M/S SIMAC. Kick off. konference MSSM. Danmarks hurtigste bil Side 10. Side 16. Nr. 31 Oktober Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M/S SIMAC. Kick off. konference MSSM. Danmarks hurtigste bil Side 10. Side 16. Nr. 31 Oktober 2012. Side 20 2012"

Transkript

1 Nr. 31 Oktober 2012 M/S SIMAC MSSM Side Kick off Side 16 konference Danmarks hurtigste bil Side 10 Svendborg International Maritime Academy

2 Leder Svendborg International Maritime Academy SIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter. Vi uddanner maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere på professionsbachelorniveau. Det nye semester er i fuld gang, og med et nyt semester følger også nye ansigter på skolen. Værkstedsskolen er fyldt op med nye ivrige aspiranter, der filer, svejser og drejer, og endnu et hold har afsluttet det gymnasiale adgangskursus og har påbegyndt uddannelse på en af SIMACs linjer. Også på bladet er der kommet et nyt ansigt. Jóan Pauli Jespersen afsluttede sin uddannel- Indhold / 04 MF infomøde / 08 MS Danmark / 10 SIMAC vs. DHB / 12 EM i entreprenørskab / 15 Nyt fra MSU se i sommers og overgav samtidig redaktør-stafetten til mig. Jóan har ydet en kæmpe indsats i sin tid som redaktør, og jeg er både beæret og begejstret for min nye opgave som redaktør. Mit navn er Maria Kristensen og jeg læser til maskinmester på 5. semester. / 16 Kick-off maritim klynge / 20 MSSM 2012 / 23 Uddannelsesattaché / 25 Kvalitetskoordinatoren / 26 Kort nyt Det er ikke uden en smule premierenerver, at jeg har sendt det første blad i trykken. Nu sidder du med magasinet i hånden, og forhåbentlig har du allerede på Jesper Bernhardt Direktør Attraktive uddannelser forsiden bemærket, at der er kommet nye strømninger i bladet. Det første, du har lagt mærke til, er nok det nye navn M/S SIMAC og det nye design. For at afspejle et mere moderne SIMAC også i vores magasin har vi søsat en ny vision for bladet. Layoutet har fået et stort SIMAC har gennem en målrettet indsats på flere fronter positioneret sig centralt på det maritime uddannelseskort. SIMAC har foretaget både store grundlæggende Vi udfører en meget væsentlig opgave for Det Blå Danmark med denne kursusaktivitet. Et vigtigt område er også SIMACs engagement i ud- løft, og forhåbentlig vil indholdet også i fremtiden afspejle et moderne SIMAC. Herfra skal der derfor lyde en opfordring til alle studerende, undervisere og andre ændringer og efterfølgende mindre justeringer i vores vikling af maritime netværk. SIMAC er platform for om at deltage med både artikler, billeder, gode idéer uddannelser. I øjeblikket arbejder underviserne med at netværkssamarbejde på flere områder, og det hjæl- og skæve indfald i bladet. Som en del af det nye M/S gennemgå studieordningerne som konsekvens af nye per både de maritime virksomheder, der er med, og SIMAC håber jeg derfor på, at der blandt de studeren- bekendtgørelser for vores uddannelser. Igen har SIMAC SIMAC. Det hjælper også med til at udvikle grundlaget de er nogen, der kunne være interesserede i at blive med sin deltagelse i udarbejdelse af bekendtgørelserne for endnu flere job i Det Blå Danmark. en del af en fast redaktionel gruppe. Du behøver ikke sammen med FIVU vist sin faglige kompetence. Med disse eksemplariske præstationer, kan det undre skrive en artikel til hvert eneste blad, men du vil være en del af det hold, der former det nye M/S SIMAC, ska- 16 SIMAC har i 2012 vist at vores uddannelser er meget mig, at SIMAC i forslaget til finansloven for 2013 igen ber nye idéer og kommer med input, så M/S SIMAC i attraktive, og vi har, ved opgørelserne af antallet af op- fastholdes med en optagelseskvote på kun 155. Når der fremtiden i endnu større udstrækning bliver et blad for tagne, konstateret en lang venteliste. Det er min opfat- er påviselig mangel på medarbejdere med netop de og af de studerende. telse, at SIMAC er særdeles attraktiv og det foretrukne kompetencer SIMACs uddannelser giver, og det påvi- maritime uddannelsessted. SIMAC har p.t. 579 stude- seligt er et stort plus til samfundsøkonomien hver gang Maria Kristensen rende hvoraf 129 er i praktik - hovedsagelig sejlads. vi dimitterer en studerende fra SIMAC. Naturlig venter 10 Vi har også succes med vores efteruddannelser. Måske er det ikke så tydeligt i hverdagen, men SIMAC har i jeg ikke bare på resultatet af finansloven, jeg gør opmærksom på ovenstående, alle de steder jeg kan. Redaktør haft ca. 850 forskellige personer på kursus. SIMAC kan udføre opgaverne! God læselyst M/S SIMAC: Redaktør: Maria Ansvarshavende: Jesper Layout og Tryk: Clausen Grafisk Artikler: Send meget gerne artikler, debatindlæg, information om arrangementer eller andet til Næste udgivelse: 19. november 2012 Tidsfrist: Indhold, der skal med i næste udgivelse, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før næste udgivelse.

3 Af Christian Martinen & Maria Kristensen Den nye overenskomst for maskinmestre, som for nylig blev forhandlet mellem Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening, har skabt en del furore blandt de studerende. For at imødegå den skarpe kritik de studerende efterfølgende har rettet mod foreningen, havde MF tirsdag den 4. september sendt deres sekretariatschef Kaare Lund Nielsen til Svendborg for at klarlægge, hvad den nye overenskomst kommer til at betyde for de studerende og ikke mindst forklare foreningens bevægegrunde for at indgå en overenskomst, der i manges øjne indebærer urimelige forringelser af løn- og arbejdsvilkår. Ifølge både nyhedsbreve fra Maskinmestrenes Forening og Kaare Nielsens udsagn, blev MF mødt med et krav fra Danmarks Rederiforening om, at omkostningerne til en dansk juniorofficer skulle reduceres med op imod 55 %. Ifølge rederierne er dette den merpris en dansk juniorofficer koster sammenlignet med f.eks. en indisk eller filippinsk juniorofficer. Kravet om en lønreduktion for dansk juniorpersonel ombord i skibene har stået på rederiernes ønskelite i flere år. MF satte sig til forhandlingsbordet med den forudsætning, at Rederierne har fokus på omkostningsreduktion for juniorofficererne, mens vi fra foreningens side har fokus på, at nå en robust aftale om regulering af nutidige og fremtidige nettolønninger i DIS i forhold til skattelettelserne i Danmark (Skattereform 2010), lønog pensionsstigninger og mere tryghed i ansættelsen. Det er også et krav, at de få duale skibsofficerer er omfattet af overenskomsten. På infomødet var der en generel forståelse blandt eleverne for, at danske juniorofficerer er relativt dyre i forhold til deres udenlandske kollegaer, hvorfor en mindre lønnedgang måske kan finde accept, for at de danske juniorofficerer kan forblive konkurrencedygtige. MF skønnede, at et kompromis på området var nødvendigt, da alternativet kunne være blevet, at samtlige sejlende medlemmer stod helt Overenskomst Infomøde: Maskinmestrenes Forening Hotel Svendborg dannede tirsdag den 4. september rammen om et møde mellem Maskinmestrenes Forening og elever fra landets maskinmesterskoler. Sekretariatschef Kaare Lund Nielsen havde taget turen til Svendborg for at fortælle de studerende om den nye overenskomst, der blev indgået kort før sommerferien. uden overenskomst, hvis MF og Danmarks Rederiforening ikke var nået til enighed. En risiko man ikke ønskede at løbe. Også dette argument mødte forståelse blandt de fremmødte, der var kommet til infomøde på Hotel Svendborg. Det er de studerende utilfredse med Der, hvor filmen knækker for mange studerende, er imidlertid ikke selve overenskomstens indhold, men måden hvorpå MF har håndteret forhandlingsprocessen og den efterfølgende urafstemning. Der er stor utilfredshed med, at foreningen har forhandlet både en nedgang i pensionsindbetaling og en forringelse af frihedsoptjeningsfaktoren, uden at tage de studerende, som disse ændringer rammer, med på råd. Flere af de studerende gjorde opmærksom på, at de langt bedre kunne acceptere en reel lønnedgang fremfor en inddragelse af den frihed, som rigtig mange netop anser som en vigtig del af deres fremtidige karriere. På dette område vedgik Kaare Nielsen, at man fra foreningens side har været rigtig dårlig til at kommunikere med de studerene. Den samme problematik gør sig gældende efter den endelige tiltrædelse af overenskomsten - også her indrømmede Kaare Nielsen, at MF burde have været både meget bedre og meget hurtigere til at kommunikere til de studerende, hvad aftalen indeholder, og hvilken betydning den vil få for os. Fremadrettet lovede Kaare Nielsen, at man nu i foreningen vil gøre en ekstra indsats for, at de studerende skal føle sig bedre orienteret. Nyhedsbrev for søfarende vil således fremover blive tilsendt de studerende medlemmer, ligesom Kaare også tilbød, at han fremover kan komme rundt på skolerne og informere om relevante emner. Endnu et kritikpunkt hos de studerende var gennemførelsen af den såkaldt vejledende urafstemning blandt MF s medlemmer. Forhandlingsresultatet blev udeluk- kende sendt til afstemning blandt de sejlende medlemmer. Der er her tale om ca stemmeberettigede. Stemmedeltagelsen lå på 19,8%, hvilket betyder, at mindre end 300 personer har afgivet deres stemme. Heraf var der 66% (109) der stemte ja og 34% (57) der stemte nej. Der er således tale om mindre end 10% af de stemmeberettigede medlemmer, der har stemt ja. MF s bestyrelse valgte herefter at tiltræde overenskomstforslaget. Med til historien hører, at de stemmeberettigede for en stor del udgøres af seniorpersonel, der IKKE rammes af forringelserne, men som tværtimod har fået en økonomisk gevinst ved indgåelse af den nye overenskomst i form af lønstigninger på henholdsvis 2,5% i 2012 og 2% i I de studerendes øjne er afviklingen af urafstemningen helt uacceptabel, og til mødet blev Kaare Nielsen mødt med skarp kritik af både stemmeprocent og resultatets troværdighed. Han bekræftede, at stemmeprocenten var lav medlemsgrundlaget taget i betragtning, men det er ikke usædvanligt i foreningen. Endvidere er der ikke begået brud på regler og vedtægter, da der i MF s vedtægter ikke er fastsat noget minimumskrav for en afstemnings gyldighed. Det medførte mere kritik fra de studerende, men nogen ændring af reglerne synes ikke at være i udsigt. Overenskomsten i tal Hvad betyder den nye overenskomst for os? Som nyuddannede får vi stadigvæk den samme månedsløn, men frihedsoptjeningsfaktoren ændres fra 0,68 til 0,5, hvilket i praksis betyder, at vi skal sejle 36 dage mere om året, altså 218 i stedet for 182,5. På grund af den skarpe kritik og sagens detaljegrad havde Kaare Lund Nielsen taget turen til Svendborg. 04 M/S SIMAC nr. 31 SIMAC M/S magasin SIMAC nr

4 Da månedslønnen som nævnt ikke ændres, betyder det øgede antal sejldage derfor, at vi skal arbejde mere for den samme løn, hvilket kan sidestilles med en lønnedgang. Endvidere reduceres rederiets pensionsbidrag med kr. om måneden. Ønsker man at opretholde den hidtidige pensionsindbetaling, i perioden mens der erhverves effektiv sejltid, kan man selv indbetale kr. pr. måned i supplerende indbetaling. Det medfører en forøget kompensation (fradrag) via udligningskontoret på ca kroner. Resultatet af rederiets nedsatte pensionsindbetaling vil herefter kunne opgøres til 900 kr. pr. måned. Gammel pensionsgivende hyre Pensionsfradrag Ny pensionsgivende hyre Løn udbetalt er uændret Gammel dagshyre Ny dagshyre Gammel dagshyre med pension Ny dagshyre med pension Rederiets besparelse efter den nye overenskomst Disse forringelser gælder KUN for nyansatte juniorofficerer - altså dem, der netop er dimitteret inden sommerferien, og alle der følger dem og som skal ud og sejle. Vilkårene i den nye aftale er gældende, indtil man har optjent 16 måneders effektiv sejltid som 2. mester. Derefter overgår man til den gamle ordning, som også er gældende for de nuværende juniorofficerer, og hvilken de forbliver på. Under hensyntagen til den mindre pensionsindbetaling og den forringede frihedsoptjeningsfaktor, kommer man frem til følgende regnestykke for reallønnen per juniorofficer: hyre: kr kr. Ca kr. Ca kr kr kr kr kr kr. Da Kaare Nielsen blev spurgt, om Danmarks Rederiforening havde stillet nogen garantier på området, var svaret dog et klart nej. Der er ikke nogen sikkerhed for, at danske officerer ikke bliver udskiftet med billigere, udenlandsk arbejdskraft, og der er heller ikke lovet flere pladser til nyuddannede juniorofficerer, der gerne vil ind i branchen. Stor efterspørgsel på maskinmestre Som tidligere nævnt ville MF ikke risikere at stå uden overenskomst. Det havde ifølge foreningen været langt værre for medlemmerne, da rederne i den situation ensidigt vil kunne fastlægge rammerne for hyre og arbejdsvilkår. I øjeblikket er der stor efterspørgsel på dygtige maskinmestre i hele verden, hvilket blandt andet afspejles i antallet af jobannoncer på maritimedanmark. dk og i følge blandt andre MF s formand Per Jørgensen, bliver der i fremtiden direkte mangel på maskinmestre. Som studerende kan det derfor være meget svært at forstå, hvorfor vi så skal acceptere en lønnedgang og et konstant pres fra rederierne om, at vi skal være endnu billigere. Seniorofficerer får som nævnt en lønstigning på 2,5% i 2012 og 2,0% i Det betyder lønstigninger på kr. 600,- kr. pr. 01. april 2012 og 480,- kr. pr. 01. april Seniorofficer Seniorofficer Ny Juniorofficer Juniorofficer Ny Pension, egen Pension, reder Hyre, netto 1.) 12 måneder x kr. divideret med 182,5 dage 2.) 12 måneder x kr. divideret med 218 dage 3.) 12 måneder x kr. divideret med 182,5 dage 4.) 12 måneder x kr. divideret med 218 dage 5.) 16 måneder x (1/0,68) x (30*( kr.)) Tendensen i ovenstående diagram er tydelig. Seniorofficerer opnår en økonomisk gevinst, mens juniorofficerer, som vist, må betale for den frie konkurrere på arbejdsmarkedet. I Maskinmestrenes Forenings nyhedsbrev fra maj 2012 skiver MF, at man tilsluttede sig det forhandlede kompromis, for at beholde danske juniorofficerer ombord i skibene og sikre, at de ikke bliver udskiftet, sådan som rederiforeningen havde lagt op til, hvis omkostningerne ikke blev reduceret. Med resultatet håber foreningen også, at rederierne i fremtiden vil åbne op for flere juniorofficerer på skibene. Ikke flere lønnedskæringer Hvordan vil branchen tiltrække nye, unge kræfter under disse vilkår? Et spørgsmål der fornyligt blev stillet til formand Per Jørgensen. Han havde åbenbart ikke forventet spørgsmålet, og blev ualmindelig skarp i tonen overfor den studerende, der spurgte. Det kunne have været 30% (i lønnedgang, red.) jeg står stadigvæk bag det! lød svaret. Ikke just en opmuntrende udmelding og blandt de studerende gruer man for, at man ved overenskomstforhandlingerne i 2014 fra rederiforeningens side, vil presse lønnen endnu mere ned, efter dette års succes. Kaare Nielsen afviste dog med det samme, at man ved næste forhandlingsrunde vil være villig til at indgå i yderlige lønnedskæringer. Det vil vi ikke sagde han. De studerende må nu afvente forhandlingerne i april 2014 for at se, om Maskinmestrenes Forening holder ord. Indtil da må vi acceptere overenskomsten af april 2012 og fortsætte med at gøre os selv og vores ønsker synlige i foreningen. Lønnen bør stå mål med de mange ansvarsområder en maskinmester har. 06 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

5 Af: Maria Kristensen MS Danmarks første årlige konferencedag Studerende fra Skagen, Marstal og Svendborg var mandag den 10. september samlet på Hotel Nyborg Strand, der dannede rammen om den første årligt tilbagevendende konferencedag i det nye Maritime Studerende Danmark Fra Skagen i nord til Marstal i det sydfynske øhav. De studerende på stolerækkerne i auditoriet på Hotel Nyborg strand var kommet langvejs fra for at være med til MS Danmarks første konferencedag - en dag, der står i de studerendes og uddannelsens tegn. På dreven nordjysk og på klingende fynsk blev der diskuteret uddannelsesstruktur og meritoverførsel, og uddannelsesminister Morten Østergaard måtte svare på kritiske spørgsmål fra både studerende og skoleledere, da han gæstede konferencen. Formandens beretning Dagen begyndte med ordinært landsrådsmøde, og første punkt på dagsorden var beretningen fra formand Casper Ryborg Simmelsgaard. MS Danmark er stadig i sin spæde start. Foreningen blev stiftet den 17. april i år og er netop nu ved at finde sine egne ben at stå på. Formanden indledte sin beretning med kort at fortælle om det stiftende landsrådsmøde i april og klarlægge foreningens visioner: - Vi arbejder for de maritime studerendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser overfor uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, arbejdsgivere, virksomheder og foreninger. Indtil videre udgøres medlemmerne kun af studerende fra Marstal Navigationsskole, Skagen Skipperskole og SIMAC, men MS Danmark er åbne for, at maritime studerende fra andre videregående uddannelser kan søge om kollektiv optagelse. Ligeledes er samarbejdspartnere ud over Søfartens Ledere, der støtter foreningen økonomisk, meget velkomne. Casper Simmelsgaard fortsatte sin beretning med at fortælle om de talrige dialogmøder han og flere repræsentanter fra foreningen, har deltaget i. Det er blevet til flere møder med blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard, og MS Danmark har mødt ham med tre stærke ønsker om forbedringer i den maritime uddannelsessektor. Det første ønske, som foreningen deler med uddannelsesinstitutionerne, er et større optag pr. semester. Næste punkt på ønskelisten er 12 måneders garanteret sejltid efter endt uddannelse således, at de studerende kan opnå det påkrævede sønæringsbevis og tredje ønske, som var et stort debatemne på hele konferencedagen, er et bedre fælles akkrediterings- og meritsystem, hvilket ligger helt i tråd med foreningens ønske om, at der skal være lige uddannelsesmuligheder for alle. Overenskomsten mellem Maskinmestrenes Forening og Danmarks Rederiforening, der for nyligt er trådt i kraft, fik også et par linjer i formandens beretning. MS Danmark har forsøgt at gøre opmærksom på problematikken omkring forbigåelsen af de elever, som forliget nu rammer, men selvom der både er forfattet en pressemeddelelse og givet interviews til radio og trykte medier, så har MS Danmark ligesom de enkelte studerende løbet panden mod en mur. Ved MF s orienteringsmøde i Svendborg deltog blandt andre formanden selv, og her blev sekretariatschef for MF, Kaare Lund Nielsen, stærkt opfordret til at lytte mere til de studerende og til at samarbejde med MS Danmark. Formand Casper Ryborg Simmelsgaard afsluttede sin beretning med at fortælle, at han ikke genopstiller som formand. Han begrunder sin beslutning med en længere, forestående periode til søs, og han mener ikke, at han samtidig kan være aktiv formand for MS DAN- MARK. Casper Simmelsgaard har siddet på posten siden foreningens oprettelse i april i år. De maritime studerende skal derfor udpege en ny mand eller kvinde til posten, og forhandlingerne om formandsvalget gik i gang straks efter landsrådsmødet blandt de 15 nyvalgte medlemmer af forretningsudvalget. Efter formandens beretning var der valg til forretningsudvalget, der består af 15 studerende fordelt på de tre skoler. Det kom ikke til kampvalg, da netop 15 studerende meldte sig til udvalget. De 15 studerende blev: Mads Møller, Peter Brunk, Claus Esbjerg, Jeppe S. Hansen, Lene Hansen, Julius Skjoldby, Jens Kristensen, Kim Esmark, Jacob König, Christian Nielsen, Mads Grundvad, Daniel Krag, Max Skou, Cengiz Gülsen og Eik Moen Oplæg og debat Efter frokostpausen, hvor de studerende havde mulighed for at netværke med deres kollegaer fra andre skoler, fortsatte dagens program med en række spændende oplægsholdere og debatter. Fokus blandt oplægsholderene fra blandt andet A2SEA, Danish Marine Group, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening lå på uddannelse og kompetenceudvikling. Selvom finanskrisens negative tendenser nu er ved at vende i shippingbranchen, er der stadig økonomisk smalhals, og rederierne er fortsat pressede. Konkurrencen er benhård, og hvis Danmark skal bibeholde sin status som en af de stærkeste søfartsnationer i verden, må vi være nytænkende og hele tiden forbedre vores uddannelser, så danske søfolk fortsat fremstår som nogle af de dygtigste i branchen. Statistikkerne viser, at de nyuddannede danske officerer i gennemsnit sejler kortere tid, inden de opsøger en karriere i land, og derfor skal vores uddannelser også tilrettelægges sådan, at vi bibeholder de unges kompetencer i branchen, når familieliv og landjorden trækker de unge hjem fra skibene. Casper Ryborg Simmelgaards startede dagen med formandens beretning. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) lagde også vejen forbi Maritime Studerende Danmarks konferencedag og gav sit syn på fremtidens maritime lederuddannelser. De studerende, lederne fra de tre maritime skoler og konferencens øvrige deltagere gik ministeren på klingen og stillede kritiske spørgsmål til blandt andet de forhadte kvoter, der begrænser optaget af studerende på de maritime skoler. - Vi har brug for at få lov til at uddanne flere. Vi har et klart vækstområde og et behov. Det må kunne lade sig gøre, sagde direktør på SIMAC, Jesper Bernhardt. - I det omfang, vi kan sikre, at vi ikke uddanner til arbejdsløshed, så er vi parate til det. Vi har ikke noget ønske om at holde antallet af navigatører nede, men der skal være sammenhæng mellem uddannelsesudbud og efterspørgslen efter færdiguddannelse. Lige nu og her er vi ikke klar til at hæve loftet, sagde Morten Østergaard. Han pointerede, at kvoten i sig selv ikke var nogen ny opfindelse. - Den har været der længe, men det er først nu, at antallet af optagne har ramt loftet, sagde ministeren. Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth, opfordrede i tråd med uddannelsesministeren uddannelsesinstitutionerne til at lægge markant mere vægt på innovation og brug af den mest moderne teknik. - I en tid, hvor selv den billigste mobiltelefon er udstyret med gps, har jeg svært ved at forstå, hvorfor der bliver lagt så meget vægt på astronomisk navigation. Og i en tid med og internet har jeg også svært ved at forstå, hvorfor der bliver undervist så meget i morsealfabetet, sagde han. Netop på Navigationsskolerne forsøger man også nu at efterleve kravene fra en endnu mere globaliseret og internationaliseret fremtid og eleverne, der deltog på konferencen, vil helt sikkert være med til at sætte fokus på innovation og nytænkning, inspireret af dagens foredragsholdere og debatter. Efter dagens række af spændende foredrag og debatter, rundede den veloplagte ordstyrer for hele dagens arrangement, Mads Grundvad, af og takkede alle de fremmødte for en inspirerende og indholdsrig konferencedag og et godt landsrådsmøde. 08 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

6 Af Kasper Raunskov Rasmussen SIMAC vs Danmarks hurtigste bil D juni 2012 var tusindvis af hestekræfter, skinnende alufælge, utrættelige sælgere, massevis af babes OG SIMAC samlet på Flyveplads Vandel i Billund til Danmarks Hurtigste Bil. Ved første øjekast var det David mod Goliat. Hvordan skulle en SIMAC-uddannelsesstand nogensinde kunne konkurrere mod kolde fadøl, eventpiger og brændt gummi? Trods klasseforskellen var planen hjemmefra lagt og SIMAC-traileren fyldt til randen med diverse spændende maritime attraktionsplastre - heriblandt en 10 pers. redningsflåde og 2 overlevelsesdragter. Torsdag eftermiddag kørte de første SIMAC ere op og klargjorde standen til åbningen af udstillerpladsen fredag kl Undertegnede og de to medstuderende Jim Poulsen og Jesper Hansen (BJ5) havde tørnen fra lørdag formiddag til søndag kl. 16, hvor hele herligheden skulle slutte. Fordommene Der eksisterer mange fordomme vedr. arrangementet DHB og efter at have haft fornøjelsen af at repræsentere SIMAC ved eventet, kan jeg oplyse jer om, at ALLE disse er fuldstændig berettiget :D Man kan med rette konkludere, at det var en arbejdssejr at gøre sig interessant blandt mængden af udstillere, ikke mindst når nabostandene talte: en tøjforretning med de nyeste designs (til højre) og en tuning- og gejludstyr til din Brianbil (til venstre) - begge med DJ s og eventpiger tilknyttet. Og hvad kunne vi??? Jo vi havde da både gratis kildevand og SIMACbolcher. Taktikændring Indrømmet - stillingen har nok, uden at underdrive, været 10-0 til DHB som vi ramte lørdag eftermiddag. Det var en realitet, at vi måtte ændre taktik, for at de mange fartliderlige gæster ville ænse vores lille stand. En lys idé kom på bordet, og et stort billede af en Wärtsilä-Sulzer hovedmotor blev sat ud til SIMAC-traileren, der indtil nu, havde fejlet som trækplaster. Nu begyndte der at ske noget. Flere og flere stoppede nysgerrigt op og SIMACs stand. beundrede den imponerende maskine, og vi kunne nu angribe de forsvarsløse gæster, der for en stund havde glemt alt om eventpiger og drifting, med historier og salgstaler. Langsomt men sikkert, halede SIMAC ind og reducerede den ellers uoverskuelige føring. Folk var oprigtigt interesserede og i flere tilfælde ligefrem svære at slippe af med igen! Når først en fremmed har hørt historier om timelange stempeltræk og havneophold eksotiske steder, så vil de høre mere Mange interesserede Lørdag aften var der kæmpe fest i det store telt på pladsen, hvor dette års kunstner var SUSPEKT, og sideløbende dunkede bassen i flere af de mindre telte, hvor numrene fra de sidste 5 års Tunning tracks cd er kørte på repeat. Søndag kl gik det løs i udstillergaden igen, men nu var fadøllene ikke førsteprioritet hos de mange tømmermandsramte gæster. Det var derimod de mange spændende stande og således også vores. En travl dag med MANGE interesserede sluttede kl. 16 søndag d. 3. juni, og vi pakkede traileren og rettede kursen mod Svendborg. Alt i alt en interessant og meget udbytterig weekend. 10 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

7 Af Henrik Ohrt Andersen BM9 SIMAC til EM i Entreprenørskab Udstyret med inventaret fra en kvart elektrikerbil, en app til en smartphone og selvtilliden fra en flot 2. plads ved Danmarksmesterskabet, satte fire maskinmesterstuderende i juli kursen mod Makedonien og EM i Entreprenørskab. Tirsdag d.3. juli kulminerer 2 semestres sjovt, men til tider også hårdt arbejde. Fire håbefulde elever og en lærer har pakket en stakkels Berlingo til bristepunktet. Med sig har de plancher, inventar fra en kvart elektrikerbil og et outfit, der ikke er set pænere siden konfirmationen. Væbnet med dette isenkram, en applikation til en smartphone og en god portion selvtillid fra et Danmarksmesterskab, som resulterede i en 2. plads, vil de forsøge at genvinde Danmark europamesterskabet. Et prestigefyldt mesterskab der tidligere har været på danske hænder i form af bl.a. virksomheden Plastic Fantastic. fra Erhvervsakademiet Lillebælt og deltager med en opfindelse, der skal opsamle tang og gopler, inden det forurener badestranden. Nu skal det ikke lyde som en generalisering, men nogle lærere har det svært med nye navne; måske derfor en vis hr. Thomas Holm fik døbt holdet for gopledrengene. Et knapt så flatterende navn, som på ingen måde afspejlede deres seriøsitet og smarte salgstermer. Vi får hilst pænt på de andre og begiver os spændte mod check-in. Den venlige dame ved skranken godtager heldigvis, men også lidt skeptisk, vores interimi- og at det bestemt ikke var nemt at sige hej eller vi er team Easy Structure på Makedonsk. Flyveturen til Wien gik udmærket dog med nogen turbulens. Derimod var der problemer med at få starttilladelse i Wien på grund af uvejr, og flyet blev derfor en del forsinket. Trætte og udmattede ankom vi endelig til Skopje. Lufthavnen var for nylig indviet og gav indtrykket af et land, der var kommet langt siden krigen. Vi blev dog hurtigt påmindet om vores tilstedeværelse i et østeuropæisk land, da pakken med vores plancheophæng ikke dukkede op på transportbåndet. Endvidere havde vores plasticpose/gaffa- indpakning haft toldernes interesse og dermed været inspiceret. Under kontrollen må tolderen have skåret sig på indholdet - vores pakke var i hvert fald smurt ind i blod. Dette gavnede ikke ligefrem situationen, da vi stod ved sikkerhedstjekket. De var meget interesseret i indholdet. På højest mærkværdig vis troede de på Lasse, da han med en skøn forening af skole-engelsk og kraftige armbevægelser fik fremstammet: This is øhh, You know øhh furniture from a servicecar. Med et smil på læben fortsatte vi mod udgangen. dansk boligavis, have været annonceret som yderst velholdt ruin, med mulighed for eget præg. Den forfaldne og simple byggestil, blev dog heldigvis ikke vores hjemlige rammer for de næste par dage. Vi blev i stedet indkvarteret på Makedoniens fineste femstjernede hotel og nok også det eneste. Interesse fra Makedoniens præsident Efter fire timers søvn var det op og i gang. En lang dag lå foran os. Fortumlede og lettere desorienteret kom vi i tøjet. Dagens første opgave var at samle vores præsentationsstand. Lettere frustreret over de manglende plancheophæng og den trange plads som på ingen måde lignede de tegninger, vi havde fået tilsendt forinden, gik vi i gang. Der måtte tænkes kreativt og klippes og klistres. Endnu en frustration blev det til, da vi opdagede, at HDMI indgangen i en fladskærm ikke var nået til Makedonien endnu. Vi fik dog gjort standen fin og præsentabel. Opsigt må den i hvert fald have givet, for inden vi fik sat det sidste tape, skulle vi præsentere vores produkt. Det var selveste Makedoniens præsident, som efter sin velkomsttale, var gået direkte mod vores stand. Stadigt lidt groggy oven på den manglende søvn og samtidigt meget beæret over vores fornemme gæst, fik vi fortalt Teamet: Lasse, Henrik, Falke, og Jesper (bag kameraet). Præsidenten besøger standen. Præsidenten var et mediemæssigt tilløbsstykke. Galla og præmieoverrækkelse. Gopledrenge og gaffetape Klokken er og vi er netop ankommet til lufthavnen i Kastrup. Her mødes vi med de tre repræsentanter fra Fonden For Entreprenørskab; Tilde, Nikolaj og Marie. De vil ledsage os på turen og har samtidig stået for alt det praktiske med billetter og korrespondance med arrangørerne. Foruden vores hold deltager også vinderne fra Danmarksmesterskabet. Holdet kommer stisk indpakkede habengut, bestående af blå Ikea-bags og sorte affaldsposer med en god gang gaffatape omkring. En indpakning der skulle vise sig at være årsag til megen undren. Vores flyvetur går via Wien og derfra videre til Skopje i Makedonien, hvor begivenheden skal finde sted. Et land som de fleste ikke kan forbinde med andet end en frygtelig krig for 20 år siden. Takket være Google vidste vi dog nogenlunde, hvor landet lå, Femstjernet indkvartering Udenfor blev vi ramt af en tung og fugtig sydeuropæisk varme. Selv om klokken på dette tidspunkt var blevet 02.30, stod termometeret stadigt på 27 grader. Dagstemperaturen skulle vi forvente liggende på omkring uudholdelige 35 grader. En varme, der bestemt ikke øger aktivitetsniveauet. Halvdelen af bebyggelsen, vi så på vejen fra lufthavnen til hotellet, ville da også i en om vores effektiviseringsprodukt til håndværkerbranchen. Han lød meget imponeret og interesseret, hvilket virker lidt besynderligt, i et land der synes håndværkerforladt. Efter præsentationen fik vi tid til at se de andres stande. Der var mange spændende og sære nytænkninger. Nogen fandt vi som klare konkurrenter, mens andre havde en minimal detaljegrad, som i vores optik dømte dem ude. 12 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

8 Dette gjaldt blandt andet et engelsk golfhåndklæde, som på magisk vis var et håndklæde på den ene side, men på den anden havde en vandafvisende overflade. Ikke ligefrem noget der imponerede fire maskinmestre, der samtidig svor, at de nægtede at tabe til et håndklæde. Resten af dagen gik med præsentation af standen for dommerne samt afprøve salgstalen, som næste dag skulle holdes foran samtlige deltagere og dommere. En tur i mirakelbrønden Om aftenen blev vi kørt ud til et lokalt spisested. Her var der ikke sparet på hverken mad eller drikkelse. Vi erfarede dog hurtigt, at man i Makedonien nærer en dyb passion for kombinationen af panering og friture. Alt var simpelthen skjult i sprød dej. Som om man var flov over indholdet og tænkte, at lidt mel og en tur i mirakelbrønden ville højne smagsoplevelsen. Denne absurde lidenskab er kun set overgået af en japaner, som på TV2 Zulu beviser, at man kan panere sine briller. Finalen Torsdag var store finale dag. Her skulle vi både fremføre salgstalen samt interviewes af dommerne. Der herskede en intens og nervøs stemning på hotellet. Alle havde planlagt deres præsentationer og visuelle udtryk til mindste detalje. Alle ville kunne identificeres med eget produkt samt gøre et indtryk på dommerne for at blive husket. Dette lykkedes især for Falke, der som den eneste formåede at sige: Zdravo Skopje!. Alle klappede, mens Falke rødmede som en genert skoledreng i det forkerte omklædningsrum. Med denne intro ville de helt sikkert huske os. Resten af salgstalen og det efterfølgende interview med juryen forløb efter planen, og vi så os selv som klare kandidater til titlen. Om aftenen stod den på galla og præmieoverrækkelse. Alle var iført deres fineste klæder, og den intense og nervepirrende stemning var øget endnu mere. Alle ville vinde, og kun konkurrencen havde fokus. Vi sad på nåle og knugede vores svedige håndflader, alt imens et orkester bestående af gamle balkanveteraner slog på trommer og panerede indslag til aftenens menu, gjorde deres indtog. Trods et hav af priser, lykkedes det os ikke at vinde noget. Skuffelsen var svær at skjule, og underkæben forsvandt måbende ud af ansigtet og landede på en paneret oliven, da en vindende engelsk klud triumferende gjorde sit indtog på scenen. Efter lidt tid fik vi modelleret en acceptabel ansigtsmimik og erkendt nederlaget. Resten af aftenen og natten blev tilbragt sammen med de fleste af deltagerne i Skopjes natteliv, hvor skuffelsen forsvandt proportionalt med indtagelsen af diverse drinks og lokalt hjemmebryg. Hovedpine og paneringitis Fredag morgen var der dømt hjemrejse og lidt hovedpine grundet det store indtag af panering, som havde givet flere deltagere den sjældne sygdom paneringitis. Turen hjem forløb roligt om end en smule afdæmpet. Alle var udmattede efter en enorm indsats over de tre dage, samt mange nye indtryk og ikke mindst et søvnunderskud på 14 timer. Der var dog stor enighed om, at det var en oplevelse for livet. Selv de garvede repræsentanter fra Fonden, glemmer sent de friske gutter Falke, Jesper, Lasse, Henrik og underviseren Thomas fra SIMAC. Mads Holm Hansen Nyt fra MSU Hej alle sammen MSU har afholdt semestrets første møde, og på dagsordenen var der et par spændende emner. For at styrke samarbejdet og processen mellem forskellige udvalg har SIMAC taget et spændende initiativ til et samarbejdsudvalg. Ideen er, at der i udvalget skal være repræsentanter fra alle øvrige udvalg på skolen, så arbejdet i udvalgene koordineres og samles. Det betyder, at to udvalg ikke bruger tid og ressourcer på det samme arbejde. Det betyder at vores kantineudvalg bliver en del af samarbejdsudvalget. Der har endnu en gang været en god lang debat omkring DLS (De Studerendes Landsråd) under MF, det gamle SOL, som ikke eksisterer længere, MS Danmark og fagforeningerne, samt MSUs tilknytning til disse. Det er min egen overbevisning, at de forskellige landsråd under fagforeningerne udelukkende arbejder med egne medlemmer, og derfor ikke bør være en del af MSU-møderne. Så efter en lang debat er vi i MSU nået til enighed om, at punkter og arbejde angående fagforeninger, skal holdes ude af MSU. MSU arbejder for de studerende på SIMAC alene og repræsenterer tre forskellige uddannelser med vidt forskellige tilhørsforhold til fagforeningerne. Så vi holder fagforeningerne ude af MSU, og koncentrerer os om, hvad vi er her for - nemlig Jer. Jeg håber, I får et godt semester, og som altid er I mere end velkomne til at sende mig mails med spørgsmål eller undren, og har I ris og ros, skal I også bare skrive. Mailadressen er: Med venlig hilsen Drengene taler taktik på gangen. Materialet var grundigt forberedt. Mads Holm Hansen MSU formand 14 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

9 Af: Maria Kristensen Kick Off Konference for Danmarks Maritime Klynge Frank Jensen fortalte om vigtigheden af Det Blå Danmark for regeringens 2020-plan. Den 10. maj blev projekt Danmarks Maritime Klynge skudt i gang med åbningskonference på Københavns Rådhus. SIMAC var rigt repræsenteret ved både direktør Jesper Bernhardt, undervisere og en håndfuld studerende. Sidstnævnte blev særligt fremhævet under konferencen, fordi netop de studerende skal være med til at tegne fremtiden i Det Blå Danmark De havde været tidligt oppe, de studerende fra SIMAC, der deltog i Kick-off konferencen for Danmarks Maritime Klynge. Allerede klokken 8:30 var der indregistrering og morgenkaffe i svalegangen foran Festsalen på Københavns Rådhus, inden det officielle program blev indledt. Erhvervschef ved Københavns Kommune, Jakob Brandt, fungerede som konferencier og iført et jakkesæt der affødte misundelige blikke og et par røde sko specialfremstillet af Hugo Boss til modeugen, åbnede han på yderst veloplagt og en smule løssluppen manér konferencen med en historie om pingvinhanner og deres særprægede parringsstrategier. De ca. 150 deltagere fik sig et godt grin og efter på den måde at have brudt isen, overlod Jakob Brandt ordet til den første oplægsholder. 16 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

10 Formålet med den maritime klynge er at styrke kompetenceniveauet i den maritime erhvervsklynge. Danmark er en af de førende nationer inden for skibsfart, men vi kan ikke bare læne os tilbage og hvile på laurbærrene. Den internationale konkurrence skærpes i stadigt stigende grad, og vi skal derfor ikke blot bevare de nuværende kompetencer i Det Blå Danmark men hele tiden udvikle os, være nytænkende og innovative. For at opnå dette skal det eksisterende uddannelsesniveau højnes. I projektet er der derfor stor fokus på de maritime videregående uddannelser. - Helt konkret sigter projektet Danmarks Maritime Klynge på at skabe op mod 75 nye uddannelsesforløb, 175 nye efteruddannelseskurser, samt at opkvalificere mindst 1500 personer og få 500 flere studerende på de maritime uddannelser, sagde Vibeke Storm Rasmussen (S) regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Der skal blandt andet oprettes flere maritime uddannelser på kandidatniveau, og der skal sikres afkørsler til kandidatuddannelser for erhvervsbachelorer, således at blandt andre maskinmestre, skibsofficerer og navigatører har mulighed for at fortsættes deres uddannelse på højere niveau. Projektet tager afsæt i et tæt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder, erhvervsorganisationer, samt forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner. Hermed forsøger man at sikre, at identificeringen af kompetencebehov netop tager udgangspunkt i de nuværende og fremtidige maritime udfordringer. Listen over samarbejdspartnere viser bred tilslutning fra aktører, der er direkte involveret i skibsfart og shipping, men også aktører der har en lidt anden tilgang til branchen. Konsortiet består af 9 partnere fordelt over uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interesseorganisationer: Copenhagen Business School Danske Maritime FORCE Technology Københavns Maskinmesterskole Maritime Development Center of Europe (MDCE) SIMAC DTU Københavns Universitet Aarhus Maskinmesterskole Alle medlemmerne af Danmarks Maritime Klynge arbejder mod et fælles mål. Et af delmålene er at skabe det, der med en engelsk vending beskrives som Standard of Excellence. Et udtryk det er let at slynge rundt med, påpegede Andreas Nordseth, direktør for Søfartsstyrelsen - Det er nemt at skrive, men hvordan bliver vi excellente? spurgte han og fortsatte med at forklare, hvad der helt præcist gør det maritime så unikt: At det er en global virksomhed, med utroligt mange kompetenceområder. Han fastslog samtidig at de danske maritime uddannelser i forvejen er på forkant med udviklingen, men at man kan øge kompetencerne, hvis der kommer et mere formelt netværk, der sammen kan kigge på udfordringerne i fremtiden fra flere forskellige vinkler. - Et netværk af institutioner, ville kunne skabe en Standard of Excellence, og fastholde vores markante styrkeposition, sluttede han. Blandt dagens senere indslag var Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC, der fortalte om fremtidsmulighederne for kompetenceudvikling for de mellemlange, videregående uddannelser. Under sit indlæg rettede han særlig fokus mod de studerende fra SIMAC, der deltog og præsenterede dem for de øvrige deltagere. Det er dem, vi taler om i dag. De er den fremtid, vi prøver at styrke og arbejde for her i den maritime klynge. - Vi skal vinde på viden og uddannelse sagde Jesper Bernhardt om fremtidsmulighederne for kompetenceudvikling for de mellemlange vidderegående uddannelser. Inden alle de omkring 150 deltagere gik til en sen networking-frokost, rundede overborgmester i København, Frank Jensen, kick-off konferencen af, med en tale der både omhandlede vigtigheden af Det Blå Danmark for regeringens 2020-plan, green-tech samt erhvervsliv i hovedstadsregionen, inden han takkede for en god konference. Projektet Danmarks Maritime Klynge kører fra 1. november 2011 frem til 1. november 2014 og er støttet med midler fra EU Socialfonden og Vækstforum Hovedstaden. Du kan læse mere på Danmarks Maritime Klynges hjemmeside: Repræsentanterne fra SIMAC. Festsalen på Københavns Rådhus var fyldt. 18 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

11 Af: Maria Kristensen MSSM 2012 Den maritime konference om sikkerhed, sundhed og miljø blev i år afviklet under overskriften Samarbejde om vækst. Flere end 315 deltagere havde fundet vej til Hotel Nyborg Strand, der dannede rammen om konferencen. Et rekordstort antal deltagere fra Det Blå Danmark var kommet fra alle kanter af landet for at deltage på den 7. MSSM-konference i Nyborg. MSSM-konferencen har fokus på maritim sikkerhed, sundhed og miljøtemaer der er vedkommende og vigtige både i erhvervet og på uddannelsesinstitutionerne inden for den maritime sektor. I år lå fokus på vækst, og på hvordan sikkerhed, sundhed og miljø kan være med til at skabe positive resultater på bundlinjen. For dem, der havde lidt ekstra luft i kalenderen, startede årets MSSM-konference allerede onsdag aften kl. 19 med Get2Gether, der er et særligt tilrettelagt aftenprogram, der skulle ryste deltagerene sammen. De lidt over 130 deltagere lagde ud med en påmindelse om, hvorfor sikkerhed og kontrol er en essentiel del af det daglige arbejde for mange i den maritime branche. Frank Huess Hedlund, ekstern Lektor ved DTU berettede i sit foredrag, Katastrofer, worst case - hvorfor sker de? om, hvordan en enkelt lille gevindstang i haleroret på et fly var skyld i et fatalt flystyrt, fordi der ikke var udført korrekt eftersyn, og procedurerne omkring vedligehold ikke var overholdt. Sikkerhed, det er bl.a. det, vi er på MSSM for at lære noget om. Efter det alvorsprægede startskud på Get2Gether blev stemningen hurtig munter, da arrangørerne satte gang i den planlagte konkurrence. Ord af forskellig skibsteknisk karakter og sværhedsgrad blev vist på projektoren, men med adskillige eller alle bogstaver erstattet med en tom linje, var det nu de forskellige bordes opgave at gætte ordet og forklare betydningen. Og det kan være sin sag at gætte sig til TANKSTYRRINGSSY- STEM eller INCINERATOR, når man kun har to eller tre bogstaver. For hvert bogstav man køber til hjælp, trækkes et point fra. Legen vagte både latter og kommentarer om nørderi, og særligt blandt de ældre søfolk blev der udvist stor paratviden. Torsdag kl. 10 blev konferencen for alvor skudt i gang med officiel velkomst ved Connie S. Gehrt, sekretariatschef i Søfartens Arbejdsmiljøråd/Seahealth. Hovedtalere var herefter vicedirektør i Søfartsstyrelsen, Christian Breinholt, der orienterede om de ændringer, der er sket i Søfartsstyrelsen, efter at den nye regering gennemførte en reform af opgavefordelingen. Han blev efterfulgt af Vicedirektør i Danmarks Rederiforeningen, Pia E. Voss, der i sit indlæg slog de positive takter an. Målet for MSSM 2012 er at skabe vækst og helt i tråd med det, kunne Pia Voss berette, at Rederiforeningen forventer, at valutaindsejlingen i år, på trods af den økonomiske krise, vil overstige de 183 milliarder kroner der blev sejlet hjem i Formanden for Maskinmestrenes Forening, Per Jørgensen, fulgte op på de positive tendenser, da han i sit indlæg slog fast, at der i 2020 vil mangle op mod maskinmestre og ingeniører, hvis ikke regeringen øger optagelsen til uddannelserne markant. - Der er masser af penge i verden. Det vi mangler er veluddannet, kvalificeret arbejdskraft, sagde Per Jørgensen. Endvidere slog han fast, at uddannelse, innovation og forskning fremover er de mest essentielle elementer, hvis Danmarks skal fastholde sin position blandt verdens fem største søfartsnationer. Således positivt inspireret kunne konferencedeltagerene gå til frokostpause, hvor de havde tid til gå rundt til de forskellige udstillere på MSSM. Man kunne blandt andet teste sine feinschmecker-evner hos Seahealth, der havde sat fokus på pris og kvalitet med en sammenligning af tre froskellige kopper kaffe, eller tre slags ketchup. Kan man i en blindtest smage forskel på den dyre og den billige? Og kan du mon gætte, hvad din promille bliver, når du lige har spist en chokoladeskildpadde? Jeg kan røbe, at alkometret hurtigt stryger forbi både 0,5, 1 og 2. Sekretariatschef hos Seahealth Connie S. Gehrt byder velkommen. Den maritime konference om sikkerhed, sundhed og miljø Der er masser af penge i verden. Det vi mangler er veluddannet, kvalificeret arbejdskraft! 20 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr Formand for Maskinmestrenes Forening Per Jørgensen

12 Valutaindsejlingen stiger igen i år, berettede Vicedirektør i Danmarks Rederiforening Pia E. Voss. Efter frokostpausen var der parallelle sessioner resten af eftermiddagen. Her havde man som deltager mulighed for at høre nærmere om netop det emne, man selv brænder for. Hvis man som virksomhed havde flere deltagere med, var der her mulighed for at sprede sig ud over flere emner, som man efterfølgende kunne berette om for sine kollegaer. En god mulighed for at samle viden og knowhow. Også networking blev der brugt tid på. En konference som MSSM giver rig mulighed for at skabe kontakter i branchen, og særligt som studerende kan det være rigtig givtigt at deltage i den slags arrangementer. Her har man muligheden for at skabe netværk, som man kan trække på både under og efter studiet. Netop i en tid med fokus på vækst, uddannelse og innovation er der også større lydhørhed blandt aktørerne i den maritime klynge, når man som studerende gerne vil være med til at forme fremtiden. Kl. 19 var der festmiddag og underholdning, og de over 300 forventningsfulde deltagere tog plads ved de smukt dækkede borde. Maden på Nyborg Strand fortjener et afsnit for sig selv, der manglede ikke noget i den lækre treretters menu, der bød på laks til forret, en lækker kalvesteg til hovedret og en dessert med flere slags chokolade, kage, is og friske bær. Underholdningen bød på en revy-lignende optræden af to veloplagte skuespilere. Der var både besøg af en deprimeret Kronprins Frederik, der gerne vil overtage tronen Men det må jeg ikke for moar, en fordrukken kaptajn der vist nok havde påsejlet et par broer på vej til Nyborg og en kvindelig letmatros, der fik hele salen til at synge med på S/S Martha. Hele showet blev afsluttet med sangen I Danmark er jeg født - en hilsen til alle de søfolk, der ofte befinder sig langt væk fra de danske strande. Fredag morgen gryede, for nogens vedkommende måske lidt for tidligt, efter en festlig aften og nat i Stjernebaren i kælderen på Nyborg Strand. Kl. 9 tog Poul Knudsgaard, Vicedirektør i MAN Diesel & Turbo, fat på Kulturrevolution hos MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn. Her gav han sit bud på, hvordan MAN vendte underskud og negativ omtale i lokalområdet etter nedlukning af motorfabrikken, til en blomstrende forretning, der nu har sikret sig helt nye faciliteter til test af prototyper under alle slags simulerede forhold. En holdindsats der blandt andet har budt på gospelkor og en massiv nytænkning inden for ledelse og HR. Efter endnu en række foredrag både i plenum og i parallelle sessioner, var det antropolog og forfatter Dennis Nørmark, der sluttede konferencen af med et foredrag om kulturforståelse og kulturel intelligens. Hvad der umiddelbart på papiret lignede et tørt og kedeligt oplæg, viste sig hurtigt, at være det mest muntre indslag på hele konferencen. Hvem skulle have troet det om en antropolog, men Dennis Nørmark har sin helt egen tilgang til det med forskellen på os og dem. Han vender hele problematikken på hovedet og spørg: Er I egentlig klar over, hvor afsindigt mærkelig vi danskere er, set med andres øjne? Og så kan det nok være latteren rullede i salen. Eksempelvis er vi danskere det mest godtroende folkefærd i hele verden. Grænsende til det naive. Vi er også dem der er mindst bange for at tabe ansigt. Set med f.eks. asiatiske briller er vores tilgang til det at tabe ansigt dybt ubegribelig. Gennem sit fængende oplæg fik Nørmark sat tydeligt fokus på, hvorfor kulturforståelse er så vigtigt i en tid, hvor globalisering og evnen til at samarbejde på tværs af nationalitet, religion og race har stor indflydelse på erhvervslivet. Efter to dage med spændende foredrag, netværk og masser af inspiration til det videre arbejde med sundhed, sikkerhed og miljø i den maritime branche, kunne Steen Sabinsky, Direktør i EMUC, slutte MSSM 2012 af med en stor tak til deltagere, arrangører og foredragsholdere for en god konference. Af: Maria Kristensen Uddannelsesattaché gæstede SIMAC Anders Ødegaard, forsknings- og teknologiattaché i Brasilien for Uddannelsesministeriet gæstede i forsommeren SIMAC med henblik på et evt. samarbejde mellem skolen og den maritime uddannelsessektor i Brasilien. I de senere år har internationalisering og globalisering været kendetegnende, ikke bare for erhvervslivet, men også for uddannelse og kompetenceudvikling verden over. Uddannelsesministeriet har valgt at øge indsatsen omkring uddannelse i udvalgte lande, herunder Brasilien. Som forsknings- og teknologiattaché er Anders Ødegaard udstationeret i São Paulo i Brasilien. Landet er netop nu ved at indfri sit enorme potentiale og leve op til sit motto om Orden og Fremskridt. Dermed er landet også en særdeles interessant samarbejdspartner for Danmark og et oplagt sted at placere en forskningsattaché. Brasilien har ligesom mange andre sydamerikanske lande tidligere haltet bagud - også når det kommer til udviklingen og innovation. Men med økonomisk vækst og fremgang har landet nu de fornødne ressourcer til at fremme uddannelse og teknologisk fremskridt. Besøget på SIMAC er et led i, at Uddannelsesministeriet har valgt at øge indsatsen omkring uddannelse i udvalgte lande, herunder Brasilien. 22 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

13 Den rivende udvikling landet har set gennem de senere år, har medvirket til, at der nu er både behov og muligheder for at styrke hele den brasilianske uddannelsessektor. Derfor har Brasilien søsat et stort og ambitiøst internationaliseringsprogram, der skal sikre at studerende på årsbasis får stipendier til at uddanne sig i andre lande. Indsatsen er først og fremmest rettet mod deres interne marked og virksomheder, men for et land som Danmark, der kan være blandt modtagerne af disse mange tusinde studerende, er det også interessant. Flere store danske firmaer opererer i Brasilien, og de efterspørger lokal arbejdskraft med de fornødne kvalifikationer - kvalifikationer der kan hentes i Danmark, hvis danske uddannelsesinstitutioner indgår i samarbejdet med Brasilien. Hvor kommer SIMAC ind? SIMAC kan komme på banen på flere måder. Først og fremmest er der en stor udvikling på det maritime område i Brasilien bl.a. offshoreindustri og olieindvinding. Flere store danske rederier er meget aktive i landet, og det er et fokusområde, som også de studerende bør være opmærksomme på både uddannelses- og karrieremæssigt. Internationaliseringen af uddannelser og globale markeder giver mulighed for at styrke danske uddannelser og dansk erhverv. Ved at være til stede i Brasilien under landets uddannelsesmæssige og teknologiske vokseværk, skabes masser af muligheder for nye samarbejdsrelationer. På længere sigt er håbet selvfølgelig at skabe nogle samarbejdsaftaler, så der kan ske en vidensudveksling. Formålet med Andreas Ødegaards besøg er at klarlægge, om SIMAC har noget at byde ind med. - Hvad er det, der er specielt ved en uddannelsesinstitution som SIMAC, og hvad kan de tilbyde? Og hvad kunne brasilianerne være interesseret i? Hvad er det, vi kan, og hvad er det, de kan? Ifølge Ødegaard er der masser at komme efter. Under sit korte visit har han fået et godt indtryk af skolen og ser klare muligheder for et samarbejde. Han fremhæver særligt undervisere og studerendes evne til at tænke nyt og udvikle sig som et stort aktiv, om end det måske kan være svært at forene med brasiliansk tankegang. Også den gode kontakt til rederier og erhvervsliv er en positiv faktor. Netop kommunikation og vidensdeling er i højsædet både i Brasilien og i hele verden. Projektet er i sin spæde opstart, og fokus ligger lige nu på at afsøge mulighederne for samarbejde med undervisningsinstitutioner og erhvervsliv, og projektet er indtil videre blevet positivt modtaget af danske aktører. Anders Ødegaard (længst tv.) har fået et godt indtryk af SIMAC og ser klare muligheder for et samarbejde. Af: Susie Simonsen Orientering fra kvalitetskoordinatoren SIMAC er et godt sted at studere og være ansat Før sommerferien kom Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (ofte kaldet VUS) på auditbesøg på SIMAC - vi er nu underlagt tilsyn fra såvel VUS som SFS. De talte med repræsentanter fra mange dele af SIMAC (studerende, undervisere, administrativt personale og ledelsen) over to dage (23. og 24. maj), overværede undervisning og fik et indblik i hverdagslivet på SIMAC. Deres observationer og indtryk blev samlet i kommentarer som SIMAC er et godt sted at studere og et godt sted at være ansat og SIMAC er lydhør overfor forbedringsforslag. Vi har nu modtaget deres skriftlige rapport, og den er meget positiv. Noget af det centrale er, at den nuværende organisation har medført større tilfredshed og en generel positiv stemning på SIMAC, ligesom tilfredshedmålinger viser, at arbejdsmiljøet er blevet bedre. VUS kom med 5 mindre anbefalinger, som SIMAC arbejder videre med. Anbefalingerne ligger fint i tråd med de udviklingsprocesser, vi allerede har igangsat - som pædagogik og undervisningsmetodik, særligt på store hold, og rammerne for dette; bedre kommunikation i forbindelse med den elektroniske slutevaluering af undervisningen og ejerskab til sikkerhedskultur samt mulighed for re-eksamen. Når rapporten er endelig, kan den ses på Sharenet. Kommende trivselsundersøgelser Det kan mærkes, at efteråret er kommet - og det betyder, at tiden for studentertrivsels- og medarbejdertrivselsundersøgelserne nærmer sig, hvilket jo altid er en god tid for mig, smil. Jeg glæder mig til at arbejde med tilbagemeldingerne, og der vil også i år blive kommunikeret løbende om processen, undersøgelsens resultat, indsatsområder og konkrete tiltag. Der kommer nærmere information løbende om dette via alle kanaler. Automatisk tilmelding til fag fagportaler I har nok alle opdaget fagportalerne, og det er godt at høre, at de generelt er blevet meget positivt modtaget. Fra kvalitetskoordinatorens hjørne kan det oplyses, at der tidligere har været en del studerende, der har haft problemer med (rettidigt) at få sig tilmeldt semesteret med de tilhørende eksamener, ligesom man kunne komme til at glemme et hængeparti eller lignende. Der har faktisk været mange dispensationsansøgninger på dette (50-80 på et semester), og konsekvensen af ikke at få en sådan dispensation kunne være alvorlig, f.eks. et halvt års forsinkelse, forværret økonomi eller misset praktikplads m.v. Derfor er mange rigtig glade for, at SIMAC fra dette semester har tilmeldt hver enkelt studerende fagene på det semester, man er nået til, med de tilpasninger, den enkelte måtte have aftalt. Der har været tid til her i starten af semesteret at tjekke, at man har adgang til præcis de fagportaler, som man forventede og ønskede hverken flere eller færre end de fag, man ønsker at følge og gå til eksamen i. Der har været enkelte smuttere, hvor nogle studerende ikke var blevet registreret korrekt, men det skulle nu være korrigeret og på plads. Praktisk vedr. eksamensforsøg m.v. Skulle du blive syg til eller lige inden en eksamen, så husk at fremskaffe lægeerklæring, mens der er sygdomstegn for perioden, og den skal afleveres/modtages i studieadministrationen højest to dage efter din eksamen - så tæller udeblivelsen fra eksamen ikke som et eksamensforsøg. Man kan ikke framelde sig eksamen i et hængeparti og fortsætte studiet. Hvis man ønsker at framelde øvrige eksamener og udskyde disse, er dette naturligvis stadigt muligt. Orienterer du studieadministra-tionen skriftligt mere end fjorten dage før første eksamen i faget, koster det dig ikke et eksamensforsøg. 24 M/S SIMAC nr. 31 M/S SIMAC nr

14 M/S SIMAC: Kort nyt! MS Danmark Det nysammentrådte forretningsudvalg har valgt en ny formand, efter at Casper Ryborg Simmelsgaard på landsrådsmødet 10. september bekendtgjorde, at han trækker sig fra posten. Ny formand er Eik Moen fra Skagen Skipperskole. Redaktionen ønsker Eik Moen tillykke med valget. De Studerendes Landsråd Mads Holm Hansen er før sommerferien trådt ud af DSL. Mathilde Cecilie Romer Olsen har overtaget pladsen. Ved Ajour i november udtræder også Gert Pedersen, og der skal vælges endnu et nyt medlem. Andreas Flotiin, der har repræsenteret de duale i DSL, er ligeledes trådt ud og har overladt pladsen til Jesper Rosenfeldt Hansen. Events 1. november: er der foredrag med historiker, konsulent, forfatter og foredragsholde Rasmus Dahlberg. Han kommer og fortæller om katastrofer inden for det maritime. Rasmus Dahlberg (f. 1977) er cand. mag. i historie fra SDU og er i dag ejer af en konsulentvirksomhed samt medstifter af Det Historiske Hus. Han har skrevet en lang række faglige bøger om dansk og international historie, herunder bl.a. den kolde krig, historiens kritiske vendepunkter, katastrofer og kontrafaktisk historie. 4. november: Mød op til Event-dag, hvor skolen i tidsrummet slår dørene op for alle interesserede. 9. november: Whiskysmagning i Lossen (se overfor) 15. november: Indendørs maritim fodboldturnering mellem Svendborg Søfartsskole, Marstal Navigationsskole og SIMAC kl februar 2013: Vi vil allerede nu gøre reklame for, at SIMAC får besøg af forfatter og foredragsholder Nils Villemoes. Han kommer og fortæller om ledelse og Human Ressource. Nils Villemoes (f. 1941) er cand.merc. med speciale i regnskabsvæsen. Hold øje med skolens infoboard og læs nærmere om aktiviteter og foredrag på SIMAC Personalenyt Teamstruktur i Projektkontoret For at sikre en ensartet teamstruktur i hele SIMAC er medarbejderne i Projektkontoret nu officielt et team med en nyudnævnt teamleder. Teamleder for Projektkontoret er Birgitte Pless. Teamstruktur i Studieadministrationen Igen for at sikre en ensartet teamstruktur er Studieadministrationen nu også et team med en teamleder. Rikke Vej er teamleder for Studieadministrationen. Studievejleder Lene Østergaard tilknyttes dette team. Start af ny kontorelev Annika Evjen Faarvang er startet som ny kontorelev mandag d. 3/9. Mandag til onsdag er Annika at finde i Studieadministrationen og torsdag og fredag i Projektkontoret. Nana Høgsland går ned i tid Kommunikations- og marketingkoordinator Nana Høgsland går efter eget ønske ned i tid fra d. 1. september. Da der dermed mangler arbejdskraft i Projektkontoret, er der ansat en studerende i et varierende antal timer pr. uge. Anders Krag er ansat i stillingen. Velkommen til Blackadder Whisky smagning! 9. november: Thomas Kjellerup har hentet lækker whisky med hjem fra sin sidste udmønstring, og det kan vi alle komme til at nyde godt af! Han tager fire forskellige repræsentanter for Blackadder RAW cask med til en fornøjelig aften, så reserver allerede nu den 9. november i kalenderen - dette gælder både studerende og ansatte! Hvis alt går vel, kan arrangementet afholdes, som vi plejer i Lossens gode rammer, medbring eget glas og godt humør, så vil Thomas fortælle lidt om de enkelte flasker, mens vi smager på de gode sager. Prisen for arrangementet bliver omkring 50 kr. Der er begrænset antal pladser, tilmelde dig på forhånd til Nye undervisere SIMAC har pr. 1/8 fastansat følgende undervisere: Per Pyrdol er ansat som instruktør. Per er uddannet maskinarbejder og har tidligere været ansat som instruktør i SIMAC. Per bliver tilknyttet Team Værkstedsskole/Frederiksø, og han skal primært varetage undervisningsopgaver på værkstedsskolen. Anders Hjorth Obsen er ansat som instruktør. Anders er uddannet dual maskinchef fra SIMAC i Han har indtil sin ansættelse i SIMAC været beskæftiget som Superintendent hos MAN Diesel & Turbo. Anders bliver tilknyttet Team Værkstedsskole/Frederiksø. Rita Baasch Jenker er ansat som adjunkt. Rita er uddannet Skibsfører fra SIMAC i Hun har siden været beskæftiget som styrmand til søs, senest som overstyrmand, og på rederikontor. Rita bliver tilknyttet Team Grundteori. Desuden er Thomas Pingel ansat som timelærer. 26 M/S SIMAC nr. 31

15 Husk EVENT/DAG den 4. november

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere