Universitetsspecialer i historie 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsspecialer i historie 2010"

Transkript

1 Universitetsspecialer i historie 2010 VED MARGIT HURUP GROVE Københavns Universitet Tematiske emner, teori og formidling Marie Berg: Platons Staten udlægning af en sjælelære. Ryam Poatan: Order of Eros: Love in Plato s Symposium. Morten Bencke: En historiefabrik lokalhistorie i nyt lys. Lærke J. Thøgersen: På baggrund af Nationalmuseets udstilling»danmarkshistorier «fortælles etniske minoriteters egne historier. Morten Lunau: Når dansk film fortæller historie. En komparativ analyse af historiske temaer og tolkninger i dansk spillefilm omhandlende besættelsestiden. Michael N. Hansen: Consumption in historical studies. Mettemarie Burgwald: Hvad skabte behovet for at tale om folkedrab? En analyse af de begivenheder, der medførte en folkedrabsdiskurs i 1940 erne og 1990 erne. Malene Hedegaard Johansen: Østtyske Holocaustfilm. Kollektiv erindring om Holocaust i Østtyskland(DDR) Sara Leth-Larsen: Da modernismen kom krybende over grænsen, og Morten Korch indtog lærredet. Maria Borum Poulsen: Som man føler og tænker. Formidling af brevkultur på Post & Tele Museet. Jens Lyck Andersen: Sejren er vor. En analyse af sportsjournalistikkens konstruktion af kollektive identiteter i forbindelse med Europamesterskaberne i fodbold Stine Johanne Thiesen: A Sense of Place in Second Life. A Theoretical Analysis of a Virtual World. Martin McEvoy Weigel: Civilisation og barbari. Om den globalhistoriske betydning af den vestlige forestilling om et menneskeligt»os«og et umenneskeligt»dem«.

2 320 Margit Hurup Grove Torben Vang Christensen: Enheder i konflikt. En nationalismeteoretisk undersøgelse af Samuel Huntingtons tilgang til nation og civilisation. Peter Højlund og Mads Christoffersen: Historiens formål og funktion. En vurdering og diskussion af perspektiverne i den nye reform af folkeskolens historiefag. Bjørn Omel Risom: Visuel Podwalk. En anderledes byvandring på Københavns gamle volde. Anders F. Thøgersen: Racistisk historiefilosofi. En karakteristik af raceteorien hos Arthur de Gobineau og Houston Stewart Chamberlain. Linda Falck: De offentlige arkiver mellem to paradigmer. Undersøgelse af esdh-systemernes betydning for arkivernes praksis. Thomas Lund Johansen: Danmarks Oldtid. En udstilling forankret i det nationale projekt. Katharina Zander: HAVN. En historisk undersøgelse af Københavns oprindelse med udgangspunkt i historisk og arkæologisk materiale. Danske forhold, kronologisk Jes Krogh: Harald, Knud og Niels. Kongemagtens udvikling under de tre konger. Hardy Domar: Pengeombytninger i det danske rige ca Asger Andersen: I purpur og linned. En analyse af dansk Østersøhandel i det 13. og 14. århundrede. Søren Sejer Hansen: Patriotisme og adelens legitimitet under adelsvælden. Jan Hørdum Jensen: Bente Bondekvindes vej til bålet. Et mikrohistorisk studie af magien som handelsvare. Maria Kristine Malling: Hesten og magten. En undersøgelse af hesten som status og magtsymbol ved Christian V s hof i Danmark. Mia Møller Roesen: De sidste hekseprocesser på Djursland Bjørn Simonsen: Ulydige papister og enfoldige kvinder. En analyse af Maren Boye- sagen i Fredericia Lasse Bendtsen: Intern slavehandel på St. Croix Safet Alexander Memedi: Huset Hessen-Kassel. En undersøgelse af en tysk fyrstefamilie i Danmark med fokus på roller og muligheder. Marie V. Olsen: Frie afrocaribiske kvinder i Christianssted, St. Croix, Dansk Vestindien ca Vibe Maria Martens: Belonging to His Majesty the King. Royal Slaves in the Danish West Indies

3 Universitetsspecialer i historie Ida Mejlhede Kjeldbjerg: Gud og den retfærdige sag. Holdninger til krig i den trykte offentlighed i Danmark Laura Thatt Jensen: Helbredssøgende på de danskvestindiske øer, her især St. Croix i perioden Finn William Larsen: Politiserer folket når det morer sig? En analyse af Tivolis betydning for den borgerlige offentlighed og de liberales holdning til Tivoli i 1840 erne. Jesper Stenholm Paulsen: Spørgsmålet om religionsfrihed som det blev debatteret på rigsforsamlingen på baggrund af Roskildes og Københavns præstekonventer. Carsten Graakjær: Synet på dyremishandling i Danmark mellem 1856 og Mette Andersson: Adskillelse fra bord og seng. Dansk separations- og skilsmissepraksis, statistik og fortællinger om samlivssammenbrud Rasmus Jakobsen: Gadens rum i København. En undersøgelse af normerne for gadens rum i 1870 erne og 1880 ernes København. Henriette Borg Kristensen: Forestillinger og fremstillinger af Ostindien. En analyse af danske koloniale rejseberetninger fra Romantikken. Peder Olsen: Helsingør Jernskibs - og Maskinbyggeri. Baggrund og etablering. Tine Jensen: Et æble om dagen. Undersøgelse af landarbejdernes sundhedsforhold i relation til kost og ernæring i perioden Christina Gjermandsen: Kvinder i København omkring år 1900 idealer og realiteter. Amalia Dea Bonné: Alle de smaa fra den store By af Sollys og Havluft fødes paany. En undersøgelse af koloniophold Ulrich Flaskager Hansen: Domstolskontrol med den administrative frihedsberøvelse. Danmark En studie af tilblivelsen af grundlovsrevisionen af 1953, 71, stk. 6. Sara Holm Meier: Danske filantropiske og missionske kvinder i dansk Vestindien Hajar Ghiziel: En social ambulance. Hjælpekassehjælp belyst gennem en undersøgelse af Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse. Chresten Hegner: Neutralitetspolitikkens omkostninger. En undersøgelse af bevæggrundene for den danske regerings indgreb i pressefriheden under 1. Verdenskrig. Bitten Larsen: Hvad mange bønder ikke forstår. Dansk landbrug og reguleringspolitik under 1. verdenskrig.

4 322 Margit Hurup Grove Martin Jespersen: Særlige Forhold. Den danske hærledelse og den sociale uro i København fra januar 1918 til og med påsken Lauge Steen Knudsen: Den glemte sygdom. Influenza-epidemien eller den spanske syge i Danmark En kildekritisk undersøgelse. Rene Jacobsen: Baggrunden for Påskekrisen 1920 drømmen om Slesvig. Mikkel T. Jensen: Genforeningen med Nordslesvig i Jesper John Jørgensen: Parcelhuse i Næstved Arkitektur og indretning. Niels Christian Vilstrup Møller: Det Danske Stålvalseværk A/S fødsel og ilddåb. Jesper Spanggaard Linnemann: Social arv og mobilitet i det danske uddannelsessystem Vagn Hemmingsen: Socialdemokratiets udrensning af Laurids Hansen. Et opgør med samarbejdspolitikken? Per Gamborg Nielsen: Det illegale blad FRI PRESSE. En undersøgelse af det illegale blad FRI PRESSE ( ) med henblik på bladets modstandspolitiske orientering og udvikling under besættelsen. Nis Peter Rode Larsen: Dansk nationalsocialistisk opposition til DNSAP en analyse. Josef Bathikha: Statsradiofonien, den amerikanske informationstjeneste og Den kolde Krig, Nanna Rinaldo Andersen: Kommissionen og Kommunisterne. En analyse af Den Parlamentariske Kommissions undersøgelse af regeringen og justitsministeriets beslutninger og indgreb vedrørende kommunisterne under besættelsen. Margit Bech Larsen: Mellem afskrækkelse og symbolforsvar. En analyse af baggrunden for de store danske kystbefæstningsanlæg Stevnsfort og Langelandsfort i starten af 1950 erne samt en redegørelse for deres rolle i NATO s militærstrategiske planlægning. Martin Kjærholt: Danmarks Kommunistiske Parti og opstanden i Ungarn i 1956 med speciel fokus på formidlingen af begivenhederne til den danske befolkning samt egne medlemmer. Anders Dalsager: Fra koldkrigere til NATO-modstandere. En analyse af den socialdemokratiske ungdomsbevægelses holdninger til NATO og Danmarks allianceforhold til USA Kiki Hahn: Kulturbegrebet i dansk kulturpolitik Ester Monrad: Konfirmation uden Gud. Refleksioner over sekularisering i det 20. århundredes Danmark med udgangspunkt i Foreningen for borgerlig konfirmation.

5 Universitetsspecialer i historie Thor Janus Lomborg: Vi vil ikke have dem siddende og svine med deres spaghetti. En empirisk analyse af danske holdninger til gæstearbejdere i perioden belyst gennem læserbreve og artikler i avisen Ekstra Bladet. Morten Flindt: Framing Venstre. En undersøgelse af den organisatoriske og faglige udvikling i Venstres folketingsgruppes akademiske stab 1962 til 2010 og dennes framing af Venstre Thomas Ole Brask Jørgensen: Den danske dagspresse og Cubakrisen En undersøgelse af fem udvalgte avisers opfattelse af Cubakrisen og dens forløb. Svend Olaf Vestergaard: Vi var egentlig tre, der gik ind ad den dør. Udenrigsminister Poul Hartling en faghistorisk biografi. Thomas Clausen: Fra ØD til OD og ud. En politisk og økonomisk analyse af debatten om økonomisk demokrati Anders Ahlén Lavrsen: Implementering af miljø og bæredygtighed i dansk udviklingspolitik En undersøgelse af Brundtlandrapportens betydning. Peter Garval: Søren Krarup. Portræt af en stridsmand. Niklas Andersen: Komparativ analyse af Danmarks og Storbritanniens euroskepticisme. Christoffer Payall: Fra kold krig til koalitionskrig. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med fokus på overgangen til aktivistisk udenrigspolitik efter den kolde krig. Anders Jørn Jensen: Danmarks Radio og de etniske minoriteter Mette Juul Sandager: Socialistisk Folkeparti Emil Risbjerg Nielsen: For Helvede og For Himlens skyld. Kristendom i dansk politik Jan Pierre Jensen: Centrum-Demokraternes exit fra Folketinget i Louise Godsk Hansen: De Autonome. En analyse af forholdet mellem motiv og effekt af efterretningslinjerne for fosterdiagnostik fra Anders Ravn Sørensen: Vinger af voks. Roskilde Banks sammenbrud. Trine Sønderholm Jensen: Fortiden er en by i Afrika? En undersøgelse af de dansk- ghanesiske bestræbelser på at bevare kolonial kulturarv. Internationale forhold, kronologisk Miah L. Obæk: Kejserkultur i Romerriget 27 e.kr e.kr. Frank Dahl Nielsen: De hellenistiske Kongedømmer. Deres indbyrdes styrke deres svaghed over for den romerske republik. Rene Mark Nielsen: Caesars Bellum Civile som kilde til Borgerkrigen med særligt henblik på Borgerkrigens udbrud.

6 324 Margit Hurup Grove Flemming Borg Nielsen: Res Huius Modi Prohibenda Est. Romerske holdninger til collegia i Lilleasien fra Attalos testamente til kejser Alexander Severus. Mads Rasmussen: Armenien i Senantikken. Nicolai Petersen: Rom mellem Byzans og Frankerriget. En undersøgelse af de kirkepolitiske stridigheders betydning for forholdet imellem biskopperne i Rom, kejserne i Konstantinopel og kongerne i Frankerriget i det 8. århundrede. Kasper Grønlund Evers: With a little help from my friends. A new institutional economics approach to the ancient economy. Niels Okking: Ridderne om det Runde Bord. Ann-Sofie Wiil: Den patriotiske købmand. Den londonske købmandsstand som politiske og kulturelle mellemmænd i perioden Kari Knutsson: Den kartografiske fremstilling af Island i 1700-tallet. Jan Olsen: Den transatlantiske slavehandels konsekvenser for Vestafrika. Line Rose Lenskjold: Djævelens Bolværk. Danske missionærers holdning til kaste og omvendelse i Sydindien. Rasmus Sielemann: Genkendelig autenticitet. Europæiske rådgivere moderniserede Siam ca Jørgen V. Larsen: Portugal er ikke noget lille land. En analyse af Portugal som multiracialt imperium Jacqueline Bollmann: The Sphere of Maximum Usefulness. Female Eugenicists in the USA Mai Therkildsen: De ubestemmelige. En undersøgelse af præsentationen af de behårede kvinder Julia Pastrana og Krao Farina i Victoriatidens Storbritannien. Eva Birgitte Duberg Nielsen: Magtstrategi og magtudøvelse i Sovjetunionen. Kaliningrad som ideologisk konstruktion. Henrik Pryser Libell: Kolonihagenes historie i Oslo. Etablering og over levelse. En komparativ analyse af hagekolonisternes argumentasjon for hagekolonier Geoffrey Beck Christensen: The FBI en historiografisk undersøgelse af den amerikanske efterretningstjeneste Daniel P.H. Lopez: Franco-regimet og traditionel folklore og ideologi som legitimitet. Tyrefægtning som politisk konstruktion. Martin Fransen: Det amerikanske militærs officielle billede af Waffen SS i 1944 og Jonas Vognsen: Etnisk konflikt og nationalisme i Japan under amerikansk besættelse

7 Universitetsspecialer i historie Mathias Langballe Jørgensen: Det vesttyske punktum for Nationalsocialismen. En holdningsanalyse af omgangen med Nationalsocialismen hos fire vesttyske partier Jesper Kamp: Albert Speer et kritisk portræt. Rebecca Byberg: The Constitutionalization of the Treatises. The Early Development of European Law. Nicklas Munk: Storbritanniens vej mod Europa En historisk redegørelse og tolkning af Storbritanniens holdning til De Europæiske Fællesskaber. Pernille Østergaard Hansen: Fjernt fra Danmark. En praktisk-afrikanistisk analyse af danske FN-udsendtes fortælling om og praktisering af Congo i perioden Jonas Langeland Pedersen: De nordiske lande i Kennedy-runden Jens Mandrup Rasmussen: Fællesskabet under konflikt. Nationsdannelse i Angola. Trine Hove Jeppesen. Fortællinger om Ghana. Bjørn Jensen: Den brudte kæde. En undersøgelse af den baskiske venstrepatriotiske bevægelses brug af Den Spanske Borgerkrig Anders Lillelund: Radikalisme i Venezuela og pragmatisme i Brasilien. Den politiske venstredrejning i Latinamerika. Hans Fridberg: Balkanismen i Vestens Balkanpolitik. Vestens reaktion på krigen i Bosnien-Hercegovina Amalie Lundsteen: Magtpolitik og massemord. En analyse af kompleksiteten bag gennemførelsen af folkedrabet i Rwanda. Mette Rilstoft Nilsson: Det Kristne Højre. En analyse af de langsigtede og kortsigtede årsager til det Kristne Højres fremkomst. Mette Theilmann Nielsen: Den politiske udvikling i Bosnien-Hercegovina Julie Hjerl Hansen: FN s sorte bog. Bagsiden af FN s fredsbevarende missioner. Hanna Gjedde: Raketpraksisser i den mellemøstlige konflikt. En aktørnetværksanalyse af Katyusha-rakettens konfigurering af konflikten mellem den libanesiske Hizbollah og staten Israel. Maria Vang Knudsen: Kan autoritært styre være legitimt? Forståelsen af Kinas nyeste historie. Jon Roar Volquartzen: Jessica Lynch og den amerikanske captivity-myte. Brugen af captivity-myten i det amerikanske militær og mediers udlægning af menig Lynchs tilfangetagelse og redning i marts og april 2003.

8 326 Margit Hurup Grove Jan K. Legind: Multikulturalismen og de svenske anbefalinger. Anders Rune Rasmussen: Populærhistorien som fornyer af den nationale historieskrivning i Tyrkiet. Aarhus Universitet Tematiske emner, teori og formidling Torben Petersen: Det maskuline ideal i de islandske sagaer. Clemme Wolsing Kjær: Nation eller klasse? En undersøgelse af statistik som identitetsskabende redskab i Danmark i perioden Christian Bader Jørgensen: Kronologi og historiebevidsthed. Historieundervisningen i gymnasiet 1958 til Mette Kjærsgaard:» og herhjem igen«. Danske TV-nyheders historieproduktion. Lars Dam Lundgaard: Udvikling inden for pressens dækning af politiske skandalesager. Mikkel Schmidt Maltesen: Animation som historieformidlingsmedie. Louise Willemoes Poulsen: Den antifascistiske bevægelse NASJI fortolker, forbruger og formidler af historie. Katrine Petersen: Et mindretal med identitet? Hvordan det tyske mindretal i Sønderjylland bruger historien til at styrke og bevare sin identitet. Birgitte Binger: Rote Armee Fraktion på film. Ulrik Christian Forsom: Terrorisme eller frihedskamp? En diskursanalyse af terrorbegrebets anvendelighed. Esben Kjær Ravn: Historikere fortæller i levende billeder. Arbejdsrapport om tre web-tv-produkter for danmarkshistorien.dk. Sara Mielcke Hansen: Historiografiske dueller om den europæiske integration. En undersøgelse af den transnationale tilgangs muligheder og begrænsninger. Danske forhold, kronologisk Jakob Zoffmann Lønvig: De danske vendertog En undersøgelse af historiografien om og motiver til de danske togter og korstog mod venderne. Mads Overgaard: Mordet i Finderup Lade de fredløses historie. Helle Pedersen: Den danske adel og de fattige i senmiddelalderen. Religiøse aspekter af den verdslige elites støtte til de nødlidende. Janne Marie Barslev: Adelig fromhed under renæssancen i Danmark ideologi og praksis.

9 Universitetsspecialer i historie Martin Friis Hansen: Mulighedernes hof. Karrieremuligheder for junkerne ved kong Frederik 2.s hof Eva Vestergaard: Den Schimmelmannske Salon, Friederikke Bruns Atelier og Kamma Rahbeks Stue. En netværksanalyse med henblik på at undersøge salonværtindernes ændrede muligheder for at deltage i vidensdeling i perioden Mikkel Stage: En analyse af borgerskabets diskurs om jøderne i den litterære jødefejde i København Jesper Steffensen: For at holdes ved Live og i Tiden blive Landet til Tjeneste. En undersøgelse af Fødsels- og Plejestiftelsen i København, samt af plejebørnene som udsattes herfra omkring år Troels Hedegaard: Det sindssyge barn og den gode barndom i tiden Bjarke Friis: Dual offentlighed i Danmark Mads S. Jakobsen: Søgen efter et nyt ståsted. Fastlæggelsen af dansk udenrigspolitik ca med særlig henblik på Den Fransk-Tyske Krigs indflydelse. Mogens Holm og Christina Jacobsen: Husmanden i andelsmejerierne og demokratiet. Signe Wiese: Århus Å byens moder. En undersøgelse af rørlægningen og frilægningen af Århus Å, set i et planlægningsperspektiv i perioden Bibi Petersen: Marked og teknologi i den århusianske jern- og metalindustris rationalisering belyst ved tre eksempler. Peter Hjorth Iversen: Venstre liberalismens undergang? Thomas Hørdum: Begrebshistorisk analyse af DKP i 1930 erne. Anne K. Heide: Man skal lære noget for at være noget. Husholdningssagen og husholdningsskolernes udvikling. Anne-Mette Mikkelsen: Hvad er demokrati? En begrebshistorisk analyse af demokratidebatten Søren Dall: DNSAP og NSDAP N. Nationale modsætninger og konkurrence under besættelsen. Sofie Fuhr Pedersen: Dansk bilateral udviklingspolitik Fra politisk neutralitet til politisk konditionalitet. Lotte Flugt: De nationale foreningers samarbejdsudvalg En undersøgelse af dansk-nationale organisationers selvforståelse og ageren i en national afspændingstid. Carsten B. Christiansen: Fra egnsudvikling til egnsafvikling. Egnsudviklingens indflydelse på den industrielle udvikling i Thisted og Hanstholm i perioden

10 328 Margit Hurup Grove Johannes F.A. Jørgensen: Hvilket Grønland? En analyse af dansk grønlandsrepræsentation i fag- og skønlitteratur i 1880 erne og erne. Lars Tølbøll Pedersen: Det unge danske demokrati og Grønland en i Moral og Christendom begrundet Forpligtelse. Iben Thorsager Olesen: En analyse af det europæiske politiske samarbejde, ESP s rolle og betydning i dansk EF politik Camilla Kobbel Brogaard: Danmark, EF og debatten om en Ny Økonomisk Verdensorden. En analyse af CIEC-konferencen Mathilde Hebsgaard Bjerre: EF-folkeafstemningen i Tilhængernes og modstandernes annoncekampagner set i forhold til meningsdannelse i medierne. Christine Bystøl: Kvindeorienteret udviklingsbistand. Integration af kvinde- og kønsperspektivet i dansk udviklingspolitik Lone Fisker Christensen: Markedsgørelse inden for sundhedssystemet. Linnea Staugaard Peitersen: Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger en frihedskamp på papir. En teoretisk funderet analyse af Folkebevægelsen for Frie Fagforeningers arbejde og struktur med fokus på forholdet mellem interne og eksterne faktorer. Lene Elmegaard Blandt: Landevalg i dansk udviklingsbistand Hvem blev valgt og hvorfor? Mads Korsgaard Andersen: De, der fik, var altid de stærkeste. Dansk nødhjælp til Somalia i 1990 erne. En undersøgelse med særligt fokus på Folkekirkens Nødhjælps og Dansk Røde Kors forhold til problemerne for nødhjælpsindsatsen. Kamille Bohsen Jensen: Kun en overgang. En analyse af Danidas overgangsbistand til Guatemala Iben Juul Hartvig Schjermer: Et blik gennem glasloftet. En undersøgelse af hvorfor der er så få kvindelige topledere i Århus Kommune. Internationale forhold, kronologisk Tinna Ryom Krasilnikoff: Falanksen: Kvadratisk, praktisk, god? Et forskningsorienteret studie af eksistensen af en hoplitrevolution i perioden f.kr. i Grækenland med særligt fokus på kampformen. Martin Brandt Rasmussen: Det territoriale fællesskabs diplomati. Diplomati, identitet og territorium i antikkens Grækenland fra f.kr. Rene Ejbye Pedersen: Sydtyrol: Et spørgsmål om identitet. En analyse af de tysktalende sydtyroleres kollektive identitet i perioden

11 Universitetsspecialer i historie Merete Wedel Højgaard: Corporate Social Responsibility (CSR)? En analyse af CSR-begrebet i relation til to danske casestudies: LEGO Company A/S og Scandinavian Tobacco Group. Martin Marx Lynderup: Japans relationer til og opfattelse af Kina Tanja Bentsen: Cuba-krisen En historiografisk analyse af den internationale litteratur om Cuba- krisen i Henriette Andersen: Samlet eller delt? En analyse af NATOs politik og strategi i 1980 erne. Benjamin Dajic: Bosniske muslimer: Tilblivelsen af den bosniakkiske nation under eksternt pres og intern splittelse. Anne Sofie Mørk Puggaard: Migrationstilbøjelighed og migrationskultur i Øst- og Centraleuropa. Et casestudie af emigration fra Polen, Ungarn, Bulgarien og Rumænien i forbindelse med EU s østudvidelse i 2004 og Syddansk Universitet, Odense Tematiske emner, teori og formidling Rikke Juel Madsen: En mærket disciplin. Kønsforskningens betydning og status i historiefaget. Jacob Mandal Hermansen: Dansk idræts gennembrud i et bevægelseshistorisk perspektiv. Claus Markussen: De kulturhistoriske museer og (re)konstruktion af det nationale fællesskab. Eg Groa: Irrationel rationalitet forskelle og ligheder mellem religiøs og sekulær motiveret terrorisme. Simon Dan Petersen: Filmanalyse af Flammen og Citronen. Danske forhold, kronologisk Anja Nielsen: Pestens hærgen i København i Thor Niels Fejerskov Jensen: En analyse af Ivar Huitfeldt som erindringssted. Helma Roelven: Byrum mellem erindring og globalisering. En komparativ analyse af byrummets fysiske fremtræden og dets betydninger i perioden Kjartan Seyer-Hansen: Børnene, der holdt op med at dø. Småbørnsdødeligheden i Danmark Mette Bundgaard Knudsen: Ingeborg og ægteskabet. Linda Petersen: Reguleringen af beværtere i tallet.

12 330 Margit Hurup Grove Line Karlskov Jensen: Den man tugter, elsker man. En undersøgelse af revselsesrettens afskaffelse. Claus Andersen: En sammenligning af Holger Danske og BOPA s stikkerlikvideringer i Storkøbenhavn under besættelsen Stefan Staugaard: Stikkernes land? Mai Hostrup Brunse: Familiepolitik en kvindekamp. Etablering af en dansk familiepolitisk dagsorden Merethe Aagaard Jensen: Den lange vej. De norske og danske fanger i KZ-lejren Mauthausen. Mathias Michael Binzer: Diskursanalyse af den danske fredsbevægelse under den tidlige kolde krig. Maria Madsen: Danskernes holdning til udenlandsk arbejdskraft. En undersøgelse af avisdebatten i Danmark fra 1960 erne og frem til i dag. Mette Fentz: Det danske forhold til Rumænien Tina Maimburg: Human udlændingepolitik et afsporet begreb. En begrebshistorisk analyse af socialdemokraternes begrebsanvendelse i dansk udlændingepolitik Internationale forhold, kronologisk Flemming Lyder Hansen: Irske højkors. Erik Debois: Woodrow Wilson realist eller idealist? Thomas Hast: Nationalsocialistisk statsarkitektur i Berlin, ved Nürnberg og i München Ann Feddersen: Koncentrationslejrpsykologi de jødiske kvinder i Auschwitz. Line Engel Hüttig: Grønlands kriminallov i et kritisk historisk perspektiv. Christian Jespersen: Hip -hop som afroamerikansk talsmand. En undersøgelse af hip -hop-kulturens historie, udvikling og aspirationer som politisk organ i USA. Jens Nørgaard Lauridsen: Rastafaribevægelsen modstand og identitet i den afrikanske diaspora. Kim Sønderskov Kristensen: En analyse af Carter-administrationens udenrigspolitik Niels Galsgaard Olsen: Internationale forholds betydning for det statslige diplomati i perioden Anders Bager Eriksen: Fortællinger om en plads i Berlin.

13 Universitetsspecialer i historie Syddansk Universitet, Kolding Danske forhold, kronologisk Jonas Høyer Rohde: Skæbnens Forår. Det politiske opgør med DKP i foråret Lars Schmidt: Vi skal huske, hvad det hele handlede om! En analyse af den danske regerings argumentation for dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak marts Internationale forhold, kronologisk Rita Irene Rattenborg: Rom som sømagt i den tidlige republik. Roskilde Universitet Tværgående emner, teori og formidling Michael Gjern Vasilas: Frihed og Orden. Jean Bodins teori om suverænitet. Ea Maria Ørum Petersen: Når kærlighed medialiseres. Martin Fink: Den fortiede generation. Historieformidling om Anden Verdenskrig. Linea Hansen: Museumsformidling på Facebook. Frank Luthard: International radio broadcasting from Sweden, Switzerland and Finland in a historical perspective. Anne Marie Berså: Når politik bliver personligt. En historisk analyse af personliggørelsens betydning for politisk profilering. Danske forhold, kronologisk Cathrine Gyde Thomsen: Hellige ben og Guds Fred. Helgenkult, social uro og Gudsfredsbevægelse omkring tallet. Anne Kristine Bolø: Dronning Sophie Amalie. En analyse af udvalgte fremstillinger af dronningen fra tallet frem til i dag. Ole Falkentorp: Forandringsprocesser i det åbne land. Analyse af landskabsudviklingen i to sjællandske ejerlav efter landboreformernes udskiftning. Rasmus Voss: Det engelske angreb på den danske søfæstning Christiansø den 24. oktober Stig Roar Svenningsen: Københavns Befæstning. En analyse af militærets stilling i dansk samfundsplanlægning Sara Juul-Olsen: Blandt gengangere og godtfolk. En analyse af fortællinger indsamlet i Salling i 1888.

14 332 Margit Hurup Grove Signe Gissel Schmidt: På vej mod det vidunderlige. Omkring Knud Rasmussens rejsedagbog fra første Thuleekspedition Ulrik Høgsbro: Monopolstriden Antitrust, statsmonopoler og socialisering. Nina Trige Andersen: Til Ordens Overholdelse og Arbeidets Fremme. Peter Ivan Møller Hansen: Det tyske naziregimes imperiale projekt og danskere i Waffen SS, sommeren Maria Bunch Farver: I den bedste mening? Flytningen af 22 grønlandske børn til Danmark i Grethe Kildegaard Nielsen: Dänemark ein Urlaubsland. Danmarks image i 11 af Danmarks Turistråds tysksprogede brochurer fra perioden Louise Mahnfeldt Engelsen: Folkekirkens Nødhjælp værdigrundlag, identitet og formål. En undersøgelse af Folkekirkens Nødhjælps kirkelighed fra 1960 erne og frem til i dag. Mads Baggesen: Høje træer kaster lange skygger. Et projekt om beboerdemokratiet i Albertslund Syd. Tina Juul: Interessenter i den første danske miljøbistand fra Mads Munkholm Jensen: Fodbold og danskhed. Gry Brøndum: Suverænitetsafgivelse. Danmarks afgivelse af suverænitet til EU ifølge statsministrene Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen. Marta Dalby Helleskov: Tilbage til rødderne? Organiseringsarbejdet i det danske fagforbund Træ-Industri-Byg. Nicole Emilie Kudera: Bygningsmuseet i Kongens Have. Viggo Vikman Pedersen: Storbyens stadsstue. Aborreparken, Ørstedsparken og Østre Anlæg etableringen af en moderne social orden i København. Andreas Skriver Hansen: En kamp om indholdet en kamp om naturen. De danske nationalparker til diskussion. Kristian Rune Hansen: De dovne og uværdige. Tiggerilovgivningen i Danmark og dennes betydning for tiggeri som social praksis anno Lars Thor Jensen: Barbue vanebrydende & banedannende. En analyse af spillestedet Barbues historie. Asger Erhardsen Tarpgaard: Fanbreve til Gasolin. En analyse af fanaspektet i dansk rock. Casper Jørgensen: Gruppeeksamen er død! Længe leve Gruppeeksamen!

15 Universitetsspecialer i historie Internationale forhold, kronologisk Tim Lund: Retfærdig krig hos Augustin. Steffen Olesen: Fra frontlinje til frontløber. Katharina Vesterager Hakkelmann: Erindring og glemsel en diskussion af historieundervisningens rolle i Bosnien. Helle Sørensen: Angakokkens barnebarn. Aalborg Universitet Tematiske emner, teori og formidling Lise Jørgensen: Det Glædelige Budskab. Et studie i kanoniseringen af de fire evangelier i det Ny Testamente. Marianne Sørensen: Indsamling, bevarelse og tilgængeliggørelse af private arkivalier i Danmark. Anna Louise Siggaard: Arkivers digitale formidling på Facebook mod den unge brugergruppe. Abdulrahman Sheik Abdullahi: Arkiver og etniske minoriteter. Lise Simonsen: Brug af historien. En undersøgelse af Evo Morales brug af historien. Danske forhold, kronologisk Merethe Laustsen Urth: Troldomstro i Danmark i det 17. århundrede. Klaus Gluud Larsen: Det danske slavehandelsforbud 1792 humanisme eller kynisme? Mark Karlsen: Sprog og nationalisme grundlag for Ejdergrænsen. Marianne Sletten Paasch: Religion og integration blandt de danske immigranter i USA Annricka Ledet: Systemkritiker og nationalsymbol. En analyse af Kaj Munks forhold til demokrati som skildret i nyere tid. Rikke Hilda Due Hein: Hvad mutter gør er altid det rigtige. En analyse af Kvindeligt Arbejderforbunds strukturdebat i perioden Internationale forhold, kronologisk Hanne Glumsøe Bach: Middelalderens kristne sultaner. Forholdet mellem Siciliens kristne konger og deres muslimske undersåtter. Marie Lilja Jensen: Kristne under muslimsk herredømme frihed med restriktioner. Preben Leth Frank: Royal Navy

16 334 Margit Hurup Grove Ingvar Kristjansson: Retfærdiggørelse af islandsk selvstændighed. Louisa Hjorth: Kristne religiøse organisationer og deres kamp for politisk indflydelse i USA. Stinne Fisker: Sociale bevægelser i USA i det 20. århundrede hippierne og punkerne. Lise Marie Guld: Årsager til krig og folkemord i det tidligere Jugoslavien. Oversigt over afleverede specialer i 2010 Universitet Kvinder Mænd Titler Grupper KU AU SDUO SDUK RUC AAU I alt Oversigten er bygget op med et afsnit om tematiske emner, teori og formidling, et kronologisk dansk afsnit og et tilsvarende for internationale forhold universitet for universitet. Det samlede antal indleverede specialer er på 265 titler, skrevet af 267 personer noget mindre end sidste år, hvor der var 299. Antallet af gruppespecialer er nu nede på to, mod otte sidste år. Tendensen med emner inden for teoretiske/tematiske og formidlende specialer er fortsat i vækst og omfatter også efterhånden ret eksotiske emner. Det behøver ikke at give anledning til bekymring, historie er og bør være et rummeligt fag, men det bør mane til eftertanke, at antallet af specialeskrivere med emner før år 1500 er på under 10 procent. MHG

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Lørdag den 8. marts 2014

Lørdag den 8. marts 2014 Lørdag den 8. marts 2014 Tid Forening Antal Alder Holdnavn Instruktører 10.00 Åbning ved DGI Midtjylland Hammerum Ynglinge v/ Sofia Omann og AK Madsen 10.10 Gjellerup Sdr. 96 1. - 2. kl Spring/Rytme 2

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider file:///c:/users/thomas/desktop/resultat - Løb 7 og 8.html af 3 26--203 0:03 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn Klubmesterskab 203 Udskriftsdato 26 november 203 Stævne by Sla,

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S

5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler) v/formand Ann-Sofie Kjær. Kvintus Allé 12-14 2300 København S Advokatfirma Kgs. Nytorv 15, 3. sal 1050 København K Danmark 28. juni 2012 Tel: J.nr. 13820/ +45 33 75 76 77 Fax: BMA/BMA +45 33 75 76 76 www.elvang.dk 5. TILLÆG TIL SKØNSTEMA (ejendommens fysiske mangler)

Læs mere