NR. 4 oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 oktober 2012 21. årgang"

Transkript

1 NR. 4 oktober årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn Bæk Karlsson Ulrik Mosekjær Endnu et begivenhedsrigt kvartal. Tredie kvartal har, som vi snart er vant til, budt på sine oplevelser. Det store spørgsmål har været, om Den Europæiske Centralbank, med de stærke EU-landes støtte, kan og vil støtte de problemramte lande med billige lån. Det kan ske ved at opkøbe disse landes statsobligationer til højere kurser, end de ellers kunne være solgt til. Der har været en del frem og tilbage, også på grund af juridiske problemer. Hvad må den europæiske centralbank egentlig gøre? Det har der været retssager om. Slutresultatet er, at hvis de pressede lande beder om hjælp og bøjer sig for de krav, de vil blive stillet i den forbindelse, vil Den Europæiske Centralbank hjælpe. Men det vil være en overdrivelse at sige, at situationen er afklaret. Med uroligheder, strejker og optøjer i Spanien som følge af nedskæringer vil det ikke være så let for den spanske regering at love EU yderligere nedskæringer. Så i realiteten fortsætter usikkerheden. Overalt i verden har centralbankerne presset renten ned til tæt på 0, det gælder både Europa, Japan og USA. USA er nu i gang med også at presse den lange rente yderligere ned, bla. for at få gang i boligmarkedet. Problemet er, at i en verden præget af nervøsitet kan selv en lav rente ikke få Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand folk til at forbruge eller investere mere. Regeringer har kun to midler til at få gang i økonomien, pengepolitik og finanspolitik. De pengepolitiske midler er tæt på at være udtømt, da renten er tæt på 0. De finanspolitiske midler øget forbrug og sænkede skatter tør de fleste regeringer ikke bruge, fordi de i forvejen har gæld og statsunderskud og frygter at øget gældsættelse kan mindske landets kreditværdighed, jf. de problemer, som Spanien og Italien har i dag. Derfor er det ikke let at se oplagte løsninger på den høje arbejdsløshed, der præger mange lande i dag. Fondens investeringsstrategi er fortsat uændret. Strategien med at købe og beholde, og en rimelig fast fordeling mellem aktier obligationer ejendomme kontanter, har vist sig igennem snart mange år at give et fornuftigt afkast set over en årrække. Det danske aktiemarked er i seneste kvartal steget med 10%, hvilket giver et samlet gevinst på ca. 26% for de 3 første kvartaler. Det globale aktiemarked, målt ved Morgan Stanleys Worldindeks, opgjort i danske kr., er i kvartalet steget med 3% og i årets første tre kvartaler med knap 13%. Fondens afkast for seneste kvartal, har på danske aktier været en gevinst på knapt 23% og på udenlandske opgjort i danske kr. på godt. 12%. Afkastet på obligationer har været en gevinst på 4,0 % og for indeksobligationer en gevinst 7,4 %. Opgørelse over fondenes resultater og formuesammensætning bringes inde i bladet. En skattereform er også kommet på plads og ikke overraskende påvirker det også pensionsopsparingen. Denne gang er det Kapitalpensioner der er kommet under behandling. Fradragsretten for indskud på kapitalpensioner bortfalder i 2013 og der gives i 2013 frit lejde til at ændre kapitalpensionskontoen til en skattefri Aldersopsparing til reduceret engangsafgift. Vi bringer i den anledning artiklen Kapitalpension Aldersopsparing af professor Michael Møller. Vi nærmer os hastigt årsskiftet og det er måske lidt for tidligt, at ønske god jul og godt nytår men hvis du her sidst på året skulle ønske, at øge din pensionsopsparing er der visse tidsfrister og forhold du skal være opmærksom på for, at det kan nå, at komme med på skatteberegning for Se artikelerne frivillig pensionsindbetaling, og åbningstider ved årsskiftet i bladet. Næste nummer af nyhedsbladet bli - ver udsendt ultimo januar måned 2013.

3 Formuens sammensætning og afkast: Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontant 51,9 % 49,2 % Indeksobligationer 8,8 % 7,4 % Danske aktier 14,9 % 17,1 % Udenlandske aktier 21,3 % 23,5 % Ejendomme 3,1 % 2,8 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,39 % eller 12,5 % p.a. Under forudsætning af uændret formue, rente- og kursniveau, vil resultatet for år 2012 blive 10,0 % p.a. Kortfristet afdeling Kontanter 21,2 % 56,3 % Obligationer 78,8 % 43,7 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,31 % eller 1,8 % p.a. Opsparingsafdelingen Resultat for ,07 % eller 1,4 % p.a. 3

4 Kapitalpension Aldersopsparing Af professor Michael Møller Skatteforliget fra i sommers indebærer to ændringer på kapitalpensionsområdet. Budskaberne i denne artikel er: 1. Kapitalpensionsindbetalingen vil fremad rettet generelt være en bedre forretning end det er i dag. 2. I det omfang, man har mulighed for det (og det afhænger af overenskomstparternes aftaler, som der ikke kan siges noget om på nuværende tidspunkt) er det for de fleste en fordel at betale en frivillig skat på 37,3% af kapitalpensionsindestået i 2013 og til gengæld opnå, at kapitalpensionen ikke beskattes med 40% ved udbetaling. Ændring nr. 1: Fra 2013 og fremefter vil indbetalinger til kapitalpension ikke være fradragsberettigede, og udbetalingerne vil ikke blive beskattet. Beskatningen af det løbende afkast af kapitalpensionsformuen bevares uændret. Mange vil umiddelbart føle det som en forringelse af kapitalpensionsopsparing, at der nu ikke længere spares omkring 37 % skat ved indbetaling på kapitalpension. De føler, at de herved mister et rentefrit lån fra staten. Det er imidlertid en misforståelse. Totalt set er der tale om en lempelse af kapitalpensionsbeskatning. Det er efter ændringen generelt blevet mere fordelagtigt at spare op til kapitalpension. I dag er der en asymmetri i skatten, der isoleret set straffer kapitalpensionsindbetaling. Det ses lettest 4

5 ved at betragte en person, der i dag indbetaler 100 kr. på en kapitalpension og hæver pengene umiddelbart efter. Indbetalingen på 100 kr. koster ham ca. 63. kr., fordi han får en skattebesparelse på omkring 37 kr. Men ved hævning får han kun 60 kr. ud. Tabet som følge af denne asymmetri er i dag, afhængig af din kommune, omkring 3 % af det indbetalte beløb. Men fra 2013 forsvinder asymmetrien. Det koster ikke noget at indbetale på kapitalpension og hæve pengene umiddelbart efter. Sagt med andre ord: Fremadrettet er fordelen ved kapitalpension, at det løbende afkast kun beskattes med omkring 15%. Den hidtidige ulempe i form af kun 37% skattebesparelse ved indbetaling og 40% skat ved udbetaling, forsvinder. Det er vigtigt at forstå, at du ikke har fået et rentefrit lån af staten som følge af fradraget ved indbetaling. Lånet ville være rentefrit, hvis du ved hævning kun skulle betale skat af det indbetalte beløb. Men ved hævning skal du betale skat ikke alene af det indbetalte beløb, men også af afkastet af kapitalpensionsformuen, som du allerede én gang har betalt ca. 15% skat af. Så du får ikke et rentefrit lån som følge af fradragsretten. Se tabel øverst som viser at du får samme resultat hvad enten der betales en engangsafgift på 40% ved indbetaling eller hævning. Tabel 1. Satser Før afgift Efter afgift Indestående Engangsafgift -40% Saldo Afkast 5% PAL SKAT -15% Saldo efter afkast Afgift -40% Netto udbetalt Ændring nr. 2: Principielt åbnes der i 2013 (og kun i 2013) et vindue, hvor man kan få sin eksisterende kapitalpensionsformue over på de ny regler. Det kan man gøre ved at indbetale en engangsafgift på 37,3% af den indestående kapitalpensionsformue, som selvfølgelig tages af kapitalpensionsformuen. Hvis man gør det, vil der ikke ske nogen beskatning, når man senere hæver kapitalpensionen, dvs. 40% afgiften forsvinder. Med andre ord, man slipper med at betale 37,3% i stedet for 40%. Som udgangspunkt er det en god idé at betale 37,3% afgift i Der er dog grund til lige at tænke sig om: I dag har man muligheden for at lave sin kapitalpension om til en ratepension, eller købe en livrente (livsvarig pension) for kapitalpensionen. Denne mulighed forsvinder. Så hvis man har tænkt sig at gøre det, skal man selvfølgelig ikke betale engangsafgift i Hvis man laver sin kapitalpension om til en ratepension kan man strække udbetalingen, da man kan udskyde første ratepensionsudbetaling til det år, hvor man ellers skulle have hævet hele kapitalpensionen. Pengene yngler jo lidt hurtigere i en pensionsordning end i form af fri midler, så udskydelse af udbetalingen kan i sig selv være en fordel. Men for de mange, der har livsvarig tjenestepension og som kan lide fleksibiliteten i at have en kapitalpensionsformue, der kan hæves med kort varsel, vil det være en god idé at betale engangsafgiften på 37,3 % i Loven er blevet vedtaget (13/9-12) og kommer først til at virke fra CS Pensionsfond er i dialog med Ban- 5

6 kernes Edb Central om at få løst den tekniske del af denne opgave. Der vil i næste nummer af Nyhedsbladet, samt på fondens hjemmeside, blive informeret om den nærmere procedure for medlemmer, der ønsker at bruge denne mulighed. Et godt råd er, at du ikke skal hæve på din kapitalpension i 2012, medmindre du er meget trængende. Ved at vente, bliver 60 kr. efter skat hævet i dag til 62,70 kr. efter Det er et ganske højt afkast. 6 Opråb Frivillig indbetaling sidste frist Skal du nå at indbetale mere til din pensionsordning i 2012? Bemærk så, at Forsvarets personeltjeneste/beredskabsstyrelsen skal have blanketten i hænde senest d. 10. i måneden for at kunne oprette, ændre eller stoppe dine ønsker om pensionsindbetalinger fra din løn den efterfølgende måned. Det betyder: Er du bagudlønnet skal du have indsendt meddelese til FPT/ Beredskabsstyrelsen inden d. 10. no - vember for at der kan trækkes i de sidste 2 lønninger i 2012 og er du forudlønnet skal også indsende formularen inden d. 10. november, så kan du nå at få trukket for en måneds indbetaling, nemlig december lønnen.

7 Frivillig pensions indbetaling: Følgende gælder for en frivillig indbetaling Du skal være ansat i Forsvaret/Beredsskabskorpset idet CS Fonde alene må modtage indbetalinger herfra. Du kan til hver en tid selv bestemme indbetalingens størrelse, dog er der et max. beløb på kr eller kr (2012), hvis det er en arbejdsgiverordning, på en kapitalpension årligt. Indbetalinger udover dette beløb overføres automatisk til en arbejdsmarkeds-/tillægspension. Der er et årligt max beløb på AMP/ TIP (arbejdsmarkeds-/tillægspensionen) (og alle andre ratepensioner du måtte have) på kr eller kr hvis det er en arbejdsgiverordning, som den du har i CS Fonde. Indbetalinger over kr / vil ikke give dig fradrag i skat. Der er særlige regler for overenskomstansattes indbetalinger fra arbejdsgiver (dette gælder IKKE frivillig indbetaling), hvor der i 2012 må indbetales kr ,-/ ,- fra arbejdsgiver med fradragsret. Du kan lave aftale om engangsbeløb eller fast månedlig indbetaling på både din kapitalpension og/eller din arbejdsmarkeds-/tillægspension. Din frivillige indbetaling vil blive fratrukket din løn, og Forsvaret sørger for at den indbetales til CS fonde. Ved at lade Forsvaret foretage din frivillige pensionsindbetaling, får du fradraget samtidigt med at du indbetaler. Det sker automatisk idet du bliver trukket i løn før skatteberegning på lønsedlen. Du skal derfor heller ikke skrive noget på din selvangivelse, det bliver indrapporteret automatisk. Du kan til en hver tid stoppe eller ændre din frivillige indbetaling. Du kan nøjes med kun at indbetale i en periode Såfremt du ønsker frivillig indbetaling til din kapital-/arbejdsmarkedspension, kan du på fondens hjemmeside printe en blanket ud eller kontakte os i CS Fonde og få tilsendt blanketten. Den udfyldte blanket med angivelse af beløb på den ønskede ekstra indbetaling, sender du direktet til Forsvarets personeltjeneste/ Beredskabskorpset, adressen er fortrykt. Hold selv øje med at dit ønske om frivillig indbetaling sker. Det fremgår af din lønseddel. Den samme blanket bruges, hvis du ønsker at ændre eller sætte de frivillige indbetalinger i bero. Har du ikke en kapitalpension eller arbejdsmarkeds-/tillægspension og er ansat i Forsvaret har du alligevel mulighed for selv at spare mere op til din pension ved at oprette en pensionsordning i CS fonde. Kontakt os for udfærdigelse af papirerne. Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker beregning på hvad yderligere indbetalinger vil betyde for dig, er du altid velkommen til at kontakte os i CS Fonde på tlf. eller mail. 7 Udbetaling fra CS fonde ved årskiftet CS Fonde holder lukket mellem jul og nytår og ligesom tidligere år vil der ikke kunne finde udbetalinger sted før årets resultat og pensionsafkastbeskatningen er opgjort og tilskrevet medlemmernes konti. Det betyder at der ikke vil ske nogle udbetalinger fra fredag d. 21. december 2012 indtil ca. mandag den 21. januar Så hvis du planlægger hel eller deludbetaling af pension eller bonus i december eller januar, så husk at gøre det inden midten af december måned 2012.

8 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Med Ønsker virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre Fonde eller Trommesalen ophøre med 3, frivillig indbetaling København på en V eksisterende Tlf ordning, Fax. kan 3385 du 4140 anvende formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside 10/

NR. 3 juli 2012 21. årgang

NR. 3 juli 2012 21. årgang NR. 3 juli 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 3 juli 2013 22. årgang

NR. 3 juli 2013 22. årgang NR. 3 juli 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere