INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker fra byggemødet lørdag den 23. august 2014 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling vedrørende det igangværende projekt, herunder til afstemning om følgende projektdele: 1. Fællesudgifter afholdt til dato 2. Udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe 3. Udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer 4. Udskiftning af dørtelefonanlæg 5. Finansieringsmodel / opsummering Projektdel vedrørende istandsættelse af trappeopgange (omfattende gulvbelægning og malerarbejde mv.) afventer byggemøder og generalforsamlingsbeslutninger til næste år. 0. Motivation og status Mange beboere og ejere har i de seneste år spurgt til istandsættelse af trappeopgange og udskiftning af vinduer i ejendommen. Ejerforeningens bestyrelse har derfor i år 2012 igangsat et projekt vedrørende dette. Efter et forløb med indsamling af tilbud, mødeafholdelser og gennemførsel af prøvelejlighed (standard for udskiftning af vinduer og døre i lejlighederne), er tiden nu kommet til igangsætning af det faktiske vedligeholdelsesprojekt. Side 1 af 5

2 Ved vedtægtsændring i juli 2014 blev vedligeholdelsespligten vedrørende samtlige vinduer og altandøre, der forefindes i en lejlighed, ændret til at påhvile den enkelte ejerlejligheds ejer selv og ikke ejerforeningen. Dermed er det gjort frivilligt og op til den enkelte ejer at bestemme hvornår man ønsker udskiftning af vinduer og altandøre i ens lejlighed. Udskiftningen foregår på den enkelte ejers regning. For yderligere baggrundsbeskrivelse, herunder motivation, detaljeret omfang af projektet og tidsplan mv. henvises til dokumenter tilgængelig på foreningens hjemmeside. På byggemødet den 23. august 2014 blev der på baggrund af modtagne tilbud mv. afgivet bindende tilmelding til projektets del med udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne (efterfølgende = fase ét). Oversigten over tilmeldte fremgår af For at imødekomme ønsker fra ejerne, fremmødte på byggemødet den 23. august 2014, afholdes således ekstraordinær generalforsamling vedrørende tømrerarbejdet, som indgår i projektets fase 2, hvor den primære forskel fra fase ét, består i at der er tale om en for ejerforeningen fælles beslutning. 1. Fællesudgifter afholdt til dato På den ekstraordinære generalforsamling den 23. juni 2014 blev det besluttet at allerede afholdte fællesudgifter vedrørende prøvelejligheden skal deles ligeligt blandt samtlige ejere, da alle vil have lige fordel af at kunne kopiere resultatet af denne i efteråret 2014 eller senere. Alle ejere vil derfor blive opkrævet kr. i efteråret 2014, uanset om de deltager eller ikke deltager i projektet med udskiftning af vinduer og altandøre. Dette foreslås af bestyrelsen fastholdt. Fællesudgifter til dato omfatter udgifter til arkitekt (ca. 90 tkr.), merudgifter til tømrer anvendt ved prøvelejlighed (ca. 30 tkr.) og øvrige (ca. 30 tkr.) i alt 150 tkr. til fordeling blandt 50 lejligheder. Ca. 100 tkr. er fordelt til udskiftning af vinduer og altandøre og de resterende 50 tkr. er fordelt til udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe. 2. Udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe Som naturligt følge af at tømrere er på adressen i efteråret 2014 i forbindelse med udskiftning af vinduer og altandøre i udvalgte lejligheder, foreslår bestyrelsen samt fremmødte på byggemødet den 23. august 2014, at der foretages udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe. Udskiftningen skal Side 2 af 5

3 finansieres gennem et ejerforeningsadministreret lån (se beskrivelse af finansieringsmodel nedenfor (model er uændret i forhold til tidligere præsentationer)). Udgift til udskiftning af døre i lejligheder til hovedtrappe og bagtrappe kan med afsæt i modtagne tilbud mv., illustreres som følgende: Kr. I alt Pr. lejlighed Tømrer (materialer og timer) iht. tilbud Andel afholdte fællesudgifter I alt Udskiftningen vil blive foretaget i forlængelse af udskiftning af vinduer og altandøre i udvalgte lejligheder. 3. Udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer Sidste del af tømrerentreprisen i projektet omfatter udskiftning af vinduer og døre på fællesarealer. Da udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer tilsvarende også udgør et naturligt følge af at tømrere er på adressen i efteråret 2014, foreslår bestyrelsen samt fremmødte på byggemødet den 23. august 2014, at der foretages udskiftning af døre og vinduer på fællesarealer. Udskiftningen skal finansieres gennem ejerforeningens vedligeholdelsesbudget i de kommende 7-9 år. Hertil optager ejerforeningen et lån på kr. En uudnyttet andel af beløb afsat til uforudsete udgifter foreslås af bestyrelsen straks at skulle gå til nedbringelse af dette lån. Kr. I alt Tømrer (materialer og timer) iht. tilbud Afsat til uforudset udgifter (12%) I alt Udskiftningen på fællesarealer vil blive foretaget i forlængelse af ovenstående, formentlig i foråret Udskiftning af dørtelefonanlæg I sammenhæng med udskiftning af døre på fællesarealer foreslår bestyrelsen udskiftning af dørtelefonanlæg. På baggrund af modtaget tilbud fra et låseservicefirma på kr. (afrundet opad) er således indregnet kr. hertil pr. lejlighed i efterfølgende oversigt (punkt 5). En uudnyttet andel af de kr. foreslås af bestyrelsen straks at skulle gå til nedbringelse af ejerforeningens lån, som beskrevet under punkt 3. Side 3 af 5

4 5. Finansiering / opsummering Baseret på modtagne opdaterede tilbud pr. august 2014 og overslag fra ejerforeningens arkitekt kan opsummeres følgende udgifter pr. lejlighed hhv. 1-værelse, 2-værelses, 3-værelses samt butikken hvortil der optages et ejerforeningsadministreret lån, som hver ejer forpligter sig til at tage del i med de beskrevne beløbsstørrelser: Kr. 1-vær 2-vær 3-vær Butikken Finansiering For- og bagtrappedøre E/F adm. lån Dørtelefon E/F adm. lån I alt E/F adm. lån Det samlede lån udgør i alt kr., hvoraf kr. fordeles til ejerforeningens vedligeholdelsesbudget, mens fordeles blandt ejerne i ovennævnte beløbsstørrelser (6 st. tv. har ingen bagtrappedør, 6 st. th. fortrappedør er skiftet, 8 3 th. er skiftet - disse lejligheder vil kun indgå i forhold til hvad der skal udskiftes samt med en andel af fællesudgifter). Hver enkelt ejer skal dermed igennem ejerforeningen låne kr. for at få nye døre fra lejligheden til hhv. hovedtrappe og bagtrappe (svarende til prøvelejlighedens døre), nye døre og vinduer på fællesarealer samt nyt dørtelefonanlæg ved et uændret budget i ejerforeningen. Lånevilkår: Afdragsprofil og rente for lån er fastlagt. Lånet bliver over 5 år til en rente på 7 %. For den enkelte ejers lån på kr. medfører dette en månedlig ydelse før skat på ca. 500 kr. (efter skat ca. 400 kr.). Ydelsen opkræves månedligt sammen med ejerforeningsbidrag og aconto forbrug mv. af administrator. Administrator udarbejder årligt relevant materiale vedrørende fradragsberettigede renteudgifter til selvangivelsen. Som tidligere beskrevet, vil der for hver ejers andel af det ejerforeningsadministrerede lån være mulighed for førtidig indfrielse. Side 4 af 5

5 Din stemme er VIGTIG for at sikre succesfuld gennemførsel af projektet. Projekt: Jeg / Vi, ejer af Falen kan desværre ikke møde på den ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2014 og giver derfor bestyrelsesmedlem Ulrik Johansen fuldmagt til at stemme ja eller nej til følgende forslag og tilhørende finansieringsplan på den ekstraordinære generalforsamling: Sæt kryds: Ja, tak Nej, tak A. Jeg / Vi ønsker ligelig fordeling blandt ejerne af fællesudgifter ved prøvelejlighed iht. vedlagte plan for finansiering. B. Jeg / Vi ønsker udskiftning af døre til fortrappe og bagtrappe i min / vores lejlighed iht. vedlagte plan for finansiering. C. Jeg / Vi ønsker udskiftning vinduer og døre på fællesarealer i ejendommen iht. vedlagte plan for finansiering. D. Jeg / Vi ønsker udskiftning af dørtelefonanlæg iht. vedlagte plan for finansiering. Tilkendegivelse pr. post eller mail skal være administrator i hænde senest onsdag den 17. september 2014, kl. 12,00. Side 5 af 5

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal.

I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal. År 2014, tirsdag den 9. december kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere