Høj udbudspris er gift for salget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høj udbudspris er gift for salget"

Transkript

1 NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen har foretaget. Huse, der sættes ned i pris, får ikke en køber med et snuptag. Tværtimod tyder meget på, at prisreduktioner kan skræmme købere væk og forøge liggetiden markant. Overvej udbudsprisen nøje, lyder Realkreditforeningens råd. I 21 tog det i gennemsnit 2 dage at sælge et parcel- eller rækkehus, dvs. seks til syv måneder. Dette tal omfatter alle handler, og dermed også dem, der tog meget lang tid, fordi sælgerne havde urealistiske prisforventninger. Hvis man sætter en realistisk pris fra begyndelsen, kan boligen sælges hurtigere, men hvor stor er effekten? Analysen der er baseret på et specialudtræk fra databasen bag boligmarkedsstatistikken leveret af e-nettet, peger på, at fordelen ved at sætte en realistisk pris fra begyndelsen er stor. Hurtigere salg, hvis man rammer nogenlunde rigtigt De sælgere, der formåede at ramme nogenlunde rigtigt med den første udbudspris, fik boligen solgt hurtigere. De, der ramte korrekt inden for en margen på 2 pct. - hvilket 85 pct. af sælgerne formåede fik solgt boligen i løbet af 16 dage. De der ramte rigtigt inden for 1 pct. 58 pct. af sælgerne - fik solgt boligen efter gennemsnitligt 116 dage, dvs. under fire måneder. 25 Figur 1. Salgstid ved forskellig præcision i fastsættelsen af første udbudspris, parcel- og rækkehuse, pct 85 pct Antal dage pct 33 pct 58 pct. 75 pct 5 Op til 2 pct. Op til 5 pct. Op til 1 pct. Op til 15 pct. Op til 2 pct. Alle boligsalg i 21 Prisreduktion fra første udbudspris til salgspris. Tallet over søjlen angiver andelen af alle boligsalg

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Langt de fleste sælgere i 21 fik altså solgt deres bolig relativt hurtigt, hvis blot de formåede at ramme udbudsprisen nogenlunde rigtigt, og altså var villige til at slå af på prisen i det omfang, den var for højt sat. Dette til trods for, at 21 var et relativt svagt år på boligmarkedet. At prøve sig frem kan være problematisk Som sælger gælder det om både at undgå at sælge for billigt, og undgå at køberne går uden om boligen, fordi den er for dyrt prissat. Er man i tvivl, kan det være en fristende strategi at prøve lykken og sætte en relativt høj pris og se, om ikke der skulle komme en interesseret liebhaver. Sker det ikke, kan man jo sætte prisen ned. Faren ved denne strategi er imidlertid, at boligen kommer til at fremstå som mindre attraktiv, fordi den har været til salg længe. En prisnedsættelse signalerer også, at sælger og mægler ikke har været i stand til at sætte en fornuftig pris fra starten. Hvem siger så, at den nye, reducerede pris er passende? Med fremkomsten af diverse internetportaler i de senere år, er dette nu fuldstændig synligt for køberne, i modsætning til tidligere. Det er ikke muligt at afgøre, om salgsforløbet har direkte betydning for den opnåede salgspris, idet man jo aldrig kan få opklaret, hvor meget en ejendom ville have indbragt, hvis udbudsprisen havde været lidt lavere fra begyndelsen. Det er imidlertid muligt at se, hvordan salgstiderne påvirkes, hvis udbudsprisen må reduceres under salgsforløbet. Her er konklusionen meget klar: Boligsalg, hvor udbudsprisen sænkes en eller flere gange i forløbet tager markant længere tid, jf. figur 2. Figur 2. Salgstider for ejendomme med og uden reduktion af udbudspris i salgsperioden Antal dage Negativ - salg over udbudspris -2 pct. 2-5 pct. 5-1 pct pct pct. over 2 pct. Prisreduktion fra første udbudspris til realiseret salgspris Alle Salgstid uden nedsættelse af udbudspris Salgstid med nedsættelse af udbudspris

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Ejendomme, der ikke sættes ned i pris i salgsperioden, sælges på gennemsnitligt 17 dage, mens det tager 335 dage i gennemsnit at sælge en ejendom, der må sættes ned i pris undervejs. En del af denne store forskel skyldes, at de ejendomme, der må sættes ned i pris, også er dem, der fra starten er udbudt til høje priser. Det viser sig imidlertid, at dette ikke er hele forklaringen. Forskellen i salgstider genfindes nemlig, når man sammenligner ejendomme, med samme samlede prisreduktion, jf. figur 2. For ejendomme der sælges 1-15 pct. under første udbudspris, tager det fx 275 dage, hvis afslaget helt eller delvis sker i form af en eller flere nedsættelser af udbudsprisen, mens det kun tager 152 dage, hvis udbudsprisen er uændret i hele perioden, og afslaget alene gives i forbindelse med indgåelse af en købsaftale. At sætte udbudsprisen ned er ikke at begynde forfra Forskellen kan forekomme paradoksal, for formålet med at sætte prisen ned er jo netop at tiltrække købere og fremskynde salget. Mindre markant bliver konklusionen ikke, når man betragter salgstiderne efter første udbudsprisnedsættelse, jf. figur 3. For ejendomme med en samlet prisreduktion på 1-15 pct. er salgstiden efter udbudsprisreduktionen omtrent den samme som hele salgstiden for de ejendomme, hvis udbudspris fastholdes. Figur 3. Salgstider for ejendomme med og uden reduktion af udbudspris i salgsperioden Antal dage Negativ - salg over udbudspris -2 pct. 2-5 pct. 5-1 pct pct pct. over 2 pct. Prisreduktion fra første udbudspris til realiseret salgspris Alle Salgstid i alt for ejendomme uden prisnedsættelse Salgstid efter første prisnedsættelse

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 En ejendom, hvis udbudspris nedsættes, sælges altså ikke i gennemsnit hurtigere end en tilsvarende ejendom, hvor den høje udbudspris fastholdes. Betragter man ejendomme med en samlet prisreduktion på over 15 pct. er salgstiden efter prisreduktionen længere end den samlede salgstid for ejendomme, hvis udbudsprisen fastholdes og afslaget først gives i forbindelse med salget. Priserne sættes alligevel ned En prisreduktion signalerer til køberne, at man er mere fleksibel og forhandlingsvillig. Men samtidig siger man, at interessen fra andre købere ikke har været tilfredsstillende, og at man ikke har haft en korrekt vurdering af boligens værdi fra start. Signalerne er således blandede, og tallene peger på, at den salgsfremmende effekt af en prisreduktion er temmelig tvivlsom. Dog kan man ikke se, om de ejendomme, der faktisk blev sat ned i pris, ville være blevet solgt og hvornår, hvis ikke prisen var blevet sat ned. Det kan tænkes, at salget i så fald ville have taget endnu længere tid, eller slet ikke ville have fundet sted. Tallene viser kun, at en prisnedsættelse ikke er en snuptagsløsning, der giver et hurtigt salg. Alligevel er prisreduktioner undervejs i salgsforløbet ganske udbredte. Jo større samlet afslag, der gives i forbindelse med en handel, jo større er tilbøjeligheden til, at en del af reduktionen sker i løbet af salgsperioden. Blandt de handler der endte med priser 2 pct. eller mere under første udbudspris, var der i 87 pct. af tilfældene sket prisreduktioner undervejs i salgsforløbet, jf. figur 4. Denne adfærd er næppe udtryk for nogen systematisk fejlvurdering fra sælgernes side. Snarere må det antages, at prisen sættes ned, fordi alternativet er værre. Fastholdes en meget høj pris, skræmmes køberne væk, og har boligen været til salg længe, signalerer en uændret pris urealistiske forventninger og ufleksibilitet. Er man i den kedelige situation, at ens hus er udbudt til for høj en pris, og køberinteressen mangler, står valget altså mellem to ufordelagtige løsninger, og man må således vælge den mindst ufordelagtige.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Figur 4. Handler med og uden reduktion i udbudspris, 21 Antal handler Negativ - salg over udbudspris -2 pct. 2-5 pct. 5-1 pct pct pct. over 2 pct. Prisreduktion fra første udbudspris til realiseret salgspris Uden reduktion af udbudspris Med reduktion af udbudspris Det mest fordelagtige er, som nævnt, hvis prisen kan sættes rigtigt fra start, og man derved kan styre uden om de vanskelige dilemmaer. Karsten Beltoft: Overvej udbudsprisen nøje "Analysens tal er meget markante. Fordelen ved at ligge tæt på den rigtige pris fra begyndelsen er stor. Som sælger vil man selvfølgelig gerne undgå at sætte prisen for lavt, for det giver jo et meget direkte tab. Men en høj pris kan altså også give vanskeligheder. At ramme rigtigt er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men analysen viser, at det er vigtigt at overveje udbudsprisen nøje," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen, og tilføjer: "Analysen bekræfter en anbefaling, der af og til lyder fra ejendomsmæglere om at sætte prisen rigtigt fra start. Sættes den for højt, havner man let i en blindgyde og må træffe et kedeligt valg mellem to ufordelagtige løsninger. Man må derfor fraråde sælgere at "prøve lykken" med en høj udbudspris i den tro, at man bare kan sætte den ned igen".

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Mindre afdrag på realkreditgælden Boligejerne afdrager lidt mindre på realkreditgælden end for 1 år siden. Forklaringen er afdragsfrie låns popularitet. Faldet i afdrag er dog beskedent årligt cirka 2. kr. pr. boligejer, der har valgt et afdragsfrit lån. Samlet set er afdragene i procent af den samlede realkreditgæld til ejerboliger faldet fra 2,5 pct. i begyndelsen af år 2 til ca. 1,5 pct. i begyndelsen af 211. Det vil sige, at boligejerne afdrager mindre end for 1 år siden, hvilket primært skyldes de afdragsfrie låns indførelse i 23. Figur 1 viser udviklingen i afdrag i procent af restgælden til realkreditinstitutterne fra år 2 og frem. Figur 1 3,% Afdrag i procent af obligationsrestgælden for ejerboliger 2,5% 2,% Afdrag i procent 1,5% 1,%,5% 1 pct.-point svarende til en forskel på 14,5 mia.kr. i afdrag,% 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Hvis man forestiller sig, at boligejerne skulle afdrage 2,5 pct. af restgælden, som i år 2, vil det svare til, at der årligt skulle afdrages 14,5 mia. kr. mere end de ca. 2 mia. kr. årligt, som boligejerne i dag afdrager på deres realkreditlån. Den primære grund til, at boligejerne ikke afdrager samme andel som tidligere er, at fra 23 fik boligejerne mulighed for at tage et afdragsfrit lån, og i dag er ca. 55 pct. af boligejernes restgæld optaget som afdragsfrie lån.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Hvis afdragsandelen skulle være opretholdt på niveauet fra før indførelsen af de afdragsfrie lån, kan man udarbejde forskellige forudsætninger for at få et mer-afdrag på 14,5 mia. kr. Hvis 55 pct. af boligejerne har et afdragsfrit lån, svarer det til ca. 7. boligejere, der vil skulle afdrage ca. 2. kr. hver for at komme op på mer-afdraget på 14,5 mia. kr. Et gennemsnitshus kostede ved udgangen af 21 ca kr., og et eventuelt manglende afdrag svarer derfor til 1,2 pct. af husets værdi. For den enkelte boligejer er ca. 2. kr. i gennemsnit et mindre beløb, men det er et afdragsbeløb, som skal betales hvert år. Det vil sige, at effekten af en 1-årig afdragsfri periode vil blive på ca. 2. kr. På længere sigt har selv mindre årlige afdrag en vis betydning for, hvor meget friværdi der er i boligen. Forudsat vel at mærke, at ejendomspriserne ikke stiger i de 1 år, hvor boligejeren har afdragsfrihed. Med hensyn til nutidsværdien af et afdragsfrit lån henvises også til artiklen i nyhedsbrevet: "Inflationen hjælper boligejere med afdragsfrie lån". Beltoft: Der bliver i gennemsnit afdraget mindre på realkreditgælden "Afdragsandelen er faldende for boligejerne. I år 2 blev der afdraget ca. 2,5 pct. årligt af realkreditgælden. I dag er tallet faldet til ca. 1,5 pct., som skyldes, at over halvdelen af boliggælden i realkreditten er afdragsfrie lån med typisk 1 års løbetid", siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Da ca.. 55 pct. af boligejerne har afdragsfrie lån i dag, ville en afdragsandel, svarende til før indførelsen af de afdragsfrie lån betyde, at de i gennemsnit skal afdrage ca. 2. kr. pr år. Det er jo egentlig et ret moderat beløb for at nå op på et samlet afdrag, som svarer til situationen før de afdragsfrie lån blev indført," siger Karsten Beltoft. "Over 1 år bliver det alligevel til en del penge, som man ikke har afdraget på realkreditgælden, men det kan opvejes af, at man eventuelt har haft bankfinansiering, som man har afdraget på. Vi ser, at husholdningerne i disse år sparer mere op end tidligere, og det kan indikere, at nogle af de ikke-betalte afdrag bliver sparet op i banken eller på anden vis, og boligejerne får på den måde polstret sig, og vælger måske at holde opsparingen i likvide midler frem for i mursten," siger Karsten Beltoft.

8 8 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Inflationen hjælper boligejere med afdragsfrie lån De afdragsfrie lån blev indført i efteråret 23, og det viser sig, at inflationen allerede nu har gjort værdien af gælden 15 pct. mindre end dengang, da lånet blev optaget. Hvis man forestiller sig, at husejerne efter indførelse af de afdragsfrie lån lånte 1 mio. kr. i de respektive år, er realværdien af gælden i dag forskellig - selvom der ikke er blevet afdraget i perioden. Figuren viser realværdien eller nutidsværdien i 211 af et afdragsfrit lån på 1 mio. kr. afhængigt af optagelsestidspunktet. Et lån optaget i år 23 vil i dag svare til, at man kun låner ca. 85. kr., da inflationen gør gælden mindre værd. Inflationsgevinsten er ca. 15 pct. for boligejere, der optog et lån ved udgangen af 23, da gælden er mindre værd. I regnestykket er priserne fremskrevet med forbrugerpriserne for perioden 23 og frem til maj Nutidsværdi af lån på 1 mio. kr Lån optaget i år Nutidsværdi af lån på 1 mio. kr. Inflationsgevinst 1 For at gælden kan blive udhulet, kræver det også, at den reale disponible indkomst vokser over tid. Det er ikke med i denne analyse, men det kan blandt andet konstateres, at Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor viser en lønfremgang på 19,8 pct. fra 25 til 21, som er mere end inflationsudviklingen fra 23 og frem til i dag. Indkomstskattelettelserne og reallønsfremgang i perioden fra 23 til 21 indikerer, at boligejere i arbejde generelt har en højere real disponibel indkomst, end dengang de optog det afdragsfrie lån.

9 9 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 5 JUNI 211 Inflationen gør gælden mindre værd i nutidskroner, og boligejere, der optog et afdragsfrit lån i efteråret 23 på 1 mio. kr. har reelt fået værdiforringet deres gæld med ca. 15. kr. over ca. 8 år. De 15. kr. svarer til 15 pct. af lånesummen, hvilket er inflationens bidrag til, at gælden bliver mindre betydningsfuld, end dengang man optog gælden. Beltoft: Inflation hjælper boligejere med gælden "Afdragsfrie lån bliver ofte kritiseret, da der ikke afdrages på gælden de første 1 år. "Tiden læger alle sår", er et gammel ordsprog, og det kan også anvendes på stiftet gæld. Inflationen så og sige æder en bid af gælden, så den ikke er samme byrde, som dengang man stiftede den, siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Boligejere der optog et afdragsfrit lån i perioden har uden at gøre noget oplevet, at værdien af gælden er mindsket med pct., siden de optog lånet. Inflationen hjælper ikke med at betale pengene tilbage, men værdien af gælden bliver lidt efter lidt reelt set mindre. Alt i alt er det et positiv bidrag til boligejere, der har optaget et afdragsfrit lån, og som også er bedre stillet ved pæne lønstigninger i de sidste 1 år, og senest fra 21 har de fået del i indkomstskattelettelser ved forårspakken 2.," siger Karsten Beltoft. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Karsten Beltoft Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Store forskelle i salgstider

Store forskelle i salgstider NR. 1 JANUAR 2014 Store forskelle i salgstider I de større danske byer tager det under et år at sælge en bolig. I yderområder tager det over fire år. Realkreditforeningen har udarbejdet en analyse af,

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån

Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån NR. 1 JANUAR 2010 Forbrugerne kommer til at mangle målrettet information om realkreditlån Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om ændring af kreditaftaleloven. Som en del af forslaget skal

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening

Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening Pressemeddelelse fra Realkreditrådet, Finansrådet, Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening 21. juni 2012 Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2012 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Efterlysning: En flerårig plan for nedrivning af faldefærdige rønner i yderområderne

Efterlysning: En flerårig plan for nedrivning af faldefærdige rønner i yderområderne NR. 9 NOVEMBER 2015 Efterlysning: En flerårig plan for nedrivning af faldefærdige rønner i yderområderne De færreste har lyst til at købe et hus med en ruin som nærmeste nabo. Udviklingen af nedrivningsmodne

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Positive tegn på boligmarkedet

Positive tegn på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Positive tegn på boligmarkedet Boligmarkedsstatistik: Salgstiderne faldt, mens både priserne og antallet af handler stabiliserede sig i 2013. Hovedstaden holder boligmarkedet

Læs mere

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012

Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 P R E S S E M E D D E L E L S E 17. september 2012 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2012 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.057 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 2. kvartal 2012,

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2013 17. december 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne

Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne 31. marts 216 Stigende interesse for køb af sommerhus men det afspejles endnu ikke i sommerhuspriserne Sommerhuspriserne var i fremgang i første halvår af 215 ført an af lave renter og en fremgang i dansk

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Spar millioner på huskøbet

Spar millioner på huskøbet NR. 6 JUNI 2015 Spar millioner på huskøbet Analyse: Priserne i hovedstaden er steget så markant de seneste kvartaler, at der kan spares millioner ved at flytte lidt uden for centrum. Realkreditforeningen

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Sløjt boligforår i vente

Sløjt boligforår i vente NR. 2 MARTS 2013 Sløjt boligforår i vente Foråret ser ikke ud til at sprede sol over det trængte boligmarked. Ny prognose viser, at færre danskere er på vej ud at købe hus. De normalt gode forårsmåneder

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet.

Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. Pressemeddelelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen, Finansrådet, Realkreditrådet. 18. september 2013 Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2013 Den gennemsnitlige pris for parcel- og

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E 19. juni 2013 Boligmarkedsstatistikken, 1. kvartal 2013 Kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse var i gennemsnit 10.936 kr. i 1. kvartal 2013. Det er 0,1 pct. højere

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011

Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet. 19. december 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E Pressemeddelelse fra Realkreditforeningen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet og Finansrådet 19. december 2011 19. december 2011 Boligmarkedsstatistikken, 3.

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Refinansieringsrisici reduceret

Refinansieringsrisici reduceret NR. SEPTEMBER Refinansieringsrisici reduceret Institutternes målrettede indsats for at reducere mængden af rentetilpasningslån har båret frugt. Boligejerne har i det seneste år valgt fastforrentede lån,

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011

20. marts Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 P R E S S E M E D D E L E L S E 20. marts 2012 Boligmarkedsstatistikken 4. kvartal 2011 På landsplan var den gennemsnitlige pris 11.028 kr. pr. kvadratmeter for parcel- og rækkehuse i 4. kvartal 2011,

Læs mere