Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005. Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2"

Transkript

1 Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005 Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2 Andelskronen følger markedsværdien side 4 Stop for salg af private andelsboligejendomme side 6

2 Rentetilpasningen sætter ny rekord 2 Andelskronen følger markedsværdien 4 Stop for salg af private andelsboligejendomme 6 Er tiden inde til fast rente? 8 Der er udsigt til en ny rekordlav tilpasningsrente, men samtidig er det også et gunstigt tidspunkt for forsikring mod rentestigninger. Det anbefaler vi, at låntager udnytter ved at vælge et lån med renteloft eller fast rente. Når rentetilpasningen løber af stablen i december, bliver det den hidtil største auktion i rentetilpasningslånets historie. Der udløber rentetilpasningslån i danske kroner for i alt 375 mia. kr. Auktionerne er vokset med 30% alene siden sidste år, der også var et rekordår. Nykredit koncernen har været en varm fortaler for Tilpasningslån set i bakspejlet har de også været gunstige for låntagerne i en længere årrække, men nu er tiden moden til at udnytte det lave renteniveau og forsikre sig mod eventuelle rentestigninger. Vi anbefaler, at låntagerne omlægger Tilpasningslån til et lån med renteloft eller alternativt et fastforrentet obligationslån. Valget af lån afhænger af låntagers ønsker til graden af sikkerhed for den fremtidige ydelse og friværdien. Nyt fra Nykredit, efterår 2005 Udgivet af Nykredit realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Telefon CVR-nr Ansvarshavende redaktør: Nels Petersen Redaktion: David J. Frederiksen, Bente Overgaard Foto: Ulrik Jantzen, Das Büro Produktion: PeopleGroup, Kerteminde tryk A/S Oplag: st Det er ikke fordi, vi er specielt bekymrede for Tilpasningslån her og nu. Det ser ud til, at også den kommende tilpasningsauktion byder på rekordlave renter, men det er samtidig et meget gunstigt tidspunkt at tegne forsikring på. Markedet har ikke fantasi til at se nye kraftige rentestigninger, og derfor er præmien på et renteloft relativt billig i øjeblikket. Det anbefaler vi, at låntager udnytter. Som med al forsikring kan man ikke vente, til skaden er sket! Det betyder ikke, at låntager kobler sig af rentefesten man er stadigvæk med, men risikoen er begrænset. Der er da heller ikke meget, der tyder på, at renteforhøjelser ligger lige om hjørnet. Vi forventer ikke, at der kommer stigninger på de korte Tilpas- 2

3 Rentetilpasningen sætter ny rekord Af cheføkonom John Madsen, Nykredit ningslån før langt ind i På de lange fastforrentede lån ligger rentestigningerne også på den anden side af årsskiftet. Ny rekordlav tilpasningsrente Danmark ligger bekvemt i ly af en trængt europæisk økonomi, og det nyder de variabelt forrentede lån godt af. Der er således udsigt til, at den kommende rentetilpasning byder på en rekordlav et-årig kontantrente. Sidste år blev kontantrenten 2,42%. Dansk økonomi i topform Nye rekordlave renteniveauer er typisk et symptom på krise i økonomien. Det er ikke tilfældet herhjemme, hvor der er udsigt til en økonomisk vækst både i år og næste år på omkring 2,5%. Dansk økonomi fremviser enestående præstationer vi er markedsmæssigt begunstiget af, at det går dårligt syd for grænsen. Privatforbruget fortsætter sin stigende tendens, og i modsætning til de to foregående år begynder nettoeksporten nu også at bidrage positivt til den økonomiske vækst. Også arbejdsmarkedet viser positive takter, og der er udsigt til en arbejdsløshedsprocent i 2006 på 5,5% - et historisk lavt niveau. Privatforbruget har vist sig overraskende robust over for de stigende oliepriser. Olieprisen har imidlertid sat sine tydelige spor i betalingsbalancen og de offentlige finanser. Danmark er nettoeksportør af olie, og de stigende oliepriser bidrager til et rekordstort betalingsbalanceoverskud tæt på 55 mia. kr. De stigende energipriser skaber et opadgående pres på forbrugerpriserne, men lavinflationen ventes fastholdt i omegnen af 2,0%. Dermed nærmer den danske inflation sig det europæiske niveau. Dansk økonomi er i god form og rangerer i den absolutte top i Europa, og de finansielle markeder kvitterer med renter på eller under niveauet for kernelandet Tyskland. Rekordstor tilpasningsauktion. Mia. kr. Rekordlav tilpasningsrente. Der er udsigt til den hidtil største tilpasningsauktion i produktets historie. Det tyder på, at den kommende rentetilpasning igen byder på et rekordlavt renteniveau. Vi anbefaler, at låntagere med variabelt forrentede lån udnytter det lave renteniveau og de lave forsikringspræmier til at købe et renteloft. 3

4 Andelskronen følger markedsværdien Af journalist Marianne Denning Udsigt til en højere andelskrone og større fleksibilitet gjorde udslaget for AB Christiansgården, der i længere tid havde overvejet at bruge en valuarvurdering til at fastsætte andelskronen. Vi kan jo altid gå tilbage til de gamle principper, hvis vi ikke mener, at det fungerer for os at anvende markedsværdien. Men som situationen er lige nu, kan jeg ikke se, hvorfor vi skulle gøre det, siger Ricco Flade, som er én af 91 andelshavere i AB Christiansgården i Lyngby. I september vedtog foreningen på den ordinære generalforsamling at fastsætte andelskronen på baggrund af en valuarvurdering. For standardlejlighederne betød det en stigning på små kroner og for de større lejligheder omkring Beslutningen har været undervejs et stykke tid. Efterhånden var der mange andelshavere, der snakkede i krogene om, at vi burde få en mere tidssvarende andelskrone. Argumenterne gik blandt andet på, at vi i højere grad skulle tilgodese de andelshavere, der allerede bor i ejendommen, og ikke dem som skal ind, siger Ricco Flade. I løbet af det sidste år har foreningen udvidet de øverste lejligheder med loftsarealet, så man i dag råder over lejligheder på omkring 100 kvadratmeter. Men indtil for nylig bestod AB Christiansgården af mindre lejligheder på omkring 55 kvadratmeter. Det betyder blandt andet, at der er mange yngre mennesker blandt andelshaverne. Når de stifter familie og måske skal købe en ejerbolig, kommer de ud på et boligmarked, hvor de frie markedskræfter hersker benhårdt. Kunstigt lav Man kan godt sige, at vi havde en kunstig lav andelskrone. Da Folketinget så indførte de nye regler om at låne med sikkerhed i andelen, blussede diskussionen op hos os igen, og vi besluttede at gøre noget ved det, siger Ricco Flade. Bestyrelsen i AB Christiansgården inviterede to mæglere fra EDC s og Nyboligs erhvervsafdeling til at vurdere ejendommen. Bestyrelsen drøftede de to tilbud og endte med at vælge Nybolig. Derefter var vi i arkiverne og fandt alle de gamle papirer frem. Vi gennemgik ejendommen fra A til Z sammen med mægleren og var rundt at se nogle af lejlighederne og på vedligeholdelsen af ejendommen, siger Ricco Flade. Nogle af de kriterier, som bestyrelsen diskuterede, var blandt andet det generelle prisniveau for valuarernes tilbud, forventning til kvadratmeterpris, om der var noget at komme efter i forhold til at ændre princip, eller som Ricco Flade siger, om det var penge ud af vinduet at få valuarvurderingen gennemført. Hos Christiansgården valgte man at gå videre med valuarmodellen samt at lægge en buffer ind i regnskabet, så foreningen ligger lidt under den maksimale andelskrone. Rent praktisk har man lagt en hensættelse ind i regnskabet, der er øremærket til fremtidig vedligeholdelse. Korrekt estimat Ifølge Jacob Lund Hansen, der er valuar hos Nybolig Erhverv København, er der typisk tre årsager til at få foretaget en valuarvurdering. Andelshaveren får et korrekt estimat af, hvad markedsværdien af andelen er og dermed også af sin egen formue. Han eller hun får en højere pris ved salg, og endelig opnår man som regel en højere friværdi, der kan bruges til at optage billigere lån. Banken får større sikkerhed og giver derfor en lavere rente. Det gør det billigere at få lavet forbedringer, hvis man for eksempel ønsker sig et nyt køkken eller badeværelse, siger Jacob Lund Hansen. Han oplever blandt andet, at andelshaverne i dag interesserer sig mere for værdien af deres andelskrone, efter at det er blevet muligt at optage lån med andelen som sikkerhed. I dag vælger flere og flere foreninger at indhente en valuarvurdering for at være på den sikre side, når andelskronen skal fastsættes. 4

5 Beboerne i AB Christiansgaarden valgte at få foretaget en valuarvurdering for at få en mere tidssvarende andelskrone, fortæller Ricco Flade Tre metoder til at opgøre andelskronen I dag findes der tre måder at opgøre andelskronen på. Især efter at det blev muligt at optage lån i andelen, går flere og flere over til at opgøre andelskronen efter den kontante handelsværdi. Der er jo flere måder at fastsætte andelskronen på. Hos os synes vi naturligvis, at det er markedsværdien, der er mest retvisende. Og efterhånden som der kommer flere erfaringer med at bruge valuarvurdering i andelsboligforeningerne, kan man sige, at bestyrelserne også får et bredere grundlag at læne sig op af, siger Jacob Lund Hansen. I 2004 udsendte Dansk Ejendomsmæglerforening et nyt sæt retningslinier for deres medlemmer. Det betyder blandt andet, at foreningens medlemmer udover at være ejendomsmægler også skal være uddannet valuar, hvis de vurderer en andelsboligforening. 1. Anskaffelsespris 2. Kontant handelsværdi (markedsværdi) 3. Seneste offentlige vurdering Mens det offentliges vurdering er fra Told og Skat og baseret på statistisk materiale, er en valuarvurdering baseret på markedsværdien og derfor ofte mere præcis i forhold til ejendommens værdi i en handel. Flere oplysninger på 5

6 Stop for salg af private andelsboligejendomme Af juridisk konsulent Kirsten Jansen, Nykredit Med de nye regler blev der fra 23. juni 2005 sat en stopper for, at andelshavere kan opløse andelsboligforeningen og sælge foreningens ejendom direkte eller indirekte til en ny andelsboligforening med betydelige skattefri gevinster til følge. Forbudet mod salg Oprindelig AB Ny AB Privat investor En nystiftet andelsboligforening kan ikke købe en ejendom, der er eller har været ejet af en andelsboligforening inden for de seneste 5 år. En bestående andelsboligforening kan derfor ikke sælge sin ejendom til en privat investor, som indenfor en 5-årig periode videresælger ejendommen til en ny andelsboligforening evt. med samme medlemmer. Det er i denne periode heller ikke muligt at sælge til en ny andelsboligforening, hverken direkte eller gennem en stråmand. Gennemførelsen af forbudet sikres ved, at tilbudspligten efter lejeloven ikke gælder i den 5-årige periode. Dermed kan en privat investor ikke udleje lejlighederne efter renoveringen og derefter tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis efter lejelovens almindelige tilbudsregler. Visse sammenlægninger af andelsboligforeninger er undtaget fra forbudet, ligesom der gælder særlige regler for nye boliger i tagetager eller i nye påbyggede etager. Figur 1 ejendommen. Ejendommen sælges til en investor, der renoverer ejendommen, og herefter videresælger investoren ejendommen til en ny andelsboligforening evt. med samme medlemmer. (Figur 1) Ved salg af hele ejendommen til en investor gælder andelsboliglovens maksimalpriser ikke, og andelshaverne har derfor tidligere kunne opnå betydelige skattefri gevinster ved salget af ejendommen til den private investor. I en anden anvendt model (Figur 2) blev foreningen opløst og ejendommen solgt enten direkte eller gennem en stråmand til en ny andelsboligforening med de samme andelshavere som i den gamle forening. Andelshaverne fik dermed skøde på ejendommen til en pris, der oversteg summen af maksimalpriserne, og som alene afhang af andelshavernes skøn. Dermed kunne andelshaverne også her opnå betydelige skattefri gevinster. Flere modeller før forbudet Før forbudet blev tre forskellige modeller benyttet til opløsning og salg af en andelsboligforening, hvoraf to nu er omfattet af det ny forbud. En af de modeller, der er omfattet af forbudet, er en opløsning af foreningen, hvor beboerne helt eller delvist flytter fra Figur 2 Oprindelig AB Ny AB 6

7 Fra 2002 til april 2005 blev der opløst 109 foreninger, heraf 13 i Københavns Kommune og 66 i Århus Kommune. Foreningerne indeholdt 971 boliger 148 i Københavns Kommune og 627 i Århus Kommune. Til sammenligning findes der i alt ca andelsboliger i Danmark Kilde: Lovforslag L 173, fremsat den 1. juni 2005 Denne model er ligeledes omfattet af det nye forbud, og var muligvis allerede ulovlig før forbudet som en omgåelse af andelsboliglovens maksimalpriser. Det var der dog usikkerhed om, og modellen blev derfor medtaget i forbudet og er endegyldigt gjort ulovlig. En privat andelsboligforening kan dog altid vedtage at opløse foreningen og sælge sin ejendom til en privat investor, blot vedtægterne er overholdt (figur 3). Det er derfor fortsat lovligt at opløse foreningen med helt eller delvis fraflytning af beboerne og herefter sælge ejendommen til en investor, der renoverer boligerne gennemgribende og derefter driver ejendommen som en udlejningsejendom. Inden for de seneste år var der især i Århusområdet en tendens til, at andelsboligforeninger blev opløst, og foreningernes ejendomme blev realiseret med store skattefri gevinster for andelshaverne til følge. Udviklingen gav anledning til meget omtale i pressen og blev samtidig rejst politisk. Regeringen anførte i lovforslaget, at hensigten med maksimalpriserne var at bevare relationen til udlejningsejendomme og sikre et fortsat udbud af relativt prisbillige boliger i de største byer. Dette formål ville blive omgået, hvis andelshavere, der havde købt deres ejendom billigt via lejelovens regler om tilbudspligt, og som var undtaget fra at betale ejendomsværdiskat, efterfølgende kunne sælge hele ejendommen og opnå store skattefri gevinster. Man kunne dog ikke afskære en privat forening fra at likvidere, men altså indføre forbud mod visse former for salg af foreningens ejendom. Figur 3 Oprindelig AB Lejere Privat investor Gevinsten for den private investor er, at en gennemgribende renovering løfter lejefastsættelsen ud af den omkostningsbestemte leje og over i princippet om det lejedes værdi, der alt andet lige vil medføre en højere leje. Gevinsten for andelshaverne er, at de kan sælge deres ejendom til en pris, der overstiger summen af maksimalpriserne for de enkelte andele og dermed opnå betydelige skattefri gevinster. Dette skal dog først og fremmest afvejes mod, at andelshaverne ved at blive lejere afskærer sig fra at få del i evt. fremtidige værdistigninger på ejendommen. Projekter i klemme? De nye regler trådte som nævnt i kraft den 23. juni De gælder for en andelsboligforenings køb af en ejendom, når den bindende aftale om erhvervelsen er indgået efter lovens ikrafttræden, og erhvervelsen vedrører en ejendom, der efter lovens ikrafttræden er eller har været ejet af en andelsboligforening. Med begrebet har været ejet sigtes der ifølge lovforslaget alene til ejendomme, der på et givet tidspunkt efter lovens ikrafttræden har været ejet af en andelsboligforening. Lovforslaget anfører også, at det nye regelsæt ikke gælder for ejendomme, der inden lovens ikrafttræden er blevet erhvervet af en investor ved en bindende aftale. Investoren kan have erhvervet en ejendom fra en andelsboligforening før lovens ikrafttræden i tillid til de regler, der gjaldt på daværende tidspunkt, og denne investor rammes derfor ikke af forbudet. Baggrunden for reglerne 7

8 Er tiden inde til fast rente? Af økonom David J. Frederiksen, Nykredit Flere og flere andelsboligforeninger benytter swap-markedet til at opnå fast rente, fortæller Henrik von der Ahé, finansrådgiver i Nykredit Sommeren bød på let stigende renter, hvilket fik mange til at overveje muligheden for at gå i fast rente. Det forhold, at renterne igen er faldet, har givet disse overvejelser fornyet aktualitet. Andelsboligforeninger skal, som alle andre låntagere, forholde sig til den risiko, der er forbundet med de enkelte låntyper. Lån med variabel rente giver her og nu den laveste rente, til gengæld vil der ved en rentestigning ske en negativ likviditetspåvirkning. Lån med fast rente har en højere rente end et variabelt forrentet lån afhængig af, hvor lang tid renten er fastlåst. Til gengæld reduceres andelsboligforeningens restgæld ved stigende rente som følge af lånets formueeffekt. Der er ikke nogen endegyldig løsning på, hvilken type lån der er bedst. Fakta er dog, at renterne på nuværende tidspunkt er historisk lave, hvilket betyder, at en fastlåsning af renten kan ske til meget attraktive priser, vurderer Henrik von der Ahé, finansrådgiver i Nykredit. To veje til samme mål Fast rente med finansielle instrumenter Med et variabelt forrentet realkreditlån og en swap, der bytter den variable rente til en fast, kan man samlet set opnå egenskaber svarende til et fastforrentet lån. Fordelen ved en swapløsning er, at swappens markedsværdi ved både start og udløb er nul, og samtidig har det underliggende variabelt forrentede lån altid en kurs tæt på 100. Det betyder, at en swap-løsning altid kan indgås praktisk talt uden kurstab, forklarer Henrik von der Ahé. På et fastforrentet realkreditlån bevæger kursen sig over tid, og lånet kan sjældent optages uden kurstab. En finansieringsløsning med en swap tilpasser - i stedet for kursen - den faste rente frem til optagelsestidspunktet. Derfor er andelsboligforeningen ikke afhængig af obligationsseriernes kursniveau, når ønsket om at låse renten fast opstår. Når renten er lagt fast, kan markedsværdien af finansieringsløsningen efterfølgende blive både positiv eller negativ afhængig af udviklingen i renteniveauet. Det svarer til formueeffekten på et fastforrentet lån, uddyber Henrik von der Ahé. En renteswap er i forhold til et traditionelt fastforrentet realkreditlån et mere komplekst produkt. Andelsboligforeningen skal være opmærksom på regnskabsmæssige påvirkninger af andelskronens værdi ved at lave finansielle forretninger, hvorfor Nykredit anbefaler at andelsboligforeningens revisor tages med på råd. Traditionelt har andelsboligforeninger, der ønsker fast rente, benyttet realkreditlån med fast rente. Andelsboligforeninger kan dog også fastlåse renten ved hjælp af en renteswap uden at konvertere et eksisterende variabelt forrentet lån. Der er flere og flere andelsboligforeninger, som benytter alternative muligheder via swap-markedet. En swap er blot et udtryk for, at der i en periode byttes rentebetalinger to parter i mellem, forklarer Henrik von der Ahé. Nykredit Kerteminde Tryk

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere