danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp"

Transkript

1 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark. Når så mange danskere står uden offentlig forsørgelse, skyldes det, at de ikke er medlem af en a-kasse, og samtidig med at familiens formue eller ægtefællens indkomst er for høj til at få kontanthjælp. Alt i alt står en ½ mio. danskere uden for a-kassesystemet, og som analysen viser, kan det ende med en privatøkonomisk nedtur for familien, hvis man mister arbejdet. af privatøkonom Mie Dalskov og stud.polit. Andreas Mølgaard 5. marts 21 Analysens hovedkonklusioner 37. beskæftigede har hverken mulighed for at få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Årsagen er, at mange beskæftigede står uden for a- kassesystemet, samtidig med at deres formue eller ægtefællens indtægt er for høj. Alt i alt står ½ mio. danskere uden for a-kassesystemet. Den primære årsag til at danskere, der ikke er medlem af en a-kasse, heller ikke kan få kontanthjælp, er, at vedkommendes formue er for stor - det gælder for 9 ud af 1 af alle dem, der står uden muligheden for hjælp. De andre årsager er friværdi og ægtefællens indkomst. Blandt de boligejere, der ikke er medlem af en a-kasse, kan 9 ud af 1 heller ikke få kontanthjælp. Samlet set står 2. boligejere uden økonomisk sikkerhedsnet. I sidste ende risikerer de boligejere, der ikke er medlem af en a-kasse, at se deres bolig ryge på tvangsauktion, hvis de mister jobbet. Kontakt Privatøkonom Mie Dalskov Tlf Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Mange danskere står uden offentlig støtte, hvis de mister jobbet I tilfælde af arbejdsløshed er det ikke alle, der har mulighed for at få offentlig støtte. Personer med medlemskab af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) kan få dagpenge, mens resten må søge om kontanthjælp ved kommunen, og her er det langt fra alle, der kan få hjælp. Baggrunden for, at man ikke nødvendigvis kan få kontanthjælp, hvis man rammes af ledighed, skal findes i lovgivningen. Hvis familien har en formue over et vist beløb, kan man ikke få kontanthjælp i tilfælde af ledighed, da lovgivningen antager, at den enkelte og familien i så fald kan forsørges af formuen. Grænsen for, hvor stor formuen må være, er 1. kr. for enlige og 2. kr. for ægtepar. I kommunens vurdering af den lediges mulighed for kontanthjælp indgår ligeledes friværdi i boligen, og det er heller ikke muligt at få kontanthjælp, hvis ægtefællen har en lønindkomst, der er stor nok til at forsørge den ledige og familien, jf. den gensidige forsørgelsespligt. Reglen er, at hvis ægtefællens indkomst er højere end det beløb, begge ægtefæller ville kunne få i kontanthjælp, så kan man ikke modtage kontanthjælp. Ved hjælp af registerdata fra Finansministeriets Lovmodel har det været muligt at beregne, hvor mange af de beskæftigede, der ikke er medlem af en a-kasse, og heller ikke kan modtage kontanthjælp i tilfælde af ledighed. Analysen ser kun på, om de beskæftigede uden medlemskab af en a-kasse - i tilfælde af ledighed vil kunne få kontanthjælp ud fra reglerne om formue, friværdi og ægtefælles indkomst. Der ses således ikke på eventuel reduktion i hjælpen, hvorved tallet ville være endnu større. Metoden er yderligere beskrevet i boks 1 til sidst i analysen. Analysen er lavet på de nyeste registerdata, der dækker befolkningen pr. 1. januar 28. Alle formuer og indtægter er fremskrevet til 21-niveau, og analysen følger således lovgivningen i ud af 4 uden a-kassemedlemskab kan ikke få økonomisk hjælp i tilfælde af ledighed Som det fremgår af tabel 1, står 5. personer ud af de 2,4 mio. beskæftigede uden for dagpengesystemet. Disse personer vil ikke kunne få dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det samlede tal udgør omkring hver femte af alle beskæftigede. Blandt de 5. beskæftigede, der med sikkerhed ikke kan få dagpenge, fordi de ikke er medlem af en a-kasse, er 37. samtidig udelukket fra at kunne få kontanthjælp, da familiens formue eller ægtefællens indkomst er for høj. Det svarer til 3 ud af 4 af alle danskere uden a-kassemedlemskab. De 15 procent af alle beskæftigede, der ikke kan få hjælp i tilfælde af ledighed, svarer til hver syvende af på arbejdsmarkedet. Tabel 1. Beskæftigede fordelt på muligheden for dagpenge og kontanthjælp Antal pers. Beskæftigede 2.43., Ikke-forsikrede, udenfor dagpenge 5. 2,6 Ikke mulighed for kontanthjælp ,2 Anm.: Tabellen omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende). Se metode i boks 1. Tallene er afrundet til nærmeste. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata (28). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 21. 2

3 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Figur 1 fordeler de 37. beskæftigede, der hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp efter årsag. Det ses, at den primære årsag til, at så mange ikke-forsikrede heller ikke kan modtage kontanthjælp, er, at familiens formue er for høj. Dette gælder for 9 ud af 1 personer. Omkring 4 procent af dem, der ikke kan få offentlig kontanthjælp, skyldes friværdi i boligen, mens hver femte står uden hjælp grundet ægtefællens indkomst. Figur 1. Beskæftigede uden mulighed for kontanthjælp fordelt på årsag Formue Friværdi Ægtefælles indkomst Anm.: Figuren omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende). Se metode i boks 1. Bemærk, at der godt kan være mere end én årsag til, at man ikke kan få kontanthjælp. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata (28). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til ud af 1 boligejere uden for a-kasserne kan ikke få hjælp fra det offentlige Fordeles de beskæftigede på, om de bor i ejerbolig eller andre former for bolig, er det især blandt ikkeboligejere, at mange står uden for a-kassesystemet. 3 procent af de beskæftigede, der ikke bor i ejerbolig, er ikke medlem af en a-kasse og kan derfor ikke få dagpenge. Det samme gælder for halvt så mange boligejere nemlig 15 procent svarende til 225. beskæftigede boligejere. Dette ses i tabel 2. Tabel 2. Beskæftigede fordelt på boligform og muligheden for dagpenge og kontanthjælp Boligejere Andre boligformer Antal pers. Andele, Antal pers. Andele, Ikke-forsikrede, udenfor dagpenge , ,7 Ikke mulighed for kontanthjælp , ,8 Beskæftigede i alt , 896., Anm.: Tabellen omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende). Se metoden i boks 1. Boligejere er afgrænset ved at se på aktiver i ejendomme. Tallene er afrundet til nærmeste. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata (28). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 21. Ses der på andelen, der hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, så er denne andel langt højere blandt boligejerne, hvor lidt over 2. danske boligejere står uden mulighed for kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Dette svarer til 9 ud af 1 blandt de boligejere, der ikke er medlem af en a-kasse og derfor ikke kan få dagpenge. Dette ses i figur 2. 3

4 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Figur 2. Andel af beskæftigede uden a-kassemedlemskab, der ikke kan få kontanthjælp Boligejere Ikke-boligejere Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata (28). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 21. Boligejere udenfor a-kasserne risikerer at gå fra hus og hjem Årsagen til, at især mange boligejere risikerer at stå uden offentlig hjælp, er, at det typisk er boligejere, der har store formuer både målt som friværdi og i likvid formue og derfor ikke er berettiget til kontanthjælp. Blandt boligejerne, der ikke er forsikret mod ledighed, er det ligeledes formuen, der gør, at de heller ikke kan få kontanthjælp. Det gælder for 9 ud af 1 blandt dem, der har mulighed for kontanthjælp. For mere end 2 ud af 3 er det friværdien, der spænder ben for kontanthjælpsudbetalingen, mens ægtefællens formue har betydning for en tredjedel. Dette ses i figur 3. Figur 3. Boligejere uden mulighed for kontanthjælp fordelt på årsag Formue Friværdi Ægtefælles indkomst Anm.: Figuren omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende). Se metode i boks 1. Boligejere er afgrænset ved at se på aktiver i ejendomme. Bemærk at der godt kan være mere end én årsag til, at man ikke kan få kontanthjælp. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata (28). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 21. 4

5 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp I kommunerne betragter man friværdi i helårsboliger og fritidsboliger som aktiver, der kan realiseres, og som familien dermed kan leve af. Enten kan friværdien frigives ved at sælge boligen, eller også beder man familien om at optage lån i boligen. I kommunerne er der dog stor forskel på, hvor stor friværdien må være, før man ikke er berettiget til kontanthjælp. I denne analyse bruges en grænse på 35. kr. (21-priser). En ting er, at familierne vil blive bedt om at belåne friværdien, inden de kan modtage kontanthjælp. En anden ting er, om det kan lade sig gøre. I en tid hvor det er blevet vanskeligere at få bevilget lån i bankerne og ikke mindst at få boligen solgt, kan ledighed for den enkelte boligejere, der står uden for a- kasserne, betyde, at familiens bolig ender på tvangsauktion. Kan man ikke betale de faste omkostninger, herunder afdrag og renter på boligen, kan ledighed i sidste ende betyde tvangsauktion. Det at miste jobbet kan derfor skabe en ond spiral for mange boligejere, der ikke er medlem af en a-kasse. Yderste konsekvens af at miste arbejdet kan være, at boligen ryger på tvangsauktion. De netop offentliggjorte tal for antallet af tvangsauktioner i februar 21 viser da også, at antallet af tvangsauktioner fortsat ligger på det højeste niveau i 4 år. Dette ses i figur 4. Figur 4. Udvikling tvangsauktioner på ejerlejligheder og enfamiliehuse, jan. 26 feb. 21 Indeks jan-6 jul-6 jan-7 jul-7 jan-8 jul-8 jan-9 jul-9 jan-1 Indeks Anm.: Figuren viser antallet af tvangsauktioner pr. måned for ejerlejligheder og enfamiliehuse (januar 26 = indeks ). Kilde: AE på baggrund af tal fra Statistikbanken. En god idé at melde sig ind i en a-kasse Det er i sig selv et problem for den enkelte, hvis man bliver ramt af ledighed uden at være medlem af en a-kasse, da kontanthjælp generelt vil være mindre end dagpengene. 1 Med en familie, der skal forsørges og faste ydelser, der skal betales, kan det blive fatalt for uforsikrede at miste jobbet. Som analysen viser, vil mere end hver ottende beskæftigede hverken kunne få dagpenge eller kontanthjælp, fordi familien har så stor en formue eller indtægt, at de ud fra lovgivningen kan forsørge sig selv. 1 Den maksimale dagpengesats udgør kr. (efter AM-bidrag) på årsbasis (21-niveau). Kontanthjælpsniveauet for personer over 25 år med børn er kr. Har man ikke børn, er den årlige kontanthjælp på kr. 5

6 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Forklaringen på, at hver femte beskæftigede ikke er medlem af en a-kasse, skal givetvis findes i de gode konjunkturer og den høje beskæftigelse, der gjaldt, før finanskrisen satte ind i slutningen af Indtil for nylig har mange familier tilmed oplevet, at deres friværdi er steget i takt med, at dagpengene ikke er fulgt med lønudviklingen, når det gælder den kompensation, man kan få. Dette har formentlig fået en hel del almindelige lønmodtagere til at melde sig ud af a-kassesystemet i troen på, at de ikke blev ledige og hvis de gjorde skulle kontanthjælpssystemet nok gribe dem. AEs økonomiske prognoser spår, at ledigheden tidligst vender i løbet af 211. Derfor er det stærkt foruroligende, at godt hver femte dansker på arbejdsmarkedet ikke er medlem af a-kasse, når hovedparten af dem slet ikke kan få nogen offentlig hjælp i tilfælde af ledighed. Med et medlemskab af en a- kasse er der spændt et økonomisk sikkerhedsnet ud under familiens økonomi. Boks 1. Ikke alle ledige kan få dagpenge eller kontanthjælp Ved hjælp af kontanthjælpslovgivningen og Danmarks Statistiks registerdata er det undersøgt, hvor mange danskere i beskæftigelse, der ikke er medlem af en a-kasse og ikke kan få kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde. Undersøgelsen bygger på Lovmodellens registeroplysninger for befolkningen pr Analysen omfatter alle beskæftigede i alderen år (ekskl. studerende). Alle indkomstoplysninger samt oplysninger om likvid formue og friværdi i bolig er fremskrevet til 21-niveau. Boligværdien er fremskrevet med boligprisudviklingen fra Realkreditrådet frem til ultimo 29 på detaljeret niveau. Herefter er boligpriserne lagt fladt. Boliggælden er fremskrevet med den makroøkonomiske udvikling i realkreditudlån fraregnet nye udlån. Lønindkomsten er fremskrevet med lønudviklingen fra Økonomisk Redegørelse (dec. 29) fra Finansministeriet. Aktiebeholdningen er fremskrevet med kursværdien ultimo 29, og den resterende formue er fremskrevet med renteudviklingen. Hvis man bliver ledighed uden at være medlem af en a-kasse, kan kontanthjælp være en mulighed. For at få kontanthjælp er det dog et krav, at den ledige ikke kan blive forsørget på anden vis f.eks. af ægtefælle eller af egen formue (Se lov om aktiv socialpolitik, 14, stk. 2). Dette betyder, at ledige, der ikke er medlem af en a-kasse, heller ikke kan få kontanthjælp, hvis følgende gælder for deres eller familiens økonomi: 1. Ægtefællen kan forsørge den ledige. Ifølge reglen om gensidig forsørgelsespligt kan den ledige ikke få kontanthjælp, hvis ægtefællen kan forsørge familien. Dette svarer til, at ægtefællens indkomst er større end den kontanthjælp, de to ægtefæller kunne have fået dvs. to gange kontanthjælpssats. 2. For stor likvid formue. Enlige kan ikke modtage kontanthjælp, hvis den likvide formue er på mere end 1. kr. For ægtepar gælder en formuegrænse på over 2. kr. 3. Anden formue. Kommunen medregner også værdier af andre aktiver i formuen. Dette gælder eksempelvis friværdi i helårsbolig, friværdi i sommerhus samt værdi af både, heste, biler o. lign. Det er en vurdering i den enkelte kommune, hvor meget værdierne i sådanne aktiver skal indgå. Ifølge loven må ledige med egen bolig gerne have en formue af en sådan størrelse, der kan sikre en vis vedligeholdelse af boligen og en vis boligstandard. AE har forud for analysen været i kontakt med forskellige kommuner. Ydelsescentrene i kommunerne benytter forskellige grænser for, hvor stor friværdien af helårsboliger må være. I denne undersøgelse bruges en grænse på 35. kr. på helårshuse, mens al friværdi i fritidsbolig tæller med. For ægtefæller ses på den samlede friværdi, mens der for samlevende ses på hver enkelt ejerandel. I analysen indgår formueaktiver ud over friværdi i bolig og likvid formue ikke. Dette taler for, at antallet af personer, der hverken kan modtage kontanthjælp eller dagpenge i tilfælde af ledighed, i virkeligheden er langt højere end det tal, der findes her. Generelt afhænger kontanthjælpssatserne af alder, bopæl og forsørgelsespligt. Satserne er højest for personer med forsørgelsespligt eller personer over 25 år. Personer under 25 år, der bor hjemme, får mindste sats. Normalt er aldersgrænsen for kontanthjælp 18 år, da de unge hermed bliver selvstændig hjælpsberettigede. Udbetalingen for de 18-årige følger deres egen økonomi, jf. ovenstående regler. Analysen medtager de tre ovennævnte kriterier i form af likvid formue, anden formue og ægtefællers indkomst. Der ses derfor ikke på biler, heste, både eller andre aktiver, og der tages ikke stilling til, om boligen kan belånes eller sælges. Alle boliger medtages, jf. ovenstående punkt 3. Der ses heller ikke på eventuel reduktion i hjælpen, dvs. f.eks. halvering i kontanthjælpen. 2 Selvom analysen beror på de beskæftigedes medlemsstatus i 28, og en del danskere givetvis har meldt sig ind i en a-kasse i takt med den tiltagende krise, så er det ikke sikkert, at det ville berettige dem til dagpenge, da man som hovedregel skal have været medlem af en a-kasse i 1 år, før man kan få dagpenge. 6

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere