BRANDVÆSEN liter koncentreret syre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre"

Transkript

1 NR. 7 august 2007 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer liter koncentreret syre Miljøet var truet, og træernes blade blev brune, da næsten liter koncentreret salpetersyre løb ud på jorden tæt ved Limfjorden. Regningen for oprydning bliver ekstra stor, fordi to slamsugere blev ødelagt. side 14-16

2 BRANDVÆSEN NR. 7 august ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax.: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax: Ekspedition LH Kontorassistance Østergade 18, 6580 Vamdrup Telefon: Kontortid: Kl Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 310,- inkl. moms Løssalg: Kr. 50,- inkl. moms Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Bladudvalg Beredskabschef Peter Staunstrup (formand), beredskabschef Sven Urban Hansen, beredskabschef Ole Nedahl, beredskabsinspektør Anders Enggaard og brandchef Steen Finne Jensen Lay out Fingerprint Reklame Postboks 241, 4200 Slagelse Telefon: Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N Telefon: Fax: Indhold Leder: Velkommen til årsmødet og jubilæet Af Peter Staunstrup, formand for FKB... side 3 Drejestigen fra Odense på visit i Thorshavn... side 4 Devis forlænget frist for risikobaserede planer... side 5 Rettelse: Rigtige temperaturer... side 5 Lars Hviid efter ti år i bestyrelsen: Troværdig forening... side 6 Kæmpe dansk-tysk øvelse i Tinglev Af Olaf Huth, Hamborg Brandvæsen... side 9 Intercon: Fra psykologisk krisehjælp til katastrofer Af Olaf Huth, Hamborg Brandvæsen... side 10 Samarbejde mellem Tinglev og Hamborg... side 10 I grøften med 31 tons saltsyre... side 12 Blød tank var en overraskelse... side 13 Syresikker slamsuger ødelagt af salpetersyre... side 14 Beredskabet burde kunne kræve skiltning... side tons ammunition ved Christiansø Af Jørgen Hornskov Eriksen, BRS Bornholm... side 18 Bornholm får nyt gasrense udstyr Af Jørgen Hornskov Eriksen, BRS Bornholm... side 19 Krigsgas afrenses i fralandsvind Af Jørgen Hornskov Eriksen, BRS Bornholm... side 20 Gasfaren er størst i Østersøen Af Jørgen Hornskov Eriksen, BRS Bornholm... side 21 Brandmandskonkurrencer i Hornslet... side 22 DM for brandmænd i BonBon-Land... side 47 PalCom: Ny teknologi og storskærm giver overblik... side 48 PalCom: Finger informerer bedre end munden... side 49 Et museklik til digitale skråbilleder... side 50 Beredskabets radio hedder SINE... side 52 Hædersbevisning overrakt i Grenå... side 52 Kæmpepumpe klarer liter vand i minuttet... side 53 Kommuneportrætter Ringsted klarer selv 96 % af alle udrykninger... side 54 Sorø skal have plan for liter vand i minuttet... side 57 Kalundborg: Ingen beslutning om beredskabet... side 59 Faxe er landkommune med tre Seveso virksomheder... side 61 Stevns: Fælles øvelser for frivillige og Falck-brandmænd... side 64 Hvem sælger... side 66 Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN september 2007 er 20. august BRANDVÆSEN

3 Leder Velkommen til årsmødet og jubilæet Den 12. september 1882 stiftede fremsynede mænd Dansk Brandinspektørforening sikkert som en konsekvens af loven fra 1873 om brandvæsenet i købstæderne. Den 12. april 1957 stiftedes Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark, der i lyset af erfaringerne fra 2. verdenskrig og i skyggen af den kolde krig kom til som en personalegruppe, der havde ansvaret for den krigsmæssige beskyttelse af borgerne. Nye tider og nye udfordringer førte til et tæt samarbejde mellem de lokale brandvæsener og de kommunale civilforsvar, så de som en følge heraf blev lagt sammen til et integreret, enstrenget beredskab for borgerne, og som en naturlig konsekvens heraf blev også de to førnævnte foreninger i 1994 lagt sammen til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Og som det tydeligt står i vores vedtægter, er FKB en videreførelse af begge foreninger. Vi fejrer derfor i år et dobbelt jubilæum: 125 år og 50 år. Det gør vi midt i voldsomme ændringer i hele vores virke og ansvar ændret trusselsbillede, hvor de uvarslede hændelser er i fokus, strukturreform, risikobaseret dimensionering, hvor de centralt fastsatte regler reduceres, og det lokale demokrati får overdraget ansvaret for det lokale beredskab, nyt beredskabsforlig, klimaændringer, nyt landsdækkende radiokommunikationssystem o.s.v. så Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har udfordringer nok at tage fat på. En del af disse udfordringer skal behandles på årsmødet i Viborg, hvor vi sammen med gode kolleger skal forsøge at skue lidt ind i fremtiden både på det overordnede plan ved foredragsdelen og på de lidt mere jordnære områder på Brandpunkterne. Hvis det til tider kan være svært at holde fokus med alle de forskellige udfordringer og problemstillinger, der beskæftiger os i denne omskiftelige tid, gør det godt at tænke på missionen for os kommunale brandfolk: Gør dette tiltag tilværelsen mere sikker for den enkelte borger, institution eller virksomhed i vores kommune? Jeg håber, at vi sammen får nogle gode og indholdsrige dage i Viborg både socialt og fagligt. Velkommen til FKBs jubilæums årsmøde i Viborg. Peter Staunstrup Formand for FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer BRANDVÆSEN 3

4 Under fuld udrykning skred redningsliften i et sving og væltede om på siden. Selve liften fik så alvorlige tryk, at Odense Brandvæsen har bestilt en ny. Foto: 112-Odense. Frem og tilbage er lige langt Beretningen om den berejste drejestige fra Odense, der kom på visit i Thorshavn Af Erik Weinreich Har I en drejestige, som vi må låne? Thorshavn Brandvæsen var i bekneb, efter at deres Bronto Skylift var væltet og ødelagt under indsats, mens brandmændene stod i kurven i 14 meters højde. Undergrunden var ganske enkelt skredet under støttebenene på liften. De to brandmænd slap med brud på arme og ben, men liften blev totalskadet. Nu klagede brandchefen i Thorshavn sin nød til sin kollega i Odense. Odense Brandvæsen havde både redningslift og drejestige, og sidstnævnte kunne godt udlånes i nogle måneder, indtil en ny lift kunne leveres. Gik det helt galt, ville Odense kunne hente stigehjælp fra Svendborg og Middelfart brandvæsener. Der blev handlet mere end hurtigt. Befragter Blue Water skaffede plads på færgen. Drejestigen blev kørt til Hirtshals, og ved ankomsten til Thorshavn fredag den 22. juni blev den straks kørt til synshallen og påsat færøske nummerplader. Men ak. Allerede den følgende mandag den 25. juni væltede Odense redningslift under en udrykning og blev skadet, så den ikke bliver til lift igen. Nu manglede Odense en erstatning. Hele øvelsen gentog sig nu i modsat retning, og Odense fik sin drejestige tilbage fra Færøerne. Alt dette på mindre end én uge og så hurtigt, at alle aftaler endnu kun var mundtlige pr. telefon. Odense Brandvæsen fik sin drejestige tilbage med en duft, som var den blevet fragtet hjem i samme lastrum som fulde fiskekasser. Og brandvæsenet i Thorshavn har nu lånt en redningslift direkte hos Bronto, indtil en ny er bygget op. 4 BRANDVÆSEN

5 Delvis forlænget frist for risikobaserede planer Planforslagene skal gøres færdige nu, mens de endelige planer kan vente til 2008 Af Erik Weinreich I juli er det strømmet ind med planforslag til Beredskabsstyrelsen, så det den 1. august var op mod 80% af kommunerne, der havde indsendt deres forslag til planer for risikobaseret dimensionering til vurdering og udtalelse i styrelsen. Behandlingen af de mange planer tager tid, og ikke mindst vil det efterfølgende kunne knibe for mange kommuner med at få planerne igennem kommunalbestyrelser sammen med styrelsens kommentarer. Derfor har Forsvarsministeriet givet en delvis forlænget frist. I hver kommune skal planforslaget først godkendes i beredskabskommissionen og derpå indsendes til Beredskabsstyrelsen, der især skal vurdere, om der er overensstemmelse mellem risikoprofilen og den foreslåede dimensionering af beredskabet. Når planforslaget sammen med styrelsens kommentarer efterfølgende er godkendt i kommunalbestyrelsen, skal den endelige og godkendte plan atter sendes til styrelsen. Forlængelsen af fristen betyder, at den sidste del godkendelse i kommunalbestyrelsen kan vente næsten et år, så den endelige udgave først skal være indsendt 30. juni Samtidig forlænges den nuværende dimensioneringsbekendtgørelse til denne dato. De nye planer træder dog i kraft, når de i deres endelige form er indsendt til Beredskabsstyrelsen. Styrelsen skal dog stadig have kommunernes første forslag til planer for risikobaseret dimensionering den 31. august i år. Det vil sige de planforslag, der er godkendt i beredskabskommissionerne, og det kan blive et problem i enkelte kommuner, fortæller fuldmægtig Søren Jesper Smith fra Beredskabsstyrelsen. Rettelse De rigtige temperaturer Det gav en helt forkert mening, da et gradtegn ved en fejl blev oversat til et nul i sidste nummers omtale af åndedrætsbeskyttelse. Sidste afsnit i Finn Olsens artikel skulle retteligen være: Endelig skal man være opmærksom på, at de svageste dele af brandmandens beskyttelsesudstyr i dag er åndedrætsbeskyttelsen. Da jeg forlod standardiseringsarbejdet i 1999, var der ingen krav i de gældende standarder om, at røgdykkermaske og trykluftapparat skulle prøves ved mere end 50 C, hvorimod alt brandmandens øvrige personlige udstyr skal kunne klare 250 C i fem minutter uden at skade brugeren. Nøglebokse & Systemer Komplet og uafhængigt SKAFOR-GODKENDT Nøgle og adgangskontrolsystem Alle adgange og lokationer - mobile OG stationære Markedets Sikreste & Intelligente nøglebokse Brugt af KBH. BRANDVÆSEN Besøg Birepo på Brandpunkterne i Viborg på Stand nr. T-3 & Sikring & Sikkerhed messen i Odense d September 2007 på stand C3554 Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion - - Tlf: BRANDVÆSEN 5

6 FKB er en troværdig og stærk forening Lars Hviid trækker sig efter ti år i bestyrelsen. Han glæder sig til en ny bachelor-uddannelse for brand og redning Af Erik Weinreich Inden for de givne, økonomiske rammer har vi fået en rigtig god brandmandsuddannelse, og især glæder det mig her på falderebet, at indsatslederne får styrket deres uddannelse væsentligt. Ordene kommer fra Lars Hviid, beredskabschef i Tønder, der til FKBs årsmøde i Viborg ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Med en anciennitet på ti år er han den, der har siddet der længst, og nu giver han plads for nye kræfter. I alle årene har han især interesseret sig for uddannelse og personale, og selv om ambitionsniveauet naturligt altid bør ligge højere end det opnåelige, skal man også forholde sig til de realistiske muligheder, og i det lys er det sket store fremskridt. Det gælder også uddannelse af frivillige, som kan blive en stor gevinst for de kommuner, der vil gøre brug af dem samt helt nyt: en kommende bachelor-uddannelse inden for brand og redning på CVU Øresund. Den er endnu i sin helt spæde start med indledende drøftelser mellem CVU Øresund, Beredskabsstyrelsen og FKB. Der er ikke engang lavet et projekt på den eller ansøgning til Undervisningsministeriet, men det forhindrer ikke Lars Hviid i at hilse den velkommen. Den vil være et stort skridt i den rigtige retning, understreger han. Mere redning For ti år siden gjaldt uddannelsen først og fremmest brandvæsen med slukning af ildebrand, mens redning stort set var ladt i stikken. Det har ændret sig væsentligt, og i dag lægger uddannelsen stor vægt på indsats i forhold til redning og miljø. Det er en positiv ændring, der skal ses i forhold til, at der ikke er ændret ved beredskabets opgaver bortset fra, at frigørelse af fastklemte nu officielt er blevet beredskabets ansvar. Redning drejer sig ikke alene om sammenstyrtninger, jordskred og håndtering af tilskadekomne. Det gælder lige så meget ledelsen af redningsopgaver. Lederuddannelsen I forbindelse med, at Staten for år tilbage nedlagde etatsuddannelsen, blev den nye chef- og lederuddannelse introduceret, men tiden var slet ikke moden, og chef- og lederuddannelsen, som den i sin tid var tænkt, er vel stille og roligt afgået ved døden, uden at mange bemærkede det. Det er en skam, men hele den kommunale struktur har ændret sig, og kravene til den samlede forvaltning, også ved beredskabet, er stadigt stigende, og jeg tror og håber, at tiden nu er moden til en væsentlig overbygning på de traditionelle pligtige uddannelser, og det er her, bachelor uddannelsen kommer ind. En for alle alle for en Mit fingeraftryk i bestyrelsen? Lars Hviid: En uddannelse har en sidste holdbarhedsdato! Når en ny uddannelse er udviklet og implementeret, er det allerede ved at være sidste salgsdag. Det er vigtigt løbende at følge hele uddannelsessystemet i forhold til virkeligheden i et samfund, der bliver mere og mere sårbart. Nej. Jeg har lagt min energi på det uddannelsesmæssige område, men det er som en del af bestyrelsen. Når man sidder i bestyrelsen for FKB, arbejder man for et godt beredskab i Danmark, og så er det vigtigt ikke at sidde der for at fremme personlige eller lokale interesser, siger Lars Hviid. - Vi drøfter betingelser igennem og holder den linie, alle er enige om. Hele bestyrelsen kan jo ikke påtage sig af alle opgaver, når vi i perioder er repræsenteret i over 100 arbejdsgrupper. Så må vi hver især yde i forhold til det aftalte. Samtidig er det uhyre vigtigt, at man har et bagland på sin daglige arbejdsplads, der er klar over, at det ikke kun bestyrelsesmedlemmet, der får ekstra arbejde. Det gør baglandet også. Her har mit personale bakket 100% op om mit arbejde i FKB, og det har min arbejdsgiver, Tønder Kommune, også. Alle i bestyrelsen har den opbakning i dag, men det er set før, at opbakningen manglede, så den pågældende måtte stoppe. Vi er blevet troværdige Det er ingen hemmelighed, at der for nogle år siden var en drøftelse i forbindelse med formandsskiftet, og hvor det kom til en afstemning. Jeg var dengang en af de oprørske og uenig med flertallet i den gamle bestyrelse. Det var på tide at diskutere den helt overordnede linie og drøfte de signaler og holdninger, vi sendte ud, og dermed vores indflydelse eller mangel på samme. Lige efter generalforsamlingen var det nødvendigt at se på arbejdsform og samarbejde i bestyrelsen, og jeg er utrolig glad for, at vi fra starten trods kampvalg kunne finde fælles fodslag. Derved fremtræder bestyrelsen utrolig stærk. Vi har en forening med en god indflydelse de rigtige steder, og man lytter til os. Jeg synes ligeledes, vi har gode arbejdsrelationer i forhold til Falck. Samtidig skulle linien i bladet ændres fuldstændig, og i dag fremtræder vi som en meget troværdig forening. 6 BRANDVÆSEN

7

8 8 BRANDVÆSEN

9 Kæmpe dansk-tysk øvelse i Tinglev Tre timers koncentreret indsats med masser af specialkøretøjer og mange detaljer. Holdes i tilknytning til den 4. Intercon i Hamborg Af Olaf Huth, brandinspektør ved Hamborg Brandvæsen, medlem af Komiteen for den 4. Intercon ambulancebus, infektionsambulance, svær pionervogn, redningslift, samt måle- og sporeudstyr. Enkelte køretøjer står i første- eller andenudrykning i Hamborg og vil kun blive indsat i øvelsen i forhold til det hjemlige udrykningsbehov. Brandskolen i Hamborg har tilmeldt 150 mand som deltagere i øvelsen. Foto fra en tidligere øvelse/udstilling i tilknytning til Intercon. Den måske største dansktyske fuldskala redningsøvelse nogensinde finder sted i tilknytning til årets store Intercon kongres i Hamborg i september. Øvelsen er planlagt til lørdag den 15. september på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Netop skolens 13 hektar store område, hvor også ruinbyen ligger, giver de perfekte muligheder for en øvelse af denne størrelse. Brandskolen i Hamborg råder ikke tilsvarende øvelsesområde. I Tinglev vil deltagerne møde et scenarie med brandbekæmpelse, redningsog pioneropgaver, samt miljø- og ambulanceopgaver i forbindelse med vente- og rensepladsudfordringer. Et flystyrt er også planlagt, og der loves rigtig mange detaljer, der ikke offentliggøres på forhånd. Målet er, at alle indsatsstyrker har flere opgaver på det store øvelsesområde. Storøvelsen, der foregår med alle styrker indsat koncentreret i tre timer, skal bl.a. træne samarbejde mellem store danske og tyske indsatsstyrker fra kommunale og statslige brand-, rednings- og ambulancevæsener og andre statslige organisationer. Fra Danmark deltager Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev med flere enheder og specialmateriel. Beredskabsstyrelsens ledelseog kommunikationsmodul (LKM) fra Næstved og redningskranvogn fra Thisted, plus et hold redningshunde fra den frivillige indsatsstyrke deltager. Man håber endvidere, at flyvevåbnet deltager med en redningshelikopter. 25 køretøjer fra Hamborg Fra tysk side deltager Hamborg Brandvæsen (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Hamburg) og flere enheder fra Slesvig-Holsten. Alene Hamborg Brandvæsen kommer med ca. 25 køretøjer, heriblandt en række specielkøretøjer som kommandobus, ventepladsbil, Busser med gæster Storøvelsen er planlagt til at begynde ved 12-tiden, alt afhængig af, hvornår de deltagende styrker når frem. Det er også det tidspunkt, hvor gæster er tilsagt. For gæster på den 4. Intercon tilbydes bustransport fra og tilbage til Hamborg. De skal i givet fald regne med en heldagstur, ikke mindst fordi de efter øvelsen sammen med politiske gæster får lejlighed for en rundvisning på øvelsesområdet og gennemgang af de mange specialkøretøjer. Der vil under øvelsen være indrettet specielle zoner til gæster, presse og andre tilskuere. BRANDVÆSEN 9

10 Første internationale kongres med psykologisk krisehjælp Den 4. Internationale Brand-, Rednings-, Ambulance- og Sygehus-Kongres i Hamborg Af Olaf Huth, brandinspektør ved Hamborg Brandvæsen, medlem af Komiteen for den 4. Intercon Københavns Brandvæsen, Niels Ole Blirup. De mange foredrag og workshops spænder meget bredt. Bl.a. kan nævnes identifikation af sårede, pandemier, oversvømmelser, beskyttelse mod kemiske og biologiske angreb, indsatser under store demonstrationer, redning til søs. store olieudslip og digital kommunikation. På den første Intercon kongres i 2002 var terrorangrebet den 11. september året før naturligvis på dagsordenen. Igen i år bliver der indlæg fra New York. Intercon er en stor, international kongres og udstilling for brand, redning, ambulancer og sygehuse. Den finder sted hvert andet år. Den 4. Intercon holdes i Hamborg den september, hvor man for første gang også vil sætte fokus på psykologisk krisehjælp og akutsjælehjælp ved siden af adskillige andre aktuelle emner. Ikke mindst kriser og katastrofer på verdensplan har fået stor opmærksomhed på kongressen. Her kommer foredragsholdere fra New York City Fire Department, The London Fire Brigade, Pentagon i USA, Den russiske terrorbekæmpelsesorganisation Emercom og fra NATOs katastrofe koordineringscenter. I sidste ende altsammen noget, der vedrører beskyttelse af civile. Det er også et emne, som skolechef Henning Jensen fra Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev kommer ind på. Blandt indlægsholderne kan også nævnes beredskabschef Peter Staunstrup, Odense, og chef for Brandog Redningsafdelingen i Nyeste fra Hamborg På den tilhørende udstilling af materiel inden for brand og redning vil man kunne se noget af det nyeste fra Hamborg Brandvæsen, så som måle- og sporeudstyr, fjern-infrarøde måleinstrumenter, ventepladskapaciteter til +500 personer og et mobilt laboratorium. Intercon arrangeres af Hamborg Brandvæsens Brandskole (Feuerwehr Hamburg - Akademie für Rettungsdienst und Gefahrenabwehr), Institut for Akutmedicin (Institut für Notfallmedizin LBK Hamburg GmbH) og Hamborg Messe og Congress (HMC). Se: Samarbejde mellem Tinglev og Hamborg Brandskole Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev og Hamborgs Brandskole (Akademie für Rettungsdienst und Gefahrenabwehr der Landesfeuerwehrschule Hamburg) har aftalt et fast samarbejde med gensidig udveksling. Udveksling af erfaring og personale Aftalen omfatter udveksling af såvel erfaringer som personale, samt mulighed for benyttelse af hinandens øvelsesområder. 10 BRANDVÆSEN

11 AVK brandhaner med kugleafspærring AVK INTERNATIONAL A/S Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten Tlf.: Fax: Ann_Hydrant_Aug_2.indd :29:18 BRANDVÆSEN 11

12 syreuheld I grøften med 31 tons saltsyre Minimalt udslip, men det lille hul i den ene glasfibertank viste sig vanskelig at tætne Af Erik Weinreich Til ald held var klarede glasfibertankene turen i grøften med kun minimale skader. Virkeligheden svarede fuldstændig til scenariet i den risikobaserede dimensionering, blot var virkelighedens udslip meget mindre. Derfor havde beredskabet i Middelfart heller ingen problemer med at håndtere en ulykke på den fynske motorvej, hvor en tankvogn med hænger, tilsammen læsset med 31 tons koncentreret saltsyre, kørte i grøften som følge af et eksploderet dæk. Den største overraskelse ved indsatsen var den tid, det hele tog, fortæller beredskabsinspektør Per Møller Jensen, der var indsatsleder. Der går uhyre meget tid med at fremskaffe det rigtige materiel i form af kraner m.v. Ulykken skete lidt før kl. 19 mandag den 16. juli, og der skulle gå næsten 12 timer, før der var ryddet helt op, og motorvejen atter var farbar i begge retninger. Heldigvis kom chaufføren intet til, da forvognen endte på taget, mens hængeren lagde sig på siden. Svært at lukke lækage Tanken på forvognen var uskadt, mens hængeren havde fået en mindre lækage, der viste sig vanskeligere at stoppe end forudset. Der var tale om glasfibertanke, der var spændt fast med meget kraftige stropper, og en oppustelig gummiprop kunne ikke stoppe hullet i tanken. Glasfiberen gav ganske enkelt efter og udvidede blot hullet, efterhånden som proppen blev pumpet op. Forsøg med bandager omkring proppen hjalp heller ikke, og først, da man lagde bandager omkring hele tanken, lykkedes det at stoppe lækagen. Efterfølgende blev saltsyren fra hængeren pumpet over i en anden tankvogn. Forvognen gav en anden udfordring, idet den ikke kunne tømmes, før den var vendt om på hjulene, og det krævede en stor BMS kran. Ved ulykken blev motorvejen lukket i begge retninger, men da vinden bar væk fra det modsatte spor på motorvejen, blev der hurtigt genåbnet for trafikken her. Den første del af redningsarbejdet foregik i kemikaliedragter med fuldt åndedrætsværn på grund af 12 BRANDVÆSEN

13 syreuheld de kraftige syredampe, men senere, da kranfolkene skulle sætte stropper omkring for at kunne rejse hænger og forvogn op, blev dragterne erstattet af to overtryksventilatorer, der sørgede for frisk luft, så sikkerhedsafstanden, der var sat til 50 meter, kunne fjernes. Eget beredskab Hele arbejdet foregik i nært samarbejde med IAT Kemi i Esbjerg, der ejer den væltede tankvogn, og som har stor erfaring i håndtering af syrer. Firmaet var hurtigt fremme ikke alene med to tomme tankvogne, men også med en servicevogn og kompetente folk med fuld kemikaliebeskyttelse og åndedrætsværn. Det var en positiv overraskelse, roser Per Møller Jensen. De vidste, hvad de havde med at gøre. Han havde ligeledes stor gavn af den kommunale miljøvagt fra det lokale fælleskommunale samarbejde, og på et tidspunkt blev også Beredskabsstyrelsen inddraget, fordi noget hydraulikolie begyndte at koge voldsomt ved kontakt med saltsyre. Ingen forventede en reaktion Det tunge grej i form af en stor BMS-kran blev tilkaldt for at få forvognen op på vejen stadig fuldt lastet. her, og Beredskabsstyrelsen kunne da også berolige med, at det blot var vand i hydraulikolien, der reagerede på syren. Ulykken skete blot 175 meter fra en vandværksboring, og en bæk kort derfra førte ud i en put-and-take fiskesø. Ingen af delene blev berørt, formentlig fordi det samlede udslip viste sig kun at være 300 liter saltsyre og ikke liter, som Per Møller Jensen frygtede. Det nøjagtige udslip er beregnet ud fra, hvad der blev påfyldt tankvognen ved start, og den præcise mængde, der blev målt oppumpet i de to tilkaldte tankvogne. Blød tank var en overraskelse IAT Kemi er certificeret og har egen indsatsvogn Af Erik Weinreich IAT Kemi i Esbjerg har egen indsatsvogn til at at yde hurtig service til firmaets tankvogne, der er specielt udstyret til professionel transport af farligt gods. Indsatsvognen medbringer alt muligt sikkerhedsudstyr. Alligevel var der ikke taget højde for det hele i forbindelse med ulykken ved Middelfart. Selv om glasfibertanken med saltsyre var godkendt efter ADR konventionens krav og dermed opfyldte lovens bestemmelser, viste den sig at være ekstrem blød, så lækagen ikke kunne lukkes med en oppustelig gummiprop. Dette var en overraskelse for direktør Jørgen Sørensen, der ellers gør meget ud af sikkerheden for virksomheden, der både ISO-certificeret, bedømt efter den europæiske SQAS-standard og medlem af den europæiske sammenslutning af kemiproducenter. Der var da også ros til Esbjerg-firmaet for en hurtig indsats. Ved ulykken var Hans Petersen fra firmaets ledelse tilfældigt på Fyn, og indsatsvognen kørte ved Kolding. Begge blev straks dirigeret til ulykkestedet. I en sådan situation er der i indsatsvognen en klar bemandingsplan for, hvem der gør hvad, fortæller Jørgen Sørensen. BRANDVÆSEN 13

14 syreuheld Selv syrefast material koncentreret salpeter Kostbar oprydning forhindrede syren i at løbe ud i vandløb med forbindelse til EU habitat-o Af Erik Weinreich Nej, det er ikke regnvand. Det er en del af de næsten liter salpetersyre, der løb ud på jorden. Foto: Michael Timm. Meldingen til Falcks vagtcentral mandag den 9. juli lød på et mindre syreudslip på en gård ved Fjerritslev ikke langt fra Limfjorden, så der blev slået en reduceret udrykning, dvs. holdleder plus tre mand samt indsatsleder Jens Aage Bruun til det, der nok skulle blive den største og dyreste indsats i mange år for beredskabet i Jammerbugt Kommune. Inden beredskabet ni dage senere kunne melde færdigt arbejde, var der brugt næsten 500 mandetimer, og den samlede regning alene for oprydning kan let blive et par mio. kr. Med i dette beløb er skader for mindst 1,3 mio. kr. alene på en spritny slamsuger, der var bygget netop til at behandle syre. Soppede i syre Onsdagen forinden havde gårdejeren modtaget kg koncentreret sal-petersyre (farenummer 2031). Syren, der kom fra Tyskland, var pumpet over i en tidligere mælketank i rustfrit stål, hvorfra det efter et par dage var begyndt at løbe ud ved foringen til det ene dome-dæksel. Pludselig var det gået stærkt, og her mandag formiddag var mindst tre fjerdedele løbet ud. Det viste sig senere, at kun 3,5 tons var tilbage i tanken. Syren skulle have været brugt til forsøg med at neutralisere ph-værdien i en kubikmeter store gylletank. Gylle er basisk, og ved at tilsætte syre håbede man at kunne nedsætte lugtgenerne. Nu lå syren i stedet på jorden, så man på et kvadratmeter stort område soppede i den. Kvælende og giftig røg Fra gårdens side var man tilsyneladende slet ikke klar over syrens farlighed, og beredskabet var da også blot tilkaldt for at hjælpe med at pumpe syren op i gylletanken. En slamsuger var allerede tilkaldt, og beredskabet skulle hjælpe med koble slangen på syretanken, der stod i et muret hus ved siden af gylletanken Jens Aage Bruun sendte nu bud efter Karsten Christensen fra den kommunale miljøforvaltning, og de var enige i, at syren hurtigst muligt skulle pumpes op i gyllen. Det holdt dog ikke længe, for den stærkt ætsende syre Orange, nitrøse gasser væltede ud af den første slamsuger, der slet ikke var beregnet til den kraftige syre. Foto: Michael Timm. 14 BRANDVÆSEN

15 syreuheld e kunne ikke modstå syre mråde ved Limfjorden angreb øjeblikkelig slamsugeren, så en tyk, orange og ildelugtende røg, fyldt med nitrøse gasser, væltede ud. Pumpningen blev øjeblikkelig indstillet, mens beboerne i området blev advaret. Aalborg Kloakservice havde netop fået en helt ny slamsuger, specielt indrettet til at suge og transportere syrer fra fx galvaniseringsanstalter. Det var bilens allerførste tur, men heller ikke den kunne klare den koncentrerede salpetersyre, der på mindre end et minut ætsede sig ind flere steder, så det sydede ved koblingerne, og så haner senere faldt af, selv om den blev skyllet godt igennem i vand. Medvirkende til skaderne er muligvis misforståelser omkring syrens art og koncentration, og i hvert fald var der ingen mærkninger af nogen art på gården. Aalborg Kloakservice er ellers vant til at håndtere og flytte syre, først og fremmest saltsyre. Næste tilkald blev Beredskabsstyrelsen Nordjylland Også den anden slamsuger brød sammen på trods af, at den var specielt beregnet til syre. Foto: Michael Timm. i Thisted, der sendte to kemikaliedykkere i fuld beskyttelsesdragt og fuldt åndedrætsværn ind i huset for at kontrollere, at der ikke løb mere syre ud af tanken. Det gjorde der ikke. Derefter var udfordringen at suge syre-søerne fra jorden op i gylletanken, men det gik heller ikke uden problemer. Beredskabsstyrelsens pumper er ganske vist syrefaste og klarede opgaven fortrindeligt bortset fra, at pumperne blev belastet af, at der under opsugningen kom jord med. Det kunne pumperne ikke klare, så 2-3 pumper gik i stykker. På skift arbejdede 12 kemikaliedykkere med at suge syren op, og først et halvt døgn efter anmeldelsen da var klokken to om natten blev dette arbejde indstillet. Held i uheld Ikke langt fra syreudslippet førte et lille vandløb ned til Vejlerne i Limfjorden, der er et EU habitatområde for beskyttelse af fugle. Til alt held hældede terrænet væk fra bækken, så syren ikke nåede så langt. Ligeledes var det heldigt, at den kraftige venstenvind fortyndede de stærke dampe, så man 50 meter væk kunne færdes uden åndedrætsbeskyttelse op mod vinden, og at vinden førte dampene mod øde områder. Heldet var også med, så hverken mennesker eller dyr kom noget til. I de store staldanlæg tæt ved uheldsstedet var der søer med smågrise. Ejeren bor ikke selv på gården, og de udenlandske Beredskabsstyrelsens folk i kemikaliedragter brød hul i muren ind til ståltanken. Senere blev hele huset revet ned, fordi store syremængder var trængt ned i jorden under huset. Foto: Michael Timm. landbrugsmedhjælpere, der Fortsætter side 16 BRANDVÆSEN 15

16 syreuheld Samlet 18 læs med hver 30 tons jord blev kørt til en jordrenseplads. Sidste læs blev kørt på ugedagen efter anmeldelsen, og da var ikke alene jorden væk. Også hele det hus, hvori tanken havde stået, var revet ned og fjernet, fordi syren havde bredt sig til langt under huset. Fakta Miljø- og byggegodkendelse Beredskabsstyrelsens pumper kunne afværge-pumpe fra denne sø med syrerester, hvor PH-værdien blev målt til 2,5. Det var her huset med ståltanken stod, og hvorfra syren trængte ned i jorden. Foto: Michael Timm. Fortsat fra side 15 boede i stuehuset, var ikke involveret i syre-arbejdet. Næste fase i oprydningen var at fjerne den gennemvædede jord. Det foregik med minigravere, der æltede tør jord i syre-mudderet, inden det blev læsset på en lastbil med syrefast lad. Formentlig den eneste vognmand i området, der måtte køre med syreholdige materialer på åbent lad. Gravearbejdet foregik hele tiden med vinden i ryggen og med største forsigtighed, fordi der fra det kun fire år gamle staldanlæg 100 meter væk fører adskillige rør under jorden og frem til gylletanken. Disse rør måtte naturligvis ikke beskadiges. Miljømyndigheder skal godkende større oplag af syrer, og bygningerne m.m. skal godkendes til formålet af byggemyndighederene. Flere landbrug eksperimenterer med tilsætning af syre til gylle for at mindske lugtgener fra gyllen, men de bruger svovlsyre, der er mindre aggressiv end salpetersyne. Til gengæld kan svovlsyre i visse sammenhænge lugte som rådne æg. Fejl, at beredskabet ikke kan kræve skiltning Skiltekrav gælder kun ved transport og arbejdsmiljø Af Erik Weinreich Det lokale beredskab har ingen beføjelser til at kræve mærkning eller skiltning af oplag af nogen slags, hvad enten det er miljøfarlige eller giftige stoffer, således heller ikke i Fjerritslev. Beredskabet har heller ingen myndighed til at kræve en faretavle sat uden på en bygning, så man, inden man går ind, kan se, hvad der opbevares i bygningen. Krav til mærkning af farlige stoffer gælder kun i forbindelse med transport og i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Dette er en stor mangel, konstaterer beredskabsinspektør Michael Timm fra Beredskab Jammerbugt. Hans største beføjelse er, at han kan ønske, at ejeren opsætter et advarende skilt. Mærkningsreglerne forsvinder i det øjeblik, et stof er læsset af lastbilen, men de samme regler som for mærkning under transport burde gælde også for oplag, siger han. Det ville lette enhver form for redningsarbejde, at redningsfolkene straks kunne se koderne på, hvad der bliver opbevaret. Oplevelsen har endvidere skærpet Michael Timms interesse for at lave særlige beredskabsplaner for større virksomheder, herunder store landbrug. Svinefabrikker som denne er ikke nødvendigvis bemandet døgnet rundt, og hvem kan så fortælle, hvad der måtte være af både dyr, syre, NPKgødning og lignende. Måske kan landboforeningerne sammen med FKB lave en skabelon til en beredskabsplan for store landbrug. Så har beredskabet mulighed for at have en handleplan klar, når vi kommer ud, på samme måde som ved store industrier, foreslår han. 16 BRANDVÆSEN

17 BRANDVÆSEN 17

18 tons ammunition sydvest for Christiansø Bornholmske fiskere får stadig giftgas fra 2. verdenskrig i nettet Af Jørgen Hornskov Eriksen, sektionschef Beredskabsstyrelsen Bornholm Efter krigsafslutningen i 1945 skulle russerne af med de store mængder krigsgas, der blev fundet i specielt den russiske zone. Hvornår, helt præcist, de første sejladser og dumpninger fandt sted, er ikke helt klart, men i Bornholms Social-Demokrat fra den 25. juli 1947 meldes om observation af tyske dampere, der lossede store kasser, ca. 4 x 1 m, i området. I den efterfølgende tid drev mange kasser med bomber i land på Bornholms strande, og Marinedistriktet sørgede for desarmering og uskadeliggørelse. I en artikel den 26. august 1947 fortalte en russisk kontrolofficer på det tyske skib Elbing VIII, at der skulle dumpes ca tons ammunition i feltet sydøst for Christiansø. Der var tale om skibe fra både russisk og engelsk zone, og trafikken foregik regelmæssigt fra nordtyske havne. Samtidig kunne man læse, at en tysk sømand fra Elbing VIII, der var indlagt på Nexø Sygehus med forbrændinger og forgiftninger, var død. 3. januar 1949 fortalte Bornholms Social-Demokrat, at der på den svenske sydøstkyst var ilanddrevet beholdere og bomber med sennepsgas og mindre beholdere med cyankalium. Orlogskaptajn Brammer fra Det bornholmske Marinedistrikt afviste, at bomberne kunne drive omkring i flere år efter nedsænkningen. Derimod var der næppe tvivl om, at giftgassen og bomberne vil være farlige for fiskerne i de første år, måske 50 år, hvis de kom op med garnene. Denne forudsigelse skulle vise sig at være rammende for, hvad det er, der fiskes op fra dybet, selv i dag. CF fik ansvaret I marts 1973 skrev Bornholms Tidende følgende: CF-gasberedskabet måtte i funktion. Den 1. marts 1973 overtog Civilforsvaret det såkaldte gasberedskab på Bornholm, og allerede lørdagen efter blev Hasle kutteren Bob renset. Besætningen opdagede først, at der var tale om sennepsgas, da de mærkede forbrændingerne. Der var da fisket omkring 100 kasser, uden at der var opdaget ammunitionsrester eller lignende. Der var her tale om gasklumper, der til forveksling lignede klumper af ler. Fiskerne blev straks sendt til behandling på sygehuset og forventede ikke at kunne komme på fiskeri den første måneds tid. Dette vil selvfølgelig have store økonomiske konsekvenser, idet der forventes et tab på kr. om ugen i den periode. Faren lurer stadig I dag, 60 år efter de første dumpninger, er sennepsgassen lige så farlig som den gang. Antallet af gas fangster har gennem årene været meget svingende, bl.a. afhængig af, hvor fisken stod i havet. Skulle der fiskes med flydetrawl, var faren ikke så stor, men i de perioder, hvor der skulle bruges bundtrawl med tunge kæder, var der til tider rigtig mange fangster. De sidste 40 år har antallet af gasrens svinget lige fra nul i 1967 og en i 2006 til 22 i 2003 og hele 101 i Undertiden blev der lavet en ordning, hvor fiskerne kunne få en kulance betaling for den fisk, der blev destrueret. Egentlig erstatning har der aldrig været tale om, ej heller har erstatning for tabt arbejdsfortjeneste været på tale. I 1970 indførtes en førstehjælpsspand, der skulle være på alle både, der fiskede i Østersøen omkring Bornholm. Spanden indeholdt bl.a. almindelige forbindssager samt en væske til neutralisering af sennepsgas på huden og til rengøring af huden. Samtidig blev alle fiskere, specielt de, der kom ude fra, gjort bekendt med de farer, der lurede på bunden af Østersøen. Dumpningsfeltet har i alle årene været forbudt område, men det har vist sig, at der ikke kun er ammunition i det ca. 100 m dybe hul, men også på kanterne omkring dette, samt i nogle linier fra den tyske kyst til dumpningsområdet. Dette skyldes til dels, at det var ret tidsrøvende at dumpe de meget tunge kasser, hvorfor man begyndte udsmidningen nogen tid før, man nåede feltet. Civilforsvaret (nu: Beredskabsstyrelsen Bornholm) og Bornholms Værns Ingeniørelement deltes om gasrensningen i de første mange år. Dette ændredes ved det forsvarsforlig, der medførte, at ingeniørelementet blev nedlagt i Herefter har alene Beredskabsstyrelsen Bornholm stået for al gasrens på Bornholm. Efter 50 år på havets bund er mange gasbomber stadig farlige. 18 BRANDVÆSEN

19 Bornholm får nyt gasrense-udstyr Som en del af beredskabsforliget afsættes penge til udskiftning af nedslidt materiel Af Jørgen Hornskov Eriksen, sektionschef Beredskabsstyrelsen Bornholm Gasklumper med flydende indhold uden brandrør nøddumpes ikke, men anbringes i gasdepot. I mange år bestod gasrensmateriellet først og fremmest af en automobilsprøjte og en påhængsvogn med beskyttelsesdragter og andet udstyr, og først i 1992 fik den bornholmske CF-kolonne en lukket specialcontainer til mandskabstransport, indendørs omklædning og forsynet med mikrobølgeovn m.m. til forplejning. Samtidig opbyggede CF-kolonnen med hjælp fra lokale firmaer og kasernens autoværksted en gasrensecontainer, der opfyldte alle de krav, der i tidens løb var fremkommet fra gasrenserne. Fra udstyret kan nævnes: Seks trykluftapparater, 2000 liter ferskvandstank, en ni meter trykluftmast til antenner og fire 1000 W projektører, samt tre transportable teleskopmaster med 500 W projektører. En 380 volt højtrykspumpe til havvand bruges til bruser og til spuling af kutter og kaj. Dertil en højtrykshedvandsrenser, afspærringsmateriel m.v. Den personlige mundering består af otte kemikaliebeskyttelsesdragter, førstehjælpskasse, rensemidler, kompressor, trykluftslanger, DS-2 sprøjter (DS-2 er renseog neutraliseringsvæske til sennepsgas) og sporeudstyr. I over 30 år har bemandingen været en brandmester, en delingsfører og fire menige, der alle er gasuddannet. Penge til nyt materiel Dette koncept har holdt indtil nu, men gascontaineren er slidt op, og vi glæder os derfor over, at der i det nye beredskabsforlig er afsat midler til indkøb og opbygning af et nyt renseberedskab. Gennem længere tid har vi arbejdet med tegninger og forslag til udskiftning af det gamle materiel. Forhåbentlig vil vi allerede i år kunne begynde et projektarbejde om opbygningen af to nye rensecontainere, samt indkøb af en containertrækker. Behovet for at rense gas har været meget svingende i årenes løb, og intet tyder på, at det bliver mindre fremover. Når der fiskes med bundtrawl med tunge kæder, slæbes trawlet hen over havbunden og samler alt op, som det møder på sin vej, herunder også den gasammunition, der måtte ligge på havets bund uden for dumpningsfeltet. Udvidet renseberedskab Principielt kan det nye materiel ikke mere end det gamle. Dette er dog alligevel en underdrivelse, idet vi med det nye koncept vil være i stand til at kunne rense i næsten alle tænkelige situationer, så som ved forurening i forbindelse med fugleinfluenza, idet det materiel, vi har fået tildelt hertil, kan placeres i den nye rensepakning. Vi har hele tiden kunnet foretage områderensning og rensning af køretøjer og materiel efter såvel biologisk som nuclear forurening, men vores rensemateriel har været placeret på forskellige trailere og køretøjer. Det nye koncept vil blandt andet give mulighed for at samle en stor del af vores rensemateriel i containere, hvilket vil give en mere effektiv transport og indsats. Vi håber hermed at kunne lave en løsning, der kan danne skole for en kommende produktion af rensemateriel-containere til samtlige afdelinger. BRANDVÆSEN 19

20 Bornholmske fiskere er fortrolige med rensning af kuttere for sennepsgas. Her er Beredskabsstyrelsen rykket ud med rense-containeren GasCon og den store generator ElCon. Renser for krigsgas i fralandsvind En gasledning fra Rusland vil øge antallet af renseopgaver for Beredskabsstyrelsen Bornholm Af Jørgen Hornskov Eriksen, sektionschef Beredskabsstyrelsen Bornholm Når en kutter opdager, at den har fisket gasrester, meldes det til Bornholms Marinedistrikt, der afsender et minørhold. Holdet skal typebestemme gas-ammunitionen, hvorvidt den er med brandrør og dermed kan eksplodere, eller der kun er tale om en gasklump. Er der brandrør i klumpen, sejles den til nøddumpningsfeltet, hvor man lader gasklumpen forsvinde i dybet igen. Er der tale om en ren gasklump, bringes den i land til opbevaring i gasdepotet i Vestermarie. Med på denne første opgave er som regel også en repræsentant fra Fiskeriinspektionen, der afgør, hvor meget fangst, der skal kastes over bord på grund af forurening med krigsgas. Beslutningen danner grundlag for, hvor stor en kulancebetaling, båden kan få. Ud fra minørholdets oplysninger bliver Beredskabsstyrelsen Bornholm tilkaldt til en gasrens. Stedet for denne afhænger af i hvilken havn, der er fralandsvind, idet der kun renses med rensevæsken DS-2, når vinden blæser ud over havet. Ved ankomst til rensekajen iværksættes opstilling af materiel og køretøjer Beskyttelsesdragter Principperne for gasrens illustreres af nedenstående skitse, der indikerer, at der er tale om en opdeling i to områder: Et ydre, hvor man kan bevæge sig uden beskyttelsespåklædning, og et indre, hvor alt personel som minimum skal være iklædt beskyttelsesdragt og enten gasmaske eller røgdykkerapparat. Kutterens besætning kan i de fleste tilfælde få lov til at blive om bord. Det kræver blot, at de på intet tidspunkt under selve rensningen åbner vinduer eller døre. Da rensningen til tider kan tage op til ti timer, tilrådes det dog, at besætningen går i land. Renseholdet skal renses Når kutteren ankommer, viser minørholdlederen, hvor der er forurenet, og hvor 20 BRANDVÆSEN

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling

Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlæg - Miljø og myndighedsbehandling Solvarmeanlægget og miljøet Hvis man vil opføre et solvarmeanlæg dialog med kommunen Peter Erfurt, miljømedarbejder, Haderslev Kommune Solvarmeanlæg og miljøet

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 ÅRSMØDE 2013 I AALBORG Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere