Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011"

Transkript

1 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9. og 10. klasse...5 Uddannelsesvalg efter 9. og 10.klasse marts Tilmeldinger fra 9.klasse i 2010 og Tilmeldinger fra 10.klasse i 2010 og Status november 2011 for 9. klasse...7 Kommunale og private skoler 9.klasse...7 Efterskoler 9.klasse...8 Status november 2011 for 10. klasse...9 Kommunale og private skoler 10.klasse...9 Efterskoler 10.klasse...10 Uddannelsesparathed...11 Aktivitetspligt for de årige...11 Kontakttid...12 Tilbud om aktivitet...12 Fritaget fra pligten til aktivitet årige hvad laver de i dag? årige hvad laver de i dag?...14 Profilmodel Børne- og undervisningsministeriet...16 Evaluering...16 Brugerundersøgelse 9. og 10.klasse...17 Evaluering brobygning og introduktionskurser...17 Evaluering uddannelses- og erhvervsmesse...17 Evaluering praktik...17 Brugerundersøgelse ungevejledning...17 Kvalitetssikring...17 Evaluering af vejledningsaktiviteter...18 Kvalitetsvejledning...18 Tværgående samarbejde...18 Projektdeltagelse...18 Procedurer

3 Forord Sommeren 2010 trådte en del nye love og bekendtgørelser i kraft på vejledningsområdet. Baggrunden for den nye lov og de nye bekendtgørelser var et bredt politisk flertal bag vedtagelsen af ungepakke 2 Flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Det har for UU betydet: at elever i 9. og 10. klasse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse skal vurderes, om de er uddannelsesparate til enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. at UU i stigende grad skal samarbejde med grundskoler og ungdomsuddannelser om overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. at det tværfaglige samarbejde skal øges med henblik på, at støtte alle unge til gennemførsel af en ungdomsuddannelse. at UU har fået en myndighedsopgave i forhold til de årige, som har pligt til at være i aktivitet. at vejledningen i højere grad skal målrettes de unge, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller er svære at fastholde i en ungdomsuddannelse. at e-vejledning skal supplere UU vejledningen i forhold til de unge, som er næsten selvkørende. På baggrund af disse ændringer foreligger nu den første samlede rapport med uddannelsesstatistikker og beskrivelse af, hvordan kvalitet i vejledningen sikres. Lovmæssige grundlag Grundlaget for UU s vejledning er følgende lov og bekendtgørelser: Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010 Fem nye bekendtgørelser 1. Bekendtgørelse nr. 872 af 7. juli 2010 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet 2. Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv 3. Bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse 4. Bekendtgørelse nr. 875 af 7. juli 2010 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne 3

4 Særligt i forhold til denne kvalitetsrapport er der fokus på kapitel 13 fra bekendtgørelsen vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv : Kapitel 13 Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål 23. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den vejledning, der udbydes. Systemet skal, med udgangspunkt i de i henhold til kapitel 1 og 10, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., opstillede mål og rammer, som minimum belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre aktører, jf. 21, stk Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder årligt en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre den udvikling af vejledningen, som resultaterne af kvalitetssikringssystemet giver anledning til. 25. Som en del af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indgår som minimum følgende: 1) Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet for de elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning, 2) en årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtager af vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning, 3) opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter den unge, jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, 4) opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet, jf. 11, stk. 2, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, 5) andel af årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate, og 6) art og omfang af aktiviteter, der iværksættes, jf. 10 i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 26. Ungdommens Uddannelsesvejledning offentliggør en beskrivelse af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring og de opnåede resultater på en lettilgængelig måde på de berørte kommuners hjemmesider. 4

5 Overgang fra 9. og 10. klasse Tallene i det følgende viser de tendenser, der er for elever, som sommeren 2011 afsluttede 9. og 10 klasse. De første tal viser de valg, som de unge med folkeregister i Haderslev kommune traf ved tilmeldingen i marts Tallene bliver fulgt op af et billede af hvad de unge, som afsluttede sommeren 2011, er i gang med 1. december 2011 fordelt på hvilken skole, de unge senest har gået på. Uddannelsesvalg efter 9. og 10.klasse marts 2011 Søgningen til ungdomsuddannelser pr. 15. marts 2011, elever med folkeregister i Haderslev. 9.klasse 10.klasse klasse 10.klasse ,54% 8 1,78% ,46% EUD 54 6,91% 94 20,94% ,03% EGU 8 1,02% 6 1,34% 14 1,14% STU 2 0,26% 8 1,78% 10 0,81% GYM ,83% ,94% ,20% Andet 19 2,43% 10 2,23% 29 2,36% % % % Ovenstående tabel viser den tilmeldingsregistrering, der er i marts Under Andet er højskoleophold, produktionsskole-ophold, arbejde, særlige forløb, udlandsophold. Tallene kan illustreres grafisk på flg. vis: Haderslev kommune elever fra 9. og 10.klasse 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% procent 40,00% 30,00% 9.klasse 10.klasse klasse 20,00% 10,00% 0,00% 10.klasse EUD EGU STU GYM Andet Aktivitet Alt i alt en flot overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne og 10.klasse de unge har truffet valg og udfyldt en uddannelsesplan. 5

6 Tallene viser vigende søgning til erhvervsuddannelser og øget søgning til 10.klasse og de gymnasiale uddannelser. Her sammenligning mellem tilmeldinger marts 2010 og 2011: Tilmeldinger fra 9.klasse i 2010 og klasse 9.klasse 10.klasse ,57% ,54% EUD 88 11,81% 54 6,91% EGU 2 0,27% 8 1,02% STU 1 0,13% 2 0,26% GYM ,47% ,83% Andet 13 1,74% 19 2,43% % % Tilmeldinger fra 10.klasse i 2010 og klasse 10.klasse 10.klasse 8 1,99% 8 1,78% EUD ,54% 94 20,94% EGU 0 0,00% 6 1,34% STU 3 0,74% 8 1,78% GYM ,50% ,94% Andet 9 2,23% 10 2,23% % % 6

7 Status november 2011 for 9. klasse Her fremgår det, hvad unge, som afsluttede 9.klasse sommer 2011, er i gang med november Få unge er ikke i gang med 10.klasse eller ungdomsuddannelse. Kommunale og private skoler 9.klasse Uddannelsesvalg 9. årgang Bregnbjergskolen Dannevirkeskolen Deutsche Schule Hadersleben Favrdalskolen Fællesskolen Hoptrup Gram Skole Haderslev Kristne Friskole Haderslev Realskole Hertug Hans Skole Hjortebroskolen Nustrup Fællesskole Over Jerstal Skole Povlsbjergskolen Sct. Severin Skole Sommersted Skole Starup Skole Øsby Skole Hovedtotal Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb Bygge- og anlæg grundforløb Dyr, planter og natur grundforløb Mad til mennesker grundforløb Merkantil grundforløb Produktion og udvikling grundforløb Produktion og udvikling hovedforløb 1 1 Strøm, styring og it grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik grundforløb Forberedende og udviklende aktiviteter Arbejde - fuld tid 1 1 Håndarbejds- og husholdningsskoler 1 1 Ophold i udlandet Produktionsskole Grundskolen Efterskole Folkeskole Privatskole Gymnasiale uddannelser HHX HTX STX Hovedtotal

8 Efterskoler 9.klasse Her ses uddannelsesstatus i november 2011 for unge, der afsluttede 9.klasse på efterskole sommer 2011 Uddannelsesvalg 9. årgang - efterskoler I alt Erhvervsuddannelser 15 Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 4 Bygge- og anlæg - grundforløb 2 Dyr, planter og natur - grundforløb 1 Mad til mennesker - hovedforløb 1 Merkantil grundforløb 3 Produktion og udvikling - grundforløb 3 Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 1 Forberedende og udviklende aktiviteter 5 Arbejde - fuld tid 1 Ophold i udlandet 2 Produktionsskole 2 Grundskolen Andet 1 10.Efterskole Folkeskole Privatskole 5 9.Efterskole 3 Gymnasiale uddannelser 73 HF 1 HHX 5 HTX 3 STX 64 Hovedtotal 195 8

9 Status november 2011 for 10. klasse Af nedenstående fremgår det, hvad unge, som afsluttede 10.klasse sommer 2011, er i gang med november Tallene viser ligesom ved 9.klasserne, at kun ganske få unge ikke er i gang med en uddannelse, tre måneder efter ungdomsuddannelsernes start i august. Kommunale og private skoler 10.klasse Uddannelsesvalg 10. klasse 10. ved Kløften Haderslev Realskole Hovedtotal Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb Bygge- og anlæg grundforløb Bygge- og anlæg hovedforløb 1 1 Dyr, planter og natur grundforløb Dyr, planter og natur hovedforløb 1 1 Mad til mennesker grundforløb 2 2 Merkantil grundforløb Produktion og udvikling grundforløb 3 3 Strøm, styring og it grundforløb 1 1 Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb Forberedende og udviklende aktiviteter 5 5 Arbejde - fuld tid 1 1 Højskole 1 1 Produktionsskole 1 1 VUC-AVU niveau 1 1 Øvrige uddannelser og kurser 1 1 Grundskolen Folkeskole Privatskole 0 Gymnasiale uddannelser HF HHX HTX STX Hovedtotal

10 Efterskoler 10.klasse Her ses uddannelsesstatus i november 2011 for unge, der afsluttede 10.klasse på efterskole sommer 2011 Uddannelsesvalg 10. klasse - efterskole I alt Andre ungdomsuddannelser 3 STU 3 Erhvervsuddannelser 42 Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb 4 Bil, fly og andre transportmidler - hovedforløb 1 Bygge- og anlæg - grundforløb 3 Dyr, planter og natur - grundforløb 5 Mad til mennesker - grundforløb 3 Mad til mennesker - hovedforløb 1 Merkantil - grundforløb 7 Produktion og udvikling - grundforløb 4 Strøm, styring og it - grundforløb 4 Strøm, styring og it - hovedforløb 1 Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb 8 Transport og logistik - grundforløb 1 Forberedende og udviklende aktiviteter 4 Arbejde - fuld tid 3 VUC-AVU niveau 1 Grundskolen Andet 1 10.Efterskole 4 10.Folkeskole 5 Gymnasiale uddannelser 153 HF 10 HHX 36 HTX 15 Studenterkursus 2 STX 90 Hovedtotal 212 Specialskoler og klasser er ikke medtaget i ovenstående. 10

11 Uddannelsesparathed Vurdering af uddannelsesparathed ved direkte overgang fra 9. og 10.klasse til ungdomsuddannelse blev indført fra foråret Vurderingen af uddannelsesparathed skal ske generelt til henholdsvis erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. UU og samarbejdspartnere har valgt at bruge uddannelsesparathedsvurderingen ud fra følgende kriterier: Individuel helhedsvurdering af den unges forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse Præventivt redskab til at forhindre frafald på ungdomsuddannelserne og dermed undgå, at de unge lider nederlag. Formålet er at identificere og hjælpe de, der har brug for støtte og tid til udvikling for at gennemføre en ungdomsuddannelse En vurdering af uddannelsesparatheden må ikke opfattes som en adgangsbegrænsning. Af unge med folkeregister i Haderslev var der 32 unge, som af UU blev vurderet ikkeuddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, de havde valgt. De unge og forældre valgte efterfølgende at få fortaget uddannelsesparathedsvurdering ved ungdomsuddannelsen. Syv af de 32 unge ønskede at blive vurderet ved en erhvervsuddannelse og 25 ved en gymnasial uddannelse. Knap halvdelen blev af ungdomsuddannelserne vurderet parate til den ønskede uddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen er foretaget første gang i foråret 2011, derfor er der ikke mulighed for sammenligninger. Dog kan der konstateres et lille fald i antallet af unge, hvis der sammenlignes med unge, der tidligere år har været til prøve ved de gymnasiale ungdomsuddannelser. Aktivitetspligt for de årige Grundlaget for aktivitetspligten for de 15 til 17 årige findes i bekendtgørelse nr. 872 af 7. juli 2010 om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. I bekendtgørelsen er der oplistet en mangfoldig liste over mulige aktiviteter, de unge kan være i gang med for at opfylde pligten. Det generelle billede er, at de unge opfylder pligten og oftest er det kun kortvarigt, at nogle unge ikke er i gang med en aktivitet. For langt de fleste af disse unge skyldes det, at de har foretaget et omvalg, dvs. at de er på vej fra en aktivitet til en anden, oftest fra en ungdomsuddannelse til en anden. En meget lille andel af de unge er ikke i gang med en aktivitet iht. listen i bekendtgørelse i længere tid. Kendetegnede for disse meget få unge er, at der ofte er sociale, familiære og/eller psykiske problemstillinger, som kan være en barriere for at opfylde aktivitetspligten. 11

12 Kontakttid UU har pligt til at kontakte unge 15 til 17 årige indenfor 5 hverdage, som stopper med en aktivitet. Kontakten skal tages med henblik på, at den unge sammen med vejleder og forældre skal have lavet en ny uddannelsesplan, hvori det fremgår, hvilken ny aktivitet den unge skal i gang med. På baggrund af optælling af 56 unge, der fra januar 2011 til og med november 2011 på et tidspunkt ikke har været i aktivitet, har UU Haderslev en gennemsnitlig kontakttid på 1,68 hverdage. Tilbud om aktivitet Efter etablering af kontakten skal den unge, forældre og UU vejleder aftale, hvordan den unge kan opfylde aktivitetspligten. Senest 30 kalenderdage efter at kontakten er etableret skal UU tilbyde en aktivitet. UU Haderslev har på baggrund i optællingen af de 56 unge aftalt en ny aktivitet gennemsnitlig i løbet af 6,57 kalenderdage. Fritaget fra pligten til aktivitet Der er iflg. bekendtgørelsen mulighed for, at kommunen, i samråd med forældre og den unge, kan fritage fra pligten til aktivitet. Fritagelse sker efter en konkret individuel vurdering, baggrund for fritagelse er sygdom, handicap eller svære sociale forhold. I perioden fra januar til november 2011 har der været et sted mellem tre og syv unge, som har været fritaget for pligten til aktivitet. 12

13 15-17 årige hvad laver de i dag? Den følgende tabel viser, hvad alle unge i alderen år medio november 2011 er i gang med. Bemærk tabellen er delt over to sider. Som det fremgår af tallene, er over halvdelen fortsat i gang med skolegang i 8. til 10.klasse. Knap halvdelen er i gang med en ungdomsuddannelse. En lille del, 2,45 % (59 ud af 2410) er i gang med andre aktiviteter end grundskole eller ungdomsuddannelse. Dagsbilledet medio november viser, at 14 unge (0,58 %) ikke er i gang med en aktivitet, men som det fremgår af afsnittet om pligt til aktivitet, er det oftest kortvarigt, at en ung ikke er i gang med en aktivitet årige Hvad laver de i dag? I alt Andre ungdomsuddannelser Private uddannelser 1 1 STU Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb Bil, fly og andre transportmidler - hovedforløb 8 8 Bygge- og anlæg - grundforløb Bygge- og anlæg - hovedforløb Dyr, planter og natur - grundforløb Dyr, planter og natur - hovedforløb EGU Mad til mennesker - grundforløb Mad til mennesker - hovedforløb 4 4 Medieproduktion - grundforløb 1 1 Merkantil - grundforløb Merkantil - hovedforløb 1 1 Produktion og udvikling - grundforløb Produktion og udvikling - hovedforløb Strøm, styring og it - grundforløb Strøm, styring og it - hovedforløb 4 4 Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - hovedforløb 3 3 Transport og logistik - grundforløb 2 2 Gymnasiale uddannelser HF HHX HTX Studenterkursus STX

14 15-17 årige Hvad laver de i dag? I alt Grundskolen Andet Efterskole Folkeskole Privatskole Efterskole Folkeskole Privatskole Efterskole Folkeskole Privatskole Efterskole 2 2 Intern skole på socialpædagogisk opholdssted Specialklasse Specialskole Forberedende og udviklende aktiviteter Arbejde - deltid 2 2 Arbejde - fuld tid Højskole Håndarbejds- og husholdningsskoler 2 2 Ophold i udlandet Produktionsskole Øvrige uddannelser og kurser 1 1 Midlertidige aktiviteter Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 3 3 Ledig 1 1 Offentlig forsørgelse 1 1 Ej i gang Hovedtotal årige hvad laver de i dag? Her et øjebliksbillede af, hvad de årige er i gang med medio november Særligt årige har en forholdsvis stor frafaldsprocent set i forhold til de årige. Alt tyder på, at risikoen for frafald er størst hos de årige. Af tabellen fremgår den udfordring, som Haderslev kommune har, at mange unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse, flytter fra kommunen, fordi de videreuddanner sig et andet sted. Det betyder, at når der ses på de årige, er det markant, hvordan antallet af unge pr. årgang falder. Desuden betyder det, at for unge med bopæl i Haderslev kommune vil den procentvise andel, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, stige for de årgange. Bemærk tabellen er fordelt over 2 sider. 14

15 18-24 årige Hvad laver de i dag? I alt Andre ungdomsuddannelser Private uddannelser Skibsassistent 1 1 STU Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler - grundforløb Bil, fly og andre transportmidler - hovedforløb Bygge- og anlæg - grundforløb Bygge- og anlæg - hovedforløb Dyr, planter og natur - grundforløb Dyr, planter og natur - hovedforløb EGU Håndværk og teknik - hovedforløb Jord til bord - hovedforløb 1 1 Krop og stil - grundforløb Krop og stil - hovedforløb Landbrugsuddannelser 1 1 Mad til mennesker - grundforløb Mad til mennesker - hovedforløb Medieproduktion - grundforløb Medieproduktion - hovedforløb Mekanik, transport og logistik - hovedforløb 1 1 Merkantil - grundforløb Merkantil - hovedforløb Produktion og udvikling - grundforløb Produktion og udvikling - hovedforløb Strøm, styring og it - grundforløb Strøm, styring og it - hovedforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - hovedforløb Søfartsuddannelser Teknologi og kommunikation - hovedforløb Transport og logistik - grundforløb Transport og logistik - hovedforløb Gymnasiale uddannelser HF HHX HTX Internationale gymnasiale uddannelser Studenterkursus STX Grundskolen Andet Folkeskole 8 8 Privatskole

16 18-24 årige Hvad laver de i dag? I alt Forberedende og udviklende aktiviteter Arbejde - deltid Arbejde - fuld tid Danskuddannelse Højskole Ophold i udlandet 1 1 Praktik i ungevejledningen 1 1 Produktionsskole Selvstændig erhvervsdrivende VUC-AVU niveau VUC-HF niveau Øvrige uddannelser og kurser Midlertidige aktiviteter Afsoning Ledig Offentlig forsørgelse Orlov Sygdom Ukendt 1 1 Værnepligt Afsluttet ungdomsuddannelse Ej i gang Hovedtotal Profilmodel Børne- og undervisningsministeriet Børne- og undervisningsministeriet laver hvert år en vurdering af, hvor langt vi er på landsplan, regionalt og kommunalt i forhold til opfyldelse af 95 % målsætningen. Profilmodel er en avanceret prognosemodel for, hvordan det for en årgang, der afsluttede 9.klasse et bestemt årstal, ser ud i forhold til opfyldelse af gennemført ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet 9.klasse. De seneste tre års tal tyder på, at vi bevæger os i den rigtige retning. For den årgang der afsluttede 9.klasse i 2009 vil 88,1 % 25 år efter have gennemført mindst en ungdomsuddannelse (i 2034). Sammenlignet med landstallene er Haderslev placeret lidt bedre end gennemsnittet. Se yderligere på ministeriet hjemmeside. Evaluering Evaluering af den vejledning og de vejledningsaktiviteter, som UU Haderslev står for, er en vigtig del af processen for at kvalitetssikre og udvikle vejledningen. UU laver derfor en del evalueringer, hvis resultater løbende kan findes på UU Haderslevs hjemmeside I det følgende er der lavet en kort opsummering af resultaterne af de forskellige evalueringer, for yderligere uddybning henvises til hjemmesiden. 16

17 Brugerundersøgelse 9. og 10.klasse Deltagelsesprocenten i brugerundersøgelsen i 9. og 10.klasser er steget markant, men der er fortsat plads til forbedringer. Undersøgelsen peger på, at over 94 % oplever, at den vejledning, de har fået gennem UU, har hjulpet dem med uddannelsesvalget. 91 % oplever, at de er klar til at træffe uddannelsesvalget efter 9. og 10.klasse. Evaluering brobygning og introduktionskurser 79,90 % af eleverne i 8.klasse synes godt om introduktionskurserne, mens en lille andel på godt 2 % ikke var tilfredse med udbyttet. Brobygningen i 10.klasse oplever hovedparten af eleverne som veltilrettelagt, de får ny viden om ungdomsuddannelserne, og de føler sig mere afklarede efter brobygningsugen. Fravær i brobygningsugen er problem for en mindre gruppe af eleverne. Evaluering uddannelses- og erhvervsmesse UU tilstræber at variere vejledningsaktiviteterne, så der er forskellige måder og tilgange, hvorpå de unge kan blive afklaret mht. valg af ungdomsuddannelse. UU afholder uddannelsesaftener, hvor forældre og elever får mulighed for at høre om mange forskellige uddannelser. Ungdomsuddannelserne inviterer til åbent hus arrangementer. Derudover suppleres disse med uddannelses- og erhvervsmesse, som UU afholder i samarbejde med Haderslev Jobcenter. Alle kommunens 9. og 10.klasser deltager i messen, som er todelt. Først præsenteres eleverne for et uddannelses-stand up, dette efterfølges af besøg på de mange stande på messen. Evalueringen af messen giver udtryk for: Foredraget var med til at give de unge en god peptalk i forhold til uddannelse og job, de unge blev nysgerrige på de mange uddannelses- og jobmuligheder, som var repræsenteret på messen. Evaluering praktik Hvorvidt der er generel praktik i 9.klasse, er en beslutning, som den enkelte skoleleder træffer. Langt hovedparten af elever i 9.klasse er i praktik % af eleverne er meget positive eller positive overfor praktikken i 9.kl. 79,5 % af eleverne fik et positivt udbytte af praktikken i forhold deres kommende job- og uddannelsesvalg. Brugerundersøgelse ungevejledning kommer Kvalitetssikring Det er hele tiden en løbende proces at kvalitetssikre UU s vejledning, så den lever op til bestræbelserne om opfyldelse af den politiske uddannelsesmålsætning på, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse. Den politiske målsætning betyder, at 25 år efter afsluttet 9.klasse, så har 95 % af en årgang gennemført en ungdomsuddannelse. 17

18 I det følgende fremgår hvordan UU Haderslev både tværfagligt og kvalitativt arbejder på at kvalitetssikre vejledningen. Evaluering af vejledningsaktiviteter Der tilstræbes løbende evaluering af vejledningen såvel i grundskolen som i vejledningen af unge årige. Evaluering foretages dels ved kvantitative spørgeskemaer, suppleret med kvalitative spørgsmål. Evalueringens resultater drøftes såvel internt på vejledermøder som eksternt sammen med relevante samarbejdspartnere. Kvalitetsvejledning Alle vejledere har gennemgået vejlederuddannelsen, for nyansatte udformes en plan for efteruddannelsen. Derudover søges der konstant ny viden og erfaring ved løbende deltagelse i kurser og konferencer. UU Haderslev tilstræber, at deltagelse gælder bredt, dvs. at alle løbende er på kurser og konferencer, samt at der er faglig bredde i de kurser og konferencer, der deltages i. Den daglige sparring og indbyrdes erfaringsudveksling er højt prioriteret. Tværgående samarbejde Tværfagligt samarbejde med forskellige parter er en vigtig del af UU s opgave, da vejledningen lykkes, hvis det sker i samarbejde med parterne omkring den unge. Samarbejdspartnere er forældre, skoleafdelingen, skoleledere, klasselærere, familieafdelingen, kontaktpersonkorpset, specialrådgivningen, jobcenter, PPR, rådgivningscenter, SSP, distriktspsykiatrien, uddannelsesinstitutioner m.fl. UU indgår i flere forskellige netværk, der kan her ikke nævnes en udtømmende liste, men fx specialvejledernetværk, mentornetværk og ungenetværket. Desuden er der løbende møder og dialog med familieafdelings handicapteam, ungdomsuddannelserne, produktionsskolen, ungdomsskolen, grundskolerne, jobcentret, kompetencecentret. Projektdeltagelse En anden vigtig del, for at sikre fortsat udvikling og kvalitet, er deltagelse i projekter, enten som deltagerpart eller projektleder. Senest har UU været med i projekter som: KL projektet Sammen om de unge, Efterværnsprojektet, Uddannelsesbyen, Ung mor projektet, Hold fast projektet. Fra januar 2012 står UU for projektet Mobication fra grundskole til erhvervsliv. UU Haderslev søger aktiv deltagelse i projekter, som kan støtte de unge i deres uddannelsesvalg og gennemførsel. Procedurer Særligt har de nye bekendtgørelser betydet, at i bestræbelserne på at opfylde kravene er der blevet udformet procedurer for kontakten med de 15 til 17-årige samt 18 til 24- årige. Procedurer, som skal sikre, at den unge og forældre får den rette vejledning og aktivitetstilbud til rette tid. Hvilket igen på den lange bane skal sikre den politiske målsætning på de 95 %. 18

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere