Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl Sted: Foreningshuset, have 63

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63"

Transkript

1 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning af vandrør, ny belysning og ny vejbelægning. 6. Forslag 7. Valg i henhold til vedtægter 8. Eventuelt 2. Valg af dirigent Dan have 71 blev valgt. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. 3. Formandens beretning Nu er det til at se enden på. Det har været en lang rejse de sidste 10 år med brandsikring, byggetilladelser, realkreditlån, fjernvarme og nu nye vandledninger og vej. Set i bagklogskabens lys kunne man have gjort meget anderledes. Vi kunne have undgået nogle omveje og taget nogle smutveje. Alligevel synes jeg vi kan være tilfredse mest af alt fordi vi som forening har stået sammen hele vejen igennem. Tak for det. Nu står vi så overfor de sidste beslutninger. Og det er jo nogle af de sværeste. For det er nu at prikken skal sættes over i et. Og hvor man se nogle tydelige konsekvenser af de valg vi træffer. Grus eller asfalt, høje eller lave lysmaster. Hybridnet eller ej. Det er beslutninger der drejer sig om vores alle sammes nærmiljø og beslutninger der påvirker vores alle sammens økonomi. Derfor har vi i bestyrelsen forsøgt at indhente de bedst mulige tilbud og vi har fået rådgivning fra professionelle. Og i dag skulle vi gerne træffe den første beslutning. Nemlig omkring vores vandledninger, der er på sammenbruddets rand og som allerede har kostet os mange penge i vandspild. Bestyrelsen har derfor fået tre tilbud fra tre velrenommerede håndværkere. 1

2 Samtidig med at vi lægger vandrørene, kan vi ligeså også lægge en såkaldt trækrør ned. Det betyder at vi senere kan trække kabelnet til internet eller TV senere uden at skule grave veje op igen om et par år. Og så har vi fået DONG til at lægge vores elkabler i jorden med det samme. Det gør de kvit og frit. Dog er vi nødt til at investere vores gamle nedslidte elmaster med nogle nye. Vi har en til gengæld en god opsparing. Vejfonden som nogle kloge mennesker startede for år tilbage, og som vi har betalt til i mange år, kommer os nu til gode. Det betyder, at vi kan klare at få både vand og el i vejen uden at skulle låne penge. Så vi kan træffe den første beslutning i dag uden at behøve at låne penge. Som det ser ud nu skal vi først ud og låne penge til den ny vejbelægning. Men som det ser ud lige nu skal vi formentlig kun låne 3 millioner kr. til hele projektet. Det svarer til at alle husstande skal betale 200 kr. pr. måned i 20 år. Og suspenderer vi indbetalingen til vejfonden imens, vil dette knap kunne mærkes på pengepungen. Selv om vejprojektet fylder meget og har fyldt meget, så arbejdes der også på andre fronter. Vi har sammen med de andre haveforeninger haft en advokat til at kigge nærmere på vores stigende skatter på grundene. Desværre har det vist sig, at kommunen har handlet korrekt, så vi skal ikke regne med at få penge tilbage eller få sænket skatterne. Tværtimod desværre. Vi har efterhånden også fået indført nogle faste og gode rutiner omkring salg, hvor vi har fået indarbejdet kravene i vores vedtægter omkring brandsikring og godkendelse af medlemmer. Proceduren står nøje beskrevet på vores hjemmeside, og de ejendomsmæglere der plejer at stå for salg herude kender og respekterer dem efterhånden, Som I har bemærket har vi også skiftet administrator i foreningen. Vores nuværende ordning med Sommer blev simpelthen for dyr og vi valgte derfor med kort varsel at opsige den. Det gav lidt kaos, men der burde være orden på tingene igen fra næste måned. Endelig har vi også et udvalg med Ditte og Jesper i spidsen, der er ved at undersøge, hvordan vi kan få hul igennem til flere realkreditinstitutter, så vi forhåbentlig kan få nogle bedre låneforhold i haveforeningerne herude. I dag er det stadig kun Realkredit Danmark der giver realkreditlån. Det er utrolig vigtigt at haveforeningens medlemmer i disse travle tider er med til at løfte, så en stor tak skal der lyde til realkredit-udvalgets arbejde. 2

3 Og så en lille beklagelse til sidst. Det kiksede med nytårs-taffel i år, da de folk der normalt tager sig af det, var ude at rejse. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at den opgave er så personafhængig og vi vil derfor sørge for at Nytårstaffel bliver afholdt i Tak Efter beretningen fortalte Jesper have 29 om de møder han og Ditte have 92 har været til, med 5 andre haveforeninger omkring muligheden for optagelse af realkreditlån. Mange haveforeninger oplever ligesom os, at det kan være svært at opnå lån i de forskellige realkreditinstitutter. I nogle få haveforeninger kan beboerne optage lån i forskellige realkreditinstitutter, men i andre foreninger med samme vedtægter og huse kan beboerne ikke. Ofte er de afslag, der bliver givet meget uforståelige. For at finde hoved og hale i det har vi, sammen med fem andre haveforeninger, hyret en advokat til at hjælpe os. Advokaten gennemgår blandt andet vores vedtægter for at se om de skulle indeholde noget, der giver realkreditinstitutterne ret til at nægte os lån. Desuden har han talt med tinglysningen, der fortæller, at der ikke findes et fuldstændigt overblik over bygningsnumre og ejere i haveforeningerne. Der er desværre ikke den store tro på at vi pludselig får mulighed for at optage lån/ realkreditlån forskellige steder, men der arbejdes fortsat på sagen. 4. Foreningens regnskaber Kasseren fremlagde regnskabet for Undervejs fremgik det at vores administrator, Advokat Bent Sommer, har sat prisen op på administrationen af vores havelejer. Samtidig har Bank Nordik, som har overtaget dele af Amagerbanken, givet et tilbud på deres håndtering af havelejeindbetalingerne. Et tilbud der er væsentlig højere end den pris Amagerbanken fik. Det har fået bestyrelsen til at undersøge om indbetalingerne og administration af havelejerne kunne varetages billigere og vi håber at kunne præsentere en løsning i løbet af foråret. 5. Overblik over økonomi ved udskiftning af vandrør, ny belysning og ny belægning Ved den seneste ekstraordinære generalforsamling var det et stort ønske, at få et samlet overblik over økonomien i de kommende anlægsarbejder og desuden få indblik i hvor meget grundskyldsskatten fortsat vil stige. Foreningen har kr i vejfonden. Desuden har foreningen modtaget kr i refusion fra Københavns Energi, idet vi selv skal stå for reetablering af vejbelægningen efter fjernvarmearbejdet. Vi har derfor i alt kr. 3

4 Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning af vandrør og opsætning af nye lysmaster. Udgifterne bliver ca. hhv og kr, i alt kr Desuden ser et foreløbigt skøn over udgifterne til ny vej således ud: Ny vej (grundbeløb) Belægning (slotsgrus, asfalt, fliser) Granitbump I alt kr kr kr kr Bestyrelsen har indhentet to lånetilbud: 3 mill. i 10 år 300 kr pr medlem pr måned 3 mill i 20 år 200 kr pr medlem pr måned Alle medlemmer betaler i øjeblikket 100 kr pr måned til vejfonden, så merudgiften vil blive 100 kr eller 200 kr pr måned. Derudover betaler vi endnu ikke fuld grundskyldsskat. I øjeblikket betales 49,90 kr pr m2 pr år. Dette beløb vil stige til 64,25 kr pr m2 pr år. Forslag om udskiftning af vandrør. Vores vandrør er gamle og skrøbelige. Vi har gennem de senere år haft store udgifter til vandspild og reparationer. Senest i februar med en udgift på ,- kr. Bestyrelsen foreslår derfor at vandrørene udskiftes. Udfra tre indhentede tilbud ønskes en beløbsramme, fra vejfonden, på maximalt ,- inkl. Moms Jesper have 29 vil gerne vide om der skal graves op i haverne i den forbindelse. Der skal kun graves i vejen, vandrørene bliver skiftet og bliver sluttet til de enkelte huses forsyninger ude i vejen. Alex have 13 spørger om der mon bliver et bedre tryk på vandet og om der bliver flere stophaner, så man ikke lukker for vandet til en halv forening ad gangen. Der bliver dobbelt så mange stop haner og Tommy have 115 mener at med hensyn til trykket på vandet vil det blive en helt ny verden. Vi forventer at arbejdet vil påbegynde i løbet af maj og vil vare to-tre måneder Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for og 0 imod. Forslag: Nedlægning af master og luftledninger. DONG kommer til august og lægger ledninger i jorden. Dong vurderer at vores master er i så dårlig stand, at der er risiko for at de vil vælte når 4

5 ledningerne fjernes. De har tilbudt at fjerne masterne vederlagsfrit i forbindelse med kabellægningen. Bestyrelsen foreslår, at vi takker ja til tilbuddet. Forslaget blev vedtaget med 47 stemmer for og 1 imod Forslag: Ny belysning på havegangene. Bestyrelsen foreslår, at den nuværende belysning erstattes med nye 4 meter høje lygtepæle med en af disse lamper: Nyhavn Boulevard Nyx Icon opal pris ca ,- inkl. moms pris ca ,- inkl. moms pris ca ,- inkl. moms Nild have 80: Vi skal sikre os, at der er lys nok på havegangen. Det er utrygt når lyset ikke er tændt. Bestyrelsen: Som udgangspunkt skal de nye lamper stå der, hvor de nuværende lamper står og hele vejen skal naturligvis lyses op. Arly have 11: Er der set på økonomien i driften? Bestyrelsen: Ja det vil koste det samme med den nye lamper. Ved afstemningen fik Icon opal flest stemmer med 33 for. Forslag: Etablering af fjernvarme i foreningshuset. Bestyrelsen foreslår, at der etableres fjernvarme i foreningshuset. Vi har modtaget to tilbud og ønsker en beløbsgrænse på ,- inkl. moms. Nild have 80: Kunne man forestille sig solvarme i stedet? Nina have 39: Jeg har tre solfangere, de kan varme vandet op, men kun som et supplement. Arne have 85: Er der tænkt på styring af varmen? Bestyrelsen: Der er forskellige muligheder for styring af varmen. F.eks. kunne den styres med termostater, der selv slår fra når vinduer og døre åbnes, eller man kunne have en centralstyring af varmen og endelig kunne husudlejeren tjekke, at det hele ikke pludselig løber løbsk. Forslaget blev vedtaget med 44 stemmer for, 3 imod Forslag: Udlejning af foreningshuset. Da det efterhånden er dyrt at bo i Engvang og prisen på haveleje evt skal stige synes jeg vi skal hente hente penge ind på udlejning af foreningshuset. Det 5

6 skal også kunne lejes ud til folk udenfor foreningen. Mit forslag er ca 2000,- hvor 500,- er depositum og 1500 kr er leje. Sys Thomsen Have 31 Elisabeth have 81: 500 kr i depositum er ikke meget. Hvis bare kaffemaskinen ryger er pengene hurtigt brugt. Tanja have 90 : Jeg kan frygte et større rend af folk udefra. Nild have 80: Jeg kan blive nervøs for at huset er lejet ud til udefrakommende når vi selv gerne vil bruge det. Emil have 99: Jeg synes ideen er god, men beløbet er alt for lavt. Ved afstemningen stemte 6 for og 41 imod. 6. Udlejning af foreningshuset Forslag: Foreningshuset kan ikke lejes ud til unge under 18 år. Heller ikke af far og mor. Du kender måske dine børn, men ikke deres venner. Nina have 39 Bjarne Nielsen have 60 Kirsten Gertsen have 102 Kirsten have 102: Jeg har måttet tilkalde ambulance til et ungt menneske, der var blevet dårlig i min have under en fest i foreningshuset. Når vi lejer ud til unge mennesker må der være voksne tilstede. Elisabeth have 81: Der står ikke noget om voksentilsyn i forslaget. Morten have 83A: Hvem skal administrere reglen? En anden mulighed er at folk udelukkes fra at leje huset igen. Dan have 71: Man kunne hænge op, hvem, der har lejet huset, så man kan få fat i ansvarlige voksne under en fest. Viksi have 120: Jeg synes ikke det er rart at have sit telefonnummer offentliggjort. Ved afstemningen stemte 13 for og 23 imod. Valg i henhold til vedtægterne: Følgende blev valgt Formand/Bestyrelsesmedlem: Morten Busch, have 83A Sekretær/Bestyrelsesmedlem: Anja Olsen, have 17 Bestyrelsesmedlem: Helle Larsen, have 97 Bestyrelsessuppleant: Lene Aagerup, have 66 Bestyrelsessuppleant: Arne Ytting, have 85 Revisor: Marianne Pedersen, have 69 Revisorsuppleant: Gertie have 91 Revisorsuppleant: Kjeld Nielsen, have 35 Eventuelt: Træer i haveforeningen. 6

7 Her i Engvang er der mange store flotte træer. Da vi bor i små haver og husene ligger tær, vil jeg bede om en debat på generalforsamlingen, som jeg gerne ser ende ud i en fælles træ politik. Mine oplæg til debat er: Hvordan ved vi, at et stort træs rodnet ikke ødelægger egne og naboens huse, haver og sokler? Bør vi ofre en professionel f.eks. en gang om året til at sikre at træerne i foreningen er stormsikrede. Dorte Pedersen have 105 Max have 101: Der er bestemmelser for husenes højder, det kunne være rart med en max højde for træer også. Dorte have 10: Jeg vil foreslå at man nedsætter en gruppe, der kan komme med forslag til vedtægtsændringer. John have 4: Hvis der er træer der generer bør vi kunne tale sammen nabo til nabo. Der blev nedsat en gruppe bestående af Dorte have 10 og Tanja have 90. 7

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere