Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR"

Transkript

1 Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

2 FAKTA Hver femte ung har 10 år efter folkeskolen ingen yderligere uddannelse. Hver dag melder danskere sig syge fra arbejde, og virksomhederne udbetaler årligt ca. 20 milliarder kroner i løn til de sygemeldte. Kun knap hver tredje person med et større handicap er i beskæftigelse.

3 Vær med til at løse samfundets sociale udfordringer og få konkurrencefordele ud af det! Det danske samfund står over for en række sociale udfordringer, som kun kan løses med virksomhedernes hjælp. Det gælder bl.a.: 3 Alt for mange unge får ikke en uddannelse og rustes ikke til arbejdsmarkedet. 3 Alt for mange medarbejdere går ned med stress og mister deres job og livskvalitet. 3 Alt for mange personer med handicap får ikke et job. Virksomheder både kan og skal være med til at løse disse udfordringer, og mange er det allerede. I denne pjece giver vi dig nogle gode råd og eksempler på, hvordan din virksomhed også kan gøre en forskel. Når du som leder sætter social ansvarlighed på dagsordenen i din virksomhed, skaber det ikke kun værdi for vores fælles samfund. Flere og flere undersøgelser viser, at det også gavner din virksomhed! Undersøgelserne viser fx, at social ansvarlighed tiltrækker talenter, gør medarbejderne mere tilfredse og skaber sammenhold i organisationen. Mangfoldighed kan endda direkte aflæses på bundlinjen, viser en undersøgelse fra ISS, som du kan læse om i denne pjece. Vi tror på, at CSR og social ansvarlighed mere og mere vil blive et konkurrenceparameter. Aller ede i dag oplever vi, at det offentlige i stigende grad stiller krav til virksomhederne om social ansvarlighed i forbindelse med udbud og indkøb. Vi håber, at denne pjece kan inspirere dig til at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i din virksomhed. God arbejdslyst! Maarten van Engeland VFSA Virksomhedsforum for Socialt Ansvar Kurt Holm Nielsen Vinsa Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar Mette Rønnau CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

4 Det løfter os alle sammen lidt Social ansvarlighed var med til at skabe sammenhold. FAKTA To motiver for at gøre en særlig social indsats vejer stort set lige tungt: Dels er der hensynet til forretningen, fx muligheden for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Dels opleves det uafhængigt af bundlinjen som en værdi at hjælpe andre. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011 CASE Quilts of Denmark i Vamdrup har 55 ansatte og producerer dyner og puder. Da Susi Larsen blev ansat som produktionsleder for fire år siden, mødte hun splittelse og højt fravær blandt medarbejderne. Vi havde bl.a. en med en del skavanker og meget fravær. Jeg tænkte: Hvordan kan vi fastholde hende i stedet for bare at lade stå til? Så jeg inviterede hende til en sygesamtale. Det kom der mange guldkorn ud af. Sygesamtalen blev begyndelsen på en større indsats. Virksomheden ind - førte fx jobrotation for at undgå, at medarbejderne blev slidt ned. Og medarbejdere, som er syge i længere tid, kommer nu forbi en gang om ugen for at bevare kontakten. Det er desuden blevet legalt at tage fri, når man har en øv-dag, forklarer Susi Larsen. Overskud til mere Næste skridt var at uddanne en medarbejder som mentor og tage mod ledige med alt fra piskesmæld til depression, mobning og traumer fra jobcentret i jobafprøvning. Vores største succes var en ung pige, som led af angst. Hun krøb langs væggene, men vi ville lykkes med det. I dag er hun ansat i fleksjob og superglad. Hun får stadig angstanfald, men er tryg her og kan håndtere det, slutter Susi Larsen. Læs mere på

5 Hvordan skaber socialt ansvar værdi? Hvordan skaber socialt ansvar værdi for virksomheden og for samfundet? Det var spørgsmålet, som det hele drejede sig om, da VFSA, Vinsa og CABI den 23. juni 2011 indbød offentlige og private virksomheder, forskere, samarbejdspartnere og arbejdsmarkedets parter til tænketank. Tænketanken var den foreløbige kulmination på det arbejde, som VFSA, Vinsa og CABI i fællesskab havde gjort fra årets start for at blive klogere på, hvordan social ansvarlighed og god forretningsdrift kan spille sammen. Som et resultat af tænketanken samlede VFSA og Vinsa to sæt af anbefalinger et fra Vinsa til virksomheder og et fra VFSA til politikere: Anbefalingerne fra Vinsa skal hjælpe virksomheder til i dagligdagen at tage et socialt ansvar. Du kan læse anbefalingerne her i pjecen. Tips til at komme videre! Få råd og svar på spørgsmål som: Hvad nu, hvis en medarbejder er syg gennem længere tid? Hvad nu, hvis en medarbejder skal være mentor? Hvad nu, hvis en medarbejder har psykiske problemer? Besøg Anbefalingerne fra VFSA leverer idéer til, hvordan politikerne kan skabe rammer, der gør social ansvarlighed til et konkurrenceparameter. Se mere på Mere end 400 virksomheder gav input Op til tænketanken gav mere end 400 virksomheder fra hele landet, fra alle brancher og i alle størrelser deres mening til kende i en meningsmåling om, hvordan socialt ansvar kan og bør skabe værdi. Meningsmålingen afslørede bl.a., at kun de færreste virksomheder i dag stiller krav til deres underleverandører om at vise socialt ansvar i deres nærmiljø. Kun fem procent stiller krav til underleverandører om at rekruttere medarbejdere med anden etnisk baggrund, mens seks procent forventer, at underleverandører håndterer stress blandt sine medarbejdere. De beskedne krav om socialt ansvar i nærmiljøet står i kontrast til de markante krav, som virksomheder stiller til underleverandører globalt set, og som landets store virksomheder redegør for i såkaldte CSR-regnskaber. Det gælder fx krav om, at underleverandører ikke benytter sig af børnearbejde i produktionen i 3. verdenslande. Rundt omkring på disse sider bliver du præsenteret for flere tankevækkende resultater fra målingen.

6 VFSA anbefaler Sæt social ansvarlighed på dagsordenen over for underleverandører. Som virksomhed kan I være med til at sætte social ansvarlighed på dagsordenen hos jeres faste underleverandører. Hvis I selv arbejder med social ansvarlighed, og det falder naturligt i forhold til opgaven, kan I tage emnet op i dialogen med underleverandørerne. Eksempelvis kan I i standardkontrakter fortælle, at social ansvarlighed er en grundlæggende værdi i jeres virksomhed, som I også værdsætter hos underleverandører. Social ansvarlighed kan i den forbindelse defineres som: 3 Forebyggelse Ved hjælp af godt og sikkert arbejdsmiljø kan du undgå, at dine medarbejdere slides ned og kommer til skade. 3 Fastholdelse Med en bevidst indsats kan du fastholde gode medarbejdere, som er ramt af fx krise, stress, sygdom eller nedsat arbejdsevne. 3 Indslusning Via praktik, midlertidig tilskuds-ansættelse eller ordinært job kan du åbne dørene for personer, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Fx personer med handicap, udsatte unge, tidligere kriminelle og personer med anden etnisk baggrund. FAKTA Fem procent stiller krav til sine underleverandører om at rekruttere medarbejdere med anden etnisk baggrund, mens seks procent forventer, at underleverandørerne håndterer stress blandt sine medarbejdere. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011

7 Social ansvarlighed er en rejse Hos McDonald s er arbejdet med social ansvarlighed vokset frem skridt for skridt. CASE Vi startede med integration af unge med anden etnisk baggrund, siden besluttede vi at arbejde bredere med mangfoldighed, fortæller HRdirektør Lise-Lotte Helms-Olesen og uddyber: I dag har to procent af vores medarbejdere et handicap, 15 procent har anden etnisk baggrund, mens 48 procent af lederne er kvinder. Mod på mere I følge Lise-Lotte Helms-Olesen gav det mod på mere, da McDonald s vandt MIA-prisen for mangfoldighed i 2009: Vi forsøgte os med at ansætte tidligere kriminelle unge, og det gik godt. Nu samarbejder vi med LEV om uddannelse af udviklingshæmmede, og senest også med Danske Døves Landsforbund. Det har været en rejse, og vi får mere og mere ud af det. Først og fremmest forretning Lise-Lotte Helms-Olesen forklarer, at virksomhedens mangfoldighed både giver meget personligt til cheferne ude i restauranterne, og at det er en god ide rent forretningsmæssigt: Vi har brug for et stort antal gode servicemedarbejdere, og det giver ingen mening at sortere nogle fra på forhånd, siger HR-direktøren, der også med glæde noterer sig, at medarbejdernes stolthed er steget med mere end 10 procent de sidste fire år, og at arbejdet med social ansvarlighed tillægges stor betydning internt. Se mere på

8 HR vendte fraværskulturen Sølvsten Biler havde årlige udgifter i millionklassen på grund af fravær. En gennemgribende HR-strategi vendte skuden. FAKTA Mere end tre ud af fire virksomheder har ansat personer med nedsat arbejdsevne, men langt under halvdelen af virksomhederne modtager tilskud til det fra det offentlige. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011 CASE Ejer og leder af Sølvsten Biler Svante Kragh Jensen fortæller, at finanskrisen gjorde ondt: I 2009 fik vi virkelig tæsk og var nødt til at aftale løntilbageholdenhed med medarbejderne. Desværre eksploderede fraværet til over 10 procent, forklarer han. Fraværet kostede årligt over 1,2 millioner lønkroner for virksomheden, som ligger i Viborg og har 56 ansatte. Og det satte sig spor i hverdagen: Der var telefoner, som ikke blev taget, og reservedele, som ikke blev bestilt hjem. Samtidig stressede det medarbejderne. Fra passiv til aktiv Svante Kragh Jensen nåede frem til, at problemet var kulturen på virksomheden: Vi havde en fraværskultur. Når medarbejderne var fraværende, var der ingen systematisk reaktion fra virksomhedens side, husker han. En gennemgribende HR-strategi med muligheds- og trivselssamtaler, MUS og en sygefraværspolitik skabte en turn around. Jobcentret hjalp med fraværsanalyser og trivselsmåling. I dag tager vi fat i medarbejderne ved sygdom og fravær og nurser om dem. Vi har også fået overskud til at tage ledige fra jobcentret i praktik, og vi har ansatte i fleksjob, fortæller Svante Kragh Jensen. Se mere på

9 Vinsa anbefaler Sådan kommer du i gang med socialt ansvar. 3 Gå forrest som leder Vis et godt eksempel og skab en positiv fortælling om, hvordan arbejdet med social ansvarlighed støtter op om jeres mål og strategier, fx ved at skabe sammenhold, engagement og tryghed. 3 Start i det små Begynd med udfordringer, som passer til jeres udgangspunkt. Tag eventuelt fat på det interne, før I begynder med det eksterne sociale ansvar fx hvis I har højt fravær, konflikter eller dårlig trivsel. 3 Lær af andre Mange har været nybegyndere før jer, og I behøver ikke at opfinde alle svarene selv. Få gode råd hos Vinsa eller CABI og find inspiration på socialtengagement.dk, inden I tager hul på opgaven. 3 Få medarbejdernes opbakning Medarbejderne står med opgaven i hverdagen, når I åbner dørene for personer, som kræver ekstra støtte. Det skal de være med på. 3 Brug mentorer og forbered introduktionen Personer, som har været ledige eller sygemeldte i længere tid, har ofte brug for ekstra støtte i starten på en arbejdsplads. Det kan mentorer og en plan for introduktionen hjælpe med til. 3 Sæt mål og følg op Aftal klare mål internt, med jobcentret og med den ledige, når I åbner op for kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte i arbejdsprøvning og løntilskudsjob. Aftal fra starten, hvordan I følger op undervejs. 3 Det lykkes ikke hver gang Lad jer ikke slå ud, hvis jeres første forsøg med at hjælpe udsatte medarbejdere eller ledige ikke fører til det ønskede mål. Lær af det og kom op på hesten igen. FAKTA 40 procent har gjort en særlig indsats for at rekruttere langtidsledige, mens 10 procent har gjort en særlig indsats for at rekruttere personer med misbrugsproblemer. 13 procent har gjort en særlig indsats for hjemvendte soldater. Meningsmåling Epinion, blandt 403 virksomheder Maj 2011

10 Kommuner kræver social ansvarlighed Mange af landets kommuner stiller i dag krav til leverandørerne om social ansvarlighed. Det er konklusionen på en kortlægning blandt landets kommuner, som CABI har foretaget for VFSA. Kortlægningen viser, at mere end halvdelen af landets kommuner gør brug af de såkaldte sociale klausuler de stiller med andre ord krav om, at virksomhederne tager et socialt ansvar, hvis de vil i betragtning til kommunens udliciterede opgaver. Kortlægningen viser desuden, at: 3 Kommunerne fokuserer i de sociale klausuler især på, at virksomhederne rummer langtidsledige, ledige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller tager mod elever, lærlinge og praktikanter. 3 Blandt de kommuner, som anvender sociale klausuler, stiller ca. hver anden krav om, at deres leverandører har personale- og arbejdsmiljøpolitikker. Tips til at komme videre! Få råd og svar på spørgsmål som: Hvad nu, hvis du skal have en ledig i praktik? Hvad nu, hvis en medarbejder vil udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden? Hvad nu, hvis en medarbejder har et alkoholproblem? Besøg 3 Mellem hver tredje og hver fjerde af de kommuner, som anvender sociale klausuler, kræver, at deres leverandører har en etnisk ligestillingspolitik, gode adgangsforhold for personer med handicap eller forpligter sig på at samarbejde med jobcentret om syge medarbejdere. 3 Mere end halvdelen af de kommuner, der endnu ikke anvender sociale klausuler, overvejer at gå i gang med det. Læs mere på Mangfoldighed viser sig på bundlinjen i ISS Kilde: ISS hjemmeside Mangfoldighed betaler sig, viser en omfattende undersøgelse gennemført af konsulenthuset PwC for ISS. Indtjeningen er markant højere i teams, der er sammensat af medarbejdere med forskelligt køn, kulturel baggrund og alder. Undersøgelsen er den første danske af sin art, der måler direkte på sammenhængen imellem mangfoldighed og virksomheders indtjening. PwC s undersøgelse for ISS viser, at teams med en mangfoldig sammensætning tjener 3,7 procentpoint mere til virksomheden end ikke-mangfoldige teams. Med en omsætning i 2009 på mere end 3,7 mia. kr. og 259 mio. kr. i indtjening betyder det et stort økonomisk potentiale. Undersøgelsen omfatter flere end ISS-medarbejdere. PwC har målt på, hvor meget de enkelte teams bidrager til bundlinjen. Et team er mangfoldigt, når det består af maksimalt 70 procent af samme alder, køn og etnicitet. Den bedre indtjening på mangfoldige teams skyldes primært lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed. Overraskende viser undersøgelsen, at mangfoldige teams har lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed, ligesom de scorer højere på udbytte af uddannelse og ledelse. Undersøgelsen viser også, at jo mere mangfoldigt et team er, jo højere er indtjeningen.

11 Socialt ansvar er en naturlig del af virksomheden Falcks mission er at hjælpe mennesker i nød og forebygge skader. CASE I Greve sætter Falcks projekt Brandkadetter udsatte unge på den rigtige side af brandslangen. I Lyngby drives et virksomhedscenter i samarbejde med kommunen. Og på autoredderuddannelsen kommer halvdelen af deltagerne fra udsatte grupper, fx unge med plettet straffeattest og hjemvendte tilskadekomne soldater. Vores medarbejdere har social ansvarlighed som en personlig værdi, som de bærer med ind i Falck. Når vi tager et socialt ansvar, giver det stolthed og følelsen af at gøre en forskel, forklarer HR-chef Lise Pagh. Godt for forretningen Som privat virksomhed skal indsatsen understøtte forretningen, fortsætter Lise Pagh og fortæller, at social ansvarlighed i stigende grad kan afgøre om Falck får en opgave eller ej: Flere og flere kommuner stiller krav til os, når vi byder ind på opgaver. Nogle kommuner spørger blot til antallet af elever og praktikanter, mens andre stiller meget specifikke krav eksempelvis omkring medarbejdersammensætning. Der er samfundsmæssig god fornuft i, at kommunerne stimulerer virksomhedernes sociale ansvar. Men virksomhedernes muligheder for at leve op til kravene er størst, hvis kravene ikke defineres for snævert, mener Lise Pagh og fortsætter: Vi forventer at se flere af disse krav fra Udbudsdanmark. Og det har vi det fint med. Vi både kan og vil godt leve op til dem. Se mere på

12 Design: manometer.dk Hvad er gevinsterne ved at åbne dørene og udvise socialt engagement? 3 I får gode og loyale medarbejdere på sigt. 3 Det styrker sammenholdet i virksomheden, når I oplever, at I er fælles om at hjælpe andre. 3 Medarbejderne bliver stolte af deres virksomhed. 3 Det styrker jeres image og konkurrenceevne socialt ansvar har betydning for nye samarbejdspartnere, investorer, lokalsamfund, myndigheder og medarbejdere. 3 Socialt ansvar kan gøre det muligt at fordele opgaverne anderledes og aflaste de øvrige medarbejdere. 3 Det giver plus på den personlige bundlinje: Det er en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre til at blomstre op. 3 Engagerede medarbejdere får mulighed for at udtrykke socialt engagement på arbejdspladsen. 3 Det skaber tryghed blandt de ansatte, når de ser, hvor rummelig virksomheden er. 3 Når du gør en medarbejder eller leder til mentor, giver du samtidig personen det bedst tænkelige lederkursus i at motivere og håndtere relationer. VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar rådgiver beskæftigelsesministeren om det rummelige arbejdsmarked og sætter virksomhedernes sociale ansvar på dagsordenen i den offentlige debat. Vinsa - Virksomhedsnetværk for socialt ansvar er virksomhedernes netværk. Her kan du få personlig sparring og erfaringsudveksling med andre virksomheder. CABI Center for Aktiv Beskæftigelses - Indsats er jobcentrenes og virksomhedernes videnscenter. Her kan du få detaljeret viden om værktøjer, gode erfaringer og lovgivning. Find værktøjerne gode råd, politikker, links, lovstof m.m. til at folde det sociale ansvar ud i praksis.

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud

Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud Opsamling på markedsanalyse med landets kommuner September 2011 Peter R. Frederiksen Asbjørn M. Brandt Halvdelen af landets kommuner anvender

Læs mere

Mangfoldighedens potentialer TEKSAM ÅRSDAG 2015. Skriv navn, titel Skriv sted, dato

Mangfoldighedens potentialer TEKSAM ÅRSDAG 2015. Skriv navn, titel Skriv sted, dato Mangfoldighedens potentialer TEKSAM ÅRSDAG 2015 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Side 2 Mette Rønnau Direktør Mail: mer@cabiweb.dk Mobilnr. 20 83 49 64 Side 3 Videns og netværkshuset Cabi Mission: At

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vinsa Virksomhedsnet Viborg

Vinsa Virksomhedsnet Viborg Vinsa Virksomhedsnet Viborg Årsmøde den 28. november, 2012 Vinsas overordnede fokus og sammenhæng til CSR Forebyggelse Fastholdelse Indslusning Nedbringelse af sygefravær Psykisk arbejdsmiljø Stress Familiepolitikker

Læs mere

Workshop: Et rummeligt arbejdsmarked og et godt arbejdsmiljø

Workshop: Et rummeligt arbejdsmarked og et godt arbejdsmiljø Workshop: Et rummeligt arbejdsmarked og et godt arbejdsmiljø Ella Petersen, seniorkonsulent Næstved, 8. november 2013 Ella Petersen Seniorkonsulent Mail: ep@cabiweb.dk Mobilnr. 51 97 78 45 Side 2 Lidt

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 31.10.2012 Side 1 Emner Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Det gør vi i CABI Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne Udfordringer

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Fakta om CSR People Prize

Fakta om CSR People Prize Fakta om CSR People Prize Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar der, for 4. år i træk, uddeler den eftertragtede CSR People Prize. De har i over ti år arbejdet på at indsluse og fastholde socialt

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! ALLE HAR TALENTER VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup Telefon 25 77 86

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Socialt ansvar på din virksomhed

Socialt ansvar på din virksomhed Socialt ansvar på din virksomhed Fremmer det sociale engagement og rummeligheden på arbejdsmarkedet Cabi er jobcentre og virksomheders partner i deres indsats for at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED!

VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! DELTAG I ET BANEBRYDENDE TALENTPROGRAM VI SØGER TALENTSPEJDERE PÅ JERES VIRKSOMHED! Udgivet af: Landsforeningen Talentspejderne Hagenstrupparken 11 8860 Ulstrup

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED SAMMEN OM MENTAL SUNDHED V. PROJEKTKOORDINATOR MARTHA MONRAD HANSEN 13. oktober 2016 Dagsorden 1. Hvorfor denne indsats? Baggrund Partnerskabets sammensætning Målgruppe 2. Hvad viser vores undersøgelser?

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største CSR-netværk. Alvorlig sygdom- Hør hvad virksomheden kan gøre!

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største CSR-netværk. Alvorlig sygdom- Hør hvad virksomheden kan gøre! VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største CSR-netværk Alvorlig sygdom- Hør hvad virksomheden kan gøre! Program 16.00-16.10 Velkomst v/ Charlotte Langhoff, leder af Kræftrådgivningen i Midtjylland og Annette

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Mangfoldighed og bundlinje Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Cranet HRM Konferencen 2012 Resultat! 3,7 %-point Kilde: Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity 3 ISS er mere end rengøring ISS er dansk -

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Virksomheder og jobcentre i tæt parløb skaber vækst og socialt ansvar

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Virksomheder og jobcentre i tæt parløb skaber vækst og socialt ansvar Virksomhedsforum for Socialt Ansvar Virksomheder og jobcentre i tæt parløb skaber vækst og socialt ansvar Virksomheder repræsenteret i VFSA www.vfsa.dk Så mange er på offentlige ydelser Ydelseskategori

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Break out session. Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar

Break out session. Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar Break out session Samfundsøkonomiske gevinster - Sæt tal på virksomhedernes sociale ansvar Sæt mål for virksomhedens sociale ansvar v. Sven A. Blomberg Formand for VFSA Virksomheder repræsenteret i VFSA

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Kom godt i gang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold

Kom godt i gang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold Guide til dig, der arbejder med CSR rapportering Kom godt i gang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold Inspiration og guide til større virksomheder, der skal rapportere om sociale

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Rum til flere hos IKEA

Rum til flere hos IKEA Rum til flere hos IKEA Partnerskab mellem Huset Venture Nordjylland og IKEA Aalborg skaber jobmuligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Huset Venture Nordjylland får en træningsplatform til

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere