for vores gode blad og lægger artiklerne på nettet. 24 LMFK-bladet, nr. 5, årsmøde 2007

7 Tak til årsmødeudvalget og sekretariatet for planlægningen af årsmødet og fest, som i 2006 fandt sted på Frederiksberg Gymnasium. Tak til Martin Kaihøj for det store arbejde med annoncer og udstillere til årsmødet. Styrelsen takker de øvrige LMFK-foreninger for samarbejdet i det forløbne år. 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner Danmark stod for tur til at arrangere den Nordiske LMFK-kongres i På grund af travlhed med reformarbejde i Danmark har den svenske LMFKforening tilbudt at overtage. Danmark skal så arrangere kongressen i Martin Kaihøj fra Fysiklærerforeningens styrelse repræsenterer Danmark i arbejdsgruppen. Marianne Kesselhahn har deltaget i Fagligt Forum. Marianne Kesselhahn har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Foreningen er repræsenteret i Danmarks undervisningskommission, DMUK (ICMI- Danmark) ved Marianne Kesselhahn og Morten Overgaard Nielsen. Formålet med kommissionen er bl.a. at virke som formidler af erfaringer fra, tendenser i og planer for matematikundervisning på alle undervisningsniveauer. DTU indbød igen i år styrelsen til et dialogmøde i januar, hvor der blev informeret om DTUuddannelserne og gymnasiereformen. I forbindelse med konferencerne om studieretningsprojektet har vi haft et godt samarbejde med Universiteterne. KU, Det biovidenskabelige falkultet, DTU, ÅU og AU har alle bidraget til konferencerne med oplæg, materiale og efterfølgende tværfaglige initiativer. Tak for det. DNA Dansk Naturvidenskabelig Alliance afsluttede efteråret 2006 udviklingen af portalen sammen med firmaet Ebita. Claus Jessen er ansat som chefredaktør på portalen. Desuden er der blevet ansat en række fagredaktører: For matematiks vedkommende er det Olav Lyndrup. Målet med portalen er en platform til udvikling og præsentation af undervisningsforløb. Man kan fx finde en række forløb til studieretningsprojekter, hvor matematik er med. Et vigtigt foreningsaktiv er matematikfagets hjemmeside, som redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiden a jour. Erik von Essen har ydet en stor indsats som formand for foreningens kursusudvalg. Det vil vi gerne takke ham for. Kontakten til Undervisningsministeriet er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bjørn Grøn. Tak til Bjørn for godt samarbejde og et stort engagement i foreningens aktiviteter. 10. Afslutning var året, hvor vi kunne fejre foreningens 75-års jubilæum. Og foreningens betydning er ikke blevet mindre med årene. Det har været opmuntrende at se den store aktivitet, der er blevet udfoldet i forbindelse med regionalmøderne, konferencerne om studieretningsprojektet og udviklingsprojekterne. Uden denne interesse og villighed fra medlemmernes side til at dele undervisningsforløb og materialer med kolleger landet over, var vores arbejde nærmest forgæves. Det er vores håb, at vi også fremover kan regne med denne aktive deltagelse i foreningens aktiviteter. På styrelsens vegne Marianne Kesselhahn LMFK-bladet, nr. 5, årsmøde

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010

Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010 lærerforeningens beretning 2009-2010 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2009-31.5.2010 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2006-2007 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2006 2007 indeholder følgende afsnit 1. Foreningen og fysikfaget 2. Astronomi 3. Efteruddannelse og udviklingsprojekter

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2005-2006 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2005-2006 indeholder følgende afsnit: 1. Foreningen 2. Astronomi 3. Efteruddannelse 4. Det regionale arbejde 5. Foreningens

Læs mere

22 LMFK-bladet, nr. 2, marts 2009. Matematik efter reformen evaluering og justering. Matematik. Bjørn Grøn, fagkonsulent i matematik

22 LMFK-bladet, nr. 2, marts 2009. Matematik efter reformen evaluering og justering. Matematik. Bjørn Grøn, fagkonsulent i matematik efter reformen evaluering og justering Bjørn Grøn, fagkonsulent i matematik 2009 er evalueringens år for gymnasiereformen. Der kommer et væld af rapporter, også en om matematik A, og der afholdes mange

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2015 2016 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 9/8 2016 1791 medlemmer, heraf 138 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 715 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Studieretningsprojektet 2015

Studieretningsprojektet 2015 Studieretningsprojektet 2015 Bilag 7 i Bekendtgørelsen Studieretningsprojektet udarbejdes normalt i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af et

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

FIP-kursus i samfundsfag

FIP-kursus i samfundsfag FIP-kursus i samfundsfag Mål: Inspirere til faglig udvikling i praksis elever får et endnu bedre udbytte 5 bud på indsatsområder i oplæg og workshops Hvilke/hvilken faglig udvikling vil vi foreslå hjemme

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005 Beretning for lærerforeningen 2004-2005 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2005 699 medlemmer, hvoraf 445

Læs mere

INDHOLD. 1 Verdens-billeder 10

INDHOLD. 1 Verdens-billeder 10 INDHOLD Forord 7 1 Verdens-billeder 10 Myter eller naturvidenskab 11 Observationer 12 Modeller 20 Keplers model Teori og praksis 36 Solen 37 Mælkevejen verdensbilledet fra 1609 til 1924 38 Det moderne

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2010/2011

Udviklingsprojekter 2010/2011 12. april 2010/CPK Udviklingsprojekter 2010/2011 I skoleåret 2010-2011 udbyder Danske Science Gymnasier seks udviklingsprojekter: IT i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling (D&D) Elektroniske

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2016 2017 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 25/8 2017 1814 medlemmer, heraf 151 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 717 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017 FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me Marts 2017 Dagsorden for i dag 9.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-11.00 Opsamling fra sidst - Kort oplæg om de nye læreplaner til faget. Claus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Teresa Jørgensen, Erik Olesen, Mathies Jæger Andresen og Mette Hosbond Kristensen. I mødet

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006 Beretning for lærerforeningen 2005-2006 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2006 699 medlemmer, hvoraf 422

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

Udviklingsprojekter 2006/2007

Udviklingsprojekter 2006/2007 Udviklingsprojekter 2006/2007 Danske Science Gymnasier iværksætter i år 5 udviklingsprojekter: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning af satellitbilleder

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber

Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Til de gymnasiale institutioner Undervisningsministeriet indbyder til konference om Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber Slutkonference for ministeriets rammeforsøg 2012-15 Som led i Udviklingsplanen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere