Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol. Læs hvorfor på side 13. Konflikt i Vejen 3F har iværksat konflikt mod et medlem. Læs om sagen på side 15. Juni 2011

2 Officielt medlemsblad for Danske Taxivogmænds Arbejdsgiverforening I DETTE NUMMER»»»»»»»»»» Leder: En brydningstid Ny overenskomst i København I klemme i udlændingeloven Generalforsamling 2011 Taxichauffører med natarbejde Konflikt i Vejen Ny hjemmeside på plads EP-tilladelserne nu i taxiloven Taxifolk cykler igen til Paris Sæt kryds i kalenderen Juni

3 » LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand En brydningstid Indledningsvis vil jeg gerne takke for en god og konstruktiv generalforsamling i maj måned. Det var godt at se så mange medlemmer komme og bakke op om vores arbejde. Jeg synes vi havde nogle gode dage samme. Sommeren er ved at være over os, og selv om det normalt er en lidt mere rolig periode, så kan vi ikke tillade os at ligge på den lade side. Vores erhverv er fortsat presset og der er brug for en samlet indsats fra os alle, hvis vi fortsat skal kunne udvikle os og skabe de ændringer i erhvervet, som er nødvendige for at vi kan overleve. Så kom ændringen i taxiloven, hvor vi fik EP tilladelserne med under samme lov. Det gør vores lille oplæg under generalforsamlingen mere aktuel, da det nu kun er taxivognmænd der fremadrettet kan have disse tilladelser til offentlig servicetrafik. Vi bør have vores vedtægter rettet til, så vi i DTA kan servicere bredt. Som I kan læse inde i bladet, så har en ny arbejdsgiverforening set dagens lys i København. Jeg er meget ked af at se, at det er medlemmer af DTA, der står bag dette initiativ. Jeg havde hellere set en dialog med os. En mulighed for at drøfte, hvad vi fra DTA kunne bidrage med for dem. Jeg har haft lejlighed til at se den overenskomst den nye arbejdsgiverforening i København har indgået. Det er for mig at se en meget dyr fætter, var det dette medlemmerne ønskede, ville vores forhandlingsparter rundt i landet ikke have svært ved at skrive under. Jeg tror bare ikke vognmændene vil have råd til at betale ret længe. Også her havde jeg gerne set en dialog med DTA forinden. Jeg må erkende, at denne fortsættes næste side... 3

4 » LEDER Af Gert Mark, bestyrelsesformand En brydningstid fortsat fra side 3 overenskomst indeholder elementer, vi fra DTA s side ikke finder hører hjemme i en overenskomst. Eksklusivaftaler var en uskik, som blev forbudt allerede tilbage i 90 erne og jeg kan ikke gå ind for, at vi forsøger at genindføre dem i skjult form ved at arbejdsgiverne tvinges til at betale kontingent til 3F for vores medarbejdere, uanset deres medlemskab af 3F. Det må og skal være medarbejdernes frie valg, om de vil stå i en fagforening og i hvilken. Det betyder ikke, at vi ikke vil samarbejde med 3F. Det vil vi gerne og i DTA og blandt mange af vores medlemmer har vi et rigtig godt samarbejde med 3F. Både centralt med Forbundet og med de fleste lokale fagforeninger. Og det er vi rigtig glade for. Dette til trods for den noget uforståelige konflikt, som 3F har valgt at iværksætte i Vejen, og som I kan læse mere om inden i bladet. Vi skal i løbet af efteråret i gang med forberedelserne af de kommende overenskomstforhandlinger. Jeg kan allerede nu fortælle, at vi den 7. september holder overenskomstseminar i Fredericia, hvor vi vil drøfte vores ønsker til de fremtidige overenskomster. Jeg håber så mange medlemmer som muligt vil møde op og deltage i drøftelserne. Vi har i branchen behov for overenskomster, der også lader et overskud tilbage til de vognmænd, der løber risikoen og lægger det store arbejde, vi alle ved det kræver. Det er også vores ønske, at vi samtidig lægger en ekstra ordinær generalforsamling, så vi kan få vores vedtægter tilpasset den nye lov om EP/ OST tilladelser. Jeg forventer vi har have noget klar til september. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt efterår, men før vi når der til, vil jeg håbe I alle får en rigtig god sommer. 4

5 » NY ARBEJDSGIVERFORENING Af Jens Vegge Bjørck Ny overenskomst i København En ny arbejdsgiverforening indenfor taxibranchen har set dagens lys. Der er tale om en gruppe københavnske vognmænd, der har stiftet Taxi Arbejdsgiverne i København kaldet TAK. TAK skal have til formål at sikre vognmændene en attraktiv overenskomst, samt på en lang række områder være med til at skabe fordelagtige aftaler med leverandører mv. Efter hvad der overfor os er oplyst, skal det være kontingentfrit at blive medlem af TAK. TAK indgået allerede indgået overenskomst med Chaufførernes Fagforening i København. Da overenskomsten er indgået af TAK som forening betyder det, at alle vognmænd, der melder sig ind i TAK, automatisk bliver omfattet af overenskomsten. Det fremgår i øvrigt også af selve overenskomsten. Overenskomsten indeholder i hovedoverskrifter mange af de bestemmelser, som også findes i en lang række overenskomster på taxiområdet. Eksempelvis indeholder overenskomsten bestemmelse om en indkøringsprocent, der aktuelt er 48,10 %. Der er ikke tilknyttet elevatormodel til bestemmelsen, men aftalt forhandlinger ved takststigninger eller generelle lønstigninger på arbejdsmarkedet. Der er en bestemmelse om garantibetaling, og der er en bestemmelse om pension, hvor arbejdsgiverbidraget er 7 %. Der er en bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse, hvilket findes i de færreste taxioverenskomster. Der er en bestemmelse om sygdom og barsel, hvor der betales fuld garantibetaling under sygdom fortsættes næste side... 5

6 » NY ARBEJDSGIVERFORENING Af Jens Vegge Bjørck Ny overenskomst i København Fakta om overenskomsten Løn Type: Provisionsløn Sats: 48,10 % Sygdom Der ydes fuld løn under sygdom i 35 dage. Garantiløn Dagvagter: kr. 121,40/time. Aften, nat og weekend/ helligdage: kr. 124,80/time. Pension Arbejdsgiverdel: 7,0 % Medarbejderdel: 4,0 % Samlet: 11,0 % Fratrædelse Der ydes godtgørelse ved opsigelse efter fastsatte regler. TAK Barsel Til fastansatte kvindelige chauffører med mere end 9 måneders anciennitet ydes fuld løn fra 4 uger før fødslen til 14 uger efter. Der betales forhøjet pensionsbidrag i hele barselsperioden. 3F Vognmanden betaler kr. 406,- pr. fuldtidsansat chauffør pr. måned til 3F. 6

7 » NY ARBEJDSGIVERFORENING Af Jens Vegge Bjørck Ny overenskomst i København fortsat fra side 5 i op til 35 dage og fuld garantibetaling under barsel og fædreorlov, samt et forhøjet pensionsbidrag i denne periode. Herudover findes en bestemmelse, som er meget atypisk og som ikke findes i andre taxioverenskomster. Det fremgår af bestemmelsen, at vognmændene skal indbetale et beløb på 406 kr. om måneden pr. ansat chauffør til 3F. Der beregnes 2 chauffører pr. tilladelse, således, at der for hver vogn skal indbetales kr. 812,00 om måneden til 3F. Beløbet der afregnes hver måned til 3F pr. tilladelse er således større end det halvårlige kontingent på kr. 800,00 som det koster at være medlem af DTA. Der kan ikke være tvivl om, at denne bestemmelse alene kan ses som et målrettet forsøg på at kunne omgå forbuddet mod eksklusivaftaler. På den her måde modtager 3F hver måned et beløb pr. medarbejder for samtlige medarbejdere, som i kroner og ører svarer til kontingentet for et medlemskab af 3F, og som er betalt af arbejdsgiveren. Samtidig kan medarbejderne så melde sig gratis ind i 3F, men lige meget hvad, så er 3F sikret kontingentkroner for alle medarbejdere, hvad enten den enkelte sympatiserer med 3F eller ej eller personligt har et ønske om at være medlem af 3F. Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at selv om overenskomsten er indgået af en gruppe københavnske medlemmer af DTA, så er DTA ikke en del af overenskomsten eller på anden måde involveret i overenskomsten. For en god ordens skyld, skal det også slås fast, at medlemskab af DTA ikke medfører, at man bliver omfattet af ovennævnte overenskomst. 7

8 » DYRT BEKENDTSKAB Af Kurt Søgaard Nielsen, advokat I klemme i udlændingelovgivningen Virkeligheden overgår nogle gange fantasien. Det følte en vognmand i hvert fald, efter at have indgået en ansættelsesaftale om et chaufførjob med en person fra Pakistan. Den pågældende chauffør var ikke dansk statsborger. Vognmanden fik ved ansættelsessamtalen oplyst, at chaufføren havde både opholdstilladelse og arbejdstilladelse, hvilket ikke var forkert. Vognmanden, der har flere tilladelser til taxikørsel, havde tidligere været i forbindelse med Storkøbenhavns Taxinævn og der forespurgt om hvad han skulle kontrollere ved ansættelse af udenlandske statsborgere. Efter det som vognmanden efterfølgende oplyste til politiet, skulle Storkøbenhavns Taxinævn have oplyst, at en kontrol af førerkort og erhvervskørekort og såfremt disse var gyldige, var der ikke yderligere at være opmærksom på. Vognmanden foretog derfor kontrol af disse to kort og konstaterede, at disse begge var gyldige. Vognmanden tog kopi af disse kort og fik derudover kopi af chaufførens skattekort. Ansættelsen tog sin begyndelse i december 2009 og forløb frem til primo november 2010, til gensidig tilfredshed for de to involverede. Der forløb derefter en periode, hvor chaufføren ikke var ansat hos vognmanden, men i marts 2011 kontaktede chaufføren igen vognmanden for et arbejde. Chaufføren blev derefter igen ansat hos vognmanden, hvor han fortsat kører som afløser. Det kom meget overraskende for vognmanden, da han i marts 2011 modtog en skriftlig tilsigelse fra politiet, med oplysning om, at der var indgivet anmeldelse mod chaufføren for overtrædelse af udlændingeloven samt mod vognmanden og en anden fortsættes næste side... 8

9 » DYRT BEKENDTSKAB Af Kurt Søgaard Nielsen, advokat I klemme i udlændingelovgivningen fortsat fra side 8 arbejdsgiver, ligeledes for overtrædelse af udlændingeloven. Vognmanden tog derefter telefonisk kontakt til politiet om sagen. Ved telefonsamtalen med politiet oplyste vognmanden, at han ikke ønskede at møde op hos politiet til en personlig afhøring. I tilknytning til denne opholdstilladelse, blev der udstedt en arbejdstilladelse, der indeholdt en tilladelse til at arbejde maksimalt 15 timer pr. uge. Dog måtte den studerende arbejde i fuld til i månederne juni, juli og august. fortsættes næste side... Den skrappe politidame tilkendegav derefter, at vognmanden dermed var sigtet for overtrædelse af udlændingeloven og ikke havde pligt til at udtale sig til politiet. Efterfølgende besluttede vognmanden, i samråd med undertegnede, at mødes med politiet og afgive nærmere forklaring om det passerede. fortsættes næste side... Om den pågældende pakistanske statsborger er det oplyst, at han indrejste i landet i august 2002, hvor han fik opholdstilladelse som studerende. 9

10 » DYRT BEKENDTSKAB Af Kurt Søgaard Nielsen, advokat I klemme i udlændingelovgivningen fortsat fra side 9 Ifølge udlændingeloven, er det forbundet med bøde eller fængsel for en udlænding at opholde sig her i landet uden fornøden tilladelse og det er forbundet med bøde eller fængsel hvis den udenlandske statsborger arbejder her i landet uden fornøden tilladelse. Straffen for en arbejdsgiver for at beskæftige en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de fastsatte betingelser er bøde eller fængsel indtil 2 år. Bødestørrelsen er ganske alvorlig, hvis en arbejdsgiver findes skyldig i overtrædelse af udlændingeloven. Udgangspunktet for bøden er kr ,- pr. beskæftiget udlænding pr. påbegyndt måned. Ud fra dette udgangspunkt, kunne bøden i værste fald blive kr ,- for ansættelsesperioden fra december 2009 til september Ved opgørelse af bøden kan det oplyses, at den pågældende pakistanske statsborger fik tidsubegrænset opholdstilladelse i september 2010 samt at dette medfører tilladelse til at arbejde i fuld tid. Efter vognmanden afgav sin forklaring til politiet, har politiet i maj 2011 meddelt, at man har besluttet ikke at rejse tiltale mod vognmanden, idet det er vurderet at han ikke vil blive fundet skyldig i overtrædelse af udlændingeloven. Tilbage står, om statsadvokaten vil omgøre denne beslutning. Til vurdering heraf, har statsadvokaten 2 måneder, så i værste fald, er sagen endnu ikke slut. Moralen i denne sag er, at ved ansættelse af andre statsborgere end danske, er det en sikring mod overtrædelse af udlændingeloven, at det også kontrolleres, at den pågældende både har en gyldig opholdstilladelse og arbejdstilladelse. 10

11 » REFERAT Af Jens Vegge Bjørck Generalforsamling 2011 Igen i år havde vi generalforsamling på Munkebjerg Hotel ved Vejle i starten af maj måned, og vi må sige vi blev tilsmilet af vejrguderne endnu en gang. Det var et par rigtig gode dage, hvor der var mulighed for at møde gode kolleger fra hele landet, som man jo ikke når at få talt med hver dag i løbet af året. Selv om de sidste par år har været hård ved taxibranchen, og der derfor naturligvis er en del bekymring, så blev der alligevel udvekslet mange kollegiale erfaringer og drøftet muligheder og fremtid i branchen. Referatet fra selve generalforsamlingen følger herunder. Referent: Hans Henrik Petersen. 1. Valg a dirigent Kurt Søgaard Nielsen er valgt 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse Gert Mark aflægger beretning for det forgangne år. Beretningen er enstemmigt godkendt uden spørgsmål eller kommentarer fra salen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Jens Vegge Bjørck fremlægger foreningens regnskab for Der er ingen bemærkninger til regnskabet og det er enstemmigt godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Formand Gert Mark på talerstolen fortsættes næste side... 11

12 » REFERAT Af Jens Vegge Bjørck Generalforsamling 2011 fortsat fra side Valg af to bestyrelsesmedlemmer Hans Henrik Petersen modtager genvalg. Michael Olsen modtager genvalg Begge genvalgt uden modkandidater. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter Lars Keldtoft (2. suppleant) Poul Erik Temnæs (1. suppleant) Er valgt uden modkandidater 8. Eventuelt En del medlemmer havde spørgsmål til EP-problematikken Kurt Søgaard Nielsen beder om en tilkendegivelse fra salen hvorvidt DTA skal servicere EP-tilladelser. Resultatet er at det er der overvejende flertal for at vi skal. Tommy fra ATD takker for at de er blevet inviteret. Generalforsamlingen slut kl Valg af to regnskabskontrollanter og to suppleanter for disse Henrik Melciorsen og Jørgen Bell Er valgt som regnskabskontrollanter uden modkandidater. Michael Gudbergsen og Jan Sell er valgt som suppleanter uden modkandidater. Poul Erik Temnæs, formand Skanderborg Taxa blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. 12

13 » SKAL DE TIL LÆGE? Af Jens Vegge Bjørck Taxichauffører med natarbejde Taxierne er på gaden døgnet rundt. Det er et af branchens kendetegn og samtidig et af de kendetegn, vi betragter som en af branchens kvaliteter. Du kan altid få fat i en taxi. Det er også et af de argumenter, vi har anvendt i vores kontakt til politikerne vedrørende EPtilladelserne. Men taxiernes døgndækning af kundernes behov, har også nogle konsekvenser og er omfattet af nogle regelsæt, som vel de færreste taxivognmænd kender, endsige har stiftet personligt bekendtskab med. I Arbejdstidsdirektivet fra EU, som i Danmark er gennemført ved lov gælder følgende regler. Natperioden defineres i loven som de 7 timer, der ligger mellem 22:00 og 05:00. Perioden kan godt aftales til at være en anden, men den skal altid være mindst 7 timer og indeholde tidsrummet 00:00 til 05:00, så i taxibranchen, hvor der ikke er aftalt andet, skal man altid regne med, at natperioden ligger fra 22:00 og 05:00. En natarbejder defineres i loven som en medarbejder, der udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller en medarbejder som indenfor en periode af 12 måneder udfører mindst 300 timers arbejde i natperioden. Det vil altså sige, at med i snit 6 timer ugentligt natarbejde i tidsrummet 22:00 til 05:00, så er en taxichauffør natarbejder og omfattet af reglerne i loven. Såfremt en taxichauffør er ansat til at arbejde så han har placeret mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller at han i gennemsnit arbejder 6 timer om ugen i natperioden er, at han forinden han påbegynder beskæftigelsen med natarbejde skal have tilbudt en gratis helbredskontrol. fortsættes næste side... 13

14 » SKAL DE TIL LÆGE? Af Jens Vegge Bjørck Taxichauffører med natarbejde fortsat fra side 13 Denne helbredskontrol skal han så have tilbudt igen med regelmæssige mellemrum med højest 3 år imellem hver helbredsundersøgelse. Det fremgår endvidere af loven, at natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, der påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, skal overføres til et dagarbejde, der passer til dem, når det er muligt. Taxivognmanden har ikke ret til at se resultatet af helbredsundersøgelsen, men såfremt chaufføren hævder, at han har helbredsproblemer, som skyldes natarbejde, så skal det naturligvis kunne dokumenteres. Såfremt man afskediger en medarbejder, der har stillet krav i henhold til loven, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse. Der stilles i loven ikke krav om, at det er chaufførens egen læge, der skal forestå helbredsundersøgelsen. Det vil derfor være muligt at bruge den samme læge som man i øvrigt bruger. Chauffører med natarbejde skal tilbydes regelmæssig helbredskontrol 14

15 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen Med virkning fra 30. maj 2011 iværksatte 3F konflikt mod et af DTA s medlemmer. 3F trak sine medlemmer ud af virksomheden og forbød medlemmer af 3F at tage arbejde i virksomheden. Baggrunden for konflikten er et ønske fra 3F om oprettelse af en overenskomst mellem virksomheden og 3F Kongeåen i Vejen. Der findes på virksomheden en lokal kollektiv overenskomst indgået mellem chaufførklubben på virksomheden og virksomheden. Den overenskomst er såvel medarbejderne som virksomheden glade og tilfredse med. Overenskomsten har været forhandlet og fornyet et par gange og den nuværende løber til marts I forlængelse af 3F Kongeåens krav om overenskomst mod virksomheden har der været afholdt en række forhandlinger, hvor også DTA og 3F hovedforbundet har deltaget. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været drøje forhandlinger, og at det til tider har været vanskeligt at nå til fælles forståelse. Det kan der være mange årsager til. Dels har 3F deres ønsker til, hvad de mener, der skal indeholdes i en overenskomst, dels anerkender 3F ikke lokale overenskomster. På den anden side har man i virksomheden og chaufførklubben deres opfattelser af, hvad der er væsentligt for dem. Ligesom de rent faktisk begge parter er glade for den overenskomst de har, og ikke har næret noget ønske om at skifte den ud med en overenskomst med 3F. fortsættes næste side... 15

16 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen fortsat fra side 15 Det er i parentes bemærket under 10 % af chaufførerne i virksomheden, der er organiseret i 3F. Under de indledende forhandlinger var det alene virksomheden og DTA der mødtes med 3F Kongeåen og 3F forbundet. Her drøftede man de overenskomstforslag, som 3F Kongeåen havde fremsendt til virksomheden. En af knasterne var en bestemmelse om arbejdstid. Da man fra virksomhedens side jo har en overenskomst med chaufførklubben, fandt man imidlertid, at det var det rigtigste, at bestyrelsen for chaufførklubben deltog i forhandlingerne, inden man fra virksomhedens side valgte eventuelt at indgå en overenskomst med 3F Kongeåen. Der blev aftalt et møde hos 3F Kongeåen i Vejen, som blev afholdt d. 14. december Her deltog virksomheden, bestyrelsen fra chaufførklubben, DTA og 2 repræsentanter fra 3F Kongeåen. Efter man havde drøftet tingene frem og tilbage tilbød virksomheden at indgå overenskomst med 3FKongeåen. Chaufførklubben indvilgede i, at lade en overenskomst med 3F Kongeåen træde i stedet for den lovlige overenskomst, som de har med virksomheden. Af det underskrevne referat fra mødet fra mødet fremgår: Virksomheden har tilbudt at underskrive overenskomsten for buschauffører hos xxx, uden ændring i 3 arbejdstid. Virksomheden har tilbudt at indgå overenskomst med 3F Kongeåen, 6600 Vejen, svarende til indholdet af overenskomsten mellem 3F Esbjerg Transport og Esbjerg Taxa. fortsættes næste side... 16

17 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen fortsat fra side 16 Virksomheden har ligeledes været indstillet på at drøfte indholdet af TA overenskomstens afsnit om taxa som en tilpasning til ovennævnte overenskomst. TA overenskomsten er en overenskomst under Dansk Industri. Til alles store forbløffelse meddelte forhandlerne fra 3F Kongeåen pludselig, at man ikke fra deres side ville underskrive overenskomsten, men ville insistere på, at virksomheden skulle underskrive en tiltrædelsesoverenskomst til TA overenskomsten om taxakørsel. Det må stå lysende klart for enhver, at vi fra DTA s side naturligvis ikke kunne rådgive vores medlemsvirksomhed til at underskrive en overenskomst under Dansk Industri. Dette ønskede ej heller, hverken virksomheden eller bestyrelsen for chaufførklubben. fortsættes næste side... 17

18 » 3F ØNSKER OVERENSKOMST Af Jens Vegge Bjørck Konflikt i Vejen fortsat fra side 17 Hverken virksomheden eller DTA er medlem af Dansk Industri og ville naturligvis ikke underskrive en overenskomst, der i praksis flytter forhandlingskompetencen væk fra taxibranchen og over i Dansk Industri. Virksomheden havde tilbudt at indgå de overenskomster, som 3F Kongeåen havde fremsendt og som man havde forhandlet ud fra. I skrivende stund har vi modtaget 2. sympatikonfliktvarsel fra LO. Sympatikonflikten iværksættes fra 30. juni og indebærer, at medlemmer af LO-forbund ikke må arbejde i eller for den konfliktramte virksomhed, eller udføre arbejde, der er bestemt for den konfliktramte virksomhed. Af grunde, som stadig står hen i det uvisse ville 3F Kongeåen imidlertid ikke indgå de overenskomster, de selv havde begæret, og som der var blevet forhandlet ud fra. Som konsekvens heraf, blev der ikke indgået nogen overenskomst mellem virksomheden og 3F Kongeåen. Nu har 3F Kongeåen som nævnt iværksat en konflikt mod virksomheden med baggrund i det skitserede forhandlingsforløb og en organisationsprocent på under 10 %. Konflikt forude! 18

19 » DTA-TAXI.DK Af Ole Gaarde Kristensen Ny hjemmeside i luften 15. april gik den nye version af foreningens hjemmeside i luften. Det nye design er lavet med det ene formål at gøre det nemmere for brugerne at finde de oplysninger de står og mangler. Specielt afsnittet om love og regler er nu blevet nemmere at overskue. Sektionen specielt for medlemmer er ligeledes frisket gevaldigt op. Vær særlig opmærksom på at det er her du finder den standard ansættelseskontrakt som bl.a. blev omtalt i sidste nummer af bladet. Den foreligger i PDF-format og er lige til at hente, udfylde på din egen computer og skrive ud. Det samme gør sig gældende for rygepolitikken - noget som enhver virksomhed skal have - og den skal være skriftlig. Gør det så nemt for dig selv som muligt, og brug vores standardformular. Rygepolitikken er nu opdateret i forhold til tidligere, så der nu findes to versioner. En rettet mod den arbejdsplads der er i bilen, og en rettet mod dem der er ansat på kontor. Vi arbejder i øjeblikket på at lave en ny APV-guide. Når den er færdig vil den ligeledes være at finde i denne sektion. Husk at du også kan finde det seneste nummer af dette blad - samt naturligvis tidligere numre. Også bladene er i PDF-format. God fornøjelse på 19

20 » LOVÆNDRING Af Jens Vegge Bjørck EP-tilladelserne nu i taxiloven Folketinget vedtog, lige inden de gik på sommerferie, en ændring af taxiloven. EP tilladelserne hedder nu tilladelse til offentlig servicetrafik. Hvor de tidligere var omfattet af lov om busloven, så er de nu omfattet af taxiloven. Loven indebærer, at fremover skal man have en taxibevilling for at kunne få en tilladelse til offentlig servicetrafik. Vognmanden kan kun få et antal tilladelser til offentlig servicetrafik, som svarer til hans antal af taxitilladelser. De biler, der anvendes til offentlig servicetrafik må alene anvendes til dette formål, og må således ikke anvendes som taxi. Det vil fortsat være kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune der udsteder taxitilladelserne. Tilladelse til offentlig servicetrafik er imidlertid lagt ind under transportministeren, der har ansvaret for at udstede dem. Om administrationen af tilladelserne så kommer til at ligge i Departementet eller i Trafikstyrelsen, ja det må tiden så vise. På nuværende tidspunkt er vi ikke klar over det. For at kunne få en tilladelse til offentlig servicetrafik, skal man have kontrakt om kørsel med offentlig servicetrafik for et trafikselskab, som er omfattet af lov om trafikselskaber. Det kunne f.eks. være NT eller Movia. Der findes jo allerede i dag en række vognmænd, der har haft en række EP tilladelser efter de gamle regler. Det drejer sig både om taxivognmænd og vognmænd, der ikke samtidig er taxivognmænd. For den gruppe er der lavet en overgangsordning. fortsættes næste side... 20

21 » LOVÆNDRING Af Jens Vegge Bjørck EP-tilladelserne nu i taxiloven fortsat fra side 20 De eksisterende EP tilladelser kan således fortsætte. Betingelserne er imidlertid, at de kører for at opfylde en kontrakt, som allerede er indgået. busområdet. Med ændringen skal tilladelserne til offentlig servicetrafik fremadrettet følge overenskomsterne på taxiområdet. De må så fortsætte indtil kontrakten udløber. De kan også blive forlænget eller udstedt til at opfylde kontrakten, men bortfalder ved kontraktens udløb. Herudover kan der udstedes tilladelser efter de gamle regler, hvis vognmanden inden 15. juni 2011 havde afgivet bindende tilbud til et trafikselskab. Med flytningen af EP tilladelserne fra busloven og over til taxiloven, hvor de så nu kommer til at hedde tilladelse til offentlig servicetrafik, sker der også en flytning af reglerne om, hvilket overenskomstområde, som tilladelserne skal henvise til. Tidligere skulle EP tilladelserne følge overenskomster på De EP tilladelser, der er udstedt på grundlag af busloven og som måtte blive forlænget efter busloven vil fortsat skulle følge overenskomster på busområdet. Det er den lov, som tilladelsen er givet efter, som afgør, hvilket overenskomstområde, der skal følges. Debat, høringssvar m.m. i forbindelse med vedtagelsen af lovændringen kan findes på Folketingets website ft.dk Søg efter L173 Vil du vide mere? 21

22 » DE CYKLER DERUDAF' Af Ole Gaarde Kristensen Taxifolk cykler igen til Paris Sidste år cyklede 40 chauffører fra Århus til Paris med det formål at støtte julemærkehjemmene. I år gentager man turen, og med baggrund i deres succes sidste år har endnu et hold meldt sig på banen. Denne gang er det københavnerne der melder sig under fanerne, og Tour de Taxa består således nu af både et øst-hold og et vest-hold. Ønsker man at bidrage til det gode formål kan man sagtens gøre det uden at stige på en cykel. På tourens hjemmeside kan man blandt andet læse om de forskellige former for sponsorater der er - både mere traditionelle og "pr. kg"-sponsorater. Læg vejen forbi tourens hjemmeside på og se hvordan du kan bidrage. Vest-holdet tæller nu over 40 deltagere og indbefatter alt fra mekanikere til fysioterapeuter. Noget skal der også til for at cykle de km der er fra Århus til Paris. Indtil videre tæller øst-holdet 23 deltagere (primært fra København), der alle træner på livet løs for at kunne klare den for dem km lange tur til Paris. Som sidste år er formålet - ud over at få styrket sammenholdet og få noget motion - at støtte julemærkehjemmene. "Skat jeg har lejet sommerhus med vandudsigt til os i år!" 22

23 Onsdag d. 7. september 2011 afholder vi overenskomstseminar med fokus på næste års overenskomstforhandlinger. Seminaret afholdes på Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia. Alle detaljer om arrangementet vil være at finde på efter sommerferien.

24 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Administration Blad Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Bestyrelse Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Ansvarshavende udgiver: Bestyrelsesformand Gert Mark Redaktion: Jens Vegge Bjørck Ole Gaarde Kristensen Oplag: Udgives 4 gange årligt. ISSN: Formand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Tlf.: Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Mobil: Michael Olsen Tobjergvej Holbæk Mobil:

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Medlemsblad Marts 2009. www.dta.taxi.dk

Medlemsblad Marts 2009. www.dta.taxi.dk Medlemsblad Marts 2009 Christian Winther holdt som formand 1. marts. Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober. Læs mere inde i bladet om formandsskiftet og generalforsamlingen den 15. april.

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2014-11. årgang Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl side 6 Tip en 2013 er Har du styr på 2013 set fra førersædet af en taxi? Kan du huske

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8

Tryghedskort til taxien hitter Side. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2012-9. årgang Politi pløjede ind i taxi og løj om hastigheden side 8 Peter Kjærgaard fejrer 25 års jubilæum med at sende Danmarks første el-taxi

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

mod løndumping Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2014-11. årgang Fynbus tvunget i aktion mod løndumping side 8 Taxiernes ny minister Socialdemokraten Magnus Heunicke skal som ny transportminister

Læs mere