REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl til Sted: Lokale 8, stuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl. 9.30 til 14.30 Sted: Lokale 8, stuen"

Transkript

1 23. maj 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 4 Mødedato: 22. maj 2014 Tidspunkt: kl til Sted: Lokale 8, stuen Dansk Live deltog i mødet fra kl til REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal indtil kl og Niels Rønsholdt. Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent: Henrik Wenzel Andreasen, Connie Nielsen (referent), Steen Bochis, Jan Ole Traasdahl, Bodil Høgh, Jens Fuglsagn og Niels Græsholm Godkendt af udvalget den 3. juni Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra sidste møde til orientering Statens Kunstfonds bestyrelse Økonomi Godkendt lån af midler til transportstøtteordningen til orientering Internationale koncertaktiviteter klassisk musik Internationale udviklings og netværksaktiviteter Godkendelse af afslagsbegrundelser til puljerne til hoveduddeling Anvendelse af de midler, der var afsat til puljen til indspilning og udgivelse af musik (formidling i bredere forstand) Ansøgning om ændring af pladeprojekt Inhabilitet Orientering om genrestøtten til folkemusikområdet Godkendelse af Dacapos strategi for Edition S 71

2 Side Musikskolearbejdsgruppen Henvendelse fra Mogens Dahl kammerkor Markering af Statens Kunstfonds 50-års jubilæum i Fortolkning af kriterierne for transportstøtte Møde med Dansk Live Meddelelser 20. Kommunikation og formidling 21. Næste møde 22. Eventuelt Til orientering: - Hvidbog om DR s rolle i dansk musikliv - Høring om ny musik-området - Korrespondance med World Music Denmark om hvidbog - Mødekalender - Vegas bestyrelse har fået ny formand - Årshjul

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik godkendte dagsordenen. 2. Godkendt referat fra sidste møde til orientering Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tog det godkendte referat til efterretning. 3. Statens Kunstfonds bestyrelse Formanden orienterede om mødet i Statens Kunstfonds Bestyrelse den 21. maj 2014, herunder at bestyrelsen på mødet i september skal drøfte udvalgenes arbejde. 4. Økonomi - at tage økonomioversigten til efterretning 5. Godkendt lån af midler til transportstøtteordningen til orientering - at tage orienteringen til efterretning Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har pr. mail godkendt at bevilge et lån på 1,5 mio. kr. til transportstøtteordningen, og at lånet tilbagebetales, når udlodningsmidlerne er til disposition, under forudsætning af udlodningsaktstykket tiltrædes som forventet. 6. Internationale koncertaktiviteter klassisk musik - at bevilge op til kr. til 2 ansøgninger - at give afslag til 3 ansøgninger Maria Frej forlod lokalet under behandlingen af SKMP på grund af inhabilitet. Årsag: Personlige relationer. 7. Internationale udviklings og netværksaktiviteter - at bevilge kr. til 16 ansøgninger - at give afslag til 20 ansøgninger Maria Frej forlod lokalet underbehandlingen af SKMP på grund af inhabilitet. Årsag: Arbejdsmæssige relationer. 8. Godkendelse af afslagsbegrundelser til puljerne til hoveduddeling 2015

4 Side 4 - at godkende afslagsbegrundelserne for hoveduddelingen Anvendelse af de midler, der var afsat til puljen til indspilning og udgivelse af musik (formidling i bredere forstand) - at udsætte sagen til næste møde 10. Ansøgning om ændring af pladeprojekt - at godkende den ansøgte projektændring 11. Inhabilitet Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik konkluderede - at et medlem, der er inhabil i en given sag, kan fremlægge sin faktuelle viden om sagen inden behandlingen, hvis udvalget ønsker det (står også i referatet af mødet den 7. februar). Det samme gælder for behandlingen af sager i underudvalg - at det medlem, der er inhabil, altid skal forlade lokalet under behandlingen af den pågældende sag 12. Orientering om genrestøtten til folkemusikområdet - at der skal nedsættes en arbejdsgruppe på mødet i februar 2015 til at arbejde med midtvejsevalueringerne for genreorganisationerne - at der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdet 13. Godkendelse af Dacapos strategi for Edition S - at godkende Dacapos aftalesupplement, således at rammeaftale og strategi for Edition S for perioden vil være gældende for Dacapo med de justeringer, som er beskrevet i supplementet - at aftalen er gældende til udgangen af Musikskolearbejdsgruppen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik fremsatte bemærkninger til oplægget til brug for underudvalgets videre arbejde. 15. Henvendelse fra Mogens Dahl kammerkor

5 Side 5 - ikke at mødes med Jakob Holtze og Mogens Dahl 16. Markering af Statens Kunstfonds 50-års jubilæum i at indstille, at Wundergrund bliver operatør på opgaven, og at alle genreorganisationerne bliver inddraget - at formanden forelægger forslaget for formand for Legatudvalget for Musik Peter Bruun - at begge forslag fremlægges, hvis Peter Bruun fastholder legatudvalgets forslag 17. Fortolkning af kriterierne for transportstøtte - at tilføje følgende til kriteriernes pkt. 4: ( ved kontrakter). Det er ikke et krav, at disse koncerter skal være aflønnet efter tarif. Hvis særlige forhold gør sig gældende, fx ved improvisationskoncerter, kan der søges dispensation for ovenstående krav. - at underudvalget for orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed behandler dispensationsansøgninger 18. Møde med Dansk Live Repræsentanterne for Dansk Live udtalte bl.a. et ønske om, at der i tilknytning til midtvejsevalueringen af de regionale spillesteder i 2015 blev gennemført en udbygget dataindsamling, som kan tilvejebringe et bedre statistisk materiale på området. De fremførte også, at de statslige støtteordninger til rytmiske spillesteder i særdeleshed bør sikre at fødekæderne fungerer, da der i endnu højere grad end tidligere er brug for at fremme det nye talent og de smalle genrer. 19. Meddelelser Bente Dahl fortalte, at formanden for Odense Musikudvalg har bedt om et møde med hende, og at det er aftalt til den 10. juni. 20. Kommunikation og formidling - at bevilgede tilsagn offentliggøres på 21. Næste møde Torsdag den 19. juni kl til Eventuelt Intet.

6 Side 6

7 Internationale Navn Projekttitel Budget Ansøgt Indstilling koncertaktivitete klassisk - maj 2014 SKMP Agnethe Christensen Koncerter England og Skotland SKMP Agnethe Christensen Koncerter Grønland/Færøerne SKMP Andreas Ferrold Clemmensen Sommerkursus i USA SKMP Det Danske Kulturinstitut Koncerter med Bolette Roed SKMP Carion Koncertturné til Sörmland, Sverige Antal ansøgninger:

8 Internationale udviklings- og netværksaktiviteter maj 2014 Journalnummer Efternavn Fornavn Projekttitel Budget Ansøgt Indstillet SKMP Vogel Karsten Frankrigsbesøg SKMP Lydenskab GAIA - Lydenskab&Lilibeth Cuenca til Brasilien SKMP Vallejo Carolina Carl Winther & The Grand Beat Mexico Tour SKMP Christensen Alex Jønsson Arbejdsophold på Leveld Kunstnartun SKMP Modern Roots Agnete Christensen Chin & Lauda & Erik den røde SKMP Copenhagen JazzHouse Gæstebooker: Paal Nilssen-Love SKMP Nordstrøm Hans-Henrik Arbejdsophold på Orkney juni SKMP Hansen Jan "Ocean Of Sound" SKMP Sadolin Cecilie Nørgaard von Hausen Arbejdsophold i Berlin SKMP Vallejo Carolina SEKOU KOUYATE & SECTION KORA SKMP Foreningen for Fanø Free Folk Festival Daniel Merrill + Ayman Asfour residency SKMP Christensen Mikkel Thomas Fra Austin til Østermarie SKMP Eltard Anne Moritza Co - write & co - production, International project SKMP Eeg Sinne Lemvig meets Los Angeles SKMP Borby Flemming Ghostbrother Project SKMP Ankarfeldt Morten Ankarfeldt/Marcio Quartet: Rio de Janeiro og Danmark SKMP Hornekær Nisse John Primer Artist-in-Residence SKMP Aarhus Unge Tonekunstnere ÅRHUS UNGE TONEKUNSTNERE SKMP Kirkegaard Jacob Residency for Jacob Kirkegaard Danske Kulturinstitut SKMP Rasmussen Gustav Koncertrække/indspilning SKMP Balslev Povl Chr. Koncert og komponist samarbejde SKMP Heap Martin Martin Heap ophold i Rio de Janeiro SKMP Rosenbaum Poul Gæsteprofessor Shaxing University, Kina, SKMP Westergaard Torben Tangofied - More Buenos Aires adventures! SKMP Houmark-Nielsen Karsten Made in Dreams SKMP FIGURA Ensemble Timo Kreuser SKMP Grabowski Stephan Crister The Rasta Connection SKMP Andersen Julie Charlotte Tour de Folk SKMP Lassen Nils Thyge Ophold i forbindelse med lydinstallation i New York SKMP The Magic Garden v/jacob Sebastian Rose Moth Den tibetanske operatrup SKMP You.You.You. I/S YouYouYou Produktion af EP og netværksaktivitet SKMP Musikforeningen Nordisk Nordisk 2015, nye bands fra nord SKMP Cordes Casper Cali, Copenhague y la Sostenibilidad Cultural SKMP HEARTBEATS PUBLISHING ApS Skabe relationer og samarbejde med international SKMP SCENATET Hafdís Bjarnadóttir fra Island Antal ansøgninger:

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 13. juni 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 6 Mødedato: 26. maj 2014 Tidspunkt: kl. 8.30 16.30 (mødet blev forlænget til kl. 18.00) Sted alle dage: Lokale 4 Kl. 11.00:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik

MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik MIC DANSK MUSIK INFORMATIONS CENTER ÅRSBERETNING 2002 MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik Informations

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77 18. Marts 2015 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15 Syddansk Universitet, Campus Odense,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 27. april 2011 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Klaus Løkkegaard (KL) Jan Østergaard Bertelsen (JØB), medlem

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere