DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn"

Transkript

1 DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5

2 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig Forberedelse til det guddommelige møde Lectio divina og fire klassiske veje Bøn som opmærksomhed Bøn som undren Bøn som gensvar Bøn som væren Livet som bøn, bøn som liv Forvandlende bøn 151 En tak til Noter 165 6

3 Introduktion Forvandlende åbenhed over for Gud PRØV AT forestille dig, hvor meget anderledes dit liv ville blive, hvis du hvert eneste øjeblik var åben for Gud. Tænk på, hvor meget din oplevelse af dig selv, af andre og af verden omkring dig ville ændre sig, hvis du til stadighed var afstemt efter Guds kærlige nærvær og tillod livet fra Gud at flyde ind i dig med hvert åndedrag. Sådan et liv ville i sig selv være bøn, for bøn er ikke kun de ord, vi formulerer, når vi taler til Gud bøn er at åbne sit selv for Gud. De fleste af os lever et eller andet sted imellem de to yderpunkter: at være fuldstændig lukket for Gud og være fuldstændig åben for ham. Det er derfor, jeg ikke bare taler om åbenhed, men om at åbne sig. Åbenhed er nemlig ikke kun en tilstand, men en retning en bevægelse hen imod fuld åbenhed. Selv hvis vi længes efter at opleve et dybt fællesskab, en dyb enhed med Gud, er vi alligevel ofte ambivalente på grund af den sårbarhed, som overgivelsen til ham indebærer. Vi er tøvende i vores åbenhed ofte tager vi et forsigtigt skridt hen imod den og trækker os så hurtigt tilbage igen. Forskellige forhindringer tilstopper de kanaler i os, som vi længes efter at åbne helt for Gud, og bloke- 7

4 rer vores evne til at modtage livet fra Gud i hele dets fylde. Disse forhindringer kan tage mange former psykologiske (for eksempel vores frygt og ulægte sår), teologiske (for eksempel vores forvrængede billeder af Gud) og åndelige (for eksempel at vi stædigt holder fast ved en åndelig praksis, der ikke længere er frugtbar for os). Det er den slags blokeringer for åbenheden, Gud længes efter at fjerne, så vi kan blive mere og mere åbne for ham og modtage alt det, han gerne vil give os. Det er derfor, bøn har potentiale til at være så forvandlende. Ikke alene kan Gud gennem bøn berøre verden. Først og fremmest kan han gennem bønnen berøre og forandre os. Vi bliver hele mennesker, når vi lærer at leve i åbenhed over for Gud. Og når vi påvirkes af det Guds liv, der til stadighed flyder ind i os, berører Gud verden. Muligheden for forvandling er noget helt centralt i den kristne tro. Tænk på løftet om at blive født på ny eller hvis nu dette udtryk lyder for gammeldags eller ikke lige bliver brugt i din åndelige tradition på omvendelse eller åndelig vækkelse. De radikale ændringer, der synes at ligge i disse begreber, kan måske gøre os mismodige, når vi oplever de meget begrænsede fremskridt, som vores åndelige selvforbedringsprojekter resulterer i. Men udtrykkene minder os om, at kristendommen er bygget på håbet om, at i Kristus vil alting blive nyt. Forvandling er noget helt grundlæggende for spiritualitet. I modsætning til religiøsitet, der blot kan bestå af trosopfattelser og en trospraksis, indebærer spiritualiteten en rejse. Det er meget mere end identitet det er at vandre ad en vej. Dette er specielt tydeligt i den kristne spiritualitet, hvor de første efterfølgere af Jesus blev kaldt for Vejen. Og bøn har været helt afgørende for Vejen, siden de første disciple spurgte Jesus, hvordan de skulle bede. Bøn ville ikke fortjene betegnelsen spirituel eller åndelig praksis, hvis ikke den spillede en central rolle i denne dybe, indre forvand- 8

5 ling. Måske har du aldrig betragtet bøn på den måde det havde jeg heller ikke i rigtig mange år. Jeg var godt tilfreds med at tænke på bøn som en åndelig tjeneste, men havde aldrig set på den som det middel, Gud bruger for at gøre sit forvandlende arbejde i mig. Det har ikke alene forandret mit syn på bøn det har givet mig en anden forståelse af Guds rolle og min egen rolle i hele processen. Hvis du har lagt mærke til undertitlen på denne bog, undrer du dig måske over, hvad den gamle klosterpraksis lectio divina har at gøre med denne bønnens forvandlende dimension. Alt, hvad der kommer til os fra et kloster, opfatter du måske som fascinerende, men alligevel temmelig irrelevant for mennesker, der lever et travlt liv i det enogtyvende århundrede. Men det kunne ikke være mere forkert. For som jeg vil komme ind på senere, blev denne gamle bønspraksis netop udviklet til et forvandlende formål. Den blev forstået som en måde at åbne sig selv for Gud på, så man blev berørt, vækket, vejledt, opbygget og helbredt. Eller udtrykt på en anden måde: Det er en måde at åbne sig selv for Gud på, så vi kan blive født på ny, igen og igen, i en række af omvendelser, der tilsammen udgør denne gennemgribende forvandlende proces. Det er præcis den gave, som lectio divina giver os: En måde at forstå og praktisere bøn på, der er meget forskellig fra, hvordan de fleste af os forstår og praktiserer den, fordi den fører os til at åbne os selv for Gud, så Gud kan bede i os og gennem os. Vær derfor forberedt på, at du får både dit syn på bøn og din bønspraksis forandret. Hvis du ikke ønsker at lade dette ske, så læg hellere bogen væk, for så spilder du din tid. Så er bogen nemlig ikke noget for dig. Men hvis du søger en dybere åbenhed over for Gud og længes efter, at han skal få lov til at udføre sit guddommelige projekt med at gøre alting nyt i dig og i verden så læs bare videre. Hvis du har det sådan, er du årsagen til, 9

6 at jeg skrev denne bog. Jeg skrev den for at hjælpe dig til at se, at bøn er meget mere, end du nogensinde har forestillet dig hvordan noget, du måske aldrig har betragtet som bøn, faktisk er måder at åbne sig for Gud på. Jeg skrev den for at hjælpe dig til at bevæge dig fra bøn som noget, du gør eller værre: føler, du burde gøre til bøn som en måde at leve dit liv på. Jeg skrev den med den bøn i hjertet, at du og jeg ikke bare må være mennesker, der beder, men mennesker, hvis liv er bøn. 10

7 1. Mere end du kan forestille dig HVIS VI skal være ærlige, må de fleste af os indrømme, at bøn ofte mere er en pligt end noget, der kommer spontant, fordi vi har lyst til at bede. Jeg tror, at en del af forklaringen er, at bøn ofte bliver beskrevet som en åndelig disciplin eller en god vane. Gode vaner har vi brug for, når det gælder ting, vi ikke gør naturligt, men føler vi burde gøre, fordi det er godt for os. Som du nok har lagt mærke til, har de fleste børn ikke brug for at få at vide, at de skal lege. Men for voksne kan det være nødvendigt at gøre leg til en god vane, som måske endda viser sig at være gavnlig for helbredet! Som vi skal se, er bønnen sjælens naturlige sprog. Der er noget alvorligt galt, når det føles som noget, vi burde gøre. Men det virkelige problem og den egentlige misforståelse er, at vi tænker på bøn som noget, vi gør. I stedet skal vi forstå bøn som noget, Gud gør i os. Vores andel af bønnen handler meget mere om samtykke åbenhed end om aktiv handling. Denne åbenhed er, som vi skal se, dybest set, at vi siger ja til Guds invitation til et kærligt møde med ham. Bøn er så meget mere, end vi nogen sinde ville kunne forestil- 11

8 le os, fordi Gud er så langt større, end vores forstand kan rumme og endda vores fantasi. Det er derfor, apostlen Paulus bad til den Gud, som formår at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår (Ef 3,20). Og det er derfor, Jesus i bjergprædikenen opfordrer os til at se på markens blomster i deres utrolige skønhed, når vi bekymrer os for vores daglige fornødenheder (Matt 6,25-34). Hans pointe er, at når selv ikke Salomon i al sin pragt var klædt som disse vilde blomster, og når Gud klæder markens græs så må vi stole på, at Guds omsorg for os vil være endnu mere ufatteligt overstrømmende. Bøn er blandt andet at sige noget til Gud enten inden i dig selv eller højt, hvad enten det så er ønsker eller forbøn, som du selv formulerer, eller det er bønner, der er skrevet af andre. Men det er meget mere end det. Det kan også være at læse et afsnit i Bibelen og lytte efter et personligt ord fra Gud til dig, bevæge dig meditativt gennem begivenhederne omkring korset, tænde et lys i kirken eller i dit hjem, lade musik drage din egen ånd mod Guds Ånd, bekræfte din tro ved at læse eller recitere trosbekendelsen, se tilbage på din dag og lægge mærke til, hvor og hvordan Gud har været til stede i den, meditere over Bibelen og overveje dens betydning for dit liv, lade perler glide gennem hænderne som en ramme for meditation, lade din sult gennem en fasteperiode drage din opmærksomhed mod Gud, overveje, hvor velsignet du er, og svare med taknemlighed, gentage et mantra (f.eks. Kom, Herre Jesus eller Min Gud er mit alt ), der flytter bønnen fra bevidstheden til det ubevidste og fra hjernen til hjertet, 1 12

9 fejre nadveren (eukaristien), gå en lang tur, mens du gentager Jesus-bønnen ( Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig synder ), bekende dine synder og bede om tilgivelse, dufte til røgelse under liturgien og lade din ånd blive draget mod Gud, gå en kontemplativ tur, der flytter dig fra selvoptagethed til bevidsthed om Gud, gøre korsets tegn eller bøje dig for et alter eller et krucifiks, sidde i stilhed og lade dit hjerte blive draget mod Gud gennem en stille gentagelse af et af dine yndlingsnavne for Gud, læse liturgiske eller andre skrevne bønner, sige Fadervor meditativt, være opmærksom på dit åndedræt ånde Gud ind ved hver indånding og give Gud til verden ved hver udånding, lade sind og ånd vende sig mod Gud, mens du hører kirkeklokker eller ser på et tændt lys eller andre af den uendelige række ting, der kan drage din opmærksomhed tilbage til Gud, synge eller grunde over ordene i en yndlingssalme eller -sang, meditere foran en ikon eller et bibelsk kunstværk, lade dit hjerte udtrykke taknemlighed over en solnedgang, en storm, en blomst eller et træ. Noget af dette forekommer måske fremmed for dig, måske så langt væk fra din åndelige tryghedszone, at du spekulerer over, om det virkelig kan kaldes kristen bøn. Men alt sammen har det været meget berigende for kristne på tværs af kirkeskel op gennem århundrederne det er kristne former for bøn, som har meget at lære det menneske, der ønsker at være opmærksom på Gud og lydhør over for ham. Dog er det meget vigtigt at være klar over, at intet af alt dette automatisk er bøn. På samme måde som ord og tanker rettet 13

10 mod Gud heller ikke automatisk er bøn. Men alle disse ting ja, faktisk hele livet kan blive bøn, når de gives til Gud i tro og åbenhed. Det er den underliggende hjertets rettethed, der gør noget til bøn. Uden et hjerte, der er åbent for Gud i tro, kan det måske se ud som bøn eller lyde som bøn, men det er alligevel ikke ægte kristen bøn. Ægte bøn begynder altid i hjertet og følges af, at vi åbner vores selv, mens vi vender os til Gud i tro. De måder, som Gud kan kommunikere med os på, er uendeligt mere kreative og forskellige, end vi kan forestille os. Derfor er de måder, vi kan kommunikere med Gud på, tilsvarende mere mangfoldige og rige, end de fleste af os oplever. Vækst i bøn er at lære at åbne mere og mere af sit selv for Gud. BØN SOM SAMTALE Men hvad er bøn? Jeg kan huske, at jeg som barn fik det svar, at bøn er en samtale med Gud. For at opmuntre mig til at praktisere en sådan samtale med Gud, gav mine forældre mig min første bog om bøn til min tretten års fødselsdag. Den hed Bøn: at tale med Gud, og i den læste jeg, at bøn kan være noget så enkelt som at tale, inden i mig selv eller højt, til Gud præcis som jeg gjorde til andre mennesker. 2 Det var en ret virkningsfuld lærdom. Det blev grundlaget for en praksis, der har tjent mig rigtig godt siden da, nemlig jævnligt at tale med Gud i løbet af min dag. Tit er det en hurtig bøn for en, jeg møder eller kommer i tanke om, og som jeg beder Gud om at velsigne. Det kan også være i form af nogle ord til tak, når jeg bliver opmærksom på, hvor velsignet jeg er som lige nu, hvor jeg takkede Gud for mine forældre, som gav mig bogen om bøn, og for dens forfatter, som lærte mig så meget. Nogle gange er det kun et enkelt ord: Hjælp! Uanset længden eller indholdet af samtalebønnen har den lært mig noget vigtigt: At min relation til Gud bliver styrket, når jeg 14

11 taler med ham gennem dagen, fordi det minder mig om, at jeg er i kontakt med Gud, og at han er med mig, uanset hvor jeg er, og hvad jeg er i gang med. Jeg må dog erkende, at der gik rigtig lang tid, før jeg for alvor begyndte at opleve kontakten med Gud som samtale. I årtier var mine bønner ikke andet end monolog. Det var kun mig, der talte, og jeg aldrig så meget som overvejede, at Gud måske gjorde andet end bare at lytte. Problemet lå ikke i, at jeg havde en forkert forståelse af bøn, men at jeg ikke tog den fulde konsekvens af min forståelse. Hvis jeg for alvor havde troet, at bøn var samtale, ville jeg ikke have været nær så uforskammet, som jeg var. Jeg ville have talt mindre og lyttet mere. Den gode nyhed er, at Gud altid rækker ud imod os og åbenbarer sin kærlighed for os og han er stadigvæk lige så meget Åbenbaring, som han er Kærlighed. Samtalebønnen begynder altid hos Gud, den begynder ikke hos os. Bøn er vores svar på Guds invitation til at møde ham. Samtalebønnen er allerede begyndt, fordi Gud allerede har rakt ud rakt ud for at søge vores opmærksomhed og respons. Indtil vi lærer at forholde os til den Gud, der allerede er nærværende og kommunikerende, vil vores bønner aldrig blive mere end et produkt af vores egne tanker og vores egen vilje. Men bøn har potentiale til at blive meget mere end det. Den kan blive vores ånds svar på Guds Ånd, når vi åbner hele vores væsen for den Gud, der bor i vores inderste og længes efter at møde os der. Problemet i at forstå bøn som samtale er, at bøn er meget mere end kommunikation. Reducerer vi den til samtale, gør vi den til en simpel mental aktivitet ord og tanker som et produkt af den venstre hjernehalvdel. Bøn har med forstanden at gøre, men er ikke begrænset til den. Gud vil gerne engagere mere af os end vores hjerne, nemlig hele vores væsen. Den fantastiske sandhed er, at jeg kan bede til Gud uden at tale til Gud, og 15

12 uden overhovedet bevidst at tænke på Gud. Hvis ikke det var sådan, hvordan kunne vi så nogensinde håbe på at opnå det ideal af uophørlig bøn, som vi opfordres til i Bibelen? (1 Thess 5,17; Ef 6,18). Vi kan selvfølgelig ikke tænke på Gud hele tiden. Vi kan heller ikke tale til Gud hele tiden. Men bøn kan blive en lige så grundlæggende bestanddel af vores daglige liv som det at trække vejret. Den kan blive en integreret del af livet, i stedet for kun at være en religiøs praksis eller en åndelig disciplin. BØN SOM FÆLLESSKAB Et bedre udgangspunkt for en dækkende forståelse af bønnens spændvidde er at betragte den som fællesskab med Gud. Fællesskab indebærer også samtale, men er meget bredere. Fordi fællesskab også indbefatter forening, ikke kun nærhed og kontakt, rummer det mere intimitet end blot samtale. Vi er, som Paulus minder os om, i Kristus, ligesom Kristus er i os. Den sprogbrug afspejler den sammenblanding, der er en del af ægte fællesskab. Det bliver ikke meget mere intimt end dette en intimitet, der er baseret på den virkelighed, at der eksisterer en mystisk forening med Kristus, allerede nu, ikke bare som et håb engang ude i fremtiden. Vores erfarede kendskab til denne virkelighed kan være nok så begrænset. Men foreningen er virkelig nok, også her og nu. Og det fællesskab, vi kan opleve i bønnen, er også virkeligt så virkeligt, at det mere end noget andet, jeg kender til, har kraften til at forvandle os fuldstændigt. Den gode nyhed er, at vi for at være i bøn ikke behøver at tale til Gud og ikke engang tænke på ham. Vi kan simpelthen være sammen med Gud. Det er fællesskabets natur. Det er ikke afhængigt af en konstant kommunikation. Tænk på et menneske, du elsker og oplever et dybt fællesskab med. Ord er utvivlsomt en del af jeres samvær, men prøv at lægge mærke til, hvordan de også kan 16

13 forsvinde, når I glider ind i en oplevelse af bare at være sammen i et nærvær uden ord. Det samme kan ske i bønnen. Det er kærligheden, der gør dette muligt, og det er kærligheden, der gør bønnens fællesskab så berigende og forvandlende. Fællesskabet med Gud er svaret på hjertets dybeste længsler, fordi Gud er kærlighed. Bøn er en relation. Det er en dialog, der er baseret på et dybtgående personligt møde. Og fordi Gud er kærlighed, kan Gud kun blive mødt helt og fuldt i kærlighed. AT VÆRE I KÆRLIGHEDEN Vi kan derfor sige, at bøn er at være i kærligheden. 3 Det kan forstås på to måder, som begge er sande, og som hver for sig peger hen på den anden for at få sin fulde betydning. I den første forståelse af udtrykket kan vi sige, at bøn er at elske Gud. Som Johannes af Korset skriver: Fordi Gud er kærlighed, kan han kun erkendes i og gennem kærlighed. Fællesskab med Gud fører derfor naturligt til en stadig dybere erkendelse af Guds kærlighed til os, og som svar på den af vores kærlighed til Gud. Men når vi taler om bøn som at være i kærligheden, minder det os også om, at det er i bønnen, vi bliver bevidst om vores væren i Gud. Bøn er ikke, hvad vi gør. Det er en tilstand. Eller mere præcist: Det er at hvile i den virkelighed, at vi er i Gud. Det er vores grundlæggende identitet. Det er den skjulte, men dybeste sandhed om vores eksistens. Vores væsen har ikke nogen mening adskilt fra relationen til Guds væsen. Den eneste mulighed for at blive den, jeg dybest set er, hviler i det evige JEG ER. På grund af dette JEG ER kan også jeg være. Fordi det evige JEG ER er kærlighed, kan jeg erfare fællesskab med Gud i kærlighed. Det er det, der gør det muligt for mig at blive fuldt og helt menneske, for fuldt og helt at blive den, jeg er i Kristus. Og at blive 17

14 dét har i høj grad med bøn at gøre ikke som noget, jeg præsterer, men som en måde at være i kærligheden på, at være i Gud på. Det er derfor, Teresa af Avila siger, at det vigtige i bøn ikke er at tænke meget, men at elske meget. 4 Hovedet er slet ikke et dårligt sted at begynde bønnens rejse. Men hvis bønnen bliver der alt for længe og ikke lidt efter lidt synker ned i hjertet, vil den uundgåeligt blive frustreret og ufrugtbar. Når vi tillader bønnen at sive fra hjernen ned i vores dybder, vil det give Gud adgang til disse dybder. Da og kun da kan bøn spontant vokse frem som Guds virke i os. Og når den gør dét, bliver bønnen den strøm af levende vand, der vælder frem fra vores inderste. Den bliver ligesom at aflytte Guds kærlige samtale med sig selv, mens den samtale passerer gennem os. Vores relation til Gud begynder ikke nødvendigvis i kærlighed, men den vil aldrig blive markant dybere, før vi får et personligt møde med Kærligheden. Jo mere vores væsen bliver rodfæstet i Guds kærlighed, jo mere begynder bønnen at flyde fra vores hjerter, ikke kun vores hjerner. Det er derfor, det var Paulus bøn, at vi måtte kende bredden og længden og højden og dybden i Guds kærlighed og fyldes med den, til hele Guds fylde nås (Ef 3,14-19). Kristen bøn er et personligt møde i kærlighed, med Kærligheden. Det er et hjertets fællesskab med kilden til al kærlighed, med kilden til hele vores eksistens. Måske har du hørt historien om en mand, som jeg her vil kalde Juan. Hver dag når mørket var ved at falde på, gik Juan ind i en lille kirke på vej hjem fra arbejde med sin sikkerhedshjelm i hånden, ofte snavset eller i hvert fald støvet, og selvfølgelig træt. Så sad han stille bagerst i kirken i fem-ti minutter, inden han rejste sig for at gå hjem. Kirkens præst så ham gøre dette dag efter dag, måned efter måned, og en dag gik han hen og sagde til ham, at han var glad for, at han brugte kirken på den måde. Juan takkede præsten for, at kirken altid var åben, så han kunne komme 18

15 ind, og fortalte ham, at det var et meget vigtigt tidspunkt på dagen for ham. Præsten spurgte ham, på hvilken måde det var vigtigt. Juan svarede, at det var hans tid sammen med Jesus. Han fortsatte: Jeg kommer bare ind, sætter mig ned og siger: Jesus, det er Juan. Og hvad sker der så? spurgte præsten. Tja, svarede han, så siger Jesus: Juan, det er Jesus, og vi er lykkelige for bare at kunne tilbringe lidt tid sammen. Det er ikke sikkert, at Juan var klar over det, men han havde fundet ind til det helt centrale i bønnen. Han elskede Gud og elskede at bruge tid sammen med ham. Bøn er ikke bare en præsentation af ønsker selv om det at komme til Gud med alt, hvad man har på hjerte, er en både helt legal og vigtig del af bønnen. Det er heller ikke bare en metode til at lette sin samvittighed. Dybest set er bøn at være sammen med sin Elskede. Det er relation. Det er at sige ja til Guds invitation til stævnemøde. Det er således mere et gensvar end en aktiv handling. Det er at åbne sig for Guds virke i sit hjerte, i det inderste af sin eksistens. REJSEN IND I KÆRLIGHEDEN I takt med at vores kærlighedsrejse med Gud udvikler sig, gør bønnen det samme. Det er uundgåeligt, fordi bønnen er omdrejningspunktet for vores relation til Gud. Bøn er Guds virke i os. Vores andel er blot at tillade den guddommelige kærlighed at forvandle vores hjerter, så vores kærlighed til Gud vil være et gensvar på hans kærlighed til os, ikke et resultat af vores anstrengelser. Vejen til et liv i bøn forstået som et personligt møde med Gud er at lade bønnen blive Guds ansvar. Vi kan lige så lidt producere et ægte kærlighedsmøde, som vi kan forvandle vores stenhjer- 19

16 ter til kærlighedshjerter. I disse anliggender kan vi ikke gøre andet end at vende vores ansigt mod Gud og modtage den kærlighed, som vores sjæle så desperat længes efter. Den kristne åndelige rejse er et svar på Guds invitation til et personligt kærlighedsmøde. Bøn er både vores svar og stedet for mødet. Vækst i bøn er vækst i kærlighedens relation til Gud. Thomas Green sammenligner faserne i denne vækst med faserne i udviklingen i et romantisk forhold. 5 Den første fase i bøn, mener han, er bejleriet at man lærer Gud at kende. Da det ikke er muligt virkeligt at elske det, vi ikke kender, må et kærlighedsforhold begynde med, at man lærer den elskede at kende. Når det gælder Gud, må begyndelsen være meditation over Bibelen. Det kunne også bestå i, at vi bruger vores fantasi til at møde Jesus i begivenhederne i hans liv på jorden og ser os selv, med vores egen konkrete personlige historie, som en del af disse begivenheder. I denne fase er bønnens mål at lære den Gud at kende, som gør kur til os. Den anden fase i bønnen er hvedebrødsdagene. Her oplever vi en overgang fra kendskab til erfaring, fra at kende med hovedet til at kende med hjertet. Meditation begynder lidt efter lidt at kræve mindre anstrengelse. Vores forhåbninger begynder at blive virkeliggjort, og erfaringer med Gud kommer mere frit og naturligt, uden at vi skal kæmpe os til dem. Vi oplever glæden ved bare at være sammen med Gud ligesom gode venner glæder sig over at være sammen. De planlægger ikke deres samtale og analyserer ikke deres venskab. De tænker ikke engang så meget på hinanden, når de er sammen. De er bare glade for at være sammen, uanset hvad der foregår. Det er Juan og Jesus. Efter hvedebrødsdagene kommer den tredje fase, som Thomas Green kalder bevægelsen fra synlig kærlighed til sand kærlighed. Det svarer til det daglige liv i et ægteskab. Og ligesom man i ægteskabet både oplever et stadig dybere venskab, men også 20

17 tørre, rutineprægede perioder og i det mindste lejlighedsvise konflikter, sådan vil også bønnens rejse uundgåeligt indeholde både opmuntring og fortvivlelse. Hvis ikke du kender til fortvivlelse i bønnen, så har du endnu ikke bedt særligt længe! Jeg har selv oplevet lange perioder, hvor jeg følte, at mine bønner kun rumsterede rundt i mit hoved, men ikke nåede frem til Gud. Men som vi skal se, har også fortvivlelsen et guddommeligt formål. For her, i disse tørkeperioder i bønnen, kan vi lære at drikke levende vand fra dybe kilder på måder, der ikke er afhængige af vores følelser. Det er i disse mørke nætter, at vores sjæl kan lære at orientere sig ud fra troen, i stedet for det synlige. MERE END DU KAN FORESTILLE DIG Bøn er meget mere, end du nogensinde kan forestille dig, fordi Gud er så meget større, end vi kan rumme. Vi er omgivet af guder, der er alt for små til at kunne klare opgaven at adressere vores dybeste længsler, for slet ikke at tale om verdens mest presserende problemer. Vores barndoms Gud vil aldrig være tilstrækkelig til disse opgaver. Den måde, vi lærte at forstå Gud og relatere til ham på i hjem, kirke og samfund, er ofte alvorligt begrænset, og nogle gange foruroligende forkert. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi er åbne over for, at vores syn på Gud udvider sig og udvikler sig. Det syn på Gud, der tæller i den forbindelse, er ikke det officielle syn, du måske bekender dig til, hvis du forsøger at holde dig inden for rammerne af den ortodokse lære. Det afgørende er det syn, som er kernen i din erfaring af Gud, og som ligger til grund for din oplevelse af livet. Dette vil normalt være din barndoms Gud. Denne Gud er, på godt og ondt, ofte forbløffende hårdfør selv i mødet med senere undervisning, der overbeviser dig om, hvor meget denne Gud adskiller sig fra den Gud, 21

18 man møder i Jesus. Jeg tænker blandt andet på de mange mennesker, jeg kender, som lever under en enorm byrde af skyld, der har forbindelse med den strenge, straffende Gud, de mødte i deres barndom. Ingen steder føler de sig i sikkerhed for den lurende tilstedeværelse af den Gud, der er skabt i forældrenes eller religiøse autoriteters billede. Endnu mere almindelig er måske det store antal mennesker mænd og kvinder der har svært ved at relatere til en Gud, der forekommer så entydigt maskulin. I begge tilfælde vil bønnen blive stærkt præget af disse billeder af Gud, der er rudimenter af undervisning og erfaringer i barndommen og ikke formet af den virkelige Gud, der inviterer os ind i kærlighedens fællesskab. Jeg har talt om Guds kærlighed og har derfor allerede været inde på betydningen af, at vores syn på Gud er baseret på nåden. Jeg vil sige mere om dette senere, men vil her kort kommentere en enkelt dimension af vores gudsbillede, som i høj grad kan begrænse vores erfaring af Gud, nemlig Guds køn. Mit anliggende er ikke at bidrage til en teologisk debat, men i pagt med bogens sigte at gøre opmærksom på, hvordan vores måde at bede på følger af vores syn på Gud. Jeg har længe været optaget af den kendsgerning, at Gud tilsyneladende entydigt er maskulin ikke fordi jeg har haft et dårligt forhold til min far, men snarere fordi jeg har haft et godt forhold til både min far og min mor. Min barndom viste mig hen til en Gud, der var en kilde til både det mandlige og det kvindelige, og som blev afspejlet af begge. Alligevel relaterede jeg til Gud som en mand, fordi titlen Fader gjorde det vanskeligt at forestille sig andet. Og Jesus var jo mand selv om han er et stykke fra mandlige stereotyper i både det første og det enogtyvende århundrede. Det resulterede i nogle intellektuelle overvejelser om, hvordan en kønsbestemt Gud kunne være kilde til både mænd og kvinder, men meget vigtigere: det holdt de dele af mig, der 22

19 relaterede bedst til kvinder, ude af min bøn og mit møde med Gud. Hvor begejstret blev jeg ikke, da jeg opdagede, at den ældste kristne tradition forbandt Helligånden med de feminine elementer i guddommen. Det var meget mere end en teologisk nyhed for mig. Det begyndte straks at få indflydelse på mine erfaringer i bønnen. Efterhånden som årene er gået, har jeg lært at bringe mere af mig selv til den Gud, som er meget mere end enten det mandlige eller det kvindelige, men rummer begge dele. Nogle gange beder jeg til Guds Ånd, som jeg betragter og relaterer til som feminin. Men når jeg beder til Faderen eller Jesus, er begge i min forestilling maskuline. Jeg tror ikke, at Helligånden er kvinde, og jeg tror ikke, at Gud Fader er mand. Gud er hævet over køn, samtidig med at han er kilden til både det maskuline og det feminine. Men i takt med at min måde at tænke på Gud og relatere til ham på har udvidet sig, er mine erfaringer i bønnen blevet meget bredere, end jeg kunne have forestillet mig. Jeg tror ikke, at mine tanker om Gud, eller nogens tanker om Gud, fuldstændigt indfanger eller forklarer det Ultimative Mysterium. Det er derfor, jeg understreger, at pointen her ikke er teologisk, men sigter på det åndelige liv. Og pointen er, at Gud er meget mere, end vi kan rumme, så vi må omgås vores forestillinger om ham med forsigtighed og ydmyghed, så vores erfaringer i bønnen ikke bliver begrænset af dem. GØR DET PERSONLIGT Men nok om mine erfaringer med bøn, lad os vende os mod dine. Måske er dine bønner mere pligt end hengivelse, mere en sag for hovedet end for hjertet. Måske kender du 23

20 intet eller kun lidt til det hellige kærlighedsforhold, jeg har beskrevet. Bliv ikke mismodig, hvis det er tilfældet, men lige så vigtigt: stil dig heller ikke tilfreds med det. Husk, at bøn mere er et spørgsmål om åbenhed end om aktiv handling. Stol på, at dit bønsfællesskab med Gud er blevet til på Guds initiativ, ikke dit. Din andel af det er blot at gøre plads til Gud, vende dig til Gud med opmærksomhed og åbenhed. Tænk ikke på det som en pligt. Hør det som en invitation til et rigt og ægte liv, som en invitation til det kærlighedens møde, som bønnen er. Stil dig ikke tilfreds med mindre end at kende Gud i kærlighed. Det begynder med at lære dybderne i Guds kærlighed til dig at kende. Vi har alle sammen brug for regelmæssigt at vende tilbage til denne lærdom. Faktisk kan vi aldrig få nok af den. Alt andet, der kræves af dig i livet din kærlighed til Gud, dig selv og andre alt sammen udspringer det af dit personlige kendskab til Guds overstrømmende kærlighed til dig. Brug nogle få minutter, nu eller senere, mens du i bøn reflekterer over det, der er blevet præsenteret for dig i dette kapitel. 1. Hvordan vil du beskrive din kommunikation med Gud? Er samtalebøn korte bønner i løbet af dagen en del af den? Hvis ikke, overvej om det vil være muligt for dig at styrke din relation til Gud på den måde. Hvordan indgår Guds kommunikation til dig i jeres dialog? Hvordan kunne din oplevelse af bønnen ændre sig, hvis der blev mere plads til at lytte til Gud? Er der hindringer, der gør det vanskeligt at finde den tilstrækkelige ro og stilhed? 24

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej

Til min far Gordon Benner og min bror Colin Benner som har lært mig så meget om at vælge Guds vej Indhold Forord: At vælge Guds vej 7 1. Viljens mange ansigter 11 2. Mit rige, Dit rige 27 3. Kærlighed og vilje 42 4. At vælge Gud 53 5. Vilje og længsel 70 6. At vælge korset 85 7. At udvikle hjertets

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

TGF Fadervor bøn i praksis

TGF Fadervor bøn i praksis TGF Fadervor bøn i praksis Vi har lige haft Store bededag. En dag, som der ikke findes i andre lande, som vi sammenligner os med. Før reformationen, så var der en hel række faste-, bods- og bededage, hvor

Læs mere

Julen er lige overstået, men jeg vil alligevel gerne invitere dig til at tænke på jul. Men vi skal tilbage i tiden. Tilbage til din barndoms jul.

Julen er lige overstået, men jeg vil alligevel gerne invitere dig til at tænke på jul. Men vi skal tilbage i tiden. Tilbage til din barndoms jul. 1 af 7 Prædiken søndag d. 13. januar 2019. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Es 43,1-7 & Salme 29 & Apg 8,14-17 Luk 3,15-17&21-22 Guds gaver - Du er min elskede! Julen er lige overstået,

Læs mere

Ritualer i Foursquare Kirke København. Efterår 2016

Ritualer i Foursquare Kirke København. Efterår 2016 Ritualer i Foursquare Kirke København Efterår 2016 1 af 5 Beskrivelse af vielsesritual 3 Indledning 3 Overgivelsen af brud 3 Ægteskabsløfter 3 Velsignelse 4 Bøn 4 Præsentation af ægtepar 4 Beskrivelse

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 1 3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 Åbningshilsen. Foråret har brudt vinterens magt og vi mærker

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Discipel 24/7 CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål

Discipel 24/7 CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål Rentemestervej 109 Discipel 24/7 2400 København NV CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål At vokse sammen i troen og i livet som discipel til Guds ære. I cellegrupperne ønsker vi at hjælpe hinanden til at

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Åbenbaring. Johannes 17:3 Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.

Åbenbaring. Johannes 17:3 Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Åbenbaring Åbenbaring er en vigtig del af livet med Gud og det er måske en del vi her i den vestlig verden har svært ved at forstå. Fordi vi er meget kundskabs orienteret, tror mange at de kan læse sig

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Christfulness som åndelig praksis for det moderne menneske

Christfulness som åndelig praksis for det moderne menneske Christfulness som åndelig praksis for det moderne menneske Christfulness som åndelig praksis for det moderne menneske Lene Skovmark Åndelig vejledning som livshjælp Det moderne menneske efterspørger redskaber

Læs mere

TGF Gospel Inspiration Find din gudgivne passion og lev den ud!

TGF Gospel Inspiration Find din gudgivne passion og lev den ud! TGF Gospel Inspiration Find din gudgivne passion og lev den ud! En af de spændende og glædelige dimensioner ved kristenlivet er, at gå på opdagelse i hvordan Gud arbejder i os og igennem os. Når vi kommer

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425.

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425. 1 2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl. 10.00. Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vi er

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja Dåbsritual tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja På din egen bekendelse, om din tro på Jesus, døber vi dig til Kristus i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn Nadverritual

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere