M/S SIMAC. Kick off. konference MSSM. Danmarks hurtigste bil Side 10. Side 16. Nr. 31 Oktober Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M/S SIMAC. Kick off. konference MSSM. Danmarks hurtigste bil Side 10. Side 16. Nr. 31 Oktober 2012. Side 20 2012"

Transkript

1 Nr. 31 Oktober 2012 M/S SIMAC MSSM Side Kick off Side 16 konference Danmarks hurtigste bil Side 10 Svendborg International Maritime Academy

2 Leder Svendborg International Maritime Academy SIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter. Vi uddanner maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere på professionsbachelorniveau. Det nye semester er i fuld gang, og med et nyt semester følger også nye ansigter på skolen. Værkstedsskolen er fyldt op med nye ivrige aspiranter, der filer, svejser og drejer, og endnu et hold har afsluttet det gymnasiale adgangskursus og har påbegyndt uddannelse på en af SIMACs linjer. Også på bladet er der kommet et nyt ansigt. Jóan Pauli Jespersen afsluttede sin uddannel- Indhold / 04 MF infomøde / 08 MS Danmark / 10 SIMAC vs. DHB / 12 EM i entreprenørskab / 15 Nyt fra MSU se i sommers og overgav samtidig redaktør-stafetten til mig. Jóan har ydet en kæmpe indsats i sin tid som redaktør, og jeg er både beæret og begejstret for min nye opgave som redaktør. Mit navn er Maria Kristensen og jeg læser til maskinmester på 5. semester. / 16 Kick-off maritim klynge / 20 MSSM 2012 / 23 Uddannelsesattaché / 25 Kvalitetskoordinatoren / 26 Kort nyt Det er ikke uden en smule premierenerver, at jeg har sendt det første blad i trykken. Nu sidder du med magasinet i hånden, og forhåbentlig har du allerede på Jesper Bernhardt Direktør Attraktive uddannelser forsiden bemærket, at der er kommet nye strømninger i bladet. Det første, du har lagt mærke til, er nok det nye navn M/S SIMAC og det nye design. For at afspejle et mere moderne SIMAC også i vores magasin har vi søsat en ny vision for bladet. Layoutet har fået et stort SIMAC har gennem en målrettet indsats på flere fronter positioneret sig centralt på det maritime uddannelseskort. SIMAC har foretaget både store grundlæggende Vi udfører en meget væsentlig opgave for Det Blå Danmark med denne kursusaktivitet. Et vigtigt område er også SIMACs engagement i ud- løft, og forhåbentlig vil indholdet også i fremtiden afspejle et moderne SIMAC. Herfra skal der derfor lyde en opfordring til alle studerende, undervisere og andre ændringer og efterfølgende mindre justeringer i vores vikling af maritime netværk. SIMAC er platform for om at deltage med både artikler, billeder, gode idéer uddannelser. I øjeblikket arbejder underviserne med at netværkssamarbejde på flere områder, og det hjæl- og skæve indfald i bladet. Som en del af det nye M/S gennemgå studieordningerne som konsekvens af nye per både de maritime virksomheder, der er med, og SIMAC håber jeg derfor på, at der blandt de studeren- bekendtgørelser for vores uddannelser. Igen har SIMAC SIMAC. Det hjælper også med til at udvikle grundlaget de er nogen, der kunne være interesserede i at blive med sin deltagelse i udarbejdelse af bekendtgørelserne for endnu flere job i Det Blå Danmark. en del af en fast redaktionel gruppe. Du behøver ikke sammen med FIVU vist sin faglige kompetence. Med disse eksemplariske præstationer, kan det undre skrive en artikel til hvert eneste blad, men du vil være en del af det hold, der former det nye M/S SIMAC, ska- 16 SIMAC har i 2012 vist at vores uddannelser er meget mig, at SIMAC i forslaget til finansloven for 2013 igen ber nye idéer og kommer med input, så M/S SIMAC i attraktive, og vi har, ved opgørelserne af antallet af op- fastholdes med en optagelseskvote på kun 155. Når der fremtiden i endnu større udstrækning bliver et blad for tagne, konstateret en lang venteliste. Det er min opfat- er påviselig mangel på medarbejdere med netop de og af de studerende. telse, at SIMAC er særdeles attraktiv og det foretrukne kompetencer SIMACs uddannelser giver, og det påvi- maritime uddannelsessted. SIMAC har p.t. 579 stude- seligt er et stort plus til samfundsøkonomien hver gang Maria Kristensen rende hvoraf 129 er i praktik - hovedsagelig sejlads. vi dimitterer en studerende fra SIMAC. Naturlig venter 10 Vi har også succes med vores efteruddannelser. Måske er det ikke så tydeligt i hverdagen, men SIMAC har i jeg ikke bare på resultatet af finansloven, jeg gør opmærksom på ovenstående, alle de steder jeg kan. Redaktør haft ca. 850 forskellige personer på kursus. SIMAC kan udføre opgaverne! God læselyst M/S SIMAC: Redaktør: Maria Ansvarshavende: Jesper Layout og Tryk: Clausen Grafisk Artikler: Send meget gerne artikler, debatindlæg, information om arrangementer eller andet til Næste udgivelse: 19. november 2012 Tidsfrist: Indhold, der skal med i næste udgivelse, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før næste udgivelse.

3 Af Christian Martinen & Maria Kristensen Den nye overenskomst for maskinmestre, som for nylig blev forhandlet mellem Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening, har skabt en del furore blandt de studerende. For at imødegå den skarpe kritik de studerende efterfølgende har rettet mod foreningen, havde MF tirsdag den 4. september sendt deres sekretariatschef Kaare Lund Nielsen til Svendborg for at klarlægge, hvad den nye overenskomst kommer til at betyde for de studerende og ikke mindst forklare foreningens bevægegrunde for at indgå en overenskomst, der i manges øjne indebærer urimelige forringelser af løn- og arbejdsvilkår. Ifølge både nyhedsbreve fra Maskinmestrenes Forening og Kaare Nielsens udsagn, blev MF mødt med et krav fra Danmarks Rederiforening om, at omkostningerne til en dansk juniorofficer skulle reduceres med op imod 55 %. Ifølge rederierne er dette den merpris en dansk juniorofficer koster sammenlignet med f.eks. en indisk eller filippinsk juniorofficer. Kravet om en lønreduktion for dansk juniorpersonel ombord i skibene har stået på rederiernes ønskelite i flere år. MF satte sig til forhandlingsbordet med den forudsætning, at Rederierne har fokus på omkostningsreduktion for juniorofficererne, mens vi fra foreningens side har fokus på, at nå en robust aftale om regulering af nutidige og fremtidige nettolønninger i DIS i forhold til skattelettelserne i Danmark (Skattereform 2010), lønog pensionsstigninger og mere tryghed i ansættelsen. Det er også et krav, at de få duale skibsofficerer er omfattet af overenskomsten. På infomødet var der en generel forståelse blandt eleverne for, at danske juniorofficerer er relativt dyre i forhold til deres udenlandske kollegaer, hvorfor en mindre lønnedgang måske kan finde accept, for at de danske juniorofficerer kan forblive konkurrencedygtige. MF skønnede, at et kompromis på området var nødvendigt, da alternativet kunne være blevet, at samtlige sejlende medlemmer stod helt Overenskomst Infomøde: Maskinmestrenes Forening Hotel Svendborg dannede tirsdag den 4. september rammen om et møde mellem Maskinmestrenes Forening og elever fra landets maskinmesterskoler. Sekretariatschef Kaare Lund Nielsen havde taget turen til Svendborg for at fortælle de studerende om den nye overenskomst, der blev indgået kort før sommerferien. uden overenskomst, hvis MF og Danmarks Rederiforening ikke var nået til enighed. En risiko man ikke ønskede at løbe. Også dette argument mødte forståelse blandt de fremmødte, der var kommet til infomøde på Hotel Svendborg. Det er de studerende utilfredse med Der, hvor filmen knækker for mange studerende, er imidlertid ikke selve overenskomstens indhold, men måden hvorpå MF har håndteret forhandlingsprocessen og den efterfølgende urafstemning. Der er stor utilfredshed med, at foreningen har forhandlet både en nedgang i pensionsindbetaling og en forringelse af frihedsoptjeningsfaktoren, uden at tage de studerende, som disse ændringer rammer, med på råd. Flere af de studerende gjorde opmærksom på, at de langt bedre kunne acceptere en reel lønnedgang fremfor en inddragelse af den frihed, som rigtig mange netop anser som en vigtig del af deres fremtidige karriere. På dette område vedgik Kaare Nielsen, at man fra foreningens side har været rigtig dårlig til at kommunikere med de studerene. Den samme problematik gør sig gældende efter den endelige tiltrædelse af overenskomsten - også her indrømmede Kaare Nielsen, at MF burde have været både meget bedre og meget hurtigere til at kommunikere til de studerende, hvad aftalen indeholder, og hvilken betydning den vil få for os. Fremadrettet lovede Kaare Nielsen, at man nu i foreningen vil gøre en ekstra indsats for, at de studerende skal føle sig bedre orienteret. Nyhedsbrev for søfarende vil således fremover blive tilsendt de studerende medlemmer, ligesom Kaare også tilbød, at han fremover kan komme rundt på skolerne og informere om relevante emner. Endnu et kritikpunkt hos de studerende var gennemførelsen af den såkaldt vejledende urafstemning blandt MF s medlemmer. Forhandlingsresultatet blev udeluk- kende sendt til afstemning blandt de sejlende medlemmer. Der er her tale om ca stemmeberettigede. Stemmedeltagelsen lå på 19,8%, hvilket betyder, at mindre end 300 personer har afgivet deres stemme. Heraf var der 66% (109) der stemte ja og 34% (57) der stemte nej. Der er således tale om mindre end 10% af de stemmeberettigede medlemmer, der har stemt ja. MF s bestyrelse valgte herefter at tiltræde overenskomstforslaget. Med til historien hører, at de stemmeberettigede for en stor del udgøres af seniorpersonel, der IKKE rammes af forringelserne, men som tværtimod har fået en økonomisk gevinst ved indgåelse af den nye overenskomst i form af lønstigninger på henholdsvis 2,5% i 2012 og 2% i I de studerendes øjne er afviklingen af urafstemningen helt uacceptabel, og til mødet blev Kaare Nielsen mødt med skarp kritik af både stemmeprocent og resultatets troværdighed. Han bekræftede, at stemmeprocenten var lav medlemsgrundlaget taget i betragtning, men det er ikke usædvanligt i foreningen. Endvidere er der ikke begået brud på regler og vedtægter, da der i MF s vedtægter ikke er fastsat noget minimumskrav for en afstemnings gyldighed. Det medførte mere kritik fra de studerende, men nogen ændring af reglerne synes ikke at være i udsigt. Overenskomsten i tal Hvad betyder den nye overenskomst for os? Som nyuddannede får vi stadigvæk den samme månedsløn, men frihedsoptjeningsfaktoren ændres fra 0,68 til 0,5, hvilket i praksis betyder, at vi skal sejle 36 dage mere om året, altså 218 i stedet for 182,5. På grund af den skarpe kritik og sagens detaljegrad havde Kaare Lund Nielsen taget turen til Svendborg. 04 M/S SIMAC nr. 31 SIMAC M/S magasin SIMAC nr

4 Da månedslønnen som nævnt ikke ændres, betyder det øgede antal sejldage derfor, at vi skal arbejde mere for den samme løn, hvilket kan sidestilles med en lønnedgang. Endvidere reduceres rederiets pensionsbidrag med kr. om måneden. Ønsker man at opretholde den hidtidige pensionsindbetaling, i perioden mens der erhverves effektiv sejltid, kan man selv indbetale kr. pr. måned i supplerende indbetaling. Det medfører en forøget kompensation (fradrag) via udligningskontoret på ca kroner. Resultatet af rederiets nedsatte pensionsindbetaling vil herefter kunne opgøres til 900 kr. pr. måned. Gammel pensionsgivende hyre Pensionsfradrag Ny pensionsgivende hyre Løn udbetalt er uændret Gammel dagshyre Ny dagshyre Gammel dagshyre med pension Ny dagshyre med pension Rederiets besparelse efter den nye overenskomst Disse forringelser gælder KUN for nyansatte juniorofficerer - altså dem, der netop er dimitteret inden sommerferien, og alle der følger dem og som skal ud og sejle. Vilkårene i den nye aftale er gældende, indtil man har optjent 16 måneders effektiv sejltid som 2. mester. Derefter overgår man til den gamle ordning, som også er gældende for de nuværende juniorofficerer, og hvilken de forbliver på. Under hensyntagen til den mindre pensionsindbetaling og den forringede frihedsoptjeningsfaktor, kommer man frem til følgende regnestykke for reallønnen per juniorofficer: hyre: kr kr. Ca kr. Ca kr kr kr kr kr kr. Da Kaare Nielsen blev spurgt, om Danmarks Rederiforening havde stillet nogen garantier på området, var svaret dog et klart nej. Der er ikke nogen sikkerhed for, at danske officerer ikke bliver udskiftet med billigere, udenlandsk arbejdskraft, og der er heller ikke lovet flere pladser til nyuddannede juniorofficerer, der gerne vil ind i branchen. Stor efterspørgsel på maskinmestre Som tidligere nævnt ville MF ikke risikere at stå uden overenskomst. Det havde ifølge foreningen været langt værre for medlemmerne, da rederne i den situation ensidigt vil kunne fastlægge rammerne for hyre og arbejdsvilkår. I øjeblikket er der stor efterspørgsel på dygtige maskinmestre i hele verden, hvilket blandt andet afspejles i antallet af jobannoncer på maritimedanmark. dk og i følge blandt andre MF s formand Per Jørgensen, bliver der i fremtiden direkte mangel på maskinmestre. Som studerende kan det derfor være meget svært at forstå, hvorfor vi så skal acceptere en lønnedgang og et konstant pres fra rederierne om, at vi skal være endnu billigere. Seniorofficerer får som nævnt en lønstigning på 2,5% i 2012 og 2,0% i Det betyder lønstigninger på kr. 600,- kr. pr. 01. april 2012 og 480,- kr. pr. 01. april Seniorofficer Seniorofficer Ny Juniorofficer Juniorofficer Ny Pension, egen Pension, reder Hyre, netto 1.) 12 måneder x kr. divideret med 182,5 dage 2.) 12 måneder x kr. divideret med 218 dage 3.) 12 måneder x kr. divideret med 182,5 dage 4.) 12 måneder x kr. divideret med 218 dage 5.) 16 måneder x (1/0,68) x (30*( kr.)) Tendensen i ovenstående diagram er tydelig. Seniorofficerer opnår en økonomisk gevinst, mens juniorofficerer, som vist, må betale for den frie konkurrere på arbejdsmarkedet. I Maskinmestrenes Forenings nyhedsbrev fra maj 2012 skiver MF, at man tilsluttede sig det forhandlede kompromis, for at beholde danske juniorofficerer ombord i skibene og sikre, at de ikke bliver udskiftet, sådan som rederiforeningen havde lagt op til, hvis omkostningerne ikke blev reduceret. Med resultatet håber foreningen også, at rederierne i fremtiden vil åbne op for flere juniorofficerer på skibene. Ikke flere lønnedskæringer Hvordan vil branchen tiltrække nye, unge kræfter under disse vilkår? Et spørgsmål der fornyligt blev stillet til formand Per Jørgensen. Han havde åbenbart ikke forventet spørgsmålet, og blev ualmindelig skarp i tonen overfor den studerende, der spurgte. Det kunne have været 30% (i lønnedgang, red.) jeg står stadigvæk bag det! lød svaret. Ikke just en opmuntrende udmelding og blandt de studerende gruer man for, at man ved overenskomstforhandlingerne i 2014 fra rederiforeningens side, vil presse lønnen endnu mere ned, efter dette års succes. Kaare Nielsen afviste dog med det samme, at man ved næste forhandlingsrunde vil være villig til at indgå i yderlige lønnedskæringer. Det vil vi ikke sagde han. De studerende må nu afvente forhandlingerne i april 2014 for at se, om Maskinmestrenes Forening holder ord. Indtil da må vi acceptere overenskomsten af april 2012 og fortsætte med at gøre os selv og vores ønsker synlige i foreningen. Lønnen bør stå mål med de mange ansvarsområder en maskinmester har. 06 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

5 Af: Maria Kristensen MS Danmarks første årlige konferencedag Studerende fra Skagen, Marstal og Svendborg var mandag den 10. september samlet på Hotel Nyborg Strand, der dannede rammen om den første årligt tilbagevendende konferencedag i det nye Maritime Studerende Danmark Fra Skagen i nord til Marstal i det sydfynske øhav. De studerende på stolerækkerne i auditoriet på Hotel Nyborg strand var kommet langvejs fra for at være med til MS Danmarks første konferencedag - en dag, der står i de studerendes og uddannelsens tegn. På dreven nordjysk og på klingende fynsk blev der diskuteret uddannelsesstruktur og meritoverførsel, og uddannelsesminister Morten Østergaard måtte svare på kritiske spørgsmål fra både studerende og skoleledere, da han gæstede konferencen. Formandens beretning Dagen begyndte med ordinært landsrådsmøde, og første punkt på dagsorden var beretningen fra formand Casper Ryborg Simmelsgaard. MS Danmark er stadig i sin spæde start. Foreningen blev stiftet den 17. april i år og er netop nu ved at finde sine egne ben at stå på. Formanden indledte sin beretning med kort at fortælle om det stiftende landsrådsmøde i april og klarlægge foreningens visioner: - Vi arbejder for de maritime studerendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser overfor uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, arbejdsgivere, virksomheder og foreninger. Indtil videre udgøres medlemmerne kun af studerende fra Marstal Navigationsskole, Skagen Skipperskole og SIMAC, men MS Danmark er åbne for, at maritime studerende fra andre videregående uddannelser kan søge om kollektiv optagelse. Ligeledes er samarbejdspartnere ud over Søfartens Ledere, der støtter foreningen økonomisk, meget velkomne. Casper Simmelsgaard fortsatte sin beretning med at fortælle om de talrige dialogmøder han og flere repræsentanter fra foreningen, har deltaget i. Det er blevet til flere møder med blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard, og MS Danmark har mødt ham med tre stærke ønsker om forbedringer i den maritime uddannelsessektor. Det første ønske, som foreningen deler med uddannelsesinstitutionerne, er et større optag pr. semester. Næste punkt på ønskelisten er 12 måneders garanteret sejltid efter endt uddannelse således, at de studerende kan opnå det påkrævede sønæringsbevis og tredje ønske, som var et stort debatemne på hele konferencedagen, er et bedre fælles akkrediterings- og meritsystem, hvilket ligger helt i tråd med foreningens ønske om, at der skal være lige uddannelsesmuligheder for alle. Overenskomsten mellem Maskinmestrenes Forening og Danmarks Rederiforening, der for nyligt er trådt i kraft, fik også et par linjer i formandens beretning. MS Danmark har forsøgt at gøre opmærksom på problematikken omkring forbigåelsen af de elever, som forliget nu rammer, men selvom der både er forfattet en pressemeddelelse og givet interviews til radio og trykte medier, så har MS Danmark ligesom de enkelte studerende løbet panden mod en mur. Ved MF s orienteringsmøde i Svendborg deltog blandt andre formanden selv, og her blev sekretariatschef for MF, Kaare Lund Nielsen, stærkt opfordret til at lytte mere til de studerende og til at samarbejde med MS Danmark. Formand Casper Ryborg Simmelsgaard afsluttede sin beretning med at fortælle, at han ikke genopstiller som formand. Han begrunder sin beslutning med en længere, forestående periode til søs, og han mener ikke, at han samtidig kan være aktiv formand for MS DAN- MARK. Casper Simmelsgaard har siddet på posten siden foreningens oprettelse i april i år. De maritime studerende skal derfor udpege en ny mand eller kvinde til posten, og forhandlingerne om formandsvalget gik i gang straks efter landsrådsmødet blandt de 15 nyvalgte medlemmer af forretningsudvalget. Efter formandens beretning var der valg til forretningsudvalget, der består af 15 studerende fordelt på de tre skoler. Det kom ikke til kampvalg, da netop 15 studerende meldte sig til udvalget. De 15 studerende blev: Mads Møller, Peter Brunk, Claus Esbjerg, Jeppe S. Hansen, Lene Hansen, Julius Skjoldby, Jens Kristensen, Kim Esmark, Jacob König, Christian Nielsen, Mads Grundvad, Daniel Krag, Max Skou, Cengiz Gülsen og Eik Moen Oplæg og debat Efter frokostpausen, hvor de studerende havde mulighed for at netværke med deres kollegaer fra andre skoler, fortsatte dagens program med en række spændende oplægsholdere og debatter. Fokus blandt oplægsholderene fra blandt andet A2SEA, Danish Marine Group, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening lå på uddannelse og kompetenceudvikling. Selvom finanskrisens negative tendenser nu er ved at vende i shippingbranchen, er der stadig økonomisk smalhals, og rederierne er fortsat pressede. Konkurrencen er benhård, og hvis Danmark skal bibeholde sin status som en af de stærkeste søfartsnationer i verden, må vi være nytænkende og hele tiden forbedre vores uddannelser, så danske søfolk fortsat fremstår som nogle af de dygtigste i branchen. Statistikkerne viser, at de nyuddannede danske officerer i gennemsnit sejler kortere tid, inden de opsøger en karriere i land, og derfor skal vores uddannelser også tilrettelægges sådan, at vi bibeholder de unges kompetencer i branchen, når familieliv og landjorden trækker de unge hjem fra skibene. Casper Ryborg Simmelgaards startede dagen med formandens beretning. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) lagde også vejen forbi Maritime Studerende Danmarks konferencedag og gav sit syn på fremtidens maritime lederuddannelser. De studerende, lederne fra de tre maritime skoler og konferencens øvrige deltagere gik ministeren på klingen og stillede kritiske spørgsmål til blandt andet de forhadte kvoter, der begrænser optaget af studerende på de maritime skoler. - Vi har brug for at få lov til at uddanne flere. Vi har et klart vækstområde og et behov. Det må kunne lade sig gøre, sagde direktør på SIMAC, Jesper Bernhardt. - I det omfang, vi kan sikre, at vi ikke uddanner til arbejdsløshed, så er vi parate til det. Vi har ikke noget ønske om at holde antallet af navigatører nede, men der skal være sammenhæng mellem uddannelsesudbud og efterspørgslen efter færdiguddannelse. Lige nu og her er vi ikke klar til at hæve loftet, sagde Morten Østergaard. Han pointerede, at kvoten i sig selv ikke var nogen ny opfindelse. - Den har været der længe, men det er først nu, at antallet af optagne har ramt loftet, sagde ministeren. Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth, opfordrede i tråd med uddannelsesministeren uddannelsesinstitutionerne til at lægge markant mere vægt på innovation og brug af den mest moderne teknik. - I en tid, hvor selv den billigste mobiltelefon er udstyret med gps, har jeg svært ved at forstå, hvorfor der bliver lagt så meget vægt på astronomisk navigation. Og i en tid med og internet har jeg også svært ved at forstå, hvorfor der bliver undervist så meget i morsealfabetet, sagde han. Netop på Navigationsskolerne forsøger man også nu at efterleve kravene fra en endnu mere globaliseret og internationaliseret fremtid og eleverne, der deltog på konferencen, vil helt sikkert være med til at sætte fokus på innovation og nytænkning, inspireret af dagens foredragsholdere og debatter. Efter dagens række af spændende foredrag og debatter, rundede den veloplagte ordstyrer for hele dagens arrangement, Mads Grundvad, af og takkede alle de fremmødte for en inspirerende og indholdsrig konferencedag og et godt landsrådsmøde. 08 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

6 Af Kasper Raunskov Rasmussen SIMAC vs Danmarks hurtigste bil D juni 2012 var tusindvis af hestekræfter, skinnende alufælge, utrættelige sælgere, massevis af babes OG SIMAC samlet på Flyveplads Vandel i Billund til Danmarks Hurtigste Bil. Ved første øjekast var det David mod Goliat. Hvordan skulle en SIMAC-uddannelsesstand nogensinde kunne konkurrere mod kolde fadøl, eventpiger og brændt gummi? Trods klasseforskellen var planen hjemmefra lagt og SIMAC-traileren fyldt til randen med diverse spændende maritime attraktionsplastre - heriblandt en 10 pers. redningsflåde og 2 overlevelsesdragter. Torsdag eftermiddag kørte de første SIMAC ere op og klargjorde standen til åbningen af udstillerpladsen fredag kl Undertegnede og de to medstuderende Jim Poulsen og Jesper Hansen (BJ5) havde tørnen fra lørdag formiddag til søndag kl. 16, hvor hele herligheden skulle slutte. Fordommene Der eksisterer mange fordomme vedr. arrangementet DHB og efter at have haft fornøjelsen af at repræsentere SIMAC ved eventet, kan jeg oplyse jer om, at ALLE disse er fuldstændig berettiget :D Man kan med rette konkludere, at det var en arbejdssejr at gøre sig interessant blandt mængden af udstillere, ikke mindst når nabostandene talte: en tøjforretning med de nyeste designs (til højre) og en tuning- og gejludstyr til din Brianbil (til venstre) - begge med DJ s og eventpiger tilknyttet. Og hvad kunne vi??? Jo vi havde da både gratis kildevand og SIMACbolcher. Taktikændring Indrømmet - stillingen har nok, uden at underdrive, været 10-0 til DHB som vi ramte lørdag eftermiddag. Det var en realitet, at vi måtte ændre taktik, for at de mange fartliderlige gæster ville ænse vores lille stand. En lys idé kom på bordet, og et stort billede af en Wärtsilä-Sulzer hovedmotor blev sat ud til SIMAC-traileren, der indtil nu, havde fejlet som trækplaster. Nu begyndte der at ske noget. Flere og flere stoppede nysgerrigt op og SIMACs stand. beundrede den imponerende maskine, og vi kunne nu angribe de forsvarsløse gæster, der for en stund havde glemt alt om eventpiger og drifting, med historier og salgstaler. Langsomt men sikkert, halede SIMAC ind og reducerede den ellers uoverskuelige føring. Folk var oprigtigt interesserede og i flere tilfælde ligefrem svære at slippe af med igen! Når først en fremmed har hørt historier om timelange stempeltræk og havneophold eksotiske steder, så vil de høre mere Mange interesserede Lørdag aften var der kæmpe fest i det store telt på pladsen, hvor dette års kunstner var SUSPEKT, og sideløbende dunkede bassen i flere af de mindre telte, hvor numrene fra de sidste 5 års Tunning tracks cd er kørte på repeat. Søndag kl gik det løs i udstillergaden igen, men nu var fadøllene ikke førsteprioritet hos de mange tømmermandsramte gæster. Det var derimod de mange spændende stande og således også vores. En travl dag med MANGE interesserede sluttede kl. 16 søndag d. 3. juni, og vi pakkede traileren og rettede kursen mod Svendborg. Alt i alt en interessant og meget udbytterig weekend. 10 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

7 Af Henrik Ohrt Andersen BM9 SIMAC til EM i Entreprenørskab Udstyret med inventaret fra en kvart elektrikerbil, en app til en smartphone og selvtilliden fra en flot 2. plads ved Danmarksmesterskabet, satte fire maskinmesterstuderende i juli kursen mod Makedonien og EM i Entreprenørskab. Tirsdag d.3. juli kulminerer 2 semestres sjovt, men til tider også hårdt arbejde. Fire håbefulde elever og en lærer har pakket en stakkels Berlingo til bristepunktet. Med sig har de plancher, inventar fra en kvart elektrikerbil og et outfit, der ikke er set pænere siden konfirmationen. Væbnet med dette isenkram, en applikation til en smartphone og en god portion selvtillid fra et Danmarksmesterskab, som resulterede i en 2. plads, vil de forsøge at genvinde Danmark europamesterskabet. Et prestigefyldt mesterskab der tidligere har været på danske hænder i form af bl.a. virksomheden Plastic Fantastic. fra Erhvervsakademiet Lillebælt og deltager med en opfindelse, der skal opsamle tang og gopler, inden det forurener badestranden. Nu skal det ikke lyde som en generalisering, men nogle lærere har det svært med nye navne; måske derfor en vis hr. Thomas Holm fik døbt holdet for gopledrengene. Et knapt så flatterende navn, som på ingen måde afspejlede deres seriøsitet og smarte salgstermer. Vi får hilst pænt på de andre og begiver os spændte mod check-in. Den venlige dame ved skranken godtager heldigvis, men også lidt skeptisk, vores interimi- og at det bestemt ikke var nemt at sige hej eller vi er team Easy Structure på Makedonsk. Flyveturen til Wien gik udmærket dog med nogen turbulens. Derimod var der problemer med at få starttilladelse i Wien på grund af uvejr, og flyet blev derfor en del forsinket. Trætte og udmattede ankom vi endelig til Skopje. Lufthavnen var for nylig indviet og gav indtrykket af et land, der var kommet langt siden krigen. Vi blev dog hurtigt påmindet om vores tilstedeværelse i et østeuropæisk land, da pakken med vores plancheophæng ikke dukkede op på transportbåndet. Endvidere havde vores plasticpose/gaffa- indpakning haft toldernes interesse og dermed været inspiceret. Under kontrollen må tolderen have skåret sig på indholdet - vores pakke var i hvert fald smurt ind i blod. Dette gavnede ikke ligefrem situationen, da vi stod ved sikkerhedstjekket. De var meget interesseret i indholdet. På højest mærkværdig vis troede de på Lasse, da han med en skøn forening af skole-engelsk og kraftige armbevægelser fik fremstammet: This is øhh, You know øhh furniture from a servicecar. Med et smil på læben fortsatte vi mod udgangen. dansk boligavis, have været annonceret som yderst velholdt ruin, med mulighed for eget præg. Den forfaldne og simple byggestil, blev dog heldigvis ikke vores hjemlige rammer for de næste par dage. Vi blev i stedet indkvarteret på Makedoniens fineste femstjernede hotel og nok også det eneste. Interesse fra Makedoniens præsident Efter fire timers søvn var det op og i gang. En lang dag lå foran os. Fortumlede og lettere desorienteret kom vi i tøjet. Dagens første opgave var at samle vores præsentationsstand. Lettere frustreret over de manglende plancheophæng og den trange plads som på ingen måde lignede de tegninger, vi havde fået tilsendt forinden, gik vi i gang. Der måtte tænkes kreativt og klippes og klistres. Endnu en frustration blev det til, da vi opdagede, at HDMI indgangen i en fladskærm ikke var nået til Makedonien endnu. Vi fik dog gjort standen fin og præsentabel. Opsigt må den i hvert fald have givet, for inden vi fik sat det sidste tape, skulle vi præsentere vores produkt. Det var selveste Makedoniens præsident, som efter sin velkomsttale, var gået direkte mod vores stand. Stadigt lidt groggy oven på den manglende søvn og samtidigt meget beæret over vores fornemme gæst, fik vi fortalt Teamet: Lasse, Henrik, Falke, og Jesper (bag kameraet). Præsidenten besøger standen. Præsidenten var et mediemæssigt tilløbsstykke. Galla og præmieoverrækkelse. Gopledrenge og gaffetape Klokken er og vi er netop ankommet til lufthavnen i Kastrup. Her mødes vi med de tre repræsentanter fra Fonden For Entreprenørskab; Tilde, Nikolaj og Marie. De vil ledsage os på turen og har samtidig stået for alt det praktiske med billetter og korrespondance med arrangørerne. Foruden vores hold deltager også vinderne fra Danmarksmesterskabet. Holdet kommer stisk indpakkede habengut, bestående af blå Ikea-bags og sorte affaldsposer med en god gang gaffatape omkring. En indpakning der skulle vise sig at være årsag til megen undren. Vores flyvetur går via Wien og derfra videre til Skopje i Makedonien, hvor begivenheden skal finde sted. Et land som de fleste ikke kan forbinde med andet end en frygtelig krig for 20 år siden. Takket være Google vidste vi dog nogenlunde, hvor landet lå, Femstjernet indkvartering Udenfor blev vi ramt af en tung og fugtig sydeuropæisk varme. Selv om klokken på dette tidspunkt var blevet 02.30, stod termometeret stadigt på 27 grader. Dagstemperaturen skulle vi forvente liggende på omkring uudholdelige 35 grader. En varme, der bestemt ikke øger aktivitetsniveauet. Halvdelen af bebyggelsen, vi så på vejen fra lufthavnen til hotellet, ville da også i en om vores effektiviseringsprodukt til håndværkerbranchen. Han lød meget imponeret og interesseret, hvilket virker lidt besynderligt, i et land der synes håndværkerforladt. Efter præsentationen fik vi tid til at se de andres stande. Der var mange spændende og sære nytænkninger. Nogen fandt vi som klare konkurrenter, mens andre havde en minimal detaljegrad, som i vores optik dømte dem ude. 12 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition Nummer 4 23. november 2007 Nummer 12 29. april 2009 Nummer 21 31. maj 2010 Nummer 13 15. juni 2009 Studentertilfredshedsundersøgelse Nummer 17 14. december 2009 Nummer 2 26. september 2007 SIMAC på øvelse

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 Indhold Konkurs og millionudgifter...4-5 Billig overenskomst sikrer kædernes overskud...6-7 Polske frisører lokket i gældsfælde...8-9

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere