Hovedforløb for MURER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedforløb for MURER"

Transkript

1 Hovedforløb for MURER Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Jørgen P. Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indhold Generel information om skolen Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bedømmelsesplan Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Uddannelsen Praktiske oplysninger Didaktiske og metodiske overvejelser Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Bedømmelsesplan Indholdet i de enkelte skoleperioder på hovedforløbet Murer: Trin Murer: Trin Eksamensregler Overgangsordninger Elever, som er startet på hovedforløb efter 1. januar 2011 følger denne lokale undervisningsplan Læringsaktiviteter H Undervisningsplan Digitalt byggeri Undervisningsplan fliseteknik niveau Undervisningsplan for murerteknik Undervisningsplan for Puds og overfladebehandling Undervisningsplan for Tegning Undervisningsplan for Matematik niveau F Læringsaktiviteter H Undervisningsplan for Fliseteknik niveau Undervisningsplan for Gulvteknik Undervisningsplan for Tegning

3 3.2 4 Undervisningsplan for Mureteknik Undervisningsplan for Systemstillads Læringsaktiviteter H Undervisningsplan for Fliseteknik Undervisningsplan for Gulvteknik Undervisningsplan Mureteknik Undervisningsplan for Puds og overfladebehandling rutineniveau Undervisningsplan for Digitalt Byggeri Undervisningsplan for Tegning Undervisningsplan for Arbejdsmiljø modul Undervisningsplan for Byggeri og samfund Undervisningsplan for Renovering Undervisningsplan sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Murer trin Læringsaktiviteter H Undervisningsplan for mureteknik Undervisningsplan for Puds og overfladebehandling avanceret Undervisningsplan tilhørende murerafdelingen Undervisningsplan for Digitalt byggeri Undervisningsplan for Byggeri og samfund Undervisningsplan for restaurering Undervisningsplan for Tagarbejde avanceret Undervisningsplan for Tegning Undervisningsplan Fliser og Klinker avanceret Undervisningsplan for Gaffeltruck certifikat kursus B Undervisningsplan for Udførelse af særligt dekorativt murværk Undervisningsplan for Specialpuds avanceret Læringsaktiviteter H Undervisningsplan for Mureteknik Undervisningsplan for Puds og overfladebehandling avanceret Undervisningsplan for Gulvteknik Undervisningsplan for Fliseteknik avanceret

4 3.5.5 Undervisningsplan for Digitalt byggeri Undervisningsplan for Byggeri og samfund Undervisningsplan for Tegning 2 avanceret

5 Indhold 1. Generel information om skolen 1.1 Praktiske oplysninger er et af landsdelens største uddannelsescentre. Hver dag er ca elever i gang på skolens erhvervsuddannelser, omkring 350 elever på det tekniske gymnasium samt et stort antal elever, kursister og studerende på kursuscentret. Der er derfor altid gang i den på, og mange forskellige og spændende aktiviteter finder sted her. Skolens væsentligste aktivitet er naturligvis undervisningen på de mange uddannelser. Undervisningen afvikles i henhold til gældende love og regler og udvikles konstant i forhold til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov og ønsker. I forandrings- og udviklingsprocessen er de lokale undervisningsplaner vigtige planlægnings- og styringsinstrumenter. Heri beskrives blandt andet hvordan undervisningen er tilrettelagt, hvilke elementer undervisningen består af, og hvordan disse afvikles. De lovmæssige krav til indholdet i de lokale undervisningsplaner er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 901 af 09/07/2010), kapitel 6, Skolens hovedadresse er: Sp. Møllevej Esbjerg Telefon: Hjemmeside: 5

6 På tilbyder vi følgende erhvervsuddannelser: Indgange Hovedforløb Specialer Muligheder for skolepraktik Produktion og udvikling Smed Aluminium Rustfri Kleinsmed Bearbejdningssmed/trin 1 x Skibsmontør Skibsmontør x Skibsmekaniker Skibsmekaniker Vindmølletekniker Vindmølletekniker Teknisk Designer Teknisk designer, Industriel produktion. X Teknisk designer, Bygge og anlæg. Bil, fly og andre Mekaniker Automontør/trin 1 x transportmidler Mekaniker Transport og Lager- og terminaluddannelsen Lagermedhjælper/trin 1 x logistik Lageroperatør - Lager og logistik Lageroperatør - Lager og transport Vejgodstransportuddannelsen Godschauffør Kranfører Lastbilchauffør Redder uddannelsen Ambulanceassistent Autohjælp Strøm, styring og it Elektriker El-montør/trin 1 Installationsteknik x Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger (i samarbejde med AMU Vestjylland) Byggemontagetekniker Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bygningsmaler x Murer Murer Flisemontør/trin 1 x Tømrer Tømrer x Vvs-uddannelsen VVS er x VVS er og blikkenslager VVS er energispecialist Krop og stil Frisør Frisør x Mad til mennesker Ernæringsassistent Ernæringsassistent Ernæringshjælper/trin 1 x Gastronom Gastronomassistent/trin 1 x x 6

7 Sundhed, omsorg og pædagogik Tjener Tandklinikassistent Kok Konference- og selskabstjener Tjener/trin 1 Tandklinikassistent 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Undervisningen tager, som alle øvrige aktiviteter på, udgangspunkt i skolens mission og vision, som beskriver de overordnede mål, der arbejdes frem mod. Mission: Vision: er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov. vil sikre vækst gennem udvikling, samarbejde og fortsat øget tilfredshed hos elever, kunder og medarbejdere. Dette betyder blandt andet, at der arbejdes målrettet på, at den enkelte elev gennem sin uddannelse opnår de bedst mulige kompetencer. På erhvervsuddannelserne betyder det, at hver eneste elev gennem sin uddannelse skal blive så dygtig en håndværker som overhovedet muligt. For at sikre den bedst mulige læring, og dermed den størst mulige faglighed, for den enkelte elev, arbejdes der ud fra tre overordnede principper for undervisningen: Differentiering der undervises i henhold til den enkelte elevs kompetencer. Involvering - alle elever engageres og aktiveres i undervisningen. Integrering undervisningen tilrettelægges, således at sociale relationer opbygges og styrkes. 7

8 Differentiering Undervisning iht. den enkelte elevs kompetencer Optimal læring Størst mulig faglighed Involvering Engagering og aktivering af alle elever i undervisningen Integrering Sociale relationer styrkes i undervisningen Overordnede principper for undervisningen på erhvervsuddannelserne. Disse overordnede principper har stor betydning for, hvordan uddannelserne organiseres og struktureres på, og er ligeledes afgørende for valg af mål, indhold og metoder i undervisningen. På baggrund af principperne om differentiering, involvering og integrering arbejdes der på blandt andet med læringsstile. Læringsstilene tager udgangspunkt i den skandinaviske læringsstilsmodel, som Lena Boström og Svend Erik Schmidt er ophavsmænd til og som indeholder forskellige elementer, som har betydning for, at man kan opnå den bedst mulige læring. På er der fokus på at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så vores elever kan udnytte deres læringsstyrker og -ressourcer bedst muligt som udgangspunkt har vi valgt at beskæftige os med de læringsstilselementer, der hjernemæssigt har betydning for måden, vi tilegner os og bearbejder informationer og viden på. Det betyder, at der i undervisningen skal være øje for at eleverne lærer forskelligt at nogle elever er visuelt eller auditivt orienteret, mens andre har deres styrker taktilt eller kinæstetisk, at nogle elever har brug for helheden og overblikket, mens andre arbejder detaljeorienteret og trin-for-trin. Underviserne arbejder derfor løbende og målrettet med at udvikle nye eller supplerende materialer og præsentationer til deres undervisning i fagene og på de forskellige uddannelsesområder for at 8

9 tilgodese disse forskellige læringsstile og samtidig inspirere og videndele med kolleger. Kan vi sikre, at den enkelte elev er i et læringssrum og i en læringssituation, hvor eleven bedst mulig kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer, skaber det bedre og større sammenhæng mellem kravet om at lære og lysten til at lære eleven kommer i FLOW og dermed øges både det faglige selvværd og den generelle trivsel. Som et værktøj til strukturering af undervisningen anvender vi på blandt andet Cooperativ Learning en pædagogisk tilgang som øger den enkelte elevs aktivitetsniveau og deltagelse i læringssituationen. Her arbejdes med en række konkrete strukturer, som betyder en høj grad af samtidig interaktion, individuel ansvarlighed, positiv indbyrdes afhængighed og lige deltagelse. En anden organisering af dele af undervisningen, som er den traditionelle katederundervisnings modstykke. Underviserne har i deres planlægning og tilrettelæggelse haft fokus på både classbuildingselementerne, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb - og videnselementerne, hvor eleverne kan arbejde med fagligt stof og indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. På tværs af vores uddannelser er videndelingen et centralt og værdifuld element for vores undervisere på den pædagogiske front skolen bruger derfor ressourcer på at skabe et inspirerende forum, hvor underviserne kan fortsætte med at udvikle på metoder og værktøjer, der kan sætte rammerne for den optimale læringssituation for vores elever, så de bliver så dygtige som mulig. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan På er forskellige former for evaluering og bedømmelse vigtige redskaber i vurderingen af såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen og kvaliteten af denne generelt. De overordnede elementer i bedømmelsesplanen er den løbende evaluering, elevens selvevaluering, den afsluttende bedømmelse samt eksamen. Den løbende evaluering Der foretages gennem hele uddannelsesforløbet en løbende vurdering i form af både skriftlige og mundtlige evalueringer. Målet med den løbende evaluering er at vejlede og støtte eleverne i deres egne læreprocesser, samt at støtte underviserens arbejde med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, så de aktiviteter og det uddannelsesforløb, der udbydes, er differentieret og tilpasset elevens behov. Elevens selvevaluering Selvevaluering er ligeledes en løbende og systematisk proces, der foregår i direkte tilknytning til undervisningen. Eleven vurderer egne kvalifikationer og kompetencer i forhold til undervisningsmålene, eventuelt støttet af kontaktlærer eller af en studie- og erhvervsvejleder. Formålet med selvevaluering er dels at synliggøre de kvalifikationer og kompetencer, som ligger til grund for undervisningsmålene, og dels at udvikle selvstændighed og ansvarlighed hos eleven i forhold til egen læring. Det er underviserens opgave at være katalysator for selvevalueringsprocessen og løbende forklare målene med undervisningen samt hvilke kvalifikationer, der skal opnås og under hvilke betingelser, det skal ske. 9

10 Den afsluttende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse foretages ved afslutning af et skoleforløb i henhold til de fastsatte mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Formålet med bedømmelsen er primært at vurdere, om den enkelte elev har opnået de beskrevne mål for et givent fag. En nærmere beskrivelse af evaluering og bedømmelse, herunder hvordan dette foregår i praksis på den enkelte uddannelse, er beskrevet i afsnit Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Skolen udarbejder sammen med eleven og eventuel praktikvirksomhed, ved begyndelsen af uddannelsesforløbet, en personlig uddannelsesplan for eleven. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en vurdering af elevens kompetencer. Kompetencevurderingen foretages i løbet af de første to uger på grundforløbet og har til hensigt at klarlægge elevens forudsætninger for uddannelsen. I kompetencevurderingen klarlægges: Elevens faglige kompetencer - skolekundskaber samt øvrige fagfaglig viden og færdigheder Elevens personlige kompetencer Ansvarsfuldhed, selvstændighed, aktiv m.m. Elevens sociale kompetencer samarbejdsevne, respekt for andre m.m. Kompetencevurderingen er således væsentlig for beslutningerne om grundforløbets indhold og varighed, herunder om valg af grundforløbspakke samt eventuelt mulighed for godskrivning af dele af grundforløbet. 1.5 Eksamensregler Eksamensreglement samt eksamenshåndbog ved EUD eksamener på EUC vest kan findes på følgende link: 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Murer uddannelsen. 10

11 Adresser: Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Tlf Afd. Storstrømsvej Esbjerg N Skolehjemmet Heremitage Søvej Esbjerg 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Som beskrevet i afsnit 1.2 arbejdes tilrettelægges undervisningen ud fra tre overordnede principper: differentiering, involvering og integrering. Differentiering - fagligt og pædagogisk Undervisningen tilrettelægges og gennemføres differentieret både fagligt og pædagogisk, så eleverne bliver mødt med forskellige udfordringer, der matcher deres faglige kompetencer og niveau og samtidig i forhold til deres læringsstyrker og -potentialer. Det betyder, at det faglige niveau i opgaver, opgavetyper og mængder, niveau og tid, samt brug af hjælpemidler varieres og er forskelligt afhængigt af den enkelte elevs kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Det betyder også, at der i undervisningen tages højde for forskellige pædagogiske tilgange og metoder, der tilgodeser elevernes forskellige måder at lære bedst på. Integrering - sociale relationer prioriteres Undervisningen foregår i en social kontekst - og samtidig er de sociale relationer en afgørende parameter for elevernes trivsel og dermed fundamentet for den faglige læring. I planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen er der derfor fokus på både classbuildingelementer, hvor der arbejdes målrettet med at skabe gode relationer mellem eleverne især ved opstart af nye hold og forløb, og videns-elementerne, hvor eleverne arbejder med fagligt stof og 11

12 indhold i strukturer, der skaber god dynamik og deltagelse. De sociale relationer mellem eleverne og mellem elever og undervisere prioriteres både i forhold til at komme godt i gang på uddannelsen og i den daglige undervisning i løbet af hele uddannelsen. Involvering - eleverne er aktive Undervisningen tilrettelægges, så eleverne har mulighed for at være aktive i læreprocesserne. Så vidt muligt skabes læringsrum og læringssituationer, hvor den enkelte elev bedst muligt kan udnytte sine læringsstyrker og potentialer og deltage aktivt på alle måder. En høj grad af deltagelse og aktivitet er et godt fundament for at trives i uddannelse og dermed få mulighed for at udbygge sine kompetencer og færdigheder både de faglige, personlige og sociale. På skolen arbejdes der bredt med de forskellige Cooperative Learning strukturer og andre pædagogiske værktøjer, der forstærker aktivitetsniveauet og graden af elevernes deltagelse. De er en del af den samlede pædagogiske værktøjskasse. 2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer og forudsætninger ligger til grund for valg af undervisningsformer på hovedforløbet. Grundlaget for realkompetencevurderingen bygger på: Fagfaglige, personlige og sociale kompetencevurdering - formelle kompetencer - uformelle kompetencer U-plan, med standpunktskarakter fra grundforløbet Standpunktskaraktererne anvendes kun til en vurdering af den enkeltes elevs læringsproces har de en velfungerende læreproces som vi blot kan bygge videre på. 2.3 Bedømmelsesplan Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. 12

13 Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes formativ (løbende) og summativ (afsluttende) Den løbende evaluering gennemføres hver 5. uge under et skoleforløb i forbindelse med en kontaktlærersamtale, som handler om elevens faglige niveau og den/de arbejdsprocesser, som eleven har været igennem. Ved afslutning af en læringsaktivitet bedømmer læreren elevens teoretiske og praktiske arbejdsproces samt standpunkt. Bedømmelsen for de forskellige læringsaktiviteter fremgår i de konkrete afsnit for læringsaktiviteten. Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår ligeledes i den løbende evaluering og er en del af samtaler lærer og elev imellem. Elevens personlige kompetencer med vægt på den erhvervsfaglige relevans er en del af bedømmelsesgrundlaget. En læringsaktivitet afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Hvis en læringsaktivitet fortsætter over to eller flere skoleperioder gives en delkarakter i forhold til den del som er gennemført. Evalueringsformerne kan være følgende: Intern Ekstern Mundtlig Skriftlig For valgfag gælder: Elevernes arbejde såvel teoretisk som praktisk bedømmes ud fra løsning af stillede opgaver og indsats i praktiske såvel som teoretiske opgaver. Der afsluttes med en standpunktsbedømmelse, se valgfagskatalog. Resultatformerne kan være følgende: Delkarakter Standpunktskarakter Eksamenskarakterer Karakterskalaen kan være: 7 trins skalaen Gennemført/ikke gennemført Bestået/ikke bestået. Generelt om bedømmelse og karaktergivning Bedømmelse af præstationer og standpunkter sker på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke 13

14 tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). Indholdet i de enkelte skoleperioder på hovedforløbet. Murer: Trin 1 1. HOVEDFORLØB: Undervisningsfag Specifikation Niveau Bedømmelse Varighed Digitalt byggeri 1. Områdefag Rutineret 7-trinsskala 0,2 Fliseteknik niveau 1. Område fag Avanceret 7-trinsskala 1,5 Mureteknik 1 Områdefag Rutineret 7-trinsskala 1,8 Puds og overfladebehandling. Områdefag Rutineret 7-trinsskala 0,2 Tegning 1 Områdefag Rutineret Standpunkt 0,4 Matematik F Grundfag F 7-trinsskala 1,0 2. HOVEDFORLØB: Undervisningsfag Specifikation Niveau Bedømmelse Varighed Fliseteknik niveau 1. Område fag Avanceret 7-trinsskala 0,5 Gulvteknik 1 Områdefag Avanceret 7-trinsskala 2,1 Tegning 1 Områdefag Rutineret 7-trinsskala 0,5 Mureteknik 1 Områdefag Rutineret 7-trinsskala 0,5 3. HOVEDFORLØB: Undervisningsfag Specifikation Niveau Bedømmelse Varighed Fliseteknik niveau 1. Område fag Avanceret 7-trinsskala 1,0 Gulvteknik 1 Områdefag Avanceret 7-trinsskala 0,7 Mureteknik 1 Områdefag Rutineret 7-trinsskala 1,6 Puds og overfladebehandling. Områdefag Rutineret 7-trinsskala 0,3 Digitalt byggeri 1. Områdefag Rutineret 7-trinsskala 0,8 Systemstillads Områdefag Avanceret Standpunkt. 2,8 Tegning 1 Områdefag Rutineret 7-trinsskala 0,5 Arbejdsmiljø modul 2 Grundfag Rutineret 7-trinsskala 1,0 Byggeri og samfund 1 Områdefag Rutineret 7-trinsskala 1,5 14

15 Renovering Valgfri specialefag Avanceret Standpunktskarakter Sikkerhed ved arbejde med Valgfri specialefag Avanceret Standpunktskarakter koldt asfalt og bitumen 1,0 0,2 Murer: Trin 2 4. HOVEDFORLØB: Undervisningsfag Specifikation Niveau Bedømmelse Varighed Murerteknik 2 Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 3,0 Puds og overfladebehandling Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 0,25 Gulvteknik 2 Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 0,2 Digitalt byggeri 2 Bundne specialefag Rutineret 7-trinsskala 1,0 Byggeri og samfund 2 Bundne specialefag Rutineret 7-trinsskala 1,25 Restaurering Bundne specialefag Rutineret 7-trinsskala 1,0 Tagarbejde Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 1,5 Tegning 2 Områdefag Avanceret 7-trinsskala 0,4 Fliser og klinker udf. Af særligt dekorativt arbejde. Valgfri specialefag Avanceret Standpunktskarakter 1,0 Gaffeltruck Valgfri specialefag Standpunktskarakter 1,5 Mureteknik til udf. Af særligt dekorativt murværk Valgfri specialefag Avanceret Standpunktskarakter 1,5 Specialpuds Valgfri specialefag Avanceret Standpunktskarakter 1,0 5. HOVEDFORLØB: Undervisningsfag Specifikation Niveau Bedømmelse Varighed Murerteknik 2 Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 2,6 Puds og overfladebehandling Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 0,25 Gulvteknik 2 Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 0,2 Fliseteknik 2 Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 0,2 Digitalt byggeri 2 Bundne specialefag Rutineret 7-trinsskala 0,5 Byggeri og samfund 2 Bundne specialefag Rutineret 7-trinsskala 0,75 Tegning 2 Bundne specialefag Avanceret 7-trinsskala 0,5 15

16 2.4 Eksamensregler Der henvises til gældende bekendtgørelser for prøver og eksamener ved erhvervsrettede uddannelser. 2.5 Overgangsordninger Elever, som er startet på hovedforløb efter 1. januar 2011 følger denne lokale undervisningsplan 16

17 3. Læringsaktiviteter H Undervisningsplan Digitalt byggeri 1. Placering og H1 og H3 Evaluering og Bedømmelse: Der foretages en løbende evaluering. evt. niveau: Niveau Rutineret Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med it-udstyr den: Antal 37 Lærerkvalifikationer: Underviser med svendebrev i Murerfaget og nødvendige IT-kompetencer. lektioner: Læringselementer: Digitalt Byggeri 1. Eleven opnår grundlæggende færdigheder indenfor Digitalt Byggeri. Elevforudsætninger: Eleven skal have bestået murerfagets grundforløb samt det forudgående hovedforløb. IT-kompetencer på brugerniveau. Digitalt Byggeri 1 Fagnummer: Eleven har kendskab til begreber og metoder, der er nødvendige for digital kommunikation på byggepladser, herunder overordnede begreber i det digitale byggeri. 2. Eleven kan udarbejde produktionskort i forbindelse med praktiske opgaver. 3. Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 4. Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer i byggeriet 5. Eleven har kendskab til datalovgivningen og registerloven. 6. Eleven forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål. 7. Eleven kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads. 8. Eleven har kendskab til metoder for sikring af data tab og generel it sikkerhed, herunder backup. Kompetencemål for hovedforløbet 3. vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og arbejdsbeskrivelser elektronisk, 8. planlægge eget arbejde, forestå kundekontakt og foretage kvalitetssikring, 9. samarbejde med øvrige aktører i byggeriet under hensyn til arbejdsmarkedets opbygning og forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og

18 organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system, Kompetencemål: Murer/Flisemontør Fagnummer: Eleven kan vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og Eleven kan arbejdsbeskrivelser elektronisk, Milepæle i faget/temaet: Alle opgaver godkendes af underviseren. Digitalt Byggeri 1 afsluttes med et projekt i både H1 og H3, som fremlægges og oploades i Fronter, hvor det godkendes og karaktergives af underviseren. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Bøger og undervisningsmaterialer findes på portalen: Fronter: Rapporten afleveres i fronter under det nr. som er klassens har f.eks. (3MUO..) Arbejdsforme & læringsmiljø: Hovedforløbene har det overordnede formål at være fleksible indledende dele af erhvervsuddannelserne. Den skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene Formålet med den obligatoriske undervisning i hovedforløbet er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for kunne fortsætte indenfor Murerfaget. Undervisningen i Digitalt Byggeri 1 tilrettelæggelse ud fra den traditionelle undervisning, der fokuserer på underviseren, der kontrollerer elevens adgang til ressourcer samt tidspunkt, varighed, niveau osv. Den nye lærerrolle vægter i højere grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos den enkelte. Det er vigtigt at indskyde, at eleven gradvis skal lære at tage medansvar for egen læring. Dokumentation til portfolio: Fælles opgave evalueres mundtligt i klasseforum Rapport afleveres i Fronter og kommenteres/godkendes af underviseren så eleven altid kan finde sin karakter og kommentarer til rapporten i elevens portfolio. Emner i undervisningen: Produktionskort, Bips, Datatilsynet, Byggeweb, Bekendtgørelser 18

19 3.1.2 Undervisningsplan fliseteknik niveau 1 Placering og H1, H2 og H3 Evaluering og Bedømmelse: Der foretages en løbende evaluering samt en afsluttende bedømmelse. evt. niveau: Niveau AVanceret Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med og uden It-udstyr og Praktiklokale den: Antal lektioner: 111 Lærerkvalifikationer: Underviser med svendebrev indenfor Murerfaget samt de nødvendige tekniske- og pædagogiske Læringselementer: Fliseteknik 1 niveau avanceret. Eleven opnår færdigheder på avanceret niveau inden for faget fliseteknik. Elevforudsætninger: Eleven skal have bestået murerfagets grundforløb samt det forudgående hovedforløb. Fliseteknik 1: Fagnummer: Eleven kan udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans. 2. Eleven kan forstå betydningen af fliseoverfladers dekorative effekt. 3. Eleven kan planlægge og vurdere underlag samt flisearbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald. 4. Eleven kan udføre vådrumstætning med flydende membran efter gældende regler. 5. Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejde. 6. Eleven kan beregne vinkler samt anvende grundlæggende matematik og geometri for opsætning af diagonale fliser, friser og dekorationer. 7. Eleven kan tildanne fliser og natursten med fagets forekommende skære- og klippeværktøjer, herunder tildanne omkring rørgennemføringer. 8. Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumstætning. 9. Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde. Kompetencemål for hovedforløbet 19

20 1. Eleven kan træffe sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger ved arbejde med kold asfalt, bitumen, epoxy og isocyanatprodukter i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav, Kompetencemål: Murer/Flisemontør Fagnummer: Eleven kan udføre flisearbejde inden for området nybyggeri, byfornyelse, restaurering og reparation samt udføre vådrumssikring, 5. Eleven kan udføre opbygning af gulvkonstruktioner af beton med beklædning af keramik og natursten, vurdere skader på eksisterende fliser og gulve samt udbedre gamle og nye skader, 6. Eleven kan vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og Eleven kan arbejdsbeskrivelser elektronisk, 7. Eleven kan håndtere materialer, materiel, sikkerhedsforhold og arbejdsmiljø under udførelse af arbejdet, 6. Eleven kan udføre matematiske beregninger, 8. Eleven kan planlægge eget arbejde, forestå kundekontakt og foretage kvalitetssikring, 10. Eleven kan genkende stilarter, arkitektur og design og anvende æstetiske begreber, Milepæle i faget/temaet: Alle opgaver godkendes af underviseren. Arbejdsmiljø afsluttes med et projekt, som fremlægges og oploades i Fronter, hvor det godkendes og karaktergives af underviseren. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Bøger og undervisningsmaterialer findes på portalen: Fronter: Rapporten afleveres i fronter under det nr. som er klassens har f.eks. (3MUO..) Arbejdsforme & læringsmiljø: Hovedforløbene har det overordnede formål at være fleksible indledende dele af erhvervsuddannelserne. Den skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene Formålet med den obligatoriske undervisning i hovedforløbet er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for kunne fortsætte 20

21 indenfor Murerfaget. Undervisningen i fliseteknik 1 tilrettelæggelse ud fra den traditionelle undervisning, der fokuserer på underviseren, der kontrollerer elevens adgang til ressourcer samt tidspunkt, varighed, niveau osv. Den nye lærerrolle vægter i højere grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos den enkelte. Det er vigtigt at indskyde, at eleven gradvis skal lære at tage medansvar for egen læring. Dokumentation til portfolio: Fælles opgave evalueres mundtligt i klasseforum Rapport afleveres i Fronter og kommenteres/godkendes af underviseren så eleven altid kan finde sin karakter og kommentarer til rapporten i elevens portfolio. Emner i undervisningen: Love og regler, Konstruktionsopbygning, Tegning, Beregning etc Undervisningsplan for murerteknik 1 Placering og H1, H2 og H3 Evaluering og Bedømmelse: Der foretages en løbende evaluering samt en afsluttende bedømmelse. evt. niveau: Niveau Rutineret Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med og uden It-udstyr og Praktiklokale den: Antal lektioner: 148 Lærerkvalifikationer: Underviser med svendebrev indenfor Murerfaget samt de nødvendige tekniske- og pædagogiske Læringselementer: Murerteknik 1 niveau rutineret. Eleven opnår færdigheder på rutineret niveau inden for faget murerteknik. Elevforudsætninger: Eleven skal have bestået murerfagets grundforløb samt det forudgående hovedforløb. 21

22 Murerteknik 1: Fagnummer: Eleven kan planlægge og vurdere murearbejdsopgaver hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald 2. Eleven kan udføre anlæg efter tegning 3. Eleven kan udføre højdenivellement 4. Eleven kan udføre fugt-, radon- og varmeisolering efter gældende regler 5. Eleven kan udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner i almindeligt forekommende teglprodukter, porebetonblokke, limplader og klinkebetonblokke 6. Eleven kan udføre almindeligt forekommende murerarbejde til brug for udbedring af skader, reetablering og omforandring 7. Udføre udkradsning og fugearbejde og har kendskab til fugens betydning for murværkets tæthed og udseende 8. Eleven kan udføre reparation af fuger 9. Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde 10. Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer 11. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge 12. Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier Kompetencemål for hovedforløbet 4. udføre opbygning af gulvkonstruktioner af beton med beklædning af keramik og natursten, vurdere skader på eksisterende fliser og gulve samt udbedre gamle og nye skader, 14. håndtere materialer, materiel, sikkerhedsforhold og arbejdsmiljø under udførelse af arbejdet,udføre murværkskonstruktioner, herunder almindeligt forekommende forbandter, Kompetencemål: Murer/Flisemontør Fagnummer: Eleven kan vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og Eleven kan arbejdsbeskrivelser elektronisk, 9. Eleven kan håndtere materialer, materiel, sikkerhedsforhold og arbejdsmiljø under udførelse af arbejdet, 10. Eleven kan udføre opmuring og overfladebehandling med murerfagets materialer samt udbedre skader, reetablere og omforandre, 11. Eleven kan udføre matematiske beregninger, 8. Eleven kan planlægge eget arbejde, forestå kundekontakt og foretage kvalitetssikring, 9. Eleven kan samarbejde med øvrige aktører i byggeriet under hensyn til arbejdsmarkedets opbygning og forskellige sociale systemer, herunder virksomheder 22

23 og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system, 10. Eleven kan genkende stilarter, arkitektur og design og anvende æstetiske begreber, 11. Eleven kan træffe sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger ved arbejde med kold asfalt, bitumen, epoxy og isocyanatprodukter i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav, Milepæle i faget/temaet: Alle opgaver godkendes af underviseren. Arbejdsmiljø afsluttes med et projekt, som fremlægges og oploades i Fronter, hvor det godkendes og karaktergives af underviseren. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Bøger og undervisningsmaterialer findes på portalen: Fronter: Rapporten afleveres i fronter under det nr. som er klassens har f.eks. (3MUO..) Arbejdsforme & læringsmiljø: Hovedforløbene har det overordnede formål at være fleksible indledende dele af erhvervsuddannelserne. Den skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene Formålet med den obligatoriske undervisning i hovedforløbet er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for kunne fortsætte indenfor Murerfaget. Undervisningen i murerteknik 1 tilrettelæggelse ud fra den traditionelle undervisning, der fokuserer på underviseren, der kontrollerer elevens adgang til ressourcer samt tidspunkt, varighed, niveau osv. Den nye lærerrolle vægter i højere grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos den enkelte. Det er vigtigt at indskyde, at eleven gradvis skal lære at tage medansvar for egen læring. Dokumentation til portfolio: Fælles opgave evalueres mundtligt i klasseforum Rapport afleveres i Fronter og kommenteres/godkendes af underviseren så eleven altid kan finde sin karakter og kommentarer til rapporten i elevens portfolio. Emner i undervisningen: Love og regler, Konstruktionsopbygning, Tegning, Beregning etc. 23

24 3.1.4 Undervisningsplan for Puds og overfladebehandling Placering og Uden for niveau Evaluering og Bedømmelse: Der foretages en løbende evaluering samt en afsluttende bedømmelse. evt. niveau: Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med og uden It-udstyr og Praktiklokale den: Antal lektioner: 19 Lærerkvalifikationer: Underviser med svendebrev indenfor Murerfaget samt de nødvendige tekniske- og pædagogiske Læringselementer: Puds- og overfladebehandling niveau rutineret. Eleven opnår færdigheder på rutineret niveau inden for faget puds- og overfladebehandling. Elevforudsætninger: Eleven skal have bestået murerfagets grundforløb samt det forudgående hovedforløb. Puds- og overfladebehandling niveau rutineret: Fagnummer: Eleven kan planlægge og vurdere pudsearbejde og overfladebehandling, hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald. 2. Eleven kan udføre udkast og grovpuds, under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling. 3. Udføre finpuds og filtsning under hensyntagen til underlagets beskaffenhed og nødvendigheden af forudgående behandling. 4. Eleven kan udføre reparation af puds og overfladebehandling. 5. Eleven kan kvalitetssikre det færdige arbejde. Kompetencemål for hovedforløbet 5. udføre opmuring og overfladebehandling med murerfagets materialer samt udbedre skader, reetablere og omforandre, 24

25 Kompetencemål: Murer/Flisemontør Fagnummer: Eleven kan vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og Eleven kan arbejdsbeskrivelser elektronisk, 13. Eleven kan håndtere materialer, materiel, sikkerhedsforhold og arbejdsmiljø under udførelse af arbejdet, 14. Eleven kan udføre opmuring og overfladebehandling med murerfagets materialer samt udbedre skader, reetablere og omforandre, 15. Eleven kan udføre matematiske beregninger, 12. Eleven kan planlægge eget arbejde, forestå kundekontakt og foretage kvalitetssikring, 13. Eleven kan samarbejde med øvrige aktører i byggeriet under hensyn til arbejdsmarkedets opbygning og forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system, 14. Eleven kan genkende stilarter, arkitektur og design og anvende æstetiske begreber, Milepæle i faget/temaet: Alle opgaver godkendes af underviseren. Arbejdsmiljø afsluttes med et projekt, som fremlægges og oploades i Fronter, hvor det godkendes og karaktergives af underviseren. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Bøger og undervisningsmaterialer findes på portalen: Fronter: Rapporten afleveres i fronter under det nr. som er klassens har f.eks. (3MUO..) Arbejdsforme & læringsmiljø: Hovedforløbene har det overordnede formål at være fleksible indledende dele af erhvervsuddannelserne. Den skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene Formålet med den obligatoriske undervisning i hovedforløbet er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for kunne fortsætte indenfor Murerfaget. Undervisningen i puds- og overfladebehandling niveau rutineret tilrettelæggelse ud fra den traditionelle undervisning, der fokuserer på underviseren, der kontrollerer elevens adgang til ressourcer samt tidspunkt, varighed, niveau osv. Den nye lærerrolle vægter i højere grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos den enkelte. 25

26 Det er vigtigt at indskyde, at eleven gradvis skal lære at tage medansvar for egen læring. Dokumentation til portfolio: Fælles opgave evalueres mundtligt i klasseforum Rapport afleveres i Fronter og kommenteres/godkendes af underviseren så eleven altid kan finde sin karakter og kommentarer til rapporten i elevens portfolio. Emner i undervisningen: Love og regler, Konstruktionsopbygning, Tegning, Beregning etc Undervisningsplan for Tegning 1 Placering og H1, H2 og H3 Evaluering og Bedømmelse: Der foretages en løbende evaluering samt en afsluttende bedømmelse. evt. niveau: Rutineret Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med It-udstyr den: Antal lektioner: 37 Lærerkvalifikationer: Underviser med svendebrev indenfor Murerfaget samt de nødvendige tekniske- og pædagogiske Læringselementer: Tegning 1 niveau rutineret. Eleven opnår færdigheder på avanceret niveau inden for faget tegning 1. Elevforudsætninger: Eleven skal have bestået murerfagets grundforløb samt det forudgående hovedforløb. Tegning 1 niveau rutineret: Fagnummer: Eleven forstår tegningens og skitsens funktion. 2. Eleven viser konstruktiv sans og vurdere visuelle indtryk kritisk. 3. Eleven kan udføre tegning i forskellige tegningsformer i målestoksforhold 4. Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af cad programmer Kompetencemål for hovedforløbet 26

27 6. anlæg efter vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og arbejdsbeskrivelser elektronisk, Kompetencemål: Murer/Flisemontør Fagnummer: vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og Eleven kan arbejdsbeskrivelser elektronisk, Milepæle i faget/temaet: Alle opgaver godkendes af underviseren. Tegning 1 afsluttes med et projekt, som fremlægges, godkendes og karakter gives af underviseren. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Bøger og undervisningsmaterialer findes på portalen: Fronter: Rapporten afleveres i fronter under det nr. som er klassens har f.eks. (3MUO..) Arbejdsforme & læringsmiljø: Hovedforløbene har det overordnede formål at være fleksible indledende dele af erhvervsuddannelserne. Den skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene Formålet med den obligatoriske undervisning i hovedforløbet er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for kunne fortsætte indenfor Murerfaget. Undervisningen i tegning niveau rutineret tilrettelæggelse ud fra den traditionelle undervisning, der fokuserer på underviseren, der kontrollerer elevens adgang til ressourcer samt tidspunkt, varighed, niveau osv. Den nye lærerrolle vægter i højere grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos den enkelte. Det er vigtigt at indskyde, at eleven gradvis skal lære at tage medansvar for egen læring. Dokumentation til portfolio: Fælles opgave evalueres mundtligt i klasseforum Rapport afleveres i Fronter og kommenteres/godkendes af underviseren så eleven altid kan finde sin karakter og kommentarer til rapporten i elevens portfolio. Emner i undervisningen: Love og regler, Konstruktionsopbygning, Tegning etc. 27

28 3.1.6 Undervisningsplan for Matematik niveau F Placering og H1 Evaluering og Bedømmelse: Afsluttende mundtlig eksamen evt. niveau: Niveau F Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale både med og uden IT-udstyr den: Antal 37 Lærerkvalifikationer: Underviser med fornødne kvalifikationer lektioner: Læringselementer: Matematik. Eleven opnår grundlæggende færdigheder inden for faget matematik på F-niveau. Elevforudsætninger: Eleven skal have afsluttet Murerfagets Grundforløb. Matematik niveau F Fagnummer: Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence) 2. Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence) 3. Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence) 4. Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence) 5. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence) Milepæle i faget/temaet: Faget matematik vinges af i Elevplan efter afslutning af H1. 28

29 Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Bøger og undervisningsmaterialer findes på portalen: Undervisningen: Rapport og afleveringer foretages i fronter under det nr. som er klassens har f.eks. (3MUO..) Arbejdsforme & læringsmiljø: Grundforløbene har det overordnede formål at være fleksible indledende dele af erhvervsuddannelserne. Den skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene Formålet med den obligatoriske undervisning er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for kunne fortsætte i et hovedforløb indenfor Mureruddannelse. Undervisningen i matematik, tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs behov således at grundforløbets forventede varighed afspejler elevens forudsætninger og ønsker. Den traditionelle undervisning fokuserer på underviseren, der kontrollerer elevens adgang til ressourcer samt tidspunkt, varighed, niveau osv. Den nye lærerrolle vægter i højere grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos den enkelte. Det er vigtigt at indskyde, at eleven gradvis skal lære at tage medansvar for egen læring. Dokumentation til portfolio: Temaopgaver og afleveringer Emner i undervisningen: Grundlæggende matematik, areal, rumfang og trigonometri 29

30 3.2 Læringsaktiviteter H Undervisningsplan for Fliseteknik niveau 1 Placering og H1, H2 og H3 Evaluering og Bedømmelse: Der foretages en løbende evaluering samt en afsluttende bedømmelse. evt. niveau: Niveau AVanceret Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med og uden It-udstyr og Praktiklokale den: Antal lektioner: 111 Lærerkvalifikationer: Underviser med svendebrev indenfor Murerfaget samt de nødvendige tekniske- og pædagogiske Læringselementer: Fliseteknik 1 niveau avanceret. Eleven opnår færdigheder på avanceret niveau inden for faget fliseteknik. Elevforudsætninger: Eleven skal have bestået murerfagets grundforløb samt det forudgående hovedforløb. Fliseteknik 1: Fagnummer: Eleven kan udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans. 11. Eleven kan forstå betydningen af fliseoverfladers dekorative effekt. 12. Eleven kan planlægge og vurdere underlag samt flisearbejde hensigtsmæssigt under hensyn til tid, materialer, værktøj, arbejdsmiljø og håndtering af bygningsaffald. 13. Eleven kan udføre vådrumstætning med flydende membran efter gældende regler. 14. Eleven kan udføre grundlæggende opmåling og opdeling af vægfelter til almindeligt forekommende flisearbejde. 15. Eleven kan beregne vinkler samt anvende grundlæggende matematik og geometri for opsætning af diagonale fliser, friser og dekorationer. 16. Eleven kan tildanne fliser og natursten med fagets forekommende skære- og klippeværktøjer, herunder tildanne omkring rørgennemføringer. 17. Eleven kan udføre reparation af nye og gamle flise- og klinkeoverflader, herunder områder med vådrumstætning. 30

31 18. Eleven kan kvalitetssikre eget arbejde. Kompetencemål for hovedforløbet 2. Eleven kan træffe sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger ved arbejde med kold asfalt, bitumen, epoxy og isocyanatprodukter i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav, Kompetencemål: Murer/Flisemontør Fagnummer: Eleven kan udføre flisearbejde inden for området nybyggeri, byfornyelse, restaurering og reparation samt udføre vådrumssikring, 17. Eleven kan udføre opbygning af gulvkonstruktioner af beton med beklædning af keramik og natursten, vurdere skader på eksisterende fliser og gulve samt udbedre gamle og nye skader, 18. Eleven kan vurdere og bearbejde tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser, herunder bearbejde tegninger og Eleven kan arbejdsbeskrivelser elektronisk, 19. Eleven kan håndtere materialer, materiel, sikkerhedsforhold og arbejdsmiljø under udførelse af arbejdet, 7. Eleven kan udføre matematiske beregninger, 9. Eleven kan planlægge eget arbejde, forestå kundekontakt og foretage kvalitetssikring, 11. Eleven kan genkende stilarter, arkitektur og design og anvende æstetiske begreber, Milepæle i faget/temaet: Alle opgaver godkendes af underviseren. Arbejdsmiljø afsluttes med et projekt, som fremlægges og oploades i Fronter, hvor det godkendes og karaktergives af underviseren. Litteratur, hjemmesider og undervisningsmaterialer: Bøger og undervisningsmaterialer findes på portalen: Fronter: Rapporten afleveres i fronter under det nr. som er klassens har f.eks. (3MUO..) Arbejdsforme & læringsmiljø: Hovedforløbene har det overordnede formål at være fleksible indledende dele af erhvervsuddannelserne. Den skal indeholde undervisning, der på baggrund af arbejdsmarkedets behov for kvalifikationer kan imødekomme den enkelte elevs ønsker, behov og muligheder med hensyn til erhvervsfaglige og almene 31

32 Formålet med den obligatoriske undervisning i hovedforløbet er, at eleven erhverver almene, faglige og personlige kvalifikationer, som kræves for kunne fortsætte indenfor Murerfaget. Undervisningen i fliseteknik 1 tilrettelæggelse ud fra den traditionelle undervisning, der fokuserer på underviseren, der kontrollerer elevens adgang til ressourcer samt tidspunkt, varighed, niveau osv. Den nye lærerrolle vægter i højere grad organisering af læring og vejledning. Eleven er i centrum og skal selv være aktiv i forhold til disponering af tid, afprøvning af grænser for læring samt udvikling af selvstændighed. Den pædagogiske antagelse er, at øget engagement og involvering, alt andet lige, vil medføre øget læring hos den enkelte. Det er vigtigt at indskyde, at eleven gradvis skal lære at tage medansvar for egen læring. Dokumentation til portfolio: Fælles opgave evalueres mundtligt i klasseforum Rapport afleveres i Fronter og kommenteres/godkendes af underviseren så eleven altid kan finde sin karakter og kommentarer til rapporten i elevens portfolio. Emner i undervisningen: Love og regler, Konstruktionsopbygning, Tegning, Beregning etc Undervisningsplan for Gulvteknik Placering og H2 og H3 Evaluering og Bedømmelse: Der foretages en løbende evaluering samt en afsluttende bedømmelse. evt. niveau: Niveau Avanceret Revideret 20.juni 2012 Udstyr og lokaler: Teorilokale med og uden It-udstyr og Praktiklokale den: Antal lektioner: 104 Lærerkvalifikationer: Underviser med svendebrev indenfor Murerfaget samt de nødvendige tekniske- og pædagogiske Læringselementer: Gulvteknik 1 niveau avanceret. Eleven opnår færdigheder på avanceret niveau inden for faget gulvteknik. 32

Byggemontagetekniker. Teknisk Skole

Byggemontagetekniker. Teknisk Skole Byggemontagetekniker Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.6 jvf. i henhold til bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse

Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Hovedforløb: Træfagenes byggeuddannelse Lokalundervisningsplan version 0.6 jvf. Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Grundforløb for Gastronom

Grundforløb for Gastronom Grundforløb for Gastronom Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundforløb for MURER

Grundforløb for MURER Grundforløb for MURER Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Jørgen P. Sørensen

Læs mere

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent

Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Hovedforløb Ernæringshjælper og assistent Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 312 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 22.05.13 Redigeret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole

Frisør Hovedforløb. Teknisk Skole Frisør Hovedforløb Lokalundervisningsplan version 7 jvf. bekendtgørelse nr. 191 af 9. marts 2011 og uddannelsesordning af 1. juli 2011 Udarbejdet af Charlotte Holten Pedersen og Karen Munk Rasmussen Redigeret

Læs mere

Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. EUC Vest

Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. EUC Vest Grundforløb for Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet

Læs mere

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2.

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel. Indholdsfortegnelse 1. Generel

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen

Læs mere

Grundforløb for Bager

Grundforløb for Bager Grundforløb for Bager Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundforløb for Ernæringsassistent

Grundforløb for Ernæringsassistent Grundforløb for Ernæringsassistent Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 08.05.12 Indholdsfortegnelse 1.1 Praktiske

Læs mere

Murerfaget side 1 af 7

Murerfaget side 1 af 7 Murerfaget side 1 af 7 KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSES GVU-UDDANNELSE Murer ver. 7 SPECIALE Murer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER

Læs mere

Grundforløb for Tømrer

Grundforløb for Tømrer Grundforløb for Tømrer EUC Vest Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Frank Aarestrup

Læs mere

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik, niveau F Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Der

Læs mere

Grundforløb for Tjener

Grundforløb for Tjener Grundforløb for Tjener Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Jens Carlsen 11.06.12 Indholdsfortegnelse 1. Generel information...

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik

Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Hovedforløb elektrikere Specialet stallationsteknik Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener

Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener Hovedforløb - Tjener samt Konference- og selskabstjener Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af dato 28.04.2009 og uddannelsesordning af 15.7.2011. Udarbejdet af Tjenerteamet 5.5.2013

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet

Teknisk Skole. Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet Grundforløbet for produktion og udvikling, smede- og skibsmontørområdet Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og udvikling nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning1110

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Hovedforløbet for skibsmontører

Hovedforløbet for skibsmontører Hovedforløbet for skibsmontører Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning for skibsmontører af 15. juli 2012. Udarbejdet af skibsmontør teamet (ansv.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

EUC Vest. Vejgodstransport

EUC Vest. Vejgodstransport Vejgodstransport EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9 december 2009 og uddannelsesordning af 30 juni 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret af Helle Märcher

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist

Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist Hovedforløbet for vvs er og vvs-energispecialist Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

HO MURER VEDF ORL ØB 1

HO MURER VEDF ORL ØB 1 MURER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Murerteknik Vi bygger en mur med vinduesåbning overlukket med ståltegl og muren afsluttes med rulskifte. Vi har fokus på planlægning,

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Teknisk Designer Hovedforløb

Teknisk Designer Hovedforløb Teknisk Designer Hovedforløb Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen

Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen Fra lov og bekendtgørelser til undervisning på Mureruddannelsen Karsten Holm Sørensen Side 1 epuc erhvervspædagogisk udviklingscenter epuc.dk Fokus området Oversættelse fra bekendtgørelser til undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) Mureruddannelsen ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) Mureruddannelsen ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) Mureruddannelsen ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole udbyder erhvervsuddannelser

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse. nr. 191 af 9. marts 2011. Udarbejdet af Charlotte Holten Pedersen og Karen Munk Rasmussen.

Teknisk Skole. Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse. nr. 191 af 9. marts 2011. Udarbejdet af Charlotte Holten Pedersen og Karen Munk Rasmussen. Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse. nr. 191 af 9. marts 2011 Udarbejdet af Charlotte Holten Pedersen og Karen Munk Rasmussen. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Generel

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums

Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums kleinsmed Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 MATEMATIK Formål Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng,

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere