SPILLEREGLER FOR FUTSAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILLEREGLER FOR FUTSAL"

Transkript

1 SPILLEREGLER FOR FUTSAL

2 Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11. Bolden i spil og ikke i spil 12. Scoring af mål 13. Ureglementeret spil og dårlig opførsel 14. Frispark 15. Akkumulerede frispark 16. Straffespark 17. Indspark 18. Udkast fra straffesparksfeltet 19. Hjørnespark Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 2 -

3 1. BANEN Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: 1. Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal altid overstige bredden. I internationale kampe skal banens dimensioner være længde: m og bredde: m 2. Markering. Banen skal være markeret med tydelige linier, 8 cm brede som vist på tegning. Linierne, som går på langs ad banen, kaldes sidelinier, og linierne, der går på tværs af banen, kaldes mållinier. Der skal tegnes en midterlinie op på tværs af banen. Banens midtpunktet skal indikeres med et passende mærke og en cirkel med en 3 m radius omkring. Linierne tilhører de felter de afgrænser. 3. Straffesparksfeltet. I hver ende af banen, 6 m fra hver målstolpe, skal der være en halvcirkel med en radius på 6 m, som går ind på banen, og som skal udgå vinkelret på mållinien. Denne halvcirkel kaldes straffesparksfeltet. På den øverste del af denne halvcirkel skal der være en 3,16 m linie Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 3 -

4 nøjagtig parallel med mållinien mellem stolperne. Dette område, som er omfattet af halvcirklen, er straffesparksfeltet. I det tilfælde hvor mållinien kun er m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 4. Straffesparkspletten. En passende plet skal markeres 6 m fra midterpunktet for hver mållinie, målt i en ret vinkel. Dette er straffesparkspletten. 5. Den anden straffesparksplet. En passende plet skal markeres 10 m fra midterpunktet af hver mållinie målt i en ret vinkel dertil. Dette er den anden straffesparksplet. 6. Hjørnesparks areal. En kvartcirkel med en radius af 25 cm fra hjørnet tegnet inde på banen. 7. Udskiftningsområder. På sidelinien, på det sted hvor reservespillernes bænke er placeret og vinkelret dertil, skal der være optegnet 2 linier á 80 cm i længden (40 cm ind på banen og 40 cm udenfor banen) og i en 3 m afstand fra midterlinien på hver side af denne. Når spillere går ind eller ud af banen under udskiftning, skal de gøre det mellem disse to 80 cm linier. 8. Målene. Målene skal være placeret på midten af hver mållinie og skal bestå af to lodrette stolper med 3 m afstand (målt på indersiden) forbundet af en vandret overligger, af hvilken den underste kant skal være 2 m fra jorden. Bredden og dybden af denne overligger skal være 8 cm. Målstolperne og overliggeren skal have samme bredde. Nettene skal være påsat målstolperne og overliggeren bag på målet. Den lave del skal være støttet af buede stænger eller anden passende støtte. 9. Banens overflade. Overfladen skal være jævn og flad og glat. Det anbefales at bruge træ eller syntetisk materiale hvorimod beton eller asfalt skal undgås. Det er tilladt at bruge naturligt græs, syntetisk græs eller jord til divisionskampe men ikke til internationale kampe. FODNOTE: Målnet. Det er tilladt at bruge net lavet af hamp, jute eller nylon. Nylon snore må imidlertid ikke være tyndere end snore lavet af hamp eller jute. 2. BOLDEN Bolden skal være kugleformet. Ydersiden skal være af læder eller andet passende materiale. Der må ikke bruges noget materiale til konstruktionen af bolden, som kan være farlig for spillerne. Der må ikke bruges bolde lavet af filt i internationale kampe. Boldens omkreds skal minimum være 62 cm og maksimum 64 cm. Boldens vægt ved spil start skal ligge mellem gr. Bolden skal hoppe mellem cm på det første opspring, når den er kastet fra en højde af 2 m. Til C.S.I.T. konkurrencekampe og konkurrencekampe i D.A.I.s regi kan man kun benytte bolde, som opfylder de tekniske minimumskrav som redegjort i disse spilleregler 2. For at en bold kan blive Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 4 -

5 accepteret til brug i en af de ovennævnte konkurrencer, skal bolden bære en af de følgende betegnelser som tegn på, at den har opfyldt de tekniske minimumskrav. Det officielle FIFA APPROVED logo Det officielle FIFA INSPECTED logo Referencen International Matchball Standards (sammen med andre lignende indikationer på teknisk overensstemmelse påkrævet af FIFA) I alle andre kampe skal bolden opfylde kravene i disse spilleregler 2. Nationale forbund eller konkurrencer kan kræve brug af bolde med en af de førnævnte betegnelser. Bolden må kun udskiftes under kampen efter tilladelse af dommeren. 3. ANTAL SPILLERE 1. En kamp består af 2 hold, hvor hvert hold har maksimum 5 spillere på banen, hvoraf en er målmand. 2. For at starte en kamp skal der være minimum 5 spillere pr. hold. 3. Udskiftninger er tilladt i en hvilken som helst kamp, som bliver spillet efter reglerne for officielle konkurrencer i FIFA, C.S.I.T.-, forbunds- eller kreds regi. 4. Det maksimalt tilladte antal af udskiftningsspillere er 7. I en C.S.I.T. kamp er det Der er ingen begrænsninger i antallet af flyvende udskiftninger under spillet, dog med undtagelse af målmanden, der kun må udskiftes, når bolden ikke er i spil. En spiller, der er blevet udskiftet, må gerne være udskiftning for en anden spiller. 6. En flyvende udskiftning er en udskiftning, der sker, mens bolden stadig er i spil, og for hvilke der gælder følgende betingelser: Spilleren skal forlade banen ved sidelinien, hvor, udskiftningsområdet er markeret a. Spilleren, der bliver skiftet ind, skal træde ind på banen i udskiftningszonen, men først når den udskiftede helt har passeret sidelinien. b. En udskiftningsspiller er underlagt dommerens autoritet og myndighed uanset om vedkommende er i spil eller ej. c. Udskiftningen er fuldført, når reserven træder ind på banen, fra hvilket tidspunkt han bliver en spiller, og hvor spilleren, der forlader banen ophører med at være en spiller. 6. En målmand kan bytte plads med en anden spiller, såfremt der er opnået tilladelse fra en af dommerne, og såfremt det sker mens bolden ikke er i spil. 7. Hvis der på grund af udvisninger er mindre en 3 spillere på banen inkl. målmanden, skal kampen stoppes. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 5 -

6 Straf: Spilleregler for Futsal a. Spillet skal stoppes ved brud på punkt 6. De berørte spillere skal have en advarsel straks, når bolden går ud af spil. b. Hvis en spiller træder ind på banen under en flyvende udskiftning, førend den udskiftede spiller har forladt banen, skal dommeren stoppe spillet. Dommeren skal instruere den udskiftede om at forlade banen, give en advarsel til udskiftningsspilleren og starte spillet igen med et indirekte frispark foretaget af modstanderens hold fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev stoppet. Hvis bolden befandt sig i straffesparksfeltet, skal det indirekte frispark dog udføres fra 6 m linien på det sted, hvor bolden var tættest, da spillet blev stoppet. c. Hvis en udskiftningsspiller træder ind på banen eller en udskiftet spiller forlader banen fra et andet sted end udskiftningszonen under en flyvende udskiftning, skal dommeren stoppe spillet. Dommeren skal give en advarsel til den spiller, som overtræder reglerne og starte spillet igen med et indirekte frispark foretaget af modstanderen fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev stoppet. Hvis bolden befandt sig i straffesparksfeltet, skal det indirekte frispark dog udføres fra 6 m linien på det punkt, hvor bolden var tættest, da spillet blev stoppet. 4. SPILLERNES UDSTYR 1. En spiller må ikke bære noget, som er farligt for de andre spillere. 2. Standardudstyret for en spiller skal bestå af en bluse, shorts, sokker, benbeskyttere og fodtøj. Det eneste tilladte fodtøj er kanvas eller bløde gummisko i læder eller gymnastiksko med gummisåler eller lignende materiale. Brug af fodtøj er obligatorisk. Benbeskyttere skal være fuldstændig dækket af sokkerne og skal være lavet af materiale, der er konstrueret til at give en rimelig beskyttelse (gummi, plastic, plastmaterialet polyuretan eller lignende materiale). 3. Spillernes trøjer skal være nummererede, hvor hver spiller på samme hold har et forskelligt nummer. 4. Det er tilladt for målmanden at bære lange bukser. Han skal være iført tøj med farver, der let adskiller ham fra de andre spillere og dommerne. Straf: Ved enhver overtrædelse af disse regler skal den pågældende spiller forlade banen for at bringe sit udstyr i orden eller for at fremskaffe den manglende genstand og må ikke returnere til banen, før vedkommende har rapporteret til en af dommerne, som skal godkende udstyret. Spilleren må først komme på banen igen, når bolden ikke er i spil. 5. DOMMER En kamp er kontrolleret af en dommer, hvis autoritet og beføjelser, som er givet til ham ifølge disse spilleregler skal begynde, så snart han træder ind på det område, hvor banen er placeret og ophører, så snart han forlader området. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 6 -

7 Under kampen har dommeren også beføjelser til at straffe, hvis kampen er blevet midlertidigt afbrudt, eller hvis bolden ikke er i spil. Hans afgørelser baseret på spillereglementet er endelig, når det angår kampens resultat. Hvis dommeren og dommerassistenten begge samtidigt angiver, at der er begået et frispark, og der er uenighed om hvilket hold, der har begået det, er det dommerens afgørelse, der har forrang Dommeren og dommerassistenten har ret til at give advarsler og udvisninger, men i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to, har dommerens afgørelse forrang. Dommeren skal: a. håndhæve spillereglerne b. undlade at straffe i tilfælde hvor han kan se, at det hold, der har udført overtrædelsen vil opnå en fordel c. nedskrive alle episoder, som sker før, under eller efter kampen d. udøve rollen som tidtager i de tilfælde, hvor denne person ikke er til stede e. have vide beføjelser til at stoppe kampen i alle tilfælde af brud på spillereglerne og til at afbryde eller aflyse kampen, pga. vejret, forstyrrelse af tilskuere eller anden grund, når som helst han finder det nødvendigt. I sådanne tilfælde skal han afgive en detaljeret rapport til den ansvarshavende indenfor det givne tidspunkt og i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i det nationale forbund, under hvilke kampen bliver spillet f. fra det tidspunkt hvor han træder ind på banen give en advarsel til den pågældende spiller i tilfælde af ureglementeret spil og usportslig optræden og hvis denne fortsætter udvise ham fra videre deltagelse i kampen. I sådanne tilfælde skal dommeren videregive navnet på synderen til den ansvarshavende indenfor det givne tidspunkt og i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i det nationale forbund, under hvilke kampen bliver spillet g. forbyde andre end spillerne og dommerassistenten adgang til banen h. stoppe kampen, hvis en spiller efter hans mening er blevet slemt skadet, få spilleren ud af banen så hurtigt som muligt og straks starte kampen igen. Hvis en spiller kun er let skadet, skal spillet ikke standses, før bolden ikke er i spil længere. En spiller, som selv er i stand til at nå mål- eller sidelinien uden hjælp, skal ikke behandles på banen i. udvise enhver spiller, som efter hans mening udviser voldelig opførsel, udfører alvorlige frispark eller bruger mund j. signalere, at kampen starter igen efter hvert ophør af kampen k. afgøre at bolden opfylder de krav, der er fastsat i disse spilleregler 2 l. Dommerens påklædning skal adskille sig fra begge holds farver Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 7 -

8 Det er kun hoveddommeren som kan stoppe og genstarte tiden. Dette skal gøres ved at give tegn samt fløjte. 6. DOMMERASSISTENT En dommerassistent skal udpeges til at virke på banens modsatte halvdel i forhold til dommeren. I internationale kampe er en dommerassistent obligatorisk. Dommerassistenten skal have de samme beføjelser som dommeren undtaget dem omtalt i disse spilleregler 5 stk. (d. Ydermere skal den første del af disse spilleregler 5 e), også gælde for ham: Han skal have vide beføjelser til at stoppe kampen i alle tilfælde af brud på disse spilleregler. Hvis dommeren og dommerassistenten begge samtidigt angiver, at der er begået et frispark og der er uenighed om hvilket hold, der har begået det, er det dommerens afgørelse, der har forrang (sml. Beslutninger, spilleregler 5). Dommerassistenten skal også have følgende pligter: 1. Hvis spillet bliver spillet uden tidtager, skal han holde øje med den 2-minutters udvisningsperiode, når en spiller er blevet udvist. 2. Han skal sikre sig, at flyvende udskiftninger sker korrekt. 3. Han skal holde øje med den 1-minutters time-out. I tilfælde af unødig indblanding af dommerassistenten, skal dommeren fritage vedkommende for hans pligter og sørge for en udskiftning af denne og rapportere sagen til den ansvarshavende. Dommerassistenten skal være udstyret med en fløjte. 7. TIDSTAGER En tidtager skal udpeges, og skal være placeret udenfor banen ved midterlinien på samme side som udskiftningsområdet. Til internationale kampe er brug af tidtager obligatorisk. Hans pligter er: a. at sikre at kampens varighed overholder bestemmelserne i disse spilleregler 3. For at gøre det skal han: 1. starte uret efter kick-off og starte det efter igen efter indspark, et udkast fra straffesparksfeltet, et hjørnespark, et frispark, skud fra den første eller anden straffesparksplet, en time-out eller et dommerkast 2. stoppe uret, når bolden ikke er i spil. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 8 -

9 b. holde øje med den 2-minutters udvisningsperiode, når en spiller er blevet udvist c. markere slutningen på første halvleg, kampens slutning og slutningen af den forlængede spilletids periode ved hjælp af en fløjte eller andet akustisk signal, som kan adskilles fra de signaler, der bliver brugt af dommerne d. at notere holdenes resterende time-out og informere dommerne og holdene om disse og markere tilladelse til time-out, når træneren for det ene eller andet af holdene anmoder om dette (spillereglernes 8, pkt. 4) e. at notere de første fem frispark, udført af hvert hold i hver halvleg, som er blevet registreret af dommerne f. at nedskrive spil stop og grunde til disse, og notere numrene på de spillere, der scorer mål, som får advarsler eller bliver udvist, at notere time-out og stille alle informationer, der er relevante for kampen, til rådighed. g. holde øje med 1min time-out. I tilfælde af unødig indblanding af tidtageren, skal dommeren fritage vedkommende for hans pligter og sørge for en udskiftning af denne og rapportere sagen til den ansvarshavende. Tidtageren skal være udstyret med et passende ur og de nødvendige indretninger for at kunne indikere akkumulerede frispark. Disse skal stilles til rådighed af det forbund eller den klub på hvis grund, kampen bliver spillet. Til internationale kampe, skal uret have alle disse muligheder (et præcist ur, er et apparat, der kan tage tiden på de 2-minutters udvisningsperioder for 4 spillere samtidigt og overvåge hvert holds akkumulerede frispark i hver halvleg) 8. DEN 3. DOMMER Skal assistere tidtageren. Han overvåger hvert holds akkumulerede frispark og giver signal når et hold har nået 5 frispark i hver halvleg. Holder øje med de stop der er i spillet og årsagen til dem. Noter hvilke spillere der scorer. Nedskriver navne og numre på de spillere der bliver advaret eller udvist. Tilføjer enhver information der er relevant for kampen. Dommeren kan løse både tidtager og 3. dommer for deres opgaver, hvis de ikke bliver udført på en forsvarlig måde, arrangere erstatninger og indberette til forbundet I tilfælde af skade, skal 3.dommer erstatte enten dommer eller dommerassistent. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 9 -

10 9. SPILLETS VARIGHED 1. Spillets varighed er opbygget af 2 halvlege a 25 min. 2. Tidtagningen skal udføres af en tidtager, hvis pligter er defineret i disse spilleregler 7. Hvis der ingen tidtager er, skal dommeren udføre denne pligt. 3. Varigheden af hver halvleg skal forlænges i tilfælde af straffespark. 4. Holdene er berettigede til at anmode om en 1-minuts time-out i hver halvleg, for hvilke de følgende regler skal gælde: Hvis konkurrence reglerne betinger, at spilletiden skal forlænges, hvis kampen ender hvis der ikke forefindes nogen tidtager, skal træneren anmode dommerassistenten om time out. a. Holdets træner skal være berettiget til at anmode tidtageren om en 1-minuts time-out. b. Uafgjort, må der ikke være time-out i den forlængede spilletid. c. Tidtageren skal indikere tilladelsen til time-out, når bolden ikke er i spil ved hjælp af en fløjte eller andet akustisk signal, der udskiller sig fra de signaler, der bliver brugt af dommerne. d. Når der er givet tilladelse til time-out, må spillerne samles inde på banen. Hvis de ønsker instruktioner fra en træner eller træner assistent må dette kun ske ved sidelinien ud for udskiftningsbænken. Spillerne må ikke forlade banen. På samme måde må træner eller træner assistent ikke træde ind på banen. e. Hvis et hold ikke gør brug af en time-out i første halvleg, kan denne time-out ikke lægges til anden halvleg 5. Halvlegsperioden må kun være på maksimum 15 minutter. 10. SPILSTART 1. Ved begyndelsen af spillet skal målende samt kick-off afgøres ved at slå plat og krone. Det vindende hold må vælge målende. Når dommeren har givet signal, starter spillet ved, at en spiller sparker bolden, som ligger stationært på jorden i midten af midtercirklen, ind i modstanderens halvdel af banen. Alle spillere skal være i deres egen halvdel. Ydermere skal modstanderne være minimum 3 m fra bolden ved kick-off. Den er i spil, når bolden er sparket. Personen, som foretog kick-off, må ikke sparke til bolden, før den er blevet ramt eller spillet af en anden spiller. Der kan scores direkte på kick-off. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 10 -

11 2. Efter at der er blevet scoret et mål skal spillet startes som nævnt ovenfor, hvor bolden bliver sparket i gang af en spiller fra det hold, der blev scoret imod. 3. Efter halvlegen skal holdene bytte målende og kick-off skal foretages af det modsatte hold end det, der startede spillet. Straf: Ved enhver overtrædelse af punkt 1, 2 eller 3 i disse spillereglers 9, skal kick-off tages om. Hvis spilleren, som tager kick-off, dog spiller bolden, før den er blevet ramt eller spillet af en anden spiller, skal det modsatte hold have et indirekte frispark, fra det sted, hvor overtrædelsen skete. Hvis overtrædelsen skete i modstanderens straffesparksfelt, skal det indirekte frispark tages fra 6 m linien, så tæt som muligt på det sted, hvor overtrædelsen blev begået. 4. Efter midlertidige afbrydelser. Når man starter en kamp efter en midlertidig afbrydelse af en hvilken som helst anden grund, som ikke er nævnt i disse spilleregler - forudsat at bolden ikke overskred side- eller mållinien før afbrydelsen, skal en af dommerne lade bolden falde på det sted, hvor bolden var, da kampen blev afbrudt, undtagen hvis bolden var i straffesparksfeltet. Dommeren skal så lade bolden falde på 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor bolden befandt sig, da kampen blev afbrudt. Bolden er i spil, så snart den har ramt jorden. Hvis den dog ryger ud over side- eller mållinien efter, at dommeren har ladet bolden falde, men før den er blevet ramt af en spiller, skal dommeren lade bolden falde igen. Ingen spiller må spille bolden, før den har ramt jorden. Hvis dette ikke overholdes, skal dommeren lade bolden falde igen. 11. BOLDEN I SPIL OG IKKE I SPIL Bolden er ikke i spil: a. når den helt har krydset mål- eller sidelinien, enten i luften eller på jorden b. når spillet er stoppet af dommeren. Linierne hører til de områder, som de afgrænser, følgelig danner mål- og sidelinier banen. Når en kamp spilles på en indendørs bane, og bolden ved et uheld rammer loftet, skal kampen startes igen med et indspark til det modsatte hold. Indsparket tages fra det sted på sidelinjen, der er tættest under det sted, hvor bolden ramte loftet. Bolden er i spil på alle andre tidspunkter fra start til slut, inklusive: a. hvis den preller af på målstolperne eller overliggeren ind på banen b. hvis den preller af enten på en dommer eller en dommerassistent, når de er på banen c. I tilfælde af en formodet overtrædelse af spillereglerne, indtil der er taget en beslutning. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 11 -

12 12. SCORING AF MÅL Spilleregler for Futsal Udover det allerede oplyste i disse spilleregler er der scoret et mål, når hele bolden har krydset mållinien imellem de to målstolper og under overliggeren, forudsat at den ikke er blevet kastet, båret eller forsætligt skubbet frem vha.. af en spillers hånd eller arm fra det angribende hold. Det hold, der har scoret det højeste antal mål, vinder kampen. Hvis der ikke er scoret nogen mål, eller hvis hvert hold har scoret lige mange mål, er resultatet uafgjort. 13. DIREKTE FRISPARK OG DÅRLIG OPFØRSEL En spiller som forsætligt begår en af de følgende 10 forseelser skal straffes med et direkte frispark. 1. sparker eller forsøger at sparke en modstander 2. spænder ben for en modstander, dvs. fælder eller forsøger at fælde modstanderen ved at kaste sig ned foran eller bagved denne 3. hopper på en modstander 4. angriber en modstander på en voldelig og farlig måde 5. slår eller forsøger at slå eller spytte på en modstander 6. holder på en modstander 7. skubber en modstander 8. angriber en modstander med skulderen 9. glider i et forsøg på at spille bolden, når den bliver spillet eller forsøgt spillet af en modstander (glidende tackling), undtagen for målmanden der har lov i hans eget straffesparksfelt, medmindre han optræder hensynsløst og udøver unødvendig styrke i tackling. 10. bærer, rammer eller slår bolden frem vha. hånden eller armen (dette gælder ikke for målmanden i sit eget straffesparksfelt) Skulle en spiller på det forsvarende hold forsætligt begå en af de ovennævnte 10 forseelser i straffesparksfeltet, skal modstanderens hold have et straffespark uanset boldens position, bare den er i spil. De ovennævnte frispark er at beregne som akkumulerede. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 12 -

13 Hvis en spiller, begår en af de følgende 4 forseelser skal der dømmes indirekte frispark. 1. Spiller på en måde, der af dommeren bliver betragtet som farlig, som fx. at forsøge at sparke til bolden, mens målmanden stadig holder den. 2. Når vedkommende ikke spiller bolden men forsætligt forsøger at hindre en modspiller, fx. ved at løbe imellem modspilleren og bolden eller at bruge kroppen som hindring for modspilleren. 3. Angribe målmanden, forhindre målmanden at kaste bolden ud undtaget når denne er udenfor straffesparksfeltet. 4. Når han spiller som målmand: a. rører eller kontrollerer bolden med hænderne, efter at den forsætligt er blevet spillet ham af en holdkammerat b. efter at en holdkammerat har spillet bolden direkte fra et indspark til målmanden, og denne rører eller kontrollerer bolden med sine hænder c. han rører eller kontrollerer bolden med sine hænder eller fødder på noget sted af egen banehalvdel i mere end 4 sekunder. d. at han efter et målkast modtager bolden fra en hold- kammerat, uden at den har passeret midterlinien eller uden at være blevet spillet eller ramt af en modstander, efter at han har givet bolden fri eller kastet den ud på banen skal straffes med en tilkendelse af et indirekte frispark til modstanderens hold, som skal tages fra det sted, hvor hændelsen fandt sted, undtagen straffesparksfeltet hvor det indirekte frispark skal udføres fra 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor overtrædelsen blev begået. En spiller skal advares, hvis: a. han træder ind på banen under en flyvende udskiftning, før spilleren, der skal udskiftes, er helt ude af banen, eller hvis udskiftningen sker fra et forkert sted b. han konstant bryder reglerne i disse spilleregler c. han viser sin foragt for dommerens afgørelser enten i ord eller attitude d. han er skyldig i usportslig optræden. Straf. I tilfælde af ovenstående overtrædelser skal dommeren tilkende modstanderne et indirekte frispark, som skal udføres fra det sted, hvor episoden opstod (undtagen hvis dette er sket i straffesparksfeltet, hvor det indirekte frispark så skal tages fra 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor episoden opstod) i tilgift til den relevante advarsel og i tilfælde af, at der ikke er sket yderligere overtrædelser af spillereglerne. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 13 -

14 En spiller skal udvises, hvis han efter dommernes skøn: 1. er skyldig i alvorlige frispark 2. er skyldig i voldelig opførsel 3. bruger mund 4. for anden gang overtræder spillereglerne. Hvis spillet er stoppet, fordi en spiller bliver udvist pga. pkt. 3 eller 4 uden at have begået en yderligere overtrædelse af spillereglerne, skal spillet startes ved et indirekte frispark foretaget af modstanderens hold fra det sted, hvor hændelsen skete. Hvis dette dog skete i straffesparksfeltet, skal det indirekte frispark udføres fra 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor overtrædelsen blev begået. Hvis en spiller, som bevæger sig imod modstanderens mål med en oplagt chance for at score ifølge dommeren bliver bremset af en modstander vha. ulovlige metoder, fx. en overtrædelse, der bliver takseret til et frispark (eller straffespark), men som i dette tilfælde forhindrer det angribende hold målscorings chance, skal den spiller, der har hindret angriberen udvises pga. af ureglementeret spil. Hvis en spiller bortset fra målmanden i eget straffesparksfelt med vilje hindrer en modspiller i at score eller hindrer en oplagt målscorings chance ved forsætligt at røre bolden med hånden, skal denne udvises for ureglementeret spil. Når man først er udvist, må spilleren ikke indtræde i spillet igen eller sidde på udskiftningsbænken. Hans hold må blive fuldtalligt igen 2 minutter efter udvisningen, medmindre der bliver scoret et mål, før de 2 minutter er udløbet. I et sådant tilfælde gælder følgende regler: a. hvis der er 5 mod 4 spillere, og det hold med det højeste antal spillere scorer et mål, må holdet med de 4 spillere blive fuldtalligt b. hvis begge hold har 4 spillere, og der bliver scoret et mål, må begge hold blive fuldtallige c. hvis der er 5 spillere mod 3, eller 4 mod 3 og det hold med det højeste antal spillere scorer, må holdet med 3 spillere kun forhøjes med 1 spiller d. hvis begge hold spiller med 3 spillere og der bliver scoret et mål, må begge hold få en spiller mere på banen e. hvis holdet der scorer, er det hold med det færreste antal spillere, skal kampen fortsættes uden ændring af antallet af spillere. Det er tidtagerens - eller i fravær af en sådan dommerassistentens - opgave at holde øje med de 2 minutter. Spilleren, som træder ind på banen som udskiftning for den udviste spiller, må kun indtræde efter dommerens samtykke, og når bolden ikke er i spil. I DAI s turnering er en advarsel lig med 2 minutters udvisning, og en spiller der er udvist i 2 minutter kan først genindtræde i spillet med dommerens tilladelse. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 14 -

15 Hvis en spiller der er på banen skal have en advarsel/udvisning, men når at lave en flyvende udskiftning, skal der fjernes en spiller fra banen i 2 minutter. Hvis en spiller på udskiftningsbænken skal have en advarsel/udvisning, skal holdet udpege en spiller på banen, som skal afsone den tidsbestemte straf. 14. FRISPARK Frispark kan klassificeres under to overskrifter: direkte (fra hvilket der direkte kan scores mål imod det hold, der har begået frisparket) og indirekte (fra hvilket der ikke kan scores mål, medmindre bolden har været spillet eller ramt af en anden spiller end den, der tog frisparket, førend den rammer målet.) For at kunne skelne mellem et direkte og et indirekte frispark, skal dommerne, når de tilkender et indirekte frispark, indikere derefter ved at løfte en arm over hovedet. De skal holde armene i den position, indtil sparket er blevet taget eller indtil bolden er blevet spillet, ramt af en anden spiller eller går ud af spil. Når en spiller tager et frispark, skal alle modstanderne være mindst 5 m fra bolden, indtil den bliver spillet. Bolden er i spil, når den er sparket Hvis en modstander bevæger sig indenfor 5 m grænsen før et frispark er taget, skal frisparket tages om, indtil spillereglerne er overholdt. Bolden skal være stationær, når et frispark bliver taget, og spilleren, der tager frisparket må ikke spille bolden, før den er blevet ramt eller spillet af en anden spiller. Straf: a. Hvis den spiller, der foretager frisparket spiller bolden igen efter at have sparket bolden, før den er blevet ramt eller spillet af en anden spiller, skal det indirekte frispark tages af en spiller fra det modsatte hold, hvor hændelsen fandt sted. Hvis det dog er sket i straffesparksfeltet, skal det indirekte frispark tages fra 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor hændelsen fandt sted. b. Hvis det hold, der tager frisparket, bruger mere end 4 sekunder, skal dommeren tilkende modstanderne et indirekte frispark. 15. AKKUMULEREDE FRISPARK 1. Akkumulerede frispark refererer til alle frispark nævnt i disse spillereglers 13. Når først et hold har begået fem frispark, skal der kun tilkendes direkte frispark - uanset forseelsen. Der må scores direkte fra dette spark. 2. De første fem frispark akkumuleret af hvert hold skal registreres i sammenfatningen af kampen 3. De første fem frispark, som bliver tilkendt hvert hold i hver halvleg, må forsvares af en mur på fem spillere. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 15 -

16 4. Ved det sjette akkumulerede frispark, er det ikke længere tilladt at bruge en mur som forsvar imod frisparket. Straf: a. Spillere med undtagelse af den forsvarende målmand og spilleren, som er udpeget til at tage frisparket, skal blive på banen men bag en imaginær linie, som er på linie med bolden parallel til mållinien og udenfor straffesparksfeltet. b. Målmanden skal blive i sit straffesparksfelt og mindst 5 m fra bolden c. Modstanderne skal også være 5 m fra bolden og må ikke hindre spilleren i at tage frisparket. Ingen spiller må krydse den imaginære linie, før bolden er rørt. d. Spilleren, som tager frisparket skal skyde bolden med intention om at score og må ikke spille bolden til en anden spiller. e. Når først frisparket er blevet taget, må ingen spiller røre bolden, før end målmanden har rørt den, eller bolden har prellet af målstolperne eller overliggeren eller har forladt banen. f. Der må kun foretages frispark minimum 6 m fra mållinien (Sml. disse spilleregler 13.) Hvis overtrædelsen, som normalt ville medføre et indirekte frispark, sker i straffesparksfeltet, skal frisparket tages fra 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor overtrædelsen blev begået. g. Hvis en spiller, efter at det femte frispark er blevet begået af begge hold, begår et frispark i modstanderens eller egen halvdel før en imaginær linie parallel til midterlinien men gennem skærende den anden straffesparkplet (12 m fra mållinien), skal frisparket tages fra den plet. Den anden straffesparksplet er vist i disse spillereglers 1., punkt 5, og frisparket skal efterkomme de nævnte bestemmelser under punkt 4. h. Hvis kampen fortsætter med forlænget spilletid, skal alle frisparkene, som er påløbet i anden halvleg fortsætte med at akkumulere i den forlængede spilletid. Ved enhver overtrædelse af disse spilleregler begået: a. af det forsvarende hold, skal sparket tages om, hvis det ikke resulterede i et mål b. af det angribende hold, undtagen den spiller, der foretog frisparket, skal målet - hvis der scores - annulleres, og sparket tages om c. af spilleren, som tog frisparket, efter at bolden er i spil, skal en spiller fra det modsatte hold tilkendes et indirekte frispark fra det sted, hvor overtrædelsen blev begået. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 16 -

17 16. STRAFFESPARK Spilleregler for Futsal Et straffespark skal tages fra straffesparkspletten, og alle spillere, undtagen den spiller, som er udpeget til at tage straffesparket, samt modstanderens målmand skal være på banen udenfor straffesparksområdet og mindst 5 m fra straffesparkspletten. Modstanderens målmand skal stå (uden at bevæge sine fødder) på sin mållinie mellem målstolperne, indtil bolden bliver spillet. Spilleren, som tager straffesparket, skal sparke bolden fremad, han må ikke spille bolden igen, før den er blevet ramt eller spillet af en anden spiller. Bolden anses for at være i spil, når den er sparket eller rørt fremad. Det er tilladt at score direkte på et straffespark. Når et straffespark bliver taget i den ordinære spilletid, eller hvis kampen er blevet forlænget ved halvleg eller ved afslutningen på den ordinære spilletid, for at der kan blive foretaget et straffespark, eller for at et straffespark kan tages om, kan et mål ikke blive annulleret, hvis den, før den passerer mellem målstolperne og under overliggeren, har rørt enten den ene eller begge målstolper eller overliggeren eller målmanden eller en kombination af disse, forudsat at der ikke er begået anden overtrædelse. Straf: Ved enhver overtrædelse af disse spilleregler: a. begået af det forsvarende hold, skal sparket tages om, hvis det ikke resulterede i et mål b. begået af det angribende hold, med undtagelse af den, der udfører straffesparket, hvis der bliver scoret et mål, skal dette annulleres og sparket tages om c. begået af spilleren, der tager straffesparket, efter at bolden er i spil, skal en spiller fra det modsatte hold tage et indirekte frispark fra straffesparkspletten. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE UDFØRELSEN AF SPARK FRA STRAFFESPARKSPLETTEN (I konkurrencer spillet efter eliminationsprincippet for at afgøre resultatet) Betingelser under hvilke spark fra straffesparkspletten skal foretages for at afgøre hvilket af de to hold i en uafgjort kamp i en konkurrence spillet efter eliminationsprincippet, som skal erklæres for vinder. (for at erstatte lodtrækning i kampe, der er endt uafgjort) I de tilfælde, hvor man skal foretage spark fra straffesparkspletten for at afgøre, hvem der har vundet kampen, skal der gælde følgende: a. Dommeren skal vælge målene. b. Han skal slå plat og krone for at finde ud af hvilket hold, der skal sparke først. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 17 -

18 c. Tre spark skal tages skiftevis mellem holdene af 3 forskellige spillere. Disse 3 spillere skal bekendtgøres til dommeren af holdkaptajnerne, før straffesparkene bliver taget, og de skal være inkluderet på listen over de 10 spillere forelagt før kampen. d. Hvis begge hold har scoret det samme antal mål eller ikke har scoret nogen mål, efter at de begge har skudt 3 gange, skal sparkene fortsætte i samme rækkefølge, indtil begge hold har taget et lige antal (ikke nødvendigvis 3 spark til), og et hold har scoret et mål mere end det andet. e. Disse ekstra spark skal tages af spillere, som ikke foretog nogen af de første 3 mål. Efter at disse spillere har taget deres spark, skal spillerne i punkt c. fortsætte straffesparkene i samme rækkefølge. f. Spillere, der har været udvist, må ikke deltage i straffesparkskonkurrencen. g. En valgbar spiller må ikke bytte plads med sin målmand. h. Mens straffesparkskonkurrencen står på, skal alle spillere blive på banen i den modsatte halvdel af, hvor sparkene bliver foretaget. Dommerassistenten skal kontrollere dette område af banen og spillerne, som opholder sig der. 17. INDSPARK Når hele bolden har passeret sidelinien enten på jorden eller i luften, skal den sparkes tilbage i spil i en hvilken som helst retning fra det sted, hvor den passerede sidelinien af en spiller fra det modsatte hold end den spiller, der sidst rørte bolden. I det øjeblik, hvor spilleren afleverer bolden, skal han placere noget af hver fod enten på sidelinien eller på området uden for sidelinien. Bolden skal være stationær på sidelinien. Bolden anses for at være i spil, så snart den er rørt, men spilleren, der foretog sparket, må ikke spille bolden igen, førend den har været ramt eller spillet af en anden spiller. Spillerne på det modsatte hold skal være mindst 5 m væk fra det sted, hvor indsparket bliver foretaget. Der må ikke scores mål direkte fra et indspark. Straf: a. Hvis bolden ikke bliver sparket ind korrekt, skal indsparket foretages af en spiller fra det modsatte hold. b. Hvis indsparket bliver taget fra et andet sted, end hvor bolden passerede sidelinien, skal det tages af en spiller fra det modsatte hold. c. Hvis indsparket ikke er foretaget indenfor 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor spilleren, som skal tage sparket, har taget bolden i besiddelse, skal det tages om af en spiller fra det modsatte hold. d. Hvis spilleren, som har foretaget indsparket, spiller bolden igen, før den er blevet ramt eller spillet af en anden spiller, skal der tilkendes modstanderens hold et indirekte frispark på det sted, hvor hændelsen fandt sted, undtagen hvis dette skete i straffesparksfeltet, hvor det indirekte frispark i så tilfælde skal tages fra 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor hændelsen fandt sted. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 18 -

19 18. UDKAST FRA STRAFFESPARKSFELTET Når hele bolden passerer mållinien, undtagen området mellem målstolperne enten i luften eller på jorden, og som sidst er blevet spillet af en spiller fra det angribende hold, skal målmanden, som står i sit eget straffesparksområde, kaste bolden i spil igen ud over straffesparksområdet men ikke længere end midterlinien. Bolden anses for at være i spil, så snart den har passeret straffesparksfeltet. Udkast fra straffesparksfeltet anses for at være korrekt udført, når bolden er blevet ramt eller spillet af en anden spiller uden for straffesparksområdet. Spillerne på det modsatte hold skal blive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil. Målmanden må godt kaste bolde ind på modstanderens banehalvdel, med der kan ikke scores på et målkast. Straf: 1. Hvis bolden bliver ramt eller spillet af en spiller fra det samme hold som målmanden, som foretager udkast af straffesparksfeltet eller en modstander inde i straffesparksfeltet, skal udkastet tages om. 2. Hvis målmanden rører bolden igen efter et udkast, førend bolden har været i berøring med eller blevet spillet af en spiller, skal modstanderne tilkendes et indirekte frispark fra det sted, hvor hændelsen fandt sted. 3. Hvis målmanden (kun ved et målkast) efter at have ryddet straffesparksfeltet, får bolden tilbage fra en spiller fra samme hold, før bolden har været over midterlinien eller kontrollerer bolden med hænderne, skal modstanderne tilkendes et indirekte frispark. Det indirekte frispark skal tages fra 6 m linien så tæt som muligt på det sted, hvor overtrædelsen blev begået. 19. HJØRNESPARK Når hele bolden passerer mållinien undtagen området mellem målstolperne enten i luften eller på jorden, og når den sidst er blevet spillet af en spiller fra det forsvarende hold, skal det angribende hold tilkendes et hjørnespark. Hjørnesparket skal foretages ved at sparke bolden, som er blevet placeret nøjagtigt på det punkt, hvor mållinien og sidelinien skærer hinanden. Modstanderne til den spiller, der foretager hjørnesparket, skal være minimum 5 m fra bolden, indtil den er spillet, dvs. at den har drejet en hel gang rundt. Spilleren, der tager hjørnesparket, må ikke røre bolden igen, førend den har været i berøring med eller spillet af en anden spiller. Der må skydes direkte på mål fra et hjørnespark. Straf: a. Hvis et hjørnespark ikke foretages korrekt, skal det tages om. Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 19 -

20 b. Hvis spilleren, der tog hjørnesparket, rører bolden inden den har været i berøring med en anden spiller, skal dommeren tilkende det modsatte hold et indirekte frispark, som skal tages fra det sted, hvor hændelsen fandt sted. c. Hvis hjørnesparket ikke er foretaget inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor den omtalte spiller har taget bolden i besiddelse, skal dommeren tilkende modstanderne et indirekte frispark fra hjørnemarkeringen. Ovenstående Spilleregler for Futsal, er revideret i december Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 20 -

21 Dansk Arbejder Idrætsforbund -Side 21 -

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union FUTSALLOVEN 2014-2015 4. udgave 2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: DBU Grafisk Bettina Emcken/Lise Fabricius/Carl Herup Høgnesen/Jacob Roar Hansen Redaktion: DBUs Dommerudvalgs lovgruppe

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

KFD Teorimesterskab 2013

KFD Teorimesterskab 2013 Navn Beskrivelse I 1 runde af den såkaldte forårsturnering bliver en spiller på banen så sur på modspillernes træner ude på bænken, at han kaster en snebold efter ham Han rammer dog ikke Hvad dømmer dommeren

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union 1 2 Forord DBU udsender hermed sin 54. udgave af Fodboldloven. Heller ikke i 2003 har The Board s årlige møde betydet væsentlige regelændringer.

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Forord DBU udsender hermed sin 56. udgave af Fodboldloven. 2005 har været et relativt stille år, hvad lovændringer angår. Den ændring

Læs mere

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football.

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football. FUTSAL Derfor skal du spille futsal dbu.dk Cristiano Ronaldo The small pitch helped me improve my footwork. If it weren t for futsal, I wouldn t be the player I am today. Pelé In futsal, you have to be

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej 12 4873 Væggerløse 3. Februar 2018 Arrangørklub.: Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min pause.

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej 8 4840 Nørre Alslev 25. November 2017 Arrangørklub.: Nordfalster FB Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

Fodboldloven 2009/2010

Fodboldloven 2009/2010 Fodboldloven 2009/2010 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 2009/2010 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 60. udgave 2009/2010 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 5000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk,

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Fodboldloven 2007/2008

Fodboldloven 2007/2008 Fodboldloven 2007/2008 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 58. udgave 2007/2008 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 8000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Henrik Vick/vick@dbu.dk

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

R 1 Banen

R 1 Banen Indholdsfortegnelse: R 1 Banen------------------------------------------------------------------------- 2 R 2 Udstyret --------------------------------------------------------------------- 3 R 3 Spillere

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010 SPILLEREGLER for floorball Gældende fra 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Spilleregler for floorball Indholdsfortegnelse 1 Banen................................ 3 101 Banens dimensioner.....................

Læs mere

Fodboldloven 2013/2014

Fodboldloven 2013/2014 Fodboldloven 2013/2014 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 64. udgave 2013/2014 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Fodboldloven 2015/2016

Fodboldloven 2015/2016 Fodboldloven 2015/2016 Dansk Boldspil-Union 1 Kolofon Fodboldloven 2015/2016 66. udgave 2015/2016 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Redaktion: DBU s Fodboldlovgruppe Layout/Dtp: Formegon Aps Foto: Per og

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere