CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4"

Transkript

1 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4

2 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2

3 1 Indledning Om denne brugsanvisning Reference Om CCI.Cam Sikkerhed Symboler i brugsanvisningen Ibrugtagning Montering af terminal Tilslutte terminal Tilslutte et kamera Tilslutte flere kameraer Installer software Betjening Programstart Hovedvisning (et kamera) Hovedvisning (flere kameraer) Indstillinger Problemafhjælpning Fejl på terminalen Fejlmeldinger Menustruktur Glossar Knapper og symboler Indeks

4 Pos: 1 /CC-Isobus/Ei nlei Pos: 3 /CC-Isobus/Si CCI.Cam Indledning 1 Indledning 1.1 Om denne brugsanvisning Nærværende brugsanvisning introducerer i betjening og konfiguration af CCI.Camapp'en. Denne app er forinstalleret på ISOBUS-terminalen CCI 100 / 200 og kan kun eksekveres der. Kun med kendskab til denne brugsanvisning kan fejlbetjeninger undgås, og en fejlfri drift sikres. For at forebygge problemer i forbindelse med anvendelsen skal denne brugsanvisning være læst og forstået, før softwaren installeres og tages i drift. 1.2 Reference Denne brugsanvisning beskriver CCI.Cam i versionen CCI.Cam v4. Gør som følger for at se versionsnummeret på den CCI.Cam, der er installeret på din terminal: 1. Tryk på Home-knappen for at komme til hovedmenuen. 2. Tryk i hovedmenuen på knappen "Indstillinger" (F1). 3. Vælg fanebladet Info og diagnose. 4. Tryk i fanebladet Info og diagnose på knappen "Terminal". 5. Tryk i touchskærmen på knappen "Software". I det info-vindue, der kommer frem nu, vises terminalens version af softwarekomponenterne. 1.3 Om CCI.Cam CCI.Cam fungerer som visuel maskinovervågning via videokamera. App'en giver føreren et overblik over maskinen via op til 8 kameraer og assisterer ham ved komplicerede arbejdsprocedurer. Udvidede funktioner som cyklisk kameraskift og fleksibel konfiguration af kameratilslutningerne letter det daglige arbejde. Med screenshotfunktionen kan der fremstilles billeder, der kan gemmes på en USB-nøgle. 4

5 Pos: 4 /CC-Isobus/**** Sei tenumbruch CCI.Cam Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Symboler i brugsanvisningen Sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning har særlige symboler: Advarsel - generelle farer! Arbejdssikkerhedssymbolet markerer generelle sikkerhedsoplysninger, hvor der er fare for personers liv og helbred, såfremt de tilsidesættes. Iagttag omhyggeligt disse oplysninger vedr. arbejdssikkerhed, og udvis særlig forsigtighed i disse tilfælde. Pas på! Udråbstegnet markerer alle sikkerhedsoplysninger, der henviser til forskrifter, direktiver eller arbejdsforløb, der altid skal overholdes. Ved tilsidesættelse kan terminalen beskadiges eller ødelægges, ligesom der kan opstå fejlfunktioner. Pilen henviser til brugertip og andre særligt nyttige informationer. 5

6 Pos: Pos: CCI.Cam Ibrugtagning 3 Ibrugtagning 3.1 Montering af terminal Find informationerne vedr. indbygning af terminalen i kapitlet 5.1 Montere terminalen i brugsanvisningen ISOBUS-terminal CCI 100/ Tilslutte terminal Tilslutte ISOBUS/spændingsforsyning Informationerne kan findes i kapitlet Forbind med ISOBUS/spændingsforsyning i brugsanvisningen ISOBUS-terminal CCI 100/ Tilslutte et kamera Der kan tilsluttes et kamera direkte til terminalen via grænsefladen "Video". Tilslutning kamera Kameraet tilsluttes direkte til terminalen via grænsefladen "Video". PIN-bestykningen ses af følgende opstilling: Videosignal 2. RS485B RS485A V / +24 V 5. Mini Out V / +24 V 7. GND 8. Shield 6

7 CCI.Cam Ibrugtagning 3.4 Tilslutte flere kameraer Via multiplexeren <art.-nr. Multiplexer> kan der sluttes flere kameraer til terminalen. Hvis der tilsluttes flere end 3 kameraer til terminalen via multiplexeren, skal multiplexeren have en ekstern spændingsforsyning. Tilslutte multiplexer Multiplexeren tilsluttes på samme måde som et kamera til terminalen via grænsefladen "Video" (jf. kapitel 3.3). 3.5 Installer software CCI.Cam hører med til CCI ISOBUS-terminalens leveringsomfang, det er ikke muligt eller nødvendigt at installere den. 7

8 CCI.Cam Betjening 4 Betjening 4.1 Programstart CCI.Cam startes automatisk, når der tændes for terminalen. Gør som følger for at gå til CCI.Cams hovedvisning: 1. Tryk i terminalens hovedmenu på knappen "Cam" på touchskærmen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet. Følgende hovedvisning åbnes: CCI.Cam er opdelt i 3 områder: Hovedvisning (et kamera) Viser kamerabilledet fra det eneste kamera, der er tilsluttet Hovedvisning (flere kameraer) Viser kamerabilledet fra et af de kameraer, der er tilsluttet. Gør det muligt at skifte mellem billederne fra de forskellige kameraer Indstillinger Gær det muligt at tildele funktionsknapperne et kamerabillede, aktiveringen af kamerabilleder til automatisk modus og indstilling af tidsintervallet. 8

9 CCI.Cam Betjening 4.2 Hovedvisning (et kamera) Dette er hovedvisningen, hvis der kun er sluttet et enkelt kamera til terminalen. I hovedvisningen vises billedet fra dette kamera. Du har følgende betjeningsmuligheder: Vælge fuld skærm-modus Spejl billede Fremstil screenshot Hvis der kun er tilsluttet et kamera, er knappen "Indstillinger" (F12) tonet ud i hovedvisningen. Disse indstillinger er tilgængelige, når der er tilsluttet en multiplexer med flere kameraer (jf. kapitel 4.3). 9

10 CCI.Cam Betjening Vælge fuld skærm-modus Gør som følger for at vælge fuld skærm-modus: 1. Tryk på knappen "Fuld skærm" (F8) på touchskærmen, direkte på visningen af kamerabilleder på touchskærmen eller på rullehjulet. Visningen skifter straks til fuld skærm, kamerabilledet udfylder hele skærmen. I fuld skærm-modus er funktionerne "Spejl billede" (F9) og "Screenshot" (F11) kun disponible via de pågældende funktionsknapper. For at gå ud af fuld skærm-modus, kan du trykke på et vilkårligt sted på touchskærmen, på funktionsknappen F8 eller på rullehjulet Spejl billede Gør som følger for at spejle billedet om den vertikale akse: 1. Tryk på knappen "Spejl billede" (F9) på touchskærmen. Billedet vises spejlvendt Fremstil screenshot Gør som følger for at fremstille et screenshot: 1. Slut en USB-nøgle til terminalen. 2. Tryk på knappen "Fremstille screenshot" (F11) på touchskærmen. Screenshottet gemmes automatisk på USB-nøglen i mappen "CAMCAP". Filnavnene følger konventionen <img>_<åååå_mm_dd>_<lfd. Nr.>JPEG. 10

11 CCI.Cam Betjening 4.3 Hovedvisning (flere kameraer) Dette er hovedvisningen i det tilfælde, at der er sluttet flere kameraer til terminalen. I hovedvisningen vises billederne fra det valgte kamera. Du har følgende betjeningsmuligheder: Vælg fuld skærm-modus (jf. kapitlet 4.2.1) Spejl billede (jf. kapitlet 4.2.2) Fremstil screenshot (jf. kapitlet 4.2.3) Skift til indstillinger (jf. kapitlet 4.4) Tænde/slukke for automatisk kameraskift Vise kamerabillede Vise flere kameraer 11

12 CCI.Cam Betjening Tænde/slukke for automatisk kameraskift Hvis du ikke længere vil skifte kamerabillederne manuelt, kan du tænde for automatisk kameraskift. Visningen skifter så automatisk mellem kamerabillederne i regelmæssige intervaller. Gør som følger for at tænde/slukke for det automatiske kameraskift: 1. Tryk på knappen "Tænd for automatisk kameraskift" (F10) på touchskærmen, eller hvis der allerede er tændt for den, på "Sluk for automatisk kameraskift" (F10). Automatisk kameraskift kan kun tilkobles, når flere kamerabilleder blev aktiveret til automatisk modus (jf. kapitel ). Du har mulighed for at indstille de kamerabilleder, som der automatisk skifter imellem (jf. kapitlet ) og det interval, hvormed kamerabillederne skifter (jf. kapitel 4.4.1) Vise kamerabillede Gør som følger for at vise billedet fra et bestemt kamera: 1. Tryk i touchskærmen på knappen eller funktionsknappen, som her fået tildelt det ønskede kamerabillede (jf. kapitel ). Visningen skifter til kamerabilledet Vise flere kameraer Knappen med denne funktion vises kun, der er tildelt et kamera til funktionsknappen 3 (2), 4 (2) og/eller 5 (2) (jf. kapitel 4.4.3). Gør som følger for at vise flere kameraer: 1. Tryk på knappen "Vis flere kameraer" (F6) på touchskærmen. Der vises flere kameraer på knapperne (F3 F5). Knapperne "Kamera 1" (F1) og "Kamera 2" (F2) vises altid. Disse knapper er funktionsknapper for billederne fra de to vigtigste kameraer. 12

13 CCI.Cam Betjening 4.4 Indstillinger Via knappen "Indstillinger" (F12) i hovedvisningen kommer du til undermenuen Indstillinger. Du har følgende betjeningsmuligheder: Skifte til tildeling af funktionsknapper: Tryk i touchskærmen på knappen "Tildeling". Nu åbnes masken Tildeling. Du kan finde nærmere oplysninger om tildeling af funktionsknapper i kapitel Skift til indstillinger for automatisk modus: Tryk i touchskærmen på knappen "Automatisk modus". Nu åbnes masken Automatisk modus. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne til automatisk modus i kapitel Indtaste tidsinterval Nulstil alle indstillinger 13

14 CCI.Cam Betjening Indtaste tidsinterval Gør som følger for at indtaste tidsintervallet for det automatiske kameraskift: 1. Tryk på knappen "Tidsinterval" på touchskærmen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet. Når knappen er markeret, kan du alternativt også trykke på knappen "OK" (F6). 2. Indtast den nye værdi for tidsintervallet via talfeltet eller skydeknappen på touchskærmen. 3. Bekræft din indtastning med "OK". Det gyldige værdiområde for tidsintervallet ligger mellem 1 og 10 sekunder Nulstil alle indstillinger Gør som følger for at nulstille alle indstillinger for tidsintervallet: 1. Tryk på knappen "Reset" på touchskærmen (F1). Alle indstillinger nulstilles straks til fabriksindstillingerne. Der er ingen advarsel. Fabriksindstillingerne for tidsintervallet er på 2 sekunder. 14

15 CCI.Cam Betjening Tildeling Denne undermenu gør det muligt at allokere kameraerne fleksibelt til funktionsknapper, uafhængigt af tilslutningskonfigurationen på multiplexeren. Dermed er det muligt at lægge de to vigtigste kameraer på funktionsknapperne "Funktionsknap 1" og "Funktionsknap 2", der altid vises, uden at skulle ændre tilslutningen på multiplexen. En allokering af kameraer til funktionsknapper er nødvendig, for at kamerabillederne kan aktiveres til automatisk kameraskift (jf. kapitel ). Gør som følger for at skifte til tildeling af funktionsknapper: 1. Tryk i touchskærmen på knappen "Tildeling" eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet. Når knappen er markeret, kan du alternativt også trykke på knappen "OK" (F6). Følgende maske åbnes: Du har følgende betjeningsmuligheder: Tildel funktionsknapper 15

16 CCI.Cam Betjening Tildel funktionsknapper Gør som følger for at allokere en funktionsknap med en kamera: 1. Tryk på en af knapperne "Kamera 1-8" på touchskærmen, eller drej på rullehjulet, til den ønskede knap markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet. Når knappen er markeret, kan du alternativt også trykke på knappen "OK" (F6). Der åbnes en liste med de tilgængelige funktionsknapper. 2. Vælg en funktionsknap fra listen. Tryk på touchskærmen på knappen med funktionsknappen nummer. 3. Bekræft dit valg med "OK", eller tryk endnu engang på knappen med funktionsknappens nummer. Via funktionsknapperne 3 (2), 4 (2) og 5 (2) kan der allokeres et yderligere kamera til hver af funktionsknapperne 3, 4 og 5. For at komme til disse yderligere kameraer via funktionsknapperne, skal der trykkes på knappen "Vis flere kameraer" (F6) (jf. kapitel 4.3.3). 16

17 CCI.Cam Betjening Automatisk modus Gør som følger for at skifte til indstilling af automatisk modus: 1. Tryk på knappen "Automatisk modus" på touchskærmen, eller drej på rullehjulet, til knappen markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet. Når knappen er markeret, kan du alternativt også trykke på knappen "OK" (F6). Følgende maske åbnes: Du har følgende betjeningsmuligheder: Aktiver/deaktiver kamerabilleder til automatisk modus 17

18 Pos: 11 /CC-Isobus/Pr obl CCI.Cam Aktiver/deaktiver kamerabilleder til automatisk modus Gør som følger for at aktivere/deaktivere de enkelte kamerabilleder til automatisk modus: 1. Tryk på en af knapperne "Kamera 1-8" på touchskærmen, eller drej på rullehjulet, til den ønskede knap markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet. Når knappen er markeret, kan du alternativt også trykke på knappen "OK" (F6). 2. Indtast den boolske værdi. 3. Bekræft din indtastning med "OK". I automatisk modus skiftes automatisk mellem de aktiverede kamerabilleder. En allokering af kameraer til funktionsknapper er nødvendig, for at kamerabillederne kan aktiveres til automatisk kameraskift (jf. kapitel 4.4.3). 18

19 CCI.Cam Problemafhjælpning 5 Problemafhjælpning 5.1 Fejl på terminalen Følgende oversigt viser mulige fejl på terminalen, og hvordan fejlene afhjælpes: Fejl Mulig årsag Afhjælpning Der kan ikke tændes for terminalen Terminalen er ikke tilsluttet korrekt Kontroller ISOBUStilslutningen Tændingen er ikke tændt Start traktoren Softwaren til den tilsluttede maskinen vises ikke Busafslutningsmodstand mangler Kontroller modstanden Softwaren er indlæst, men vises ikke Kontroller, om softwaren kan startes manuelt fra terminalens startmenu Forbindelsesfejl, mens softwaren uploades Kontroller den fysiske forbindelse Kontakt maskinproducentens kundeservice 5.2 Fejlmeldinger Efterfølgende oversigt viser fejlmeldinger i CCI.Cam, deres evt. årsag og afhælpning: Fejl Mulig årsag Afhjælpning Video-multiplexer kunne ikke initialiseres. De ønskede videokilde kunne ikke åbnes. (202) Det valgte kamera kunne ikke spejles. Fejl ved at tage et screenshot. Kontroller, om der er isat en USB-nøgle. Fejl på kabelforbindelsen Tabt / afbrudt forbindelse til kameraet. Spejling understøttes ikke af kameraet (optræder kun ved brug af multiplexeren). Ingen USB-nøgle sat i. Kontroller kabelforbindelsen, genstart terminalen. Kontroller kabelforbindelsen, genstart terminalen. Brug et kamera, som på hardwaresiden understøtter spejling. Isæt USB-nøgle. 19

20 CCI.Cam Problemafhjælpning Der kan vises flere fejlmeldinger på terminalen, som er afhængig af maskinen. En detaljeret beskrivelse af de mulige fejlmeldinger og af fejlafhjælpningen kan findes i maskinens brugsanvisning. Hvis maskinen ikke kan betjenes, skal det kontrolleres, om knappen "Stop" er trykket ind. Maskinen kan betjenes igen, når knappen trykkes ud. 20

21 Pos: 17 /CC-Isobus/Garanti 1 Pos: 19 /CC-Isobus/Kontaktadr 1 Pos: 20 /CC-Isobus/**** Seitenumbruch Pos: 21 /CC-Isobus/Gl 1 CCI.Cam Menustruktur 6 Menustruktur 21

22 === Ende der Liste für T extmar ke Inhalt === CCI.Cam Glossar 7 Glossar Betjeningsmaske Boolsk værdi CCI CCI.Cam ISOBUS Multiplexer Screenshot Terminal Touchskærm Fuld skærm-modus Skærmbilledets værdier og betjeningselementer defineres under ét som betjeningsmasken. De viste elementer kan vælges direkte via touchskærmen. En boolsk værdi er en værdi, hvor der kun kan vælges mellem sandt/falsk, til/fra, ja/nej osv. Competence Center ISOBUS e.v. Visuel maskinovervågning Databus til en landbrugs- eller kommunalteknisk applikation, som opfylder standarden ISO Bruges til at skifte videosignaler. Ved hjælp af denne enhed er det muligt at betjene flere kameraer på en videoindgang. Optagelse af det billede, der vises lige nu CCI 100 eller CCI 200 ISOBUS Terminal Berøringsfølsom skærm. Med denne skærm er det muligt at betjene terminalen. Kamerabilledet udfylder hele skærmen. 22

23 CCI.Cam Knapper og symboler 8 Knapper og symboler CCI.Cam Fuld skærm-modus Screenshot Spejl billede Tilkoble/frakoble automatisk modus Indstillinger Vise kamerabillede Vise flere kameraer Tidsinterval Tildeling Automatisk modus Nulstille Valg fra en liste 23

24 CCI.Cam Indeks 9 Indeks A Aktiver/deaktiver kamerabilleder til automatisk modus Alle indstillinger nulstil Allokere kamera Automatisk modus B Betjening... 8 C CCI.Cam... 4 F Fejlmeldinger Fremstil screenshot G Glossar H Hovedvisning (et kamera)... 9 Hovedvisning (flere kameraer) I Ibrugtagning... 6 Indledning... 4 Indstillinger Indtaste tidsinterval Installer software... 7 K Kamera, allokering Knapper og symboler M Menustruktur Montere terminal... 6 P Problemafhjælpning Programstart... 8 R Reference... 4 S Sikkerhed... 5 Sikkerhedsoplysninger Symboler... 5 Slukke for automatisk kameraskift Spejl billede T Tænde for automatisk kameraskift Terminal tilslutte... 6 Tilslutte et kamera... 6 Tilslutte flere kameraer... 7 Tilslutte ISOBUS/spændingsforsyning... 6 Tildel funktionsknapper Tildeling Tilslutning kamera... 6 Tilslutte multiplexer... 7 V Vælge fuld skærm-modus Vise flere kameraer Vise kamerabillede

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v3.06 Indledning

Læs mere

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning Reference: CCI.GPS v1.0 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5 CCI.Tecu Traktordata Brugsanvisning Reference: CCI.Tecu v5 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v5.01 Indledning 1 Indledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 CCI.C CCI.C. CCI.Tecu. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 CCI.C CCI.C. CCI.Tecu. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning Betjeningsvejledning Installationsvejledning ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 ISOBUS-maskinstyrning CCI.C Visuel maskinovervågning CCI.C Dokumentation og ordrestyring CCI.Tecu Traktordata CCI.Command GPS-sporstyring

Læs mere

ISOBUS-Terminal CCI 100/200. GPS-sporstyring og -delbreddekobling. GPS-indstillinger og traktorgeometri

ISOBUS-Terminal CCI 100/200. GPS-sporstyring og -delbreddekobling. GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning (DA) ISOBUS-Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring CCI.Cam Visuel maskinovervågning CCI.Control Dokumentation og ordrestyring CCI.Tecu Traktordata CCI.Command GPS-sporstyring og -delbreddekobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200. CCI.Cam. CCI.Control CCI.TECU. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200. CCI.Cam. CCI.Control CCI.TECU. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning Betjeningsvejledning Installationsvejledning ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 ISOBUS-maskinstyrning CCI.Cam Visuel maskinovervågning CCI.Control Dokumentation og ordrestyring CCI.TECU Traktordata CCI.Command

Læs mere

ISOBUS- Terminal CCI 100/200

ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring Brugsanvisning Reference: Menu v4 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Brugsanvisning til Campingvogn 2017 DK - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gør det muligt at styre de fleste

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Instruktion. Total genstart af HandDefy+

Instruktion. Total genstart af HandDefy+ Instruktion Total genstart af HandDefy+ Nogle gange kan du være nødt til at rense telefonen helt, for at nulstille den eller gøre den klar til en ny bruger. I denne instruktion beskrives en såkaldt Total

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update MMI opdatering til biler, der er udstyret med MMI high fx A8 (4E), A6 (4F), Q7 (4L), A5 (8T) og A4 (8K) via bilens eget cd-drev med tilbagemelding via Software

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Af / installation og opdatering af MONARCA systemet

Af / installation og opdatering af MONARCA systemet Af / installation og opdatering af MONARCA systemet V. 1.0 Indhold Generel afhjælpning af problemer 3 Opdatering 4 Afinstallation 6 Installation 7 - MONARCA 7 - MONARCA Live Wallpaper 10 Denne vejledning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK Brugervejledning Funktionsvejledning Tjekliste Software version 5.3.5 eller nyere Rev E DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Tjekliste... 3 2.1 Tjekliste-siden... 3 2.1.1 Kvittér for en opgave... 4

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder.

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder. Debranding af Nokia mobiler! For at komme i gang skal du have din computer forbundet til nettet, have et datakabel der kan forbinde din Nokia telefon med din computer og hente disse her 3 programmer :

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klienter 09. marts 2015 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Installation af Android klient

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klient 1. maj 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Installation af klient...

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 OBS! Fra 2014-12-15 levereres Handi Xcover 2 med licensnøgle (til Handi5 SW-licens) i stedet for kopieringsbeskyttet hukommelseskort. Forneden beskrives hvordan man laver

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80720607 DA UDGAVE: 02/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen -

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 1. marts 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download Side 3... App installation Side 3... Tilslutning Side 4...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Brugervejledning til smartphones

Brugervejledning til smartphones Brugervejledning til smartphones Gælder til mobiler med Android 5, 5.1 og 6. DanCell.dk Indholdsfortegnelse I. Forord... 2 II. Isætning af SIM-kort... 2 Mobiler med udtageligt batteri Mobiler uden udtageligt

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Prisberegner. Software version eller nyere. Rev A DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Prisberegner. Software version eller nyere. Rev A DK Brugervejledning Funktionsvejledning Prisberegner Software version 5.2.0 eller nyere Rev A DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Prisberegneren... 3 2.1 Tast prisen ind... 3 2.1.1 Kvitteringsliste ved

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere