Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere: Bestyrelsen: Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Birgitte Nielsen (BN), Anders K. Jørgensen (AKJ) og Michael Jul-Nørup Pedersen (MN). Administrationen: Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK) deltog i hele mødet. I punkt 6 deltog Hanne Sørensen (HS) I punkt 7 deltog Simon Roslyng (SR) Afbud: Hans Madsen (HM) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Idrætspolitisk orientering 4. Nyt fra administrationen 5. Nyt fra Skyttebutikken 6. Økonomi 7. Strategi IT- og ERP leverandør 9. Skydebaneområdet 10. Forberedelse af møde med Landsudvalget DGI Skydning 11. Landsskyttestævne Meddelelser 13. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat af møde 4/ august 2014 blev godkendt. 3. Idrætspolitisk orientering Birgitte Nielsen orienterede om idrætspolitisk nyt. Fald i tipsmidlerne er desværre fakta her og nu. Der arbejdes på at skabe overblik over konsekvenserne heraf. DGI s og DIF s fælles vision. Det drøftes om skydning skal indgå som en af idrætterne med særligt fokus. 4. Nyt fra administrationen HHL orienterer om nyt i administrationen 1. Personalesituationen Ny indkøbsassistent, Monika Madsen, er startet i Skyttebutikken. IBA-praktikant (markedsøkonom) starter ved SKBF-DK efter nytår i sidste praktikdel af 3 årig uddannelse.

2 2. Status på website, webshop og bookingsystem Der arbejdes med tekster og billeder til websitet. For sporten og passionen tilføjes som payoff. Der arbejdes endvidere på Webshop og nyt bookingsystem. 3. Danmarks Jægerforbunds skydearrangement Skyd for Naturen på Vingsted Skydebaner 21. februar HHL orienterede nærmere om arrangementet. 5. Nyt fra Skyttebutikken FL orienterede om forhold i Skyttebutikken. Hans Madsen deltog ikke i mødet, da han var på leverandørbesøg. I Hans Madsens fravær orienterede FL og HHL: 1. Overordnet fra Skyttebutikken 2. Ammunitionskøb landsdele / foreninger. HHL underbyggede HM s skriftlige oplæg og modellerne blev drøftet. Det blev besluttet, at emnet drøftes med landsudvalget DGI Skydning ved aftenens fællesmøde. 3. Økonomi. HHL underbyggede HM s skriftlige notat. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gennemgangen af redegørelsen. 6. Økonomi I punktet deltog Hanne Sørensen, DGI Regnskab. Regnskabsopfølgning Status 3. kvartal 2014 med bemærkninger var udsendt til bestyrelsen. HS gennemgik og redegjorde for regnskabsopfølgningen. HS svarede på spørgsmål. Flere områder blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med HS gennemgang. Budget 2015 Budget 2015 var udsendt. Bestyrelsen drøftede og besluttede størrelsen af skydebanetilskud Rådgivningsfunktionen blev indgående drøftet. Alle var enige om, at det er et meget væsentligt område, som skal fungere meget kvalificeret og kompetent i samarbejdet med kommuner, landsdele, foreninger og andre samarbejdspartnere. Bestyrelsen drøftede forventninger til: Fremtidens muligheder for at yde tilskud og lån, - til at SKBF-DK s grundydelser skal kunne hvile i sig selv, - sikre kompetent og kvalificeres arbejdskraft. Skyttebutikkens omsætning blev omtalt. Der blev udtrykt ønske om, at det estimerede regnskab 2014 indgik i budget Budgetopfølgning og gennemsigtighed i tallene er væsentligt og nødvendigt for at kunne justere i løbet af året. Budget 2015 tilrettes og er herefter godkendt. Retningslinjer for rejser, fortæring og gaver På baggrund af bestyrelsens behandling af oplæg til retningslinjer for rejser og fortæring har HHL tilpasset oplægget. Retningslinjerne er herefter godkendt. 7. Strategi 2020 I punktet deltog Simon Roslyng (SR). Bestyrelsen besluttede i marts 2014, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af FL, HHL og Lars Høgh, formand for DGI Skydning, som fik til opdrag at udarbejde forslag til 2

3 Skydebaneforeningen Danmarks Strategi Arbejdsgruppens forslag til Strategi 2020 forelå. Bestyrelsen drøftede indgående strategi og målsætninger. På baggrund heraf tilretter SR dokumentet. Den endelige version sendes til landsudvalget DGI Skydning til kommentering. Strategien skal fremadrettet indgå som selvstændigt punkt i bestyrelsesdagsordenen. 8. IT- og ERP leverandør PwC, Søren Klamers notat Screening af ERP system, november, blev udleveret på mødet. På baggrund af udtalelser og mail fra DGI havde bestyrelsen en indgående drøftelse af situationen. HHL afholder det i forvejen aftalte møde onsdag med direktør Søren Brixen, DGI, og der afdækkes situationen yderligere. FL konkluderede, at vi kører videre med eget system Ax 4,0 og sætter samtidig processen i gang med at indhente tilbud fra flere leverandører, jfr. PwC s notat. 9. Skydebaneområdet HHL orienterede om status på projekt Københavns Skyttecenter, Selinevej, 2300 København S HHL s power point blev udleveret og HHL underbyggede projektet. HHL håber på, at kunne fremlægge et forslag for Københavns Kommune i januar Skydebanesager: Broagerlands Skytteforening Skytteforeningen har ved mail af 12. november 2014 anmodet om nedsættelse af foreningens årlige afdrag på to lån. Foreningens ansøgning om nedsættelse af afdragene med begrundelse forelå. Det indstilles, at foreningen i 2014 alene betaler afdrag med kr. på lån opr kr. Herefter vil lånet være fuldt indfriet. Lån opr kr. forlænges med ét år, det vil sige at sidste afdrag betales i Såfremt foreningen igen får mulighed, er foreningen forpligtet til at afdrage med et ekstraordinært afdrag. Indstillingen blev tiltrådt. SBU holdt møde den 22. november og har eftersendt to sager til bestyrelsens behandling. Aalborg Skyttekreds, J.nr.: Ansøgning om tilskud og lån til ny opholdslokaler i Dall. De samlede udgifter er opgjort til kr. Eget indskud kr. Kommunalt tilskud kr. Andet tilskud kr. Det indstilles til bestyrelsen, at foreningen bevilges et tilskud på kr ,-. Dette forudsætter, at der fremsendes et sammenligneligt tilbud mere på projektet samt at foreningen bidrager med eget arbejde i ikke ubetydeligt omfang. BN bekræftede over for FL, at Lokale- og Anlægsfonden kan ansøges om hjælp. Bestyrelsen tilkendegav, at der bakkes op om projektet, men inden der tages endelig stillingstagen skal et sammenligneligt tilbud forelægges bestyrelsen. 3

4 Løgstør Sportsskytteklub, J.nr.: Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 meter bane i Lanterne Hallen. De samlede udgifter er opgjort til kr ,-. Eget indskud kr. Kommunalt tilskud kr. Det indstilles til bestyrelsen, at foreningen bevilges et tilskud på kr. samt et 10-årigt rentefrit lån på kr. Dette forudsætter, at der afholdes møde med Leif N. Bay og Søren S. Bendixen, hvor der aftales hvordan foreningen klarer afdrag og husleje m.m. på sigt. Derudover udarbejdes en lejekontrakt, der løber i minimum lånets løbetid. Indstillingen blev tiltrådt. Føres til referat: Bestyrelsen har på behandlet og godkendt Skydebaneudvalgets indstilling for følgende tre projekter: 1) D.F.B. Bjerringbro, J.nr.: Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter skydebane. De samlede udgifter opgjort til kr ,-. Kommunen søges i samarbejde med Bjerringbro Idrætspark. Foreningen indskyder eget arbejde. Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen tilsendes en tilkendegivelse på et tilskud på kr ,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr ,-. Lånet gives på forudsætning der fremsendes en tilbagebetalingsplan på lånet. Der sendes en ny ansøgning, til behandling, inden projektet startes op. 2) Skals Skytteforening, J.nr.: Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 m skydebane i Skals hallen De samlede udgifter er opgjort til kr ,-. Kommunen støtter hele halprojektet til kr. med kr.. Foreningen indskyder kr. Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et tilskud på kr. samt et lån på kr. 3) Esbjerg Skydebaner, J.nr.: Ændring af lån og tilskud. Der blev i juni afholdt et møde på skydebanen, hvor Leif Bay og Steen F. Andersen deltog fra Skydebaneforeningen Danmark, og John Skovgaard og Poul Jørgensen deltog for Esbjerg Skydebaner. Herunder drøftedes den økonomiske fordeling. Skydebaneforeningen Danmark har ikke været præcise nok i vores kommunikation på mødet, da vi under mødet forudsatte, at vi kunne se væk fra posten, der i ansøgningen var afsat til uforudsete udgifter, men efter mail fra Esbjerg skydebaner, har vi gennemgået materialet og konstateret, at der ved den bevilling, der blev givet i sagen, allerede var set væk fra denne (udokumenterede) post. Det indstilles derfor til bestyrelsen at der bevilliges et ekstra tilskud på kr , Samt at lånet forhøjes med kr og afdragsperioden forlænges med et år. Ovennævnte tre punkter er af bestyrelsen godkendt, efter behandling på mail den Forberedelse af møde med Landsudvalget DGI Skydning Dagsorden for mødet forelå og mødet blev løbende forberedt. 11. Landsskyttestævne 2015 Punktet blev ikke behandlet. 12. Meddelelser: Idan konference Skydebaneforeningen Danmark er repræsenteret ved Idrættens Analyseinstituts (Idan) konference i Vejen 24. til 26. november. Idrættens største udfordringer IV Hvem former 4

5 fremtidens idrætsliv? Folkeoplysning i Forandring I Vifos åbningskonference SKBF.DK er med som konferencedeltager og med en mindre messestand. 13. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til: Onsdag den 25. februar 2015 kl til med efterfølgende middag. hhl/nk 10. dec

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere