Anders Christiansen Stastaut. revisor januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg"

Transkript

1 Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

2 Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning af produceret el (forbruges af ejeren). Gevinst: 1. Den økonomiske gevinst ved sådanne anlæg er besparelsen på den producerede el, som man ikke behøver at købe fra et elværk. Prisen pr. kwh ligger p.t. på ca. DKK 2,. Et anlæg, der producerer 2.5 kwh p.a., vil derfor give en årlige besparelse på DKK 5. til forrentning af investeringen i anlægget. 2. Mulighed for anvendelse af servicefradraget i Fradrag for renter af lån til investeringen. 2 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

3 Private anlæg med tilslutning (bundfradragsmetode): 1. Beskatning indtjening udover DKK 7. p.a. Af denne del skal man alene selvangives 6%. 2. Forudsætning at der sker tilkobling til elnettet (tilbageløbsordning). 3. Intet fradrag ag for investeringen ingen og driftsudgifter. dgifte Gevinst: 1. Den økonomiske gevinst ved sådanne anlæg er besparelsen på den producerede el, som man ikke behøver at købe fra et elværk. Prisen pr. kwh ligger p.t. på ca. DKK 2,. Et anlæg, der producerer 2.5 kwh p.a., vil derfor give en årlige besparelse på DKK 5. til forrentning af investeringen i anlægget. 2. Mulighed for anvendelse af servicefradraget i Ingen beskatning af solgt el, så længe, at der ikke sælges for mere end DKK 7. p.a. Afregningspris på DKK,6/DKK,4. 4. Fradrag for renter af lån til investeringen. 3 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

4 Private anlæg med tilslutning (bundfradragsmetode): Anskaffelsessum solcelleanlæg 75. Skattemæssig afskrivning Indtægter: Salg af 1. kwh á DKK,6 Bundfradrag maksimalt DKK Til beskatning januar 212 Vedvarende Energianlæg

5 Private anlæg med tilslutning (regnskabsmæssig metode): 1. Forudsætning at der sker tilkobling til elnettet (tilbageløbsordning). 2. Der anvendes en regnskabsmæssig opgørelse af årets resultat. 3. Der skal ske beskatning af eget forbrug af el DKK,6/DKK,4. 4. Ikke mulighed for servicefradrag i 212. Gevinst: 1. Der gives fradrag for investeringen (afskrivninger) og driftsudgifter. 2. Den økonomiske gevinst ved sådanne anlæg er besparelsen på den producerede el, som man ikke behøver at købe fra et elværk. Prisen pr. kwh ligger p.t. på ca. DKK 2,. Et anlæg, der producerer 2.5 kwh p.a., vil derfor give en årlige besparelse på DKK 5. til forrentning af investeringen i anlægget. 3. Der sker beskatning af overskud, og er fradrag for underskud. 4. Fradrag for renter af lån til investeringen. 5. Mulighed for anvendelse af virksomhedsordningen. 5 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

6 Private anlæg med tilslutning (regnskabsmæssig metode): Anskaffelsessum solcelleanlæg 75. Skattemæssig afskrivning år 1 25% Indtægter: Produktion 2.5 kwh á DKK,6 1.5 Udgifter: Drift- og vedligeholdelse (skønnet) Skattemæssige afskrivninger Fradrag på selvangivelsen Maksimal skatteværdi heraf ved modregning i løn (51,5%) januar 212 Vedvarende Energianlæg

7 Afskrivninger: Anlæg monteret på jorden afskrives som driftsmidler med indtil 25% af saldoværdien. Anlæg monteret på taget afskrives som driftsmidler med indtil 25% af saldoværdien. Anlæg monteret i taget afskrives som installationer der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger på installationer i en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder. 7 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

8 Virksomhedsordningen: Ingen betydning for beskatningen af resultatet efter den regnskabsmæssige metode. Mulighed for højere skattemæssig værdi på renter (33,5% ct. 51,5%). Ved en renteudgift på DKK 1. om året, vil der være en skattebesparelse på op til DKK 1.8. Mulighed for overførsel af privat gæld til virksomhedsordningen. d i Ved overførsel af renteudgifter på DKK 5., opnås en årlig skattebesparelse på op til DKK 9.. Ved rentekorrektion vil fradragsværdien af renterne blive reduceret. Rentekorrektionen udgør for 211 2%. 8 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

9 Illustration: Overførsel af privat lån på DKK 1.., med en årlig renteudgift på DKK 5. (5%) Ændring af skatteværdi på renterne (51,5% 5% - 33,5%) = DKK 9. Yderligere rentekorrektion, k når hele lånet hæves på indskuds- d kontoen på i alt DKK 2. (2% af DKK 1..) Yderligere beskatning (51,5% - 33,5%) = DKK 3.6 Nettoskattebesparelsen bliver derfor på DKK 5.4 p.a. fra året efter indkomståret, hvor gælden er blevet indskudt i virksomhedsordningen. ik d i 9 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

10 Kapitalafkastordningen: Overførsel af en del af den personlige indkomst til beskatning som kapitalindkomst (56,5% - 45,5%). Overføres (reelt) 2% af saldoværdien primo i året på VE-anlægget. Ved et anlæg med en saldoværdi primo i året på DKK 1. vil der være en skattebesparelse på DKK 22. Ikke mulighed for forhøjet skatteværdi af renteudgifter. 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

11 Optimeringsmuligheder Holde live i virksomhedsordningen - Anskaffelse af VE-anlæg i stedet for eks. udlejningsejendom, j eller andre aktiviter, hvor der evt. kunne komme en hobby betragtning i spil eks. parkeringsplads, garager, jordudlejning o.lign. Øge skatteværdien af renteudgifter - Kan benyttes til dyre private forbrugs-, bolig-, båd- og billån - Løbende reduktion af rentekorrektionen i takt med nedbringelse af gælden, eller indskud af betalte ydelser - Mulighed for løbende indskud af private lån levetid på eks. solcelleanlæg er 25-3 år - Mulighed for, at afdrag på privat gæld med indkomst beskattet med 25% - Overførsel af kurstab på valutalån til virksomheden 11 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

12 Optimeringsmuligheder 3. EXIT af ordningen - Når anlægget af afskrevet bliver man fortsat beskattet af privat andel, og evt. salg til nettet - Denne beskatning ophører, hvis man ikke længere opfylder betingelserne i LL 8P cut ledningen - Ændret anvendelse, som medfører beskatning af forskellen mellem handelsværdien af anlægget og saldoværdien - Mindre udnyttelsesgrad af produktionen, da man ikke længere har en tilbageløbsordning kunne eks. løses ved at øge el-forbruget køb af varmepumpe - Bør altid overveje at optimere i stedet ift. virksomhedsordningen, jf. ad januar 212 Vedvarende Energianlæg

13 Omfattet af reglerne Hvad har ændringen af Ligningslovens 8P betydet: Hidtil omfattet af loven: Husstandsvindmøller Nu omfattet af loven: Vandkraft Biogas Biomasse Solenergi Bølge- og tidevandsenergi Geotermisk varme (ikke det samme som jordvarme) 13 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

14 Beregning Forudsætninger: Anskaffelsessum solcelleanlæg 15. Rentesats, udlån 5,% Rentesats, indlån,% Elpris ved salg pr. kwh, år 1-1,6 Elpris ved salg pr. kwh, år 1-4,4 Elpris ved køb pr. kwh 2, Forventet årsforbrug i husstanden 5., Forventet produktion o i solcelleanlægget ea 5., Fald i produktion pr. år,5% Forventet prisstigning på el, årligt 4,% Forventet generelle prisstigning 2,% Afskrivningssats i 25,% Grænse for småaktiver 12.9 Skattesats 51,5% 14 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg

15 Beregning Beløb i DKK År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 1 År 2 Investering i solcelleanlæg - topskat Eget forbrug af el Forventet salg af el Afskrivning solcelleanlæg, jf.nedenfor Renter, jf. nedenfor Revisor Udskiftning af inverter -8. Vedligeholdelse Årets resultat Restgæld, primo Optagelse af lån -15. Årets resultat Afskrivning solcelleanlæg, tilbageført Eget forbrug af el, tilbageført Skattebesparelse af årets resultat, 51,5% Sparet elforbrug Restgæld, ultimo Afskrivning, solcelleanlæg Saldo, primo Årets tilgang 15. Afskrivningsgrundlag Afskrivning, 25% Saldo, ultimo januar 212 Vedvarende Energianlæg

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere