Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen"

Transkript

1 EVALUERING

2 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere (sosu er) i centrum. Men modellen for at øge læselysten ved at skabe og formidle vedkommende litteratur via arbejdspladsen, kan udmøntes på mange måder, den kan skaleres op og ned, og den kan anvendes til andre målgrupper. Vigtige elementer: biblioteker og/eller kulturhuse med 2-3 dedikerede biblioteks- og/eller kulturhusmedarbejdere - 1 fagforening fællestillidsrepræsentanter, evt. suppleret med lokale tillidsrepræsentanter - 4 arbejdspladser med 4 dedikerede ledere kontaktpersoner fordelt ligeligt på de 4 arbejdspladser relevante forvaltninger - 10 forfattere (eller andre kunstnere) - 10 udvalgte medarbejdere - 1 forlag (afhængig af produkt kan det være aktuelt med en anden partner) Fremgangsmåde: OBS: Hvis man som os vil evaluere sit projekt via spørgeskemaer, så er første step at gennemføre en nulpunktsmåling, inden aktiviteterne skydes i gang. 1. Start med at finde de rette biblioteks- og/eller kulturhusmedarbejderne og udnævn en projektleder. 2. Sørg herefter for at undersøge, hvem din målgruppe er, hvad du vil dem og hvorfor. Inddrag den relevante fagforening som partner der er uvurderlig viden om målgruppen at hente. Foto: Bogen med de 10 noveller 3. Inddrag nu tillidsrepræsentanterne for at få endnu mere viden om målgruppen og for at klarlægge, hvordan du bedst muligt kommer ind på arbejdspladserne. Hvis du ikke allerede har udset dig arbejdspladserne, kan de også hjælpe med det. 4. Få fat i de forvaltninger, hvor din målgruppe hører under (hvis du arbejder med private virksomheder, kan dette trin springes over). Indhent de nødvendige tilladelser til at gå videre med arbejdet.

3 5. Nu skal de udvalgte arbejdspladser aktiveres. Sørg for, at chefen på hver arbejdsplads er med på idéen. Sørg for at gøre klart, hvad du kræver af arbejdspladsen, og hvad de får til gengæld. Få en tilgængelig kontaktperson på hver arbejdsplads ikke chefen. Det kan fx være en tillidsrepræsentant, en sekretær eller en afdelingsleder. 6. Få fat i de relevante kunstnere. Sørg for at gøre klart, hvad de skal levere og hvornår. Giv dem herefter frie rammer (det er kunstnere!), men opstil de benspænd, der er nødvendige (eksempelvis: formatet: en novelle á max 30 sider, etik: det er fiktion individer må ikke kunne genkendes). 7. Lad kontaktpersonerne på arbejdspladserne udvælge de relevante medarbejdere, som har lyst til at deltage. 8. Match nu kunstnere og medarbejdere to og to. Hver medarbejder har en kunstner med på arbejde og skal som udgangspunkt ikke ændre noget i sin arbejdsdag. Kunstnerne er på research og skal primært observere, men kan naturligvis også spørge undervejs. 9. Inddrag nu forlaget og lad kunstnerne gøre deres arbejde. Følg tilblivelsen af litteraturen tæt. Du kan kvalitetssikre og tjekke, at de etiske retningslinjer bliver fulgt. Men lad redaktør og kunstnere om udførelsen. Det er vigtigt, at de får lov at udfolde deres kreativitet på deres egen måde. 10. Nu er du klar til at præsentere og formidle den færdige litteratur til målgruppen på arbejdspladserne. Hvis den falder i deres smag, vil de anbefale den til deres kolleger, venner og bekendte. Husk også at bruge kunstnernes, fagforeningens og forvaltningernes kanaler og netværk til at udbrede det glade budskab. Og inviter gerne pressen med til lanceringen! Formidlingstips: Du kan lancere litteraturen ved større events på arbejdspladserne. Prøv at få både medarbejdere og kunstnere med. Du kan vælge også at formidle litteraturen i mindre grupper til guidede fælleslæsninger på arbejdspladserne. Vær dog her opmærksom på, at dette kræver særligt uddannede læseguides. 3 Foto: Boglancering på hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro og Vanløse-Brønshøj-Husum.

4 4 I Stemmer til et stumt fag har vi i form af en bog med ti noveller om den københavnske plejesektor skabt ny litteratur for og med social- og sundhedsmedarbejdere (sosu er) og deres kolleger. Der er over sosu er ansat rundt omkring i landets kommuner, ca. 700 af dem arbejder på de fire arbejdspladser, der har medvirket i projektet. Det er en fokuseret indsats, men metoden bag kan kopieres og anvendes på alle mulige andre målgrupper, med flere eller færre ressourcer til rådighed og med andre kunstneriske produkter som middel fx digte, sangtekster eller et teatermanuskript. Øverst: Johnny Nielsen, sosu-hjælper Hjemmeplejen Bispebjerg- Nørrebro. Nederst: Sandie Jenkinson, sosu-hjælper Kirsebærhaven. Fotograf: Kaare Smith. Vejledning skalerbar inspiration Vi har derfor indledt denne rapport med en vejledning til, hvordan man kan skabe vedkommende litteratur til nye læsere via deres arbejdsplads. Det gør vi dels for at give et hurtigt overblik over vores projekt, dels for at illustrere, at dette projekt består af en række elementer og en fremgangsmåde, som kan tilpasses og skaleres op og ned alt efter ressourcer og målgruppe. Vejledningen kan altså fungere som model for andre biblioteker og kulturinstitutioner og bruges til at nå nye læsere og nye målgrupper. I resten af rapporten evaluerer vi de enkelte elementer i vores eget projekt. Vi inddrager både egne erfaringer og nogle af resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse. Bagest er vedhæftet den samlede foreløbige rapport med resultater fra de første to målinger. Desuden har vi samlet en række gode råd, værktøjer og inspiration til andre biblioteker på projektets website. Det finder du på sitet stemmertiletstumtfag.dk under menupunktet: for biblioteker. God fornøjelse med læsningen! Daniel Rastén, Thomas Thomsen og Dorthe Hammerich Rasmussen fra Stemmer til et stumt fag

5 5

6 6 1. At øge lysten til at læse ved at skabe vedkommende litteratur, som vækker genklang Uddrag fra projektbeskrivelsen hvad var det, vi ville? Vi ønsker at motivere ikke-læsere med en praktisk erhvervsuddannelse til at vælge skønlitteraturen til. Vores målgruppe er social- og sundhedshjælpere og assistenter, og vi går efter at tænde målgruppens lyst til at læse for derigennem at motivere til mere læsning (s. 2 i projektbeskrivelsen). Idéen er at få målgruppen til at opleve den skønlitterære fortælling som vedkommende, interessant og genkendelig ved at bringe både fortællingen og forfatteren ind i en hverdagsnær, arbejdsrelateret sammenhæng. Vi skaber ny litteratur, som er vokset direkte ud af social- og sundhedsmedarbejdernes hverdag, og som derfor vækker genklang ikke alene hos de deltagende medarbejdere, men også hos deres kolleger - og hos ansatte i lignende fag og på lignende arbejdspladser (s. 2 i projektbeskrivelsen). Vi vil nedbryde nogle af de barrierer, som står mellem målgruppen og læsning af skønlitteratur. Både når det handler om manglende interesse og lav identifikation med litteraturen, og når det handler om lave færdigheder (s. 3 i projektbeskrivelsen). Hvordan gik det så? Det var vores tese, at skabelsen af ny litteratur udsprunget direkte af sosu ernes arbejde, det direkte møde mellem forfatter og sosu og forankringen af litteraturen på arbejdspladsen ville bidrage til at nedbryde barrierer ift. manglende interesse og lav identifikation. Ikke mindst fordi der findes meget lidt skønlitteratur om netop sosu erne som afspejlet i projektets titel: Stemmer til et stumt fag. Novellerne: Respekten, forståelsen og det essentielle ordforråd Det har på flere måder vist sig at holde stik. Flere af de sosu er og forfattere, der var på arbejde sammen, knyttede bånd ud over deres fælles arbejdsdag. Der er tale om gensidig respekt, og der var flere af sosu erne, som fremhævede, at deres forfatter vist fik sig en øjenåbner. Som en af sosu erne udtrykte det: Jeg tror, folk har brug for at se, hvem vi er som mennesker. Flere sosu er fremhæver den respekt og anerkendelse af deres arbejde, der ligger i, at professionelle forfattere skriver om deres fag. Man hører meget om os i medierne, ikke altid lige positivt. Og den her bog, den fortæller bredt om, hvor bredt vi egentlig favner. For det gør vi jo. - Randi, sosuhjælper Nørrebro, om novellerne i Så længe jeg skal ind ad din dør, interview i Radio24syv Sosu erne giver også udtryk for, at det er godt, at forfatterne tilegner sig og anvender det sprog og de ord, som sosu erne anvender i deres arbejde. Det er positivt, at miljøet er genkendeligt, og at man kan spejle sig i de problematikker og situationer, der bliver skildret. Det er kompetente mennesker, der møder svære etiske problemstillinger i deres arbejde. Det har jeg stor respekt for. - Anne-Cathrine Riebnitzsky, forfatter, om sosu erne ved arrangement på Hovedbiblioteket d

7 7 Vedkommende litteratur som løftestang og ekstra motivation Der ligger en fare i at litteraturen er hverdagsnær; det kan blive ensformigt og for snævert hvor litteraturen jo netop kan åbne verdener op. Det er derfor vigtigt, at: forfatterne er forskellige, både ift. genrer og skrivestil litteraturen er af høj kvalitet der er tale om fiktion, så forfatterne har frie hænder til at fortælle historier den genkendelige litteratur er en indgang til litteraturen; en løftestang og en ekstra motivation, men ikke et mål i sig selv Der bliver talt litteratur i hele huset nu. Jeg har hørt diskussioner om at læse krimier og kærlighedsromaner, og nogle anbefaler bøger til hinanden. Det har jeg altså ikke oplevet før. - Afdelingsleder Birte Rasmussen, Kirsebærhaven, februar 2015 Jeg synes det er dejligt at der er nogle mennesker der har været nysgerrige omkring vores arbejde og har fået nogle rigtig gode historier med fra hverdagslivet. - Kommentar fra en sosu i spørgeskema januar 2015 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse En væsentlig del af vores projekt er at følge udviklingen i læselyst på arbejdspladserne via en spørgeskemaundersøgelse, som forestås af forsker Christian Berg, Research Fellow/Post. Doc. hos Department of Business & Politics, Center for Civil Society Studies, CBS. Dette gøres ved at gennemføre tre surveys, som foretages ved projektets opstart (nulpunktsmåling), ved projektets afslutning (midtvejsmåling) og ½ år efter projektets afslutning (slutmåling). Slutmålingen gennemføres ca. ½ år efter projektets afslutning for at få en indikation af projektets effekt på målgruppens læseadfærd. De foreløbige resultater Den foreløbige rapport fra de to første målinger nulpunktsmåling maj 2014 og projektafslutningsmåling januar er lagt ind som appendiks bagest i denne evaluering (fra s. 21). Slutmålingen gennemføres i efteråret Den endelige rapport af projektets effekt på målgruppens læseadfærd vil foreligge herefter og vil inkludere målinger fra kontrolarbejdspladsen. Vi havde forestillet os at gennemføre surveyen fortrinsvist online, men endte efter gode råd og erfaringer fra FOA, SUF og vores kontaktpersoner på arbejdspladserne med at bruge en blanding af print og online til nulpunktsmålingen. Vi kunne her konstatere, at det gik bedst med besvarelserne på print, hvorfor projektafslutningsmålingen blev gennemført alene på print. Dette er naturligvis temmelig ressourcekrævende, men var med til at sikre en høj besvarelsesprocent. Et repræsentativt grundlag en god svarprocent Der er på de fire medvirkende arbejdspladser i alt knap 1100

8 8 medarbejdere, heraf som falder inden for vores kernemålgruppe; sosu er. Vi opnåede en svarprocent på ca. 40. Dette gør målingen repræsentativ for de medvirkende arbejdspladser. Med Christian Bergs ord: Vurderingsmæssigt er populationen repræsentativ for arbejdspladserne, men særligt for sosu-gruppen, det vil sige for socialog sundhedsassistenter, samt social- og sundhedshjælpere (se s. 24). At opnå den høje svarprocent krævede engagerede kontaktpersoner og ledelsesopbakning på arbejdspladserne, rykkerrunder, lodtrækning om gavekurve og en ihærdig og vedholdende indsats fra os i projektgruppen, som står for distribution og indsamling af skemaerne. Et litteraturformidlingsprojekt med stor gennemslagskraft Vores egen oplevelse af projektets succesfulde modtagelse i målgruppen bekræftes af målingerne: 87 % af sosu erne har kendskab til bogen og projektet 61 % har fået, købt eller lånt bogen 50 % har læst en eller flere noveller i bogen 34 % overvejer at læse i bogen 39 % deltog i en lanceringsevent 29 % ville gerne have deltaget i en lanceringsevent, men var forhindret Christian Berg konkluderer, at: Samlet set har projektet tæt kobling med sosu-gruppen som målgruppe for projektet, således har 87 % kontakt med projektet enten ved at have modtaget bogen aktivt eller ved at have hørt om bogen og projektet. Samlet set har 50 % af sosu-gruppen faktisk læst en eller flere af novellerne i bogen. Sosu-gruppen må siges at have taget projektet til sig, når halvdelen af gruppen på arbejdspladserne aktivt har læst i den litteratur, som projektet har medvirket til at få skabt og formidlet. Yderligere 34 % overvejer at læse i bogen, men det er endnu for tidligt at vurdere om de aktivt vil gøre det. [ ] Derudover deltog 39 % af sosu-gruppen i en reception i forbindelse med lancering m.v. [ ] Projektet har dermed vurderingsmæssigt haft meget tæt kontakt med den tiltænkte gruppe for projektet. [ ] Gruppen kunne have fravalgt deltagelse, men det fremstår således, at det er lykkedes for projektarrangørerne at få inkluderet størstedelen af særligt den primære målgruppe. En række af de andre faggrupper har ligeledes været interesserede og ville for nogle respondenters vedkomne også gerne have været involveret mere (se s. 29). Stigende læselyst blandt sosu erne Kernen i vores projekt er at stimulere læselysten, og vi har derfor også spurgt ind til målgruppens selvoplevede læselyst. Og her ser vi en stigning på 5 %-point blandt de sosu er, som vurderer deres lyst til at læse som meget stor den stiger fra 25 % i nulpunktsmålingen til 30 % i målingen efter projektets aktiviteter. Tilsvarende er gruppen med lille eller meget lille læselyst faldet fra 18 % til 14 %. Jeg syntes at det er et fantastisk stykke arbejde der er lavet, og skønt at andre kan få et indblik i vores dagligdag. Så af hjertet tak :) - Kommentar fra en sosu i spørgeskema januar 2015

9 9 Sosu ernes selvoplevede læselyst tabel (s. 30) 0-punkts måling Projektafslutningsmåling Ændring (%- point) Meget stor 25% 30% +5 Stor 30% 29% -1 Hverken/ 25% 26% +1 eller Lille 13% 10% -3 Meget lille 5% 4% -1 Ved ikke 2% 1% -1 Hovedtotal 100% 100% Tallene er afrundede Flere sosu er læser skønlitteratur Vi har også spurgt ind til, hvor mange sosu er, der læser skønlitteratur, da mere læsning af skønlitteratur også er et væsentligt formål med projektet. Som det fremgik af Kulturvaneundersøgelsen 2012, svarer 13 % af kvinderne, at de aldrig læser skønlitteratur, mens den tilsvarende andel for mændenes vedkommende er 31 %. Kønsforskellen er vigtig i forbindelse med vores projekt, da langt størstedelen af sosu er er kvinder 92 % af sosu er organiseret i FOA er kvinder. I nulpunktsmålingen svarer 19 % af sosu erne, at de aldrig læser skønlitteratur. I målingen efter projektet er denne andel faldet med 4 %-point til 15 %. Sosu erne læser altså mere skønlitteratur efter projektet, hvilket hænger godt sammen med den øgede læselyst. Udviklingen i antal sosu er, der læser skønlitteratur tabel (s. 30) 0-punkts måling Projektafslutningsmåling Ændring (%- point) Ja 81,27% 85,19% +4 Nej 18,73% 14,81% -4 Hovedtotal 100,00% 100,00% Med Christian Bergs ord: Målingen viser således en øget læselyst og læsning af skønlitteratur i målgruppen som følge af projektet i hvert fald på den korte bane. Varigheden af denne effekt kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt (se s. 31). En velkommen bog om hverdagens dilemmaer I målingen efter projektet er der i skemaet mulighed for at skrive kommentarer til bogen og projektet. Generelt udtrykker disse åbne kvalitative kommentarer stor ros til projektet (se s. 28). Således udtrykker en social og sundhedshjælper: Det er en underholdende måde, at nikke genkendende til sin egne arbejdsmål/hverdagshistorier Nogle af kommentarerne til bogen er: Rigtig godt skrevet, stor indlevelse i en sosu's hverdag Jeg syntes det var en god bog om de dilemmaer man kan komme ud for Jeg synes at novellen (kolonihaven) var rigtig god.

10 10 Godt initiativ, og en god måde historierne er skrevet på. Meget virkelige og rammende. Enkelte er mere kritiske: Flere af novellerne virkede konstruerede. Et par af dem var gode - resten elendige. Nogle har kunnet anvende bogen i andre sammenhænge: Har brugt flere af novellerne på aftenskolen. Et anerkendende, nysgerrigt projekt en god øjenåbner Kommentarerne om projektet er generelt meget positive og afspejler den oplevelse af anerkendelse af faget, som tidligere er fremhævet som en vigtig del af dette projekt (se s. 29). Det genkendelige og vedkommende i fortællingerne fremhæves, og litteraturen omtales positivt. Desuden nævnes det som væsentligt, at udenforstående kan få et indblik i sosu-faget via novellerne det er en øjenåbner. Super god ide. Dejligt med de forskellige noveller. Godt med et fokus på det stumme fag. Jeg synes det er en virkelig anerkendelse af min personalegruppes faglighed og en øjenåbner der bliver serveret i en form der er let tilgængelig. Ligeledes at arrangementet hvor nogle af forfatterne fortalte om arbejdet med teksterne og oplæsning var virkelig interessant og lærerigt. Dejligt at der blev sat fokus på vores fag. Godt initiativ. Jeg kunne kende mig selv i nogle af historierne. Jeg synes det er en fantastisk god måde at inddrage læsning/litteratur på den måde. Jeg synes det er dejligt at der er nogle mennesker der har været nysgerrige omkring vores arbejde og har fået nogle rigtig gode historier med fra hverdagslivet. Jeg syntes at det er et fantastisk stykke arbejde der er lavet, og skønt at andre kan få et indblik i vores dagligdag. Så af hjertet tak :-) God øjenåbner - øget kendskabet til faget mange facetter. Synes det er et super godt initiativ. En lille øjenåbner for hvem vores fag er ukendt. Rigtig spændende projekt, der viser hverdagen for sosu'er. Christian Berg konkluderer: Overordnet har sosu erne taget meget godt imod projektet og fremstår som værende glade for fremgangsmåden og den opmærksomhed de som faggruppe har opnået. Interessen for projektet understreges også af interessen fra de andre faggrupper, der gerne ville have haft en bredere udbredelse af projektet, en sygeplejeske skriver således: Spændende projekt, men det er ikke bredt nok ud til andre end fagpersonale (se side 29). Flere resultater fra de første to målinger kan læses i den samlede foreløbige rapport sidst i denne evaluering (fra s. 21).

11 11 Guidet fælleslæsning på arbejdspladserne At afholde guidede fælleslæsninger på arbejdspladserne var både godt og sværere end forventet. Vi afholdt i alt 10 fælleslæsninger fordelt på de fire arbejdspladser. Hver fælleslæsning omhandlede én af de noveller, som var blevet til på baggrund af arbejdspladsen. Vi fik fremstillet et bogmærke, hvor vi gjorde opmærksom på fælleslæsningerne, og det blev lagt ind i de bøger, vi havde med til medarbejderne til de velbesøgte lanceringsevents. Vi lavede desuden invitationer til hver arbejdsplads, som vores kontaktpersoner sørgede for at distribuere. I alt deltog ca. 75 personer i en eller flere fælleslæsninger. Deltagerantal per gang var 4-12 personer med et gennemsnit på ca. 7. Vores succeskriterium var, at 100 personer skulle deltage i en fælleslæsning, hvilket altså ikke er helt opfyldt. Mere om det svære ved fælleslæsningerne nedenfor. Men først det gode. Det gode: nye læseoplevelser, fællesskab og Peters Jul Guidet fælleslæsning er en inkluderende metode, hvor deltagerne kan møde op uden forberedelse. Læseguiden læser højt af novellen, og der diskuteres undervejs. Det inkluderende og kravfrie aspekt ved fælleslæsning er afgørende; det betyder dels, at nysgerrige kan vælge spontant at slutte sig til en læsning, dels at ingen risikerer at udstille sig selv som dårlig eller uøvet læser. Der er ingen krav til, at deltagerne i en fælleslæsning skal sige noget; at lytte er lige så vigtigt. Desto vigtigere er det, at vejlederne formår at gribe fat i de tematikker, som de deltagere, der vælger at ytre sig, giver udtryk for. Vejlederne kan skabe trygge rammer og facilitere en tvangfri og levende snak om den litteratur, der læses op. Som en af deltagerne udtrykte det: Jeg havde læst novellen på forhånd, men det er først nu, jeg oplever, hvad den egentlig handler om. - Deltager i fælleslæsning på Bispebjerg-Nørrebro, november 2015 Den positive oplevelse af at dele litteratur og være fælles om en fortælling medførte, at nogle af medarbejderne aftalte at mødes i julemåneden og læse Peters Jul sammen. Et konkret eksempel på, at fælleslæsning kan inspirere til at tale om og dele litteratur på arbejdspladsen. Der var én, der kom og var helt udmattet og udstrålede, at hun faktisk ikke havde lyst til at være der. Men hun blev helt fanget undervejs, livede op og var rigtig meget med til at diskutere novellen. Det var en virkelig fantastisk oplevelse. - Læseguide om oplevelse af fælleslæsning på Bispebjerg-Nørrebro Læsevejledernes uddannelse er vigtig, og det kan stærkt anbefales at anvende erfarne vejledere. Vores læsevejledere er bibliotekarer, som er uddannede fra Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Læs mere på

12 12 Det svære: arbejdstid og etiske overvejelser Der var flere udfordringer forbundet med at afholde fælleslæsninger på arbejdspladserne. Dels praktiske, dels indholdsmæssige. De praktiske udfordringer var især forbundet med arbejdstid. Nogle steder fik medarbejderne lov at bruge deres arbejdstid på at deltage i fælleslæsning. Andre steder skulle de deltage i deres fritid. Dette gør naturligvis en forskel. Desuden arbejder denne erhvervsgruppe i treholdsskift, og det er vanskeligt at lægge fælleslæsninger på tidspunkter, som ikke udelukker nogen fra deltagelse. Endelig afholdt vi i projektets ramme 2-3 fælleslæsninger hvert sted, hvilket gør det vanskeligt at bygge grupperne op og lade ordet sprede sig om deltagelse. Guidede fælleslæsninger består typisk af forløb på 8-12 gange. - Afvej nærhed og positiv genkendelighed af miljø over for evt. problematik ved oplevet genkendelse af enkeltindivider - Hav tålmodighed. Det tager tid at udbrede fælleslæsning på en arbejdsplads, hvor der ikke sædvanligvis tales så meget litteratur - Brug erfarne læsevejledere, som kan håndtere uventede situationer og lade sig inspirere af anderledes miljøer Altså, jeg synes, der er mange gode noveller, der er mange, der fanger, og jeg synes, de har ramt rigtig bredt. Jeg synes, det er en god bog, der er kommet ud af det. - Jeannie, sosuhjælper Bispebjerg, om novellerne i Så længe jeg skal ind ad din dør, interview i Radio24syv De indholdsmæssige udfordringer opstod primært i forbindelse med socialpsykiatrisk bocenter Sundbygård. Grundet beboernes alvorlige problematikker, kunne medarbejderne kun deltage i læsegrupper, såfremt deres beboere var med. Nogle medarbejdere og beboere kunne i en vis grad genkende karaktererne i novellerne, som i forfatternes optik var fiktive, men som alligevel var inspireret af de personer, de havde mødt på deres arbejdspladsbesøg. Denne problematik betød, at læsevejlederen i samråd med stedets kontaktperson valgte at læse en novelle inspireret fra en af de andre arbejdspladser i stedet for den planlagte. Gode råd til fælleslæsninger på arbejdspladser - Afsøg muligheden for at medarbejderne kan bruge deres arbejdstid til fælleslæsning Foto: Boglancering på Sundbygård.

13 13 Jeg synes, den er godt beskrevet den lægger godt op til debat om hvilke ting, vi kan komme ud for, når vi træder ind bag folks døre og også møder deres pårørende. - Kim, sosuhjælper Nørrebro, om novellen Beundreren af Anna Grue, interview i Radio24syv Øverst: Bente Touray, sosu-hjælper Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum. Nederst: Karina Hersnæs, sosu-assistent Sundbygård. Fotograf: Kaare Smith. Foto: Boglancering på Kirsebærhaven

14 14

15 15 2. Netværk og samarbejdspartnere Vi havde på forhånd allieret os med to afgørende samarbejdspartnere: fagforeningen FOA SOSU og forlaget Saxo. Det viste sig imidlertid, at det nødvendige samarbejdsnetværk var mere omfattende, end vi havde forudset. For at kunne involvere fem arbejdspladser inden for plejesektoren skulle vi indhente tilladelser fra Socialforvaltningen (SOF) og Sundheds- og omsorgsforvaltningen (SUF) samt fem lokalområdechefer herunder. Først herefter kunne vi gå i dialog med de enkelte arbejdspladser om at deltage i projektet. Den indledende fase var derfor mere tidskrævende end ventet. Til gengæld sikrede disse indledende øvelser os en god og sikker platform, da vi gik i dialog med arbejdspladsernes ledelse, som alle var meget positive over for vores projekt. Det personlige møde og gensidigt samarbejde med arbejdspladser Der er rigtig meget koordinering og planlægning i projektet; ikke mindst pga. de mange samarbejdspartnere. En del af denne koordinering og planlægning er af praktiske årsager foregået via mail og telefon. Men vi har også lagt meget stor vægt på det personlige møde. Netop fordi vi har at gøre med en for bibliotekerne ny målgruppe og nye samarbejdspartnere, har det været afgørende at etablere et personligt netværk. Projektleder har derfor prioriteret at deltage i møder på hver arbejdsplads med hhv. ledelse og kontaktpersoner, både i opstarten, i overgangen mellem faser og i forbindelse med gennemførslen af spørgeskemaundersøgelsen. Desuden har projektgruppen i forskellige sammenhænge, blandt andet ved videooptagelser og lanceringsevents på arbejdspladser, deltaget personligt. Vi har også bestræbt os på, at i hvert fald én af os har mødt hver af de 10 sosu er personligt. Det personlige kendskab har været afgørende for at løse udfordringer undervejs og for at give projektet vinger. Fordelene ved de mange samarbejdspartnere Hver samarbejdspartner er afgørende for projektet på hver sin måde. Og hver samarbejdspartner har fået værdi med fra projektet. Dette er illustreret i nedenstående figur.

16 16

17 17 Formidling en god historie, der breder sig som ringe i vandet Uddrag fra projektbeskrivelsen hvad var det, vi ville? Vi satsede i projektet på, at vi ved at sigte efter en meget specifik målgruppe sosu erne på de udvalgte arbejdspladser - kunne lade historien om projekt og bog sprede sig som ringe i vandet til kolleger, omgivelser og i sidste ende offentligheden: Vi arbejder overordnet med tre typer af målgrupper for vores indsats illustreret ved cirkler (se figur). I Indercirklen er de deltagende sosu er og herfra breder projektets berøringsflade sig som ringe i vandet til Midtercirklen og Ydercirklen (s. 4 i projektbeskrivelsen). Som det ses i illustrationerne nedenfor, lykkedes det over al forventning.

18 18 Hvordan gik det så? Hele udgangspunktet for projektet: At give skønlitterære stemmer til et i denne henseende stumt fag, viste sig at ramme en åre. Allerede i de første måneder af projektet fik vi god omtale i TV2 News, Politiken og ikke mindst: på foa.dk, herunder FOA webtv. Dette betød, at vi allerede inden novellernes udgivelse fik uopfordrede henvendelser på novellerne fra både privatpersoner, nuværende og tidligere ansatte i plejesektoren, og fra sosu-skoler rundt omkring i landet fra Næstved til Vejle. Efter udgivelsen af novellerne kunne vi ikke efterkomme efterspørgslen på den trykte version af bogen. Vi lavede derfor i samarbejde med Saxo et non-profit genoptryk, som kan købes på saxo.com for 54,95. I tal - 1. oplag (gratis) på 2000 ex, blev fordelt til primært: De fem arbejdspladser (1170 stk.), samarbejdspartnere (300), biblioteker (150) og de sosu-skoler, der henvendte sig hurtigt (først til mølle-princippet stk.) - E-bogen er hentet ca gange fra saxo.com og e-reolen - Lydbogen er hentet ca. 100 gange via netlydbog.dk - 2. oplag af den trykte bog har foreløbig solgt 400 stk. via saxo.com - Websitet: stemmertiletstumtfag.dk har pt. haft knap 5000 besøgende Vi gør en stor forskel i vores daglige arbejde, hvilket ikke altid er synliggjort. Jeg håber, at bogen her kan være med til, at vil vise, hvad vores daglige arbejder indeholder, på godt og ondt. - Brugeranmeldelse, Saxo.com

19 19 Presse og mediedækning Både projektet og udgivelsen af novellerne i Så længe jeg skal ind ad din dør har fået god presseomtale og mediedækning. Vi udarbejdede fra starten en medieplan, hvor vi oplistede interne interessenter: Biblioteker, FOA, Københavns Kommune, Danmark Læser og de tre forvaltninger, samt eksterne interessenter: De store dagblade, Radio24syv, P1 og P4 samt lokalaviser. Undervejs kom der yderligere kanaler til affødt af de eksisterende historier: personaleweb.dk og flere sosu-skoler. Desuden blev de ti forfatteres sociale medie-netværk aktiveret, da novellerne udkom. Vi har medvirket i indslag i TV2 News, P1, P4 og Radio24syv dels os fra projektet, men især sosu er og forfattere. Politikens Kultursektion har haft projektet som forsideartikel. Der har været artikler i lokalmedier fra blandt andet Vesterbro, Amager og Vanløse. Og der har været notitser i Metro-X-press og de fleste store dagblade. Øverst: Sosu-hjælper Ole Jørgensen, Hjemmeplejen Bispebjerg- Nørrebro. Nederst: Forfatter Jacob Skyggebjerg, Kulturminister Marianne Jelved og sosu Ole Jørgensen ved boglancering Nørrebro. Fotograf: Kaare Smith. Der er blevet skrevet artikler om projekt og noveller i FOAs medier, såvel i det trykte medlemsblad INFOA som på foa.dk Projekt og noveller har også fået artikler på alle tre forvaltningers intranet samt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens personaleblad: Indblik. Desuden har vi fået god omtale på sociale medier, både Københavns Kommunes facebook, bibliotekernes facebook, flere litteraturbloggere og ikke mindst forfatternes facebook-sider. Endelig har Saxo bidraget med en webkampagne i forbindelse med salget af 2. oplag.

20 20 Et mindre udpluk af omtaler

21 21 CBS Foreløbig rapport: Fik faget en stemme? Stemmer til et stumt fag Danmark Læser i København Christian Edelvold Berg

Foreløbig rapport: Fik faget en stemme?

Foreløbig rapport: Fik faget en stemme? CBS Foreløbig rapport: Fik faget en stemme? Stemmer til et stumt fag Danmark Læser i København Christian Edelvold Berg 16-03-2015 Introduktion Stemmer til et stumt fag er Københavns modelprojekt under

Læs mere

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen EVALUERING 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Børnehus: Spiloppen Dato: 9. oktober 2013 Gruppe: Ali, Mohammed, Hamid, Axel og Ymer Periode: oktober november 2013 Pædagog: Christina Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Status - læringsforudsætninger

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere