Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre

2 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2014 Ordrenr: 00597

3 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 5 Vejen Kommunes værdier... 5 Lovgivning og målgruppe... 5 Kommunalt serviceniveau... 6 Rådgivningscenter for teknologi og hjælpemidler... 6 Særlige forhold... 6 Sektoransvar... 6 Terminale borgere Uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid efter lægelig vurdering... 6 Hjælpemidler til ferieophold... 6 Hjælpemidler ved flytning fra kommunen... 7 Hjælpemidler ved flytning til anden bolig i kommunen... 7 Sagsgangen... 7 Ansøgning... 7 Sagsbehandling... 7 Bisidder... 7 Afgørelse... 7 Klagemulighed... 8 Fritvalg... 8 Kvalitetsstandarder... 9 Genbrugshjælpemidler... 9 Kommunikationsteknologiske hjælpemidler Synshjælpemidler Sansedyner Forbrugsgoder Boligændringer Mindre Boligændringer - Stor Hjælpemidler udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og Trykaflastende hjælpemidler BASH - Hjælpemidler Arbejdsmiljøredskaber Differentierede sagsbehandlingstider... 31

4 Bilag, kort overblik over lovgrundlaget for vurderingen Servicelovens Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens Servicelovens Servicelovens 116 stk.1: Boligændringer Servicelovens 116 stk. 2+3: Frit valg på leverandør og materialer Servicelovens 116 stk. 4+5: Boligskift Sektoransvar

5 Generel information om kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne tager alle udgangspunkt i hverdagsrehabiliteringstanken og danner dermed grundlag for det serviceniveau, der ydes, i Vejen Kommune. Det er en betingelse for bevilling af hjælpemidler at borgeren ikke kan opnå at blive selvhjulpen gennem træning og der vil være behov for kompensation med et hjælpemiddel. Disse kvalitetsstandarder omhandler genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer efter servicelovens 112, 113 og 116. Formålet er at hjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne, samt medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Vejen Kommunes værdier Vejen Kommune har fokus på en helhedsorienteret indsats samt en rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Opgaveløsning tager udgangspunkt i kommunens værdier (nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed) samt borgerens individuelle behov. Afdelingen Social og Ældre løser opgaven med høj faglig kvalitet med fokus på at skabe sammenhæng og tryghed for borgeren og med udgangspunkt i den konkrete situation for borgerne. Lovgivning og målgruppe Følgende afsnit er udarbejdet på baggrund af Vejledning om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialministeriet, Vejledning nr. 7 til serviceloven 15/ Lovgivning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hjælpemidler bevilges efter servicelovens 112, og er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forbrugsgoder bevilges efter servicelovens 113, og er et produkt som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Boligændringer bevilges efter servicelovens 116, og boligændringen skal være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borger. For nærmere information se bilag om servicelovens 112, 113 og

6 Kommunalt serviceniveau Vejen kommune udleverer det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Vejen Kommune anvender genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Vejen Kommune udleverer erstatningshjælpemidler i forbindelse med reparationer, hvis Hjælpemiddeltemaet vurderer behovet herfor væsentligt og i det omfang det er muligt. Det vil sige hvis der er et lignende produkt på lager. Rådgivningscenter for teknologi og hjælpemidler Rådgivningscentret er et tilbud til borgeren om rådgivning og vejledning i hvad der findes af hjælpemidler, forbrugsgoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Rådgivningscentret har et showroom med udvalgte hjælpemidler, forbrugsgoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler. I Rådgivningscentret kan der efter en simpel sagsbehandling ifølge det kommunale serviceniveau, ske et udlån af udvalgte hjælpemidler. For nærmere information se under Kontakt info. Særlige forhold Sektoransvar Sektoransvarsprincippet handler om forskellige myndigheder der har forpligtigelse til at sikre og finansiere ydelser til borger i almindelighed. Social & Ældre Hjælpemiddelteamet har ansvaret for at levere ydelser indenfor servicelovens kapitel 21 Hjælpemidler og boligindretning til borgeren. Det vil sige at det kommer an på i hvilken sammenhæng borgeren søger om et hjælpemiddel, om det er Hjælpemiddelteamet der har sektoransvaret. Ønsker borgeren f.eks. at søge om hjælpemidler i forbindelse med sin arbejdsplads, eller forældre ønsker at søge om hjælpemidler til deres barn i skolen, ligger ansvaret og finansieringen af denne ydelse i en anden sektor. For nærmere information se bilag Sektoransvar. Terminale borgere Uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid efter lægelig vurdering Når Hjælpemiddelteamet modtager en ansøgning fra en terminal borger bliver borgeren prioriteret i forhold til den eventuelle venteliste, grundet livssituationen. Hjælpemidler til ferieophold Den kommune borgeren vælger at holde ferie i, skal sørge for at stille den personlige pleje til rådighed samt de hjælpemidler (Arbejdsmiljøredskaber) der måtte være behov for i den forbindelse. De hjælpemidler borgeren derudover måtte have brug for fra eget hjem, skal borgeren selv sørge for at medbringe, i det omfang det er muligt. 6

7 Vælger pårørende derimod at udføre den personlige pleje under ferieopholdet, skal bopælskommunen sørge for de nødvendige hjælpemidler hertil. Har ferien en varighed på mere end 7 dage og bopælskommunen vurderer behovet for hjælpemidler væsentlig, kan bopælskommunen udlevere hjælpemidlerne til borger. Har ferien en varighed på 7 dage eller mindre, skal borgeren selv leje hjælpemidlerne. Hjælpemidler ved flytning fra kommunen Ved flytning til anden kommune, skal borgeren selv sørge for at medbringe de udlånte hjælpemidler. Borgeren skal kontakte Hjælpemiddelteamet og informere om flytningen, så Hjælpemiddelteamet kan give tilflytterkommunen besked om returnering af hjælpemidlerne, når behovet ophører. Hjælpemidler ved flytning til anden bolig i kommunen Ved flytning til anden bolig i kommunen, skal borgeren selv sørge for at flytte de udlånte hjælpemidler. Borgeren skal kontakte Hjælpemiddelteamet og informere om flytningen, så Hjælpemiddelteamet kan revurdere behovet for de udlånte hjælpemidler. Sagsgangen Ansøgning For at komme i betragtning til hjælp skal der foreligge en ansøgning fra borgeren mundtligt eller skriftligt. Pårørende, læge og andre kan rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med borgeren. Sagsbehandling Sagsbehandlingen/indhentning af oplysninger på den konkrete ansøgning foregår som udgangspunkt i borgerens eget hjem. Ud fra en konkret individuel vurdering træffes en afgørelse om borgeren kan bevilges ansøgte hjælpemiddel. Bisidder Ved hjemmebesøget har borgeren ret til at have en bisidder med. Borgeren vælger selv, hvem der skal være bisidder. Dog kan bisidderen ikke være en medarbejder fra kommunen eller fra en af de private leverandører af hjælpen i hjemmet. Bisidderens rolle er at lytte, gøre notater og hjælpe borgeren. Afgørelse Hjælpemiddelteamet udarbejder en aktivitetsanalyse i samarbejde med borgeren, for at afdække eventuelle aktivitetsproblematikker i dagligdagen. Herefter vurderer Hjælpemiddelteamet ud fra foreliggende grundlag efter servicelovens kap. 21, hvorvidt borgeren er berettiget til ansøgte hjælpemiddel. 7

8 Klagemulighed Hvis borgeren er uenig med kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. Sagen vil herefter blive revurderet og fastholder Vejen Kommune afgørelsen, indbringes klagen til Ankestyrelsen. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard, om det er muligt at klage over Vejen Kommunes afgørelse. Fritvalg Hvis borgeren bliver bevilget et hjælpemiddel i henhold til serviceloven, har borgeren mulighed for at benytte fritvalgsordningen, som omfatter frit valg af hjælpemidler og leverandør af hjælpemidlet. Vejen kommune vil bevilge borgeren det bedst egnede og billigste hjælpemiddel til at kompensere for borgerens funktionsnedsættelse. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard om det ansøgte er omfattet af frit valg af leverandør. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112 og Servicelovens 116 stk. 2+3: Frit valg på leverandør og materialer Information kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Social og Ældre Hjælpemiddelteamet 8

9 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et genbrugshjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et genbrugshjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Genbrugshjælpemidler kan være: Aktive kørestole, komfortkørestole, el-kørestole, trehjulet cykler, arbejdsstole/ståstøttestole med centralbremse mm. *Sansedyner eller lign produkter samt syn og kommunikationshjælpemidler er også genbrugshjælpemidler, som er beskrevet i særskilte kvalitetsstandarder. Målgruppe Formål Ydelse For at kunne få bevilget genbrugshjælpemidler, skal følgende kriterier være opfyldt: borgeren skal have en fysisk eller psykisk varig nedsat funktionsevne hjælpemidlet skal kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne hjælpemidlet skal være en væsentlig lettelse i dagligdagen hjælpemidlet er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv For nærmere information se bilag Servicelovens 112. Genbrugshjælpemidlet skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, i de daglige aktiviteter. Herunder indkøb, madlavning, transport mm. I Vejen kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Leverandør Genbrugshjælpemidler leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Fritvalg Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens

10 Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Borgeren har ansvaret for at genbrugshjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Det vil sige at borgeren selv er ansvarlig for almindelig vedligehold af genbrugshjælpemidlet, herunder punktering, første årlige udskiftning af dæk og slanger, udskiftning af pærer, pumpning af dæk mm. Ved behov for reparation af genbrugshjælpemidlet kan Hjælpemiddelservice Vejen kontaktes på Det er også muligt at aflevere genbrugshjælpemidlet til Hjælpemiddelservice, efter telefonisk aftale med Hjælpemiddelservice Vejen. Hvis genbrugshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny ved Hjælpemiddelteamet. Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis genbrugshjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt September

11 Kommunikationsteknologiske hjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et kommunikationsteknologi sk hjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et kommunikationsteknologisk hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet til at hjælpe borgeren i forbindelse med at læse, skrive mm. Kommunikationsteknologiske hjælpemidler kan være; talemaskiner, oplæsningsprogrammer, staveprogrammer og specielle tastaturer. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Frit Valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Formålet med kommunikationsteknologiske hjælpemidler er at understøtte borgeren i at kunne læse, skrive og kommunikere via teknologiske hjælpemidler. Kommunikationsteknologiske hjælpemidler ydes som udlån af Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg står for levering af de kommunikationsteknologiske hjælpemidler. Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af kommunikationsteknologiske hjælpemidler. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Borgeren har ansvaret for at det kommunikationsteknologiske hjælpemiddel benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Ved behov for reparation af et kommunikationsteknologisk hjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr I de tilfælde, hvor det er muligt, udleverer Center for Kommunikation & Hjælpemidler et erstatningshjælpemiddel. Hvis det kommunikationsteknologiske hjælpemiddel ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg har en sagsbehandlingstid på op til 5 måneder. 11

12 Klagemulighed Revurdering Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager behovsafdækning og afprøvning af de kommunikationsteknologiske hjælpemidler sagsfremstillingen sendes til Hjælpemiddelteamet, som foretager den juridiske afgørelse hvis der er tale om et produkt, program, eller app som kan købes i almindelige handel, herunder internethandel skal borger som udgangspunkt betale hele eller 50 % af anskaffelsesprisen. For nærmere information se bilag Servicelovens 113 der kan normalt ikke ydes støtte til kommunikationsteknologiske hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg, hvis hjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt September

13 Synshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er et synshjælpemiddel? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et synshjælpemiddel er et produkt der er fremstillet til at hjælpe borgeren i forbindelse med at læse, se tv mm. Synshjælpemidler kan være: CCTV(forstørrelsesskærm), luplampe, tv-briller, oplæsnings- og forstørrelsesprogrammer. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Formålet med synshjælpemidlerne er, at understøtte borgeren i at foretage daglige aktiviteter som f.eks. foretage indkøb, læse breve og andre dokumenter, se tv og benytte internettet mv. Synshjælpemidlerne ydes som udlån af Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg står for levering af hjælpemidlerne. Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Vedligehold af synshjælpemidlerne påhviler borgeren, herunder udskiftning af batterier og pærer. Ved behov for reparation af et synshjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr I de tilfælde, hvor det er muligt, udleverer Center for Kommunikation & Hjælpemidler et erstatningshjælpemiddel. Hvis synshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg har en sagsbehandlingstid på op til 4 måneder. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske 13

14 mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Revurdering Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager Politisk godkendt September 2014 behovsafdækning og afprøvning af de synshjælpemidlerne sagsfremstillingen sendes til Hjælpemiddelteamet, som foretager juridiske afgørelse i særlige tilfælde kan blinde og svagtseende få bevilget en computer efter Servicelovens 113, Hjælpemiddelbekendtgørelsen 21 stk. 4 hvis der er tale om et forbrugsgode efter Servicelovens 113 det vil sige et produkt som kan købes i almindelig handel, skal borgeren som udgangspunkt betale hele eller 50% af anskaffelsesprisen (se afsnit om forbrugsgoder) der kan normalt ikke ydes støtte til synshjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af synshjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation og Hjælpemidler, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes 14

15 Sansedyner Lovgrundlag Servicelovens 112. Visitationsenhed Hvad er en kugledyne? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En sansedyne er et produkt som er fremstillet til sansestimuli, kropsafgræsning og til at virke mod uro. Som udgangspunkt er det et behandlingsredskab, men kan også være et hjælpemiddel. En sansedyne kan være; Kugledyne, kædedyne, kastanjedyne. Målgruppe Borgere som er omfattet af servicelovens 112. Formål Ydelse Leverandør Formålet med en sansedyne er at sikre borgeren kan blive selvhjulpen i de daglige aktiviteter, herunder personlig pleje, husholdning, og deltagelse i sociale aktiviteter. I Vejen kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Sansedyner leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Borgeren har mulighed for at vælge anden leverandør af sansedyner. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Borgeren har ansvaret for at genbrugshjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Ved behov for reparation af sansedynen kontaktes Hjælpemiddelservice Vejen på telefon nr Hvis der er behov for en udskiftning af en sansedyne, skal der søges på ny ved Hjælpemiddelteamet. Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 12 uger på kugledynesager, da sagsbehandlingen kan omfatte en eller flere afprøvningsforløb. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker 15

16 nye oplysninger op. Særlige forhold for at afdække aktivitetsproblematikkerne, skal der inden en Politisk godkendt September 2014 eventuel afprøvning udfyldes et aktivitetsskema. under en eventuel afprøvning skal der ugentligt udfyldes et aktivitetsskema i minimum 6 uger for at kortlægge hvor og hvordan effekten af sansedynen har været. aktivitetsskemaerne ligger til grundlag for afgørelsen i særlige tilfælde kan der bevilges en sansepude som supplement til sansedynen der kan normalt ikke ydes støtte til sansedyner, som borgeren selv har anskaffet sig, inden afgørelsen er truffet borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af sansedynen borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis sansedynen ikke anvendes 16

17 Forbrugsgoder Lovgrundlag Servicelovens 113. Visitationsenhed Hvad er et forbrugsgode? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et forbrugsgode, er et produkt som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Et forbrugsgode kan f.eks. være en rollator, el-køretøj eller ståstøttestol uden bremse. Målgruppe Borgere som opfylder kriterierne efter Servicelovens 112 og 113. Formål Ydelse Leverandør Fritvalg Vedligehold Reparation Udskiftning At forbrugsgodet gør borgeren selvhjulpen, så borgeren kan klare forskellige aktiviteter i dagligdagen. Herunder udførelse af personlig pleje, indkøb, madlavning og transport. Et forbrugsgode er en kontant ydelse på max 50 %, som kan bevilges, hvis anskaffelsesprisen er over 500 kr. Forbrugsgodet er efter indkøb borgerens ejendom. Borgeren kan vælge selv at lægge pengene ud for købet og sende kvitteringen til Vejen Kommune, som efterfølgende overfører tilskuddet til borgers NEM-Konto eller borgeren kan udlevere medsendte bevilling fra Hjælpemiddelteamet til forhandler, hvorpå der står at afregningen kan ske direkte mellem forhandler og Hjælpemiddelteamet. Borgeren vælger selv, hvor produktet indkøbes. Kravet er, at forhandleren skal være moms registeret med eget cvr. nr. Frit valg gælder i forhold til leverandørvalg og ikke på produktet. F.eks. må borgeren ikke købe en knallert, hvis der er bevilget et el-køretøj. For nærmere information se bilag Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112. Vedligehold af et forbrugsgode påhviler borgeren, da forbrugsgodet er borgerens ejendom. Reparation af et forbrugsgode påhviler borgeren, da forbrugsgodet er borgerens ejendom. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af et forbrugsgode, da der er tale om en engangsydelse. Hvis forbrugsgodet går i stykker og ikke kan repareres, er 17

18 borgeren selv ansvarlig for at anskaffe et nyt. Hvis funktionsniveauet er blevet dårligere, kan borgeren søge igen, og i særlige tilfælde få det bevilget som et udlån. Se under særlige forhold. Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. En bevilling skal indfries indenfor 3 måneder. Hvis en bevilling ikke er indfriet indenfor 3 måneder, revurderes afgørelsen automatisk af Hjælpemiddelteamet i forhold til væsentlighedskriteriet. Særlige forhold i særlige tilfælde kan forbrugsgodet gives som et udlån efter Servicelovens 113 stk. 5. I disse tilfælde påhviler reparationsudgifterne og udskiftning Vejen Kommune. vælger borgeren at købe det bevilgede forbrugsgode via internethandel, refunderer Vejen kommune kun anskaffelsesprisen for forbrugsgodet. Evt. fragtomkostning er borgerens udgift. Politisk godkendt September

19 Boligændringer Mindre Lovgrundlag Servicelovens 116. Visitationsenhed Hvad er en mindre boligændring? Målgruppe Formål Ydelse Leverandør Frit valg Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En mindre boligændring er en boligændring der er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. En mindre boligændring kan være: Fjernelse af dørtrin, etablering af døråbner mm. Sager, hvori der ikke skal tages pant i boligen. Borgere som har en varig og betydelig nedsat funktions evne. Formålet er, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Dette betyder, at boligændringen er nødvendig for aktiviteter kan udføres selvstændigt. F.eks. komme ud og ind af boligen eller færdes indendørs i boligen. En boligændring er som udgangspunkt borgerens ejendom, og der reetableres ikke i ejerboliger. Boligændringen udføres og finansierers af Vejen Kommune med mindre frit valg benyttes. Hjælpemiddelservice Vejen eller en håndværker udpeget af Vejen Kommune tilbyder til at løse opgaven. Der indhentes ikke flere tilbud, når det omhandler mindre boligændringer. Borgeren har ret til frit valg af håndværker, som skal udføre opgaven. Kravet er, at håndværkeren skal være momsregistreret, og faglært. Hvis borgeren vælger en dyrere håndværker end den som Vejen Kommune tilbyder, skal borgeren selv afholde hele merudgiften. Borgeren kan benytte frit valg af materialer. Hvis der vælges dyrere materialer end de bevilgede, skal borgeren selv afholde merudgiften. De af Vejen Kommune bevilgede materialer er svarende til materialer i alment byggeri i Vejen Kommune. Hvis borgeren vælger at benytte frit valg, udbetales det bevilgede beløb til borgeren, når boligændringen er udført og godkendt af en sagsbehandlende terapeut. For nærmere information se bilag Servicelovens 116, stk 2 +3: Frit valg på leveandører og materiale 19

20 Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Vedligehold af en mindre boligændring, er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. En reparation af en mindre boligændring påhviler borger, da boligændringen er borgerens ejendom. Hvis der er behov for en udskiftning af boligændringen, skal borgeren søge herom. Op til 8 uger. Hvis borgeren er uenig i Vejen Kommunens afgørelse, kan klagen ske mundtligt eller skriftligt til Hjælpemiddelteamet senest 4 uger efter afgørelsen. For nærmere information se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. Vejen Kommune foretager en revurdering af behovet for boligændring, hvis borger flytter til en anden bolig. Særlige forhold der kan ikke udføres boligændringer i leje eller ejerboliger af APVmæssige årsager i leje/andelsboliger skal borgeren ansøge udlejer om tilladelse til boligændringen. I disse tilfælde, kan der indgås aftale om reetablering af boligændringen. i særlige tilfælde kan der indgås aftale om tilbagelevering af en boligændring f.eks. en døråbner, og i disse tilfælde påhviler reparationsudgifterne Vejen Kommune Politisk godkendt September

21 Boligændringer - Stor Lovgrundlag Servicelovens 116. Visitationsenhed Hvad er en stor boligændring? Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. En stor boligændring er en større og mere omfattende ændring af den eksisterende bolig, som er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. En stor boligændring kan være; Ombygning af badeværelse, køkken, udvidelse af værelser eller tilbygninger. I de store boligsager kan der forekomme pant tagning i boligen. Målgruppe Formål Ydelse Leverandør Frit valg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Borgere som har en betydelig og en varig nedsat funktions evne. Formålet er, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Det betyder, at boligændringen er nødvendig, for at aktiviteter kan udføres selvstændigt. Aktiviteterne kan være køkkenarbejde, toiletbesøg og bad. Boligændringen omfatter ombygning/tilbygning inklusiv materialer. En stor boligændring er borgerens ejendom, og der reetableres ikke i ejerboliger. Vejen Kommune indhenter tilbud fra 2 håndværkere, og vælger den billigst egnede til at udføre opgaven, med mindre Frit valg benyttes. Byggematerialerne, som benyttes leveres fra billigste leverandør med mindre Frit Valg benyttes. Vejen Kommune benytter materialer er svarende til materialer i alment byggeri i Vejen Kommune. Det er muligt at benytte frit valg efter Servicelovens 116 stk.2 se afsnit For nærmere information se bilag Servicelovens 116, stk 2 +3: Frit valg på leveandører og materiale Vedligehold af en større boligændring, er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. En reparation af en større boligændring er borgerens ansvar, da boligændringen er borgerens ejendom. Hvis der er behov for en ny boligændring, skal borgeren søge om dette ved Hjælpemiddelteamet. Sagsbehandlingstiden på større boligændringer er 9 måneder, fra ansøgningstidspunktet til der foreligger en afgørelse i sagen. Det vil sige til 21

22 byggeriet kan påbegyndes. Klagemulighed Revurdering Der kan klages til Vejen Kommune over afgørelsen senest 4 uger efter afgørelsen er truffet. Vejen Kommune foretager en revurdering af behovet for boligændring, hvis borgeren flytter til en anden bolig. Særlige forhold der kan ikke udføres boligændringer i leje eller ejerboliger af APVmæssige årsager Politisk godkendt September 2014 i leje/andelsboliger skal borgeren orientere udlejer om boligændringen, og Vejen Kommune søger om tilladelse til boligændringen hos udlejer. I disse tilfælde, kan der indgås aftale om reetablering af boligændringen. hvis borgeren selv ønsker at bygge om, mens boligændringen udføres, kan borgeren benytte samme arkitekt og håndværker, men skal selv afregne med disse hvis der foreligger en aftale om tilbagelevering af f.eks. en trappelift, er det Vejen Kommunes ansvar at vedligeholde og reparere trappeliften, samt reetablere efter endt brug der kan ikke ydes støtte til boligændringer, hvor der er tale om istandsættelse eller modernisering af boligen der kan som ikke ydes støtte til en boligændring, som er iværksat før en ansøgning er modtaget hos Vejen Kommune som udgangspunkt kan der ikke ydes støtte til en boligændring, hvor borgeren har ansøgt, men selv iværksat den, før en afgørelse foreligger 22

23 Hjælpemidler udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 Lovgrundlag Visitationsenhed Hvad er et hjælpemiddel uden myndighedsbehandling? Kommunalt serviceniveau. Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et hjælpemiddel udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 er et basis produkt der som udgangspunkt findes på lager og som kan leveres fra dag til dag. Ved udlån af hjælpemidler uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 forholder Hjælpemiddelteamet sig ikke til lovgivningen. Genbrugshjælpemidler udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 kan være: Badebænk, toiletforhøjer, strømpepåtager mm. Målgruppe For at kunne få udlånt et hjælpemiddel uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113, skal følgende kriterier være opfyldt: akut opstået behov for hjælpemidlet borgeren skal have en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne Regionen/Sygehuset skal dog stadig udlevere hjælpemidler efter en indlæggelse, hvor der er behov for hjælpemidlet til at understøtte igangværende behandling. Formål Et hjælpemiddel udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne samt medvirke til at borgeren kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, i de primære daglige aktiviteter. Herunder bad, påklædning, transport mm. Ydelse I Vejen kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt brug. Leverandør Et hjælpemiddel udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Fritvalg Vedligehold Der er ikke mulighed for at benytte fritvalg i forbindelse med et hjælpemiddel udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113. Borgeren har ansvaret for at hjælpemidlet udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 benyttes korrekt, rengøres og holdes i god 23

24 stand. Det vil sige at borgeren selv er ansvarlig for almindelig vedligehold af hjælpemidlet, herunder første årlige udskiftning af dæk og slanger, pumpning af dæk mm. Reparation Ved behov for reparation af et hjælpemiddel udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 kan Hjælpemiddelservice Vejen kontaktes på Det er også muligt at aflevere hjælpemidlet udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 til Hjælpemiddelservice, efter telefonisk aftale med Hjælpemiddelservice Vejen. Udskiftning Hvis hjælpemidlet udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der ske en henvendelse på ny ved Hjælpemiddelteamet. Sagsbehandlingstid Udlevering på et hjælpemiddel udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 er som udgangspunkt 3 hverdage. I de situationer hvor hjælpemidlet udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 ikke findes på lager kan der forventes en leveringstid på 1-2 uger. Klagemulighed Revurdering Der er ikke mulighed for at klage over et hjælpemiddel udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113. Vejen Kommune revurderer ikke hjælpemidler udleveret som udlånt uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113. Særlige forhold der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet sig borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis hjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt September

25 Trykaflastende hjælpemidler Lovgrundlag Visitationsenhed Hvad er et trykaflastende hjælpemiddel? Målgruppe Formål Ydelse Leverandør Fritvalg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Kommunalt serviceniveau. Social & Ældre Hjælpemiddelteamet. Et trykaflastende hjælpemiddel er et hjælpemiddel der udleveres for at behandle eller forebygge udvikling af tryksår. Et trykaflastende hjælpemiddel kan være en pude, madras, hæl aflaster mm. For at kunne få udleveret et trykaflastende hjælpemiddel, skal borgeren vurderes i risikogruppen for udvikling af tryksår. Borgeren vurderes i risikogruppen ud fra et scoreskema, der udarbejdes af personale i plejen. Det trykaflastende hjælpemiddel skal aflaste det område, hvor borgeren er i risikogruppen for udvikling af tryk. I Vejen kommune anvendes trykaflastende hjælpemidler som genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner det trykaflastende hjælpemiddel og leverer det tilbage efter endt brug. Det trykaflastende hjælpemiddel leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Der er ikke mulighed for at benytte fritvalg i forbindelse med trykaflastende hjælpemidler. Borgeren/plejen har ansvaret for at det trykaflastende hjælpemiddel benyttes korrekt. Det vil sige at borgeren/plejen er ansvarlig for at tjekke op på om hjælpemidlet fungerer efter hensigten. Borgeren/plejen har ansvaret for at holde det trykaflastende hjælpemiddel rengjort. Ved behov for reparation af det trykaflastende hjælpemiddel kan Hjælpemiddelservice Vejen kontaktes på Det er også muligt at aflevere det trykaflastende hjælpemiddel til Hjælpemiddelservice, efter telefonisk aftale med Hjælpemiddelservice Vejen. Hvis det trykaflastende hjælpemiddel ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, foregår dette oftest som en ombytning igennem Hjælpemiddelservice Vejen. Er dette ikke muligt skal Hjælpemiddelteamet kontaktes med henblik på en konkret vurdering. Sagsbehandlingstiden på et trykaflastende hjælpemiddel er som udgangspunkt 3 hverdage. Ved akut behov udleveres et trykaflastende hjælpemiddel som udgangspunkt 25

26 samme hverdag. Klagemulighed Revurdering Der er ikke mulighed for at klage over den faglige vurdering samt valget af det trykaflastende hjælpemiddel. Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Særlige forhold borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis hjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt September 2014 der udleveres ikke trykaflastende hjælpemidler til smertedækning 26

27 BASH - Hjælpemidler Lovgrundlag Kommunalt serviceniveau efter Servicelovens 83 og 86. Visitationsenhed Hvad er et BASH hjælpemiddel? Målgruppe Formål Ydelse Social & ældre BASH-teamet (Bevar en Aktiv og Selvstændig Hverdag). Et BASH hjælpemiddel er et hjælpemiddel der udleveres i forbindelse med et BASH-forløb. BASH hjælpemidler kan være: Badebænk, toiletforhøjer, strømpepåtager, badesvampe mm. Borgeren skal være tilknyttet en hjemmehjælpsydelse fra Visitationen, for at indgå i et BASH-forløb. BASH er et rehabiliteringsforløb der strækker sig over 1-12 uger. Forløbet er med henblik på at borgeren efter sygdomsperiode eller indlæggelse får et tilbud om at kunne vedligeholde eller genvinde sit funktionsniveau. Tilbuddet sker via en ekstra indsats i et BASH-forløb, hvor der tages udgangspunkt i at borgeren forbliver længst muligt i eget hjem og højner sin livskvalitet. I Vejen Kommune anvendes genbrugshjælpemidler, det vil sige at borgeren låner hjælpemidlet og leverer det tilbage efter endt BASH-forløb. Ved varigt behov for hjælpemidlet ansøges der om dette ved Hjælpemiddelteamet. Leverandør BASH hjælpemidler leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Fritvalg Vedligehold Reparation Udskiftning Der er ikke mulighed for at benytte fritvalg i forbindelse med BASH hjælpemidler. Borgeren har ansvaret for at BASH hjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stand. Det vil sige at borgeren selv er ansvarlig for almindelig vedligehold af hjælpemidlet, herunder første årlige udskiftning af dæk og slanger, udskiftning af pærer, pumpning af dæk mm. Ved behov for reparation af BASH hjælpemidlet kan Hjælpemiddelservice kontaktes på Det er også muligt at aflevere BASH hjælpemidlet til Hjælpemiddelservice, efter telefonisk aftale med Hjælpemiddelservice Vejen. Hvis BASH hjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning af hjælpemidlet, skal der søges på ny ved Hjælpemiddelteamet. 27

28 Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Udlevering af BASH hjælpemidlet er som udgangspunkt 3 hverdage. Der er ikke mulighed for at klage over et BASH hjælpemiddel der udleveres i et BASH-forløb. Efter endt BASH-forløb, hvor der vurderes et eventuelt varigt behov for udleverede/afprøvede BASH hjælpemiddel, skal der ske en henvendelse på ny til Hjælpemiddelteamet. Særlige forhold borgeren er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarlig brug af hjælpemidlet borgeren har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis hjælpemidlet ikke anvendes Politisk godkendt September

29 Arbejdsmiljøredskaber Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven 38 og 42. Visitationsenhed Hvad er et arbejdsmiljøredskab? Målgruppe Social & Ældre - Arbejdsmiljøkonsulent, forflytningsvejledere og APVmedarbejdere. Et arbejdsmiljøredskab er et redskab som sikrer at arbejdet i plejen udføres på en måde så arbejdsmiljøloven overholdes. Arbejdsmiljøredskaber kan være: Personlift, bade-toiletstol med hjul, plejeseng mm. Personale som udfører pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Formål Ydelse Leverandør Arbejdsmiljøredskabet skal sikre at arbejdsmiljøloven overholdes samt forebygge arbejdsskader og nedslidning på personalet. I Vejen Kommune anvendes genbrugsarbejdsmiljøredskaber, det vil sige at personalet låner redskabet og leverer det tilbage efter endt brug. Arbejdsmiljøredskaber leveres og serviceres af Hjælpemiddelservice Vejen. Fritvalg Vedligehold Reparation Udskiftning Sagsbehandlingstid Klagemulighed Revurdering Der er ikke mulighed for at benytte fritvalg i forbindelse med arbejdsmiljøredskaber. Personalet har ansvaret for at benytte arbejdsmiljøredskabet korrekt og at det er i god stand. Ved behov for reparation af arbejdsmiljøredskabet kan personalet kontakte Hjælpemiddelservice på Udskiftning finder sted når arbejdsmiljøredskabet ikke længere dækker behovet. Dette kan for eksempel være ved ændret funktionsniveau hos borgeren. Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt 3 hverdage med undtagelse af loftlifte. Leveringstid på loftlifte kan være op til en måned. Der er ikke mulighed for at klage over at plejen skal anvende et givent arbejdsmiljøredskab. Der skal løbende ske en APV-vurdering (arbejds-plads-vurdering) i forhold til om det er det rette arbejdsmiljøredskab som anvendes. Særlige forhold såfremt der etableres loftlift som monteres i væg eller loft udfører 29

30 Politisk godkendt September 2014 Vejen Kommune spartling af huller og pletmaler i egen bolig. I lejebolig retableres. 30

31 Differentierede sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden er den tid der går fra ansøgningen er modtaget til der er truffet en afgørelse (bevilling eller afslag). Det vil sige det ansøgte endnu ikke er implementeret. Ved behov for forlængelse af sagsbehandlingstider sendes der brev til borgeren om forlængelse. Der er differentierede sagsbehandlingstider på de enkelte kvalitetsstandarder: Sagsbehandlingsfrister Emne Serviceloven Afdeling Generel sagsbehandlingsfrist Genbrugshjælpemidler 112 Social & Ældre Op til 8 uger Syns hjælpemidler 112 Social & Ældre Når sagen er modtaget fra CKH* Op til 3 uger Kommunikations hjælpemidler 112 Social & Ældre Når sagen er modtaget fra CKH* Op til 3 uger Sansedyner 112 Social & Ældre Afhængig af afprøvningsforløb Op til 12 uger Støtte til køb af 113 Social & Ældre Op til 8 uger forbrugsgoder Støtte til 116 Social & Ældre Op til 8 uger boligindretning mindre Støtte til 116 Social & Ældre Op til 9 mdr. boligindretning store hjælpemidler udlånt Kommunalt Social & Ældre Op til 3 dage uden vurdering efter Servicelovens 112 og 113 serviceniveau Trykaflastende Kommunalt Social & Ældre Op til 3 dage hjælpemidler serviceniveau BASH-Hjælpemidler Kommunalt Social & Ældre Op til 3 dage serviceniveau efter Servicelovens 83 og 86 Arbejdsmiljøredskaber Arbejdsmiljøloven Social & Ældre Op til 3 dage 38 og 42 *Center for Kommunikation og Hjælpemidler Esbjerg 31

32 Bilag, kort overblik over lovgrundlaget for vurderingen Servicelovens 112 Lovtekst For at kunne få bevilget hjælpemidler skal en eller flere af følgende kriterier være opfyldt: borgeren skal have en varig nedsat funktionsevne hjælpemidlet skal kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne hjælpemidlet skal være en væsentlig lettelse i dagligdagen hjælpemidlet skal kunne sikre, at borger kan bibeholde sin erhvervsevne Varighedskriteriet Det betyder, at alle behandlingsmulighederne skal være udtømte, og tilstanden skal være stationær. Væsentlighedskriteriet Borgeren skal kunne blive selvhjulpen i udførelsen af forskellige dagligdagsaktiviteter og disse opgaver skal være flere gange ugentligt. Dokumentation & sagssforløb Der indhentes en lægelig dokumentation af helbredstilstanden, og der udarbejdes en aktivitetsanalyse til afdækning af aktivitetsproblematikkerne i dagligdagen. Dette gøres enten ved et hjemmebesøg eller administrativt ud fra foreliggende oplysninger. Herefter træffes der en afgørelse, om hvorvidt borgeren er berettiget til det ansøgte hjælpemiddel, og er borgeren uenig i afgørelsen kan der klages over denne. For nærmere information omkring klagemulighed, se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. 32

33 Frit valg af hjælpemidler & Leverandør efter Servicelovens 112 Lovtekst Er borgeren omfattet af personkredsen efter Servicelovens 112, og findes berettiget til et hjælpemiddel, har borgeren ret til frit valg af hjælpemiddel og/eller leverandør. Valg og indkøb af hjælpemiddel For at kunne benytte retten til frit valg, skal flere kriterier være opfyldt: borgeren er selv ansvarlig for indkøb af det hjælpemiddel, man selv har valgt. borgeren vælger selv, hvor man ønsker at indkøbe hjælpemidlet borgeren er ligeledes selv ansvarlig for at finde leverandør af hjælpemidlet, der kan modsvare det af kommunen valgte hjælpemiddel hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan stille til rådighed hjælpemidlet skal opfylde de af kommunen stillede faglige specifikationer, være CE godkendt og opfylde kravet om egnethed, og borgerens valg skal derfor godkendes af kommunen inden anskaffelsen Refundering af beløb Borgeren kan højst få refunderet et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, som kommunen har bevilget. Der kan højst refunderes det beløb svarende til den pris kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til. Ønsker borgeren et dyrere hjælpemiddel afholder borgeren selv hele merudgiften. Afregning af hjælpemiddel Ved afregning af et hjælpemiddel indkøbt efter frit valgsordningen, skal borgeren sørge for, at leverandøren sender elektronisk faktura på hjælpemidlet fratrukket borgerens egenbetaling direkte til Vejen kommune. Borgeren hæfter selv for egenbetalingen, og betaler direkte til leverandøren. På regningen fra leverandøren, skal det fremgå om hjælpemidlet opfylder de stillede krav fra kommunen. Ejendomsret Hjælpemidler, hvortil der er ydet støtte, betragtes som udlån, og skal derfor leveres tilbage til Vejen kommune, når borgeren ikke længere har brug for det eller ikke længere er fundet berettiget til det. Dette gælder også, hvis borgeren har indkøbt et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har bevilget. 33

34 Refusion af egenbetaling Hvis borgeren returnerer et hjælpemiddel inden 4 år fra købstidspunktet, har borgeren evt. mulighed for at få refunderet en del af egenbetalingen. Vejen kommune vil ved returneringen vurdere, om hjælpemidlet har en generelt forøget anvendelighed som følge af merkøbet, og vil da kunne refundere en del af egenbetalingen o o egenbetaling på op til 2500 kr. refunderes ikke. egenbetalingen nedskrives med 1/48 for hver måned, siden indkøbet af hjælpemidlet Reparation af hjælpemiddel efter frit valg Hvis der på grund af frit valg bliver tale om ekstraordinær dyre, hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal borgeren selv betale udgifterne hertil. Benyttelse af frit valg Hvis borgeren vælger at benytte frit valgsordningen, skal kommunen have svar inden 7 dage efter modtagelse af bevillingsskrivelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget svar, vil der blive stillet det hjælpemiddel til rådighed, som kommunen vurderer, til er det bedst egnede og billigste. Yderligere oplysninger om frit valg Yderligere oplysninger om frit valgsordningen fåes ved Hjælpemiddelteamet på tlf

35 Servicelovens 113 Lovtekst Servicelovens 113 er omkring forbrugsgoder. Forbrugsgoder er produkter, som kan købes i almindelig handel, inklusiv E- handel. Der findes forskellige måder, hvorpå borgeren kan få et forbrugsgode bevilget på, og det afhænger meget af den konkrete sag. Stk. 1 For at kunne få et forbrugsgode bevilget, skal betingelserne i Servicelovens 112, stk. 1, være opfyldt. Der findes forskellige måder, man kan få et forbrugsgode bevilget på. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Sædvanligt indbo vil sige, hvis størstedelen af befolkningen har disse produkter i hjemmet. Vejen Kommune tager udgangspunkt i oplysninger fra Dansk Statistik. F.eks.: Computere/bærbare computere/tablets Telefoner/smartphones Tv Vaskemaskine- Tørretumblere Lænestole Elevationssenge Topmadrasser Stk. 2 Der kan kun ydes hjælp, når prisen på forbrugsgodet er over 500 kr. Hvis forbrugsgodet er billigere end 500 kr., betaler, borgeren selv hele anskaffelsesprisen. Stk. 3 Tilskuddet udgør max 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis borgeren vælger et dyrere produkt end det bevilgede, betaler borgeren selv hele merprisen. Hvis borgeren vælgere et billigere produkt end det bevilgede, gives der max 50 % tilskud til anskaffelsesprisen på dette. Stk.4 Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er 35 dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den

36 nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter. F. eks hvis der er behov for et en rollatorholder på et el-køretøj, betaler Vejen Kommune for rollatorholderen, samt 50 % af prisen på el-køretøjet. Stk.5 Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån. Stk. 5 er en undtagelses som i særlige tilfælde kan komme på tale. Dette beror på en konkret individuel vurdering. Varighedskriteriet Skal være opfyldt ud fra kriterierne i Servicelovens 112. Væsentlighedskriteriet Skal være opfyldt ud fra kriterierne i Servicelovens 112. Dokumentation & sagsforløb Der indhentes lægelig dokumentation af den fysiske/psykiske nedsatte funktionsevne, og der udarbejdes en aktivitetsanalyse i samarbejde med borger eller personale til afdækning af aktivitetsproblematikkerne i dagligdagen. Dette gøres enten ved et hjemmebesøg eller administrativt ud fra foreliggende oplysninger. Herefter træffes der en afgørelse, om hvorvidt borgeren er berettiget til det ansøgte hjælpemiddel, og er borgeren uenig i afgørelsen kan der klages over denne. For nærmere information omkring klagemulighed, se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. 36

37 Servicelovens 116 stk.1: Boligændringer Lovtekst For at kunne få bevilget en boligændring, er det nødvendigt at den gør boligen til et bedre egnet opholdssted for den pågældende. Borgeren skal have en betydelig og en varig nedsat funktionsevne, og skal også kunne benytte boligændringen på længere sigt. Nødvendigt Nødvendigt betyder, at aktiviteten ikke kan udføres på anden vis f.eks. ved at man indretter sig anderledes, og det skal være en nødvendig aktivitet. Opholdssted Der foretages som udgangspunkt kun boligændringer indendørs i borgerens egen bolig samt sikring af indgang/udgangsforhold. Terrasse, have og gårdsplads er ikke omfattet af boligbegrebet, med mindre det er eneste adgang til boligen. Betydelig Borgeren skal have en lidelse, som har en stor indflydelse på aktivitetsudførelse i boligen i dagligdagen. Varighedskriteriet Det betyder, at behandlingsmulighederne skal være udtømte, og tilstanden skal være stationær. Væsentlighedskriteriet Borgeren skal kunne blive selvhjulpen til udførelse af forskellige opgaver og disse opgaver skal være flere gange ugentligt. Dokumentation & sagsforløb Der skal være en lægelig dokumentation for den varigt nedsatte funktionsevne, og der udarbejdes en aktivitetsanalyse til afdækning af aktivitetsproblematikkerne i dagligdagen i boligens eksisterende rammer. Dette gøres primært ved et hjemmebesøg i samarbejde med en sagsbehandlende terapeut. Efter oplysningerne er indsamlet vurderes det, hvilke ændringer der skal/kan laves i boligen, for at man kan udføre de nødvendige aktiviteter. Herefter træffes der en afgørelse, om hvorvidt man er berettiget til den ansøgte boligændring og er borgeren uenig i afgørelsen kan der klages over denne. I belysning af sagen skal det afklares om boligændringen står mål med udgifterne. Dette betyder, at den nytteværdi borgeren får af boligændringen, skal stå mål med de udgifter som ændringen medfører. Klage For nærmere information omkring klagemulighed, se afsnit Sagsgangen under Klagemulighed. 37

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET... 4 Valg af leverandør.4 Hvem indkøber dit hjælpemiddel.4 Hvem

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler

Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for kørsel til afprøvning af hjælpemidler Formålet med hjælpen

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere