CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9"

Transkript

1 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012

2 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere i de kommende år. Det blev parterne i årets budgetforlig 2013 enige om. Byen skal blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde international arbejdskraft, studerende, investeringer og turister. Prognoser viser, at der i 2020 vil mangle personer med en videregående uddannelse. Set i det lys er det vigtigt, at København formår at tiltrække og fastholde udenlandsk og kvalificeret arbejdskraft for at skabe vækst i byen. Men attraktive jobs er ikke det eneste middel til at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. Et velfungerende socialt liv spiller også en afgørende rolle. Da omkring halvdelen af de højtuddannede udlændinge bringer deres ægtefælle og børn med til landet, kan familiens trivsel være udslagsgivende for, hvor længe man bliver i byen. Gode skolemuligheder og attraktive kultur- og fritidstilbud er i den sammenhæng vigtige områder, som der nu sættes endnu mere fokus på. Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan CPH International vil understøtte visionerne om at styrke Københavns internationale vækstprofil. Handleplanen sætter fokus på de områder, der medvirker til, at udlændinge fastholdes i byen. Det gøres ved at: styrke og synliggøre information om kultur- og fritidstilbud på andre sprog end dansk styrke kendskabet og deltagelsen byens fritids- og foreningsliv styrke rammerne for fysiske møder mellem københavnere og udlændinge Desuden formulerer handleplanen tiltag, der skal sikre overblik, viden og erfaringsopsamling om det internationale arbejde på kultur- og fritidsområdet. * Kort om BUDGET 2013 I det følgende gives et kort rids af tiltag i årets budgetforlig på det internationale område. Handleplanen understøtter disse tiltag. En stærk international hovedstad med en klar profil I budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at København skal: - tilbyde mere og bedre international information på kommunens hjemmeside, herunder et servicekrav om, at borgerne selv skal have mulighed for at vælge hvilket sprog, de gerne vil betjenes på - tilbyde en keyaccount funktion til internationale virksomheder i Københavns erhvervsservice - sikre en bedre skiltning på engelsk til byens turister, også i forhold til den kollektive trafik - styrke indsatsen for, at international arbejdskraft deltager i foreningslivet og møder danskerne Side 2 af 13

3 Midler til oprettelse af International House Der blev bevilget midler til oprettelse og drift af International House. (6,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 1,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i ,6 mio. kr. årligt i drift fra 2013 og frem.) Huset skal styrke modtagelse og fastholdelse af internationale studerende, vidensarbejdere og deres ægtefæller samt samle kommunale, statslige og private aktører på det internationale serviceområde. Der skal skabes én indgang for de nye internationale københavnere med øget information og tilbud fra hele København. Huset skal servicere internationale københavnere i forhold til papirarbejde, job i Danmark, sprogundervisning, kulturkurser, netværk, job til ægtefæller og information om Københavns Kommunes tilbud. Huset er organisatorisk placeret i Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Det forventes, at borgere vil besøge huset hvert år. Forslag til handlinger I det følgende skitseres forslag til fem konkrete handlinger, der kan styrke Kultur- og Fritidsforvaltningens internationale profil og tiltrække og fastholde veluddannede udlændinge længere tid i byen gennem et rigt kultur- og fritidsliv. Forslag 1 KFF repræsenteret i International House Det foreslås, at KFF bliver repræsenteret i det nye International House gennem ansættelse af en international koordinator. Koordinatoren får følgende fokusområder: 1. Overordnet ansvar for koordinering, synliggørelse, rådgivning og formidling på kultur- og fritidsområdet 2. Ansvar for oplæring af rådgivende medarbejdere i Økonomiforvaltningen på kultur- og fritidsområdet. Hensigten er at sprede viden ud på flere medarbejdere og dermed sikre optimal rådgivning af udenlandske borgere, der besøger International House. 3. Ansvar for at etablere samarbejde med foreningslivet 4. Ansvar for at opsamle viden og erfaringer i arbejdet med internationale udlændinge på kultur- og fritidsområdet 5. Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område 6. Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Det foreslås, at midler til en international koordinator sker ved intern omrokering i KFF. * Fokus 1 Overordnet ansvar for koordinering, synliggørelse og rådgivning på kultur- og fritidsområdet, herunder vejledning om frivillighed Den internationale koordinator skal sikre overblik og synliggørelse af kultur- og fritidstilbud til målgruppen via relevante medier og netværk. Dette bør foregå i samarbejde med Københavns Side 3 af 13

4 Borgerservice, der har ansvar for kommunens engelske udgave af kk.dk. Desuden skal den internationale koordinator have en rådgivende funktion til internationale udlændinge. Rådgivningen har to formål. Dels konkret information om foreningslivet. Fx hvor kan mit barn gå til gymnastik? Hvor kan jeg gå til badminton? Dels rådgive udlændinge i, hvordan de kan blive frivillige andre steder. Rådgivningen bør foregå i samarbejde med den nuværende foreningsrådgivning i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor der er en bred viden på området. Desuden bør der samarbejdes med Københavns Borgerservice. Rådgivningen vil med tiden blive understøttet af en web-del, som beskrives nærmere i handleplanen Byen og Teknologien. Endelig får den internationale koordinator ansvar for afholdelse af informationsmøder i samarbejde med International House. Fx: - Guide til det københavnske kultur- og fritidsliv (byens idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturinstitutioner, frivilligt arbejde og begivenheder mv.) - Guide til det københavnske foreningsliv og generel introduktion til den danske foreningstradition. Fokus 2 - Ansvar for oplæring af rådgivende medarbejdere i på kultur- og fritidsområdet Den internationale koordinator får ansvar for at oplære rådgivende medarbejdere i Økonomiforvaltningen på kultur- og fritidsområdet. Hensigten er at sprede viden ud på flere medarbejdere og dermed sikre optimal rådgivning af udenlandske borgere, der besøger International House. Fokus 3 Ansvar for at etablere samarbejde med foreningslivet Ud over at have overblik og kunne rådgive om foreninger i København, skal den internationale koordinator samarbejde med det etablerede foreningsliv. Arbejdet kan dels bestå i at finde de rette foreninger, der har mod på at arbejde med expats og lave en særlig understøttende indsats. Og dels i at ruste foreningerne til at undervise på både dansk og engelsk. Under dette fokusområde bør der afsættes en pulje på kr. til foreninger, hvor de kan søge hurtige penge (a lá Snabslanten) til fx oversættelse af foreningens hjemmeside, oplægsholder el. lign. Arbejdet skal foregå i samarbejde med Kultur Østerbro (se forslag 2). Fokus 4 Ansvar for at opsamle viden og erfaringer i arbejdet med internationale udlændinge på kultur- og fritidsområdet Den internationale koordinator skal sikre videndeling og opsamling af erfaringer med internationalt arbejde. Dette skal dels bruges til at anspore andre kulturinstitutioner til at styrke forvaltningens internationale profil. Og dels til at igangsætte initiativer af høj kvalitet, der bygger på erfaringer om, hvad der virker i arbejdet med internationale udlændinge. Side 4 af 13

5 Arbejdet skal foregå i samarbejde med Kultur Østerbro (se forslag 2). Fokus 5 - Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område Det foreslås, at den internationale koordinator deltager i relevante fora og netværk, herunder det interne netværk i Københavns Kommune. hvor følgende vigtige samarbejdspartnere er repræsenteret: Københavns Borgerservice (ØKF), Copenhagen Talent Bridge (ØKF) og Copenhagen Career Program (BIF). Desuden er der et landsdækkende kommunenetværk, hvor Københavns Kommune også er repræsenteret. Det er vigtigt at inddrage viden og erfaringer på kultur- og fritidsområdet i disse fora. Ligesom der kan indhentes ny viden til brug i forvaltningens arbejde. Fokus 6 - Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Der afholdes i dag to årlige velkomstarrangementer, forår og efterår, for internationale udlændinge på Københavns Rådhus. Ansvaret for arrangementerne ligger i Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Til efterårets arrangement bidrager Kultur- og Fritidsforvaltningen dels ved at formidle kontakten til foreninger, dels ved repræsentation via forvaltningens institutioner og projekter. Arrangementet er populært med mange besøgende. For at styrke og forbedre arrangementerne yderligere foreslås det, at den internationale koordinator bidrager aktivt i både planlægning, koordinering, afvikling samt ikke mindst det opsamlende arbejde efterfølgende, hvor der kan være behov for at formidle kontakt mellem udlændingene og foreningerne. Økonomi Service Midler til international koordinator Det foreslås, at midler til en international koordinator på kr. sker ved intern omrokering i KFF. Pulje til foreninger Det foreslås, at der afsættes en pulje til foreninger, hvor der kan søges om mindre beløb (fra kr.). Puljen skal være nem og hurtig at søge. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg International Service koordinator i KFF. (midler findes v. intern omrokering) Pulje til foreninger Service Side 5 af 13

6 Forslag 2 - Kultur Østerbro får international profil Baggrund Det foreslås, at en af de eksisterende kulturinstitutioner får en international profil med fokus på internationale aktiviteter, der styrker mødet mellem danskere og internationale udlændinge. Kultur- og Fritidsforvaltningen har undersøgt, hvilke af de eksisterende kulturinstitutioner, der har potentiale til at blive international kulturinstitution. Her peges på Kultur Østerbro, som allerede nu er i gang med konkrete tiltag. Her kan nævnes: Ved at skabe en international profil, der målretter sig mod udlændinge Tæt kontakt til ambassader og frivillige netværk, fx Copenhagen Culturel Network (CCN) Satser på at styrke frivillighedsarbejdet ift. udlændinge Har læsegrupper for udlændinge, der ønsker støtte til at læse dansk Planlægger at lave tekster og skilte på engelsk Er ved at udvikle projekt Human Hotel, som kobler gæstfrie københavnere med internationale besøgende Arbejder med et digitalt kulturkort, som skal skabe overblik over kultur, fritid og miljø m.m. for byens internationale gæster Kan tilbyde satellitrådgivning på kultur- og fritidsområder, fx i International House Det er en forudsætning, at Kultur Østerbro samarbejder med den internationale koordinator i KFF samt International House generelt. Dette for at sikre, at udlændinge oplever sammenhæng og koordination mellem kommunens tilbud og aktiviteter. Kultur Østerbro vil have fokus på aktiviteter og være platform for kulturelle møder mellem internationale udlændinge og danskere med international interesse. Erfaringer fra Cph Volunteers viser, at det kan være en udfordring at tiltrække danskere til internationale arrangementer. Institutionen bør være særlig opmærksomhed på dette i sit arbejde. Kultur Østerbro skal have disse tre fokusområder: 1. Egne aktiviteter i kulturinstitutionen 2. Repræsentere KFF i relevante netværk og fora på det internationale område (sammen med den internationale koordinator) 3. Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus (sammen med den internationale koordinator) Fokus 1 - Egne aktiviteter i Kultur Østerbro Opstart og facilitering af frivillige netværk Der er gode erfaringer med, at kommunen hjælper udlændinge med opstart af frivillige netværk, fx via Copenhagen Culturel Network, under Københavns Biblioteker. Netværkene bidrager til, at ægtefæller og deres børn har et velfungerende socialt liv. De skal med tiden blive selvdrevne. Men erfaringer viser, at hjælp til opstart og praktik, som fx lån af lokaler, har stor betydning for Side 6 af 13

7 etablering og stabilitet i netværkene. Her bør ProjektVærkstedet i Kultur- og Fritidsforvaltningen tænkes ind som samarbejdspartner. Expat dinners Internationale udlændinge og danskere mødes til turnusmiddage ud fra running dinnerkonceptet. Dette koncept har vist sig at være en succes på udvalgte biblioteker og i Cph Volunteers. Foredrag, arrangementer, læseklubber Huset skal arrangere foredrag, læseklubber og andre arrangementer med temaer og emner, som kan samle folk ud fra en fælles interesse. Undervisning og forelæsninger Der kan arrangeres undervisning i følgende emner: - Sprogundervisning (f.eks. dansk, fransk, kinesisk, spansk) - Aftenskolekurser om dansk sprog, kultur, gastronomi mv. - Internationale forelæsninger (potentiale for samarbejde med Expat in Denmark, KU og andre læreanstalter mv.) Fokus 2 - Deltage i relevante netværk og fora på det internationale område Kultur Østerbro deltager sammen med den internationale koordinator i relevante netværk og fora. Arbejdet er beskrevet nærmere i forslag 1. Fokus 3 - Bidrage til at udvikle og styrke velkomstarrangementer for udlændinge på Københavns Rådhus Kultur Østerbro bidrager sammen med den internationale koordinator til at udvikle og styrke velkomstarrangementer på rådhuset. Arbejdet er beskrevet nærmere under forslag 1. Økonomi Service Kultur Østerbro får international profil Det vil koste kr. om året i en 3-årig periode til at udvikle internationale aktiviteter i Kultur Østerbro. Expat Dinner Det vil koste kr. i hhv og 2015 til at udvikle og udbrede Expat Dinner yderligere. Midlerne går til udvikling og aktiviteter. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Kulturhus med international profil Expat Dinner Service Service Side 7 af 13

8 Forslag 3 Cph Volunteers som stepstone Det foreslås, at styrke Cph Volunteers arbejde som stepstone til mødet mellem udlændinge og danskere endnu mere. Baggrund Cph Volunteers har været i gang i tre år. Korpset har i dag knap medlemmer. Cph Volunteers bidrog i 2011 til afvikling af 35 events med i alt 905 frivillige. Korpset er dermed en vigtig samarbejdspartner, når der skal afvikles større og mindre begivenheder i København. Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra arrangører og deltagere har været positive. Korpset favner i dag omkring 70 % internationale frivillige. Det er hovedsageligt internationale studerende og expats. Udlændingene kommer med brede kompetencer og de internationale medlemmer kan bidrage positivt til korpset gennem deres sproglige fortrin, høje faglige niveau og ønsket om bedre socialt netværk. Når Cph Volunteers har vakt så stor interesse blandt udenlandske studerende, expats og medfølgende ægtefæller skyldes det bl.a., at det frivillige arbejde rummer mulighed for at møde danskerne. Samt det faktum, at det hele foregår på engelsk. Indhold Det foreslås, at der afsættes ressourcer til at styrke Cph Volunteers rolle yderligere som step stone til mødet mellem udlændinge og danskere. Det skal ske igennem medlemsaktiviteter, kurser og arrangementer, hvor danske og internationale medlemmer mødes. Såfremt der træffes beslutning om en international kulturinstitution bør Cph Volunteers være en central samarbejdspartner. Fx når der skal gennemføres Expat Dinnerarrangementer. Økonomi Service Det vil koste kr. i hhv og 2015 at styrke Cph Volunteers rolle som stepstone. Midlerne går til opstart og aktiviteter. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Cph Volunteers som stepstone Service Forslag 4 Kommunikation på andre sprog end dansk I dag foregår hovedparten af kommunikationen fra Københavns Kommune på dansk. Det gælder også information på kultur- og fritidsområdet. Side 8 af 13

9 Det passer dårligt med Københavns intentioner om at være en international metropol. Det betyder samtidig, at udlændinge både fastboende og byens gæster har vanskeligt ved at få information om tilbuddene i byen. Det påvirker i sagens natur deres deltagelse i kultur- og fritidslivet og generelt i byens liv. Forslag Oversættelse til andre sprog Det foreslås, at der i samarbejde med Københavns Borgerservice i Økonomiforvaltningen sættes fokus på engelsk oversættelse af: 1. relevant materiale på kk.dk. 2. relevant materiale på institutionerne, herunder hjemmesider, flyers, apps mv. Udover oversættelse til engelsk foreslås oversættelse til spansk og mandarin, som også er blandt hovedsprogene for målgruppen. Udvikling af funktionaliteter En afgørende forudsætning for i gangsætte den sproglige oversættelse på websiderne er, at der i første omgang udvikles værktøjer og funktionaliteter for Kultur- og Fritidsforvaltningens to portaler og Økonomi Oversættelse Der søges ikke om midler til oversættelse samt vedligeholdelse af portalerne. Det forudsættes, at arbejdet gøres inden for egen ramme. Service Udvikling af funktionaliteter Det vil koste kr. til udvikling af funktionaliteter for Kulturog Fritidsforvaltningens to portaler i ( kr. pr. portal) Her bemærkes det, at inden arbejdet igangsættes, bør der ske en koordinering med Økonomiforvaltningens arbejde på området. Tema: Internationalisering i København kr pl Service/anlæg Udvikling af Service funktionalitet for KFF s hjemmesider og Forslag 5 Lokale informationsarrangementer for internationale udlændinge Der ønskes at etablere lokale informationsarrangementer for internationale udlændinge i udvalgte bydele. Dette skal ske via partnerskaber med lokale virksomheder og foreninger. Initiativet beskrives derfor nærmere i handleplan nr. 6 Partnerskaber og fællesskaber. Side 9 af 13

10 Baggrund I dag er der, som beskrevet tidligere, to velkomstarrangementer om året for expats i København. De foregår begge på Københavns Rådhus, hvor expats får mulighed for bl.a. at høre om kultur- og fritidsmulighederne i hele byen. Der er imidlertid mangel på lokale informationsarrangementer, der synliggør de lokale kultur- og fritidstilbud der, hvor expats færdes i det daglige. Indhold Det foreslås, at der laves lokale informationsarrangementer i udvalgte bydele, som henvender sig målrettet til expats. Målet er at øge kendskab til og brug af de lokale kultur- og fritidstilbud. Det gælder alt fra foreninger til kulturhuse og biblioteker. Arrangementerne tilrettes de konkrete behov og ønsker i lokalområdet og vil foregå i partnerskab med lokale virksomheder og foreninger. De kan fx foregå på det lokale bibliotek eller kulturhus. Det foreslås, at arrangementerne foregår i de fem bydele, hvor der er størst koncentration af expats. Arrangementerne bør ske i samarbejde med Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen, der også kan lægge ressourcer i arbejdet. Økonomi Service Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. * Side 10 af 13

11 Samlet budget for handleplanen Forslag Service/anlæg KFF bliver repræsenteret i Service * Internationale House Kultur Østerbro får international profil Service Expat Dinners Service Pulje til foreninger 2014 og frem Service Cph Volunteers som step stone Service Udvikling af funktionaliteter på Service KFF s hjemmesider Lokale informationsarrangementer Service I alt Service *Midler til international koordinator findes ved intern omrokering. Processen bag handleplanen Her følger et kort rids af processen bag handleplanen samt hvilke aktører, der blev inddraget i arbejdet. Sekretariatet i Kultur- og Fritidsforvaltningen har været tovholder for handleplanen. Der blev fra starten udvalgt nøgleaktører, som skulle inddrages i arbejdet. Både inden for egen forvaltning, de andre forvaltninger samt eksterne aktører udenfor kommunen. Derudover blev der udpeget en høringsgruppe med repræsentanter fra det centrale og decentrale niveau i KFF. Gruppen fik til opgave at kvalificere indholdet for handleplanen. Høringsgruppe i KFF Her blev udpeget centrale og decentrale repræsentanter med særlig viden på det internationale område. Gruppen har løbende kvalificeret indholdet i handleplanen. * Repræsentanterne var følgende: Side 11 af 13

12 Centralt: Byudvikling & Events, Cph Volunteers, Integration & Fritid, Hovedbiblioteket, Drift & IT Decentralt: Kultur Valby, Kulturstationen Vanløse, Kunsthallen Nikolaj, Københavns Museum, Kultur Østerbro Aktører i KFF Overordnet blev der lavet en kortlægning af KFF s nuværende internationale arbejde samt forvaltningens arbejde med oversættelse af materiale til udenlandske borgere. Cph Volunteers Indhente viden om deres erfaringer i arbejdet frivillige expads ift. større events Copenhagen Culturel Network Indhente viden om deres erfaringer med etablering af netværk for frivillige expads Institutioner og afdelinger generelt Indhente information om deres internationale arbejde samt oversættelsesarbejde Kultur Østerbro Afdække potentialet som international kulturinstitution Københavns Museum Afdække potentialet som international kulturinstitution Aktører i andre forvaltninger ØKF Købehavns Borgerservice og den Internationale koordinator Afdække deres erfaringer samt mulighederne for fremtidigt samarbejde på det internationale område BIF Copenhagen Career Program og Copenhagen Host Program Afdække deres erfaringer samt mulighederne for fremtidigt samarbejde på det internationale område Internt netværk i KK Undervejs i processen blev der etableret et internt netværk med repræsentanter fra alle forvaltninger. Netværket mødes ca. en gang i kvartalet og formålet er at styrke koordinering og dele erfaringer i arbejdet med internationale højtuddannede udlændinge i København. Eksterne aktører DGI Velkomstagenterne (Sportsguides) Indhente viden om erfaringer med frivillige sportsguides for internationale udlændinge Side 12 af 13

13 Consortium for Global Talent Indhente viden om deres arbejde for at tiltrække og fastholde dygtig arbejdskraft til Danmark Netværk mellem kommuner i Danmark Deltage i dette netværk og høre om erfaringer fra andre kommuner Baggrundsviden The expat Study 2010 Den største undersøgelse blandt udenlandske videnarbejdere (expats) i Danmark. Rapporten tegner et helhedsbillede af Danmark som udstationeringsland og beskriver de udfordringer Danmark står overfor både på nationalt, regionalt og på virksomhedsniveau. (Udgiver: Oxford Research A/S and The Copenhagen Post) Side 13 af 13

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde

Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde Notat Sagsnr.: 2012/0001874 Dato: 21. juni 2012 Titel: Politiske mål for Kultur-og Fritidsområdet - foreløbig godkendt på UKFN juni-møde Sagsbehandler: Nina Wodstrup Jensen Direktionskonsulent UDVALGET

Læs mere

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015 Aktivitetsoversigt Internationaliseringsudvalgets 2015 projektoversigt 2015 TILTRÆKNING, MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT OG STUDERENDE Aktivitet/idé - generelt Indhold - konkret

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

NOTAT. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse

NOTAT. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Kernefortælling og fokusindsatser i Kultur og Fritidsforvaltningen Byen er hele tiden i udvikling og får sin puls fra københavnerne

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Strategi for frivillighed og partnerskaber

Strategi for frivillighed og partnerskaber Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK) Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi har til formål internt i kommunen, at udmønte den fælles frivillighedspolitik,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016 Link til ansøgning Velothon er et ungt og international cykelløbs-koncept. Målet er at skabe

Læs mere

Budgetnotat fremme af frivillighed i Københavns Kommune

Budgetnotat fremme af frivillighed i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning BUDGETNOTAT Budgetnotat 2013 - fremme af frivillighed i Københavns Kommune Baggrund Der er et øget fokus på frivillighed i samfundet og et

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord

UDKAST. BALLERUP i VERDEN - VERDEN i BALLERUP. International politik 2010 2013. Handleplan 2.0. Forord KOMMUNALDIREKTØREN Internationalt område Dato: 8. september 2010 Tlf. dir.: 44773015 Fax. dir.: 44772704 E-mail: sbb@balk.dk Kontakt: Susse Bøtefyhr Sagsnr: 2010-23505 Dok.nr: 2010-156016 UDKAST BALLERUP

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere