Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a) Forslag fra Morten Friis Jørgensen om betaling af en forsikring 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. Delegerede til a-kassens delegeremøde og Dansk Journalistforbunds delegeretmøde blev bedt om at melde sig hos kredsens sekretær Mette Eeg. Herefter bød kredsens formand Julie Rosenkilde velkommen og bad de fremmødte om at holde et minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer i det forgangne år. 1. Valg af dirigent Uffe Gardel blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Han takkede for valget og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter blev John Høst Schmidt, Palle Hermund og Morten Friis Jørgensen valgt som stemmetællere. 2. Formandens beretning Formanden indledte sin beretning med en anekdote om sin morfar Carsten Nielsen, der i 1961 havde været med til at stifte Dansk Journalistforbund. Formanden fortalte generalforsamlingen, at Dansk Journalistforbund igen står over for store beslutninger i forbindelse med en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS). Støtte og succesfulde arrangementer Herefter fortalte formanden, at de mange arrangementer, som kredsen har afholdt i det forgangne år,

2 har været til stor glæde for medlemmerne. Kredsen har haft meget succes med at ansætte en arrangementsplanlægger, og der er blevet brugt over kroner på arrangementer. I alt har der været medlemmer til bl.a. drink & debat, et hands-on arrangement, et oplysende fyraftensarrangement eller en kredskino-premiere. Vi oplever en meget god feedback på vores arrangementer, og vi nyder både at få ris og ros, for vi stræber hele tiden efter at lave nogle endnu bedre og givende aftener for medlemmerne. Derfor er det kun godt, at en stor del af vores udgifter for sidste år ligger under Arrangementerne, sagde formand Julie Rosenkilde. Samtidig har kredsen i år støttet en række sundhedsfremmende initiativer på mediearbejdspladser. I denne omgang blev der uddelt kroner af kredsens sundhedspulje. De gik blandt andet til opstarten af en fodboldklub på Watchmedia, spinningcykler og motionsudstyr hos IForm, en massagestol hos Medieteam NV og til nye planter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup, fortalte Julie Rosenkilde. Vi oplevede stor lyst blandt medlemmerne til at deltage i sidste års Fagfestival, og her fløj der kroner ud i støtte til billetter, heriblandt en hel del studenterbilletter, supplerede formanden. Julie Rosenkilde. Og så har journalistpraktikanter modtaget støtte til deres studieture. Bornholms Journalistklub i dvale Bornholms Journalistklub har ikke fungeret optimalt, og formanden forklarede, at klubben stilles i bero som en aktiv del af Kreds 1, eller som det udtryktes, lægges i dvale, indtil nogen har lyst til at vække den igen. Dette medførte at bevillingen til klubbens virke ophørte og at et indestående fra forrige år blev tilbageført til Kredsen. Bornholms Journalistklub er derfor ikke officielt nedlagt, så man kan håbe, at der ikke går så længe, før der er nye kræfter, der har lyst til at danne en journalistklub på klippeøen. Indtil da vil Kreds 1 forsøge at lave nogle gode og interessante arrangementer for de godt og vel hundrede bornholmske medlemmer, sagde Julie Rosenkilde

3 Mød kredsen på de sociale medier Formanden fortalte, at kredsen bestræber sig på at sende nyhedsbrevet ud i bedre tid, og så er kredsen på både Facebook (http://www.facebook.com/kreds1) og Twitter (http://www.facebook.com/kreds1) Fond og legat Kredsen havde tidligere en lang række mindre legater med små udlodninger. De er fra i år nu samlet i et fælleslegat Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker og enkemænd. Nu har kredsen kun den ene selvstændige fond udover Kristian Dahls Mindelegat. Her har kredsen indstillet Uffe Gardel til at være ny formand for fonden. Kredsen vil de næste to år arbejde særligt meget med fire punkter: Ledige: Målet med vores indsats er at skabe gode rammer for socialt og fagligt samvær for de medlemmer, der står i denne situation. Det vil vi forsøge at gøre i form af et samarbejde med DJ s Karriere og Trivsel-afdeling om arrangementer og kurser, der henvender sig særligt til gruppen af ledige og fyraftensarrangementer i forbindelse med fyringer på større mediearbejdspladser. Viden & debat: Vi ønsker at holde kadencen på arrangementer nogenlunde og med fokus på ny viden, netværk og faglig debat. Gerne med flere af de såkaldte hands-on-arrangementer, der giver medlemmerne en opdatering på de nyeste udviklinger inden for faget. Trivsel: De kommende år vil vi gerne gennem en spørgeskemaundersøgelse finde ud af, hvordan vores medlemmer egentlig går og har det på deres arbejdsplads eller i deres freelance-biks og ud fra de oplysninger igangsætte arrangementer eller andre initiativer, der rammer ned, hvor flest har behov - gerne om emner som stress og det gode arbejdsmiljø. Nyuddannede: Kreds 1 vil arbejde med at oprette et netværk for nyuddannede med det formål at øge fokus på de nyuddannede, der p.t. kommer ud på et presset arbejdsmarked, og at skabe et forum - gerne gennem netværksmøder og større faglige arrangementer - hvor de nyuddannede kan diskutere fag og skabe bånd på tværs af medier, fagområder og jobstatus.

4 Fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog Formanden afsluttede beretningen med at hilse en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog velkommen. Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at identitet er et nøgleord i denne sammenlægning. Og medlemmerne - journalister, fotografer, tekstere såvel som kommunikatører, translatører og alle andre gode folk, vi skal favne - skal kunne se deres interesser afspejlet i hele organisationen, lige fra navnet til ledelsen.men det tror jeg også på er muligt - og jeg ved, at det er en af hovedbestyrelsens rettesnore i arbejdet i forhandlingerne, sagde hun. Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1 s hjemmeside: Da formanden havde afsluttet sin beretning gav dirigenten ordet til generalforsamlingens fremmødte for kommentarer til formanden beretning. Morten Friis Jørgensen: Overenskomst til freelancere Ros til den siddende bestyrelse. Uagtet formandens beretning lever de smukt op til, at kredsen har en berettigelse i DJ. Gode oplevelser til arrangementerne. Men jeg mangler to ting: 1. En opfølgning på mentorordningen i DJ. Kredsen bør forholde sig mere til ordningen. 2. Freelancegruppen vil diskutere den nye strategi for freelancejournalister. Her i kredsen skal vi tage det emne op. Jeg ønsker en indstilling om, at alle medlemmer, der arbejder freelance, bliver dækket af en overenskomst. Det skal DJ arbejde for. Helle Bødker: Imponeret over bestyrelsens arbejde. Der er gang i kredsen. Lidt længere frist ved arrangementer ønskes. Hvad I mener om forslaget om, at blive lagt sammen med kommunikation. Jeg ved ikke, om jeg er for eller imod. Jeg er bare meget spørgende. Hvad er den dybere ide med fusionen. Hvad er idéen med at folk fra CBS, stråfolk og HR kommer ind i DJ?

5 Næstformand i DJ, Lars Werge, forklarede om en fusion med KS Tak for en god beretning og et godt år. Jeg nyder også aktivitetsniveauet i kredsen. Jeg har de seneste dage været rundt i kongeriget. Alle steder taler man om fusionen med KS. Mange af deres medlemmer har en anden uddannelsesmæssig baggrund, men mange af dem har en uddannelse, der minder om vores. For det er ikke alle DJ s medlemmer i dag, der har en journalistuddannelse eller arbejder med journalistik. Mange er kommunikationsuddannet. KS oplever en medlemstilbagegang. Vi oplever en medlemsfremgang. DJ har en righoldig demokratisk struktur, som alle har adgang til at stille delegeret til delegeretmøde. KS har ingen demokratisk struktur. Fire regionale kredse. Ingen specialkredse. Et repræsentantskab på 42. Kan vi opdrage dem til at have mange grupper, eller skal vi sige, at vi skal være en ligeværdig organisation. Det er nogle af de overvejelser, som HB har gjort de sidste 18 måneder. Werge og Bjerregaard har sammen med DJ s direktion siddet i en arbejdsgruppe sammen med otte fra KS ledelse. Fordele: Fordele for os som allerede rekrutterer kommunikationsfolk. Der er i dag fire foreninger, som i dag rekrutterer kommunikationsfolk. Ingen af dem er særligt stærke. Der er behov for et modstykke til arbejdsgiverne. Vi skal styrke vores aftaletraditioner, lave overenskomster. Det er noget, vi kan i DJ. Det har vi stærke traditioner for. Hvad kan KS bibringe: De er rigtig gode på den individuelle rådgivning. Så jeg tror vi på, at vi kan styrke kontakten til det enkelte medlem. På delegeret møde ønsker HB et mandat til en arbejdsgruppe, som senest i 2015 kan komme med et bud på, hvordan en fusion kan blive til noget. Et skridt som tager en retning. Det er stadig delegeretmøderne, der kan sige ja eller nej. Gitte Merrild: Mentorordning Har selv været mentor. Vil gerne have en mentor, der er en haj til digitale platforme. Har været på en masse kurser, men mangler en digital haj i nærheden.

6 Glad for netværk med nyuddannede. Man kan føle, man ikke har noget sted at høre til. Fordi de har oplevet et aktivt studenterliv og fagligt arbejde. Bliver ved med at fastholde deres faglige interesse. I 1999 var vi grafiske designere bange for vores identitet i et forbund kun med journalister. Lavede derfor Visuelt Forum med en masse lige. Det kan godt lade sig gøre. En fusion med KS er det rigtige. Lotte Dechmann: Har arbejdet med kommunikation de seneste år. Har støttet forslaget for at sikre nogle ordentlige lønninger til os. Foretrækker at konkurrere med nogen, som bruger det samme lønniveau. Der er rigtig mange, der underbyder i kommunikationsbranchen. Det er en styrkelse af mine muligheder for at lave en opgave til en ordentlig pris. Med krisen er der mange journalister, der af enten nød eller lyst laver kommunikationsarbejde. Vi styrker vores position. Gode rutiner for ordentlig aflønning af kommunikatører uanset uddannelsesmæssig baggrund. Claus Jensen: Fusionen virker som et arrangeret ægteskab. Jeg er glad for DJ. Stolt over en stærk og klar holdning der forsvarer vores holdning ift. offentlighedsloven. Hvad betyder det, at vi bliver fusioneret med nogle folk, som kan have en anden holdning til informationer i den offentlige forvaltning? Iben Danielsen: DJ har inviteret til at udarbejde en ny strategi. Som freelancer bliver vi en integreret del af DJ. Det kan kun være positivt, at vi udadrettet bliver et stort forbund. Men så skal vi også passe på vores kredse indadtil. Mange grupper kan drage fordel af at læse den nye freelancestrategi, fordi den beskriver et moderne forbund.

7 Torben Kragh: Der blev taget godt imod en lille del af folk fra grafisk forbund. Mens andre gik fx til HK. Kan man forestille sig, at det nuværende KS kunne blive splittet, så fx sprogfolk skal et andet sted hen? Peter Thornvig: Fra tidligere grafiske forbund som eksploderede i kaos og ballade. Derfor er det også interessant at følge den udvikling. DJ har en god tradition for nærhed. Vi har en flad struktur, som rummer, at vi kan se os selv, og vi har et godt demokrati. Vi skal ikke fusionere, bare fordi vi bliver store. Man skal sammen løfte noget, som man ikke kan, når man er alene. Vi får nogle muligheder, som vi ikke har i dag. Arbejdsmarkedet er så meget anderledes. Man er kommunikatør det ene øjeblik og hardcore journalist det andet. KS folk i dag organiserer folk inden for stat og kommune, og de områder er vi ikke så gode til, så jeg ser meget perspektiv så længe vi bevarer DJ s grundfundament. Vi skal være: Tæt på medlemmerne, bevare medlemmernes faglige identitet og bevare vores demokrati. Kreds 1 er rigtig gode til at skabe værdi for medlemmerne for de penge, som de betaler. Vi har rigtig meget at byde ind på i en fusion. Tror de vil tage godt imod mange af de ting, vi kan tilbyde. Lars Werge: Der er i udgangspunkt ikke et modsætningsforhold mellem journalister og kommunikatører. Der er allerede i dag en masse vekselvirkninger. Mange af de unge i DJ er ikke rendyrkede journalister, som allerede er i mindretal. Allerede i dag har vi kommunikationsfolk i DJ. Det har ikke påvirket DJ s politik fx ift. fx offentlighedsloven

8 Svar til Torben Kragh: Tror ikke at DJ skal fortælle, de skal splittes. Svar til Morten Friis Jørgensen: Det kommer ikke til at ske. Vi kan ikke lave aftaler for alle freelancere. Svar til Lars Werge fra Morten Friis Jørgensen: Overenskomst for freelancere Freelancestrategi er udmærket. Os der arbejder freelance har forskellige udfordringer. Vi kan få støtte, vejledning og inspiration som de andre medlemmer. Det er fremragende. Vi har nogle mål i forbundet med kollektive aftaler for freelancejournalister. Den del kan forbundet godt trappe op. Når vi er så glimrende til at give freelancere gode råd og støtte. Men der, hvor man virkelig har kræfter bag sig, er, når man kan sige til en arbejdsgiver, hvad en opgave koster. Der er 4020, der vil overholde en tiltrædelsesoverenskomst. Det betyder, at man får, hvad der svarer til en fastansat. Den pris, der er sat fra DJ, er nøje udregnet efter de fastansatte. Deri er ikke regnet husleje, PC, pension osv. Det gør, at en freelancer skal tage 800 kr. I OA aftalen skal den bare overføres til de andre overenskomster. Det er en defensiv holdning at have. Peter Thornvig: Overenskomst til freelancere Freelancestrategien rummer nogle af de ting, som Morten Friis Jørgensen efterlyser. Men rummer også de ting, som kendetegner den tid, vi er i dag. Vi kan ikke bare overenskomstdække alle på grund af EU. Men man er ikke stærkere, end det medlemmerne gør en til. Hvis ikke man har styrken til at sige, vi går hjem, hvis ikke alle freelancere bliver dækket af en OA. De store arbejdspladser er dækket ind med en række aftaler, Men mange freelancere kan vi ikke dække, fordi de er selvstændigt erhvervsdrivende. Morten Friis Jørgensen: Vil DJ kæmpe for, at medlemmer er dækket af OA, uanset at de har et CVR nummer eller ej? Lars Werges svar: Det kan ikke lade sig gøre, når arbejdsmarkedet hænger sammen, som det gør.

9 Efter debatten blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 3. Kredsens regnskaber Kredsens kasserer Frederik Juel præsenterede regnskabet. Sidste år lovede vi at bruge penge, så vi fik underskud og får brugt medlemmernes penge på medlemmerne. Kredsen har fået flere penge (1,6 mio. kr.), fordi der er kommet flere medlemmer, end man havde budgetteret med. Indtægter i alt på 1,6225 mio. kr. Kredsen har haft større søgning til Fagfestival og praktikantrejser mere end budgetteret. I alt har kredsen haft faglige udgifter på 1,2 mio. kr. Kredsen har bl.a. brugt til bl.a. administration, honorarer, kontorhold, eksterne revisor og gage til sekretær. Resultat: kr. Kommentar fra faglig revisor: Glæder mig med underskud. Det betyder, at pengene er gået til medlemmerne. Bedrøver mig at underskuddet kun blev nogen af kr. vi kan glæde os over, at at kredsen har sendt blomster til et medlem der fyldte 90 år. Jeg har ikke fundet afvigelser mellem posteringer og bogførte kvitteringer. Anbefaler at regnskabet godkendes. Eva Johnsen spurgte, hvad de kr. til IFJ er gået til Lars Werge svarede: Pengene går til international mediasuport. Samlet set er gået til navngivne projekter. På Delegeret Møde kommer der en udstilling, som vil vise, hvad pengene er gået til. HB vil indstille til, at der bliver lavet en rapport. Budgetorientering fra Frederik Juel: Hele budgettet kan ses på kredsens hjemmeside. Kredsen budgetterer med samme indtægter som sidste år.

10 Fastholder udgifter til medlemmer. Sætter dog praktikantrejse op. Budgetterer med underskud på kr. Kredsen har kassebeholdning på lidt over 2. mio. Alle på nær en godkendte regnskabet. En enkelt undlod at stemme. Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kredskontingent, det blev enstemmigt vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a) Forslag fra Morten Friis Jørgensen om betaling af en forsikring Gunni Busck, næstformand i hjælpefonden Journalistgården præsenterede det indsendte forslag om en bestyrelsesansvarsforsikring. Vi styrer mod en konkurs. Vi vil gerne hjælpes ud af klemmen, sagde han. Frederik Juel svarede på kredsbestyrelsens vegne: Jeg kan kun beklage den økonomiske situation. Når vi alligevel anbefaler ikke at stemme for, er der fordi, at Journalistgården ikke længere har en tilknytning til kredsen. Vi har tidligere støttet, men sådan er det ikke længere. Medlemmernes penge skal gå til medlemmerne. Det er ikke i medlemmernes interesse at betale til en fond. Det er korrekt, at vi udnævnte de seks bestyrelsesmedlemmer, men det var en ekstraordinær beslutning, vi blev bedt om at gøre. Ikke siden 1996 har vi haft noget at gøre med fonden, vi anbefaler, at man ser på muligheden for at opløse fonden og sælge aktiver. Herefter var der debat om forslaget Formand Julie Rosenkilde: Endnu et argument for at stemme imod: I fondens egne vedtægter står, at fondens bestyrelse er nedsat af Kreds 1 den gang fonden blev stiftet, men at de derefter er selvforsynende. Karin Eriksen: Ændringsforslag: Det mest fornuftige ville være at lave et lån. Gunni Busck: Vi har ikke bedt om et lån. En bestyrelsesansvarsforsikring er en god idé.

11 John Schmidt: Uanset svigtende økonomi er spørgsmålet, om det overhovedet er lovligt udefra at betale en bestyrelsesansvarsforsikring. Det må indgå i den pågældende organisations budget. Det kan ikke formelt være os, der betaler. Så burde man give et ekstra tilskud. Claus Vilhelmsen: Jeg er tidligere formand for beboerne i Journalistgården og tidligere bestyrelsesmedlem i hjælpefonden. Det er vemodigt med K1 s kolde afvisning. Men når det så er sagt, så synes jegs heller ikke, at der skal betales for denne ansvarsforsikring. Har længe tordnet for, at pengene skal bruges mere ansvarligt, de er fosset ud. Da der var penge i kassen, skulle man have gjort noget. Men man brugte tiden på at bekæmpe beboerne. Det er for sent og for slapt. Jeg stemmer imod, hvis det kommer til afstemning. Karin Eriksen: Man giver med sikkerhed i midlerne et lån til at få den forsikring. Det tyder på, at man har siddet med en dårlig sag. Med henblik på at tingene bliver afviklet og solgt. Lad os redde det, der er uden risiko. Et lån til fonden og ikke til personerne. Peter Thornvig: Man kan ikke tegne en forsikring for en skade, der er sket. DJ tager heller ikke et medlems sag, hvis den er foregået, inden medlemmet kom ind i DJ. Claus Vilhelmsen: K1 udpegede den, fordi den tidligere bestyrelse løb skrigende bort. Ellers ville en ny bestyrelse blive udpeget af Civilstyrelsen. Det var mig, der kontaktede daværende formand for K1 Morten Friis Jørgensen dengang og bad K1 om det. Gunni Busck: Der er ikke fosset penge ud. Vi har ikke fået honorar. Det eneste honorar er til en advokat, som civilstyrelsen pålagde os at sidde i bestyrelsen. Alle pengene er blevet brugt til vedligeholdelse. Morten Friis Jørgensen: Der er ikke fosset penge ud. Da man etablerede fonden, har man ikke gjort sig bevidst, at man ville gå i minus år efter år. Det er belastende at blive kastet i retten fordi, vi har sagt, at vi gerne vil tage

12 et ansvar for Journalistgården. Vi ønsker denne forsikring. For at sikre os imod, hvis lovgivningen siger, at vi i bestyrelsen bliver knaldet for noget arbejde, som den daværende bestyrelse har lavet galt. Vil gerne gå med til lånet. Pernille Mac Dalland: Mangler noget konkret, der viser, at de personer kan blive gjort personligt ansvarlige. At de kan blive hægtet op på det. Har K1 undersøgt, at der kan gå noget tilbage på kredsen, så vi kan komme til at betale, hvis de mennesker, der er udpeget, ikke kan betale. Frederik Juel: Vi har ikke undersøgt det. Men jeg er forholdsvis sikker på, at vi ikke er ansvarlige. Det, at vi har en formue i K1, er ikke et argument for, at vi skal give penge til en fond, som vi ikke har tilknytning til. Niels Peter Arskog: Hvor mange er beboet af journalister eller enker af journalister? Claus Vilhelmsen: Fire journalister ud af 12 i lejemålet. Hvis det kommer til afstemning skal man gøre sig klart, at giver man penge til det her formål, vil de midler aldrig komme tilbage. Om halvanden til to år vil den nuværende bestyrelse sidde med x antal millioner og uddele til højre og venstre. Næstformanden for Journalistgården Gunni Busck ville ikke trække forslaget tilbage, men ville gerne tilslutte sig ændringsforslaget om at ansøge kredsbestyrelsen om et lån. Kredsbestyrelsen anbefalede fortsat at stemme nej. 17 stemte for, 37 imod, 27 undlod at stemme, og forslaget blev forkastet. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Kontingentet blev Enstemmigt vedtaget. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer Næstformand Kristine Bertelsen genopstiller. Ingen modkandidater. Næstformanden er valgt.

13 Herefter skulle der vælges fire medlemmer for to år. Fem stillede op til fire pladser. Valgresultat: Frederik Juel 71 stemmer Birgitte Sandell 43 stemmer Martin Hjort 43 stemmer Lene Kjælgaard 34 stemmer Tre blanke stemmer og en ugyldig Tre suppleanter blev valgt: 1. Per Janus Strange 2. Mathilde Flint 3. Mikkel Lanzky 7. Eventuelt Valg af revisor Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt. Faglig revisor Elon Cohn blev ligeledes genvalgt. Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til Formand Julie Rosenkilde som takkede for en god generalforsamling med en masse debat. Referent Maja Lærke Maach.

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere