Den Sjællandske Tværforbindelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Sjællandske Tværforbindelse"

Transkript

1 CVR

2 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen

3 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SAMMENFATNING 2 2 INDLEDNING 3 3 METODE 4 4 FORUDSÆTNINGER Trafikale forudsætninger Basissituationen uden en Tværforbindelse Projektsituationen med en Tværforbindelse Industri Branchen Vækst og beskæftigelse Transport Branchen Vækst og beskæftigelse 8 5 RESULTATER Samlet resultat for de to brancher Industri Transport 12 6 PERSPEKTIVERING 12 7 LITTERATUR 13

4 Side 2 1 SAMMENFATNING Grontmij har foretaget en beregning af vækstpotentialet for brancherne Industri og Transport med en motorvej mellem Kalundborg og Sydmotorvejen ved Rønnede via Slagelse og Næstved. Beregningen er foretaget med Grontmijs Vækstmodel. Resultaterne fremgår af Tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Resultaterne af beregningerne med Grontmijs Vækstmodel Resultatet af beregningen viser, at en motorvej mellem Kalundborg og Rønnede vil skabe ca nye arbejdspladser i kommunerne Kalundborg, Slagelse, Næstved og Faxe. Derudover vil der skabes nye indtægter for ca. 2 mia. kr. og nye kommunale skatteindtægter på ca. 0,5 mia. kr. Den samlede produktionsværdi er opgjort til ca. 3,5 mia. kr.

5 Side 3 2 INDLEDNING Komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse har bedt Grontmij foretage en analyse af effekterne af en udbygget Tværforbindelse på brancherne Industri og Transport. Tværforbindelsen er udtryk for en opgradering af landevejen, Rute 22, fra Kalundborg til Næstved over Slagelse og Rute 54 mellem Næstved og Rønnede til en sammenhængende motorvej med 130 km/t. Figur 1 En udbygget Tværforbindelses strækning Det forventes, at en Tværforbindelse anlagt som en motorvej vil aflaste trafiksituationen på de nuværende forbindelser mellem de sjællandske byer og reducere transporttiderne i området. Det bidrager til at styrke erhvervs- og byudviklingen på den vestlige del af Sjælland ved at sikre fremkommeligheden. Strækningen vil åbne nye muligheder for vækst, da den øgede fremkommelighed åbner for nye markeder for virksomhederne. Beregningen er foretaget i foråret 2015.

6 Side 4 3 METODE Effektberegningerne foretages på brancherne på baggrund af en økonomisk inputoutput model udviklet af Syddansk Universitet (SDU) i Modellen er oprindeligt udviklet til beregning af effekter i forbindelse med havneaktiviteter, men er tilpasset beregning af de regionaløkonomiske effekter af infrastrukturinvesteringer på udvalgte brancher på Sjælland. Indeværende notat finder effekterne for følgende brancher: Industri Transport Region Sjælland Direkte effekt: Beskæftigelse branche x Omsætning branche x Indirekte/induceret effekter for brancherne: Produktionsværdi Indkomstskabelse (BVT) Beskæftigelse Skatter Industri Transport Figur 2 Grundlæggende beregningslogik i input-output-modellen. Kilde: Grontmij Figur 2 viser mekanismerne bag modellen og Tabel 2 beskriver, hvad de forskellige output-begreber dækker over. Begreb Direkte arbejdspladser Indirekte arbejdspladser Inducerede arbejdspladser Indkomstdannelse Skatteindtægt Definition De nye arbejdspladser, som skabes i Industri- og Transportbranchen som følge af en udbygget Tværforbindelse. De nye arbejdspladser, som skabes hos underleverandører m.v. De nye arbejdspladser, som skabes når medarbejdere i de forskellige brancher bruger deres indkomst i f.eks. supermarkeder, detailhandel, osv. Dækker over begrebet bruttoværditilvækst, som beskriver den værditilvækst, der skabes af aktiviteterne i brancherne efter udgifter til produktionsinput (gælder ikke arbejdskraft) er fratrukket. Den skattebetaling som medarbejderne på de nye arbejdspladser betaler til kommunen. Tabel 2 Definitioner af anvendte begreber. Kilde: Grontmij

7 Side 5 4 FORUDSÆTNINGER 4.1 Trafikale forudsætninger Basissituationen uden en Tværforbindelse I dagens situation er rejsetiden på strækningen Kalundborg-Rønnede 1 time og 29 minutter. Ifølge Vejdirektoratets statistik og rapporter er årsdøgnstrafikken (ÅDT) som præsenteret i Tabel er valgt til basisår for beregningen. Start Slut Tid (min) Afstand (km) ÅDT 2013 Maxhastighed Kalundborg Rønnede 89 92, km/t Tabel 3 Tværforbindelsens delstrækninger i dagens situation. Kilde: Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger Basissituationens rejsetid og afstand er beregnet på Tværforbindelsens rute i dagens situation, baseret på ruteplanlæggere og ved normal trafikmængde. Rejsetiden antages at være den samme for privattrafik og lastbiler (grundet max hastighed på 80 km i timen). ÅDT for lastbilstrafik antages at være 12 % af den totale trafik på strækningen Slagelse-Næstved (Vejdirektoratets forundersøgelse rute 22) og 11,7 % på strækningen Næstved-Rønnede (Vejdirektoratets forundersøgelse rute 54) Projektsituationen med en Tværforbindelse Ved udbygning af Tværforbindelsen er rejsetiden mellem Kalundborg og Rønnede 41,5 minutter for personbiler, som kører maxhastigheden på hele strækningen. Det vil sige, at strækningen køres med en maksimal tidsgevinst på 47,5 minutter. De fleste bilister på Rute 22 kører med lavere hastighed end maxhastigheden (Vejdirektoratet Forundersøgelse). Ved trafikmodelberegninger estimerer Vejdirektoratet (2014) en tidsbesparelse for personbiler på ca. 30 minutter. For lastbiler er tidsgevinsten på 21,5 minutter som det fremgår af resultatet præsenteret i Tabel 4. Basissituation Projektsituation Køretøj Start Slut Tid (min) Afstand (km) Tid (min) Afstand (km) Km/t Tidsbesparelse Personbil Kalundborg Rønnede 89 92,1 41, ,5 Lastbil Kalundborg Rønnede 89 92,1 67, ,5 Tabel 4 Tværforbindelsens strækning i basissituationen og projektsituationen. Kilde: Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger Trafikmængden på strækningen fremskrives for at præstere et skøn for trafiksituationen i basissituationen i 2025 uden en Tværforbindelse. Der antages en årlig trafikal vækst på 1,3 % (Jf. Vejdirektoratet Forundersøgelse Rute 22).

8 Side 6 Basissituation Projektsituation Start Slut ÅDT 2025 ÅDT 2025 Kalundborg Rønnede Tabel 5 Tværforbindelsens trafiktal i basissituationen og projektsituationen. Kilde: Vejdirektoratets notat, forundersøgelser og Grontmij beregninger Jf. Vejdirektoratets notat vedrørende ny vejforbindelse på strækningen Kalundborg- Slagelse-Næstved-Rønnede (2014) er det estimeret at årsdøgnstrafik på motorvejen vil være køretøjer pr. døgn i Den samlede tidsbesparelse er ca timer pr. døgn, hvilken svarer til totalt timer om året. Lastbiler får med Tværforbindelsen en rejsetidsreduktion på 21,5 minutter på strækningen Kalundborg-Rønnede, og rejsen kan foretages på 1 time og 7,5 minutter. Basissituation Projektsituation Start Slut Tid (min) Afstand (km) Tid (min) Afstand (km) Hastighed Tidsbesparelse Kalundborg Rønnede 89 92,1 67, ,5 min Tabel 6 Tværforbindelsens strækning i projektsituationen for lastbiler. Kilde Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger Lastbiler kører 80 km/t på strækningen. Den totale tidsbesparelse er ca timer pr. døgn ifølge Vejdirektoratet (Notat 2014). Antallet lastbiler antages at være 12 % af den totale trafik på strækningen, og ved at vægte de totale tidsbesparelser med forholdet mellem personbilers og lastbilers hastighed, kan nedenstående tidsbesparelse for lastbiler beregnes. Projektsituation Start Slut Antal lastbiler Tidsgevinst for lastbiler (timer pr år) Kalundborg Rønnede Tabel 7 Tidsgevinster i projektsituationen for lastbiler. Kilde Vejdirektoratets forundersøgelser og Grontmij beregninger 4.2 Industri Branchen Beskæftigelsen i industrien på tværs af de fire kommuner varierer fra 7 % af den samlede beskæftigelse i kommunen til 26 %. Andelen af jobs inden for industrien varierer på tværs af kommunerne. Kalundborg har den største andel af industrijobs med 26 %, hvor Næstved har den laveste andel med 7 %. Figur 3 og 8 illustrerer andelene for hver enkelt kommune.

9 Side 7 30% 25% 26% 20% 15% 13% 12% 10% 5% 7% 8% 0% C Industri Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Figur 3 Andel af beskæftigelse inden for industrisektoren. Kilde Danmarks Statistik Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Ansatte Andel af beskæftigelse 13% 26% 7% 8% 12% Tabel 8 Antal og andel af beskæftigelse inden for industrisektoren. Kilde Danmarks Statistik Vækst og beskæftigelse Tværforbindelsen vil øge tilgængeligheden til motorvejen ved Rønnede og medføre tidsgevinster i erhvervslivets logistik, både for transporter af produktionsinput og forsendelser af produkter. For industrien vil den øgede fremkommelighed og tidsreduktion betyde et større geografisk kundegrundlag og større muligheder for virksomhederne for at få varer udleveret hurtigere i området. Tiltrækning af arbejdskraft forventes at blive nemmere i en mere sammenhængende region. Erfaringstal fra en tidligere rapport for en Hærvejsmotorvej (Grontmij 2014) 1 viser en merproduktion på 5 % som følge af ny infrastruktur. Væksten kom som følge af en forventet mereksport. Det antages, at Tværforbindelsen vil understøtte en lignende vækst. Beskæftigelseseffekten i industrisektoren i de forskellige kommuner fremgår af

10 Side 8 Tabel 9 Direkte beskæftigelseseffekt i industrisektoren i de forskellige kommuner. Kilde Grontmij 4.3 Transport Branchen Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Direkte beskæftigelseseffekt 76,7 248,3 110,6 132,5 568 Transportbranchen i de fire kommuner med hensyn til beskæftigelsen udgør 3 4 % af kommunernes samlede beskæftigelse. I de 4 kommuner var beskæftiget i Transportbranchen i % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Transport Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Figur 4 Andel af beskæftigelse inden for Transport. Kilde Danmarks Statistik Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Beskæftigelse Andel ift. Kommunen 4% 4% 3% 4% 4% Tabel 10 Antal og andel af beskæftigelse inden for Transport. Kilde Danmarks Statistik Vækst og beskæftigelse Transporterhvervet er naturligt afhængigt af en øget produktion i industrien. Den øgede fremkommelighed og den forventede mertrafik som følge af en udbygning af Tværforbindelsen er medvirkende årsag til en forventet vækst i transportbranchen.

11 Side 9 Der antages, at trafikvæksten følger fordelingen mellem de transportafhængige virksomheder. Da tung trafik defineres som køretøjer over 3,5 tons, vil en branche som Bygge og anlæg, med meget stor sandsynlighed udgøre en betydelig andel af denne trafik. Ses der på beskæftigelsen mellem de to brancher samlet for de 4 kommuner er der beskæftigede i transporterhvervet og i Bygge og anlæg. Det betyder, at 35 % af de beskæftigede er i transporterhvervet, at transportsektoren oplever tilsvarende andel af væksten, kan ikke nødvendigvis konkluderes. For f.eks. Kalundborg havn opleves at hovedparten af godstransporten køres sydover via rute 22. En øget tilgængelighed på denne rute vil understøtte en øget vækst i transporterhvervet. Trafikvæksten som følge en Tværforbindelse er estimeret til i gennemsnit 14,3 % for hele strækningen. Tages der højde for fordelingen mellem de forskellige brancher, der bruger lastbilstransporter, så vil væksten i transporterhvervet estimeres til ca. 7 %. Dette understøttes af den forventede øgede produktion i industrien på 5 %, samt en øget tilgængelighed som understøttes med 2 %. En vækst på ca. 7 % i beskæftigelsen i transportbranchen vil medføre en direkte beskæftigelseseffekt på 173,5 personer. Den direkte beskæftigelseseffekt fremgår af Tabel 11. Faxe Kalundborg Næstved Slagelse Total Direkte beskæftigelseseffekt 32,4 54,6 72,0 85,0 244 Tabel 11 Direkte beskæftigelseseffekt i handel og transport i de forskellige kommuner. Kilde Grontmij

12 Side 10 5 RESULTATER 5.1 Samlet resultat for de to brancher Det samlede resultat af modelberegningerne viser, at en udbygning af Tværforbindelsen giver ca nye jobs totalt i de undersøge brancher. Resultatet er fordelt på direkte beskæftigelse, indirekte og inducerede effekter. Derudover vil Tværforbindelsen give ca. 2 milliarder kr. i indkomstskabelse i regionen og bidrage med 494 millioner i skatteindtægter. Produktionsværdien øges med 3,5 milliarder kr. i de fire kommuner, som analysen fokuserer på. Tabel 12 Samlet resultat for Industri og Transport. Kilde Grontmij

13 Side Industri For Industribranchen får en udbygget Tværforbindelse positive effekter. I alt nye personer kommer i beskæftigelse, som følge af projektet. Indkomstskabelsen bidrager til 1,9 milliarder kr., og projektet skaber 458 millioner i skatteindtægter til bopælskommunerne. Total produktionsværdi øges med 3,1 milliarder kr. Det samlede resultat af modelberegningerne for industrien fremgår af Tabel. Tabel 13 Resultat for Industri. Kilde Grontmij

14 Side Transport En motorvej på tværs af Sjælland bidrager til vækst i transportbranchen. 375 nye beskæftigede, 140 millioner kr. i indkomstskabelse og 36 millioner kr. i skatteindtægter. Total produktionsværdi stiger med 333 millioner kr. Tabel 14 Resultat for Transport. Kilde Grontmij 6 PERSPEKTIVERING Den økonomiske effekt er udelukkende beregnet for brancherne Industri og Handel og transport. Det vil sige, at det udestår at beregne effekterne for øvrige relevante brancher, som f.eks. turisme og detailhandel, hvilket formentligt vil tilføre nye arbejdspladser til regionen. Endvidere kan det være interessant at undersøge, hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse vil have for befolkningsudviklingen i regionen.

15 Side 13 7 LITTERATUR Danmarks Statistik, Statistikbanken Grontmij, 2003, Svendborgmotorvejens betydning for vækst Grontmij, 2014, Herningmotorvejens betydning for vækst Grontmij, 2014, Esbjergmotorvejens betydning for vækst Grontmij, 2014, Holbækmotorvejens betydning for vækst Hærvejskommitéen, En Hærvejsmotorvejs betydning for væksten i fremstillingsindustrien. Grontmij. Region Hovedstaden, 2013, Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen, Grontmij Transportministeriet, Notat: Valg af vejstandard i forundersøgelse af Rute november. Vejdirektoratet statistik: Trafikudvikling på udvalgte lokaliteter på statsvejnettet Vejdirektoratet, 2012a. Rute 54 Næstved- Rønnede forundersøgelse opgradering af vejforbindelsen. Rapport 424. Vejdirektoratet, 2012b. Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede. Grontmij. Vejdirektoratet, 2013a. Rute 22 Slagelse-Næstved - forundersøgelse udbygning af vejforbindelsen. Rapport 440. Vejdirektoratet, 2013b. Erhvervsanalyse Rute 22 Slagelse-Næstved. Rambøll. Vejdirektoratet, Ny vejforbindelse på strækningen Kalundborg-Slagelse-Næstved-Rønnede.

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S

Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511. Tværforbindelsen. - En vej til vækst på Sjælland. v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Tværforbindelsen - En vej til vækst på Sjælland v/ Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij A/S Formål At analysere og beregne hvilken effekt en udbygget Tværforbindelse

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN

ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN ØKONOMISKE EFFEKTER AF BYUDVIKLING AF INDRE KOLDING HAVN Udarbejdet for: 3-10-2018 Udarbejdet for: STENDER Udarbejdet af: Realise ApS Projektnummer: 1033.02 Forsidefoto Kilde: Tegnestuen Mejeriet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En Hærvejsmotorvejs betydning for vækst i fremstillingsindustrien Januar 2014

En Hærvejsmotorvejs betydning for vækst i fremstillingsindustrien Januar 2014 En Hærvejsmotorvejs betydning for vækst i fremstillingsindustrien Januar 2014 CVR 48233511 Udarbejdet : Ute Stemmann, Morten Eltved, Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Godkendt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Infrastrukturprojekters betydning for vækst

Infrastrukturprojekters betydning for vækst Infrastrukturprojekters betydning for vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 26. august 2013 1 Henrik Tornblad, Grontmij A/S Brian Mogensen, Grontmij A/S Ute Stemmann, Grontmij A/S Ask Lund Jakobsen,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede Juni 2012

Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede Juni 2012 Erhvervsundersøgelse Rute 54 Næstved-Rønnede Juni 2012 Udgivelsesdato : 8. juni 2012 Projekt : 22.2727.01 Udarbejdet : Ellen Holbek, Martin Elmelund Mortensen og Henrik Tornblad Kontrolleret : Brian Gardner

Læs mere

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING 01.11.2010 INDHOLD 01 02 03 04 Målsætning og metodiske overvejelser Den samfundsøkonomiske analyse Den regionaløkonomiske

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONSEKVENSER AF FASTE FORBINDELSER OVER FEMERN BÆLT OG KATTEGAT FOR REGION SYDDANMARK. Udarbejdet Region Syddanmark 2011

KONSEKVENSER AF FASTE FORBINDELSER OVER FEMERN BÆLT OG KATTEGAT FOR REGION SYDDANMARK. Udarbejdet Region Syddanmark 2011 KONSEKVENSER AF FASTE FORBINDELSER OVER FEMERN BÆLT OG KATTEGAT FOR REGION SYDDANMARK Udarbejdet Region Syddanmark 2011 - 2 - Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 04 2 Introduktion 07 3 Trafikale konsekvenser

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013

Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013 Femern Bælt forbindelsens betydning for vækst i Hovedstadsregionen Januar 2013 CVR 48233511 Udarbejdet : Ellen Holbek, Martin Elmegaard Mortensen, Ute Stemmann, Anne Tanderup Kontrolleret : Henrik Tornblad

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet?

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Vores reference : 22.2805.01 Udarbejdet af : Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af :

Læs mere

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3

RINGVEJ TIL TÓRSHAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Sammenfatning og anbefaling 3 LANDSVERK RINGVEJ TIL TÓRSHAVN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og anbefaling 3 3 Trafikale

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Erhvervslivets adgang til motorveje

Erhvervslivets adgang til motorveje Erhvervslivets adgang til motorveje Michael Knørr Skov Afdelingschef, Plan og Trafik mks@cowi.com 1 Infrastruktur og sammenhængskraft - Økonomiske relationer - Sociale relationer - Agglomeration 2 Basis

Læs mere

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

Læs mere

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 389 Offentligt Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Motorvej som element i regionsudviklingen Infrastruktur - Sydsjælland/Lolland-Falster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends

Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends Scenarier for trafikvæksten: Landstrafikmodellens bud på betydningen af trends På vej mod en fossilfri transportsektor Workshop, 22. november 213 Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Overordnede trends

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE STATISTISKE EFTERRETNINGER NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE 2018:12 14. december 2018 Regionale regnskaber 2017 Resumé: En større del af Danmarks BNP skabes nu i København sammenlignet med for ti år

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

F O R S I N K E L S E R N E S B E T Y D N I N G F O R E R H V E RV S L I V E T - E T S U P P L E M E N T T I L V V M - R E D E G Ø R E L S E N

F O R S I N K E L S E R N E S B E T Y D N I N G F O R E R H V E RV S L I V E T - E T S U P P L E M E N T T I L V V M - R E D E G Ø R E L S E N BETYDNING AF FORSINKELSER VED LIMFJORDEN FOR NORDJYSKE VIRKSOMHEDER FORSINKELSERNES BETYDNING FOR ERHVERVSLIVET - ET SUPPLEMENT TIL VVM-REDEGØRELSEN Transport og infrastruktur er en forudsætning for at

Læs mere

Vejdirektoratet. De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande

Vejdirektoratet. De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande Vejdirektoratet De nordjyske vejakser 23. April 2018 Ivar Sande Statsvejnettet 1/1-2017 Udgør 3.803 km* 1.205 km er motorveje Det svarer til ca. 5% af det samlede offentlige vejnet i Danmark (74.558 km)

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

De Vestlige Limfjordshavne Nykøbing den 6. februar 2012

De Vestlige Limfjordshavne Nykøbing den 6. februar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 211 Offentligt De Vestlige Limfjordshavne Nykøbing den 6. februar 2012 Erhvervsprofil og betydning for oplandet: Lemvig Havn, Holstebro Struer Havn, Thisted

Læs mere

VækstVilkår 2016 HALSNÆS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 HALSNÆS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv HALSNÆS Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Erhvervsanalyse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg

Erhvervsanalyse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg Rapport 322 2008 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Indledning 9 2.1 Baggrund 9 2.2 Formål 10 2.3 Metode 10 2.4 Rapportstruktur 11 3 Erhvervsudvikling

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Trafikale konsekvensberegninger Vejdirektoratet Trafikberegninger stunnel Trafikale konsekvensberegninger... 1 Indledning Dette notat beskriver og dokumenterer resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger for en række scenarier

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Opdatering af "Sjælland baner vejen frem"

Opdatering af Sjælland baner vejen frem Opdatering af "Sjælland baner vejen frem" Indledning Region Sjælland og kommunerne har siden 2007 i fællesskab arbejdet sammen for at fremme videreudviklingen og investeringer i den statslige trafikale

Læs mere

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi [UDKAST] Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 e mål og indsatsområder Region Sjælland Maj 2018 Styrke virksomhedernes konkurrencekraft Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Notat Sag: Emne: Til: Fra: Ullerødbyen i Hillerød Kommune Støjberegning Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Jakob Høj Notatnummer: 2219011.01 7. november 2005 Rev.: 1 1 Indledning I dette notat beskrives

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 218 Turismeanalyse Udvikling fra 212-216 Stevns Kommune Analyse af nøgletal for Analyse af udviklingen af Turismen i Stevns Kommune fra år 212 til år 216 Turismen i Stevns

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen er et projekt med et enormt potentiale Hvorfor? Fordi det modsat næsten alle andre infrastrukturprojekter ikke kun handler om at opgradere en eksisterende

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Motorvejsmafia uden mafiametoder Meget åbent og transparent arbejde Stærkt fokus på saglige og seriøse input Høj troværdighed i analyser og argumenter Politiske og

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng

NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng Januar 2009 Udbygning af Rute 23 en national nødvendighed Regeringen har 8. december fremlagt sit bud på en samlet plan for

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune

Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune Teknisk notat fra Center for Regional- og Turismeforskning Nino Javakhishvili-Larsen * njl@crt.dk * 3085 5186 04-04-2018

Læs mere

Rute 23 til vækst Novo Nordisk 31. maj 2016

Rute 23 til vækst Novo Nordisk 31. maj 2016 Rute 23 til vækst Novo Nordisk 31. maj 2016 Forord Novo Nordisk A/S har bedt Copenhagen Economics om at undersøge samfundsøkonomien i en færdigudbygning af Kalundborgmotorvejen mellem Kalundborg og Regstrup,

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Infrastrukturudvikling i Vesthimmerland. Bedre fremkommelighed og lettere tilgængelighed

Infrastrukturudvikling i Vesthimmerland. Bedre fremkommelighed og lettere tilgængelighed Infrastrukturudvikling i Vesthimmerland Bedre fremkommelighed og lettere tilgængelighed Himmerlands Udviklingsråd INFRASTRUKTURUDVIKLING I VESTHIMMERLAND BEDRE FREMKOMMELIGHED OG LETTERE TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

Beskæftigelses- og bosætningsperspektiver for Odense

Beskæftigelses- og bosætningsperspektiver for Odense Beskæftigelses- og bosætningsperspektiver for Odense - 2012-2030 Tirsdag d. 5. februar 2013 Jakob Stoumann Oxford Research Danmark Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark

Læs mere

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / 2018 ved formand Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune MISSION Næstved Erhvervsforening

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere