RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL"

Transkript

1 RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008

2 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS ApS. Voldbjergvej 14, 2. sal 8240 Risskov I GIS. 2008

3 RaaSikker BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Systemkrav...3 Installation...4 Funktionsbeskrivelse...5 Hovedside...5 Opret en ny journal...7 Vælg en type Standardskrænter Vådgrave Bortgravning Diverse Flader Diverse...18 Redigere den seneste version...19 Redigere journal...19 Vis detaljer for elementerne...21 Udskrive journal...22 Printerindstillinger...22 Oprette ny version...23 Gennemse alle journaler og versioner...25 Find journaler der skal pristalsreguleres...26 Standardværdier...27 Pristalsindeks...28 Tips og tricks...29 Ændring af jordtype Ændring af elementtype...29 Udskrift af nyoprettet journal...29 I GIS. 2008

4 RaaSikker BRUGERMANUAL Indledning RaaSikker V3 er en Access2002 applikation, der bruges til at beregne, arkivere og opdatere sikkerhedsstillelse i forbindelse med råstofindvinding. RaaSikker V3 er udformet således, at brugeren kan nøjes med at indtaste ganske få oplysninger, hvorefter RaaSikker V3 foretager detaljerede beregninger baseret på en række tabelopslag, der bl.a. indeholder indeksregulerede priser på jordarbejde. Alle oplysninger og beregninger omkring en råstofgrav bliver arkiveret. Data kan tilføjes og opdateres, hvis der sker ændringer og der kan foretages indeksregulering i selvvalgte perioder. Alle ændringer bliver gemt og der er fuld historik på hver enkelt grav. Beregningerne bygger på den vejledning Århus Amts Arkitektkontor udgav i Vejledningen beskriver en lang række forhold omkring sikkerhedsberegningen, der gør at beregningen bliver relativt detaljeret. Denne manual er ikke tænkt som en grundig indføring i RaaSikker, men primært som en vejledning i installation og som overordnet funktionsbeskrivelse. I GIS. 2008

5 Systemkrav RaaSikkerV3 en fremstillet i Access2002, med det sigte at det skal være muligt at benytte denne på ældre MicroSoft Windows installationer. Systemkrav er: Windows 2000, XP Access RaaSikker Side 3

6 Installation Der ligger 4 filer i mappen RaaSikkerV3. Ved installation kopieres de 4 filer til følgende placeringer. 1. Filen RaaSikker_2002_3_2.mde indeholder selve programmet, som kan placeres enten lokalt eller på en server. 2. Tabelfilen (RaaSikker_2002_3_2_tabeller.mdb) skal placeres på en server, hvis der er mere end én bruger. 3. Filen MSMAPI32.OCX. Skal placeres i samme mappe som programfilen. 4. RSICON.ico. Skal placeres i samme mappe som programfilen. Når de fire filer er blevet kopieret, skal programmet vide, hvor tabelfilerne er placeret og disse skal linkes til programmet. Dette gøres på følgende måde: 1. Start RaaSikker ved at klikke på filen RaaSikker_2002_3_2.mde 2. Klik på menupunktet Styring af sammenkædede tabeller øverst til venstre i vinduet 3. Klik på Marker alt i formen Styring af sammenkædede tabeller 4. Sæt et flueben i checkboksen Spørg altid efter ny placering 5. Klik på OK 5. Angiv placering af tabelfilen 6. Klik OK RaaSikker Side 4 I GIS. 2008

7 Funktionsbeskrivelse Hovedside Fra hovedsiden er der adgang til at: Oprette ny journal Her oprettes en ny journal. For at kunne oprette en ny journal skal der indtastes et journalnummer og en jordart og der skal oprettes mindst ét element. Redigere den seneste version eller oprette en ny version Der er en væsentlig forskel mellem at redigere den seneste version og at oprette en ny version. Når der oprettes en ny version af en journal, bliver alle eksisterende data i den gamle version arkiveret og den gamle version kan ikke længere redigeres, men kun gennemses og udskrives. En ny version skal oprettes, når der sker ændringer i de eksisterende data. F. eks. ved pristalsregulering eller ændringer af værdier i et element RaaSikker Side 5

8 Ved redigering bliver der ikke oprettet nogen ny version og der bliver således redigeret direkte i den seneste version. Anvendes når der f.eks. er indtastet en forkert værdi eller hvor der skal laves tilføjelser inden versionen er afsluttet og sendt. Gennemse alle journaler og versioner Her kan alle journaler, versioner og detaljerede oplysninger om elementer gennemses og udskrives. Det er ikke muligt at redigere i dette vindue. Finde journaler der skal pristalsreguleres Bruges til at finde alle de journaler, der ikke er blevet pristalsreguleret indenfor et givet tidsrum. Indsætte og redigere standardværdier Her indsættes og redigeres standardværdier og opslagstabeller. Opdatere pristalsindekset Her opdateres tabellen med pristalsoplysningerne. RaaSikker Side 6 I GIS. 2008

9 Opret en ny journal En ny journal oprettes på følgende måde 1. Klik på knappen Opret ny journal i startvinduet 2. Indtast journalnummer. 3. Vælg jordart fra dropdown listen i jordart. 4. Marker den første post i tabellen. 5. Klik på knappen Opret et nyt element - rediger det markerede element eller dobbeltklik på postmarkeringen yderst til venstre i tabellen RaaSikker Side 7

10 Dialogboksen Typevælger åbnes. 6. Vælg en type De forskellige muligheder er beskrevet nedenfor. Når der er foretaget et valg og indsat værdier fortsættes på denne form Klik på knappen BEREGN I feltet Samlet afrundet sikkerhedsstillese ses nu den beregnede sikkerhedsstillelse. 8. Fortsæt med at indtaste elementer. Knappen BEREGN skal bruges efter hvert element. RaaSikker Side 8 I GIS. 2008

11 Vælg en type 1. Standardskrænter 1. Indtast følgende Unden parentes er påkrævede [Med parentes er valgfrie] [Nr] Feltet er alfanumerisk, hvor både tal og bogstaver kan bruges og der er ikke noget krav om en bestemt rækkefølge. Længde Skræntens længde i meter. Gravedybde Gravedybden for skrænten RaaSikker Side 9

12 Klik på knappen Reset minimum. Dette er påkrævet og følgende bliver beregnet. [Mindste afstand til skel] Dette er den mindste afstand, som toppen af skrænten kan have til skel, for at den ønskede blivende hældning kan etableres ved at grave jord ud over den øverste del af skrænten og fylde det på den nederste del. [Afstand fra skel] Ved at anvende Reset minimum bliver Afstand fra skel sat til at være lig med Mindste afstand til skel. En kortere afstand fra skel angives ved at indtaste denne i Afstand fra skel og undlade at anvende knappen Reset minimum. Hvis afstanden fra skel fra toppen af skrænten er mindre end Mindste afstand til skel vil retableringen blive fordyret idet der skal transporteres jord til skrænten. [Flytteafstand] Hvis Afstanden fra skel er mindre end Mindste afstand til skel, skal der angives, hvor langt det manglende materiale skal transporteres ved at vælge en afstand fra dropdown listen Flytteafstand [Gravehældning] Dette er hældningen på skrænten under udgravning. Hældningen angives som det andet tal i udtrykket 1 : A. Således vil hældningen være angivet som 2 når hældningen er 1 : 2 og som 0,5 når hældningen er 1 : 0,5 (som også svarer til 2 :1). Når formen Standard Skrænter åbnes, er der allerede angivet en standardværdi i feltet for gravehældningen. Standardværdien for den enkelte skrænt kan overskrives enten ved at vælge en værdi fra dropdown listen eller ved at indtaste værdien direkte i feltet. Bemærk at der er en række andre felter, hvor der også er angivet standardværdier når en formen åbnes. Disse værdier, som bliver angivet automatisk, når en form åbnes, kan ændres ved at klikke på knappen Standardværdier på hovedformen hvorved formen Standardværdier åbnes. Bemærk dog at når værdien ændres i formen Standardværdier vil den nye værdi optræde hos alle brugere hver gang den relevante form bliver åbnet i fremtiden indtil den bliver ændret igen i formen Standardværdier. [Blivende hældning] Dette er hældningen på skrænten efter retableringen. [Muldtykkelse] Her skal kun indtastes noget, hvis muldtykkelsen er forskellig fra standardtykkelsen. Hvis der ikke skal lægges muld skal der indtastes 0. [Tilsåning] og [Finregulering] Afkrydses, hvis skrænten skal tilsås med græs eller finreguleres. Pris pr. kvadratmeter fra standardværdier. RaaSikker Side 10 I GIS. 2008

13 [Jordart] Standardværdien er den, der er valgt ved oprettelsen af den nye journal. Hvis der vælges en anden jordart er denne kun gældende for den aktuelle skrænt. [Kommentarer] Kommentarer, der indtastes her, er kun relevante for den aktuelle skrænt. OK Klik på OK for at afslutte indtastningen. Hvis formen lukkes på anden måde, vil værdierne ikke blive gemt og der kan opstå fejl ved beregningerne RaaSikker Side 11

14 2. Vådgrave [Nr] Feltet er alfanumerisk, hvor både tal og bogstaver kan bruges og der er ikke noget krav om en bestemt rækkefølge. Længde Skræntens længde i meter. [Gravehældning] Dette er hældningen på skrænten under udgravning. Se under Standard skrænter for nærmere forklaring. [Blivende hældning] Dette er hældningen på skrænten efter retableringen. RaaSikker Side 12 I GIS. 2008

15 Beregn mindste afstand til skel Skal anvendes, hvis en eller flere af følgende værdier bliver ændret: Grave hældning, Blivende hældnigng, Grave dybde eller Banket. [Mindste afstand til skel] Dette er den mindste afstand til skel (eller anden forhindring), der er mulig, for at den blivende skrænt kan etableres. Den mindste afstand til skel bliver beregnet som summen af banketten og Bredde. Der skal ikke indtastes noget i dette felt. [Bredde] Bredde er bredden på den blivende skrænt, der ligger under vandspejlet. Bredden er beregnet ud fra værdierne af Grave hældning, Blivende hældning og Grave dybde. Der skal ikke indtastes noget i dette felt. [Grave dybde] Grave dybden er den største dybde på den blivende skrænt. [Banket] Bredden på banketten [Prisfaktor] Prisen for at retablere en skrænt under vandet udregnes ved at anvende tabelopslagene for en standardskrænt og multiplicere disse med prisfaktoren. [Jordart] Standardværdien er den, der er valgt ved oprettelsen af den nye journal. Hvis der vælges en anden jordart, er denne kun gældende for den aktuelle skrænt. [Kommentarer] Kommentarer, der indtastes her, er kun relevante for den aktuelle skrænt. OK Klik på OK for at afslutte indtastningen. Hvis formen lukkes på anden måde vil værdierne ikke blive gemt og der kan opstå fejl ved beregningerne RaaSikker Side 13

16 3. Bortgravning [Nr] Feltet er alfanumerisk, hvor både tal og bogstaver kan bruges og der er ikke noget krav om en bestemt rækkefølge. Længde Skræntens længde i meter. Gravedybde Gravedybden for skrænten. [Gravehældning] Dette er hældningen på skrænten under udgravning. Se under Standard skrænter for nærmere forklaring. RaaSikker Side 14 I GIS. 2008

17 [Blivende hældning] Dette er hældningen på skrænten efter retableringen. [Banket] Bredden af en banket, der etableres ved foden af den blivende skrænt. [Bredde] Bredden er afstanden fra toppen af skrænten under udgravning til toppen af den blivende skrænt minus banketten. Denne bliver beregnet automatisk ved at klikke på knappen Opdater, ud fra værdierne for Grave hældning, Blivende hældning og Grave dybde. [Opdater] Skal anvendes, hvis en eller flere af følgende værdier bliver ændret: Grave hældning, Blivende hældnigng, Grave dybde eller Banket. [Egne priser] Der kan vælges mellem selv at indtaste en kubikmeterpris eller at anvende de automatiske tabelopslag i RaaSikkerV2. Hvis der vælges egne priser skal denne være i aktuelle dagspriser. [Procent der skal flyttes] - [Flytteafstand] Prisen er beregnet under forudsætning af at det bortgravede jord ikke skal flyttes, f.eks. hvis det kan tippes ud over kanten til et lavere niveau. Hvis noget materialet skal flyttes, kan der angives, hvor stor en del dette udgør af den samlede mængde og hvilken afstand det skal flyttes. [Jordart] Standardværdien er den, der er valgt ved oprettelsen af den nye journal. Hvis der vælges en anden jordart, er denne kun gældende for den aktuelle skrænt. [Kommentarer] Kommentarer, der indtastes her er kun relevante for det aktuelle element. OK Klik på OK for at afslutte indtastningen. Hvis formen lukkes på anden måde vil værdierne ikke blive gemt og der kan opstå fejl ved beregningerne RaaSikker Side 15

18 4. Diverse Anvendes når den samlede volumen ikke kan beregnes som en af de andre typer af skrænter og volumen er kendt eller når der flyttes jord med et kendt volumen. F.eks. ved meget irregulære skrænter eller ved jorddynger. [Nr] Feltet er alfanumerisk, hvor både tal og bogstaver kan bruges og der er ikke noget krav om en bestemt rækkefølge. [Volumen] Mængden af materiale, der skal bortgraves eller flyttes i kubikmeter. [Flytteafstand] Afstand som materialet skal flyttes. [Jordart] Standardværdien er den, der er valgt, ved oprettelsen af en ny journal. Hvis der vælges en anden jordart, er denne kun gældende for den aktuelle skrænt. [Egne priser] Der kan vælges mellem selv at indtaste en kubikmeterpris eller at anvende de automatiske tabelopslag i RaaSikker V3. Hvis der vælges selv at indtaste en pris, skal denne være i aktuelle dagspriser. [Kommentarer] Kommentarer, der indtastes her, er kun relevante for det aktuelle element. OK Klik på OK for at afslutte indtastningen. Hvis formen lukkes på anden måde vil værdierne ikke blive gemt og der kan opstå fejl ved beregningerne. RaaSikker Side 16 I GIS. 2008

19 5. Flader Anvendes ved beregning af størrelsen af sikkerhedsstillelse for retablering af overflader. [Nr] Feltet er alfanumerisk, hvor både tal og bogstaver kan bruges og der er ikke noget krav om en bestemt rækkefølge. [Areal] Overfladens areal i kvadratmeter. Afkydsningsfelter og standardværdier er angivet for Regulering, Finregulering, Grubning, Tilsåning og udlægning af muld. [Kommentarer] Kommentarer, der indtastes her, er kun relevante for den aktuelle flade. OK Klik på OK for at afslutte indtastningen. Hvis formen lukkes på anden måde, vil værdierne ikke blive gemt og der kan opstå fejl ved beregningerne RaaSikker Side 17

20 6. Diverse [Nr] Feltet er alfanumerisk, hvor både tal og bogstaver kan bruges og der er ikke noget krav om en bestemt rækkefølge. [Beløb i kr] Beløb i nutidspriser. [Beskrivelse] En beskrivelse af udgiften. OK Klik på OK for at afslutte indtastningen. Hvis formen lukkes på anden måde vil værdierne ikke blive gemt og der kan opstå fejl ved beregningerne. RaaSikker Side 18 I GIS. 2008

21 Redigere den seneste version Redigere journal 1. Klik på knappen Rediger eller opret ny version i startvinduet 2. Formen Find en journal bliver åbnet 3. Find den ønskede journal ved: enten at skrolle i tabellen. Bemærk at felterne i tabellen kan sorteres ved at markere feltet og højreklikke eller at bruge søgefunktionen ved at klikke på søgeknappen (kikkert). Bemærk at værdien i feltet Søg på skal angives til En del af feltet 4. Åbn den ønskede journal ved at: enten at sætte kurseren på den ønskede journal og dobbeltklikke eller at sætte kurseren på den ønskede journal og klikke på knappen Åbn den markerede journal 5. Klik på knappen Rediger seneste version RaaSikker Side 19

22 6. Foretag redigeringer og tilføjelser. 7. Klik på knappen Beregn. Bemærk at redigeringer og tilføjelser ikke bliver foretaget eller opdateret i databasen før der er klikket på knappen Beregn. Bemærk at når knappen Beregn er blevet klikket er det nødvendigt at klikke på knappen Rediger seneste version igen for at foretage flere redigeringer eller tilføjelser. 8. Klik på knappen Rediger hovedtabel for at redigere felterne Ref. nr, Råstofart og Kommentarer til journalen. RaaSikker Side 20 I GIS. 2008

23 Vis detaljer for elementerne. Klik på knappen Vis detaljer for det markerede element eller Vis detaljer for alle elementer for at vise detaljer for et eller flere elementer. Klik på knappen Gem detaljer som tekstfil for at skrive detaljerne til en fil. Detaljerne kan efterfølgende udskrives ved at åbne filen RaaSikker Side 21

24 Udskrive journal For at udskrive en journal skal den først være vist. 1. Klik på knappen Vis udskrifter. De to dokumenter Udskrift - hovedtal og Udskrift - detaljer bliver vist. Udskrift skal foretages særskilt for hvert af de to dokumenter. 2. Klik med musen i det ene dokument. 3. Klik på knappen i menulinien øverst i vinduet for at udskrive det første dokument. 4. Klik på det andet dokument. 5. Klik på knappen i menulinien øverst i vinduet for at udskrive det andet dokument Printerindstillinger Printerindstillinger skal foretages særskilt for hvert af de 2 dokumenter Printerindstillinger foretages på følgende måde. 1. Klik på knappen (sideopsætning) på menulinien øverst til venstre. 2. Vælg fanebladet Side 3. Vælg Brug en bestem printer. 4. Klik på knappen Printer og vælg den ønskede printer. Her kan der også vælges at udskrive som en pdf fil, hvis Acrobat Distiller eller andet software til konvertering til pdf filer er installeret. RaaSikker Side 22 I GIS. 2008

25 Oprette ny version 1. Klik på knappen Rediger eller opret ny version i startvinduet 2. Formen Find en journal bliver åbnet 3. Find den ønskede journal ved: enten at skrolle i tabellen. Bemærk at felterne i tabellen kan sorteres ved at markere feltet og højreklikke eller at bruge søgefunktionen ved at klikke på søgeknappen (kikkert). Bemærk at værdien i feltet Søg på skal angives til En del af feltet 4. Åbn den ønskede journal ved at: enten at sætte kurseren på den ønskede journal og dobbeltklikke eller at sætte kurseren på den ønskede journal og klikke på knappen Åbn den markerede journal 5. Klik på knappen Opret ny version. 6. Klik på knappen Rediger seneste version. 7. Foretag redigeringer og tilføjelser. 8. Klik på knappen Beregn RaaSikker Side 23

26 Bemærk at redigeringer og tilføjelser ikke bliver foretaget eller opdateret i databasen før der er klikket på knappen Beregn. Bemærk at når knappen Beregn er blevet klikket er det nødvendigt at klikke på knappen Rediger seneste version igen for at foretage flere redigeringer eller tilføjelser. 9. Den nye version bliver først gemt i databasen som den seneste version når du lukker ved at klikke på knappen Luk. Fortryd oprettelse af ny version. Så længe du ikke har lukket formen kan du fortryde den nye version ved at klikke på knappen Fortryd seneste version. RaaSikker Side 24 I GIS. 2008

27 Gennemse alle journaler og versioner Bemærk at en specifik journal kan findes og gennemses ved at anvende knappen Redigere og udskrive den seneste version. 1. Klik på knappen Gennemse alle journaler og versioner i startvinduet. Navigationsknapperne nederst i vinduet bruges til at bladre igennem alle journalerne. Den seneste version vises som standard, og det er muligt at se detaljerne for de enkelte elementer ved at anvende knappen Vis detaljer for alle elementer. 2. Klik på knappen Vis alle versioner Navigationsknapperne nederst vinduet og piletasterne kan bruges til at bladre gennem versionerne RaaSikker Side 25

28 Find journaler der skal pristalsreguleres 1. Klik på knappen Find journaler der skal pristalsreguleres på startsiden. 2. Følg anvisningerne på formen. 3. Når opdateringsformen er åben klik på klik på knappen Opret ny version. 4. Klik på knappen Rediger seneste version. 5. Klik på knappen Beregn. RaaSikker Side 26 I GIS. 2008

29 Standardværdier 1. I hovedsiden klik på knappen Standardværdier. 2. Følg anvisningerne på formen RaaSikker Side 27

30 Pristalsindeks 1. I hovedsiden klik på knappen Pristalsindeks. 2. Indsæt dato og indekstal. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik og kan ses på RaaSikker Side 28 I GIS. 2008

31 Tips og tricks Ændring af jordtype. Når jordtypen vælges i hovedformen vil den være gældende for alle elementer, der bliver oprettet efter ændringen. Hvis jordtypen ændres i hovedformen vil alle elementer, der efterfølgende bliver oprettet og beregnet have den nye hovedtype. Ændring af jordtype i hovedformen har ikke tilbagevirkende kraft og alle elementer, hvor der er foretaget en beregning vil beholde den oprindelige jordtype også efter nye beregninger. Jordtypen kan ændres individuelt for de enkelte elementer i indtastningsformen for elementet. Ændring af elementtype Ændring fra en type element til en anden (f.eks. fra en Standardskrænt til en Vådskrænt) skal altid foretages ved at slette det oprindelige element og oprette et nyt element med en ny type. Det er i øjeblikket faktisk muligt i brugerfladen at ændre navnet på elementtypen men dette ændrer ikke ved værdierne i databasen der bruges og beregningen vil blive forkert. Udskrift af nyoprettet journal. En nyoprettet journal kan først udskives når den er blevet lukket og derefter åbnet i redigeringstilstand. Afrunding Det samlede beløb er afrundet til nærmeste 1000 kr. Det betyder at der kan være en lille forskel på det samlede beløb og mellemregningerne RaaSikker Side 29

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012 Vejledning Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen Opdateret 8. februar 2012 Det er muligt at bestille knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen direkte fra Lara. Det er Ungdomsskoleforeningen

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7

Søgninger. AOF Vejle-Fredericia Annemette Søgaard Hansen. Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Windows Vista Søgefunktionen side 1 af7 Søgninger En af de smarte nyheder i Windows Stifinder er den dynamiske søgefunktion. Den bygger på en avanceret indeksering af brugerdokumenter, som hele tiden foregår

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Udgave mar 2009 Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning. Indholdsfortegnelse Hvorledes

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere