Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl Aarup Fritidscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter"

Transkript

1 Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg, Assens Kommune Fra Kultur- og Fritidsudvalget: Ena Nørgaard, Charlotte Christiansen, Lars Kr. Pedersen, Elmer Philipsen Plan- og Kulturchef Peter Nielsen, økonomikonsulent Gosia Stenshøj Bodil Christensen 17. marts 2015 Sags id: 15/6798 Kontaktperson: Bodil Christensen Dir. tlf.: Dialogmøde mellem hallerne og Assens Kommune Velkomst Ena Nørgaard bød velkommen til mødet. Sundhed og forebyggelse i Assens Kommune Sundhedskonsulent Lene Puggaard orienterede fra Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse i Assens Kommune. Eksempler på tilbud: vægtstopskurser, stresskurser, rygestopkurser, kick off til et sundere liv i Jordløse, henvisning til diverse tilbud, sundhed for voksne udviklingshæmmede () mv. Lene fortalte om samarbejdet med hallerne og gav eksempler på, hvordan de bruges til forskellige aktiviteter og tilbud og hører gerne fra hallerne, hvis der er idéer til samarbejde. Jumpfood-konceptet blev omtalt. Jumpfood handler om sundere mad i hallerne. Assens Kommune vil invitere hallerne til et møde en eftermiddag eller aften, hvor der bliver orienteret mere om konceptet. Evaluering af haltilskudsmodellen Peter Nielsen gennemgik evalueringen. Tilskudsmodellen blev indført i 2010 og er nu fuldt indfaset. Kulturog Fritidsudvalget har igangsat en evaluering. Som opstart på evalueringen var administrationen på besøg i alle haller.

2 Resultatet af evalueringen er forelagt på KFU møder i februar og marts. Sagen behandles i udvalget igen i maj. Her indgår hallernes høringssvar sammen med kommentarerne fra dette møde. Dialog om ændringer i haltilskudsmodellen Opfatter det sådan, at der er dannet et A-hold og et B-hold med henholdsvis 3 og 6 haller. Har haft svært ved at få del af renoveringspuljen og har f.eks. selv betalt halgulv ellers en god idé med en renoveringspulje. Skolerne har booket hallen hver dag fra , det medfører stor slitage og store udgifter til rengøring. Model 2 for afregning af skoletimer er bedst for, fordi der er booket meget op til skolebrug. Har selv haft mulighederne for at holde hallen i god stand og er ikke i en situation, hvor hallen skal ud og skaffe penge til renovering. Skolebrug. Modellen er ikke indrettet til, at skolerne kan få flere timer. Bygger på historiske tal. Skolerne bruger mere plads i hallen, bl.a. mere omklædningsfacilitet. Tilskud beregnes kun på grundlag af timer og ikke efter hvor mange medlemmer, der er i de foreninger, der bruger hallen, dvs. på antallet af brugere. Små haller har ikke samme mulighed for at tjene penge, bl.a. på konferencer mv. Der er forskel på vilkårene i de to typer af haller. Assens Kommune Erhvervsdrivende fonde. Konstruktionen er bl.a. anvendt for at få mulighed for at give et kommunalt anlægstilskud uden deponering og privatfinansiering med 30-årige lån. En konstruktion som primært er for de haller, der bygger om. Haarby Skolerne. Der er forskel på den fysiske placering af skoler og haller. I Haarby er hal og skole placeret tæt på hinanden og giver gode muligheder for udnyttelse. Som følge af skolereformen pålægges skolerne at udvide deres fysiske aktiviteter. Opfordring til at se overordnet på brug af hallerne. Side 2 af 6

3 Charlotte Christiansen Det opleves, at skolerne booker timerne i hallerne, men at alle timer ikke bruges. Der kan stå ledige timer. Fokus på at udnytte ressourcerne endnu bedre. Der er flere befolkningsgrupper, som kunne bruge timerne. Borgerne ser det som ledige timer, men de kan ikke bookes. Ebberup Skolereformen har pålagt skolerne at inddrage bevægelse i flere fag. Skolerne kan bruge hallerne til andet end idrætstimer. Der skal være mulighed for, at skolerne kan få flere timer. Der er f.eks. andre brugergrupper, som også gerne vil have haltimer. Haarby Skole+ projekt. Skolen i hallen og hallen i skolen. Giver mulighed for nye brugergrupper kommer ind i hallen. Ebberup Omlægning af lån. Der kunne være en gevinst ved omlægning af lån. Forslag, at en eventuel gevinst bliver intern opsparing i den enkelte hal. Ønsker garanti for, at tilskuddet kommer tilbage, hvis renten stiger. Andre arealer end halgulvet. Hvis hallen udlejer redskabsrum til en forening, gives der tilskud til det? Beløbet på de 62 kr., Er det ikke tiden at forhøje beløbet? Assens Kommune Der gives kun tilskud, hvis det er et areal, hvor der foregår aktiviteter. Assens Omlægning af lån. Tænk langsigtet ved omlægning af lån, så der er midler til store renoveringsopgaver. Tænk på den lange bane og ikke kun de nærmeste år. Børnetallet er faldende. Er der lavet beregning i forhold til skolernes brug? Det må mindske trykket på haltiden, også på foreningernes brug. Det kan få indflydelse på haltilskudsmodellen i forhold til aktiviteterne. Side 3 af 6

4 Assens Kommune (Svar) Nej, der er ikke lavet en sådan beregning. Indtil videre ser det ikke ud til, at en nedgang i befolkningstallet slår igennem i fx faldende antal medlemmer i foreningerne. Medlemstallet er svagt stigende. Lars Kristian Pedersen På årgangene inden for de seneste år er der et fald på 25% i børnetallet. Der er store forskelle i kommunen, på hvor stort faldet er. Elmer Philipsen Omlægning af lån. Man bør have vedligeholdelsen i hallerne for øje. Der er ingen, der har incitament. Der skal skrues en model sammen, så alle har interesse i at lægge lån om. Om det skal være den enkelte hal eller sammen er ikke afklaret. Kommunens midler skal forvaltes bedst muligt. Lån til ombygning af springgraven. Kan lånet indgå i tilskudsordningen? Assens Kommune (Svar): Udgifterne til et eventuelt lån til haludvidelsen på op til 2,5 mio. kr. kan indgå i haltilskuddet, idet Byrådet har godkendt anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til en samlet udvidelse af hallen på 5 mio. kr. Charlotte Christiansen Kommentar til taksten på 62 kr. Mange mener, at taksten kunne være højere, nogen mener den skal være lavere. Der er ikke politisk flertal i Byrådet for at forhøje taksten. Tommerup Låneomlægning. Store lån kan give store gevinster. Det er også i de store haller, der er de store omkostninger til vedligeholdelse. Det foreslås, at en eventuel gevinst deponeres hos kommunen. Hallerne kan søge til projekter. Brylle Ser gerne, at gevinsten ved indfrielse af lån tilgår den enkelte hal. Brylle har lagt lån om på et tidligere tidspunkt. Det må være en samlet pulje, som alle kan søge. Ellers får de haller, der ikke har lånt ingen mulighed for at få penge fra puljen til renovering. Side 4 af 6

5 Gensidig orientering fra hallerne Arbejder på at udbygge hal 3 med en springgrav og skal også kunne bruges til andet. Samarbejde med et fitnesscenter. Skal i gang med at bygge, på siden af hallen. Renovere og gøre faciliteten mere energivenlig. Vissenbjerg Ny forpagter i Café puls. Sælger gode smagsoplevelser. Vissenbjerg Velvære er flyttet ind. Har indgået aftale med DGI huse og haller, som giver mulighed for at sparre med andre haller om udvikling. Samarbejde med Cykelmotion Højfyn om cykelturistuge den juli. Vil gerne tilbyde at holde fast i netværket og bringe det videre, ud fra de datoer, der er fastlagt. Tommerup Arbejder på at forbedre lokaler til skydeklubben. Ser på, om der kan blive mulighed for at etablere lokale andet sted end i kælderen. 1. april går et nyt booking system i gang. Haarby Udbygningsprojektet er startet for 15 måneder siden. Hallen er klar til at købe en grund. Vandafledning skal være på plads. Der er problemer med at låne penge, hvilket der er dialog med Assens Kommune om. Skole+. Et stort projekt. 5 mio. i tilskud, skal selv stille med 5 mio. kr. Har holdt workshop, både på skolen og i hallen. Offentlig workshop den 18. marts. Er bl.a. valgt på grund af nærhed mellem skole og hal. Incitamentet til skolen ind i hallen og hallen ind i skolen. Borgerne i nærområdet skal også med ind som brugere af området. Glamsbjerg Der er arbejdet internt, og skiftet halinspektør. Der arbejdes med budgetadskillelse mellem hal og friluftsbad. Side 5 af 6

6 Har fået ekstra lokaler, og skal afklare registrering og brug. Hallen står også over for et større udbygningsprojekt. Ebberup Stor aktivitet i de to haller og ikke mindst i fitnesslokalerne. Info tavler, som også findes hos købmanden. Bygger et depotrum til fodboldafdelingen + et til støtteforeningen og idrætsforeningen, som lokale til idrætsrekvisitter. Brylle Tilstrækkelig udlejning og det går godt. Multiarenaen (udendørsbane) skal renoveres. Der skal etableres kunstgræs og nye bander. Der søges fonde og tilskud fra DBU. Etableres, så snart der er tilsagn fra fonde. I samarbejde med skolen og boldklubben. Multiarenaen får størrelse som en håndboldbane. Assens Planlægger Den blå Boldpark, primært til fodboldklubben og også andre foreninger. Kunstgræsbane til fodbold og andre boldbaner, samt andre aktivitetsområder. Samarbejde med Barløseborg Golfklub, for udnyttelse af køkkenfaciliteter og også andre områder. Afslutning Ena Nørgaard takkede for et godt møde og ser frem til at modtage høringssvar. Frist for indsendelse af høringssvar er den 13. april Side 6 af 6

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Vi vil bygge et godt friskoleliv

Vi vil bygge et godt friskoleliv Vi vil bygge et godt friskoleliv - og vi har brug for din støtte til at skabe rammerne! Der er brug for alle bække - store som små for at realisere byggeriet Se hvordan du kan hjælpe, og være med til at

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere