Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Sundhed, kost og motion Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Ishøj Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Spindehuset. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Spindehuset er, at det er et godt, relevant tilbud til målgruppen, hvor borgerne tilbydes en hverdag, der er afstemt efter borgernes individuelle behov og støtte. Ligeledes sikres borgerne indflydelse og medbestemmelse gennem det formelle mødeforum og gennem jævnlig dialog med medarbejderne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for den pædagogiske referenceramme og metode, og noterer sig, at den personcentrerede metode danner værdigrundlaget for tilbuddet. Tilsynet bemærker, at er hensigten, at den personcentrerede metode, den løsningsfokuserede samtaleteknik og neuropædagogik tilsammen skal danne det fælles faglige fundament. Tilsynet vurderer, at der er fyldige og dækkende beskrivelser af de forskellige emner i den fremviste pædagogiske handleplan og i statusrapporten, herunder målsætning og indsats beskrivelse, og at borgeren har været inddraget i udarbejdelsen, samt at der er anvendt et ordentligt og etisk sprogbrug. Tilsynet konstaterer, at implementering af den pædagogiske plan i EKJ ikke er sket, hvilket tilskrives udefrakommende teknikske udfordringer. Tilsynet bemærker, at der arbejdes dynamisk med borgernes mål og progression i forhold til hjemmedagsskemaet, og at det er hensigten, at den pædagogiske handleplan skal blive et mere aktivt redskab i dagligdagen, når den kobles til EKJ. Det er tilsynets, at der findes en god omgangsform og tone på tilbuddet, og det gælder både mellem borgere og mellem borgere og medarbejdere. Medarbejderne er opmærksomme og guider eller hjælper borgerne til/med at løse uoverensstemmelser. Ligeledes er der et godt og relevant fokus på sundhed, kost og motion på tilbuddet, og tilsynet noterer sig, at man i den opsagte stilling søger en idrætspædagog, alt for yderligere at fastholde fokus på emnet. Ligesom ved sidste tilsyn vurderes det, at der er fokus på korrekt medicinprocedure, og tilsynet har noteret sig, at alle medarbejdere har medicinkursus, og at borgerne er selvadministrerende på dette område. Dertil vurderes det, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer for magtanvendelse, og at man på tilbuddet hele tiden forholder sig refleksive til emnet gråzoner, alt for at drage faglig læring herfra. Tilsynet vurderer, at de overordnede rammer for arbejdet er velfungerende og personalesituationen er stabil, ligesom det interne samarbejde er velfungerende og kendetegnet ved en åben samarbejdskultur. Derudover er der relevante muligheder for kompetenceudvikling for medarbejderne, og tilsynet bemærker, at medarbejderne kunne ønske sig mere viden omkring hjerneskader og neuropædagogik. Tilsynet noterer sig, at der er udarbejdet APV i 2013 og de anmærkninger, der er givet, er der taget hånd om. Tilsynet vurderer, at der er et godt samarbejde med eksterne samarbejdsrelationer, herunder dagtilbud, sagsbehandlere og pårørende. 2

4 Tilsynet bemærker, at ikke alle pårørende modtager mail fra leder, og tilsynet konstaterer samtidig, at leder efterspørger adresser på pårørende, men endnu har ikke alle givet denne. Endelig vurderer tilsynet, ligesom ved det tidligere tilsyn, at rammerne er egnet til målgruppen, og noterer sig også denne gang, at de pårørende oplever, at de fysiske rammer ikke er tidssvarende og under standard sammenlignet med lignede boligerne for målgruppen. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at er hensigten, at den personcentrerede metode, den løsningsfokuserede samtaleteknik og neuropædagogik tilsammen skal danne det fælles faglige fundament. 2. Tilsynet bemærker, at der arbejdes dynamisk med borgernes mål og progression i forhold til hjemmedagsskemaet, og at det er hensigten, at den pædagogiske handleplan skal blive et mere aktivt redskab i dagligdagen, når den kobles til EKJ. 3. Tilsynet bemærker, at medarbejderne kunne ønske sig mere viden omkring hjerneskader og neuropædagogik. 4. Tilsynet bemærker, at ikke alle pårørende modtager mail fra leder, og tilsynet konstaterer samtidig, at leder efterspørger adresser på pårørende, men endnu har ikke alle givet denne. Anbefalinger Tilsynet giver ikke anledning til anbefalinger. Anbefaling om påbud Tilsynet giver ikke anledning til anbefaling om påbud. 2 Oplysninger Adresse Drejerpladsen 54, 2635 Ishøj Leder Karoline Winther-Lund Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad Der er 6 pladser, og fuld belægning. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr ,00 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere med en udviklingshæmning uden behov for nattevagt. (kilde: Tilbudsportal) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af fire pædagoger. 4

6 Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 20. november 2013, kl Deltagere i interviews Ledelse: Karoline Winther-Lund, uddannet pædagog og diplom uddannelse i ledelse, ansat siden maj Medarbejdere: Socialpædagog, ansat 1 år Pædagog, bachelor i pædagogik, ansat i 4 år Borgere: Borger, boet på Spindehuset i 2 år Borger, boet på Spindehuset i 3 år Borger, boet på Spindehuset i 3 år Borger, boet på Spindehuset i 5 år Borger, boet på Spindehuset i 10 år Borger, boet på Spindehuset i 3 år Pårørende: Tilsynet talte med 6 pårørende. BDO blev vist rundt på stedet af: Medarbejderne Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Der blev ikke givet nogen anbefalinger ved det sidste tilsyn, der var anmeldt tilsyn, og blev afholdt november Adspurgt leder, om der er sket nogen ændringer siden sidste tilsyn, oplyses det, at der har været fire indbrudsforsøg siden sommer, og det er lykkes i tre af tilfældene at komme ind i huset. Der er stjålet computer, kamera og penge. Medarbejderne har italesat indbruddene som, at det er personalets ting tyvene har været interesseret i. Der er fremadrettet taget flere tiltag, der skal sikre borgerne i tilfælde af indbrud. Der vil blive opsat ståldøre, ligesom vinduerne er blevet sikret med film, så de ikke smadres. Derudover bliver der kraftig belysning rundt om huset og alle de ting, der kan være interessante, er sikret eller fjernet fra stedet. Borgerne er instrueret i, at de ved indbrud ikke skal bevæge sig ud i fællesrummet, men gerne ringe til politiet. De pårørende er også 5

7 informereret. Endelig er der klare retningslinjer i forhold til forsikring af borgernes sager og penge, hvis samme situation skulle opstå igen. Tilsynet har ikke yderligere bemærkninger Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt, om der siden sidste tilsyn har været ført tilsyn fra følgende myndigheder; Embedslægen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen eller Brandtilsynet, oplyses det, at der ikke har været andre tilsyn udover brandtilsyn. Der har været kursus i brandinstruks og evakuering. Tilsynet noterer sig ovenstående, og har ikke yderligere bemærkninger. 3.2 Fysiske rammer Ved de foregående tilsyn er de fysiske rammer beskrevet således: Spindehuset ligger i et plan, og består af seks lejemål alle med eget bad og toilet. Der er fælles køkken, opholdsstue, have, vaskerum og indgang til huset. Fra stuen er der udgang til haven med to små terrasser. I fællesvaskeriet er der opsat en visuelt underbygget vaskeanvisning. I køkkenet hænger et skema, hvoraf det fremgår, at beboerne har faste indkøbs- og maddage. Ved dette tilsyn kan tilsynet konstaterer, at man har valgt at flytte kontoret til dets oprindelige placering, og man er næsten færdig med at indrette kontoret. På udearealet er der fældet træer, der har givet mere lys. Tilsynet observerer ved rundvisningen, at man har valgt at sætte motionscyklerne ind i opholdsstuen, idet man herved bedre kan motiverer borgerne til at bruge cyklerne, dels fordi de samtidig har mulighed for at s tv og dels, fordi de har mulighed for at socialiserer sig med andre borgere i stuen. De pårørende påtaler atter ved dette tilsyn de fysiske rammer, idet de ikke er helt tidssvarende. De pårørende oplever, at fællesarealerne er i orden, men den enkelte borgers bolig er ikke tidssvarende og italesætter det som ringe og under standard sammenlignet med de bofælleskaber, der bygges i dag. Huslejen påtales også af de pårørende som dyr, og det gælder også selvom borgerne får huslejetilskud. En af de pårørende har kontaktet kommunen omkring dette, dog uden resultat. Tilsynet vurderet ligesom ved det tidligere tilsyn, at rammerne er egnet til målgruppen, og noterer sig også denne gang, at de pårørende oplever, at de fysiske rammer ikke er tidssvarende og under standard sammenlignet med lignede boligerne for målgruppen. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Ved sidste tilsyn oplyste leder, at to medarbejdere (en erfaren og en ny 6

8 medarbejder) skulle på 12-dages neuropædagogisk kursus i foråret 2013 og ditto i efteråret Derudover var der planlagt en temadag i den personcentrerede metode, der handler om, at man som personale ikke skal lægge normer ned over borgeren, men respektere hvem borgeren er. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til nyeste tiltag i forhold til pædagogik og metode. Leder oplyser, at den personcentrede tilgang ikke er en metode, men et værdigrundlag. I forlængelse af det personcentrerede værdigrundlag har der været kursusforløb med den løsningsfokuserede samtale, som omhandler samtaleteknikker, hvor det er borgeren, der finder frem til hvilke mål, der er mest relevant for dem. Der har været en temadag, og der vil blive arrangeret en mere. Tilsynet spørger indtil, om der er udfordringer ved metoden, og hertil svarer leder, at udfordringen er at bruge teknikken, der er udviklet til psykiatrien, på borgere der er udviklingshæmmende. Endvidere skal begreber som etik og fælleskab også implementeres, da borgerne bor i et bofællesskab. Leder tilkendegiver, at metoden positivt har bibragt til øget refleksion og udvikling over borgernes målsætning. Endvidere har det bidraget til en refleksion over, hvor servicerende medarbejderne skal være overfor målgruppen. Derudover er det fortsat selvstændiggørelse, der er sigtet med henblik på, at borgerne skal have mulighed for at flytte i et opgangsfællesskab. For de borgere, som ikke magter dette, søger man andre tilbud med mere personaledækning. Dette gælder fx for borgere med udviklet demens. Der er afholdt møde med de pårørende omkring metode og referenceramme - herunder selvstændiggørelse - med henblik på, at borgerne skal kunne flytte i mindre indgribende tilbud. Det understreges, at dette gælder udelukkende, såfremt borgerene kan håndtere sådanne udfordringer. Det oplyses, at to medarbejdere har været på kursus i neuropædagogik, de øvrige medarbejdere får kurset i løbet af efteråret Leder vurderer, at der er god overensstemmelse mellem medarbejdernes kompetencer og målgruppens behov. Adspurgt til dokumentation oplyses det, at man grundet tekniske problemer ikke er koblet op på EKJ, og derfor heller ikke kan anvende systemet til dokumentation. Tilbuddet har i stedet indført en hjemmeseddel, der anvendes på borgernes faste hjemmedage. Her er der opsat konkrete mål for, hvad der skal arbejdes med på hjemmedagen og målene tager afsæt i den overordnede plan for borgeren. Hver uge dokumenters der for indsatsen og bruges til næste hjemmedag, dermed opnås der tydelig dokumentation af den pædagogiske praksis og heri også mulighed for systematisk evaluering og justering. Medarbejderne fortæller, at der som udgangspunkt arbejdes med den personcentrerede metode, men siden sidste tilsyn har man fået italesat og drøftet den internt, og ved ansættelse af ny medarbejder har man fået ansat en medarbejder med viden om metoden. Konkret tages der afsæt i borgernes individuelle behov og struktur. Her ydes der individuel støtte og vejledning afhængig af, hvad den enkeltes behov er. Borgerens grundlæggende behov og opmærksomhedspunkter er nedskrevet og kan således videregives til vikarer. Medarbejderne peger på, at den inter-relationelle kontakt i den personcentrerede metode er vigtig, herunder medarbejdernes tilgang til borgerne. Tilsynet spørger indtil den løsningsfokuserede samtale og medarbejderne forklarer, at de har fokus på at blive i dialogen lidt længere tid, end de 7

9 normalt er for at sikre sig, at det er borgernes mål og hensigter, der arbejde med og ikke medarbejdernes. Der evalueres løbende på indsatsen sammen med borgerne via samtale, og herved sikres det, at indsatserne virker, og at de er målrettet til borgerens selvstændighed. Denne konstruktive tilgang sikrer ligeledes, at man arbejder med borgernes progression og effekt. Det er blevet besluttet, at den underviser, der underviste i den løsningsfokuserede samtale, fremadrettet skal være tilbuddets supervisor, hvilket også kan give de medarbejdere, der ikke deltog i kurset, mere viden og dermed sikre en fælles forståelse. Adspurgt, hvordan neuropædagogik ses i hverdagen, oplyses det, at to medarbejdere har været på kursus, og det var hensigten, at yderligere skulle to af sted i det nye år, men da det ikke kan hænge sammen ift. nye borgere og ny kollega, er det aflyst. Medarbejderne giver udtryk for, at neuropædagogik derfor endnu ikke er et fælles fagligt fundament, men det er hensigten, at neuropædagogikken skal indgå sammen med den personcentrerede metode/tilgang, samt de løsningsfokuserede teknikker og tilsammen danne det fælles faglige fundament. I forhold til nye medarbejdere så sikres videreformidling af borgerens behov via dialog. Det kan fx omhandle situationer, hvor en borger kan få en udadreagerende adfærd. Det vurderes, at det er i såvel personalets interesse som borgerens interesse, at der sikres genekendelighed i måden at være sammen med og imødegå borgernes behov. Helt overordnet handler det om, at borgerne skal opleve ro og tryghed omkring personalets måde at navigere i hverdagen. Derfor vægtes det, at borgerne har forudsigelighed og genkendelighed gennem ugens dage, og det gør det let også for vikarer at træde ind i. Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for den pædagogiske referenceramme og metode og noterer sig, at den personcentrerede metode danner værdigrundlaget for tilbuddet. Tilsynet bemærker, at er hensigten, at den personcentrerede metode, den løsningsfokuserede samtaleteknik og neuropædagogik tilsammen skal danne det fælles faglige fundament Pædagogiske planer Medarbejderne redegør for, at der arbejdes med statusplaner og pædagogiske handleplaner. Derudover arbejdes der med hjemmedagsskemaer, hvori man konkret sammen med borgeren dokumenterer, hvad er skal arbejdes med, jf. punkt om den pædagogiske referenceramme. Det er forholdsvis nyt, at inddrage hjemmedagsskemaerne i forhold til de pædagogiske handleplaner, og dette arbejde har været meget positivt, oplyser medarbejderne. På sigt er det meningen, at de opsatte mål i de pædagogiske handleplaner skal anvendes mere aktivt i hverdagen, og det formoder medarbejderne vil ske i takt med, at EKJ implementeres. Indsatsen og de opsatte mål defineres i samarbejde med borgerne, og tilrettes løbende den progression, som borgeren gennemgår. Ifølge medarbejderne sker dette i en dynamisk og løbende proces - hele tiden med henblik på at skabe mening i borgernes liv. Leder oplyser, at hun deltager i handleplansmøderne og kvalitetssikrer handleplan og statusrapport. 8

10 Borgerne fortæller, at de er glade for at arbejde med hjemmedagsskema og i øvrigt synes, at de taler godt med medarbejderne på deres hjemmedag. Det er ikke alle borgere, der kan huske, om de har en pædagogisk handleplan. Tilsynet får fremvist en pædagogisk handleplan og en statusrapport. I begge materialer er der fyldige og dækkende beskrivelser under de forskellige emner herunder målsætning med definering af konkrete mål og delmål samt indsats. I den pædagogiske plan fremgår det, at borgeren har været inddraget i udarbejdelsen, ligesom der i statusrapporten er dokumenteret at denne er læst op for borgeren og udviklingsperspektiver i forhold til borgerens mål og ønsker for 2014 er overført til handleplanen. I begge materialer er der anvendt et etisk og ordentligt sprogbrug. Tilsynet vurderer, at der er fyldige og dækkende beskrivelser af de forskellige emner i den fremviste pædagogiske handleplan og i statusrapporten herunder målsætning og indsats beskrivelse. Det er ligeledes tilsynets, at borgeren har været inddraget i udarbejdelsen, og der er anvendt et ordentligt og etisk sprogbrug. Tilsynet konstaterer, at implementering af den pædagogiske plan i EKJ ikke er sket, hvilket tilskrives udefrakommende teknikske udfordringer. Tilsynet bemærker, at der arbejdes dynamisk med borgernes mål og progression i forhold til hjemmedagsskemaet, og at det er hensigten, at den pædagogiske handleplan vil blive et mere aktivt redskab i dagligdagen, når den kobles til EKJ. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Det er medarbejdernes, at borgerne har en god hverdag, som løbende tilrettes efter borgerens individuelle behov. Det oplyses, at nogen borgere er på vej til at flytte ud og får støtte til denne proces, mens andre fungerer fint på Spindehuset. En borger er på vej til at flytte i et mere indgribende tilbud med mere støtte. Dette med henblik på, at sikrer borgerens tryghed. Alle borgere har dagtilbud, enten beskyttet beskæftigelse, fx Langbjerg, Hørkær eller i aktivering. Om aftenen er nogen borgere sammen på lejlighederne, mens andre har fritidsinteresser uden for tilbuddet, fx klubtilbud, eller fodbold. Borgerne fortæller, at der har været en del indbrud i bofælleskabet, hvilket er irriterende, og gør dem utrygge. Borgerne er glade for de tiltag, der er taget i forhold til sikring af huset og gøre det besværligt for tyvene Borgerne fortæller, at de alle arbejder. Flere af borgerne arbejder i Brøndby og en i København. En borger synes, at det til tider kan være stressende at arbejde på en TV station. En nævner, at der også kan være nogle stressende pædagoger, der hvor de arbejder. Men generelt er borgerne tilfredse med deres forskellige arbejdstilbud. Nogle af borgerne fortæller, at de går i klub om aftenen. De pårørende giver udtryk for, at borgerne har en god hverdag med passende aktiviteter. De går alle i dagtilbud og flere af dem har fritidsaktiviteter, som de er glade for. 9

11 Det er tilsynets, at borgerne tilbydes en hverdag der er afstemt efter behov og støtte Medindflydelse og kommunikation Medarbejderne fortæller, at der afholdes beboermøde hver 2. uge. Tilsynet får femvist en dagsorden, der er helt fast. Alle borgere møder op, og det angives, at der er en god stemning og energi omkring beboermødet. Referatet fra sidste møde oplæses af en borger, og der er stor forståelse og rummelighed for fx at tilrette mødetidspunktet til et andet, hvis der er behov for dette. Borgerne fortæller, at de holder beboermøde ca. hver anden uge 2. uge, men det kan skifte lidt, hvis nogle borgere skal noget andet. Generelt synes borgerne, at det er godt at holde møderne, for så kan man få talt sammen om de ting, som er vigtige. Borgerne fortæller, at man godt kan være med til at bestemme nogen ting, fx hvor man skal hen på ferie, eller hvad man skal spise etc. Der er dagsorden og referat fra møderne. Referatet bliver læst op af en af borgerne, og det er borgerne rigtig glade for, hvis de fx ikke har haft mulighed for at være til stede ved det sidste møde. Det tilføjes, at man også altid kan henvende sig de borgere, der har deltaget i mødet og her få at vide, hvad der er blevet drøftet og vedtaget på mødet. Det er medarbejderne, der skriver referatet. Det er tilsynets, at borgerne har indflydelse og medbestemmelse gennem det formelle mødeforum beboermøde - og gennem jævnlig dialog med medarbejderne Sprogbrug og omgangsformer Der findes retningslinjer for sprogbrug og omgangsform, bl.a. taler man ikke om andre, der ikke er tilstede. Her taler medarbejderne med borgerne om, hvor og hvornår man kan tale om ting, som man er uenig i. Samtidig tilpasses indsatsen i forhold til den enkelte borges formåen, hvor medarbejderne guider borgerne i, hvordan de selv kan løse udfordringerne, eller indgår i dialogen mellem de uenige partnere, hvis der er behov for dette. Borgerne synes, at de for det meste taler pænt til hinanden, men nogen gange sker det, at de bliver uvenner. Nogen gange kan borgerne selv løse det, men de synes også, at medarbejderne er gode til at hjælpe, hvis de har brug for det. Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne er søde og hjælper dem, og så kan de også nogen gange være frække (borgernes ord) men på en god måde, så det bliver sjovt. De pårørende oplever, at der er en god norm for sprogbrug og omgangsform, og at medarbejderne intervenerer, hvis der sker brud på denne norm. Det er bestemt også de pårørendes oplevelse, at medarbejderne har en god omgangsform og sprogbrug overfor og til borgerne. Det sker også selvom borgerne ikke altid benytter et pænt sprog. Det er desuden de pårørende oplevelse, at når de kommer på besøg, og medarbejderne ikke er der, så oplever de en meget stor respekt og hjælpsomhed borgerne imellem. De er rigtig søde ved hinanden. Det er tilsynets, at der findes en god omgangsform og tone på 10

12 tilbuddet, og det gælder både mellem borgere og mellem borgere og medarbejdere. Medarbejderne er opmærksomme og guider eller hjælper borgerne til/med at løse uoverensstemmelser Sundhed, kost og motion Der er stor opmærksomhed på sundhed, kost og motion, og konkret har man i ansøgningen til den nye medarbejder målrettet den til en idrætspædagog, som kan have særligt fokus på emnet. Det vægtes højt, at vedkommende får mulighed for at arbejde med sundheden. Dertil oplyses det, at der er ved at blive sat sidste hånd på en kostpolitik, der skal fungere som støtte til nye medarbejdere, men også som en husker til de faste medarbejdere. Derudover er sigtet også, at man med en kostplan skal sikre en højere grad af ro over aftensmåltidet, idet der tidligere kunne herske en hektisk stemning, hvilket ikke var hensigtsmæssigt. Der er borgere på tilbuddet, som sundhedsmæssigt har behov for en særlig indsats hvilket kostpolitikken også gerne skulle være med til at optimere. Her tænkes der bl.a. på portionsstørrelser, hvor borgernes evne til at overskue, hvor meget man skal tage over på sin tallerken og føle mæthedsfornemmelse, kan være vanskeligt. I den forbindelse er der taget kontakt til en diætist, der har vejledt medarbejderne, bl.a. i forhold til portionsstørrelser og indhold. Jf. motion henvises til punkt 3.2, hvor man på tilbuddet har indkøbt to motionscykler og wii-spil netop med henblik på at understøtte motion. Borgerne fortæller, at det er den borger, der har hjemmedag, der bestemmer menuen, og hertil bruger borgerne kogebøger til at lade sig inspirere af. Adspurgt, om borgerne bruger motionscyklerne, svarer de, at det gør de indimellem, men det er mest personalet, der gør det (rollemodeller). Til gengæld bruger borgerne Wii-spillet, da det er sjovere. Tilsynet foreslår, at de kunne udfordre medarbejderne og se, hvem der kunne køre flest kilometer på en uge, det synes borgerne kunne være en god ide - hvis de altså fik noget ud af det, eksempelvis en biograftur etc. De pårørende påpeger, at det er meget positivt, at der skal ansættes en idrætspædagog, som kan motivere borgerne til en sundere livsstil. Det påtales, at de pårørende oplever, at det mest er medarbejderne, der bruger de opsatte motionscykler, og ikke så meget borgerne. De pårørende er enige om, at det er en pædagogisk opgave og ikke nogen let af slagsen at få motiveret borgerne til motion og at spise sundt. De værdsætter her medarbejdernes indsats på området. Tilsynet vurderer, at er et godt og relevant fokus på sundhed, kost og motion på tilbuddet og noterer sig, at man i den opsagte stilling søger en idrætspædagog, alt for yderligere at fastholde fokus på emnet. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Leder oplyser, at der er medicinprocedurer og retningslinjer på Spindehuset. Medarbejderne har alle kortere medicinkurser. Medarbejder fortæller, at de ikke har noget med medicinen at gøre, da den 11

13 alene opbevares i borgernes lejligheder og alle borgerne er selvadministrerende i forhold til deres medicin. Ligesom ved sidste tilsyn vurderes det, at der er fokus på korrekt medicinprocedure og tilsynet har noteret sig, at alle medarbejdere har medicinkursus, og at borgerne er selvadministrerende på dette område Magtanvendelse og konflikthåndtering Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at der i forhold til en borger var en udfordring i forhold til at kunne være sammen med en kæreste. Her er det blev afklaret via juristen i kommunen, og der er blevet udarbejdet fælles regler for, hvordan man kan have gæster i huset, og hvordan omgangsformen skal være. I relation til gråzoner så drøftes det løbende i personalegruppen. Det sker på personalemøder, som afholdes hver uge og her foregår der refleksion om magtanvendelser og gråzoner. Der afholdes vikarmøder ca. hvert halve år. Endvidere har man konkret i forhold til en borgers tryghed erfaret, at borgeren har behov for at være i gang med en aktivitet i sin bolig, når medarbejderne forlader tilbuddet (arbejdstids ophør). Det har i den forbindelse været drøftet, hvordan man bedst motiverer borgeren ned i egen bolig og i gang med en aktivitet, da borgeren til tider ikke har lyst til at forlade fælleslokalet. Denne udfordring (gråzone) er blevet drøftet fagligt, og man har fundet frem til gode metoder til dette. Det oplyses, at der til denne borger er fundet en anden boform med døgndækning for at tilgodese borgerens behov. Medarbejderne fortæller, at de har kendskab til procedurer og retningslinjer vedr. magtanvendelser. Her har de fået oplæg ved jurist. Medarbejderne oplyser, at der ikke foregår magtanvendelser, og der er opmærksomhed på gråzoner som refleksionsområde. En enkelt borger kan godt være udadreagerende, og her er der fokus på at lade vedkommende reagere uden, at medarbejderne lader sig rive med. Den personcentrede metode indebærer også, at man løbende forholder sig til borgerne og deres reaktioner, også de reaktioner, som betyder, at borgerne ikke ønsker at deltage i fx rengøring, vask etc. på hjemmedag. Her fokuseres der på motivation, som medarbejderne er klar over, kan ligge i en gråzone mellem motivation og pres, og forholder sig bevidste hertil. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer for magtanvendelse, og at man på tilbuddet hele tiden forholder sig refleksive til emnet gråzoner, alt for at drage faglig læring herfra. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Ved de foregående tilsyn er det oplyst, at Spindehuset er et kommunalt tilbud og har en driftsaftale med LEV, der ejer bygningen. Tilsynet spørger ved dette tilsyn ind til, om der er sket nogen ændringer i de overordnede rammer for arbejdet, og om de fortsat er velfungerende. Hertil oplyser leder, at det fortsat er et 107 tilbud, og det er tanken, at man vil 12

14 indgå i dialog med LEV omkring huslejen, som er på 9000 kr. om måneden. I forhold til etablering af opgangsfællesskab, så har der gennem hele 2013 været dialog med diverse boligselskaber omkring etablering af et opgangsfællesskab. Konkret er processen fortsat i gang. Der er udarbejdet virksomhedsplan for stedet, og denne fungerer tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at de overordnede rammer for arbejdet er velfungerende Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder oplyser, at en medarbejder fra Spindehuset rykker over i det udegående vejlederteam, hvilket betyder, at der skal ansættes en ny medarbejder i Spindehuset. Hensigten er, at der skal ansættes en idrætspædagog. Sygefraværet er på 2 %. Der er en sygefraværspolitik, som fungerer efter hensigten. Det er medarbejdernes, at der personalesituationen er stabil, der er de samme beboere og en lille personalegruppe, hvilket anses for positivt. Tilsynet vurderer, at personalesituationen er stabil Internt samarbejde og kommunikation Leder oplyser, at medarbejderen giver udtryk for, at de er meget glade for leder, hvilket også fremgår af APV og bekræftes af medarbejderne. Der afholdes personalemøde hver uge, hvor leder deltager i en del af tiden. Her foregår pædagogisk drøftelser, hvor leder fungerer som sparring, men det er leders, at medarbejderne er meget dygtige, og også selv formår at sparre med hinanden, når der er behov for dette. De tidligere fælles møder med Løkkekrogen eksisterer ikke længere, idet det ikke gav mening. Medarbejderne oplever, at der er et godt internt samarbejde, kendetegnet ved en åben og ærlig dialog, hvor man kan drøfte uenigheder på en god måde. Det er legalt, at man sætter spørgsmålstegn til eksempelvis, hvor fast stukturen skal være etc. Der er desuden fokus på, at man internt sørger for godt overlap omkring borgerne, så de kan opleves kontinuitet i indsatsen. Medarbejderne oplever et meget positivt samarbejde med leder, som de oplever, har et godt informationsniveau og en positiv tilgang til stedet. De oplever stor respekt fra leders side, men leder kan også forstyrre medarbejderne positivt med sin faglighed, og dette hilses velkomment. Der er hver 14. dag kollegial sparring med de øvrige hjemmevejledere, hvilket bidrager positivt til det interne samarbejde. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde er velfungerende og kendetegnet ved en åben samarbejdskultur. 13

15 3.6.4 Kompetenceudvikling Det oplyses, at der har været afholdt oplæg omkring seksualitet, hvilket har medført, at der efterfølgende er udarbejdet en seksualpolitik. Der dog ikke er politik godkendt endnu. Der vil efterfølgende blive afholdt en temadag for borgerne, dels en rettet til kvinderne dels en rettet til mændene omkring seksualitet. Man har kontaktet firmaet Handisex til at varetage denne opgave. Af mødeaktiviteter oplyses det, at der er personalemøde hver uge samt løbende kollegial sparring. Der er aftalt supervision, med ny supervisor en gang om måneden, ved brug af løsningsfokuserede metode. Derudover er der konkret ansøgt målrettet efter en idrætspædagog med henblik på at skærpe fokus på sundhed, kost og motion. Dertil har medarbejderen deltaget i temadag om Knæk kurven, ligesom de har deltag i kursus med LEV. Medarbejderne redegør for, at de har gode mulighed for kurser og efteruddannelse. Medarbejderne oplever, at der kunne være behov for mere viden omkring borgerens evt. hjerneskader, dvs. neuropædagogik. Tilsynet vurderer, at det der er relevant mulighed for kompetenceudvikling for medarbejderne og bemærker, at medarbejderne kunne ønske sig mere viden omkring hjerneskader og neuropædagogik Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Det oplyses, at der er udarbejdet en APV i 2013., og her var det udelukkende praktiske ting, der skulle forbedres, som siden er udført. Dette understøttes af medarbejdernes udtalelser. Medarbejderne supplerer endvidere med, at de har et godt psykisk arbejdsmiljø. Leder fortæller, at der har været brandtilsyn. Tilsynet noterer sig at der er udarbejdet APV i 2013, og de anmærkninger der er givet, er der blevet taget hånd om Eksternt samarbejde Leder oplyser, at der er et godt og velfungerende eksternt samarbejde. Der udsendes løbende nyhedsbreve til pårørende. Tidligere har der været afholdt pårørendearrangementer, men borgerne ønsker det ikke, hvilket skal ses i lyset af, at borgerne er i en proces omkring selvstændighed. Det er vigtigt for leder, at hvis der skal afholdes pårørendearrangementer, så skal det ske ud fra borgernes ønsker, og ikke for de pårørendes skyld. Medarbejderne oplever et godt eksternt samarbejde med dagtilbud og generelt med sagsbehandlerne. I forhold til de pårørende overvejes det pt., om der ind imellem kunne afholdes et pårørendearrangement, på neutral grund, hvor man eksempelvis kunne bidrage med oplæg om den pædagogiske tilgang. De pårørende oplever, at der er et godt samarbejde med personalet. Konkret nævnes det, at det opleves som positivt, at der har været gode informationer omkring en borgers sygdomsforløb. De pårørende oplever også, at selv om man kan være uenige, så er der altid 14

16 lydhørhed omkring ens evt. klager, og at der tages hånd om dem på en god måde. En af de pårørende oplyser, at leder har informeret om de tre indbrud vis mail, og hvad der skal iværksættes for at hindre indbrud fremadrettet. Den pårørende giver udtryk for, at der endnu ikke er fortaget alle de nødvendige tiltag, som er blevet lovet. På tilsynet foregår en drøftelse af hvilke tiltag, der er besluttet, og der udtrykkes håb om, at de lovede tiltag udføres snarest. Nogle pårørende fortæller, at de ikke har modtaget mail angående indbruddene. I den faktuelle høring oplyser leder, at alle pårørende, som har givet deres mail-adresser får mail. Alle pårørende er ved flere lejligheder (ved udsendelse af nyhedsbreve) blevet bedt om at fortælle deres mail-adresser. Resten af pårørendegruppen får breve med ordinær post. De pårørende giver sammenstemmende udtryk for, at de gerne vil have flere fællesarrangementer, så de har mulighed for at mødes mere uformelt, dette ud fra en stor interesse for stedet og deres børns trivsel. Tilsynet vurderer, at der er et godt samarbejde med eksterne samarbejdsrelationer, herunder dagtilbud, sagsbehandlere og pårørende. Tilsynet bemærker, at ikke alle pårørende modtager mail fra leder, og tilsynet konstaterer samtidig, at leder efterspørger adresser på pårørende, men endnu har ikke alle givet denne. Tilsynet noterer sig, at de pårørende efterlyser mulighed for at mødes, alt for interesse for stedet og deres børns trivsel. 3.7 Øvrige udfordringer Adspurgt, om der eksisterer yderligere udfordringer, oplyser leder, at dette er der ikke. Tilsynet har noteret sig ovenstående, og har ikke yderligere bemærkninger. 15

17 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 16

18 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ishøj Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 17

19 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 18

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR). Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Birkegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING z INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Birkegården Anmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3 2.1 Oplysninger...

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere