Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol. Læs hvorfor på side 13. Konflikt i Vejen 3F har iværksat konflikt mod et medlem. Læs om sagen på side 15. Juni 2011

2 Officielt medlemsblad for Danske Taxivogmænds Arbejdsgiverforening I DETTE NUMMER»»»»»»»»»» Leder: En brydningstid Ny overenskomst i København I klemme i udlændingeloven Generalforsamling 2011 Taxichauffører med natarbejde Konflikt i Vejen Ny hjemmeside på plads EP-tilladelserne nu i taxiloven Taxifolk cykler igen til Paris Sæt kryds i kalenderen Juni

3 » LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand En brydningstid Indledningsvis vil jeg gerne takke for en god og konstruktiv generalforsamling i maj måned. Det var godt at se så mange medlemmer komme og bakke op om vores arbejde. Jeg synes vi havde nogle gode dage samme. Sommeren er ved at være over os, og selv om det normalt er en lidt mere rolig periode, så kan vi ikke tillade os at ligge på den lade side. Vores erhverv er fortsat presset og der er brug for en samlet indsats fra os alle, hvis vi fortsat skal kunne udvikle os og skabe de ændringer i erhvervet, som er nødvendige for at vi kan overleve. Så kom ændringen i taxiloven, hvor vi fik EP tilladelserne med under samme lov. Det gør vores lille oplæg under generalforsamlingen mere aktuel, da det nu kun er taxivognmænd der fremadrettet kan have disse tilladelser til offentlig servicetrafik. Vi bør have vores vedtægter rettet til, så vi i DTA kan servicere bredt. Som I kan læse inde i bladet, så har en ny arbejdsgiverforening set dagens lys i København. Jeg er meget ked af at se, at det er medlemmer af DTA, der står bag dette initiativ. Jeg havde hellere set en dialog med os. En mulighed for at drøfte, hvad vi fra DTA kunne bidrage med for dem. Jeg har haft lejlighed til at se den overenskomst den nye arbejdsgiverforening i København har indgået. Det er for mig at se en meget dyr fætter, var det dette medlemmerne ønskede, ville vores forhandlingsparter rundt i landet ikke have svært ved at skrive under. Jeg tror bare ikke vognmændene vil have råd til at betale ret længe. Også her havde jeg gerne set en dialog med DTA forinden. Jeg må erkende, at denne fortsættes næste side... 3

4 » LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand En brydningstid fortsat fra side 3 overenskomst indeholder elementer, vi fra DTA s side ikke finder hører hjemme i en overenskomst. Eksklusivaftaler var en uskik, som blev forbudt allerede tilbage i 90 erne og jeg kan ikke gå ind for, at vi forsøger at genindføre dem i skjult form ved at arbejdsgiverne tvinges til at betale kontingent til 3F for vores medarbejdere, uanset deres medlemskab af 3F. Det må og skal være medarbejdernes frie valg, om de vil stå i en fagforening og i hvilken. Det betyder ikke, at vi ikke vil samarbejde med 3F. Det vil vi gerne og i DTA og blandt mange af vores medlemmer har vi et rigtig godt samarbejde med 3F. Både centralt med Forbundet og med de fleste lokale fagforeninger. Og det er vi rigtig glade for. Dette til trods for den noget uforståelige konflikt, som 3F har valgt at iværksætte i Vejen, og som I kan læse mere om inden i bladet. Vi skal i løbet af efteråret i gang med forberedelserne af de kommende overenskomstforhandlinger. Jeg kan allerede nu fortælle, at vi den 7. september holder overenskomstseminar i Fredericia, hvor vi vil drøfte vores ønsker til de fremtidige overenskomster. Jeg håber så mange medlemmer som muligt vil møde op og deltage i drøftelserne. Vi har i branchen behov for overenskomster, der også lader et overskud tilbage til de vognmænd, der løber risikoen og lægger det store arbejde, vi alle ved det kræver. Det er også vores ønske, at vi samtidig lægger en ekstra ordinær generalforsamling, så vi kan få vores vedtægter tilpasset den nye lov om EP/ OST tilladelser. Jeg forventer vi har have noget klar til september. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt efterår, men før vi når der til, vil jeg håbe I alle får en rigtig god sommer. 4

5 » NY ARBEJDSGIVERFORENING Af Jens Vegge Bjørck Ny overenskomst i København En ny arbejdsgiverforening indenfor taxibranchen har set dagens lys. Der er tale om en gruppe københavnske vognmænd, der har stiftet Taxi Arbejdsgiverne i København kaldet TAK. TAK skal have til formål at sikre vognmændene en attraktiv overenskomst, samt på en lang række områder være med til at skabe fordelagtige aftaler med leverandører mv. Efter hvad der overfor os er oplyst, skal det være kontingentfrit at blive medlem af TAK. TAK indgået allerede indgået overenskomst med Chaufførernes Fagforening i København. Da overenskomsten er indgået af TAK som forening betyder det, at alle vognmænd, der melder sig ind i TAK, automatisk bliver omfattet af overenskomsten. Det fremgår i øvrigt også af selve overenskomsten. Overenskomsten indeholder i hovedoverskrifter mange af de bestemmelser, som også findes i en lang række overenskomster på taxiområdet. Eksempelvis indeholder overenskomsten bestemmelse om en indkøringsprocent, der aktuelt er 48,10 %. Der er ikke tilknyttet elevatormodel til bestemmelsen, men aftalt forhandlinger ved takststigninger eller generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet. Der er en bestemmelse om garantibetaling, og der er en bestemmelse om pension, hvor arbejdsgiverbidraget er 7 %. Der er en bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse, hvilket findes i de færreste taxioverenskomster. Der er en bestemmelse om sygdom og barsel, hvor der betales fuld garantibetaling under sygdom fortsættes næste side... 5

6 » NY ARBEJDSGIVERFORENING Af Jens Vegge Bjørck Ny overenskomst i København Fakta om overenskomsten Løn Type: Provisionsløn Sats: 48,10 % Sygdom Der ydes fuld løn under sygdom i 35 dage. Garantiløn Dagvagter: kr. 121,40/time. Aften, nat og weekend/ helligdage: kr. 124,80/time. Pension Arbejdsgiverdel: 7,0 % Medarbejderdel: 4,0 % Samlet: 11,0 % Fratrædelse Der ydes godtgørelse ved opsigelse efter fastsatte regler. TAK Barsel Til fastansatte kvindelige chauffører med mere end 9 måneders anciennitet ydes fuld løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter. Der betales forhøjet pensionsbidrag i hele barselsperioden. 3F Vognmanden betaler kr. 406,- pr. fuldtidsansat chauffør pr. måned til 3F. 6

7 » NY ARBEJDSGIVERFORENING Af Jens Vegge Bjørck Ny overenskomst i København fortsat fra side 5 i op til 35 dage og fuld garantibetaling under barsel og fædreorlov, samt et forhøjet pensionsbidrag i denne periode. Herudover findes en bestemmelse, som er meget atypisk og som ikke findes i andre taxioverenskomster. Det fremgår af bestemmelsen, at vognmændene skal indbetale et beløb på 406 kr. om måneden pr. ansat chauffør til 3F. Der beregnes 2 chauffører pr. tilladelse, således, at der for hver vogn skal indbetales kr. 812,00 om måneden til 3F. Beløbet der afregnes hver måned til 3F pr. tilladelse er således større end det halvårlige kontingent på kr. 800,00 som det koster at være medlem af DTA. Der kan ikke være tvivl om, at denne bestemmelse alene kan ses som et målrettet forsøg på at kunne omgå forbuddet mod eksklusivaftaler. På den her måde modtager 3F hver måned et beløb pr. medarbejder for samtlige medarbejdere, som i kroner og ører svarer til kontingentet for et medlemskab af 3F, og som er betalt af arbejdsgiveren. Samtidig kan medarbejderne så melde sig gratis ind i 3F, men lige meget hvad, så er 3F sikret kontingentkroner for alle medarbejdere, hvad enten den enkelte sympatiserer med 3F eller ej eller personligt har et ønske om at være medlem af 3F. Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at selv om overenskomsten er indgået af en gruppe københavnske medlemmer af DTA, så er DTA ikke en del af overenskomsten eller på anden måde involveret i overenskomsten. For en god ordens skyld, skal det også slås fast, at medlemskab af DTA ikke medfører, at man bliver omfattet af ovennævnte overenskomst. 7

8 » DYRT BEKENDTSKAB Af Kurt Søgaard Nielsen, advokat I klemme i udlændingelovgivningen Virkeligheden overgår nogle gange fantasien. Det følte en vognmand i hvert fald, efter at have indgået en ansættelsesaftale om et chaufførjob med en person fra Pakistan. Den pågældende chauffør var ikke dansk statsborger. Vognmanden fik ved ansættelsessamtalen oplyst, at chaufføren havde både opholdstilladelse og arbejdstilladelse, hvilket ikke var forkert. Vognmanden, der har flere tilladelser til taxikørsel, havde tidligere været i forbindelse med Storkøbenhavns Taxinævn og der forespurgt om hvad han skulle kontrollere ved ansættelse af udenlandske statsborgere. Efter det som vognmanden efterfølgende oplyste til politiet, skulle Storkøbenhavns Taxinævn have oplyst, at en kontrol af førerkort og erhvervskørekort og såfremt disse var gyldige, var der ikke yderligere at være opmærksom på. Vognmanden foretog derfor kontrol af disse to kort og konstaterede, at disse begge var gyldige. Vognmanden tog kopi af disse kort og fik derudover kopi af chaufførens skattekort. Ansættelsen tog sin begyndelse i december 2009 og forløb frem til primo november 2010, til gensidig tilfredshed for de to involverede. Der forløb derefter en periode, hvor chaufføren ikke var ansat hos vognmanden, men i marts 2011 kontaktede chaufføren igen vognmanden for et arbejde. Chaufføren blev derefter igen ansat hos vognmanden, hvor han fortsat kører som afløser. Det kom meget overraskende for vognmanden, da han i marts 2011 modtog en skriftlig tilsigelse fra politiet, med oplysning om, at der var indgivet anmeldelse mod chaufføren for overtrædelse af udlændingeloven samt mod vognmanden og en anden fortsættes næste side... 8

9 » DYRT BEKENDTSKAB Af Kurt Søgaard Nielsen, advokat I klemme i udlændingelovgivningen fortsat fra side 8 arbejdsgiver, ligeledes for overtrædelse af udlændingeloven. Vognmanden tog derefter telefonisk kontakt til politiet om sagen. Ved telefonsamtalen med politiet oplyste vognmanden, at han ikke ønskede at møde op hos politiet til en personlig afhøring. I tilknytning til denne opholdstilladelse, blev der udstedt en arbejdstilladelse, der indeholdt en tilladelse til at arbejde maksimalt 15 timer pr. uge. Dog måtte den studerende arbejde i fuld til i månederne juni, juli og august. fortsættes næste side... Den skrappe politidame tilkendegav derefter, at vognmanden dermed var sigtet for overtrædelse af udlændingeloven og ikke havde pligt til at udtale sig til politiet. Efterfølgende besluttede vognmanden, i samråd med undertegnede, at mødes med politiet og afgive nærmere forklaring om det passerede. fortsættes næste side... Om den pågældende pakistanske statsborger er det oplyst, at han indrejste i landet i august 2002, hvor han fik opholdstilladelse som studerende. 9

10 » DYRT BEKENDTSKAB Af Kurt Søgaard Nielsen, advokat I klemme i udlændingelovgivningen fortsat fra side 9 Ifølge udlændingeloven, er det forbundet med bøde eller fængsel for en udlænding at opholde sig her i landet uden fornøden tilladelse og det er forbundet med bøde eller fængsel hvis den udenlandske statsborger arbejder her i landet uden fornøden tilladelse. Straffen for en arbejdsgiver for at beskæftige en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de fastsatte betingelser er bøde eller fængsel indtil 2 år. Bødestørrelsen er ganske alvorlig, hvis en arbejdsgiver findes skyldig i overtrædelse af udlændingeloven. Udgangspunktet for bøden er kr ,- pr. beskæftiget udlænding pr. påbegyndt måned. Ud fra dette udgangspunkt, kunne bøden i værste fald blive kr ,- for ansættelsesperioden fra december 2009 til september Ved opgørelse af bøden kan det oplyses, at den pågældende pakistanske statsborger fik tidsubegrænset opholdstilladelse i september 2010 samt at dette medfører tilladelse til at arbejde i fuld tid. Efter vognmanden afgav sin forklaring til politiet, har politiet i maj 2011 meddelt, at man har besluttet ikke at rejse tiltale mod vognmanden, idet det er vurderet at han ikke vil blive fundet skyldig i overtrædelse af udlændingeloven. Tilbage står, om statsadvokaten vil omgøre denne beslutning. Til vurdering heraf, har statsadvokaten 2 måneder, så i værste fald, er sagen endnu ikke slut. Moralen i denne sag er, at ved ansættelse af andre statsborgere end danske, er det en sikring mod overtrædelse af udlændingeloven, at det også kontrolleres, at den pågældende både har en gyldig opholdstilladelse og arbejdstilladelse. 10

11 » REFERAT Af Jens Vegge Bjørck Generalforsamling 2011 Igen i år havde vi generalforsamling på Munkebjerg Hotel ved Vejle i starten af maj måned, og vi må sige vi blev tilsmilet af vejrguderne endnu en gang. Det var et par rigtig gode dage, hvor der var mulighed for at møde gode kolleger fra hele landet, som man jo ikke når at få talt med hver dag i løbet af året. Selv om de sidste par år har været hård ved taxibranchen, og der derfor naturligvis er en del bekymring, så blev der alligevel udvekslet mange kollegiale erfaringer og drøftet muligheder og fremtid i branchen. Referatet fra selve generalforsamlingen følger herunder. Referent: Hans Henrik Petersen. 1. Valg a dirigent Kurt Søgaard Nielsen er valgt 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse Gert Mark aflægger beretning for det forgangne år. Beretningen er enstemmigt godkendt uden spørgsmål eller kommentarer fra salen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Jens Vegge Bjørck fremlægger foreningens regnskab for Der er ingen bemærkninger til regnskabet og det er enstemmigt godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Formand Gert Mark på talerstolen fortsættes næste side... 11

12 » REFERAT Af Jens Vegge Bjørck Generalforsamling 2011 fortsat fra side Valg af to bestyrelsesmedlemmer Hans Henrik Petersen modtager genvalg. Michael Olsen modtager genvalg Begge genvalgt uden modkandidater. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter Lars Keldtoft (2. suppleant) Poul Erik Temnæs (1. suppleant) Er valgt uden modkandidater 8. Eventuelt En del medlemmer havde spørgsmål til EP-problematikken Kurt Søgaard Nielsen beder om en tilkendegivelse fra salen hvorvidt DTA skal servicere EP-tilladelser. Resultatet er at det er der overvejende flertal for at vi skal. Tommy fra ATD takker for at de er blevet inviteret. Generalforsamlingen slut kl Valg af to regnskabskontrollanter og to suppleanter for disse Henrik Melciorsen og Jørgen Bell Er valgt som regnskabskontrollanter uden modkandidater. Michael Gudbergsen og Jan Sell er valgt som suppleanter uden modkandidater. Poul Erik Temnæs, formand Skanderborg Taxa blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. 12

13 » SKAL DE TIL LÆGE? Af Jens Vegge Bjørck Taxichauffører med natarbejde Taxierne er på gaden døgnet rundt. Det er et af branchens kendetegn og samtidig et af de kendetegn, vi betragter som en af branchens kvaliteter. Du kan altid få fat i en taxi. Det er også et af de argumenter, vi har anvendt i vores kontakt til politikerne vedrørende EPtilladelserne. Men taxiernes døgndækning af kundernes behov, har også nogle konsekvenser og er omfattet af nogle regelsæt, som vel de færreste taxivognmænd kender, endsige har stiftet personligt bekendtskab med. I Arbejdstidsdirektivet fra EU, som i Danmark er gennemført ved lov gælder følgende regler. Natperioden defineres i loven som de 7 timer, der ligger mellem 22:00 og 05:00. Perioden kan godt aftales til at være en anden, men den skal altid være mindst 7 timer og indeholde tidsrummet 00:00 til 05:00, så i taxibranchen, hvor der ikke er aftalt andet, skal man altid regne med, at natperioden ligger fra 22:00 og 05:00. En natarbejder defineres i loven som en medarbejder, der udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller en medarbejder som indenfor en periode af 12 måneder udfører mindst 300 timers arbejde i natperioden. Det vil altså sige, at med i snit 6 timer ugentligt natarbejde i tidsrummet 22:00 til 05:00, så er en taxichauffør natarbejder og omfattet af reglerne i loven. Såfremt en taxichauffør er ansat til at arbejde så han har placeret mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller at han i gennemsnit arbejder 6 timer om ugen i natperioden er, at han forinden han påbegynder beskæftigelsen med natarbejde skal have tilbudt en gratis helbredskontrol. fortsættes næste side... 13

14 » SKAL DE TIL LÆGE? Af Jens Vegge Bjørck Taxichauffører med natarbejde fortsat fra side 13 Denne helbredskontrol skal han så have tilbudt igen med regelmæssige mellemrum med højest 3 år imellem hver helbredsundersøgelse. Det fremgår endvidere af loven, at natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, der påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, skal overføres til et dagarbejde, der passer til dem, når det er muligt. Taxivognmanden har ikke ret til at se resultatet af helbredsundersøgelsen, men såfremt chaufføren hævder, at han har helbredsproblemer, som skyldes natarbejde, så skal det naturligvis kunne dokumenteres. Såfremt man afskediger en medarbejder, der har stillet krav i henhold til loven, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Der stilles i loven ikke krav om, at det er chaufførens egen læge, der skal forestå helbredsundersøgelsen. Det vil derfor være muligt at bruge den samme læge som man i øvrigt bruger. Chauffører med natarbejde skal tilbydes regelmæssig helbredskontrol 14

15 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen Med virkning fra 30. maj 2011 iværksatte 3F konflikt mod et af DTA s medlemmer. 3F trak sine medlemmer ud af virksomheden og forbød medlemmer af 3F at tage arbejde i virksomheden. Baggrunden for konflikten er et ønske fra 3F om oprettelse af en overenskomst mellem virksomheden og 3F Kongeåen i Vejen. Der findes på virksomheden en lokal kollektiv overenskomst indgået mellem chaufførklubben på virksomheden og virksomheden. Den overenskomst er såvel medarbejderne som virksomheden glade og tilfredse med. Overenskomsten har været forhandlet og fornyet et par gange og den nuværende løber til marts I forlængelse af 3F Kongeåens krav om overenskomst mod virksomheden har der været afholdt en række forhandlinger, hvor også DTA og 3F hovedforbundet har deltaget. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været drøje forhandlinger, og at det til tider har været vanskeligt at nå til fælles forståelse. Det kan der være mange årsager til. Dels har 3F deres ønsker til, hvad de mener, der skal indeholdes i en overenskomst, dels anerkender 3F ikke lokale overenskomster. På den anden side har man i virksomheden og chaufførklubben deres opfattelser af, hvad der er væsentligt for dem. Ligesom de rent faktisk begge parter er glade for den overenskomst de har, og ikke har næret noget ønske om at skifte den ud med en overenskomst med 3F. fortsættes næste side... 15

16 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen fortsat fra side 15 Det er i parentes bemærket under 10 % af chaufførerne i virksomheden, der er organiseret i 3F. Under de indledende forhandlinger var det alene virksomheden og DTA der mødtes med 3F Kongeåen og 3F forbundet. Her drøftede man de overenskomstforslag, som 3F Kongeåen havde fremsendt til virksomheden. En af knasterne var en bestemmelse om arbejdstid. Da man fra virksomhedens side jo har en overenskomst med chaufførklubben, fandt man imidlertid, at det var det rigtigste, at bestyrelsen for chaufførklubben deltog i forhandlingerne, inden man fra virksomhedens side valgte eventuelt at indgå en overenskomst med 3F Kongeåen. Der blev aftalt et møde hos 3F Kongeåen i Vejen, som blev afholdt d. 14. december Her deltog virksomheden, bestyrelsen fra chaufførklubben, DTA og 2 repræsentanter fra 3F Kongeåen. Efter man havde drøftet tingene frem og tilbage tilbød virksomheden at indgå overenskomst med 3FKongeåen. Chaufførklubben indvilgede i, at lade en overenskomst med 3F Kongeåen træde i stedet for den lovlige overenskomst, som de har med virksomheden. Af det underskrevne referat fra mødet fra mødet fremgår: Virksomheden har tilbudt at underskrive overenskomsten for buschauffører hos xxx, uden ændring i 3 arbejdstid. Virksomheden har tilbudt at indgå overenskomst med 3F Kongeåen, 6600 Vejen, svarende til indholdet af overenskomsten mellem 3F Esbjerg Transport og Esbjerg Taxa. fortsættes næste side... 16

17 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen fortsat fra side 16 Virksomheden har ligeledes været indstillet på at drøfte indholdet af TA overenskomstens afsnit om taxa som en tilpasning til ovennævnte overenskomst. TA overenskomsten er en overenskomst under Dansk Industri. Til alles store forbløffelse meddelte forhandlerne fra 3F Kongeåen pludselig, at man ikke fra deres side ville underskrive overenskomsten, men ville insistere på, at virksomheden skulle underskrive en tiltrædelsesoverenskomst til TA overenskomsten om taxakørsel. Det må stå lysende klart for enhver, at vi fra DTA s side naturligvis ikke kunne rådgive vores medlemsvirksomhed til at underskrive en overenskomst under Dansk Industri. Dette ønskede ej heller, hverken virksomheden eller bestyrelsen for chaufførklubben. fortsættes næste side... 17

18 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen fortsat fra side 17 Hverken virksomheden eller DTA er medlem af Dansk Industri og ville naturligvis ikke underskrive en overenskomst, der i praksis flytter forhandlingskompetencen væk fra taxibranchen og over i Dansk Industri. Virksomheden havde tilbudt at indgå de overenskomster, som 3F Kongeåen havde fremsendt og som man havde forhandlet ud fra. I skrivende stund har vi modtaget 2. sympatikonfliktvarsel fra LO. Sympatikonflikten iværksættes fra 30. juni og indebærer, at medlemmer af LO-forbund ikke må arbejde i eller for den konfliktramte virksomhed, eller udføre arbejde, der er bestemt for den konfliktramte virksomhed. Af grunde, som stadig står hen i det uvisse ville 3F Kongeåen imidlertid ikke indgå de overenskomster, de selv havde begæret, og som der var blevet forhandlet ud fra. Som konsekvens heraf, blev der ikke indgået nogen overenskomst mellem virksomheden og 3F Kongeåen. Nu har 3F Kongeåen som nævnt iværksat en konflikt mod virksomheden med baggrund i det skitserede forhandlingsforløb og en organisationsprocent på under 10 %. Konflikt forude! 18

19 » DTA-TAXI.DK Af Ole Gaarde Kristensen Ny hjemmeside i luften 15. april gik den nye version af foreningens hjemmeside i luften. Det nye design er lavet med det ene formål at gøre det nemmere for brugerne at finde de oplysninger de står og mangler. Specielt afsnittet om love og regler er nu blevet nemmere at overskue. Sektionen specielt for medlemmer er ligeledes frisket gevaldigt op. Vær særlig opmærksom på at det er her du finder den standard ansættelseskontrakt som bl.a. blev omtalt i sidste nummer af bladet. Den foreligger i PDF-format og er lige til at hente, udfylde på din egen computer og skrive ud. Det samme gør sig gældende for rygepolitikken - noget som enhver virksomhed skal have - og den skal være skriftlig. Gør det så nemt for dig selv som muligt, og brug vores standardformular. Rygepolitikken er nu opdateret i forhold til tidligere, så der nu findes to versioner. En rettet mod den arbejdsplads der er i bilen, og en rettet mod dem der er ansat på kontor. Vi arbejder i øjeblikket på at lave en ny APV-guide. Når den er færdig vil den ligeledes være at finde i denne sektion. Husk at du også kan finde det seneste nummer af dette blad - samt naturligvis tidligere numre. Også bladene er i PDF-format. God fornøjelse på 19

20 » LOVÆNDRING Af Jens Vegge Bjørck EP-tilladelserne nu i taxiloven Folketinget vedtog, lige inden de gik på sommerferie, en ændring af taxiloven. EP tilladelserne hedder nu tilladelse til offentlig servicetrafik. Hvor de tidligere var omfattet af lov om busloven, så er de nu omfattet af taxiloven. Loven indebærer, at fremover skal man have en taxibevilling for at kunne få en tilladelse til offentlig servicetrafik. Vognmanden kan kun få et antal tilladelser til offentlig servicetrafik, som svarer til hans antal af taxitilladelser. De biler, der anvendes til offentlig servicetrafik må alene anvendes til dette formål, og må således ikke anvendes som taxi. Det vil fortsat være kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune der udsteder taxitilladelserne. Tilladelse til offentlig servicetrafik er imidlertid lagt ind under transportministeren, der har ansvaret for at udstede dem. Om administrationen af tilladelserne så kommer til at ligge i Departementet eller i Trafikstyrelsen, ja det må tiden så vise. På nuværende tidspunkt er vi ikke klar over det. For at kunne få en tilladelse til offentlig servicetrafik, skal man have kontrakt om kørsel med offentlig servicetrafik for et trafikselskab, som er omfattet af lov om trafikselskaber. Det kunne f.eks. være NT eller Movia. Der findes jo allerede i dag en række vognmænd, der har haft en række EP tilladelser efter de gamle regler. Det drejer sig både om taxivognmænd og vognmænd, der ikke samtidig er taxivognmænd. For den gruppe er der lavet en overgangsordning. fortsættes næste side... 20

21 » LOVÆNDRING Af Jens Vegge Bjørck EP-tilladelserne nu i taxiloven fortsat fra side 20 De eksisterende EP tilladelser kan således fortsætte. Betingelserne er imidlertid, at de kører for at opfylde en kontrakt, som allerede er indgået. busområdet. Med ændringen skal tilladelserne til offentlig servicetrafik fremadrettet følge overenskomsterne på taxiområdet. De må så fortsætte indtil kontrakten udløber. De kan også blive forlænget eller udstedt til at opfylde kontrakten, men bortfalder ved kontraktens udløb. Herudover kan der udstedes tilladelser efter de gamle regler, hvis vognmanden inden 15. juni 2011 havde afgivet bindende tilbud til et trafikselskab. Med flytningen af EP tilladelserne fra busloven og over til taxiloven, hvor de så nu kommer til at hedde tilladelse til offentlig servicetrafik, sker der også en flytning af reglerne om, hvilket overenskomstområde, som tilladelserne skal henvise til. Tidligere skulle EP tilladelserne følge overenskomster på De EP tilladelser, der er udstedt på grundlag af busloven og som måtte blive forlænget efter busloven vil fortsat skulle følge overenskomster på busområdet. Det er den lov, som tilladelsen er givet efter, som afgør, hvilket overenskomstområde, der skal følges. Debat, høringssvar m.m. i forbindelse med vedtagelsen af lovændringen kan findes på Folketingets website ft.dk Søg efter L173 Vil du vide mere? 21

22 » DE CYKLER DERUDAF' Af Ole Gaarde Kristensen Taxifolk cykler igen til Paris Sidste år cyklede 40 chauffører fra Århus til Paris med det formål at støtte julemærkehjemmene. I år gentager man turen, og med baggrund i deres succes sidste år har endnu et hold meldt sig på banen. Denne gang er det københavnerne der melder sig under fanerne, og Tour de Taxa består således nu af både et øst-hold og et vest-hold. Ønsker man at bidrage til det gode formål kan man sagtens gøre det uden at stige på en cykel. På tourens hjemmeside kan man blandt andet læse om de forskellige former for sponsorater der er - både mere traditionelle og "pr. kg"-sponsorater. Læg vejen forbi tourens hjemmeside på og se hvordan du kan bidrage. Vest-holdet tæller nu over 40 deltagere og indbefatter alt fra mekanikere til fysioterapeuter. Noget skal der også til for at cykle de km der er fra Århus til Paris. Indtil videre tæller øst-holdet 23 deltagere (primært fra København), der alle træner på livet løs for at kunne klare den for dem km lange tur til Paris. Som sidste år er formålet - ud over at få styrket sammenholdet og få noget motion - at støtte julemærkehjemmene. "Skat jeg har lejet sommerhus med vandudsigt til os i år!" 22

23 Onsdag d. 7. september 2011 afholder vi overenskomstseminar med fokus på næste års overenskomstforhandlinger. Seminaret afholdes på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia. Alle detaljer om arrangementet vil være at finde på efter sommerferien.

24 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Administration Blad Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Bestyrelse Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Ansvarshavende udgiver: Bestyrelsesformand Gert Mark Redaktion: Jens Vegge Bjørck Ole Gaarde Kristensen Oplag: Udgives 4 gange årligt. ISSN: Formand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Tlf.: Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Mobil: Michael Olsen Tobjergvej Holbæk Mobil:

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Køreplan for OK 2012 er overenskomstår, og mange steder er man i gang. Se køreplanen på side 8. Ny på vej? En ny landsoverenskomst er i støbeskeen. Følg med på

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Generalforsamling Årets ordinære generalforsamling i Vejle er afholdt. Læs referatet på side 6. Overenskomst Landsoverenskomsten med 3F er faldet på plads. Læs

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012 DTA & TBA fusionerer og bliver til ATAX. Læs mere side 5. ATAX December 2012 Læs også... Styr på pensionen? Se hvordan på side 9. Landsoverenskomsten breder sig og flere kommer til. Læs mere på side 13.

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen

Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen Vejledning indgivelse af ansøgning efter sportsaftalen Sportsaftalen er en særlig aftale mellem Færøernes Landsstyre og det daværende Integrationsministerium. Aftalen er senest revideret

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 6. januar 2017 Sagsbeh.: HO Referat fra nævnets møde den 5. december 2016 J.nr.: 00.00.00-A00-20-16 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 04. oktober 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-469. Referat fra nævnsmøde den 25. september 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Ansættelseskontrakt for taxachauffører Ansættelseskontrakten er udarbejdet af ATAX, og kan frit bruges af alle foreningens medlemmer. Undertegnede

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen

Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen Vedtægter for Dansk Byggeri Vejbygningssektionen 1. Vejbygningssektionen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, som beskæftiger sig med jord-, vej-, jernbane-, kloak-, funderings-,

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. november 2008 Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Jeg har vundet! TaxiNord og Provinsen har taget min gæld! John og Lars længe leve! Side 1 Side 2 Side 3 Vi stemmer ja til vi stemmer nej! Som det fremgår

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 26. april 2017 Sagsbeh.: HO J.nr.: 00.00.00-A00-1756-16 Referat fra nævnets møde den 5. april 2017 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen Returadresse: Varde Antenneforening, c/o Dansk Kabel TV, Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg 31. oktober 2016 Referat Mødedato og tid 31. oktober 2016, kl. 19.30 Sted Mødeleder Referent Hotel Arnbjerg Søren Kold

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere