en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne C.P. Baird

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne C.P. Baird"

Transkript

1 C.P. Baird en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne i Årbog 2011 fortalte Peter baird, M.a. (oxon), historien om sin far, frithiof Helge Christiansen, som var officeriudeflåden dedanskeskibeogsømænd, der sejlede for de allierede mellem 1940 og f.h. Christiansen døde sammen med alle andre ombordværende på Peter MÆrSk, der blev ramt afentysktorpedoogsankinordatlanten7.december denne gang, som opfølgning til sin tidligere artikel, beretter han om fire almindelige sømænds oplevelser i udeflåden under krigen, og han beskriverdenrolle,somnewcastleupontyneidet nordøstlige england spillede som hjemhavn for krigssejlerne. Han diskuterer de følger, som krigstjenesten fik for sømændene efter krigens slutning, oghvordansømændeneføltesigudelukkedeog glemte af den danske stat. WhenYouGoHome, Tell Them Of Us And Say, For Your Tomorrow, WeGaveOurToday. 1 JohnMaxwellEdmonds Introduktion Generelt er kronologien omkring Danmarkshistorien umiddelbart før og under 2. Verdenskrig velkendt: Ikke-angrebspagten med Tyskland 31. maj 1939, Besættelsen 9. april 1940 og som følge heraf 13 danske faldne soldater ved grænsen; efterfulgt af regeringens ordre om at opgive al modstand; samarbejdspolitikken, hvor befolkningens vrede mod tyskerne voksede og ledte til fredelige demonstrationer; dernæst Augustoprøret 1943; samlingsregeringens tilbagetræden 29. august 1943 og tyskernes indførelse af militær undtagelsestilstand; evakueringen af over 7000 jøder til Sverige i oktober 1943; intensiveringen af de hidtil spredte og tilfældige sabotageaktioner under Danmarks Frihedsråds ledelse; og endelig de allieredes befrielse af Danmark 5. maj Modstandsbevægelsen har i Danmark siden krigens slutning været bredt anerkendt og påskønnet i form af sejrsparader, mindearrangementer, medaljer, Frihedsmuseet på Esplanaden i København, Mindelunden i Ryvangen, 1 gravskriftpåmindesmærketforbritiskesoldaterikohimai den nordøstlige del af indien. 2 den nyeste udgivelse om danmarkshistorien på engelsk er, så vidt jeg ved, knud J.v. Jespersen: A History of Denmark, 2.udg.,2011.Seisærdiskussionens.27-30og om danmark under 2. verdenskrig. en broget Skare 33

2 samt af historikere 3, politikere og det danske samfund som helhed. Det er almindeligt kendt, at over 850 medlemmer af modstandsbevægelsen blev dræbt under Besættelsen, og atmangeflereblevsåret. Derimod har der i Danmark siden 1945 stort set ikke været bevidsthed om og anerkendelse af det, der med en vis ret kan kaldes den danske udenrigs-modstandsbevægelse, og i særdeleshed den rolle, de danske sømænd i handelsflåden spillede i forhold til at vinde krigen mod Tyskland, dengang de havde base ibyennewcastleupontyneiengland,hvis centrum uden overdrivelse mellem 1940 og 1945 blev kaldt Denmark upon Tyne 4.Fra april 1940 til september 1945 var der faktisk 6.300danskere,somfrivilligtsejledeforde allierede i kampen mod Tyskland; i konvojer over Atlanten og gennem Østersøen, i Middelhavet og over Stillehavet, i farvandene ved De Britiske Øers østkyst, og hen imod krigens af- 3 Jf.davidLampe: Hiler s Savage Canary, den vistnok eneste betydningsfulde undtagelse er historikeren Christian tortzen, som desværre døde 1. september beklageligvis er hans største forskningsprojekter Søfolk og skibe samt Krigssejlerne: træk af dansk skibsfarts historie ikke oversat til engelsk, men på engelsk findes danish Merchant Seamen and their Ships in british Service , i: Britain and Denmark Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries, redigeret afjørgensevaldsenogudgivetafmuseumtusculanums forlag i artiklen udgør rygraden for denne artikel, og jeg skylder stor tak til tortzens forskning. Modsætningen er Martin Conway og José gotovich (red.): Europe in Exile: European Exile Communities in Britain , berghahn books i bogen behandler landflygtige fra belgien, frankrig, nederlandene, Polen og tjekkoslovakiet. danmark er ikke engang nævnt. slutning som bidrag til de allieredes landgang i Italien, Normandiet og Japan. Igennem krigen blev omtrent 280 danske handelsskibe sænket, ogomkring1850danskesømænd døde i kampen for Danmarks frihed. Ifølge historikeren Christian Tortzen [..]varhandelsflåden[..](tilhvilkende danske sømænd i England kom til at høre under) [..] i realiteten en skjult militærstyrke [..] det fjerde ben i kronens forsvarsstyrker. 5 Denneartikelberetteromnogleafdesømænd, hvis historie blev en del af det, der siden blev kendt som udeflåden, og som udgjorde reservemandskabet af danske sømænd (The Danish Pool), der lod sig hverve til at bemande allierede handelsskibe. Artiklen beskriverderesliv,nårdebefandtsigpålandi Newcastle upon Tyne, der af de britiske myndigheder var udpeget som hjemhavn for de danske sømænd, der ankom til Storbritannienefter1940.Detpåstås,atderesoplevelser, modogpatriotisme,somafdeallieredeblev anerkendt krigen igennem, var på samme niveau som hos dem, der deltog i den danske modstandsbevægelse i hjemlandet; og deres indsats fortjener at blive alment kendt i deres eget land. Fire af disse mænd var Carlo Andersen, EdmundPetersen,HenrikJessenogErikKragelund Nielsen. Carlo andersen Kunfå hvisnogen afdedanskesømænd, som pludselig befandt sig i Newcastle efter april1940,kanværeankommetdertilunder 5 op.cit.note(4)s Årbog 2012

3 mere dramatiske omstændigheder end Carlo Andersen 6, der stammede fra Aalborg. Carlo havdesejlet,sidenhanvar14.hanvarhyret pås/selse,dersejledeimiddelhavetideførstemånederaf1940,daskibetfikproblemer med skibsskruen. Skibet var i dok i Casablanca i Marokko, på det tidspunkt fransk koloni, men da Frankrig blev besat af Tyskland, fik ELSE ikke afrejsetilladelse. Mens Carlo var tilbageholdt i Casablanca, blev han slået ned med en jernstang af en araber, der stjal alle hans værdier og efterlod ham liggende i en blodpøl. Han blev fundet af politiet og bragt bevidstløs til hospitalet. Efter udskrivelsen fra hospitalet forsøgte hantregangeatflygtefracasablanca.veddet første forsøg sejlede han og syv andre skibskammerater ud på Middelhavet i en af redningsbådenefraelse,mendetoprørtehav tvang dem tilbage i havnen. Senere, denne gang sammen med fire andre sømænd, sejlede han igen ud fra Casablanca, men dårligt vejr tvang deres lille båd omkring 160 km langs kysten, før de blev standset af en destroyer fra det franske Vichy-styre. De ombordværende blev arresteret og sendt tilbage til Casablanca, hvor de blev idømt 15 dages fængsel af nazisterne. De overlevede på to skiver brød om da- 6 Carlo andersens historie er baseret på et detaljeret spørgeskema, som han udfyldte efter forespørgsel af inger batchelor, menighedsrådsformand ved den danske kirke i newcastle,i1987.informationenomdeskibe,hansejlede med,stammerfrahanssøfartsbog.carloandersenskrev desuden om sine oplevelser i Marokko i artiklen flugten framarokko i:j.hjort(red.):den Danske Sømand Under De To Verdenskrige og ,Samlerensforlag, københavn gen og en vandig suppe med to-tre bønner i. Carlos tredje og sidste flugtforsøg involverede tyveri af en redningsbåd fra et belgisk skib. Hanogenandendansker,JørgenThomsen, samttobelgiskesømændfraantwerpenmonteredeenekstrakøl,sådekunnesejlebåden somenyacht.dettognidageatkrydseover framarokkotilgibraltar,ogundervejsfikde hjælp fra en spansk fiskerbåd, hvis besætning forsynede dem med vand og gav dem retningsanvisninger. Deres proviant bestod hovedsageligt af sardinolie. IGibraltartogCarlohyresomkokpåen britisk olietanker, SAN ZEFERINO, indtil de nåede Free Town i Sierra Leone. Dernæst kom han om bord på en new zealandsk troppetransport,rangitata,derankomtilliverpoolimarts1942,hvorefterhanigenafmønstredeogafdebritiskeimmigrationsmyndigheder blev beordret til at tage til Newcastle og dér tilslutte sig reservemandskabet af danske sømænd. Ved ankomsten blev han stillet over for det gængse valg mellem at sejle for briterne eller arbejde for Skovkommissionen som afløsning for indrullerede britiske mænd i det vigtige arbejde med at skaffe tømmer, blandt andettilkrigsformålogafstivningafminegange. Carlovalgteatvendetilbagetilhavetog havde efterfølgende hyre på coastere, der besejlede ruten mellem Glasgow i Skotland, Blyth nær Newcastle og Cardiff i Sydwales; en rute, der blev berygtet som EBoatAlleypå grund af de aktive tyske motortorpedobåde, kendtsome-både.seneresejledehanikonvojer mellem Skotland og Vestafrika, hvor de skibe, han sejlede med, blev angrebet af ubåde. en broget Skare 35

4 Han fik malaria, tog endnu en tur på en coaster, der sejlede kul fra Newcastle til kraftværket Barking i Essex. Dernæst blev han hovmesterpås/ssvanholm,hvorhanhjalpmed at skaffe forsyninger til de allieredes 8. Armé, da den invaderede Sicilien og Italien; og han arbejdede på S/S HARDICANUTE med at sejle fisk fra Island til England med kul som returfragt,daskibetblevangrebetaftyskeflyvere. Ved krigens slutning sejlede han med S/S HA- RALD,etforsyningsskib,somassisteredebritiske og allierede tropper under de allieredes landgang i Normandiet på D-dag. Edmund Bonnano Petersen En anden ung sømand, der ankom til Newcastle betydeligt senere end Carlo efter sine egne dramatiske og sindsoprivende oplevelser, var Edmund Petersen 7.Edmundvarfødti 1926ogtoghyresomkahytsdrengombordpå S/S AXEL CARL, som tilhørte rederiet Heimdal i København. Han var 15 år gammel, da skibet ankom til Korsør i foråret 1941 med en ladning kul fra Hamborg til DSB. I de næste mange måneder sejlede AXEL CARL under tysk kontrol mellem danske og tyske havne og ved en enkelt lejlighed til Rotterdam i det tysk besatte Nederlandene. Både i Rotterdam og Hamborg blev skibet bombet og ramt af maskingeværsalver fra det britiske luftvåben, men uden at lide nævneværdig skade. 7 edmundpetersenskrevenbiografiommandskabetpå S/SaxeLCarL ,privattryk2004,ogjegharfået venlig adgang til den af hans datter Charlotte Stenholt. I forsommeren 1941 medbragte AXEL CARLenblandetlastfraHamborgtilLeningrad, da Sovjetunionen på det tidspunkt var Tysklands allierede. Den 20. juni gik sovjetiske agenter om bord og arresterede besætningsmedlemmet Nicolai Krecow, der var født i Sovjetunionen, men som ung var stukket af til Frankrig. Senere var han kommet til Danmark, sejlede på danske skibe og blev gift. Han blevikkesetsiden.den22.juni1941opsagde Hitler pagten med Stalin og invaderede Sovjetunionen i Operation Barbarossa. Da Leningrad blev angrebet, mens AXEL CARL stadig lå i havnen, entrede sovjetiske soldater med maskingeværer skibet, arresterede Edmund og resten af besætningen og bragte dem ind til land. Det sidste, de så af AXEL CARL, var, dadedanskeflagpåsidenafskibetblevmaletoverafsovjetiskearbejdere,ogdannebrog blevtagetnedogerstattetafhammerogsegl. De næste 18 måneder var Edmund og restenafbesætningenfraaxelcarlkrigsfanger i fængsler og koncentrationslejre i forskellige dele af Sovjetunionen. Kosten bestod af en blanding af hirsegrød, kålsuppe, saltet fisk, brød (ofte muggent) og vand. Mændene blev kronraget og sov på træplanker med høfyldte lærredssække som madrasser. De havde konstant lus. I en af lejrene bestod toiletterne af bjælker over et stort hul i jorden, og de blev brugtafoptil200fangeradgangen.tilfælde af tyfus forekom ofte. Transporten til en fangelejr i Sibirien indebar 12 dages indespærring i en uopvarmet kvægvogn sammen med omkring 60 andre fanger, hvor de rejste over tilsyneladende en- 36 Årbog 2012

5 axel CarL set fra bagbord. Her arbejdede den 15-årige edmund bonnano Petersen i 1941 før han kom til at tilbringe 18 måneder tilbageholdt i Sovjetunionen. foto: M/S Museet for Søfart axel CarL seen from the port side. this is the ship on which the 15 year old edmund bonnano Petersen served in 1941 before being incarcerated for 18 months in the Soviet Union. Photo: Maritime Museum of denmark deløse stepper i bidende koldt vejr, og sneen trængte ind i vognen gennem sprækkerne. Adskillige fanger døde og blev taget ud og efterladtpåstepperne,nårtogetstoppede. Ved forskellige lejligheder blev Edmund og hans besætningskammerater forhørt af sovjetiske kommissærer. Selv om de tilbød at sejle for de allierede, fik de at vide, at de blev behandlet som fjender, fordi danske soldater kæmpede sammen med tyskerne mod Sovjetunionen på Østfronten. Otto, et af de andre besætningsmedlemmer, spurgte Edmund: Hvad helvedehardegjortderhjemme,sidenviskalvære ien[ ]krigsfangelejr? 8 Det var Karanda-lejren nær den kinesiske grænse, hvor kosten var særligt ringe, så besætningsmedlemmernes helbred led under det, og der udbrød dysenteri. Et finsk besætningsmedlem, Sjöholm, døde som 34-årig efterfulgt af to danskere, Hans Larsen på samme alder og Frede Christiansen 8 i 2003 udtalte den daværende danske statsminister, andersfoghrasmussen,forførstegangoffentligtkritikaf danmarks samarbejde med det nazistiske tyskland som et moralsk svigt i sin tale for 60-året for ophøret af den samarbejdende koalitionsregering en broget Skare 37

6 Mindetavle ved St. nicholas buildings, som var centrum fordedanskesøfolkinewcastleupontynemellem1940 og et billede af bygningerne kan ses i Årbog 2011, s. 47. foto: C.P. baird Commemorative plaque on the rear wall of the St. nicholasbuildingswhichwerethefocusofthedanishseamen s lives in newcastle upon tyne between 1940 and a photograph of the buildings can be seen in Årbog 2011, p. 47. Photo: C.P. baird Mindetavle ved sømandskirken tæt ved kajkanten i newcastle upon tyne. foto: C.P. baird Commemorative plaque at the danish seamen s bethel orchapelnearthequaysideinnewcastleupontyne. Photo: C.P. baird på35år.alletreblevbegravetsideomsidepå de sibiriske stepper. Senere i 1942 blev de resterende besætningsmedlemmer bedt om at underskrive et tilsagnomatsejlefordeallierede,ogdade gjorde det, fik de at vide, at de ville blive overdraget til briterne i Persien, det nuværende Iran. Dette var en dag med fantastisk glæde! De fik deres pas, som de ikke havde set siden Leningrad, tilbage, og med tog blev de ført til Krasnovidsk ved Det Kaspiske Hav. Undervejs solgte de, på forskellige stationer hvor toget gjorde holdt, lynlåse fra deres tøj, løse knapper,vesteogjakkerforatkunnekøbemad. Endelig sejlede de over Det Kaspiske Hav tilbaku,hvordeigenblevfængsleti2½dage, førdeblevløsladt,mødtafdensvenskekonsul og indlogeret på et førsteklasses Intourist Hotel med tjenere i sorte og hvide uniformer. Sengene havde hvide lagner og tæpper, men sømændene var så uvante med al den komfort, atdekunkunnesovepågulvet.dernæstblev deiteheranbudtvelkommenafdenbritiske øverstbefalende, fik uniformer fra den britiske 38 Årbog 2012

7 hær (der kunne ikke skaffes flådeuniformer), fikmorgenmadmedvarmgrød,pressetog saltetoksekødfradåse,spejlæg,brødogte ogsåmeget,somdevillehave.despilledeen fodboldkamp mod britiske soldater og mødte den danske ambassadør og hans kone. Defikatvide,atdervartrehovedårsagertil deres løsladelse fra Sovjetunionen: Fra begyndelsen af deres fangenskab havde de tilbudt at sejle for de allierede; andre danske sømænd havde gjort tilsvarende siden krigens udbrud; og den svenske konsul havde været meget aktivpåderesvegneefteratværeblevetkontaktet af rederiet Heimdals ejere. Desværre blev AXEL CARL s førstestyrmand dræbt i en trafikulykke i Teheran; han var det femte besætningsmedlem, som mistede livet. Fra Persien krydsede Edmund og hans tilbageværende skibskammerater Det Røde Hav, hvorefter de rejste nordpå gennem Palæstina til Cairo, videre til Alexandria, hvor de blev indrulleret i den britske handelsflåde og mødte andre danske sømænd fra ROBERT MÆRSK, GUDRUN MÆRSK og THUREBY samt andre skibe i allieret tjeneste. Edmund selv og omtrent halvdelen af besætningen fra AXEL CARL tog hyre på et norsk motorskib, HER- MELIN,hvordeimereendetårtransporterede flybrændstof og tropper fra den britiske 8. armé mellem Alexandria og forskellige havne langs den nordafrikanske kyst; ofte under angrebaftyskeogitalienskeflyogubåde. Alles nerver var på højkant under de angreb, vi oplevede. De kom som lyn fra en klar himmel, og vi havde flybrændstofilastrummetunderos.vividstealle, hvad der ville ske [hvis vi blev ramt] skibet ville simpelthen eksplodere[ ] Vores nerver blev udsat for pres dag og nat! Sommetider blev mænd trukket ud fra lastrummet, bevidstløse af dampe fra brændstoffet under af- og pålæsning. På det tidspunkt var et sjette besætningsmedlem fra AXEL CARL afgået ved døden; donkeymand Olaf Christian Hansen faldt over bord i Alexandrias havn, da han havde taget hyre som besætningsmedlem på ROBERT MÆRSK, og druknede. Han blev begravet på 8. Armés krigskirkegård i Alexandria. Gradvist, efterhånden som den tyske krigslykke endegyldigt vendte, sejlede HERMELIN i konvojer længere og længere mod vest i Middelhavet og nåede til sidst Gibraltar. I juli 1943 deltog HERMELIN i de allieredes invasion af Sicilien, igen med transport af brændstofcontainere og tropper fra 8. armé. I august overværedeedmundimessinafeltmarskalmontgomery, der senere ledte Danmarks befrielse, køre gennem byen, mens han vinkede til sine tropper. Efter endnu flere sejladser i pendulfart mellem Alexandria, Malta, Nordafrika, Sicilien og Italien blev HERMELIN lastet med sækkevis af hasselnødder, hvilket besætningen var lykkelige for, fordi de gav ekstra beskyttelse imod torpedoer, og tilsluttede sig en konvoj på 30-40skibefraGibraltartilEngland.Pådettidspunkt havde de danske skibe fået tilladelse til at hejse Dannebrog: Det var et vidunderligt syn atsedetdanskeflagpåalledisseskibe.vihavde heletidenværetkedeaf,atdedanskeskibeførte britiske flag! Ved ankomsten til England var alle glade og spændte [ ]. Der var smukt, og det regnede. en broget Skare 39

8 Vivargladeforatmærkeregnen[ ].Køerne græssede på markerne. Vi besøgte de engelske pubber[ ]vifølteosgodttilpas[ ],englænderne var meget gæstfrie og venlige at tale med [ ]. Efter at have været på HERMELIN i 17 måneder afmønstrede Edmund i Liverpool og kunne langt om længe rejse til Newcastle for at lade sig indregistrere i The Danish Pool, hvor der var en særlig atmosfære blandt de danske og norske sømænd». Efter tre uger tog Edmund hyre på INGER TOFT, der lå for anker ved South Shields ved floden Tyne, og sejlede derefter hovedsageligt ikonvojertilogfraisland,menkrydsedeogså ved en enkelt lejlighed Nordatlanten til Canada. Han bød Atlanterhavets storme velkomne, fordi de forhindrede de tyske ubåde i at kommeoptiloverfladen. Ellers var der konstant en nervøs stemning. En morgen blev INGER TOFT ramt af en torpedo og brækkede i to dele, og flammer og vand væltede ud af koøjerne. Det tog kun sølle 70 sekunder (en britisk fregat, der var følgeskib, tog tid), før skibet sank. Edmund tilbragte to timer i havet, mens han klyngede sig til enplankefraenafskibetsluger,førhanblev reddet af fregatten. Vi blev behandlet vældigt pænt.vifikvarmte.vifiksnartvarmenigen[ ] vi fik det snart bedre. Via Loch Ewe og Edinburgh i Skotland vendte Edmund og de andre overlevende tilbage til Newcastle, hvor de hver modtog 25 frathedanishpoolsomkompensationfor mistede ejendele efter torpederingen og yderligere 25 fra penge indsamlet af danskere bosiddende i London. 25 var det gængse beløb beregnet til menige sømænd; officerer fik en del mere. Hans sidste skib blev S/S ROTA, et køleskibirutefartmellemlondon,belfastiirland og Glasgow i Skotland. Da han var i land ilondon,søgtehanlymoddetyskebombefly og V2-raketter i undergrundsstationerne. Da krigen mod Tyskland endte, var det fantastisk atværeilondonpåbefrielsesdagen.alleskibene ikajoglangsthemsentudedemedhornene[ ] sirenerne lød hele dagen, alle på land var lykkelige. Dervarfriølipubberne,ogdeholdtåbenindtilde tidlige morgentimer. Som mange andre sømænd i udeflåden og omtrent halvdelen af besætningen fra AXEL CARL vendte Edmund ikke tilbage til Danmark efter krigen. Han var stadig kun 19 år gammelogendnuikkeparattilatslåsigned. IBlythfikhanhyrepåULLAfrarederietLauritzen som en fredelig handelssømand, men hanfandtdetmedtidensværtatværepået skib, der sejlede alene og ikke i konvoj. Indtil dahavdehankunkendttilatværekrigssejler. Han vendte endegyldigt tilbage til Danmark i sommeren Henrik Jessen En tredje krigssejler, som efterlod sig optegnelser om sine oplevelser under krigen, var Henrik Jessen 9.Dakrigenbrødudi1939,varhan kun16årgammel,menhanhavdeallerede hyrepåhandelsfartøjetbrynhild.daskibet ankomfraaalborgtilblythvednorthumber- 9 HenrikJessen:diary aviewofWorldWariiby a danish Merchant navy Seaman on the atlantic ocean, privattryk i 1990 erne. 40 Årbog 2012

9 bibliotek og læserum i sømændenes klub i St. nicholas buildings. kurér, der var en avis på dansk for de danske søfolk fra 1942 til 1945, bliver læst i for- og baggrunden. foto: M/S Museet for Søfart Library and reading room in the seamen s club in thest.nicholasbuildings.copiesofthe kurer,the danish language newspaper produced for the danish seamen between 1942 and 1945, are being read in the background and the foreground. Photo: Maritime Museum of denmark lands kyst i april 1940, fik mandskabet besked om,atdanmarkvarblevetinvaderet.bryn- HILD blev straks konfiskeret af briterne, udstyret med firetommers skibskanoner og maskingeværer, og dernæst sendt ud på konvojsejlads til Canada, hvorfra de vendte tilbage med en last bestående af tømmer og stålplader.påenandenrejsesenerei1940,tilcanada, USA, De Vestindiske Øer, Guantanamo og Den Dominikanske Republik, blev skibet strejfet af ammunition fra maskingeværer fra en tysk Junker 52-bomber. Kaptajnen fik et af sine brilleglas og en messingknap på uniformsjakken skudt væk. De eneste andre skader var otte skudhuller i skibets skorsten og et enkeltietdørpanel.fireandreskibeikonvojen blev sænket af tyske ubåde. Da BRYNHILD lagde til kaj i Liverpool på turen tilbage til England, afmønstrede Henrik og blev sendt med tog til Newcastle. Han lod sigregistrerevedthedanishpoolist.nicholas Buildings og fik hyre som matros på ULLA inorthshields,førskibettilsluttedesigendnu en konvoj, der mellem december 1940 og ja- en broget Skare 41

10 officerernes spisesal i sømændenes klub. På væggen hænger et fotografi af Winston Churchill og det amerikanske Stars and Stripes. Mange krigssejlere sejlede på amerikanske skibe. foto: M/S Museet for Søfart the officers dining room in the seamen s club. the photograph on the wall is of Winston Churchill. note also the Stars and Stripes. a number of krigssejlere served on american ships. Photo: Maritime Museum of denmark nuar1941skullehentemeretømmerogståli Canada. På udrejsen blev fire skibe torpederet, ogpåhjemrejsenmistedemantreskibe. Henrik afmønstrede igen, og efter endnu et ophold i Newcastle, indtil pengene begyndteatslippeop,fikhanhyrepådagoii,der sejlede i konvoj til Lagos i Nigeria og retur til Southamptonmedenlastbeståendeafkakao og jordnødder. Den næste sejlads med DAGO II var som del af en anden konvoj til Canada efter tømmer, stål og landbrugskemikalier. Tre skibe blevsænketafubådepåudrejsen,meningen skibegiktabtpåhjemturentrodsdårligtvejr med op til syv-otte meter høje bølger. Efter endnu engang at have afmønstret vendte Henrik tilbage til Newcastle og mindes begejstringen over at være hjemme. Hans næste skib var M/S BORNHOLM med endnu en konvojtilcanadaoghjemkomstijanuar1943. Dennegangvarstormenesåvoldsomme,atfire redningsbåde røg over bord, indgangsdøren til kahytterne blev smadret, så vand væltede ind, adskillige ventilatorer blev beskadiget, og meget af tømmeret på dækket blev rykket løs. Efter at have tilbragt otte uger med reparationer 42 Årbog 2012

11 i St. John s ved Newfoundland vendte BORN- HOLMsikkerttilbagetilEnglandiapril.Da de lastede om i Thameshaven før hjemkomstentiltyne,såhenriktobombeflymeden hale af flammer efter sig på vej mod London, projektører gennemlyste himlen, og han hørte antiluftskyts blive affyret. Tilbage i Newcastle så han ved et af sine ugentligebesøghosthedanishpooletopslag, som eftersøgte danske sømænd, der ville tilslutte sig den danske afdeling af British Royal Navy. Henrik og vennen Danny Olsen søgte ogfikafskedfradendanskehandelsflådeaf kaptajn J. P. Madsen, den danske konsul ved konsulatet i Neville Street, før de lod sig indrullere i den kongelige flåde og sluttede sig til andre danskere, der også havde meldt sig til to måneder med marchtræning, riffeløvelser og artillerihåndtering ved et ombygget feriecenter iskegnesspåenglandsøstkyst.hanblevderefter sendt til en anden Royal Navy-lejr i Cornwall for at få træning i specialstyrkefærdigheder, antiluftskyts og flygenkendelse. Derefter tilbragtehantremånederombordpåenfisketrawler som kanonér. På det tidspunkt blev danske sømænd rekrutteret som mandskab på minestrygere. Efter træningen i fjorden Forth i Skotland, kvalificerede Henrik sig som bådsmand om bord på flådens øvelsesskib HMS DRAKE i Plymouth, før han tilbragte sommeren 1945 som besætningsmedlem på en minestryger, der arbejdede ud for den belgiske kyst med base i Zeebrugge. Midt i august fik de danske minestrygere tilladelse til at sejle til Danmark, hvor de lagde til kaj i Christianshavn. Henrik tilbragte tiden med familie, venner og naboer, før han blev bragt tilbage til England af en britisk krydser for officielt at tage afsked med Royal Navy. Den10.oktober1945vendtehantilbage til Newcastle, fik arbejde som nedbrydningsarbejderogblevseneregiftdér.hanvarenaf de danske sømænd, som kom igennem krigen uden mén og med minder om glade timer tilbragt med kærlighedsaffærer, svireture og underholdende forestillinger i Storbritannien, AfrikaogCanadasommodvægttilprøvelserne og de evigt tilstedeværende farer om bord pådenordatlantiskekonvojer. Erik Kragelund Nielsen Erik Kragelund 10, den sidste af de sømænd, hvis krigsmemoirer danner grundlaget for denne artikel, blev født i 1924 og var i april 1940 lærling på et norsk skib, der lå i havnen SantosiBrasilien.UnderkrigentilhørteBrasilien den tyske side, og myndighederne forhindredederforeriksskibiatsejleforatslutte sig til de allierede, selv om Erik begyndte krigsårene med at blive involveret i en slåskampmodnogletyskesejlerepåvolgabarog som resultat deraf tilbragte fem dage i et brasiliansk fængsel. Da skibets kaptajn nægtede at lade besætningen afmønstre, deserterede Eriksammenmednogleandreskibskamme- 10 erik kragelund nielsen: Excluded and Forgotten,privattryk februar erik er i øjeblikket ved at skrive en artikel om dansk deltagelse i operation overlord (danish Participation in operation overlord), en stort set overset episodemeddeltagelseafkrigssejlerneogandredanskere ved d-dag og landgangen i normandiet. en broget Skare 43

12 Sømænd spiller snooker i klubben. bemærk fagforeningsbanneret og tavlen med annoncer for ledige stillinger på skibene. foto: M/S Museet for Søfart Seamen play snooker in the seamen s club. note the flag of the United Seamen s Union and the blackboard used to advertise shipboard vacancies. Photo: Maritime Museum of denmark rater, fandt vej til USA og påmønstrede et andet norsk skib, der skulle til England. Mellem HalifaxiNovaScotiaogLiverpoolblevskibet torpederet. Redningsbådene på styrbord side blev ødelagt under angrebet, og dem på bagbord side kunne ikke sænkes ned, fordi skibet havde slagside. Erik og syv andre overlevende, inklusive tre sårede, formåede at kravle op i enredningsflåde.havetvarioprør,ogdebesluttedesigforatbindesigselvfasttilflåden, som dog flere gange drejede rundt, så de ombordværende hver gang blev nødt til at binde knuderne op på sig selv og de sårede, så de undgik at drukne. Erik var fristet til at opgive kampen, men fandt styrke til at fortsætte: Jeg villeikkekungøreminpatriotiskepligtogkæmpe formitfædreland,mendervarogsåenvisuretfærdighed i det. Jeg var 17 år gammel og havde endnu ikkekyssetenpige.dajegbad,spurgtejeg,om Han (Gud) virkelig syntes, at det var retfærdigt? To sømænd døde, og deres kroppe forblev under redningsflåden hver gang, den vendte rundt. Dem, der stadig var i live, dykkede ned for at befri dem, men efterhånden kostede det for mange kræfter. De fik fjernet nogle af de dødes klæder, og deres lig blev overgivet til havet. Fire dage senere blev de overlevende taget ombordpåencanadiskkorvet,hvor2.maskinmesteren, en af de sårede fra redningsflåden, døde og blev begravet til søs. Besætningen på korvetten tilbød danskerne et canadiskflagtilatsvøbeomkringkroppen,men de nægtede at tage imod det. Dérbestemtejeg migfor,athvisjegellernogleafmineskibskammeraterskullebegravestilsøs,skulledetværemed detdanskeflag,dannebrog,omkringos.vilavede vores egne flag. Jeg kendte de rette proportioner fra skolen i Esbjerg. Vi lovede hinanden, at det var disse flag, vi ville bruge. EfteretkortopholdpåethospitaliIsland ankom Erik til England og drog mod Newcastle, som han husker som repræsentant for etfritdanmarkigennemdemørkeår.derefter gjorde han tjeneste på britiske skibe indtil 1942, hvor han fik hyre på et amerikansk skib, som udgjorde en del af en konvoj på 38 handelsfartøjer og 11 krigsskibe, der skulle til 44 Årbog 2012

13 MurmanskiSovjetunionenlangsdensåkaldte Helvedeskorridor. Under sejladsen blev alle 11 krigsskibe og 19 af handelsfartøjerne sænket af ubåde, fly eller tyske slagkrydsere. Nær Murmansk blev to fly, som man troede skulle tilatangribekonvojen,skudtned;førstsenere erfarede man, at det havde været venligtsindede sovjetiske jagerfly. Da skibet nåede Murmansk, var otte besætningsmedlemmer døde, og en var blevet sindssyg. De tilbragte hele den dystre vinter dér, og Erik blev behandlet for et skuldersår forårsagetafengranatsplint.etsovjetiskskib strandede tilfældigvis ved Bjørneøen; alle besætningsmedlemmer blev henrettet, formentlig på grund af pligtforsømmelse. Langt om længe sejlede returkonvojen. Adskillige skibe gik tabt på tilbagevejen til USA, og Eriks skib ramte en mine nær Island. Besætningenønskedeatforladeskibet,menkaptajnen holdt dem væk fra redningsbådene ved attruedemmedenpistol.tilsidstgrundstødteskibetogmåtterepareres,sådetnødtørftigt kunne sejle ind i Hvalfjord. Senere,tilbageiUSA,uddannedeEriksig til officer. Mod krigens slutning var han om bord på en tanker, der medbragte flybrændstof fra Houston i Texas via Chittagong og dernæst fra Den Persiske Golf til Stillehavet syd for Australien. Brændstoffet blev omlastet til hangarskibe og ubåde, der sejlede ved siden af med en fartpå15knob.eriksskibvarbeskyttetmod angreb fra japanske kamikazepiloter af seks krigsskibe. De lagde til kaj i Yokosuka få dage efter,japanhavdeovergivetsig. Efter krigen slog Erik sig ned i USA, men han vendte tilbage til Danmark i 1990 erne. Siden 1945 har han utrætteligt arbejdet for at sikre, at de danske krigssejleres bidrag til Danmarks frihed bliver ordentligt anerkendt, og at deres interesser beskyttes. Han er nu formand for Allierede Krigssejlere ( ) og for Danske Veteraner Derudover er han bestyrelsesmedlem i den fond, som bevarer mindesmærker til ære for kampen mod den tyske besættelse. Newcastle under krigen I en tale i Newcastle 5. februar 1941 udtalte Sir Arthur Salter, parlamentssekretær i ministeriet for søtransport, Ministry of Shipping, at den britiske regering ønskede, at alle danske officererogsømænd[ ]skalhaveenfornemmelseaf, atderheristorbritannien,herinewcastle,findes etlillestykkedanmark,derkanværeenformfor hjem for Jer [ ]. 11 Hvordan var livet for Carlo, Edmund, Henrik, Erik og de tusindvis af andre danske sømænd, når de var i land i den by, der blev deres hjem mellem 1940 og 1945? 12 Medsinekurvedeperronerogdetimponerende, store hvælvede tag understøttet af 11 Christian tortzen op.cit. note (4) s i midten af 1980 erne levede der stadig adskillige danske sømændiogomkringnewcastleupontyne,ogi2012 varderesoverlevendeslægtningesåvenligeatudfylde etspørgeskemaomkringoplevelserneunderkrigen.jeg harogsåværetsåprivilegeretatfåkontakttilnogleaf de danske krigssejlere, som vendte tilbage til danmark, oghørtderesberetningerpåførstehånd.hvorderikke er angivet andre specifikke referencer, stammer de fleste oplysninger i denne artikel fra disse kilder. en broget Skare 45

14 slanke jernsøjler har Central Station en fremtrædende og gennemgående rolle i deres historier. Her ankom de fleste for første gang til Newcastle, og her tog de den afsked, som kunne være den sidste, med venner og naturligvis også ofte deres lokale kærester, under det store ur eller over kaffe og kage i cafeteriaet. Stationen var også en overnatningsmulighed indtil de blev smidt ud for dem, der ikke havde nogen penge til natlogi, og her kunne man fåetbadforenshilling.isammeperiodevar deropsatetstortteltudenforstationen,hvor nogle venlige kvinder uddelte te og kiks til værdigt trængende. Fra stationens hovedindgang gik man tværsovervejentilnevillestreet10,optil2. sal i en bygning, der siden er revet ned og erstattetafenkontorbygningfra1960 erne(baron House), og her lå det danske konsulat. Fire stole og en topersoners sofa stod i venteværelset på en repos sammen med et lille kaffebord, hvordervarplaceretenvasemedpåmalede piletræer,gultoggrøntpåenhvidbaggrund, og med en buket tørrede blomster. Der stod også et askebæger. I et lille tilstødende kontor sadendamevedenskrivemaskine.vedsiden af hendes lå konsulens kontor med kaptajn J.P.Madsensnavnpådøren.Hanvaretkendt ansigt blandt de sømænd, som i de første år skulle have kontrolleret og stemplet deres pas, nårdedrogudpåennysejladsmedetskib. 13 Den danske sømandsmission i Horatio Street ved kajen med præsterne H.M. Jensen og senere Mogens Bach (BD, Bachelor of Di- 13 Henrik Jessen op.cit. note (9). vinity) tog sig af dem, der havde umiddelbart brug for hjælp ved ankomsten til Newcastle. Da antallet af danskere i byen voksede igennem krigen, blev Helmer Mørch, præsten fra Hull,sendtudforathjælpe,efterdendanske kirke i Hull var blevet bombet. Der var intet dansk sømandshjem i byen; sømændene måtte finde deres eget logi. Dette stod, ligesom på mange andre områder, i modsætning til forholdene for de norske krigssejlere, der også havde Newcastle som hjemhavn. DehavdeetsømandshjempåWestmoreland Road,hvorErikfiklovtilatboetpardage,da han første gang ankom til Newcastle efter at have haft hyre på adskillige norske skibe. Derefter blev han bedt om at flytte ud, fordi han var dansker. Nordmændene havde også deres egensocialeklubpåosborneroad,hvorde fikbesøgafkonghaakonvii. NoglesømændboedeienperiodepåFrelsensHærsherberg. Det hjalp noget, da Billy Storm, en kontoristvedthedanishpool,sidsti1942udarbejdede en liste over godkendte adresser. Westmoreland Road, Jesmond Road, Osborne Road, Portland Road, Maple Street og Sandyford var nogle af de gader, hvor sømændene kunne finde et sted at indlogere sig og alle lå tætpåbyenscentrum. Rationeringsbøger med mærker til kød, sukker, klæder osv. blev udstedt til sømændene via The Danish Pool, og rationeringsmærker til fødevarer blev normalt givet videre til deres logiværter. Huslejen lå mellem 1 og 30 shillings om måneden. Henrik Jessen havde fast logi hos en 68 år gammel enke, Mrs. Lewis, i Bentinck 46 Årbog 2012

15 Philip noel-baker spiller billard 6. november Han var parlamentssekretær i det britiske Ministry of War transport og besøgte klubben med den danske ambassadør for at indvie en ny udvidelse af klubben. til højre holder fagforeningsformanden børge Møller enkø,mensorlogskaptajnjacob,bestyrelsesformandi klubben, står ved siden af ham. foto: M/S Museet for Søfart Philip noel-baker plays billiards in the seamen s club on He was the Parliamentary Secretary of the Ministry of War transport who visited the Club with the danish ambassador on that date to inaugurate anewextension.børgemøller,theleaderofthe Seamen s Union, holds a cue on the right. next to him is Commander Jacob, the Chairman of the Management Committee of the Club. Photo: Maritime Museum of denmark Road 5. Hun sørgede godt for ham: Baconsuppe med gule ærter og rodfrugter, kødtærter, pølser på dåse, røget sild, kager, frugt inklusive grapefrugt og bananer, sandwich og brød ristet over åben ild med en 18 tommer lang ristegaffel, der altid stod parat i en tung bronzevase til venstre for pejsen, ost, tomater, salat, kakao og the. Desuden var det muligt at få et bad. Han gikofteturmedhendeshund,jess,ibrighton GrovePark.Hansskjorterblevvasketpåetkinesisk vaskeri på Westgate Road. Underholdningen inkluderede dans og jævnlige forestillinger i de lokale biografer. Dervarogsåhyppigebesøgtilenbiografmed ugerevy, hvor der var en restaurant ovenover. Sømændene forlod sjældent byen, når de var i land; dels fordi deres bevægelsesfrihed var begrænset af de britiske myndigheder, dels fordi detvardyrt.detvarhellerikketilladtfordem at eje biler, motorcykler, cykler og endda visse kort og guidebøger ifølge udlændingeloven af 1940, Aliens (Movement Restriction) Order, med mindre de blev undtaget fra reglerne via politimesterens kontor. Nogle gange lykkedes det dem at tage på ture til kysten, især WhitleyBayogettivolivedSpanishCitykendetegnet ved sin bemærkelsesværdige kuppel, eller på picnic i sandklitterne, hvor man soppede ved Seaton Sluice. En enkelt gang fik Henrik kørelejlighed ind i Northumberland sammen medenmedlogerende,kencritchley,derbestyredeetlokaltskibsværft,foratkøbetomater, majroer, gulerødder og æg. Det var uundgåeligt, at druk i de lokale værtshuse blev et tilbagevendende tidsfordriv. Nogle gange opstod der slagsmål over fortrædeligheder, der var opstået, men undertrykt, nårmændenehavdeværettilsøs.erikunderstregerdog,atnårmanigenvarombordpå skibene, forventedes det, at alle igen var krigssejlere,oghvisnogengikoverstregen,blev hanhurtigtirettesatafdeandre. en broget Skare 47

16 ærgrelse,jegsertilbagepåtiden,hvorjegvaren form for britisk statsborger [ ]. der laves mad i klubbens køkken 6. november Mere end stykker smørrebrød blev gjort klar til indvielsen af den nye del af klubben. foto: M/S Museet for Søfart food, including more than 1,800 portions of smorrebrod, is prepared in the club kitchen for the inauguration of the new extension on Photo: Maritime Museum of denmark I det hele taget, sagde Erik, [ ] var der i Newcastleetkammeratskab,somvarnogetafdet bedste,jegnogensindeharoplevet.deterenskam, atderskalenkrigtil,førdetbedstekommerfrem i os [ ] Carl A. Gottschalch, der havde været medhjælpendebestyrerveddendanskeklub(danishclub)ist.nicholasbuildings(senedenfor), skrev i 1946, at determedglædeogenvis The St. Nicholas Buildings Carlo, Edmund, Henrik og Erik fortæller alle om The Danish Pool i St. Nicholas Buildings 14 i Newcastle, og det er tydeligt, at denne massivekontorbygningafsten,ligeoverfordomkirkenst.nicholas,varfokuspunktetforalle danskesømænd,derboedeibyenunderkrigen. Nogle tog derhen hver eneste dag, når de variland.vedkrigensudbrudhusedebygningen allerede de lokale kontorer for det britiske sømandsforbund (NUS), og da de danske sømænd begyndte at ankomme til Storbritannien efter 9. april 1940, tilbød NUS medlemskab til de menige sømænd, fyrbødere og stewarder, og der blev hurtigt stiftet en dansk afdeling for dem med en dansk fagforeningsrepræsentant fra Antwerpen, Børge Møller, som deres leder. Det blev snart besluttet, at den bedste placeringfordennyeafdelingvarnewcastle,og at St. Nicholas Buildings havde de nødvendigefaciliteter.tidligti1941blevderetableret etsammenhængendecenterfordedanskesømænd,danishseamen scentre.detbestod af kontorer for den danske handelsflådes reservemandskab, den danske afdeling af NUS, som1.juli1941blevforbundetmeddeindtil da adskilte officerers, telegrafisters og maskinisters fagforeninger under navnet De Sammensluttede Danske Sømandsorganisationer D.S.D.S. ; en social forening inklusive læse- 14 Jf. Christian tortzen op.cit. note (4) s. 297f. 48 Årbog 2012

17 dele af en avisside fra kurér 17. november Part of a page of the kurér from the issue of rummedetbibliotek,kort-ogbillardborde samt en restaurant. Den 6. november 1942 blev der serveret over 1800 stykker smørrebrød i restauranten, da Mr. Philip Noel-Baker, parlamentssekretær ved ministeriet for krigstransport (Ministry of WarTransport)besøgteklubbensammenmed Hans Excellence grev Eduard Reventlow, den danske gesandt, for at indvie en tilbygning. Formanden for klubbens bestyrelse var i de sidste tre år orlogskaptajn Frederick Burland Jacob RD RNR (Reinforcement Designee, Royal Navy Reserve, dvs. del af forstærkningsstyrken i den kongelige flåde), politiinspektør imercantilemarineofficeiministryofwar TransportiNewcastle.Hanmodtogi1946 Christian X s Frihedsmedalje fra den danske statsomenanerkendelseafhanstjenesterpå vegneafdedanskesømænd.den27.september1945talteorlogskaptajnjacobvedetarrangement, der skulle markere den formelle lukning af foreningen, hvor han hyldede de utallige heltegerninger udført af de danske sømænd, som, sagde han, havde vist sig at være blandt de ypperste sømænd i verden og havde bidraget til de allieredes sejr over deres fjender informationomhansfarogenkopiafdentale, der refereres til, blev venligt tilvejebragt for mig af orlogskaptajn Jacobs søn, burland Jacob. en broget Skare 49

18 D.S.D.S. Kurer 16 Fra 1942 udkom i Newcastle en blomstrende avis for de danske sømænd med titlen D.S.D.S. Kurér. Avisen udkom hver fjortende dag med D.V. Aagaard som redaktør og en årlig abonnementspris på 12 shillings. Man kunne hente eksemplarer fra underkontorerne eller de tilknyttede organisationer i Liverpool, Cardiff, Glasgow,London,NewYorkogArkhangelsk. I november begyndte man at etablere kontakter i Sydamerika, Sydafrika og Australien. Kurér bragte mange forskelligartede artikler:forsidenafnr.4fra17.november1942 hudflettede den nazivenlige Scavenius (den danske statsminister) for at danne en samarbejdsregering; beskrev Philip Noel-Bakers besøg 6. november, hvor han havde indviet tilbygningerne i den danske handelsflådes klub, Danish Merchant Navy Club; og rapporterede, at der var blevet indsamlet 1500 blandt danske sømænd og andre frie danskere til at købe en ambulance med røntgenfaciliteter til SovjetunionensRødeHær.Isammenummer var der information om en konkurrence om atskriveetjuledigt,omradioprogrammerpå dansk fra BBC samt tidspunkter for fremvisning af film i sømændenes klub. De første var Jack Ahoy og en gammel Chaplin-film. Allerede på det tidspunkt var redaktørens sovjetkommunistiske sympatier tydelige, hvilket i 1945 gjorde en ende påpapirforsyningerne til Kurér fradebritiskemyndigheder. En senere udgave (4. januar 1943) indeholdt en halv side med neuruppinere (groft skitserede tegninger med korte tekster), der hovedsageligt handlede om The Danish Pool og klubben i St. Nicholas Buildings, og et digt af Peter Skibsdreng kaldet: STILLE BETRAGTNING FRA ET STILLE HJØRNE Jegsiddersaaeneogtænker Paa Krigen og al dens Gru, MitBliksigmodJordensænker Ved Tanker, der rinder ihu. Dengang da vi røg Cigaren 17 Der nede ved Afrikas Kyst, VarjegdaMandmidtiFaren? SlogHjertetpaaPladsimitBryst? Og Vennen som blev derude, Vidstemonhanhvorjegstred, Da Torpedoen ramte vor Skude, Og den halve Besætning gik ned? Hvordanjegkomfriogblevfrelst StaaraltidformigsomenGaade, Jegerredeogklartilhvadsomhelst, NaarmeddenSlagsTingdererMaade. Jegsiddersaaeneogdrøfter OmKrigenogaldensGru, MitBliksigmodHimlenløfter, At Humøret staar højt endnu. 16 Christiantortzenop.cit.note(4)s blevtorpederet(fordientorpedoharsammeformsomen cigar). 50 Årbog 2012

19 En broget skare Det var en helt anden krigssejler fra Newcastle-tiden, der beskrev sig selv og de andre sømænd som en broget skare 18.Carlos,Edmunds, Henriks og Eriks oplevelser var alle meget forskellige, og hver eneste af udeflådens sømændvillehavehaftderesegenunikkefortælling at berette. Naturligvis er det historiens rene og skære tilfældighed, at hundredvis af de mennesker, som døde i allieret tjeneste og på vegne af Danmark, ikke efterlod nogle førstehåndsbeskrivelser af deres handlinger og deres mod; deres beretninger vil for størstedelens vedkommende forblive ufortalte 19.Under krigen var det forbudt at skrive dagbog, og breve blev gennemlæst af censorer. Desuden var der mange af de tusinde, som overlevede, der overhovedet ikke ønskede at tale om deres oplevelser. Der er dog stadig nogle almene betragtninger, der med relativ sikkerhed kan udledes omkring krigssejlerne. Fordetførsteerdet70årsenereumuligt ikke at blive imponeret over deres unge alder nogle var ikke mere end år gamle da de begyndte deres tjeneste som handelssømænd, og det var nødvendigt for dem at blive hurtigt voksne; i dag ville de blot blive betragtetsomstoredrenge.dervarnaturligvisen anderledes social attitude, og 1930 ernes økonomiske krise betød, at barndommen var me- 18 Carlnielsenietbrevtilingerbatchelordateret17.februar Minfar,frithiofHelgeChristiansen,varenafdem,som døde,oghanshistoriekanlæsesiårbog2011. get kortere i mellemkrigsårene. Med Eriks ord levede mange som drenge, men døde som mænd. For det andet er der en nøgternhed i deresbetragtningerover,hvaddegjorde.deter naturligvis sandt, at de allerede var sømænd, men ingen kunne have forudset, at de eksempelvis skulle tilbringe uger ad gangen, hvor de ofte kæmpede mod Nordatlantens frygtelige vejr samtidig med frygten for, at deres liv hvertøjeblikkunneslutte;forårsagetafusynlige dræbere i form af tyske ubåde eller Junkersbombefly,derfløjudfrabaseridetbesatte Europa.Mangesømændtilbragtemereendén gang dage og til tider uger i redningsbåde eller på redningsflåder, og trods det var de kort efter deres redning igen til søs, hvor de stod over fordesammerisiciigen.fordetmestebestod deres eneste trøst af kammeratskabet, tobak, rom, et varmt måltid, og lejlighedsvist varme, tørre klæder. For det tredje går ægte patriotisme igen i mange af deres fortællinger; en sømand talte om at være lykkeligforogstoltoverathavehjulpet de allieredes sag. Detvarenkildetilstorsorg, at de, på grund af deres regerings samarbejde med tyskerne, som danske sømænd i England først blev behandlet med mistænksomhed, set som fremmede, og indtil 25. december 1943 ikke havde tilladelse til at føre Dannebrog på de skibe, de gjordetjenestepå.nogle,somforeksempelerik, lavedederesegetdannebrog,derkunnesvøbesom deres døde kammeraters kister før begravelsen til søs, og de malede nationalflaget på deres køjesæk. en broget Skare 51

20 Krigens eftervirkninger 20 Der kan ikke herske megen tvivl om, at mangeafkrigssejlerneistørreellermindregrad succesfuldt tilpassede sig livet efter krigen; de kom bare videre. Nogle, som Henrik Jessen, kom igennem krigen uden en skramme; andre skulle håndtere en blanding af fysiske og psykiske problemer, selv om det ofte er vanskeligt at afgøre, hvilke der udelukkende eller hovedsageligt skyldtes krigen. Én sømand brækkede rygsøjlen, da hans skib blev sænket af en ubåd; en anden led af smerter i mere end 40 år som følge af et skudsårilåret;ingenafdemvaristandtilatvende tilbage til livet på havet. Som en tredje udtrykte det, komfåigennemkrigenudenenvisskade på krop og sjæl. Mangeledaf nerver,ogde følte, at deres oplevelser under krigen havde ødelagt deres liv eller vendt op og ned på alting;noglekunnesimpelthenikkehåndtere livetifredstidogvarudeafstandtilatfalde til ro nogen steder. Ofte var alkohol det eneste beroligende middel. I alderdommen vendtefastbrændtemindertilbageforatplagedem i form af mareridt. Én drømte om hændelser, der altid var lige ved at gå galt, og var ude af stand til at se krigsfilm. De sørgede over ta- 20 Sven arvid birkeland ved rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre har for nylig udgivet Sænket af tyskerne. Danske krigssejlere i 2. Verdenskrig.bogen erkuntilgængeligpådansk,ogjegharikkehaftfati den.jeghardogladetmigforstå,atdenerbaseretpå interviews med krigssejlerne, deres enker og børn, og på beretninger skrevet af de sømænd, som siden er døde. den sammenfatter sømændenes oplevelser under og efter krigen og diskuterer, hvordan de påvirkede dem selv og deres familier. bene af gode venner og kolleger, og det ubesvarlige spørgsmål om, hvorfor de selv havde overlevet, plagede dem ofte. Kamptræthed og granatchok var begreber, der blev brugt under krigen; i dag ville diagnosen nok lyde på posttraumatisk stresssyndrom. Dervarnagendefortrydelseomårudenet fredeligt hjemmeliv og en for evigt mistet mulighedforatstiftefamilie,udviklefamilierelationer og få en uddannelse, selv om en enkelt sømand reflekterede over, at krigen havde fået ham til at indse, hvordejligtdeteratleveiog glædes over en fredelig verden. Adskillige af dem, der vendte tilbage til Danmark efter 1945, blev hurtigt desillusionerede. Landet var ikke længere hjemme. De fleste blev sat i land i København, men mange havde hjemme i Jylland. Først da de øvrige krigssejlere skaffede midler, kunne de rejse videre. Der var mangel på boliger og jobs. Nogle af konerne og kæresterne havde fundet nye partnere. På trods af, at de havde deltaget i krigen på havet og tjent de allieredes sag, blev der alligevel stillet krav om, at de aftjente værnepligt for Danmark. Ofte vendte de tilbage til Storbritannien og særligt til Newcastle, hvor degenoptogdereslivifredstid. Pensioner I mange år efter krigen var et af de mest ømtålelige emner for krigssejlerne og deres slægtninge spørgsmålet om pension. Selv om næsten 2000 sømænd var døde, og mange af de overlevende var sårede enten fysisk eller psykisk i allieret tjeneste på Danmarks vegne, blev de unægtelig betragtetsomcivilister,ogderblevikkeudbe- 52 Årbog 2012

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 19 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 19 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 19 Offentligt Kort gennemgang af De allierede Krigssejleres forhold og indsats Da Danmark blev besat af Nazi-Tyskland om morgenen den 9. april 1940 lagde tyskerne

Læs mere

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) ****

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) **** 70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest (Det talte ord gælder) **** 9. april går flagene på halv i Danmark. Fra solen står op til klokken slår 12, hænger Dannebrog på halv på tusindvis af flagstænger

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

GUNNER WALLACE REECE BRUNT

GUNNER WALLACE REECE BRUNT GUNNER WALLACE REECE BRUNT Tekst og billeder: Paul Rochler 15th (Vancouver) Coast Brigade, The Royal Canadian Artillery Canadian Active Service Force 1941 K.73619 Gunner Wallace Reece Brunt For ca. 20

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste a En skildring af historien omkring en dansk sømand i forbindelse Danmarks besættelse, engelsk overtagelse af danske skibe og besætninger og et krigsforlis

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen.

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen. Hjemmet uge 17 2015, af Anette Løkken Sørensen, foto: Anne Mette Welling Tina var udsat for vold og misbrug: Jeg lader mig ikke længere nøje Tina Marie-Louise Campbell er vokset op med en far der drak

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen.

Eksplosionen i Flensborg 14. juni Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945 - Ødelæggelsen af de fire danske torpedobåde af Dragen- og Glenten-klassen. Marinehistorisk Tidsskrift nr, 4, november 2002, bragte en artikel af undertegnede, der

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Balletastronauten og huskelisten

Balletastronauten og huskelisten Af Gracie Beaver Oversat til dansk af Susan Søgaard Balletastronauten og huskelisten - En fortælling for børn om hjerneskade Killingen Keiko vidste allerede som 6-årig hvad hun skulle være når hun blev

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere