en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre"

Transkript

1 en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

2 Indhold 1. del Beretning del lilleskolen Fortællinger om skoleforældre Kære lilleskolefolk 05 Bestyrelsens beretning 07 Medlemsskoler 18 Lilleskolernes bestyrelse 22 Lilleskolernes sekretariat 23 Udgivet af Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax Redaktion og tilrettelæggelse Iben Lindemark, Jeanette Ebenhardt Veggerby, Peter Højgaard Pedersen (ansvarshavende). Redaktionen er afsluttet den 8. februar 2013 Layout Omedia Grafisk Foto Jakob Carlsen, Regitze Engelsborg Karlsen, Alena Jensen Illustrationer Helsingør Lille Skole Oplag eksemplarer Februar 2013 ISSN Tryk Als Offset ApS ISO miljøcertificeret Interview: Solidaritet handler ikke om, 26 at alle skal gøre det samme 5 skarpe spørgsmål: 29 Er det egoistisk at vælge lilleskole? Klumme: Brug friheden 30 Interview: Tak fordi du gider være 32 klassens mor Klumme: Vil du være kunde eller spille 36 med på holdet? Undersøgelse: 38 Forældrenes medindflydelse på skolen Interview: Lilleskolerne skal ikke være 40 kuvøse for hvide forældres børn Klumme: At have pligt til at bruge sin ret 44 ansvarsfuldt Interview: Travl karrierekvinde har 46 skolefællesskab som høj prioritet Klumme: Borgernære skoler 50 Voxpop: Derfor vælger forældre lilleskole 52 til deres børn Klumme: Udfordringerne i det inkluderende 56 fællesskab Kommentar: Der er meget, der står på spil 58 Klumme: Du skal ikke gøre som jeg gør 60 du skal gøre som jeg siger! Facebook-dialog: 62 Det frie skolevalg er under pres 2 årsskrift 2013

3 1. del Beretning 2013

4 4 årsskrift 2013

5 Kære Lilleskolefolk Velkommen til Årsskrift I år har vi slået Beretningen sammen med Lilleskolen fortællinger om skoleforældre. Ved at udgive et samlet skrift i stedet for 2 publikationer, som vi har gjort de seneste 3 år, sparer vi penge og ressourcer til papir og forsendelse. Men det handler også om, at stadigt flere oplysninger formidles på nettet. Derfor har vi flyttet en del af det traditionelle årsberetningsstof fra papirudgaven til en ny netberetning, hvor blandt andet Lilleskolernes regnskab kan findes. Det er planen at udvikle netberetningen i de kommende år. Lilleskolerne er en forening af konkrete skoler, der udover at have vilkår tilfælles, også i høj grad lader sig inspirere af hinandens praksis og erfaringer. Foreningen bliver til og får værdi i kraft af alt det, der betyder noget for medlemsskolerne. Derfor er det vigtigt for os i Lilleskolernes bestyrelse, at være med til at belyse denne praksis og tankerne bagved: Hvor er lilleskolerne lige nu? Hvor er forældrene hvad vil det sige at være skoleforældre i en fri grundskole i 2013? Lilleskolerne er midt i en skiftetid og vi er ikke alene. Grundskolen i Danmark gennemgår i disse år den største forandrings- og udviklingsproces i årtier. Inklusion afløser specialundervisning, økonomien er stram, lærernes overenskomster står for skud, de politiske og administrative styringsparadigmer er i skred, skolestoffet fylder godt op i medierne. Alt sammen noget som på en eller anden måde har betydning for skolernes hverdag og fremtid. I bestyrelsen mener vi også, at de nye tider rejser nye og alvorlige spørgsmål til os som forening. Hvilke udfordringer skal vi som skolernes forening fokusere på? Er vi på rette kurs? Derfor har vi brug for en grundig debat på repræsentantskabet om disse spørgsmål lad mig gentage nogle af de spørgsmål, vi nævnte sidste år: Hvordan kan vi i de frie grundskoler fremover tale med én stemme bringer den fælles mediekampagne os videre? Hvordan kan vi arbejde for, at skolernes frihed og sociale ansvar kan afbalanceres? Hvordan kan den enkelte lilleskole legitimere sin egen eksistensberettigelse? Hvad kan lilleskolernes særlige bidrag til samfundet være? Tiden kalder på, at vi løbende diskuterer og revurderer strategien og den politiske linje både når det gælder de opgaver, vi selv tager på os i Lilleskolerne, og når det gælder de udfordringer, vi tager op i samarbejde andre skoleforeninger. Vi er oppe mod mægtige kræfter og tendenser i tiden, som både rummer trusler og muligheder. Lilleskolerne har stadig meget at byde på også i det fremtidige skolebillede. Vi skal turde sætte denne fremtid til diskussion hjælp os med dette på repræsentantskabet. Venlig hilsen Søren Erhard Hansen formand Find hele årsberetningen inkl. net-beretningen på vores hjemmeside: under Udgivelser/Årsberetning årsskrift

6 6 årsskrift 2013

7 Bestyrelsens beretning 2013 Der er ikke meget nyt i at konstatere, at Danmark stadig befinder sig i en økonomisk krise. Ikke desto mindre har den økonomiske politik og den politiske debat om, hvordan landet skal komme ud af krisen, stadig stor betydning for betingelserne for at drive frie grundskoler og dermed lilleskoler i disse år. Ikke mindst kombinationen af fortsatte nedskæringer og den over efteråret eskalerende politiske og mediemæssige kritik af de frie grundskoler sætter skolelederne og bestyrelserne og dermed skoleforeningerne under et endnu større pres. Der skal nu kæmpes på to fronter samtidig: Kampen om en fair finansiering og kampen om at legitimere skoleformen i den brede offentlighed. Udfordringer Vi bliver stadig lidt flere Igen i år er der grøde i lilleskolerne, hvor tre nye skoler startede 1. august, så vi i alt var 61 skoler ved skoleårets start. Væksten på de eksisterende skoler har været beskeden, men pr. 5. september kunne vi alligevel notere en pæn stigning i medlemsskolernes samlede elevtal, som nu tæller over indmeldte børn. Begge dele er både glædeligt og nødvendigt, hvis vi tilsammen skal takle de økonomiske udfordringer. Men selvom der meldes om ventelister og øget forældreinteresse på mange skoler, er der stadig store lokale forskelle i de enkelte skolers muligheder for at skabe den nødvendige økonomiske vækst; forskelle i ydre vilkår eller indre ressourcer. Derfor var det også trist at se to af vore medlemsskoler, Sorø Friskole og Falsters Lilleskole, dreje nøglen om i efteråret. Sorø Friskole forsøger dog komme i gang igen til sommer. Når der skal prioriteres i krisetider, er det ikke altid muligt at vokse: Mange skoler har fysiske problemer med at udvide, og det er svært at finansiere ny- og ombygninger i det nuværende lånemarked. Mange skoler vælger derfor at fokusere på pædagogisk vækst og trimning: Hvordan kan den enkelte skoles kerneopgaver undervisning og pædagogik skærpes og udvikles, og hvordan kan den enkelte skole profilere sig pædagogisk i forhold til omverden. I Lilleskolernes bestyrelse og på sekretariatet har vi indtryk af, at der stadig er liv i debatten og dialogen mellem lærere, forældre, bestyrelser og ledere: Der bliver talt meget om skoleidentitet, fællesskab, pædagogiske visioner og fremtidens kompetencer ude på skolerne. Alt sammen nødvendigt for at skabe mening, retning og sammenhold om den enkelte skole lokalt, men også med fare for, at energien og initiativerne ikke når ud til undervisningen og børnene. I Lilleskolernes bestyrelse er vi opmærksomme på, at vi som skoleform netop i disse år skal kunne fastholde og legitimere, at flest mulige af midlerne på skolerne kommer ud i undervisningen. Skolerne må ikke begå samme fejl, som er set i flere kommuner: At det organisatoriske, administrative og ledelsesmæssige lag vokser på bekostning af undervisning og pædagogik. De Frie Grundskoler en fælles hat? I efteråret blev den da stadig nye regerings folkeskoleudspil lanceret herunder også Ny Nordisk Skole. Et sammenhængende udspil vi i Lilleskolernes bestyrelse umiddelbart har stor sympati for; men også et udspil, der har rejst en række stadigt ubesvarede spørgsmål ikke mindst omkring finansieringen. Det store tema er, om pengene skal findes i de kommende overenskomstforhandlinger, herunder den forventede afskaffelse af arbejdstidsaftalen med lærerne, eller om regeringen vil afsætte flere midler til kommunerne. Bortset fra hvad usikkerheden omkring arbejdstidsaftalerne og den sandsynlige effektivisering af folkeskolen vil årsskrift

8 59 medlemsskoler Repræsentantskabet Mødes hvert år inden 1. juni til ordinært repræsentantskabsmøde hver medlemsskole har 1 stemme Lilleskolernes sekretariat Bestyrelsen 7 medlemmer + 2 suppleanter betyde for de frie grundskoler, har debatten omkring finansieringen af folkeskolen i den grad bragt de frie grundskolers økonomi og berettigelse ind i en skoledebat, der vel aldrig før har været så intens og markeret som siden sommerferien. En debat anført af Københavns Børne- og ungdomsborgmester med omdrejningspunkt i københavnske skoleforhold har medført det ene fejlbehæftede angreb efter det andet på de frie grundskoler i næsten samtlige medier. Fælles for debatten har ikke overraskende været, at modstanderne har haft meget lidt viden om de faktiske forhold, at debatten har haft klare ideologiske undertoner de frie skoler er for elitære samt, mere overraskende, at de kritiske røster har været at finde langt ind i regeringens og dens støttepartis bagland. Det sidste har selvfølgelig bekymret skoleforeningerne i lang tid, ikke mindst i arbejdet med at påvirke finanslovsforhandlingerne, hvor vi i løbet af efteråret desværre måtte konstatere, at slaget om at stoppe nedgangen i koblingsprocenten blev tabt. Dette til trods for hvad diverse uddannelsespolitiske ordførere havde lovet før valget. Heldigvis har der også været mange indlæg og synspunkter i debatten, der har påvist realiteterne og bakket op om sektoren. De fri grundskoler er ikke elitære, og der sker ikke en forfordeling af midlerne i de frie grundskolers favør, snarere tværtimod. I Lilleskolerne er vi sikre på, at det sidste ord ikke er sagt endnu. Debatten handler om mere end bare vores skoler. Den handler også om folkeskolens krise og om de socialpolitiske problemer, der knytter sig til storbyer eller udkantsområder ikke mindst i en krisetid, og den handler om den stadig større ulighed i konkurrencestatens tidsalder. I skoleforeningerne har vi siden sommerferien valgt en fælles strategi i forhold til debatten i medierne, hvor formændene fra de to store foreninger, Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening, på alle skoleforeningernes vegne i flere medier har svaret på angrebene. Det har vi i Lilleskolernes bestyrelse været glade for, da det har muliggjort hurtige reaktioner fra os i de frie grundskoler. Vi ser ingen modsætninger i foreningernes interesser i forhold til at sikre skolerne nogle ordentlige rammevilkår. Skoleforeningerne mødte talstærke op på Folkemødet på Bornholm i juni 2012, hvor foreningerne tilsammen stod for en række arrangementer blandt andet i eget telt under den fælles overskrift 76 en reference til grundlovens paragraf 76, der handler om undervisningspligten og dermed er grundlaget for de frie grundskoler i Danmark. Lilleskolernes bestyrelse og sekretariat deltog også, og det fælles indtryk har været, at deltagelsen måske ikke har haft den store effekt i forhold til omverdenen; men at den helt klart har styrket dels relationerne internt mellem foreningerne, dels en fælles forståelse for at få en fremtidig fælles kommunikationsplatform for skoleforeningerne. Derfor er vi også i Lilleskolernes bestyrelse i efteråret indgået i et tæt samarbejde med de andre skoleforeninger om en todelt mediekampagne under et fælles navn: De Frie Grundskoler. Første skridt var en række annoncer i de landsdækkende dagblade i november måned. Baggrunden har været en fælles analyse af, at vi ikke 8 årsskrift 2013

9 årsskrift

10 længere kan forvente at få indflydelse direkte hos politikerne i forhold til finanslovsforhandlingerne, uden at vi samtidig lægger et mediepres. Samtidig skal kampagnen sikre, at vi på længere sigt kan skabe et bedre image for De Frie Grundskoler. Navnet skal også signalere, at vi er den anden halvdel af det danske grundskolesystem. I Lilleskolernes bestyrelse mener vi, at samarbejdet imellem skoleforeningerne er kommet rigtig langt siden de gamle samarbejdsmønstre, hvor foreningerne var delt i to blokke, blev brudt op i Der er stor vilje og stor dygtighed i alle foreningerne, og bestyrelsen mener, at vi har fundet en fornuftig platform for Lilleskolerne. Alligevel er der noget at arbejde med: Tilsammen i foreningerne bruger vi en masse tid og ressourcer på at løse de samme opgaver, dels på de forskellige sekretariater, hvor der arbejdes parallelt med de samme områder, dels i det politiske, hvor formændene render til de samme og hyppige møder overalt i landet. Derfor vil vi i Lilleskolernes bestyrelse arbejde videre med, hvordan vi kan få et endnu tættere og handlekraftigt samarbejde mellem skoleforeningerne. Det sker også i en erkendelse af, at det er et åbent spørgsmål om en lille forening som Lilleskolerne på lidt længere sigt har ressourcer til at fastholde og udvikle sig som en selvstændig skolepolitisk forening med den tyngde og service, som medlemmerne ønsker. Fra specialundervisning til inklusion Fra det kommende skoleår træder en ny specialundervisningslov i kraft på vores område et år senere end i folkeskolen. Loven afskaffer som bekendt specialundervisning for elever med behov for færre end 12 ugentlige lektioner. I stedet skal disse elever inkluderes i den almindelige undervisning. Specialundervisningsområdet har traditionelt været et af Lilleskolernes politiske kerneområder, dels fordi vi har slået til lyd for, at skolerne ikke må udelukke elever med særlige behov, og dels fordi rigtig mange lilleskoler gennem årene har udviklet en særlig ekspertise og god praksis inden for specialundervisningen. Derfor var det også naturligt, at Lilleskolerne ved formanden deltog i det ministerielle udvalg, der skulle opstille de nye tilskudsmæssige rammer for alle frie grundskoler. Alle skoleforeninger har været enige om, at der fremover stadig skal afsnøres penge til specialundervisning og inklusion. Politisk vil det være meget uklogt ikke at kunne henvise til dette. Allerede fra starten i udvalgsarbejdet blev det klart, at der vil blive flyttet mange penge dels mellem skoler internt i foreningerne, dels på tværs, alene af den grund, at tildelingssystemet på baggrund af cpr-nummer ikke længere kan opretholdes for den meget store gruppe elever, som fremover skal tilgodeses gennem inklusionsdelen. Derfor er det også klart, at enkelte skoler, der har forholdsvis mange elever med behov under 12 ugentlige lektioner, vil miste tilskud. Derfor har det været vigtigt for Lilleskolerne at sikre udover at der afsnøres en særlig pulje til inklusion og specialundervisning dels at systemet giver større frihed til at anvende midlerne lokalt ude på skolerne, dels at der vil være en tilstrækkelig lang overgangsordning, så skolerne kan nå at omstille sig. Begge dele er det lykkedes at få med i det nye system, som skal fungere i de to næste skoleår. I løbet af foråret 2013 går næste fase i udvalgsarbejdet i gang. Lilleskolerne er også repræsenteret i denne næste fase, som handler om at udforme en permanent ordning, der skal fungere fra og med skoleåret Lilleskolernes bestyrelse bakker op om det grundlæggende i specialundervisningsreformen. Den gamle model har været meget bureaukratisk og er for længe siden kørt af sporet i misforholdet mellem de voksende behov og bevillingerne. Men ude på skolerne bliver overgangen sikkert vanskelig, for 10 årsskrift 2013

11 SKOLEFORENINGER samarbejde og partnere Nationalt Videncenter for Frie Skoler Fordelingssekretariatet (tilskud til vikar, fripladser, certificering af tilsynsførende) Certificeringsudvalget (uddannelse af tilsynsførende og indstilling til certificering) Frie Fagskoler Danmarks Privatskoleforening SKOLEFORENINGERNE Danmarks Friskoleforening Frie Skolers Forum Forummøder Formandsmøder Sekretariatssamarbejde Frie Skolers Lærerforening Deutscher Schulund Sprachverein Katolske Skoler Foreningen af Frie Skolers Ledere BUPL Faglige organisationer Økonomi- og koncernafdelingen Ministeriet for Børn og Undervisning Efterskoleforeningen De Frie Grundskoler Kristne Friskoler Foreningen af 3F og Studenterkurser Lilleskolerne Private gymnasier Kvalitets- og tilsynsstyrelsen HK/Privat (læreroverenskomst) Moderniseringsstyrelsen/ Finansministeriet og offentligheden Medier årsskrift

12 selvom kravet om specialundervisning forsvinder, forsvinder behovet ikke med det samme. Det er en af de største pædagogiske udfordringer i lang tid, som skolerne nu står over for. Det har været vanskeligt at formidle proces og resultater til skolerne undervejs, ikke mindst fordi ministeriet blev forsinket i udmeldingerne. Derfor sætter vi i Lilleskolerne fokus på inklusion ved en række møder for skoleledere med flere i løbet af det kommende år. Der er brug for nytænkning, hvis skolerne skal løfte opgaven. Skolen skal være et fællesskab i sammenhæng med andre Vi siger tit i Lilleskolerne, at politik skabes ude på skolerne. Dermed mener vi, at det er den enkelte skoles handlinger, der skaber opmærksomhed og nogle gange reaktioner fra omverdenen, og ikke hvad vi i Lilleskolernes bestyrelse mener. Det kan være positivt for skolen: bemærkelsesværdige resultater, spændende rejseprojekter, pædagogisk nytænkning. Det kan også være negativt: bortvisning af elever, tragiske ulykker, skolelukninger, uheldige afskedigelser, dårlige karakterer. I en åben medieverden skal skolerne vænne sig til at være bemærket. De politiske vinde er skiftet fra fokus på individet til fokus på fællesskab, og selv om alle skolefolk ved, at det er forholdet mellem disse størrelser, der er interessant, er der ingen tvivl om, at den enkelte lilleskole har en stigende udfordring i at kunne beskrive og begrunde, hvordan fællesskaberne ude på skolerne fungerer, hvordan der er plads til mangfoldighed, hvordan inklusion sker i praksis. Men det burde være muligt. Lilleskolerne har en lang historisk praksis fra starten af den første lilleskole i 1949 til i dag i at sætte centrale temaer om forholdet mellem individ og fællesskab i spil også i praksis. Det er vel om noget det grundlæggende forhold i pædagogik? At den enkelte skoles lille fællesskab hænger sammen med eller forbereder til det store samfundsfællesskab er et af de grundlæggende elementer i skolesynet, som altid har præget lilleskolerne. Faglige organisationer Lilleskolerne har en god og konstruktiv dialog med de faglige organisationer, som har overenskomster, der omfatter medarbejdere på skolen. Da lærerne er langt den største personalegruppe, er det vel kun naturligt, at samarbejdet med Frie Skolers Lærerforening fylder mest. Hen over året har vi haft positive møder med FSL, hvor vi blandt har drøftet ønsker og ideer til mulige samarbejdsflader omkring lærerrollen og dens udfordringer. Frie Skolers Ledere er også en vigtig faglig organisation på vores område, som vi lægger vægt på at have en god dialog med. En meget stor del af medlemsskolerne har valgt at tilslutte sig overenskomsterne med BUPL, 3F og HK for henholdsvis det pædagogiske personale, teknisk personale og administrativt personale. Samarbejdet med BUPL, 3F og HK er fortsat konstruktivt og præget af en god tone. Det løbende samarbejde med disse fem faglige organisationer handler først og fremmest om de uoverensstemmelser, der kan opstå mellem en medarbejder og skolen. Sådanne sager løses normalt i en god og respektfuld tone. Overenskomsterne regulerer løn- og ansættelsesvilkår og er dermed omdrejningspunkt for mange spørgsmål i skolernes hverdag og i dialogen med de faglige organisationer. Overenskomsterne er værktøj; men overenskomsterne skal jo også aftales og moderniseres, således at de giver hensigtsmæssige rammer for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen, det pædagogiske arbejde, administrationen m.m. Derfor fylder overenskomstforhandlingerne naturligvis også en hel del i samarbejdet med de faglige organisationer, ikke mindst på de tre områder, hvor Lilleskolerne er direkte over- 12 årsskrift 2013

13 Statstilskud til skolen Tilskudsfordeling og tilskudsbevilling 2013 Skolens indtægter Skolens indtægter består af: Forældrebetaling, som i Lilleskolerne er på gennemsnitligt kr. pr. elev for skole og SFO Statstilskud i form af: Bygningstilskud Specielle tilskud Undervisningstilskud m.v. Tilskud til SFO fordeling af tilskud Bygningstilskud kr. årligt pr. elev Specielle tilskud til friplads og befordring Gennemsnitligt 434 kr. årligt pr. elev Samlet statstilskud til undervisning m.v kr. årligt pr. elev fordelt på: Taxametertilskud til undervisning: Gennemsnitligt kr. årligt pr. elev Øvrige tilskud: Gennemsnitligt kr. årligt pr. elev via puljer til bl.a. specialundervisning og vikar Tilskud til SFO kr. årligt pr. elev i SFO en Bevilling af tilskud I alt mio. kr., bevilget som statstilskud via Finansloven Bygningstilskud I alt 213 mio. kr. (finansieres udelukkende af staten) Specielle tilskud I alt 46 mio. kr. (finansieres udelukkende af staten) Undervisningstilskud m.v. i alt mio. kr. 72 % af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen i pensionsdækning, fremskrevet med løn- og prisudvikling til niveau 2013 x elevtal i de frie grundskoler. Heraf dækker kommunerne 88 % af udgiften. SFO-tilskud i alt 366 mio. kr. (finansieres udelukkende af kommunerne) Kommunale bidrag til staten udgør i alt mio. kr. Undervisning m.v kr. pr. elev SFO-tilskud kr. pr. elev årsskrift

14 Skolen og overenskomsterne Lilleskole Skoleforeninger, herunder Lilleskolerne obligatorisk overenskomst Undervisning Lærere, børnehaveklasseledere og ledere Moderniseringsstyrelsen (MOS) og Ministeriet for Børn og Undervisning (UVM) Finansministeriet (FM) Statslig organisationsaftale: FM og CFU indgår aftale om de overordnede spørgsmål/krav - det såkaldte CFU-forlig. MOS og LC indgår derefter en fællesoverenskomst for statsligt ansatte. MOS/UVM (inkl. skoleforeningerne/lilleskolerne) og LC (inkl. fagforeningerne/fsl) indgår efterfølgende en organisationsaftale og et arbejdstidsprotokollat (vedr. lønsystemer, arbejdstidsregler m.v.). Den gældende overenskomst på de frie grundskoler består af fællesoverenskomsten, organisationsaftalen og arbejdstidsprotokollatet. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Lærernes Centralorganisation (LC) Fagforeninger, herunder Frie Skolers Lærerforening (FSL) Skoleforeninger, herunder Lilleskolerne Servicemedarbejdere Rengøringspersonale, pedeller m.fl. 3F overenskomst: Indgået af 3F og skoleforeningerne, herunder Lilleskolerne. Tilslutningsoverenskomst. 29 medlemsskoler har tilsluttet sig, svarende til 49 % af skolerne. tilslutningsoverenskomster SFO m.v. Pædagogisk personale Kontor Administrative medarbejdere, IT m.fl. Fælles Fagligt Forbund (3F) Skoleforeninger, herunder Lilleskolerne BUPL overenskomst: Indgået af BUPL og skoleforeningerne, herunder Lilleskolerne. Skolerne kan tilslutte sig overenskomsten. 43 medlemsskoler har tilsluttet sig, svarende til 73 % af skolerne. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Lilleskolerne HK Privat: Indgået af HK og Lilleskolerne. Tilslutningsoverenskomst. 39 skoler har tilsluttet sig denne overenskomst, svarende til 66 % af skolerne. HK/Privat 14 årsskrift 2013

15 enskomstpart; nemlig på pædagogområdet, det tekniske personale og de administrative medarbejdere. Nationalt Videncenter for Frie Skoler Lilleskolerne har også i år deltaget i samarbejdet omkring Nationalt Videncenter og sammen med Danmarks Privatskoleforening og FSL deltager vi i et projekt, der netop er ved at blive afsluttet; et projekt om den dannelses- og uddannelsesmæssige baggrund for lærere og ledere på de frie skoler. Sidste år deltog vi i et projekt, der belyste pædagogik og praksis på de prøvefrie skoler. Det er vigtigt, at foreningerne på vores område tilsammen skaffer forskningsbaseret viden og grundlag for kvalificering af debatten omkring de frie skoler. Men der er behov for yderligere viden, som dokumenter både de faglige, økonomiske og samfundsmæssige kvaliteter ved de frie skoler. Fordelingssekretariatet og Certificeringsudvalget Lilleskolerne har en plads i bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, som administrerer en række tilskud til skolerne med vikartilskud som det største område. Fordelingssekretariatet udpeger Certificeringsudvalget og varetager sekretariatsfunktionen for dette udvalg, som er det centrale omdrejningspunkt for uddannelsen af tilsynsførende og den efterfølgende indstilling til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om certificering af ansøgerne. Lilleskolerne deltager også i Certificeringsudvalget og udfører i lighed med de andre skoleforeninger en række opgaver i forbindelse med ansøgninger om certificering og afholdelse af de tre kursusmoduler, som uddannelsen for tilsynsførende omfatter. Fordelingssekretariatet og Certificeringsudvalget har således vigtige opgaver, som har stor betydning for alle frie grundskoler. Ude på skolerne opleves det daglige samarbejde med Fordelingssekretariatet om de nuværende opgaver som godt og effektivt. Lilleskolerne et faciliterende og kvalificerende netværk Ledelsesudvikling Udover den daglige rådgivning og vejledning fra sekretariatet, hvor henvendelserne bliver flere og flere og mere og mere komplekse, er det primære område at hjælpe medlemsskolerne med at kvalificere ledelserne både lederne og bestyrelserne. I Lilleskolernes bestyrelse har vi særligt fokus på lederudviklingen muligheden for at lederne kan mødes til træf, kurser eller informationsmøder, hvor der udover det faglige indhold også kan udveksles erfaringer og skabes netværk. Desværre har vi oplevet en svigtende tilgang til de sidste lederkurser. Nogle af forklaringerne er sikkert, at der er travlt ude på skolerne, og at der skal prioriteres i forhold til økonomien. Vi må fremover finde en anden måde eller et andet indhold, der kan samle lederne de er essentielle i forhold til dynamikken og vidensdelingen i både foreningen og mellem skolerne. I den forbindelse har vi fra i år omdøbt Bestyrelsestræffet til Lilleskoletræffet for at understrege, at det er vigtigt, at lederne kommer med. Vi vil fremover prioritere ledelses- og lilleskoletræffene som de vigtigste i vores tilbud til alle medlemsskoler og i stedet målrette yderligere møder efter specifikke eller aktuelle behov. Som nævnt før har vi iværksat en række møder og seminarer om inklusion i løbet af I år har vi opprioriteret invitationer til at mødes med lilleskolefolk ude på skolerne. Enten til bestyrelsesmøder på enkelte skoler om aktuelle udfordringer eller til temadage om skoleudvikling. Udover det har vi prioriteret at møde op på nye og kommende medlemsskoler tidligt i opstartsfasen. Bestyrelsesformandens særlige rolle har vi sat fokus på på et Formandstræf, som blev holdt for anden gang i september måned. Tilbagemeldingerne har vist, at der er behov for årsskrift

16 denne årlige mulighed for at kunne mødes om rollen. Vores diplomuddannelse for ledere fortsatte i 2012, men vi forventer en mindre interesse i de kommende år ikke mindst på baggrund af de økonomiske forhold ude på skolerne. Lilleskolelærerne vidensdeling og netværk Udover Specialundervisningstræf, Lilleskolefestival og introforløb for nye lærere, fortsætter vi initiativet med LUF Lilleskolernes UdviklingsForum hvor omkring 100 lærere mødes til et idélaboratorium med faglig kvalificering. Indholdet har fokus på de aktuelle og særlige udfordringer, lilleskolelærerne møder ude på skolerne. Det er vores ambition at forsætte udviklingen og opbygningen af LUF, og derfor forventer vi også, at deltagerne er med til løbende at forme rammer og indhold LUF får nemlig styrke og betydning ved at mange skoler er med i forummet. Medlemsskolernes synlighed Vores medlemsskoler er på trods af fælles udspring og inspiration udtryk for en stor diversitet i måden at tænke og drive skole på. Ingen skoler har patent på, hvordan man driver lilleskole og lilleskolepædagogik, men alligevel er der i skolekulturen og den pædagogiske praksis på skolerne en række fællestræk. Lilleskolerne har vist sig at være både holdbare og aktuelle bud på en fremtidsrettet skole, hvor forholdet mellem individ og fællesskab sættes i spil, hvor det kreative og musiske aspekt ved læring sættes i højsædet, og ikke mindst hvor eleverne inddrages i skolens kultur og demokrati. I de sidste års beretninger har vi rituelt spurgt: Hvordan kan vi i Lilleskolernes bestyrelse bedst varetage skolernes interesse? Det er det grundlæggende spørgsmål i vores arbejde. Hvordan kan vi sammen med skolerne synliggøre, at Lilleskolerne ikke alene har noget at byde på her og nu, men også i fremtiden? I Lilleskolernes bestyrelse har vi brug for skolernes bidrag i forhold til, hvordan man arbejder lokalt med at drive skole. Det er i medlemsskolernes interesse at synliggøre egen praksis og egne ideer. Hvordan vi i Lilleskolernes bestyrelse kan hjælpe skolerne med dette, vil vi til stadighed gerne drøfte. Ikke mindst på Repræsentantskabsmødet. Tak for samarbejdet Som det forhåbentligt fremgår tydeligt af denne beretning, tillægger vi i Lilleskolernes bestyrelse samarbejdet med skoleforeningerne og de faglige organisationer stor betydning. Især har vi glædet os over, at samarbejdet mellem skoleforeningerne fortsat er inde i en god og frugtbar udvikling, der både skaber resultater og peger fremad. Derfor retter vi i år en særlig tak til kollegerne i de andre foreninger for samarbejdet om kampen for skole- og undervisningsfriheden og for at sikre gode og rimelige vilkår for skolerne. Tak til grundskoleforeningerne: Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverien, Foreningen af Katolske Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler samt Private Gymnasier og Studenterkurser og tak til Efterskoleforeningen og Frie Fagskoler. Overalt hvor vi kommer frem, møder vi engagement og ordentlighed. Tak for godt samarbejde i 2012 til Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere, BUPL, 3F og HK. Tak til medarbejderne i Fordelingssekretariatet og ikke mindst en tak til medarbejderne i ministeriet og styrelser. Og tak til de mange politikere, der engagerer sig i de frie grundskoler og lytter til vore synspunkter. Tak til medarbejderne på sekretariatet. Og tak til de dedikerede mennesker ude på skolerne. Uden jer ville det ikke give mening. BESTYRELSEN 16 årsskrift 2013

17 årsskrift

18 medlemsskoler Albertslund Lille Skole Oprettet 1967, kl., 212 elever Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund Tlf.: , Fax: Formand: Esben Thygesen Skoleleder: Trine Nielsen 2 Amager Lille Skole Oprettet 1968, kl., 214 elever Rodosvej 47, 2300 København S Tlf.: , Fax: Formand: Anne Mette V. Petersen Skoleleder: Flemming Allerup 3 Bagsværd Friskole Oprettet 1957, kl., 197 elever Skovalleen 6, 2880 Bagsværd Tlf.: Formand: Malene Falck Christensen Skoleleder: Lis Majken Wulff 4 Ballerup Ny Skole Oprettet 1973, kl., 135 elever Tvendagervej 4, 2750 Ballerup Tlf.: , Fax: Formand: Mariann Ciftci Skoleleder: Anne E. Knudsen 5 Bregninge Bjergsted Friskole Oprettet 2004, kl., 87 elever Bregningevej 25, 4450 Jyderup Tlf.: Formand: Trine Jørgensen Skoleleder: Trine Stampe 6 Brovandeskolen Oprettet 1977, kl., 178 elever Nedre Mosevej 100, 9990 Skagen Tlf.: Formand: Susanne Højrup Pedersen Skoleleder: Claus Pawelczyk 18 årsskrift 2013

19 7 Byens Skole Oprettet 1971, kl., 430 elever Høffdingsvej 75, 2500 Valby Tlf.: Formand: Morten Svalgaard Nielsen Skoleleder: Henrik Andersen 8 Børnenes Friskole Oprettet 1983, kl., 194 elever Næringen 98, 8240 Risskov Tlf.: Formand: Heidi Nedergaard Jensen Skoleleder: Peter Leth Andresen 9 Børneuniversitetet Oprettet 1995, kl., 234 elever Valdemarsgade 14, 1665 København V Tlf.: Formand: Crilles Bacher Skoleleder: Gitte Svenning 10 Den dansk-franske Skole Oprettet 2010, 8 elever Værnedamsvej 12A, 1. tv. Tlf.: Formand:?? Skoleleder: Nicolas Guilbert 11 Den Alternative Skole Oprettet 1981, kl., 90 elever Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød Tlf.: , Fax: Formand: Mette Worre Johansson Skoleleder: Morten S. Pedersen 12 Den Lille Skole Oprettet 1949, kl., 200 elever Gammelmosevej 228, 2800 Lyngby Tlf.: , Fax: Formand: Lars Lindholm Nielsen Skoleleder: Simon Møller Petersen 13 Den Lille Skole i København Oprettet 1968, kl., 128 elever Lindholmsvej 18, 2700 Brønshøj Tlf.: Formand: Martino Montanari Skoleleder: Laila Iisager Andersen 14 Den Visionære Skole Oprettet 2012, kl., 57 elever Løgismose 2, 3600 Frederikssund Tlf.: Formand: Hanne Eg Bruun Skoleleder: Mia Vinkelman 15 Esrom Kost- og Friskole Oprettet 1988, kl., 39 elever Esrum Hovedgade 18, 3230 Græsted Tlf.: , Fax: Formand: Helle Knutsson Skoleleder: Jannik Offenberg 16 Freinetskolen Oprettet 1976, kl., 198 elever Valby Langgade 117, 2500 Valby Tlf.: , Fax: Formand: Søs Heiberg Skoleleder: Michael Christiansen 17 Friskolen i Viborg Oprettet 1976, kl., 182 elever Kasernevej 21, 8800 Viborg Tlf.: Formand: Mette Lægdsmand Skoleleder: Henrik Andersen 18 Friskolen Østerlars Oprettet 1964, kl., 107 elever Nybrovej 42, 3760 Gudhjem Tlf.: , Fax: Formand: Andreas Lund Povlsen Skoleleder: Merete Thybring 19 Galten Friskole + The International School of Jutland Oprettet 1972, kl, 61 elever Skjørringvej 25, 8464 Galten Tlf.: Formand: Henrik Rasmussen Skoleleder: Anders Terp 20 Gribskov Skole Oprettet 1967, kl., 97 elever Ny Mårumvej 302, 3200 Helsinge Tlf.: Formand: Søren Winkler Skoleleder: Malene Falck Bjerrum 21 Gudenåskolen Oprettet 1976, kl., 194 elever Brunhøjvej 9, 8680 Ry Tlf.: , Fax: Formand: Anne-Marie Rønberg Skoleleder: John Eriksen 22 Halsnæs Lilleskole Oprettet 2000, kl., 102 elever Hågendrupvej 6 Torup, 3390 Hundested Tlf.: Formand: Charlotte Damsted Skoleleder: Jasmin Heide 23 Hareskovens Lilleskole Oprettet 1965, kl., 188 elever Skovbovænget 124, 2750 Ballerup Tlf.: , Fax: Formand: Pia Mygind Skoleleder: Lise Bro Rasmussen 24 Haslev Privatskole Oprettet 1973, kl., 330 elever Bråbyvej 45, 4690 Haslev Tlf.: , Fax: Formand: Lisette Jensen Skoleleder: Gitte F. Kehl 25 Havregården Lille Kost- og Dagskole Oprettet 1970, kl., 50 elever Havregårdsvej 24, 3250 Gilleleje Tlf.: , Fax: Formand: Lone Møller Skoleleder: Morten Jørgensen 26 Helsingør Lille Skole Oprettet 1962, kl., 208 elever Fredericiavej 1, 3000 Helsingør Tlf.: , Fax: Formand: Jens Abildgaard-Jensen Skoleleder: Gitte Baaring Hansen 27 Hillerød Lille Skole Oprettet 1966, kl., 142 elever Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød Tlf.: Formand: Christine Mohr Skoleleder: Bent Laub Faaborg 28 Holbæk lille Skole Oprettet 1981, kl, 302 elever Stenhusvej 22 A, 4300 Holbæk Tlf.: , Fax: Formand: Christine la Cour Skoleleder: Calle Nørvig 29 Humlebæk Lille Skole Oprettet 1967, kl., 180 elever Boserupvej 101, 3050 Humlebæk Tlf.: , Fax: Formand: Bent Bonde Pedersen Skoleleder: Irene Sahlertz 30 Hundige Lille Skole Oprettet 1968, kl., 243 elever Hundige Bygade 10, 2670 Greve Tlf.: , Fax: Formand: Lena Miltoft Skoleleder: Hans Chr. Mathiasen årsskrift

20 31 Højbo Friskole Oprettet 1974, kl., 170 elever Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev Tlf.: Formand: Jens Christian Olesen Skoleleder: Jeanne Schou Andersen 32 Hørsholm Lille Skole Oprettet 1970, kl., 194 elever Højskolevej 11,2960 Rungsted Kyst Tlf.: , Fax: Formand: Lars Troldahl Skoleleder: Simon Svenstrup 33 Kegnæs Friskole Oprettet 2003, kl., 72 elever Østerbyvej 11, 6470 Sydals Tlf.: Formand: Jesper Pedersen Skoleleder: Jens Billum 34 Køge Lille Skole Oprettet 1968, kl., 198 elever Egøjevej 130, 4600 Køge Tlf.: Formand: Bjarne Jønsgård Skoleleder: Sus Rudiengaard 35 Lilleskolen Odense Oprettet 1974, kl., 215 elever Blåbærvej 43, 5260 Odense S Tlf.: , Fax: Formand: Pia Lærke Skoleleder: Inger Kvist 36 Norddjurs Friskole Oprettet 1981, kl., 214 elever Lergravsvej 4, 8500 Grenå Tlf.: , Fax: Formand: Kim Pertou Andersen Skoleleder: Carina Damkjær (konstitueret) 37 Næstved Fri Skole Oprettet 1998, kl., 104 elever Havrebjergvej 3 Rislev, 4700 Næstved Tlf.: Formand: Julie Pi Hedeboe Skoleleder: Tove Hartelius 38 Nørrebro Lille Skole Oprettet 1975, kl., 182 elever Prinsesse Charlottesgade 34-36, 2200 København N Tlf.: Formand: Pernille Sonne Skoleleder: Jacob Hatting 39 Onsbjerg Lilleskole Oprettet 2003, kl., 73 elever Stadionsvej 4, 8305 Samsø Tlf.: Formand: Lise Lotte Malik Skoleleder: Jacob Mohr Nielsen 40 Randers Lille Skole Oprettet 1970, kl., 193 elever Tøjhushavevej 28, 8900 Randers Tlf.: Formand: Søren Quist Frandsen Skoleleder: Peter Engelbrekt Knøss 41 Reventlow Lilleskole Oprettet 1999, kl., 73 elever Torebyvej 7, 4920 Søllested Tlf.: , Fax: Formand: Tina Andreasen Skoleleder: Mette Green 42 Ringsted Lilleskole Oprettet 2012, kl., 103 elever Næstvedvej 349 B, 4100 Ringsted Tlf.: Formand: Kim Ekman Skoleleder: Vibeke Malmberg 43 Roskilde Lille Skole Oprettet 1964, kl., 243 elever Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde Tlf.: Formand: Hjørdis Dyrlund Petersen Skoleleder: Søren Erhard Hansen 44 Rudersdal Lilleskole Oprettet 1987, kl., 50 elever Vejlesøvej 40B, 2840 Holte Tlf.: Formand: Mette Andersen Thorvaldsen Skoleleder: Jesper Staunstrup 45 Rynkeby Friskole Oprettet 1976, kl., 58 elever Kirkevej 5, 5350 Rynkeby Tlf.: Formand: Bettina Bjørnskov Knudsen Skoleleder: Britta Back 46 Ryparken Lille Skole Oprettet 1970, kl., 161 elever Gartnerivej 3, 2100 København Ø Tlf.: Formand: Helle Stage Skoleleder: Mette Lisbjerg Jensen 47 Rørvig Friskole Oprettet 1968, kl., 133 elever Søndervangsvej 43, 4581 Rørvig Tlf.: , Fax: Formand: Franz Reich Jensen Skoleleder: Anne Marie Sandager 48 Sdr. Jernløse Lilleskole Oprettet 1998, kl., Bh., 147 elever Sdr. Jernløsevej 51, 4420 Regstrup Tlf.: , Fax: Formand: Annemette Ellefsen Skoleleder: Tonny Tang Christiansen 49 Sindal Privatskole Oprettet 1998, kl., 59 elever Tislumvej 4, 9870 Sindal Tlf.: Formand: Dorte Fisker Horsholt Skoleleder: Ann Haugaard Christiansen 50 Skolen på Slotsvænget Oprettet 1985, kl., 36 elever Slotsvænget 61, 3480 Fredensborg Tlf.: , Fax: Formand: Lulla Forchhammer Skoleleder: Kasper Nyboe Pavar 51 Skolen.com Oprettet 2009, kl., Bh., 38 elever Homåvej 4, 8500 Grenå Formand: Karen Krogh Skoleleder: Kristina Holt 52 Sofiehøj Friskole Oprettet 2012, kl., 98 elever Hornsherredvej 446 Tlf.: Formand: Jabok Brixtofte Skoleleder: Gitte Tanzer 53 Syddjurs Friskole Oprettet 1980, kl., Bh., 163 elever Molsvej 80B, 8410 Rønde Tlf.: Formand: Inge Ulsted Sørensen Skoleleder: Dorte Ruggaard 54 Trekronergade Freinetskole Oprettet 1979, kl., 190 elever Trekronergade 46, 1., 2500 Valby Tlf.: , Fax: Formand: Bitta Nielsen Skoleleder: Henrik Kramer 20 årsskrift 2013

en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE

en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE INDHOLD 1. DEL BERETNING 2013 2. DEL LILLESKOLEN 20-13 Fortællinger om skoleforældre

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 19. april 2013, kl. 14 på Hotel Kobæk Strand

Referat af Repræsentantskabsmøde 19. april 2013, kl. 14 på Hotel Kobæk Strand Referat af Repræsentantskabsmøde 19. april 2013, kl. 14 på Hotel Kobæk Strand Deltagere: Repræsentanter og deltagere fra: Amager Lille Skole, Bagsværd Friskole, Ballerup Ny Skole, Byens Skole, Børnenes

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER Udgivet af Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Indlæg til Repræsentantskabet på baggrund af formandens beretning:

Indlæg til Repræsentantskabet på baggrund af formandens beretning: Referat repræsentantskab Lilleskolernes Sammenslutning 2016 Konferencecenter Kobæk Strand, Skælskør Fredag den 1. april, 2016 Pkt. 1. Valg af ordstyrer og dirigent: Dirigent: Peter Højgaard Pedersen Referent:

Læs mere

Beretning. Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler

Beretning. Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler Beretning 2012 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler Udgivet af: Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 - Fax 7020 2643

Læs mere

Tak for sidst sådan giver det mening

Tak for sidst sådan giver det mening Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Side 1 Tak for sidst sådan giver det mening Side 2 Intenst Bestyrelsestræf

Læs mere

en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE

en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE 2. DEL LILLESKOLEN 20-13 Fortællinger om skoleforældre INTERVIEW Af ELSE MARIE ANDERSEN,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 27. marts 2009, kl på Hotel Ebeltoft Strand

Referat af Repræsentantskabsmøde 27. marts 2009, kl på Hotel Ebeltoft Strand Referat af Repræsentantskabsmøde 27. marts 2009, kl. 13.00 på Hotel Ebeltoft Strand Deltagere Skolernes udpegede repræsentanter: Albertslund Lille Skole: Trine Nielsen, Amager Lille Skole: Marianne Christensen,

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Nationalt Samarbejde mod Mobning Hver dag bliver 10.000-vis af skolebørn i Danmark udsat for mobning. Dette er helt uacceptabelt!

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde.

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Til medlemsskolerne Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Der er ankomst fra kl. 11.30 og mødet starter

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne

Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne INDHOLD Repræsentantskab 2010. Livlig debat med mange spændende input til Lilleskolernes nye bestyrelse. Referat af mødet 16. april (s. 2-6)

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Vi har valgt at udtræde af skolebestyrelsen på Strandparkskolen pga. manglende samarbejde og tillid til den nuværende ledelse.

Vi har valgt at udtræde af skolebestyrelsen på Strandparkskolen pga. manglende samarbejde og tillid til den nuværende ledelse. D. 7-6-2015 Til Børne- og Ungdomsudvalget. I henhold til folkeskoleloven paragraf 9 kapitel 3 meddeler vi hermed, at vi er udtrådt af skolebestyrelsen pr. 1-6-2015 på Specialskolen Strandparkskolen Thomas

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE

ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE ÆNDRINGER PÅ STUBBEKØBING SKOLE Der er i dag udsendt en pressemeddelelse vedr. ændringer i ledelserne på skolerne i Guldborgsund. (Se nederst) Stubbekøbing den 27. januar 2011. For Stubbekøbing Skoles

Læs mere

Forslag til finanslov for vækst i taksterne

Forslag til finanslov for vækst i taksterne Forslag til finanslov for 2010 0-vækst i taksterne Med stigninger i taksterne på under 1 % i forhold til finansloven for 2009, er der reelt tale om 0- vækst eller rettere et reelt fald i tilskuddet til

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm

Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Alle De Frie Grundskoler til Folkemøde på Bornholm Folkemødet på Bornholm i juni slog som hver gang i de forløbne fire år alle tidligere rekorder med over 90.000 besøgende fordelt på de fire dage, det

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Beretning. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler

Beretning. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Beretning 2010 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Udgivet af: Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler www.lilleskolerne.dk - post@lilleskolerne.dk Ny Kongensgade 10, 1.

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Ministeren sagde i radioen, at der endelig var evidens for at trivsel fremmede læringen.

Ministeren sagde i radioen, at der endelig var evidens for at trivsel fremmede læringen. Formandens mundtlige beretning 2016 Kære lilleskolefolk for det er I jo i denne her sammenhæng, selvom I i andre sammenhænge også nu kan tituleres friskolefolk. For det er nu et års tid siden, at jeres

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Frihed til at være fri skole

Frihed til at være fri skole Indhold FRIHED TIL AT VÆRE FRI SKOLE TAK FOR NU en hilsen fra Jeanette. TAK FOR NU TIL JEANETTE en hilsen og stort tak til Jeanette. ÅRETS MINIFESTIVAL invitation til og præsentation af årets minifestival.

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT?

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på Erklæring Erklæring om Nationalt om nationalt Samarbejde samarbejde for Social Trivsel f o r og t r imod v s e l bmobning l a n d t b ø r n i Grundskolen i d a g t i l b u d Parterne i samarbejdet for

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt.

Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole. Valgdato 22. april 2014. Kandidatliste. Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt. Valg til skolebestyrelsen på Birkerød Skole Valgdato 22. april 2014 Kandidatliste Navn Børn i klasser Sæt 4 krydser i alt Merete Svarre Brian Høj Dencker Anders Borgwardt Betina Jensen Jakob Lage Hansen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Pædagogisk weekend løfter stemningen trods reformen Kan man tage på pædagogisk weekend midt i et

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Nr. 32 06.05.2015 INDHOLD 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde - 30. maj 2015 på Roskilde Lilleskole 2. Repræsentantskabsmøde 2015 - sluttede op bag bestyrelsens forslag om dobbeltmedlemsskab 3. BUPL

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere