Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for frivillighed får én indgang til Københavns Kommune uanset karakteren af det frivillige arbejde; om det er i parker, kulturliv, socialt arbejde eller folkeoplysende foreningsliv. Centret samler alle tilskudsmidler og medarbejdere i centralforvaltningerne, der varetager opgaver forbundet med frivillighed i kommunen, således at kommunen professionelt og koordineret kan understøtte alle typer af frivillige initiativer i byen. Centret kan som samlet enhed lave helhedsorienteret strategiudvikling på tværs af bydele og fagområder, samt udvikle nye samarbejdsformer med organisationer og virksomheder og derigennem i langt højere grad få aktiveret det potentiale, der er i København inden for frivillighed og corporate social responsibility (CSR). Hvorfor Der er øget fokus på frivillighed i samfundet med flere personer og aktører, der vil yde en frivillig indsats. Hvor frivilligområdet primært har været inden for relativt velafgrænsede områder idrætsverden, kulturen eller det frivillige sociale område, er tendensen i dag, at flere frivillige indsatser går på tværs af faggrænserne, fx med lektiehjælp i fodboldklub. Samtidig vokser frivilligområdet med nye samarbejdsflader og nye aktører, og frivilligområdet er med til at skabe innovation og løfte kulturelle og sociale opgaver til gavn for byens udvikling og dens borgere. Det vurderes, at der er et uopdyrket potentiale for at inddrage frivillige på skoler, plejehjem, idrætsanlæg mm. i langt højere grad, end det sker i dag. Det er ikke hensigten, at frivillige skal udfører kommunale kerneydelser, men netop være et medmenneskeligt supplement, hvor det giver mening. Københavns Kommune har i dag svært ved at matche udefrakommende store tiltag for eksempel erhvervslivets interesse i partnerskaber og samarbejder med den frivillige verden. Københavns Kommune skal professionelt og seriøst kunne tage imod tilbud fra foreninger, organisationer, enkeltpersoner og virksomheder, der ønsker at lave en frivillig indsats i Københavns Kommune. Modtagelsen skal være koordineret, så de frivillige så smidigt som muligt kommer i kontakt med de relevante aktører ude lokalt, hurtigt får afklaret muligheder for tilskud og puljer eller for at benytte byens rum. Borgerens vej til at udføre frivilligt arbejde skal være så kort som muligt, og centret skal hjælpe med at kommunens interne bureaukrati ikke bliver en hindring. Hvordan Frivilligområdet bliver samlet i én organisatorisk enhed, hvortil der skal tilføres ressourcer fra de implicerede forvaltninger. Det betyder, Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anders Sejerøe ProjektVærkstedet Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V EAN nummer

2 at medarbejderne fysisk bliver samlet i et kontorfællesskab. Det medfører: Fælles administration: At sagsbehandling og administration af puljer og tilskud sker fælles. Dvs. at foreningen, der får tilskud fra forskellige forvaltninger, kan nøjes med at henvende sig til ét sted med spørgsmål om regnskab osv. Samlet frivilligrådgivning: Konsulenter kan rådgive og styrke foreningslivet på tværs og tilsvarende tænke opgaver og kompetenceudvikling på tværs. Mange projektmagere har behov for afklaring og ønsker bred rådgivning om muligheder, krav og organisering mm. Fælles strategiudvikling: Indsatser på frivilligområdet kan i højere grad koordineres, når de samles i en afdeling. Dermed kan indsatserne optimeres internt og i forhold til de lokale behov. Fagudvalgenes kompetencer ændres: Med overførsel af puljemidlerne til Kultur- og Fritidsudvalget skal der enten ske en ændring af styrelsesvedtægten eller en udmøntningsmodel, hvor der udarbejdes fællesindstillinger til både Kultur- og Fritidsudvalget og det relevante fagudvalg, og at der på udvalgsmøderne deltager relevante embedsfolk fra begge forvaltninger. Således at behandling af eksempelvis 18-midler til frivilligt socialt arbejde vil ske i både Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Lokale indgange til frivillighed bliver ikke berørt: De eksisterende lokale indgange for borgere omkring frivillighed i byens frivilligcentre og lokaludvalg mm. bliver ikke berørt af ændringen. Målet er, at også de vil opleve et styrket og mere smidigt samarbejde med centralforvaltningerne. Fordele Hovedfordelene ved at samle centralforvaltningernes indsats på frivilligområdet er: 1. Det bliver nemmere at være frivillig For borgeren giver det en klar indgang til Københavns Kommune og borgeren kan samme sted få både rådgivning og søge om tilladelser, tilskud og faciliteter til sine frivillige projekter. En idrætsklub, der kombinerer fodboldtræning med lidt lektiehjælp og et årligt arrangement på torvet, skal i dag søge om lån af fodboldbane og tilskud til deres idrætsaktiviteter hos Kultur- og Fritidsforvaltningen (folkeoplysning), spørge om lov til at låne lokaler til lektiehjælp direkte hos folkeskolen som institution under Børne- og Ungdomsforvaltningen, søge midler til lektiehjælpsindsats i Socialforvaltningen ( 18-midler). I forbindelse med det årlige arrangement skal klubben søge om tilladelse til at bruge torvet i Teknik- og Miljøforvaltningen og kan søge tilskud til arrangementet hos Lokaludvalget under Øko- Side 2 af 5

3 nomiforvaltningen. I foreningen skal der derfor lægges et betydeligt arbejde for bare at overskue rettigheder, muligheder og krav i den kommunale struktur, inden de frivillige overhovedet kan komme i gang med at lave en frivillig indsats. Centret vil gøre det nemmere at yde en frivillig indsats i Københavns Kommune, uanset om man er enkeltperson, forening eller virksomhed. 2. Mere frivillighed for de samme penge Centret kan tænke på tværs af fagforvaltningerne og tage initiativ til fælles koordinerede indsatser på frivilligområdet, herunder indgå i eller formidle større samarbejder med virksomheder og organisationer. Det vil styrke muligheden for at indgå i større partnerskaber og nytænke frivilligområdet. 3. Bedre rådgivning og smidigere administration for de samme penge Ved at samle pulje- og tilskudsadministrationen vil der ske en optimering og samling af kræfter, som vil give borgerne en oplevelse af et system, der fungerer professionelt og smidigt. En samling vil også betyde, at gratis udlån af faciliteter kan udvides, så andre foreninger og projekter udover de folkeoplysende foreninger kan få adgang til ledige offentlige lokaler og faciliteter. Centret vil også kunne guide enkeltpersoner, der gerne vil lave frivilligt arbejde, til frivillige foreninger, organisationer eller Københavns Kommunes egne institutioner og projekter. Ulemper Der er en potentiel risiko for en dekobling af det faglige ved, at første indgang til Københavns Kommune bliver gennem centret frem for gennem en fagforvaltning. Dette tænkes imødegået gennem et godt samarbejde med alle centralforvaltninger, institutioner og anlæg, således at borgeren (som frivillig eller repræsentant for en organisation) hurtigst muligt får den relevante kontakt lokalt. Det bliver derfor en løbende opgave for centret at holde sig orienteret om nye tiltag i de enkelte forvaltninger, og sikre at viden er samlet, lettilgængelig og opdateret. Arbejdsområder i centret. 1. Puljeadministration a. Behandling af ansøgninger ( 18, Lokaludvalgs-puljer, Udviklingspulje, Bland dig i byen, Snabslanten mm.) b. Lave indstillinger til politiske udvalg c. Administration og sagsbehandling d. Økonomi og regnskab 2. Foreningsadministration a. Tilskud til folkeoplysende foreninger (B&U tilskud og aftenskoler) Side 3 af 5

4 b. Administration af ledige offentlige lokaler til udlån (folkeoplysende foreninger, andre foreninger og projekter) 3. Projektrådgivning a. ProjektVærksted rådgivning og sparring omkring foreninger og projekter b. Afholde gratis kurser, fx rekruttering af frivillige, projektværktøjer og den frivillige leder. c. Vejledning og projektredskaber på hjemmeside samt støtteguide omkring puljer og fonde. d. Proceskonsulenter til større projekter og i forhold til særlige indsatsområder 4. Udvikling og samarbejde a. Koordinering af initiativer i og på tværs af forvaltninger. i. Samarbejde med TMF/Gang i Byen om frivilliges brug af byens rum. ii. Samarbejde med KEjd om formidling af midlertidige udlejning til frivillige aktører. b. Samarbejde og koordinering med frivilligcentre, lokaludvalg og udvalg (Folkeoplysningsudvalget, Kontaktudvalget m.fl.) c. Understøtte CSR-projekter (corporate social responsibility) og fungere som brobygger mellem virksomheder, institutioner i Københavns Kommune og foreninger mm. 5. Egne projekter a. Københavns Kommunes projekter på frivilligområdet (ForeningsGuider, FerieCamps, Kulturhavn, International dag mm.) b. Koordinere og hjælpe med fundraising til projekter i Københavns Kommune på frivilligområdet. Side 4 af 5

5 Lokaludvalg Forvaltningsstruktur som udgangspunkt Frivilligcenter Frivilligaktivitet TMF Lån af parker og pladser KFF Tilskud og lokaler til folkeoplysning samt ungdomskultur SOF 18-midler til frivilligt socialt a rbejde SUF 79-midler til ældreklubber BIF Inklusionsprojekter Bland dig i byen mm. BUF Udlån af faciliteter på skoler Lokaludvalg Frivilligaktivitet Frivillig aktivitet som udgangspunkt Frivilligcenter Én indgang til Københavns Kommune Tilskud til frivilligt socialt arbejde, folkeoplysning, ældreklubber og projekter Lån af parker, pladser og lokaler Rådgivning og vejledning Side 5 af 5

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere