Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen"

Transkript

1 EVALUERING

2 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere (sosu er) i centrum. Men modellen for at øge læselysten ved at skabe og formidle vedkommende litteratur via arbejdspladsen, kan udmøntes på mange måder, den kan skaleres op og ned, og den kan anvendes til andre målgrupper. Vigtige elementer: biblioteker og/eller kulturhuse med 2-3 dedikerede biblioteks- og/eller kulturhusmedarbejdere - 1 fagforening fællestillidsrepræsentanter, evt. suppleret med lokale tillidsrepræsentanter - 4 arbejdspladser med 4 dedikerede ledere kontaktpersoner fordelt ligeligt på de 4 arbejdspladser relevante forvaltninger - 10 forfattere (eller andre kunstnere) - 10 udvalgte medarbejdere - 1 forlag (afhængig af produkt kan det være aktuelt med en anden partner) Fremgangsmåde: OBS: Hvis man som os vil evaluere sit projekt via spørgeskemaer, så er første step at gennemføre en nulpunktsmåling, inden aktiviteterne skydes i gang. 1. Start med at finde de rette biblioteks- og/eller kulturhusmedarbejderne og udnævn en projektleder. 2. Sørg herefter for at undersøge, hvem din målgruppe er, hvad du vil dem og hvorfor. Inddrag den relevante fagforening som partner der er uvurderlig viden om målgruppen at hente. Foto: Bogen med de 10 noveller 3. Inddrag nu tillidsrepræsentanterne for at få endnu mere viden om målgruppen og for at klarlægge, hvordan du bedst muligt kommer ind på arbejdspladserne. Hvis du ikke allerede har udset dig arbejdspladserne, kan de også hjælpe med det. 4. Få fat i de forvaltninger, hvor din målgruppe hører under (hvis du arbejder med private virksomheder, kan dette trin springes over). Indhent de nødvendige tilladelser til at gå videre med arbejdet.

3 5. Nu skal de udvalgte arbejdspladser aktiveres. Sørg for, at chefen på hver arbejdsplads er med på idéen. Sørg for at gøre klart, hvad du kræver af arbejdspladsen, og hvad de får til gengæld. Få en tilgængelig kontaktperson på hver arbejdsplads ikke chefen. Det kan fx være en tillidsrepræsentant, en sekretær eller en afdelingsleder. 6. Få fat i de relevante kunstnere. Sørg for at gøre klart, hvad de skal levere og hvornår. Giv dem herefter frie rammer (det er kunstnere!), men opstil de benspænd, der er nødvendige (eksempelvis: formatet: en novelle á max 30 sider, etik: det er fiktion individer må ikke kunne genkendes). 7. Lad kontaktpersonerne på arbejdspladserne udvælge de relevante medarbejdere, som har lyst til at deltage. 8. Match nu kunstnere og medarbejdere to og to. Hver medarbejder har en kunstner med på arbejde og skal som udgangspunkt ikke ændre noget i sin arbejdsdag. Kunstnerne er på research og skal primært observere, men kan naturligvis også spørge undervejs. 9. Inddrag nu forlaget og lad kunstnerne gøre deres arbejde. Følg tilblivelsen af litteraturen tæt. Du kan kvalitetssikre og tjekke, at de etiske retningslinjer bliver fulgt. Men lad redaktør og kunstnere om udførelsen. Det er vigtigt, at de får lov at udfolde deres kreativitet på deres egen måde. 10. Nu er du klar til at præsentere og formidle den færdige litteratur til målgruppen på arbejdspladserne. Hvis den falder i deres smag, vil de anbefale den til deres kolleger, venner og bekendte. Husk også at bruge kunstnernes, fagforeningens og forvaltningernes kanaler og netværk til at udbrede det glade budskab. Og inviter gerne pressen med til lanceringen! Formidlingstips: Du kan lancere litteraturen ved større events på arbejdspladserne. Prøv at få både medarbejdere og kunstnere med. Du kan vælge også at formidle litteraturen i mindre grupper til guidede fælleslæsninger på arbejdspladserne. Vær dog her opmærksom på, at dette kræver særligt uddannede læseguides. 3 Foto: Boglancering på hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro og Vanløse-Brønshøj-Husum.

4 4 I Stemmer til et stumt fag har vi i form af en bog med ti noveller om den københavnske plejesektor skabt ny litteratur for og med social- og sundhedsmedarbejdere (sosu er) og deres kolleger. Der er over sosu er ansat rundt omkring i landets kommuner, ca. 700 af dem arbejder på de fire arbejdspladser, der har medvirket i projektet. Det er en fokuseret indsats, men metoden bag kan kopieres og anvendes på alle mulige andre målgrupper, med flere eller færre ressourcer til rådighed og med andre kunstneriske produkter som middel fx digte, sangtekster eller et teatermanuskript. Øverst: Johnny Nielsen, sosu-hjælper Hjemmeplejen Bispebjerg- Nørrebro. Nederst: Sandie Jenkinson, sosu-hjælper Kirsebærhaven. Fotograf: Kaare Smith. Vejledning skalerbar inspiration Vi har derfor indledt denne rapport med en vejledning til, hvordan man kan skabe vedkommende litteratur til nye læsere via deres arbejdsplads. Det gør vi dels for at give et hurtigt overblik over vores projekt, dels for at illustrere, at dette projekt består af en række elementer og en fremgangsmåde, som kan tilpasses og skaleres op og ned alt efter ressourcer og målgruppe. Vejledningen kan altså fungere som model for andre biblioteker og kulturinstitutioner og bruges til at nå nye læsere og nye målgrupper. I resten af rapporten evaluerer vi de enkelte elementer i vores eget projekt. Vi inddrager både egne erfaringer og nogle af resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse. Bagest er vedhæftet den samlede foreløbige rapport med resultater fra de første to målinger. Desuden har vi samlet en række gode råd, værktøjer og inspiration til andre biblioteker på projektets website. Det finder du på sitet stemmertiletstumtfag.dk under menupunktet: for biblioteker. God fornøjelse med læsningen! Daniel Rastén, Thomas Thomsen og Dorthe Hammerich Rasmussen fra Stemmer til et stumt fag

5 5

6 6 1. At øge lysten til at læse ved at skabe vedkommende litteratur, som vækker genklang Uddrag fra projektbeskrivelsen hvad var det, vi ville? Vi ønsker at motivere ikke-læsere med en praktisk erhvervsuddannelse til at vælge skønlitteraturen til. Vores målgruppe er social- og sundhedshjælpere og assistenter, og vi går efter at tænde målgruppens lyst til at læse for derigennem at motivere til mere læsning (s. 2 i projektbeskrivelsen). Idéen er at få målgruppen til at opleve den skønlitterære fortælling som vedkommende, interessant og genkendelig ved at bringe både fortællingen og forfatteren ind i en hverdagsnær, arbejdsrelateret sammenhæng. Vi skaber ny litteratur, som er vokset direkte ud af social- og sundhedsmedarbejdernes hverdag, og som derfor vækker genklang ikke alene hos de deltagende medarbejdere, men også hos deres kolleger - og hos ansatte i lignende fag og på lignende arbejdspladser (s. 2 i projektbeskrivelsen). Vi vil nedbryde nogle af de barrierer, som står mellem målgruppen og læsning af skønlitteratur. Både når det handler om manglende interesse og lav identifikation med litteraturen, og når det handler om lave færdigheder (s. 3 i projektbeskrivelsen). Hvordan gik det så? Det var vores tese, at skabelsen af ny litteratur udsprunget direkte af sosu ernes arbejde, det direkte møde mellem forfatter og sosu og forankringen af litteraturen på arbejdspladsen ville bidrage til at nedbryde barrierer ift. manglende interesse og lav identifikation. Ikke mindst fordi der findes meget lidt skønlitteratur om netop sosu erne som afspejlet i projektets titel: Stemmer til et stumt fag. Novellerne: Respekten, forståelsen og det essentielle ordforråd Det har på flere måder vist sig at holde stik. Flere af de sosu er og forfattere, der var på arbejde sammen, knyttede bånd ud over deres fælles arbejdsdag. Der er tale om gensidig respekt, og der var flere af sosu erne, som fremhævede, at deres forfatter vist fik sig en øjenåbner. Som en af sosu erne udtrykte det: Jeg tror, folk har brug for at se, hvem vi er som mennesker. Flere sosu er fremhæver den respekt og anerkendelse af deres arbejde, der ligger i, at professionelle forfattere skriver om deres fag. Man hører meget om os i medierne, ikke altid lige positivt. Og den her bog, den fortæller bredt om, hvor bredt vi egentlig favner. For det gør vi jo. - Randi, sosuhjælper Nørrebro, om novellerne i Så længe jeg skal ind ad din dør, interview i Radio24syv Sosu erne giver også udtryk for, at det er godt, at forfatterne tilegner sig og anvender det sprog og de ord, som sosu erne anvender i deres arbejde. Det er positivt, at miljøet er genkendeligt, og at man kan spejle sig i de problematikker og situationer, der bliver skildret. Det er kompetente mennesker, der møder svære etiske problemstillinger i deres arbejde. Det har jeg stor respekt for. - Anne-Cathrine Riebnitzsky, forfatter, om sosu erne ved arrangement på Hovedbiblioteket d

7 7 Vedkommende litteratur som løftestang og ekstra motivation Der ligger en fare i at litteraturen er hverdagsnær; det kan blive ensformigt og for snævert hvor litteraturen jo netop kan åbne verdener op. Det er derfor vigtigt, at: forfatterne er forskellige, både ift. genrer og skrivestil litteraturen er af høj kvalitet der er tale om fiktion, så forfatterne har frie hænder til at fortælle historier den genkendelige litteratur er en indgang til litteraturen; en løftestang og en ekstra motivation, men ikke et mål i sig selv Der bliver talt litteratur i hele huset nu. Jeg har hørt diskussioner om at læse krimier og kærlighedsromaner, og nogle anbefaler bøger til hinanden. Det har jeg altså ikke oplevet før. - Afdelingsleder Birte Rasmussen, Kirsebærhaven, februar 2015 Jeg synes det er dejligt at der er nogle mennesker der har været nysgerrige omkring vores arbejde og har fået nogle rigtig gode historier med fra hverdagslivet. - Kommentar fra en sosu i spørgeskema januar 2015 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse En væsentlig del af vores projekt er at følge udviklingen i læselyst på arbejdspladserne via en spørgeskemaundersøgelse, som forestås af forsker Christian Berg, Research Fellow/Post. Doc. hos Department of Business & Politics, Center for Civil Society Studies, CBS. Dette gøres ved at gennemføre tre surveys, som foretages ved projektets opstart (nulpunktsmåling), ved projektets afslutning (midtvejsmåling) og ½ år efter projektets afslutning (slutmåling). Slutmålingen gennemføres ca. ½ år efter projektets afslutning for at få en indikation af projektets effekt på målgruppens læseadfærd. De foreløbige resultater Den foreløbige rapport fra de to første målinger nulpunktsmåling maj 2014 og projektafslutningsmåling januar er lagt ind som appendiks bagest i denne evaluering (fra s. 21). Slutmålingen gennemføres i efteråret Den endelige rapport af projektets effekt på målgruppens læseadfærd vil foreligge herefter og vil inkludere målinger fra kontrolarbejdspladsen. Vi havde forestillet os at gennemføre surveyen fortrinsvist online, men endte efter gode råd og erfaringer fra FOA, SUF og vores kontaktpersoner på arbejdspladserne med at bruge en blanding af print og online til nulpunktsmålingen. Vi kunne her konstatere, at det gik bedst med besvarelserne på print, hvorfor projektafslutningsmålingen blev gennemført alene på print. Dette er naturligvis temmelig ressourcekrævende, men var med til at sikre en høj besvarelsesprocent. Et repræsentativt grundlag en god svarprocent Der er på de fire medvirkende arbejdspladser i alt knap 1100

8 8 medarbejdere, heraf som falder inden for vores kernemålgruppe; sosu er. Vi opnåede en svarprocent på ca. 40. Dette gør målingen repræsentativ for de medvirkende arbejdspladser. Med Christian Bergs ord: Vurderingsmæssigt er populationen repræsentativ for arbejdspladserne, men særligt for sosu-gruppen, det vil sige for socialog sundhedsassistenter, samt social- og sundhedshjælpere (se s. 24). At opnå den høje svarprocent krævede engagerede kontaktpersoner og ledelsesopbakning på arbejdspladserne, rykkerrunder, lodtrækning om gavekurve og en ihærdig og vedholdende indsats fra os i projektgruppen, som står for distribution og indsamling af skemaerne. Et litteraturformidlingsprojekt med stor gennemslagskraft Vores egen oplevelse af projektets succesfulde modtagelse i målgruppen bekræftes af målingerne: 87 % af sosu erne har kendskab til bogen og projektet 61 % har fået, købt eller lånt bogen 50 % har læst en eller flere noveller i bogen 34 % overvejer at læse i bogen 39 % deltog i en lanceringsevent 29 % ville gerne have deltaget i en lanceringsevent, men var forhindret Christian Berg konkluderer, at: Samlet set har projektet tæt kobling med sosu-gruppen som målgruppe for projektet, således har 87 % kontakt med projektet enten ved at have modtaget bogen aktivt eller ved at have hørt om bogen og projektet. Samlet set har 50 % af sosu-gruppen faktisk læst en eller flere af novellerne i bogen. Sosu-gruppen må siges at have taget projektet til sig, når halvdelen af gruppen på arbejdspladserne aktivt har læst i den litteratur, som projektet har medvirket til at få skabt og formidlet. Yderligere 34 % overvejer at læse i bogen, men det er endnu for tidligt at vurdere om de aktivt vil gøre det. [ ] Derudover deltog 39 % af sosu-gruppen i en reception i forbindelse med lancering m.v. [ ] Projektet har dermed vurderingsmæssigt haft meget tæt kontakt med den tiltænkte gruppe for projektet. [ ] Gruppen kunne have fravalgt deltagelse, men det fremstår således, at det er lykkedes for projektarrangørerne at få inkluderet størstedelen af særligt den primære målgruppe. En række af de andre faggrupper har ligeledes været interesserede og ville for nogle respondenters vedkomne også gerne have været involveret mere (se s. 29). Stigende læselyst blandt sosu erne Kernen i vores projekt er at stimulere læselysten, og vi har derfor også spurgt ind til målgruppens selvoplevede læselyst. Og her ser vi en stigning på 5 %-point blandt de sosu er, som vurderer deres lyst til at læse som meget stor den stiger fra 25 % i nulpunktsmålingen til 30 % i målingen efter projektets aktiviteter. Tilsvarende er gruppen med lille eller meget lille læselyst faldet fra 18 % til 14 %. Jeg syntes at det er et fantastisk stykke arbejde der er lavet, og skønt at andre kan få et indblik i vores dagligdag. Så af hjertet tak :) - Kommentar fra en sosu i spørgeskema januar 2015

9 9 Sosu ernes selvoplevede læselyst tabel (s. 30) 0-punkts måling Projektafslutningsmåling Ændring (%- point) Meget stor 25% 30% +5 Stor 30% 29% -1 Hverken/ 25% 26% +1 eller Lille 13% 10% -3 Meget lille 5% 4% -1 Ved ikke 2% 1% -1 Hovedtotal 100% 100% Tallene er afrundede Flere sosu er læser skønlitteratur Vi har også spurgt ind til, hvor mange sosu er, der læser skønlitteratur, da mere læsning af skønlitteratur også er et væsentligt formål med projektet. Som det fremgik af Kulturvaneundersøgelsen 2012, svarer 13 % af kvinderne, at de aldrig læser skønlitteratur, mens den tilsvarende andel for mændenes vedkommende er 31 %. Kønsforskellen er vigtig i forbindelse med vores projekt, da langt størstedelen af sosu er er kvinder 92 % af sosu er organiseret i FOA er kvinder. I nulpunktsmålingen svarer 19 % af sosu erne, at de aldrig læser skønlitteratur. I målingen efter projektet er denne andel faldet med 4 %-point til 15 %. Sosu erne læser altså mere skønlitteratur efter projektet, hvilket hænger godt sammen med den øgede læselyst. Udviklingen i antal sosu er, der læser skønlitteratur tabel (s. 30) 0-punkts måling Projektafslutningsmåling Ændring (%- point) Ja 81,27% 85,19% +4 Nej 18,73% 14,81% -4 Hovedtotal 100,00% 100,00% Med Christian Bergs ord: Målingen viser således en øget læselyst og læsning af skønlitteratur i målgruppen som følge af projektet i hvert fald på den korte bane. Varigheden af denne effekt kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt (se s. 31). En velkommen bog om hverdagens dilemmaer I målingen efter projektet er der i skemaet mulighed for at skrive kommentarer til bogen og projektet. Generelt udtrykker disse åbne kvalitative kommentarer stor ros til projektet (se s. 28). Således udtrykker en social og sundhedshjælper: Det er en underholdende måde, at nikke genkendende til sin egne arbejdsmål/hverdagshistorier Nogle af kommentarerne til bogen er: Rigtig godt skrevet, stor indlevelse i en sosu's hverdag Jeg syntes det var en god bog om de dilemmaer man kan komme ud for Jeg synes at novellen (kolonihaven) var rigtig god.

10 10 Godt initiativ, og en god måde historierne er skrevet på. Meget virkelige og rammende. Enkelte er mere kritiske: Flere af novellerne virkede konstruerede. Et par af dem var gode - resten elendige. Nogle har kunnet anvende bogen i andre sammenhænge: Har brugt flere af novellerne på aftenskolen. Et anerkendende, nysgerrigt projekt en god øjenåbner Kommentarerne om projektet er generelt meget positive og afspejler den oplevelse af anerkendelse af faget, som tidligere er fremhævet som en vigtig del af dette projekt (se s. 29). Det genkendelige og vedkommende i fortællingerne fremhæves, og litteraturen omtales positivt. Desuden nævnes det som væsentligt, at udenforstående kan få et indblik i sosu-faget via novellerne det er en øjenåbner. Super god ide. Dejligt med de forskellige noveller. Godt med et fokus på det stumme fag. Jeg synes det er en virkelig anerkendelse af min personalegruppes faglighed og en øjenåbner der bliver serveret i en form der er let tilgængelig. Ligeledes at arrangementet hvor nogle af forfatterne fortalte om arbejdet med teksterne og oplæsning var virkelig interessant og lærerigt. Dejligt at der blev sat fokus på vores fag. Godt initiativ. Jeg kunne kende mig selv i nogle af historierne. Jeg synes det er en fantastisk god måde at inddrage læsning/litteratur på den måde. Jeg synes det er dejligt at der er nogle mennesker der har været nysgerrige omkring vores arbejde og har fået nogle rigtig gode historier med fra hverdagslivet. Jeg syntes at det er et fantastisk stykke arbejde der er lavet, og skønt at andre kan få et indblik i vores dagligdag. Så af hjertet tak :-) God øjenåbner - øget kendskabet til faget mange facetter. Synes det er et super godt initiativ. En lille øjenåbner for hvem vores fag er ukendt. Rigtig spændende projekt, der viser hverdagen for sosu'er. Christian Berg konkluderer: Overordnet har sosu erne taget meget godt imod projektet og fremstår som værende glade for fremgangsmåden og den opmærksomhed de som faggruppe har opnået. Interessen for projektet understreges også af interessen fra de andre faggrupper, der gerne ville have haft en bredere udbredelse af projektet, en sygeplejeske skriver således: Spændende projekt, men det er ikke bredt nok ud til andre end fagpersonale (se side 29). Flere resultater fra de første to målinger kan læses i den samlede foreløbige rapport sidst i denne evaluering (fra s. 21).

11 11 Guidet fælleslæsning på arbejdspladserne At afholde guidede fælleslæsninger på arbejdspladserne var både godt og sværere end forventet. Vi afholdt i alt 10 fælleslæsninger fordelt på de fire arbejdspladser. Hver fælleslæsning omhandlede én af de noveller, som var blevet til på baggrund af arbejdspladsen. Vi fik fremstillet et bogmærke, hvor vi gjorde opmærksom på fælleslæsningerne, og det blev lagt ind i de bøger, vi havde med til medarbejderne til de velbesøgte lanceringsevents. Vi lavede desuden invitationer til hver arbejdsplads, som vores kontaktpersoner sørgede for at distribuere. I alt deltog ca. 75 personer i en eller flere fælleslæsninger. Deltagerantal per gang var 4-12 personer med et gennemsnit på ca. 7. Vores succeskriterium var, at 100 personer skulle deltage i en fælleslæsning, hvilket altså ikke er helt opfyldt. Mere om det svære ved fælleslæsningerne nedenfor. Men først det gode. Det gode: nye læseoplevelser, fællesskab og Peters Jul Guidet fælleslæsning er en inkluderende metode, hvor deltagerne kan møde op uden forberedelse. Læseguiden læser højt af novellen, og der diskuteres undervejs. Det inkluderende og kravfrie aspekt ved fælleslæsning er afgørende; det betyder dels, at nysgerrige kan vælge spontant at slutte sig til en læsning, dels at ingen risikerer at udstille sig selv som dårlig eller uøvet læser. Der er ingen krav til, at deltagerne i en fælleslæsning skal sige noget; at lytte er lige så vigtigt. Desto vigtigere er det, at vejlederne formår at gribe fat i de tematikker, som de deltagere, der vælger at ytre sig, giver udtryk for. Vejlederne kan skabe trygge rammer og facilitere en tvangfri og levende snak om den litteratur, der læses op. Som en af deltagerne udtrykte det: Jeg havde læst novellen på forhånd, men det er først nu, jeg oplever, hvad den egentlig handler om. - Deltager i fælleslæsning på Bispebjerg-Nørrebro, november 2015 Den positive oplevelse af at dele litteratur og være fælles om en fortælling medførte, at nogle af medarbejderne aftalte at mødes i julemåneden og læse Peters Jul sammen. Et konkret eksempel på, at fælleslæsning kan inspirere til at tale om og dele litteratur på arbejdspladsen. Der var én, der kom og var helt udmattet og udstrålede, at hun faktisk ikke havde lyst til at være der. Men hun blev helt fanget undervejs, livede op og var rigtig meget med til at diskutere novellen. Det var en virkelig fantastisk oplevelse. - Læseguide om oplevelse af fælleslæsning på Bispebjerg-Nørrebro Læsevejledernes uddannelse er vigtig, og det kan stærkt anbefales at anvende erfarne vejledere. Vores læsevejledere er bibliotekarer, som er uddannede fra Læseforeningen i metoden guidet fælleslæsning. Læs mere på

12 12 Det svære: arbejdstid og etiske overvejelser Der var flere udfordringer forbundet med at afholde fælleslæsninger på arbejdspladserne. Dels praktiske, dels indholdsmæssige. De praktiske udfordringer var især forbundet med arbejdstid. Nogle steder fik medarbejderne lov at bruge deres arbejdstid på at deltage i fælleslæsning. Andre steder skulle de deltage i deres fritid. Dette gør naturligvis en forskel. Desuden arbejder denne erhvervsgruppe i treholdsskift, og det er vanskeligt at lægge fælleslæsninger på tidspunkter, som ikke udelukker nogen fra deltagelse. Endelig afholdt vi i projektets ramme 2-3 fælleslæsninger hvert sted, hvilket gør det vanskeligt at bygge grupperne op og lade ordet sprede sig om deltagelse. Guidede fælleslæsninger består typisk af forløb på 8-12 gange. - Afvej nærhed og positiv genkendelighed af miljø over for evt. problematik ved oplevet genkendelse af enkeltindivider - Hav tålmodighed. Det tager tid at udbrede fælleslæsning på en arbejdsplads, hvor der ikke sædvanligvis tales så meget litteratur - Brug erfarne læsevejledere, som kan håndtere uventede situationer og lade sig inspirere af anderledes miljøer Altså, jeg synes, der er mange gode noveller, der er mange, der fanger, og jeg synes, de har ramt rigtig bredt. Jeg synes, det er en god bog, der er kommet ud af det. - Jeannie, sosuhjælper Bispebjerg, om novellerne i Så længe jeg skal ind ad din dør, interview i Radio24syv De indholdsmæssige udfordringer opstod primært i forbindelse med socialpsykiatrisk bocenter Sundbygård. Grundet beboernes alvorlige problematikker, kunne medarbejderne kun deltage i læsegrupper, såfremt deres beboere var med. Nogle medarbejdere og beboere kunne i en vis grad genkende karaktererne i novellerne, som i forfatternes optik var fiktive, men som alligevel var inspireret af de personer, de havde mødt på deres arbejdspladsbesøg. Denne problematik betød, at læsevejlederen i samråd med stedets kontaktperson valgte at læse en novelle inspireret fra en af de andre arbejdspladser i stedet for den planlagte. Gode råd til fælleslæsninger på arbejdspladser - Afsøg muligheden for at medarbejderne kan bruge deres arbejdstid til fælleslæsning Foto: Boglancering på Sundbygård.

13 13 Jeg synes, den er godt beskrevet den lægger godt op til debat om hvilke ting, vi kan komme ud for, når vi træder ind bag folks døre og også møder deres pårørende. - Kim, sosuhjælper Nørrebro, om novellen Beundreren af Anna Grue, interview i Radio24syv Øverst: Bente Touray, sosu-hjælper Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum. Nederst: Karina Hersnæs, sosu-assistent Sundbygård. Fotograf: Kaare Smith. Foto: Boglancering på Kirsebærhaven

14 14

15 15 2. Netværk og samarbejdspartnere Vi havde på forhånd allieret os med to afgørende samarbejdspartnere: fagforeningen FOA SOSU og forlaget Saxo. Det viste sig imidlertid, at det nødvendige samarbejdsnetværk var mere omfattende, end vi havde forudset. For at kunne involvere fem arbejdspladser inden for plejesektoren skulle vi indhente tilladelser fra Socialforvaltningen (SOF) og Sundheds- og omsorgsforvaltningen (SUF) samt fem lokalområdechefer herunder. Først herefter kunne vi gå i dialog med de enkelte arbejdspladser om at deltage i projektet. Den indledende fase var derfor mere tidskrævende end ventet. Til gengæld sikrede disse indledende øvelser os en god og sikker platform, da vi gik i dialog med arbejdspladsernes ledelse, som alle var meget positive over for vores projekt. Det personlige møde og gensidigt samarbejde med arbejdspladser Der er rigtig meget koordinering og planlægning i projektet; ikke mindst pga. de mange samarbejdspartnere. En del af denne koordinering og planlægning er af praktiske årsager foregået via mail og telefon. Men vi har også lagt meget stor vægt på det personlige møde. Netop fordi vi har at gøre med en for bibliotekerne ny målgruppe og nye samarbejdspartnere, har det været afgørende at etablere et personligt netværk. Projektleder har derfor prioriteret at deltage i møder på hver arbejdsplads med hhv. ledelse og kontaktpersoner, både i opstarten, i overgangen mellem faser og i forbindelse med gennemførslen af spørgeskemaundersøgelsen. Desuden har projektgruppen i forskellige sammenhænge, blandt andet ved videooptagelser og lanceringsevents på arbejdspladser, deltaget personligt. Vi har også bestræbt os på, at i hvert fald én af os har mødt hver af de 10 sosu er personligt. Det personlige kendskab har været afgørende for at løse udfordringer undervejs og for at give projektet vinger. Fordelene ved de mange samarbejdspartnere Hver samarbejdspartner er afgørende for projektet på hver sin måde. Og hver samarbejdspartner har fået værdi med fra projektet. Dette er illustreret i nedenstående figur.

16 16

17 17 Formidling en god historie, der breder sig som ringe i vandet Uddrag fra projektbeskrivelsen hvad var det, vi ville? Vi satsede i projektet på, at vi ved at sigte efter en meget specifik målgruppe sosu erne på de udvalgte arbejdspladser - kunne lade historien om projekt og bog sprede sig som ringe i vandet til kolleger, omgivelser og i sidste ende offentligheden: Vi arbejder overordnet med tre typer af målgrupper for vores indsats illustreret ved cirkler (se figur). I Indercirklen er de deltagende sosu er og herfra breder projektets berøringsflade sig som ringe i vandet til Midtercirklen og Ydercirklen (s. 4 i projektbeskrivelsen). Som det ses i illustrationerne nedenfor, lykkedes det over al forventning.

18 18 Hvordan gik det så? Hele udgangspunktet for projektet: At give skønlitterære stemmer til et i denne henseende stumt fag, viste sig at ramme en åre. Allerede i de første måneder af projektet fik vi god omtale i TV2 News, Politiken og ikke mindst: på foa.dk, herunder FOA webtv. Dette betød, at vi allerede inden novellernes udgivelse fik uopfordrede henvendelser på novellerne fra både privatpersoner, nuværende og tidligere ansatte i plejesektoren, og fra sosu-skoler rundt omkring i landet fra Næstved til Vejle. Efter udgivelsen af novellerne kunne vi ikke efterkomme efterspørgslen på den trykte version af bogen. Vi lavede derfor i samarbejde med Saxo et non-profit genoptryk, som kan købes på saxo.com for 54,95. I tal - 1. oplag (gratis) på 2000 ex, blev fordelt til primært: De fem arbejdspladser (1170 stk.), samarbejdspartnere (300), biblioteker (150) og de sosu-skoler, der henvendte sig hurtigt (først til mølle-princippet stk.) - E-bogen er hentet ca gange fra saxo.com og e-reolen - Lydbogen er hentet ca. 100 gange via netlydbog.dk - 2. oplag af den trykte bog har foreløbig solgt 400 stk. via saxo.com - Websitet: stemmertiletstumtfag.dk har pt. haft knap 5000 besøgende Vi gør en stor forskel i vores daglige arbejde, hvilket ikke altid er synliggjort. Jeg håber, at bogen her kan være med til, at vil vise, hvad vores daglige arbejder indeholder, på godt og ondt. - Brugeranmeldelse, Saxo.com

19 19 Presse og mediedækning Både projektet og udgivelsen af novellerne i Så længe jeg skal ind ad din dør har fået god presseomtale og mediedækning. Vi udarbejdede fra starten en medieplan, hvor vi oplistede interne interessenter: Biblioteker, FOA, Københavns Kommune, Danmark Læser og de tre forvaltninger, samt eksterne interessenter: De store dagblade, Radio24syv, P1 og P4 samt lokalaviser. Undervejs kom der yderligere kanaler til affødt af de eksisterende historier: personaleweb.dk og flere sosu-skoler. Desuden blev de ti forfatteres sociale medie-netværk aktiveret, da novellerne udkom. Vi har medvirket i indslag i TV2 News, P1, P4 og Radio24syv dels os fra projektet, men især sosu er og forfattere. Politikens Kultursektion har haft projektet som forsideartikel. Der har været artikler i lokalmedier fra blandt andet Vesterbro, Amager og Vanløse. Og der har været notitser i Metro-X-press og de fleste store dagblade. Øverst: Sosu-hjælper Ole Jørgensen, Hjemmeplejen Bispebjerg- Nørrebro. Nederst: Forfatter Jacob Skyggebjerg, Kulturminister Marianne Jelved og sosu Ole Jørgensen ved boglancering Nørrebro. Fotograf: Kaare Smith. Der er blevet skrevet artikler om projekt og noveller i FOAs medier, såvel i det trykte medlemsblad INFOA som på foa.dk Projekt og noveller har også fået artikler på alle tre forvaltningers intranet samt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens personaleblad: Indblik. Desuden har vi fået god omtale på sociale medier, både Københavns Kommunes facebook, bibliotekernes facebook, flere litteraturbloggere og ikke mindst forfatternes facebook-sider. Endelig har Saxo bidraget med en webkampagne i forbindelse med salget af 2. oplag.

20 20 Et mindre udpluk af omtaler

21 21 CBS Foreløbig rapport: Fik faget en stemme? Stemmer til et stumt fag Danmark Læser i København Christian Edelvold Berg

Foreløbig rapport: Fik faget en stemme?

Foreløbig rapport: Fik faget en stemme? CBS Foreløbig rapport: Fik faget en stemme? Stemmer til et stumt fag Danmark Læser i København Christian Edelvold Berg 16-03-2015 Introduktion Stemmer til et stumt fag er Københavns modelprojekt under

Læs mere

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen EVALUERING 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Udfoldet projektbeskrivelse Projektets formål Målgruppe(r) (inkl. overvejelser vedr. valg af målgrupper for læseaktiviteterne)

Læs mere

Læsetimer, der rykker Metoder stemningsbilleder og oplevelser med forskellige læsegrupper

Læsetimer, der rykker Metoder stemningsbilleder og oplevelser med forskellige læsegrupper Læsetimer, der rykker Metoder stemningsbilleder og oplevelser med forskellige læsegrupper Ved Lisbeth Bjørn Hansen Bibliotekar Ikast-Brande Bibliotek Min baggrund: Aktiv bibliotekar siden 1978 samt uddannelse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

2. Hvad synes du om det afsluttende foredrag med Lars Christiansen?

2. Hvad synes du om det afsluttende foredrag med Lars Christiansen? MED-Hovedudvalget 2014 12 04 Bilag 10 Resultat fra mini-evaluering af Arbejdsmiljøkonferencen. I bjælkerne i billederne er oplyst den andel i % af det samlede antal svar som har tilkendegivet svaret. I

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af:

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People. Projektet er støttet af: Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Moving People Projektet er støttet af: Indhold Denne vejledning indeholder information til dig, som skal i gang med at gennemføre en transportundersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere