Rejsebetingelser skirejser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsebetingelser skirejser"

Transkript

1 Rejsebetingelser skirejser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning: Lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og Bekendtgørelse om pakkrejser af 21. september 1993, samt Langley's egne bestemmelser. 1.0 Aftalen 1.1 Langley er ansvarlig overfor rejsedeltageren hvad angår det lovede i aftalen. Ansvaret gælder også for service udført af andre end Langley. For agenter der sælger Langley's produkt gælder, at de ligeså er ansvarlige overfor kunden Hovedkunde er den, der bestiller rejsen hos Langley og dermed indgår aftalen. Alle ændringer samt evt. afbestillinger skal ske via hovedkunden. 1.2 Alle oplysninger i Langley's katalog og brochurer er bindende for aftalen. Langley kan dog ændre i det oplyste inden aftale indgåes. Dette kan dog kun foregå, hvis der er taget forbehold i kataloget eller brochuren, og hvis kunden klart informeres om ændringerne Langley tager forbehold for trykfejl i katalogtekst og prisliste, samt for de fejlfortolkningsmuligheder eventuelle fejl kan give. 1.3 Langley er ansvarlig for at holde kunden informeret om vigtige forhold i aftalen Den rejsende er ansvarlig for at sikre, at vedkommende kan kontaktes direkte på den adresse, og det telefonnummer, der angives ved bestillingen Langley er ikke forpligtiget til at informere om sne- eller vejrsituation på destinationerne. Der henvises til TV, dagspresse, internet og tekst-tv for pålidelig information herom. 1.4 Tilslutningstransport (fra hjem til afgangssted) indgår kun i aftalen, hvis det specifikt præciseres og markedsføres med hovedarrangementet samt at der er tale om en fælles pris Som afrejse og ankomststed anses det sted, hvorfra rejsearrangørens bus/fly afgår/ankommer. Rejsearrangøren frasiger sig alt ansvar i forbindelse med ekstra omkostninger eller skade på rejsedeltageren, som skyldes eventuel forsinkelse af tilslutningstransportmidlet. F.eks. hvis toget til afgangsstedet er forsinket eller kører uden rejsedeltageren. 1.5 Aftalen er bindende for parterne, når Langley skriftligt har bekræftet reservationen og kunden indenfor aftalt tid har betalt depositum el. restbeløb efter Langley's anvisninger. Langley skal bekræfte hovedkundens samt resten af selskabets aftale hurtigst muligt efter bestillingen Har rejsedeltageren ved bestilling af rejsen bedt om udsættelse af depositumsbetaling, og Langley har bekræftet dette skrifteligt, er bestillingen bindende for rejsedeltageren efter 7 dage fra bestillingsdatoen Rejsebevisets information Den rejsende er ansvarlig for kontrol af rejsedokmenter, Faktura & Billet, så snart de modtages. Eventuelle fejl skal påpeges straks. Aftaler som er gjort af salgspersonalet skal være anført på Faktura & Billet for at påråbes efter endt rejse. 2.0 Betaling af rejsen 2.1 Rejsedeltageren skal senest betale rejsen på det i aftalen angivne tidspunkt Den angivne pris i kataloget, gælder de i kataloget omtalte ydelser. Tillæg til f.eks.

2 udflugter, enkeltværelse eller særskilt indkvartering samt nedslag i pris pga. eksempelvis børnerabatter skal foretages efter de i kataloget omtalte vilkår. Udenfor den angivne pris falder f.eks. transport til og fra afrejsepladser i Norden. 2.2 Langley kan sammen med bekræftelsen tage en første delbetaling (depositum). Depositummet skal stå i fornuftigt forhold til rejsens pris og andre omstændigheder Depositum er kr. 800,- pr. person for rejser til Frankrig og kr ,- pr. person for rejser til Canada, La Grave og Haute Route. Depositum skal betales senest 3 dage efter reservationen af rejsen. Langley forbeholder sig ret til at afbestille rejsedeltagere, som ikke har betalt depositum til aftalt tid. 2.3 Hvis rejsedeltageren ikke betaler rejsens pris i overensstemmelse med aftalen, forbeholder Langley sig ret til at hæve aftalen og beholde et beløb som dækker Langley s omkostninger i forbindelse herved Slutbetalingen skal være Langley ihænde senest 45 dage før afrejse, hvis ikke andet er angivet i aftalen. Samtidigt med at rejsen betales, bliver faktura & billet fra Langley gyldigt deltagerbevis (billet), hvis betalingen kan attesteres med gyldige kvitteringer. Kvitteringer og deltagerbevis medbringes på hele rejsen. Er restbeløbet ikke fuldt indbetalt på aftalte dag, forbeholder Langley sig ret til at annullere reservationen og beholde et beløb som dækker Langley omkostninger herved. (omtales i pkt. 3). 2.4 Ved bestilling af rejse senere end 45 dage før afrejse skal depositum og restbeløb betales samtidigt eller senest dagen efter. Er beløbet ikke betalt forbeholder Langley sig ret til at afbestille rejsen For den rejsende, der vælger at modtage bekræftelsen af bestillingen og billetten via post eller ikke indtaster sin -adresse ved reservationen vil der pålyde et tillæg på pt 65 kr. 2.5 Ønsker rejsedeltageren en afbestillingsforsikring (5 % af rejsens pris) bestilles den samtidigt med rejsen og skal betales sammen med depositummet. Se endvidere pkt Afbestillingsforsikringen betales ikke tilbage ved afbestilling eller annullering af rejsen. 3.0 Rejsedeltagerens ret til afbestilling af rejsen 3.1 Rejsedeltagerens omkostninger ved afbestilling er afhængig af tidspunktet og er som følgende Afbestilles der før 45 dage før afrejsedagen, mistes det indbetalte depositum samt eventuelt afbestillingsforsikring Afbestilles der 45 til 15 dage før afrejsedagen, er omkostningerne for kunden 50% af rejsens pris Al afbestilling skal ske skriftligt til Langley. Afbestilling kan foretages telefonisk og vil være gældende fra den pågældende dag, såfremt Langley inden 2 dage modtager skriftlig bekræftelse på afbestilling Sker der ingen afbestilling og møder rejsedeltageren ikke frem på det af Langley fastlagte afrejsetid og sted eller kan rejsedeltageren ikkefuldføre rejsen pga. manglende nødvendige dokumenter (gyldigt pas eller lign), tilbagebetaler Langley ikke rejsens pris Alle ændringer, der foretages af rejsedeltageren, betragtes som en afbestilling og en ny bestilling. Der tages normalt et gebyr på kr. 200,-, hvis dette medfører ekstra omkostninger for Langley Omkostninger ved yderligere arrangementer (fx temauger, aktiviteter, biludlejning, el. Osv.), bestilt igennem rejsearrangøren, refunderes kun hvis afbestillingen sker 14 dage før

3 afrejse. Når den rejsende har afbestillingsforsikring sker annulleringen i henhold til de gældende regler og pengene bliver refunderet, selv når der er mindre end 14 dage til afrejse. 3.2 Regler vedr. afbestilling med Afbestillingsforsikring - herunder Gouda Afbestillings betingelser Rejsedeltagere, som har bestilt fælles indkvartering skal, hvis en rejsedeltager afbestiller, fastholde den samme standard af indkvartering og samme forholdsmæssige størrelse passende til det resterende antal rejsende Hvis en eller flere personer i en gruppe med fælles indkvartering afbestiller rejsen uden afbestillingsforsikring, forbeholder Langley sig ret til at debitere tomsengstillæg hos de resterende deltagere i gruppen. (Dette gælder.1.3 Sker afbestillingen senere end 15 dage, men inden 5 dage før afrejse, forbeholder Langley sig ret til 75 % af rejsens pris Sker afbestilling senere end 5 dage før afrejsedagen, forbeholder Langley sig ret til hele rejsens pris. kun hvis alternativ indkvartering ikke kan findes) Med gruppe forstås rejsedeltagere som bestiller fælles indkvartering. Gruppen er solidarisk hæftende for indbetaling af rejsens pris og evt. omkostninger ved afbestilling Efter afbestilling skal Langley betale kundens tilgodehavende tilbage hurtigst muligt. Behandlingen af en afbestillingssag tager minimum 6 uger. Betaling af tilgodehavende sker til hovedkunden. 3.3 Langley samarbejder med Gouda Rejseforsikring om afbestillingsforsikring. Følgende punkter 1.0 til 11.5 repræsenterer Goudas forsikringsbetingelser. Gebyret for en personlig afbestillingsforsikring er 5 % af rejsens pris oprundet til nærmeste 5 kroner. Bemærk: Afbestillingsforsikringen kan kun købes sammen med rejsen og betales samtidig med rejsens depositum. 1.0 Forsikringstyper Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, når en af forsikringen omfattet begivenhed indtræffer, jfr. punkt 2. De i policen og betingelserne anførte forsikringssummer danner grænsen for Goudas erstatningspligt, dog kan Goudas erstatningspligt som følge af en skadebegivenhed aldrig overstige 1 mio. kr. Såfremt flere personer er forsikret på samme police, gælder den/de anførte forsikringssummer som maksimum. Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er Goudas erstatningspligt begrænset til maksimalt kr , pr. skadebegivenhed - uanset at den tegnede forsikringssum er højere. 1.1 Afbestillingsforsikring (præmie 5%) Dækker i henhold til pkt Gruppelederdækning (præmie 8%) Ud over de i punkt 2 nævnte tilfælde, dækker gruppe-afbestillingsforsikringen samtlige personer, der er anført på policen, såfremt den i policen navngivne gruppeleder bliver forhindret i at deltage i rejsen på grund af en af forsikringens punkt nævnt årsag, dog ikke punkt 2.0 g. 1.3 Aflysning af offentligt arrangement (præmie 7%) Ud over de i punkt 2 nævnte tilfælde, dækker denne afbestillingsforsikring ligeledes, dersom det i policen beskrevne offentlige arrangement aflyses (før afrejse). 2.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde den planlagte rejse pga. død eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst opstået efter forsikringens tegning, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos

4 forsikrede eller dennes: a) Ægtefælle eller samlever(ske) b) Forældre eller svigerforældre c) Børn eller børnebørn d) Søskende jfr. pkt e) Bedsteforældre (se dog pkt. 3.5) f ) Svigerinde eller svoger g) Rejseledsager - max 3 pers. 2.1 Forsikringen dækker ligeledes ved: 2.2 Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen, såfremt politirapport foreligger. 2.3 Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person inden afrejsen, forudsat at politirapport foreligger. 2.4 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed der annonceres umiddelbart inden afrejsen. 2.5 Forsikrede ikke består sin eksamen ved en højere læreanstalt, hvor forsikrede læser på fuld tid, og forsikrede derfor skal til reeksamination, under forudsætning af, at rejsen blev købt forud for tidspunktet for den ikke beståede eksamen, og at reeksamination placeres i perioden for den bestilte rejse eller op til to uger efter planlagt hjemkomst. 2.6 Forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at modtage en vaccination, som uforudsigeligt og pludseligt indføres som krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede skal rejse. 3.0 Forsikringens undtagelser 3.1 Forsikringen dækker ikke, såfremt: den afbestilte rejse er et delarrangement af den samlede forsikrede rejse, jfr. pkt årsagen til afbestillingen er en anden end de i denne forsikring anførte dækningsberettigede årsager (forsikringen dækker således ikke, såfremt afbestillingen foretages grundet ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på feriestedet e.l.) sygdommen, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved tegning af forsikringen og at forsikrede med rimelighed kunne forvente, at sygdomstilstandens udvikling ville kunne føre til afbestilling af rejsen afbestillingen skyldes død eller sygdom/tilskadekomst, der rammer forsikredes bedsteforældre, når disse er fyldt 75 år. 4.0 Særlige bestemmelser 4.1 Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt: at forsikringen er tegnet, udstedt og betalt senest ved indtegning til rejsen, eller ved betaling af depositum. Forsikringen ophører på det tidspunkt forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at tiltræde rejsen. Se punkt at Langley i tilfælde af afbestilling på grund af sygdom modtager en lægeerklæring i udfyldt stand vedrørende den person afbestillingen skyldes. Lægeerklæring rekvireres hos Langley at forsikrede omgående orienterer Langley, efter at være blevet bekendt med den eller de begivenheder, der nødvendiggør afbestilling at lægeerklæring indsendes til Langley så hurtigt som muligt eftersygdommens/tilskadekomstens indtræden. Det er en betingelse for dækning, at forsikrede hurtigst muligt lægeundersøges, enten af forsikredes egen praktiserende læge eller af natlæge. 5.0 Forsikringsperioden 5.1 Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil påbegyndelse af udrejsen fra Danmark. 6.0 Dækning fra anden side 6.1 Forsikringen omfatter ikke skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring.

5 7.0 Overdragelse af erstatningskrav 7.1 Ingen kan uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 8.0 Forhold i skadetilfælde8.1 Policen skal medsendes ved enhver anmeldelse af skade. Tillige indsendes lægeerklæring i udfyldt stand, ubenyttede billetter eller ignende, samt faktura på køb af rejsen. Forsikrede skal indsende original materiale. Ved dødsfald vedlægges dødsattest. 9.0 Ankenævn 9.1 Dersom der opstår uenighed imellem forsikrede og Gouda om forsikringen, og en fornyet henvendelse fra forsikrede til Gouda ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf Værneting 10.1 Søgsmål mod Gouda Rejseforsikring skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark Definitioner: 11.1 Akut sygdom: Ved en akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom Gruppeleder: En specifikt, på policen nævnt person som gruppen er afhængig af for arrangementets gennemførelse Rejseledsager: En person, der har købt en tilsvarende rejse, med det formål at gennemføre rejsen med forsikrede og som er dækket af en Gouda afbestillingsforsikring Samlever: En person, med hvem forsikrede har levet et ægteskabslignende forhold og har haft fælles folkeregisteradresse med igennem det seneste år Samme rejse: En rejse, hvor flere har indtegnet sig sammen, med det formål at foretage rejsen i fællesskab. Er der ikke samme ud- og hjemrejse dato for alle forsikrede, anses rejserne for værende samme rejse, når de forsikrede alle har planlagt at være på samme feriested/hotel i hovedparten af rejseperioden. Hvis du/i bliver nødsaget til at afbestille: I skadetilfælde foretages afbestillingen direkte til Langley inden rejsens påbegyndelse. Langley skal informeres senest en arbejdsdag efter det opståede. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation, jfr. bestemmelserne i pkt. 4.0 "Særlige bestemmelser". Lægeerklæring rekvireres hos Langley. 4.0 Rejsedeltagerens ret til at videregive rejsen 4.1 Rejsedeltageren har ret til at videregive sin rejse til en anden person, hvis den nye deltager opfylder alle krav til at deltage i rejsen. Et af disse krav kan f.eks. være om de af Langley's bestilte samarbejdspartnere (lejligheds- og transportfirmaer) godkender den nye deltager uden ekstra omkostninger. Rejsedeltageren skal i god tid før afrejse meddele Langley eller agenten om byttet. 5.0 Arrangørens ret til ændringer før afrejse samt aflysning af rejsen 5.1 Langley har ret til at ændre aftalen til kundens ulempe, hvis det fremgår tydeligt af aftalen, at dette kan ske og det er fastlagt hvordan den nye pris fastlægges. Indholdet af Langley's

6 katalog og eventuelle brochurer er en del af aftalen. 5.2 Rejsedeltageren har ret til at fratræde aftalen med Langley, hvis selskabet ikke formoder at gennemføre rejsen som den er solgt, og at aftalebruddet er af alvorlig karakter. Rejsedeltageren må også afmelde rejsen, hvis rejsens vilkår ændres meget radikalt til kunden ulempe. (Eks. Markante valutakursudsving). Hvis Langley vil bryde eller ændre aftalen, skal Langley underrette kunden snarest dels om ændringerne samt kundens rettigheder. Rejsedeltageren skal derefter hurtigst muligt meddele Langley eller agenten, om han ønsker at fratræde aftalen. Sker dette ikke mister kunden retten til at fratræde aftalen uden ekstraomkostninger. 5.3 Vælger rejsedeltageren at afmelde sin rejse grundet det i pkt. 5.2 nævnte, har rejsedeltageren ret til at vælge en anden rejse af samme værdi, hvis Langley eller agenten kan udbyde dette. Vælger rejsedeltageren ikke at bruge dette tilbud skal Langley hurtigst muligt tilbagebetale det indbetalte beløb. Bestemmelserne her gælder også, hvis Langley aflyser en rejse, uden at kunden har nogen indvirkning på dette (eksempelvis ved utilstrækkelig tilmelding). 5.4 Langley kan aflyse en rejse, hvis der er tilmeldt færre end 25 personer til en busrejse eller færre end 75 personer til en flyrejse, samt flyrejsen hvis det planlagte fly af årsager, som står udenfor Langley's magt, må aflyses. Rejsedeltageren har derefter krav på alle deposita, restbeløb, afgifter mv. tilbagebetalt hurtigst muligt. Herudover gives ingen godtgørelse til deltageren. Hvis Langley må aflyse en rejse, skal rejsedeltageren have skriftlig besked herom senest 14 dage før afrejsedagen. 5.5 Rejsedeltageren har endvidere ikke krav på yderligere godtgørelse, hvis rejsen aflyses af andre grunde uden for Langley's kontrol. Dette kan f.eks. være krigshandlinger, naturkatastrofer, strejke eller anden force majeure. 5.6 Forhøjelse af prisen må kun ske hvis det skyldes: 1) Ændringer i transportomkostninger, 2) Ændringer i told, skat eller afgifter, der vedrører rejsens pris, 3) Ændringer i valutakurser, der påvirker Langley's omkostninger. Retten til at hæve prisen, jvf. de 3 ovenstående punkter, er kun gældende, hvis den samlede prisstigning overstiger kr. 50,-. Overstiger prisstigningen 10% af rejsens pris, har rejsedeltageren ret til at afmelde rejsen. Stiger prisen skal Langley underrette rejsedeltageren herom tidligst muligt og senest 20 dage før afrejse. Prisgaranti på valutaændringer gælder for alle rejser. For rejser med charterfly gælder prisgarantien på valutaændringer hvis gebyret er betalt og Langley har modtaget det. For rejser med regulærfly gælder prisgarantien på valutaændringer efter at Langley har modtaget slutbetalingen. Garantien gælder ikke for nye eller øgede skatter, afgifter eller gebyrer for tjenesteydelser som indgår i rejsens reviderede udgifter til flybrændstof. I disse tilfælde har Langley ret til at justere prisen udfra omkostningsændringerne. 6.0 Arrangørens ret til ændringer efter aftale samt fejl og mangler 6.1 Rejsedeltageren kan påpege, at der er sket fejl i arrangementet, hvis punkter, der er omtalt under indgåelse af aftalen, ikke bliver gennemført tilfredsstillende. Rejsedeltageren har krav på, at Langley forsøger at udbedre fejlen hurtigst muligt uden meromkostninger, og er manglen af grovere karakter, kan rejsedeltageren forlange en økonomisk kompensation Fejl og mangler kan kun være på arrangementer lovet af Langley i selskabets katalog, brochurer, specificeret på rejsebevis eller i andet materiale. Eventuelle reklamationer skal straks meddeles Langley's repræsentant på stedet for at en klage evt. senere kan blive behandlet. Ønskes økonomisk kompensation, skal Langley meddeles reklamationen skrifteligt senest 14 dage efter hjemkomst En kompensation for klage kan aldrig overstige rejsens pris.

7 6.1.4 Det anses ikke som fejl, hvis rejsen forsinkes af årsager, der ligger uden for Langley's kontrol, eks.. vejr og trafik En klage kan afvises, hvis manglens omfang findes forholdsvis ubetydelig i forhold til rejsen formål og gennemførelse Forhold, som skyldes rejsedeltagerens egen forsømmelse, regnes ikke som fejl eller mangler Det anses ikke som en fejl i arrangementet, hvis hele skiområdet ikke er åben pga. vejr eller sneforhold I alle vores rejser indgår skandinavisk guideservice. Vi har danske, norske og svenske guider og skelner ikke mellem nationaliteterne. Vi arbejder med 1 guide pr. ca 45 gæster, og instruerer vores guider om at de i stress situationer skal priroitere alle destinationens gæster lige meget. Vi beklager, hvis enkelte af vores kunder grundet dette vil føle sig nedprioriteret I kataloget fremgår det at rejsedeltageren har et antal dage på ski. Det understreges, at der på afrejse og ankomstdag ikke altid er tale om hele dage grundet transporten til og fra rejselandet. 7.0 Rejsedeltagerens ansvar under rejsen. 7.1 Langley's anvisninger: Rejsedeltageren har pligt til at følge de anvisninger som Langley's personale eller andre ansatte af Langley giver under rejsens gennemførelse. Rejsedeltageren skal rette sig efter de ordensregler, der gælder for transporten, hoteller etc. samt udvise en opførsel, der viser respekt for andre rejsedeltagere. Hvis rejsedeltageren i alvorlig grad bryder dette tillidsforhold, forbeholder Langley sig ret til at hæve aftalen og er ikke ansvarlig for ekstra omkostninger dette måtte medføre for kunden. 7.2 Rejsedeltageren har selv skadesansvar overfor Langley eller Langley's amarbejdspartnere, hvis skaden skyldes lemfældighed, uansvarlig opførsel eller at man ikke har fulgt givne anvisninger Ved eventuel sygdom under rejsen er det rejsedeltageren, der selv står for alle udgifter knyttet til sygdommen. Dette kan være: lægebesøg, hospitalsophold og ændret hjemtransport. Rejsedeltagere, hvis helbred er meget dårligt, skal konsultere en læge inden afrejse og vide at deltagelse i rejsen sker på eget ansvar. 7.3 Pas, visum og helbredsforhold: Er man dansk statsborger gælder følgende: Du behøver gyldigt pas til Langley's rejsemål. Du er selv ansvarlig for at dit pas er gyldigt og ikke udløber under rejsen. Der behøves ikke visum til Frankrig, Italien og Nordamerika, men eventuelle specialrejser til andre rejsemål kan kræve visum. Du er selv ansvarlig for at skaffe dettte visum. Er du ikke dansk statsborger, er du selv ansvarlig for at undersøge, hvilke regler der er gældende. Disse kan oplyses på dit lands ambassade eller konsulat. Det pålægges rejsedeltageren selv at sørge for forsikringer, der er obligatoriske for rejsens gennemførelse. Langley påtager sig ikke ansvar for ekstra omkostninger, der tilkommer rejsedeltageren pga. misligeholdelse af ovenstående vilkår. Er du afhængig af bestemt medicin, er du selv ansvarlig for at medbringe dette eller undersøge, om det kan købes på stedet. 7.4 Rejsedeltagere, som efter rejsens påbegyndelse, afviger fra rejsens program er forpligtigede til at give besked til Langley senest 24 timer efter. Rejsedeltageren er selv ansvarlig for at skaffe oplysninger fra Langley's repræsentanter om vigtige tidspunkter eller ændringer af tidspunkter for f.eks. check-ud-tider og flyafgangstider. Udebliver en rejsedeltager fra et arrangement, der indgik i prisen (bl.a. hjemtransport), kan ingen godtgørelse forventes.

8 8.0 Stridsspørgsmål Parterne bør forsøge at løse enhver strid, som gælder tolkning eller forståelse af aftalen gennem forhandlinger. Kan parterne ikke enes, kan sagen prøves hos rejseankenævnet eller ved en domstol. 9.0 Forsikringer Rejsedeltageren sørger selv for den dækning, der må passe til den enkelte gæst. Langley Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring. Afbestillingsforsikring kan tegnes gennem Langley hos Gouda Rejseforsikring Uspecificerede rejser 10.1 Jævnligt sælges uspecificerede rejser kort før afgang. I vil først få information om, hvordan I skal bo ved ankomsten til destinationen. Rejsearrangementet er ikke en realisation af katalogpriserne, hvor vi henviser kunder med kvalitetskrav. Vigtigt er det, at annoncepriserne er baseret på flersengsindkvartering. Vælger I en uspecificeret rejse, er det ikke sikkert at I kommer til at bo alene Bagage 11.1 Når du skal til Alperne med bus, må du maksimalt have 1 rejsetaske/kuffert, 1 støvletaske, 1 par ski og en mindre taske (hånd-bagage). Husk at hvis du ikke har ski eller støvler med, må du ikke medbringe en ekstra kuffert (pladsen er beregnet til busserne). Chaufføren har ret til at afvise for meget bagage ved pålæsningen. Rygsæk med stålramme må ikke medtages. Langley er ikke ansvarlig for bortkommeteller glemt bagage under transporten eller opbevaring på destinationen. Det gælder derfor om at sikre, at man har al sin bagage med den rette bus. Rejsedeltageren skal selv have bagageforsikring Rejser du med fly, må du maksimalt medtage 20 kilo inkl. alle tasker. Børn under 2 år har ikke ret til at medtage bagage. Husk at der må medtages et stk. håndbagage af maksimalt 5 kilo i kabinen. For overvægt debiteres 50 kr. pr. kilo ved check-in. Indchecket bagage er kun forsikret efter luftfartslovens regler. Beløbene her er lave og baseret på vægt. Langley anbefaler derfor at, der tegnes forsikring for bagagen, forsikring for for sent ankommet bagage, samt værdigenstande medbringes som håndbagage. Vi henviser til Gouda rejseforsikringer Gruppevilkår 12.1 Ved gruppebestilling forstås min. 25 pers. for busrejser og min. 15 pers. ved flyrejse, der bestiller sammen. Hver gruppe vælger en gruppeleder, som kan tale på gruppens vegne overfor Langley i alle spørgsmål vedrørende grupperejsen. Gruppelederen står for gruppens tilmelding og er ansvarlig for at depositum samt restbetaling indbetales rettidigt. Gruppelederen er ansvarlig for videreformidling af den information han/hun får af Langley. Gruppelederen skal indsende en deltagerliste med alle navne senest 14 dage før afrejse. Eventuel afbestilling foregår altid igennem gruppelederen. Hvis der er tegnet afbestillingsforsikring gælder de i pkt. 3.2 gældende regler. Hvis der som følge af afbestilling sker en væsentlig ændring i den samlede pris, skal der laves en ny aftale, jvf

9 12.2 Den samlede rabat er baseret på antallet af betalende på afrejsedagen og Langley forbeholder sig ret til at justere rabatten, hvis antallet af betalende er meget forskellig fra det grundlag rabatten blev indgået på Er grupper blevet tilbudt frirejser, opgøres antallet af fripladser i forhold til det afrejsende antal af gæster Trykningsdato, samt ny prisliste Samtlige faktuelle oplysninger og priser er gældende ved trykningsdagen. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i katalog og hjemmeside Afrejsetider Afrejse/hjemrejse kan under svære trafik-/vejrforhold eller lignende imod vores ønske blive ændret. Dette kan i værste fald påvirke antallet af skidage på en sådan måde, at skiløbet på afrejsedagen helt eller delvis forhindres. Langley træffer valget i samråd med de lokale politimyndigheder. Viser det sig senere at det ikke havde været nødvendigt, frasiger Langley sig et erstatningsmæssigt ansvar idet beslutningen træffes på det senest mulige tidspunkt og i samråd med eksperter for at få den bedste afslutning på rejsen. For sen ankomst til destinationen kan af samme grunde ikke altid undgås. Alle afgangstider er foreløbige frem til 14 dage før afgang. Ændringer i afrejsetider medfører ikke prisnedslag eller ret til at afmelde rejsen. Langley er medlem af Rejsegarantifonden, reg. nr

Rejsebetingelser sommer

Rejsebetingelser sommer Rejsebetingelser sommer Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning: Lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og Bekendtgørelse om pakkerejser af 21. september 1993, samt Langley's

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen

Rejsebetingelser. 1. Aftalen. 2. Betaling af rejsen Rejsebetingelser Rejsebetingelserne er lavet ud fra den gældende danske lovgivning, jf. lov nr. 472 af 30. juni om pakkerejser og bekendtgørelse om pakkerejser, suppleret af Langleys egne bestemmelser

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr. 51001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Sidst opdateret september 2015 For denne rejse købt hos FolkeFerie.dk, fungerer Primo Tours A/S som teknisk rejsearrangør. Dette betyder, at du er dækket

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige betingelser for pakkerejser

Almindelige betingelser for pakkerejser Almindelige betingelser for pakkerejser Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

28. februar 3. marts 2013

28. februar 3. marts 2013 London/Birmingham The Birmingham Dentistry show 28. februar 3. marts 2013 Tag med Tandlægeforeningen til The Dentristy Show i Birmingham. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret 16-12-2015 Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Dubai UAE International Dental Conference. 3. 8. februar 2013. OurWorld A/S, Nørregade 51, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 50 40 Mail: info@ourworld.

Dubai UAE International Dental Conference. 3. 8. februar 2013. OurWorld A/S, Nørregade 51, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 50 40 Mail: info@ourworld. Dubai UAE International Dental Conference 3. 8. februar 2013 Tag med Tandlægeforeningen til AEEDC Dubai 2013. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning og den sædvanlige service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Felix Rejser og kunder, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Puerto Rico,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser 1.1. Hvad er en pakkerejse? 1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Tilbud aktivrejse 2014

Tilbud aktivrejse 2014 Tilbud aktivrejse 2014 Neukirchen med bus 6 dage/3 nætter Prisen er gældende i uge 27 (28. juni 03. juli) 2014 Gasthof Venedigerhof Pris pr. person unge u. 18 år ved minimum 20 deltagere kr. 2.798,- Wolkensteinerbär

Læs mere

Julerejse 2010 Til Solkysten v/malaga. Københavns Malerlaugs Rejsefond inviterer til Julerejse

Julerejse 2010 Til Solkysten v/malaga. Københavns Malerlaugs Rejsefond inviterer til Julerejse Julerejse 2010 Til Solkysten v/malaga Københavns Malerlaugs Rejsefond inviterer til Julerejse Rejse: Afrejse: Hjemkomst: Varighed: Malaga 25.11 2010 28.11 2010 4 dage Denne rejse til det dejlige Andalusien

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Kl. 15.00 er der transfer retur til vort hotel. Aften: La Bohème (Puccini) Arenaen kl. 21.15. Transfer en time før forestillingen og retur efter.

Kl. 15.00 er der transfer retur til vort hotel. Aften: La Bohème (Puccini) Arenaen kl. 21.15. Transfer en time før forestillingen og retur efter. Fløng Operaforening Att. Per Fuhrmann Askevangen 62, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 30893420 Telefax: Mobiltelefon: E-mail: opera@mail.dk 26. oktober 2010 Riis Rejsers reference: SSO1082511 Bekræftelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller.

1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. REJSEBETINGELSER 1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. 2 Ordrebekræftelse/Faktura Når en rejse er bestilt, fremsendes

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid.

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid. Ordebekræftelse Windpower 2011 21. 26. maj 2011 i Anaheim Bestilt af : Dansk Eksportforening / Vindmølleindustrien Att : Rikke Berg Sørensen / Dorte Burin Møller Adresse : Glarmestervej 20a 1. / Rosenørns

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0142 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER RTA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Sweetdeal A/S (Berlingske Media A/S) Amisol

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Gilleleje Golfklub 2006

Gilleleje Golfklub 2006 Gilleleje Golfklub 2006 ***Pronstorfer Krug, Wardersee, Tyskland Vers. 2 14. oktober 05 Forventet rejseplan med forbehold for ændringer Kl. Fredag den 05. maj 2006 07.00 Afgang fra Gilleleje Golfklub.

Læs mere

Julerejse 2012. I fortsættelse af behagelig samtale, glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse:

Julerejse 2012. I fortsættelse af behagelig samtale, glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Københavns Malerlaug Att.: Hans Egede Gammel Strandvej 214 Sletten 3050 Humlebæk Telefon: 40142757 E-mail: egede@city.dk 29. juni 2012 Riis Rejsers reference: STK1112912 Julerejse 2012 I fortsættelse af

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 265/03 afsagt den ********************************* REJSEMÅL: Luxor, Ægypten. 20.2. 6.3. 2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 23.048 kr. Manglende erstatning for

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0199 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KEH (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Detur Denmark ApS Detur Denmark ApS REJSEMÅL

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. marts 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Rejsebestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere