Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID."

Transkript

1 ALRID 6.1 GENERELT Regler for stævneridning i Danmark er gældende for stævner afholdt efter dette reglement. Hvor FIPO og ALRID regler adskiller sig gælder ALRID reglerne. DEFINITION Ordet ALRID er en kombination af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til ALRID. IDÉGRUNDLAG Følgende krav og ønsker er lagt til grund for udformningen af ALRID: ALRID skal være en aktivitet med hesten i centrum og med vægt på islandshestens særlige kvaliteter. ALRID skal bestå af en kombination af discipliner, der hver for sig indeholder et eller nogle få specialer. Alle specialerne skal i et vist omfang være til stede, for at en hest kan siges at have bestået og dermed kaldes alsidig. Specialerne skal veje lige meget, og det kan således ikke forekomme, at en hest uden et bestemt speciale kan klare sig ved hjælp af et andet, særlig veludviklet speciale. ALRID skal gennemføres mest muligt i natur og terræn. ALRID skal fremme hensynsfuld, behersket og sikker ridning, og der skal tages hensyn til hestens fysiske og psykiske træningsniveau samt dens naturlige egenskaber og begrænsninger. FORMÅL Formålet med ALRID er at vise i hvor høj grad den enkelte islandshest er pålidelig, villig, samarbejdsvillig, modig, stærk, udholdende og robust, behersker mindst 4 gangarter, hvoraf den ene skal være tölt. ALRID 2011 side 1

2 OPGAVE ALRID omfatter fem discipliner: A - Udholdenhed B - Terrænlydighed C - Lydighed D - Gangarter E - Hurtighed Disciplinerne rides som konkurrence, individuelt eller i hold (AL1 kun individuelt), i en af følgende sværhedsgrader: Svær AL 1 Middel AL 2 Let AL 3 Begynder AL 4 POINTBEREGNING Alle discipliner tæller lige meget, idet pointberegningen foretages således, at hver hest starter med at have 100 point i hver disciplin svarende til idealet. Hvis en disciplin bliver redet fejlfrit, bevarer hesten de 100 point. Hvis der begås fejl i en disciplin, fradrages point som anført i beskrivelsen af hver disciplin. Hvis en hest får 100 strafpoint i en disciplin, er disciplinen ikke bestået. For samlet at bestå ALRID kræves, at alle discipliner hver for sig er bestået. En ikke bestået disciplin udelukker ikke deltagelse i efterfølgende discipliner. Der gives 100 strafpoint i en disciplin, hvis rytteren/holdet: - ikke møder til start på det angivne tidspunkt - ikke passerer en mållinie til hest - undervejs gennemfører en del af etapen til fods - modtager hjælp fra andre med det formål at lette opgaven. Dog tillades hjælp i tilfælde af styrt, ved indfangning af hest, til at gøre sadeltøj i orden og ved opsidning efter styrt. (Der startes igen der, hvor styrtet skete.)- inden start opholder sig til hest på de afmærkede ruter. ALRID 2011 side 2

3 GENNEMFØRELSE ALRID gennemføres over to dage, idet disciplinerne A og B rides første dag og disciplinerne C, D og E rides anden dag. Disciplinerne A og B rides i sammenhæng, da de tilsammen udgør grundlaget for en kontrol af hestens kondition i form af måling af puls. Disciplin B skal tidsmæssigt afvikles således, at den rides umiddelbart efter disciplin A's første etape. Disciplinerne A og B rides med 5 minutters obligatorisk pause mellem discipliner og/eller etaper. Rækkefølgen af disciplinerne C, D og E fastlægges af den enkelte stævnearrangør. Der skal være mindst 5 minutters pause mellem hver disciplin. Det er tilladt at sidde af og tilladt at skifte udstyr mellem disciplinerne. I disciplinen C er det tilladt at oplæse lydighedsprogrammet i AL 2, AL 3 og AL 4. ALRID kan gennemføres som en-dags ALRID. I en-dags ALRID forkortes disciplinerne A og B med ca. 1/3 og disciplin C udelades. Først rides disciplinerne A og B og derefter efter minimum 1 times pause disciplinerne D og E. En stævnearrangør kan endvidere beslutte at afholde konkurrencer i en eller flere ALRIDsdiscipliner. Der anvendes følgende betegnelser for ridehastighed: Tempo 4: 4,0 min/km = 250 m/min = 15,0 km/time Tempo 4,5: 4,5 min/km = 222 m/min = 13,3 km/time Tempo 5: 5,0 min/km = 200 m/min. = 12,0 km/time Tempo 5,5: 5,5 min/km = 182 m/min. = 10,9 km/time Tempo 6: 6,0 min/km = 167 m/min = 10,0 km/time Tempo 6,5: 6,5 min/km = 154 m/min = 9,2 km/time Der sættes afstandsmærker for hver km. Et oversigtskort over de afmærkede ruter (etaper) med angivelse af længde, idealtider og starttider for de forskellige sværhedsgrader skal være opslået på et centralt sted senest 12 timer før start. Angivelse af starttider, ruternes længde og idealtider udleveres skriftligt til de enkelte ryttere umiddelbart før start. Under afvikling af disciplinerne A og B skal der i start- og målområdet være et for rytterne tilgængeligt ur, som angiver den officielle tid. Efter gennemført ALRID offentliggøres resultaterne, så rytterne kan se, hvor mange point der er opnået i hver disciplin og samlet. ALRID 2011 side 3

4 KONKURRENCE Konkurrencen kan rides individuelt eller som holdkonkurrence. Ved individuel konkurrence har den ekvipage, der sammenlagt har pådraget sig det mindste antal strafpoint, vundet. Ved pointlighed mellem præmietagerne er den ekvipage bedst, der har opnået højest karakter i tölt. Hvis der også er pointlighed i tölt, er det laveste puls efter 10 minutter, der tæller. Holdkonkurrence kan rides med max. fire ekvipager på hvert hold. Holdet rider samlet i disciplin A og B og enkeltvis i disciplinerne C, D og E. Et hold har kun bestået, når alle holdets ekvipager har bestået alle discipliner. Der foretages pointudregning for den enkelte deltager, men holdets resultat beregnes som et gennemsnit af holddeltagernes slutresultater. Dog er holdets etapetid i disciplin A og B tiden for den af holdets heste, der sidst passerer målstregen. Holddeltagernes resultater i disciplinerne A og B kan ikke overføres til en sideløbende individuel konkurrence. ALRID 2011 side 4

5 6.2 DISCIPLINER DISCIPLIN A - UDHOLDENHED OG B - TERRÆNLYDIGHED Disciplin A og B rides i sammenhæng. Disciplin A er delt i 1-4 etaper: a1, a2, a3 og a4 plus B. Tab af tid i en etape eller disciplin kan ikke opvejes af tidsgevinst i en anden etape eller disciplin. Antal af etaper og ridehastighed skal afpasses efter terrænets sværhedsgrad, således at hver sværhedsgrad kan øges med op til 0,5 min/km. Der rides med 5 min. obligatorisk pause imellem hver disciplin og etape. Starterne sker med 3-5 min. mellemrum. De forskellige klasser rides således: AL1 svær a1+b+a2+a3+a4 = i alt 20-25km Tempo 4-5 AL 2 middel a1+b+a2+a3 = i alt 16-20km Tempo 4,5-5,5 AL 3 let a1+b+a2 = i alt 12-16km Tempo 5-6 AL 4 begynder a1+b = i alt 8-11km Tempo 5,5-6,5 Af hensyn til forandringer i vejret bør idealtiden fastlægges så sent som muligt. I disciplinerne A og B skal der altid gives plads for en bagfra kommende rytter. En overhalet rytter skal lade sig falde tilbage og holde en rimelig afstand (ca. 30 m), indtil en ny overhaling bliver aktuel, således at ryttere hverken er til gene eller hjælp for hinanden. Ryttere skal tydeligt og på god afstand gøre opmærksom på, at de vil overhale. ALRID 2011 side 5

6 A - UDHOLDENHED Der rides på landevej, skovvej, markvej, stier eller andre anlagte veje og stier. Der rides på idealtid. Der rides i etaper af 4-7 km med 5 minutters obligatorisk pause mellem etaperne. Bedømmelse Hvis disciplinen rides fejlfrit, gives ingen strafpoint. Hvis en etape rides hurtigere end det foreskrevne tempo, lægges den indvundne tid til den obligatoriske pause. Hvis der rides langsommere, skal der stadig holdes 5 minutters obligatorisk pause. Strafpoint gives for hvert påbegyndt minuts overskridelse, således: 1. minuts overskridelse 10 strafpoint 2. minuts minuts minuts 100 Straks efter afslutningen af sidste etape måles hestens puls. Hvis frekvensen er højere end 72 slag/min, måles der igen efter 10 minutter. Hvis frekvensen efter de 10 minutter ikke er nået ned på 72, foretages ekstramålinger hvert 5. minut (max. 3 ekstramålinger), indtil frekvensen er nede på 72. Der gives strafpoint for ekstramålinger som følger: 1. ekstramåling 10 strafpoint 2. ekstramåling ekstramåling 60 Er frekvensen ved 3.ekstramåling ikke 72 eller derunder, gives der 100 strafpoint. Efter pulsmåling skal hesten gennemgå en alm. dyrlægeundersøgelse og mønstring i skridt og trav/tölt. Hvis en hest ikke er i fysisk form til at fortsætte, skal dyrlægen diskvalificere ekvipagen. Ledemærker På udholdenhedsetaperne skal ledemærkerne på hver rute have sin egen farve. Afmærkningerne skal følges. I modsat fald gives 100 strafpoint. ALRID 2011 side 6

7 B - TERRÆNLYDIGHED Der rides i skov, på strand, hede, i bakker, bjerge, grusgrave eller andet naturterræn på idealtid. Rutens længde afpasses efter terrænets sværhedsgrad. Længde 2-7 km. Tempo afpasses efter konkurrence- og terrænsværheden. Som forhindringer kan anvendes alle mulige naturlige forhindringer i terrænet såsom grøfter, vandløb, broer, skrænter, slugter m.m., ligesom der kan bygges faste, naturlige forhindringer. Forhindringerne kan fordeles jævnt over etapen, eller nogle af dem kan samles på et eller flere afgrænsede områder for at tilgodese publikum. Antal forhindringer: AL 1: ca. 20 AL 2: AL 3: AL 4: ca. 10 Forhindringernes sværhedsgrad afpasses efter klassen. En eller flere forhindringer kan dog være fælles for to eller flere klasser. Max. højde for forhindringerne er: AL 1: 80 cm AL 2: 70 cm AL 3: 50 cm AL 4: 40 cm Forhindringer, der skal springes, må have max. bredde (i rideretningen) 150 cm for svær, 130 cm for middel og 100 cm for let og 70 cm for begyndere, idet forholdet mellem højde og bredde afpasses efter springets og terrænets sværhedsgrad. Det er ikke tiltænkt, at samme forhindring skal have max. mål i både højde og bredde. Højden måles ved skønnet afsæt. Breddebegrænsningen gælder ikke forhindringer, som ikke springes (skrænter, vandløb mv.). Bedømmelse Hvis disciplinen rides fejlfrit, gives der ingen strafpoint. Hvis disciplinen rides hurtigere end det foreskrevne tempo, lægges den indvundne tid til den obligatoriske pause. Hvis disciplinen rides langsommere, gives der strafpoint for hvert påbegyndt minuts overskridelse som følger: ALRID 2011 side 7

8 1. minuts overskridelse 10 strafpoint 2. minuts minuts minuts 100 Inden for strafområdet gives strafpoint for forhindringsfejl i forbindelse med passage af hver enkelt forhindring som følger: 1. forhindringsfejl 10 strafpoint 2. forhindringsfejl forhindringsfejl forhindringsfejl 100 Hvis ekvipagen ikke passerer ved 4. forsøg, skal der fortsættes til næste forhindring. Ved udeladelse af en forhindring eller port samt ved passage af en forhindring udenfor rækkefølge såvel forfra som bagfra gives 100 strafpoint. Forhindringsfejl skal forstås som refusering, volte ved en forhindring samt fald og styrt og defineres således: Refusering Ved refusering forstås at hesten foran den forhindring, der skal passeres, standser og træder tilbage med det ene eller begge bagben. En standsning uden tilbagetrædning, der efterfølges af et stående spring, straffes ikke. Hvis en hest efter refusering rides mod forhindringen og derefter atter standser og træder tilbage, betragtes dette som en ny refusering. Volte Ved volte forstås at hesten bryder ud og evt. krydser sit eget spor før forhindringen. Sker volten i forbindelse med refusering, betragtes det kun som en ulydighed. Fald Ved rytters fald forstås at rytteren skilles fra hesten (hesten ophører med at bære rytteren) uden at hesten er styrtet. Ridtet kan genoptages, hvor faldet skete. ALRID 2011 side 8

9 Styrt Ved hestens styrt forstås at hestens skulder og samsidige hofte berører jorden eller forhindringen. Ridtet skal genoptages, hvor styrtet skete, dog således at hvis styrtet er sket i selve passagen af forhindringen, genoptages ridtet umiddelbart efter forhindringen. Baneafmærkning: Start og mål Start- og mållinie skal være tydeligt afmærket med røde og hvide startog målmarkeringer. Røde på højre og hvide på venstre hånd. Ledemærker Ledemærker skal være tydelige pile i samme farve. De skal anbringes på den udmålte rute og pege i rideretningen for at hjælpe rytterne til at finde vej. Det er ikke nødvendigt at ride tæt til dem eller at have dem på en bestemt side. I tilfælde hvor ryttere i forskellige sværhedsgrader skal følge samme rute men ikke passere de samme forhindringer, kan ledemærker i en anden farve end rutens farve markere, hvor rytterne i enkelte sværhedsgrader skal afvige fra ruten. Dette skal præciseres under banepåvisningen. Porte Røde og hvide afmærkninger skal benyttes til at afmærke de dele af ruten, hvor rytterne skal følge en bestemt vej, passere en forhindring eller foretage en vending. Ved passage af disse skal rytterne have de røde mærker på højre hånd og de hvide mærker på venstre hånd. Strafområde Et rektangulært område afgrænset af porte 10 m før forhindringens forkant og 20 m efter forhindringens bagkant. Det har en ønskelig bredde på 5-10 m på begge sider af forhindringen. Mærkerne skal være røde på højre og hvide på venstre hånd. Området mærkes således, at det klart viser strafområdets udstrækning uden at kunne genere rytterne. Forhindringer En forhindring betragtes kun som sådan, hvis den er afmærket med røde og hvide mærker i henholdsvis højre og venstre side og nummereret i rækkefølge fra første til sidste forhindring. De røde og hvide mærker markerer forhindringens sideafgrænsning i henholdsvis højre og venstre ALRID 2011 side 9

10 side og skal sidde så højt, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt en rytter har passeret korrekt. Banepåvisning Banepåvisning skal finde sted. Påvisningen skal gennemføres således, at deltagerne har god tid til at gå terrænbanen igennem og studere forhindringerne. Banepåvisningen skal ledes af banebyggeren, stævnelederen eller en stedfortræder som kender terrænbanen godt, og som er bekendt med ALRIDreglementet. Afmærkningerne skal være i orden og på plads. Hvis strafområderne ved to forhindringer overlapper hinanden, påhviler det banepåviseren at meddele rytterne, hvorledes bedømmelsen ved de pågældende forhindringer vil blive foretaget. Efter banepåvisningen har fundet sted, må der ikke foretages ændringer af banen (forhindringer, afmærkninger m.v.) undtagen hvis ganske særlige omstændigheder (f.eks. stærkt regnskyl) bevirker, at en eller flere forhindringer er blevet farlige. I sådanne tilfælde skal hver enkelt deltager så vidt muligt underrettes. Umiddelbart inden banepåvisningen afholder overdommeren eller stævnelederen et orienterende møde med rytterne. Terrænbane bør være gennemredet af en ekvipage, som ikke deltager i det pågældende ALRID. Forhindringsdommere Bedømmelse foretages for hver tællende forhindring af en forhindringsdommer som i overensstemmelse med den meddelte instruks bedømmer de enkelte deltageres passage af forhindringen. Dommeren skal på en udleveret liste notere, om hesten ikke har passeret, har passeret fejlfrit eller har passeret med fejl og i så fald med hvor mange og hvilke fejl. Overhaling Hvis en rytter står stille ved en forhindring og derved bliver indhentet af en anden rytter, skal forhindringsdommeren anmode den første om at ride til side, så den bagfrakommende rytter ikke generes i at passere forhindringen. Når den overhalende rytter er ude af strafområdet, kan den overhalede rytter fortsætte. Undlader en rytter at rette sig efter dommerens anvisninger, noteres dette på dommersedlen. ALRID 2011 side 10

11 Spærret forhindring Hvis en forhindring er helt eller delvist spærret af en hest, eller forhindringen helt eller delvist er væltet, kan forhindringsdommeren anmode den rytter, der spærrer forhindringen, om at ride til side, standse de efterfølgende ryttere før strafområdet og på dommerlisten notere den ventetid, der bliver inden ridtet kan fortsætte, genopbygge forhindringen og lade rytteren/rytterne fortsætte ridtet. (I tilfælde af flere, da i den rækkefølge, de ankom i og med et rimeligt interval.) Rytterne godskrives ventetiden. Det påhviler stævneledelsen at instruere forhindringsdommerne om deres opgaver. ALRID 2011 side 11

12 C - LYDIGHED Lydighed AL 1 FIPO FS 1 - Free Style Performance Bedømmelse Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. ALRID 2011 side 12

13 Lydighed AL 2 Opgave 1 A Indridning i middelskridt ad midterlinien X Parade, stilstand, hilsen Arbejdstempo tölt / trav 2 C Højre volte Arbejdstempo tölt / trav 3 A Slangegang over hele banen, 3 buer 4 C Parade, 3 sek. stilstand Middelskridt 5 M X Schenkelvigning for venstre schenkel 6 X F Schenkelvigning for højre schenkel 7 A C Arbejdstempo tölt / trav 8 M K Skråt igennem, øget tölt / trav K Arbejdstempo tölt / trav 9 F Lille ottetal tværs over banen, hver cirkel 10 m i diameter 10 C Venstre galop, arbejds- middeltempo, 1 omgang C Arbejdstempo tölt / trav 11 H F Skråt igennem i øget tölt / trav F Arbejdstempo tölt / trav 12 A Højre galop, arbejds- middeltempo, 1 omgang A Arbejdstempo tölt / trav 13 E Volte tilbage, 10 meter i diameter 14 A Middelskridt F M Skridt for lange tøjler M Tøjlerne tages op igen C Arbejdstempo tölt / trav 15 A Vend ad midterlinien X Parade, stilstand, hilsen Udridning i skridt for lange tøjler Bedømmelse Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. ALRID 2011 side 13

14 gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. Dette program kan rides i enten tölt eller trav, men den én gang valgte gangart skal bibeholdes under hele opgaven. ALRID 2011 side 14

15 Lydighed AL 3 Opgave 1 A Indridning i skridt ad midterlinien X Parade, stilstand, hilsen Tölt / trav 2 C Højre volte B Volte 10 meter i diameter 3 A Parade, 3 sek. stilstand Tölt / trav 4 E Volte tilbage, 10 meter i diameter 5 B Volte 10 meter i diameter 6 C Parade, 3 sek. stilstand Tölt / trav 7 E Volte tilbage, 10 meter i diameter 8 M X K Skråt igennem 9 A Venstre galop, 1 omgang A Tölt / trav 10 F X H Skråt igennem 11 C Højre galop 1 omgang C Tölt / trav 12 A Skridt K H Skridt for lange tøjler H Tøjlerne tages op igen C Tölt / trav 13 A Vend ad midterlinien X Parade, stilstand, hilsen Udridning i skridt for lange tøjler Bedømmelse Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. Dette program kan rides i enten tölt eller trav, men den én gang valgte gangart skal bibeholdes under hele opgaven. ALRID 2011 side 15

16 Lydighed AL4 Opgave 1 A Indridning i skridt ad midterlinien X Parade, stilstand, hilsen Skridt 2 C Højre volte M Tölt / trav 3 A Cirkelvolte 4 K Skridt E Volte tilbage, 10 meter i diameter 5 A Parade, 3 sek. stilstand Tölt / trav 6 C Cirkelvolte 7 C Tölt / trav E Skridt 8 K Volte tilbage, 10 meter i diameter 9 H Tölt / trav M F Enkel slangelinie F Skridt 10 A Vend ad midterlinien X Parade, stilstand, hilsen Udridning i skridt for lange tøjler Bedømmelse Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint. Dette program kan rides i enten tölt eller trav, men den én gang valgte gangart skal bibeholdes under hele opgaven. ALRID 2011 side 16

17 D - GANGARTER Der rides på en m ovalbane eller på en 70 meter jævn og lige strækning, hvis ovalbane ikke forefindes. På den lige strækning rides frem og tilbage, således at en banestrækning svarer til langsiden på en ovalbane. Gangarter rides enkeltvis i valgfri rækkefølge, dog således at den enkelte gangart gøres færdig før den næste påbegyndes. Skridt vises ½ omgang på ovalbane (eller 1 banestrækning), øvrige gangarter vises 1 omgang på ovalbane (eller 2 banestrækninger). AL 1 FIPO 4.1 AL 2 FIPO 4.3 (individuelt) AL 3 FIPO 4.5 (individuelt) AL 4 FIPO 4.5 (individuelt) Bedømmelse Der gives en samlet karakter for de viste gangarter fra Karakteren 0 i tölt vises ved rødt kort. Ved to eller flere røde kort gives 100 strafpoint. Gangarterne bedømmes af 3 eller 5 dommere følgende de nationale regler for sportsdommeres anvendelse. Ved 5 dommere stryges højeste og laveste karakter; de 3 midterste karakterer lægges sammen. Strafpoint gives således: Differencen imellem karaktersummen 24 og den faktisk opnåede karaktersum ganges med 5. Resultatet er lig antallet af strafpoint for disciplin D. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. karaktersummen er 24 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis karaktersummen er 4 eller derunder gives 100 strafpoint. ALRID 2011 side 17

18 E - HURTIGHED Der rides på en jævn og lige bane på m's længde med enkeltstart. Idealet for hurtighedsprøven er lavet ud fra galoprekorden i Island, som på 350m er 25 sek. svarende til 50 km/t. Bedømmelse Hvis disciplinen rides på idealtiden eller hurtigere, gives der ingen strafpoint. For langsommere tider gives strafpoint som i nedenstående skema. Længde Idealtid Strafpoint pr. sek. overskridelse m sek Begynder Let Middel Svær ,5 1, Inden start skal hestene opholde sig bag målet. Ekvipagerne starter enkeltvis. Når startflaget løftes skal ekvipagen starte i valgfri gangart. Når ekvipagen passerer startmarkeringen starter tidtagningen. Der må ikke rides med pisk. Mindst 2 dommere skal overvære disciplinen og kan diskvalificere en ekvipage for brug af hårde hjælpere. Mindst 2 dommere skal være enige om en diskvalifikation for at ekvipagen er diskvalificeret. ALRID 2011 side 18

1. GENERELT... 3 1.1 DEFINITION... 3 1.2 IDÉGRUNDLAG... 3 1.3 FORMÅL... 3 1.4 OPGAVE... 4 1.5 GENNEMFØRELSE... 4 1.5.1 DANMARKSMESTERSKAB...

1. GENERELT... 3 1.1 DEFINITION... 3 1.2 IDÉGRUNDLAG... 3 1.3 FORMÅL... 3 1.4 OPGAVE... 4 1.5 GENNEMFØRELSE... 4 1.5.1 DANMARKSMESTERSKAB... ALRID 1. GENERELT... 3 1.1 DEFINITION... 3 1.2 IDÉGRUNDLAG... 3 1.3 FORMÅL... 3 1.4 OPGAVE... 4 1.5 GENNEMFØRELSE... 4 1.5.1 DANMARKSMESTERSKAB... 5 1.6 GENERELLE REGLER... 6 1.6.1 Diskvalificering...

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

1. GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE DANMARKSMESTERSKAB...

1. GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE DANMARKSMESTERSKAB... ALRID 1. GENERELT... 3 1.1 DEFINITION... 3 1.2 IDÉGRUNDLAG... 3 1.3 FORMÅL... 4 1.4 OPGAVE... 4 1.5 GENNEMFØRELSE... 4 1.5.1 DANMARKSMESTERSKAB... 5 1.6 GENERELLE REGLER... 6 1.6.1 Diskvalificering...

Læs mere

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning 2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning Opgave: Folder om lrid. Navn: lrid Programmer: InDesign Udarbejdet november 2014. lrid - Indhold Indhold lrid er De fem decipliner 1 Gangarter 2 Terrænlydighed

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

MHDK stævne regelsæt 2017

MHDK stævne regelsæt 2017 MHDK stævne regelsæt 2017 Der kan deltages i følgende klasser: Dressurkørsel- dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur 2 og Kür (sværhedsgrad 2) Dressur for lange liner - dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur

Læs mere

Regler for lydighedstest - Rytter

Regler for lydighedstest - Rytter Regler for lydighedstest - Rytter Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og under rytter. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på rytteren. Seletøj:

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

PTV - instruktioner - overordnet

PTV - instruktioner - overordnet PTV - instruktioner - overordnet Dokumentet indeholder instruktioner for forhindringer til alle klasser. Mål for de enkelte klasser står nederst ved hver enkelt forhindring. Dommere, som dømmer PTV, skal

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner.

Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Regler for lydighedstest kørsel med lange liner. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering og lydig under kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

Regler for lydighedstest forspændt slæde.

Regler for lydighedstest forspændt slæde. Regler for lydighedstest forspændt slæde. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom

Læs mere

Special Olympics - Ridning

Special Olympics - Ridning Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Avlsforeningen Den Jydske Hest

Avlsforeningen Den Jydske Hest Regler for lydighedstest. Formål: Formålet med lydighedstesten er at vise, hesten er rolig under håndtering, forspænding og kørsel. Hesten skal gennem øvelserne være lydig og opmærksom på kusken. Seletøj:

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg)

Plaquetter kan uddeles til og 3. placerede. (efter eget valg) Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Hest: - Spring 120,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 180) - Dressur 140,- pr. klasse (Efteranmeldelse

Læs mere

Det Sjællandske Bededagsstævne

Det Sjællandske Bededagsstævne Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2014 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2014 Program: (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) Fredag: Kl. 07.30-9.30 Kl. 08.30 Kl. 08.45 Kl. 09.00 Kl. 09.50 Kl.

Læs mere

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF:

Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement redigeret januar 2018. Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud incl. kr. 10 til DRF: Hest: - Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 190)

Læs mere

Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood.

Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood. Vores flotte nye højdespring, sponsoreret af Mjølner Wood. 20 1 DMHF CUP 2016: Cuppen afvikles over 3 dage. Point fra CUP dage tælles sammen. Højeste point tal tildeles titlen som årets DMHF brugshest.

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2016 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk

Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2009. www.rideforbund.dk Springning 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Indholdsfortegnelse I INTRODUKTION... 5 200. Reglementets gyldighed... 5 II STÆVNETYPER OG PROPOSITIONER... 5 201. Stævnetyper og stævneterminer... 5 202. Oversigt

Læs mere

maj Rytterhåndbog

maj Rytterhåndbog 21. - 22. maj 2016 Rytterhåndbog Kort over området... 2 Program... 3 Vigtige informationer til alle ryttere... 3 Check-in... 3 Dommere... 4 Dyrlægeundersøgelse... 4 Folde/bokse til heste... 4 Forplejning...

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120).

I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der indskud, kr. 60 (Efteranmelselse kr. 120). Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf.. DRF s reglement Indskud Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner: Heste kr. 120 pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240). Distriktsmesterskaber 240 pr. klasse

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes)

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2017 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2017 Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Fredag: Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 09.50 Kl. 10.40 Kl. 11.00

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve.

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Dansk Pony Væddeløbsforening Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Den teoretiske prøve omfatter: høring

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Side 1 af 6. THORs forårsstævne 2015

Side 1 af 6. THORs forårsstævne 2015 Side 1 af 6 THORs forårsstævne 2015 VELKOMMEN TIL THORs forårsstævne 2015 Hedeland, Stærkendevej 226a, 2640 Hedehusene lørdag den 11. april. Kære ryttere, dommere, sponsorer, hjælpere og tilskuere. Så

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.02.2017 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

MILITARY INSTRUKTION FORHINDRINGSDOMMERE VED TERRÆNSPRINGNING

MILITARY INSTRUKTION FORHINDRINGSDOMMERE VED TERRÆNSPRINGNING MILITARY INSTRUKTION FORHINDRINGSDOMMERE VED TERRÆNSPRINGNING Tak fordi du vil hjælpe! Uden din indsats kunne dette stævne ikke gennemføres. Du vil også få en mundtlig instruktion på stævnedagen umiddelbart

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen. Sikkerhedsvest:

Læs mere

Program (Ret til ændringer forbeholdes)

Program (Ret til ændringer forbeholdes) Ishesteligafinalen 2015 Program 2 Program (Ret til ændringer forbeholdes) Lørdag: Kl. 08.30 Ryttermøde Kl. 08.45 Dommermøde Kl. 09.00 4.2 Alle udtagelse Kl. 09.45 4.1 Åben udtagelse Banepleje Kl. 11.00

Læs mere

den marts i Messecenter Herning

den marts i Messecenter Herning Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2011 den 10.-13. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for heste, der er kårede i Dansk Varmblod,

Læs mere

Thors jubilæumsstævne

Thors jubilæumsstævne 2016 Thors jubilæumsstævne Program - tider er vejledende Lørdag: Kl. 8.30 Kl. 8.45 Kl. 9.00 Kl. 9.50 Kl. 10.10 Kl. 10.45 Kl. 10.55 Kl. 11.35 Kl. 11.55 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Kl. 14.45 Kl. 15.25

Læs mere

DHE DRESSUR ØVET 1+2. Form Let Form Middel Form Øvet Form Expert

DHE DRESSUR ØVET 1+2. Form Let Form Middel Form Øvet Form Expert RSSUR ØVT 1+2 TIT RRS 2012 SRIVLS I dressur klasserne vægtes den positive kommunikation mellem hest og rytter højt, udvisning af odt orsemanship, med fokus på at dressuren skal smidiggøre og styrke hesten.

Læs mere

Breddereglement. for. Haslev Køre- og Rideforening

Breddereglement. for. Haslev Køre- og Rideforening Breddereglement for Haslev Køre- og Rideforening Indhold Side 3 Indledning 4 Hvem må starte 4 Rytterens påklædning 5 Hestens/ponyens udstyr 5 Sammenlægning og deling af klasser 5 Start med flere heste

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013) Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017

STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017 STÆVNEPROGRAM TREC Sport Søndag den 21. maj 2017 1 Padborg rideclub vil takke mange gange følgende: Forhindringsdommere: Sabine Olsen Finn Märcher Og alle øvrige hjælpere der gør dette stævne muligt at

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Stævnetype: A B C Show Antal dage: Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon:

Stævnetype: A B C Show Antal dage: Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon: DANSK RIDE FORBUND - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Stævnerapport Military Modtaget: (udfyldes af DRF) Stævnetype: A B C Show Antal dage: 1 2 3 Klub: Dato: Stævneleder: Adresse: Telefon: E-mail: Stævnets

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

9.-13. marts 2011 ...

9.-13. marts 2011 ... MANUAL TIL HINGSTEKÅRING 9.-13. marts 2011................ Hvad skal hingstene igennem? (se også minutplan for hingstekåringen) Hold 1 springbetonede: Onsdag: Træning i løsspringning i hal M Hold 1A: kat.

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

AGILITY GENEREL INFO. REGLER - AGILITY RUN Se særskilt beskrivelse om Agility Run

AGILITY GENEREL INFO. REGLER - AGILITY RUN Se særskilt beskrivelse om Agility Run AGILITY AF HELLE KNUDSEN, PAULINE PRESTON, LOUISE BRETH 2012/2013 REVIDERET AF PAULINE PRESTON OG HELLE KNUDSEN 2015 GENEREL INFO BESKRIVELSE Agility er en forhindringsbane som gennemføres ved at føre

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august

STÆVNEPROGRAM. Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august STÆVNEPROGRAM Albertslund Ridtet 2012 Søndag den 12. august Albertslund rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Albertslund ridecenter Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark.

Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark. Side 1 af 1 Invitation til årets fjordheste stævne i Danmark. 24. 26. august 2001. Hermed inviteres alle der måtte have lyst til at deltage i vort fjordheste stævne. har i år 60 års stambogsjubilæum dette

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

Hjælperliste til Alridstævne den maj 2016

Hjælperliste til Alridstævne den maj 2016 Hjælperliste til Alridstævne den 21. - 22. maj 2016 LØRDAG del 1 Alle hjælpere på denne side skal være på deres post 15 minutter inden deres tjans starter. HJÆLPER- OG RYTTERMØDE Hjælpermøde - instruktør

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne

Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle Vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Forhindringer og træning på opvarmningsbanen

Forhindringer og træning på opvarmningsbanen Forhindringer og træning på opvarmningsbanen Brug af materiale som ikke er stillet til rådighed af arrangør eller godkendt af Teknisk Delegeret; må ikke anvendes Tæpper, dækkener eller andet, må ikke ligges

Læs mere

Stævnerapport Military

Stævnerapport Military DANSK RIDE FORBUND - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby (Version 2015) Stævnerapport Military Modtaget: (udfyldes af DRF) Stævnetype: A B C Show Antal dage: 1 2 Klub: Bjerringbro Rideklub Dato: 17-18/ Stævneleder:

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hjælperne Af Henrik Johansen Man bør tilstræbe at få hesten til at svare for så let en hjælp som muligt. Alle heste er meget følsomme og kan lære at svare for små hjælpere. Hver

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj STÆVNEPROGRAM Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj Vestegnens rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle de fremmødtes heste: Kenneth Engelund

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning

Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Vær med til en festlig dag i hestens tegn og vind flotte præmier til Hesten i Fokus! Søndag den 4. september 2016 i Skive Rideklub Deltag i Pas De Deux Kür med udklædning Pas De Deux er en dressurkonkurrence,

Læs mere

JORDARBEJDE - LET AF LOUISE BRETH OG PAULINE PRESTON 2011

JORDARBEJDE - LET AF LOUISE BRETH OG PAULINE PRESTON 2011 JORREJE - LET F LOUISE RETH OG PULINE PRESTON 2011 INHOL Side 1: OM LLE JORREJS-KLSSERNE eskrivelse af programmerne Målsætning for klasserne anen Tilgængelige niveauer edømmelse Udstyr - herunder:... Foreslået

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d

VM i Spring afholdes af Vestegnens Rideklub d august 2014 VM i Dressur afholdes af Vestegnens Rideklub d Vestegns Mesterskaberne Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt i udendørssæsonen og er åbne for alle vestegnsklubberne. Der afvikles at hold- og individuel-mesterskab, både for hest og pony i

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse Teamet... 2 Hat... 3 Hest... 3 Bid... 3 Animal Handling... 3 Point... 4 Dicipliner... 5 Ranch Team Challenge er en holdkonkurrence, hvor grenene er et forsøg

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Formålet med den halve parade er at afbalancere hesten. Det første, du skal føle, er, at bagbenene træder lidt længere ind under hesten, ryggen

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR Dansk Ride Forbund ønsker at fremme udviklingen af unge heste frem

Læs mere

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder. 3.11 LØB OG MOTION FÆLLESBESTEMMELSER FOR LØB OG MOTION AFDELINGEN. Afdelingens arrangementer ledes af den til enhver tid valgte leder af løb og motion afdelingen eller en af ham udpeget stedfortræder.

Læs mere

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar 2012 6. udgave 4. februar 2012 1 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

DU BLIVER ALDRIG FOR STOR TIL EN SHETLANDSPONY!

DU BLIVER ALDRIG FOR STOR TIL EN SHETLANDSPONY! Lokalområde Vestjylland SHETLÆNDERSTÆVNE 31. August 2013 DU BLIVER ALDRIG FOR STOR TIL EN SHETLANDSPONY! Afvikles hos Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Vejledende Tidsplan Kl. 9.00 Klasse 1 Rideklasse/børn

Læs mere

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

Navn Terræntræner 2. At rytteren rammer forhindringen i korrekt tempo, og korrekt afstand

Navn Terræntræner 2. At rytteren rammer forhindringen i korrekt tempo, og korrekt afstand Hvad er vigtigst ved en god terræntræningstime? At rytteren og hesten har det sjovt og får en god oplevelse. At rytteren opnår læring og udvikling At der ikke bliver gået på kompromis med sikkerheden.

Læs mere