Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 4 Maj at gøre livet gladere og lysere for andre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 4 Maj 2014. - at gøre livet gladere og lysere for andre!"

Transkript

1 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 4 Maj at gøre livet gladere og lysere for andre! En lille hilsen fra personalet på Avnstrup: Hej Bitte, samt alle andre der var med til arrangementet.. Tusind tak for et rigtig fint arrangement, der var fin stemning og hvor var bandet gode til at nå børnene. Mange hilsner Mads og Birgit. Børne-rock-koncert på Avnstrup Centret - se ref. Side gilde gruppe 3 på gruppetur til Sverige - se referat side 16.

2 Referat af Bygildets generalforsamling den 10. april 2014 kl.19 i Gildehuset Sct. Agnes. Til stede: 28 gildebrødre. Punkt 1. Valg af dirigent. Bo Andersen blev valgt. Punkt 2. Formandens beretning. (i hovedtræk) Stence nævnte: Valdemarsdag i Domkirken den 15. juni. Weekendtur til Bandholm den 31.maj-2.juni. Fremstilling af juledekorationer. Kaffemik. Et nyt hyggeligt og vellykket initiativ, besøgt af mange gildebrødre. Fredslysarrangementet også med deltagelse af gildebrødre fra andre gilder. Jørgen Gybel har sagt fra efter mange års trofast slid, og Helge Nedergård fra Tåstrup har overtaget arbejdet. Vore to gilders fælles jubilæumsarrangementer i januar. Først en festlig reception i den gamle byrådssal, der samlede rigtig mange gildebrødre, pårørende og repræsentanter fra nær og fjern og to dage efter en flot festmiddag på Hotel Scandic, hvor 90 gildebrødre og pårørende deltog. Stence takkede Jørgen Gybel for hans arbejde med fredslyset og ligeledes var der en stor tak til Inger og Olaf Rømer for mange års arbejde som husværter. Dette job overgår nu til Kirsten Printzlau. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Punkt 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. John Hyldahn gennemgik regnskabet og meddelte, at vi nu er 76 gildebrødre. Regnskabet blev godkendt. Punkt 4. Behandling af indkomne forslag. Der var et forslag fra Good- Turn lauget vedrørende nye vedtægter i lauget (se disse i marts Kilden). Der var forskellige kommentarer til forslaget såsom: Vedtægter kan være en god ramme for et laug, men ikke noget der skal tages op på Bygildets generalforsamling, hvor man kun er interesseret i, at der er en i lauget, der er økonomisk ansvarlig. Deadline for at søge penge er den 30. januar, hvorefter Hjælpefonden skal lægge budget, og først når pengene er bevilget, kan de bruges. Der skal søges uanset man har vedtægter eller ej. 2

3 I forbindelse med det beløb, der i år er bevilget til arrangementet på Aunstrupcentret, blev der en længere diskussion, idet der i Hjælpefondens vedtægter står, at bidrag fortrinsvis skal komme borgere i Roskilde til gavn. Forsamlingen var stort set enige i, at man fremadrettet skulle følge denne procedure. Punkt 5. Kassereren fremlægger forslag til budget for det kommende år-herunder forslag til kontingent til Bygildet. John Hyldahn understregede, at de fleste poster stort set var de samme. Glædeligt var det, at der kun var brugt 500 kr. i porto til Kilden. John foreslog, at vi købte varmepumper til huset til bedre og meget hurtig opvarmning. Man enedes om at arbejde videre med projektet. Kontingentet til Bygildet bliver det samme som sidste år, 250 kr. Forslaget blev vedtaget. Punkt 6. Beretninger og regnskaber for fællesaktiviteterne. Aktivitetsgruppen. Inger Nielsen: Intet brugt i Pengene doneret til jubilæumsfesterne. Dato for aktivitetsaftenen i 2014 er den 5. november. Arkivgruppen. Hans-Henrik har sorteret en masse stof fra. (10 Ringbind på Roskilde bibliotek ). Frimærker. Gustav Sommer. Der er tjent 465 kr., heraf 254 kr. på ubrugte frimærker + hovedsageligt udenlandske mønter. Good-turn lauget. Oprettet i 2009 og består af Bitte, Hanne, Karen, Grete, Birgit, Gunnar, Inge A, Halfdan og Frank + to støttemedlemmer: Ada og Jytte Rosner. Formål: at gøre noget for andre, specielt børn. Aktiviteterne har været fastelavnsfester og et slags spejderløb, som bliver fulgt op af endnu et til september. Hjemmesiden. Kører stadigvæk ved Arne Bjerager. Hjælpefonden. Stence: Har afholdt 4 møder og sætter mødekalenderen i Kilden, når datoerne er sat. I Hjælpefondens vedtægter står der, at bevilling af søgte beløb kræver enighed af alle, ellers afslås ansøgningen. Der er fortrinsvis givet støtte til Frelsens Hær, Cafe Klaus, og spejderne har fået 7ooo kr. Internationalt laug. Forsamlingen klappede stående af Jørgen G. indsats. Huslauget. Søren Overgaard: Den helt store forandring i år har været grundens halvering og opførelsen af vore naboers hus og indflytning. Der er opført et plankeværk for naboens regning og i den forbindelse har vi fået overladt en trekant jord, som letter vores bilvendinger foran huset. 3

4 Vi har fået malet de to gavle + vinduer og døre. Anskaffelser: Ny støvsuger og nyt lærred til billeder blæst op fra computer. Vores nuværende adresse er: Sankt Agnesj 2B. Juledekorationer. Merethe: Arbejdet har været godt og sjovt i år. Der er blevet indkøbt nye materialer, og der er masser af materiale på loftet. Hans-Henrik ordner regnskabet. Nye juledekorationsdatoer er den november. Kilden. John trykker Kilden, som bliver distribueret af flere forskellige gildebrødre. Derfor den lave portoudgift i regnskabet. Kortspillauget. Inge R.: Vi er nu 8-11 spillere og vi arrangerer frokoster til jul og til sommerferien. Kreativt laug. Merethe: Vi mødes første tirsdag i måneden indtil maj. Roskildemærket. Hans-Henrik: Der skal mere gang i salget; f.eks. blev der kun solgt 6 ark ved jubilæumsfesten på Scandic. Spejderlauget. Merethe: Spejderne har ikke meget brug for os, så vi har været passive. Til september har vi lovet at stå i kaffebar. Hans-Henrik udtrykte beklagelse over, at forbindelsen til spejderne er gået ind. Han har deltaget i et BUS-møde og i grupperådsmøder rundt omkring. Merethe påpegede, at der intet svar kom tilbage, når spejderlauget lavede tiltag. Bo mente, at det er fint med planer, men svært at få nogen til at realisere dem, når vores gennemsnitsalder er over 70 år. Søren O. ved, at spejderne er interesserede i hjælp til juletræssalget. Sangerlauget. Bitte: Vi er 23 deltagere, heraf 11 gildebrødre, der synger en gang om måneden. Otto Lindbaum er den inspirerende leder. Vi kan sagtens være flere, så alle er velkomne. Vandrerlauget. Søren Overgård: Vi har gennemført mange projekter og over flere dage såsom: Skjoldungestierne, Køge Ås, Vestvoldanlægget og to etaper af Roskilde kommune fra nord til syd. Turene er ca. 10 km, og vi bruger offentlige transportmidler til og fra start- og slutpunkter Punkt 7. Bekendtgørelse af valg til Bygildets bestyrelse. Fra 1. gilde er valgt Kirsten Lindskov og Stence Sparrevohn. Suppleant: Merethe Hyldahn. Fra 2. gilde er valgt Else Thiesen og Inge-Birthe Bøje. Suppleant: Lise Fejer. Punkt 8. Valg af kasserer samt suppleant til Bygildet: John Hyldahn. Suppleant: Alice Mortensen. Punkt 9. Valg af kasserer samt suppleant til Hjælpefonden: Hans Henrik. Suppleant: Søren Højgård. 4

5 Punkt 10. Formandens orientering om planer og tidsterminer for det kommende år. Der bliver fælles Nytårsgildehal den 10. januar 2015 og Aktivitetsgruppearrangement den 5. november Punkt 11. Eventuelt. 2. gruppe i 1. gilde inviterer til rundvisning i Sct. Hans museet og i kirken onsdag den 21. maj kl. 13. Hans Henrik mener det er for sent, vi ser regnskabet, og henstiller til, at der før næste års Bygildegeneralforsamling udsendes regnskab og budget for det næste år sammen med dagsordenen. Stence takkede Bo for indsatsen som ordstyrer, og Bo takkede forsamlingen for god ro og orden. Referent: Inge.Birthe Bøje Børne-rockkoncert for børnefamilierne i Flygtningecenter Avnstrup. I anledning af gildernes jubilæer, havde Good-Turn-lauget gjort forårets arrangement for familier med børn og unge fra Flygtningecenter Avnstrup til noget ekstraordinært og indbudt til børne-rockkoncert søndag d. 16. marts i centrets gymnastiksal. I samarbejde med centrets SFO-pædagoger og med donation fra Hjælpefonden blev det en rigtig god dag med optræden af gruppen Dyr-i-Drift, som fik børnene til at illudere alle de dyr, der blev sunget og spillet om, og musikerne talte med børnene om dyrene, samtidig med at der blev vist billeder på storskærm. Centret havde sørget for kaffe og te, og laugets medlemmer og nogle hjælpere havde bagt kage og lavet saftevand, og mange børn med forældre og andre fra centret kom og hyggede sig - de voksne gik lidt til og fra, men børnene blev. Ja! Selv de normalt lidt urolige børn var helt opslugt og blev stående hele koncerten igennem. Efterfølgende bragte Dagbladet en pæn omtale af arrangementet, og fra centrets personale modtog lauget den mail, som er gengivet på Kildens forside. Bitte (Redigeret) 5

6 Vandrerlaugets projekt Roskilde Kommune nord til syd. 29. april havde vi en dejlig 3. etape rundt om Gundsømagle Sø i nyudsprunget bøgeskov, strålende solskin og et mylder af fugle, bl.a. natuglen, sangsvaner og rørspurven, som vi så fra det ene af fugletårnene. 4. etape vandres d. 20. maj med start med bus 358 fra busstationen kl til Gundsølille. 5. etape vandres tirsdag d. 17. juni, hvor vi enten kan tage bus 201A fra busstationen kl eller møde kl. 10 ved stoppestedet Herregårdsvej bussluse. Herfra vandrer vi fortrinsvis ad stisystemerne forbi Roskilde Kommunes markerede midtpunkt og gennem Ringparken til Musicon, hvorfra bus 202A kører til busstationen hvert kvarter. 6. etape vandres først i september. Mere herom i Kildens augustnummer. Vel mødt, Søren Referat fra DIS mødet i Fredericia den april Mødet blev afholdt for at udbygge samarbejdet mellem DISèr og IU (International Udvalg). Af landets 21 distrikter var de 14 repræsenteret. Anne Haastrup-Nielsen bød velkommen, og efter en præsentation af distrikterne fik vi en orientering om, hvordan det internationale arbejde hænger sammen med verden omkring os igennem ISGF. Anne Haastrup gennemgik den nye hjemmeside og viste, hvordan man kan guide sig rundt, og hvor man kan finde den nye DIS Håndbog. Projekt Legetøj til Syrien blev debatteret meget. Målgruppen er blevet ændret til at være Rumænske børn gennem organisationen RP 92, som har kontakten med Rumænien. Projektet fortsætter. I Haderslev er der store problemer med unge romaer. Derfor er der nogle ildsjæle af gildebrødre, der har taget initiativet til oprettelse af Det Gule 6

7 Hus, et kulturhus, hvor romaerne bliver inviteret til underholdning og madlavning en gang om ugen. Det har givet mere ro i Haderslev Et andet emne var Fredslysets synlighed - om man kunne øge kenskabet til fredslyset rundt om i landet. Det var der delte meninger om, men ingen konkrete forslag. Fremover afholdes et DIS møde en gang om året i marts måned. Jeg tror, der var tilfredshed med weekenden, og at alle gik hjem med nogle nye tanker om, hvordan DIS-arbejdet kan se ud fremover. Arne Bjerager/DIS Roskilde Hedebo - Distrikt Roskilde Hedebo Distriktsgilde Friluftsgildehal i Hedeland Onsdag den 11. juni kl. 18:00 Ved NATURHYTTEN, Herredsfogedvej 25, Hedeland, 4000 Roskilde ( se Kraks kort, kort 163) Først vil der være fælles spisning, hvor der vil blive serveret forloren skildpadde med brød og sherry, inkl. øl eller vand. Gildehal kl. 19:30 Efter gildehallen serveres der kaffe med tilbehør. Claudio Pannicelli CKA Consult i/s vil fortælle om Hedeland fra start til i dag. Af hensyn til arrangementet er der bindende tilmelding senest den 6. juni 2014, evt. afbud senest 2 dage før arrangementet. til: Nils Krogh, Vestvold-gildet, tlf eller Vel mødt, vi håber på godt vejr. Distriktsgildeledelsen 7

8 Naturlaug Roskilde Hedebo 2014 Tur 2. Går til Tadre Mølle, den eneste bevarede og endnu fuldt funktionsdygtige mølle. Torsdag den 26. juni fra kl. 11:00 - ca. kl. 15:00/Se Kilden nr. 3/ 2014 Tur 3. Går til Cisternerne, dybt under Søndermarkens grønne plæne. Fredag den 22. august fra kl. 11:00 ca.15:00. Husk påklædning efter vejret. Medbring madpakke og drikke. Entré 40 kr. til Cisternerne, ud over dette køber vi kaffe et sted. Vi mødes ved indgangen til Cisternerne, der er indgang til Søndermarken flere steder. Tilmelding til Bodil Kæmpegaard, tlf , e- Senest torsdag den 21.august. Kan kontaktes på mob om fredagen. Tur 4. Går til Vaserne Frederikslund Skov ved Holte. Fredag den 26. sept. fra kl. 11:00 ca. 15:00. Påklædning efter vejret. Medbring madpakke og drikke. Vi mødes på parkeringspladsen ved Holte Roklub, Frederikslundsvej 41 B, 2840 Holte. Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf , e- Senest torsdag den 25.september. Kan kontaktes på mob om fredagen. 1. Gilde 1. Roskilde Sct. Georgs Gilde. Referat af gildeting d. 5. marts Gildemesteren bød velkommen til 22 fremmødte gildebrødre. Vi startede med forloren skildpadde, inden vi gik over til den udsendte dagsorden. Ad. 1 - Valg af dirigent og protokolfører: Til dirigent valgtes Arne Bjerager og til referent Helen Højgaard. 8

9 Ad. 2 Gildemesterens beretning: Da vi holdt gildehal i april fejrede vi ikke mindre end fem jubilarer: Else Madsen, Inger Sommer og Leif Vilhelmsen med 50 år, Ejner Christensen med 40 år og Karen Nilsson med 25 år, og Kirsten Lindskov blev indsat som GM. Friluftsgildehallen i juni, blev også afviklet med stort fremmøde. Den 15. juni var vi til Valdemarsdag i Roskilde Domkirke. Efter sommerferien startede de nye grupper op. I september havde vi fællesmøde med 2. gilde. I week-enden september deltog Kirsten Lindskov i Landsgildeting i Slesvig. Ved gildehallen i oktober fejrede vi 2 jubilarer: Birthe Christensen med 40 år og Merethe Hyldahn med 25 år. I november havde Hjælpefonden inviteret begge gilder til et foredrag med Gitte Dueholm fra Kirkens Korshær. Hjælpefonden overrakte Gitte Dueholm en check på kr. til hjælp til korshærens arbejde. I november var der også Fredslys og fremstilling af juledekorationer. I december havde vi julefrokost for hele 1. Gilde, 24 gildebrødre + 4 ægtefæller deltog er passeret. Og jubilæumsforberedelserne når i januar måned højdepunktet. Over 100 gæster til reception den 23. januar i den gamle byrådssal. Den 25. januar var 90 gildebrødre med ledsagere på Scandic til en herlig fødselsdagsfest. Senere på måneden deltog Kirsten L i distriktets Gildemestermøde. I februar havde vi besøg af Ingrid Andersen, der har tegnet vores julemærke tre gange. Gustav havde medbragt en mappe med samtlige julemærker, det gjorde bestemt ikke oplevelsen mindre. Inger Sommer gjorde opmærksom på, at Gildecafeen som Kirsten Printzlau og Else Thiesen har taget initiativ til, er en god måde at mødes på. Ad. 4 Gildeskatmesteren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt forslag til budget og kontingent for det kommende år: Regnskab og budget blev godkendt. Ad. 5 Beretning fra grupperne: Alle grupper fortalte, at de havde en god gruppe og pænt fremmøde. Ad 6 Valg af gildeledelse samt suppleanter: GM: Kirsten Lindskov Suppleant: Jonna Heefelt 9

10 GK: Helen Højgaard GS: Kirsten Printzlau Suppleant: John Hyldahn Suppleant: Birgit Buch-Larsen Ad 7- Valg af herolder samt suppleant: John Hyldahn Halfdan Mortensen Suppleant: Arne Bjerager Ad 8 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Inger Rømer Bertel Buch-Larsen Suppleant: Arne Bjerager Ad 9 Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden: Ruth Laursen Stence Sparrevohn Ad 10 Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til Roskilde Bygilde: Kirsten Lindskov - Stence Sparrevohn Suppleant: Merethe Hyldahn Ad 11 - Valg af GIM, GU og suppleant for GU: Halfdan Mortensen Jonna Heefelt Suppleant/GU Birgit Buch- Larsen Ad 12 Valg af gilderepræsentanter til fællesaktiviteter: Arkivgruppen og Frimærker: Gustav Sommer. Hjemmesiden: Arne Bjerager. Aktivitetsudvalg: Else Madsen. Spejderlaug: Merethe Hyldahn og Halfdan Mortensen. Kreativ laug: Merethe Hyldahn. Huslaug: Ejner Christensen, Inger Rømer, Olaf Rømer og Bertel Buch-Larsen. Good turn gruppen: Halfdan Mortensen og Jytte Rosner. International Laug: Kirsten Berthelsen, Halfdan Mortensen og Kirsten Printzlau. Ad. 13 Forslag til kommende generalforsamling i Roskilde Bygilde: Ingen forslag. Ad 14 Eventuelt: Det blev drøftet om Roskilde Bygildes organisation evt. kan forenkles. Helen Højgaard/referent Sct. Georgs Gildehal 24. april i Gildehuset. 24 medlemmer deltog i gildehallen i huset. Gildemester Kirsten Lindskov oplæste Sct. Georgs budskabet, som kan læses her: 10

11 Karl Otto Meyer, som har forfattet budskabet, er sydslesviger og en kendt politiker. Vi rejste os og dannede ring, hvor vi gentog gildeløftet. Efter dette afsluttedes gildehallen, og vi gik ind i de tilstødende lokaler for at nyde et glas champagne og en tilhørende laksemad. Det var en fin afslutning. Bertel. Friluftsgildehal d. 11. juni kl. 18. Vi starter med et let måltid. Tilmelding til Birgit senest onsdag d. 4. juni. Tlf eller mail 1. Gilde Gruppemøder 1. gruppe Torsdag d kl hos Birgit og Bertel 2. Gilde 2. Roskilde Sct. Georgs Gilde Referat fra gildeting den 12. marts I gildetinget deltog 28 gildebrødre. 1. Valg af dirigent og protokolfører: Alice Mortensen blev valgt til dirigent og Gurli Damgaard som protokolfører. 2. Gildemesteren aflægger beretning: Beretning for 2013 til Vi er i dag 42 gildebrødre. April: Arbejdsdag i huset. Møde ang. Gildernes højskole. Bygildets ge- 11

12 neralforsamling. Møde ang. gildetur til Bandholm. Sct. Georgsgildehal med indsættelse af ny kansler, Gurli og fejring af Hugos 25-års jubilæum. Maj: Deltog gildebrødre fra 1. og 2. gilde i gildernes højskole på Rødding Højskole. Besøg på Museet på Sct. Hans Hospital. Distriktsgildeting i Tåstrup. Juni: Gildetur til Bandholm med rundtur på Lolland og Falster. Den årlige friluftsgildehal på Kildebakken med Inges stegte flæsk og persillesovs. Valdemarsdag. Møde i spejderlauget ang. Hjælp til Good-turn gruppens besøg af børn fra Avnstrup. Aug.: Besøg fra Avnstrup. Gildemestermøde i Tåstrup. Møde ang. Fredslys. Sept.: Gilderårdsmøde. Gildemøde. Larisa skulle fortælle om Novosibirsk. På grund af sygdom fortalte Jørgen Lauterbach om sine oplevelser fra en lejr i Letland. Else Thiesen og Jørgen Gybel deltog i Verdens bedste nyheders arrangement på stationer i Danmark. Landsgildeting i Slesvig. Okt.: Gildehal hvor Larisa fortalte om Novosibirsk. Start af 2. gildes egen højskole med ca. 10 gildebrødre og 1 enkelt fra 1. gilde. Nov.: Eftermiddags kaffemik. Vi var ca. 20 gildebrødre. Den årlige indsamling med Dansk Flygtningeh jælp. Ca. 10 gildebrødre var aktive. Hjælpefondens møde med Kirkens Korshær. Fredslys. Dec.: Julemøde og Sørens 40-års jubilæum. Jan.: Reception i den gamle Byrådssal i anledning af gildets 50-års jubilæum med ca. 100 personer, bl.a. gæster fra Landsgildet, 1. Holbæk, Glostrup og Tåstrup gilderne. Jubilæumsfest hvor over 80% af gildebrødrene deltog. Der var i alt 90 personer. Feb.: 50-års fødselsdagsgildehal. Februar Cafe. Alt i alt et travlt gildeår. 3. Behandling af indkomne forslag: Ingen. 4. Gildeskatmesteren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt forslag til budget og kontingent for det kommende år: Christa forelagde regnskab og budget som blev godkendt. Kontingent for 2014 bliver uændret 450 kr. pr. halvår. 5. Orientering fra grupperne mv.: Repræsentanter for de 5 grupper fortalte om gruppernes aktiviteter. Heraf kan nævnes: Sejltur på Lyngby sø. Besøg på fregatten Peder Skram. Set 12

13 filmen Sorg og glæde. Besøg på Arken. Traveture i nærområdet. Kalundborg Domkirke. Arbejdermuseet mm. Besøg på Gulddyssegaard. Glasværksted på Hundested Havn. Knud Rasmussens Hus. Alle grupper har haft havedag ved Huset. 6. Valg af gildeledelse samt suppleanter: GM: Else Thiesen suppleant Inger Nielsen. GK: Gurli Damgaard suppleant Anne Dorthe Holland. GS: Hanne Christensen suppleant Christa Jørgensen. 7. Valg af 2 herolder og 2 suppleanter: Dørherold: Hanne Christiansen suppleant Grethe Kristensen. Flagherold: Ole Bæk suppleant Jørgen Gybel. 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Søren Højgaard og Alice Mortensen suppleant Karen Henriksen. 9. Valg af 2 repræsentanter til Hjælpefonden: Ada Munksgaard og Ruth Hasselager. GIM: Birgit Riemer - suppleant Jørgen Lauterbach/GUM: Jørgen Gybel. 10. Valg af 2 repræsentanter til Bygildet heraf 1 repræsentant fra gildeledelsen samt valg af 1 suppleant: Inge Birthe Bøje og Else Thiesen suppleant Lise Fejer. 11. Eventuelt. Herunder oplysning og vejledende behandling af forslag, der vil blive fremsat på Bygildets generalforsamling. (Der kan ikke træffes beslutninger): Bitte orienterede om Good-Turn lauget og Gambia projektet. Else Thiesen om legetøjsprojektet som har skiftet kurs fra Syrien til Rumænien. Else meddeler at Fredslyset bliver overtaget af Helge Nedergaard fra Tåstrup. Forårstur til Musicon den 14. maj Else efterlyser emner til gruppearbejdet de næste 2 år. Udpegning af repræsentanter til fællesaktiviteter under Roskilde Bygilde: Spejderlaug: Hugo S. Pedersen, Grethe Kristensen, Frank Ward og Else Thiesen. Arkiv: Hans Henrik Truelstrup. Frimærker: Alice Mortensen. Ref. Gurli Damgaard 13

14 2. gildes Sct. Georggildehal gildebrødre indtog gildehallen til Freedom now, sunget af Tracy Chapman. Derefter åbnedes gildehallen med Der er ingenting der maner. Gildemester Else Thiesen talte over emnet Alle gode spejderidealer. Et stort tillykke blev givet til Hans Henrik, der havde 50 års gildejubilæum. Hans Henrik, der altid har været en stor inspiration for gilderne, fik overrakt 50-års nålen af distriktsgildemester Margit Fohlmann. Da vi ikke mere holder loppemarked, fik Hans Henrik også overrakt loppemarkedshuen. Gildemestertalen handlede om lykken, og at H. C. Andersen mente, at lykken kan ligge i en pind. Tracy Chapman sang: Born to Fight, og herefter læste gildekansler Gurli Sct. Georgbudskabet: Pligten overfor egen samvittighed, skrevet af Karl Otto Meyer. Broderkæden blev dannet, og derefter indsattes ny skatmester, nemlig Hanne Christensen, der overtager embedet efter Christa. Alice sluttede gildehallen ved at læse Gildeloven. Gildebrødrene forlod gildehallen til tonerne af This Time, også sunget af Tracy Chapmann. Hans Henrik bød på champagne, smørrebrød, vin, øl, vand, kaffe og chokolade til alle fremmødte. Amdi holdt en fin festtale til Hans Henrik om deres lange bekendtskab bl.a. i kortspilleklub, ligesom Jytte Rosner, der i sin tid var med til at optage Hans Henrik, også ønskede tillykke. Et stort gavebord bugnede af flasker og andet godt, og Hans Henrik takkede for taler og gaver. En rigtig stor tak til den arrangerede gruppe. Inger Nielsen 5. gruppe TAK. Tusind tak for hilsener, gaver og deltagelse ved mit 50 års jubilæum på Sct. Georgs aften den 23. april i Sct. Agnes Gildehuset og samtidig stor tak til alle, der læser dette, for op til 50 års gildesamarbejde, som har været til stor glæde for mig og min familie. Hans-Henrik 14

15 Friluftsgildehallen onsdag den 11. juni 2014 Traditionen tro er Kildebakken stedet for friluftsgildehallen. Vi samles kl. 18, hvor der serveres stegt flæsk og persillesovs, som Inge Ravn står for. Nye kartofler sørger gruppen for. Derefter er der gildehal med lejrbål. Husk selv at medbringe: Kaffe/te, drikkevarer, bestik, tallerken og kop. Af hensyn til det praktiske ønsker vi bindende tilmelding (pårørende er velkomne). Tilmelding inden 1. juni til 5. gruppe v. Aase Nielsen tlf Forårstur. Gåtur på Musicon onsdag d. 14. maj Se Kilden for marts 2014 NY MAIL: Karen Henriksen har fået ny mailadresse: 2. Gilde Gruppemøder 1. gruppe Tirsdag d kl Hos Karen - gruppeafslutning m/ægtefæller. 5. gruppe Torsdag d kl hos Birthe i Lindenborg - gruppeafslutning 15

16 Postforsendelse: Et laaaaangt gruppemøde. 1. gildes gruppe 3 var inviteret til gruppemøde i Arne og Kirstens sommerhus i Sverige, og vi drog glade af sted. Eftermiddagskaffen stod klar fredag eftermiddag og lige frem til gruppemødets slutning søndag middag blev vi rigtig godt forkælede. Tak for det. Lørdag arrangerede Arne en tur til Växjö, hvor vi besøgte både glasmuseet og udvandrermuseet, og vi endte på flødebollefabrikken med en hel hal af diverse slik, så der blev købt lidt ind. Lørdag aften gik med middag, sang og hygge og efter et kig til en sort himmel med flotte stjerner, var endnu en dejlig dag slut. Arne havde som aftalt bestilt godt vejr og det nød vi alle dagene. Inger Næste nr. udkommer Deadline 1.8. Materiale sendes til Jørgen Gybel med kopi til Else Madsen og Søren Overgaard helst i Wordformat. Kilden udkommer 7 gange årligt: 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/8, 15/10, 15/11 Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte materialer. 16

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 2 Februar 2014 JUBILÆUMSRECEPTION OG -FEST FOR 1. OG 2. GILDE

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 2 Februar 2014 JUBILÆUMSRECEPTION OG -FEST FOR 1. OG 2. GILDE Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 2 Februar 2014 JUBILÆUMSRECEPTION OG -FEST FOR 1. OG 2. GILDE Kirsten Lindskov Else Thiesen Mary Ørtz Gildernes nestor Tostmaster Roar Roslind

Læs mere

Kilden. 2. sektion. Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde: side 2. Roskilde-Hedebo distrikt side 5

Kilden. 2. sektion. Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde: side 2. Roskilde-Hedebo distrikt side 5 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 4 Juni 2015 2. sektion Referater fra gildeting og generalforsamling. Roskilde Bygilde: side 2 Roskilde-Hedebo distrikt side 5 1. Roskilde

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B.

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL. Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 7 November 2014 INDBYDELSE til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 10.januar 2015 kl. 11,00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. Mary Ørts fra 1. gilde kan

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 1 Januar 2015 Juledekorationer. 2014 blev det sidste år, vi fabrikerede juledekorationer. De sidste trofaste gildebrødre, der ofrede tid på

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Sct. Georgs Gilderne i Danmark NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 55. årgang Nr.:3 april 2008 Sct. Georgs Gilderne i Danmark Jubilæumsreception på Københavnsrådhus Træf på Houens Odde Spejdercenter Lørdag d.7. juni 2008 kl.10.00

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 3 Marts 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 3 Marts 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 3 Marts 2014 Nedenstående modtaget per mail d. 22.2.2014: Detta e-brev går till alla gillescouter i vår adressbok som hemlig mottagare. This

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 63. årgang Nr.: 2 Februar 2016 13. januar - årets Les Lanciers. Gallaaften i festskrud og med ordener. Invitation til distriktsgildehal - side 4. Invitation

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. Indbydelse til NYTÅRSGILDEHAL

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. Indbydelse til NYTÅRSGILDEHAL Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 7 November 2015 Indbydelse til NYTÅRSGILDEHAL Lørdag den 9. januar 2016 kl. 11:00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2 B. 4000 Roskilde Grethe Kristensen

Læs mere

En verdenssensation.

En verdenssensation. En verdenssensation. Den internationalt berømte skuespiller Viggo Mortensen udstiller i Roskilde Kunstforening Aktivitetsgruppen har været så heldige, at det er blevet muligt for os at tilbyde en guidet

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 58. årgang Nr.: 3 april 2011

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 58. årgang Nr.: 3 april 2011 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 58. årgang Nr.: 3 april 2011 Til Sankt Georgs Gilderne, Roskilde. Fastelavn i Sct. Agnes. På vegne af beboere og personale på Dansk Røde Kors Asylcenter Avnstrup,

Læs mere

Optimistisk og livsbekræftende hvor efteråret kommer nærmere:

Optimistisk og livsbekræftende hvor efteråret kommer nærmere: Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Sept. Nr. 7, 8, 9 2014 Optimistisk og livsbekræftende hvor efteråret kommer nærmere: Høstgul

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Kender du nogle, der burde være med i Sct. Georgs Gilderne?

Kender du nogle, der burde være med i Sct. Georgs Gilderne? NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 55. årgang Nr.:5 juni 2008 Kender du nogle, der burde være med i Sct. Georgs Gilderne? De må gerne være yngre end os! Det er jo en tanke, der igen og igen dukker

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 64. årgang Nr.: 2 Februar Roskilde Bygilde - generalforsamling - Indkaldelse side 2

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 64. årgang Nr.: 2 Februar Roskilde Bygilde - generalforsamling - Indkaldelse side 2 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 64. årgang Nr.: 2 Februar 2017 Mindeord for Anne-Lise Bregensted side 5 1. Gildes fødselsdagsfest - Referat side 7 1. Gilde - gildeting - indkaldelse side

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 4 48. årgang April 2015 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften torsdag den 23. april 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Næste måneds aktiviteter Maj Rundtur på Aarhus Havn mandag

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012

S c h a n d t o r p. Fellowship-Day og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2012 Fellowship-Day 2012 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse

Læs mere

Kilden. Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016. 2. Gildes julefrokost - referat side 10.

Kilden. Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016. 2. Gildes julefrokost - referat side 10. Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 63. årgang Nr.: 1 Januar 2016 Velkommen til et nyt gildeår og en ny årgang af Kilden. Distriktets Fellowshipdag - referat side 6. 2. Gildes julefrokost -

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer4 46. årgang April 2013 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften tirsdag den 23. april kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj Fugletur

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet Side 12 Gruppe 2 inviterer på en tur ud i den danske natur. Vi mødes på Græsted Gård kl. 18.15 hvorfra turen går til Farum Kirke, efter en rundvisning i kirken er der mulighed for at gå en tur på kirkegården

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere