Glud & Marstrand spiller ikke hasard med omsætningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glud & Marstrand spiller ikke hasard med omsætningen"

Transkript

1 Kreditmanagement meget mere end forsikring coface te 1. udgave 2013 FOR SAFER TRADE Coface Danmark er flyttet til Vejle Glud & Marstrand spiller ikke hasard med omsætningen

2 Lederen Nyt visuelt udtryk Med introduktion af Coface s nye visuelle identitet og udsagn For safer trade tydeliggør vi vores fortsatte mål om fokus på kreditforsikring og sikker handel for kunderne i en ustabil verdensøkonomi. Det nye brand symboliserer styrken i kreditforsikring; at vi har ekspertisen i vurdering og forebyggelse af risici mod tab på dine kunder. Det nye og mere enkle logo med C og O sat sammen som to arme symboliserer samarbejdet og tillidsforholdet mellem Coface og kunderne. Logoets blå farve symboliserer fortsættelsen af det oprindelige Coface, og den nye grønne farve bekræfter det moderne og enestående ved Coface. 2 Sikker handel betyder alt Tiderne skifter det samme er sket med vores corporate identity. Nu venter vi kun på, at krisetiderne også skifter til det mere positive. Velkommen til coface Der er et spørgsmål, som vores kunder og medarbejdere stiller mig med jævne mellemrum: Er krisen snart ovre? Jeg kan ikke spå om fremtiden, men hvor ville jeg gerne svare ja. Men sandheden tvinger mig til at svare nej, ikke endnu. Som du kan læse på side 3, så afholdt Coface Group i januar sin årlige Risk Conference i Paris, og prognosen viser med al tydelighed, at eurozonens økonomi står i stampe, og at verdensøkonomien fortsat er præget af ustabilitet. Men virksomhederne kæmper videre, de forbedrer deres forretningskoncepter og sætter øget fokus på salgsarbejdet. Det samme gør vi. Hele Coface Group har fået ny corporate identity, som du kan se på vores nye logo på forsiden af dette magasin, hvor vores nye payoff For safer trade viser, hvad vi står for. Central placering Som en del af fokuseringen på kreditmanagement er vi rykket fra Ikast til Vejle, hvor vi er flyttet ind i et nyt og spændende erhvervsområde. Du kan se vores hovedkontor og facadeskilt, når du kører forbi ude på E45. Vi er 26 medarbejdere, som nu er kommet et geografisk skridt tættere på vores kunder i hele Danmark. Vi er også klar til at præsentere nogle nye produktmæssige tiltag: TopLiner og Global Solutions, som du kan læse mere om på side 6 og side 7. Det er et par unikke nyheder, der lever op til vores nye payoff: For safer trade. God læselyst Country Manager og CEO Erling Sørensen

3 COUNTRY RISK Økonomien verden rundt Coface Group fremlægger sin analyse af den globale økonomi. I Europa er krisen langt fra ovre også 2013 bliver et slemt år men den finansielle situation er trods alt blevet forbedret. Fra Coface Group s årlige Country Risk Conference Paris, januar 2013 Via daglig dialog med kunder i alle verdenshjørner er Coface Group klar med en forsigtig prognose for den globale økonomi i 2013 opgjort på lande og industrisektorer. Prognosen er baseret på virksomhedernes gennemsnitlige niveau for betalingsmisligholdelse i et givent land på kort sigt. Statsgæld er ikke medtaget. For fastlæggelse af landerisiko kombinerer Coface landets økonomiske og politiske udsigter, Coface s betalingserfaring og vurdering af forretningsklima. Fremgangen for industrilandene er stadig påvirket af offentlig og privat gæld. Derudover er tilliden hos forbrugere og virksomheder ikke genoprettet som følge af den forværrede situation på arbejdsmarkedet og de mangelfulde statslige reformer i Europa. Den manglende synlighed i USA s budgetpolitik kan også have indflydelse på den amerikanske vækst. Coface forudser en fortsat recession på -0,1 procent i eurozonen med fortsat indskrænkning i sydeuropæisk aktivitet. Væksten i USA falder til +1,5 procent, mens udviklingslandene vil vise en sund og vedvarende vækst på +5,2 procent. Krisen kradser i Europa Ifølge Jean-Marc Pillu, Chief Executive Officer i Coface Group, er der fortsat grund til, at europæiske virksomheder bekymrer sig over den økonomiske situation. Sandsynligheden for en generel krise i Europa bliver mere og mere fjern, hvilket er godt nyt. Imidlertid vil aktiviteten i eurozonen fortsat falde i Nedtonet forbrug, budgetbegrænsning og tilbagegang på arbejdsmarkedet har ført til mange og dyre betalingsstandsninger. Ganske vist er den finansielle krise på vej til at blive løst, men krisen i den virkelige økonomi, som ses på virksomhedernes vedvarende sårbarhed, vil ikke slutte i 2013, siger Jean-Marc Pillu. I lyset af denne forværrede situation har Coface nedgraderet vurderingerne for Italien og Spanien til B, efter nedgraderingen til A4 for et år siden og den negative overvågning, der blev implementeret i juli Aktiviteten i disse to økonomier i hjertet af eurozonen bliver mindre i 2013: -1 procent i Italien og -1,5 procent i Spanien. Coface tror således, at endnu et mørkt år venter spanske og italienske virksomheder, som står over for en uafbrudt stigning i antallet af betalingsstandsninger og stigende begrænsning i bankkreditter. Tjekkiet og Slovenien har fået deres A3-vurdering sat under negativ overvågning. Det mindre åbne Polen er begyndt at blive påvirket af den europæiske recession. Faldende aktivitet og en sårbar byggesektor har fået Coface til at placere Polens A3-vurdering under negativ observation. Vækstlande klarer skærene Samtidig med fortsat forværring hos industrilande siden 2008 fortsætter den gradvise forbedring i virksomhedsrisici i vækstlandene. Coface forklarer det nye risikohierarki med vækstnationernes bedre forsvar mod eksterne kriser som følge af mere modtagelige, men forsigtige, økonomipolitikker. Derudover nyder økonomisk vækst i disse lande godt af den uafbrudte ekspansion i deres middelklasser. Coface fortsætter imidlertid med at advare virksomheder mod vedvarende risici i vækstlande. Der er stadig politiske og sociale spændinger samtidig med mangler i regeringerne. En voksende middelklasse er mere krævende i forhold til lovgivning, forholdsregler mod korruption, frihed og gennemsigtighed. Politiske institutioner i vækstlande udfordres til at tilpasse sig den nye situation. Hvert kvartal offentliggør Coface sin vurdering af landerisikoen for 157 lande baseret på det unikke kendskab til virksomheders betalingsadfærd. Globalt har Coface 250 kreditmedarbejdere til at varetage dette arbejde. Læs mere om de forskellige risikoanalyser og publikationer på vores hjemmeside Fakta A1 på vurderingsskalaen er den bedste vurdering, herefter følger A2, A3, A4, B, C, D. 3

4 Glud & Marstrand Ingen gambling med omsætningen Glud & Marstrand sælger emballagedåser verden over og har ikke selv ressourcer til at undersøge kreditrisici på nye markeder og hos nye potentielle kunder. Kreditforsikring er en fasttømret del af strategien. Den globale krise er ikke direkte at spore på Glud & Marstrands tabskonto. Selv om virksomheder over det meste af kloden har drejet nøglen inden for de sidste fem år, har ingen af emballageproducentens væsentlige kunder lidt denne skæbne. Kunderne betaler med andre ord deres fakturaer. Men skulle det modsatte ske, træder den aftale om kreditforsikring, Glud & Marstrand har indgået med Coface, i kraft. Vi har fokus på vores kundefordringer, altså vores tilgodehavende hos kunderne. Det er den del, vi har kreditforsikret. Vi kunne også lave dækning på områder som lager og driftsrisiko, men her tager vi selv det økonomiske ansvar, siger økonomidirektør og CFO Knud Christensen fra virksomhedens danske hovedsæde i Løsning ved Horsens. omfang. Tilsvarende bliver lande som Italien, Spanien og Portugal nøje overvåget. Den kreditforsikringsmæssige udfordring for os er hastighed. Typisk får vi med meget kort varsel information om, at en af vores kunder har fået deres kreditvurdering reduceret, og det giver os nogle problemer med logistikken internt. Det sker vel et par gange om året, siger Knud Christensen og uddyber: I en fart skal vi tage stilling til, om kunden skal have den aftalte mængde emballage leveret eller ej, og om vi skal stoppe produktionen eller pakningen af ordren. Knud Christensen (th) i dialog med en medarbejder på emballagefabrikken i Løsning. Glud & Marstrand producerer metalemballage, så som dåser til kødkonserves, fisk (herhjemme bl.a. torskerogn), småkager og tobak. Virksomheden har også produktionsanlæg i Sverige, USA, Kina og Sydkorea medarbejdere er beskæftiget i Skandinavien. I 2011 blev Glud & Marstrand solgt til den mexicanske emballagekoncern Envases Universales. Tryghed og ressourcer Selve dækningen på tabsgivende kunder giver naturligvis tryghed. Men for Knud Christensen er der også en helt anden styrke ved den kreditforsikringspakke, Coface gennem mange år har leveret til Glud & Marstrand. Vi har slet ikke ressourcer til selv at kreditvurdere nye potentielle kunder fx i Indonesien eller løbende overvåge vores eksisterende kundeportefølje i Østen og de forskellige markeder, vi er på. Det arbejde har vi outsourcet til Coface. Det betyder, at vi har vi en professionel samarbejdspartner, som har føling med den lokale økonomi og sikrer os uvildige kreditvurderinger, forklarer Knud Christensen. En konsekvens af denne overvågning er, at virksomheden er gået ud af gældsramte lande som fx Island og Grækenland. Det er lande, som igen er kommet på landkortet hos Glud & Marstrand, men i et reduceret 4

5 Økonomi og dækning Hvert andet eller tredje år tager Glud & Marstrand leverandøren af kreditforsikring op til revision og scanner markedet for udbydere og tilbud. Jeg kigger primært på økonomi og dækning, og jeg holder fast i samarbejdet med Coface, påpeger Knud Christensen og fremhæver, at han har to faste kontaktpersoner hos Coface, som ved, at hastighed er en afgørende parameter. For emballagevirksomheden er strategien med kreditforsikring baseret på det lange seje træk. Forskellen på røde eller sorte tal på bundlinjen skyldes ofte marginaler. Vi ønsker for alt i verden ikke at miste penge på kunder, der går konkurs. Og kreditforsikringen betyder, at alle vores tilgodehavender kommer hjem. Vi har ikke oplevet vækst, siden krisen slog igennem i starten af 2009, men vi holder det økonomiske niveau. Men vi vil gerne røbe, at vores prognose for i år viser fremgang, siger Knud Christensen. Kreditforsikring har stor betydning for vores forretning. Vi får hjælp til at vurdere nye markeder og kunder, og vi taber ikke penge på vores kunder, siger Knud Christensen (tv). Madam Blå Glud & Marstrand blev etableret i 1879 af blikkenslager Poul Glud og isenkræmmer Troels Marstrand. I 1895 begyndte virksomheden at producere emaljeret køkkentøj, hvoraf det mest kendte produkt blev Madam Blå. Allerede i år 1900 blev der produceret kander om dagen og om året. De blev lavet i 18 forskellige størrelser. 5

6 PRODUKTNYHED Supplerende dækning med TopLiner TopLiner er et nyt forsikringsprodukt, som kan anvendes, når kunden har brug for en ekstraordinær forsikringsdækning i en afgrænset periode. when more is your strategy Med en TopLiner dækning på kroner opnår kunden den ønskede risikoafdækning, hvorefter ordren kan accepteres. Den samlede ordre giver et dækningsbidrag på 32 procent svarende til kroner, og selv om der skal betales en separat TopLiner præmie, vil det være en god beslutning at acceptere dækningen, tilføjer han. Coface introducerer TopLiner, som er en supplerende dækning på udvalgte debitorer, målrettet kunder med en Globalliance kontrakt. Hvis kunden eksempelvis har modtaget et afslag eller måske en delvis dækning gennem den traditionelle underwriting, kan kunden inden for en seks måneders periode ansøge om en TopLiner dækning, som tilbydes på udvalgte debitorer i hele verden. Vores kunde kan selv bestemme, hvilke af debitorerne der ønskes forsikret, og processen foregår hurtigt og nemt gennem vores onlinesystem Cofanet, siger Senior Manager og COO Palle Mølhede fra Coface Danmark. Når ansøgningen er registreret i Cofanet, vil kunden med det samme modtage priser og betingelser for TopLiner dækning. Dækningen vil træde i kraft for fremtidige vareleverancer og udførte tjenesteydelser, lige så snart vores tilbud er accepteret via Cofanet, siger Palle Mølhede. Der er tale om en uopsigelig supplerende dækning, medmindre debitor konstateres insolvent. Den kan tegnes for en valgfri periode mellem 30 og 90 dage med en dækning fra EUR op til EUR When more is your strategy TopLiner bliver lanceret globalt med et payoff, der hedder: When more is your strategy. Det er ofte marginaler, der afgør, om kunden tjener på den enkelte ordre. Derfor er enhver dækning af kreditrisici afgørende. Med TopLiner skaber vi merværdi for kunden, som nu kan levere den ekstraordinære ordre uden at skulle bekymre sig om debitors betalingsevne. TopLiner sikrer kunden den optimale risikostyring, i og med at såvel dækning som dækningsperiode bliver defineret af kunden, understreger Palle Mølhede. Afspejling af risiko Prisen for en TopLiner dækning er en tillægspræmie, der afspejler den ekstra risiko, Coface påtager sig. Kunden kan direkte sammenligne den faktiske tillægspræmie med den aktuelle avance, hvilket giver kunden mulighed for at træffe en objektiv beslutning i den konkrete sag. Vores kunde modtager eksempelvis en ordre fra en debitor på kroner, men har kun fået accept på en delvis forsikringsdækning på kroner. Kunden vil herefter ofte være i den situation at måtte takke nej til ordren, idet debitor ikke kan betale forud eller stille en supplerende sikkerhed, og det er her, TopLiner kommer ind i billedet, forklarer Palle Mølhede. TopLiner sikrer optimal risikostyring og er en effektiv løsning for kunder, som ønsker supplerende dækning på en debitor i en afgrænset periode, siger Palle Mølhede. 6

7 PRODUKTNYHED Global Solutions Coface præsenterer nu en løsning rettet mod multinationale virksomheder, som hurtigt, enkelt og på én gang kan lave kreditforsikringsaftaler for alle de lande, hvor virksomheden har datterselskaber. Global Solutions er et program skabt til internationalt orienterede virksomheder med en omsætning på over 3,5 milliarder kroner og med mindst ét datterselskab i udlandet. Fordelen ved programmet er, at kunden kan lave kreditforsikringsaftalen for moderselskab og alle datterselskaber på én gang. Forsikringsarbejdet bliver med andre ord kørt igennem i én og samme omgang, hvilket sparer kunden for tid, besvær og penge. Tidligere koblede vi en underwriter på hvert land, der var omfattet af en global aftale, fortæller Mette Jakobsen, der er Head of Commercial hos Coface Danmark. Coface tilbyder kreditforsikring i 95 lande, som i Global Solutions-programmet er fordelt på syv regioner to af dem er til eksempel Nordeuropa og Sydeuropa. I hver region er der lokale teams med navngivne kontaktpersoner, som er dedikeret opgaven med at hjælpe de multinationale virksomheder. Instrumentbræt med perspektiv Et af de mest attraktive punkter i Global Solutions er adgang til informationer om kunder og marked en business intelligence-løsning, som Coface kalder Dashboard - målrettet handel og kreditrisiko. Mette Jakobsen forklarer, at Dashboard letter arbejdet med kreditmanagement og hjælper kunden med at fange de fulde konsekvenser af tilgodehavender, viser detaljerede analyser af kreditrisici og genkender trends og giver forklaringer. Derudover kan virksomhederne naturligvis få kreditinformationer i hvert enkelt land, hvor Coface er re- Med Global Solutions får kunden adgang til Dashboard, som letter arbejdet med kreditmanagement og rummer et hav af oplysninger om bl.a. industrisegmenter og markeder, siger Mette Jakobsen. præsenteret. Det kan bl.a. være risikoanalyser og skadesrisiko opgjort på lande og industrisegmenter samt betalingsbetingelser i det enkelte land, siger Mette Jakobsen. Præmie og virksomhedspant Global Solutions er en pakkeløsning med stordriftsfordele. Har virksomheden 10 datterselskaber, samler vi det hele i én løsning. Og stor volumen giver en mindre præmie, sådan er det, understreger Mette Jakobsen. Kreditforsikring har også generelt økonomisk indflydelse på virksomheder, som har afgivet virksomhedspant. Denne pant er af fx banken vurderet ud fra nogle kriterier og har en given værdi. Men hvis virksomheden har kreditforsikret sine debitorer, så stiger pantværdien, fordi risikoen for at tabe penge nu bliver reduceret væsentligt. Det betyder, at virksomheden får et solidt forhandlingsgrundlag for enten at få nedsat renten på sine erhvervskreditter eller for at få forøget sin kredit, siger Mette Jakobsen. Jesper Fredsgaard Jensen er ny Sales Manager i Coface Danmark og dækker primært kunderne på Sjælland. 7

8 Coface Danmark Lysholt Allé Vejle Salgskontor: Ørestads Boulevard København S B Coface Danmark Advice House Coface Danmark er flyttet ind i Advice House. Kontorhuset blev taget i brug i 2009, er på fem etager og skaber en markant motorvejsprofil fra E45 ved Vejle. Advice House er udformet som et åbent planbyggeri med to bygningsdele samlet om et stort glasoverdækket atrium. Huset er multifleksibelt og imødekommer fremtidens indretning af arbejdspladser. I stueetagen er der reception, kantine og mødelokaler, herunder konferencefaciliteter med plads til 75 personer. Coface har lejet sig ind på 2. sal. Her sætter posten en stregkode på hvid label Advice House er første del af planen om at opføre Lysholtparken, Vejles nye erhvervsområde. coface udgives af Coface Danmark Ansvarshavende redaktør: Erling Sørensen Tekst: KommunikationsTanken Layout: Berit Kirk, Horisont Grafisk Fotograf: Flemming Jeppesen, Fokus Tryk: Scanprint A/S Oplag: 5000 stk. Hovedkontor: Lysholt Allé Vejle Tlf: (+45) Fax: (+45) Mail:

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder EH SmartView Euler Hermes Online EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder www.eulerhermes.dk EH SmartView Overvåg risici og grib mulighederne, når de opstår I en usikker verden kræver det viden at beskytte

Læs mere

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

Fornuftig og forsigtig fiskeeksportør

Fornuftig og forsigtig fiskeeksportør Kreditmanagement meget mere end forsikring coface upd@ te 1. udgave 2014 Revisorer om kreditforsikring: Et stærkt værktøj Fornuftig og forsigtig fiskeeksportør FOR SAFER TRADE Aroma af fødevare-innovation

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

analyseskema/debitorstyring

analyseskema/debitorstyring COFACE, FILIAL AF COMPAGNIE FRANÇAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR, S.A., FRANKRIG LYSHOLT ALLÉ 10 7100 VEJLE T. +45 76 41 92 60 F. +45 76 41 92 61 www.coface.dk info-denmark@coface.com analyseskema/debitorstyring

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Kreditforsikringsmarkedet og EKF-genforsikringsordningen - aktuel situation og trends

Kreditforsikringsmarkedet og EKF-genforsikringsordningen - aktuel situation og trends Kreditforsikringsmarkedet og EKF-genforsikringsordningen - aktuel situation og trends 20. november 2009 Erik Skovgaard Nielsen Vicedirektør Atradius Indhold Status Kreditforsikringsmarkedet og aktuel udvikling

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

ORDFORKLARING TIL EKF S LANDEHOLDNINGER

ORDFORKLARING TIL EKF S LANDEHOLDNINGER ORDFORKLARING TIL EKF S LANDEHOLDNINGER I forbindelse med EKF s landeholdninger bruges en del ord og fagudtryk. Disse ord og fagudtryk er markeret med spørgsmålstegn i de landeholdninger, du har hentet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Advice House Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Lejemål fra 38 573 m² Stor synlighed fra motorvejen Del af Green Tech Center Gode fællesfaciliteter - mødelokaler, konferencefaciliteter, reception,

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Side 1 (6) Søborg 2012-02-03 Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Kreditvurderingsbureauet Soliditet fremhæver eksporterende virksomheder som muligt økonomisk lokomotiv

Læs mere

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide

Corporate Membership. Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere. Danes Worldwide Corporate Membership Vi tager os af jeres udstationerede medarbejdere Danes Worldwide Haldor Topsøe A/S er som firma meget glad for medlemskabet af Danes Worldwide. Vores udsendte medarbejdere nyder godt

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere