Høj udbudspris er gift for salget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høj udbudspris er gift for salget"

Transkript

1 NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen har foretaget. Huse, der sættes ned i pris, får ikke en køber med et snuptag. Tværtimod tyder meget på, at prisreduktioner kan skræmme købere væk og forøge liggetiden markant. Overvej udbudsprisen nøje, lyder Realkreditforeningens råd. I 21 tog det i gennemsnit 2 dage at sælge et parcel- eller rækkehus, dvs. seks til syv måneder. Dette tal omfatter alle handler, og dermed også dem, der tog meget lang tid, fordi sælgerne havde urealistiske prisforventninger. Hvis man sætter en realistisk pris fra begyndelsen, kan boligen sælges hurtigere, men hvor stor er effekten? Analysen der er baseret på et specialudtræk fra databasen bag boligmarkedsstatistikken leveret af e-nettet, peger på, at fordelen ved at sætte en realistisk pris fra begyndelsen er stor. Hurtigere salg, hvis man rammer nogenlunde rigtigt De sælgere, der formåede at ramme nogenlunde rigtigt med den første udbudspris, fik boligen solgt hurtigere. De, der ramte korrekt inden for en margen på 2 pct. - hvilket 85 pct. af sælgerne formåede fik solgt boligen i løbet af 16 dage. De der ramte rigtigt inden for 1 pct. 58 pct. af sælgerne - fik solgt boligen efter gennemsnitligt 116 dage, dvs. under fire måneder. 25 Figur 1. Salgstid ved forskellig præcision i fastsættelsen af første udbudspris, parcel- og rækkehuse, pct 85 pct Antal dage pct 33 pct 58 pct. 75 pct 5 Op til 2 pct. Op til 5 pct. Op til 1 pct. Op til 15 pct. Op til 2 pct. Alle boligsalg i 21 Prisreduktion fra første udbudspris til salgspris. Tallet over søjlen angiver andelen af alle boligsalg

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Langt de fleste sælgere i 21 fik altså solgt deres bolig relativt hurtigt, hvis blot de formåede at ramme udbudsprisen nogenlunde rigtigt, og altså var villige til at slå af på prisen i det omfang, den var for højt sat. Dette til trods for, at 21 var et relativt svagt år på boligmarkedet. At prøve sig frem kan være problematisk Som sælger gælder det om både at undgå at sælge for billigt, og undgå at køberne går uden om boligen, fordi den er for dyrt prissat. Er man i tvivl, kan det være en fristende strategi at prøve lykken og sætte en relativt høj pris og se, om ikke der skulle komme en interesseret liebhaver. Sker det ikke, kan man jo sætte prisen ned. Faren ved denne strategi er imidlertid, at boligen kommer til at fremstå som mindre attraktiv, fordi den har været til salg længe. En prisnedsættelse signalerer også, at sælger og mægler ikke har været i stand til at sætte en fornuftig pris fra starten. Hvem siger så, at den nye, reducerede pris er passende? Med fremkomsten af diverse internetportaler i de senere år, er dette nu fuldstændig synligt for køberne, i modsætning til tidligere. Det er ikke muligt at afgøre, om salgsforløbet har direkte betydning for den opnåede salgspris, idet man jo aldrig kan få opklaret, hvor meget en ejendom ville have indbragt, hvis udbudsprisen havde været lidt lavere fra begyndelsen. Det er imidlertid muligt at se, hvordan salgstiderne påvirkes, hvis udbudsprisen må reduceres under salgsforløbet. Her er konklusionen meget klar: Boligsalg, hvor udbudsprisen sænkes en eller flere gange i forløbet tager markant længere tid, jf. figur 2. Figur 2. Salgstider for ejendomme med og uden reduktion af udbudspris i salgsperioden Antal dage Negativ - salg over udbudspris -2 pct. 2-5 pct. 5-1 pct pct pct. over 2 pct. Prisreduktion fra første udbudspris til realiseret salgspris Alle Salgstid uden nedsættelse af udbudspris Salgstid med nedsættelse af udbudspris

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Ejendomme, der ikke sættes ned i pris i salgsperioden, sælges på gennemsnitligt 17 dage, mens det tager 335 dage i gennemsnit at sælge en ejendom, der må sættes ned i pris undervejs. En del af denne store forskel skyldes, at de ejendomme, der må sættes ned i pris, også er dem, der fra starten er udbudt til høje priser. Det viser sig imidlertid, at dette ikke er hele forklaringen. Forskellen i salgstider genfindes nemlig, når man sammenligner ejendomme, med samme samlede prisreduktion, jf. figur 2. For ejendomme der sælges 1-15 pct. under første udbudspris, tager det fx 275 dage, hvis afslaget helt eller delvis sker i form af en eller flere nedsættelser af udbudsprisen, mens det kun tager 152 dage, hvis udbudsprisen er uændret i hele perioden, og afslaget alene gives i forbindelse med indgåelse af en købsaftale. At sætte udbudsprisen ned er ikke at begynde forfra Forskellen kan forekomme paradoksal, for formålet med at sætte prisen ned er jo netop at tiltrække købere og fremskynde salget. Mindre markant bliver konklusionen ikke, når man betragter salgstiderne efter første udbudsprisnedsættelse, jf. figur 3. For ejendomme med en samlet prisreduktion på 1-15 pct. er salgstiden efter udbudsprisreduktionen omtrent den samme som hele salgstiden for de ejendomme, hvis udbudspris fastholdes. Figur 3. Salgstider for ejendomme med og uden reduktion af udbudspris i salgsperioden Antal dage Negativ - salg over udbudspris -2 pct. 2-5 pct. 5-1 pct pct pct. over 2 pct. Prisreduktion fra første udbudspris til realiseret salgspris Alle Salgstid i alt for ejendomme uden prisnedsættelse Salgstid efter første prisnedsættelse

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 En ejendom, hvis udbudspris nedsættes, sælges altså ikke i gennemsnit hurtigere end en tilsvarende ejendom, hvor den høje udbudspris fastholdes. Betragter man ejendomme med en samlet prisreduktion på over 15 pct. er salgstiden efter prisreduktionen længere end den samlede salgstid for ejendomme, hvis udbudsprisen fastholdes og afslaget først gives i forbindelse med salget. Priserne sættes alligevel ned En prisreduktion signalerer til køberne, at man er mere fleksibel og forhandlingsvillig. Men samtidig siger man, at interessen fra andre købere ikke har været tilfredsstillende, og at man ikke har haft en korrekt vurdering af boligens værdi fra start. Signalerne er således blandede, og tallene peger på, at den salgsfremmende effekt af en prisreduktion er temmelig tvivlsom. Dog kan man ikke se, om de ejendomme, der faktisk blev sat ned i pris, ville være blevet solgt og hvornår, hvis ikke prisen var blevet sat ned. Det kan tænkes, at salget i så fald ville have taget endnu længere tid, eller slet ikke ville have fundet sted. Tallene viser kun, at en prisnedsættelse ikke er en snuptagsløsning, der giver et hurtigt salg. Alligevel er prisreduktioner undervejs i salgsforløbet ganske udbredte. Jo større samlet afslag, der gives i forbindelse med en handel, jo større er tilbøjeligheden til, at en del af reduktionen sker i løbet af salgsperioden. Blandt de handler der endte med priser 2 pct. eller mere under første udbudspris, var der i 87 pct. af tilfældene sket prisreduktioner undervejs i salgsforløbet, jf. figur 4. Denne adfærd er næppe udtryk for nogen systematisk fejlvurdering fra sælgernes side. Snarere må det antages, at prisen sættes ned, fordi alternativet er værre. Fastholdes en meget høj pris, skræmmes køberne væk, og har boligen været til salg længe, signalerer en uændret pris urealistiske forventninger og ufleksibilitet. Er man i den kedelige situation, at ens hus er udbudt til for høj en pris, og køberinteressen mangler, står valget altså mellem to ufordelagtige løsninger, og man må således vælge den mindst ufordelagtige.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Figur 4. Handler med og uden reduktion i udbudspris, 21 Antal handler Negativ - salg over udbudspris -2 pct. 2-5 pct. 5-1 pct pct pct. over 2 pct. Prisreduktion fra første udbudspris til realiseret salgspris Uden reduktion af udbudspris Med reduktion af udbudspris Det mest fordelagtige er, som nævnt, hvis prisen kan sættes rigtigt fra start, og man derved kan styre uden om de vanskelige dilemmaer. Karsten Beltoft: Overvej udbudsprisen nøje "Analysens tal er meget markante. Fordelen ved at ligge tæt på den rigtige pris fra begyndelsen er stor. Som sælger vil man selvfølgelig gerne undgå at sætte prisen for lavt, for det giver jo et meget direkte tab. Men en høj pris kan altså også give vanskeligheder. At ramme rigtigt er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men analysen viser, at det er vigtigt at overveje udbudsprisen nøje," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen, og tilføjer: "Analysen bekræfter en anbefaling, der af og til lyder fra ejendomsmæglere om at sætte prisen rigtigt fra start. Sættes den for højt, havner man let i en blindgyde og må træffe et kedeligt valg mellem to ufordelagtige løsninger. Man må derfor fraråde sælgere at "prøve lykken" med en høj udbudspris i den tro, at man bare kan sætte den ned igen".

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Mindre afdrag på realkreditgælden Boligejerne afdrager lidt mindre på realkreditgælden end for 1 år siden. Forklaringen er afdragsfrie låns popularitet. Faldet i afdrag er dog beskedent årligt cirka 2. kr. pr. boligejer, der har valgt et afdragsfrit lån. Samlet set er afdragene i procent af den samlede realkreditgæld til ejerboliger faldet fra 2,5 pct. i begyndelsen af år 2 til ca. 1,5 pct. i begyndelsen af 211. Det vil sige, at boligejerne afdrager mindre end for 1 år siden, hvilket primært skyldes de afdragsfrie låns indførelse i 23. Figur 1 viser udviklingen i afdrag i procent af restgælden til realkreditinstitutterne fra år 2 og frem. Figur 1 3,% Afdrag i procent af obligationsrestgælden for ejerboliger 2,5% 2,% Afdrag i procent 1,5% 1,%,5% 1 pct.-point svarende til en forskel på 14,5 mia.kr. i afdrag,% 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Hvis man forestiller sig, at boligejerne skulle afdrage 2,5 pct. af restgælden, som i år 2, vil det svare til, at der årligt skulle afdrages 14,5 mia. kr. mere end de ca. 2 mia. kr. årligt, som boligejerne i dag afdrager på deres realkreditlån. Den primære grund til, at boligejerne ikke afdrager samme andel som tidligere er, at fra 23 fik boligejerne mulighed for at tage et afdragsfrit lån, og i dag er ca. 55 pct. af boligejernes restgæld optaget som afdragsfrie lån.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Hvis afdragsandelen skulle være opretholdt på niveauet fra før indførelsen af de afdragsfrie lån, kan man udarbejde forskellige forudsætninger for at få et mer-afdrag på 14,5 mia. kr. Hvis 55 pct. af boligejerne har et afdragsfrit lån, svarer det til ca. 7. boligejere, der vil skulle afdrage ca. 2. kr. hver for at komme op på mer-afdraget på 14,5 mia. kr. Et gennemsnitshus kostede ved udgangen af 21 ca kr., og et eventuelt manglende afdrag svarer derfor til 1,2 pct. af husets værdi. For den enkelte boligejer er ca. 2. kr. i gennemsnit et mindre beløb, men det er et afdragsbeløb, som skal betales hvert år. Det vil sige, at effekten af en 1-årig afdragsfri periode vil blive på ca. 2. kr. På længere sigt har selv mindre årlige afdrag en vis betydning for, hvor meget friværdi der er i boligen. Forudsat vel at mærke, at ejendomspriserne ikke stiger i de 1 år, hvor boligejeren har afdragsfrihed. Med hensyn til nutidsværdien af et afdragsfrit lån henvises også til artiklen i nyhedsbrevet: "Inflationen hjælper boligejere med afdragsfrie lån". Beltoft: Der bliver i gennemsnit afdraget mindre på realkreditgælden "Afdragsandelen er faldende for boligejerne. I år 2 blev der afdraget ca. 2,5 pct. årligt af realkreditgælden. I dag er tallet faldet til ca. 1,5 pct., som skyldes, at over halvdelen af boliggælden i realkreditten er afdragsfrie lån med typisk 1 års løbetid", siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Da ca.. 55 pct. af boligejerne har afdragsfrie lån i dag, ville en afdragsandel, svarende til før indførelsen af de afdragsfrie lån betyde, at de i gennemsnit skal afdrage ca. 2. kr. pr år. Det er jo egentlig et ret moderat beløb for at nå op på et samlet afdrag, som svarer til situationen før de afdragsfrie lån blev indført," siger Karsten Beltoft. "Over 1 år bliver det alligevel til en del penge, som man ikke har afdraget på realkreditgælden, men det kan opvejes af, at man eventuelt har haft bankfinansiering, som man har afdraget på. Vi ser, at husholdningerne i disse år sparer mere op end tidligere, og det kan indikere, at nogle af de ikke-betalte afdrag bliver sparet op i banken eller på anden vis, og boligejerne får på den måde polstret sig, og vælger måske at holde opsparingen i likvide midler frem for i mursten," siger Karsten Beltoft.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Inflationen hjælper boligejere med afdragsfrie lån De afdragsfrie lån blev indført i efteråret 23, og det viser sig, at inflationen allerede nu har gjort værdien af gælden 15 pct. mindre end dengang, da lånet blev optaget. Hvis man forestiller sig, at husejerne efter indførelse af de afdragsfrie lån lånte 1 mio. kr. i de respektive år, er realværdien af gælden i dag forskellig - selvom der ikke er blevet afdraget i perioden. Figuren viser realværdien eller nutidsværdien i 211 af et afdragsfrit lån på 1 mio. kr. afhængigt af optagelsestidspunktet. Et lån optaget i år 23 vil i dag svare til, at man kun låner ca. 85. kr., da inflationen gør gælden mindre værd. Inflationsgevinsten er ca. 15 pct. for boligejere, der optog et lån ved udgangen af 23, da gælden er mindre værd. I regnestykket er priserne fremskrevet med forbrugerpriserne for perioden 23 og frem til maj Nutidsværdi af lån på 1 mio. kr Lån optaget i år Nutidsværdi af lån på 1 mio. kr. Inflationsgevinst 1 For at gælden kan blive udhulet, kræver det også, at den reale disponible indkomst vokser over tid. Det er ikke med i denne analyse, men det kan blandt andet konstateres, at Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor viser en lønfremgang på 19,8 pct. fra 25 til 21, som er mere end inflationsudviklingen fra 23 og frem til i dag. Indkomstskattelettelserne og reallønsfremgang i perioden fra 23 til 21 indikerer, at boligejere i arbejde generelt har en højere real disponibel indkomst, end dengang de optog det afdragsfrie lån.

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Inflationen gør gælden mindre værd i nutidskroner, og boligejere, der optog et afdragsfrit lån i efteråret 23 på 1 mio. kr. har reelt fået værdiforringet deres gæld med ca. 15. kr. over ca. 8 år. De 15. kr. svarer til 15 pct. af lånesummen, hvilket er inflationens bidrag til, at gælden bliver mindre betydningsfuld, end dengang man optog gælden. Beltoft: Inflation hjælper boligejere med gælden "Afdragsfrie lån bliver ofte kritiseret, da der ikke afdrages på gælden de første 1 år. "Tiden læger alle sår", er et gammel ordsprog, og det kan også anvendes på stiftet gæld. Inflationen så og sige æder en bid af gælden, så den ikke er samme byrde, som dengang man stiftede den, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Boligejere der optog et afdragsfrit lån i perioden har uden at gøre noget oplevet, at værdien af gælden er mindsket med pct., siden de optog lånet. Inflationen hjælper ikke med at betale pengene tilbage, men værdien af gælden bliver lidt efter lidt reelt set mindre. Alt i alt er det et positiv bidrag til boligejere, der har optaget et afdragsfrit lån, og som også er bedre stillet ved pæne lønstigninger i de sidste 1 år, og senest fra 21 har de fået del i indkomstskattelettelser ved forårspakken 2.," siger Karsten Beltoft. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Karsten Beltoft Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere