Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a) Forslag fra Morten Friis Jørgensen om betaling af en forsikring 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. Delegerede til a-kassens delegeremøde og Dansk Journalistforbunds delegeretmøde blev bedt om at melde sig hos kredsens sekretær Mette Eeg. Herefter bød kredsens formand Julie Rosenkilde velkommen og bad de fremmødte om at holde et minuts stilhed til ære for afdøde medlemmer i det forgangne år. 1. Valg af dirigent Uffe Gardel blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Han takkede for valget og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter blev John Høst Schmidt, Palle Hermund og Morten Friis Jørgensen valgt som stemmetællere. 2. Formandens beretning Formanden indledte sin beretning med en anekdote om sin morfar Carsten Nielsen, der i 1961 havde været med til at stifte Dansk Journalistforbund. Formanden fortalte generalforsamlingen, at Dansk Journalistforbund igen står over for store beslutninger i forbindelse med en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS). Støtte og succesfulde arrangementer Herefter fortalte formanden, at de mange arrangementer, som kredsen har afholdt i det forgangne år,

2 har været til stor glæde for medlemmerne. Kredsen har haft meget succes med at ansætte en arrangementsplanlægger, og der er blevet brugt over kroner på arrangementer. I alt har der været medlemmer til bl.a. drink & debat, et hands-on arrangement, et oplysende fyraftensarrangement eller en kredskino-premiere. Vi oplever en meget god feedback på vores arrangementer, og vi nyder både at få ris og ros, for vi stræber hele tiden efter at lave nogle endnu bedre og givende aftener for medlemmerne. Derfor er det kun godt, at en stor del af vores udgifter for sidste år ligger under Arrangementerne, sagde formand Julie Rosenkilde. Samtidig har kredsen i år støttet en række sundhedsfremmende initiativer på mediearbejdspladser. I denne omgang blev der uddelt kroner af kredsens sundhedspulje. De gik blandt andet til opstarten af en fodboldklub på Watchmedia, spinningcykler og motionsudstyr hos IForm, en massagestol hos Medieteam NV og til nye planter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup, fortalte Julie Rosenkilde. Vi oplevede stor lyst blandt medlemmerne til at deltage i sidste års Fagfestival, og her fløj der kroner ud i støtte til billetter, heriblandt en hel del studenterbilletter, supplerede formanden. Julie Rosenkilde. Og så har journalistpraktikanter modtaget støtte til deres studieture. Bornholms Journalistklub i dvale Bornholms Journalistklub har ikke fungeret optimalt, og formanden forklarede, at klubben stilles i bero som en aktiv del af Kreds 1, eller som det udtryktes, lægges i dvale, indtil nogen har lyst til at vække den igen. Dette medførte at bevillingen til klubbens virke ophørte og at et indestående fra forrige år blev tilbageført til Kredsen. Bornholms Journalistklub er derfor ikke officielt nedlagt, så man kan håbe, at der ikke går så længe, før der er nye kræfter, der har lyst til at danne en journalistklub på klippeøen. Indtil da vil Kreds 1 forsøge at lave nogle gode og interessante arrangementer for de godt og vel hundrede bornholmske medlemmer, sagde Julie Rosenkilde

3 Mød kredsen på de sociale medier Formanden fortalte, at kredsen bestræber sig på at sende nyhedsbrevet ud i bedre tid, og så er kredsen på både Facebook ( og Twitter ( Fond og legat Kredsen havde tidligere en lang række mindre legater med små udlodninger. De er fra i år nu samlet i et fælleslegat Fonden til fordel for syge og værdigt trængende journalister samt sådannes efterladte enker og enkemænd. Nu har kredsen kun den ene selvstændige fond udover Kristian Dahls Mindelegat. Her har kredsen indstillet Uffe Gardel til at være ny formand for fonden. Kredsen vil de næste to år arbejde særligt meget med fire punkter: Ledige: Målet med vores indsats er at skabe gode rammer for socialt og fagligt samvær for de medlemmer, der står i denne situation. Det vil vi forsøge at gøre i form af et samarbejde med DJ s Karriere og Trivsel-afdeling om arrangementer og kurser, der henvender sig særligt til gruppen af ledige og fyraftensarrangementer i forbindelse med fyringer på større mediearbejdspladser. Viden & debat: Vi ønsker at holde kadencen på arrangementer nogenlunde og med fokus på ny viden, netværk og faglig debat. Gerne med flere af de såkaldte hands-on-arrangementer, der giver medlemmerne en opdatering på de nyeste udviklinger inden for faget. Trivsel: De kommende år vil vi gerne gennem en spørgeskemaundersøgelse finde ud af, hvordan vores medlemmer egentlig går og har det på deres arbejdsplads eller i deres freelance-biks og ud fra de oplysninger igangsætte arrangementer eller andre initiativer, der rammer ned, hvor flest har behov - gerne om emner som stress og det gode arbejdsmiljø. Nyuddannede: Kreds 1 vil arbejde med at oprette et netværk for nyuddannede med det formål at øge fokus på de nyuddannede, der p.t. kommer ud på et presset arbejdsmarked, og at skabe et forum - gerne gennem netværksmøder og større faglige arrangementer - hvor de nyuddannede kan diskutere fag og skabe bånd på tværs af medier, fagområder og jobstatus.

4 Fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog Formanden afsluttede beretningen med at hilse en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog velkommen. Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at identitet er et nøgleord i denne sammenlægning. Og medlemmerne - journalister, fotografer, tekstere såvel som kommunikatører, translatører og alle andre gode folk, vi skal favne - skal kunne se deres interesser afspejlet i hele organisationen, lige fra navnet til ledelsen.men det tror jeg også på er muligt - og jeg ved, at det er en af hovedbestyrelsens rettesnore i arbejdet i forhandlingerne, sagde hun. Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1 s hjemmeside: Da formanden havde afsluttet sin beretning gav dirigenten ordet til generalforsamlingens fremmødte for kommentarer til formanden beretning. Morten Friis Jørgensen: Overenskomst til freelancere Ros til den siddende bestyrelse. Uagtet formandens beretning lever de smukt op til, at kredsen har en berettigelse i DJ. Gode oplevelser til arrangementerne. Men jeg mangler to ting: 1. En opfølgning på mentorordningen i DJ. Kredsen bør forholde sig mere til ordningen. 2. Freelancegruppen vil diskutere den nye strategi for freelancejournalister. Her i kredsen skal vi tage det emne op. Jeg ønsker en indstilling om, at alle medlemmer, der arbejder freelance, bliver dækket af en overenskomst. Det skal DJ arbejde for. Helle Bødker: Imponeret over bestyrelsens arbejde. Der er gang i kredsen. Lidt længere frist ved arrangementer ønskes. Hvad I mener om forslaget om, at blive lagt sammen med kommunikation. Jeg ved ikke, om jeg er for eller imod. Jeg er bare meget spørgende. Hvad er den dybere ide med fusionen. Hvad er idéen med at folk fra CBS, stråfolk og HR kommer ind i DJ?

5 Næstformand i DJ, Lars Werge, forklarede om en fusion med KS Tak for en god beretning og et godt år. Jeg nyder også aktivitetsniveauet i kredsen. Jeg har de seneste dage været rundt i kongeriget. Alle steder taler man om fusionen med KS. Mange af deres medlemmer har en anden uddannelsesmæssig baggrund, men mange af dem har en uddannelse, der minder om vores. For det er ikke alle DJ s medlemmer i dag, der har en journalistuddannelse eller arbejder med journalistik. Mange er kommunikationsuddannet. KS oplever en medlemstilbagegang. Vi oplever en medlemsfremgang. DJ har en righoldig demokratisk struktur, som alle har adgang til at stille delegeret til delegeretmøde. KS har ingen demokratisk struktur. Fire regionale kredse. Ingen specialkredse. Et repræsentantskab på 42. Kan vi opdrage dem til at have mange grupper, eller skal vi sige, at vi skal være en ligeværdig organisation. Det er nogle af de overvejelser, som HB har gjort de sidste 18 måneder. Werge og Bjerregaard har sammen med DJ s direktion siddet i en arbejdsgruppe sammen med otte fra KS ledelse. Fordele: Fordele for os som allerede rekrutterer kommunikationsfolk. Der er i dag fire foreninger, som i dag rekrutterer kommunikationsfolk. Ingen af dem er særligt stærke. Der er behov for et modstykke til arbejdsgiverne. Vi skal styrke vores aftaletraditioner, lave overenskomster. Det er noget, vi kan i DJ. Det har vi stærke traditioner for. Hvad kan KS bibringe: De er rigtig gode på den individuelle rådgivning. Så jeg tror vi på, at vi kan styrke kontakten til det enkelte medlem. På delegeret møde ønsker HB et mandat til en arbejdsgruppe, som senest i 2015 kan komme med et bud på, hvordan en fusion kan blive til noget. Et skridt som tager en retning. Det er stadig delegeretmøderne, der kan sige ja eller nej. Gitte Merrild: Mentorordning Har selv været mentor. Vil gerne have en mentor, der er en haj til digitale platforme. Har været på en masse kurser, men mangler en digital haj i nærheden.

6 Glad for netværk med nyuddannede. Man kan føle, man ikke har noget sted at høre til. Fordi de har oplevet et aktivt studenterliv og fagligt arbejde. Bliver ved med at fastholde deres faglige interesse. I 1999 var vi grafiske designere bange for vores identitet i et forbund kun med journalister. Lavede derfor Visuelt Forum med en masse lige. Det kan godt lade sig gøre. En fusion med KS er det rigtige. Lotte Dechmann: Har arbejdet med kommunikation de seneste år. Har støttet forslaget for at sikre nogle ordentlige lønninger til os. Foretrækker at konkurrere med nogen, som bruger det samme lønniveau. Der er rigtig mange, der underbyder i kommunikationsbranchen. Det er en styrkelse af mine muligheder for at lave en opgave til en ordentlig pris. Med krisen er der mange journalister, der af enten nød eller lyst laver kommunikationsarbejde. Vi styrker vores position. Gode rutiner for ordentlig aflønning af kommunikatører uanset uddannelsesmæssig baggrund. Claus Jensen: Fusionen virker som et arrangeret ægteskab. Jeg er glad for DJ. Stolt over en stærk og klar holdning der forsvarer vores holdning ift. offentlighedsloven. Hvad betyder det, at vi bliver fusioneret med nogle folk, som kan have en anden holdning til informationer i den offentlige forvaltning? Iben Danielsen: DJ har inviteret til at udarbejde en ny strategi. Som freelancer bliver vi en integreret del af DJ. Det kan kun være positivt, at vi udadrettet bliver et stort forbund. Men så skal vi også passe på vores kredse indadtil. Mange grupper kan drage fordel af at læse den nye freelancestrategi, fordi den beskriver et moderne forbund.

7 Torben Kragh: Der blev taget godt imod en lille del af folk fra grafisk forbund. Mens andre gik fx til HK. Kan man forestille sig, at det nuværende KS kunne blive splittet, så fx sprogfolk skal et andet sted hen? Peter Thornvig: Fra tidligere grafiske forbund som eksploderede i kaos og ballade. Derfor er det også interessant at følge den udvikling. DJ har en god tradition for nærhed. Vi har en flad struktur, som rummer, at vi kan se os selv, og vi har et godt demokrati. Vi skal ikke fusionere, bare fordi vi bliver store. Man skal sammen løfte noget, som man ikke kan, når man er alene. Vi får nogle muligheder, som vi ikke har i dag. Arbejdsmarkedet er så meget anderledes. Man er kommunikatør det ene øjeblik og hardcore journalist det andet. KS folk i dag organiserer folk inden for stat og kommune, og de områder er vi ikke så gode til, så jeg ser meget perspektiv så længe vi bevarer DJ s grundfundament. Vi skal være: Tæt på medlemmerne, bevare medlemmernes faglige identitet og bevare vores demokrati. Kreds 1 er rigtig gode til at skabe værdi for medlemmerne for de penge, som de betaler. Vi har rigtig meget at byde ind på i en fusion. Tror de vil tage godt imod mange af de ting, vi kan tilbyde. Lars Werge: Der er i udgangspunkt ikke et modsætningsforhold mellem journalister og kommunikatører. Der er allerede i dag en masse vekselvirkninger. Mange af de unge i DJ er ikke rendyrkede journalister, som allerede er i mindretal. Allerede i dag har vi kommunikationsfolk i DJ. Det har ikke påvirket DJ s politik fx ift. fx offentlighedsloven

8 Svar til Torben Kragh: Tror ikke at DJ skal fortælle, de skal splittes. Svar til Morten Friis Jørgensen: Det kommer ikke til at ske. Vi kan ikke lave aftaler for alle freelancere. Svar til Lars Werge fra Morten Friis Jørgensen: Overenskomst for freelancere Freelancestrategi er udmærket. Os der arbejder freelance har forskellige udfordringer. Vi kan få støtte, vejledning og inspiration som de andre medlemmer. Det er fremragende. Vi har nogle mål i forbundet med kollektive aftaler for freelancejournalister. Den del kan forbundet godt trappe op. Når vi er så glimrende til at give freelancere gode råd og støtte. Men der, hvor man virkelig har kræfter bag sig, er, når man kan sige til en arbejdsgiver, hvad en opgave koster. Der er 4020, der vil overholde en tiltrædelsesoverenskomst. Det betyder, at man får, hvad der svarer til en fastansat. Den pris, der er sat fra DJ, er nøje udregnet efter de fastansatte. Deri er ikke regnet husleje, PC, pension osv. Det gør, at en freelancer skal tage 800 kr. I OA aftalen skal den bare overføres til de andre overenskomster. Det er en defensiv holdning at have. Peter Thornvig: Overenskomst til freelancere Freelancestrategien rummer nogle af de ting, som Morten Friis Jørgensen efterlyser. Men rummer også de ting, som kendetegner den tid, vi er i dag. Vi kan ikke bare overenskomstdække alle på grund af EU. Men man er ikke stærkere, end det medlemmerne gør en til. Hvis ikke man har styrken til at sige, vi går hjem, hvis ikke alle freelancere bliver dækket af en OA. De store arbejdspladser er dækket ind med en række aftaler, Men mange freelancere kan vi ikke dække, fordi de er selvstændigt erhvervsdrivende. Morten Friis Jørgensen: Vil DJ kæmpe for, at medlemmer er dækket af OA, uanset at de har et CVR nummer eller ej? Lars Werges svar: Det kan ikke lade sig gøre, når arbejdsmarkedet hænger sammen, som det gør.

9 Efter debatten blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 3. Kredsens regnskaber Kredsens kasserer Frederik Juel præsenterede regnskabet. Sidste år lovede vi at bruge penge, så vi fik underskud og får brugt medlemmernes penge på medlemmerne. Kredsen har fået flere penge (1,6 mio. kr.), fordi der er kommet flere medlemmer, end man havde budgetteret med. Indtægter i alt på 1,6225 mio. kr. Kredsen har haft større søgning til Fagfestival og praktikantrejser mere end budgetteret. I alt har kredsen haft faglige udgifter på 1,2 mio. kr. Kredsen har bl.a. brugt til bl.a. administration, honorarer, kontorhold, eksterne revisor og gage til sekretær. Resultat: kr. Kommentar fra faglig revisor: Glæder mig med underskud. Det betyder, at pengene er gået til medlemmerne. Bedrøver mig at underskuddet kun blev nogen af kr. vi kan glæde os over, at at kredsen har sendt blomster til et medlem der fyldte 90 år. Jeg har ikke fundet afvigelser mellem posteringer og bogførte kvitteringer. Anbefaler at regnskabet godkendes. Eva Johnsen spurgte, hvad de kr. til IFJ er gået til Lars Werge svarede: Pengene går til international mediasuport. Samlet set er gået til navngivne projekter. På Delegeret Møde kommer der en udstilling, som vil vise, hvad pengene er gået til. HB vil indstille til, at der bliver lavet en rapport. Budgetorientering fra Frederik Juel: Hele budgettet kan ses på kredsens hjemmeside. Kredsen budgetterer med samme indtægter som sidste år.

10 Fastholder udgifter til medlemmer. Sætter dog praktikantrejse op. Budgetterer med underskud på kr. Kredsen har kassebeholdning på lidt over 2. mio. Alle på nær en godkendte regnskabet. En enkelt undlod at stemme. Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kredskontingent, det blev enstemmigt vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer a) Forslag fra Morten Friis Jørgensen om betaling af en forsikring Gunni Busck, næstformand i hjælpefonden Journalistgården præsenterede det indsendte forslag om en bestyrelsesansvarsforsikring. Vi styrer mod en konkurs. Vi vil gerne hjælpes ud af klemmen, sagde han. Frederik Juel svarede på kredsbestyrelsens vegne: Jeg kan kun beklage den økonomiske situation. Når vi alligevel anbefaler ikke at stemme for, er der fordi, at Journalistgården ikke længere har en tilknytning til kredsen. Vi har tidligere støttet, men sådan er det ikke længere. Medlemmernes penge skal gå til medlemmerne. Det er ikke i medlemmernes interesse at betale til en fond. Det er korrekt, at vi udnævnte de seks bestyrelsesmedlemmer, men det var en ekstraordinær beslutning, vi blev bedt om at gøre. Ikke siden 1996 har vi haft noget at gøre med fonden, vi anbefaler, at man ser på muligheden for at opløse fonden og sælge aktiver. Herefter var der debat om forslaget Formand Julie Rosenkilde: Endnu et argument for at stemme imod: I fondens egne vedtægter står, at fondens bestyrelse er nedsat af Kreds 1 den gang fonden blev stiftet, men at de derefter er selvforsynende. Karin Eriksen: Ændringsforslag: Det mest fornuftige ville være at lave et lån. Gunni Busck: Vi har ikke bedt om et lån. En bestyrelsesansvarsforsikring er en god idé.

11 John Schmidt: Uanset svigtende økonomi er spørgsmålet, om det overhovedet er lovligt udefra at betale en bestyrelsesansvarsforsikring. Det må indgå i den pågældende organisations budget. Det kan ikke formelt være os, der betaler. Så burde man give et ekstra tilskud. Claus Vilhelmsen: Jeg er tidligere formand for beboerne i Journalistgården og tidligere bestyrelsesmedlem i hjælpefonden. Det er vemodigt med K1 s kolde afvisning. Men når det så er sagt, så synes jegs heller ikke, at der skal betales for denne ansvarsforsikring. Har længe tordnet for, at pengene skal bruges mere ansvarligt, de er fosset ud. Da der var penge i kassen, skulle man have gjort noget. Men man brugte tiden på at bekæmpe beboerne. Det er for sent og for slapt. Jeg stemmer imod, hvis det kommer til afstemning. Karin Eriksen: Man giver med sikkerhed i midlerne et lån til at få den forsikring. Det tyder på, at man har siddet med en dårlig sag. Med henblik på at tingene bliver afviklet og solgt. Lad os redde det, der er uden risiko. Et lån til fonden og ikke til personerne. Peter Thornvig: Man kan ikke tegne en forsikring for en skade, der er sket. DJ tager heller ikke et medlems sag, hvis den er foregået, inden medlemmet kom ind i DJ. Claus Vilhelmsen: K1 udpegede den, fordi den tidligere bestyrelse løb skrigende bort. Ellers ville en ny bestyrelse blive udpeget af Civilstyrelsen. Det var mig, der kontaktede daværende formand for K1 Morten Friis Jørgensen dengang og bad K1 om det. Gunni Busck: Der er ikke fosset penge ud. Vi har ikke fået honorar. Det eneste honorar er til en advokat, som civilstyrelsen pålagde os at sidde i bestyrelsen. Alle pengene er blevet brugt til vedligeholdelse. Morten Friis Jørgensen: Der er ikke fosset penge ud. Da man etablerede fonden, har man ikke gjort sig bevidst, at man ville gå i minus år efter år. Det er belastende at blive kastet i retten fordi, vi har sagt, at vi gerne vil tage

12 et ansvar for Journalistgården. Vi ønsker denne forsikring. For at sikre os imod, hvis lovgivningen siger, at vi i bestyrelsen bliver knaldet for noget arbejde, som den daværende bestyrelse har lavet galt. Vil gerne gå med til lånet. Pernille Mac Dalland: Mangler noget konkret, der viser, at de personer kan blive gjort personligt ansvarlige. At de kan blive hægtet op på det. Har K1 undersøgt, at der kan gå noget tilbage på kredsen, så vi kan komme til at betale, hvis de mennesker, der er udpeget, ikke kan betale. Frederik Juel: Vi har ikke undersøgt det. Men jeg er forholdsvis sikker på, at vi ikke er ansvarlige. Det, at vi har en formue i K1, er ikke et argument for, at vi skal give penge til en fond, som vi ikke har tilknytning til. Niels Peter Arskog: Hvor mange er beboet af journalister eller enker af journalister? Claus Vilhelmsen: Fire journalister ud af 12 i lejemålet. Hvis det kommer til afstemning skal man gøre sig klart, at giver man penge til det her formål, vil de midler aldrig komme tilbage. Om halvanden til to år vil den nuværende bestyrelse sidde med x antal millioner og uddele til højre og venstre. Næstformanden for Journalistgården Gunni Busck ville ikke trække forslaget tilbage, men ville gerne tilslutte sig ændringsforslaget om at ansøge kredsbestyrelsen om et lån. Kredsbestyrelsen anbefalede fortsat at stemme nej. 17 stemte for, 37 imod, 27 undlod at stemme, og forslaget blev forkastet. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Kontingentet blev Enstemmigt vedtaget. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer Næstformand Kristine Bertelsen genopstiller. Ingen modkandidater. Næstformanden er valgt.

13 Herefter skulle der vælges fire medlemmer for to år. Fem stillede op til fire pladser. Valgresultat: Frederik Juel 71 stemmer Birgitte Sandell 43 stemmer Martin Hjort 43 stemmer Lene Kjælgaard 34 stemmer Tre blanke stemmer og en ugyldig Tre suppleanter blev valgt: 1. Per Janus Strange 2. Mathilde Flint 3. Mikkel Lanzky 7. Eventuelt Valg af revisor Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt. Faglig revisor Elon Cohn blev ligeledes genvalgt. Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod ordet til Formand Julie Rosenkilde som takkede for en god generalforsamling med en masse debat. Referent Maja Lærke Maach.

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

I den seneste tid er jeg flere gange blevet mindet om en historie, min mor godt kunne lide at fortælle, når jeg skulle lægges i seng.

I den seneste tid er jeg flere gange blevet mindet om en historie, min mor godt kunne lide at fortælle, når jeg skulle lægges i seng. Formandens beretning i Kreds 1 til GF 2013: I den seneste tid er jeg flere gange blevet mindet om en historie, min mor godt kunne lide at fortælle, når jeg skulle lægges i seng. Dengang hun selv var en

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 referat København/Arbejdermuseet, 10. marts 2015 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 2. marts 2009 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 2. marts 2009 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 2. marts 2009 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forkvindens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2012 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2012 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2012 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Julie Rosenkilde Nielsen (JNR), Niels Peter Arskog (NPA), Frederik

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer 33 73 0039 Tidligere CVR nr. 88623819 - matr. 0001a Dato: Onsdag den 6. april 2016 k\. 19.00 Sted: Bestyrelse: Cafeen, Louiselund

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Referat fra det ordinære generalforsamling i Fredericia Tegnsprogsforening Lørdag d. 19. marts 2016.

Referat fra det ordinære generalforsamling i Fredericia Tegnsprogsforening Lørdag d. 19. marts 2016. Referat fra det ordinære generalforsamling i Fredericia Tegnsprogsforening Lørdag d. 19. marts 2016. 1. Valg af a. Dirigent Thomas Knapp blev valgt. b. Referent Tine Lind blev valgt. c. Bisidder Tine Vest

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere