en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre"

Transkript

1 en sammenslutning af frie grundskoler Årsskrift 2013 Beretning 2013 Lilleskolen 20-13: Fortællinger om skoleforældre

2 Indhold 1. del Beretning del lilleskolen Fortællinger om skoleforældre Kære lilleskolefolk 05 Bestyrelsens beretning 07 Medlemsskoler 18 Lilleskolernes bestyrelse 22 Lilleskolernes sekretariat 23 Udgivet af Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, København K Tlf Fax Redaktion og tilrettelæggelse Iben Lindemark, Jeanette Ebenhardt Veggerby, Peter Højgaard Pedersen (ansvarshavende). Redaktionen er afsluttet den 8. februar 2013 Layout Omedia Grafisk Foto Jakob Carlsen, Regitze Engelsborg Karlsen, Alena Jensen Illustrationer Helsingør Lille Skole Oplag eksemplarer Februar 2013 ISSN Tryk Als Offset ApS ISO miljøcertificeret Interview: Solidaritet handler ikke om, 26 at alle skal gøre det samme 5 skarpe spørgsmål: 29 Er det egoistisk at vælge lilleskole? Klumme: Brug friheden 30 Interview: Tak fordi du gider være 32 klassens mor Klumme: Vil du være kunde eller spille 36 med på holdet? Undersøgelse: 38 Forældrenes medindflydelse på skolen Interview: Lilleskolerne skal ikke være 40 kuvøse for hvide forældres børn Klumme: At have pligt til at bruge sin ret 44 ansvarsfuldt Interview: Travl karrierekvinde har 46 skolefællesskab som høj prioritet Klumme: Borgernære skoler 50 Voxpop: Derfor vælger forældre lilleskole 52 til deres børn Klumme: Udfordringerne i det inkluderende 56 fællesskab Kommentar: Der er meget, der står på spil 58 Klumme: Du skal ikke gøre som jeg gør 60 du skal gøre som jeg siger! Facebook-dialog: 62 Det frie skolevalg er under pres 2 årsskrift 2013

3 1. del Beretning 2013

4 4 årsskrift 2013

5 Kære Lilleskolefolk Velkommen til Årsskrift I år har vi slået Beretningen sammen med Lilleskolen fortællinger om skoleforældre. Ved at udgive et samlet skrift i stedet for 2 publikationer, som vi har gjort de seneste 3 år, sparer vi penge og ressourcer til papir og forsendelse. Men det handler også om, at stadigt flere oplysninger formidles på nettet. Derfor har vi flyttet en del af det traditionelle årsberetningsstof fra papirudgaven til en ny netberetning, hvor blandt andet Lilleskolernes regnskab kan findes. Det er planen at udvikle netberetningen i de kommende år. Lilleskolerne er en forening af konkrete skoler, der udover at have vilkår tilfælles, også i høj grad lader sig inspirere af hinandens praksis og erfaringer. Foreningen bliver til og får værdi i kraft af alt det, der betyder noget for medlemsskolerne. Derfor er det vigtigt for os i Lilleskolernes bestyrelse, at være med til at belyse denne praksis og tankerne bagved: Hvor er lilleskolerne lige nu? Hvor er forældrene hvad vil det sige at være skoleforældre i en fri grundskole i 2013? Lilleskolerne er midt i en skiftetid og vi er ikke alene. Grundskolen i Danmark gennemgår i disse år den største forandrings- og udviklingsproces i årtier. Inklusion afløser specialundervisning, økonomien er stram, lærernes overenskomster står for skud, de politiske og administrative styringsparadigmer er i skred, skolestoffet fylder godt op i medierne. Alt sammen noget som på en eller anden måde har betydning for skolernes hverdag og fremtid. I bestyrelsen mener vi også, at de nye tider rejser nye og alvorlige spørgsmål til os som forening. Hvilke udfordringer skal vi som skolernes forening fokusere på? Er vi på rette kurs? Derfor har vi brug for en grundig debat på repræsentantskabet om disse spørgsmål lad mig gentage nogle af de spørgsmål, vi nævnte sidste år: Hvordan kan vi i de frie grundskoler fremover tale med én stemme bringer den fælles mediekampagne os videre? Hvordan kan vi arbejde for, at skolernes frihed og sociale ansvar kan afbalanceres? Hvordan kan den enkelte lilleskole legitimere sin egen eksistensberettigelse? Hvad kan lilleskolernes særlige bidrag til samfundet være? Tiden kalder på, at vi løbende diskuterer og revurderer strategien og den politiske linje både når det gælder de opgaver, vi selv tager på os i Lilleskolerne, og når det gælder de udfordringer, vi tager op i samarbejde andre skoleforeninger. Vi er oppe mod mægtige kræfter og tendenser i tiden, som både rummer trusler og muligheder. Lilleskolerne har stadig meget at byde på også i det fremtidige skolebillede. Vi skal turde sætte denne fremtid til diskussion hjælp os med dette på repræsentantskabet. Venlig hilsen Søren Erhard Hansen formand Find hele årsberetningen inkl. net-beretningen på vores hjemmeside: under Udgivelser/Årsberetning årsskrift

6 6 årsskrift 2013

7 Bestyrelsens beretning 2013 Der er ikke meget nyt i at konstatere, at Danmark stadig befinder sig i en økonomisk krise. Ikke desto mindre har den økonomiske politik og den politiske debat om, hvordan landet skal komme ud af krisen, stadig stor betydning for betingelserne for at drive frie grundskoler og dermed lilleskoler i disse år. Ikke mindst kombinationen af fortsatte nedskæringer og den over efteråret eskalerende politiske og mediemæssige kritik af de frie grundskoler sætter skolelederne og bestyrelserne og dermed skoleforeningerne under et endnu større pres. Der skal nu kæmpes på to fronter samtidig: Kampen om en fair finansiering og kampen om at legitimere skoleformen i den brede offentlighed. Udfordringer Vi bliver stadig lidt flere Igen i år er der grøde i lilleskolerne, hvor tre nye skoler startede 1. august, så vi i alt var 61 skoler ved skoleårets start. Væksten på de eksisterende skoler har været beskeden, men pr. 5. september kunne vi alligevel notere en pæn stigning i medlemsskolernes samlede elevtal, som nu tæller over indmeldte børn. Begge dele er både glædeligt og nødvendigt, hvis vi tilsammen skal takle de økonomiske udfordringer. Men selvom der meldes om ventelister og øget forældreinteresse på mange skoler, er der stadig store lokale forskelle i de enkelte skolers muligheder for at skabe den nødvendige økonomiske vækst; forskelle i ydre vilkår eller indre ressourcer. Derfor var det også trist at se to af vore medlemsskoler, Sorø Friskole og Falsters Lilleskole, dreje nøglen om i efteråret. Sorø Friskole forsøger dog komme i gang igen til sommer. Når der skal prioriteres i krisetider, er det ikke altid muligt at vokse: Mange skoler har fysiske problemer med at udvide, og det er svært at finansiere ny- og ombygninger i det nuværende lånemarked. Mange skoler vælger derfor at fokusere på pædagogisk vækst og trimning: Hvordan kan den enkelte skoles kerneopgaver undervisning og pædagogik skærpes og udvikles, og hvordan kan den enkelte skole profilere sig pædagogisk i forhold til omverden. I Lilleskolernes bestyrelse og på sekretariatet har vi indtryk af, at der stadig er liv i debatten og dialogen mellem lærere, forældre, bestyrelser og ledere: Der bliver talt meget om skoleidentitet, fællesskab, pædagogiske visioner og fremtidens kompetencer ude på skolerne. Alt sammen nødvendigt for at skabe mening, retning og sammenhold om den enkelte skole lokalt, men også med fare for, at energien og initiativerne ikke når ud til undervisningen og børnene. I Lilleskolernes bestyrelse er vi opmærksomme på, at vi som skoleform netop i disse år skal kunne fastholde og legitimere, at flest mulige af midlerne på skolerne kommer ud i undervisningen. Skolerne må ikke begå samme fejl, som er set i flere kommuner: At det organisatoriske, administrative og ledelsesmæssige lag vokser på bekostning af undervisning og pædagogik. De Frie Grundskoler en fælles hat? I efteråret blev den da stadig nye regerings folkeskoleudspil lanceret herunder også Ny Nordisk Skole. Et sammenhængende udspil vi i Lilleskolernes bestyrelse umiddelbart har stor sympati for; men også et udspil, der har rejst en række stadigt ubesvarede spørgsmål ikke mindst omkring finansieringen. Det store tema er, om pengene skal findes i de kommende overenskomstforhandlinger, herunder den forventede afskaffelse af arbejdstidsaftalen med lærerne, eller om regeringen vil afsætte flere midler til kommunerne. Bortset fra hvad usikkerheden omkring arbejdstidsaftalerne og den sandsynlige effektivisering af folkeskolen vil årsskrift

8 59 medlemsskoler Repræsentantskabet Mødes hvert år inden 1. juni til ordinært repræsentantskabsmøde hver medlemsskole har 1 stemme Lilleskolernes sekretariat Bestyrelsen 7 medlemmer + 2 suppleanter betyde for de frie grundskoler, har debatten omkring finansieringen af folkeskolen i den grad bragt de frie grundskolers økonomi og berettigelse ind i en skoledebat, der vel aldrig før har været så intens og markeret som siden sommerferien. En debat anført af Københavns Børne- og ungdomsborgmester med omdrejningspunkt i københavnske skoleforhold har medført det ene fejlbehæftede angreb efter det andet på de frie grundskoler i næsten samtlige medier. Fælles for debatten har ikke overraskende været, at modstanderne har haft meget lidt viden om de faktiske forhold, at debatten har haft klare ideologiske undertoner de frie skoler er for elitære samt, mere overraskende, at de kritiske røster har været at finde langt ind i regeringens og dens støttepartis bagland. Det sidste har selvfølgelig bekymret skoleforeningerne i lang tid, ikke mindst i arbejdet med at påvirke finanslovsforhandlingerne, hvor vi i løbet af efteråret desværre måtte konstatere, at slaget om at stoppe nedgangen i koblingsprocenten blev tabt. Dette til trods for hvad diverse uddannelsespolitiske ordførere havde lovet før valget. Heldigvis har der også været mange indlæg og synspunkter i debatten, der har påvist realiteterne og bakket op om sektoren. De fri grundskoler er ikke elitære, og der sker ikke en forfordeling af midlerne i de frie grundskolers favør, snarere tværtimod. I Lilleskolerne er vi sikre på, at det sidste ord ikke er sagt endnu. Debatten handler om mere end bare vores skoler. Den handler også om folkeskolens krise og om de socialpolitiske problemer, der knytter sig til storbyer eller udkantsområder ikke mindst i en krisetid, og den handler om den stadig større ulighed i konkurrencestatens tidsalder. I skoleforeningerne har vi siden sommerferien valgt en fælles strategi i forhold til debatten i medierne, hvor formændene fra de to store foreninger, Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening, på alle skoleforeningernes vegne i flere medier har svaret på angrebene. Det har vi i Lilleskolernes bestyrelse været glade for, da det har muliggjort hurtige reaktioner fra os i de frie grundskoler. Vi ser ingen modsætninger i foreningernes interesser i forhold til at sikre skolerne nogle ordentlige rammevilkår. Skoleforeningerne mødte talstærke op på Folkemødet på Bornholm i juni 2012, hvor foreningerne tilsammen stod for en række arrangementer blandt andet i eget telt under den fælles overskrift 76 en reference til grundlovens paragraf 76, der handler om undervisningspligten og dermed er grundlaget for de frie grundskoler i Danmark. Lilleskolernes bestyrelse og sekretariat deltog også, og det fælles indtryk har været, at deltagelsen måske ikke har haft den store effekt i forhold til omverdenen; men at den helt klart har styrket dels relationerne internt mellem foreningerne, dels en fælles forståelse for at få en fremtidig fælles kommunikationsplatform for skoleforeningerne. Derfor er vi også i Lilleskolernes bestyrelse i efteråret indgået i et tæt samarbejde med de andre skoleforeninger om en todelt mediekampagne under et fælles navn: De Frie Grundskoler. Første skridt var en række annoncer i de landsdækkende dagblade i november måned. Baggrunden har været en fælles analyse af, at vi ikke 8 årsskrift 2013

9 årsskrift

10 længere kan forvente at få indflydelse direkte hos politikerne i forhold til finanslovsforhandlingerne, uden at vi samtidig lægger et mediepres. Samtidig skal kampagnen sikre, at vi på længere sigt kan skabe et bedre image for De Frie Grundskoler. Navnet skal også signalere, at vi er den anden halvdel af det danske grundskolesystem. I Lilleskolernes bestyrelse mener vi, at samarbejdet imellem skoleforeningerne er kommet rigtig langt siden de gamle samarbejdsmønstre, hvor foreningerne var delt i to blokke, blev brudt op i Der er stor vilje og stor dygtighed i alle foreningerne, og bestyrelsen mener, at vi har fundet en fornuftig platform for Lilleskolerne. Alligevel er der noget at arbejde med: Tilsammen i foreningerne bruger vi en masse tid og ressourcer på at løse de samme opgaver, dels på de forskellige sekretariater, hvor der arbejdes parallelt med de samme områder, dels i det politiske, hvor formændene render til de samme og hyppige møder overalt i landet. Derfor vil vi i Lilleskolernes bestyrelse arbejde videre med, hvordan vi kan få et endnu tættere og handlekraftigt samarbejde mellem skoleforeningerne. Det sker også i en erkendelse af, at det er et åbent spørgsmål om en lille forening som Lilleskolerne på lidt længere sigt har ressourcer til at fastholde og udvikle sig som en selvstændig skolepolitisk forening med den tyngde og service, som medlemmerne ønsker. Fra specialundervisning til inklusion Fra det kommende skoleår træder en ny specialundervisningslov i kraft på vores område et år senere end i folkeskolen. Loven afskaffer som bekendt specialundervisning for elever med behov for færre end 12 ugentlige lektioner. I stedet skal disse elever inkluderes i den almindelige undervisning. Specialundervisningsområdet har traditionelt været et af Lilleskolernes politiske kerneområder, dels fordi vi har slået til lyd for, at skolerne ikke må udelukke elever med særlige behov, og dels fordi rigtig mange lilleskoler gennem årene har udviklet en særlig ekspertise og god praksis inden for specialundervisningen. Derfor var det også naturligt, at Lilleskolerne ved formanden deltog i det ministerielle udvalg, der skulle opstille de nye tilskudsmæssige rammer for alle frie grundskoler. Alle skoleforeninger har været enige om, at der fremover stadig skal afsnøres penge til specialundervisning og inklusion. Politisk vil det være meget uklogt ikke at kunne henvise til dette. Allerede fra starten i udvalgsarbejdet blev det klart, at der vil blive flyttet mange penge dels mellem skoler internt i foreningerne, dels på tværs, alene af den grund, at tildelingssystemet på baggrund af cpr-nummer ikke længere kan opretholdes for den meget store gruppe elever, som fremover skal tilgodeses gennem inklusionsdelen. Derfor er det også klart, at enkelte skoler, der har forholdsvis mange elever med behov under 12 ugentlige lektioner, vil miste tilskud. Derfor har det været vigtigt for Lilleskolerne at sikre udover at der afsnøres en særlig pulje til inklusion og specialundervisning dels at systemet giver større frihed til at anvende midlerne lokalt ude på skolerne, dels at der vil være en tilstrækkelig lang overgangsordning, så skolerne kan nå at omstille sig. Begge dele er det lykkedes at få med i det nye system, som skal fungere i de to næste skoleår. I løbet af foråret 2013 går næste fase i udvalgsarbejdet i gang. Lilleskolerne er også repræsenteret i denne næste fase, som handler om at udforme en permanent ordning, der skal fungere fra og med skoleåret Lilleskolernes bestyrelse bakker op om det grundlæggende i specialundervisningsreformen. Den gamle model har været meget bureaukratisk og er for længe siden kørt af sporet i misforholdet mellem de voksende behov og bevillingerne. Men ude på skolerne bliver overgangen sikkert vanskelig, for 10 årsskrift 2013

11 SKOLEFORENINGER samarbejde og partnere Nationalt Videncenter for Frie Skoler Fordelingssekretariatet (tilskud til vikar, fripladser, certificering af tilsynsførende) Certificeringsudvalget (uddannelse af tilsynsførende og indstilling til certificering) Frie Fagskoler Danmarks Privatskoleforening SKOLEFORENINGERNE Danmarks Friskoleforening Frie Skolers Forum Forummøder Formandsmøder Sekretariatssamarbejde Frie Skolers Lærerforening Deutscher Schulund Sprachverein Katolske Skoler Foreningen af Frie Skolers Ledere BUPL Faglige organisationer Økonomi- og koncernafdelingen Ministeriet for Børn og Undervisning Efterskoleforeningen De Frie Grundskoler Kristne Friskoler Foreningen af 3F og Studenterkurser Lilleskolerne Private gymnasier Kvalitets- og tilsynsstyrelsen HK/Privat (læreroverenskomst) Moderniseringsstyrelsen/ Finansministeriet og offentligheden Medier årsskrift

12 selvom kravet om specialundervisning forsvinder, forsvinder behovet ikke med det samme. Det er en af de største pædagogiske udfordringer i lang tid, som skolerne nu står over for. Det har været vanskeligt at formidle proces og resultater til skolerne undervejs, ikke mindst fordi ministeriet blev forsinket i udmeldingerne. Derfor sætter vi i Lilleskolerne fokus på inklusion ved en række møder for skoleledere med flere i løbet af det kommende år. Der er brug for nytænkning, hvis skolerne skal løfte opgaven. Skolen skal være et fællesskab i sammenhæng med andre Vi siger tit i Lilleskolerne, at politik skabes ude på skolerne. Dermed mener vi, at det er den enkelte skoles handlinger, der skaber opmærksomhed og nogle gange reaktioner fra omverdenen, og ikke hvad vi i Lilleskolernes bestyrelse mener. Det kan være positivt for skolen: bemærkelsesværdige resultater, spændende rejseprojekter, pædagogisk nytænkning. Det kan også være negativt: bortvisning af elever, tragiske ulykker, skolelukninger, uheldige afskedigelser, dårlige karakterer. I en åben medieverden skal skolerne vænne sig til at være bemærket. De politiske vinde er skiftet fra fokus på individet til fokus på fællesskab, og selv om alle skolefolk ved, at det er forholdet mellem disse størrelser, der er interessant, er der ingen tvivl om, at den enkelte lilleskole har en stigende udfordring i at kunne beskrive og begrunde, hvordan fællesskaberne ude på skolerne fungerer, hvordan der er plads til mangfoldighed, hvordan inklusion sker i praksis. Men det burde være muligt. Lilleskolerne har en lang historisk praksis fra starten af den første lilleskole i 1949 til i dag i at sætte centrale temaer om forholdet mellem individ og fællesskab i spil også i praksis. Det er vel om noget det grundlæggende forhold i pædagogik? At den enkelte skoles lille fællesskab hænger sammen med eller forbereder til det store samfundsfællesskab er et af de grundlæggende elementer i skolesynet, som altid har præget lilleskolerne. Faglige organisationer Lilleskolerne har en god og konstruktiv dialog med de faglige organisationer, som har overenskomster, der omfatter medarbejdere på skolen. Da lærerne er langt den største personalegruppe, er det vel kun naturligt, at samarbejdet med Frie Skolers Lærerforening fylder mest. Hen over året har vi haft positive møder med FSL, hvor vi blandt har drøftet ønsker og ideer til mulige samarbejdsflader omkring lærerrollen og dens udfordringer. Frie Skolers Ledere er også en vigtig faglig organisation på vores område, som vi lægger vægt på at have en god dialog med. En meget stor del af medlemsskolerne har valgt at tilslutte sig overenskomsterne med BUPL, 3F og HK for henholdsvis det pædagogiske personale, teknisk personale og administrativt personale. Samarbejdet med BUPL, 3F og HK er fortsat konstruktivt og præget af en god tone. Det løbende samarbejde med disse fem faglige organisationer handler først og fremmest om de uoverensstemmelser, der kan opstå mellem en medarbejder og skolen. Sådanne sager løses normalt i en god og respektfuld tone. Overenskomsterne regulerer løn- og ansættelsesvilkår og er dermed omdrejningspunkt for mange spørgsmål i skolernes hverdag og i dialogen med de faglige organisationer. Overenskomsterne er værktøj; men overenskomsterne skal jo også aftales og moderniseres, således at de giver hensigtsmæssige rammer for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen, det pædagogiske arbejde, administrationen m.m. Derfor fylder overenskomstforhandlingerne naturligvis også en hel del i samarbejdet med de faglige organisationer, ikke mindst på de tre områder, hvor Lilleskolerne er direkte over- 12 årsskrift 2013

13 Statstilskud til skolen Tilskudsfordeling og tilskudsbevilling 2013 Skolens indtægter Skolens indtægter består af: Forældrebetaling, som i Lilleskolerne er på gennemsnitligt kr. pr. elev for skole og SFO Statstilskud i form af: Bygningstilskud Specielle tilskud Undervisningstilskud m.v. Tilskud til SFO fordeling af tilskud Bygningstilskud kr. årligt pr. elev Specielle tilskud til friplads og befordring Gennemsnitligt 434 kr. årligt pr. elev Samlet statstilskud til undervisning m.v kr. årligt pr. elev fordelt på: Taxametertilskud til undervisning: Gennemsnitligt kr. årligt pr. elev Øvrige tilskud: Gennemsnitligt kr. årligt pr. elev via puljer til bl.a. specialundervisning og vikar Tilskud til SFO kr. årligt pr. elev i SFO en Bevilling af tilskud I alt mio. kr., bevilget som statstilskud via Finansloven Bygningstilskud I alt 213 mio. kr. (finansieres udelukkende af staten) Specielle tilskud I alt 46 mio. kr. (finansieres udelukkende af staten) Undervisningstilskud m.v. i alt mio. kr. 72 % af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen i pensionsdækning, fremskrevet med løn- og prisudvikling til niveau 2013 x elevtal i de frie grundskoler. Heraf dækker kommunerne 88 % af udgiften. SFO-tilskud i alt 366 mio. kr. (finansieres udelukkende af kommunerne) Kommunale bidrag til staten udgør i alt mio. kr. Undervisning m.v kr. pr. elev SFO-tilskud kr. pr. elev årsskrift

14 Skolen og overenskomsterne Lilleskole Skoleforeninger, herunder Lilleskolerne obligatorisk overenskomst Undervisning Lærere, børnehaveklasseledere og ledere Moderniseringsstyrelsen (MOS) og Ministeriet for Børn og Undervisning (UVM) Finansministeriet (FM) Statslig organisationsaftale: FM og CFU indgår aftale om de overordnede spørgsmål/krav - det såkaldte CFU-forlig. MOS og LC indgår derefter en fællesoverenskomst for statsligt ansatte. MOS/UVM (inkl. skoleforeningerne/lilleskolerne) og LC (inkl. fagforeningerne/fsl) indgår efterfølgende en organisationsaftale og et arbejdstidsprotokollat (vedr. lønsystemer, arbejdstidsregler m.v.). Den gældende overenskomst på de frie grundskoler består af fællesoverenskomsten, organisationsaftalen og arbejdstidsprotokollatet. Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Lærernes Centralorganisation (LC) Fagforeninger, herunder Frie Skolers Lærerforening (FSL) Skoleforeninger, herunder Lilleskolerne Servicemedarbejdere Rengøringspersonale, pedeller m.fl. 3F overenskomst: Indgået af 3F og skoleforeningerne, herunder Lilleskolerne. Tilslutningsoverenskomst. 29 medlemsskoler har tilsluttet sig, svarende til 49 % af skolerne. tilslutningsoverenskomster SFO m.v. Pædagogisk personale Kontor Administrative medarbejdere, IT m.fl. Fælles Fagligt Forbund (3F) Skoleforeninger, herunder Lilleskolerne BUPL overenskomst: Indgået af BUPL og skoleforeningerne, herunder Lilleskolerne. Skolerne kan tilslutte sig overenskomsten. 43 medlemsskoler har tilsluttet sig, svarende til 73 % af skolerne. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Lilleskolerne HK Privat: Indgået af HK og Lilleskolerne. Tilslutningsoverenskomst. 39 skoler har tilsluttet sig denne overenskomst, svarende til 66 % af skolerne. HK/Privat 14 årsskrift 2013

15 enskomstpart; nemlig på pædagogområdet, det tekniske personale og de administrative medarbejdere. Nationalt Videncenter for Frie Skoler Lilleskolerne har også i år deltaget i samarbejdet omkring Nationalt Videncenter og sammen med Danmarks Privatskoleforening og FSL deltager vi i et projekt, der netop er ved at blive afsluttet; et projekt om den dannelses- og uddannelsesmæssige baggrund for lærere og ledere på de frie skoler. Sidste år deltog vi i et projekt, der belyste pædagogik og praksis på de prøvefrie skoler. Det er vigtigt, at foreningerne på vores område tilsammen skaffer forskningsbaseret viden og grundlag for kvalificering af debatten omkring de frie skoler. Men der er behov for yderligere viden, som dokumenter både de faglige, økonomiske og samfundsmæssige kvaliteter ved de frie skoler. Fordelingssekretariatet og Certificeringsudvalget Lilleskolerne har en plads i bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, som administrerer en række tilskud til skolerne med vikartilskud som det største område. Fordelingssekretariatet udpeger Certificeringsudvalget og varetager sekretariatsfunktionen for dette udvalg, som er det centrale omdrejningspunkt for uddannelsen af tilsynsførende og den efterfølgende indstilling til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om certificering af ansøgerne. Lilleskolerne deltager også i Certificeringsudvalget og udfører i lighed med de andre skoleforeninger en række opgaver i forbindelse med ansøgninger om certificering og afholdelse af de tre kursusmoduler, som uddannelsen for tilsynsførende omfatter. Fordelingssekretariatet og Certificeringsudvalget har således vigtige opgaver, som har stor betydning for alle frie grundskoler. Ude på skolerne opleves det daglige samarbejde med Fordelingssekretariatet om de nuværende opgaver som godt og effektivt. Lilleskolerne et faciliterende og kvalificerende netværk Ledelsesudvikling Udover den daglige rådgivning og vejledning fra sekretariatet, hvor henvendelserne bliver flere og flere og mere og mere komplekse, er det primære område at hjælpe medlemsskolerne med at kvalificere ledelserne både lederne og bestyrelserne. I Lilleskolernes bestyrelse har vi særligt fokus på lederudviklingen muligheden for at lederne kan mødes til træf, kurser eller informationsmøder, hvor der udover det faglige indhold også kan udveksles erfaringer og skabes netværk. Desværre har vi oplevet en svigtende tilgang til de sidste lederkurser. Nogle af forklaringerne er sikkert, at der er travlt ude på skolerne, og at der skal prioriteres i forhold til økonomien. Vi må fremover finde en anden måde eller et andet indhold, der kan samle lederne de er essentielle i forhold til dynamikken og vidensdelingen i både foreningen og mellem skolerne. I den forbindelse har vi fra i år omdøbt Bestyrelsestræffet til Lilleskoletræffet for at understrege, at det er vigtigt, at lederne kommer med. Vi vil fremover prioritere ledelses- og lilleskoletræffene som de vigtigste i vores tilbud til alle medlemsskoler og i stedet målrette yderligere møder efter specifikke eller aktuelle behov. Som nævnt før har vi iværksat en række møder og seminarer om inklusion i løbet af I år har vi opprioriteret invitationer til at mødes med lilleskolefolk ude på skolerne. Enten til bestyrelsesmøder på enkelte skoler om aktuelle udfordringer eller til temadage om skoleudvikling. Udover det har vi prioriteret at møde op på nye og kommende medlemsskoler tidligt i opstartsfasen. Bestyrelsesformandens særlige rolle har vi sat fokus på på et Formandstræf, som blev holdt for anden gang i september måned. Tilbagemeldingerne har vist, at der er behov for årsskrift

16 denne årlige mulighed for at kunne mødes om rollen. Vores diplomuddannelse for ledere fortsatte i 2012, men vi forventer en mindre interesse i de kommende år ikke mindst på baggrund af de økonomiske forhold ude på skolerne. Lilleskolelærerne vidensdeling og netværk Udover Specialundervisningstræf, Lilleskolefestival og introforløb for nye lærere, fortsætter vi initiativet med LUF Lilleskolernes UdviklingsForum hvor omkring 100 lærere mødes til et idélaboratorium med faglig kvalificering. Indholdet har fokus på de aktuelle og særlige udfordringer, lilleskolelærerne møder ude på skolerne. Det er vores ambition at forsætte udviklingen og opbygningen af LUF, og derfor forventer vi også, at deltagerne er med til løbende at forme rammer og indhold LUF får nemlig styrke og betydning ved at mange skoler er med i forummet. Medlemsskolernes synlighed Vores medlemsskoler er på trods af fælles udspring og inspiration udtryk for en stor diversitet i måden at tænke og drive skole på. Ingen skoler har patent på, hvordan man driver lilleskole og lilleskolepædagogik, men alligevel er der i skolekulturen og den pædagogiske praksis på skolerne en række fællestræk. Lilleskolerne har vist sig at være både holdbare og aktuelle bud på en fremtidsrettet skole, hvor forholdet mellem individ og fællesskab sættes i spil, hvor det kreative og musiske aspekt ved læring sættes i højsædet, og ikke mindst hvor eleverne inddrages i skolens kultur og demokrati. I de sidste års beretninger har vi rituelt spurgt: Hvordan kan vi i Lilleskolernes bestyrelse bedst varetage skolernes interesse? Det er det grundlæggende spørgsmål i vores arbejde. Hvordan kan vi sammen med skolerne synliggøre, at Lilleskolerne ikke alene har noget at byde på her og nu, men også i fremtiden? I Lilleskolernes bestyrelse har vi brug for skolernes bidrag i forhold til, hvordan man arbejder lokalt med at drive skole. Det er i medlemsskolernes interesse at synliggøre egen praksis og egne ideer. Hvordan vi i Lilleskolernes bestyrelse kan hjælpe skolerne med dette, vil vi til stadighed gerne drøfte. Ikke mindst på Repræsentantskabsmødet. Tak for samarbejdet Som det forhåbentligt fremgår tydeligt af denne beretning, tillægger vi i Lilleskolernes bestyrelse samarbejdet med skoleforeningerne og de faglige organisationer stor betydning. Især har vi glædet os over, at samarbejdet mellem skoleforeningerne fortsat er inde i en god og frugtbar udvikling, der både skaber resultater og peger fremad. Derfor retter vi i år en særlig tak til kollegerne i de andre foreninger for samarbejdet om kampen for skole- og undervisningsfriheden og for at sikre gode og rimelige vilkår for skolerne. Tak til grundskoleforeningerne: Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverien, Foreningen af Katolske Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler samt Private Gymnasier og Studenterkurser og tak til Efterskoleforeningen og Frie Fagskoler. Overalt hvor vi kommer frem, møder vi engagement og ordentlighed. Tak for godt samarbejde i 2012 til Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere, BUPL, 3F og HK. Tak til medarbejderne i Fordelingssekretariatet og ikke mindst en tak til medarbejderne i ministeriet og styrelser. Og tak til de mange politikere, der engagerer sig i de frie grundskoler og lytter til vore synspunkter. Tak til medarbejderne på sekretariatet. Og tak til de dedikerede mennesker ude på skolerne. Uden jer ville det ikke give mening. BESTYRELSEN 16 årsskrift 2013

17 årsskrift

18 medlemsskoler Albertslund Lille Skole Oprettet 1967, kl., 212 elever Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund Tlf.: , Fax: Formand: Esben Thygesen Skoleleder: Trine Nielsen 2 Amager Lille Skole Oprettet 1968, kl., 214 elever Rodosvej 47, 2300 København S Tlf.: , Fax: Formand: Anne Mette V. Petersen Skoleleder: Flemming Allerup 3 Bagsværd Friskole Oprettet 1957, kl., 197 elever Skovalleen 6, 2880 Bagsværd Tlf.: Formand: Malene Falck Christensen Skoleleder: Lis Majken Wulff 4 Ballerup Ny Skole Oprettet 1973, kl., 135 elever Tvendagervej 4, 2750 Ballerup Tlf.: , Fax: Formand: Mariann Ciftci Skoleleder: Anne E. Knudsen 5 Bregninge Bjergsted Friskole Oprettet 2004, kl., 87 elever Bregningevej 25, 4450 Jyderup Tlf.: Formand: Trine Jørgensen Skoleleder: Trine Stampe 6 Brovandeskolen Oprettet 1977, kl., 178 elever Nedre Mosevej 100, 9990 Skagen Tlf.: Formand: Susanne Højrup Pedersen Skoleleder: Claus Pawelczyk 18 årsskrift 2013

19 7 Byens Skole Oprettet 1971, kl., 430 elever Høffdingsvej 75, 2500 Valby Tlf.: Formand: Morten Svalgaard Nielsen Skoleleder: Henrik Andersen 8 Børnenes Friskole Oprettet 1983, kl., 194 elever Næringen 98, 8240 Risskov Tlf.: Formand: Heidi Nedergaard Jensen Skoleleder: Peter Leth Andresen 9 Børneuniversitetet Oprettet 1995, kl., 234 elever Valdemarsgade 14, 1665 København V Tlf.: Formand: Crilles Bacher Skoleleder: Gitte Svenning 10 Den dansk-franske Skole Oprettet 2010, 8 elever Værnedamsvej 12A, 1. tv. Tlf.: Formand:?? Skoleleder: Nicolas Guilbert 11 Den Alternative Skole Oprettet 1981, kl., 90 elever Rønbjerg Allé 2, 3400 Hillerød Tlf.: , Fax: Formand: Mette Worre Johansson Skoleleder: Morten S. Pedersen 12 Den Lille Skole Oprettet 1949, kl., 200 elever Gammelmosevej 228, 2800 Lyngby Tlf.: , Fax: Formand: Lars Lindholm Nielsen Skoleleder: Simon Møller Petersen 13 Den Lille Skole i København Oprettet 1968, kl., 128 elever Lindholmsvej 18, 2700 Brønshøj Tlf.: Formand: Martino Montanari Skoleleder: Laila Iisager Andersen 14 Den Visionære Skole Oprettet 2012, kl., 57 elever Løgismose 2, 3600 Frederikssund Tlf.: Formand: Hanne Eg Bruun Skoleleder: Mia Vinkelman 15 Esrom Kost- og Friskole Oprettet 1988, kl., 39 elever Esrum Hovedgade 18, 3230 Græsted Tlf.: , Fax: Formand: Helle Knutsson Skoleleder: Jannik Offenberg 16 Freinetskolen Oprettet 1976, kl., 198 elever Valby Langgade 117, 2500 Valby Tlf.: , Fax: Formand: Søs Heiberg Skoleleder: Michael Christiansen 17 Friskolen i Viborg Oprettet 1976, kl., 182 elever Kasernevej 21, 8800 Viborg Tlf.: Formand: Mette Lægdsmand Skoleleder: Henrik Andersen 18 Friskolen Østerlars Oprettet 1964, kl., 107 elever Nybrovej 42, 3760 Gudhjem Tlf.: , Fax: Formand: Andreas Lund Povlsen Skoleleder: Merete Thybring 19 Galten Friskole + The International School of Jutland Oprettet 1972, kl, 61 elever Skjørringvej 25, 8464 Galten Tlf.: Formand: Henrik Rasmussen Skoleleder: Anders Terp 20 Gribskov Skole Oprettet 1967, kl., 97 elever Ny Mårumvej 302, 3200 Helsinge Tlf.: Formand: Søren Winkler Skoleleder: Malene Falck Bjerrum 21 Gudenåskolen Oprettet 1976, kl., 194 elever Brunhøjvej 9, 8680 Ry Tlf.: , Fax: Formand: Anne-Marie Rønberg Skoleleder: John Eriksen 22 Halsnæs Lilleskole Oprettet 2000, kl., 102 elever Hågendrupvej 6 Torup, 3390 Hundested Tlf.: Formand: Charlotte Damsted Skoleleder: Jasmin Heide 23 Hareskovens Lilleskole Oprettet 1965, kl., 188 elever Skovbovænget 124, 2750 Ballerup Tlf.: , Fax: Formand: Pia Mygind Skoleleder: Lise Bro Rasmussen 24 Haslev Privatskole Oprettet 1973, kl., 330 elever Bråbyvej 45, 4690 Haslev Tlf.: , Fax: Formand: Lisette Jensen Skoleleder: Gitte F. Kehl 25 Havregården Lille Kost- og Dagskole Oprettet 1970, kl., 50 elever Havregårdsvej 24, 3250 Gilleleje Tlf.: , Fax: Formand: Lone Møller Skoleleder: Morten Jørgensen 26 Helsingør Lille Skole Oprettet 1962, kl., 208 elever Fredericiavej 1, 3000 Helsingør Tlf.: , Fax: Formand: Jens Abildgaard-Jensen Skoleleder: Gitte Baaring Hansen 27 Hillerød Lille Skole Oprettet 1966, kl., 142 elever Brødeskovvej 3, 3400 Hillerød Tlf.: Formand: Christine Mohr Skoleleder: Bent Laub Faaborg 28 Holbæk lille Skole Oprettet 1981, kl, 302 elever Stenhusvej 22 A, 4300 Holbæk Tlf.: , Fax: Formand: Christine la Cour Skoleleder: Calle Nørvig 29 Humlebæk Lille Skole Oprettet 1967, kl., 180 elever Boserupvej 101, 3050 Humlebæk Tlf.: , Fax: Formand: Bent Bonde Pedersen Skoleleder: Irene Sahlertz 30 Hundige Lille Skole Oprettet 1968, kl., 243 elever Hundige Bygade 10, 2670 Greve Tlf.: , Fax: Formand: Lena Miltoft Skoleleder: Hans Chr. Mathiasen årsskrift

20 31 Højbo Friskole Oprettet 1974, kl., 170 elever Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev Tlf.: Formand: Jens Christian Olesen Skoleleder: Jeanne Schou Andersen 32 Hørsholm Lille Skole Oprettet 1970, kl., 194 elever Højskolevej 11,2960 Rungsted Kyst Tlf.: , Fax: Formand: Lars Troldahl Skoleleder: Simon Svenstrup 33 Kegnæs Friskole Oprettet 2003, kl., 72 elever Østerbyvej 11, 6470 Sydals Tlf.: Formand: Jesper Pedersen Skoleleder: Jens Billum 34 Køge Lille Skole Oprettet 1968, kl., 198 elever Egøjevej 130, 4600 Køge Tlf.: Formand: Bjarne Jønsgård Skoleleder: Sus Rudiengaard 35 Lilleskolen Odense Oprettet 1974, kl., 215 elever Blåbærvej 43, 5260 Odense S Tlf.: , Fax: Formand: Pia Lærke Skoleleder: Inger Kvist 36 Norddjurs Friskole Oprettet 1981, kl., 214 elever Lergravsvej 4, 8500 Grenå Tlf.: , Fax: Formand: Kim Pertou Andersen Skoleleder: Carina Damkjær (konstitueret) 37 Næstved Fri Skole Oprettet 1998, kl., 104 elever Havrebjergvej 3 Rislev, 4700 Næstved Tlf.: Formand: Julie Pi Hedeboe Skoleleder: Tove Hartelius 38 Nørrebro Lille Skole Oprettet 1975, kl., 182 elever Prinsesse Charlottesgade 34-36, 2200 København N Tlf.: Formand: Pernille Sonne Skoleleder: Jacob Hatting 39 Onsbjerg Lilleskole Oprettet 2003, kl., 73 elever Stadionsvej 4, 8305 Samsø Tlf.: Formand: Lise Lotte Malik Skoleleder: Jacob Mohr Nielsen 40 Randers Lille Skole Oprettet 1970, kl., 193 elever Tøjhushavevej 28, 8900 Randers Tlf.: Formand: Søren Quist Frandsen Skoleleder: Peter Engelbrekt Knøss 41 Reventlow Lilleskole Oprettet 1999, kl., 73 elever Torebyvej 7, 4920 Søllested Tlf.: , Fax: Formand: Tina Andreasen Skoleleder: Mette Green 42 Ringsted Lilleskole Oprettet 2012, kl., 103 elever Næstvedvej 349 B, 4100 Ringsted Tlf.: Formand: Kim Ekman Skoleleder: Vibeke Malmberg 43 Roskilde Lille Skole Oprettet 1964, kl., 243 elever Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde Tlf.: Formand: Hjørdis Dyrlund Petersen Skoleleder: Søren Erhard Hansen 44 Rudersdal Lilleskole Oprettet 1987, kl., 50 elever Vejlesøvej 40B, 2840 Holte Tlf.: Formand: Mette Andersen Thorvaldsen Skoleleder: Jesper Staunstrup 45 Rynkeby Friskole Oprettet 1976, kl., 58 elever Kirkevej 5, 5350 Rynkeby Tlf.: Formand: Bettina Bjørnskov Knudsen Skoleleder: Britta Back 46 Ryparken Lille Skole Oprettet 1970, kl., 161 elever Gartnerivej 3, 2100 København Ø Tlf.: Formand: Helle Stage Skoleleder: Mette Lisbjerg Jensen 47 Rørvig Friskole Oprettet 1968, kl., 133 elever Søndervangsvej 43, 4581 Rørvig Tlf.: , Fax: Formand: Franz Reich Jensen Skoleleder: Anne Marie Sandager 48 Sdr. Jernløse Lilleskole Oprettet 1998, kl., Bh., 147 elever Sdr. Jernløsevej 51, 4420 Regstrup Tlf.: , Fax: Formand: Annemette Ellefsen Skoleleder: Tonny Tang Christiansen 49 Sindal Privatskole Oprettet 1998, kl., 59 elever Tislumvej 4, 9870 Sindal Tlf.: Formand: Dorte Fisker Horsholt Skoleleder: Ann Haugaard Christiansen 50 Skolen på Slotsvænget Oprettet 1985, kl., 36 elever Slotsvænget 61, 3480 Fredensborg Tlf.: , Fax: Formand: Lulla Forchhammer Skoleleder: Kasper Nyboe Pavar 51 Skolen.com Oprettet 2009, kl., Bh., 38 elever Homåvej 4, 8500 Grenå Formand: Karen Krogh Skoleleder: Kristina Holt 52 Sofiehøj Friskole Oprettet 2012, kl., 98 elever Hornsherredvej 446 Tlf.: Formand: Jabok Brixtofte Skoleleder: Gitte Tanzer 53 Syddjurs Friskole Oprettet 1980, kl., Bh., 163 elever Molsvej 80B, 8410 Rønde Tlf.: Formand: Inge Ulsted Sørensen Skoleleder: Dorte Ruggaard 54 Trekronergade Freinetskole Oprettet 1979, kl., 190 elever Trekronergade 46, 1., 2500 Valby Tlf.: , Fax: Formand: Bitta Nielsen Skoleleder: Henrik Kramer 20 årsskrift 2013

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER

ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER ÅRSSKRIFT 2014 LILLESKOLERNE EN SAMMENSLUTNING AF FRIE GRUNDSKOLER Udgivet af Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Beretning. Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler

Beretning. Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler Beretning 2012 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler Udgivet af: Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 - Fax 7020 2643

Læs mere

en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE

en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE en sammenslutning af frie grundskoler ÅRSSKRIFT 2013 BERETNING 2013 LILLESKOLEN 20-13: FORTÆLLINGER OM SKOLEFORÆLDRE 2. DEL LILLESKOLEN 20-13 Fortællinger om skoleforældre INTERVIEW Af ELSE MARIE ANDERSEN,

Læs mere

Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne

Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne INDHOLD Repræsentantskab 2010. Livlig debat med mange spændende input til Lilleskolernes nye bestyrelse. Referat af mødet 16. april (s. 2-6)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?

Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Spændende forandringer er i gang i grundskolen. Vi står på tærsklen til grundlæggende vilkårsændringer, som angår alle væsentlige

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: God jul og godt nytår Redegørelsen for inklusionstilskuddets anvendelse

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014

REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Den 19. marts 2014 REFERAT AF BRUG FOLKESKOLENS GENERALFORSAMLINGEN 19.3. 2014 Tilstede: Anna Rosenblad, Lise Johansen, Jakob Bondesen, Hans Præstbo, Marianne Kjær, Anja Storgaard, Mette Kirk, Bente Haugbøl,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til Skolebestyrelsesvalg RESULTATET af Skolebestyrelsesvalg 2014 De opstillede kandidater har aftalt fredsvalg, hvilket betyder, at der ikke skal være afstemning, men at de 7 øverste på listen er valgt til

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Arven fra barndommen Af Else Marie Andersen, journalist

Arven fra barndommen Af Else Marie Andersen, journalist Arven fra barndommen Af Else Marie Andersen, journalist 39-årige Lotte Kamp har sammen med jurist-veninden Ane Sandager etableret Ørestad Friskole for at give sine børn det rette skoletilbud. Nøjagtig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal viser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Resultat af lodtrækning

Resultat af lodtrækning Resultat af lodtrækning Fordelingssekretariatet har foretaget lodtrækning blandt de skoler, der har ansøgt om tilskud fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden for 2014. Lodtrækningen er foretaget ved

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

beretning 2008 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler

beretning 2008 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler beretning 2008 Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler gnelse på side 54., er en sammenslutning af med i alt 7400 elever. msskoler 2008 Oplag: 2400 Linus Pil Lorentzen Foto: Thomas Lillevang

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

TAK Til Aalborg Friskole for en forrygende Lilleskolefestival

TAK Til Aalborg Friskole for en forrygende Lilleskolefestival Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Side 1 Kære lilleskolefolk - bestyrelser og ledere Side 2 Frie grundskoler

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere