Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg"

Transkript

1 Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser flere analyser, som vi har fået foretaget. Men først og fremmest er det selvfølgelig til gavn for forbrugerne. Det er der flere grunde til. Ud over den åbenbare fordel kunderne har af at forstå deres forsikrings- og pensionsforhold, har kunderne også glæde af den styrkelse af konkurrencen, som åbenhed og gennemsigtighed giver. Flytning: Åbenhed og gennemsigtighed er også en fordel i de situationer, hvor kunderne skal flytte mellem selskaberne. Kunderne skal kunne træffe de rigtige valg. Og et af de spørgsmål, der melder sig hos kunden, er: "Hvad koster det at flytte?" I 2003 kunne det koste helt op til 11 pct. af depotet at flytte kr. I dag koster det højst 1,5 pct. Prisen på at flytte ud af en privat ordning er dermed kommet på niveau med, hvad det maksimalt kan koste at flytte i forbindelse med et jobskifte, dvs kr. Den danske jobskifteaftale er ret enestående i Europa. Den sikrer, at lønmodtagere, der skifter job, ikke straffes pensionsmæssigt. Nu foretager vi nogle forbedringer af aftalen:

2 Forsikring & Pension Side 2 For at hjælpe de kunder, der på trods af Jobskifteaftalen har små arbejdsmarkedspensionsordninger stående i forskellige pensionsinstitutter, indføres nu "frit lejde" for små ordninger (under kr.) Kunderne får derfor en ekstra mulighed for at samle deres små pensionsordninger. Så de kan spare på omkostningerne og få en større pension udbetalt i sidste ende. Et meget forsigtigt skøn er, at i omegnen af ordninger vil kunne få glæde af det. Når kunden har besluttet sig for at flytte, skal det ekspederes hurtigst muligt. Det sikrer vi ved at gøre hurtige ekspeditioner fordelagtige for pensionsinstitutterne. Er en flytning ikke ekspederet inden 2 måneder, skal pensionsinstituttet betale strafrenter til kunderne. Også på skadesforsikringsområdet er der taget initiativer, der forbedrer forholdene for kunder, der ønsker at flytte deres forsikring: Nu kan alle kunder flytte deres forbrugerforsikring med en måneds varsel. Informationsbekendtgørelsen: Men en ting er vilkårene for at flytte. Det er jo kun en del af historien. Det er selvfølgelig helt afgørende at vide: Hvad er det for en pensionsordning, man flytter fra? Hvad er det for en pensionsordning, man flytter til? Som forbruger kan man nogle gange føle sig overdænget med information, og den oplevelse er der desværre mange, der har, når det handler om pension. Jeg kan tale med - jeg har lige prøvet det! 50 til 70 sider papir i en kuvert, når man skal ind i en ny pensionsordning!!! Det kan tage pusten fra de fleste. Forbrugerens spørgsmål er: "Kan I ikke nøjes med at fortælle mig det, der er vigtigt?"

3 Forsikring & Pension Side 3 Og der er intet, vi hellere vil - men indtil nu har vi ikke måttet. Vi er sammen med Forbrugerrådet og myndighederne blevet enige om, hvordan reglerne for information tilpasses, så det er muligt at give kunderne den information, de har brug for, når de har brug for den. Det betyder, at pensionsinstitutterne fremover kan målrette og lagdele den information, som de skal give kunden. Bl.a. ved hjælp af moderne informationsteknologi kan informationen times, doseres og sorteres. Resultatet bliver, at omfanget af den information, der sendes direkte til kunderne, kan blive betydeligt mindre, end de 50 til 70 sider, der sendes i dag. Også det årlige brev med pensionsoversigten kan leveres elektronisk. Så kan forbrugeren se den, når lysten og behovet er der. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke er ude på at forholde kunderne nogen information. De kan få al den information, de får i dag - hvis de vil. Der er ikke noget, der er lettere for os, end at give kunderne bjerge af information. Kunsten er at give kunderne den information, de har behov for - klar og let forståelig - når de har brug for den. Rammerne for at informere vores kunder er blevet bedre. Nu er det op til os i branchen at fylde dem ud - til gavn for kundernes forståelse af deres pensionsordning. Men rammerne er stadig ikke gode nok. Det skyldes ikke vrangvillighed fra danske myndigheder. Området er EU-reguleret. Vi vil i F&P arbejde videre med temaet på europæisk plan.

4 Forsikring & Pension Side 4 Omkostninger ved pensionsordninger. Et andet naturligt spørgsmål fra forbrugeren er: "Hvad koster min pensionsordning?" Der har været meget fokus på, hvilke omkostninger der er forbundet med at have en pensionsordning. Og endnu mere fokus på hvordan kunderne oplyses om omkostningerne. I dag betaler kunderne både såkaldte direkte og indirekte omkostninger. Direkte omkostninger opkræves af den præmie, der indbetales til pensionsordningen. De fremgår af depotoversigterne. Indirekte omkostninger trækkes fra i den rente, kunden får på sin pensionsordning. Det kan fx være omkostninger ved pensionsinstituttets investeringsvirksomhed. Vi vil meget gerne gøre disse omkostninger mere synlige for kunderne. Jeg vil ikke skjule, at det var vores ambitionsniveau, at vi i dag kunne have præsenteret jer for ét tal. Det kan vi ikke. Kunsten er at finde et omkostningsbegreb, der giver et dækkende billede af virkeligheden - også når der er tale om forskelligartede produkter, og som forbrugeren kan bruge til noget. Vi mangler stadig at finde de helt rigtige svar på nogle af de mere tekniske problemer. Lad mig nøjes med at nævne: er den risikoforrentning, som egenkapitalen får for at bakke en garanti op en omkostning eller er det betaling for en forsikringsydelse? En forsikringsydele som jo ikke findes i alle produkter. syge- og ulykkesforsikring kan placeres enten i et livsforsikringsselskab eller i et skadesforsikringsselskab. Der gælder forskellige regler - også for, hvordan omkostninger behandles i de to situationer. Udfordringen er at finde en metode til at oplyse om omkostningerne, der ikke giver den ene

5 Forsikring & Pension Side 5 organisationsform en urimelig konkurrencemæssig fordel frem for den anden. hvordan skal investeringsomkostninger, som man ikke har kendskab til - eksempelvis i funds of funds of funds håndteres i praksis? Personligt er jeg efterhånden ret sikker på, at vi ikke kan nøjes med ét omkostningsbegreb, der giver et dækkende billede, og som er relevant som en del af beslutningsgrundlaget for forbrugeren. Fra markedsafkast til depotrente Vi er lidt i samme boldgade, når vi ser på vores initiativ "Fra markedsafkast til depotrente" for de traditionelle gennemsnitsrenteprodukter. Et af de spørgsmål, branchen møder, er: "Hvorfor får jeg "kun" 4,5 pct. i depotrente, når selskabet har haft et afkast på 15 pct.?" Så forbrugeren kan med rette spørge: "Hvor kommer pengene fra, og hvor bliver de af?" Det vil vi gerne vise. Og branchen er derfor blevet enig om en standard for, hvilke oplysninger kunderne - som minimum - skal have på det område. Igen er det en vanskelig balanceakt. Informationen skal være klar og enkel, og den skal kunne forstås og anvendes af den enkelte forbruger. Men den skal også give et rimeligt dækkende billede af forholdene. Det har vi et bud på. Beregningseksemplet her viser hvordan: I det gode år, år 1, tjener pensionsinstituttet et afkast på 15 pct., og for neden kan man se, at kunden får 4,5 pct. i afkast. Alt det imellem viser, hvad afkastet bruges til: Der skal betales pensionsafkastskat der skal betales risikoforrentning til egenkapitalen.

6 Forsikring & Pension Side 6 Hvis der er underskud i forhold til det forudsatte på risiko og omkostninger, skal det dækkes ind. Hvis der er overskud, vil det naturligvis trække den anden vej. Der skal ske en markedsværdiregulering, som vi her kalder en regulering af ekstrahensættelser. Den skal sikre, at der er penge nok, når renten er faldet, eller når levetiden forøges. Reguleringen kan selvfølgelig gå begge veje. Og endelig lægges der penge i fælleskassen - det kollektive bonuspotentiale - til at stå imod med i dårlige år. År 2 er sådan et dårligt år. Afkastet er negativt, men kunden får alligevel 4,5 pct. i rente. Og pengene til kundens rente kommer især fra to kilder, bl.a. altså fra fælleskassen - det kollektive bonuspotentiale. Hmm. Det var det "klare og enkle", der kan "forstås og anvendes af forbrugeren". Vi håber, at vi med denne model vil fremme forståelsen for de mekanismer, der ligger til grund for de traditionelle gennemsnitsrenteprodukter. Hvordan og i hvilken form pensionsinstitutterne præcis vil give denne information til kunderne, det er op til det enkelte pensionsinstitut. Det ene svar kan så føre det næste spørgsmål med sig. F.eks.: "Hvor mange penge er der i fælleskassen?" I pensionsinstitutternes regnskaber kan man se både størrelsen af det kollektive bonuspotentiale og af den ekstrahensættelse, der foretages. Det kan kommunikeres mere direkte til kunderne, og det vil det blive fremover. Det kunne eksempelvis være ved tabelopstillinger eller ved en graf som her. Her kan man se, hvordan størrelsen af fælleskassen svinger op og ned afhængig af, hvor stort afkast pensionsinstituttet får. De initiativer, jeg kort har gennemgået her, betyder at det er blevet lettere og billigere at flytte sin forsikring eller pensionsordning

7 Forsikring & Pension Side 7 at det kan gå hurtigt at pensionskunderne får information doseret, sorteret og serveret så det bliver nemmere at få et overblik og at skelne vigtigt fra mindre vigtigt. at pensionskunderne får klar besked om direkte og indirekte omkostninger forbundet med pensionsordningen. at pensionskunderne kan se, hvad pensionsinstituttets afkast bruges til. at pensionskunderne kan se, hvor store de kollektive reserver er. Men som I kan se, så mangler vi nogle mundrette betegnelser. Vi er kommet langt ned i "maskinrummet" - og det er ikke helt simpelt. Jeg sagde før, at "Informationen skal være klar og enkel, og den skal kunne forstås og anvendes af den enkelte forbruger. Men den skal også give et rimeligt dækkende billede af forholdene". Om vi har fundet den rette balance, kan ingen vide nu. Nu prøver vi, og så må vi gøre os vore erfaringer og justere, hvis der er behov. Hvad vi derimod kan vide er, at vi får brug for den PensionsABC og den Pensionsordbog, som Stine Bosse vil sige noget om - nu. Værsgo' Stine

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere