Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005. Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2"

Transkript

1 Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005 Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2 Andelskronen følger markedsværdien side 4 Stop for salg af private andelsboligejendomme side 6

2 Rentetilpasningen sætter ny rekord 2 Andelskronen følger markedsværdien 4 Stop for salg af private andelsboligejendomme 6 Er tiden inde til fast rente? 8 Der er udsigt til en ny rekordlav tilpasningsrente, men samtidig er det også et gunstigt tidspunkt for forsikring mod rentestigninger. Det anbefaler vi, at låntager udnytter ved at vælge et lån med renteloft eller fast rente. Når rentetilpasningen løber af stablen i december, bliver det den hidtil største auktion i rentetilpasningslånets historie. Der udløber rentetilpasningslån i danske kroner for i alt 375 mia. kr. Auktionerne er vokset med 30% alene siden sidste år, der også var et rekordår. Nykredit koncernen har været en varm fortaler for Tilpasningslån set i bakspejlet har de også været gunstige for låntagerne i en længere årrække, men nu er tiden moden til at udnytte det lave renteniveau og forsikre sig mod eventuelle rentestigninger. Vi anbefaler, at låntagerne omlægger Tilpasningslån til et lån med renteloft eller alternativt et fastforrentet obligationslån. Valget af lån afhænger af låntagers ønsker til graden af sikkerhed for den fremtidige ydelse og friværdien. Nyt fra Nykredit, efterår 2005 Udgivet af Nykredit realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Telefon CVR-nr Ansvarshavende redaktør: Nels Petersen Redaktion: David J. Frederiksen, Bente Overgaard Foto: Ulrik Jantzen, Das Büro Produktion: PeopleGroup, Kerteminde tryk A/S Oplag: st Det er ikke fordi, vi er specielt bekymrede for Tilpasningslån her og nu. Det ser ud til, at også den kommende tilpasningsauktion byder på rekordlave renter, men det er samtidig et meget gunstigt tidspunkt at tegne forsikring på. Markedet har ikke fantasi til at se nye kraftige rentestigninger, og derfor er præmien på et renteloft relativt billig i øjeblikket. Det anbefaler vi, at låntager udnytter. Som med al forsikring kan man ikke vente, til skaden er sket! Det betyder ikke, at låntager kobler sig af rentefesten man er stadigvæk med, men risikoen er begrænset. Der er da heller ikke meget, der tyder på, at renteforhøjelser ligger lige om hjørnet. Vi forventer ikke, at der kommer stigninger på de korte Tilpas- 2

3 Rentetilpasningen sætter ny rekord Af cheføkonom John Madsen, Nykredit ningslån før langt ind i På de lange fastforrentede lån ligger rentestigningerne også på den anden side af årsskiftet. Ny rekordlav tilpasningsrente Danmark ligger bekvemt i ly af en trængt europæisk økonomi, og det nyder de variabelt forrentede lån godt af. Der er således udsigt til, at den kommende rentetilpasning byder på en rekordlav et-årig kontantrente. Sidste år blev kontantrenten 2,42%. Dansk økonomi i topform Nye rekordlave renteniveauer er typisk et symptom på krise i økonomien. Det er ikke tilfældet herhjemme, hvor der er udsigt til en økonomisk vækst både i år og næste år på omkring 2,5%. Dansk økonomi fremviser enestående præstationer vi er markedsmæssigt begunstiget af, at det går dårligt syd for grænsen. Privatforbruget fortsætter sin stigende tendens, og i modsætning til de to foregående år begynder nettoeksporten nu også at bidrage positivt til den økonomiske vækst. Også arbejdsmarkedet viser positive takter, og der er udsigt til en arbejdsløshedsprocent i 2006 på 5,5% - et historisk lavt niveau. Privatforbruget har vist sig overraskende robust over for de stigende oliepriser. Olieprisen har imidlertid sat sine tydelige spor i betalingsbalancen og de offentlige finanser. Danmark er nettoeksportør af olie, og de stigende oliepriser bidrager til et rekordstort betalingsbalanceoverskud tæt på 55 mia. kr. De stigende energipriser skaber et opadgående pres på forbrugerpriserne, men lavinflationen ventes fastholdt i omegnen af 2,0%. Dermed nærmer den danske inflation sig det europæiske niveau. Dansk økonomi er i god form og rangerer i den absolutte top i Europa, og de finansielle markeder kvitterer med renter på eller under niveauet for kernelandet Tyskland. Rekordstor tilpasningsauktion. Mia. kr. Rekordlav tilpasningsrente. Der er udsigt til den hidtil største tilpasningsauktion i produktets historie. Det tyder på, at den kommende rentetilpasning igen byder på et rekordlavt renteniveau. Vi anbefaler, at låntagere med variabelt forrentede lån udnytter det lave renteniveau og de lave forsikringspræmier til at købe et renteloft. 3

4 Andelskronen følger markedsværdien Af journalist Marianne Denning Udsigt til en højere andelskrone og større fleksibilitet gjorde udslaget for AB Christiansgården, der i længere tid havde overvejet at bruge en valuarvurdering til at fastsætte andelskronen. Vi kan jo altid gå tilbage til de gamle principper, hvis vi ikke mener, at det fungerer for os at anvende markedsværdien. Men som situationen er lige nu, kan jeg ikke se, hvorfor vi skulle gøre det, siger Ricco Flade, som er én af 91 andelshavere i AB Christiansgården i Lyngby. I september vedtog foreningen på den ordinære generalforsamling at fastsætte andelskronen på baggrund af en valuarvurdering. For standardlejlighederne betød det en stigning på små kroner og for de større lejligheder omkring Beslutningen har været undervejs et stykke tid. Efterhånden var der mange andelshavere, der snakkede i krogene om, at vi burde få en mere tidssvarende andelskrone. Argumenterne gik blandt andet på, at vi i højere grad skulle tilgodese de andelshavere, der allerede bor i ejendommen, og ikke dem som skal ind, siger Ricco Flade. I løbet af det sidste år har foreningen udvidet de øverste lejligheder med loftsarealet, så man i dag råder over lejligheder på omkring 100 kvadratmeter. Men indtil for nylig bestod AB Christiansgården af mindre lejligheder på omkring 55 kvadratmeter. Det betyder blandt andet, at der er mange yngre mennesker blandt andelshaverne. Når de stifter familie og måske skal købe en ejerbolig, kommer de ud på et boligmarked, hvor de frie markedskræfter hersker benhårdt. Kunstigt lav Man kan godt sige, at vi havde en kunstig lav andelskrone. Da Folketinget så indførte de nye regler om at låne med sikkerhed i andelen, blussede diskussionen op hos os igen, og vi besluttede at gøre noget ved det, siger Ricco Flade. Bestyrelsen i AB Christiansgården inviterede to mæglere fra EDC s og Nyboligs erhvervsafdeling til at vurdere ejendommen. Bestyrelsen drøftede de to tilbud og endte med at vælge Nybolig. Derefter var vi i arkiverne og fandt alle de gamle papirer frem. Vi gennemgik ejendommen fra A til Z sammen med mægleren og var rundt at se nogle af lejlighederne og på vedligeholdelsen af ejendommen, siger Ricco Flade. Nogle af de kriterier, som bestyrelsen diskuterede, var blandt andet det generelle prisniveau for valuarernes tilbud, forventning til kvadratmeterpris, om der var noget at komme efter i forhold til at ændre princip, eller som Ricco Flade siger, om det var penge ud af vinduet at få valuarvurderingen gennemført. Hos Christiansgården valgte man at gå videre med valuarmodellen samt at lægge en buffer ind i regnskabet, så foreningen ligger lidt under den maksimale andelskrone. Rent praktisk har man lagt en hensættelse ind i regnskabet, der er øremærket til fremtidig vedligeholdelse. Korrekt estimat Ifølge Jacob Lund Hansen, der er valuar hos Nybolig Erhverv København, er der typisk tre årsager til at få foretaget en valuarvurdering. Andelshaveren får et korrekt estimat af, hvad markedsværdien af andelen er og dermed også af sin egen formue. Han eller hun får en højere pris ved salg, og endelig opnår man som regel en højere friværdi, der kan bruges til at optage billigere lån. Banken får større sikkerhed og giver derfor en lavere rente. Det gør det billigere at få lavet forbedringer, hvis man for eksempel ønsker sig et nyt køkken eller badeværelse, siger Jacob Lund Hansen. Han oplever blandt andet, at andelshaverne i dag interesserer sig mere for værdien af deres andelskrone, efter at det er blevet muligt at optage lån med andelen som sikkerhed. I dag vælger flere og flere foreninger at indhente en valuarvurdering for at være på den sikre side, når andelskronen skal fastsættes. 4

5 Beboerne i AB Christiansgaarden valgte at få foretaget en valuarvurdering for at få en mere tidssvarende andelskrone, fortæller Ricco Flade Tre metoder til at opgøre andelskronen I dag findes der tre måder at opgøre andelskronen på. Især efter at det blev muligt at optage lån i andelen, går flere og flere over til at opgøre andelskronen efter den kontante handelsværdi. Der er jo flere måder at fastsætte andelskronen på. Hos os synes vi naturligvis, at det er markedsværdien, der er mest retvisende. Og efterhånden som der kommer flere erfaringer med at bruge valuarvurdering i andelsboligforeningerne, kan man sige, at bestyrelserne også får et bredere grundlag at læne sig op af, siger Jacob Lund Hansen. I 2004 udsendte Dansk Ejendomsmæglerforening et nyt sæt retningslinier for deres medlemmer. Det betyder blandt andet, at foreningens medlemmer udover at være ejendomsmægler også skal være uddannet valuar, hvis de vurderer en andelsboligforening. 1. Anskaffelsespris 2. Kontant handelsværdi (markedsværdi) 3. Seneste offentlige vurdering Mens det offentliges vurdering er fra Told og Skat og baseret på statistisk materiale, er en valuarvurdering baseret på markedsværdien og derfor ofte mere præcis i forhold til ejendommens værdi i en handel. Flere oplysninger på 5

6 Stop for salg af private andelsboligejendomme Af juridisk konsulent Kirsten Jansen, Nykredit Med de nye regler blev der fra 23. juni 2005 sat en stopper for, at andelshavere kan opløse andelsboligforeningen og sælge foreningens ejendom direkte eller indirekte til en ny andelsboligforening med betydelige skattefri gevinster til følge. Forbudet mod salg Oprindelig AB Ny AB Privat investor En nystiftet andelsboligforening kan ikke købe en ejendom, der er eller har været ejet af en andelsboligforening inden for de seneste 5 år. En bestående andelsboligforening kan derfor ikke sælge sin ejendom til en privat investor, som indenfor en 5-årig periode videresælger ejendommen til en ny andelsboligforening evt. med samme medlemmer. Det er i denne periode heller ikke muligt at sælge til en ny andelsboligforening, hverken direkte eller gennem en stråmand. Gennemførelsen af forbudet sikres ved, at tilbudspligten efter lejeloven ikke gælder i den 5-årige periode. Dermed kan en privat investor ikke udleje lejlighederne efter renoveringen og derefter tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis efter lejelovens almindelige tilbudsregler. Visse sammenlægninger af andelsboligforeninger er undtaget fra forbudet, ligesom der gælder særlige regler for nye boliger i tagetager eller i nye påbyggede etager. Figur 1 ejendommen. Ejendommen sælges til en investor, der renoverer ejendommen, og herefter videresælger investoren ejendommen til en ny andelsboligforening evt. med samme medlemmer. (Figur 1) Ved salg af hele ejendommen til en investor gælder andelsboliglovens maksimalpriser ikke, og andelshaverne har derfor tidligere kunne opnå betydelige skattefri gevinster ved salget af ejendommen til den private investor. I en anden anvendt model (Figur 2) blev foreningen opløst og ejendommen solgt enten direkte eller gennem en stråmand til en ny andelsboligforening med de samme andelshavere som i den gamle forening. Andelshaverne fik dermed skøde på ejendommen til en pris, der oversteg summen af maksimalpriserne, og som alene afhang af andelshavernes skøn. Dermed kunne andelshaverne også her opnå betydelige skattefri gevinster. Flere modeller før forbudet Før forbudet blev tre forskellige modeller benyttet til opløsning og salg af en andelsboligforening, hvoraf to nu er omfattet af det ny forbud. En af de modeller, der er omfattet af forbudet, er en opløsning af foreningen, hvor beboerne helt eller delvist flytter fra Figur 2 Oprindelig AB Ny AB 6

7 Fra 2002 til april 2005 blev der opløst 109 foreninger, heraf 13 i Københavns Kommune og 66 i Århus Kommune. Foreningerne indeholdt 971 boliger 148 i Københavns Kommune og 627 i Århus Kommune. Til sammenligning findes der i alt ca andelsboliger i Danmark Kilde: Lovforslag L 173, fremsat den 1. juni 2005 Denne model er ligeledes omfattet af det nye forbud, og var muligvis allerede ulovlig før forbudet som en omgåelse af andelsboliglovens maksimalpriser. Det var der dog usikkerhed om, og modellen blev derfor medtaget i forbudet og er endegyldigt gjort ulovlig. En privat andelsboligforening kan dog altid vedtage at opløse foreningen og sælge sin ejendom til en privat investor, blot vedtægterne er overholdt (figur 3). Det er derfor fortsat lovligt at opløse foreningen med helt eller delvis fraflytning af beboerne og herefter sælge ejendommen til en investor, der renoverer boligerne gennemgribende og derefter driver ejendommen som en udlejningsejendom. Inden for de seneste år var der især i Århusområdet en tendens til, at andelsboligforeninger blev opløst, og foreningernes ejendomme blev realiseret med store skattefri gevinster for andelshaverne til følge. Udviklingen gav anledning til meget omtale i pressen og blev samtidig rejst politisk. Regeringen anførte i lovforslaget, at hensigten med maksimalpriserne var at bevare relationen til udlejningsejendomme og sikre et fortsat udbud af relativt prisbillige boliger i de største byer. Dette formål ville blive omgået, hvis andelshavere, der havde købt deres ejendom billigt via lejelovens regler om tilbudspligt, og som var undtaget fra at betale ejendomsværdiskat, efterfølgende kunne sælge hele ejendommen og opnå store skattefri gevinster. Man kunne dog ikke afskære en privat forening fra at likvidere, men altså indføre forbud mod visse former for salg af foreningens ejendom. Figur 3 Oprindelig AB Lejere Privat investor Gevinsten for den private investor er, at en gennemgribende renovering løfter lejefastsættelsen ud af den omkostningsbestemte leje og over i princippet om det lejedes værdi, der alt andet lige vil medføre en højere leje. Gevinsten for andelshaverne er, at de kan sælge deres ejendom til en pris, der overstiger summen af maksimalpriserne for de enkelte andele og dermed opnå betydelige skattefri gevinster. Dette skal dog først og fremmest afvejes mod, at andelshaverne ved at blive lejere afskærer sig fra at få del i evt. fremtidige værdistigninger på ejendommen. Projekter i klemme? De nye regler trådte som nævnt i kraft den 23. juni De gælder for en andelsboligforenings køb af en ejendom, når den bindende aftale om erhvervelsen er indgået efter lovens ikrafttræden, og erhvervelsen vedrører en ejendom, der efter lovens ikrafttræden er eller har været ejet af en andelsboligforening. Med begrebet har været ejet sigtes der ifølge lovforslaget alene til ejendomme, der på et givet tidspunkt efter lovens ikrafttræden har været ejet af en andelsboligforening. Lovforslaget anfører også, at det nye regelsæt ikke gælder for ejendomme, der inden lovens ikrafttræden er blevet erhvervet af en investor ved en bindende aftale. Investoren kan have erhvervet en ejendom fra en andelsboligforening før lovens ikrafttræden i tillid til de regler, der gjaldt på daværende tidspunkt, og denne investor rammes derfor ikke af forbudet. Baggrunden for reglerne 7

8 Er tiden inde til fast rente? Af økonom David J. Frederiksen, Nykredit Flere og flere andelsboligforeninger benytter swap-markedet til at opnå fast rente, fortæller Henrik von der Ahé, finansrådgiver i Nykredit Sommeren bød på let stigende renter, hvilket fik mange til at overveje muligheden for at gå i fast rente. Det forhold, at renterne igen er faldet, har givet disse overvejelser fornyet aktualitet. Andelsboligforeninger skal, som alle andre låntagere, forholde sig til den risiko, der er forbundet med de enkelte låntyper. Lån med variabel rente giver her og nu den laveste rente, til gengæld vil der ved en rentestigning ske en negativ likviditetspåvirkning. Lån med fast rente har en højere rente end et variabelt forrentet lån afhængig af, hvor lang tid renten er fastlåst. Til gengæld reduceres andelsboligforeningens restgæld ved stigende rente som følge af lånets formueeffekt. Der er ikke nogen endegyldig løsning på, hvilken type lån der er bedst. Fakta er dog, at renterne på nuværende tidspunkt er historisk lave, hvilket betyder, at en fastlåsning af renten kan ske til meget attraktive priser, vurderer Henrik von der Ahé, finansrådgiver i Nykredit. To veje til samme mål Fast rente med finansielle instrumenter Med et variabelt forrentet realkreditlån og en swap, der bytter den variable rente til en fast, kan man samlet set opnå egenskaber svarende til et fastforrentet lån. Fordelen ved en swapløsning er, at swappens markedsværdi ved både start og udløb er nul, og samtidig har det underliggende variabelt forrentede lån altid en kurs tæt på 100. Det betyder, at en swap-løsning altid kan indgås praktisk talt uden kurstab, forklarer Henrik von der Ahé. På et fastforrentet realkreditlån bevæger kursen sig over tid, og lånet kan sjældent optages uden kurstab. En finansieringsløsning med en swap tilpasser - i stedet for kursen - den faste rente frem til optagelsestidspunktet. Derfor er andelsboligforeningen ikke afhængig af obligationsseriernes kursniveau, når ønsket om at låse renten fast opstår. Når renten er lagt fast, kan markedsværdien af finansieringsløsningen efterfølgende blive både positiv eller negativ afhængig af udviklingen i renteniveauet. Det svarer til formueeffekten på et fastforrentet lån, uddyber Henrik von der Ahé. En renteswap er i forhold til et traditionelt fastforrentet realkreditlån et mere komplekst produkt. Andelsboligforeningen skal være opmærksom på regnskabsmæssige påvirkninger af andelskronens værdi ved at lave finansielle forretninger, hvorfor Nykredit anbefaler at andelsboligforeningens revisor tages med på råd. Traditionelt har andelsboligforeninger, der ønsker fast rente, benyttet realkreditlån med fast rente. Andelsboligforeninger kan dog også fastlåse renten ved hjælp af en renteswap uden at konvertere et eksisterende variabelt forrentet lån. Der er flere og flere andelsboligforeninger, som benytter alternative muligheder via swap-markedet. En swap er blot et udtryk for, at der i en periode byttes rentebetalinger to parter i mellem, forklarer Henrik von der Ahé. Nykredit Kerteminde Tryk

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. februar 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor-baserede lån på

Læs mere

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet:

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet: Andelsbasen.dk Sammenligning af kvadratmeterpriser for Andelsboliger og Ejerboliger Vesterbro, KBH Udgivet: 2012-07-17 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. august 2012 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af Tilpasningslån og refinansiering

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. august 2013 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår

Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. november 2005 Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår Nykredit og Totalkredit udbyder 142 mia. kr. Aaa-ratede realkreditobligationer

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Erantisvænget17,

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 2. marts 2009. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner april 2009

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 2. marts 2009. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner april 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nykredit koncernens refinansieringsauktioner april 2009 2. marts 2009 Nykredit udbyder for 4,3 mia. kr. Aaa-/AAA-ratede særligt dækkede obligationer i danske kroner

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 6. august 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 9. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 9. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 9. november 2011 Vilkår for Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner I november/december skal Nykredit koncernen refinansiere obligationer for i alt 136

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Københavns Fondsbørs. 6. september 2006. Nykredits refinansieringsauktioner september 2006: Udbud og vilkår

Københavns Fondsbørs. 6. september 2006. Nykredits refinansieringsauktioner september 2006: Udbud og vilkår Til Københavns Fondsbørs 6. september 2006 Nykredits refinansieringsauktioner september 2006: Udbud og vilkår Nykredit udbyder 1,3 mia. kr. Aaa-ratede realkreditobligationer i DKK i forbindelse med rentetilpasningen

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af RenteMax-lån på

Læs mere

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13.

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt Teknisk gennemgang Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. november 2012 Baggrund Indhold Andelsboligsektoren i tal Udviklingen i ejendomsvurderingen

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Risikomærkning af lån

Risikomærkning af lån NR. 10 DECEMBER 2010 Risikomærkning af lån Nu skal lån risikomærkes! Men hvad er risiko, og hvad skal mærkes over for hvem? Det, der er en risiko for den ene låntager, vil ikke nødvendigvis være det for

Læs mere

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015.

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. maj 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 3. marts 2008. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner marts 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 3. marts 2008. Nykredit koncernens refinansieringsauktioner marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København Nykredit koncernens refinansieringsauktioner marts 2008 3. marts 2008 Nykredit udbyder for 3,0 mia. kr. Aaa-ratede særligt dækkede obligationer i DKK i forbindelse

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere