Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR"

Transkript

1 Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

2 FAKTA Hver femte ung har 10 år efter folkeskolen ingen yderligere uddannelse. Hver dag melder danskere sig syge fra arbejde, og virksomhederne udbetaler årligt ca. 20 milliarder kroner i løn til de sygemeldte. Kun knap hver tredje person med et større handicap er i beskæftigelse.

3 Vær med til at løse samfundets sociale udfordringer og få konkurrencefordele ud af det! Det danske samfund står over for en række sociale udfordringer, som kun kan løses med virksomhedernes hjælp. Det gælder bl.a.: 3 Alt for mange unge får ikke en uddannelse og rustes ikke til arbejdsmarkedet. 3 Alt for mange medarbejdere går ned med stress og mister deres job og livskvalitet. 3 Alt for mange personer med handicap får ikke et job. Virksomheder både kan og skal være med til at løse disse udfordringer, og mange er det allerede. I denne pjece giver vi dig nogle gode råd og eksempler på, hvordan din virksomhed også kan gøre en forskel. Når du som leder sætter social ansvarlighed på dagsordenen i din virksomhed, skaber det ikke kun værdi for vores fælles samfund. Flere og flere undersøgelser viser, at det også gavner din virksomhed! Undersøgelserne viser fx, at social ansvarlighed tiltrækker talenter, gør medarbejderne mere tilfredse og skaber sammenhold i organisationen. Mangfoldighed kan endda direkte aflæses på bundlinjen, viser en undersøgelse fra ISS, som du kan læse om i denne pjece. Vi tror på, at CSR og social ansvarlighed mere og mere vil blive et konkurrenceparameter. Aller ede i dag oplever vi, at det offentlige i stigende grad stiller krav til virksomhederne om social ansvarlighed i forbindelse med udbud og indkøb. Vi håber, at denne pjece kan inspirere dig til at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i din virksomhed. God arbejdslyst! Maarten van Engeland VFSA Virksomhedsforum for Socialt Ansvar Kurt Holm Nielsen Vinsa Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar Mette Rønnau CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

4 Det løfter os alle sammen lidt Social ansvarlighed var med til at skabe sammenhold. FAKTA To motiver for at gøre en særlig social indsats vejer stort set lige tungt: Dels er der hensynet til forretningen, fx muligheden for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Dels opleves det uafhængigt af bundlinjen som en værdi at hjælpe andre. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011 CASE Quilts of Denmark i Vamdrup har 55 ansatte og producerer dyner og puder. Da Susi Larsen blev ansat som produktionsleder for fire år siden, mødte hun splittelse og højt fravær blandt medarbejderne. Vi havde bl.a. en med en del skavanker og meget fravær. Jeg tænkte: Hvordan kan vi fastholde hende i stedet for bare at lade stå til? Så jeg inviterede hende til en sygesamtale. Det kom der mange guldkorn ud af. Sygesamtalen blev begyndelsen på en større indsats. Virksomheden ind - førte fx jobrotation for at undgå, at medarbejderne blev slidt ned. Og medarbejdere, som er syge i længere tid, kommer nu forbi en gang om ugen for at bevare kontakten. Det er desuden blevet legalt at tage fri, når man har en øv-dag, forklarer Susi Larsen. Overskud til mere Næste skridt var at uddanne en medarbejder som mentor og tage mod ledige med alt fra piskesmæld til depression, mobning og traumer fra jobcentret i jobafprøvning. Vores største succes var en ung pige, som led af angst. Hun krøb langs væggene, men vi ville lykkes med det. I dag er hun ansat i fleksjob og superglad. Hun får stadig angstanfald, men er tryg her og kan håndtere det, slutter Susi Larsen. Læs mere på

5 Hvordan skaber socialt ansvar værdi? Hvordan skaber socialt ansvar værdi for virksomheden og for samfundet? Det var spørgsmålet, som det hele drejede sig om, da VFSA, Vinsa og CABI den 23. juni 2011 indbød offentlige og private virksomheder, forskere, samarbejdspartnere og arbejdsmarkedets parter til tænketank. Tænketanken var den foreløbige kulmination på det arbejde, som VFSA, Vinsa og CABI i fællesskab havde gjort fra årets start for at blive klogere på, hvordan social ansvarlighed og god forretningsdrift kan spille sammen. Som et resultat af tænketanken samlede VFSA og Vinsa to sæt af anbefalinger et fra Vinsa til virksomheder og et fra VFSA til politikere: Anbefalingerne fra Vinsa skal hjælpe virksomheder til i dagligdagen at tage et socialt ansvar. Du kan læse anbefalingerne her i pjecen. Tips til at komme videre! Få råd og svar på spørgsmål som: Hvad nu, hvis en medarbejder er syg gennem længere tid? Hvad nu, hvis en medarbejder skal være mentor? Hvad nu, hvis en medarbejder har psykiske problemer? Besøg Anbefalingerne fra VFSA leverer idéer til, hvordan politikerne kan skabe rammer, der gør social ansvarlighed til et konkurrenceparameter. Se mere på Mere end 400 virksomheder gav input Op til tænketanken gav mere end 400 virksomheder fra hele landet, fra alle brancher og i alle størrelser deres mening til kende i en meningsmåling om, hvordan socialt ansvar kan og bør skabe værdi. Meningsmålingen afslørede bl.a., at kun de færreste virksomheder i dag stiller krav til deres underleverandører om at vise socialt ansvar i deres nærmiljø. Kun fem procent stiller krav til underleverandører om at rekruttere medarbejdere med anden etnisk baggrund, mens seks procent forventer, at underleverandører håndterer stress blandt sine medarbejdere. De beskedne krav om socialt ansvar i nærmiljøet står i kontrast til de markante krav, som virksomheder stiller til underleverandører globalt set, og som landets store virksomheder redegør for i såkaldte CSR-regnskaber. Det gælder fx krav om, at underleverandører ikke benytter sig af børnearbejde i produktionen i 3. verdenslande. Rundt omkring på disse sider bliver du præsenteret for flere tankevækkende resultater fra målingen.

6 VFSA anbefaler Sæt social ansvarlighed på dagsordenen over for underleverandører. Som virksomhed kan I være med til at sætte social ansvarlighed på dagsordenen hos jeres faste underleverandører. Hvis I selv arbejder med social ansvarlighed, og det falder naturligt i forhold til opgaven, kan I tage emnet op i dialogen med underleverandørerne. Eksempelvis kan I i standardkontrakter fortælle, at social ansvarlighed er en grundlæggende værdi i jeres virksomhed, som I også værdsætter hos underleverandører. Social ansvarlighed kan i den forbindelse defineres som: 3 Forebyggelse Ved hjælp af godt og sikkert arbejdsmiljø kan du undgå, at dine medarbejdere slides ned og kommer til skade. 3 Fastholdelse Med en bevidst indsats kan du fastholde gode medarbejdere, som er ramt af fx krise, stress, sygdom eller nedsat arbejdsevne. 3 Indslusning Via praktik, midlertidig tilskuds-ansættelse eller ordinært job kan du åbne dørene for personer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Fx personer med handicap, udsatte unge, tidligere kriminelle og personer med anden etnisk baggrund. FAKTA Fem procent stiller krav til sine underleverandører om at rekruttere medarbejdere med anden etnisk baggrund, mens seks procent forventer, at underleverandørerne håndterer stress blandt sine medarbejdere. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011

7 Social ansvarlighed er en rejse Hos McDonald s er arbejdet med social ansvarlighed vokset frem skridt for skridt. CASE Vi startede med integration af unge med anden etnisk baggrund, siden besluttede vi at arbejde bredere med mangfoldighed, fortæller HRdirektør Lise-Lotte Helms-Olesen og uddyber: I dag har to procent af vores medarbejdere et handicap, 15 procent har anden etnisk baggrund, mens 48 procent af lederne er kvinder. Mod på mere I følge Lise-Lotte Helms-Olesen gav det mod på mere, da McDonald s vandt MIA-prisen for mangfoldighed i 2009: Vi forsøgte os med at ansætte tidligere kriminelle unge, og det gik godt. Nu samarbejder vi med LEV om uddannelse af udviklingshæmmede, og senest også med Danske Døves Landsforbund. Det har været en rejse, og vi får mere og mere ud af det. Først og fremmest forretning Lise-Lotte Helms-Olesen forklarer, at virksomhedens mangfoldighed både giver meget personligt til cheferne ude i restauranterne, og at det er en god ide rent forretningsmæssigt: Vi har brug for et stort antal gode servicemedarbejdere, og det giver ingen mening at sortere nogle fra på forhånd, siger HR-direktøren, der også med glæde noterer sig, at medarbejdernes stolthed er steget med mere end 10 procent de sidste fire år, og at arbejdet med social ansvarlighed tillægges stor betydning internt. Se mere på

8 HR vendte fraværskulturen Sølvsten Biler havde årlige udgifter i millionklassen på grund af fravær. En gennemgribende HR-strategi vendte skuden. FAKTA Mere end tre ud af fire virksomheder har ansat personer med nedsat arbejdsevne, men langt under halvdelen af virksomhederne modtager tilskud til det fra det offentlige. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011 CASE Ejer og leder af Sølvsten Biler Svante Kragh Jensen fortæller, at finanskrisen gjorde ondt: I 2009 fik vi virkelig tæsk og var nødt til at aftale løntilbageholdenhed med medarbejderne. Desværre eksploderede fraværet til over 10 procent, forklarer han. Fraværet kostede årligt over 1,2 millioner lønkroner for virksomheden, som ligger i Viborg og har 56 ansatte. Og det satte sig spor i hverdagen: Der var telefoner, som ikke blev taget, og reservedele, som ikke blev bestilt hjem. Samtidig stressede det medarbejderne. Fra passiv til aktiv Svante Kragh Jensen nåede frem til, at problemet var kulturen på virksomheden: Vi havde en fraværskultur. Når medarbejderne var fraværende, var der ingen systematisk reaktion fra virksomhedens side, husker han. En gennemgribende HR-strategi med muligheds- og trivselssamtaler, MUS og en sygefraværspolitik skabte en turn around. Jobcentret hjalp med fraværsanalyser og trivselsmåling. I dag tager vi fat i medarbejderne ved sygdom og fravær og nurser om dem. Vi har også fået overskud til at tage ledige fra jobcentret i praktik, og vi har ansatte i fleksjob, fortæller Svante Kragh Jensen. Se mere på

9 Vinsa anbefaler Sådan kommer du i gang med socialt ansvar. 3 Gå forrest som leder Vis et godt eksempel og skab en positiv fortælling om, hvordan arbejdet med social ansvarlighed støtter op om jeres mål og strategier, fx ved at skabe sammenhold, engagement og tryghed. 3 Start i det små Begynd med udfordringer, som passer til jeres udgangspunkt. Tag eventuelt fat på det interne, før I begynder med det eksterne sociale ansvar fx hvis I har højt fravær, konflikter eller dårlig trivsel. 3 Lær af andre Mange har været nybegyndere før jer, og I behøver ikke at opfinde alle svarene selv. Få gode råd hos Vinsa eller CABI og find inspiration på socialtengagement.dk, inden I tager hul på opgaven. 3 Få medarbejdernes opbakning Medarbejderne står med opgaven i hverdagen, når I åbner dørene for personer, som kræver ekstra støtte. Det skal de være med på. 3 Brug mentorer og forbered introduktionen Personer, som har været ledige eller sygemeldte i længere tid, har ofte brug for ekstra støtte i starten på en arbejdsplads. Det kan mentorer og en plan for introduktionen hjælpe med til. 3 Sæt mål og følg op Aftal klare mål internt, med jobcentret og med den ledige, når I åbner op for kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte i arbejdsprøvning og løntilskudsjob. Aftal fra starten, hvordan I følger op undervejs. 3 Det lykkes ikke hver gang Lad jer ikke slå ud, hvis jeres første forsøg med at hjælpe udsatte medarbejdere eller ledige ikke fører til det ønskede mål. Lær af det og kom op på hesten igen. FAKTA 40 procent har gjort en særlig indsats for at rekruttere langtidsledige, mens 10 procent har gjort en særlig indsats for at rekruttere personer med misbrugsproblemer. 13 procent har gjort en særlig indsats for hjemvendte soldater. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011

10 Kommuner kræver social ansvarlighed Mange af landets kommuner stiller i dag krav til leverandørerne om social ansvarlighed. Det er konklusionen på en kortlægning blandt landets kommuner, som CABI har foretaget for VFSA. Kortlægningen viser, at mere end halvdelen af landets kommuner gør brug af de såkaldte sociale klausuler de stiller med andre ord krav om, at virksomhederne tager et socialt ansvar, hvis de vil i betragtning til kommunens udliciterede opgaver. Kortlægningen viser desuden, at: 3 Kommunerne fokuserer i de sociale klausuler især på, at virksomhederne rummer langtidsledige, ledige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller tager mod elever, lærlinge og praktikanter. 3 Blandt de kommuner, som anvender sociale klausuler, stiller ca. hver anden krav om, at deres leverandører har personale- og arbejdsmiljøpolitikker. Tips til at komme videre! Få råd og svar på spørgsmål som: Hvad nu, hvis du skal have en ledig i praktik? Hvad nu, hvis en medarbejder vil udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden? Hvad nu, hvis en medarbejder har et alkoholproblem? Besøg 3 Mellem hver tredje og hver fjerde af de kommuner, som anvender sociale klausuler, kræver, at deres leverandører har en etnisk ligestillingspolitik, gode adgangsforhold for personer med handicap eller forpligter sig på at samarbejde med jobcentret om syge medarbejdere. 3 Mere end halvdelen af de kommuner, der endnu ikke anvender sociale klausuler, overvejer at gå i gang med det. Læs mere på Mangfoldighed viser sig på bundlinjen i ISS Kilde: ISS hjemmeside Mangfoldighed betaler sig, viser en omfattende undersøgelse gennemført af konsulenthuset PwC for ISS. Indtjeningen er markant højere i teams, der er sammensat af medarbejdere med forskelligt køn, kulturel baggrund og alder. Undersøgelsen er den første danske af sin art, der måler direkte på sammenhængen imellem mangfoldighed og virksomheders indtjening. PwC s undersøgelse for ISS viser, at teams med en mangfoldig sammensætning tjener 3,7 procentpoint mere til virksomheden end ikke-mangfoldige teams. Med en omsætning i 2009 på mere end 3,7 mia. kr. og 259 mio. kr. i indtjening betyder det et stort økonomisk potentiale. Undersøgelsen omfatter flere end ISS-medarbejdere. PwC har målt på, hvor meget de enkelte teams bidrager til bundlinjen. Et team er mangfoldigt, når det består af maksimalt 70 procent af samme alder, køn og etnicitet. Den bedre indtjening på mangfoldige teams skyldes primært lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed. Overraskende viser undersøgelsen, at mangfoldige teams har lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed, ligesom de scorer højere på udbytte af uddannelse og ledelse. Undersøgelsen viser også, at jo mere mangfoldigt et team er, jo højere er indtjeningen.

11 Socialt ansvar er en naturlig del af virksomheden Falcks mission er at hjælpe mennesker i nød og forebygge skader. CASE I Greve sætter Falcks projekt Brandkadetter udsatte unge på den rigtige side af brandslangen. I Lyngby drives et virksomhedscenter i samarbejde med kommunen. Og på autoredderuddannelsen kommer halvdelen af deltagerne fra udsatte grupper, fx unge med plettet straffeattest og hjemvendte tilskadekomne soldater. Vores medarbejdere har social ansvarlighed som en personlig værdi, som de bærer med ind i Falck. Når vi tager et socialt ansvar, giver det stolthed og følelsen af at gøre en forskel, forklarer HR-chef Lise Pagh. Godt for forretningen Som privat virksomhed skal indsatsen understøtte forretningen, fortsætter Lise Pagh og fortæller, at social ansvarlighed i stigende grad kan afgøre om Falck får en opgave eller ej: Flere og flere kommuner stiller krav til os, når vi byder ind på opgaver. Nogle kommuner spørger blot til antallet af elever og praktikanter, mens andre stiller meget specifikke krav eksempelvis omkring medarbejdersammensætning. Der er samfundsmæssig god fornuft i, at kommunerne stimulerer virksomhedernes sociale ansvar. Men virksomhedernes muligheder for at leve op til kravene er størst, hvis kravene ikke defineres for snævert, mener Lise Pagh og fortsætter: Vi forventer at se flere af disse krav fra Udbudsdanmark. Og det har vi det fint med. Vi både kan og vil godt leve op til dem. Se mere på

12 Design: manometer.dk Hvad er gevinsterne ved at åbne dørene og udvise socialt engagement? 3 I får gode og loyale medarbejdere på sigt. 3 Det styrker sammenholdet i virksomheden, når I oplever, at I er fælles om at hjælpe andre. 3 Medarbejderne bliver stolte af deres virksomhed. 3 Det styrker jeres image og konkurrenceevne socialt ansvar har betydning for nye samarbejdspartnere, investorer, lokalsamfund, myndigheder og medarbejdere. 3 Socialt ansvar kan gøre det muligt at fordele opgaverne anderledes og aflaste de øvrige medarbejdere. 3 Det giver plus på den personlige bundlinje: Det er en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre til at blomstre op. 3 Engagerede medarbejdere får mulighed for at udtrykke socialt engagement på arbejdspladsen. 3 Det skaber tryghed blandt de ansatte, når de ser, hvor rummelig virksomheden er. 3 Når du gør en medarbejder eller leder til mentor, giver du samtidig personen det bedst tænkelige lederkursus i at motivere og håndtere relationer. VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar rådgiver beskæftigelsesministeren om det rummelige arbejdsmarked og sætter virksomhedernes sociale ansvar på dagsordenen i den offentlige debat. Vinsa - Virksomhedsnetværk for socialt ansvar er virksomhedernes netværk. Her kan du få personlig sparring og erfaringsudveksling med andre virksomheder. CABI Center for Aktiv Beskæftigelses - Indsats er jobcentrenes og virksomhedernes videnscenter. Her kan du få detaljeret viden om værktøjer, gode erfaringer og lovgivning. Find værktøjerne gode råd, politikker, links, lovstof m.m. til at folde det sociale ansvar ud i praksis.

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva indhold 04 06 07 10 12 14 31 Forord Mangfoldighed er

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet

Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet Efterværn gør en forskel Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet 1 Indhold Efterværn gør en forskel 3 Mål og metode 4 Om efterværn 5 Afprøvning af efterværns-metoder 6 Efterværn

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere