SCA Forretningsetiske principper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCA Forretningsetiske principper"

Transkript

1 SCA Forretningsetiske principper

2 SCA Forretningsetiske principper

3 SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed og dygtighed, til sine medarbejdere, kunder, forbrugere, aktionærer og øvrige samarbejdspartnere og at gøre dette inden for samfundsmæssigt og miljømæssigt ansvarlige rammer. Dette kræver stærke økonomiske resultater, miljømæssig styring og samfundsmæssigt engagement. SCA vil samarbejde med alle sine forretningsforbindelser om at gennemføre forandringer og forbedringer samt arbejde for, at disse principper overholdes. SCA vil som minimum overholde alle gældende lovgivnings- og reguleringskrav. SCA vil vedtage standarder, der er i overensstemmelse med disse principper, hvor de eksisterende love eller regler ikke er på linje med SCAs mål.

4 Sundhed og sikkerhed SCA arbejder aktivt for kontinuerligt at forbedre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen. SCAs mål er at fastholde et sikkert arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Alle SCA-enheder skal som minimum strengt overholde nationale love og/eller kollektive overenskomster.

5 Medarbejderforhold SCA stræber efter en ikke-diskriminerende virksomhedskultur, der er baseret på ansvarlighed, dygtighed og respekt, og som bygger på vores globale arbejdsstyrkes kompetence. SCAs politik er at behandle alle nuværende eller potentielle medarbejdere retfærdigt og fordomsfrit. SCA vil fjerne enhver eventuel uretfærdig eller diskriminerende praksis, der måtte forekomme. Alle medarbejdere har mulighed for at avancere inden for SCA uden skelen til køn, ægteskabelig eller forældremæssig status, etnisk eller national oprindelse, seksuel orientering, religiøs overbevisning, politisk tilhørsforhold, alder eller handicap. SCA udbetaler lønninger og goder i overensstemmelse med relevante standarder, der hvor vi opererer. SCA vil udvise god tro og gensidig respekt ved forhandlinger med medarbejderne og deres repræsentanter på arbejdspladsen. Vi anerkender medarbejderens grundlæggende ret til at bestemme, om han/hun vil lade sig repræsentere af anerkendte fagforeninger efter eget valg, og vi giver vores medarbejdere og deres fagforeninger ret til at deltage i kollektive overenskomstforhandlinger. Vores praksis skal være baseret på internationalt anerkendte arbejdsstandarder og skal tage hensyn til vaner og regler i de forskellige lande, vi opererer i.

6 Forretningspraksis SCAs politik er at behandle alle nuværende eller potentielle samarbejdspartnere retfærdigt og fordomsfrit. SCA kræver, at alle medarbejdere uanset deres funktion, ansættelsestrin eller stilling overholder følgende etiske forretningsmæssige og personlige standarder under udøvelsen af deres pligter og ansvar: SCAs medarbejdere skal praktisere ærlighed og integritet i alle aspekter af deres transaktioner med andre medarbejdere, kunder, leverandører, andre samarbejdspartnere, kommunale og statslige myndigheder. SCA og SCAs medarbejdere må ikke foretage ulovlige eller upassende betalinger eller bestikkelse og må ikke deltage i korrupt forretningspraksis. SCA og SCAs medarbejdere må ikke modtage penge, gaver eller andre former for betaling fra tredjemand, som kan påvirke eller give indtryk af at påvirke deres objektivitet i forretningsbeslutninger. Som en global virksomhed møder SCA love og regler, der har til formål at fremme fair konkurrence og etisk og lovlig adfærd. Monopol- og konkurrencelovgivning forbyder generelt aktiviteter, der begrænser den frie handel eller konkurrence. SCA skal drive sin virksomhed i fuld overensstemmelse med en sådan lovgivning. SCAs medarbejdere skal undgå at bringe sig i en situation, hvor deres personlige, familiemæssige eller økonomiske interesser eventuelt strider mod SCAs. Hvor der opstår en sådan potentiel interessekonflikt, skal medarbejderen gøre opmærksom på dette og søge tilladelse fra virksomhedsgruppens øverste ledelse, som beskrevet i proceduren for interessekonflikter.

7 Respekt for menneskerettigheder SCA respekterer de grundlæggende menneskerettigheder, og virksomhedens aktiviteter er styret af FNs universelle menneskerettighedserklæring. SCA støtter og respekterer beskyttelsen af menneskerettigheder inden for sit indflydelsesområde, især effektiv udryddelse af tvangsarbejde og børnearbejde, som skal være et kriterium ved valg og administration af SCAs forhold til leverandører og underleverandører.

8 Forholdet til lokalsamfundet SCA ønsker at yde et positivt samfundsmæssigt bidrag til de lokalsamfund, hvor virksomheden opererer.

9 Kommunikation og beskyttelse af data SCA tror på åben og gennemsigtig kommunikation inden for grænserne for erhvervsmæssig diskretion. SCA respekterer hemmeligholdelsen af enkeltpersoners data (uanset om det drejer sig om medarbejdere eller tredjemand), som SCA opbevarer eller håndterer som en del af virksomhedens informationsbehandlingsaktiviteter. Ingen SCA-medarbejder må uden behørig myndighed få adgang til, ændre, fremlægge eller gøre brug af fortrolige gruppe- eller persondata til noget andet formål end, hvad der er tilladeligt efter loven.

10 Gyldighed Alle direktioner og ledere i SCA og virksomhedens datterselskaber er ansvarlige for løbende håndhævelse og overholdelse af disse principper, herunder den nødvendige distribution for at sikre, at medarbejderne kender og overholder principperne. Disse principper er gældende for alle SCAs aktiviteter og alle SCA-medarbejdere på verdensplan, uanset funktion, ansættelsestrin eller stilling. SCA forventer tilsvarende forretningsetiske standarder af alle de personer, der optræder på vegne af SCA. SCA-medarbejdere, der arbejder i et partnerselskab, skal søge at opnå overholdelse af disse principper. SCA-repræsentanter i partnerselskabers bestyrelse har pligt til at indberette enhver aktivitet i partnerselskabet, som strider mod ånden i disse principper, for forretningsområdets øverste ledelse. Disse principper er ikke udtømmende, og enhver SCA-medarbejder, der er i tvivl om, hvorvidt en bestemt adfærd er et brud på principperne, skal søge rådgivning hos sin overordnede, før han/hun foretager sig videre. Den praktiske gennemførelse af disse principper vil regelmæssigt blive kontrolleret og vil åbent blive kommunikeret.

11 Klageprocedure Enhver medarbejder, der bliver bekendt med en overtrædelse af gældende lov eller af disse principper, skal straks indberette dette til sin overordnede. Hvis medarbejderens nærmeste overordnede er involveret i situationen eller på anden måde har modstridende interesser, skal situationen indberettes til dennes overordnede samt til HR-chefen for forretningsområdet. Alle SCA-chefer og -ledere skal undersøge og afgøre alle sådanne klager samt rapportere forløbet til HR-chefen for forretningsområdet. Hvis du som SCA-medarbejder har indberettet en sag, og denne ikke er blevet afgjort, skal du indberette sagen til HR-chefen for forretningsområdet. HR-chefen for forretningsområdet fungerer også som uafhængig rådgiver for enhver medarbejder, der har behov for assistance, råd eller afklaring af spørgsmål i forbindelse med disse principper. HR-cheferne for forretningsområderne skal hvert kvartal rapportere alle klager i forbindelse med disse forretningsetiske principper til SCA koncernens HR-chef.

12 Fordi vores produkter gør livet lettere for dig og for millioner af mennesker rundt om i verden. Fordi vores råvarer og den måde, vi arbejder på, er naturlige dele af den globale livscyklus. Og fordi vi engagerer os. SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Box 200 SE STOCKHOLM Tel

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret

Etiske retningslinjer for Den Europæiske Revisionsret ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere