Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a) Forslag fra Morten Friis Jørgensen om betaling af en forsikring 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. Delegerede til a-kassens delegeremøde og Dansk Journalistforbunds delegeretmøde blev bedt om at melde sig hos kredsens sekretær Mette Eeg. Herefter bød kredsens formand Julie Rosenkilde velkommen og bad de fremmødte om at holde et minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer i det forgangne år. 1. Valg af dirigent Uffe Gardel blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Han takkede for valget og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter blev John Høst Schmidt, Palle Hermund og Morten Friis Jørgensen valgt som stemmetællere. 2. Formandens beretning Formanden indledte sin beretning med en anekdote om sin morfar Carsten Nielsen, der i 1961 havde været med til at stifte Dansk Journalistforbund. Formanden fortalte generalforsamlingen, at Dansk Journalistforbund igen står over for store beslutninger i forbindelse med en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS). Støtte og succesfulde arrangementer Herefter fortalte formanden, at de mange arrangementer, som kredsen har afholdt i det forgangne år,

2 har været til stor glæde for medlemmerne. Kredsen har haft meget succes med at ansætte en arrangementsplanlægger, og der er blevet brugt over kroner på arrangementer. I alt har der været medlemmer til bl.a. drink & debat, et hands-on arrangement, et oplysende fyraftensarrangement eller en kredskino-premiere. Vi oplever en meget god feedback på vores arrangementer, og vi nyder både at få ris og ros, for vi stræber hele tiden efter at lave nogle endnu bedre og givende aftener for medlemmerne. Derfor er det kun godt, at en stor del af vores udgifter for sidste år ligger under Arrangementerne, sagde formand Julie Rosenkilde. Samtidig har kredsen i år støttet en række sundhedsfremmende initiativer på mediearbejdspladser. I denne omgang blev der uddelt kroner af kredsens sundhedspulje. De gik blandt andet til opstarten af en fodboldklub på Watchmedia, spinningcykler og motionsudstyr hos IForm, en massagestol hos Medieteam NV og til nye planter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup, fortalte Julie Rosenkilde. Vi oplevede stor lyst blandt medlemmerne til at deltage i sidste års Fagfestival, og her fløj der kroner ud i støtte til billetter, heriblandt en hel del studenterbilletter, supplerede formanden. Julie Rosenkilde. Og så har journalistpraktikanter modtaget støtte til deres studieture. Bornholms Journalistklub i dvale Bornholms Journalistklub har ikke fungeret optimalt, og formanden forklarede, at klubben stilles i bero som en aktiv del af Kreds 1, eller som det udtryktes, lægges i dvale, indtil nogen har lyst til at vække den igen. Dette medførte at bevillingen til klubbens virke ophørte og at et indestående fra forrige år blev tilbageført til Kredsen. Bornholms Journalistklub er derfor ikke officielt nedlagt, så man kan håbe, at der ikke går så længe, før der er nye kræfter, der har lyst til at danne en journalistklub på klippeøen. Indtil da vil Kreds 1 forsøge at lave nogle gode og interessante arrangementer for de godt og vel hundrede bornholmske medlemmer, sagde Julie Rosenkilde

3 Mød kredsen på de sociale medier Formanden fortalte, at kredsen bestræber sig på at sende nyhedsbrevet ud i bedre tid, og så er kredsen på både Facebook (http://www.facebook.com/kreds1) og Twitter (http://www.facebook.com/kreds1) Fond og legat Kredsen havde tidligere en lang række mindre legater med små udlodninger. De er fra i år nu samlet i et fælleslegat Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker og enkemænd. Nu har kredsen kun den ene selvstændige fond udover Kristian Dahls Mindelegat. Her har kredsen indstillet Uffe Gardel til at være ny formand for fonden. Kredsen vil de næste to år arbejde særligt meget med fire punkter: Ledige: Målet med vores indsats er at skabe gode rammer for socialt og fagligt samvær for de medlemmer, der står i denne situation. Det vil vi forsøge at gøre i form af et samarbejde med DJ s Karriere og Trivsel-afdeling om arrangementer og kurser, der henvender sig særligt til gruppen af ledige og fyraftensarrangementer i forbindelse med fyringer på større mediearbejdspladser. Viden & debat: Vi ønsker at holde kadencen på arrangementer nogenlunde og med fokus på ny viden, netværk og faglig debat. Gerne med flere af de såkaldte hands-on-arrangementer, der giver medlemmerne en opdatering på de nyeste udviklinger inden for faget. Trivsel: De kommende år vil vi gerne gennem en spørgeskemaundersøgelse finde ud af, hvordan vores medlemmer egentlig går og har det på deres arbejdsplads eller i deres freelance-biks og ud fra de oplysninger igangsætte arrangementer eller andre initiativer, der rammer ned, hvor flest har behov - gerne om emner som stress og det gode arbejdsmiljø. Nyuddannede: Kreds 1 vil arbejde med at oprette et netværk for nyuddannede med det formål at øge fokus på de nyuddannede, der p.t. kommer ud på et presset arbejdsmarked, og at skabe et forum - gerne gennem netværksmøder og større faglige arrangementer - hvor de nyuddannede kan diskutere fag og skabe bånd på tværs af medier, fagområder og jobstatus.

4 Fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog Formanden afsluttede beretningen med at hilse en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog velkommen. Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at identitet er et nøgleord i denne sammenlægning. Og medlemmerne - journalister, fotografer, tekstere såvel som kommunikatører, translatører og alle andre gode folk, vi skal favne - skal kunne se deres interesser afspejlet i hele organisationen, lige fra navnet til ledelsen.men det tror jeg også på er muligt - og jeg ved, at det er en af hovedbestyrelsens rettesnore i arbejdet i forhandlingerne, sagde hun. Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1 s hjemmeside: Da formanden havde afsluttet sin beretning gav dirigenten ordet til generalforsamlingens fremmødte for kommentarer til formanden beretning. Morten Friis Jørgensen: Overenskomst til freelancere Ros til den siddende bestyrelse. Uagtet formandens beretning lever de smukt op til, at kredsen har en berettigelse i DJ. Gode oplevelser til arrangementerne. Men jeg mangler to ting: 1. En opfølgning på mentorordningen i DJ. Kredsen bør forholde sig mere til ordningen. 2. Freelancegruppen vil diskutere den nye strategi for freelancejournalister. Her i kredsen skal vi tage det emne op. Jeg ønsker en indstilling om, at alle medlemmer, der arbejder freelance, bliver dækket af en overenskomst. Det skal DJ arbejde for. Helle Bødker: Imponeret over bestyrelsens arbejde. Der er gang i kredsen. Lidt længere frist ved arrangementer ønskes. Hvad I mener om forslaget om, at blive lagt sammen med kommunikation. Jeg ved ikke, om jeg er for eller imod. Jeg er bare meget spørgende. Hvad er den dybere ide med fusionen. Hvad er idéen med at folk fra CBS, stråfolk og HR kommer ind i DJ?

5 Næstformand i DJ, Lars Werge, forklarede om en fusion med KS Tak for en god beretning og et godt år. Jeg nyder også aktivitetsniveauet i kredsen. Jeg har de seneste dage været rundt i kongeriget. Alle steder taler man om fusionen med KS. Mange af deres medlemmer har en anden uddannelsesmæssig baggrund, men mange af dem har en uddannelse, der minder om vores. For det er ikke alle DJ s medlemmer i dag, der har en journalistuddannelse eller arbejder med journalistik. Mange er kommunikationsuddannet. KS oplever en medlemstilbagegang. Vi oplever en medlemsfremgang. DJ har en righoldig demokratisk struktur, som alle har adgang til at stille delegeret til delegeretmøde. KS har ingen demokratisk struktur. Fire regionale kredse. Ingen specialkredse. Et repræsentantskab på 42. Kan vi opdrage dem til at have mange grupper, eller skal vi sige, at vi skal være en ligeværdig organisation. Det er nogle af de overvejelser, som HB har gjort de sidste 18 måneder. Werge og Bjerregaard har sammen med DJ s direktion siddet i en arbejdsgruppe sammen med otte fra KS ledelse. Fordele: Fordele for os som allerede rekrutterer kommunikationsfolk. Der er i dag fire foreninger, som i dag rekrutterer kommunikationsfolk. Ingen af dem er særligt stærke. Der er behov for et modstykke til arbejdsgiverne. Vi skal styrke vores aftaletraditioner, lave overenskomster. Det er noget, vi kan i DJ. Det har vi stærke traditioner for. Hvad kan KS bibringe: De er rigtig gode på den individuelle rådgivning. Så jeg tror vi på, at vi kan styrke kontakten til det enkelte medlem. På delegeret møde ønsker HB et mandat til en arbejdsgruppe, som senest i 2015 kan komme med et bud på, hvordan en fusion kan blive til noget. Et skridt som tager en retning. Det er stadig delegeretmøderne, der kan sige ja eller nej. Gitte Merrild: Mentorordning Har selv været mentor. Vil gerne have en mentor, der er en haj til digitale platforme. Har været på en masse kurser, men mangler en digital haj i nærheden.

6 Glad for netværk med nyuddannede. Man kan føle, man ikke har noget sted at høre til. Fordi de har oplevet et aktivt studenterliv og fagligt arbejde. Bliver ved med at fastholde deres faglige interesse. I 1999 var vi grafiske designere bange for vores identitet i et forbund kun med journalister. Lavede derfor Visuelt Forum med en masse lige. Det kan godt lade sig gøre. En fusion med KS er det rigtige. Lotte Dechmann: Har arbejdet med kommunikation de seneste år. Har støttet forslaget for at sikre nogle ordentlige lønninger til os. Foretrækker at konkurrere med nogen, som bruger det samme lønniveau. Der er rigtig mange, der underbyder i kommunikationsbranchen. Det er en styrkelse af mine muligheder for at lave en opgave til en ordentlig pris. Med krisen er der mange journalister, der af enten nød eller lyst laver kommunikationsarbejde. Vi styrker vores position. Gode rutiner for ordentlig aflønning af kommunikatører uanset uddannelsesmæssig baggrund. Claus Jensen: Fusionen virker som et arrangeret ægteskab. Jeg er glad for DJ. Stolt over en stærk og klar holdning der forsvarer vores holdning ift. offentlighedsloven. Hvad betyder det, at vi bliver fusioneret med nogle folk, som kan have en anden holdning til informationer i den offentlige forvaltning? Iben Danielsen: DJ har inviteret til at udarbejde en ny strategi. Som freelancer bliver vi en integreret del af DJ. Det kan kun være positivt, at vi udadrettet bliver et stort forbund. Men så skal vi også passe på vores kredse indadtil. Mange grupper kan drage fordel af at læse den nye freelancestrategi, fordi den beskriver et moderne forbund.

7 Torben Kragh: Der blev taget godt imod en lille del af folk fra grafisk forbund. Mens andre gik fx til HK. Kan man forestille sig, at det nuværende KS kunne blive splittet, så fx sprogfolk skal et andet sted hen? Peter Thornvig: Fra tidligere grafiske forbund som eksploderede i kaos og ballade. Derfor er det også interessant at følge den udvikling. DJ har en god tradition for nærhed. Vi har en flad struktur, som rummer, at vi kan se os selv, og vi har et godt demokrati. Vi skal ikke fusionere, bare fordi vi bliver store. Man skal sammen løfte noget, som man ikke kan, når man er alene. Vi får nogle muligheder, som vi ikke har i dag. Arbejdsmarkedet er så meget anderledes. Man er kommunikatør det ene øjeblik og hardcore journalist det andet. KS folk i dag organiserer folk inden for stat og kommune, og de områder er vi ikke så gode til, så jeg ser meget perspektiv så længe vi bevarer DJ s grundfundament. Vi skal være: Tæt på medlemmerne, bevare medlemmernes faglige identitet og bevare vores demokrati. Kreds 1 er rigtig gode til at skabe værdi for medlemmerne for de penge, som de betaler. Vi har rigtig meget at byde ind på i en fusion. Tror de vil tage godt imod mange af de ting, vi kan tilbyde. Lars Werge: Der er i udgangspunkt ikke et modsætningsforhold mellem journalister og kommunikatører. Der er allerede i dag en masse vekselvirkninger. Mange af de unge i DJ er ikke rendyrkede journalister, som allerede er i mindretal. Allerede i dag har vi kommunikationsfolk i DJ. Det har ikke påvirket DJ s politik fx ift. fx offentlighedsloven

8 Svar til Torben Kragh: Tror ikke at DJ skal fortælle, de skal splittes. Svar til Morten Friis Jørgensen: Det kommer ikke til at ske. Vi kan ikke lave aftaler for alle freelancere. Svar til Lars Werge fra Morten Friis Jørgensen: Overenskomst for freelancere Freelancestrategi er udmærket. Os der arbejder freelance har forskellige udfordringer. Vi kan få støtte, vejledning og inspiration som de andre medlemmer. Det er fremragende. Vi har nogle mål i forbundet med kollektive aftaler for freelancejournalister. Den del kan forbundet godt trappe op. Når vi er så glimrende til at give freelancere gode råd og støtte. Men der, hvor man virkelig har kræfter bag sig, er, når man kan sige til en arbejdsgiver, hvad en opgave koster. Der er 4020, der vil overholde en tiltrædelsesoverenskomst. Det betyder, at man får, hvad der svarer til en fastansat. Den pris, der er sat fra DJ, er nøje udregnet efter de fastansatte. Deri er ikke regnet husleje, PC, pension osv. Det gør, at en freelancer skal tage 800 kr. I OA aftalen skal den bare overføres til de andre overenskomster. Det er en defensiv holdning at have. Peter Thornvig: Overenskomst til freelancere Freelancestrategien rummer nogle af de ting, som Morten Friis Jørgensen efterlyser. Men rummer også de ting, som kendetegner den tid, vi er i dag. Vi kan ikke bare overenskomstdække alle på grund af EU. Men man er ikke stærkere, end det medlemmerne gør en til. Hvis ikke man har styrken til at sige, vi går hjem, hvis ikke alle freelancere bliver dækket af en OA. De store arbejdspladser er dækket ind med en række aftaler, Men mange freelancere kan vi ikke dække, fordi de er selvstændigt erhvervsdrivende. Morten Friis Jørgensen: Vil DJ kæmpe for, at medlemmer er dækket af OA, uanset at de har et CVR nummer eller ej? Lars Werges svar: Det kan ikke lade sig gøre, når arbejdsmarkedet hænger sammen, som det gør.

9 Efter debatten blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 3. Kredsens regnskaber Kredsens kasserer Frederik Juel præsenterede regnskabet. Sidste år lovede vi at bruge penge, så vi fik underskud og får brugt medlemmernes penge på medlemmerne. Kredsen har fået flere penge (1,6 mio. kr.), fordi der er kommet flere medlemmer, end man havde budgetteret med. Indtægter i alt på 1,6225 mio. kr. Kredsen har haft større søgning til Fagfestival og praktikantrejser mere end budgetteret. I alt har kredsen haft faglige udgifter på 1,2 mio. kr. Kredsen har bl.a. brugt til bl.a. administration, honorarer, kontorhold, eksterne revisor og gage til sekretær. Resultat: kr. Kommentar fra faglig revisor: Glæder mig med underskud. Det betyder, at pengene er gået til medlemmerne. Bedrøver mig at underskuddet kun blev nogen af kr. vi kan glæde os over, at at kredsen har sendt blomster til et medlem der fyldte 90 år. Jeg har ikke fundet afvigelser mellem posteringer og bogførte kvitteringer. Anbefaler at regnskabet godkendes. Eva Johnsen spurgte, hvad de kr. til IFJ er gået til Lars Werge svarede: Pengene går til international mediasuport. Samlet set er gået til navngivne projekter. På Delegeret Møde kommer der en udstilling, som vil vise, hvad pengene er gået til. HB vil indstille til, at der bliver lavet en rapport. Budgetorientering fra Frederik Juel: Hele budgettet kan ses på kredsens hjemmeside. Kredsen budgetterer med samme indtægter som sidste år.

10 Fastholder udgifter til medlemmer. Sætter dog praktikantrejse op. Budgetterer med underskud på kr. Kredsen har kassebeholdning på lidt over 2. mio. Alle på nær en godkendte regnskabet. En enkelt undlod at stemme. Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kredskontingent, det blev enstemmigt vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a) Forslag fra Morten Friis Jørgensen om betaling af en forsikring Gunni Busck, næstformand i hjælpefonden Journalistgården præsenterede det indsendte forslag om en bestyrelsesansvarsforsikring. Vi styrer mod en konkurs. Vi vil gerne hjælpes ud af klemmen, sagde han. Frederik Juel svarede på kredsbestyrelsens vegne: Jeg kan kun beklage den økonomiske situation. Når vi alligevel anbefaler ikke at stemme for, er der fordi, at Journalistgården ikke længere har en tilknytning til kredsen. Vi har tidligere støttet, men sådan er det ikke længere. Medlemmernes penge skal gå til medlemmerne. Det er ikke i medlemmernes interesse at betale til en fond. Det er korrekt, at vi udnævnte de seks bestyrelsesmedlemmer, men det var en ekstraordinær beslutning, vi blev bedt om at gøre. Ikke siden 1996 har vi haft noget at gøre med fonden, vi anbefaler, at man ser på muligheden for at opløse fonden og sælge aktiver. Herefter var der debat om forslaget Formand Julie Rosenkilde: Endnu et argument for at stemme imod: I fondens egne vedtægter står, at fondens bestyrelse er nedsat af Kreds 1 den gang fonden blev stiftet, men at de derefter er selvforsynende. Karin Eriksen: Ændringsforslag: Det mest fornuftige ville være at lave et lån. Gunni Busck: Vi har ikke bedt om et lån. En bestyrelsesansvarsforsikring er en god idé.

11 John Schmidt: Uanset svigtende økonomi er spørgsmålet, om det overhovedet er lovligt udefra at betale en bestyrelsesansvarsforsikring. Det må indgå i den pågældende organisations budget. Det kan ikke formelt være os, der betaler. Så burde man give et ekstra tilskud. Claus Vilhelmsen: Jeg er tidligere formand for beboerne i Journalistgården og tidligere bestyrelsesmedlem i hjælpefonden. Det er vemodigt med K1 s kolde afvisning. Men når det så er sagt, så synes jegs heller ikke, at der skal betales for denne ansvarsforsikring. Har længe tordnet for, at pengene skal bruges mere ansvarligt, de er fosset ud. Da der var penge i kassen, skulle man have gjort noget. Men man brugte tiden på at bekæmpe beboerne. Det er for sent og for slapt. Jeg stemmer imod, hvis det kommer til afstemning. Karin Eriksen: Man giver med sikkerhed i midlerne et lån til at få den forsikring. Det tyder på, at man har siddet med en dårlig sag. Med henblik på at tingene bliver afviklet og solgt. Lad os redde det, der er uden risiko. Et lån til fonden og ikke til personerne. Peter Thornvig: Man kan ikke tegne en forsikring for en skade, der er sket. DJ tager heller ikke et medlems sag, hvis den er foregået, inden medlemmet kom ind i DJ. Claus Vilhelmsen: K1 udpegede den, fordi den tidligere bestyrelse løb skrigende bort. Ellers ville en ny bestyrelse blive udpeget af Civilstyrelsen. Det var mig, der kontaktede daværende formand for K1 Morten Friis Jørgensen dengang og bad K1 om det. Gunni Busck: Der er ikke fosset penge ud. Vi har ikke fået honorar. Det eneste honorar er til en advokat, som civilstyrelsen pålagde os at sidde i bestyrelsen. Alle pengene er blevet brugt til vedligeholdelse. Morten Friis Jørgensen: Der er ikke fosset penge ud. Da man etablerede fonden, har man ikke gjort sig bevidst, at man ville gå i minus år efter år. Det er belastende at blive kastet i retten fordi, vi har sagt, at vi gerne vil tage

12 et ansvar for Journalistgården. Vi ønsker denne forsikring. For at sikre os imod, hvis lovgivningen siger, at vi i bestyrelsen bliver knaldet for noget arbejde, som den daværende bestyrelse har lavet galt. Vil gerne gå med til lånet. Pernille Mac Dalland: Mangler noget konkret, der viser, at de personer kan blive gjort personligt ansvarlige. At de kan blive hægtet op på det. Har K1 undersøgt, at der kan gå noget tilbage på kredsen, så vi kan komme til at betale, hvis de mennesker, der er udpeget, ikke kan betale. Frederik Juel: Vi har ikke undersøgt det. Men jeg er forholdsvis sikker på, at vi ikke er ansvarlige. Det, at vi har en formue i K1, er ikke et argument for, at vi skal give penge til en fond, som vi ikke har tilknytning til. Niels Peter Arskog: Hvor mange er beboet af journalister eller enker af journalister? Claus Vilhelmsen: Fire journalister ud af 12 i lejemålet. Hvis det kommer til afstemning skal man gøre sig klart, at giver man penge til det her formål, vil de midler aldrig komme tilbage. Om halvanden til to år vil den nuværende bestyrelse sidde med x antal millioner og uddele til højre og venstre. Næstformanden for Journalistgården Gunni Busck ville ikke trække forslaget tilbage, men ville gerne tilslutte sig ændringsforslaget om at ansøge kredsbestyrelsen om et lån. Kredsbestyrelsen anbefalede fortsat at stemme nej. 17 stemte for, 37 imod, 27 undlod at stemme, og forslaget blev forkastet. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Kontingentet blev Enstemmigt vedtaget. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer Næstformand Kristine Bertelsen genopstiller. Ingen modkandidater. Næstformanden er valgt.

13 Herefter skulle der vælges fire medlemmer for to år. Fem stillede op til fire pladser. Valgresultat: Frederik Juel 71 stemmer Birgitte Sandell 43 stemmer Martin Hjort 43 stemmer Lene Kjælgaard 34 stemmer Tre blanke stemmer og en ugyldig Tre suppleanter blev valgt: 1. Per Janus Strange 2. Mathilde Flint 3. Mikkel Lanzky 7. Eventuelt Valg af revisor Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt. Faglig revisor Elon Cohn blev ligeledes genvalgt. Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til Formand Julie Rosenkilde som takkede for en god generalforsamling med en masse debat. Referent Maja Lærke Maach.

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Tilstede: Julie Rosenkilde, Kristine Bertelsen, Frederik Monrad Juel, Niels Peter Arskog, Pernille

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012

Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012 Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012 Jeg har aldrig været det store sportstalent. Derfor havde jeg heller ikke troet, at et uskyldigt spil kegler kunne føre til, at jeg en dag ville

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 2013-04-16 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere