DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02"

Transkript

1 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT -2 The Climate of Denmark 23 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 23 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen Copenhagen 2

2

3 Danish Meteorological Institute Ministry of Transport C Yearly mean temperature, Denmark Year

4 Redaktion/Editors: John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen Copyright: Danish Meteorological Institute 2 Danish Meteorological Institute Lyngbyvej 1 DK-21 Copenhagen Ø Phone: Telefax: Internet: Det er tilladt at kopiere og uddrage fra publikationen med kildeangivelse/you may freely copy and extract from the publication when mention DMI as source. Omslagsbillede/Front cover: Frederiksdal Slotspark nordvest for København en formiddag sidst i november 23, hvor solen er ved at bryde igennem disen./frederiksdal Slotspark northwest of Copenhagen a morning one of the last days in November 23. The Sun has just broken the haze. Foto/Photo: Gorm Dybkjær, DMI. ISSN 96-97X (print) ISSN (online)

5 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Indholdsfortegnelse/Tables of Contents 7 Forord/Preface 9 Forklaring til tabel og figurer/explanation of table and figures 15 Danmarks klima 23/The Climate of Denmark 23 - table, text and figures 73 Færøernes klima 23/The Climate of The Faroe Islands 23 - text and figures 79 Grønlands klima 23/The Climate of Greenland 23 - text and figures 5 Årsmiddeltemperaturer Udvalgte stationer fra Danmark, Færøerne og Grønland/ Yearly mean temperatures Selected sites from Denmark, The Faroe Islands and Greenland 5

6

7 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Forord Preface 23 blev et ganske varmt, meget solrigt og tørt år. Året var vejrmæssigt ret fredeligt bortset fra meget tørre tilstande, der gav mange markbrande i det tidlige forår og en kraftig nordenstorm, som den december forvoldte en del skader på Nordfyn og i Nordsjælland. Året bød da heller ikke på nogle af de traditionelle vejrrekorder, men dog på et par usædvanlige temperaturbegivenheder. Således kom temperaturen i juli på intet tidspunkt under,1 C. En så høj minimumstemperatur for juli i Danmark er ikke registreret siden DMI begyndte regelmæssige temperaturmålinger i Danmark i 17. Den hidtil højeste minimumstemperatur for juli på 7,5 C fra 22 holdt således kun et år. Desuden blev november 23 lige så varm som oktober 23, nemlig 6,7 C. Før 23 har november altid været koldere end oktober inden for hvert enkelt år. Med en årsmiddeltemperatur på,7 C for landet som helhed blev 23 en hel grad varmere end normalgennemsnittet for er sammen med årene 191, 193, 1959 og 199 det 11. varmeste år, der er registreret i Danmark siden målingerne startede i 17. Det er samtidig en kendsgerning, at blandt de seneste år i Danmark har 1 været varmere end normalt. Nedbøren blev i gennemsnit for landet en del under det normale med 63 mm (normal 7 mm). Dermed adskilte 23 sig fra de foregående 5 år, der alle var mere nedbørrige end normalt. 23 blev særdeles solrig det 2. mest solrige med 1.69 timers sol i gennemsnit for landet som helhed mod normalt Kun 197 har været mere solrig (1.79 timer) siden landsdækkende målinger startede i 192. Mest sol, 2.6 timer, blev registreret på Bornholm, mens der i Midtjylland kun blev registreret lige omkring 1.73 timer, en forskel på næsten 33 timers solskin. Jordens gennemsnitstemperatur i 23 lå ca.,5 over gennemsnitstemperaturen på omkring 1 C i perioden Dermed blev 22 det tredjevarmeste år, der er registreret på Jorden siden globale målinger begyndte for ca. 1 år siden. 23 was considerable warm, very sunny and dry. The year was without severe weather situations, except dry conditions in early spring causing many field fires and a strong northerly storm 5-6 December damaging the environment in the northern parts of Fyn and Nordsjælland. The 23 annual mean temperature,,7 C for the country as a whole, was 1 C above the average for the period , together with 191, 193, 1959 and 199 turned out to be the eleventh warmest year on record, since the observations covering Denmark as a whole was started in 17. It is a fact that looking at the last years in Denmark, fourteen of them have been warmer than normal. The 23 annual mean precipitation for the country as a whole was below normal; 63 mm compared to 7 mm. This made the year different from the previous five years, all of them with above normal precipitation. 23 was very sunny, in fact the second sunniest on record (accumulated annual hours of bright sunshine was 1.69 versus 1.95 as normal for the country as a whole). Only 197, with 1.79 hours of bright sunshine, was more sunny since observations covering Denmark started in 192. The sunniest place in Denmark in 23 was Bornholm with 2.6 hours of bright sunshine, while the middle of Jutland was the least sunniest place (1.73 hours), almost 33 hours in difference. The global mean surface temperature for 23 was approximately,5 C above the annual mean value, which is app. 1 C. Consequently, 23 turned out to be the third warmest in the instrumental record, which is more than 1 years. Only 199 and 22 was warmer, while the fourth warmest year was 21. Including 23, 25 years in a row now have been warmer than the annual mean value. The eleven warmest years have all occurred since 199. The global mean surface temperature is now app. 1,3 C (average 7

8 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Kun 199 og 22 var varmere, mens det fjerdevarmeste år var 21. Der har med år 23 været 25 år i træk med temperaturer over gennemsnittet for De 11 varmeste år er alle forekommet efter 199. Jordens gennemsnitstemperatur er nu oppe på omkring 1,3 C (gennemsnit for perioden ) mod 13,7 C i sidste halvdel af det 19. århundrede (156-19). Zoomer vi ind på vejret hen over året i Danmark, var det lige efter nytår meget koldt og vinterligt. Med temperaturer på ned til 21 C og kraftigt snefald tegnede det en overgang til at blive isvinter. Men vejret blev mildere i løbet af januar, så månedens temperatur blev næsten normal, mens februar blev noget koldere end normalt. Foråret blev til gengæld ret varmt og meget solrigt, i hvert tilfælde fra februar til april, og langt de fleste steder i landet sprang bøgen ud før 1. maj, som det efterhånden er reglen i Danmark. Alle tre sommermåneder blev varmere end sædvanligt, og især juli og august var varme, så der var ualmindelig mange dage med høje vandtemperaturer ved kysterne. Den varme juli og august i Danmark var dog ikke noget mod den usædvanlig voldsomme og langvarige hedebølge, som hærgede Midt- og Vesteuropa med daglige maksimumstemperaturer på mellem 35 C og C. I Danmark toppede temperaturen på 32 C i august. Efteråret startede med en lun september, der blev afløst af en meget solrig og kold oktober med betydelig hyppigere nattefrost end i den efterfølgende lune november. December blev mild bortset fra frost og sne indimellem også lige før jul. Men det holdt ikke. Juleaften var mild og grå, og kun ganske få steder lå der stadig lidt sne tilbage efter de forrige dages snefald. I Danmarks Klima 23 med tillæg af Færøerne og Grønland kan der læses om vejrets udvikling henover året forskellige steder i Danmark, i Tórshavn på Færøerne og i Nuuk på Grønland. Årsmiddeltemperaturen for forskellige lokaliteter er endvidere sat i relief til de sidste ca. 13 års udvikling. Det er tilstræbt, at bogens opbygning med landstal for Danmark 23 og en gennemgang af årets vejr i tabeller, tekst og figurer vil give en overskuelig fremstilling. for the period ) compared to 13,7 C in the last half of the 19. century (156-19). Zooming at the weather across the year in Denmark, it was cold and wintry immediately after the beginning of the new year. The temperatures was down at -21 C and with several situations with snow falling and also a regular snow blizzard a hard winter was expected. But the weather changed and became mild during January, causing the monthly mean temperature to be approximately normal. The following February was colder than normal, but the spring was considerable warm and very sunny at least from February to April. The beech came into leaf before 1 May, in recent times almost a new rule in Denmark. The summer months (June, July and August) was all warmer than normal, especially July and August, introducing many days with high water temperatures along the Danish coastlines. The highest summer temperatures in Denmark in 23 (32 C) was on the other hand far from the extreme temperatures, observed during the severe heat wave in mid- and western Europe, where the day temperatures in a long period reached 35 C every day. The autumn was mild in September, cold and sunny in October with frost dominating in the night time compared to the following mild November. December was mild with occasionally frost and snow especially the days before Christmas. But the weather changed and Christmas eve was mild and grey with very few places still covered by snow. In The Climate of Denmark 23 with the capitals of the Faroe Islands and Greenland as supplement, you can read about the weather throughout the year for several locations in Denmark, Tórshavn at the Faroe Islands and Nuuk/ Godthåb in Greenland. Furthermore the annual mean temperature for a number of locations for the last app. 13 years are shown in graphs. We have aimed at a well-arranged yearly publication with a presentation of climate parameters for the country as a whole to begin with and secondly a presentation of the weather throughout the year in tables, text and graphics.

9 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Forklaring til tabel og figurer Explanation of table and figures Datagrundlag DMI er ansvarlig for administration, planlægning, udvikling, etablering, drift og vedligeholdelse af en række observationsnet i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Disse net omfatter manuelle og automatiske målinger, radar, lynpejling, satellit m.v. I årbogen benyttes data fra manuelle samt semiog fuldautomatiske stationer, ialt ca. 6 stationer. Stationerne har forskellige måleprogrammer, fra målinger af nedbør en gang om dagen til automatiske målinger af et stort antal parametre hver 1. minut døgnet rundt. Målingerne består i hovedtræk af: skydække, vindretning og -hastighed, lufttryk, lufttemperatur og -fugtighed, nedbør, solskinstimer samt vejrlig. Temperatur og fugtighed måles i ventilerede afskærmninger 2 meter over jordoverfladen, og vinden måles almindeligvis i en højde af 1 meter over jordoverfladen. Vindhastighed og -retning er middelværdier over 1 minutter. Tryk er reduceret til havniveau. Skydækket skønnes efter en skala fra til, hvor er skyfrit og er totalt overskyet, men i årbogen er skydækket omregnet til procent. Nedbør måles 1,5 meter over jordoverfladen og solskinstimer således, at horisonten er fri hele vejen rundt. Registreringen af solskinstimer foregår kun, når Solen er mindst 3 grader over horisonten. Vejrliget observeres efter bestemte retningslinier og omsættes til kodetal. Data DMl is responsible for administration, planning, development, establishment, operation, and maintanance of various observation networks in Denmark, The Faroes and Greenland. These networks include both manual and automatic observations, radar, lightning detection, satellites etc. In the present report mainly observations from manual and semi-/fullautomatic stations are used, all together about 6 stations. These stations have different observation programmes, from readings of precipitation once a day to automatic measurements of a large nymber of parameters every 1 minuttes around the clock. The observations mainly consist of: cloud cover, wind direction and speed, barometric pressure, air temperature and relative humidity, precipitation, hours of bright sunshine and weather. Temperature and relative humidity are measured in louvered screens at 2m above ground level and wind at 1m above ground level. Barometric pressure is reduced to mean sea level. Wind speed as well as wind direction are defined as ten minute averages. Cloud cover is estimated on a scale of to where means completely cloudless and overcast. In practice cloud cover is given in octals i.e. 2/. Precipitation is measured at 1.5m above ground level and hours of bright sunshine in such a way that the horizon is visible 36 degrees. Hours of bright sunshine are only measured, when the Sun are at least 3 degrees above the horizon. The weather are observed according to given guide lines and are converted to code. 9

10 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Forklaring til afsnittet: Danmarks klima 23 - tabel, tekst og figurer Tabel De i tabellen siderne -19 anførte middeltal er arealvægtede landsdækkende gennemsnit. Gennemsnittet for Jylland er vægtet med 7/1 og resten af Danmark med 3/1. For de fleste vejrelementers vedkommende begynder et meteorologisk døgn kl. 6 UTC om morgenen, svarende til dansk tid kl. eller kl. 7 afhængigt af sommer- eller vintertid, og slutter kl. 6 UTC det følgende døgn. Det betyder, at i tabellen siderne -19 er datoen for de observerede ekstremværdier, fx højeste maksimumtemperatur, anført som datoen, hvor det pågældende meteorologiske døgn slutter. Derfor kan fx marts måneds absolut højeste maksimumtemperatur være anført den 1. april. Vær yderligere opmærksom på, at normalværdien for årets højeste temperatur og årets laveste temperatur vil være henholdsvis højere og lavere end de enkelte måneders normaler, idet årets normal beregnes over 3 x 365 dage, mod månedens normaler på kun 3 x 31 dage. Det ene år ligger fx årets højeste temperatur i maj, det andet år fx i august. Graddage (ukorrigerede) beregnes ud fra døgnmiddeltemperaturen for hver enkelt lokalitet. De beregnes efter formlen: 17 minus døgnmiddeltemperaturen og anføres som et helt tal. Hvis døgnmiddeltemperaturen er større end eller lig med 17 C, er graddagetallet pr. definition lig med. For sommermånedernes vedkommende er graddagetallet anført i parentes, idet der normalt ikke medregnes graddage for sommeren. Af samme årsag er der heller ikke beregnet normaler for sommermånederne. Hyppigste vindretning er anført som den retning vinden blæser fra samt dennes procentdel af samtlige retninger. V51 betyder således, at hyppigste vindretning er fra vest og at denne vindretning optræder i 51% af samtlige tilfælde registreret i den pågældende måned. Da lufttrykket aftager med højden er de anførte trykværdier fremkommet ved Explanation of the section: The Climate of Denmark 23 - table, text and figures Table The mean values indicated on page -19 are areally weighted averages for the country as a whole. This means that Jutland is weighted by a factor 7/1 and the rest of the country by 3/1. For most of the weather elements the meteorological day (i.e. 2 hours) begins at 6 hours UTC, that is danish time or 7 a.m. depending on summer or winter time, thus ending at 6 hours UTC, danish time or 7 a.m. the foliowing day. In the table the date of the observed extremes, e.g. the highest maximum temperature, is determined as the date of the end of the meteorological day in question. As an example, the absolute highest maximum temperature in March may occur on 1 April. Also be aware that the normal maximum and normal minimum temperatures for the year will be more extreme than for single months. This is because the normal extremes for the year are calculated from 3 x 365 potential extremes, whereas the normal extremes for the month are calculated from only 3 x 31 potential extremes. One year the highest temperature for the year i.e. can be found in May, the next year in August. Degree days (uncorrected) are computed in relation to daily mean temperatures for each location. Whenever the daily mean is higher than or equal to 17 C, the degree day number is always. The degree day number is calculated as 17 minus the daily mean temperature and is given without decimals. Degree days in the summer period are in brackets. This is because degree days only very seldom are used during the summer period and for the same reason no normals are calculated for this period. The most frequent wind direction is stated both as a direction and as a percentage of all possible directions including calm. V51 means that the most frequent wind direction was from W and that this direction was registered in 51% of all cases in the 1

11 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 omregning til højden (havniveau). Ved et døgn med et bestemt vejrlig, fx sne, tåge eller torden, forstås, at fænomenet er registreret et eller andet sted i Danmark i løbet af det pågældende døgn, ikke nødvendigvis i hele døgnet eller i hele landet. Fænomenet registreres på et antal lokaliteter og de i tabellen anførte tal er derfor vægtede landsdækkende gennemsnit. Man kan med andre ord sige, at når der i tabellen siderne -19 indgår døgn i tiendedele, er tallet fremkommet ved, at de enkelte lokaliteter har haft forskellige antal døgn med det pågældende vejrelement. Fx betyder,5 sommerdag, at der har været en sommerdag i halvdelen af landet. Alle normaler er fra den af World Meteorological Organization (WMO) anviste standardperiode og repræsenterer gennemsnit af klimaparametrene over perioden. Tekst og figurer Årets samt de enkelte måneders vejr i Danmark er beskrevet i tekst og figurer på siderne 22-72, og viser udvik-lingen og fordelingen af temperatur, nedbør og sol i løbet af året. For Danmarks vedkommende er landet delt op i regioner, der hver repræsenteres af et antal vejrstationer (se regioner og stationer side 13). Regionerne er de samme der udarbejdes vejrudsigter for og de kan tillige genfindes på DMI s internetsider. Hovedstæderne Tórshavn på Færøerne og Nuuk i Grønland er beskrevet på tilsvarende måde på siderne 7-. Temperaturforløbet gennem året er for de enkelte måneder vist grafisk som udviklingen i døgnets absolutte minimum- og maksimumtemperatur samt gennemsnittet for døgnmiddeltemperaturen for perioden *, også kaldet normalgennemsnittet. Minimum- og maksimumtemperaturen er aflæst kl. 6 UTC hver morgen, og minimum er i grafikken afsat på denne dag, mens maksimum er afsat på den foregående dag. Det afspejler, at maksimum i næsten alle tilfælde forekommer om eftermiddagen, mens minimumtemperaturen derimod oftest forekommer omkring solopgang. For årets vedkommende er temperaturforløbet specific month. Barometric pressure decreases with altitude and for that reason it is reduced to altitude (mean sea level). A day with a certain climate, e.g. snow, fog or thunder is registered, if the phenomenon in question has been observed in at least one location during the 2 hours, but not necessarily throughout all the 2 hours or throughout the whole country. The phenomenon are observed in several locations and the indicated values in the table are areally weighted averages. In the table pp.-19 it occurs that the number of days is given with decimals. This is because the various stations have different numbers of days with the specific event. For instance,.5 summer days means that 5% of the country had a summer day. All normals shown are for the standard period specified by the World Meteorological Organization (WMO) and represent the average of the climatic values throughout the period. Text and Figures The description of the weather in Denmark for the year and the single months showing time series and distribu-tion of temperature, precipitation and sunshine can be found in text and figures on page As far as Denmark concerns the country is divided in regions, each representing a number of weather stations (see regions and stations on page 13). The regions are the same for which weather forecasts are being prepared and they can also be found on DMI web pages. The capitals Tórshavn at the Faroe Islands and Nuuk in Greenland are described in a similar manner on page 7-. The temperature throughout the year are shown as time series with the daily minimum temperature, the daily maximum temperature and the average daily mean temperature for the period *, also called the normal daily mean temperatur. The daily maximum temperature and the minimum temperature are registred every day 6 hours UTC and the minimum temperature are marked on that specific day, whereas the maximum are marked the previous day. This reflects that the maximum temperature nearly always occur during the afternoon, while the minimum temperatur usually 11

12 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 repræsenteret af de enkelte måneders gennemsnitlige minimum- og maksimumtemperatur samt månedsnormalen *. Nedbøren er vist som udviklingen i de enkelte døgns samlede nedbør. Nedbøren er aflæst kl. hver morgen dansk tid, uafhængig af sommer- eller vintertid, og registreringerne er grafisk afsat den foregående dag, idet målingerne mere dækker det foregående døgn end det døgn målingen slutter i. På denne måde er det også gjort lettere at få et mere sandt billede af de enkelte dages temperatur-, nedbør- og solskinsforhold. For årets vedkommende er den akkumulerede månedssum samt normal vist. Solskinstimer vises som det antal timer, Solen har skinnet den pågældende dag, og er grafisk afsat denne dag. Ligesom for nedbørens vedkommende er året repræsenteret af de akkumulerede solskinstimer samt normal for hver måned. I Nuuk registreres der ikke solskinstimer, i stedet for er døgnets skydække i procent medtaget. Mangler der data for mere end 2 døgn er middelskydækket for måneden ikke beregnet. Fra og med 22 har DMI observeret antallet af solskinstimer i Danmark ved hjælp af globalstrålingsmåling i stedet for ved hjælp af solautograf. Den nye metode er mere præcis, men betyder samtidig at nye og gamle solskinstimemålinger ikke direkte kan sammenlignes: De nye værdier er typisk lavere om sommeren og højere om vinteren end de gamle. Fra og med årbog 22 er solskinstimetallet an-givet svarende til den nye metode. Forskellen i solskinstimer målt med gammel og ny metode er fx beskrevet i: Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn. New hours of bright sunshine normals for Denmark, DMI Technical Report , der kan hentes på DMIs Internet hjemmeside: dmi/tr2-25.pdf. For alle figurer er de anførte normaltal baseret på den seneste normalperiode *. Beskrivelserne af vejret i 23 er på siderne 6-7 suppleret med en oversigt over udviklingen i can be found about sunset. In the case of the graph for the year the temperature are represented by the mean monthly minimum and maximum temperatures and the monthly normal *. Precipitation are shown as time series of the accumulated daily precipitation. The daily precipitation for the previous 2 hours is measured at o clock, independent of summer- and winter time and is plotted on the previous day. This reflects the fact that the readings covers the previous day more than the actual day. In that way it is also easier to get a more true picture of the temperature, precipitation and sunshine for the individual days. In case of the graph for the year the accumulated monthly precipitation and the matching normal are used. Hours of bright sunshine are shown as the hours the sun has shined that day and are marked on that specific day. As for precipitation the year is represented by acumulated monthly hours of bright sunshine and the matching normal. In Nuuk there is no registration of sunshine. Instead the daily men cloud cover in percent are included. In case of missing data more than 2 days in the month the monthly mean cloud cover are leaved out. As from 22 DMI has observed the hours of bright sunshine in Denmark using measurements of global radiation instead of measurements from a traditional Campbell-Stokes sunshine recorder. The new method is without question more precise than the old one, but implies at the same time that new and old hours of bright sunshine not directly can be compared. Typically the new values are lower during the summertime and higher during winter compared to the old values. Since The Climate of Denmark 22 the hours of bright sunshine are given according to the new method. The difference in the hours of bright sunshine measured with the old and new method are described in: Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn. New hours of bright sunshine normals for Denmark, DMI Technical Report 2-25, 22, which can be downloaded from the DMI website: fortsætter side 1 continues at page 1

13 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Regioner og stationer/regions and Stations (t): temperaturstation/station measuring temperature (s): solstation/station measuring hours of bright sunshine (n): nedbørstation/station measuring precipitation 1. NORDJYLLAND 63 Aalborg (t) 2 Skagen Fyr (n) 25 Hirtshals Fyr (n) 25 Rakkeby (n) 2 Sæby (n) 215 Hellum (n) 229 Tylstrup (s) 221 Tylstrup (n) 2272 Springborg (n) 23 Tranum Klit (n) 2 Aggersund (n) 2 Veggerby (n) 251 Risgårde (n) 256 Nørager (n) 26 Mørkeskov (n) 267 Havnø (n) MIDT- OG VESTJYLLAND 66 Karup (t) 2155 Hinding (n) 211 Vestervig (n) 211 Nykøbing Mors (n) 211 Øster Lyby (n) 22 Løgstrup (n) 21 Vallerbæk (n) 213 Grønbæk (n) 2 Tindbæk (n) 22 Trans (n) 26 Sevel (n) 299 Mejrup (s) 215 Nørre Felding (n) 211 Fruerhøj (n) 21 Staby (n) 21 Rødding (n) 227 Bodholt (n) 231 Videbæk (n) 27 Brande (n) 25 Døvling (n) 251 Lyne (n) 7 3. ØSTJYLLAND 5. FYN 67 Tirstrup (t) 222 Hald (n) 226 Randers (n) 2275 Sorvad (n) 223 Grenå Ådalen P (n) Tirstrup (n) 2223 Røved (n) 2236 Viby J. (n) 221 Flensted (n) 2253 Skanderborg (n) 226 Hov (n) 239 Hårup (n) 2313 Sejet (n) 2311 Bygholm (s) 2322 Give (n) 2327 Børkop (n) 2331 Brakker (n) 2333 Sønder Stenderup (n). SYD- OG SØNDERJYLLAND 611 Skrydstrup (t) 253 Grindsted (n) 255 Ovtrup (n) 251 Nordby (n) 2515 Rousthøje (n) 252 Agerbæk (n) Brørup (n) 2535 Hviding (n) 262 Rødding (n) 267 Christiansfeld (n) 269 Skrydstrup (n) 2613 Kongsmark (n) 2619 Toftlund (n) 26 St. Jyndevad (n) 261 St. Jyndevad (s) 267 Ny Skovbøl (n) 266 Frederiksgård (n) 6 Odense Lufthavn (t) 291 Odense Lufthavn (n) 211 Båring (n) 2275 Sønder Nærå/Årslev (n) 221 Årslev II (s) 235 Flemløse (n) 26 Ulbølle (n) 22 Øksendrup (n) 251 Marstal (n) 259 Rudkøbing (n) 6. VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER 611 Abed (t) 292 Kollekolle (n) 29 Holbæk (n) 291 Selchausdal (n) 2923 Lille Svenstrup (n) 2925 Svalebæk (n) 2935 Bildsø (n) 295 Flakkebjerg (n) 3195 Tågerup (n) 3117 Karrebæksminde (n) 325 Ørslev (n) 35 Store Damme (n) 3135 Tjennemarke (n) Abed II (s) 313 Frederiksdal (n) 3151 Nykøbing F. (n) 7. KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND 61 Kastrup (t) 35 Dageløkke (n) 375 Græsted (n) 313 Frederikssund (n) 33 København (s) 337 København (n) 31 Roskilde (n) 3 Køge Havn (n) 5 6. BORNHOLM 619 Bornholms Lufthavn (t) 3295 Rønne (n) Østerlars (n) 3229 Nexø V (s) 13

14 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 årsmiddeltemperatur tilbage fra 173 for København, Tórshavn og en række grønlandske byer. Udviklingen i årsmiddeltemperatur for Danmark som helhed kan ses på titelbladet. As all the figures concerns the given normal values are based on the latest normal period *. The descriptions of the weather in 23 are on the pages 6-7 supplemented with time series of yearly mean temperatures back to 173 from Copenhagen, Tórshavn and a number of places in Greenland. Time series of yearly mean temperatures for Denmark as a whole can be found on the title page. * ) For Abed omfatter normalperioden * ) As concerns Abed the normalperiod is

15 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 The Climate of Denmark 23 - table, text and figures 15

16 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 TEMPERATUR ( C) TEMPERATURE (degrees C) Middeltemperatur Mean temperature normal normals Højeste maximumtemperatur Highest maximum temperature dato date stationsnummer station number normal normals år year Middel af daglig maximumtemperatur Mean of daily maximum temperature normal normals Laveste minimumtemperatur Lowest minimum temperature dato date stationsnummer station number normal normals år year Middel af daglig minimumtemperatur Mean of daily minimum temperature normal normals Døgn med frost (minimum < C) Frost days (minimum < degrees C) normal normals Isdøgn (maksimum < C) Ice days (maximum < degrees C) normal normals Sommerdage (maximum > 25 C) Summer days (maximum > 25 degrees C) normal normals Tropenætter (minimum > 2 C) Tropical nights (minimum > 2 degrees C) normal normals Graddage Degree days normal 1 normals 1 NEDBØR (mm) PRECIPITATION (mm) Nedbørmængde, Jylland/Øerne Precipitation, Denmark minus Bornholm normal normals Nedbørmængde, Bornholm Precipitation, Bornholm normal normals Døgn med nedbør,1 mm Days with precipitation,1 mm normal normals Døgn med nedbør 1, mm Days with precipitation 1, mm normal normals Største nedbør i 2 timer ved en station Largest 2 hour precipitation dato date stationsnummer station number normal normals år year Største månedsnedbør ved en station Largest monthly precipitation stationsnummer station number normal normals Døgn med sne Days with snow normal normals Døgn med snedække kl. 7/ Days with snow cover at 7/ o'clock normal normals Døgn med tåge Days with fog normal normals Døgn med torden Days with thunder normal normals * betyder, at antallet er større end,, men mindre end,1. 1 normaler er beregnet på perioden

17 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året, -1,1 3,5 7,1 11, 15, 1,2 17, 1,1 6,7 6,7 3,9,7,, 2,1 5,7 1, 1,3 15,6 15,7,7 9,1,7 1,6 7,7 1,2 9,3 17,7 22,3 25,9 27, 31,3 32, 2, 17,7, 1,5 32, 2/ 1 25/ 2 29/ 3 2/ 26/ 5 5/ 6 / 7 1/ 23/ 9 3/1 7/11 1/ 1/ ,3 9,1 1, 2, 25,7 29, 29,5 29,3 2,5 2, 13, 1, 31,3, 15, 22,2 2,6 32, 35,5 35,3 36, 32,3 2,1 1,5 1,5 36, , 1, 7,5 11, 15,2 19,6 22,2 22,3 1, 1,2,6 6,,1 2, 2,2,9 9,6 15, 1,7 19, 2,,,1 7, 3,7 1,9-21, -1, -6, -,9-1,,7,1 1,3-1,2-7, -3,6-11,9-21, 7/ 1 7/ 2 2/ 3 / 17/ 5 17/ 6 1/ 7 2/ 3/ 9 2/1 3/11 1/ 1 7/ ,3-15, -,3-7,1-3,6, 2,9 1,5-1,2-3,7-9,2-1,7-2,6-31,2-29, -27, -19, -, -3,5 -,9-2, -5,6-11,9-21,3-25,6-31, ,2-3,9 -,2 3, 7,7,2 1, 13, 1,1 2,6,5 1,2 5,2-2,9-2, -, 2,1 6,5 9,9 11,5 11,3 9,1 6,1 2,3 -,7,3 1, 26, 17,5 6,2 *,,,,1 9,2 1,7 1,6 5, ,6,7 *,,,2 1, 7,3 15 1,3 7,6 1,6,,,,,,,, 1, 2,5,6 7,5 2,2,1,,,,,,,6, 23,,,, * 1, 5, 6,,2,,, 13,,,,,,2 1,9 2,6 2,3,1,,, 7,2,,,,,, *,,,,,,5,,,,,,, *,,,, * ( ) ( 13) ( 23) , 5, 7,9 9,6 15,9 1,,2 11,2 11, 1, 17,2,2 153, ,,2 * 2, 1,9 2,3 2,7 1, 1, 1,5 1,1 2,1,1 1,1,5,7,7 1,1 1,5 1, 1, 2, 2,2 2, 1, ,5 26,, 3,6 37,5 7,7 7,7 63, 75,5 53, 27,2 39,2 7,7 6/ 1 3/ 2 / 3 1/ 5 25/ 5 9/ 6 3/ 7 29/ 11/ 9 2/1 23/11 21/ 3/ , 61, 5, 66,5 77,3 153,1,9 151,2 132,7 1, 62,3 62,, ,1 36, 32, 1,1 2,9 177,6,6 92,1,7,7,2 1, 177, ,2 3, 1,6 1,7,,,,,,, 2,9,6 7,6 6, 5,3 2,6,2,,,,,1 2,3 5, 3 1,9,2 1,,,,,,,,, 1,7 1,6 9,3,6,7,,,,, * 1,3 5,1 33 9, 1, 1,5 2,7,2 6,7 1,3,5 11,3 11,5 11,6 6,5 115, 1 9,3 9,2 7,5 5,1 2,6 2,6 3,2,3 7, 5,7 7, 7,,,2,2 1,7, 3,2 2,9 1,6,1,1, 15,,1,1,1,2 1,3 2, 2,3 2,2 1,3,6,3,1 11 * means that the number is larger than, but smaller than,1. 1 normals calculated from the period

18 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 SOL, SKYDÆKKE SUNSHINE, CLOUD COVER Soltimer, Jylland/Øerne 3 Hours of bright sunshine, Denmark minus Bornholm 3 normal normals Soltimer, Bornholm 3 Hours of bright sunshine, Bornholm 3 normal normals Døgn med klart vejr (skydække < 2%) Clear days (cloud cover < 2 %) normal normals Døgn med skyet vejr (skydække > %) Cloudy days (cloud cover > %) normal normals Middel skydække i % Mean cloud cover % normal normals VIND WIND Middelvindhastighed i m/sek Mean velocity, m/sec normal normals Hyppighed af hastighed 1, m/sek (6Bf) Frequency of speed 1, m/sec (6Bf) normal normals Hyppigste vindretning 2 Most frequent wind direction 2 normal normals FUGTIGHED I % HUMIDITY IN % Relativ luftfugtighed kl. 7/ Relative humidity at 7/ o'clock Relativ luftfugtighed kl. 13/1 Relative humidity at 13/1 o'clock Relativ luftfugtighed kl. 22/21 Relative humidity at 22/21 o'clock Middel af relativ luftfugtighed Mean of relative humidity normal normals Middeldugpunktstemperatur ( C) Mean of dewpoint temperature (degrees C) Middeldamptryk (hpa) Mean of vapour pressure (hpa) LUFTTRYK (hectopascal/mb) BAROMETRIC PRESSURE (hectopascal/mb) Middellufttryk, Ålborg lufthavn Mean of sealevel pressure, Ålborg normal normals Middellufttryk, Kastrup lufthavn Mean of sealevel pressure, Kastrup normal normals * betyder, at antallet er større end,, men mindre end,1. 2 N = nord, Ø = øst, S = syd, V = vest. 3 Fra og med 22 har DMI observeret antallet af solskinstimer vha. globalstrålingsmåling i stedet for vha. en solautograf. Den nye metode er mere præcis, men betyder samtidig at nye og gamle solskinsmålinger ikke direkte kan sammenlignes. De nye værdier er typisk lavere om sommeren og højere om vinteren end de gamle. De anførte tal svarer derfor til den nye metode. Forskellen i solskinstimer målt med hhv. gammel og ny metode er beskrevet i Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: New hours of bright sunshine normals for Denmark, DMI Technical Report 2-25, 22, der kan hentes på DMIs website: Absolute highest monthly temperature 23 Month Day C Station number and name Jan 27. 1,2 6 Odense Lfth. Feb 2. 9,3 61 Koldingegnens Lfth. Mar 2. 17,7 61 Koldingegnens Lfth. Apr ,3 61 Koldingegnens Lfth. May ,9 619 Bornholms Lfth. Jun. 27, 61 Store Jyndevad Jul ,3 251 Nordby Aug 9. 32, 251 Nordby Sep 22. 2, 611 Sønderborg Lfth. Oct 2. 17,7 619 Bornholms Lfth. Nov 6., 66 Karup Dec 5. 1,5 6 Odense Lfth ,5 611 Sønderborg Lfth. 251 # 66 # 61 6 # # # # 619 # Lfth.=Airport 1

19 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året ,1 2, 5,1 5,6, 1, 2,2 2,, 5, 1,1 1,3 27, 1,5 2,1 2, 3,3 3,9 3, 2,7 3,3 2,2 1,9 1,6 1, 31 2,5,6 1,,9 9,6, 6,1,3 5,1 6,5 19,7, 132, ,,3 9,3 7,7 9, , 3,9,7 5,5,5 5,,1,,5,5 5,1 6,, 6,5 6,1 6,3 5,6 5,2 5,1 5,3 5, 5, 6, 6,5 6,5 5, SV2 SØ26 SØ19 Ø22 V27 V35 V25 V3 V22 V19 SØ29 SV2 V2 V19 Ø1 V22 V2 V2 V29 V35 V2 V2 V22 V22 V23 V ,2-2,,1 1,6 7,9,1 1,,7 1,5 3,7 5,2 1, 5,5 5,9 5, 6,3 7,3 1,9 1,3,5 1,9,9,2 9, 7,2 9,9 19,3 3,5 2,5 11,2 113,9 113,3 11, 11, 117,2 111,1 11,3 111,3 115,3 1,1 11,3 1,3 113, 11,6 113, 1,5 1, 1,6 1,9 19, 11,3 1,5 11,7,6 3,7 11, 115,7 11,3 11, 11, 11,5 111,3 1,3 1, 1,3 113, 11, 113,2 113,2 115,1 11, 113,3 113, 11, 11,5 111,3 111,6 113,5 * means that the number is larger than,, but smaller than,1. 2 N = north, Ø = east, S = south, V = west. 3 As from 22 DMI has observed the hours of bright sunshine using measurements of global radiation instead of measurements from a traditional Cambell- Stokes sunshine recorder. The new method is without question more precise than the old one, but implies at the same time that new and old hours of bright sunshine not directly can be compared. Typically the new values are lower during the summertime and higher during the winter compared to the old values. The stated values are given according to the new method. The difference in the hours of bright sunshine measured with the old and the new method are described in Ellen Vaarby Laursen and Stig Rosenørn: New hours of bright sunshine normals for Denmark, DMI Technical Report 2-25, 22, which can be downloaded from the DMI website: Absolute lowest monthly temperature 23 Month Day C Station number and name Jan , 66 Isenvad Feb 6. -1, 61 Vandel Mar 2. -6, 66 Isenvad Apr. -,9 66 Isenvad May , 67 Tirstrup Lfth. Jun 17.,7 617 Roskilde Lfth. Jul 1.,1 66 Isenvad Aug 2. 1,3 66 Isenvad Sep 3. -1,2 6 Horsens Oct , 66 Isenvad 2. -7, 6 Værløse Nov ,6 617 Roskilde Lfth. Dec ,9 66 Isenvad 66 # 6 # 61 # 67 # 6 # 617 # Lfth.=Airport 19

20 2

21 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 The Year 23 21

22 The Year 23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Meget solrigt og temmelig varmt og tørt år Med en årsmiddeltemperatur på,7 C for landet som helhed blev 23 en hel grad varmere end normalgennemsnittet for Nedbøren for landet som helhed blev 63 mm (normal 7 mm). Dermed adskilte 23 sig fra de forrige 5 år, der alle var mere nedbørrige end normalt. Mest nedbør fik Midt- og Vestjylland med ca. 735 mm og mindst fik Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster med under 5 mm. 23 blev meget solrig det 2. solrigeste, der er registreret siden landsdækkende målinger startede i 192. Hele 1.69 soltimer for landet som helhed blev det til (normal 1.95). Kun 197 har været mere solrig med 1.79 timer. Mest sol, 2.6 timer, blev registreret på Bornholm, mens der i Midtjylland kun blev registreret lige omkring 1.73 timer, en forskel på næsten 33 timers solskin. Very sunny and a rather warm and dry year An annual mean of,7 C for Denmark as a whole made 23 warmer (a surplus of 1 C) than the average for the period The annual accumulated precipitation for the country was 63 mm (normal 7 mm), thus the year turned out to be different from the previous five years, all of them with above normal precipitation. More than any areas else Midt- and Vestjylland received about 735 mm as a average. Least of all Vest- and Sydsjælland plus Lolland received below 5 mm. 22 was also very sunny - the second sunniest year on record since the start of the observations in 192. For the country as a whole 1.69 hours of bright sunshine was registered compared to the normal 1.95 hours. Only 197, with 1.79 hours, was more sunny. The sunniest place in Denmark in 23 was Bornholm with 2.6 hours of bright sunshine, while Midtjylland was the least sunniest place (app hours), almost 33 hours in difference. NORDJYLLAND Yearly mean max. temp.: Yearly mean normal: Yearly mean min. temp.: AALBORG,6 C 7,5 C 5,1 C SELECTED STATIONS 71 mm 69 mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: 199 hours 153 hours MIDT- OG VESTJYLLAND Yearly mean max. temp.: Yearly mean normal: Yearly mean min. temp.: KARUP, C 7,5 C, C SELECTED STATIONS 73 mm 71 mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: 173 hours 1395 hours

23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 The Year 23 ØSTJYLLAND Yearly mean max. temp.: Yearly mean normal: Yearly mean min. temp.: TIRSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 11,5 C 7,6 C 3, C 69 mm 722 mm Acc. sunshine: 136 hours 156 hours SYD- OG SØNDERJYLLAND Yearly mean max. temp.:,5 C Yearly mean normal: 7,5 C Yearly mean min. temp.:,1 C SKRYDSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 673 mm 23 mm Acc. sunshine: 1751 hours 111 hours FYN ODENSE/BELDRINGE SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION Yearly mean max. temp.:,9 C Yearly mean normal:,1 C Yearly mean min. temp.:,7 C 1 mm 639 mm Acc. sunshine: hours 1 hours

24 The Year 23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER Yearly mean max. temp.: Yearly mean normal: Yearly mean min. temp.: ABED SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION,6 C,1 C 5,2 C 93 mm 5 mm Acc. sunshine: 25 hours 152 hours KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND Yearly mean max. temp.: Yearly mean normal: Yearly mean min. temp.: KASTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION, C, C,9 C 5 mm 613 mm Acc. sunshine: 1 hours 1539 hours BORNHOLM Yearly mean max. temp.: Yearly mean normal: Yearly mean min. temp.: RØNNE SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION, C 7,9 C 5,5 C 525 mm 69 mm Acc. sunshine: 26 hours 15 hours

25 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 January 23 25

26 January 23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Januar blev mere tør end normalt og meget kold i starten Trods en noget kold første halvdel af januar, hvor det faktisk en overgang tegnede til at blive en isvinter, blev måneden en anelse varmere end normalt med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på, C (normal C). I gennemsnit ud over landet faldt der mm nedbør. Det er % af det normale. Mest nedbør fik Nordøstsjælland med omkring 6 mm i gennemsnit, og mindst nedbør fik Nordjyllands Amt med lidt over 3 mm i gennemsnit. En stor del af nedbøren faldt som sne, da et kraftigt snevejr ledsaget af en del fygning ramte hele landet og skabte trafikproblemer søndag den 5. januar. Solen skinnede ud over landet i 5 timer. Det er kun 2 timer under normalgennemsnittet for Mest sol, ca. 65 timer, var der i Thy, mens der på Bornholm blev registreret under 25 timer. January was drier than normal with a very cold start Although January started as a cold and wintry month with a outlook to a hard winter it in the end appeared to be slightly warmer than normal. The monthly mean temperature was, C (normal C). For the country as a whole the precipitation was mm; % of the normal. More than any areas else the eastern part of Nordsjælland received about 6 mm as a average. Least of all Nordjylland county received about 3 mm. The majority of the precipitation was observed as snowfall causing traffic problems on 5 January. The Sun was shining in 5 hours; only 2 hours below normal. The sunniest place was Thy, about 65 hours of bright sunshine, while Bornholm only received below 25 hours as the minimum. NORDJYLLAND AALBORG 9,5 C -, C -15,1 C SELECTED STATIONS 32 mm 5 mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: 5 hours 39 hours MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP, C -,2 C -,3 C SELECTED STATIONS 53 mm 63 mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: 5 hours 35 hours

27 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 January 23 ØSTJYLLAND,7 C -,1 C -,7 C TIRSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 5 mm 6 mm Acc. sunshine: 5 hours 1 hours SYD- OG SØNDERJYLLAND 7, C -,1 C -2,2 C SKRYDSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 53 mm 67 mm Acc. sunshine: 2 hours 6 hours FYN ODENSE/BELDRINGE SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 1,2 C,3 C -15, C 1 mm 52 mm Acc. sunshine: 31 hours 37 hours

28 January 23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER,1 C -,1 C -15,1 C ABED SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION mm 6 mm Acc. sunshine: 2 hours 2 hours KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND 9,5 C,1 C -, C KASTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 57 mm 6 mm Acc. sunshine: 35 hours 5 hours BORNHOLM 5,7 C,1 C -15,1 C RØNNE SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 3 mm 51 mm Acc. sunshine: 23 hours 36 hours

29 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 February 23 29

30 February 23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Februar blev forholdsvis kold, meget tør og med et pænt overskud af sol Februar blev ret kold med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 1,1 C (normal C) I gennemsnit ud over landet faldt der kun mm nedbør mest som sne. Det er under en tredjedel af normalnedbøren på 3 mm. Mest nedbør fik Ringkøbing og Ribe Amter med 1 mm i gennemsnit, mens der i Storstrøms Amt faldt så lidt som 3 mm i gennemsnit. Solen skinnede ud over landet i 9 timer. Det er 21 timer eller ca. 3% over normalgennemsnittet. Mest sol, ca. 115 timer, var der på Bornholm, mens der i det nordligste Jylland blev registreret mindre end 6 timer. February was rather cold, very dry and with a surplus of sunshine February was rather cold. The monthly mean temperature was -1,1 C compared to the normal C. For the country as a whole the precipitation was only mm, mostly snowfall. That is below one third of the normal precipitation (3 mm). More than any areas else Ringkøbing and Ribe counties received 1 mm as a average. Least of all Storstrøm county only received 3 mm as a average. The Sun was shining in 9 hours; 21 hours or app. 3% above normal. The sunniest place was Bornholm, about 115 hours of bright sunshine, while the northernmost parts of Jylland received below 6 hours as the minimum. NORDJYLLAND AALBORG 6,9 C -, C -,6 C SELECTED STATIONS 13 mm 35 mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: 77 hours 72 hours MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP, C -,1 C -,6 C SELECTED STATIONS 1 mm 1 mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: 9 hours 61 hours

31 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 February 23 ØSTJYLLAND 5, C -,2 C -13,5 C TIRSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION mm 1 mm Acc. sunshine: 7 hours 6 hours SYD- OG SØNDERJYLLAND, C, C -17,2 C SKRYDSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION mm 2 mm Acc. sunshine: 1 hours 71 hours FYN ODENSE/BELDRINGE SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 9,2 C,3 C -11, C 6 mm 36 mm Acc. sunshine: 9 hours 62 hours

32 February 23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 VEST- OG SYDSJÆLLAND SAMT LOLLAND/FALSTER 5,6 C, C -11,6 C ABED SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 5 mm 31 mm Acc. sunshine: 9 hours 65 hours KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND 6,5 C -,1 C -1,9 C KASTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 7 mm 3 mm Acc. sunshine: 2 hours 67 hours BORNHOLM 6, C -,3 C -1,1 C RØNNE SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION mm 32 mm Acc. sunshine: 115 hours 5 hours

33 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 March 23 33

34 March 23 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 Marts blev ret varm, meget solrig og meget tør Marts blev temmelig varm med en gennemsnitstemperatur for landet som helhed på 3,5 C. Det er 1, C over normalgennemsnittet over perioden I gennemsnit ud over landet faldt der 17 mm nedbør eller kun 37% af normalgennemsnittet på 6 mm. Mest nedbør fik Ringkøbing Amt med 22 mm i gennemsnit, mens der kun faldt 9 mm i gennemsnit over Storstrøms- og Vestsjællands Amter. Solen skinnede ud over landet i hele timer. Det er næsten 7% over normalgennemsnittet og den 2. solrigeste marts registreret siden de landsdækkende målinger startede i 192. Kun utrolig solrige marts 193 med 2 soltimer på landsbasis har været mere solrig. Mest sol, ca. 21 timer, var der på Bornholm, mens der i det nordligste Jylland blev registreret omkring timer. March was rather warm, very sunny and dry March was quite warm. The monthly mean temperature was 3,5 C; that is 1, C above the normal for the period For the country as a whole the precipitation was 17 mm; only 37% of the normal. More than any areas else Ringkøbing county received 22 mm as a average. Least of all Storstrøm and Vestsjælland counties received 9 mm as a average. The Sun was shining as much as hours, 7% above normal, thus March 23 was the second sunniest March on record since the start of the observations in 192. Only the amazing March 193 with as much as 2 hours for the country as a whole was more sunny. The sunniest place in March 23 was Bornholm, about 21 hours, while the northernmost parts of Jylland received about hours as the minimum. NORDJYLLAND AALBORG 15,1 C 1,9 C -3, C SELECTED STATIONS 22 mm mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: 17 hours 117 hours MIDT- OG VESTJYLLAND KARUP 15,3 C 2,1 C -5,2 C SELECTED STATIONS 22 mm 51 mm A STATION IN THE REGION Acc. sunshine: hours 15 hours

35 Technical Report -2, The Climate of Denmark 23 March 23 ØSTJYLLAND TIRSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 13,3 C 1,9 C -5,2 C mm mm Acc. sunshine: hours 1 hours SYD- OG SØNDERJYLLAND SKRYDSTRUP SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION,1 C 2,3 C -,3 C 21 mm 53 mm Acc. sunshine: 9 hours 11 hours FYN ODENSE/BELDRINGE SELECTED STATIONS A STATION IN THE REGION 15,6 C 2,6 C -2,9 C mm 1 mm Acc. sunshine: 19 hours hours

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-14 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1970-1979 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 04-05 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2003 John Cappelen Copenhagen 2004 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-07 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2002 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-06 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 1-6 Danmarks klima 2 med tillæg om ærøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 21 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 5-1 The Climate of Denmark 2 with The Faroe Islands and Greenland - with Danish translations John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport 07-01 Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr07-01 side 1 af 51 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 07-01 Titel:

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 02-01 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 2-1 Danmarks klima 21 med tillæg om Færøerne og Grønland John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 22 - blank side - Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations. John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with english translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2007 www.dmi.dk/dmi/tr06-01 side 1 af 48 Kolofon Serietitel: Teknisk

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2010 www.dmi.dk/dmi/tr10-01 side 1 af 66 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 10-01 Titel: Danmarks

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 3-2 The Climate of Denmark 22 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 22 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001 Yearly Temperature, Precipitation, Hours

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-01 side 1 af 58 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations

Teknisk rapport Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations John Cappelen København 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-01 side 1 af 54 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 08-01 Titel:

Læs mere

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68

Teknisk rapport 13-01 Danmarks klima 2012 - with English Summary. John Cappelen (ed) København 2013. www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Danmarks klima 2012 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2013 www.dmi.dk/dmi/tr13-01 side 1 af 68 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 13-01 Titel: Danmarks klima 2012 Undertitel: - with

Læs mere

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-01 side 1 af 83 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-01 Titel: Danmarks

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2002 Yearly Mean

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Teknisk Rapport 12-23 Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk

Læs mere

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-04 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-03 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Af Michael Stoltze & John Cappelen

Af Michael Stoltze & John Cappelen VEJRET 2007 Mange vil sikkert huske tilbage på 2007 som året med en rigtig elendig og regnvåd sommer der efterfulgte en grå og rekordvåd vinter hvor det bare ikke var til at planlægge ture ud i det grønne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-5 Observed Air Temperature, Humidity, Pressure, Cloud Cover and Weather in Denmark - with Climatological Standard Normals, 1961-90

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

Danish Meteorological Institute Ministry of Transport

Danish Meteorological Institute Ministry of Transport Ministry of Transport DMI Annual Climate Data Collection 1873-2004, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with Graphics and Danish Abstracts John Cappelen Copenhagen 2005 www.dmi.dk/dmi/tr05-06 page

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 World Weather Records 1991-2000 - Denmark, The Faroe Islands and Greenland World Weather Records 1991-2000 - Danmark, Færøerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet

Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Hvordan var det nu det var? Vejret i 2012 i Rigsfællesskabet Af John Cappelen, DMI I Danmark blev 2012 et lidt koldere år med overskud af nedbør og et lille underskud af sol set i forhold til perioden

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014

Teknisk rapport Danmarks klima with English Summary. John Cappelen (ed) København 2014 Danmarks klima 2013 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2014 http://www.dmi.dk/fileadmin/rapporter/tr/tr14-01 side 1 af 79 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 14-01 Titel: Danmarks klima

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT 03-31 Månedens vejr Oktober 1998 juli 2003 John Cappelen Sektion for Vejr- og Klimainformation KØBENHAVN 2003 Teknisk Rapport 03-31 Page

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Vejret i vækståret september 2002 august 2003

Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Markbrug nr. 287 2003 Markbrug nr. 287 December 2003 Vejret i vækståret september 2002 august 2003 Birgit Sørensen og Iver Thysen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus

2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Aalborg Universitet 2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Publication date: 2013 Document Version Også

Læs mere

DMI rapport Danmarks klima with English Summary

DMI rapport Danmarks klima with English Summary DMI rapport 17-01 Danmarks klima 2016 - with English Summary John Cappelen (ed) København 2017 http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/dmi-publikationer/ side 1 af 89 Kolofon Serietitel: DMI rapport 17-01 Titel:

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2004 15. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 344-347 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere