Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April Indledende bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April 2000. Indledende bemærkninger"

Transkript

1 Positivlisten Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer April 2000 Indledende bemærkninger Ved tilsætningsstoffer forstås ifølge 14, stk. 1, i lov om fødevarer m.m. (lov nr. 471 af 1. juli 1998) stoffer, som uden i sig selv at være fødevarer eller sædvanligt anvendte bestanddele af fødevarer er bestemt til at tilsættes fødevarer for at påvirke fødevarernes næringsværdi, holdbarhed, farve, lugt, smag eller i øvrigt med teknologiske eller andre formål. Nærværende fortegnelse, Positivlisten, over tilsætningsstoffer til fødevarer er udfærdiget i henhold til 15 i fødevareloven og 10 i tilsætningsstofbekendtgørelsen (bek. af april 2000 om tilsætningsstoffer til fødevarer). Følgende tilsætningsstoffer kan, jf. 20 i tilsætningsstofbekendtgørelsen, tages i anvendelse i enkelte fødevarer eller grupper heraf, hvis de senest 6 måneder, før de tages i brug, er anmeldt til Fødevaredirektoratet, og der ikke forinden af direktoratet er nedlagt forbud mod den påtænkte anvendelse af tilsætningsstoffet: 1) bakteriekulturer, 2) skimmelsvampe og gærsvampe, 3) enzymer og 4) næringsstoffer, såsom vitaminer, mineraler og aminosyrer. Fødevaredirektoratet kan tillade, at anvendelse sker tidligere end 6 måneder efter anmeldelsen. For produkter omfattet af henholdsvis 1) og 2) eller 3) skal en anmeldelse indeholde de i tilsætningsstofbekendtgørelsens bilag 7 eller bilag 8 anførte oplysninger. For produkter omfattet af 4) kan vejledning om anmeldelse rekvireres fra direktoratet. nzymer, der anvendes som f.eks. antioxidanter eller konserveringsstoffer, er omfattet af bestemmelserne i fortegnelsens afsnit A 1 og skal derfor ikke anmeldes. nzymer, der anvendes som tekniske hjælpestoffer, samt bakteriekulturer, skimmelsvampe og gærsvampe er ikke optaget i fortegnelsen. Anvendelsen af aromastoffer reguleres i henhold til aromabekendtgørelsen (bek. nr. 791 af 29. august 1996 om aromaer m.m., der må anvendes til levnedsmidler).

2 Positivlisten er inddelt i følgende afsnit: Afsnit A Anvendelse af tilsætningsstoffer, bortset fra næringsstoffer, i enkelte 1: fødevarer eller grupper af fødevarer. Afsnit A Anvendelse af næringsstoffer i enkelte fødevarer eller grupper af 2: fødevarer. Afsnit A Anvendelse af tekniske hjælpestoffer. 3: Tilsætningsstoffer, herunder næringsstoffer, anført i grupper efter Afsnit B: deres formål. Indeks over fødevarer med reference til placering i fødevaregrupper Afsnit C: under afsnit A 1. Indeks over tilsætningsstoffer, herunder næringsstoffer, med reference Afsnit D: til anvendelse i fødevaregrupper under afsnit A 1. Afsnit : Indeks over -numre og -numre på tilsætningsstoffer. Liste over tilsætningsstoffer, der må sælges til anvendelse i private Afsnit F: husholdninger. Bemærkninger til afsnit A 1 Afsnit A 1 omhandler anvendelse af tilsætningsstoffer som f.eks. antioxidanter, emulgatorer, farvestoffer, konserveringsstoffer, surhedsregulerende midler og sødestoffer i enkelte fødevarer eller grupper af fødevarer. Reglerne omhandler fortrinsvis fødevarer, der er producerede direkte til detailsalg, men kan også omhandle fødevarer, der er beregnede til anvendelse ved erhvervsmæssig tilvirkning af andre fødevarer. Indplacering Fødevarerne er inddelt i grupper fra 1 til 15, og som hovedregel bør en fødevare kunne indplaceres i én af disse grupper. I afsnit C, indeks over fødevarer, er en lang række af forskellige fødevarer opregnet med angivelse af deres indplacering. Specielt med hensyn til gruppe 1, mælkeprodukter og lignende produkter, bør man være opmærksom på, at gruppen omfatter såvel mælkeprodukter som produkter, der ligner disse. Således indplaceres aromatiseret sojadrik i gruppe 1.1.2, drikkevarer på basis af mælkeprodukter o.l. produkter, aromatiserede og/eller syrnede, idet der ikke under gruppe 1.1, konsummælk og kærnemælk samt drikkevarer på basis af mælkeprodukter, er lavet en særlig gruppe til sådanne produkter. Under gruppe 1.4, fløde, er der derimod oprettet en gruppe 1.4.4, flødelignende produkter, og her indplaceres et produkt som piskeskum, der er lavet på basis af vegetabilsk fedt. Med hensyn til fødevarer bestemt til særlig ernæring er der oprettet 4 specielle grupper, nemlig 13.1, modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, 13.2, overgangskost, 13.3, fødevarer bestemt til

3 særlige medicinske formål, og 13.4, slankekostprodukter. Øvrige produkter indplaceres i de grupper, der omfatter de tilsvarende almindelige produkter. Således indplaceres lactosefri mælk i gruppe , konsummælk, og glutenfrit brød i gruppe 7.1, brød og almindeligt bagværk. Ved vurdering af, om en fødevare bør indplaceres i gruppe 7.1, brød og almindeligt bagværk, eller gruppe 7.2, finere bagværk, kan følgende retningslinie angives: r fedtindholdet eller sukkerindholdet på mindst 10 %, indplaceres fødevaren i den sidstnævnte gruppe. Retningslinien er dog kun vejledende. Med hensyn til udtrykket "frosne" omfatter dette - i forbindelse med tilsætningsstofanvendelse - såvel frosne som dybfrosne produkter. Udover grupperne fra 1 til 15 er der oprettet en gruppe 16, der omfatter: nkelte fødevarer, som det ikke har været muligt at indplacere i de øvrige grupper, f.eks. pynt og overtræk. nkelte typer af fødevarer, som det af praktiske grunde har været hensigtsmæssigt at nævne her, f.eks. fødevarer i tabletform og tørrede fødevarer i pulverform. Selve fødevaren indplaceres dog ikke i gruppe 16 men alene i overensstemmelse med det anførte i det følgende afsnit. Hvis fødevaren så optræder i form af en tablet eller et pulver, må man yderligere anvende de tilsætningsstoffer, der er anført under gruppe 16.4 eller Dette gælder dog ikke for gruppe 13.1, modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, og gruppe 13.2, overgangskost. Pulvere og koncentrater indplaceres som hovedregel i den gruppe, som den færdige fødevare tilhører. F.eks. indplaceres kageblandinger i gruppe 7.2, finere bagværk, og læskedrikkoncentrater og syrupper i gruppe , aromatiserede drikkevarer o.l. produkter. Nogle pulvere og koncentrater er dog omfattet af særlige grupper. Dette gælder f.eks. kartoffelpulver, som indplaceres i gruppe 4.3.1, tørrede frugter og grøntsager. Se afsnittet "Mængdeangivelse" med hensyn til anvendelse af tilsætningsstoffer i sådanne pulvere/koncentrater. Tilsætningsstofgrupper Tilsætningsstofferne er inddelt i 4 grupper antioxidant, konserveringsstof, farvestof, sødestof og diverse. For de stoffer, der er anført under "Antioxidant, konserveringsstof", gælder, at stofferne ikke må anvendes med andre funktioner end én af disse.

4 For de stoffer, der er anført under "Farvestof" eller "Sødestof", gælder, at det er de eneste stoffer, der må anvendes med disse funktioner. For stofferne under "Diverse" er det - medmindre dette er specielt angivet under rubrikken "Bemærkninger" - ikke anført med hvilken funktion, stofferne må anvendes. Dette vil derfor afhænge af en konkret vurdering af det enkelte stofs teknologiske funktion i den pågældende fødevare. Ascorbinsyre er ét af de tilsætningsstoffer, der kan anvendes med forskellige funktioner, f.eks. som antioxidant, melbehandlingsmiddel eller surhedsregulerende middel. Overførsel Ved overførsel af tilsætningsstoffer forstår man, at ét eller flere tilsætningsstoffer overføres til en fødevare på anden måde end ved direkte tilsætning. Stoffet kan godt have en teknologisk funktion i den fødevare, som det overføres til, men dette behøver ikke at være tilfældet. Overførsel af tilsætningsstoffer kan ske: 1. Ved overførsel fra en fødevareingrediens, f.eks. margarine, der indgår som bestanddel i en fødevare, og hvor der i selve ingrediensen er et teknologisk behov for anvendelse af tilsætningsstoffer, f.eks. emulgatorer. 2. Ved overførsel fra et tilsætningsstof, hvor der til selve stoffet er et behov for anvendelse af tilsætningsstoffer, enten et tilsætningsstof som en antioxidant eller et konserveringsstof eller et bærestof som et opløsningsmiddel. 3. Ved anvendelse af et tilsætningsstof som teknisk hjælpestof i forbindelse med produktionen af en fødevare, hvor rester af stoffet findes i den færdige fødevare. Overførsel af tilsætningsstoffer er med en række undtagelser, jf. 17 i tilsætningsstofbekendtgørelsen og dennes bilag 6, tilladt i sammensatte fødevarer, hvis tilsætningsstofferne er tilladt i én af ingredienserne. Det vil sige, at en sammenblanding af én eller flere lovlige fødevarer vil resultere i, at også den sammensatte fødevare bliver lovlig. Dette gælder, uanset den sammensatte fødevare måtte være indplaceret i en gruppe af fødevarer, hvor de pågældende tilsætningsstoffer ikke er anført. Hvis en sammensat fødevare ikke kan indplaceres i én af grupperne fra 1 til 16, må den således i proportionale mængder indeholde de tilsætningsstoffer, der er tilladt i de ingredienser, som fødevaren består af, men der er ikke mulighed for at anvende yderligere tilsætningsstoffer. Følgende eksempler kan illustrere dette:

5 t produkt som forloren skildpadde, der kan bestå af kødboller, fiskeboller og sauce, må indeholde de tilsætningsstoffer, som er tilladt i gruppe 8.3.2, varmebehandlede kødprodukter fremstillet af findelt kød, gruppe , kogte fisk og fiskevarer, eller gruppe 9.5, fiskehelkonserves, og gruppe , ikke-emulgerede saucer. t produkt som en pizza med fyld må indeholde de tilsætningsstoffer, som er tilladt i gruppe 7.1, brød og almindeligt bagværk, samt eventuelt i gruppe 1.6.2, modnet ost, gruppe 4.3.6, frugt- og grøntsagstilberedninger osv. t produkt som en tærte må indeholde de tilsætningsstoffer, som er tilladt i gruppe 7.2, finere bagværk, samt eventuelt i gruppe , marmelade, gelé og kastanjecreme, gruppe 5.1, kakao- og chokoladevarer, gruppe , spiritus, gruppe 16.2, pynt og overtræk osv. Hvis en sammensat fødevare derimod kan indplaceres i én af grupperne fra 1 til 16, må den indeholde både de tilsætningsstoffer, som er anført i den pågældende gruppe af fødevarer, og de tilsætningsstoffer, som er tilladt i de enkelte ingredienser. Følgende eksempel kan illustrere dette: n dessert på basis af frugter må indeholde de tilsætningstoffer, der er anført i gruppe r der imidlertid som ingrediens anvendt en frugttilberedning, vil de stoffer, der er anført i gruppe 4.3.6, også være lovlige i produktet. Overførsel af tilsætningsstoffer er desuden tilladt i fødevarer, der udelukkende er bestemt til fremstilling af sammensatte fødevarer, hvis de sammensatte fødevarer opfylder bestemmelserne i afsnit A 1. Det vil sige, at man ved fremstilling af finere bagværk, gruppe 7.2, f.eks. må anvende margarine tilsat et grønt farvestof, hvis dette farvestof er tilladt i bagværket. Da farvestoffet ikke er tilladt i margarinen som sådan, må denne følgelig ikke detailforhandles. Overførselsbestemmelserne gælder ikke for gruppe 13.1, modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, og gruppe 13.2, overgangskost. Mængdeangivelse De mængdeangivelser, der er anført i afsnit A 1 under rubrikken "Bemærkninger", er - for så vidt angår farvestoffer og sødestoffer - som hovedregel de mængder, der højst må være til stede i fødevarerne, når disse er klar til indtagelse og tilberedt efter en eventuel brugsanvisning. For de øvrige stoffer gælder mængdeangivelserne dog som hovedregel fødevarerne, som disse markedsføres. Det sidstnævnte forhold gælder desuden for pulvere, koncentrater o.l., som er omfattet af særlige grupper, jf. afsnittet "Indplacering". For de øvrige produkter af denne art gælder, at det er det

6 færdige produkt, som opstår, efter at pulveret eller koncentratet er blevet tilsat yderligere ingredienser, som skal overholde reglerne for den pågældende gruppe. Dette gælder, hvis der ikke er oprettet en særlig gruppe til pulveret/koncentratet, pulveret/koncentratet indeholder de fødevareingredienser og/eller tilsætningsstoffer, som karakteriserer den færdige fødevare, og det fremgår af en medfølgende brugsanvisning, hvilket blandingsforhold forbrugeren skal anvende for at opnå den færdige fødevare. For produkter, som taber vand under tilberedningen, f.eks. frosne middagsretter, der alene skal tilberedes ved opvarmning, skal mængdeangivelserne forstås således, at det er de mængder, der højst må være til stede i fødevarerne, når disse er tilberedt efter brugsanvisningen, herunder ved nøjagtigt den temperatur, som er angivet heri. Omfatter mængdeangivelsen mere end et enkelt stof, gælder den for den samlede mængde af de anførte stoffer. Hvis der f.eks. står: Benzoesyre og benzoater, , i alt 200 mg/l, må mængden af stofferne - i alt 4 - anvendt enkeltvis eller sammen ikke overstige 200 mg/l. Cyclaminsyre og cyclamater, 952, i alt 250, må mængden af stofferne - i alt 3 - anvendt enkeltvis eller sammen ikke overstige 250. Tilsat mængde Som anført ovenfor gælder mængdeangivelsen den mængde, der må være til stede i fødevaren. De eneste undtagelser fra denne regel er under gruppe 8, kød og kødprodukter, hvor der for 249 og 250 (nitritter) og 251 og 252 (nitrater) desuden er anført en vejledende tilsat mængde, under gruppe 14, drikkevarer, hvor den anførte værdi for 242 (dimethyldicarbonat) gælder den tilsatte mængde, og under de grupper, hvor , 343 og (phosphorsyre og phosphater) er tilladt, idet den anførte værdi også her gælder den tilsatte mængde. Quantum satis n lang række steder er mængdeangivelsen anvendt. Denne betegnelse er en forkortelse af udtrykket quantum satis, hvorved der ifølge 7 i tilsætningsstofbekendtgørelsen forstås, at der ikke er angivet en maksimumværdi for anvendelse af tilsætningsstoffet. Stoffet kan anvendes i henhold til god fremstillingspraksis i en mængde, som ikke er højere end det, der er nødvendigt for at opfylde det tilsigtede mål, og således at forbrugeren ikke vildledes. nergireduceret / uden tilsat sukker

7 Anvendelsen af sødestoffer er ofte betinget af, at produkterne er enten energireducerede eller uden tilsat sukker. Ifølge 8 i tilsætningsstofbekendtgørelsen forstås ved energireduceret, en energireduktion med mindst 30 % i forhold til den oprindelige fødevare eller et lignende produkt, og ved uden tilsat sukker, uden tilsætning af mono- eller disaccharider eller af andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber. Analysemæssige forhold Den tilladte mængde beregnes på grundlag af den homogeniserede fødevare. Der er dog enkelte undtagelser fra denne regel: Hvis en fødevare, f.eks. blandede bolcher eller forskelligt farvede chokoladelinser, består af enheder, som umiddelbart kan adskilles ved sortering, skal hver enkelt enhed overholde de anførte mængder. For fødevarer, f.eks. grøntsager i eddike, som ved dræning kan skilles i en fast og en flydende del, gælder, at hver del for sig, efter at tilsætningsstoffet er fordelt, ikke må indeholde en større mængde end tilladt i den pågældende fødevare. Her er det altså nødvendigt ved fremstillingen af produktet at tage højde for, om stoffet fordeler sig "skævt" på den faste og den flydende del. Proportionalitetsreglen t par steder er den såkaldte proportionalitetsregel eller procentregel anvendt, nærmere betegnet i gruppe og 2.1.2, animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, for så vidt angår (gallater) og 320 (BHA)/ 321 (BHT), i gruppe 5.3, tyggegummi, for så vidt angår 950 (acesulfamkalium)/ 951 (aspartam)/ 957 (thaumatin)/ 959 (neohesperidindihydrochalcon), og i gruppe 13.1, modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, for så vidt angår 322 (lecithiner)/ 471 (mono- og diglycerider af fedtsyrer)/ 472 c (citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer)/ 473 (saccharoseestere af fedtsyrer) og 407 (carrageenan)/ 410 (johannesbrødkernemel)/ 412 (guargummi). For anvendelsen af disse stoffer gælder, at de anførte mængder skal reduceres proportionalt, hvis mere end ét af stofferne anvendes. Står der f.eks.: Gallater, , og BHA, 320, i alt 200, samt BHT, 321, 100, og er den samlede mængde af og 320 på 100 svarende til 50 % af den tilladte mængde, må mængden af 321 ikke overstige de resterende 50 % - af svarende til 50. Lecithiner, 322, 1 g/l, samt mono- og diglycerider, 471, 4 g/l, og er mængden af 322 på 200 mg/l svarende til 20 % af den tilladte mængde, må mængden af 471 ikke overstige de resterende 80 % - af 4 g/l - svarende til 3,2 g/l.

8 Mængdeberegning Mængdeangivelsen henviser som hovedregel til den/de aktive komponent(er), som er defineret i specifikationen, og som specifikationens krav til indhold er baseret på. Dette gælder f.eks.: Farvestoffer, hvor mængdebegrænsningen henviser til mængden af aktivt farvende princip i farvepræparatet, f.eks. bixin eller norbixin i 160 b, annattoekstrakter, eller betanin i 162, rødbedefarve. Hvis der f.eks. er 10 % bixin i et annattoekstraktprodukt, må man bruge en mængde, der er 10 gange større end anført under rubrikken "Bemærkninger". Undtagelser fra den ovennævnte regel er: Stoffer, der består af en blanding af forskellige kemiske forbindelser, f.eks. 407, carrageenan. Her er mængdebegrænsningen fastlagt for stoffet somhelhed, som det er defineret i specifikationen. Syrer og salte deraf. Her er mængdebegrænsningen, hvor intet andet er anført, baseret på den samlede mængde af den ækvivalente syre og , svovldioxid og sulfitter. Her er mængdebegrænsningen - der er den samlede mængde fra alle kilder, det vil sige både naturligt forekommende og tilsatte mængder, herunder også stammende fra en anvendelse af stofferne som tekniske hjælpestoffer - baseret på svovldioxid (SO2). Som støtte for disse omregninger se tabellen side 15. n mængde på højst 10 eller 10 mg/l lades ude af betragtning. 232, natrium-o-phenylphenolat, hvor mængden er udtrykt som o-phenylphenol. 239, hexamethylentetramin, hvor mængden er udtrykt som formaldehyd. 249 og 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, hvor mængden er udtrykt som natriumnitrit. Som støtte for disse omregninger se tabellen side og 252, natriumnitrat og kaliumnitrat, hvor mængden er udtrykt som natriumnitrat i gruppe 1.6, ost, og gruppe 8, kød og kødprodukter, og som natriumnitrit i gruppe 9, fisk og fiskevarer. Som støtte for disse omregninger se tabellen side , 343 og , phosphorsyre og phosphater. Her er mængdebegrænsningen baseret på den ækvivalente mængde phosphorpentoxid (P2O5). Som støtte for disse omregninger se tabellen side , stannochlorid, hvor mængden er udtrykt som tin , aluminiumsulfater, og 541, natriumaluminiumphosphat, hvor mængden er udtrykt som aluminium. 535, 536 og 538, natrium-, kalium- og calciumferrocyanid, hvor beregningsgrundlaget er vandfri kaliumferrocyanid. 579, ferrogluconat, og 585, ferrolactat, hvor mængden er udtrykt som jern , inosinsyre, inosinater og ribonucleotider, hvor mængden er udtrykt som guanylsyre. 954, saccharin samt calcium-, kalium- og natriumsaccharin, hvor mængden er udtrykt som frit imid. 999, quillaiaekstrakt, hvor beregningsgrundlaget er den vandfri ekstrakt. Beregningstabel for sulfitter Tabel for omregning af de i listen medtagne sulfitter til svovldioxid (SO2)

9 Omregningen er baseret på rene kemikalier og omfatter de krystalvandmodifikationer, der angives i specifikationerne. Nr. Navn Formel 1 g stof = 1 g SO 2 = g SO 2 g stof 220 Svovldioxid SO 2 64, Natriumsulfit Na 2SO 3 126,05 0,508 1,97 " Na 2 SO 3, 7H 2 O 252,16 0,254 3, Natriumhydrogensulfit NaHSO 3 104,06 0,616 1, Natriumdisulfit Na 2S 2 O 5 190,11 0,674 1, Kaliumdisulfit K 2S 2 O 5 222,33 0,576 1, Calciumsulfit CaSO 3 120,13 0,533*) 1,88*) 227 Calciumhydrogensulfit Ca(HSO 3) 2 202,22 0,634 1, Kaliumhydrogensulfit **) KHSO 3 120,16 0,533 1,88 *) Beregnet vandfrit **) Findes kun som opløsning med mindst 280 g KHSO 3 /l Beregningstabel for nitritter og nitrater Nr. Navn Formel Molekylvægt Molekylvægt 1g stof svarer til g KNO 2 g NaNO 2 g NaNO 3 g KNO 3 Kaliumnitrit KNO2 85,10 1,000 0,811 0,999 1,188 Natriumnitrit NaNO2 69,00 1,233 1,000 1,232 1,465 Natriumnitrat NaNO3 84,99 1,001 0,812 1,000 1,190 Kaliumnitrat KNO3 101,10 0,842 0,682 0,841 1,000 Beregningstabel for phosphater

10 Tabel for omregning af de i listen medtagne phosphater til phosphorpentoxid (P2O5) Omregningen er baseret på rene kemikalier og omfatter de krystalvandmodifikationer, der angives i specifikationerne. Nr. Navn Formel Molekylvægt 1 g stof = g P 2 O 5 1 g P 2 O 5 = g stof 338 Phosphorsyre H 3PO 4 98,00 0,724 1, i Mononatriumphosphat NaH 2 PO 4 119,98 0,592 1,69 " NaH 2 PO 4, H 2 O 138,00 0,514 1,94 " NaH 2 PO 4, 2H 2 O 156,01 0,455 2, ii Dinatriumphosphat Na 2 HPO 4 141,96 0,500 2,00 " Na 2 HPO 4, 2H 2 O 177,99 0,399 2,50 " Na 2 HPO 4, 7H 2 O 268,06 0,265 3,78 " Na 2 PHO 4,12H 2 O 358,14 0,198 5, iii Trinatriumphosphat Na 3 PO 4 163,94 0,433 2,31 " Na 3 PO 4, H 2 O 181,96 0,390 2,56 " Na 3 PO 4, 12H 2 O 380,12 0,187 5, i 340 ii 340 iii 341 i 341 ii Monokaliumphosphat KH 2 PO 4 136,09 0,522 1,92 Dikaliumphosphat K 2 HPO 4 174,18 0,407 2,45 Trikaliumphosphat K 3 PO 4 212,28 0,334*) 2,99*) Monocalciumphosphat Ca(H 2 PO 4 ) 2 234,05 0,606 1,65 Dicalciumphosphat CaHPO 4, 2H 2 O 172,09 0,412 2,43

11 341 iii 343 i 343 ii 450 i 450 ii 450 iii Tricalciumphosphat Monomagnesiumphosphat Dimagnesiumphosphat 10 CaO, 3P 2 O 5, H 2 O Mg(H 2 PO 4 ) 2, 4H 2 O MgHPO 4, nh 2 O (n=0-3) 1004,67 0,424 2,36 290,34 0,489 2,05 120,28*) 0,590*) 1,69*) Dinatriumdiphosphat Na 2 H 2 P 2 O7 221,94 0,640 1,56 Trinatriumdiphosphat Na 3 HP 2 O 7 243,92 0,582 1,72 Na 3 HP 2 O 7, H 2 O 261,94 0,542 1,85 Tetranatriumdiphosphat Na 4 P 2 O 7 265,90 0,534 1,87 " Na 4 P 2 O 7, 10H 2 O 446,05 0,318 3, v Tetrakaliumdiphosphat K 4 P 2 O 7 330,34 0,430 2,33 " K 4 P 2 O 7, 3H 2 O 384,39 0,369 2, vi 450 vii 451 i Dicalciumdiphosphat Ca 2 P 2 O 7 254,10 0,559 1,79 Monocalciumdiphosphat CaH 2 P 2 O7 216,04 0,657 1,52 Pentanatriumtriphosphat Na 5 P 3 O ,86 0,579 1,73 " Na 5 P 3 O 10, 6H 2 O 475,95 0,447 2, ii 452 i 452 ii Pentakaliumtriphosphat K 5 P 3 O ,41 0,475*) 2,11*) Natriumpolyphosphater (NaPO 3 ) n (n>3) 102 n 0,696 1,44 Kaliumpolyphosphater (KPO3) n 118 n 0,601 1,66

12 452 iii 452 iv Natriumcalciumpolyphosphater (NaPO 3) n CaO (n typisk 5) **) **) **) Calciumpolyphosphater (CaP 2 O 6 ) n (n³2) 198 n 0,717 1,40 *) Beregnet vandfrit **) Vil blive indsat senere Bemærkninger til afsnit A 2 Afsnit A 2 omhandler anvendelse af næringsstoffer i enkelte fødevarer eller grupper af fødevarer. Reglerne kan omhandle både fødevarer, der er beregnede til anvendelse ved erhvervsmæssig tilvirkning af andre fødevarer, og fødevarer, der er producerede direkte til detailsalg. De forskellige regler om næringsstoffer er inddelt i en række hovedgrupper lovpligtig tilsætning, ikke lovpligtig tilsætning og kosttilskud og findes omtalt i afsnit A 2. Reglerne er i øvrigt af forskellig art fra fødevare til fødevare, og der henvises derfor til omtalen under de enkelte regelsæt. Som basis for tilsætning af næringsstoffer til fødevarer må man anvende de kemiske forbindelser, der er anført i afsnit B under gruppen næringsstoffer. Tabel over referencestoffer for de i afsnit B medtagne vitaminer Mængden af det enkelte vitamin beregnes ud fra det i tabellen anførte referencestof. Navn Referencestof Formel Vitamin A Retinol C 20 H 30 O Thiamin (B 1 ) Thiaminhydrochlorid C 12 H 18 Cl 2 N 4 OS Riboflavin (B 2 ) Riboflavin C 17 H 20 N 4 O 6 Vitamin B 6 Pyridoxinhydrochlorid C 8 H 12 ClNO 3 Vitamin B 12 Cyanocobalamin C 63 H 88 CoN 14 O 14 P Folsyre Folsyre C 19 H 19 N 7 O 6

13 (Pteroylmonoglutaminsyre) Niacin Nikotinamid C 6 H 6 N 2 O Pantothensyre D-Pantothensyre C 9 H 17 NO 5 Biotin D-Biotin C 10 H 16 N 2 O 3 S Vitamin C Ascorbinsyre C 6 H 8 O 6 Vitamin D Cholecalciferol C 27 H 44 O Vitamin a-tocopherol C 29 H 50 O 2 Vitamin K Phylloquinon C 31 H 46 O 2 b-caroten b-caroten C 40 H 56 Bemærkninger til afsnit A 3 I afsnit A 3 reguleres anvendelsen af dels enkelte tekniske hjælpestoffer dels de tekniske hjælpestoffer, der må anvendes ved tilvirkning af enkelte nærmere angivne fødevarer. Anvendelse i øvrigt af tekniske hjælpestoffer ved industriel fremstilling af fødevarer er ikke reguleret i fortegnelsen, jf. 11 i tilsætningsstofbekendtgørelsen. Bemærkninger til afsnit B Tilsætningsstofferne er i afsnit B ordnet i grupper efter formål. Stoffer, der kan anvendes med flere forskellige formål, er optaget i alle relevante grupper. I afsnit B er der for hver gruppe i skemaform givet følgende oplysninger: Nr. Navn Det nummer, som stoffet er registreret under i U. For stoffer, som ikke har et -nummer er anvendt et -nummer. Kun -numrene kan anvendes til mærkning. Stoffets specifikke betegnelse.

14 Specifikation for identitet og renhed For stoffer med U-specifikationer: Den specifikationsbetegnelse, som stoffet er registreret under i U, efterfulgt af kodehenvisning til de direktiver, der rummer de lovmæssige krav til identitet og renhed. For stoffer uden U-specifikationer: Kodehenvisning til den litteraturkilde, der rummer de lovmæssige krav til identitet og renhed, efterfulgt af angivelse for den første side i monografien. De anvendte kodebetegnelser er angivet nedenfor. Analysemetoder For specifikationer, for hvilke der er vedtaget U-metoder: Kodehenvisning til det direktiv, som rummer analysemetoder, der skal anvendes som referencemetoder ved kontrol af specifikationskravene. For specifikationer, for hvilke der ikke er vedtaget U-metoder: Kodehenvisning til den litteraturkilde, som rummer analysemetoder, der kan anvendes ved kontrol af specifikationskravene. De anvendte kodebetegnelser er angivet nedenfor. Anvendte kodebetegnelser Kommissionens første direktiv af 28. juli 1981 om fastsættelse af U09 fællesskabsanalysemetoder til kontrol af renhedskriterier for visse tilsætningsstoffer til levnedsmidler (81/712/ØF). Kommissionens direktiv 95/31/F af 5. juli 1995 om specifikke U15 renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler. Kommissionens direktiv 95/45/F af 26. juli 1995 om specifikke U16 renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler. Kommissionens direktiv 96/77/F af 2. december 1996 om specifikke U17 renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer. Kommissionens direktiv 98/66/F af 4. september 1998 om ændring U18 af direktiv 95/31/F om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler. Kommissionens direktiv 98/86/F af 11. november 1998 om ændring af Kommissionens direktiv 96/77/F om specifikke renhedskriterier U19 for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer. Kommissionens direktiv 1999/75/F af 22. juli 1999 om ændring af U20 direktiv 95/45/F om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler. Guide to Specifications, FAO Food and Nutrition Paper no. 5, rev.2, CX01 Rome Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture CX02 Organization of the United Nations, Rome Compendium of Food Additives Specifications/ add. 1, FAO Food CX03 and Nutrition Paper no. 52, Rome Compendium of Food Additives Specifications/ add. 2, FAO Food CX04 and Nutrition Paper no. 52/2, Rome 1993.

15 CX05 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 3, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/3, Rome CX06 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/4, Rome CX07 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 5, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/5, Rome CX08 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 6, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/6, Rome Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af Fødevaredirektoratet. FCC IV Food Chemicals Codex, fourth edition, National Academy Press, Washington D.C uropean Pharmacopoeia, third edition, Council of urope, Ph.ur.3 Strasbourg uropean Pharmacopoeia, third edition, supplement 2000, Council of Ph.ur.3 suppl.urope, Strasbourg USP XXIII The United States Pharmacopoeia, Twenty-third Revision, The United States Pharmacopoeial Convention Inc., Rockville, Md 20852, JSFA The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food Additives Association, Tokyo, Japan DLS 99 Danske Lægemiddelstandarder Sundhedsstyrelsen Ændringer til Positivlisten Hvis man ønsker tilladelse til at anvende et nyt tilsætningsstof eller til en ændret anvendelse af et allerede tilladt tilsætningsstof, kan ansøgning herom indgives til Fødevaredirektoratet, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg. Behandlingen af ansøgningen vil herefter afhænge af, om tilsætningsstoffet er omfattet af U's tilsætningsstofregulering, det vil sige primært omfattet af de kategorier, som er nævnt i tilsætningsstofbekendtgørelsens bilag 1, eller ej. Tilsætningsstoffer, som er omfattet af U's regulering For at tage højde for den videnskabelige og tekniske udvikling er der i artikel 5 i Rådets direktiv af 21. december 1988 om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (89/107/ØF), indsat en såkaldt udviklingsklausul. fter bestemmelsen kan et medlemsland med virkning for sit eget område og i en tidsbegrænset periode på højst 2 år give tilladelse til, at et tilsætningsstof, som ikke er tilladt i henhold til U-reguleringen, markedsføres og anvendes som tilsætningsstof. Medlemslandet skal inden 2 måneder fra den dato, hvorfra tilladelsen har virkning, give de øvrige medlemslande og Kommissionen meddelelse om tilladelsen.

16 Inden udløbet af 2 års perioden kan medlemslandet ansøge Kommissionen om at få stoffet tilladt inden for U. I den forbindelse skal medlemslandet fremlægge den nødvendige dokumentation for tilladelsen, herunder for stoffets anvendelse. Hvis Kommissionen finder ansøgningen berettiget, fremlægger den et forslag for Rådet om ændring af tilsætningsstofreguleringen. Rådet tager stilling til forslaget inden for en frist på 18 måneder. Hvis Kommissionen ikke finder ansøgningen berettiget, eller hvis Rådet ikke har truffet en afgørelse inden for 18 måneder, skal den nationale tilladelse annulleres. Samtidig skal tilladelser, som er givet af andre medlemslande for det samme stof, annulleres. n ny national tilladelse for det samme stof kan kun gives, hvis der efter annulleringen er fremkommet nye videnskabelige og tekniske oplysninger, som gør dette berettiget. Fremgangsmåden i artikel 5 vedrører efter sin ordlyd kun stoffer, som ikke allerede er tilladt i henhold til U-reguleringen, altså nye stoffer. Fremgangsmåden dækker således ikke den mindre indgribende ændring, at et stof, som allerede er tilladt til en fødevare eller en gruppe af fødevarer, også tillades til andre fødevarer. Situationen er derfor, at et medlemsland ikke kan give tilladelse til at anvende et stof til andre formål eller til andre fødevarer end de, som fremgår af U-reguleringen. n sådan ændring vil kræve, at Kommissionen på ordinær vis fremsætter forslag til Rådet om en ændring af det aktuelle direktiv. Tilsætningsstoffer, som ikke er omfattet af U's regulering For sådanne stoffer er der ikke de begrænsede muligheder, der er nævnt ovenfor. Ansøgningen Ansøgningen skal indeholde oplysninger i henhold til publikationen "Presentation of an application for assessment of a food additive prior to its authorization, Luxembourg, 1989". Det drejer sig bl.a. om følgende oplysninger: tilsætningsstoffets kemiske navn og strukturformel, specifikation og analysemetode for tilsætningsstoffet (kun for nye stoffer), fremstillingsprocessen for tilsætningsstoffet (kun for nye stoffer),

17 redegørelse for det teknologiske behov for tilsætningsstoffet (for næringsstoffer den ernæringsmæssige relevans), herunder oplysning om i hvilken mængde stoffet ønskes anvendt og til hvilke fødevarer, sandsynlige grænser for menneskers indtagelse af tilsætningsstoffet ved normalt konsum (kun for nye stoffer), toksikologiske undersøgelser og vurderinger af tilsætningsstoffet (kun for nye stoffer) og oversigtsresumé af ovenstående oplysninger. Disse informationer skal sikre, at tilsætningsstofanvendelsen opfylder de generelle kriterier, som er angivet nedenfor. Generelle kriterier for anvendelse af tilsætningsstoffer til fødevarer 1. Tilsætningsstoffer til fødevarer kan kun godkendes, hvis det er påvist, at der er et tilstrækkeligt stort teknisk begrundet behov herfor, og det tilstræbte mål ikke kan nås ved hjælp af andre økonomisk og teknologisk anvendelige metoder, hvis de, så vidt det kan bedømmes på grundlag af foreliggende videnskabelige data, ikke udgør nogen sundhedsfare for forbrugeren ved de fastsatte anvendelsesniveauer, og hvis deres brug ikke vildleder forbrugeren. 2. Anvendelsen af tilsætningsstoffer til fødevarer kan kun komme på tale, hvis det er påvist, at den foreslåede anvendelse af tilsætningsstoffer har påviselige teknologiske, økonomiske eller andre fordele til gavn for forbrugeren. Det er med andre ord nødvendigt at fastslå tilstedeværelsen af, hvad der generelt kaldes et "behov". Anvendelsen af tilsætningsstoffer bør tjene et eller flere af de i nedenstående litra a) til d) omhandlede formål og er kun berettiget, hvis disse formål ikke kan opfyldes ved hjælp af andre midler, som i økonomisk henseende er praktisk gennemførlige, og som ikke udgør en sundhedsfare for forbrugeren: a) At bevare fødevarens næringsværdi; en bevidst nedsættelse af en fødevares næringsværdi vil kun være berettiget, hvis fødevaren ikke udgør en væsentlig del af en normal kost, eller hvis tilsætningsstoffet er nødvendigt til produktion af fødevarer til forbrugergrupper med specielle diætetiske behov. b) At tilføre nødvendige ingredienser eller bestanddele til fødevarer, der fremstilles til forbrugergrupper med specielle diætetiske behov. c) At forbedre en fødevares holdbarhed eller stabilitet eller forbedre dens organoleptiske egenskaber, forudsat at dette ikke ændrer fødevarens beskaffenhed eller kvalitet eller vildleder forbrugeren. d) At fungere som hjælpemiddel ved fremstilling, forarbejdning, tilberedning, behandling, emballering, transport eller opbevaring af fødevaren, forudsat at tilsætningsstoffet ikke anvendes for at dække over virkningerne af mangelfulde råvarer eller mindre heldige (herunder uhygiejniske) fremgangsmåder eller teknikker i forbindelse med nogen af disse aktiviteter. 3. Til konstatering af et tilsætningsstofs eller heraf afledte produkters eventuelle skadelige virkninger skal dette underkastes en fyldestgørende toksikologisk undersøgelse og vurdering. Ved denne vurdering skal der endvidere bl.a. tages hensyn til stoffets kumulative, synergistiske eller forstærkende virkninger samt til den menneskelige følsomhed over for kropsfremmede stoffer.

18 4. Der skal løbende føres kontrol med alle tilsætningsstoffer til fødevarer, og de skal tages op til ny vurdering, når det på baggrund af ændrede anvendelsesbetingelser eller nye videnskabelige oplysninger skønnes nødvendigt. 5. Tilsætningsstoffer til fødevarer skal altid opfylde de godkendte renhedskriterier. 6. Godkendelse af tilsætningsstoffer til fødevarer skal a) indeholde en angivelse af, hvilke fødevarer disse stoffer kan tilsættes og betingelserne herfor, b) begrænses til det laveste niveau, der er nødvendigt for at opnå den ønskede virkning, og c) tage hensyn til eventuel ADI (acceptabel daglig indtagelse) eller tilsvarende normer, der er gældende for tilsætningsstoffer, samt den sandsynlige daglige indtagelse af dette tilsætningsstof fra alle fødevarer tilsammen. Såfremt tilsætningsstoffet skal anvendes i fødevarer, der spises af særlige forbrugergrupper, bør der tages hensyn til den mulige daglige indtagelse af tilsætningsstoffet hos forbrugere i disse grupper. Afsnit A 1 Anvendelse af tilsætningsstoffer 1 Mælkeprodukter og lignende produkter (herunder ost) *) Fødevare Tilsætningsstofgruppe Tilsætningsstof Nr. Bemærkninger 1.1 Konsummælk og kærnemælk samt drikkevarer på basis af mælkeprodukter Konsummælk og kærnemælk Konsummælk Diverse Phosphorsyre og phosphater , 343, Kun til sterilisere og UHT-behandl mælk, ialt 1 g/l Carbondioxid 290 Argon 938 Helium 939 Nitrogen 941 Dinitrogenoxid 942 Oxygen 948

19 Kærnemælk Diverse Konjac 425 Ialt 10 g/kg Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Kun til sterilisere kærnemæ Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt 500 Carbondioxid 290 Argon 938 Helium 939 Nitrogen 941 Dinitrogenoxid 942 Oxygen Drikkevarer på basis af mælkeprodukter o.l. produkter, aromatiserede og/eller syrnede Farvestof Riboflaviner Stofferne på side Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 101, dog ikke til chokolademælk 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener Paprikaekstrakt 160a 160c Kun til sterilisere kærnemælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk

20 Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk, dog ikke til chokolademælk Sødestof Acesulfamkalium 950 Aspartam 951 Cyclaminsyre og cyclamater 952 Saccharin og salte deraf 954 Neohesperidindihydrochalcon mg/l 600 mg/l Ialt 400 mg/l Ialt 80 mg/l 50 mg/l 1) 1) 1) 1) 1) Diverse Phosphorsyre og 338 Kun til chokolade maltprodukter, ia og til drikkevarer vegetabilske prot ialt 20 g/l phosphater , 343, Konjac 425 Ialt 10 g/kg Saccharoseestere 473 Ialt 5 g/l Saccharoseestere blandet med mono- og diglycerider 474 Ialt 5 g/l Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt 500

21 1.2 Syrnede eller koagulerede mælkeprodukter undtagen drikkevarer Syrnede mælkeprodukter Ikkeeftervarmebehandlede og syrnede Stofferne på side mælkeprodukter Sødestof Acesulfamkalium 950 q.s 350 1) Aspartam g/kg 1) Cyclaminsyre og cyclamater 952 Saccharin og salte deraf 954 Neohesperidindihydrochalcon 959 Ialt 250 Ialt 100 1) 1) 50 1) Sorbitol og sorbitolsirup 420 1) Mannitol 421 1) Isomalt 953 1) Maltitol og maltitolsirup 965 1) Lactitol 966 1) Xylitol 967 1) Diverse Carbondioxid 290 Argon 938 Helium 939 Nitrogen 941 Dinitrogenoxid 942 Oxygen 948

22 ftervarmebehandlede og syrnede mælkeprodukter Sødestof Acesulfamkalium ) Aspartam g/kg 1) Cyclaminsyre og cyclamater 952 Saccharin og salte deraf 954 Neohesperidindihydrochalcon 959 Ialt 250 Ialt 100 1) 1) 50 1) Sorbitol og sorbitolsirup 420 1) Mannitol 421 1) Isomalt 953 1) Maltitol og maltitolsirup 965 1) Lactitol 966 1) Xylitol 967 1) Diverse Konjac 425 Ialt 10 g/kg Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt 500 Sorbitol og sorbitolsirup 420 Mannitol 421 Isomalt 953 Maltitol og maltitolsirup 965 Lactitol 966 Xylitol Stofferne på side

23 Koagulerede mælkeprodukter Antioxidant, konserveringsstof Sorbinsyre og sorbater 200, Ialt 1 g/kg Farvestof Riboflaviner 101 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener 160a Paprikaekstrakt 160c Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172 Sødestof Acesulfamkalium ) Aspartam g/kg 1) Cyclaminsyre og cyclamater 952 Saccharin og salte deraf 954 Neohesperidindihydrochalcon 959 Ialt 250 Ialt 100 1) 1) 50 1) Sorbitol og sorbitolsirup 420 1) Mannitol 421 1) Isomalt 953 1) Maltitol og maltitolsirup 965 1) Lactitol 966 1) Xylitol 967 1) Diverse Konjac 425 Ialt 10 g/kg

24 Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt 500 Sorbitol og sorbitolsirup 420 Mannitol 421 Isomalt 953 Maltitol og maltitolsirup 965 Lactitol 966 Xylitol Delvis inddampet mælke- konserves Delvis inddampet mælk (omfattet af direktiv 76/118/ØF) Stofferne på side Diverse Ascorbinsyre og natriumascorbat 301 Ascorbinsyreestere 304 Lecithiner 322 Natriumcitrater 331 Kaliumcitrater Phosphorsyre og 338 Til produkter me 28% tørstof, ialt 1 og til andre produ ialt 1,5 g/kg phosphater , 343, Carrageenan 407 Natriumhydrogencarbonat 500 Kaliumhydrogencarbonat 501 Calciumchlorid 509

25 Carbondioxid 290 Argon 938 Helium 939 Nitrogen 941 Dinitrogenoxid 942 Oxygen Andre produkter end omfattet af Farvestof Riboflaviner 101 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener 160a Paprikaekstrakt 160c Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172 Diverse Phosphorsyre og 338 phosphater Kun til "beverage whiteners", ialt 3 til produkter til b automater dog ial g/kg , 343, Konjac 425 Ialt 10 g/kg Polyoxyethylen(20)- sorbitanestere Ialt 5 g/kg Saccharoseestere 473 Saccharoseestere blandet med Kun til "beverage whiteners", ialt 2

26 mono- og diglycerider 474 Polyglycerolestere g/kg, til "bevera whiteners" dog 5 Propylenglycolestere g/kg, til "bevera whiteners" dog 1 Stearoyllactylater Kun til "beverage whiteners", ialt 3 Sorbitanestere Ialt 5 g/kg Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt 500 Sorbitol og sorbitolsirup 420 Mannitol 421 Isomalt 953 Maltitol og maltitolsirup 965 Lactitol 966 Xylitol 967, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer 1.4 Fløde Pasteuriseret konsumfløde Stofferne på side Farvestof Riboflaviner 101 Kun til aromatise produkter

27 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener 160a Paprikaekstrakt 160c Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172 Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Diverse Alginater Carrageenan 407 Natriumcarboxymethylcellulose 466 Mono- og diglycerider 471 Phosphorsyre og 338 Ialt 5 g/kg phosphater , 343, Ialt 5 g/kg Carbondioxid 290 Argon 938 Helium 939 Nitrogen 941 Dinitrogenoxid 942 Oxygen 948

28 Steriliseret konsumfløde og UHT-behandlet konsumfløde Farvestof Riboflaviner 101 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener Paprikaekstrakt 160a 160c Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172 Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Kun til aromatise produkter, Diverse Phosphorsyre og 338 Ialt 5 g/kg phosphater , 343, Ialt 5 g/kg Konjac 425 Ialt 10 g/kg Saccharoseestere Saccharoseestere blandet med mono- og diglycerider 473 Kun til steriliseredeprodu ialt 5 g/kg 474 Kun til steriliseredeprodu ialt 5 g/kg Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg

29 Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt Flødelignende produkter Stofferne på side Farvestof Riboflaviner 101 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener 160a Paprikaekstrakt 160c Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172 Diverse Phosphorsyre og 338 Ialt 5 g/kg phosphater , 343, Ialt 5 g/kg Konjac 425 Ialt 10 g/kg Polyoxyethylen(20)- sorbitanestere Ialt 5 g/kg Saccharoseestere 473 Ialt 5 g/kg Saccharoseestere blandet med mono- og diglycerider 474 Ialt 5 g/kg Polyglycerolestere g/kg Propylenglycolestere g/kg, til pisket dessertpynt dog 3

30 Sorbitanestere Ialt 5 g/kg Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt 500 Sorbitol og sorbitolsirup 420 Mannitol 421 Isomalt 953 Maltitol og maltitolsirup 965 Lactitol 966 Xylitol 967, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer, dog ikke til drikkevarer 1.5 Helt inddampet mælkekonserves Helt inddampet mælk (omfattet af direktiv Stofferne på side /118/ØF) Antioxidant, Gallater konserveringsstof BHA 320 Kun til mælkepul brug i drikkevareautom ialt 200 2) Diverse Ascorbinsyre og 300 natriumascorbat 301 Ascorbinsyreestere 304 Lecithiner 322 Natriumcitrater 331 Kaliumcitrater 332

31 Phosphorsyre og 338 Kun til mælke- o skummetmælksp ialt 2,5 g/kg phosphater , 343, Carrageenan 407 Natriumhydrogencarbonat 500 Kaliumhydrogencarbonat 501 Calciumchlorid Andre pulverprodukter Carbondioxid 290 Argon 938 Helium 939 Nitrogen 941 Dinitrogenoxid 942 Oxygen 948 end omfattet af Farvestof Riboflaviner 101 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener 160a, dog i ikkearoma flødepulv, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver

32 Paprikaekstrakt 160c Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver, dog ikke til ikkearomatiseret flødepulver Diverse Phosphorsyre og 338 Kun til "beverage whiteners", ialt 3 til produkter til b automater dog ial g/kg phosphater , 343, Konjac 425 Ialt 10 g/kg Saccharoseestere 473 Saccharoseestere blandet med mono- og diglycerider 474 Ialt 20 g/kg Ialt 20 g/kg Kun til "beverage whiteners Kun til "beverage whiteners Polyglycerolestere Propylenglycolestere g/kg Kun til "beverage whiteners Kun til "beverage whiteners

33 Stearoyllactylater Sorbitanestere Ialt 3 g/kg Ialt 5 g/kg Kun til "beverage whiteners Kun til "beverage whiteners Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Guanylsyre og guanylater Ialt 500 Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ribonucleotider Ialt 500 Sorbitol og sorbitolsirup 420 Mannitol 421 Isomalt 953 Maltitol og maltitolsirup 965 Lactitol 966 Xylitol Ost Umodnet ost Antioxidant, konserveringsstof Stofferne på side Sorbinsyre og sorbater 200, Ialt 1 g/kg, til overfladebehandl dog Natamycin 235 Kun til overfladebehandl hård, fast og halv ost, 1 mg/dm2 og dybere end 5 mm Nitrater Kun til hård, fast halvfast ost, ialt 5

34 Propionsyre og propionater Kun til overfladebehandl Farvestof Riboflaviner 101 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Karamelfarver 150a-d Vegetabilsk kul 153 Carotener 160a Paprikaekstrakt 160c Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172 Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Til aromatiserede produkter, Annattoekstrakter 160b 20 Til spiseli osteskorp Curcumin 100 Riboflaviner 101 Tartrazin 102 Quinolingult 104 Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp

35 Sunset Yellow FCF 110 Carminer 120 Azorubin 122 Ponceau 4R 124 Allura Red AC 129 Patent Blue V 131 Indigotin 132 Brillant Blue FCF 133 Chlorophyll og chlorophylliner 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks 141 Green S 142 Karamelfarver 150a-d Black PN 151 Vegetabilsk kul 153 Brown HT 155 Carotener 160a Paprikaekstrakt 160c Lycopen 160d Beta-apo-8'-carotenal(C 30) 160e Beta-apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester 160f Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp

36 Lutein 161b Rødbedefarve 162 Anthocyaniner 163 Calciumcarbonat 170 Titandioxid 171 Jernoxider og jernhydroxider 172 Rubinpigment BK 180 Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Til spiseli osteskorp Diverse ddikesyre 260 Til Mozzarella, q Mælkesyre 270 Til Mozzarella, q Citronsyre 330 Til Mozzarella, q Glucono-delta-lacton 575 Til Mozzarella, q Phosphorsyre og 338 Ialt 2 g/kg, phosphater , 343, dog ikke t Mozzarell Siliciumdioxid og 551 silikater , 559 Kun til hård og fa i skiver eller reve 10 g/kg Konjac 425 Glutaminsyre og glutaminater Ialt 10 g/kg Ialt 10 g/kg Dog ikke Mozzarell Dog ikke Mozzarell Guanylsyre og guanylater Inosinsyre og inosinater Ialt 500 Ialt 500 Dog ikke Mozzarell Dog ikke Mozzarell

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten, december 2012 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 4 Indplacering... 4 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Positivlisten 2010 Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten 2011 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper... 6 Overførsel... 6 Mængdeangivelse...

Læs mere

For E 249 og E 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, er maksimumværdien i EU-listen udtrykt som natriumnitrit. 1 g stof svarer til Nr.

For E 249 og E 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, er maksimumværdien i EU-listen udtrykt som natriumnitrit. 1 g stof svarer til Nr. Beregningstabeller for visse tilsætningsstoffer Det er ikke altid muligt at vurdere den anvendte mængde tilsætningsstof, idet udgangsstoffet kan være et andet molekyle end det, der er fastsat maksimumgrænseværdier

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012 Delprojekt 7: Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1104 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00917 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tilsætningsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4 Kemiske forureninger Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer Næringsstoffer Produktionshjælpemidler Mikrobiologiske forureninger Ministeriet

Læs mere

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Nitrit/nitrat i røget fisk Udført af Steffen Nielsen og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Kontaktpersoner:

Læs mere

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 1 3Test af grillpپ0 3lser BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 WWW.fvst.dk) Konserveringsmidler: Sorbinsyre og sorbater

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011 Delprojekt 6: Konserverings- og sødestoffer i syltede frugter og grøntsager Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 37, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Tilsætningsstoffer E-numre

Tilsætningsstoffer E-numre Tilsætningsstoffer E-numre Tilsætningsstoffer - E-numre Denne pjece er en liste over tilsætningsstoffer, som må bruges i Danmark. Listen indeholder stoffernes navne, numre og funktioner. tofferne er opstillet

Læs mere

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009 Overvågning, kortlægning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1166 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00141 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

Projekt marts 2012

Projekt marts 2012 Delprojekt 8: Tilsætningsstoffer i pesto, olivenpasta, grøntsagspulp o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Projekt juni 2011

Projekt juni 2011 Delprojekt 8: Konserveringsstoffer i fisk og fiskevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til

Læs mere

Tilsætningsstoffer og økologi

Tilsætningsstoffer og økologi Kun relativt få tilsætningsstoffer er tilladte at bruge i økologiske fødevarer, da en af ideerne med økologi er at produkterne skal være så naturlige og opringelige som muligt som muligt. I økologiske

Læs mere

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Udført af Udo Jensen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Vejledning om tilsætningsstoffer

Vejledning om tilsætningsstoffer Vejledning om tilsætningsstoffer Vejledning nr. 9346 af 7. april 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Retsgrundlag m.v. 4 2.1 Fødevareforordningen 5 2.2 Tilsætningsstofforordningen 5 2.3 Fem bilag

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer:

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: - Overvågning og kontrol af farvestoffer og ammoniumchlorid i slik (del II) Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion Øst Projektledelse: Ib Krog

Læs mere

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Kontrol af det uautoriserede farvestof para red i importerede krydderivarer indeholdende eller fremstillet af tørrede og knuste eller formalede frugter af slægten capsicum (chili) Udført på Fødevareregion

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Præsentationen handler om Dansk lovgivning om tilsætningsstoffer De 4

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Spørgsmål og svar om tilsætningsstoffer

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Spørgsmål og svar om tilsætningsstoffer Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Spørgsmål og svar om tilsætningsstoffer 2 Facts om tilsætningsstoffer 2 Hvad er tilsætningsstoffer og er de nødvendige? 3 Hvordan må

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

Projekt maj 2011

Projekt maj 2011 Delprojekt 5: Udvalgte tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, - pasta og ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010 Delprojekt 4: Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00737/Dep. sagsnr. 9614 Den 31. marts 2011 FVM 885 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

TR90 M-Barer & M-Shakes

TR90 M-Barer & M-Shakes TR90 M-Barer & M-Shakes Vælg den, der passer bedst til dig! POSITIONERING Vi lever i en verden, hvor tid er penge. Med familieliv, arbejde, sociale begivenheder og ærinder, kan det være svært at finde

Læs mere

Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt

Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt Fosfatholdige tilsætningsstoffer - i relation til patienter med kronisk nyreinsufficiens som anbefales en fosfatbegrænset diæt Camilla Storm Slumstrup Klinisk Diætist Stud. Scient. i klinisk ernæring Hotel

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m.

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projekt 2011-20-64-00319 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Europaudvalget Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2733 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 16. maj 2006 SAMLENOTAT Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og -ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde:

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde: Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet, DTU Ib

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009 Farvestoffer, herunder sudan farvestoffer i krydderier, palmekerneolie og lignende Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene Saxmose Nielsen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 2 OVERFØLSOMHED OG TILSÆTNINGSSTOFFER I MAD Hvad er et tilsætningsstof? Side 4 Hvad er overfølsomhed over for tilsætningsstoffer? Side 6 Farvestoffer Side 8 Konserveringsstoffer

Læs mere

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s.

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s. 1995L0031 DA 24.08.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige drikkevarer (del III). Udført af Steffen Nielsen og Nicolai Zederkopff Ballin,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12854/10 DENLEG 77

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12854/10 DENLEG 77 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12854/10 DENLEG 77 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 10. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Guide: Det er der i din mad

Guide: Det er der i din mad Guide: Det er der i din mad Ikke engang supermarkederne selv ved, hvor kødet i de mange færdigretter kommer fra. Forbrugerne har ingen mulighed for at tjekke råvarernes oprindelse. Her giver vi dig fuldt

Læs mere

Nutridrink Compact Protein

Nutridrink Compact Protein Mere protein, mindre volumen Nyhed Compact Supplerende ernæringsdrik Compact er et levnedsmiddel til særlige medicinske formål til ernæringsmæssig Det er et højt energi og højt protein ernæringstilskud.

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Udført på Fødevareregion Øst af Steffen Nielsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0673 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0673 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0673 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.10.2007 KOM(2007) 673 endelig 2006/0145 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ dr Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ I medfør af ~ 7-9 og 60, stk. 3. i lov om fødevarer. jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer Bekendtgørelse nr. 798 af 13. juli 2006 Bekendtgørelse for Grønland om tilsætningsstoffer til fødevarer I medfør af 15, stk. 2 og 3, 16 og 69, stk. 3-4 i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af neohesperidin dihydrochalcon og andre sødestoffer i fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD: Strawberry Pr. 100 g 592 kj/192 kcal

NÆRINGSINDHOLD: Strawberry Pr. 100 g 592 kj/192 kcal Strawberry Pr. 10 592 kj/192 kcal - heraf mættede fedtsyrer 56 g - heraf sukkerarter 1,1 g - heraf polyoler 54 g Sødestof (maltitol), jordbærpur (20%), vand, fortykningsmidler (modificeret majsstivelse,

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2014 DA L 166/11 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 601/2014 af 4. juni 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategorierne

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere