ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING"

Transkript

1 , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

2 Kunde: EMD: Dato: marts 23, 2012 Wind1 A/S Att: Peter Poulsen Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Karina Bredelle, EMD-DK Thomas Sørensen, EMD _ _Ref11096.docx Indholdsfortegnelse: 1. Projektbeskrivelse Energiproduktions beregning Normal støjberegning Lavfrekvent støjberegning Skyggeberegning Appendix: Appendix A WindPRO PARK 4 x Vestas 3 80m navhøjde Appendix B WindPRO DECIBEL normal støj 4 x Vestas 3 80m navhøjde Appendix C WindPRO DECIBEL lavfrekvent støj 4 x Vestas 3MW 80m navhøjde Appendix D WindPRO SHADOW 4 x Vestas 3MW 80m navhøjde Appendix E WindPRO SHADOW 3 x Vestas 3MW 80m navhøjde med skyggestop (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 2

3 Resultat/opsummering: Produktionsberegninger er udført for vindmøllepark, beliggende i Billund kommune. Beregninger er foretaget for et layout med 4 møller af typen: Vestas V90 3 MW, 80 m navhøjde. Resultater for beregningen er vist i efterfølgende tabel. Projekt: 12 MW 4 Stk. kw Rotor Nav VESTAS V90 LF-3,000 3, MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion 22,561 Modelkorrektion *1) -3% (677) Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) 23,238 1,937 Fradrag for tab *2) 2.5% 581 Forventet netto salg P(50) 22,657 1,888 Vurderet usikkerhed *3) 8.9% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% 21,299 1,775 P(84) 84% 20,655 1,721 P(90) 90% 20,076 1,673 P(95) 95% 19,345 1,612 Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 3% op for produktionen Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Beregning er reducert 0.5% på grund af skyggestop. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne (vindmodellen) er 6%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving, mens der er vurderet 3% usikkerhed på grund af forskellen i navhøjde mellem de nye møller og reference møllerne. Usikkerheden på effektkurven er 3%., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 3

4 I ovenviste tabel ses hovedresultater samt noter vedr. beregningen. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(90) den produktion man med 90% sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(90) således være en 10% risiko for at resultatet bliver ringere end P(90) værdien. Men der vil tilsvarende også være en 90% sandsynlighed for, at den er bedre end beregnet. Der er desuden gennemført støj og skyggeberegning for projektet. Med de anvendte værdier og driftsinstillinger vil grænseværdierne for støj ikke overskrides. En gruppe af nabo møller nordøst for parken vil have minimal indflydelse på støj beregningen. Disse er inddraget, ligesom relevante naboer til de eksisterende møller er inddraget. Der er foretaget en skyggekastberegning for naboer til projektet. Grænseværdien på 10 timer reel skyggekast vil overskrides ved en enkelt nabo, hvorfor skyggestop kan være nødvendigt. Konsekvensen af skyggestop er indregnet i produktionsberegningen., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 4

5 1. Projektbeskrivelse Der ønskes etableret et vindmølleprojekt i et område ved i Billund kommune. I beregningen undersøges som ovenfor nævnt et layout med en mølletype. Layoutet er vist i figur 1 og kommer fra Wind1. Mølletypen anvendt er Vestas V90 3 MW, 80 m navhøjde. Effektkurven anvendt er den af leverandøren anbefalede til brug i Danmark. Figur 1. layout. 2. Energiproduktions beregning 2.1 Beregningsmetode Energiproduktionsberegning i Danmark har siden 1992 været baseret på en vindstatistik med udgangspunkt i vinddata fra Beldringe lufthavn på Fyn, som er kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske produktion, hvilket har givet et sæt korrektionskurver, der tilpasser vinddata til regionen. I 2006 blev der indført en generel korrektion af vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden viste sig at have væsentligt mere vindenergi end Justeringen var 7,5%. Det betyder at vindenergigrundlaget som udgangspunkt med anvendelse af vindstatistikken Danmark 92 regnes 7,5% for højt. Dette er justeret med den her anvendte Danmark 07 vindstatistik. Hertil kommer at vindenergien nu beregnes ved større navhøjder end forudsætningen ved fastlæggelse af, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 5

6 korrektionskurverne (nu over 25-30m højere) hvilket gør, at der ud over regionale ændringer også kan være højdebestemte ændringer. Derfor beregnes energiproduktionen med en yderligere korrektion, som bestemmes af de nærmeste møllers performance, vel og mærke møller med rimelig stor navhøjde i det omfang de findes. Ud over vinddata, indgår en detaljeret beskrivelse af ruheder samt højdekonturerne i beregningsgrundlaget, såvel ved det nye projekt som ved referencemøllerne. Regnemetoden er Vindatlas (WAsP) metoden, udviklet af Risø. Der er i beregningen ikke taget højde for vindskyggevirkning fra eksisterende møller, da de nærmeste møller forventes nedtaget eller er for langt væk til at have indflydelse på den nye møllepark. Fra støjberegningen kommer et støjreduceret layout, hvor møllerne er nedjusteret fra nord til syd til mode 1, 6, 6 og 1. Nedjustering skylles primært overholdelsen af lavfrekventstøjgrænsen. Der er desuden fra skyggeberegningen inddraget skyggestop. 2.2 Terrænbeskrivelse Terrænet er beskrevet med ruheder og højdedata ud fra digitale kort. Ruhedskort er baseret på EMD s egne ruhedskort for Danmark. Højdekonturer er fra KMS med et interval på 5m. Ruhedskortene er afgørende for en korrekt beregning, og vil rumme nogen usikkerhed. Derfor er kalibrering af beregningsmodellen imod lokale referencemøller afgørende. 2.3 Effektkurven Da effektkurver er fortrolige kan vi ikke vise en HP evaluering. Der er dog foretaget en sådan, der viser at V90-3MW ligger indenfor normalområdet. Der er derfor ikke nedjusteret på produktionen. 2.4 Referencemøller I nærområdet (ca. 10 km radius) til placeringen er identificeret 15 møllegrupper af interesse. Disse er vist på figur 2 og omfatter følgende klynger:, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 6

7 Tabel 1. Reference mølle klynger Park Dist. [km] kw/wtg RD [m] HH [m] Kote [m] 4 x 1000 kw NEG MICON - Trøllund by x 1300 kw BONUS - Okslund by x 600 kw NEG MICON - Skødegård x 1300 kw BONUS - Hinnum by x 750 kw NEG MICON - Okslund By x 1500 kw NEG MICON - Kragelund by x 750 kw NEG MICON - Vester Torsted x 750 kw NEG MICON - Vittrup by x 900 kw NEG MICON - Lindknud x 750 kw NEG MICON - Morsbøl x 1300 kw BONUS - Ansager Figur 2. Kort over reference møller (blå symboler) og nye møller (røde symboler)., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 7

8 Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Samlet set har vi fundet, at beregningsmodellen skal justeres 3% op for at få referencemøllerne til at stemme. Resultatet kan ses i Figur 3. Figur 3. Beregnet produktion sammenlignet med faktisk produktion for referencemøllerne. Godheden angiver forholdet mellem de to. Der er en del mindre møller i området, men disse er udeladt af analysen. De væsentligste referencemøller er de nærmeste grupper af store møller kw Trøllund by ligger nærmeste (3,2km) og prædikeres godt af modellen (godhed 100%). De næste reference møller består af 4 klynger af 1300kW og 1500kW møller mellem 9 og 13km afstand. Disse prædikeres med en godhed mellem 98% og 103%. Neg Micon 750kW reference møllerne viser en godhed på 112% i gennemsnit. Gennemsnitsgodheden for de enkelte grupper er korrigeret med en HP korrektion (forventet bias i effektkurven) og med sensitivitet på vind hastighed Energiniveauet er justeret ind efter ovenstående argumentation resulterende i en korrektion på +3% (opjustering af produktionen). Disse operationer er vist i Tabel 2 og Figur 4., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 8

9 Resultaterne spreder noget med en standardafvigelse på 6,1% af gennemsnitsniveauet. Tabel 2. Godhed for de 11 møllegrupper justeret med HP og sensitivitet korrektion og en beregningsjustering på 3%. Model, sensitivity and HP Corrected Sens.-Godhed Dist. [km] Godhed [%] Hp-Godhed [%] [%] Endelig 4 x 1000 kw NEG MICON - Trøllund by % 103% 100% 3 x 1300 kw BONUS - Okslund by % 103% 100% 2 x 600 kw NEG MICON - Skødegård % 105% 102% 2 x 1300 kw BONUS - Hinnum by % 101% 98% 2 x 750 kw NEG MICON - Okslund By % 120% 116% 2 x 1500 kw NEG MICON - Kragelund by % 107% 103% 2 x 750 kw NEG MICON - Vester Torsted % 117% 113% 2 x 750 kw NEG MICON - Vittrup by % 113% 110% 3 x 900 kw NEG MICON - Lindknud % 102% 99% 2 x 750 kw NEG MICON - Morsbøl % 111% 108% 2 x 1300 kw BONUS - Ansager % 106% 103% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Godhed [%] Hp-Godhed [%] Final Goodness [%] 60% 2 x 750 kw NEG MICON - Vittrup by 4 x 1000 kw NEG MICON - Trøllund by 2 x 750 kw NEG MICON - Morsbøl 2 x 1300 kw BONUS - Hinnum by 2 x 1300 kw BONUS - Ansager 2 x 600 kw NEG MICON - Skødegård 2 x 750 kw NEG MICON - Vester Torsted 3 x 1300 kw BONUS - Okslund by 2 x 750 kw NEG MICON - Okslund By 2 x 1500 kw NEG MICON - Kragelund by 3 x 900 kw NEG MICON - Lindknud Figur 4. Resultater fra tabel 3 vist grafisk. 2.5 Beregningsresultat. Af tabellerne i den indledende sammenfatning fremgår beregningsresultaterne med korrektioner samt vurderede tab og usikkerheder. Tab er der detaljeret redegjort for i, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 9

10 tabellerne. Usikkerhederne er vurderet som følger: Referencemøller består af 11 klynger med spredning på 6%. Som særskilt modelusikkerhed vurderes 3% usikkerhed på grund af navhøjdeforskellen på 30m (dvs. usikkerhed omkring vindprofil). Effektkurven vurderes at have en usikkerhed på 3%. Langtidsvinden vurderes at have en usikkerhed på 5%. Da usikkerhederne er uafhængige, summeres som kvadratrod af kvadraters sum det giver med ovenviste data afrundet 8,9%., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 10

11 3. Normal støjberegning 3.1 Beregningsmodel for støjberegning Støjberegningen for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen (høringsudkast). Den praktiske implementering opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af normal støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/1 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal normal støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. I det åbne land er støjkravet 42 db(a) ved 6 m/s og 44 db(a) ved 8 m/s. I områder af særlig støjfølsom karakter er støjkravet 37 db(a) ved 6 m/s og 39 db(a) ved 8 m/s. 3.2 Data for støjberegning Mølletype Mølletypen anvendt i beregningen er som ovenfor nævnt Vestas V90-3,0 med 80 m navhøjde. Data for denne mølletype er indhentet hos Vestas. Mølletypen giver mulighed for en række indstillinger, såkaldte modes, med forskellige støjtal. Disse modes modsvarer bestemte effektkurver, således at et lavere støjtal resulterer i en lavere produktion. For V90-3,0 mølletypen findes der i praksis 4 støjmodes. Det ureducerede mode kaldes Level 0 og det mest reducerede mode er Level 6 db. I dette tilfælde anvendes Level 1, 6, 6 og 1 fra nord til syd., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 11

12 Frekvensfordelingerne er fortrolige og kan ikke udleveres. Der findes i området en række eksisterende møller. For disse bør der, hvis det findes, anvendes målte støjtal for den pågældende mølletype. Alternativt anvendes generiske data beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning bilag Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier Støjfølsomme punkter Som udgangspunkt er beregnet støj for naboer udvalgt og placeret af kunden. Som beregningspunkt bør anvendes et punkt, der er nærmeste udendørs opholdsareal, dog max 15 m fra beboelses bygning. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 30 db og 44 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 28 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 44 db, hvis det allerede er tæt på de 44 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller, hvor støjbidraget er 44 db 15 db = 29 db. Tilsvarende for særligt støjfølsomme områder og en grænse på 24 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 5., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 12

13 Figur 5. Støjlinien for 29 db normal støj fra de nye møller (rød konturlinie) og 24 db (blå konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på disse linier er vist. De møller, der ligger indenfor 29 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 44 db støjlinien fra de eksisterende mølle bør medregnes som støjfølsomme punkter. Tilsvarende gælder for 24 db grænsen og naboer, der klassificeres som områder med skærpede støjkrav. I dette tilfælde er der ingen møller indenfor 29 db grænsen. Derimod findes der en klynge indenfor 24 db konturlinien dog uden naboer af særlig stølfølsom karakter. Nedenstående tabel viser forskellen mellem støj fra nye møller og støj fra eksisterende møller. I dette tilfælde er to udvalgte naboer indenfor 15 db marginen og er derfor tilføjet til nabolisten fra kunden., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 13

14 Tabel 3. Nabo liste ved eksisterende møller. UTM, ETRS89 Nr. Øst Nord Z Vindhastighed Støj fra eksisterende, m/s møller, db(a) Støj fra nye møller, db(a) Forskel Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Resultater for støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Versionen er en beta version, men det er kontrolleret, at beregningen er korrekt. Dokumentation herfor kan indhentes hos EMD. Desværre findes versionen pt. kun i en engelsksproget version. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks B og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet for 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 14

15 Figur 6. Samlet resultat af normal støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle beregningspunkter er støjen beregnet lavere end grænseværdierne., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 15

16 4. Lavfrekvent støjberegning 4.1 Beregningsmodel for støjberegning Den lavfrekvente støjberegning for er lavet ud fra den gældende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 15. Dec 2011 fra Miljøministeriet. I praksis er fulgt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Den praktiske implementation opsummeres i det følgende Støjudbredelsesmodel Bekendtgørelsen definerer en model til beregning af lavfrekvent støj udbredelse fra vindmøller. Denne model er generel, og det eneste valg, der skal foretages, er, om møllerne står på land eller til havs. I dette tilfælde så afgjort på land. En højdemodel er anvendt således, at den præcise afstand mellem mølle og støjmodtager kan beregnes. Støjen skal beregnes med 1/3 oktavbånds opdelte kildestøjstal i frekvens intervallet Hz Støjkrav Ifølge bekendtgørelsen skal lavfrekvent støj beregnes ved 6 og 8 m/s i 10 meters højde. Der er et standardkrav om maksimal indendørsstøj på 20dB(A). 4.2 Data for støjberegning Mølletype Se afsnit Terræn beskrivelse Se afsnit Støjfølsomme punkter Som udgangspunkt er beregnet lavfrekvent støj for naboer udvalgt og placeret af kunden. Som beregningspunkt bør anvendes det nærmeste punkt på bygningen da dette må være worst case positionen for en indendørs beregning. Eftersom samme beregningspunkter er anvendt som i den normale støjberegning, bliver den lavfrekvente støj beregnet, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 16

17 konsevativt. Naboer til eksisterende møller er identificeret gennem en proces beskrevet nedenfor. Ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen skal naboer til eksisterende møller medtages i beregningen hvis støjbidraget fra de nye møller er mindre end 15 db lavere end bidraget fra de eksisterende møller. Eksempelvis vil en nabo skulle medregnes, hvis bidraget fra de nye møller er 4 db og 18 db fra de eksisterende møller (difference 14 db), men ikke hvis bidraget fra de nye møller er 2 db (difference 16 db). En nabo til en eksisterende mølle kan kun risikere at overskride de 20 db, hvis det allerede er tæt på de 20 db. Derfor kan laves en maksimal afgrænsning af beregningen i den afstand fra de nye møller hvor støjbidraget er 20 db 15 db = 5 db. Denne afgrænsning er lavet i figur 7. Figur 7. Støjlinien for 5 db lavfrekvent støj fra de nye møller (lilla konturlinie). De eksisterende møller, der ligger indenfor eller tæt på denne linie er vist. De møller, der ligger indenfor 5 db linien, bør medregnes i den endelige beregning. De, Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 17

18 naboer til de eksisterende møller, der ligger indenfor denne afgrænsning samt er tæt på 20 db støjlinien fra de eksisterende møller, bør medregnes som støjfølsomme punkter. Nedenstående tabel viser forskellen mellem støj fra nye møller og støj fra eksisterende møller. Tabel 4. Nabo liste ved eksisterende møller. UTM, ETRS89 Nr. Øst Nord Z Vindhastighed Støj fra eksisterende, m/s møller, db(a) Støj fra nye møller, db(a) Forskel Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Nabo Trøllund by Forskellen er for alle beregningspunkter under 15 db så alle beregningspunkter medtages. 4.3 Resultater for lavfrekvent støjberegning Støjberegningen er foretaget med computer programmet WindPRO 2.8, der er udviklet af EMD. Versionen er en beta version, men det er kontroleret, at beregningen er korrekt. Dokumentation herfor kan indhentes hos EMD. Her er indstillingerne beskrevet i afsnit 3.1 valgt for beregning med de danske regler. Beregnings udskrifter er vist i Appendiks C og omfatter: Hovedresultat. Støjudbredelses kort for 6 og 8 m/s i 10 m højde. Kortet ved 8 m/s er også vist nedenfor., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 18

19 Figur 8. Samlet resultat af lavfrekvent støjberegning ved 8 m/s i 10 m højde. Ved alle beregningspunkter er den lavfrekvente støj beregnet lavere end grænseværdien på 20 db., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 19

20 5. Skyggeberegning Omkring skyggekast vurdering henvises der til følgende tekst fra»vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller«, Miljøministeriet, Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Men Energi- og Miljø Data har udarbejdet et Edb-program, WindPRO, Shadow, der muliggør skyggekastberegninger uden hensyn til de meteorologiske forhold (Worst case) og beregninger, hvor der er taget hensyn til sandsynligheden for skyggekast som følge af de meteorologiske forhold (Real case eller reel skyggetid). Ved anvendelse af reel skyggetid kan der tages hensyn til, at skyggekast forekommer oftere i sommermånederne end i vintermånederne. Det anbefales, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program. Der er i dette projekt regnet reel skyggetid med inddragelse af solskinstid og drifttid på møllerne. 5.1 Data for skyggeberegning Mølletype. De anvendte mølletyper bidrager til beregningen med deres rotordiameter og vingebredde. Vingebredden bidrager til at sætte en maximum afstand for skyggeudbredelse da det antages, at der kun dannes skygge, hvis minimum 20% af solskiven er dækket af rotoren. For den pågældende mølletype er den maksimale afstand for skyggekast 1507 m Terræn beskrivelse Terrænet er beskrevet ud fra dets topografi i form af højdekonturlinier. Da området ikke er besøgt af EMD, er blokerende elementer indlagt med forsigtighed. Lægivere og huse er ikke indlagt som blokerende elementer. Der er omfattende skov bevoksning mellem møllerne og en del af skyggemodtagerne, som vil have betydning for om disse naboer overhovedet kan se møllerne. Denne skov er medtaget i beregningen med den meget forsigtige højde af 10 m. Hvis skoven er højere vil et større område bag skoven ikke blive udsat for skyggekast fra møllerne. Inde i skoven er det antaget, at man ikke kan se møllerne og derfor heller ikke er udsat for skyggekast Skygge modtagere. Skyggemodtagerne er de samme som støjmodtagerne, med den forskel, at der her beregnes ved bygningen. Eftersom EMD ikke har besigtiget lokaliteten og ikke har adgang til landmåler data fra lokaliteten er skyggemodtagerne beskrevet ud fra et worst case princip. Alle skyggemodtagere beregnes som et 1x1 m vindue placeret 1 m over terræn. Vinduet peger i alle retninger og er således worst case i forhold til vinduernes faktiske placering på bygningerne., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 20

21 5.1.3 Statistiske parametre Der er anvendt statistiske parametre til at omregne worst case skyggekastet til reelt skyggekast, det skyggekast man som nabo vil kunne forvente på et gennemsnitsår. Møllernes forventede driftstid er beregnet ud fra en energiberegning EMD har foretaget for parken. Dette angiver hyppigheden af forskellige niveauer af rotor størrelse vinkelret på retningen mellem solen og nabo, samt hvor ofte møllen ikke vil være i drift. Desuden er anvendt en solskinsstatistik, der angiver, hvor ofte solen rent faktisk skinner i løbet af dagstimerne hver måned. Statistikken er den almindeligt anvendte statistik for Danmark. De statistiske parametre anvendt fremgår af appendiks. 5.2 Resultater af skyggeberegning. Resultaterne af skyggeberegningen fremgår af appendiks D. Her er vist worst case skyggekast og reelt skyggekast på hovedresultat siden. Derefter er vist en grafisk skyggekalender for hver af de beregnede naboer. Kalenderen angiver skyggekast for en worst case beregning og er derfor en kalender for, hvornår naboen kan risikere skyggekast, ikke at der nødvendigvis vil være skyggekast. Kravet om max 10 timers reel skyggekast om året overskrides for en af de beregnede naboer (Nabo K). Dette kan sædvanligvis klares med skyggestop, hvor møller stoppes i de perioder, hvor der er risko for skyggekast. De tab, der kan forventes, hvis de enkelte møller lukkes ned i hele den periode, de kan forårsage skyggekast, er beregnet i Tabel 5. Skulle alle møller lukkes ned giver det et samlet tab på 1,6% produktion. I Figur 9 er vist den grafiske skyggekalender for nabo K. Her kan det ses, at det er alle tre møller, der vil forårsage skyggekast. Lukkes kun mølle 4 for skyggekast reduceres den reelle skyggetid til 3:45 timer. Det samlede produktionstab vil da være på 0,5%. En skyggeberegning uden mølle 4 (antaget skyggestop) kan findes i appendix E. Tabel 5. Tab af produktion ved lukning for skyggekast., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 21

22 Figur 9. Skyggekastkalender for nabo K., Niels Jernesvej 10,, tel: fax: , 22

23

24 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller PARK - Hovedresultat Beregning: 4xV90, 3MW 80mnh Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) :03 / :00/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav kg/m³ til kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard % Kote for navhøjde over havoverflade 67.4 m til m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7.2 C til 7.7 C Tryk ved møller hpa til 1,005.0 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1.02 WAsP version WAsP 6-9 RVEA0011.dll 1, 0, 0, 13 Nøgletal for højden 50.0 m over terræn Terræn UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny mølle Målestok 1:15,000 Terrændata Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhast. ruhed [kwh/m²] [m/s] A 503,086 6,169,645 Site data 12 sectors; Radius: 20,000 m (1) WAsP (WAsP 6-9 RVEA0011.dll 1, 0, 0, 13) 1, Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark 22, , , , ) Baseret på reduceret skyggevirkning, men ingen andre tab er inkluderet Beregnet årlig energi for hver af 4 nye parkmøller med en samlet effekt på 12.0 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Virkningsgrad Kapacitets- Middel nominel af faktor vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [%] [%] [m/s] 1 A Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Level 1 - Estimated db(a) , A Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Level 6 - Estimated - Mode , A Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Level 6 - Estimated - Mode , A Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Level 1 - Estimated db(a) , Årlige energiresultater inkluderer ikke tab bortset fra skyggetab. Yderligere tab og usikkerhed bør overvejes for en investeringsbeslutning. Mølleplaceringer UTM (north)-etrs89 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse UTM (north)-etrs89 Område: 32 [m] 1 Ny 503,497 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (13) 2 Ny 503,232 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (14) 3 Ny 502,967 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (15) 4 Ny 502,702 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (16) *) Includeret i parkberegningen er indflydelse fra 37 møller i området, der har status som "Kontrolmøller", se særskilt udskrift for disse. WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

25

26 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Main Result Beregning: Normal støj samlet Støjberegningsmetode: Danish 2011 The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. The low frequency noise impact from WTGs are not allowed to exceed 20 db indoor at wind speeds 8 and 6 m/s The limits are not to be taken into acount for houses belonging to WTG owner :19 / :42/ Ny mølle Målestok 1:75,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller UTM (north)-etrs89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed (north)-etrs89 [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] UTM Område: 32 [kw] [m] 503, hub: 80.0 (TOT: V90 LF-3,000 3, ,169,446 VESTAS V90 LF !O! m Ja VESTAS 80.0 USER Mode db(a) PRELIMINARY Nej 2 503,232 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Mode db(a) PRELIMINARY Nej 3 502,967 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Mode db(a) PRELIMINARY Nej 4 502,702 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Mode db(a) PRELIMINARY Nej 5 501,297 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Trøllu...Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man Nej b b 6 501,486 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Trøllu...Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man b b Nej 7 501,674 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Trøllu...Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man b b Nej 8 501,863 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Trøllu...Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man b b Nej b) Generic from Danish Environmental Agency Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM (north)-etrs89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Frederiksnåde vej 8, 7250 Hejnsvig 503,367 6,168, Ja Ja Ja A Ja Ja B vej 20, 7250 Hejnsvig 503,939 6,170, Ja Ja Ja B Ja Ja C vej 21, 7250 Hejnsvig 503,647 6,170, Ja Ja Ja C Ja Ja D vej 25, 7250 Hejnsvig 503,368 6,170, Ja Ja Ja D Ja Ja E vej 27, 7250 Hejnsvig 503,348 6,170, Ja Ja Ja E Ja Ja F vej 28, 7250 Hejnsvig 503,381 6,170, Ja Ja Ja F Ja Ja G vej 31, 7250 Hejnsvig 503,272 6,170, Ja Ja Ja G Ja Ja H vej 35, 7250 Hejnsvig 502,654 6,170, Ja Ja Ja H Ja Ja I vej 39, 7250 Hejnsvig 502,313 6,170, Ja Ja Ja I Ja Ja J vej 43, 7250 Hejnsvig 501,969 6,170, Ja Ja Ja J Ja Ja K Kolding Landevej 37, 7250 Hejnsvig 502,207 6,169, Ja Ja Ja K Ja Ja L Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig 502,043 6,169, Ja Ja Ja L Ja Ja M Kolding Landevej 41, 7250 Hejnsvig 502,742 6,169, Ja Ja Ja M Ja Ja N Kolding Landevej 47, 7250 Hejnsvig 502,891 6,169, Ja Ja Ja N Ja Ja O Kolding Landevej 51, 7250 Hejnsvig 503,431 6,168, Ja Nej Nej O Ja Nej Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

27 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Main Result Beregning: Normal støj samlet :19 / :42/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område UTM (north)-etrs89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] P Vandmosevej 4, 7250 Hejnsvig 501,848 6,169, Ja Ja Ja P Ja Ja Q Vandmosevej 6, 7250 Hejnsvig 501,782 6,169, Ja Ja Ja Q Ja Ja R Ørnsbjergvej 35, 7250 Hejnsvig 503,020 6,170, Ja Ja Ja R Ja Ja S Nabo Trøllund by 501,531 6,171, Ja Ja S Ja Ja T Nabo Trøllund by 501,812 6,171, Ja Ja T Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

28 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Map 6.0 m/s Beregning: Normal støj samlet :19 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _500, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 502,397 Nord: 6,170,610 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Danish Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

29 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Map 8.0 m/s Beregning: Normal støj samlet :19 / :42/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _500, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 502,397 Nord: 6,170,610 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Danish Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

30

31 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Main Result Beregning: LF støj Samlet Støjberegningsmetode: Danish 2011 Low frequency The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. The low frequency noise impact from WTGs are not allowed to exceed 20 db indoor at wind speeds 8 and 6 m/s The limits are not to be taken into acount for houses belonging to WTG owner Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde :23 / :23/ Ny mølle Målestok 1:75,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller UTM (north)-etrs89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed UTM (north)-etrs89 Område: 32 [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] [kw] [m] 503, !O! hub: 80.0 m V90 LF-3,000 3, ,169,446 VESTAS V90 LF (TOT:...Ja VESTAS 80.0 USER Mode db(a) PRELIMINARY ,232 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT:...Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Mode db(a) PRELIMINARY ,967 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT:...Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Mode db(a) PRELIMINARY ,702 6,169, VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT:...Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, USER Mode db(a) PRELIMINARY ,297 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Tr... Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man b b 6 501,486 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Tr... Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man b b 7 501,674 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Tr... Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man b b 8 501,863 6,171, : 1000 kw NEG MICON - Tr... Ja NEG MICON NM60/1000-1,000/250 1, EMD 8m/s WICO/Man b b b) Generic from Danish Environmental Agency Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område UTM (north)-etrs89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] A Frederiksnåde vej 8, 7250 Hejnsvig 503,367 6,168, Ja A Ja B vej 20, 7250 Hejnsvig 503,939 6,170, Ja B Ja C vej 21, 7250 Hejnsvig 503,647 6,170, Ja C Ja D vej 25, 7250 Hejnsvig 503,368 6,170, Ja D Ja E vej 27, 7250 Hejnsvig 503,348 6,170, Ja E Ja F vej 28, 7250 Hejnsvig 503,381 6,170, Ja F Ja G vej 31, 7250 Hejnsvig 503,272 6,170, Ja G Ja H vej 35, 7250 Hejnsvig 502,654 6,170, Ja H Ja I vej 39, 7250 Hejnsvig 502,313 6,170, Ja I Ja J vej 43, 7250 Hejnsvig 501,969 6,170, Ja J Ja K Kolding Landevej 37, 7250 Hejnsvig 502,207 6,169, Ja K Ja L Kolding Landevej 40, 7250 Hejnsvig 502,043 6,169, Ja L Ja M Kolding Landevej 41, 7250 Hejnsvig 502,742 6,169, Ja M Ja N Kolding Landevej 47, 7250 Hejnsvig 502,891 6,169, Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

32 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Main Result Beregning: LF støj Samlet :23 / :23/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område UTM (north)-etrs89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra møller Støj [m] [m] [m/s] [db] [db] N Ja O Kolding Landevej 51, 7250 Hejnsvig 503,431 6,168, Ja O Ja P Vandmosevej 4, 7250 Hejnsvig 501,848 6,169, Ja P Ja Q Vandmosevej 6, 7250 Hejnsvig 501,782 6,169, Ja Q Ja R Ørnsbjergvej 35, 7250 Hejnsvig 503,020 6,170, Ja R Ja S Nabo Trøllund by 501,867 6,172, Ja S Ja T Nabo Trøllund by 501,651 6,172, Ja T Ja U Nabo Trøllund by 500,947 6,171, Ja U Ja V Nabo Trøllund by 501,531 6,171, Ja V Ja W Nabo Trøllund by 501,812 6,171, Ja W Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

33 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Map 6.0 m/s Beregning: LF støj Samlet :23 / :23/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _500, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 502,397 Nord: 6,170,610 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Danish 2011 Low frequency. Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

34 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller DECIBEL - Map 8.0 m/s Beregning: LF støj Samlet :23 / :23/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6200_ _500, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 502,397 Nord: 6,170,610 Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Danish 2011 Low frequency. Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

35

36 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller SHADOW - Main Result Beregning: 4xV90, 3MW 80m nh Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst mølletabellen Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstimer beregnes fra de valgte møller med følgende vindfordeling: Site data 12 sectors; Radius: 20,000 m (1) Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Height Contours: E400n100_project_cut.wpo (5) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1.5 m Netopløsning: 10.0 m Vindmøller Ny mølle Målestok 1:40,000 Skyggemodtager :31 / :29/ UTM (north)-etrs89 Område: 32 Mølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel UTM (north)-etrs89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] 1 503,497 6,169, VESTAS V90 LF !... Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, , ,232 6,169, VESTAS V90 LF !... Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, , ,967 6,169, VESTAS V90 LF !... Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, , ,702 6,169, VESTAS V90 LF !... Ja VESTAS V90 LF-3,000 3, , Skyggemodtager-Inddata UTM (north)-etrs89 Område: 32 Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A 503,346 6,168, "Drivhustilstand" B 503,948 6,170, "Drivhustilstand" C 503,657 6,170, "Drivhustilstand" D 503,362 6,170, "Drivhustilstand" E 503,348 6,170, "Drivhustilstand" F 503,398 6,170, "Drivhustilstand" G 503,286 6,170, "Drivhustilstand" H 502,653 6,170, "Drivhustilstand" I 502,295 6,170, "Drivhustilstand" J 501,969 6,170, "Drivhustilstand" K 502,189 6,169, "Drivhustilstand" L 502,029 6,169, "Drivhustilstand" M 502,737 6,169, "Drivhustilstand" N 502,888 6,169, "Drivhustilstand" O 503,433 6,168, "Drivhustilstand" P 501,837 6,169, "Drivhustilstand" Q 501,767 6,169, "Drivhustilstand" R 503,020 6,170, "Drivhustilstand" WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

37 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller SHADOW - Main Result Beregning: 4xV90, 3MW 80m nh Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A 0:00 0 0:00 0:00 B 32: :26 3:16 C 64: :36 7:21 D 59: :36 6:07 E 63: :37 6:33 F 46: :33 4:51 G 58: :37 5:41 H 68: :29 3:54 I 54: :00 3:33 J 11: :30 1:06 K 53: :41 12:48 L 31: :31 7:26 M 25: :26 6:51 N 29: :32 7:58 O 0:00 0 0:00 0:00 P 15: :25 3:20 Q 13: :23 2:41 R 0:00 0 0:00 0: :31 / :29/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt mølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (13) 82:47 13:48 2 VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (14) 81:50 7:40 3 VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (15) 146:03 15:00 4 VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (16) 162:52 23:33 WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

38 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: A - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (24) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:19 07:18 06:58 05:44 04:50 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 16:02 16:57 17:57 20:00 21:01 21:55 22:11 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :53 08:18 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 16:03 16:59 17:59 20:02 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :53 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:32 08:31 16:04 17:01 18:01 20:04 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16:43 15: :53 08:14 07:10 06:50 05:37 04:47 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 16:06 17:03 18:03 20:06 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :52 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:36 06:35 07:33 07:37 08:34 16:07 17:06 18:06 20:08 21:08 22:00 22:09 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :52 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 16:08 17:08 18:08 20:10 21:10 22:02 22:08 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :51 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 08:37 16:10 17:10 18:10 20:12 21:12 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16:34 15: :51 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 08:38 16:11 17:12 18:12 20:14 21:14 22:04 22:07 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :50 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 08:40 16:13 17:14 18:14 20:16 21:16 22:05 22:06 21:15 20:00 18:42 16:30 15: :49 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 08:41 16:14 17:16 18:16 20:18 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16:28 15: :48 07:59 06:52 06:32 05:23 04:42 04:55 05:47 06:47 07:45 07:49 08:42 16:16 17:19 18:18 20:20 21:20 22:06 22:04 21:11 19:55 18:37 16:27 15: :48 07:57 06:50 06:30 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 08:43 16:18 17:21 18:20 20:22 21:22 22:07 22:03 21:09 19:52 18:34 16:25 15: :47 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:50 07:49 07:53 08:45 16:19 17:23 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18:31 16:23 15: :46 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 04:59 05:53 06:52 07:51 07:55 08:46 16:21 17:25 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18:29 16:21 15: :45 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:57 08:47 16:23 17:27 18:26 20:29 21:28 22:09 21:59 21:02 19:44 18:26 16:19 15: :44 07:48 06:39 06:19 05:13 04:40 05:01 05:56 06:56 07:55 08:00 08:48 16:25 17:29 18:28 20:31 21:29 22:10 21:58 21:00 19:41 18:24 16:18 15: :42 07:46 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 08:02 08:48 16:27 17:32 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:15 05:10 04:40 05:04 06:00 07:00 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18:19 16:15 15: :40 07:42 06:32 06:12 05:08 04:40 05:06 06:02 07:02 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18:34 20:37 21:35 22:11 21:54 20:53 19:34 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:26 06:07 05:05 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 08:09 08:51 16:34 17:40 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:07 08:11 08:52 16:36 17:42 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18:10 16:09 15: :34 07:32 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:09 08:13 08:52 16:38 17:44 18:42 20:45 21:42 22:12 21:48 20:43 19:23 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18:44 20:47 21:43 22:12 21:46 20:40 19:20 18:05 16:06 15: :31 07:27 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18:46 20:49 21:45 22:12 21:45 20:38 19:18 17:02 16:05 15: :30 07:25 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:15 07:16 08:19 08:53 16:44 17:51 18:48 20:51 21:47 22:12 21:43 20:36 19:15 17:00 16:03 15: :28 07:22 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18:50 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19:13 16:58 16:02 15: :27 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 08:54 16:49 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:39 20:31 19:10 16:56 16:01 15: :25 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 08:54 16:51 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16:53 16:00 15: :23 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:24 07:23 07:24 08:26 08:54 16:53 19:56 20:59 21:53 22:12 21:36 20:25 19:05 16:51 15:59 15: :21 07:00 04:51 05:26 06:25 07:26 08:54 16:55 19:58 21:54 21:34 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred. Vindretn. red. Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

39 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: B - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (25) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni 1 08:54 14:33 (1) 08:19 15:57 (2) 07:18 06:58 05:44 04:49 16: :56 (1) 16: :20 (2) 17:57 20:00 21:01 21: :53 14:34 (1) 08:18 15:57 (2) 07:15 06:55 05:41 04:48 16: :57 (1) 16: :20 (2) 17:59 20:02 21:03 21: :53 14:34 (1) 08:16 15:58 (2) 07:13 06:53 05:39 04:47 16: :57 (1) 17: :20 (2) 18:01 20:04 21:05 21: :53 14:35 (1) 08:14 15:59 (2) 07:10 17:33 (4) 06:50 05:37 04:46 16: :58 (1) 17: :20 (2) 18: :35 (4) 20:06 21:07 21: :52 14:36 (1) 08:12 16:00 (2) 07:08 17:32 (4) 06:47 05:35 04:45 16: :57 (1) 17: :19 (2) 18: :37 (4) 20:08 21:09 22: :52 14:36 (1) 08:10 16:01 (2) 07:05 17:31 (4) 06:45 05:33 04:45 16: :57 (1) 17: :19 (2) 18: :39 (4) 20:10 21:10 22: :51 14:38 (1) 08:08 16:02 (2) 07:03 17:31 (4) 06:42 05:31 04:44 16: :58 (1) 17: :16 (2) 18: :42 (4) 20:12 21:12 22: :51 14:39 (1) 08:06 16:04 (2) 07:00 17:31 (4) 06:40 05:29 04:43 16: :58 (1) 17: :15 (2) 18: :43 (4) 20:14 21:14 22: :50 14:40 (1) 08:04 06:57 17:32 (4) 06:37 05:27 04:43 16: :57 (1) 17:14 18: :46 (4) 20:16 21:16 22: :49 14:41 (1) 08:02 06:55 17:32 (4) 06:35 05:24 04:42 16: :57 (1) 17:16 18: :44 (4) 20:18 21:18 22: :49 14:42 (1) 07:59 06:52 17:34 (4) 06:32 05:23 04:41 16: :57 (1) 17:19 18: :42 (4) 20:20 21:20 22: :48 14:44 (1) 07:57 06:50 06:29 05:21 04:41 16: :56 (1) 17:21 18:20 20:22 21:22 22: :47 14:45 (1) 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 16: :54 (1) 17:23 18:22 20:24 21:24 22: :46 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 16:21 17:25 18:24 20:27 21:26 22: :45 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 16:23 17:27 18:26 20:29 21:28 22: :44 07:48 16:57 (3) 06:39 06:19 05:13 04:40 16:25 17: :59 (3) 18:28 20:31 21:29 22: :42 07:46 16:55 (3) 06:37 06:17 05:11 04:40 16:26 17: :01 (3) 18:30 20:33 21:31 22: :41 07:44 16:55 (3) 06:34 06:14 05:09 04:39 16:28 17: :04 (3) 18:32 20:35 21:33 22: :40 07:42 16:54 (3) 06:32 06:12 05:08 04:39 16:30 17: :05 (3) 18:34 20:37 21:35 22: :39 07:39 16:54 (3) 06:29 06:10 05:06 04:40 16:32 17: :08 (3) 18:36 20:39 21:37 22: :37 07:37 16:55 (3) 06:26 06:07 05:04 04:40 16:34 17: :11 (3) 18:38 20:41 21:38 22: :36 15:59 (2) 07:35 16:54 (3) 06:24 06:05 05:03 04:40 16: :00 (2) 17: :13 (3) 18:40 20:43 21:40 22: :34 15:58 (2) 07:32 16:55 (3) 06:21 06:02 05:01 04:40 16: :01 (2) 17: :13 (3) 18:42 20:45 21:42 22: :33 15:58 (2) 07:30 16:55 (3) 06:19 06:00 05:00 04:40 16: :05 (2) 17: :12 (3) 18:44 20:47 21:43 22: :31 15:58 (2) 07:27 16:57 (3) 06:16 05:58 04:58 04:41 16: :07 (2) 17: :11 (3) 18:46 20:49 21:45 22: :30 15:57 (2) 07:25 16:58 (3) 06:13 05:55 04:57 04:41 16: :09 (2) 17: :09 (3) 18:48 20:51 21:47 22: :28 15:57 (2) 07:22 06:11 05:53 04:55 04:42 16: :11 (2) 17:53 18:50 20:53 21:48 22: :27 15:56 (2) 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 16: :13 (2) 17:55 18:52 20:55 21:50 22: :25 15:56 (2) 07:06 05:48 04:53 04:43 16: :16 (2) 19:54 20:57 21:51 22: :23 15:56 (2) 07:03 05:46 04:52 04:43 16: :18 (2) 19:56 20:59 21:53 22: :21 15:57 (2) 07:00 04:51 16: :20 (2) 19:58 21:54 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

40 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: B - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (25) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 14:24 (1) 22:11 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :39 (1) 2 04:45 05:30 06:29 07:27 18:14 (4) 07:30 15:37 (2) 08:29 14:23 (1) 22:11 21:30 20:18 19: :19 (4) 16: :42 (2) 15: :39 (1) 3 04:46 05:32 06:31 07:29 18:11 (4) 07:32 15:33 (2) 08:31 14:23 (1) 22:10 21:28 20:15 18: :22 (4) 16: :45 (2) 15: :40 (1) 4 04:47 05:34 06:33 07:31 18:09 (4) 07:35 15:32 (2) 08:33 14:23 (1) 22:10 21:26 20:13 18: :23 (4) 16: :47 (2) 15: :42 (1) 5 04:48 05:35 06:35 07:33 18:08 (4) 07:37 15:31 (2) 08:34 14:23 (1) 22:09 21:24 20:10 18: :22 (4) 16: :48 (2) 15: :43 (1) 6 04:49 05:37 06:37 07:35 18:07 (4) 07:39 15:29 (2) 08:36 14:22 (1) 22:08 21:22 20:08 18: :19 (4) 16: :49 (2) 15: :43 (1) 7 04:50 05:39 06:39 07:37 18:07 (4) 07:41 15:28 (2) 08:37 14:23 (1) 22:08 21:20 20:05 18: :16 (4) 16: :49 (2) 15: :44 (1) 8 04:51 05:41 06:41 07:39 18:07 (4) 07:43 15:29 (2) 08:38 14:22 (1) 22:07 21:18 20:02 18: :14 (4) 16: :51 (2) 15: :45 (1) 9 04:52 05:43 06:43 07:41 18:07 (4) 07:45 15:28 (2) 08:40 14:23 (1) 22:06 21:15 20:00 18: :11 (4) 16: :51 (2) 15: :46 (1) 10 04:53 05:45 06:45 07:43 18:07 (4) 07:47 15:28 (2) 08:41 14:23 (1) 22:05 21:13 19:57 18: :08 (4) 16: :51 (2) 15: :46 (1) 11 04:54 05:47 06:47 07:45 07:49 15:28 (2) 08:42 14:23 (1) 22:04 21:11 19:55 18:36 16: :52 (2) 15: :46 (1) 12 04:56 05:49 06:48 07:47 07:51 15:28 (2) 08:43 14:24 (1) 22:03 21:09 19:52 18:34 16: :50 (2) 15: :48 (1) 13 04:57 05:51 06:50 07:49 07:53 15:28 (2) 08:45 14:24 (1) 22:02 21:07 19:49 18:31 16: :47 (2) 15: :48 (1) 14 04:58 05:53 06:52 07:51 07:55 15:29 (2) 08:46 14:24 (1) 22:01 21:04 19:47 18:29 16: :46 (2) 15: :49 (1) 15 05:00 05:54 06:54 07:53 17:33 (3) 07:57 15:30 (2) 08:47 14:25 (1) 22:00 21:02 19:44 18: :39 (3) 16: :44 (2) 15: :49 (1) 16 05:01 05:56 06:56 07:55 17:29 (3) 08:00 15:30 (2) 08:48 14:25 (1) 21:58 21:00 19:41 18: :41 (3) 16: :42 (2) 15: :50 (1) 17 05:03 05:58 06:58 07:57 17:28 (3) 08:02 15:31 (2) 08:48 14:25 (1) 21:57 20:57 19:39 18: :43 (3) 16: :40 (2) 15: :50 (1) 18 05:04 06:00 07:00 07:59 17:26 (3) 08:04 15:32 (2) 08:49 14:26 (1) 21:56 20:55 19:36 18: :43 (3) 16: :38 (2) 15: :51 (1) 19 05:06 06:02 07:02 08:01 17:25 (3) 08:06 15:33 (2) 08:50 14:26 (1) 21:54 20:53 19:34 18: :44 (3) 16: :36 (2) 15: :51 (1) 20 05:07 06:04 07:04 08:03 17:25 (3) 08:08 15:34 (2) 08:51 14:27 (1) 21:53 20:50 19:31 18: :43 (3) 16: :35 (2) 15: :52 (1) 21 05:09 06:06 07:06 08:05 17:25 (3) 08:09 08:51 14:27 (1) 21:51 20:48 19:28 18: :40 (3) 16:10 15: :53 (1) 22 05:11 06:08 07:08 08:07 17:25 (3) 08:11 08:52 14:27 (1) 21:50 20:45 19:26 18: :38 (3) 16:08 15: :53 (1) 23 05:12 06:10 07:10 08:09 17:24 (3) 08:13 08:52 14:27 (1) 21:48 20:43 19:23 18: :35 (3) 16:07 15: :53 (1) 24 05:14 06:12 07:12 08:12 17:25 (3) 08:15 08:53 14:29 (1) 21:46 20:40 19:20 18: :32 (3) 16:06 15: :54 (1) 25 05:16 06:14 07:13 07:14 16:26 (3) 08:17 08:53 14:29 (1) 21:45 20:38 19:18 17: :31 (3) 16:04 15: :54 (1) 26 05:17 06:16 07:15 07:16 16:27 (3) 08:19 08:53 14:29 (1) 21:43 20:36 19:15 17: :28 (3) 16:03 15: :54 (1) 27 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 08:54 14:30 (1) 21:41 20:33 19:13 16:58 16:02 15: :55 (1) 28 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 08:54 14:30 (1) 21:39 20:31 19:10 16:56 16:01 15: :55 (1) 29 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 14:27 (1) 08:54 14:31 (1) 21:38 20:28 19:07 16:53 16: :35 (1) 15: :55 (1) 30 05:24 06:23 07:23 07:24 08:26 14:25 (1) 08:54 14:32 (1) 21:36 20:25 19:05 16:51 15: :37 (1) 15: :56 (1) 31 05:26 06:25 07:26 08:54 14:33 (1) 21:34 20:23 16:49 16: :57 (1) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

41 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: C - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (26) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni 1 08:54 13:21 (1) 08:20 15:23 (2) 07:18 16:50 (3) 06:58 05:44 04:49 16: :47 (1) 16: :58 (2) 17: :17 (3) 20:00 21:01 21: :53 13:22 (1) 08:18 15:24 (2) 07:15 16:51 (3) 06:55 05:41 04:48 16: :48 (1) 16: :58 (2) 17: :17 (3) 20:02 21:03 21: :53 13:23 (1) 08:16 15:25 (2) 07:13 16:51 (3) 06:53 05:39 04:47 16: :47 (1) 17: :58 (2) 18: :15 (3) 20:04 21:05 21: :53 13:24 (1) 08:14 15:25 (2) 07:10 16:53 (3) 06:50 05:37 04:46 16: :48 (1) 17: :57 (2) 18: :15 (3) 20:06 21:07 21: :52 13:25 (1) 08:12 15:26 (2) 07:08 16:53 (3) 06:47 05:35 04:46 16: :47 (1) 17: :57 (2) 18: :13 (3) 20:08 21:09 22: :52 13:26 (1) 08:10 15:27 (2) 07:05 16:55 (3) 06:45 05:33 04:45 16: :47 (1) 17: :57 (2) 18: :10 (3) 20:10 21:10 22: :51 13:28 (1) 08:08 15:29 (2) 07:03 16:58 (3) 06:42 05:31 04:44 16: :47 (1) 17: :56 (2) 18: :08 (3) 20:12 21:12 22: :51 13:30 (1) 08:06 15:29 (2) 07:00 06:40 05:29 04:43 16: :46 (1) 17: :54 (2) 18:12 20:14 21:14 22: :50 13:31 (1) 08:04 15:31 (2) 06:57 06:37 05:27 04:43 16: :33 (2) 17: :53 (2) 18:14 20:16 21:16 22: :49 13:34 (1) 08:02 15:34 (2) 06:55 17:45 (4) 06:35 05:25 04:42 16: :35 (2) 17: :51 (2) 18: :48 (4) 20:18 21:18 22: :49 15:28 (2) 08:00 15:36 (2) 06:52 17:43 (4) 06:32 05:23 04:41 16: :37 (2) 17: :48 (2) 18: :50 (4) 20:20 21:20 22: :48 15:27 (2) 07:57 06:50 17:42 (4) 06:29 05:21 04:41 16: :39 (2) 17:21 18: :52 (4) 20:23 21:22 22: :47 15:26 (2) 07:55 06:47 17:40 (4) 06:27 05:19 04:41 16: :40 (2) 17:23 18: :54 (4) 20:25 21:24 22: :46 15:25 (2) 07:53 06:45 17:40 (4) 06:24 05:17 04:40 16: :42 (2) 17:25 18: :57 (4) 20:27 21:26 22: :45 15:25 (2) 07:51 06:42 17:39 (4) 06:22 05:15 04:40 16: :45 (2) 17:27 18: :58 (4) 20:29 21:28 22: :44 15:24 (2) 07:48 06:39 17:38 (4) 06:19 05:13 04:40 16: :46 (2) 17:29 18: :00 (4) 20:31 21:29 22: :42 15:24 (2) 07:46 06:37 17:39 (4) 06:17 05:11 04:40 16: :49 (2) 17:32 18: :00 (4) 20:33 21:31 22: :41 15:24 (2) 07:44 16:59 (3) 06:34 17:39 (4) 06:14 05:09 04:40 16: :51 (2) 17: :04 (3) 18: :59 (4) 20:35 21:33 22: :40 15:23 (2) 07:42 16:56 (3) 06:32 17:39 (4) 06:12 05:08 04:39 16: :52 (2) 17: :05 (3) 18: :58 (4) 20:37 21:35 22: :39 15:22 (2) 07:39 16:55 (3) 06:29 17:40 (4) 06:10 05:06 04:40 16: :53 (2) 17: :08 (3) 18: :57 (4) 20:39 21:37 22: :37 15:23 (2) 07:37 16:54 (3) 06:26 17:41 (4) 06:07 05:04 04:40 16: :54 (2) 17: :11 (3) 18: :55 (4) 20:41 21:38 22: :36 15:22 (2) 07:35 16:53 (3) 06:24 17:45 (4) 06:05 05:03 04:40 16: :55 (2) 17: :13 (3) 18: :52 (4) 20:43 21:40 22: :35 15:22 (2) 07:32 16:52 (3) 06:21 06:02 05:01 04:40 16: :55 (2) 17: :15 (3) 18:42 20:45 21:42 22: :33 15:23 (2) 07:30 16:51 (3) 06:19 06:00 05:00 04:40 16: :56 (2) 17: :17 (3) 18:44 20:47 21:43 22: :31 15:22 (2) 07:27 16:51 (3) 06:16 05:58 04:58 04:41 16: :57 (2) 17: :19 (3) 18:46 20:49 21:45 22: :30 15:22 (2) 07:25 16:50 (3) 06:13 05:55 04:57 04:41 16: :57 (2) 17: :18 (3) 18:48 20:51 21:47 22: :28 15:22 (2) 07:22 16:50 (3) 06:11 05:53 04:56 04:42 16: :57 (2) 17: :18 (3) 18:50 20:53 21:48 22: :27 15:22 (2) 07:20 16:50 (3) 06:08 05:51 04:54 04:42 16: :58 (2) 17: :18 (3) 18:52 20:55 21:50 22: :25 15:22 (2) 07:06 05:48 04:53 04:43 16: :58 (2) 19:54 20:57 21:51 22: :23 15:23 (2) 07:03 05:46 04:52 04:44 16: :58 (2) 19:56 20:59 21:53 22: :21 15:23 (2) 07:00 04:51 16: :58 (2) 19:58 21:54 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

42 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: C - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (26) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:44 05:28 06:27 07:25 18:20 (4) 07:28 15:03 (2) 08:28 15:10 (2) 22:11 21:32 20:20 19: :32 (4) 16: :21 (2) 15: :19 (2) 2 04:45 05:30 06:29 07:27 18:21 (4) 07:30 15:00 (2) 08:29 13:16 (1) 22:11 21:30 20:18 19: :30 (4) 16: :23 (2) 15: :17 (2) 3 04:46 05:32 06:31 07:29 18:22 (4) 07:33 14:59 (2) 08:31 13:15 (1) 22:10 21:28 20:15 18: :27 (4) 16: :24 (2) 15: :16 (2) 4 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 14:58 (2) 08:33 13:14 (1) 22:10 21:26 20:13 18:54 16: :26 (2) 15: :30 (1) 5 04:48 05:35 06:35 07:33 07:37 14:57 (2) 08:34 13:13 (1) 22:09 21:24 20:10 18:52 16: :26 (2) 15: :32 (1) 6 04:49 05:37 06:37 07:35 17:37 (3) 07:39 14:56 (2) 08:36 13:12 (1) 22:08 21:22 20:08 18: :41 (3) 16: :27 (2) 15: :33 (1) 7 04:50 05:39 06:39 07:37 17:32 (3) 07:41 14:55 (2) 08:37 13:12 (1) 22:08 21:20 20:05 18: :45 (3) 16: :27 (2) 15: :34 (1) 8 04:51 05:41 06:41 07:39 17:29 (3) 07:43 14:55 (2) 08:38 13:11 (1) 22:07 21:18 20:02 18: :47 (3) 16: :29 (2) 15: :35 (1) 9 04:52 05:43 06:43 07:41 17:28 (3) 07:45 14:55 (2) 08:40 13:12 (1) 22:06 21:15 20:00 18: :48 (3) 16: :29 (2) 15: :36 (1) 10 04:53 05:45 06:45 07:43 17:26 (3) 07:47 14:54 (2) 08:41 13:11 (1) 22:05 21:13 19:57 18: :49 (3) 16: :29 (2) 15: :37 (1) 11 04:54 05:47 06:47 07:45 17:25 (3) 07:49 14:55 (2) 08:42 13:11 (1) 22:04 21:11 19:55 18: :50 (3) 16: :30 (2) 15: :38 (1) 12 04:56 05:49 06:48 07:47 17:24 (3) 07:51 14:54 (2) 08:43 13:12 (1) 22:03 21:09 19:52 18: :50 (3) 16: :30 (2) 15: :39 (1) 13 04:57 05:51 06:50 07:49 17:24 (3) 07:53 14:54 (2) 08:45 13:12 (1) 22:02 21:07 19:49 18: :51 (3) 16: :30 (2) 15: :40 (1) 14 04:58 05:53 06:52 07:51 17:23 (3) 07:55 14:55 (2) 08:46 13:12 (1) 22:01 21:04 19:47 18: :51 (3) 16: :31 (2) 15: :40 (1) 15 05:00 05:54 06:54 07:53 17:23 (3) 07:58 14:55 (2) 08:47 13:12 (1) 22:00 21:02 19:44 18: :51 (3) 16: :30 (2) 15: :41 (1) 16 05:01 05:56 06:56 07:55 17:23 (3) 08:00 14:55 (2) 08:48 13:12 (1) 21:58 21:00 19:41 18: :50 (3) 16: :30 (2) 15: :42 (1) 17 05:03 05:58 06:58 07:57 17:22 (3) 08:02 14:55 (2) 08:48 13:13 (1) 21:57 20:57 19:39 18: :50 (3) 16: :30 (2) 15: :42 (1) 18 05:04 06:00 07:00 07:59 17:22 (3) 08:04 14:57 (2) 08:49 13:13 (1) 21:56 20:55 19:36 18: :48 (3) 16: :30 (2) 15: :43 (1) 19 05:06 06:02 07:02 08:01 17:23 (3) 08:06 14:57 (2) 08:50 13:13 (1) 21:54 20:53 19:34 18: :45 (3) 16: :30 (2) 15: :43 (1) 20 05:07 06:04 07:04 08:03 17:24 (3) 08:08 14:57 (2) 08:51 13:14 (1) 21:53 20:50 19:31 18: :43 (3) 16: :30 (2) 15: :44 (1) 21 05:09 06:06 07:06 18:31 (4) 08:05 17:25 (3) 08:10 14:58 (2) 08:51 13:15 (1) 21:51 20:48 19: :35 (4) 18: :40 (3) 16: :29 (2) 15: :45 (1) 22 05:11 06:08 07:08 18:27 (4) 08:07 17:26 (3) 08:11 14:59 (2) 08:52 13:15 (1) 21:50 20:45 19: :39 (4) 18: :38 (3) 16: :29 (2) 15: :45 (1) 23 05:12 06:10 07:10 18:24 (4) 08:09 17:27 (3) 08:13 15:00 (2) 08:52 13:15 (1) 21:48 20:43 19: :40 (4) 18: :35 (3) 16: :29 (2) 15: :45 (1) 24 05:14 06:12 07:12 18:23 (4) 08:12 17:30 (3) 08:15 15:01 (2) 08:53 13:16 (1) 21:46 20:40 19: :41 (4) 18: :32 (3) 16: :28 (2) 15: :46 (1) 25 05:16 06:14 07:14 18:22 (4) 07:14 08:17 15:02 (2) 08:53 13:16 (1) 21:45 20:38 19: :42 (4) 17:02 16: :27 (2) 15: :46 (1) 26 05:17 06:16 07:15 18:21 (4) 07:16 08:19 15:03 (2) 08:53 13:17 (1) 21:43 20:36 19: :42 (4) 17:00 16: :25 (2) 15: :46 (1) 27 05:19 06:18 07:17 18:20 (4) 07:18 08:21 15:04 (2) 08:54 13:17 (1) 21:41 20:33 19: :42 (4) 16:58 16: :24 (2) 15: :46 (1) 28 05:21 06:20 07:19 18:20 (4) 07:20 08:23 15:05 (2) 08:54 13:18 (1) 21:40 20:31 19: :40 (4) 16:56 16: :23 (2) 15: :47 (1) 29 05:23 06:22 07:21 18:20 (4) 07:22 08:24 15:07 (2) 08:54 13:19 (1) 21:38 20:28 19: :38 (4) 16:53 16: :21 (2) 15: :47 (1) 30 05:24 06:23 07:23 18:20 (4) 07:24 15:11 (2) 08:26 15:08 (2) 08:54 13:20 (1) 21:36 20:26 19: :35 (4) 16: :12 (2) 15: :20 (2) 15: :47 (1) 31 05:26 06:25 07:26 15:05 (2) 08:54 13:21 (1) 21:34 20:23 16: :18 (2) 16: :48 (1) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

43 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: D - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (27) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni 1 08:54 13:12 (2) 08:20 15:12 (3) 07:18 16:42 (4) 06:58 05:44 04:49 16: :20 (3) 16: :43 (3) 17: :07 (4) 20:00 21:01 21: :54 13:14 (2) 08:18 15:13 (3) 07:15 16:44 (4) 06:55 05:42 04:48 16: :22 (3) 16: :43 (3) 17: :06 (4) 20:02 21:03 21: :53 13:15 (2) 08:16 15:14 (3) 07:13 16:45 (4) 06:53 05:39 04:47 16: :23 (3) 17: :42 (3) 18: :04 (4) 20:04 21:05 21: :53 13:17 (2) 08:14 15:15 (3) 07:10 16:47 (4) 06:50 05:37 04:46 16: :25 (3) 17: :42 (3) 18: :02 (4) 20:06 21:07 21: :52 13:20 (2) 08:12 15:17 (3) 07:08 16:50 (4) 06:47 05:35 04:46 16: :26 (3) 17: :40 (3) 18: :59 (4) 20:08 21:09 22: :52 15:08 (3) 08:10 15:19 (3) 07:05 06:45 05:33 04:45 16: :27 (3) 17: :39 (3) 18:08 20:10 21:11 22: :51 15:09 (3) 08:08 15:22 (3) 07:03 06:42 05:31 04:44 16: :30 (3) 17: :37 (3) 18:10 20:12 21:12 22: :51 15:09 (3) 08:06 15:25 (3) 07:00 06:40 05:29 04:43 16: :32 (3) 17: :33 (3) 18:12 20:14 21:14 22: :50 15:08 (3) 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 16: :33 (3) 17:14 18:14 20:16 21:16 22: :49 15:08 (3) 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 16: :35 (3) 17:16 18:16 20:19 21:18 22: :49 15:08 (3) 08:00 06:52 06:32 05:23 04:41 16: :36 (3) 17:19 18:18 20:21 21:20 22: :48 15:08 (3) 07:57 06:50 06:29 05:21 04:41 16: :37 (3) 17:21 18:20 20:23 21:22 22: :47 15:07 (3) 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 16: :37 (3) 17:23 18:22 20:25 21:24 22: :46 15:07 (3) 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 16: :38 (3) 17:25 18:24 20:27 21:26 22: :45 15:08 (3) 07:51 16:51 (4) 06:42 06:22 05:15 04:40 16: :39 (3) 17: :56 (4) 18:26 20:29 21:28 22: :44 15:07 (3) 07:49 16:48 (4) 06:39 06:19 05:13 04:40 16: :40 (3) 17: :59 (4) 18:28 20:31 21:30 22: :43 15:07 (3) 07:46 16:46 (4) 06:37 06:17 05:11 04:40 16: :41 (3) 17: :01 (4) 18:30 20:33 21:31 22: :41 15:08 (3) 07:44 16:45 (4) 06:34 06:14 05:09 04:40 16: :42 (3) 17: :04 (4) 18:32 20:35 21:33 22: :40 15:07 (3) 07:42 16:43 (4) 06:32 06:12 05:08 04:39 16: :42 (3) 17: :05 (4) 18:34 20:37 21:35 22: :39 15:07 (3) 07:39 16:43 (4) 06:29 06:10 05:06 04:40 16: :42 (3) 17: :08 (4) 18:36 20:39 21:37 22: :37 15:08 (3) 07:37 16:43 (4) 06:26 06:07 05:04 04:40 16: :43 (3) 17: :10 (4) 18:38 20:41 21:38 22: :36 15:08 (3) 07:35 16:42 (4) 06:24 06:05 05:03 04:40 16: :43 (3) 17: :10 (4) 18:40 20:43 21:40 22: :35 15:07 (3) 07:32 16:42 (4) 06:21 06:02 05:01 04:40 16: :43 (3) 17: :10 (4) 18:42 20:45 21:42 22: :33 15:08 (3) 07:30 16:41 (4) 06:19 06:00 05:00 04:40 16: :44 (3) 17: :10 (4) 18:44 20:47 21:43 22: :31 15:09 (3) 07:27 16:41 (4) 06:16 05:58 04:58 04:41 16: :45 (3) 17: :10 (4) 18:46 20:49 21:45 22: :30 15:09 (3) 07:25 16:41 (4) 06:13 05:55 04:57 04:41 16: :45 (3) 17: :09 (4) 18:48 20:51 21:47 22: :28 15:09 (3) 07:23 16:41 (4) 06:11 05:53 04:56 04:42 16: :44 (3) 17: :08 (4) 18:50 20:53 21:48 22: :27 15:09 (3) 07:20 16:42 (4) 06:08 05:51 04:54 04:42 16: :44 (3) 17: :08 (4) 18:52 20:55 21:50 22: :25 15:10 (3) 07:06 05:48 04:53 04:43 16: :44 (3) 19:54 20:57 21:51 22: :23 15:10 (3) 07:03 05:46 04:52 04:44 16: :44 (3) 19:56 20:59 21:53 22: :21 15:11 (3) 07:00 04:51 16: :44 (3) 19:58 21:54 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

44 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: D - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (27) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 14:50 (3) 22:11 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :18 (3) 2 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 14:50 (3) 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :17 (3) 3 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 14:54 (3) 08:31 14:51 (3) 22:10 21:28 20:15 18:57 16: :03 (3) 15: :16 (3) 4 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 14:51 (3) 08:33 14:53 (3) 22:10 21:26 20:13 18:54 16: :07 (3) 15: :16 (3) 5 04:48 05:35 06:35 07:33 07:37 14:48 (3) 08:34 14:54 (3) 22:09 21:24 20:10 18:52 16: :09 (3) 15: :15 (3) 6 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 14:47 (3) 08:36 14:55 (3) 22:08 21:22 20:08 18:49 16: :10 (3) 15: :14 (3) 7 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 14:46 (3) 08:37 13:08 (2) 22:08 21:20 20:05 18:47 16: :12 (3) 15: :13 (3) 8 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 14:45 (3) 08:38 13:05 (2) 22:07 21:18 20:02 18:44 16: :13 (3) 15: :12 (3) 9 04:52 05:43 06:43 07:41 17:23 (4) 07:45 14:44 (3) 08:40 13:04 (2) 22:06 21:15 20:00 18: :35 (4) 16: :14 (3) 15: :12 (3) 10 04:53 05:45 06:45 07:43 17:20 (4) 07:47 14:43 (3) 08:41 13:03 (2) 22:05 21:13 19:57 18: :37 (4) 16: :14 (3) 15: :11 (3) 11 04:54 05:47 06:47 07:45 17:18 (4) 07:49 14:43 (3) 08:42 13:03 (2) 22:04 21:11 19:55 18: :39 (4) 16: :16 (3) 15: :11 (3) 12 04:56 05:49 06:49 07:47 17:16 (4) 07:51 14:42 (3) 08:43 13:03 (2) 22:03 21:09 19:52 18: :39 (4) 16: :16 (3) 15: :11 (3) 13 04:57 05:51 06:50 07:49 17:16 (4) 07:53 14:42 (3) 08:45 13:02 (2) 22:02 21:07 19:49 18: :41 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 14 04:58 05:53 06:52 07:51 17:15 (4) 07:55 14:42 (3) 08:46 13:02 (2) 22:01 21:04 19:47 18: :41 (4) 16: :17 (3) 15: :10 (3) 15 05:00 05:55 06:54 07:53 17:14 (4) 07:58 14:42 (3) 08:47 13:02 (2) 22:00 21:02 19:44 18: :41 (4) 16: :17 (3) 15: :10 (3) 16 05:01 05:56 06:56 07:55 17:13 (4) 08:00 14:42 (3) 08:48 13:02 (2) 21:58 21:00 19:41 18: :41 (4) 16: :17 (3) 15: :10 (3) 17 05:03 05:58 06:58 07:57 17:13 (4) 08:02 14:41 (3) 08:48 13:03 (2) 21:57 20:57 19:39 18: :41 (4) 16: :17 (3) 15: :24 (2) 18 05:04 06:00 07:00 07:59 17:12 (4) 08:04 14:42 (3) 08:49 13:03 (2) 21:56 20:55 19:36 18: :41 (4) 16: :18 (3) 15: :25 (2) 19 05:06 06:02 07:02 08:01 17:12 (4) 08:06 14:42 (3) 08:50 13:03 (2) 21:54 20:53 19:34 18: :40 (4) 16: :18 (3) 15: :25 (2) 20 05:07 06:04 07:04 08:03 17:13 (4) 08:08 14:43 (3) 08:51 13:03 (2) 21:53 20:50 19:31 18: :41 (4) 16: :18 (3) 15: :26 (2) 21 05:09 06:06 07:06 08:05 17:13 (4) 08:10 14:43 (3) 08:51 13:04 (2) 21:51 20:48 19:28 18: :40 (4) 16: :18 (3) 15: :27 (2) 22 05:11 06:08 07:08 08:07 17:13 (4) 08:11 14:43 (3) 08:52 13:04 (2) 21:50 20:45 19:26 18: :38 (4) 16: :18 (3) 15: :27 (2) 23 05:12 06:10 07:10 08:09 17:14 (4) 08:13 14:44 (3) 08:52 13:05 (2) 21:48 20:43 19:23 18: :35 (4) 16: :19 (3) 15: :28 (2) 24 05:14 06:12 07:12 08:12 17:15 (4) 08:15 14:45 (3) 08:53 13:06 (2) 21:46 20:41 19:20 18: :32 (4) 16: :19 (3) 15: :28 (2) 25 05:16 06:14 07:14 07:14 16:17 (4) 08:17 14:45 (3) 08:53 13:06 (2) 21:45 20:38 19:18 17: :31 (4) 16: :19 (3) 15: :28 (2) 26 05:17 06:16 07:15 07:16 16:18 (4) 08:19 14:46 (3) 08:53 13:06 (2) 21:43 20:36 19:15 17: :28 (4) 16: :19 (3) 15: :28 (2) 27 05:19 06:18 07:17 07:18 16:21 (4) 08:21 14:47 (3) 08:54 13:07 (2) 21:41 20:33 19:13 16: :25 (4) 16: :19 (3) 15: :15 (3) 28 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 14:47 (3) 08:54 13:08 (2) 21:40 20:31 19:10 16:56 16: :19 (3) 15: :15 (3) 29 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 14:48 (3) 08:54 13:09 (2) 21:38 20:28 19:07 16:53 16: :18 (3) 15: :17 (3) 30 05:24 06:23 07:23 07:24 08:26 14:49 (3) 08:54 13:10 (2) 21:36 20:26 19:05 16:51 15: :18 (3) 15: :18 (3) 31 05:26 06:25 07:26 08:54 13:11 (2) 21:34 20:23 16:49 16: :19 (3) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

45 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: E - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (28) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni 1 08:54 13:06 (2) 08:20 15:09 (3) 07:18 16:42 (4) 06:58 05:44 04:49 16: :20 (3) 16: :42 (3) 17: :08 (4) 20:00 21:01 21: :54 13:08 (2) 08:18 15:10 (3) 07:15 16:43 (4) 06:55 05:42 04:48 16: :22 (3) 16: :42 (3) 17: :08 (4) 20:02 21:03 21: :53 13:09 (2) 08:16 15:11 (3) 07:13 16:44 (4) 06:53 05:39 04:47 16: :23 (3) 17: :41 (3) 18: :06 (4) 20:04 21:05 21: :53 13:11 (2) 08:14 15:13 (3) 07:10 16:46 (4) 06:50 05:37 04:46 16: :25 (3) 17: :41 (3) 18: :05 (4) 20:06 21:07 21: :52 13:13 (2) 08:12 15:14 (3) 07:08 16:47 (4) 06:47 05:35 04:46 16: :26 (3) 17: :40 (3) 18: :02 (4) 20:08 21:09 22: :52 15:06 (3) 08:10 15:16 (3) 07:05 16:51 (4) 06:45 05:33 04:45 16: :27 (3) 17: :38 (3) 18: :59 (4) 20:10 21:11 22: :51 15:07 (3) 08:08 15:19 (3) 07:03 06:42 05:31 04:44 16: :30 (3) 17: :37 (3) 18:10 20:12 21:12 22: :51 15:06 (3) 08:06 15:21 (3) 07:00 06:40 05:29 04:43 16: :32 (3) 17: :33 (3) 18:12 20:14 21:14 22: :50 15:06 (3) 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 16: :33 (3) 17:14 18:14 20:16 21:16 22: :49 15:06 (3) 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 16: :34 (3) 17:16 18:16 20:19 21:18 22: :49 15:06 (3) 08:00 06:52 06:32 05:23 04:41 16: :35 (3) 17:19 18:18 20:21 21:20 22: :48 15:06 (3) 07:57 06:50 06:29 05:21 04:41 16: :36 (3) 17:21 18:20 20:23 21:22 22: :47 15:05 (3) 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 16: :36 (3) 17:23 18:22 20:25 21:24 22: :46 15:05 (3) 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 16: :37 (3) 17:25 18:24 20:27 21:26 22: :45 15:05 (3) 07:51 16:53 (4) 06:42 06:22 05:15 04:40 16: :38 (3) 17: :56 (4) 18:26 20:29 21:28 22: :44 15:05 (3) 07:49 16:50 (4) 06:39 06:19 05:13 04:40 16: :38 (3) 17: :59 (4) 18:28 20:31 21:30 22: :43 15:05 (3) 07:46 16:47 (4) 06:37 06:17 05:11 04:40 16: :39 (3) 17: :01 (4) 18:30 20:33 21:31 22: :41 15:06 (3) 07:44 16:46 (4) 06:34 06:14 05:09 04:40 16: :41 (3) 17: :04 (4) 18:32 20:35 21:33 22: :40 15:05 (3) 07:42 16:44 (4) 06:32 06:12 05:08 04:39 16: :41 (3) 17: :05 (4) 18:34 20:37 21:35 22: :39 15:05 (3) 07:39 16:44 (4) 06:29 06:10 05:06 04:40 16: :41 (3) 17: :08 (4) 18:36 20:39 21:37 22: :37 15:06 (3) 07:37 16:43 (4) 06:26 06:07 05:04 04:40 16: :42 (3) 17: :10 (4) 18:38 20:41 21:38 22: :36 15:05 (3) 07:35 16:42 (4) 06:24 06:05 05:03 04:40 16: :42 (3) 17: :10 (4) 18:40 20:43 21:40 22: :35 15:05 (3) 07:32 16:42 (4) 06:21 06:02 05:01 04:40 16: :42 (3) 17: :11 (4) 18:42 20:45 21:42 22: :33 15:06 (3) 07:30 16:41 (4) 06:19 06:00 05:00 04:40 16: :43 (3) 17: :10 (4) 18:44 20:47 21:43 22: :31 15:06 (3) 07:27 16:42 (4) 06:16 05:58 04:58 04:41 16: :43 (3) 17: :11 (4) 18:46 20:49 21:45 22: :30 15:06 (3) 07:25 16:41 (4) 06:13 05:55 04:57 04:41 16: :43 (3) 17: :10 (4) 18:48 20:51 21:47 22: :28 15:07 (3) 07:23 16:41 (4) 06:11 05:53 04:56 04:42 16: :43 (3) 17: :09 (4) 18:50 20:53 21:48 22: :27 15:07 (3) 07:20 16:42 (4) 06:08 05:51 04:54 04:42 16: :43 (3) 17: :09 (4) 18:52 20:55 21:50 22: :25 15:07 (3) 07:06 05:48 04:53 04:43 16: :43 (3) 19:54 20:57 21:51 22: :23 15:08 (3) 07:03 05:46 04:52 04:44 16: :43 (3) 19:56 20:59 21:53 22: :21 15:09 (3) 07:00 04:51 16: :43 (3) 19:58 21:54 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

46 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: E - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (28) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 14:48 (3) 22:11 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :17 (3) 2 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 14:48 (3) 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :16 (3) 3 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 14:50 (3) 08:31 14:49 (3) 22:10 21:28 20:15 18:57 16: :04 (3) 15: :16 (3) 4 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 14:48 (3) 08:33 14:50 (3) 22:10 21:26 20:13 18:54 16: :07 (3) 15: :16 (3) 5 04:48 05:35 06:35 07:33 07:37 14:46 (3) 08:34 14:52 (3) 22:09 21:24 20:10 18:52 16: :08 (3) 15: :15 (3) 6 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 14:44 (3) 08:36 14:52 (3) 22:08 21:22 20:08 18:49 16: :10 (3) 15: :14 (3) 7 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 14:43 (3) 08:37 13:00 (2) 22:08 21:20 20:05 18:47 16: :11 (3) 15: :13 (3) 8 04:51 05:41 06:41 07:39 17:24 (4) 07:43 14:42 (3) 08:38 12:58 (2) 22:07 21:18 20:02 18: :36 (4) 16: :12 (3) 15: :12 (3) 9 04:52 05:43 06:43 07:41 17:21 (4) 07:45 14:41 (3) 08:40 12:58 (2) 22:06 21:15 20:00 18: :38 (4) 16: :13 (3) 15: :12 (3) 10 04:53 05:45 06:45 07:43 17:19 (4) 07:47 14:40 (3) 08:41 12:57 (2) 22:05 21:13 19:57 18: :39 (4) 16: :13 (3) 15: :11 (3) 11 04:55 05:47 06:47 07:45 17:17 (4) 07:49 14:40 (3) 08:42 12:57 (2) 22:04 21:11 19:55 18: :40 (4) 16: :14 (3) 15: :11 (3) 12 04:56 05:49 06:49 07:47 17:16 (4) 07:51 14:40 (3) 08:43 12:57 (2) 22:03 21:09 19:52 18: :41 (4) 16: :15 (3) 15: :11 (3) 13 04:57 05:51 06:50 07:49 17:15 (4) 07:53 14:39 (3) 08:45 12:57 (2) 22:02 21:07 19:49 18: :42 (4) 16: :15 (3) 15: :10 (3) 14 04:58 05:53 06:52 07:51 17:15 (4) 07:55 14:40 (3) 08:46 12:57 (2) 22:01 21:04 19:47 18: :43 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 15 05:00 05:55 06:54 07:53 17:14 (4) 07:58 14:40 (3) 08:47 12:57 (2) 22:00 21:02 19:44 18: :43 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 16 05:01 05:56 06:56 07:55 17:13 (4) 08:00 14:39 (3) 08:48 12:57 (2) 21:58 21:00 19:41 18: :42 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 17 05:03 05:58 06:58 07:57 17:13 (4) 08:02 14:39 (3) 08:48 12:57 (2) 21:57 20:57 19:39 18: :42 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 18 05:04 06:00 07:00 07:59 17:13 (4) 08:04 14:40 (3) 08:49 12:58 (2) 21:56 20:55 19:36 18: :42 (4) 16: :17 (3) 15: :10 (3) 19 05:06 06:02 07:02 08:01 17:12 (4) 08:06 14:40 (3) 08:50 12:57 (2) 21:54 20:53 19:34 18: :41 (4) 16: :17 (3) 15: :10 (3) 20 05:07 06:04 07:04 08:03 17:13 (4) 08:08 14:40 (3) 08:51 12:58 (2) 21:53 20:50 19:31 18: :41 (4) 16: :17 (3) 15: :22 (2) 21 05:09 06:06 07:06 08:05 17:14 (4) 08:10 14:41 (3) 08:51 12:59 (2) 21:51 20:48 19:28 18: :40 (4) 16: :17 (3) 15: :23 (2) 22 05:11 06:08 07:08 08:07 17:14 (4) 08:11 14:41 (3) 08:52 12:59 (2) 21:50 20:45 19:26 18: :38 (4) 16: :17 (3) 15: :23 (2) 23 05:12 06:10 07:10 08:10 17:15 (4) 08:13 14:42 (3) 08:52 13:00 (2) 21:48 20:43 19:23 18: :35 (4) 16: :18 (3) 15: :24 (2) 24 05:14 06:12 07:12 08:12 17:16 (4) 08:15 14:43 (3) 08:53 13:00 (2) 21:46 20:41 19:20 18: :32 (4) 16: :18 (3) 15: :24 (2) 25 05:16 06:14 07:14 07:14 16:18 (4) 08:17 14:43 (3) 08:53 13:00 (2) 21:45 20:38 19:18 17: :31 (4) 16: :18 (3) 15: :13 (3) 26 05:17 06:16 07:15 07:16 16:20 (4) 08:19 14:44 (3) 08:53 13:01 (2) 21:43 20:36 19:15 17: :28 (4) 16: :17 (3) 15: :14 (3) 27 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 14:45 (3) 08:54 13:02 (2) 21:41 20:33 19:13 16:58 16: :17 (3) 15: :15 (3) 28 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 14:45 (3) 08:54 13:02 (2) 21:40 20:31 19:10 16:56 16: :17 (3) 15: :15 (3) 29 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 14:46 (3) 08:54 13:03 (2) 21:38 20:28 19:07 16:53 16: :17 (3) 15: :17 (3) 30 05:24 06:23 07:23 07:24 08:26 14:47 (3) 08:54 13:04 (2) 21:36 20:26 19:05 16:51 15: :17 (3) 15: :18 (3) 31 05:26 06:25 07:26 08:54 13:05 (2) 21:34 20:23 16:49 16: :19 (3) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

47 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: F - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (29) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 15:07 (3) 08:20 15:16 (3) 07:18 06:58 05:44 04:49 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 14:49 (3) 16: :20 (3) 16: :38 (3) 17:57 20:00 21:01 21:55 22:11 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :18 (3) 2 08:54 15:07 (3) 08:18 15:18 (3) 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 14:49 (3) 16: :22 (3) 16: :37 (3) 17:59 20:02 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :17 (3) 3 08:53 15:07 (3) 08:16 15:20 (3) 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 08:31 14:50 (3) 16: :23 (3) 17: :35 (3) 18:01 20:04 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16:42 15: :16 (3) 4 08:53 15:07 (3) 08:14 15:24 (3) 07:10 06:50 05:37 04:46 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 14:51 (3) 16: :25 (3) 17: :33 (3) 18:03 20:06 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :16 (3) 5 08:52 15:07 (3) 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:35 06:35 07:33 07:37 08:34 14:52 (3) 16: :26 (3) 17:06 18:06 20:08 21:09 22:00 22:09 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :15 (3) 6 08:52 15:07 (3) 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 14:53 (3) 16: :27 (3) 17:08 18:08 20:10 21:11 22:02 22:08 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :14 (3) 7 08:51 15:07 (3) 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 14:54 (3) 08:37 14:54 (3) 16: :30 (3) 17:10 18:10 20:12 21:12 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16: :04 (3) 15: :13 (3) 8 08:51 15:07 (3) 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 14:51 (3) 08:38 14:54 (3) 16: :31 (3) 17:12 18:12 20:14 21:14 22:04 22:07 21:18 20:02 18:44 16: :06 (3) 15: :12 (3) 9 08:50 15:07 (3) 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 14:48 (3) 08:40 14:56 (3) 16: :33 (3) 17:14 18:14 20:16 21:16 22:05 22:06 21:15 20:00 18:42 16: :08 (3) 15: :12 (3) 10 08:49 15:07 (3) 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 14:47 (3) 08:41 14:56 (3) 16: :35 (3) 17:16 18:16 20:19 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16: :09 (3) 15: :11 (3) 11 08:49 15:07 (3) 08:00 16:45 (4) 06:52 06:32 05:23 04:41 04:54 05:47 06:47 07:45 07:49 14:46 (3) 08:42 14:58 (3) 16: :36 (3) 17: :47 (4) 18:18 20:21 21:20 22:07 22:04 21:11 19:55 18:36 16: :11 (3) 15: :11 (3) 12 08:48 15:07 (3) 07:57 16:43 (4) 06:50 06:29 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 14:45 (3) 08:43 14:59 (3) 16: :37 (3) 17: :49 (4) 18:20 20:23 21:22 22:07 22:03 21:09 19:52 18:34 16: :12 (3) 15: :11 (3) 13 08:47 15:07 (3) 07:55 16:41 (4) 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:50 07:49 17:18 (4) 07:53 14:44 (3) 08:45 14:59 (3) 16: :37 (3) 17: :52 (4) 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18: :26 (4) 16: :12 (3) 15: :10 (3) 14 08:46 15:07 (3) 07:53 16:39 (4) 06:45 06:24 05:17 04:40 04:58 05:53 06:52 07:51 17:15 (4) 07:55 14:45 (3) 08:46 15:00 (3) 16: :38 (3) 17: :54 (4) 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18: :29 (4) 16: :14 (3) 15: :10 (3) 15 08:45 15:07 (3) 07:51 16:38 (4) 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 17:12 (4) 07:58 14:44 (3) 08:47 13:21 (2) 16: :39 (3) 17: :56 (4) 18:26 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19:44 18: :30 (4) 16: :14 (3) 15: :10 (3) 16 08:44 15:07 (3) 07:49 16:38 (4) 06:39 06:19 05:13 04:40 05:01 05:56 06:56 07:55 17:10 (4) 08:00 14:43 (3) 08:48 13:20 (2) 16: :39 (3) 17: :59 (4) 18:28 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19:41 18: :31 (4) 16: :15 (3) 15: :10 (3) 17 08:43 15:07 (3) 07:46 16:37 (4) 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 17:09 (4) 08:02 14:43 (3) 08:48 13:20 (2) 16: :40 (3) 17: :01 (4) 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18: :32 (4) 16: :15 (3) 15: :10 (3) 18 08:41 15:08 (3) 07:44 16:37 (4) 06:34 06:14 05:09 04:40 05:04 06:00 07:00 07:59 17:08 (4) 08:04 14:44 (3) 08:49 13:20 (2) 16: :41 (3) 17: :03 (4) 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18: :32 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 19 08:40 15:08 (3) 07:42 16:36 (4) 06:32 06:12 05:08 04:39 05:06 06:02 07:02 08:01 17:07 (4) 08:06 14:44 (3) 08:50 13:19 (2) 16: :41 (3) 17: :02 (4) 18:34 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19:34 18: :33 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 20 08:39 15:08 (3) 07:39 16:36 (4) 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 17:07 (4) 08:08 14:44 (3) 08:51 13:19 (2) 16: :40 (3) 17: :03 (4) 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18: :34 (4) 16: :16 (3) 15: :10 (3) 21 08:37 15:09 (3) 07:37 16:36 (4) 06:26 06:07 05:04 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 17:07 (4) 08:10 14:44 (3) 08:51 13:20 (2) 16: :41 (3) 17: :03 (4) 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18: :33 (4) 16: :16 (3) 15: :11 (3) 22 08:36 15:09 (3) 07:35 16:36 (4) 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:07 17:06 (4) 08:11 14:44 (3) 08:52 13:20 (2) 16: :41 (3) 17: :02 (4) 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18: :33 (4) 16: :17 (3) 15: :11 (3) 23 08:35 15:09 (3) 07:32 16:37 (4) 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:09 17:06 (4) 08:13 14:45 (3) 08:52 13:21 (2) 16: :41 (3) 17: :02 (4) 18:42 20:45 21:42 22:12 21:48 20:43 19:23 18: :33 (4) 16: :18 (3) 15: :12 (3) 24 08:33 15:10 (3) 07:30 16:37 (4) 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 17:06 (4) 08:15 14:45 (3) 08:53 13:22 (2) 16: :42 (3) 17: :01 (4) 18:44 20:47 21:43 22:13 21:46 20:41 19:20 18: :32 (4) 16: :18 (3) 15: :13 (3) 25 08:31 15:10 (3) 07:27 16:38 (4) 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 16:07 (4) 08:17 14:45 (3) 08:53 13:22 (2) 16: :42 (3) 17: :01 (4) 18:46 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19:18 17: :31 (4) 16: :18 (3) 15: :13 (3) 26 08:30 15:11 (3) 07:25 16:39 (4) 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:15 07:16 16:07 (4) 08:19 14:46 (3) 08:53 13:23 (2) 16: :42 (3) 17: :59 (4) 18:48 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19:15 17: :28 (4) 16: :18 (3) 15: :14 (3) 27 08:28 15:11 (3) 07:23 16:40 (4) 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:17 07:18 16:08 (4) 08:21 14:46 (3) 08:54 13:24 (2) 16: :41 (3) 17: :57 (4) 18:50 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19:13 16: :25 (4) 16: :18 (3) 15: :14 (3) 28 08:27 15:12 (3) 07:20 16:43 (4) 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 16:10 (4) 08:23 14:47 (3) 08:54 13:26 (2) 16: :41 (3) 17: :55 (4) 18:52 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19:10 16: :24 (4) 16: :18 (3) 15: :15 (3) 29 08:25 15:12 (3) 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 16:11 (4) 08:24 14:48 (3) 08:54 15:07 (3) 16: :40 (3) 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16: :21 (4) 16: :18 (3) 15: :17 (3) 30 08:23 15:13 (3) 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:23 07:23 07:24 16:13 (4) 08:26 14:49 (3) 08:54 15:07 (3) 16: :40 (3) 19:56 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19:05 16: :18 (4) 15: :18 (3) 15: :18 (3) 31 08:21 15:15 (3) 07:00 04:51 05:26 06:25 07:26 08:54 15:07 (3) 16: :39 (3) 19:58 21:54 21:34 20:23 16:49 16: :19 (3) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

48 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: G - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (30) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 14:24 (3) 08:20 07:18 06:58 05:44 04:49 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 15:48 (4) 08:28 14:11 (3) 16: :00 (3) 16:57 17:57 20:00 21:01 21:55 22:11 21:32 20:20 19:02 16: :14 (4) 15: :47 (3) 2 08:54 14:25 (3) 08:18 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 15:48 (4) 08:29 14:10 (3) 16: :01 (3) 16:59 17:59 20:02 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16: :11 (4) 15: :47 (3) 3 08:53 14:25 (3) 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 15:49 (4) 08:31 14:11 (3) 16: :01 (3) 17:01 18:01 20:04 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16: :09 (4) 15: :48 (3) 4 08:53 14:26 (3) 08:14 16:28 (4) 07:10 06:50 05:37 04:46 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 15:51 (4) 08:33 14:12 (3) 16: :02 (3) 17: :30 (4) 18:03 20:06 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16: :07 (4) 15: :48 (3) 5 08:52 14:26 (3) 08:12 16:24 (4) 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:35 06:35 07:33 07:37 15:52 (4) 08:34 14:12 (3) 16: :02 (3) 17: :33 (4) 18:06 20:08 21:09 22:01 22:09 21:24 20:10 18:52 16: :05 (4) 15: :49 (3) 6 08:52 14:26 (3) 08:10 16:22 (4) 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 15:54 (4) 08:36 14:12 (3) 16: :03 (3) 17: :35 (4) 18:08 20:10 21:11 22:02 22:08 21:22 20:08 18:49 16: :02 (4) 15: :49 (3) 7 08:51 14:27 (3) 08:08 16:21 (4) 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 16:00 (4) 08:37 14:13 (3) 16: :04 (3) 17: :38 (4) 18:10 20:12 21:12 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16: :01 (4) 15: :50 (3) 8 08:51 14:27 (3) 08:06 16:19 (4) 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 08:38 14:13 (3) 16: :04 (3) 17: :40 (4) 18:12 20:14 21:14 22:04 22:07 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :49 (3) 9 08:50 14:28 (3) 08:04 16:18 (4) 06:57 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 08:40 14:14 (3) 16: :05 (3) 17: :42 (4) 18:14 20:17 21:16 22:05 22:06 21:15 20:00 18:42 16:30 15: :50 (3) 10 08:49 14:28 (3) 08:02 16:18 (4) 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 08:41 14:14 (3) 16: :05 (3) 17: :45 (4) 18:16 20:19 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16:28 15: :50 (3) 11 08:49 14:29 (3) 08:00 16:17 (4) 06:52 06:32 05:23 04:41 04:55 05:47 06:47 07:45 07:49 08:42 14:15 (3) 16: :05 (3) 17: :45 (4) 18:18 20:21 21:20 22:07 22:04 21:11 19:55 18:36 16:27 15: :51 (3) 12 08:48 14:29 (3) 07:57 16:16 (4) 06:50 06:29 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 08:43 14:15 (3) 16: :06 (3) 17: :46 (4) 18:20 20:23 21:22 22:07 22:03 21:09 19:52 18:34 16:25 15: :52 (3) 13 08:47 14:29 (3) 07:55 16:16 (4) 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:50 07:49 07:53 08:45 14:16 (3) 16: :05 (3) 17: :46 (4) 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18:31 16:23 15: :52 (3) 14 08:46 14:30 (3) 07:53 16:16 (4) 06:45 06:24 05:17 04:40 04:58 05:53 06:52 07:51 07:55 14:20 (3) 08:46 14:16 (3) 16: :06 (3) 17: :46 (4) 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18:29 16: :30 (3) 15: :52 (3) 15 08:45 14:31 (3) 07:51 16:16 (4) 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:58 14:17 (3) 08:47 14:17 (3) 16: :06 (3) 17: :46 (4) 18:26 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19:44 18:26 16: :33 (3) 15: :52 (3) 16 08:44 14:31 (3) 07:49 16:16 (4) 06:39 06:19 05:13 04:40 05:01 05:56 06:56 07:55 17:02 (4) 08:00 14:15 (3) 08:48 14:17 (3) 16: :06 (3) 17: :47 (4) 18:28 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19:41 18: :04 (4) 16: :35 (3) 15: :53 (3) 17 08:43 14:32 (3) 07:46 16:16 (4) 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 16:56 (4) 08:02 14:13 (3) 08:48 14:18 (3) 16: :06 (3) 17: :46 (4) 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18: :09 (4) 16: :36 (3) 15: :53 (3) 18 08:41 14:33 (3) 07:44 16:16 (4) 06:34 06:14 05:09 04:40 05:04 06:00 07:00 07:59 16:53 (4) 08:04 14:13 (3) 08:49 14:18 (3) 16: :06 (3) 17: :46 (4) 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18: :11 (4) 16: :38 (3) 15: :54 (3) 19 08:40 14:33 (3) 07:42 16:16 (4) 06:32 06:12 05:08 04:39 05:06 06:02 07:02 08:01 16:51 (4) 08:06 14:12 (3) 08:50 14:18 (3) 16: :06 (3) 17: :45 (4) 18:34 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19:34 18: :12 (4) 16: :39 (3) 15: :54 (3) 20 08:39 14:34 (3) 07:39 16:17 (4) 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 16:50 (4) 08:08 14:11 (3) 08:51 14:19 (3) 16: :05 (3) 17: :45 (4) 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18: :14 (4) 16: :40 (3) 15: :54 (3) 21 08:37 14:35 (3) 07:37 16:19 (4) 06:26 06:07 05:04 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 16:49 (4) 08:10 14:10 (3) 08:51 14:20 (3) 16: :06 (3) 17: :44 (4) 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18: :15 (4) 16: :41 (3) 15: :55 (3) 22 08:36 14:36 (3) 07:35 16:19 (4) 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:07 16:47 (4) 08:11 14:10 (3) 08:52 14:20 (3) 16: :05 (3) 17: :43 (4) 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18: :15 (4) 16: :41 (3) 15: :55 (3) 23 08:35 14:37 (3) 07:32 16:21 (4) 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:10 16:47 (4) 08:13 14:10 (3) 08:52 14:21 (3) 16: :04 (3) 17: :42 (4) 18:42 20:45 21:42 22:12 21:48 20:43 19:23 18: :15 (4) 16: :43 (3) 15: :56 (3) 24 08:33 14:39 (3) 07:30 16:22 (4) 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 16:47 (4) 08:15 14:10 (3) 08:53 14:21 (3) 16: :04 (3) 17: :39 (4) 18:44 20:47 21:43 22:13 21:46 20:41 19:20 18: :16 (4) 16: :43 (3) 15: :57 (3) 25 08:31 14:40 (3) 07:27 16:26 (4) 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 15:46 (4) 08:17 14:10 (3) 08:53 14:21 (3) 16: :03 (3) 17: :37 (4) 18:46 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19:18 17: :16 (4) 16: :44 (3) 15: :57 (3) 26 08:30 14:42 (3) 07:25 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:15 07:16 15:46 (4) 08:19 14:10 (3) 08:53 14:22 (3) 16: :02 (3) 17:51 18:48 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19:15 17: :16 (4) 16: :45 (3) 15: :57 (3) 27 08:28 14:44 (3) 07:23 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:17 07:18 15:45 (4) 08:21 14:10 (3) 08:54 14:22 (3) 16: :00 (3) 17:53 18:50 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19:13 16: :16 (4) 16: :45 (3) 15: :58 (3) 28 08:27 14:47 (3) 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 15:46 (4) 08:23 14:10 (3) 08:54 14:22 (3) 16: :57 (3) 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19:10 16: :16 (4) 16: :46 (3) 15: :58 (3) 29 08:25 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 15:46 (4) 08:24 14:10 (3) 08:54 14:23 (3) 16:51 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16: :16 (4) 16: :46 (3) 15: :59 (3) 30 08:23 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:23 07:23 07:24 15:46 (4) 08:26 14:11 (3) 08:54 14:24 (3) 16:53 19:56 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19:05 16: :15 (4) 15: :47 (3) 15: :59 (3) 31 08:21 07:00 04:51 05:26 06:25 07:26 15:46 (4) 08:54 14:24 (3) 16:55 19:58 21:54 21:34 20:23 16: :14 (4) 16: :00 (3) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

49 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: H - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (31) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 09:37 (2) 08:20 07:18 06:58 05:44 04:49 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 09:06 (1) 16: :20 (4) 16:57 17:57 20:00 21:01 21:55 22:11 21:32 20:21 19:02 16:47 15: :01 (4) 2 08:54 09:38 (2) 08:18 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:30 09:08 (1) 16: :21 (4) 16:59 17:59 20:02 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :03 (4) 3 08:53 09:30 (1) 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 08:31 09:09 (1) 16: :20 (4) 17:01 18:01 20:04 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16:43 15: :03 (4) 4 08:53 09:30 (1) 08:14 07:10 06:50 05:37 04:46 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 09:11 (1) 16: :21 (4) 17:03 18:03 20:07 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :05 (4) 5 08:53 09:29 (1) 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:35 06:35 07:33 07:37 08:34 09:13 (1) 16: :21 (4) 17:06 18:06 20:09 21:09 22:01 22:09 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :06 (4) 6 08:52 09:28 (1) 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 09:14 (1) 16: :20 (4) 17:08 18:08 20:11 21:11 22:02 22:08 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :06 (4) 7 08:51 09:28 (1) 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 08:37 09:16 (1) 16: :21 (4) 17:10 18:10 20:13 21:13 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16:34 15: :08 (4) 8 08:51 09:27 (1) 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 08:39 09:17 (1) 16: :21 (4) 17:12 18:12 20:15 21:14 22:04 22:07 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :08 (4) 9 08:50 09:26 (1) 08:04 06:58 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 08:40 09:19 (1) 16: :20 (4) 17:14 18:14 20:17 21:16 22:05 22:06 21:16 20:00 18:42 16:30 15: :09 (4) 10 08:49 09:25 (1) 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 08:41 09:27 (2) 16: :20 (4) 17:16 18:16 20:19 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16:28 15: :10 (4) 11 08:49 09:24 (1) 08:00 06:52 06:32 05:23 04:41 04:55 05:47 06:47 07:45 07:49 08:42 09:28 (2) 16: :19 (4) 17:19 18:18 20:21 21:20 22:07 22:04 21:11 19:55 18:37 16:27 15: :11 (4) 12 08:48 09:23 (1) 07:57 06:50 06:30 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 08:44 09:28 (2) 16: :19 (4) 17:21 18:20 20:23 21:22 22:07 22:03 21:09 19:52 18:34 16:25 15: :12 (4) 13 08:47 09:21 (1) 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:50 07:49 07:53 08:45 09:28 (2) 16: :17 (4) 17:23 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18:31 16:23 15: :12 (4) 14 08:46 09:20 (1) 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 04:59 05:53 06:52 07:51 07:56 08:46 09:29 (2) 16: :16 (4) 17:25 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18:29 16:21 15: :13 (4) 15 08:45 09:20 (1) 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:58 08:47 09:29 (2) 16: :14 (4) 17:27 18:26 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19:44 18:27 16:19 15: :13 (4) 16 08:44 09:20 (1) 07:49 06:39 06:19 05:13 04:40 05:01 05:56 06:56 07:55 08:00 08:48 09:29 (2) 16: :00 (2) 17:29 18:28 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19:42 18:24 16:18 15: :14 (4) 17 08:43 09:21 (1) 07:46 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 08:02 08:49 09:30 (2) 16: :59 (2) 17:32 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18:22 16:16 15: :15 (4) 18 08:41 09:22 (1) 07:44 06:34 06:15 05:10 04:40 05:04 06:00 07:00 07:59 08:04 08:49 09:31 (2) 16: :37 (1) 17:34 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18:19 16:14 15: :15 (4) 19 08:40 09:23 (1) 07:42 06:32 06:12 05:08 04:40 05:06 06:02 07:02 08:01 08:06 08:50 09:30 (2) 16: :37 (1) 17:36 18:34 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19:34 18:17 16:13 15: :15 (4) 20 08:39 09:25 (1) 07:39 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 08:08 09:03 (1) 08:51 09:31 (2) 16: :37 (1) 17:38 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18:14 16: :08 (1) 15: :16 (4) 21 08:37 09:26 (1) 07:37 06:26 06:07 05:04 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 08:10 09:01 (1) 08:51 09:32 (2) 16: :35 (1) 17:40 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18:12 16: :10 (1) 15: :17 (4) 22 08:36 09:28 (1) 07:35 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:07 08:12 09:01 (1) 08:52 09:32 (2) 16: :33 (1) 17:42 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18:10 16: :13 (1) 15: :17 (4) 23 08:35 07:32 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:10 08:13 09:00 (1) 08:52 09:33 (2) 16:38 17:44 18:42 20:45 21:42 22:13 21:48 20:43 19:23 18:07 16: :14 (1) 15: :18 (4) 24 08:33 07:30 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 08:15 09:00 (1) 08:53 09:33 (2) 16:40 17:47 18:44 20:47 21:43 22:13 21:47 20:41 19:20 18:05 16: :14 (1) 15: :18 (4) 25 08:32 07:27 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 08:17 08:59 (1) 08:53 09:34 (2) 16:42 17:49 18:46 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19:18 17:02 16: :37 (2) 15: :18 (4) 26 08:30 07:25 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:16 07:16 08:19 08:59 (1) 08:54 09:34 (2) 16:44 17:51 18:48 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19:15 17:00 16: :39 (2) 15: :18 (4) 27 08:28 07:23 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 08:59 (1) 08:54 09:34 (2) 16:46 17:53 18:50 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19:13 16:58 16: :53 (4) 15: :19 (4) 28 08:27 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 09:00 (1) 08:54 09:35 (2) 16:48 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19:10 16:56 16: :56 (4) 15: :19 (4) 29 08:25 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 09:02 (1) 08:54 09:35 (2) 16:51 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16:53 16: :58 (4) 15: :20 (4) 30 08:23 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:24 07:23 07:24 08:26 09:04 (1) 08:54 09:36 (2) 16:53 19:56 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19:05 16:51 15: :00 (4) 15: :20 (4) 31 08:21 07:00 04:51 05:26 06:25 07:26 08:54 09:37 (2) 16:55 19:58 21:54 21:34 20:23 16:49 16: :20 (4) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

50 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: I - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (32) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 09:35 (4) 08:20 09:03 (2) 07:18 06:58 05:44 04:49 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 09:06 (3) 16: :03 (4) 16: :26 (3) 17:57 20:01 21:01 21:56 22:11 21:32 20:21 19:02 16:47 15: :52 (4) 2 08:54 09:36 (4) 08:18 09:06 (2) 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:30 09:08 (3) 16: :04 (4) 16: :08 (2) 17:59 20:03 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :52 (4) 3 08:53 09:36 (4) 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 08:31 09:21 (4) 16: :04 (4) 17:01 18:01 20:05 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16:43 15: :52 (4) 4 08:53 09:36 (4) 08:14 07:10 06:50 05:37 04:46 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 09:21 (4) 16: :05 (4) 17:03 18:04 20:07 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :52 (4) 5 08:53 09:36 (4) 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:36 06:35 07:33 07:37 08:34 09:22 (4) 16: :06 (4) 17:06 18:06 20:09 21:09 22:01 22:09 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :53 (4) 6 08:52 09:36 (4) 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 09:22 (4) 16: :06 (4) 17:08 18:08 20:11 21:11 22:02 22:09 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :52 (4) 7 08:51 09:37 (4) 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 08:37 09:23 (4) 16: :07 (4) 17:10 18:10 20:13 21:13 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16:34 15: :53 (4) 8 08:51 09:37 (4) 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 08:39 09:23 (4) 16: :08 (4) 17:12 18:12 20:15 21:14 22:04 22:07 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :52 (4) 9 08:50 09:37 (4) 08:04 06:58 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 08:36 (2) 08:40 09:25 (4) 16: :09 (4) 17:14 18:14 20:17 21:16 22:05 22:06 21:16 20:00 18:42 16: :40 (2) 15: :53 (4) 10 08:49 09:25 (3) 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 08:34 (2) 08:41 09:25 (4) 16: :09 (4) 17:16 18:16 20:19 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16: :59 (3) 15: :53 (4) 11 08:49 09:24 (3) 08:00 06:52 06:32 05:23 04:41 04:55 05:47 06:47 07:45 07:49 08:33 (2) 08:42 09:26 (4) 16: :10 (4) 17:19 18:18 20:21 21:20 22:07 22:04 21:11 19:55 18:37 16: :36 (4) 15: :54 (4) 12 08:48 09:23 (3) 07:57 06:50 06:30 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 08:32 (2) 08:44 09:27 (4) 16: :10 (4) 17:21 18:20 20:23 21:22 22:08 22:03 21:09 19:52 18:34 16: :38 (4) 15: :54 (4) 13 08:47 09:21 (3) 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:50 07:49 07:54 08:31 (2) 08:45 09:27 (4) 16: :10 (4) 17:23 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18:32 16: :40 (4) 15: :54 (4) 14 08:46 09:20 (3) 07:53 06:45 06:25 05:17 04:40 04:59 05:53 06:52 07:51 07:56 08:31 (2) 08:46 09:28 (4) 16: :11 (4) 17:25 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18:29 16: :42 (4) 15: :54 (4) 15 08:45 09:19 (3) 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:58 08:32 (2) 08:47 09:28 (4) 16: :12 (4) 17:27 18:26 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19:44 18:27 16: :43 (4) 15: :54 (4) 16 08:44 09:18 (3) 07:49 06:40 06:20 05:13 04:40 05:01 05:56 06:56 07:55 08:00 08:34 (2) 08:48 09:29 (4) 16: :12 (4) 17:29 18:28 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19:42 18:24 16: :44 (4) 15: :55 (4) 17 08:43 09:16 (3) 07:46 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 08:02 08:37 (2) 08:49 09:30 (4) 16: :12 (4) 17:32 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18:22 16: :46 (4) 15: :55 (4) 18 08:41 09:15 (3) 07:44 06:34 06:15 05:10 04:40 05:04 06:00 07:00 07:59 08:04 08:39 (2) 08:49 09:30 (4) 16: :13 (4) 17:34 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18:19 16: :46 (4) 15: :56 (4) 19 08:40 09:13 (3) 07:42 06:32 06:12 05:08 04:40 05:06 06:02 07:02 08:01 08:06 08:41 (2) 08:50 09:31 (4) 16: :12 (4) 17:36 18:34 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19:34 18:17 16: :47 (4) 15: :56 (4) 20 08:39 09:12 (3) 07:39 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 08:08 08:43 (2) 08:51 09:31 (4) 16: :13 (4) 17:38 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18:14 16: :47 (4) 15: :56 (4) 21 08:37 09:10 (2) 07:37 06:26 06:07 05:04 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 08:10 08:45 (2) 08:51 09:32 (4) 16: :13 (4) 17:40 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18:12 16: :48 (4) 15: :57 (4) 22 08:36 09:08 (2) 07:35 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:08 08:12 08:48 (3) 08:52 09:32 (4) 16: :12 (4) 17:42 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18:10 16: :49 (4) 15: :57 (4) 23 08:35 09:07 (2) 07:32 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:10 08:13 08:50 (3) 08:52 09:33 (4) 16: :13 (4) 17:45 18:42 20:45 21:42 22:13 21:48 20:43 19:23 18:07 16: :49 (4) 15: :58 (4) 24 08:33 09:05 (2) 07:30 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 08:15 08:52 (3) 08:53 09:33 (4) 16: :12 (4) 17:47 18:44 20:47 21:43 22:13 21:47 20:41 19:21 18:05 16: :50 (4) 15: :58 (4) 25 08:32 09:03 (2) 07:27 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 08:17 08:54 (3) 08:53 09:33 (4) 16: :12 (4) 17:49 18:46 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19:18 17:03 16: :50 (4) 15: :59 (4) 26 08:30 09:01 (2) 07:25 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:16 07:16 08:19 08:56 (3) 08:54 09:34 (4) 16: :11 (4) 17:51 18:48 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19:15 17:00 16: :50 (4) 15: :59 (4) 27 08:28 08:59 (2) 07:23 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 08:58 (3) 08:54 09:34 (4) 16: :10 (4) 17:53 18:50 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19:13 16:58 16: :51 (4) 15: :59 (4) 28 08:27 08:58 (2) 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 09:00 (3) 08:54 09:34 (4) 16: :09 (4) 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19:10 16:56 16: :51 (4) 15: :00 (4) 29 08:25 08:59 (2) 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 09:02 (3) 08:54 09:35 (4) 16: :08 (4) 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16:53 16: :51 (4) 15: :01 (4) 30 08:23 09:00 (2) 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:24 07:23 07:24 08:26 09:04 (3) 08:54 09:35 (4) 16: :06 (4) 19:56 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19:05 16:51 15: :52 (4) 15: :02 (4) 31 08:21 09:01 (2) 07:00 04:51 05:26 06:25 07:26 08:54 09:35 (4) 16: :03 (4) 19:58 21:54 21:34 20:23 16:49 16: :03 (4) Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

51 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: J - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (33) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:20 08:49 (3) 07:18 06:58 05:44 04:49 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:08 (3) 08:28 16:02 16: :05 (4) 17:57 20:01 21:01 21:56 22:11 21:32 20:21 19:02 16: :35 (4) 15: :54 08:18 08:47 (3) 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:31 08:07 (3) 08:30 16:03 16: :06 (4) 17:59 20:03 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16: :36 (4) 15: :53 08:16 08:45 (3) 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 08:06 (3) 08:31 16:04 17: :06 (4) 18:01 20:05 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16: :36 (4) 15: :53 08:14 08:43 (3) 07:10 06:50 05:37 04:46 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 08:07 (3) 08:33 16:05 17: :07 (4) 18:04 20:07 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16: :37 (4) 15: :53 08:12 08:41 (3) 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:36 06:35 07:33 07:37 08:09 (3) 08:34 16:07 17: :07 (4) 18:06 20:09 21:09 22:01 22:09 21:24 20:10 18:52 16: :37 (4) 15: :52 08:10 08:39 (3) 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 08:11 (3) 08:36 16:08 17: :07 (4) 18:08 20:11 21:11 22:02 22:09 21:22 20:08 18:49 16: :37 (4) 15: :52 08:08 08:37 (3) 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 08:14 (3) 08:37 16:10 17: :07 (4) 18:10 20:13 21:13 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16: :38 (4) 15: :51 08:06 08:36 (3) 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 08:16 (3) 08:39 16:11 17: :06 (4) 18:12 20:15 21:15 22:04 22:07 21:18 20:03 18:44 16: :37 (4) 15: :50 08:04 08:37 (3) 06:58 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 08:18 (3) 08:40 16:13 17: :06 (4) 18:14 20:17 21:16 22:05 22:06 21:16 20:00 18:42 16: :37 (4) 15: :49 08:02 08:39 (3) 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 08:21 (3) 08:41 16:14 17: :06 (4) 18:16 20:19 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16: :37 (4) 15: :49 08:00 08:41 (3) 06:52 06:32 05:23 04:42 04:55 05:47 06:47 07:45 07:49 08:23 (4) 08:42 16:16 17: :05 (4) 18:18 20:21 21:20 22:07 22:04 21:11 19:55 18:37 16: :36 (4) 15: :48 07:57 08:48 (4) 06:50 06:30 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 08:25 (4) 08:44 16:18 17: :03 (4) 18:20 20:23 21:22 22:08 22:03 21:09 19:52 18:34 16: :35 (4) 15: :47 07:55 08:51 (4) 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:51 07:49 07:54 08:27 (4) 08:45 16:19 17: :01 (4) 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18:32 16: :34 (4) 15: :46 07:53 06:45 06:25 05:17 04:40 04:59 05:53 06:52 07:51 07:56 08:30 (4) 08:46 16:21 17:25 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18:29 16: :34 (4) 15: :45 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:58 08:47 16:23 17:27 18:26 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19:44 18:27 16:19 15: :44 07:49 06:40 06:20 05:13 04:40 05:01 05:57 06:56 07:55 08:00 08:48 16:25 17:29 18:28 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19:42 18:24 16:18 15: :43 07:46 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 08:02 08:49 16:27 17:32 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:15 05:10 04:40 05:04 06:00 07:00 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18:19 16:15 15: :40 07:42 06:32 06:12 05:08 04:40 05:06 06:02 07:02 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18:34 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19:34 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:27 06:07 05:05 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 08:10 08:51 16:34 17:40 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:08 08:12 08:52 16:36 17:42 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18:10 16:09 15: :35 07:32 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:10 08:13 08:53 16:38 17:45 18:42 20:45 21:42 22:13 21:48 20:43 19:23 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18:44 20:47 21:44 22:13 21:47 20:41 19:21 18:05 16:06 15: :32 07:27 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18:46 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19:18 17:03 16:05 15: :30 07:25 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:16 07:16 08:19 08:54 16:44 17:51 18:48 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19:15 17:00 16:03 15: :28 07:23 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:18 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18:50 20:53 21:48 22:13 21:41 20:33 19:13 16:58 16:02 15: :27 08:57 (4) 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 08:54 16: :01 (4) 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19:10 16:56 16:01 15: :25 08:55 (4) 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 08:20 (4) 08:24 08:54 16: :02 (4) 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16: :31 (4) 16:00 15: :23 08:54 (4) 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:24 07:23 07:24 08:13 (3) 08:26 08:54 16: :04 (4) 19:57 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19:05 16: :33 (4) 15:59 15: :21 08:51 (4) 07:00 04:51 05:26 06:26 07:26 08:09 (3) 08:54 16: :04 (4) 19:59 21:54 21:34 20:23 16: :34 (4) 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

52 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: K - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (34) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni 1 08:54 08:20 07:18 06:58 07:27 (3) 05:44 06:29 (4) 04:50 16:02 16:57 17:57 20: :54 (3) 21: :10 (4) 21: :54 08:18 07:15 06:55 07:27 (3) 05:42 06:29 (4) 04:48 16:03 16:59 17:59 20: :53 (3) 21: :10 (4) 21: :53 08:16 07:13 06:53 07:26 (3) 05:39 06:29 (4) 04:47 16:04 17:01 18:01 20: :52 (3) 21: :09 (4) 21: :53 08:14 07:10 06:50 07:27 (3) 05:37 06:29 (4) 04:47 16:06 17:03 18:04 20: :52 (3) 21: :09 (4) 21: :53 08:12 07:08 06:47 07:27 (3) 05:35 06:29 (4) 04:46 16:07 17:06 18:06 20: :51 (3) 21: :09 (4) 22: :52 08:10 07:05 06:45 07:28 (3) 05:33 06:30 (4) 04:45 16:08 17:08 18:08 20: :50 (3) 21: :08 (4) 22: :51 08:08 07:03 06:42 07:29 (3) 05:31 06:30 (4) 04:44 16:10 17:10 18:10 20: :48 (3) 21: :08 (4) 22: :51 08:06 07:00 07:25 (1) 06:40 07:31 (3) 05:29 06:30 (4) 04:43 16:11 17:12 18: :29 (1) 20: :46 (3) 21: :07 (4) 22: :50 08:04 06:58 07:23 (1) 06:37 07:33 (3) 05:27 06:30 (4) 04:43 16:13 17:14 18: :30 (1) 20: :43 (3) 21: :07 (4) 22: :49 08:02 06:55 07:20 (1) 06:35 05:25 06:31 (4) 04:42 16:14 17:16 18: :29 (1) 20:19 21: :06 (4) 22: :49 08:00 06:52 07:18 (1) 06:32 05:23 06:31 (4) 04:42 16:16 17:19 18: :29 (1) 20:21 21: :05 (4) 22: :48 07:57 06:50 07:15 (1) 06:30 05:21 06:33 (4) 04:41 16:18 17:21 18: :28 (1) 20:23 21: :05 (4) 22: :47 07:55 06:47 07:12 (2) 06:27 05:19 06:33 (4) 04:41 16:19 17:23 18: :27 (1) 20:25 21: :04 (4) 22: :46 07:53 06:45 07:10 (2) 06:25 05:17 06:34 (4) 04:40 16:21 17:25 18: :26 (1) 20:27 21: :02 (4) 22: :45 07:51 06:42 07:07 (2) 06:22 05:15 06:35 (4) 04:40 16:23 17:27 18: :22 (1) 20:29 21: :02 (4) 22: :44 07:49 06:40 07:04 (2) 06:20 05:13 06:36 (4) 04:40 16:25 17:29 18: :16 (2) 20:31 21: :00 (4) 22: :43 07:46 06:37 07:02 (2) 06:17 06:49 (4) 05:11 06:37 (4) 04:40 16:27 17:32 18: :17 (2) 20: :56 (4) 21: :59 (4) 22: :41 07:44 06:34 06:59 (2) 06:15 06:44 (4) 05:10 06:39 (4) 04:40 16:28 17:34 18: :16 (2) 20: :00 (4) 21: :57 (4) 22: :40 07:42 06:32 06:56 (2) 06:12 06:41 (4) 05:08 06:41 (4) 04:40 16:30 17:36 18: :16 (2) 20: :03 (4) 21: :55 (4) 22: :39 07:39 06:29 06:57 (2) 06:10 06:38 (4) 05:06 06:44 (4) 04:40 16:32 17:38 18: :15 (2) 20: :04 (4) 21: :52 (4) 22: :37 07:37 06:27 06:57 (2) 06:07 06:37 (4) 05:05 04:40 16:34 17:40 18: :14 (2) 20: :06 (4) 21:38 22: :36 07:35 06:24 06:58 (2) 06:05 06:36 (4) 05:03 04:40 16:36 17:42 18: :13 (2) 20: :07 (4) 21:40 22: :35 07:32 06:21 06:59 (2) 06:02 06:35 (4) 05:01 04:40 16:38 17:45 18: :11 (2) 20: :08 (4) 21:42 22: :33 07:30 06:19 06:43 (3) 06:00 06:33 (4) 05:00 04:40 16:40 17:47 18: :07 (2) 20: :08 (4) 21:43 22: :32 07:27 06:16 06:41 (3) 05:58 06:32 (4) 04:58 04:41 16:42 17:49 18: :51 (3) 20: :09 (4) 21:45 22: :30 07:25 06:13 06:38 (3) 05:55 06:32 (4) 04:57 04:41 16:44 17:51 18: :52 (3) 20: :09 (4) 21:47 22: :28 07:23 06:11 06:36 (3) 05:53 06:31 (4) 04:56 04:42 16:46 17:53 18: :53 (3) 20: :10 (4) 21:48 22: :27 07:20 06:08 06:33 (3) 05:51 06:30 (4) 04:54 04:42 16:49 17:55 18: :54 (3) 20: :09 (4) 21:50 22: :25 07:06 07:30 (3) 05:48 06:30 (4) 04:53 04:43 16:51 19: :54 (3) 20: :09 (4) 21:51 22: :23 07:03 07:28 (3) 05:46 06:30 (4) 04:52 04:44 16:53 19: :54 (3) 20: :10 (4) 21:53 22: :21 07:00 07:27 (3) 04:51 16:55 19: :54 (3) 21:54 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

53 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: K - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (34) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:44 05:28 06:43 (4) 06:27 07:25 07:53 (1) 07:28 08:28 22:11 21: :15 (4) 20:21 19: :07 (1) 16:47 15: :45 05:30 06:41 (4) 06:29 07:27 07:55 (1) 07:30 08:29 22:11 21: :15 (4) 20:18 19: :07 (1) 16:45 15: :46 05:32 06:41 (4) 06:31 07:31 (3) 07:29 07:57 (1) 07:33 08:31 22:10 21: :16 (4) 20: :41 (3) 18: :07 (1) 16:43 15: :47 05:34 06:40 (4) 06:33 07:28 (3) 07:31 07:59 (1) 07:35 08:33 22:10 21: :17 (4) 20: :43 (3) 18: :07 (1) 16:40 15: :48 05:36 06:40 (4) 06:35 07:26 (3) 07:33 08:01 (1) 07:37 08:34 22:09 21: :18 (4) 20: :45 (3) 18: :06 (1) 16:38 15: :49 05:37 06:39 (4) 06:37 07:23 (3) 07:35 08:03 (1) 07:39 08:36 22:08 21: :17 (4) 20: :45 (3) 18: :05 (1) 16:36 15: :50 05:39 06:39 (4) 06:39 07:22 (3) 07:37 07:41 08:37 22:08 21: :18 (4) 20: :46 (3) 18:47 16:34 15: :51 05:41 06:39 (4) 06:41 07:21 (3) 07:39 07:43 08:39 22:07 21: :18 (4) 20: :46 (3) 18:44 16:32 15: :52 05:43 06:39 (4) 06:43 07:21 (3) 07:41 07:45 08:40 22:06 21: :19 (4) 20: :47 (3) 18:42 16:30 15: :53 05:45 06:38 (4) 06:45 07:20 (3) 07:43 07:47 08:41 22:05 21: :18 (4) 19: :47 (3) 18:39 16:29 15: :55 05:47 06:38 (4) 06:47 07:20 (3) 07:45 07:49 08:42 22:04 21: :18 (4) 19: :47 (3) 18:37 16:27 15: :56 05:49 06:38 (4) 06:49 07:20 (3) 07:47 07:51 08:44 22:03 21: :18 (4) 19: :46 (3) 18:34 16:25 15: :57 05:51 06:38 (4) 06:51 07:19 (3) 07:49 07:53 08:45 22:02 21: :18 (4) 19: :45 (3) 18:32 16:23 15: :59 05:53 06:38 (4) 06:52 07:20 (3) 07:51 07:56 08:46 22:01 21: :18 (4) 19: :44 (3) 18:29 16:21 15: :00 05:55 06:38 (4) 06:54 07:22 (3) 07:53 07:58 08:47 22:00 21: :17 (4) 19: :43 (3) 18:27 16:19 15: :01 05:57 06:38 (4) 06:56 07:24 (3) 07:55 08:00 08:48 21:58 21: :16 (4) 19: :42 (3) 18:24 16:18 15: :03 05:58 06:38 (4) 06:58 07:26 (3) 07:57 08:02 08:49 21:57 20: :16 (4) 19: :41 (3) 18:22 16:16 15: :04 06:00 06:39 (4) 07:00 07:28 (3) 07:59 08:04 08:49 21:56 20: :15 (4) 19: :39 (3) 18:19 16:15 15: :06 06:02 06:40 (4) 07:02 07:30 (3) 08:01 08:06 08:50 21:54 20: :14 (4) 19: :53 (2) 18:17 16:13 15: :07 06:04 06:40 (4) 07:04 07:46 (2) 08:03 08:08 08:51 21:53 20: :12 (4) 19: :57 (2) 18:14 16:11 15: :09 06:06 06:41 (4) 07:06 07:44 (2) 08:05 08:10 08:51 21:51 20: :11 (4) 19: :59 (2) 18:12 16:10 15: :11 06:08 06:42 (4) 07:08 07:42 (2) 08:07 08:12 08:52 21:50 20: :10 (4) 19: :58 (2) 18:10 16:09 15: :12 06:10 06:43 (4) 07:10 07:41 (2) 08:10 08:13 08:52 21:48 20: :08 (4) 19: :59 (2) 18:07 16:07 15: :14 06:53 (4) 06:12 06:45 (4) 07:12 07:40 (2) 08:12 08:15 08:53 21: :04 (4) 20: :06 (4) 19: :59 (2) 18:05 16:06 15: :16 06:50 (4) 06:14 06:47 (4) 07:14 07:41 (2) 07:14 08:17 08:53 21: :06 (4) 20: :02 (4) 19: :59 (2) 17:03 16:05 15: :17 06:49 (4) 06:16 06:52 (4) 07:16 07:43 (2) 07:16 08:19 08:54 21: :09 (4) 20: :57 (4) 19: :59 (2) 17:00 16:03 15: :19 06:48 (4) 06:18 07:17 07:45 (2) 07:18 08:21 08:54 21: :10 (4) 20:33 19: :58 (2) 16:58 16:02 15: :21 06:46 (4) 06:20 07:19 07:47 (2) 07:20 08:23 08:54 21: :11 (4) 20:31 19: :57 (2) 16:56 16:01 15: :23 06:45 (4) 06:22 07:21 07:49 (2) 07:22 08:24 08:54 21: :13 (4) 20:28 19: :05 (1) 16:53 16:00 15: :25 06:44 (4) 06:24 07:23 07:51 (2) 07:24 08:26 08:54 21: :13 (4) 20:26 19: :06 (1) 16:51 15:59 15: :26 06:43 (4) 06:26 07:26 08:54 21: :14 (4) 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

54 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: L - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (35) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni 1 08:54 08:20 07:18 06:58 07:23 (3) 05:44 06:34 (4) 04:50 16:02 16:57 17:57 20: :43 (3) 21: :01 (4) 21: :54 08:18 07:15 06:55 07:20 (3) 05:42 06:35 (4) 04:48 16:03 16:59 17:59 20: :43 (3) 21: :01 (4) 21: :53 08:16 07:13 06:53 07:20 (3) 05:39 06:35 (4) 04:47 16:04 17:01 18:01 20: :42 (3) 21: :00 (4) 21: :53 08:14 07:10 06:50 07:20 (3) 05:37 06:36 (4) 04:47 16:06 17:03 18:04 20: :42 (3) 21: :58 (4) 21: :53 08:12 07:08 06:47 07:20 (3) 05:35 06:37 (4) 04:46 16:07 17:06 18:06 20: :40 (3) 21: :57 (4) 22: :52 08:10 07:05 06:45 07:21 (3) 05:33 06:39 (4) 04:45 16:08 17:08 18:08 20: :40 (3) 21: :55 (4) 22: :51 08:08 07:03 06:42 07:21 (3) 05:31 06:41 (4) 04:44 16:10 17:10 18:10 20: :38 (3) 21: :53 (4) 22: :51 08:06 07:00 06:40 07:23 (3) 05:29 06:45 (4) 04:43 16:11 17:12 18:12 20: :36 (3) 21: :49 (4) 22: :50 08:04 06:58 06:37 07:25 (3) 05:27 04:43 16:13 17:14 18:14 20: :33 (3) 21:16 22: :49 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 16:14 17:16 18:16 20:19 21:18 22: :49 08:00 06:52 07:18 (1) 06:32 05:23 04:42 16:16 17:19 18: :19 (1) 20:21 21:20 22: :48 07:57 06:50 07:15 (1) 06:30 05:21 04:41 16:18 17:21 18: :19 (1) 20:23 21:22 22: :47 07:55 06:47 07:12 (1) 06:27 05:19 04:41 16:19 17:23 18: :18 (1) 20:25 21:24 22: :46 07:53 06:45 07:10 (1) 06:25 05:17 04:40 16:21 17:25 18: :19 (1) 20:27 21:26 22: :45 07:51 06:42 07:07 (1) 06:22 06:47 (4) 05:15 04:40 16:23 17:27 18: :17 (1) 20: :54 (4) 21:28 22: :44 07:49 06:40 07:05 (1) 06:20 06:45 (4) 05:13 04:40 16:25 17:29 18: :16 (1) 20: :58 (4) 21:30 22: :43 07:46 06:37 07:02 (2) 06:17 06:43 (4) 05:11 04:40 16:27 17:32 18: :14 (1) 20: :00 (4) 21:31 22: :41 07:44 06:34 06:59 (2) 06:15 06:40 (4) 05:10 04:40 16:28 17:34 18: :04 (2) 20: :01 (4) 21:33 22: :40 07:42 06:32 06:57 (2) 06:12 06:38 (4) 05:08 04:40 16:30 17:36 18: :05 (2) 20: :02 (4) 21:35 22: :39 07:39 06:29 06:54 (2) 06:10 06:36 (4) 05:06 04:40 16:32 17:38 18: :05 (2) 20: :02 (4) 21:37 22: :37 07:37 06:27 06:51 (2) 06:07 06:35 (4) 05:05 04:40 16:34 17:40 18: :04 (2) 20: :03 (4) 21:38 22: :36 07:35 06:24 06:49 (2) 06:05 06:35 (4) 05:03 04:40 16:36 17:42 18: :05 (2) 20: :04 (4) 21:40 22: :35 07:32 06:21 06:48 (2) 06:02 06:35 (4) 05:01 04:40 16:38 17:45 18: :03 (2) 20: :04 (4) 21:42 22: :33 07:30 06:19 06:48 (2) 06:00 06:33 (4) 05:00 04:41 16:40 17:47 18: :02 (2) 20: :04 (4) 21:43 22: :32 07:27 06:16 06:49 (2) 05:58 06:33 (4) 04:58 04:41 16:42 17:49 18: :01 (2) 20: :04 (4) 21:45 22: :30 07:25 06:13 06:52 (2) 05:55 06:33 (4) 04:57 04:41 16:44 17:51 18: :57 (2) 20: :04 (4) 21:47 22: :28 07:23 06:11 06:36 (3) 05:53 06:33 (4) 04:56 04:42 16:46 17:53 18: :39 (3) 20: :04 (4) 21:48 22: :27 07:20 06:08 06:33 (3) 05:51 06:33 (4) 04:54 04:42 16:49 17:55 18: :41 (3) 20: :03 (4) 21:50 22: :25 07:06 07:30 (3) 05:48 06:33 (4) 04:53 04:43 16:51 19: :41 (3) 20: :02 (4) 21:51 22: :23 07:03 07:28 (3) 05:46 06:33 (4) 04:52 04:44 16:53 19: :43 (3) 20: :02 (4) 21:53 22: :21 07:00 07:25 (3) 04:51 16:55 19: :42 (3) 21:54 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

55 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: L - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (35) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:44 05:28 06:27 07:25 07:53 (1) 07:28 08:28 22:11 21:32 20:21 19: :58 (1) 16:47 15: :45 05:30 06:29 07:27 07:55 (1) 07:30 08:30 22:11 21:30 20:18 19: :57 (1) 16:45 15: :46 05:32 06:31 07:23 (3) 07:29 07:33 08:31 22:10 21:28 20: :31 (3) 18:57 16:43 15: :47 05:34 06:33 07:20 (3) 07:31 07:35 08:33 22:10 21:26 20: :33 (3) 18:54 16:40 15: :48 05:36 06:53 (4) 06:35 07:18 (3) 07:33 07:37 08:34 22:09 21: :01 (4) 20: :35 (3) 18:52 16:38 15: :49 05:37 06:49 (4) 06:37 07:17 (3) 07:35 07:39 08:36 22:08 21: :03 (4) 20: :36 (3) 18:49 16:36 15: :50 05:39 06:48 (4) 06:39 07:15 (3) 07:37 07:41 08:37 22:08 21: :05 (4) 20: :35 (3) 18:47 16:34 15: :51 05:41 06:46 (4) 06:41 07:14 (3) 07:39 07:43 08:39 22:07 21: :07 (4) 20: :36 (3) 18:44 16:32 15: :52 05:43 06:45 (4) 06:43 07:14 (3) 07:41 07:45 08:40 22:06 21: :08 (4) 20: :36 (3) 18:42 16:30 15: :53 05:45 06:43 (4) 06:45 07:13 (3) 07:43 07:47 08:41 22:05 21: :08 (4) 19: :36 (3) 18:39 16:29 15: :55 05:47 06:43 (4) 06:47 07:15 (3) 07:45 07:49 08:42 22:04 21: :09 (4) 19: :35 (3) 18:37 16:27 15: :56 05:49 06:42 (4) 06:49 07:17 (3) 07:47 07:51 08:44 22:03 21: :10 (4) 19: :35 (3) 18:34 16:25 15: :57 05:51 06:42 (4) 06:51 07:19 (3) 07:49 07:53 08:45 22:02 21: :11 (4) 19: :34 (3) 18:32 16:23 15: :59 05:53 06:41 (4) 06:52 07:20 (3) 07:51 07:56 08:46 22:01 21: :11 (4) 19: :32 (3) 18:29 16:21 15: :00 05:55 06:40 (4) 06:54 07:22 (3) 07:53 07:58 08:47 22:00 21: :10 (4) 19: :30 (3) 18:27 16:20 15: :01 05:57 06:40 (4) 06:56 07:24 (3) 07:55 08:00 08:48 21:58 21: :11 (4) 19: :28 (3) 18:24 16:18 15: :03 05:58 06:40 (4) 06:58 07:41 (2) 07:57 08:02 08:49 21:57 20: :11 (4) 19: :44 (2) 18:22 16:16 15: :04 06:00 06:40 (4) 07:00 07:37 (2) 07:59 08:04 08:49 21:56 20: :11 (4) 19: :48 (2) 18:19 16:15 15: :06 06:02 06:40 (4) 07:02 07:36 (2) 08:01 08:06 08:50 21:54 20: :10 (4) 19: :49 (2) 18:17 16:13 15: :07 06:04 06:39 (4) 07:04 07:34 (2) 08:03 08:08 08:51 21:53 20: :09 (4) 19: :50 (2) 18:14 16:11 15: :09 06:06 06:40 (4) 07:06 07:34 (2) 08:05 08:10 08:51 21:51 20: :09 (4) 19: :50 (2) 18:12 16:10 15: :11 06:08 06:40 (4) 07:08 07:36 (2) 08:08 08:12 08:52 21:50 20: :08 (4) 19: :50 (2) 18:10 16:09 15: :12 06:10 06:41 (4) 07:10 07:37 (2) 08:10 08:13 08:52 21:48 20: :07 (4) 19: :49 (2) 18:07 16:07 15: :14 06:12 06:42 (4) 07:12 07:39 (2) 08:12 08:15 08:53 21:47 20: :06 (4) 19: :48 (2) 18:05 16:06 15: :16 06:14 06:43 (4) 07:14 07:41 (2) 07:14 08:17 08:53 21:45 20: :04 (4) 19: :47 (2) 17:03 16:05 15: :17 06:16 06:45 (4) 07:16 07:43 (2) 07:16 08:19 08:54 21:43 20: :02 (4) 19: :55 (1) 17:00 16:03 15: :19 06:18 06:47 (4) 07:18 07:47 (1) 07:18 08:21 08:54 21:41 20: :00 (4) 19: :57 (1) 16:58 16:02 15: :21 06:20 06:49 (4) 07:19 07:47 (1) 07:20 08:23 08:54 21:40 20: :56 (4) 19: :58 (1) 16:56 16:01 15: :23 06:22 07:21 07:49 (1) 07:22 08:24 08:54 21:38 20:28 19: :58 (1) 16:53 16:00 15: :25 06:24 07:23 07:51 (1) 07:24 08:26 08:54 21:36 20:26 19: :58 (1) 16:51 15:59 15: :26 06:26 07:26 08:54 21:34 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

56 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: M - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (36) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:20 07:18 06:58 05:44 04:50 05:39 (1) 04:44 05:48 (1) 05:28 06:01 (1) 06:27 07:25 07:28 08:28 16:02 16:57 17:57 20:00 21:01 21: :03 (1) 22: :04 (1) 21: :04 (1) 20:20 19:02 16:47 15: :53 08:18 07:15 06:55 05:42 04:48 05:40 (1) 04:45 05:48 (1) 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 16:03 16:59 17:59 20:02 21:03 21: :02 (1) 22: :05 (1) 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :53 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 05:40 (1) 04:46 05:48 (1) 05:32 06:31 07:29 07:33 08:31 16:04 17:01 18:01 20:04 21:05 21: :02 (1) 22: :06 (1) 21:28 20:15 18:57 16:43 15: :53 08:14 07:10 06:50 05:37 04:47 05:40 (1) 04:47 05:48 (1) 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 16:06 17:03 18:03 20:06 21:07 21: :02 (1) 22: :07 (1) 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :52 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 05:40 (1) 04:48 05:48 (1) 05:36 06:35 07:33 07:37 08:34 16:07 17:06 18:06 20:08 21:09 22: :01 (1) 22: :07 (1) 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :52 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 05:41 (1) 04:49 05:48 (1) 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 16:08 17:08 18:08 20:10 21:10 22: :02 (1) 22: :08 (1) 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :51 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 05:42 (1) 04:50 05:48 (1) 05:39 06:39 07:37 07:41 08:37 16:10 17:10 18:10 20:13 21:12 22: :01 (1) 22: :08 (1) 21:20 20:05 18:47 16:34 15: :51 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 05:43 (1) 04:51 05:48 (1) 05:41 06:41 07:39 07:43 08:38 16:11 17:12 18:12 20:15 21:14 22: :01 (1) 22: :09 (1) 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :50 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 05:43 (1) 04:52 05:47 (1) 05:43 06:43 07:41 07:45 08:40 16:13 17:14 18:14 20:17 21:16 22: :01 (1) 22: :09 (1) 21:15 20:00 18:42 16:30 15: :49 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 05:44 (1) 04:53 05:47 (1) 05:45 06:45 07:43 07:47 08:41 16:14 17:16 18:16 20:19 21:18 22: :01 (1) 22: :10 (1) 21:13 19:57 18:39 16:29 15: :49 08:00 06:52 06:32 05:23 04:42 05:44 (1) 04:55 05:47 (1) 05:47 06:47 07:45 07:49 08:42 16:16 17:19 18:18 20:21 21:20 22: :00 (1) 22: :10 (1) 21:11 19:55 18:37 16:27 15: :48 07:57 06:50 06:30 05:21 05:50 (1) 04:41 05:44 (1) 04:56 05:47 (1) 05:49 06:49 07:47 07:51 08:43 16:18 17:21 18:20 20:23 21: :55 (1) 22: :00 (1) 22: :10 (1) 21:09 19:52 18:34 16:25 15: :47 07:55 06:47 06:27 05:19 05:48 (1) 04:41 05:45 (1) 04:57 05:46 (1) 05:51 06:50 07:49 07:53 08:45 16:19 17:23 18:22 20:25 21: :56 (1) 22: :01 (1) 22: :10 (1) 21:07 19:49 18:32 16:23 15: :46 07:53 06:45 06:25 05:17 05:46 (1) 04:40 05:46 (1) 04:59 05:47 (1) 05:53 06:52 07:51 07:55 08:46 16:21 17:25 18:24 20:27 21: :57 (1) 22: :01 (1) 22: :11 (1) 21:04 19:47 18:29 16:21 15: :45 07:51 06:42 06:22 05:15 05:45 (1) 04:40 05:46 (1) 05:00 05:47 (1) 05:55 06:54 07:53 07:58 08:47 16:23 17:27 18:26 20:29 21: :59 (1) 22: :00 (1) 22: :11 (1) 21:02 19:44 18:27 16:19 15: :44 07:49 06:39 06:20 05:13 05:43 (1) 04:40 05:46 (1) 05:01 05:46 (1) 05:57 06:56 07:55 08:00 08:48 16:25 17:29 18:28 20:31 21: :59 (1) 22: :00 (1) 21: :11 (1) 21:00 19:42 18:24 16:18 15: :43 07:46 06:37 06:17 05:11 05:41 (1) 04:40 05:47 (1) 05:03 05:47 (1) 05:58 06:58 07:57 08:02 08:48 16:27 17:32 18:30 20:33 21: :00 (1) 22: :00 (1) 21: :12 (1) 20:57 19:39 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:15 05:10 05:40 (1) 04:40 05:47 (1) 05:04 05:47 (1) 06:00 07:00 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18:32 20:35 21: :01 (1) 22: :00 (1) 21: :12 (1) 20:55 19:36 18:19 16:15 15: :40 07:42 06:32 06:12 05:08 05:38 (1) 04:40 05:47 (1) 05:06 05:46 (1) 06:02 07:02 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18:34 20:37 21: :01 (1) 22: :00 (1) 21: :12 (1) 20:53 19:34 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:10 05:06 05:37 (1) 04:40 05:47 (1) 05:07 05:47 (1) 06:04 07:04 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18:36 20:39 21: :02 (1) 22: :00 (1) 21: :12 (1) 20:50 19:31 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:26 06:07 05:05 05:37 (1) 04:40 05:49 (1) 05:09 05:47 (1) 06:06 07:06 08:05 08:10 08:51 16:34 17:40 18:38 20:41 21: :01 (1) 22: :01 (1) 21: :12 (1) 20:48 19:28 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:05 05:03 05:37 (1) 04:40 05:49 (1) 05:11 05:47 (1) 06:08 07:08 08:07 08:11 08:52 16:36 17:42 18:40 20:43 21: :02 (1) 22: :01 (1) 21: :12 (1) 20:45 19:26 18:10 16:09 15: :35 07:32 06:21 06:02 05:01 05:37 (1) 04:40 05:48 (1) 05:12 05:47 (1) 06:10 07:10 08:10 08:13 08:52 16:38 17:44 18:42 20:45 21: :03 (1) 22: :01 (1) 21: :12 (1) 20:43 19:23 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:00 05:00 05:37 (1) 04:41 05:48 (1) 05:14 05:48 (1) 06:12 07:12 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18:44 20:47 21: :02 (1) 22: :01 (1) 21: :12 (1) 20:41 19:20 18:05 16:06 15: :31 07:27 06:16 05:58 04:58 05:37 (1) 04:41 05:49 (1) 05:16 05:49 (1) 06:14 07:14 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18:46 20:49 21: :02 (1) 22: :02 (1) 21: :11 (1) 20:38 19:18 17:03 16:05 15: :30 07:25 06:13 05:55 04:57 05:37 (1) 04:41 05:48 (1) 05:17 05:51 (1) 06:16 07:16 07:16 08:19 08:53 16:44 17:51 18:48 20:51 21: :03 (1) 22: :02 (1) 21: :11 (1) 20:36 19:15 17:00 16:03 15: :28 07:23 06:11 05:53 04:56 05:38 (1) 04:42 05:49 (1) 05:19 05:53 (1) 06:18 07:17 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18:50 20:53 21: :03 (1) 22: :03 (1) 21: :11 (1) 20:33 19:13 16:58 16:02 15: :27 07:20 06:08 05:51 04:54 05:38 (1) 04:42 05:48 (1) 05:21 05:54 (1) 06:20 07:19 07:20 08:23 08:54 16:49 17:55 18:52 20:55 21: :03 (1) 22: :03 (1) 21: :09 (1) 20:31 19:10 16:56 16:01 15: :25 07:06 05:48 04:53 05:38 (1) 04:43 05:49 (1) 05:23 05:56 (1) 06:22 07:21 07:22 08:24 08:54 16:51 19:54 20:57 21: :03 (1) 22: :04 (1) 21: :09 (1) 20:28 19:07 16:53 16:00 15: :23 07:03 05:46 04:52 05:38 (1) 04:44 05:49 (1) 05:25 05:57 (1) 06:24 07:23 07:24 08:26 08:54 16:53 19:56 20:59 21: :02 (1) 22: :04 (1) 21: :07 (1) 20:26 19:05 16:51 15:59 15: :21 07:00 04:51 05:39 (1) 05:26 05:59 (1) 06:25 07:26 08:54 16:55 19:58 21: :03 (1) 21: :06 (1) 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

57 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: N - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (37) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:20 07:18 06:58 05:44 04:50 05:27 (1) 04:44 05:31 (1) 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 16:02 16:57 17:57 20:00 21:01 21: :56 (1) 22: :02 (1) 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :53 08:18 07:15 06:55 05:42 04:48 05:27 (1) 04:45 05:32 (1) 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 16:03 16:59 17:59 20:02 21:03 21: :56 (1) 22: :03 (1) 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :53 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 05:27 (1) 04:46 05:32 (1) 05:32 06:31 07:29 07:33 08:31 16:04 17:01 18:01 20:04 21:05 21: :56 (1) 22: :03 (1) 21:28 20:15 18:57 16:43 15: :53 08:14 07:10 06:50 05:37 04:47 05:27 (1) 04:47 05:33 (1) 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 16:06 17:03 18:03 20:06 21:07 21: :56 (1) 22: :03 (1) 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :52 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 05:26 (1) 04:48 05:33 (1) 05:36 06:35 07:33 07:37 08:34 16:07 17:06 18:06 20:08 21:09 22: :56 (1) 22: :04 (1) 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :52 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 05:27 (1) 04:49 05:33 (1) 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 16:08 17:08 18:08 20:10 21:10 22: :57 (1) 22: :04 (1) 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :51 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 05:27 (1) 04:50 05:34 (1) 05:39 06:39 07:37 07:41 08:37 16:10 17:10 18:10 20:12 21:12 22: :57 (1) 22: :04 (1) 21:20 20:05 18:47 16:34 15: :51 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 05:27 (1) 04:51 05:34 (1) 05:41 06:41 07:39 07:43 08:38 16:11 17:12 18:12 20:15 21:14 22: :58 (1) 22: :04 (1) 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :50 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 05:27 (1) 04:52 05:34 (1) 05:43 06:43 07:41 07:45 08:40 16:13 17:14 18:14 20:17 21:16 22: :58 (1) 22: :04 (1) 21:15 20:00 18:42 16:30 15: :49 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 05:28 (1) 04:53 05:34 (1) 05:45 06:45 07:43 07:47 08:41 16:14 17:16 18:16 20:19 21:18 22: :58 (1) 22: :04 (1) 21:13 19:57 18:39 16:29 15: :49 08:00 06:52 06:32 05:23 04:42 05:27 (1) 04:55 05:35 (1) 05:47 06:47 07:45 07:49 08:42 16:16 17:19 18:18 20:21 21:20 22: :58 (1) 22: :03 (1) 21:11 19:55 18:37 16:27 15: :48 07:57 06:50 06:30 05:21 04:41 05:28 (1) 04:56 05:35 (1) 05:49 06:49 07:47 07:51 08:43 16:18 17:21 18:20 20:23 21:22 22: :59 (1) 22: :03 (1) 21:09 19:52 18:34 16:25 15: :47 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 05:28 (1) 04:57 05:35 (1) 05:51 06:50 07:49 07:53 08:45 16:19 17:23 18:22 20:25 21:24 22: :59 (1) 22: :03 (1) 21:07 19:49 18:31 16:23 15: :46 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 05:29 (1) 04:59 05:36 (1) 05:53 06:52 07:51 07:55 08:46 16:21 17:25 18:24 20:27 21:26 22: :00 (1) 22: :03 (1) 21:04 19:47 18:29 16:21 15: :45 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 05:28 (1) 05:00 05:37 (1) 05:55 06:54 07:53 07:58 08:47 16:23 17:27 18:26 20:29 21:28 22: :59 (1) 22: :03 (1) 21:02 19:44 18:27 16:19 15: :44 07:49 06:39 06:19 05:13 04:40 05:28 (1) 05:01 05:37 (1) 05:57 06:56 07:55 08:00 08:48 16:25 17:29 18:28 20:31 21:29 22: :59 (1) 21: :02 (1) 21:00 19:42 18:24 16:18 15: :42 07:46 06:37 06:17 05:11 04:40 05:28 (1) 05:03 05:38 (1) 05:58 06:58 07:57 08:02 08:48 16:27 17:32 18:30 20:33 21:31 22: :00 (1) 21: :02 (1) 20:57 19:39 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:15 05:10 04:40 05:29 (1) 05:04 05:39 (1) 06:00 07:00 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18:32 20:35 21:33 22: :00 (1) 21: :01 (1) 20:55 19:36 18:19 16:15 15: :40 07:42 06:32 06:12 05:08 04:40 05:29 (1) 05:06 05:40 (1) 06:02 07:02 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18:34 20:37 21:35 22: :00 (1) 21: :00 (1) 20:53 19:34 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:10 05:06 05:37 (1) 04:40 05:29 (1) 05:07 05:42 (1) 06:04 07:04 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18:36 20:39 21: :44 (1) 22: :00 (1) 21: :00 (1) 20:50 19:31 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:26 06:07 05:05 05:35 (1) 04:40 05:30 (1) 05:09 05:43 (1) 06:06 07:06 08:05 08:10 08:51 16:34 17:40 18:38 20:41 21: :46 (1) 22: :01 (1) 21: :59 (1) 20:48 19:28 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:05 05:03 05:34 (1) 04:40 05:30 (1) 05:11 05:45 (1) 06:08 07:08 08:07 08:11 08:52 16:36 17:42 18:40 20:43 21: :48 (1) 22: :01 (1) 21: :58 (1) 20:45 19:26 18:10 16:09 15: :35 07:32 06:21 06:02 05:01 05:33 (1) 04:40 05:30 (1) 05:12 05:46 (1) 06:10 07:10 08:10 08:13 08:52 16:38 17:44 18:42 20:45 21: :50 (1) 22: :01 (1) 21: :55 (1) 20:43 19:23 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:00 05:00 05:31 (1) 04:40 05:30 (1) 05:14 05:49 (1) 06:12 07:12 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18:44 20:47 21: :50 (1) 22: :01 (1) 21: :52 (1) 20:41 19:20 18:05 16:06 15: :31 07:27 06:16 05:58 04:58 05:30 (1) 04:41 05:31 (1) 05:16 06:14 07:14 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18:46 20:49 21: :51 (1) 22: :02 (1) 21:45 20:38 19:18 17:03 16:05 15: :30 07:25 06:13 05:55 04:57 05:29 (1) 04:41 05:30 (1) 05:17 06:16 07:16 07:16 08:19 08:53 16:44 17:51 18:48 20:51 21: :52 (1) 22: :01 (1) 21:43 20:36 19:15 17:00 16:03 15: :28 07:23 06:11 05:53 04:56 05:28 (1) 04:42 05:31 (1) 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18:50 20:53 21: :53 (1) 22: :02 (1) 21:41 20:33 19:13 16:58 16:02 15: :27 07:20 06:08 05:51 04:54 05:28 (1) 04:42 05:31 (1) 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 08:54 16:49 17:55 18:52 20:55 21: :54 (1) 22: :02 (1) 21:40 20:31 19:10 16:56 16:01 15: :25 07:06 05:48 04:53 05:28 (1) 04:43 05:31 (1) 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 08:54 16:51 19:54 20:57 21: :55 (1) 22: :02 (1) 21:38 20:28 19:07 16:53 16:00 15: :23 07:03 05:46 04:52 05:27 (1) 04:44 05:32 (1) 05:24 06:24 07:23 07:24 08:26 08:54 16:53 19:56 20:59 21: :54 (1) 22: :03 (1) 21:36 20:26 19:05 16:51 15:59 15: :21 07:00 04:51 05:28 (1) 05:26 06:25 07:26 08:54 16:55 19:58 21: :56 (1) 21:34 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

58 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: O - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (38) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:19 07:18 06:58 05:44 04:49 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 16:02 16:57 17:57 20:00 21:01 21:55 22:11 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :53 08:18 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 16:03 16:59 17:59 20:02 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :53 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:32 08:31 16:04 17:01 18:01 20:04 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16:43 15: :53 08:14 07:10 06:50 05:37 04:46 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 16:05 17:03 18:03 20:06 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :52 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:36 06:35 07:33 07:37 08:34 16:07 17:06 18:06 20:08 21:08 22:00 22:09 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :52 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 16:08 17:08 18:08 20:10 21:10 22:02 22:08 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :51 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 08:37 16:10 17:10 18:10 20:12 21:12 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16:34 15: :51 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 08:38 16:11 17:12 18:12 20:14 21:14 22:04 22:07 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :50 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 08:40 16:13 17:14 18:14 20:16 21:16 22:05 22:06 21:15 20:00 18:42 16:30 15: :49 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 08:41 16:14 17:16 18:16 20:18 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16:28 15: :49 07:59 06:52 06:32 05:23 04:42 04:55 05:47 06:47 07:45 07:49 08:42 16:16 17:19 18:18 20:20 21:20 22:07 22:04 21:11 19:55 18:36 16:27 15: :48 07:57 06:50 06:29 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 08:43 16:18 17:21 18:20 20:22 21:22 22:07 22:03 21:09 19:52 18:34 16:25 15: :47 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:50 07:49 07:53 08:45 16:19 17:23 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18:31 16:23 15: :46 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 04:59 05:53 06:52 07:51 07:55 08:46 16:21 17:25 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18:29 16:21 15: :45 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:57 08:47 16:23 17:27 18:26 20:29 21:28 22:09 21:59 21:02 19:44 18:26 16:19 15: :44 07:48 06:39 06:19 05:13 04:40 05:01 05:56 06:56 07:55 08:00 08:48 16:25 17:29 18:28 20:31 21:29 22:10 21:58 21:00 19:41 18:24 16:18 15: :42 07:46 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 08:02 08:48 16:27 17:32 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:15 05:10 04:40 05:04 06:00 07:00 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18:19 16:14 15: :40 07:42 06:32 06:12 05:08 04:40 05:06 06:02 07:02 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18:34 20:37 21:35 22:11 21:54 20:53 19:34 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:26 06:07 05:04 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 08:09 08:51 16:34 17:40 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:07 08:11 08:52 16:36 17:42 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18:10 16:09 15: :34 07:32 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:09 08:13 08:52 16:38 17:44 18:42 20:45 21:42 22:12 21:48 20:43 19:23 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18:44 20:47 21:43 22:12 21:46 20:40 19:20 18:05 16:06 15: :31 07:27 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18:46 20:49 21:45 22:12 21:45 20:38 19:18 17:02 16:05 15: :30 07:25 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:15 07:16 08:19 08:53 16:44 17:51 18:48 20:51 21:47 22:12 21:43 20:36 19:15 17:00 16:03 15: :28 07:22 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18:50 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19:13 16:58 16:02 15: :27 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 08:54 16:48 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:39 20:31 19:10 16:56 16:01 15: :25 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 08:54 16:51 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16:53 16:00 15: :23 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:24 07:23 07:24 08:26 08:54 16:53 19:56 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19:05 16:51 15:59 15: :21 07:00 04:51 05:26 06:25 07:26 08:54 16:55 19:58 21:54 21:34 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred. Vindretn. red. Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

59 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: P - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (39) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:20 07:18 06:58 07:23 (4) 05:44 04:50 04:44 05:28 06:27 07:18 (4) 07:25 07:53 (2) 07:28 08:28 16:02 16:57 17:57 20: :41 (4) 21:01 21:56 22:11 21:32 20: :34 (4) 19: :58 (2) 16:47 15: :54 08:18 07:15 06:55 07:20 (4) 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:16 (4) 07:27 07:55 (2) 07:31 08:30 16:03 16:59 17:59 20: :41 (4) 21:03 21:57 22:11 21:30 20: :35 (4) 19: :57 (2) 16:45 15: :53 08:16 07:13 06:53 07:17 (4) 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:15 (4) 07:29 07:33 08:31 16:04 17:01 18:01 20: :41 (4) 21:05 21:58 22:10 21:28 20: :36 (4) 18:57 16:43 15: :53 08:14 07:10 06:50 07:17 (4) 05:37 04:47 04:47 05:34 06:33 07:14 (4) 07:31 07:35 08:33 16:06 17:03 18:04 20: :41 (4) 21:07 21:59 22:10 21:26 20: :36 (4) 18:54 16:40 15: :53 08:12 07:08 06:47 07:16 (4) 05:35 04:46 04:48 05:36 06:35 07:13 (4) 07:33 07:37 08:34 16:07 17:06 18:06 20: :41 (4) 21:09 22:01 22:09 21:24 20: :37 (4) 18:52 16:38 15: :52 08:10 07:05 06:45 07:17 (4) 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:13 (4) 07:35 07:39 08:36 16:08 17:08 18:08 20: :41 (4) 21:11 22:02 22:09 21:22 20: :37 (4) 18:49 16:36 15: :51 08:08 07:03 06:42 07:16 (4) 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:11 (4) 07:37 07:41 08:37 16:10 17:10 18:10 20: :40 (4) 21:13 22:03 22:08 21:20 20: :36 (4) 18:47 16:34 15: :51 08:06 07:00 06:40 07:17 (4) 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:11 (4) 07:39 07:43 08:39 16:11 17:12 18:12 20: :39 (4) 21:14 22:04 22:07 21:18 20: :35 (4) 18:44 16:32 15: :50 08:04 06:58 06:37 07:17 (4) 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:11 (4) 07:41 07:45 08:40 16:13 17:14 18:14 20: :38 (4) 21:16 22:05 22:06 21:16 20: :35 (4) 18:42 16:30 15: :49 08:02 06:55 06:35 07:18 (4) 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:13 (4) 07:43 07:47 08:41 16:14 17:16 18:16 20: :37 (4) 21:18 22:06 22:05 21:13 19: :34 (4) 18:39 16:29 15: :49 08:00 06:52 07:18 (2) 06:32 07:19 (4) 05:23 04:42 04:55 05:47 06:47 07:15 (4) 07:45 07:49 08:42 16:16 17:19 18: :19 (2) 20: :35 (4) 21:20 22:07 22:04 21:11 19: :33 (4) 18:37 16:27 15: :48 07:57 06:50 07:15 (2) 06:30 07:21 (4) 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:17 (4) 07:47 07:51 08:44 16:18 17:21 18: :19 (2) 20: :33 (4) 21:22 22:07 22:03 21:09 19: :32 (4) 18:34 16:25 15: :47 07:55 06:47 07:12 (2) 06:27 07:24 (4) 05:19 04:41 04:57 05:51 06:51 07:19 (4) 07:49 07:54 08:45 16:19 17:23 18: :19 (2) 20: :28 (4) 21:24 22:08 22:02 21:07 19: :30 (4) 18:32 16:23 15: :46 07:53 06:45 07:10 (2) 06:25 05:17 04:40 04:59 05:53 06:52 07:20 (4) 07:51 07:56 08:46 16:21 17:25 18: :19 (2) 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19: :27 (4) 18:29 16:21 15: :45 07:51 06:42 07:07 (2) 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:58 08:47 16:23 17:27 18: :18 (2) 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19:44 18:27 16:20 15: :44 07:49 06:40 07:04 (2) 06:20 05:13 04:40 05:01 05:57 06:56 07:39 (3) 07:55 08:00 08:48 16:25 17:30 18: :17 (2) 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19: :47 (3) 18:24 16:18 15: :43 07:46 06:37 07:06 (2) 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:36 (3) 07:57 08:02 08:49 16:27 17:32 18: :16 (2) 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19: :49 (3) 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:59 (3) 06:15 05:10 04:40 05:04 06:00 07:00 07:35 (3) 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18: :13 (2) 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19: :50 (3) 18:19 16:15 15: :40 07:42 06:32 06:57 (3) 06:12 05:08 04:40 05:06 06:02 07:02 07:33 (3) 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18: :05 (3) 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19: :50 (3) 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:54 (3) 06:10 05:06 04:40 05:08 06:04 07:04 07:33 (3) 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18: :05 (3) 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19: :51 (3) 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:27 06:51 (3) 06:07 05:05 04:40 05:09 06:06 07:06 07:34 (3) 08:05 08:10 08:51 16:34 17:40 18: :05 (3) 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19: :51 (3) 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:49 (3) 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 07:36 (3) 08:08 08:12 08:52 16:36 17:42 18: :05 (3) 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19: :50 (3) 18:10 16:09 15: :35 07:32 06:21 06:46 (3) 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 07:37 (3) 08:10 08:13 08:52 16:38 17:45 18: :04 (3) 20:45 21:42 22:13 21:48 20:43 19: :49 (3) 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:46 (3) 06:00 05:00 04:41 05:14 06:12 07:12 07:39 (3) 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18: :03 (3) 20:47 21:43 22:13 21:47 20:41 19: :48 (3) 18:05 16:06 15: :32 07:27 06:16 06:47 (3) 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:41 (3) 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18: :02 (3) 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19: :46 (3) 17:03 16:05 15: :30 07:25 06:13 06:47 (3) 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:16 07:43 (3) 07:16 08:19 08:54 16:44 17:51 18: :01 (3) 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19: :57 (2) 17:00 16:03 15: :28 07:23 06:11 06:50 (3) 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:18 07:47 (2) 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18: :59 (3) 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19: :58 (2) 16:58 16:02 15: :27 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:47 (2) 07:20 08:23 08:54 16:49 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19: :59 (2) 16:56 16:01 15: :25 07:06 07:30 (4) 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:49 (2) 07:22 08:24 08:54 16:51 19: :36 (4) 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19: :59 (2) 16:53 16:00 15: :23 07:03 07:28 (4) 05:46 04:52 04:44 05:25 06:24 07:25 (4) 07:23 07:51 (2) 07:24 08:26 08:54 16:53 19: :39 (4) 20:59 21:53 22:12 21:36 20: :29 (4) 19: :59 (2) 16:51 15:59 15: :21 07:00 07:25 (4) 04:51 05:26 06:26 07:20 (4) 07:26 08:54 16:55 19: :39 (4) 21:54 21:34 20: :32 (4) 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

60 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: Q - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (40) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:20 07:18 06:58 07:23 (4) 05:44 04:50 04:44 05:28 06:27 07:25 07:53 (2) 07:28 08:28 16:02 16:57 17:57 20: :45 (4) 21:01 21:56 22:11 21:32 20:21 19: :59 (2) 16:47 15: :54 08:18 07:15 06:55 07:22 (4) 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:55 (2) 07:31 08:30 16:03 16:59 17:59 20: :45 (4) 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19: :58 (2) 16:45 15: :53 08:16 07:13 06:53 07:22 (4) 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:25 (4) 07:29 07:33 08:31 16:04 17:01 18:01 20: :44 (4) 21:05 21:58 22:10 21:28 20: :33 (4) 18:57 16:43 15: :53 08:14 07:10 06:50 07:22 (4) 05:37 04:47 04:47 05:34 06:33 07:23 (4) 07:31 07:35 08:33 16:06 17:03 18:04 20: :44 (4) 21:07 21:59 22:10 21:26 20: :36 (4) 18:54 16:40 15: :53 08:12 07:08 06:47 07:22 (4) 05:35 04:46 04:48 05:36 06:35 07:21 (4) 07:33 07:37 08:34 16:07 17:06 18:06 20: :43 (4) 21:09 22:01 22:09 21:24 20: :37 (4) 18:52 16:38 15: :52 08:10 07:05 06:45 07:23 (4) 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:19 (4) 07:35 07:39 08:36 16:08 17:08 18:08 20: :42 (4) 21:11 22:02 22:09 21:22 20: :38 (4) 18:49 16:36 15: :51 08:08 07:03 06:42 07:24 (4) 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:17 (4) 07:37 07:41 08:37 16:10 17:10 18:10 20: :40 (4) 21:13 22:03 22:08 21:20 20: :38 (4) 18:47 16:34 15: :51 08:06 07:00 06:40 07:25 (4) 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:17 (4) 07:39 07:43 08:39 16:11 17:12 18:12 20: :39 (4) 21:14 22:04 22:07 21:18 20: :38 (4) 18:44 16:32 15: :50 08:04 06:58 06:37 07:27 (4) 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:16 (4) 07:41 07:45 08:40 16:13 17:14 18:14 20: :35 (4) 21:16 22:05 22:06 21:16 20: :38 (4) 18:42 16:30 15: :49 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:16 (4) 07:43 07:47 08:41 16:14 17:17 18:16 20:19 21:18 22:06 22:05 21:13 19: :38 (4) 18:39 16:29 15: :49 08:00 06:52 07:18 (2) 06:32 05:23 04:42 04:55 05:47 06:47 07:16 (4) 07:45 07:49 08:42 16:16 17:19 18: :20 (2) 20:21 21:20 22:07 22:04 21:11 19: :38 (4) 18:37 16:27 15: :48 07:57 06:50 07:15 (2) 06:30 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:17 (4) 07:47 07:51 08:44 16:18 17:21 18: :20 (2) 20:23 21:22 22:08 22:03 21:09 19: :37 (4) 18:34 16:25 15: :47 07:55 06:47 07:12 (2) 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:51 07:19 (4) 07:49 07:54 08:45 16:19 17:23 18: :19 (2) 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19: :36 (4) 18:32 16:23 15: :46 07:53 06:45 07:10 (2) 06:25 05:17 04:40 04:59 05:53 06:52 07:20 (4) 07:51 07:56 08:46 16:21 17:25 18: :20 (2) 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19: :34 (4) 18:29 16:21 15: :45 07:51 06:42 07:07 (2) 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:22 (4) 07:53 07:58 08:47 16:23 17:27 18: :18 (2) 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19: :33 (4) 18:27 16:20 15: :44 07:49 06:40 07:06 (2) 06:20 05:13 04:40 05:01 05:57 06:56 07:24 (4) 07:55 08:00 08:48 16:25 17:30 18: :16 (2) 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19: :31 (4) 18:24 16:18 15: :43 07:46 06:37 07:02 (3) 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:26 (4) 07:57 08:02 08:49 16:27 17:32 18: :14 (2) 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19: :27 (4) 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:59 (3) 06:15 05:10 04:40 05:04 06:00 07:00 07:39 (3) 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18: :06 (3) 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19: :48 (3) 18:19 16:15 15: :40 07:42 06:32 06:57 (3) 06:12 05:08 04:40 05:06 06:02 07:02 07:37 (3) 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18: :07 (3) 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19: :50 (3) 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:54 (3) 06:10 05:06 04:40 05:08 06:04 07:04 07:36 (3) 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18: :06 (3) 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19: :51 (3) 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:27 06:51 (3) 06:07 05:05 04:40 05:09 06:06 07:06 07:35 (3) 08:05 08:10 08:51 16:34 17:40 18: :06 (3) 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19: :51 (3) 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:49 (3) 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 07:36 (3) 08:08 08:12 08:52 16:36 17:42 18: :06 (3) 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19: :51 (3) 18:10 16:09 15: :35 07:32 06:21 06:49 (3) 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 07:37 (3) 08:10 08:13 08:52 16:38 17:45 18: :05 (3) 20:45 21:42 22:13 21:48 20:43 19: :50 (3) 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:49 (3) 06:00 05:00 04:41 05:14 06:12 07:12 07:39 (3) 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18: :03 (3) 20:47 21:43 22:13 21:47 20:41 19: :50 (3) 18:05 16:06 15: :32 07:27 06:16 06:51 (3) 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:41 (3) 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18: :01 (3) 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19: :49 (3) 17:03 16:05 15: :30 07:25 06:13 06:55 (3) 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:16 07:43 (3) 07:16 08:19 08:54 16:44 17:51 18: :57 (3) 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19: :48 (3) 17:00 16:03 15: :28 07:23 06:11 06:36 (4) 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:18 07:45 (3) 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18: :42 (4) 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19: :58 (2) 16:58 16:02 15: :27 07:20 06:08 06:33 (4) 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:47 (2) 07:20 08:23 08:54 16:49 17:55 18: :43 (4) 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19: :59 (2) 16:56 16:01 15: :25 07:06 07:30 (4) 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:49 (2) 07:22 08:24 08:54 16:51 19: :44 (4) 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19: :59 (2) 16:53 16:00 15: :23 07:03 07:28 (4) 05:46 04:52 04:44 05:25 06:24 07:23 07:51 (2) 07:24 08:26 08:54 16:53 19: :45 (4) 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19: :59 (2) 16:51 15:59 15: :21 07:00 07:25 (4) 04:51 05:26 06:26 07:26 08:54 16:55 19: :45 (4) 21:54 21:34 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred Vindretn. red Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

61 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller :31 / :29/ SHADOW - Calendar Beregning: 4xV90, 3MW 80m nhskyggemodtager: R - Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (41) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,000 1, ,500 : Opstartsvindhastighed fra effektkurve uar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 08:54 08:20 07:18 06:58 05:44 04:49 04:44 05:28 06:27 07:25 07:28 08:28 16:02 16:57 17:57 20:00 21:01 21:55 22:11 21:32 20:20 19:02 16:47 15: :54 08:18 07:15 06:55 05:42 04:48 04:45 05:30 06:29 07:27 07:30 08:29 16:03 16:59 17:59 20:02 21:03 21:57 22:11 21:30 20:18 19:00 16:45 15: :53 08:16 07:13 06:53 05:39 04:47 04:46 05:32 06:31 07:29 07:33 08:31 16:04 17:01 18:01 20:04 21:05 21:58 22:10 21:28 20:15 18:57 16:42 15: :53 08:14 07:10 06:50 05:37 04:46 04:47 05:34 06:33 07:31 07:35 08:33 16:05 17:03 18:03 20:06 21:07 21:59 22:10 21:26 20:13 18:54 16:40 15: :53 08:12 07:08 06:47 05:35 04:46 04:48 05:35 06:35 07:33 07:37 08:34 16:07 17:06 18:06 20:08 21:09 22:01 22:09 21:24 20:10 18:52 16:38 15: :52 08:10 07:05 06:45 05:33 04:45 04:49 05:37 06:37 07:35 07:39 08:36 16:08 17:08 18:08 20:11 21:11 22:02 22:08 21:22 20:08 18:49 16:36 15: :51 08:08 07:03 06:42 05:31 04:44 04:50 05:39 06:39 07:37 07:41 08:37 16:10 17:10 18:10 20:13 21:13 22:03 22:08 21:20 20:05 18:47 16:34 15: :51 08:06 07:00 06:40 05:29 04:43 04:51 05:41 06:41 07:39 07:43 08:39 16:11 17:12 18:12 20:15 21:14 22:04 22:07 21:18 20:02 18:44 16:32 15: :50 08:04 06:57 06:37 05:27 04:43 04:52 05:43 06:43 07:41 07:45 08:40 16:13 17:14 18:14 20:17 21:16 22:05 22:06 21:16 20:00 18:42 16:30 15: :49 08:02 06:55 06:35 05:25 04:42 04:53 05:45 06:45 07:43 07:47 08:41 16:14 17:16 18:16 20:19 21:18 22:06 22:05 21:13 19:57 18:39 16:28 15: :49 08:00 06:52 06:32 05:23 04:41 04:54 05:47 06:47 07:45 07:49 08:42 16:16 17:19 18:18 20:21 21:20 22:07 22:04 21:11 19:55 18:36 16:27 15: :48 07:57 06:50 06:29 05:21 04:41 04:56 05:49 06:49 07:47 07:51 08:44 16:18 17:21 18:20 20:23 21:22 22:07 22:03 21:09 19:52 18:34 16:25 15: :47 07:55 06:47 06:27 05:19 04:41 04:57 05:51 06:50 07:49 07:53 08:45 16:19 17:23 18:22 20:25 21:24 22:08 22:02 21:07 19:49 18:31 16:23 15: :46 07:53 06:45 06:24 05:17 04:40 04:58 05:53 06:52 07:51 07:56 08:46 16:21 17:25 18:24 20:27 21:26 22:09 22:01 21:04 19:47 18:29 16:21 15: :45 07:51 06:42 06:22 05:15 04:40 05:00 05:55 06:54 07:53 07:58 08:47 16:23 17:27 18:26 20:29 21:28 22:10 22:00 21:02 19:44 18:26 16:19 15: :44 07:49 06:39 06:19 05:13 04:40 05:01 05:56 06:56 07:55 08:00 08:48 16:25 17:29 18:28 20:31 21:30 22:10 21:58 21:00 19:42 18:24 16:18 15: :43 07:46 06:37 06:17 05:11 04:40 05:03 05:58 06:58 07:57 08:02 08:49 16:26 17:32 18:30 20:33 21:31 22:11 21:57 20:57 19:39 18:22 16:16 15: :41 07:44 06:34 06:14 05:09 04:39 05:04 06:00 07:00 07:59 08:04 08:49 16:28 17:34 18:32 20:35 21:33 22:11 21:56 20:55 19:36 18:19 16:14 15: :40 07:42 06:32 06:12 05:08 04:39 05:06 06:02 07:02 08:01 08:06 08:50 16:30 17:36 18:34 20:37 21:35 22:12 21:54 20:53 19:34 18:17 16:13 15: :39 07:39 06:29 06:10 05:06 04:40 05:07 06:04 07:04 08:03 08:08 08:51 16:32 17:38 18:36 20:39 21:37 22:12 21:53 20:50 19:31 18:14 16:11 15: :37 07:37 06:26 06:07 05:04 04:40 05:09 06:06 07:06 08:05 08:10 08:51 16:34 17:40 18:38 20:41 21:38 22:12 21:51 20:48 19:28 18:12 16:10 15: :36 07:35 06:24 06:05 05:03 04:40 05:11 06:08 07:08 08:07 08:12 08:52 16:36 17:42 18:40 20:43 21:40 22:12 21:50 20:45 19:26 18:09 16:08 15: :35 07:32 06:21 06:02 05:01 04:40 05:12 06:10 07:10 08:10 08:13 08:52 16:38 17:44 18:42 20:45 21:42 22:13 21:48 20:43 19:23 18:07 16:07 15: :33 07:30 06:19 06:00 05:00 04:40 05:14 06:12 07:12 08:12 08:15 08:53 16:40 17:47 18:44 20:47 21:43 22:13 21:47 20:41 19:20 18:05 16:06 15: :32 07:27 06:16 05:58 04:58 04:41 05:16 06:14 07:14 07:14 08:17 08:53 16:42 17:49 18:46 20:49 21:45 22:13 21:45 20:38 19:18 17:02 16:04 15: :30 07:25 06:13 05:55 04:57 04:41 05:17 06:16 07:15 07:16 08:19 08:54 16:44 17:51 18:48 20:51 21:47 22:13 21:43 20:36 19:15 17:00 16:03 15: :28 07:23 06:11 05:53 04:56 04:42 05:19 06:18 07:17 07:18 08:21 08:54 16:46 17:53 18:50 20:53 21:48 22:12 21:41 20:33 19:13 16:58 16:02 15: :27 07:20 06:08 05:51 04:54 04:42 05:21 06:20 07:19 07:20 08:23 08:54 16:48 17:55 18:52 20:55 21:50 22:12 21:40 20:31 19:10 16:56 16:01 15: :25 07:06 05:48 04:53 04:43 05:23 06:22 07:21 07:22 08:24 08:54 16:51 19:54 20:57 21:51 22:12 21:38 20:28 19:07 16:53 16:00 15: :23 07:03 05:46 04:52 04:44 05:24 06:24 07:23 07:24 08:26 08:54 16:53 19:56 20:59 21:53 22:12 21:36 20:26 19:05 16:51 15:59 15: :21 07:00 04:51 05:26 06:25 07:26 08:54 16:55 19:58 21:54 21:34 20:23 16:49 16:00 Mulige solskinstimer Samlet, worst case Solreduktion Drifttidsred. Vindretn. red. Samlet reduktion Samlet, reel Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle første gang) Solnedgang (tt:mm) Minutter med skyggekast Sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast (Skyggekast fra mølle sidste gang) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

62 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller SHADOW - Calendar, graphical Beregning: 4xV90, 3MW 80m nh :31 / :29/ A: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (24) 22:00 20:00 18:00 16:00 B: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (25) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec C: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (26) 22:00 20:00 18:00 16:00 D: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (27) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec E: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (28) 22:00 20:00 18:00 16:00 F: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (29) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Vindmøller 1: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (13) 2: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (14) 3: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (15) 4: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (16) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

63 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller SHADOW - Calendar, graphical Beregning: 4xV90, 3MW 80m nh :31 / :29/ G: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (30) 22:00 20:00 18:00 16:00 H: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (31) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec I: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (32) 22:00 20:00 18:00 16:00 J: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (33) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec K: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (34) 22:00 20:00 18:00 16:00 L: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (35) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Vindmøller 1: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (13) 2: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (14) 3: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (15) 4: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (16) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

64 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller SHADOW - Calendar, graphical Beregning: 4xV90, 3MW 80m nh :31 / :29/ M: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (36) 22:00 20:00 18:00 16:00 N: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (37) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec O: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (38) 22:00 20:00 18:00 16:00 P: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (39) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Q: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (40) 22:00 20:00 18:00 16:00 R: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (41) 22:00 20:00 18:00 16:00 Tid 14:00 Tid 14:00 12:00 12:00 10:00 10:00 08:00 08:00 06:00 06:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Måned Sep Oct Nov Dec Vindmøller 1: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (13) 2: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (14) 3: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (15) 4: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (16) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

65 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller SHADOW - Calendar per WTG, graphical Beregning: 4xV90, 3MW 80m nh :31 / :29/ : VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (13) 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 2: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (14) 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Tid 14:00 13:00 Tid 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Måned Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Måned Aug Sep Oct Nov Dec 3: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (15) 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 4: VESTAS V90 LF !O! hub: 80.0 m (TOT: m) (16) 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Tid 14:00 13:00 Tid 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Feb Mar Apr May Jun Jul Måned Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Måned Aug Sep Oct Nov Dec Shadow receptors B: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (25) C: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (26) D: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (27) E: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (28) F: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (29) G: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (30) H: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (31) I: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (32) J: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (33) K: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (34) L: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (35) M: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (36) N: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (37) P: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (39) Q: Shadow Receptor: Azimuth: 0.0 Slope: 0.0 (40) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

66 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller SHADOW - Map Beregning: 4xV90, 3MW 80m nh :31 / :29/ Hours per year, real case m Kort: Kort _6200_ _500, Udskriftsmålestok 1:20,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 501,919 Nord: 6,170,250 Ny mølle Skyggemodtager Flicker map level: Height Contours: E400n100_project_cut.wpo (5) WindPRO er udviklet af, Niels Jernesvej 10,, Tlf , Fax ,

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Ovnbøl, Varde,, DANMARK 12 MW Vindmølleprojekt 4 x Siemens SWT 3,0 MW/101 Ø 89,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 4 Siemens SWT- -3,0-101 vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde:

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :38 / 1. DECIBEL - Main Result

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :38 / 1. DECIBEL - Main Result Project: Aalborg_WP_Project_V2 DECIBEL - Main Result Calculation: 5 x N117-3.MW with existing - ise mode -2-2-3-3 - Low frequency ise calculation model: Danish 211 Low frequency The calculation is based

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

December 2012. Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp

December 2012. Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp December 2012 Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner

Beskrivelse: Skyggekastberegning Midtfjellet vindpark Layout B med 2,3 MW turbiner SHADOW - Hovedresultat 26.02.2008 20:15 / 1 For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød 19. februar 2015 Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller på Lillerød Renseanlæg Allerød Kommune har sendt Forsyningens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

December Vindmøller ved Momhøj i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Momhøj

December Vindmøller ved Momhøj i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Momhøj December 2012 Vindmøller ved Momhøj i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Momhøj Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug. 2016 i København Mange udfordringer Hvornår er en bebyggelse støjfølsom? Hvilket støjkildetal skal vi anvende for eksisterende vindmøller? Hvilke

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere